SPORTSNØRD. Spilleregler. Dette er ikke en spilleplade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORTSNØRD. Spilleregler. Dette er ikke en spilleplade"

Transkript

1 SPORTSNØRD Spilleregler Dette er ikke en spilleplade

2 Indhold 750 kort med tryk på begge sider (se et eksempel på side 6). Den røde forside består af tre spørgsmål og den grønne bagside af tre kategorier - ét for hvert af emnerne: Fodbold Håndbold, Atletik, Cykling og Sommer-OL (HACO) Blandet 1 svarbog. 1 spilleplade. 1 hæfte med spilleregler (dette hæfte). 8 spillebrikker. Inden det første spil skal de små klistermærker sættes på brikkerne. Der er ikke på forhånd fastlagt en bestemt farve til et klistermærke. 32 loppespilsbrikker. 1 anførerbind. Anførerbindene er det første kort i kortæsken. 8 skriveplader. Inden det første spil skal de store klistermærker sættes på bagsiden af skrivepladerne. 1 8 filtpenne (whiteboardpenne). Brug ikke andre filtpenne end whiteboardpenne til skrivepladerne.

3 Spilleregler Kort om spillet: Det gælder om som den første at komme fra sit startfelt til midtercirklen på spillepladen. Før spillets start: Alle spillere vælger sig en spillebrik og tager desuden den tilhørende skriveplade, 1 filtpen samt de fire loppespilsbrikker i farven. Deltagerne enes om et startfelt (se spillepladen), hvor alle placerer deres spillebrik. Spilletiden bliver alt andet lige længere, jo længere fra centrum der begyndes. Runder Spillet er opdelt i runder, hvor man i hver runde benytter et spørgsmål og en kategori inden for samme emne. Ved at følge vejledningen på side 6 kan der gennemføres nogle testrunder med eksempler på spørgsmål og kategorier. Den spiller, der sidst har haft fødselsdag, er oplæser i første runde. Oplæserrollen skifter for hver runde med uret. 1) Oplæseren bestemmer uden at kigge på kortet rundens emne og siger sit valg højt ( Fodbold, HACO eller Blandet ). 2) Spørgsmålet på den røde side af kortet læses op, og alle spillere (inkl. oplæseren) skriver deres svar på skrivepladen og lægger den på bordet med bagsiden opad. Bordet fanger, så når skrivepladen først er lagt, kan man ikke ændre sit svar. For at spare tid tager den første spiller, der har lagt skrivepladen på bordet, svarbogen og finder svaret. 3) Når alle har svaret, læses det korrekte svar - der er et tal - op, og den spiller, der kom tættest på, udnævnes til anfører (får udleveret anførerkortet). Hvis flere spillere kom lige tæt på, afgøres udnævnelsen med loppespillet. 4) Derefter læses kategorien på den grønne side op, og nu skal spillerne afgive meldinger på, hvor mange af svarene inden for den pågældende kategori, de kan komme med (se evt. tre eksempler på kategorier på side 6). Der meldes med uret, og spilleren efter oplæseren melder først. Man skal enten melde pas eller overgå den forudgående melding. Den første melding skal mindst være 1. Har man først meldt pas, kan man ikke senere byde ind med en melding. Den første spiller, der melder pas, tager svarbogen og finder svarene til kategorien. Hvis ingen spillere melder andet end pas, er runden slut, men ellers fortsættes med meldinger, indtil kun én spiller ikke har meldt pas. Denne spiller har dog lov til efterfølgende at overgå sin egen melding. 5) Spilleren skal nu forsøge at leve op til sin melding. Der afgives svar, og for hvert svar fortælles det, om det er rigtigt eller forkert. Man har én benåder, dvs. man har lov til at svare forkert én gang. Hvis spilleren lever op til sin melding, må vedkommende rykke et antal felter frem (se under Frem og tilbage). Hvis spilleren ikke kan leve op til sin melding, skal vedkommende rykke baglæns, og de andre spillere spiller loppespil om at måtte rykke det samme antal felter frem. Loppespil Loppespillet benyttes i forbindelse med spørgsmålene, hvis der er mere end én spiller, der er kommet tættest på svaret, samt i forbindelse med kategorierne, hvis en spiller ikke lever op til sin melding. Hvis der kun er to spillere tilbage i spillet, vinder den spiller, der ikke har meldt for højt, automatisk loppespillet i forbindelse med kategorierne. Deltagerne skal skyde deres tre små loppespilsbrikker fra den yderste cirkels periferi, og det gælder om at være ejer af den brik, der til sidst ligger tættest på centrum. Først skyder alle deltagere én brik hver. Derefter er det hele tiden den spiller, hvis bedst placerede brik ligger længst fra centrum, der skal skyde. Spillebrikkerne fungerer som knolde på banen og må ikke flyttes, og det er tilladt at ramme loppespilsbrikkerne på banen og på den måde skyde dem væk eller tættere på centrum. Rækkefølgen for det første skud: Ved spørgsmålene skydes der i den rækkefølge, de involverede spillere sidder efter oplæseren, mens der ved kategorierne skydes i den rækkefølge, der blev meldt pas i, så første pasmelder skyder først. 2

4 Frem og tilbage I forbindelse med spørgsmålene må man rykke frem efter følgende regler: Den spiller, der bliver anfører, får lov at rykke ét felt frem. Alle spillere, der rammer det korrekte svar præcist, får lov at rykke to felter frem. Så hvis én eller flere spillere rammer præcist, må anføreren rykke tre felter frem. I forbindelse med kategorierne rykker man frem og tilbage efter følgende regler: Den spiller, der lever op til sin melding, rykker følgende antal felter frem: To felter alene for at leve op til meldingen. Derudover rykkes det antal felter, som meldingen lød på - dog maksimalt otte felter. Desuden må spilleren rykke yderligere tre felter, hvis meldingen dækkede samtlige af kategoriens svar. Dvs. at spilleren kan rykke mellem 3 og 13 felter frem. Hvis en spiller ikke lever op til sin melding: Den pågældende spiller bliver sendt to felter tilbage alene for ikke at leve op til sin melding. Derudover skal spilleren rykke det antal felter tilbage, som vedkommende manglede i at leve op til sin melding - dog maksimalt otte felter. Dvs. at spilleren kan blive sendt mellem 3 og 10 felter tilbage. De andre spillere spiller loppespil om, hvem der må rykke det antal felter frem, som melderen blev sendt tilbage. 3 Spillepladen og regler for bevægelse på denne I de fire hjørner befinder sig fire felter, som man helst ikke skal stifte for meget bekendtskab med. Det blå felt med den løftede pegefinger angiver en henstilling. Det gule og det røde felt angiver henholdsvis et gult og et rødt kort. På det røde felt kan man ikke stå, men bliver sendt direkte videre til det aflange felt, der angiver omklædningsrummet, hvor man er ude af spillet og kan sidde og tænke over, hvad der gik galt. På de syv cirkulære baner med 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16 felter er den positive omløbsretning med uret. Fra det blå felt og ind mod centrum løber en ret triple-linje. Denne linje kan ikke passeres, når man bevæger sig baglæns (mod uret), mens man springer en bane ind, når man passerer den i en bevægelse fremad (med uret). På hver cirkulær bane udgør det første felt efter den rette triple-linje et startfelt. Hvis man skal bevæge sig baglæns fra et af de syv startfelter (dvs. også fra de seks startfelter, hvor man ikke begyndte), rykker man op på det blå felt (henstillingen). Hvis man fra henstillingen skal rykke fremad, rykker man tilbage til det startfelt, man senest har stået på (dvs. det startfelt, man kom fra, og altså ikke nødvendigvis det startfelt, hvor man stod fra spillets start). Hvis man fra henstillingen skal rykke baglæns, rykker man til det gule kort. Hvis man fra det gule kort skal rykke fremad, rykker man til henstillingen. Hvis man fra det gule kort skal rykke baglæns, rykker man til det røde kort og bliver altså udvist, sendt direkte videre til omklædningsrummet og er ude af spillet. På de cirkulære baner kan man bevæge sig mere end ét felt ad gangen både fremad og baglæns (også når man springer ind på en mindre bane). Men hvis man rykker til eller fra henstillingen eller det gule kort, rykkes der kun ét felt ad gangen. Det betyder f.eks., at hvis man står på henstillingen og imponerer ved at vinde retten til at rykke 13 felter frem, må man kun rykke til det startfelt, man kom fra, og mister altså reelt 12 felter fremad. Modsat slipper man dog også for både gult og rødt kort, hvis man f.eks. står 2 felter efter et startfelt og bliver tildelt den straf at rykke 7 felter baglæns, da man så stopper ved henstillingen og altså slipper for de sidste 4 ryk baglæns.

5 Anførerrollen Som anfører har man to fordele: 1) Når der meldes, må anføreren gerne overtage en melding og behøver altså ikke at melde over. 2) Hvis anføreren skal leve op til sin melding, har vedkommende to benådere. Detaljer og eksempler Man vinder spillet ved som den første at rykke ind i midtercirklen. I de tilfælde, hvor flere spillere samtidigt når midtercirklen, afgøres sejren med et ekstra spørgsmål til de pågældende spillere (og evt. et tilhørende loppespil). Alle ryk i forbindelse med et spørgsmål foretages på én gang. Dvs. anføreren kan f.eks. ikke komme fra et gult kort til et startfelt ved først at rykke to felter frem pga. et præcist svar og derefter ét felt frem pga. et vundet loppespil, og en spiller med et præcist svar kan ikke vinde foran anføreren ved at rykke to felter frem og komme ind i midtercirklen, hvis anføreren kommer derind ved at rykke tre felter frem efter at have vundet loppespillet (i så fald afgøres sejren som beskrevet ovenfor ved et ekstra spørgsmål). Hvis en spiller i forbindelse med en kategori har vundet meldeomgangen med en melding på f.eks. 9 og kun når at komme med tre rigtige svar, før det går galt, skal vedkommende rykke otte felter baglæns (to for at svare forkert og seks for at mangle seks svar i at leve op til sin melding). De andre spillere spiller så loppespil om at måtte rykke otte felter frem - også selv om ovenstående spiller slipper for at rykke alle otte felter tilbage, fordi vedkommende lander på en henstilling, et gult kort eller et rødt kort. Alternative spillemåder 1) I forbindelse med kategorierne kan måden at afgive meldinger ændres, så man i stedet for at melde hinanden op afgiver sine meldinger på skrivepladerne og lægger disse på bordet med bunden i vejret. Anføreren får lov at svare, hvis ingen har meldt over vedkommende. Hvis flere meldinger er lige høje, afgøres det med loppespillet, hvem der får lov at svare. 2) Der kan spilles handicapspil, hvor spillerne begynder på forskellige startfelter afhængigt af deres Sportsnørd-rating. 3) Der kan indføres tidsbegrænsninger, så der f.eks. gives 20 sek. til at afgive en melding og 3 min. til at svare. 4

6 Værd at vide om spørgsmål og kategorier 5 1) Med mindre andet er angivet gælder spørgsmål og kategorier til og med Sidste opdatering: 31. december 2011 kl. 23:59:53 2) Årstal dækker hele året. Så formuleringen fra 1990 til 2008 betyder fra 1. januar 1990 til 31. december ) Emnet Fodbold omhandler udelukkende herrefodbold, så det er underforstået i formuleringerne. 4) Med tider og længder er det oftest angivet, hvilken enhed svaret er opgivet i og med hvor mange decimaler (hvis der ikke er angivet et antal decimaler, er svaret uden decimaler). Dette gælder dog ikke rekorder, hvor det er en del af opgaven at kende den anvendte nøjagtighed (der dog yderst sjældent vil have betydning, da det blot gælder om at komme tættest muligt på svaret), og hvor tider angives som timer: minutter: sekunder, hundrededele/tusindedele, dvs. at 2:13:53,89 betyder 2 timer, 13 minutter, 53 sekunder og 89 hundrededele af et sekund. 5) Med mindre andet er nævnt omhandler "Atletik" udendørs atletik. 6) Hvis intet andet nævnes henvises der altid til de professionelles konkurrencer, hvor det samme mesterskab afholdes for både amatører og professionelle. 7) OL dækker (med en enkelt undtagelse der kan opdages undervejs) over Sommer-OL. 8) Enkelte lande har ændret navn (og størrelse) gennem tiden. Dette har betydning i kategorierne, hvor disse lande kun tælles med én gang. Ved sommer-ol i 1992 stillede 12 af de 15 tidligere sovjetrepublikker op som det forenede hold CIS. Dette hold er i svarene til kategorierne regnet med under Sovjetunionen. Dermed kunne indholdet af en kategori (der altså indeholder 9 svar) være angivet som nedenstående, der også illustrerer, at f.eks. Vesttyskland regnes sammen med Tyskland i medaljeregnskaber og mesterskabstitler, mens Østtyskland regnes for sig selv: Sovjetunionen / Rusland Litauen Vesttyskland / Tyskland Østtyskland Tjekkiet / Tjekkoslovakiet Slovakiet Serbien og Montenegro Serbien Montenegro 9) En scoring i en straffesparkskonkurrence tæller ikke med i målscorestatistikker. 10) Inden for holdsport dækker formuleringen spillere over både markspillere og målvogtere. 11) Alle brugte varianter af klubnavne accepteres som rigtige svar (f.eks. Inter, Internazionale, Inter Milan, Internazionale Milano, Football Club Internazionale Milano eller F. C. Internazionale Milano), og det samme gælder for cykelhold o.l., hvor et holds navn kan være bygget op af flere forskellige navne, men hvor blot et enkelt er nok til at få godkendt sit svar. 12) Nogle fodboldspillere - specielt brasilianske og portugisiske - er angivet ved deres anvendte navn (Pelé, Maniche, Zico,...) i stedet for det rigtige. 13) Der kan af forskellige årsager være forskellige højder angivet for personer, når man søger informationer om disse. I spørgsmålene er kun medtaget de personer, hvor kilderne ikke afveg markant fra hinanden. 14) Der skelnes ikke mellem trænere, managere og overgangstrænere (caretakers). Sidstnævnte har bl.a. betydning, når antallet af trænerskift skal opgøres, da et trænerskift med inddragelse af en overgangstræner tæller som to skift. 15) Når der spørges om et antal spillede kampe for et landshold tælles venskabskampe med, men ikke kampe på ungdomslandshold eller ligalandshold. 16) Ved antal spillede kampe for et klubhold spørges enten om kampe spillet i landets bedste række eller kampe for klubben, der dækker over ligakampe, nationale cup-kampe og internationale kampe.

7 Vejledning til testrunde 1) Vælg en oplæser. Oplæseren siger sit valgte emne højt. Benyt nedenstående spørgsmål og kategorier. 2) Læs et af de tre spørgsmål op: 751A SPØRGSMÅL Hvor mange cm måler et fodboldmål i bredden? Side 74 A6 Cykelsport: Hvilket år kørte Bjarne Riis sin sidste sæson for Ceramiche Ariostea? Side 14 E11 Tennis: Hvilket år opnåede Steffi Graf sin sidste finalesejr i en majorturnering? Side 79 B15 Emnet Fodbold står øverst Emnet HACO står i midten Emnet Blandet står nederst 3) Alle spillere skriver svaret på skrivepladen og lægger den med bunden i vejret på bordet. Det korrekte svar findes i svarbogen på den side og i den celle, der er angivet efter spørgsmålet (f.eks. Side 14 E11). 4) Anførerbindet uddeles og én eller flere spillere rykker 1, 2 eller 3 felter frem. 5) Læs en af de tre kategorier op: 751B KATEGORI Spillere i Bayern Münchens startopstilling i 3-0 sejren over Lyon i semifinalen i UEFA Champions League i Side 23 B13 Håndbold: Klubber der mindst nåede kvartfinalen i den udgave af Champions League hos herrerne, der afsluttedes i Side 27 A2 Vinter-OL: Nationer der ved OL i 2010 vandt mindst én guldmedalje hos herrerne i en ikkeindividuel disciplin. Side 52 B9 Emnet Fodbold står øverst Emnet HACO står i midten Emnet Blandet står nederst 6) Der meldes, indtil kun én spiller ikke har meldt pas. 7) Svarene findes på den angivne side, hvor der henvises til den celle, hvor svarene begynder. 8) Den spiller, der ikke har meldt pas, skal nu forsøge at leve op til sin melding. 9) Ovenstående spiller rykker enten frem eller tilbage, og i sidstnævnte tilfælde spiller de andre spillere loppespil om at måtte rykke frem. Tak til......jeppe Højland, Ulrik Højland, Kristoffer Højland, Søren Rindal, Lea Mørch Harder, Dennis Pultz, Esben Elnegaard Kjær Hansen, Matin Mojaza, Mona Mattle, Jens Lillebæk, Anja Harder, Jeppe Christensen, Sven Christensen, Morten Hvidberg og Thomas Szymanski for at have testet Sportsnørd og hjulpet med ideer til regler og kritik af design. Tak til Miriam Wanner for hjælpen med at finpudse designet. 6

8 Sportsnørd er trykt i Kina i 2012 for Szymanski Spil. Tegningerne på æsken er udført af Lykke Bianca Petersen. Alle andre tegninger er udført af Anja Harder i akvarel. Græsset er passet og plejet af Knud Harder. På kan man læse om de kommende spil: Universalnørd: 4200 spørgsmål. Det kan spilles som selvstændigt spil eller sammen med Sportsnørd. Kan man være en nørd til alt? Ashram I: 8500 spørgsmål. Quizspil med forskellige kategorier og spillemåder. Der kan spilles med eller uden skriveplader, dvs. man vælger om alle eller kun én må svare på spørgsmålene. Kend dig selv! Ashram II: 8500 spørgsmål. Samme opbygning som Ashram I. MIR I: 2000 spørgsmål. Quizspil med forskellige kategorier og ét spørgsmål pr. kort. Der spilles med skriveplader, så alle har mulighed for at svare på alle spørgsmål. Man vælger selv, om man vil have svarmuligheder til spørgsmålet. Vis at du kan anvende din viden! MIR II: 2000 spørgsmål MIR III: 2000 spørgsmål MIR IV: 2000 spørgsmål MIR V: 2000 spørgsmål MIR VI: 2000 spørgsmål MIR VII: 2000 spørgsmål MIR VIII: 2000 spørgsmål MIR IX: 2000 spørgsmål MIR X: 2000 spørgsmål

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Side 1 af 8. Vejledning

Side 1 af 8. Vejledning Side 1 af 8 Vejledning Art. nr. 2079006 Pedalo - Stort spillebræt - spilsamling Læs og opbevar venligst vejledningen De efterfølgende sider indeholder spilanvisning til disse spil: Generel Information:

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Spillevejledning BENJAMIN SCHWER

Spillevejledning BENJAMIN SCHWER Spillevejledning BENJAMIN SCHWER Copyright - Spiele Bad Rodach 2016 Et taktisk, fantasy-eventyr for 2-4 helte i alderen 6-99 år. Spilidé: Benjamin Schwer Illustration: Jann Kerntke Spilvarighed: ca. 20

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet:

Lærervejledning. Beskriv ideen med spillet i plenum, herunder dets funktion og de tre vigtigste pointer med spillet: Lærervejledning Få ord på trafikken! Har jeres skole en trafikpolitik? Hvis ikke, kan et spil TrafikPanik være det første skridt. Her kan du læse om spillet, og hvordan du bruger det i trafikundervisningen.

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Spillere U15 - U17 år

Spillere U15 - U17 år TRÆNINGSMANUAL Spillere U15 - U17 år Årsplan Speed 1 Årsplan Årsplan 15-17 år 1 år = 42 uger 1 uge = 3 tekniske sessioner 1 session = 2 timer Kamp = 1 pr. uge Fokus Færdigheder gennem konkurrence Mål Bedre

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Spilleregler. Et konkurrence-spil med en kombination af kreativitet, viden og spændeing

Spilleregler. Et konkurrence-spil med en kombination af kreativitet, viden og spændeing Spilleregler Et konkurrence-spil med en kombination af kreativitet, viden og spændeing Tænk Design Et spil, der udvikler hukommelsen, kreativiteten og viden om design. Fra 4-12 personer. Alder: fra ca.

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+

Bumser og Drager. Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Bumser og Drager Antal spillere: 3-5 Alder: 16+ Spilletid: 40min+ Spillet indeholder: 1 Spilplade (T-shirt) 1 Figur 8 Røde terninger 60 Dårlig Ide kort 6 Karakterplader 6 Vinder emblemer 12 Eventyrkort

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Indbyder til Unions kamp ungdom 2011 Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Køge Bowling Center, Ravnsborgvej 1-4600 Køge Der spilles i puslinge, junior og ynglinge drenge / piger, Trio, 5. mandshold

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Én Verden. Præsentation: Pepe. min farvestrålende t-shirt surfe, slappe af. Ami. Finn. skøjteløb, forskellige håndværk.

Én Verden. Præsentation: Pepe. min farvestrålende t-shirt surfe, slappe af. Ami. Finn. skøjteløb, forskellige håndværk. 16532 - Én Verden Se gerne i det medfølgende hæfte for at se de tilhørende billeder til teksten. Indeholder: a) Spilleplan Alder: 5år + b) 6 spillebrikker Spillere: 2-6 c) 36 kort med verdensdele Spilletid:

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Ham skal du kende. Lionel Messi

Ham skal du kende. Lionel Messi Ham skal du kende Lionel Messi Lionel Messi var 11 år, da en læge sagde til hans forældre, at deres søn ikke ville vokse. Han havde ikke det hor-mon i kroppen, der får os til at vokse. Derfor ville han

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede.

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede. Tilmelding til Spillet For at kunne deltage i Spil For Livet, skal skolen være tilmeldt både selve Spil For Livet og Matematikkens Univers, idet spillet kun kan tilgås fra Spil menuen i Matematikkens Univers.

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

For at løse opgaverne herunder skal du bruge kopiark Basketballbane med mål samt en lineal, en passer, en lommeregner, blyanter og et par farver.

For at løse opgaverne herunder skal du bruge kopiark Basketballbane med mål samt en lineal, en passer, en lommeregner, blyanter og et par farver. Basketball er en holdsport, der blev opfundet af canadieren James Naismith i 1891. Naismith var i byen Springfield træner for skolens amerikanske fodboldhold og udviklede basketball for at holde spillerne

Læs mere

Scrabbleregler. 1 Spillere. 2 Udstyr. 2.1 Ordliste. 2.2 Ure. 2.3 Spillebræt og brikker

Scrabbleregler. 1 Spillere. 2 Udstyr. 2.1 Ordliste. 2.2 Ure. 2.3 Spillebræt og brikker Scrabbleregler Februar 2015 Dette er det officielle regelsæt for Scrabble som spilles i Dansk Scrabbleforenings regi. 1 Spillere a. Der deltager to spillere i spillet. 2 Udstyr 2.1 Ordliste a. Retskrivningsordbogen,

Læs mere

Supplerende spørgetema II

Supplerende spørgetema II 7510537 PIN/ALLI/aha Supplerende spørgetema II til supplerende skønserklæring af 13. oktober 2015 i sagen om værdien af navnerettighederne til Viborg Stadion Til Retten i Viborg I sag nr. BS 1-270/2015:

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Læs og lær om. Ballon D or. Verdens bedste fodboldspillere

Læs og lær om. Ballon D or. Verdens bedste fodboldspillere Læs og lær om Ballon D or Verdens bedste fodboldspillere Hvad er Ballon D or? Ballon D or er en pris. Det er en fodboldpris. Den bliver givet til den spiller, der har været den bedste spiller i løbet

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

KAMPPROGRAM. Søndag den 9. september Tryksponsor: Baurs Offset

KAMPPROGRAM. Søndag den 9. september Tryksponsor: Baurs Offset KAMPPROGRAM BRØNDBY SPONSOR CUP 2007 BRØNDBY IF Søndag den 9. september 2007 Tryksponsor: Baurs Offset Brøndby Sponsor Cup Det er med stor glæde at vi herved byder velkommen til Brøndby Sponsor Cup 2007.

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET!

Appetitvækker !VISIONS!SPILLET! Ressourcer 1 fælles spilleplade som facilitator styrer. Helst stor. 1 spilleplade til hver deltager i A4. 32 brikker til stor spilleplade eller 32 kortnåle til A4/A3 på pap. 3 flag 3-5 hoveder - gerne

Læs mere

Udover brikkerne er der 4 verdenshjørner +3 eller 4 terninger.

Udover brikkerne er der 4 verdenshjørner +3 eller 4 terninger. Mah Jong Mah Jong Regler Mah Jong spillet som stammer fra Kina er et særdeles underholdende spil. Spillet består af 144 brikker deraf er 8 en slags ekstrabrikker som er beregnet til at forhøje pointtallene

Læs mere

Hvordan laver man et perfekt indkast?

Hvordan laver man et perfekt indkast? Hvordan laver man et perfekt indkast? www.flickr.com1024 683 Indhold Hvorfor har jeg valgt at forske i det perfekte indkast... 3 Reglerne for et indkast... 4 Hjørnespark VS indkast... 5 Hvor langt kan

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA

VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA Korrekt udfyldelse af kampskemaet er nødvendigt for en tilfredsstillende afvikling af kampene. FØR LODTRÆKNING. A. Sekretæren udfylder kampskemaet

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten

Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten Aarhus, 05.09.2012 Nye regler for individuelle turneringer og Danmarksranglisten På forårets TU-møde blev der vedtaget en række ændringer, som sigter på at gøre det mere attraktivt for spillerne i toppen

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK / 21.06.2017 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Indhold Link & Guides... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 6 Login... 7 Tilpas knapperne... 8 Kampregistrering... 9 Holdopstilling inden

Læs mere

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i matematik. Taktile materialer JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen BRUG LÅGET i matematik Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen Brug låget i

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn Afrund beløb Sum af alle beløb til hele kroner Nr. 27 Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Samlet sum Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sum af alle beløb til hele kroner

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html 1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold: Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort), Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler Formål med spillet

Læs mere

Produktionstræning. Deltagere: Alle. Banen: Hele banen. Øv 3 Øv 4

Produktionstræning. Deltagere: Alle. Banen: Hele banen. Øv 3 Øv 4 Produktionstræning Banen: Hele banen Fig. opstilles på midten og i den ene side af banen. Der arbejdes i 20 sek. Og derefter 5 gange pause, så gerne 6 spillere ved hver station. Øvelse 1 (midtstopper)

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

1-2-3-UD. Tal som antal og rækkefølge UD

1-2-3-UD. Tal som antal og rækkefølge UD Tal som antal og rækkefølge 1-2-3-UD Antal spillere: 2-3 Materialer: Spilleplade (se nedenfor), blyant og et sæt talkort 0-100 til hver spiller Eleverne arbejder med tallenes rækkefølge og deres indbyrdes

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Hive. Målet med spillet. Placering af nye brikker

Hive. Målet med spillet. Placering af nye brikker Hive Hive betyder sværm. Hive er et strategisk spil for to spillere. Hive spilles uden et egentligt spillebræt; de sekskantede spillebrikker udgør selv spillebrættet efterhånden som de bliver placeret.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6

Vildbjerg FS. Træning 1 // U6 Vildbjerg FS Træning 1 // U6 Opvarmning: 1. Kongeløber (ca. 8-10min.) a. 2 fangere på en opmærket keglebane. Resterende spillere skal fordeles på de 2 langsider b. Det gælder om at bevæge sig fra sidelinje

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Hvorfor skal vi spille?

Hvorfor skal vi spille? Velkommen! Hvorfor skal vi spille? Vi lærer bedst, når vi er engageret i aktiviteter til opfyldelse af specifikke mål. Når vi involveres bliver budskaber og visioner vedkommende og der bliver plads til

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

De Officielle Le Mans Regler 2015

De Officielle Le Mans Regler 2015 De Officielle Le Mans Regler 2015 24. september 2015 1 Om Spillet Le Mans er et racerbile spil, hvor hold á tre personer kører i 24 timer på den officielle Le Mans bane. Der er enkelte undtagelser i reglerne

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber 1 Illustrationskilder Foto på omslag: Anders Kjærbye. Desuden har Scanpix

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

alle, der har lyst. Du skal have fat i minimum fem Frisbees på forhånd (disse Formålet Med Aftenen

alle, der har lyst. Du skal have fat i minimum fem Frisbees på forhånd (disse Formålet Med Aftenen 21 / FRISBEE FREAK / SIDE 1 AF 6 [ Frisbee-freak ] Introduktion Til Denne Aften Dette opstartsevent er til en lys sommeraften, og du kan passende invitere alle, der har lyst Du skal have fat i minimum

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Spillevejledning Copyright - Spiele Bad Rodach 2013

Spillevejledning Copyright - Spiele Bad Rodach 2013 Spillevejledning Copyright - Spiele Bad Rodach 2013 Ilddragen DANSK En eksplosivt samlekonkurrence rundt om vulkanen for 2-4 spillere mellem 5 og 99 år. Forfatter: Licensagentur: Illustrationer: Spilletid:

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere