Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne."

Transkript

1 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende forseelse af dommerne på banen, har DAFF s Appeludvalg i dag truffet følgende afgørelse: Afgørelsen fra DAFF s Disciplinærudvalg Disciplinærudvalget traf den 21. juni 2013 følgende afgørelse: DS Disciplinærudvalget har behandlet incidentrapport fremsendt af DU vedr. hændelse sket i NL kamp nr lørdag den 27. april 2013 imellem AaB 89ers og Horsens Stallions, ang. AaB 89ers spiller nr. 51, Frederik Birk, licensnr tackling i kampen af Horsens Stallions spiller. En tackling, hvor der af kampens dommere blev kastet flag for fejl (unnecessary roughness) mod spilleren, og efterfølgende udmålt en 15 yard straf imod AaB 89ers. Dommerudvalgets nedsatte NL gruppe har, efter video gennemgang af kampen (spil 51 på HUDL fra kampen), fremsendt følgende incidentrapport vedr. hændelsen Med 7 minutter og 50 sekunder tilbage i 2 qt, Aalborg 89ers har bolden. Efter spillet er slut kaster Aalborg 89ers #51 sig ned i knæene på en modspiller som har ryggen til (overtrædelse af regel og a ). Dommerudvalgets NL gruppe har vurderet, at handlingen, på ingen måde kan betragtes som værende en del amerikansk fodbold og udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet, ligesom dommerudvalgets NL gruppe vurderer handlingen til at være så grov, at den burde have medført udvisning af #51 i kampen. I henhold til DAFFs turneringsregulativ 7, stk. 1 nr. 1 kan sanktion gøres gældende overfor enkeltpersoner, der deltager i officielle kampe under DAFF, og udviser en opførsel på eller uden for banen, der er egnet til at bringe sporten i miskredit. Disciplinærudvalget skal i henhold til ovenstående tildele Aab89ers spiller nr. 51, Frederik Birk, licensnr en spillerundes karantæne og indskærpe overfor pågældende, at der ved evt. gentagelse kan ske skærpet sanktion. Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. Disciplinærudvalget finder ikke grundlag for, som fremført af Aab89ers, at sagen skal afvises, idet både foreninger og spillere ved, at alle NL kampe videofilmes og efterfølgende gennemgås af DAFFs dommerudvalg, og det må derfor være i alle foreninger og spilleres interesse, at handlinger, som den i sagen nævnte, der af dommerudvalget vurderes til 1

2 - på ingen måde betragtes som værende en del af amerikansk fodbold, da den - udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet, og - er så grov, at den burde have medført udvisning så også efterfølgende af DAFFs dommerudvalg kan indberettes til og behandles af DAFFs disciplinærudvalg med henblik på udmåling af eventuel sanktion overfor spilleren. Klagen Den 21. juni 2013 indgav Simon Brøsted Nielsen denne klage på vegne af spilleren og AaB 89ers: Vi har d.d. 21. juni modtaget svar på denne disciplinærsag. Vi ønsker at appellere denne afgørelse, og vil snarest fremsende denne til Appeludvalget. Begrundelsen for vores appel er, at sagen i høj grad er principiel, da det er første gang, efter mit vidende, at en spiller har fået karantæne på baggrund af videomateriale uden at være blevet ejected i kampen - Og det er i hvert fald et enestående tilfælde at en hændelse som dommerne har set og bedømt i kampen efterfølgende bliver indbragt for, og ændret af, Disciplinærudvalget. Denne sag vil danne præcedens og således påvirke såvel alle klubber, som DAFF, samt de underliggende udvalgs arbejde fremover. På baggrund af sagens principielle karakter, ønsker vi i 89ers, at søge opsættende virkning, således at en eventuel karantæne først afvikles når Appeludvalget har truffet sin afgørelse. Vi spiller kamp allerede i morgen, så jeg håber at vores anmodning om opsøgende virkning vil blive behandlet allerede i dag. Inden Disciplinærudvalgets afgørelse havde Martin Mikkelsen fra DAFF s Dommerudvalg den 29. april 2013 indrapporteret følgende til Disciplinærudvalget: I NL kampen mellem Aalborg 89ers og Horsens Stallions lørdag d. 27/ sker følgende hændelse: Med 7 minutter og 50 sekunder tilbage i 2 qt, Aalborg 89ers har bolden. Efter spillet er slut kaster Aalborg 89ers #51 sig ned i knæene på en modspiller som har ryggen til (overtrædelse af regel og a). Dommerudvalget nedsatte NL gruppe mener enstemmigt at denne handling på ingen måde kan betragtes som værende en del amerikansk fodbold og udsætter modstanderen for stor fare for at blive skadet. Gruppen vurderer handlingen til at være så grov at den burde have medført udvisning af #51 i kampen. På baggrund af denne episode og med henvisning til reglerne beskrevet i NCAA regelbogen og DAFFs Regulativ ønsker DU/DAFF at DiU behandler sagen med henblik på tildeling af karantæne til Aalborg 89ers #51. 2

3 Den 8. maj afgav Simon Brøsted Nielsen denne kommentar til Disciplinærudvalget: Nedenfor finder I klubbens såvel som spillerens indlæg til sagen. Spillerens indlæg: Jeg forsøger at indhente spilleren #55 som løber over imod den side som spillet er designet til at gå til, altså vil over at blocke for min runningback. Jeg løber på tværs af banen og forsøger at komme om på forsiden af manden, da dette ikke er muligt prøver jeg, i det jeg er oppe på siden af ham, at kaste mig ned foran ham og rulle hen mod hans ben, for at forhindre ham i at lave tacklingen. Hvad jeg ikke kan se, er det der forgår bag mig, hvor runningbacken bliver tacklet i det jeg er ved at kaste mig ned i mit block. Klubbens indlæg: Vi er som sådan enige med dommerudvalget om at spilleren, Frederik Brik, begår en forseelse på spillet, som ikke hører til, hvorfor vores HC også, allerede inden vi blev gjort opmærksom på disciplinærsagen, havde besluttet at han ville tildele spilleren en intern straf. Vi er dog grundlæggende uenige i hvorvidt man efterfølgende bør kunne straffe spillere for forseelser som dommer-crewet under kampen både har set og har taget stilling til. Selve fejlen sker 5-10 yards fra umpire, der kigger direkte på spillet og som er den første, der kaster flag - desuden skygger umpire for selve kontakten, så det nøjagtige sted for første kontakt ikke kan fastslås ved at bruge videoen. Dommerne på banen vurderer straffen som en unnecessary roughness (som i øvrigt bliver opvejet af en tilsvarende den anden vej), og behandler den derefter. Vi mener ikke at man efterfølgende kan gå ind og "overrule" et kald som er foretaget på banen. Det er i vores øjne beklageligt hvis alle dommerkendelser kan omstødes/ændres via en skrivebordsopgørelse, og vi synes i den grad man lægger op til en underminering af dommerne. Umpire, som kaldte fejlen har et frit udsyn til spillet, også langt bedre end det man har på videoen, da umpire som sagt skygger for dele af spillet og da han vurderer sagen som en unnecessary roughness, så mener vi ikke der burde være mere at diskutere her. Det skal fastslås at vi GENERELT ser det som en forkert retning at gå hvis man vælger at omstøde et dommerkald på baggrund af videomateriale. Denne sag vil danne præcedens for fremtidige sager, og vi forudser en mængde indberetninger fra såvel dommerudvalget som involverede klubber i fremtidige kampe. Desuden skal det nævnes at spørgsmålet om mulighed for at indbringe sager for disciplinærudvalget på baggrund af video blev bragt op på årsmødet i marts hvor DAFF ikke mente man kunne benytte video som bevismateriale i disciplinærsager, og at dette ikke kunne komme på tale når der ikke var video af alle kampe. Personen der spurgte henviste direkte til at der var video af alle NL-kampe og at man burde starte et sted, men dette mente DAFFs bestyrelse ikke var relevant (jeg kan desværre ikke huske disse personer ved navn, men håber disciplinærudvalget kan huske diskussionen). Det skal dog nævnes at der udelukkende blev diskuteret straf for forseelser, som dommerne IKKE ser. Under samme indlæg blev det nævnt hvorledes at disciplinærudvalget (eller sekretariatet) i 2012 sæsonen afviste at oprette en sag, hvor en klub leverede videomateriale af en straf (igen, en forseelse som dommerne ikke havde set). Da denne sag slet ikke figurerer under disciplinærsager fra 2012, så gætter jeg på at det er sekretariatet som afviste denne? Siden en 3

4 klub ikke kunne oprette en sag i 2012 på baggrund af video, så forholder jeg mig undrende over for at Dommerudvalget overhovedet kan indbringe en sag for Disciplinærudvalget. Vores kommentarer til Martin Mikkelsens henvisninger: Henvisningen til DAFFs regulativ: Spilleren rammer sent og muligvis efter fløjten (Endnu engang vil jeg gerne gøre opmærksom på at det er problematisk at der ikke er lyd på NL-optagelserne), desuden gjorde vores dommeransvarlige, Thomas Zinck Thellufsen, mig opmærksom på at fløjterne var meget lave efter regnvejret. Spilleren har øjnene nede ad banen og forsøger at deltage i spillet, da han begår straffen - vi mener ikke at den paragraf der henvises til dækker denne type forseelser. Henvisningen til regelbogen: Article 1. Ikke relevant, spilleren blev ikke ejected. Article 2. Ikke relevant, den dækker kontakt med kronen, som ikke er det der henviser til. Article 3. Omhandler Foul Not Called - vi mener ikke dette kan defineres som en sådan, da kampens dommere kaldte en Unnecessary Roughness. Desuden fremgår det tydeligt at articlen at den er skrevet til brug i College football, hvor samtlige kampe bliver gennemgået af de forskellige conferences. Det kan også diskuteres hvorvidt et review foretaget af dommerudvalget kan betegenes som et review af forbundet (conference). Nu var der så vidt jeg ved ingen af dommerudvalgets medlemmer til stede som dommere til kampen, men det kunne ligeså godt være sket, således at et review ved dommerudvalget reelt vil betyde at udvalget vil kunne "rette" sig selv. For at opsummere: Vi mener at man bør gøre som i f.eks. fodbold hvor video ikke kan omstøde en dommers kendelser. En dom i denne sag, vil betyde en underminering af dommerne. En dom vil betyde at vi vil opleve væsentligt flere disciplinærsager, da man nu tillader at video kan bruges til at vurdere ALLE hændelser under en kamp - også hændelser som dommerne har taget stilling til. Såfremt video kan benyttes, så vil Disciplinærudvalget helt sikkert opleve sager hvor "amatøroptagelser" vil blive brugt som bevis. DAFF har tidligere afvist at benytte video som grundlag for straf, så der bør være dannet præcedens. Vi mener ikke at den i regulativet nævnte paragraf bør være dækkende for en sag som denne. Vi mener ikke at nogle af de henvisninger Dommerudvalget har til NCAA Rule Book dækker den pågældende situation. Denne sag har potentiale til at få vidtrækkende konsekvenser for alle DAFFs medlemmer. Vi forventer at DAFFs Disciplinærudvalg ikke ønsker at behandle sagen, da video normalt ikke benyttes til at tildele straf, og vi ikke kan finde hjemmel i DAFFs regler til at gøre dette. I tilfælde af at Disciplinærudvalget alligevel vælger at behandle sagen, så vil alt andet end en beslutning om at dommernes kald på banen ikke kan ændres, resultere i en appel fra 89ers, da dette er en grundlæggende indgreb i dommernes rolle og autoritet, samt den måde vi ser 4

5 spillet på. En sådan sag vil danne præcedens og vi vil for alle parters skyld prøve både afgørelsen såvel som rammerne for Disciplinærudvalgets virke ved højere instans. Den 14, juni afgav DAFF og Dommerudvalget denne kommentar til ovenstående kommentarer fra klager: Spillerens forklaring ændrer ikke ved, hvad videoen viser. Vi vurderer episoden på baggrund af video og ikke, hvad spilleren havde tænkt sig. Han tager en chance og "rammer" ved siden af. Det kan sammenligenes at køre over for rødt og så forårsage en ulykke. Det var jo ikke det man ønskede, men alligevel medfører handlingen fare for andre. Spillerne er selv til hver en tid ansvarlige for at vide hvornår spillet er slut. Der er vel ikke tale om en ændring af dommerens kendelse, men en skærpelse. Vi ønsker at sætte en stopper for noget der bliver begået på banen, der slet ikke hører hjemme i amerikansk fodbold. Der er i Dommerudvalget allerede præcedens for at bruge video til at evaluere ejections i 2011 omstødte Disciplinærudvalget en ejection mod en Herlev Rebels spiller, da Dommerudvalget ved gennemsyn af videoen, kunne konstatere, at fejlen ikke var grov nok til karantæne. Man kan på den måde også bruge video den anden vej. Dommerudvalget fungerer som DAFFs repræsentant mht. til at lave review af kampe. Til orientering kigges mindst en halvleg samt samtlige flag igennem af Dommerudvalget for alle NL kampe. I USA vil det også være dommere som laver review for conferencen. Vi kan ikke se forskellen på NL og en college conference i USA. Den 6. november afgav Simon Brøsted Nielsen denne supplerende erklæring: Dette er først og fremmest en principsag for os og vi finder det stærkt bekymrende at dommerkald kan blive ændret på baggrund af video. Som udgangspunkt har vi intet i mod at video bliver benyttet i disciplinærsager, men det virker for os, meget uheldigt at man nu vil underkende egne dommere. Faktum er at kampens umpire er langt bedre placeret end kameraet - faktisk dækker hans hoved for selve kontakten, og det er så kun spillernes efterfølgende bevægelser der viser at der var kontakt. Umpire kaster resolut et flag og det er tydeligt at han har set hændelsen. De efterfølgende flag må vurderes at være for gengældelsen fra Stallionsspilleren, da de kommer 3-4 sekunder senere. Da umpire har en perfekt vinkel til spillet, og beslutter at det var en late hit/unnecessary roughness (jeg mener blot fejlen bliver kaldt "personal foul") som han var vidne til, så mener vi i den grad det er at underminere dommerens autoritet, når man efterfølgende omstøder hans kendelse. Der var så vidt vides intet i incident report'en - vi har i hvert fald ikke modtaget nogen. Det må også betyde at dommer crewet heller ikke efter kampen har fundet der burde være yderligere at indberette. Kigger man på hvorledes video bliver benyttet i NCAA, så har det ikke været muligt for mig at finde eksempler på ejections af spillere, hvor dommer crewet på banen har bedømt en situation og "blot" givet en personal foul - jeg tvivler faktisk stærkt på det findes! Og skal vi se mod lidt mere hjemlige egne, så er det i fodboldens verden heller ikke noget man gør i - her er dommernes kald "hellige" og kan ikke skærpes på baggrund af video. Her ses det dog at et beviseligt fejlskøn kan LEMPES, men dette er en helt anden situation hvor man ikke vil straffe en uskyldig spiller. 5

6 Udover vores store bekymring over at man i den grad udtrykker over for en erfaren NLdommer at han ikke gør sit job ordentligt, og at man derfor kan omstøde hans kendelse, så vil jeg kort opridse følgende betænkeligheder vi har: - I de sportsgrene vi typisk sammenligner os med/dyrker her i Danmark, så er det, så vidt vides, ikke muligt at skærpe dommerkendelser. Såfremt appeludvalget beslutter at opretholde Frederik Briks karantæne, så må det forventes at der kommer en øget mængde disciplinærsager, siden man nu kan (eller i hvert fald bliver klar over at man kan) indberette personal fouls med ønske om yderligere straf. Ofte er det netop disse hvor man er mest ophidset/frusteret over en modstander, og således også her hvor man har det største ønske om "retfærdighed", hvorfor en øget mængde sager må kunne forventes. Da vi i vores sport ofte ser gengældelser resultere i ejections, så undrer det mig noget at man ikke også har valgt at lave en seperat incident report på Horsens-spilleren, da han, efter at være blevet ramt, med Frederik liggende på jorden under sig, giver ham 2-3 kraftige skaller. Specielt med det fokus der er i sporten (og i regelbogen) om at undgå slag til hovedet. Dette er IKKE en opfordring til at starte en sag mod Horsens-spilleren! Jeg argumenterer blot for at dette også er usportsligt og ikke hører til på banen. Tværtimod er der af disciplinærudvalget i år alene givet 6-7 karantæner for at nikke skaller. Vi mener fortsat ikke at henvisningerne i regelbogen er dækkende for denne situation, da det ikke bør være en "Foul not called", siden dommer crewet netop ser fejlen og bedømmer denne. i vores optik er reglen om at forteelser der bringer sporten i miskredit ikke korrekt at bruge her. Der er heller ingen tvivl hos os om at Frederik Brik BURDE være blevet ejected i den pågældende situation. Men ligesom man heller ikke bliver dømt for at bringe sporten i miskredit ved "targeting", der oftest heller ikke er intentionelt, så mener vi også at Frederik her forsøger at deltage i spillet, men rammer forkert og sent. Jeg forsvarer ikke hans handling, men mener blot der bør skelnes mellem handlinger/bevægelser som forekommer i football, som f.eks. dette spil eller targeting, og så handlinger/bevægelser der aldrig bør forekomme på en footballbane (skaller, knytnæver, spark). Så for at ridse op, så ønsker jeg både at få belyst hvorvidt vi i DAFF ønsker/kan omstøde dommerkendelser på baggrund af video, men også at få belyst hvorvidt der er forskel mellem grove forseelser som bør give udsmidning, som dette spil og/eller targeting, og så direkte slag, spark el. andet, hvor selve bevægelsen aldrig hører hjemme på en footballbane. Altså hvorvidt dette spil kan karakteriseres som bringende spillet i miskredit, og dermed være karantænegivende. Jeg håber Heinz eller Nicolai i morgen, kan gøre rede for hvor mange eller i hvert fald hvilken type situationer, denne paragraf er blevet benyttet til at uddele karantæne - så vidt jeg kan læse af disciplinærsagerne, så er den kun taget i brug ved ikke-fysiske konfrontationer. Der er i hvert fald ikke nævnt denne som baggrund til nogle af karantænerne ifm. ejections i kampe. Regler DAFF s regler indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser om det spørgsmål, sagen vedrører. Høring Der har været afholdt mundtlig høring om sagen den 7. november På denne høring var der repræsentanter fra klager (AaB 89ers), Disciplinærudvalget og DAFF s sekretariat. De udsagn, der fremkom under høringen, og som er baseret på de skriftlige kommentarer i sagen, er indgået i Appeludvalgets vurdering. 6

7 Under høringen, der blev holdt i Middelfart, blev videooptagelsen af den pågældende hændelse afspillet. Appeludvalgets afgørelse Denne sag vedrører det principielle spørgsmål, om Disciplinærudvalget og Appeludvalget efterfølgende kan ændre en sanktionsafgørelse truffet af dommerne på banen, dvs. tilfælde, hvor dommerne har set den pågældende hændelse, vurderet den og truffet afgørelse om den på stedet. Appeludvalget har intet principielt at indvende mod videooptagelser som bevismiddel. Eksempelvis kan videooptagelser bruges til at afgøre, om det er den forkerte spiller, der er blevet vist ud og dermed ikke skal have karantæne, eftersom det er en anden, der har begået forseelsen, jf. Turneringsregulativets 8, stk. 8, at afgøre, om sanktionen for diskvalifikation i en kamp skal skærpes ud over én spilledags karantæne, jf. regulativets 8, stk. 9, og at afgøre sanktioner for forseelser begået på banen, som dommerne ikke har set. Det er Appeludvalgets principielle holdning, at hverken Disciplinærudvalget eller Appeludvalget skal have mulighed for at ændre en skøn, der er udøvet af dommerne på banen under kampen. Når dommercrewet har vurderet, at en konkret hændelse ikke skal sanktioneres med udvisning (diskvalifikation, ejection) af en spiller med den konsekvens at spilleren ikke får en spilledags karantæne i medfør af 8 i Turneringsregulativet skal det ikke være muligt efterfølgende på basis af videooptagelser eller evt. andre bevismidler at idømme spilleren en sanktion for den pågældende hændelse. Det er i den forbindelse ligegyldigt, om begrundelsen for sanktionen er bringe sporten i miskredit eller andet; det afgørende er alene, at den pågældende hændelse af kampens officials er blevet vurderet til ikke at være alvorlig nok at udløse en diskvalifikation af spilleren, og derfor skal der efterfølgende ikke være mulighed for at idømme en (anden) sanktion for den selvsamme hændelse, eftersom dette reelt er en ændring af dommerskønnet. Det er ikke afgørende om kvaliteten af videooptagelsen er god eller dårligt. Rent principielt finder Appeludvalget ikke, at man ved hjælp af videooptagelser skal ændre et dommerskøn på banen. 7

8 Appeludvalgets principielle holdning er uafhængigt af fx Dommerudvalgets konkrete begrundelse for at ville sanktioner for en hændelse på banen. Det er således uden betydning, om Dommerudvalget giver udtryk for, at man er af den opfattelse, at afgørelsen fra dommerne på banen var forkert. Appeludvalget har heller ikke taget stilling til, om den konkrete hændelse vitterlig burde medføre en karantæne for at bringe sporten i miskredit. Ovenstående vedrører sanktioner for hændelser, der er blevet set og bedømt af dommerne på banen. Drejer det sig om en hændelse, som dommerne ikke har set (og ikke har kastet et flag for), vil det være muligt efterfølgende for Disciplinærudvalget efter en indberetning fra Dommerudvalget at idømme en spiller sanktion for en sådan hændelse. På denne baggrund får AaB 89ers medhold i klagen, og afgørelsen fra Disciplinærudvalget omgøres, således at spilleren ikke idømmes en spilledags karantæne. Det bemærkes, at Appeludvalget er af den opfattelse, at DAFF s regelsæt, således som dette fortolkes af DAFF s instanser, har forrang for NCAA s regler, når det ikke gælder regler for spillet på banen. Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for DIF s Appeludvalg. Timothy Jensen Peter Schønning Rasmus Ryberg (formand) 8

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

U14 regler for sæsonen 2015

U14 regler for sæsonen 2015 U14 regler for sæsonen 2015 De gældende regler for tackle football (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFF U14 tackle football. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. Udstyr Alle spillere skal bære

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-1

Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-1 12. juni 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-1 I sag vedrørende klage fra Triangle Razorbacks vedrørende baneforhold har DAFF s Appeludvalg i dag truffet

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9.

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9. Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold Brøndby den 6. marts 2012 Journal nr. 1225-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skanderborg Håndbold under kamp nr. 254584 mod Århus Håndbold afviklet søndag

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 18. maj 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 17. maj 2013 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.daff.dk email: sekretariat@daff.dk

Læs mere

Skjern Håndbold og HC Midtjylland

Skjern Håndbold og HC Midtjylland Skjern Håndbold og HC Midtjylland Brøndby, d.30. oktober 2014 Journalnr.2050-14-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skjern Håndbold under herreligakamp nr. 765680 afviklet den 15. oktober 2014 mellem

Læs mere

KURSUS KATALOG. 2013 For DAFFs Dommerudvalg

KURSUS KATALOG. 2013 For DAFFs Dommerudvalg KURSUS KATALOG 2013 For DAFFs Dommerudvalg Dette katalog indeholder en oversigt over de dommerkurser som afholdes af DAFFs dommerudvalg i 2013. Kataloget indeholder ydermere en gennemgang af de forskellige

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. marts 2011 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.daff.dk email: sekretariat@daff.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 2. april 2014 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.daff.dk

Læs mere

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014.

DAFFs Turneringskatalog 2014. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. DAFFs Turneringskatalog 2014 Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2014. Version 1.3 Revideret 4. juli 2014 INDHOLD ADMINISTRATION: 1. Kampdatoer, tider,

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Team Sydhavsøerne under kamp nr afviklet den 1. november 2015 mellem Team Sydhavsøerne og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Team Sydhavsøerne under kamp nr afviklet den 1. november 2015 mellem Team Sydhavsøerne og Randers HH Team Sydhavsøerne og Randers HH Brøndby, d.13. november 2015 Journalnr. 2064-15-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Team Sydhavsøerne under kamp nr. 221446 afviklet den 1. november 2015 mellem Team Sydhavsøerne

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

TEMA. Dennis T.L. Jensen, træner for AGF/Viby U-19 Drenge Mesterrække

TEMA. Dennis T.L. Jensen, træner for AGF/Viby U-19 Drenge Mesterrække TO MINUTTER OM Vi har spurgt de to ungdomstrænere, Dennis T.L. Jensen og Kurt Svejstrup, om deres holdninger til reglen med tidsbegrænsede udvisninger. Svarene er vidt forskellige læs dem her Dennis T.L.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

DAFFs Turneringskatalog 2015. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2015.

DAFFs Turneringskatalog 2015. Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2015. DAFFs Turneringskatalog 2015 Følgende regler og anvisninger gælder for alle kampe afviklet i DAFF regi i kalenderåret 2015. Version 1.1 Revideret 4. december 2014 INDHOLD ADMINISTRATION: 1. Kampdatoer,

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH Til Randers HH Skanderborg Håndbold Brøndby den 14. april 2015 Journalnummer 1232-15-sha Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg

Læs mere

Dansk ishockey savner klarhed ved hjernerystelser

Dansk ishockey savner klarhed ved hjernerystelser Dansk ishockey savner klarhed ved hjernerystelser Metal Ligaen rammes hver sæson af en række hjernerystelser, som har alvorlige konsekvenser for spillerne, det går ud over. Danmarks Ishockey Union arbejder

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 15. januar 2016 i Sag nr. 24/2015 [Klub A] mod [Spiller 1] og [Klub B] Sagen er behandlet af Louise Saul, Eigil Lego Andersen og John Skovbjerg. APPELLEN

Læs mere

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009 y regler pr. juni 2009 7 DOMMER ES ARBEJDSOMRÅDER Stk. 2 Kamplederen a) Skal lede og kontrollere kampen. b) Kamplederen skal starte shi-jak og slutte keu-man, tildele advarsler keung-go, minuspoint gam-jeum,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

DOMMER KURSUSKATALOG 2015

DOMMER KURSUSKATALOG 2015 DOMMER KURSUSKATALOG 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF DOMMERKURSER DOMMERKURSER 2015 DAFFs Dommerudvalg er ansvarlig for at uddanne dommere til amerikansk fodbold. Uddannelserne/ kurserne

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal HC Odense og Randers HK Brøndby den 14. februar 2012 Journal nr. 1183-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr. 254214 mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne TMS Ringsted og Roskilde Håndbold Pr. mail Brøndby den 8. december 2016 Journal nr. 1886-16-FS Kamp nr. 373143 1 DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne Disciplinærinstansen

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Kamp nr DH SUS Nyborg Skive FH spillet 12. november 2016 i Ullerslev Hallen.

Kamp nr DH SUS Nyborg Skive FH spillet 12. november 2016 i Ullerslev Hallen. SUS Nyborg Pr. mail Brøndby den 22. november 2016 Journal nr. 1859-16-FS Kamp nr. 372956 1 DH SUS Nyborg Skive FH spillet 12. november 2016 i Ullerslev Hallen. Disciplinærinstansen for Håndboldliga og

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Brøndby den 8. januar 2016 KENDELSE Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Ved skrivelse af 22.12.2015 har Københavns Badminton Klub

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

DOMMER KURSUSKATALOG 2017

DOMMER KURSUSKATALOG 2017 DOMMER KURSUSKATALOG 2017 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF DOMMERKURSER DOMMERKURSER 2017 DAFFs Dommerudvalg er ansvarlig for at uddanne dommere til amerikansk fodbold. Uddannelserne/ kurserne

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Godkendelse, underskrift og opfølgning på referat af møde nr. 2 d. 1. november 2013. Godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse, underskrift og opfølgning på referat af møde nr. 2 d. 1. november 2013. Godkendt uden bemærkninger. Brøndby den 11. marts 2013 Journal nr.1243-13 -FS Referat af møde nr. 3 2012-2013 i Udvalget for Professionel Håndbold Onsdag d. 20. februar 2013, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr Rødovre HK og Skive FH Brøndby den 16. marts 2012 Journal nr. 1282-12-FS Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den 11.3.2012 1. divisions damer kamp nr. 253931 Disciplinærudvalget

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 17. februar 2015 i sag nr. 1/2015 [A]s indbringelse af Dansk Dart Unions Ordensudvalgs kendelse af 30. december 2014 Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev,

Læs mere

Amatør- og Ordensudvalget

Amatør- og Ordensudvalget Side 1 af 5 sider Appel fra Henrik Lundgaard på vegne af Christian Lundgaard mod dommerens afgørelse i forbindelse med JFM i karting den 22. august 2010 i Als Go-Kart Klub. S A G S F O R L Ø B : Ved ovennævnte

Læs mere