Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne."

Transkript

1 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende forseelse af dommerne på banen, har DAFF s Appeludvalg i dag truffet følgende afgørelse: Afgørelsen fra DAFF s Disciplinærudvalg Disciplinærudvalget traf den 21. juni 2013 følgende afgørelse: DS Disciplinærudvalget har behandlet incidentrapport fremsendt af DU vedr. hændelse sket i NL kamp nr lørdag den 27. april 2013 imellem AaB 89ers og Horsens Stallions, ang. AaB 89ers spiller nr. 51, Frederik Birk, licensnr tackling i kampen af Horsens Stallions spiller. En tackling, hvor der af kampens dommere blev kastet flag for fejl (unnecessary roughness) mod spilleren, og efterfølgende udmålt en 15 yard straf imod AaB 89ers. Dommerudvalgets nedsatte NL gruppe har, efter video gennemgang af kampen (spil 51 på HUDL fra kampen), fremsendt følgende incidentrapport vedr. hændelsen Med 7 minutter og 50 sekunder tilbage i 2 qt, Aalborg 89ers har bolden. Efter spillet er slut kaster Aalborg 89ers #51 sig ned i knæene på en modspiller som har ryggen til (overtrædelse af regel og a ). Dommerudvalgets NL gruppe har vurderet, at handlingen, på ingen måde kan betragtes som værende en del amerikansk fodbold og udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet, ligesom dommerudvalgets NL gruppe vurderer handlingen til at være så grov, at den burde have medført udvisning af #51 i kampen. I henhold til DAFFs turneringsregulativ 7, stk. 1 nr. 1 kan sanktion gøres gældende overfor enkeltpersoner, der deltager i officielle kampe under DAFF, og udviser en opførsel på eller uden for banen, der er egnet til at bringe sporten i miskredit. Disciplinærudvalget skal i henhold til ovenstående tildele Aab89ers spiller nr. 51, Frederik Birk, licensnr en spillerundes karantæne og indskærpe overfor pågældende, at der ved evt. gentagelse kan ske skærpet sanktion. Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. Disciplinærudvalget finder ikke grundlag for, som fremført af Aab89ers, at sagen skal afvises, idet både foreninger og spillere ved, at alle NL kampe videofilmes og efterfølgende gennemgås af DAFFs dommerudvalg, og det må derfor være i alle foreninger og spilleres interesse, at handlinger, som den i sagen nævnte, der af dommerudvalget vurderes til 1

2 - på ingen måde betragtes som værende en del af amerikansk fodbold, da den - udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet, og - er så grov, at den burde have medført udvisning så også efterfølgende af DAFFs dommerudvalg kan indberettes til og behandles af DAFFs disciplinærudvalg med henblik på udmåling af eventuel sanktion overfor spilleren. Klagen Den 21. juni 2013 indgav Simon Brøsted Nielsen denne klage på vegne af spilleren og AaB 89ers: Vi har d.d. 21. juni modtaget svar på denne disciplinærsag. Vi ønsker at appellere denne afgørelse, og vil snarest fremsende denne til Appeludvalget. Begrundelsen for vores appel er, at sagen i høj grad er principiel, da det er første gang, efter mit vidende, at en spiller har fået karantæne på baggrund af videomateriale uden at være blevet ejected i kampen - Og det er i hvert fald et enestående tilfælde at en hændelse som dommerne har set og bedømt i kampen efterfølgende bliver indbragt for, og ændret af, Disciplinærudvalget. Denne sag vil danne præcedens og således påvirke såvel alle klubber, som DAFF, samt de underliggende udvalgs arbejde fremover. På baggrund af sagens principielle karakter, ønsker vi i 89ers, at søge opsættende virkning, således at en eventuel karantæne først afvikles når Appeludvalget har truffet sin afgørelse. Vi spiller kamp allerede i morgen, så jeg håber at vores anmodning om opsøgende virkning vil blive behandlet allerede i dag. Inden Disciplinærudvalgets afgørelse havde Martin Mikkelsen fra DAFF s Dommerudvalg den 29. april 2013 indrapporteret følgende til Disciplinærudvalget: I NL kampen mellem Aalborg 89ers og Horsens Stallions lørdag d. 27/ sker følgende hændelse: Med 7 minutter og 50 sekunder tilbage i 2 qt, Aalborg 89ers har bolden. Efter spillet er slut kaster Aalborg 89ers #51 sig ned i knæene på en modspiller som har ryggen til (overtrædelse af regel og a). Dommerudvalget nedsatte NL gruppe mener enstemmigt at denne handling på ingen måde kan betragtes som værende en del amerikansk fodbold og udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet. Gruppen vurderer handlingen til at være så grov at den burde have medført udvisning af #51 i kampen. På baggrund af denne episode og med henvisning til reglerne beskrevet i NCAA regelbogen og DAFFs Regulativ ønsker DU/DAFF at DiU behandler sagen med henblik på tildeling af karantæne til Aalborg 89ers #51. 2

3 Den 8. maj afgav Simon Brøsted Nielsen denne kommentar til Disciplinærudvalget: Nedenfor finder I klubbens såvel som spillerens indlæg til sagen. Spillerens indlæg: Jeg forsøger at indhente spilleren #55 som løber over imod den side som spillet er designet til at gå til, altså vil over at blocke for min runningback. Jeg løber på tværs af banen og forsøger at komme om på forsiden af manden, da dette ikke er muligt prøver jeg, i det jeg er oppe på siden af ham, at kaste mig ned foran ham og rulle hen mod hans ben, for at forhindre ham i at lave tacklingen. Hvad jeg ikke kan se, er det der forgår bag mig, hvor runningbacken bliver tacklet i det jeg er ved at kaste mig ned i mit block. Klubbens indlæg: Vi er som sådan enige med dommerudvalget om at spilleren, Frederik Brik, begår en forseelse på spillet, som ikke hører til, hvorfor vores HC også, allerede inden vi blev gjort opmærksom på disciplinærsagen, havde besluttet at han ville tildele spilleren en intern straf. Vi er dog grundlæggende uenige i hvorvidt man efterfølgende bør kunne straffe spillere for forseelser som dommer-crewet under kampen både har set og har taget stilling til. Selve fejlen sker 5-10 yards fra umpire, der kigger direkte på spillet og som er den første, der kaster flag - desuden skygger umpire for selve kontakten, så det nøjagtige sted for første kontakt ikke kan fastslås ved at bruge videoen. Dommerne på banen vurderer straffen som en unnecessary roughness (som i øvrigt bliver opvejet af en tilsvarende den anden vej), og behandler den derefter. Vi mener ikke at man efterfølgende kan gå ind og "overrule" et kald som er foretaget på banen. Det er i vores øjne beklageligt hvis alle dommerkendelser kan omstødes/ændres via en skrivebordsopgørelse, og vi synes i den grad man lægger op til en underminering af dommerne. Umpire, som kaldte fejlen har et frit udsyn til spillet, også langt bedre end det man har på videoen, da umpire som sagt skygger for dele af spillet og da han vurderer sagen som en unnecessary roughness, så mener vi ikke der burde være mere at diskutere her. Det skal fastslås at vi GENERELT ser det som en forkert retning at gå hvis man vælger at omstøde et dommerkald på baggrund af videomateriale. Denne sag vil danne præcedens for fremtidige sager, og vi forudser en mængde indberetninger fra såvel dommerudvalget som involverede klubber i fremtidige kampe. Desuden skal det nævnes at spørgsmålet om mulighed for at indbringe sager for disciplinærudvalget på baggrund af video blev bragt op på årsmødet i marts hvor DAFF ikke mente man kunne benytte video som bevismateriale i disciplinærsager, og at dette ikke kunne komme på tale når der ikke var video af alle kampe. Personen der spurgte henviste direkte til at der var video af alle NL-kampe og at man burde starte et sted, men dette mente DAFFs bestyrelse ikke var relevant (jeg kan desværre ikke huske disse personer ved navn, men håber disciplinærudvalget kan huske diskussionen). Det skal dog nævnes at der udelukkende blev diskuteret straf for forseelser, som dommerne IKKE ser. Under samme indlæg blev det nævnt hvorledes at disciplinærudvalget (eller sekretariatet) i 2012 sæsonen afviste at oprette en sag, hvor en klub leverede videomateriale af en straf (igen, en forseelse som dommerne ikke havde set). Da denne sag slet ikke figurerer under disciplinærsager fra 2012, så gætter jeg på at det er sekretariatet som afviste denne? Siden en 3

4 klub ikke kunne oprette en sag i 2012 på baggrund af video, så forholder jeg mig undrende over for at Dommerudvalget overhovedet kan indbringe en sag for Disciplinærudvalget. Vores kommentarer til Martin Mikkelsens henvisninger: Henvisningen til DAFFs regulativ: Spilleren rammer sent og muligvis efter fløjten (Endnu engang vil jeg gerne gøre opmærksom på at det er problematisk at der ikke er lyd på NL-optagelserne), desuden gjorde vores dommeransvarlige, Thomas Zinck Thellufsen, mig opmærksom på at fløjterne var meget lave efter regnvejret. Spilleren har øjnene nede ad banen og forsøger at deltage i spillet, da han begår straffen - vi mener ikke at den paragraf der henvises til dækker denne type forseelser. Henvisningen til regelbogen: Article 1. Ikke relevant, spilleren blev ikke ejected. Article 2. Ikke relevant, den dækker kontakt med kronen, som ikke er det der henviser til. Article 3. Omhandler Foul Not Called - vi mener ikke dette kan defineres som en sådan, da kampens dommere kaldte en Unnecessary Roughness. Desuden fremgår det tydeligt at articlen at den er skrevet til brug i College football, hvor samtlige kampe bliver gennemgået af de forskellige conferences. Det kan også diskuteres hvorvidt et review foretaget af dommerudvalget kan betegenes som et review af forbundet (conference). Nu var der så vidt jeg ved ingen af dommerudvalgets medlemmer til stede som dommere til kampen, men det kunne ligeså godt være sket, således at et review ved dommerudvalget reelt vil betyde at udvalget vil kunne "rette" sig selv. For at opsummere: Vi mener at man bør gøre som i f.eks. fodbold hvor video ikke kan omstøde en dommers kendelser. En dom i denne sag, vil betyde en underminering af dommerne. En dom vil betyde at vi vil opleve væsentligt flere disciplinærsager, da man nu tillader at video kan bruges til at vurdere ALLE hændelser under en kamp - også hændelser som dommerne har taget stilling til. Såfremt video kan benyttes, så vil Disciplinærudvalget helt sikkert opleve sager hvor "amatøroptagelser" vil blive brugt som bevis. DAFF har tidligere afvist at benytte video som grundlag for straf, så der bør være dannet præcedens. Vi mener ikke at den i regulativet nævnte paragraf bør være dækkende for en sag som denne. Vi mener ikke at nogle af de henvisninger Dommerudvalget har til NCAA Rule Book dækker den pågældende situation. Denne sag har potentiale til at få vidtrækkende konsekvenser for alle DAFFs medlemmer. Vi forventer at DAFFs Disciplinærudvalg ikke ønsker at behandle sagen, da video normalt ikke benyttes til at tildele straf, og vi ikke kan finde hjemmel i DAFFs regler til at gøre dette. I tilfælde af at Disciplinærudvalget alligevel vælger at behandle sagen, så vil alt andet end en beslutning om at dommernes kald på banen ikke kan ændres, resultere i en appel fra 89ers, da dette er en grundlæggende indgreb i dommernes rolle og autoritet, samt den måde vi ser 4

5 spillet på. En sådan sag vil danne præcedens og vi vil for alle parters skyld prøve både afgørelsen såvel som rammerne for Disciplinærudvalgets virke ved højere instans. Den 14, juni afgav DAFF og Dommerudvalget denne kommentar til ovenstående kommentarer fra klager: Spillerens forklaring ændrer ikke ved, hvad videoen viser. Vi vurderer episoden på baggrund af video og ikke, hvad spilleren havde tænkt sig. Han tager en chance og "rammer" ved siden af. Det kan sammenligenes at køre over for rødt og så forårsage en ulykke. Det var jo ikke det man ønskede, men alligevel medfører handlingen fare for andre. Spillerne er selv til hver en tid ansvarlige for at vide hvornår spillet er slut. Der er vel ikke tale om en ændring af dommerens kendelse, men en skærpelse. Vi ønsker at sætte en stopper for noget der bliver begået på banen, der slet ikke hører hjemme i amerikansk fodbold. Der er i Dommerudvalget allerede præcedens for at bruge video til at evaluere ejections i 2011 omstødte Disciplinærudvalget en ejection mod en Herlev Rebels spiller, da Dommerudvalget ved gennemsyn af videoen, kunne konstatere, at fejlen ikke var grov nok til karantæne. Man kan på den måde også bruge video den anden vej. Dommerudvalget fungerer som DAFFs repræsentant mht. til at lave review af kampe. Til orientering kigges mindst en halvleg samt samtlige flag igennem af Dommerudvalget for alle NL kampe. I USA vil det også være dommere som laver review for conferencen. Vi kan ikke se forskellen på NL og en college conference i USA. Den 6. november afgav Simon Brøsted Nielsen denne supplerende erklæring: Dette er først og fremmest en principsag for os og vi finder det stærkt bekymrende at dommerkald kan blive ændret på baggrund af video. Som udgangspunkt har vi intet i mod at video bliver benyttet i disciplinærsager, men det virker for os, meget uheldigt at man nu vil underkende egne dommere. Faktum er at kampens umpire er langt bedre placeret end kameraet - faktisk dækker hans hoved for selve kontakten, og det er så kun spillernes efterfølgende bevægelser der viser at der var kontakt. Umpire kaster resolut et flag og det er tydeligt at han har set hændelsen. De efterfølgende flag må vurderes at være for gengældelsen fra Stallionsspilleren, da de kommer 3-4 sekunder senere. Da umpire har en perfekt vinkel til spillet, og beslutter at det var en late hit/unnecessary roughness (jeg mener blot fejlen bliver kaldt "personal foul") som han var vidne til, så mener vi i den grad det er at underminere dommerens autoritet, når man efterfølgende omstøder hans kendelse. Der var så vidt vides intet i incident report'en - vi har i hvert fald ikke modtaget nogen. Det må også betyde at dommer crewet heller ikke efter kampen har fundet der burde være yderligere at indberette. Kigger man på hvorledes video bliver benyttet i NCAA, så har det ikke været muligt for mig at finde eksempler på ejections af spillere, hvor dommer crewet på banen har bedømt en situation og "blot" givet en personal foul - jeg tvivler faktisk stærkt på det findes! Og skal vi se mod lidt mere hjemlige egne, så er det i fodboldens verden heller ikke noget man gør i - her er dommernes kald "hellige" og kan ikke skærpes på baggrund af video. Her ses det dog at et beviseligt fejlskøn kan LEMPES, men dette er en helt anden situation hvor man ikke vil straffe en uskyldig spiller. 5

6 Udover vores store bekymring over at man i den grad udtrykker over for en erfaren NLdommer at han ikke gør sit job ordentligt, og at man derfor kan omstøde hans kendelse, så vil jeg kort opridse følgende betænkeligheder vi har: - I de sportsgrene vi typisk sammenligner os med/dyrker her i Danmark, så er det, så vidt vides, ikke muligt at skærpe dommerkendelser. Såfremt appeludvalget beslutter at opretholde Frederik Briks karantæne, så må det forventes at der kommer en øget mængde disciplinærsager, siden man nu kan (eller i hvert fald bliver klar over at man kan) indberette personal fouls med ønske om yderligere straf. Ofte er det netop disse hvor man er mest ophidset/frusteret over en modstander, og således også her hvor man har det største ønske om "retfærdighed", hvorfor en øget mængde sager må kunne forventes. Da vi i vores sport ofte ser gengældelser resultere i ejections, så undrer det mig noget at man ikke også har valgt at lave en seperat incident report på Horsens-spilleren, da han, efter at være blevet ramt, med Frederik liggende på jorden under sig, giver ham 2-3 kraftige skaller. Specielt med det fokus der er i sporten (og i regelbogen) om at undgå slag til hovedet. Dette er IKKE en opfordring til at starte en sag mod Horsens-spilleren! Jeg argumenterer blot for at dette også er usportsligt og ikke hører til på banen. Tværtimod er der af disciplinærudvalget i år alene givet 6-7 karantæner for at nikke skaller. Vi mener fortsat ikke at henvisningerne i regelbogen er dækkende for denne situation, da det ikke bør være en "Foul not called", siden dommer crewet netop ser fejlen og bedømmer denne. i vores optik er reglen om at forteelser der bringer sporten i miskredit ikke korrekt at bruge her. Der er heller ingen tvivl hos os om at Frederik Brik BURDE være blevet ejected i den pågældende situation. Men ligesom man heller ikke bliver dømt for at bringe sporten i miskredit ved "targeting", der oftest heller ikke er intentionelt, så mener vi også at Frederik her forsøger at deltage i spillet, men rammer forkert og sent. Jeg forsvarer ikke hans handling, men mener blot der bør skelnes mellem handlinger/bevægelser som forekommer i football, som f.eks. dette spil eller targeting, og så handlinger/bevægelser der aldrig bør forekomme på en footballbane (skaller, knytnæver, spark). Så for at ridse op, så ønsker jeg både at få belyst hvorvidt vi i DAFF ønsker/kan omstøde dommerkendelser på baggrund af video, men også at få belyst hvorvidt der er forskel mellem grove forseelser som bør give udsmidning, som dette spil og/eller targeting, og så direkte slag, spark el. andet, hvor selve bevægelsen aldrig hører hjemme på en footballbane. Altså hvorvidt dette spil kan karakteriseres som bringende spillet i miskredit, og dermed være karantænegivende. Jeg håber Heinz eller Nicolai i morgen, kan gøre rede for hvor mange eller i hvert fald hvilken type situationer, denne paragraf er blevet benyttet til at uddele karantæne - så vidt jeg kan læse af disciplinærsagerne, så er den kun taget i brug ved ikke-fysiske konfrontationer. Der er i hvert fald ikke nævnt denne som baggrund til nogle af karantænerne ifm. ejections i kampe. Regler DAFF s regler indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser om det spørgsmål, sagen vedrører. Høring Der har været afholdt mundtlig høring om sagen den 7. november På denne høring var der repræsentanter fra klager (AaB 89ers), Disciplinærudvalget og DAFF s sekretariat. De udsagn, der fremkom under høringen, og som er baseret på de skriftlige kommentarer i sagen, er indgået i Appeludvalgets vurdering. 6

7 Under høringen, der blev holdt i Middelfart, blev videooptagelsen af den pågældende hændelse afspillet. Appeludvalgets afgørelse Denne sag vedrører det principielle spørgsmål, om Disciplinærudvalget og Appeludvalget efterfølgende kan ændre en sanktionsafgørelse truffet af dommerne på banen, dvs. tilfælde, hvor dommerne har set den pågældende hændelse, vurderet den og truffet afgørelse om den på stedet. Appeludvalget har intet principielt at indvende mod videooptagelser som bevismiddel. Eksempelvis kan videooptagelser bruges til at afgøre, om det er den forkerte spiller, der er blevet vist ud og dermed ikke skal have karantæne, eftersom det er en anden, der har begået forseelsen, jf. Turneringsregulativets 8, stk. 8, at afgøre, om sanktionen for diskvalifikation i en kamp skal skærpes ud over én spilledags karantæne, jf. regulativets 8, stk. 9, og at afgøre sanktioner for forseelser begået på banen, som dommerne ikke har set. Det er Appeludvalgets principielle holdning, at hverken Disciplinærudvalget eller Appeludvalget skal have mulighed for at ændre en skøn, der er udøvet af dommerne på banen under kampen. Når dommercrewet har vurderet, at en konkret hændelse ikke skal sanktioneres med udvisning (diskvalifikation, ejection) af en spiller med den konsekvens at spilleren ikke får en spilledags karantæne i medfør af 8 i Turneringsregulativet skal det ikke være muligt efterfølgende på basis af videooptagelser eller evt. andre bevismidler at idømme spilleren en sanktion for den pågældende hændelse. Det er i den forbindelse ligegyldigt, om begrundelsen for sanktionen er bringe sporten i miskredit eller andet; det afgørende er alene, at den pågældende hændelse af kampens officials er blevet vurderet til ikke at være alvorlig nok at udløse en diskvalifikation af spilleren, og derfor skal der efterfølgende ikke være mulighed for at idømme en (anden) sanktion for den selvsamme hændelse, eftersom dette reelt er en ændring af dommerskønnet. Det er ikke afgørende om kvaliteten af videooptagelsen er god eller dårligt. Rent principielt finder Appeludvalget ikke, at man ved hjælp af videooptagelser skal ændre et dommerskøn på banen. 7

8 Appeludvalgets principielle holdning er uafhængigt af fx Dommerudvalgets konkrete begrundelse for at ville sanktioner for en hændelse på banen. Det er således uden betydning, om Dommerudvalget giver udtryk for, at man er af den opfattelse, at afgørelsen fra dommerne på banen var forkert. Appeludvalget har heller ikke taget stilling til, om den konkrete hændelse vitterlig burde medføre en karantæne for at bringe sporten i miskredit. Ovenstående vedrører sanktioner for hændelser, der er blevet set og bedømt af dommerne på banen. Drejer det sig om en hændelse, som dommerne ikke har set (og ikke har kastet et flag for), vil det være muligt efterfølgende for Disciplinærudvalget efter en indberetning fra Dommerudvalget at idømme en spiller sanktion for en sådan hændelse. På denne baggrund får AaB 89ers medhold i klagen, og afgørelsen fra Disciplinærudvalget omgøres, således at spilleren ikke idømmes en spilledags karantæne. Det bemærkes, at Appeludvalget er af den opfattelse, at DAFF s regelsæt, således som dette fortolkes af DAFF s instanser, har forrang for NCAA s regler, når det ikke gælder regler for spillet på banen. Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for DIF s Appeludvalg. Timothy Jensen Peter Schønning Rasmus Ryberg (formand) 8

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

KURSUS KATALOG. 2013 For DAFFs Dommerudvalg

KURSUS KATALOG. 2013 For DAFFs Dommerudvalg KURSUS KATALOG 2013 For DAFFs Dommerudvalg Dette katalog indeholder en oversigt over de dommerkurser som afholdes af DAFFs dommerudvalg i 2013. Kataloget indeholder ydermere en gennemgang af de forskellige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Støt det lokale forenings liv -

Støt det lokale forenings liv - Støt det lokale forenings liv - bliv sponsor for Kolding Guardians AFC www.koldingguardians.dk Sponsor pakker Pakke 1 Pris: 2.000 kr. pr. år samt link og 5 linjers fritekst på hjemmesiden Pakke 2 Pris:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Møde med Uddannelsesansvarlige

Møde med Uddannelsesansvarlige Møde med Uddannelsesansvarlige Dagsorden 1. Velkomst v/ dommerudvalgsformand Jørgen Svane 2. Kort præsentationsrunde 3. Præsentation af dommeruddannelsen Tanker og ideer samt nødvendige forudsætninger

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Regelsæt for ølbowling

Regelsæt for ølbowling Regelsæt for ølbowling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Tak til...4 Hjemmeside...4 Kontakt bestyrelsen...4 Protektorer...4 Revision...4 1: Regelsættes anvendelighed...5 1, stk.

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts 2010. Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Danish American Football Federation Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 18.30 22.00 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Afbud: Palle Navntoft

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011. 1 Palle Flebo-Hansen Kramme sagen 2011-4565 Til Fra Advokatankenævnet Palle Flebo-Hansen Dato 23/12/2011 Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Flag Football. En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark. Aarhus Warthogs - Tigers Flag Football. www.warthogs.

Flag Football. En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark. Aarhus Warthogs - Tigers Flag Football. www.warthogs. Flag Football En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark Om Flag Football Flag Footballs historie Sporten er opstået i parker og baghaver som et alternativ til rigtig amerikansk Football

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere