Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne."

Transkript

1 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende forseelse af dommerne på banen, har DAFF s Appeludvalg i dag truffet følgende afgørelse: Afgørelsen fra DAFF s Disciplinærudvalg Disciplinærudvalget traf den 21. juni 2013 følgende afgørelse: DS Disciplinærudvalget har behandlet incidentrapport fremsendt af DU vedr. hændelse sket i NL kamp nr lørdag den 27. april 2013 imellem AaB 89ers og Horsens Stallions, ang. AaB 89ers spiller nr. 51, Frederik Birk, licensnr tackling i kampen af Horsens Stallions spiller. En tackling, hvor der af kampens dommere blev kastet flag for fejl (unnecessary roughness) mod spilleren, og efterfølgende udmålt en 15 yard straf imod AaB 89ers. Dommerudvalgets nedsatte NL gruppe har, efter video gennemgang af kampen (spil 51 på HUDL fra kampen), fremsendt følgende incidentrapport vedr. hændelsen Med 7 minutter og 50 sekunder tilbage i 2 qt, Aalborg 89ers har bolden. Efter spillet er slut kaster Aalborg 89ers #51 sig ned i knæene på en modspiller som har ryggen til (overtrædelse af regel og a ). Dommerudvalgets NL gruppe har vurderet, at handlingen, på ingen måde kan betragtes som værende en del amerikansk fodbold og udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet, ligesom dommerudvalgets NL gruppe vurderer handlingen til at være så grov, at den burde have medført udvisning af #51 i kampen. I henhold til DAFFs turneringsregulativ 7, stk. 1 nr. 1 kan sanktion gøres gældende overfor enkeltpersoner, der deltager i officielle kampe under DAFF, og udviser en opførsel på eller uden for banen, der er egnet til at bringe sporten i miskredit. Disciplinærudvalget skal i henhold til ovenstående tildele Aab89ers spiller nr. 51, Frederik Birk, licensnr en spillerundes karantæne og indskærpe overfor pågældende, at der ved evt. gentagelse kan ske skærpet sanktion. Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. Disciplinærudvalget finder ikke grundlag for, som fremført af Aab89ers, at sagen skal afvises, idet både foreninger og spillere ved, at alle NL kampe videofilmes og efterfølgende gennemgås af DAFFs dommerudvalg, og det må derfor være i alle foreninger og spilleres interesse, at handlinger, som den i sagen nævnte, der af dommerudvalget vurderes til 1

2 - på ingen måde betragtes som værende en del af amerikansk fodbold, da den - udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet, og - er så grov, at den burde have medført udvisning så også efterfølgende af DAFFs dommerudvalg kan indberettes til og behandles af DAFFs disciplinærudvalg med henblik på udmåling af eventuel sanktion overfor spilleren. Klagen Den 21. juni 2013 indgav Simon Brøsted Nielsen denne klage på vegne af spilleren og AaB 89ers: Vi har d.d. 21. juni modtaget svar på denne disciplinærsag. Vi ønsker at appellere denne afgørelse, og vil snarest fremsende denne til Appeludvalget. Begrundelsen for vores appel er, at sagen i høj grad er principiel, da det er første gang, efter mit vidende, at en spiller har fået karantæne på baggrund af videomateriale uden at være blevet ejected i kampen - Og det er i hvert fald et enestående tilfælde at en hændelse som dommerne har set og bedømt i kampen efterfølgende bliver indbragt for, og ændret af, Disciplinærudvalget. Denne sag vil danne præcedens og således påvirke såvel alle klubber, som DAFF, samt de underliggende udvalgs arbejde fremover. På baggrund af sagens principielle karakter, ønsker vi i 89ers, at søge opsættende virkning, således at en eventuel karantæne først afvikles når Appeludvalget har truffet sin afgørelse. Vi spiller kamp allerede i morgen, så jeg håber at vores anmodning om opsøgende virkning vil blive behandlet allerede i dag. Inden Disciplinærudvalgets afgørelse havde Martin Mikkelsen fra DAFF s Dommerudvalg den 29. april 2013 indrapporteret følgende til Disciplinærudvalget: I NL kampen mellem Aalborg 89ers og Horsens Stallions lørdag d. 27/ sker følgende hændelse: Med 7 minutter og 50 sekunder tilbage i 2 qt, Aalborg 89ers har bolden. Efter spillet er slut kaster Aalborg 89ers #51 sig ned i knæene på en modspiller som har ryggen til (overtrædelse af regel og a). Dommerudvalget nedsatte NL gruppe mener enstemmigt at denne handling på ingen måde kan betragtes som værende en del amerikansk fodbold og udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet. Gruppen vurderer handlingen til at være så grov at den burde have medført udvisning af #51 i kampen. På baggrund af denne episode og med henvisning til reglerne beskrevet i NCAA regelbogen og DAFFs Regulativ ønsker DU/DAFF at DiU behandler sagen med henblik på tildeling af karantæne til Aalborg 89ers #51. 2

3 Den 8. maj afgav Simon Brøsted Nielsen denne kommentar til Disciplinærudvalget: Nedenfor finder I klubbens såvel som spillerens indlæg til sagen. Spillerens indlæg: Jeg forsøger at indhente spilleren #55 som løber over imod den side som spillet er designet til at gå til, altså vil over at blocke for min runningback. Jeg løber på tværs af banen og forsøger at komme om på forsiden af manden, da dette ikke er muligt prøver jeg, i det jeg er oppe på siden af ham, at kaste mig ned foran ham og rulle hen mod hans ben, for at forhindre ham i at lave tacklingen. Hvad jeg ikke kan se, er det der forgår bag mig, hvor runningbacken bliver tacklet i det jeg er ved at kaste mig ned i mit block. Klubbens indlæg: Vi er som sådan enige med dommerudvalget om at spilleren, Frederik Brik, begår en forseelse på spillet, som ikke hører til, hvorfor vores HC også, allerede inden vi blev gjort opmærksom på disciplinærsagen, havde besluttet at han ville tildele spilleren en intern straf. Vi er dog grundlæggende uenige i hvorvidt man efterfølgende bør kunne straffe spillere for forseelser som dommer-crewet under kampen både har set og har taget stilling til. Selve fejlen sker 5-10 yards fra umpire, der kigger direkte på spillet og som er den første, der kaster flag - desuden skygger umpire for selve kontakten, så det nøjagtige sted for første kontakt ikke kan fastslås ved at bruge videoen. Dommerne på banen vurderer straffen som en unnecessary roughness (som i øvrigt bliver opvejet af en tilsvarende den anden vej), og behandler den derefter. Vi mener ikke at man efterfølgende kan gå ind og "overrule" et kald som er foretaget på banen. Det er i vores øjne beklageligt hvis alle dommerkendelser kan omstødes/ændres via en skrivebordsopgørelse, og vi synes i den grad man lægger op til en underminering af dommerne. Umpire, som kaldte fejlen har et frit udsyn til spillet, også langt bedre end det man har på videoen, da umpire som sagt skygger for dele af spillet og da han vurderer sagen som en unnecessary roughness, så mener vi ikke der burde være mere at diskutere her. Det skal fastslås at vi GENERELT ser det som en forkert retning at gå hvis man vælger at omstøde et dommerkald på baggrund af videomateriale. Denne sag vil danne præcedens for fremtidige sager, og vi forudser en mængde indberetninger fra såvel dommerudvalget som involverede klubber i fremtidige kampe. Desuden skal det nævnes at spørgsmålet om mulighed for at indbringe sager for disciplinærudvalget på baggrund af video blev bragt op på årsmødet i marts hvor DAFF ikke mente man kunne benytte video som bevismateriale i disciplinærsager, og at dette ikke kunne komme på tale når der ikke var video af alle kampe. Personen der spurgte henviste direkte til at der var video af alle NL-kampe og at man burde starte et sted, men dette mente DAFFs bestyrelse ikke var relevant (jeg kan desværre ikke huske disse personer ved navn, men håber disciplinærudvalget kan huske diskussionen). Det skal dog nævnes at der udelukkende blev diskuteret straf for forseelser, som dommerne IKKE ser. Under samme indlæg blev det nævnt hvorledes at disciplinærudvalget (eller sekretariatet) i 2012 sæsonen afviste at oprette en sag, hvor en klub leverede videomateriale af en straf (igen, en forseelse som dommerne ikke havde set). Da denne sag slet ikke figurerer under disciplinærsager fra 2012, så gætter jeg på at det er sekretariatet som afviste denne? Siden en 3

4 klub ikke kunne oprette en sag i 2012 på baggrund af video, så forholder jeg mig undrende over for at Dommerudvalget overhovedet kan indbringe en sag for Disciplinærudvalget. Vores kommentarer til Martin Mikkelsens henvisninger: Henvisningen til DAFFs regulativ: Spilleren rammer sent og muligvis efter fløjten (Endnu engang vil jeg gerne gøre opmærksom på at det er problematisk at der ikke er lyd på NL-optagelserne), desuden gjorde vores dommeransvarlige, Thomas Zinck Thellufsen, mig opmærksom på at fløjterne var meget lave efter regnvejret. Spilleren har øjnene nede ad banen og forsøger at deltage i spillet, da han begår straffen - vi mener ikke at den paragraf der henvises til dækker denne type forseelser. Henvisningen til regelbogen: Article 1. Ikke relevant, spilleren blev ikke ejected. Article 2. Ikke relevant, den dækker kontakt med kronen, som ikke er det der henviser til. Article 3. Omhandler Foul Not Called - vi mener ikke dette kan defineres som en sådan, da kampens dommere kaldte en Unnecessary Roughness. Desuden fremgår det tydeligt at articlen at den er skrevet til brug i College football, hvor samtlige kampe bliver gennemgået af de forskellige conferences. Det kan også diskuteres hvorvidt et review foretaget af dommerudvalget kan betegenes som et review af forbundet (conference). Nu var der så vidt jeg ved ingen af dommerudvalgets medlemmer til stede som dommere til kampen, men det kunne ligeså godt være sket, således at et review ved dommerudvalget reelt vil betyde at udvalget vil kunne "rette" sig selv. For at opsummere: Vi mener at man bør gøre som i f.eks. fodbold hvor video ikke kan omstøde en dommers kendelser. En dom i denne sag, vil betyde en underminering af dommerne. En dom vil betyde at vi vil opleve væsentligt flere disciplinærsager, da man nu tillader at video kan bruges til at vurdere ALLE hændelser under en kamp - også hændelser som dommerne har taget stilling til. Såfremt video kan benyttes, så vil Disciplinærudvalget helt sikkert opleve sager hvor "amatøroptagelser" vil blive brugt som bevis. DAFF har tidligere afvist at benytte video som grundlag for straf, så der bør være dannet præcedens. Vi mener ikke at den i regulativet nævnte paragraf bør være dækkende for en sag som denne. Vi mener ikke at nogle af de henvisninger Dommerudvalget har til NCAA Rule Book dækker den pågældende situation. Denne sag har potentiale til at få vidtrækkende konsekvenser for alle DAFFs medlemmer. Vi forventer at DAFFs Disciplinærudvalg ikke ønsker at behandle sagen, da video normalt ikke benyttes til at tildele straf, og vi ikke kan finde hjemmel i DAFFs regler til at gøre dette. I tilfælde af at Disciplinærudvalget alligevel vælger at behandle sagen, så vil alt andet end en beslutning om at dommernes kald på banen ikke kan ændres, resultere i en appel fra 89ers, da dette er en grundlæggende indgreb i dommernes rolle og autoritet, samt den måde vi ser 4

5 spillet på. En sådan sag vil danne præcedens og vi vil for alle parters skyld prøve både afgørelsen såvel som rammerne for Disciplinærudvalgets virke ved højere instans. Den 14, juni afgav DAFF og Dommerudvalget denne kommentar til ovenstående kommentarer fra klager: Spillerens forklaring ændrer ikke ved, hvad videoen viser. Vi vurderer episoden på baggrund af video og ikke, hvad spilleren havde tænkt sig. Han tager en chance og "rammer" ved siden af. Det kan sammenligenes at køre over for rødt og så forårsage en ulykke. Det var jo ikke det man ønskede, men alligevel medfører handlingen fare for andre. Spillerne er selv til hver en tid ansvarlige for at vide hvornår spillet er slut. Der er vel ikke tale om en ændring af dommerens kendelse, men en skærpelse. Vi ønsker at sætte en stopper for noget der bliver begået på banen, der slet ikke hører hjemme i amerikansk fodbold. Der er i Dommerudvalget allerede præcedens for at bruge video til at evaluere ejections i 2011 omstødte Disciplinærudvalget en ejection mod en Herlev Rebels spiller, da Dommerudvalget ved gennemsyn af videoen, kunne konstatere, at fejlen ikke var grov nok til karantæne. Man kan på den måde også bruge video den anden vej. Dommerudvalget fungerer som DAFFs repræsentant mht. til at lave review af kampe. Til orientering kigges mindst en halvleg samt samtlige flag igennem af Dommerudvalget for alle NL kampe. I USA vil det også være dommere som laver review for conferencen. Vi kan ikke se forskellen på NL og en college conference i USA. Den 6. november afgav Simon Brøsted Nielsen denne supplerende erklæring: Dette er først og fremmest en principsag for os og vi finder det stærkt bekymrende at dommerkald kan blive ændret på baggrund af video. Som udgangspunkt har vi intet i mod at video bliver benyttet i disciplinærsager, men det virker for os, meget uheldigt at man nu vil underkende egne dommere. Faktum er at kampens umpire er langt bedre placeret end kameraet - faktisk dækker hans hoved for selve kontakten, og det er så kun spillernes efterfølgende bevægelser der viser at der var kontakt. Umpire kaster resolut et flag og det er tydeligt at han har set hændelsen. De efterfølgende flag må vurderes at være for gengældelsen fra Stallionsspilleren, da de kommer 3-4 sekunder senere. Da umpire har en perfekt vinkel til spillet, og beslutter at det var en late hit/unnecessary roughness (jeg mener blot fejlen bliver kaldt "personal foul") som han var vidne til, så mener vi i den grad det er at underminere dommerens autoritet, når man efterfølgende omstøder hans kendelse. Der var så vidt vides intet i incident report'en - vi har i hvert fald ikke modtaget nogen. Det må også betyde at dommer crewet heller ikke efter kampen har fundet der burde være yderligere at indberette. Kigger man på hvorledes video bliver benyttet i NCAA, så har det ikke været muligt for mig at finde eksempler på ejections af spillere, hvor dommer crewet på banen har bedømt en situation og "blot" givet en personal foul - jeg tvivler faktisk stærkt på det findes! Og skal vi se mod lidt mere hjemlige egne, så er det i fodboldens verden heller ikke noget man gør i - her er dommernes kald "hellige" og kan ikke skærpes på baggrund af video. Her ses det dog at et beviseligt fejlskøn kan LEMPES, men dette er en helt anden situation hvor man ikke vil straffe en uskyldig spiller. 5

6 Udover vores store bekymring over at man i den grad udtrykker over for en erfaren NLdommer at han ikke gør sit job ordentligt, og at man derfor kan omstøde hans kendelse, så vil jeg kort opridse følgende betænkeligheder vi har: - I de sportsgrene vi typisk sammenligner os med/dyrker her i Danmark, så er det, så vidt vides, ikke muligt at skærpe dommerkendelser. Såfremt appeludvalget beslutter at opretholde Frederik Briks karantæne, så må det forventes at der kommer en øget mængde disciplinærsager, siden man nu kan (eller i hvert fald bliver klar over at man kan) indberette personal fouls med ønske om yderligere straf. Ofte er det netop disse hvor man er mest ophidset/frusteret over en modstander, og således også her hvor man har det største ønske om "retfærdighed", hvorfor en øget mængde sager må kunne forventes. Da vi i vores sport ofte ser gengældelser resultere i ejections, så undrer det mig noget at man ikke også har valgt at lave en seperat incident report på Horsens-spilleren, da han, efter at være blevet ramt, med Frederik liggende på jorden under sig, giver ham 2-3 kraftige skaller. Specielt med det fokus der er i sporten (og i regelbogen) om at undgå slag til hovedet. Dette er IKKE en opfordring til at starte en sag mod Horsens-spilleren! Jeg argumenterer blot for at dette også er usportsligt og ikke hører til på banen. Tværtimod er der af disciplinærudvalget i år alene givet 6-7 karantæner for at nikke skaller. Vi mener fortsat ikke at henvisningerne i regelbogen er dækkende for denne situation, da det ikke bør være en "Foul not called", siden dommer crewet netop ser fejlen og bedømmer denne. i vores optik er reglen om at forteelser der bringer sporten i miskredit ikke korrekt at bruge her. Der er heller ingen tvivl hos os om at Frederik Brik BURDE være blevet ejected i den pågældende situation. Men ligesom man heller ikke bliver dømt for at bringe sporten i miskredit ved "targeting", der oftest heller ikke er intentionelt, så mener vi også at Frederik her forsøger at deltage i spillet, men rammer forkert og sent. Jeg forsvarer ikke hans handling, men mener blot der bør skelnes mellem handlinger/bevægelser som forekommer i football, som f.eks. dette spil eller targeting, og så handlinger/bevægelser der aldrig bør forekomme på en footballbane (skaller, knytnæver, spark). Så for at ridse op, så ønsker jeg både at få belyst hvorvidt vi i DAFF ønsker/kan omstøde dommerkendelser på baggrund af video, men også at få belyst hvorvidt der er forskel mellem grove forseelser som bør give udsmidning, som dette spil og/eller targeting, og så direkte slag, spark el. andet, hvor selve bevægelsen aldrig hører hjemme på en footballbane. Altså hvorvidt dette spil kan karakteriseres som bringende spillet i miskredit, og dermed være karantænegivende. Jeg håber Heinz eller Nicolai i morgen, kan gøre rede for hvor mange eller i hvert fald hvilken type situationer, denne paragraf er blevet benyttet til at uddele karantæne - så vidt jeg kan læse af disciplinærsagerne, så er den kun taget i brug ved ikke-fysiske konfrontationer. Der er i hvert fald ikke nævnt denne som baggrund til nogle af karantænerne ifm. ejections i kampe. Regler DAFF s regler indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser om det spørgsmål, sagen vedrører. Høring Der har været afholdt mundtlig høring om sagen den 7. november På denne høring var der repræsentanter fra klager (AaB 89ers), Disciplinærudvalget og DAFF s sekretariat. De udsagn, der fremkom under høringen, og som er baseret på de skriftlige kommentarer i sagen, er indgået i Appeludvalgets vurdering. 6

7 Under høringen, der blev holdt i Middelfart, blev videooptagelsen af den pågældende hændelse afspillet. Appeludvalgets afgørelse Denne sag vedrører det principielle spørgsmål, om Disciplinærudvalget og Appeludvalget efterfølgende kan ændre en sanktionsafgørelse truffet af dommerne på banen, dvs. tilfælde, hvor dommerne har set den pågældende hændelse, vurderet den og truffet afgørelse om den på stedet. Appeludvalget har intet principielt at indvende mod videooptagelser som bevismiddel. Eksempelvis kan videooptagelser bruges til at afgøre, om det er den forkerte spiller, der er blevet vist ud og dermed ikke skal have karantæne, eftersom det er en anden, der har begået forseelsen, jf. Turneringsregulativets 8, stk. 8, at afgøre, om sanktionen for diskvalifikation i en kamp skal skærpes ud over én spilledags karantæne, jf. regulativets 8, stk. 9, og at afgøre sanktioner for forseelser begået på banen, som dommerne ikke har set. Det er Appeludvalgets principielle holdning, at hverken Disciplinærudvalget eller Appeludvalget skal have mulighed for at ændre en skøn, der er udøvet af dommerne på banen under kampen. Når dommercrewet har vurderet, at en konkret hændelse ikke skal sanktioneres med udvisning (diskvalifikation, ejection) af en spiller med den konsekvens at spilleren ikke får en spilledags karantæne i medfør af 8 i Turneringsregulativet skal det ikke være muligt efterfølgende på basis af videooptagelser eller evt. andre bevismidler at idømme spilleren en sanktion for den pågældende hændelse. Det er i den forbindelse ligegyldigt, om begrundelsen for sanktionen er bringe sporten i miskredit eller andet; det afgørende er alene, at den pågældende hændelse af kampens officials er blevet vurderet til ikke at være alvorlig nok at udløse en diskvalifikation af spilleren, og derfor skal der efterfølgende ikke være mulighed for at idømme en (anden) sanktion for den selvsamme hændelse, eftersom dette reelt er en ændring af dommerskønnet. Det er ikke afgørende om kvaliteten af videooptagelsen er god eller dårligt. Rent principielt finder Appeludvalget ikke, at man ved hjælp af videooptagelser skal ændre et dommerskøn på banen. 7

8 Appeludvalgets principielle holdning er uafhængigt af fx Dommerudvalgets konkrete begrundelse for at ville sanktioner for en hændelse på banen. Det er således uden betydning, om Dommerudvalget giver udtryk for, at man er af den opfattelse, at afgørelsen fra dommerne på banen var forkert. Appeludvalget har heller ikke taget stilling til, om den konkrete hændelse vitterlig burde medføre en karantæne for at bringe sporten i miskredit. Ovenstående vedrører sanktioner for hændelser, der er blevet set og bedømt af dommerne på banen. Drejer det sig om en hændelse, som dommerne ikke har set (og ikke har kastet et flag for), vil det være muligt efterfølgende for Disciplinærudvalget efter en indberetning fra Dommerudvalget at idømme en spiller sanktion for en sådan hændelse. På denne baggrund får AaB 89ers medhold i klagen, og afgørelsen fra Disciplinærudvalget omgøres, således at spilleren ikke idømmes en spilledags karantæne. Det bemærkes, at Appeludvalget er af den opfattelse, at DAFF s regelsæt, således som dette fortolkes af DAFF s instanser, har forrang for NCAA s regler, når det ikke gælder regler for spillet på banen. Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for DIF s Appeludvalg. Timothy Jensen Peter Schønning Rasmus Ryberg (formand) 8

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere