Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige"

Transkript

1

2 INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse Fælles afsæt SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER Afstemning af forventninger Hvad kan foreningen bidrage med? Hvad kan SFO en bidrage med? Det organisatoriske samarbejde Relationer og struktur UDFORDRINGER OG LØSNINGER Tidspunkt på dagen Rekruttering af børn Bred spillet ud - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige Forfatter: Malene Skov Dinesen, Ineva Udgivet: I samarbejde mellem Ineva og Køge Kommune Udgivelsesår: 2012 Fotos: Fra Bred spillet ud samt modelfotos

3 Intro I Køge Kommune har der i perioden været arbejdet med fire breddeidrætsprojekter, hvoraf det ene, Bred spillet ud, har sat fokus på de udsatte og foreningsuvante børn. I projektet er der i samarbejde mellem SFO er og idrætsforeninger blevet etableret aktiviteter, der har haft til hensigt at understøtte de udsatte og foreningsuvante børns tilgang til og fastholdelse i fysisk aktivitet og idrætsforeninger. I projektet fokuseres der på samarbejdet mellem det professionelle og det frivillige. Den overordnede hypotese er, at det netop er i dette samarbejde, at svaret på, hvordan målgruppen bliver integreret og fastholdt i fysisk aktivitet og idrætsforeninger, skal findes. Denne håndbog er udarbejdet af Ineva i samarbejde med Kulturafdelingen i Køge Kommune og er et resultat af projektet. Den henvender sig til SFOledere og -pædagoger samt foreninger, der ønsker at arbejde med de børn og unge, som har brug for særlig støtte for at kunne deltage i foreningslivet og dermed få alle de gevinster, som det giver. Håndbogen kan også give inspiration til, hvordan der kan skabes gode samarbejder til gavn for den brede gruppe børn i SFO. Denne håndbog giver: Viden om, hvilke særlige udfordringer udsatte og foreningsuvante børn kan have. Indsigt i, hvilke udfordringer man typisk står over for som forening, der ønsker at inkludere udsatte og foreningsuvante børn. Viden om pædagogisk idræt som fælles afsæt i foreninger og SFO er. Konkrete råd og opmærksomhedspunkter i forhold til at etablere gode og vedvarende samarbejder mellem foreninger og SFO. Ønsket med håndbogen er, at den kan bidrage til forståelse for og kompetencer til at arbejde aktivt og understøttende med en gruppe børn og unge, der typisk har dårlige muligheder for at indgå i normale foreningsaktiviteter. Ønsket er derfor at skabe inspiration til nye samarbejdsrelationer på tværs af det professionelle og det frivillige. Håndbogen er bygget op i forskellige dele, så det er muligt at til- og fravælge afhængigt af behov og interesser. Den første del (side 3-7) beskriver Bred spillets ud s formål, status og børnene i målgruppen. Den anden del beskriver tankerne bag pædagogisk idræt (side 8-10). Den tredje del beskriver samarbejdet mellem SFO og foreninger samt udfordringer og løsninger i forbindelse med Bred spillet ud (side 11-19). På håndbogens bagside er der inspiration til mere viden. 1 2

4 Om Bred spillet ud Bred spillet ud er igangsat som en del af Køge Kommunes arbejde som breddeidrætskommune. I projektet har i alt 23 foreningsfrivillige deltaget i et kursus i pædagogisk idræt en tilgang, som alle SFO er i Køge Kommune igennem længere tid har arbejdet med. Kurset for de frivillige havde til hensigt at give indsigt i tilgangen og dermed skabe et fælles sprog mellem de frivillige og de professionelle. I projektet er der etableret ni samarbejder om gennemførelse af aktiviteter for børn i SFO med afsæt i pædagogisk idræt. De gennemførte projekter i Bred spillet ud er: Fodbold for sjov. Samarbejde mellem Køge Boldklub og Sund Zone (og Ellemarkens SFO) om fodbold for Ellemarkens børn og unge. Zumba. Samarbejde mellem Herfølge Gymnastikforening og Herfølge SFO om zumba i SFO-tiden. Leg og bevægelse. Samarbejde mellem Herfølge SFO og Herfølge Gymnastikforening om leg og bevægelse for børn med motoriske problematikker eller uroligheds -problematikker. Kricket i skolegården for de større børn i SFO. Samarbejde mellem Bag Skorstenen og Køge Kricket Klub om kricket i SFO-tiden. Volley med SFO 1. Bag Skorstenen og Rishøj Volley har igangsat samarbejde om volley en gang om ugen i SFO-tiden. To teenagepiger står for volleytræningen. Prøvetime i kidsvolley. Samarbejde mellem Bjæverskov Volley og Ejby SFO om prøvetime i kidsvolley. Idrætsmaration. Samarbejde mellem Ejby IF, Ejby SFO og Bjæverskov Volley om afholdelse af idrætsmaraton for klasse den 13. januar 2012 klokken Breddeidrætsaften. Samarbejde mellem Vemmedrup IF og Vemmedrup SFO om afholdelse af breddeidrætsaften. Streethåndbold og - fodbold. Samarbejde mellem Borup IF om håndbold og fodbold i SFO-tiden. Som det fremgår af listen, er der stor forskel på, hvilke typer af aktiviteter der er skabt igennem projektet. Nogle har arbejdet med en kontinuerlig aktivitet i SFO-tiden, og andre har arbejdet med afholdelse af events omkring idræt og foreningslivet. Begge typer af projekter er blevet gennemført med stor succes. Evalueringen viser konkluderende, at de igangsatte aktiviteter har gjort en forskel for målgruppen, og at projektet har skabt professionsudvikling både i de involverede SFO er og foreninger. Børnene har igennem projektets aktiviteter deltaget i idræt, der har været justeret i sin form og struktur, så alle kan være med. Dette er blandt andet sket ved, at volley er blevet til kidsvolley, kricket er blevet til skolegårdskricket, gymnastik er blevet endnu mere legende og så videre. Det har ifølge de involverede voksne givet de deltagende børn en oplevelse af at have succes med en idræt. Samtidig har de deltaget i de vigtige forpligtende fællesskaber, som der igennem hele projektet er sat kraftigt fokus på. I flere foreninger har projektet skabt mere viden om og kompetencer til at rumme de foreningsuvante og udsatte børn. Dette har vist sig ved, at foreningerne er blevet mere bevidste om, hvad de har brug for, eksempelvis fra forældrene, for at kunne inkludere en bredere børnegruppe. I SFO erne har arbejdet med den pædagogiske idræt og samarbejdet med foreningslivet givet ny inspiration til og viden om, hvordan der kan arbejdes med bevægelse og idræt på nye måder. Her har centrale elementer fra den pædagogiske idræt, legitim perifer deltagelse og pædagogiske bagdøre, været velintegreret i den måde, der bliver arbejdet med idræt og bevægelse på både i forbindelse med konkrete aktiviteter og generelt i hverdagen i SFO en. 3 4

5 Motoriske vanskeligheder. De motoriske vanskeligheder kan gøre det vanskeligt for børnene at følge med i foreningslivet. Da denne gruppe børn sjældent har fået succesoplevelser ved at være en del af fysiske aktiviteter, trækker de sig fra det. Manglende forældreopbakning. Forældreopbakningen beskrives i Bred spillet ud som af stor betydning for, om børnene er i en forening. Konkrete udfordringer som eksempelvis at møde op til foreningens aktiviteter kan være en stor hindring for nogle børn. Også forældrenes manglende overskud til at deltage i både den daglige træning og eventuelt turneringer har stor betydning for børnenes mulighed og motivation for at deltage i foreningsaktiviteter. Udsatte og foreningsuvante børn Foreningslivet er for rigtig mange børn en vigtig del af deres fritidsliv, der både har stor betydning for deres sundhed og deres sociale udvikling. I Køge Kommune oplever man dog, som i mange andre kommuner, at der også er en gruppe børn, der ikke er en del af foreningslivet og er meget lidt fysisk aktive generelt. I Bred spillet ud er der blevet fokuseret på de udsatte og foreningsuvante børn. Man har i projektet oplevet, at disse børn i større eller mindre grad har haft udfordringer med: Sociale vanskeligheder. En gruppe, der bliver beskrevet i stort set alle projekter i Bred spillet ud, er de børn, der har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer med de spilleregler, der følger med. Disse børn har ikke tilknytning til foreningslivet, fordi de har vanskeligt ved at indgå i de rammer, som det typisk kræver. Økonomiske vanskeligheder. Kontingentet til foreningen er for nogle familier en udgift, de ikke har mulighed for at imødekomme. Der findes i mange kommuner en række muligheder for at ansøge om støtte til eller fuld betaling af kontingentet. For en gruppe børn betyder disse udfordringer, at de aldrig har været en del af en forening eller er stoppet efter en periode med mere eller mindre gode oplevelser i bagagen. Det er ærgerligt, fordi gruppen af sårbare eller udsatte børn i mindst lige så stor grad som andre børn har behov for at opleve succeser og være en del af et forpligtende fællesskab. De forpligtende fællesskaber er understøttende for børns sociale udvikling og giver dem en oplevelse af at være en værdifuld del af en gruppe. Særligt børn, der i andre sammenhænge kan føle sig uden for fællesskaberne, kan have stor glæde af det forpligtende fællesskab, en foreningsaktivitet kan give. 5 6

6 Pædagogisk Idræt Som nævnt har en væsentlig ramme for arbejdet med Bred spillet ud været pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt handler om at bruge idræt i en pædagogisk sammenhæng med et formål, der ligger ud over selve idrætsaktiviteten. Det handler altså ikke om selve idrætten, eksempelvis at blive en god fodboldspiller, men om, at deltagerne opnår succesoplevelser, bliver en del af det forpligtende fællesskab og træner deres sociale og/eller motoriske kompetencer. På den måde bliver idrætten det middel, som bruges til at opnå et pædagogisk mål. I den pædagogiske idræt er der en idrætsforståelse, der rummer: Idræt. Her ligger de klassiske idrætselementer, det vil sige de konkrete fysiske elementer som løb, spring, kast og så videre. Derudover er der konkurrenceelementerne af idrætten og det at være i og til kamp. Erfaringerne fra Bred spillet ud er, at det godt kan lade sig gøre at inkludere denne udsatte gruppe børn i fysisk aktivitet og foreninger, men det kræver en bredere idrætsforståelse end den gængse. Der er behov for pædagogisk opbakning og fokus, og derfor er samarbejde mellem foreninger og SFO er en optimal struktur. Samarbejdet har den store styrke, at børnene igennem deres hverdag i SFO en kan blive motiveret til en foreningsaktivitet og eksempelvis helt konkret hjælpes med at komme af sted. Samtidig har Bred spillet ud vist, at det samspil, der er mellem foreningslivets viden om den konkrete aktivitet og pædagogernes viden om understøttelse af de børn, der har særlige behov, har haft stor betydning. Leg. I den pædagogiske idræt er der meget leg, som kan være universelle lege, rollelege, regellege eller andre lege. Hermed bliver idrætten bredere, end den er i sin grundform. Bevægelse. Et sidste afgørende element i den pædagogiske idræt er naturligt bevægelsen. Her arbejdes der med grundmotorik, grundlege, sanser, motorik, koordination og rytme. Det ovenståede har været den væsentligste forskel for de foreninger, der har deltaget i Bred spillet ud. Disse foreninger har tidligere arbejdet med, at idrætsaktiviteten har været det primære fokus, og at det pædagogiske har været positive sidegevinster. I den pædagogiske idræt er fokus byttet rundt, og det betyder en anden tilgang til både idræt og deltagere. 7 8

7 Også sundhedsperspektivet er vigtigt i pædagogisk idræt, hvor der fokuseres på fysisk sundhed, men også i høj grad på trivsel som et afgørende sundhedselement. Det at have et godt liv knyttes i pædagogisk idræt sammen med at opleve en sammenhæng, hvor man deltager i noget begribeligt, meningsfuldt og håndterbart. Pædagogiske bagdøre Et centralt begreb i pædagogisk idræt er de pædagogiske bagdøre. Når en pædagogisk idrætsaktivitet er i gang, giver de pædagogiske bagdøre deltagerne mulighed for at melde til og fra, uden at det går ud over aktiviteterne. For eksempel skal det være muligt at trække sig helt væk fra aktiviteten i kortere eller længere tid for så at komme tilbage, uden at det har betydning for strukturen eller indholdet i aktiviteten for de øvrige deltagere. De pædagogiske bagdøre stiller altså krav til, at selve idrætsaktiviteten justeres, så det bliver muligt at gå til og fra. Det stiller også krav til, at man er en større gruppe i gang samtidig, så det enkelte barns deltagelse ikke bliver afgørende for, om man må stoppe aktiviteten eller ændre den. Legitim perifier deltagelse Den legitime perifere deltagelse er et andet kernebegreb i den pædagogiske idræt, som dækker over muligheden for, at et barn deltager på kanten af aktiviteten. Et fokus på den legitime perifere deltagelse kan på sigt sikre barnets fulde deltagelse, fordi det føler sig trygt i aktiviteten. Erfaringen med udsatte og sårbare børn er, at de kan have et stort behov for at se en aktivitet an og afkode, hvad der foregår, før de føler sig parate til at deltage. Det er vigtigt, at barnet får mulighed for at melde sig ind i aktiviteten på en naturlig måde, hvor det ikke betyder en ændring i struktur eller indhold af aktiviteten. Den legitime perifere deltagelse lægger sig altså tæt op ad hensigten med de pædagogiske bagdøre. Fælles afsæt Erfaringerne med Bred spillet ud viser, at det har haft stor betydning, at både pædagoger og foreningsfrivillige har haft den pædagogiske idræt som baggrundsviden. Det har givet et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvilket formål og indhold de igangsatte aktiviteter skulle have. De pædagogiske bagdøre har i Bred spillet ud vist sig at have stor betydning for de involverede børn. Det har givet en tryghed, at det har været muligt at trække sig ud. Samtidig har det fungeret som et helt konkret værktøj, som både pædagoger og foreningsfrivillige har benyttet sig af for bevidst at give de børn, der har brug for videre rammer for deltagelsen, den mulighed. I projektet har der vist sig et meget tydeligt fælles ønske om at gøre en forskel for målgruppen af udsatte og foreningsuvante børn. Dette har vægtet tungere end eksempelvis foreningernes ønske om at få nye medlemmer. Der er dermed opstået et fælles mål mellem SFO og foreninger, som har handlet om at gøre en forskel for en gruppe børn, der har haft vanskeligt ved at blive en del af et aktivt fritidsliv. Erfaringerne med at bruge de pædagogiske bagdøre er, at behovet for dem bliver mindre, når de er til stede. Det enkelte barn får altså mindre og mindre behov for at benytte sig af at gå til og fra, når der er etableret en tryghed i, at det er muligt og legitimt at gøre det. 9 10

8 Samarbejde mellem SFO og foreninger Bred spillet ud har i sit afsæt haft en klar antagelse om, at hvis samarbejdet mellem SFO og foreninger fungerede, så ville det også skabe effekter på børneniveau. Denne antagelse har igennem evalueringen vist sig at være rigtig. Disse erfaringer kan forhåbentlig inspirere andre, der er eller skal i gang med samarbejde på tværs af det professionelle og det frivillige. Afstemning af forventninger Når der skal etableres et samarbejde mellem det professionelle og det frivillige, er det væsentligt at starte med at afstemme forventninger både i forhold til målet med samarbejdet, og hvordan det rent praktisk skal forløbe. Overordnet kan der være to forskellige typer af samarbejder, som hver især kræver noget forskelligt. Der kan etableres: En tilbaggevendende aktivitet Der kan i samarbejdet etableres en tilbagevendende aktivitet, hvor foreningen og SFO en i fællesskab står for eksempelvis en ugentlig time i den pågældende idrætsgren i SFO-tiden justeret i forhold til den pædagogiske idræts rammer. Denne type samarbejde forudsætter klare aftaler, rammer og engagement til at fastholde arbejdet med både rekrutteringen, motivationen af børnene og den konkrete aktivitet. Der viser sig i denne type aktiviteter en særlig udfordring, som knytter sig til tidspunktet på dagen, idet det optimale tidspunkt for SFO en oftest vil være før klokken 15, hvilket kan være en udfordring for de frivillige, der også skal passe deres almindelige arbejde. Det er vigtigt at tage denne udfordring med i sine overvejelser og tale om, hvilke løsninger der kan findes, som er bæredygtige for alle parter. Der gives senere i håndbogen idéer til, hvordan netop tidsudfordringen kan håndteres. En event En anden mulighed er at samarbejde om at afholde en event, hvor børnene og de unge eksempelvis bliver præsenteret og kan prøve en vifte af forskellige idrætsgrene eller få en prøvetime i en særlig idrætsgren. Denne type samarbejde kræver både planlægning og samarbejde op til og i gennemførelsen af aktiviteten og beslutning om, om eventen skal være noget enkeltstående eller noget, der for eksempel gentager sig år efter år. I Bred spillet ud viser erfaringen, at begge typer aktiviteter kan gennemføres med stor succes, og at det afgørende for, om det lykkes at gennemføre planerne, er deltagernes forventningsafstemning og forestillinger om, hvad der er realistisk både tids- og rammemæssigt

9 Hvad kan foreningen bidrage med? Foreninger kan først og fremmest bidrage med en stor værdifuld viden om de konkrete idrætsaktiviteter og det ganske særlige engagement, der kendetegner det danske foreningsliv, og som har haft stor betydning for Bred spillet ud. Den viden, som foreninger har om idræt og deres konkrete idrætsgrene, kan i høj grad spille ind i forhold til pædagogisk idræt. De foreningsfrivillige er vant til at lære fra sig og skabe motivation for deres idrætsgren, og denne viden kan bringes ind i det fælles rum som et vigtigt element i den pædagogiske idræt. Derudover har en række foreninger i Bred spillet ud bidraget med materiel, for eksempel i form af bolde, kegler, spillerveste og så videre. For at samarbejdet skal give det ønskede udbytte i forhold til pædagogisk idræt, stilles der også en række krav til foreningerne. Det er afgørende, at de er klar til at se deres idrætsgren i en bredere ramme, som giver mulighed for de pædagogiske bagdøre og den legitime perifere deltagelse. Denne åbenhed og lyst til at trække i bredden af idrætten stiller store krav til foreningernes syn på og ønske med idrætten. For eksempel i forhold til hvilke ambitioner der findes om det at blive dygtig til en sport. Her handler det på ingen måde om elitesport, selvom den pædagogiske idræt formentlig ville kunne være indgangen til idrætten for børn, der senere viser sig at være særlig talentfulde. Et andet element, der er nødvendigt for at få det optimale ud af samarbejdet, er, at foreningerne ønsker at inkludere og arbejde med den gruppe børn, der har særlige behov. Det kan være igennem en beskrevet værdi i foreningen om, at man ønsker at inkludere alle børn i aktiviteterne. I Bred spillet ud er der i en række foreninger gjort et stort stykke arbejde for at blive klædt på til at håndtere de udfordringer, der kan følge med ønsket om inklusion. En frivillig fortæller i forbindelse med Bred spillet ud : Der er stadig en lang række ting, vi gerne vil med det. Vi har stadig blinde punkter i forhold til pædagogikken, men vi er klart blevet bedre til at spotte dem (børn med særlige behov, red.). Og når vi kan spotte dem, så kan vi også bedre behandle dem ordentligt, fordi vi ved, hvad der er årsagen til deres reaktioner. (foreningsfrivillig) Hvad kan SFO en bidrage med? SFO en og pædagogerne i SFO en kan først og fremmest bidrage med de pædagogiske kompetencer og kendskabet til børnene. Dette har både stor betydning for arbejdet med at rekruttere og motivere børnene til de igangsatte aktiviteter og som støtte for børnene, mens aktiviteten gennemføres. De sårbare børn har et stort behov for at være trygge, når de skal prøve noget nyt, og her har de kendte voksne en vigtig rolle. Samtidig har pædagogerne i Bred spillet ud især fokuseret på at støtte de børn, der har haft brug for det undervejs i aktiviteten. Dermed har de haft særligt øje for, hvornår der var brug for de pædagogiske bagdøre, og de har understøttet både den aktive og den passive deltagelse i aktiviteterne. Erfaringerne med Bred spillet ud viser, at der er behov for, at SFO erne stiller ressourcer til rådighed til projekterne, og at det dermed er en del af årsnormen i SFO en. Ved at gøre det til en del af SFO ens årshjul bliver arbejdet mere målrettet og får nogle gode rammer, som gør det muligt eksempelvis at bruge den fornødne tid på at rekruttere og motivere børnene

10 I Bred spillet ud var der ved opstarten blandt de involverede frivillige og SFO-pædagoger enighed om, at noget af det vigtigste var, at der var ildsjæle i projekterne. Denne antagelse har vist sig at være rigtig, og der har i den grad været personer, der har været tændt af en særlig ild, og som har gjort rigtig meget for at få aktiviteter til at lykkes. Særligt har ildsjælene fra foreningerne været betydningsfulde, idet foreningerne kan bære samarbejdet næsten uden medvirken fra SFO en. Derfor er projektet og de enkelte aktiviteter fuldstændig afhængige af de frivilliges ildsjæle. Evalueringen af Bred spillet ud viser tydeligt, at der hvor der findes ildsjæle i foreningerne, hvilket synes at være i alle involverede foreninger, har projekterne fået god vind i sejlene. Det organisatoriske samarbejde Erfaringer med både Bred spillet ud og andre lignende projekter viser, at det er vanskeligt at skabe samarbejdsrelationer, der er organisatorisk båret. Ofte er det enkeltpersoner, som har et stort drive, der bærer projekterne. Det har den store fordel, at der er kort fra tanke til handling, fordi de, der er involveret, også er dem, der kan handle på nye idéer og behov. Ulempen er, at samarbejdet bliver sårbart, forstået på den måde, at det nemt kan forsvinde med enkeltpersonen, hvilket eksempelvis kan ske ved jobskifte, sygdom, en frivillig, der får travlt i sit almindelige arbejdsliv, og så videre. 15 Erfaringerne fra Bred spillet ud peger også på, at det er en fordel for projekterne, hvis de pædagoger, der er involveret i aktiviteterne, har en særlig interesse for idræt og bevægelse. Det viser sig i flere SFO er, at man bevidst har udpeget pædagoger til at deltage i projektet, som selv har en tilknytning til en forening enten som frivillig eller som udøver. Dette vurderes at have stor betydning, fordi pædagogerne har en naturlig interesse for feltet og finder det vigtigt og meningsfuldt for børnene. I etableringen af nye samarbejder bør der være opmærksomhed på balancen mellem det personbårne og det organisatoriske. Der er ikke tvivl om, at der er behov for ildsjæle og fagligt engagerede medarbejdere, der gør en ekstra indsats. Men der viser sig også et tydeligt billede af, at der hvor projekterne har været mere organisatorisk forankret, opstår der nogle mere langvarige effekter. For eksempel igennem ændringer af foreningens værdigrundlag og tilgang til målgruppen af udsatte og foreningsuvante børn. Denne tendens viser sig også i SFO, da tankerne om pædagogisk idræt og samarbejde med foreninger i højere grad integreres i de SFO er, hvor der har været en tydelig ledelsesmæssig opbakning både i forhold til ressourcer og i forhold til det generelle signal om, at det er et vigtigt projekt for SFO en. 16

11 Relationer og struktur I forlængelse af ovenstående beskrivelse af, at ildsjæle og de fagligt engagerede pædagoger er vigtige, viser erfaringerne med Bred spillet ud endvidere, at relationerne mellem pædagoger og frivillige er centrale. De gode relationer støtter viljen og lysten til samarbejdet, hvilket er godt for initiativerne. Dermed anbefales det, at der i forbindelse med etablering af nye samarbejder gøres noget aktivt for at skabe en god relation både i forhold til samarbejdet om den konkrete aktivitet og mere generelt. Der har i Bred spillet ud været gode erfaringer med at holde møder med rimelige intervaller, så der er mulighed for både at tale om ønsker og formål og planlægge den næste periode. En pædagog fortæller: Samarbejdet har spredt sig som ringe i vandet, så der nu opstår nye aktiviteter på baggrund af det eksisterende samarbejde. Der bliver nu også inddraget andre aldersgrupper (af børn, red.). (pædagog) Tidspunkt på dagen En central udfordring, der viser sig, hvis man ønsker at lave en ugentlig aktivitet, er tidspunktet på dagen. For at aktiviteten skal kunne gennemføres i SFO-tiden, skal det være inden for dennes åbningstid og gerne inden klokken 15, hvor mange børn skal hjem. Dette udløser en udfordring for de frivillige, idet de passer deres almindelige arbejde og derfor har vanskeligt ved at deltage i aktiviteter i det tidsrum. En løsning, som i flere projekter har vist sig at fungere rigtig godt, er at lade unge stå for træningen af børnene i SFO-tiden. Det kan eksempelvis være elever fra de ældste klasser i den skole, hvor aktiviteten foregår i SFO en. Denne model synes at have flere fordele, både fordi det er håndterbart i forhold til det praktiske, og fordi de ældre børn får en status som rollemodeller for de mindre børn, der deltager i aktiviteten. De store kan dermed også være behjælpelige med rekrutteringen af de deltagende børn ved at være med til at prikke til dem, hvis de møder dem i løbet af skoledagen. Erfaringerne viser, at der hvor der er en god relation, lykkes det at arbejde kontinuerligt med samarbejdet uden en meget stram struktur omkring eksempelvis hyppigheden af møder. Hvis relationen er mindre stærk, bliver der modsat behov for en klar og tydelig struktur. Udfordringer og løsninger Det at arbejde på tværs af det professionelle og det frivillige er ikke uden udfordringer, fordi de to centrale aktørgrupper har et markant forskelligt afsæt for og en tilsvarende indgang til samarbejdet. Erfaringerne med Bred spillet ud viser, at disse udfordringer kan håndteres, så de ikke bliver en hindring i forhold til at gøre en forskel for de foreningsuvante og udsatte børn. Det følgende er en præsentation af de centrale udfordringer og de løsninger, der kan arbejdes med. Denne tilgang kræver, at der er mere erfarne frivillige, der i opstarten hjælper de yngre trænere, så der kommer struktur og ramme for aktiviteten. Derudover får pædagogerne fra SFO erne her en endnu større rolle i at arbejde med de pædagogiske elementer i aktiviteten. Der er også gode erfaringer med, at man uddanner de unge frivillige til junioridrætsledere, så de også har et basiskendskab til pædagogisk idræt og andre centrale dele af det at træne børn. Andre steder har det også været unge, der har stået for afholdelsen af aktiviteten, men ikke fra den pågældende skole. Eksempelvis har det været gymnasieelever, som har en tilknytning til den forening eller det boligområde, hvor aktiviteterne har været afholdt. Særligt tilknytningen til området og dermed de børn og unge, der bor der, har vist sig at være af stor betydning både for de unge frivilliges engagement og deres funktion som rollemodel over for de yngre børn og unge

12 Specielt har der i et projekt i Bred spillet ud været stor succes med at have to unge mænd til at varetage fodbold for drengene i det boligområde, hvor de selv bor. Her har aktiviteterne i høj grad handlet om at spille fodbold for sjov, men det har også været en uvurderlig ramme for de unge til at spejle sig i mønsterbrydere fra området. Rekruttering af børn En væsentlig overvejelse i forbindelse med igangsættelse af aktiviteter er, hvilke børn der skal være med. Her er den primære overvejelse, om aktiviteten skal være et tilbud for alle børn, et tilbud for en særlig gruppe børn eller en skal-aktivitet for en gruppe børn eller alle børn. I Bred spillet ud er der gode erfaringer med alle former. Samtidig har det været en udfordring at rekruttere børnene, hvilket skyldes, at de er optaget af noget andet på det givne tidspunkt. Derudover kan det også skyldes, at de kan føle sig utrygge ved aktiviteten eller ikke har noget forhold til den givne idrætsgren og på den baggrund ikke kan tage et aktivt tilvalg. Det kan altså kræve et stort arbejde at rekruttere, motivere og gøre børnene trygge. Der er gode erfaringer med, at en pædagog går rundt i hele SFO en og husker børnene på aktiviteten, både hvis det er en frivillig mulighed, og hvis det er en skal-ting. Et andet sted er denne metode brugt i et helt boligområde, hvilket har haft stor positiv effekt, men samtidig opleves som meget tidskrævende. Der er en naturlig tendens til, at rekrutteringsbehovet falder, efterhånden som børnene bliver mere bekendte med og trygge ved aktiviteten. En anden måde at arbejde med rekruttering på er igennem information til forældre, eksempelvis igennem forældreintra, hvor der kan gives information om aktiviteterne og samtidig appelleres til, at forældrene bakker op om aktiviteterne. En frivillig fortæller: En af pædagogerne har bedt en forælder om at gå hjem (da hun ville hente sit barn fra SFO, red.). Det udstråler, at det er vigtigt. Den opbakning er helt vildt flot. (foreningsfrivillig) Det synes overordnet at have positiv betydning for rekrutteringen af børn, at aktiviteten er fast (såfremt det er en tilbagevendende begivenhed), altså at det foregår på samme ugedag og i samme tidsrum hver uge. Der hvor aktiviteten afholdes mere ad hoc, bliver rekrutteringsudfordringen større. Ved enkeltarrangementer kan der ligeledes tænkes i fælles indsats omkring information igennem både foreningens/foreningernes kanaler samt skole og SFO s kanaler

13 Mere viden Der findes meget viden om samarbejde mellem SFO og foreninger og mere generelt om samarbejdet mellem det professionelle og det frivillige. Også pædagogisk idræt kan der læses meget mere om, blandt andet følgende steder: Videncenter Kosmos Danmarks Idræts-Forbund DGI Dansk Skoleidræt Hvis du ønsker at vide mere om Bred spillet ud, er du velkommen til at kontakte: Køge Kommune Idræts- og fritidskonsulent Karina Hjort Feddersen Kulturafdelingen Torvet Køge INNOVATIV EVALUERING

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Profil for Gandrup Idrætsdus

Profil for Gandrup Idrætsdus Profil for Gandrup Idrætsdus Hvad indebærer det at være en Idrætsdus og hvordan arbejder vi med det? Gandrup Dus blev i 2009 certificeret som Idræts-dus 1. Ideen om Idræts-dusser er opstået ud af en samarbejdsaftale

Læs mere

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015 Børn & Unge Konference 2015 ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet Torsdag den 5. november 2015 fra kl. 9.00-16.30 Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel 1 På konferencen giver vi et bud på,

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Instruktør- og træneruddannelse/kursus - 2014-2015 Tilmelding til: Tina Møller Jakobsen, Kultur- og fritidskonsulent mail:

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Nyborg d. 2. september 2013 Journ.nr. 13-156u/lj Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Skole/SFO Årupskolen Adresse Møllebakken 31 5560 Aarup Skolesportsleder Hver skole har en skolesportsleder (en lærer/sfo-pædagog),

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund Indhold Skolesport på dagsordenen... 4 Skolesport er en invitaion til samarbejde på tværs...6

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere