Spørgsmål og svar samt orientering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar samt orientering."

Transkript

1 Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er gengivet i det følgende. Endvidere er der gengivet nogle af de Orienteringer, som på forskellig vis er meldt ud. Disse Orienteringer er som oftest udarbejdet af DFU s Indefodboldudvalget med baggrund i beslutninger, der er taget på udvalgets årlige møder med de 4 samarbejdspartnere (DBU, DGI, DFIF og KFUM). Som en konsekvens af efterfølgende ændringer af Fodboldloven og/eller Spillereglerne for Indefodbold er flere af de oprindelige afgørelser m.v. ændret i forhold til de i sin tid afgivne svar m.v. 1 Banen Banden Banden anses for at være en del af banen. Ved vurderingen af om der foreligger gentagelsesspil, har banden en særstilling, idet den i visse situationer sidestilles med spillerne på banen, således at der ikke kan blive tale om gentagelsesspil. Såfremt en spiller i forbindelse med en igangsættelse (begyndelsespark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast) spiller bolden mod banden og derefter igen spiller bolden, før den er rørt af en af de øvrige spillere på banen, er der ikke tale om gentagelsesspil. I forbindelse med begyndelsesspark, indkast og hjørnekast indtager banden også en særstilling, idet det er muligt at score direkte på et begyndelsesspark og et indkast, såfremt bolden rører banden inden den går i mål. Det samme gælder et hjørnekast, såfremt bolden rører en af de 2 modstående banden i forbindelse med kastet. Kun på disse 2 områder indtager banden en særstilling. I øvrige situationer sidestilles banden med den øvrige del af banen fx med hensyn til målmandens muligheder for at spille bolden med hænderne efter den er frigjort til spil. Her kan målmanden ikke opnå ret til på ny at spille bolden med hænderne ved at spille den mod banden. Ligeledes kan målmanden ikke opnå ret til 6 nye sekunder ved at kaste bolden mod banden. 2 Bolden Boldtype Select har til DFU`s Indefodboldudvalg fremsendt en fodbold med navnet Indoor Speed med forespørgsel om, hvorvidt den ville kunne godkendes til brug i indefodboldkampe. Alle de samarbejdende organisationer er enige om, at bolden opfylder betingelserne for at kunne anvendes i de af organisationerne arrangerede indefodboldstævner, idet der ikke er tale om en filtbold. Kommer der andre bolde på markedet, der afviger fra udefodboldene, skal de tilsvarende godkendes af organisationerne, før de må anvendes til indefodbold.

2 Indefodboldudvalget side 2 DFU`s Indefodboldudvalg er bemyndiget til at meddele en foreløbig godkendelse. Den endelige godkendelse vil først kunne opnås i forbindelse med organisationernes årlige fællesmøde Spillernes antal Udskiftning Ved forkert udskiftning antager man, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises, og en af spillerne på banen skal følge med ud uden at være udvist. Hvad er begrundelsen for, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises? Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt den, jf. spillereglernes 3. Derfor er det den nye spiller, der forser sig ved at betræde banen for tidligt, og derfor er det ham, der skal udvises Udskiftning En udskiftningsspiller træder for tidligt ind, så holdet er 5 spillere på banen. Dommeren standser spillet. Holdet reduceres med 1 spiller udover den ulovligt indtrådte. Hvem bestemmer hvilken spiller, der skal udvises, og hvilken spiller, der skal følge med ud som følge af, at holdet skal reduceres med en spiller? Den spiller, der skal følge med ud, kan vel skiftes lovligt ind forinden scoring? Udskiftningsspilleren, der er ulovligt indtrådt, er den spiller, der skal udvises som følge af, at han har forset sig ved for tidligt at betræde banen. Han kan først indskiftes efter næste scoring. Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen. Denne spiller er ikke udvist, og han kan derfor lovligt indskiftes inden næste scoring sekunders reglen Kan der ske forlængelse af 10 sekunders reglen i tilfælde, hvor et holds 4. spiller udvises, og der sker afbrydelse af spillet. Reglen om scoring indenfor 10 sekunders skal tages bogstaveligt, og perioden kan kun forlænges i de tilfælde, hvor også spilletiden forlænges. Sker der fx efter 6 sek. en afbrydelse af spillet, og man først er parat til at genoptage spillet 5 sek. senere, så er perioden udløbet inden igangsætningen, og dommeren skal lade bolden falde på banens midte osv. Det samme gælder, såfremt bolden inden for de 10 sek. spilles ud af banen. Da igangsætningen skal foretages af holdet med de 4 udviste spillere, kan de sidste sekunder ikke udnyttes. Derfor igen

3 Indefodboldudvalget side 3 igangsætning ved at lade bolden falde på banens midte osv. En forlængelse af 10 sek. perioden kan dog undtagelsesvis forekomme, men kun i de sjældne tilfælde, hvor en afbrydelse har en sådan karakter, at den også medfører en afbrydelse af spilletiden, så der skal ske en forlængelse af denne. Der tænkes her på tilfælde som spilleruheld og lyssvigt og lignende sekunders reglen Alle 4 spillere er udviste, og vi skal i gang med afviklingen af de 10 sekunder til at få scoret. Hvorledes sættes spillet i gang? Dommeren skal lader bolden falde på banens midte Spillernes udstyr Smykker Ved indefodboldstævner gør tidtagerbordet normalt opmærksom på, at der ikke må bæres smykker, men også her kan der i enkelte tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt der er sket påmindelse og dermed tvivl om, hvilken reaktion der skal anvendes. Indefodboldudvalget er interesseret i, at reglerne administreres ens i alle indefodboldkampe og opfordrer derfor til, at følgende fremgangsmåde anvendes: Konstaterer dommeren under en kamp, at en spiller bærer smykker, standses spillet, og den pågældende spiller skal forlade banen og få forholdene bragt i orden. (Ingen personstraf). Spillet genoptages med et frispark til modspillerne, hvor bolden var, da spillet blev standset. Den pågældende spiller må dog først genindtræde efter, at dommeren har kontrolleret, at forholdene er bragt i orden. Kun i provokerende tilfælde bør en spiller efter Indefodboldudvalgets opfattelse, tildeles en advarsel for at bære smykker. Det bør fx ske i en situation, hvor en spiller tidligere er blevet bedt om at forlade banen, for at bringe forholdet i orden, og det så senere konstateres, at forholdet stadigt ikke er bragt i orden. Spillereglerne for Indefodbold indeholder som nævnt intet om brugen af tørklæder, og der skal derfor alene henvises til Fodboldlovens bestemmelser. Det er derfor op til den enkelte dommer i det konkrete tilfælde at skønne, om brugen af tørklæde kan anses for farligt for spilleren selv eller andre spillere.

4 Indefodboldudvalget side 4 5 Dommeren Trøjefarve Selvom der er en tiltagende anvendelse af sorte spilletrøjer, er organisationerne stadig enige om, at dommerens trøjefarve er sort, som det er anført i Spillereglerne. Derfor er det spillerne, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. Anerkendt logo på dommerens trøje skal altid være synligt. (DFU/DBU) 2014 Hjælp fra en anden dommer Handlede dommer 1 lovmæssigt korrekt i følgende situation? Dommer nr. 1 dømmer en kamp - dommer 2, der også honoreres, sidder uden for banen. Pludselig sker der noget bag dommer 1 s ryg, hvilket han ikke ser. Dommeren stopper spillet, han spørger herefter dommer 2, om han så, hvad der skete. Dommer 2 oplyser, at der var tale om et slag, hvorefter dommer 1 udviser den pågældende spiller ved brug af rødt kort. Nej. Indledningsvis skal udvalget udtrykke sympati for dommerens fremgangsmåde, idet vi finder, at det er vigtigt, at der bliver grebet ind over for enhver form for voldsom adfærd. Når så det er sagt, må vi sige, at vi ikke finder, at dommeren havde lovgivningen med sig i den situation. Vi mener, at kunne udlede af lovteksten, at kun den/de dommere, der tager aktiv del i kampen, må inddrages, når dommeren skal træffe en afgørelse. Organisationerne er enige om, at foranstående er det korrekte svar. Dommer nr. 2 er således uden kompetence, og dommer nr. 1 må ikke søge oplysninger hos ham. Imidlertid er alle organisationer enige om, at der altid bør gribes ind over for voldsom adfærd. Der var derfor enighed om, at i en situation som den beskrevne bør dommer nr. 2 efter kampen indberette episoden til stævneledelsen, der så vil foretage det videre fornødne. Fra Indefodboldudvalgets side er vi absolut tilfredse med afgørelsen om muligheden for den efterfølgende indberetning, hvorved dommer nr. 2 opnår en slags bedømmerstatus med hensyn til indberetningsmuligheden. Endvidere overholdes lovens bogstav jfr. ovenfor. Vi undgår også, at dommer nr. 1 evt. kommer i en uheldig situation, såfremt han afbryder kampen for at spørge dommer nr. 2, der måske ikke har set noget eller måske ikke mener, der er begået noget ulovligt. Ligeledes undgår vi, at der bliver pålagt dommer nr. 2 en forpligtelse til at opholde sig i hallen og følge spillet i de perioder, hvor han har pause Anvendelse af kort / Forhaler en igangsættelse Såfremt en spiller forhaler en igangsættelse, anses det for usportslig opførsel, jf. Fodboldlovens bestemmelser herom, og spilleren udvises med brug af gult kort. Dommerne må ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning om, at brug af gult kort er for hård en straf, undlade at anvende kortet i situationer, hvor et sådant i henhold til Spillereglernes 12, sidste afsnit

5 Indefodboldudvalget side 5 skal anvendes. Anvendelse af gult kort / Berøvelse af oplagt scoringsmulighed Dommerne må derfor ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning undlade at anvende det gule kort i de situationer, hvor der berøves en oplagt scoringsmulighed Fordelsreglen Anvendes fordelsreglen i indefodbold? Fordelsreglen fremgår af Fodboldlovens 5. Reglen anvendes også i indefodbold dog i begrænset omfang (stort se kun i forbindelse med oplagte scoringsmuligheder) Fordelsreglen / Udvisning En spiller begår en forseelse til gult kort, dommeren anvender fordelsreglen, og bolden sparkes i mål, hvorefter dommeren udviser spilleren, der har forset sig, med brug af gult kort. Spørgsmålet er herefter, hvornår må en anden spiller indtræde i stedet for den udviste spiller? Der må indsættes en anden spiller i forbindelse med 1. igangsætning efter scoringen, dvs. at holdet i praksis ikke bliver reduceret, men den pågældende spiller er udelukket for resten af kampen. Der er lagt vægt på, at forseelsen er sket før scoringen, og udvisningen er sket før igangsætningen efter scoringen. Det må ikke komme holdet til skade, at dommeren har valgt at anvende fordelsreglen. 7 Spilletid Tidtagning Organisationerne er enige om, at den ansvarlige for tidtagningen er dommeren. Udgangspunktet er, at det officielle halur anvendes ved tidtagningen, samt at tiden er udløbet, når dette ur viser det, dog således at forstå, at der spilles videre, indtil tidtageren eller dommeren har fløjtet kampen af. Mener dommeren, at spilletiden af en eller anden årsag skal forlænges, skal han gøre tidtageren opmærksom herpå. Uret kan sættes i stå i en periode eller dommeren kan meddele, at han selv fløjter kampen af, når spilletiden er udløbet.

6 Indefodboldudvalget side 6 Fløjter tidtageren ikke kampen af, når spilletiden iflg. haluret er udløbet, så er det som nævnt dommerens ansvar, at der fløjtes af. Kampen fortsætter indtil, der fløjtes af, eller dommeren på anden måde tilkendegiver, at kampen er forbi. Et eventuelt mål scoret i den yderligere spilletid skal anerkendes Nøl / langsom udskiftning Spørgsmål Hvad gør dommeren i følgende situation? Rødt hold har ca. 1 minut før tid bragt sig foran med et enkelt mål. I forbindelse med scoringen sendes holdets træner de 3 udskiftningsspillere på banen som led i en udskiftning (så holdet har 7 spillere på banen). Blåt hold er klar til at give bolden op. Dommeren er mest af den opfattelse, at der er tale om en udskiftning, der foretages af taktiske årsager og foregår meget langsomt. Svar Føler dommeren, at udskiftningen tager for lang tid, stopper han tiden og lægger eventuelt lidt spilletid til. Da bolden ikke er i spil, kan dommeren ikke benytte sig af Spillereglernes bestemmelse om, at en ny spiller ikke må betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne. Dommeren må i stedet stoppe tiden og eventuelt give et tidstillæg for forhaling af tiden som følge af den langsomme udskiftning, jf. Fodboldlovens 7. (Dommeren kan ikke bare sætte spillet i gang, og derefter straks standse det for at udvise de 3 spillere, der er for meget på banen, og lade 3 andre følge med ud, idet dommeren forinden igangsætningen skal sikre sig, at spillerne er på egen banehalvdel og ingen uvedkommende spillere er på banen) Spillets igangsættelse Begyndelsesspark Ved begyndelsessparket sætter spilleren foden på bolden og ruller den frem, fortsat med foden på bolden. Bolden er altså sat i spil, da den bevæger sig, nu ruller spilleren bolden tilbage til udgangspositionen, uden at foden har sluppet bolden. Kan modspillerne lovligt forsøge at tage bolden fra spilleren? Er der tale om gentagelsesspil? Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden bevæger sig. Modspillerne kan derfor lovligt forsøge at spille bolden, selvom den, der har sat bolden i spil, ikke har afbrudt kontakten med bolden. Der kan først blive tale om gentagelsesspil, når kontakten til bolden har været afbrudt, og den genoptages, uden at en anden spiller eller banden har rørt bolden. 2004

7 Indefodboldudvalget side 7 Begyndelsesspark Kan der scores direkte i eget mål på begyndelsessparket? Nej, der kan ikke scores direkte i eget mål. I indefodbold er begyndelsessparket retningsfrit, hvilket giver mulighed for ved begyndelsessparket at sparke bolden direkte i eget mål. Sker det, skal spillet genoptages med et hjørnekast. Der er i den forbindelse henset til fodboldlovens almindelige regler om, at der ikke kan scores i eget mål på nogen form for igangsætningsspark eller -kast. Spilles bolden direkte i eget mål i forbindelse med et igangsætningsspark eller -kast, skal spillet i udefodbold genoptages med et hjørnespark. Dette princip medfører, at der i den tilsvarende situation i indefodbold ske genoptagelse af spillet med et hjørnekast Bolden skal falde / Fairplay-frispark En spiller rammes så hårdt af bolden, at han falder om. Dommeren fløjter omgående, og spillet standses. Hvordan sættes det i gang igen, hvis bolden efter fløjtet 1. fortsætter ud over sidebanden 2. ender hos en af den ramte spillers medspillere 3. går retur til sparkeren Ved spilleruheld skal spillet genoptages med et fairplay-frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt osv., jf. spillereglernes 8, 4. afsnit. Bolden skal falde, såfremt det ikke kan afgøres, hvilket af de 2 hold, der sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt uheldet ikke var indtruffet Begyndelsesspark efter scoring Det hold der ikke giver bolden op, må befinde sig på begge banehalvdele Bolden i og ude af spil 10 Betingelser for scoring af mål

8 Indefodboldudvalget side 8 12 Utilladelig spillemåde Tacklinger / angreb med skulderen. Spillereglernes formulering med at glidende, farlige eller voldsomme tacklinger samt angreb med skulderen straffes med direkte frispark og udvisning er udgået og erstattet af følgende formulering: Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Fra organisationernes side håber vi med denne formulering at have udsendt tydelige signaler om, at vi naturligvis fortsat ikke ønsker, at nogen form for glidende tacklinger accepteres, men også, at det kun er lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen, der kan accepteres. Tacklinger og angreb med skulderen m.m. ud mod banden er minimum satset, resultatet af handlingen kan gøre, at man skal skønne, om det er hensynsløst eller med unødig stor kraft. Udføres tacklingen/angrebet med skulderen m.m. andetsteds på banen, kan resultatet af handlingen gøre, at man skal skønne, om det er satset, hensynsløst eller med unødig stor kraft. Ændringen af teksten i Spillereglerne er et signal til dommerne, spillere, trænere og ledere om, at det kun er i et meget begrænset omfang, der må tackles og angribes med skulderen i indefodbold. Fra DFU s side har vi lovet de øvrige organisationer at gøre en indsat for, at dommerne efterlever reglerne, som de nu er formuleret, således at vi undgår de mere barske tacklinger og angreb med skulderen. Der skal kort sagt kun tillades tacklinger og angreb med skulderen i stort set samme omfang, som det blev accepteret i spil til små mål, før vi fik regelændringerne i 1998 (dvs. før nogen form for tacklinger og angreb med skulderen var lovliggjort - men alligevel blev accepteret i et vist omfang). Dette budskab om, hvad der kan tillades med hensyn til tacklinger og angreb med skulderen, vil vi bede jer instruktører om på tydeligste vis at viderebringe til dommerne. Tommelfingerreglen er stadig Er dommeren blot den mindste smule i tvivl om, hvorvidt en tackling / et angreb med skulderen bør accepteres, så er den / det for kraftig, og der skal gribes ind. Hellere to udvisninger for meget end en for lidt. 1999, 2000,,2002 og 2014 Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden Forsætlig holder i banden er i Spillereglerne ændret til Drager fordel af forsætligt at holde i banden, og senere igen til Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden. Ændringen er et signal om, at kun spilleren, der opnår en fordel ved at holde i banden, skal straffes. Der er her tale om, at den gældende praksis nu også er kommet til udtryk i Spillereglerne Spiller bolden forsætligt ud af banen / spiller bolden forsætligt i loftet m.v. Dommerne opfordres til at være mere opmærksomme på de situationer, hvor bolden spilles forsætligt og provokerende ud af banen eller i loftet m.v. Er dommeren ikke i tvivl om, at handlingen er forsætlig og provokerende, så er der tale om usportslig opførsel, og der skal skrides ind. Straffen er udvisning med anvendelse af gult kort, og spillet genoptages med et indkast eller frispark alt efter, om bolden er spillet forsætligt og provokerende ud af banen eller i loftet m.v.

9 Indefodboldudvalget side 9 Det er holdningen, at indefodbold er et spil for alle, så derfor ønsker organisationerne ikke at genindføre reglen om automatisk udvisning, når en bold spilles ud over sidebanden, ligesom man ikke ønsker at straffe den teknisk mindre gode spiller, fordi han kommer til at spille bolden ud til indkast. Den teknisk gode spiller er derimod i risikogruppen, når det skal vurderes, om der foreligger en forsætlig og provokerende handling Utilladelig spillemåde / Udvisning / Fordelsreglen En spiller begår en forseelse til gult kort, dommeren anvender fordelsreglen, og bolden sparkes i mål, hvorefter dommeren udviser spilleren, der har forset sig, med brug af gult kort. Spørgsmålet er herefter, hvornår må en anden spiller indtræde i stedet for den udviste spiller? Der må indsættes en anden spiller i forbindelse med 1. igangsætning efter scoringen, dvs. at holdet i praksis ikke bliver reduceret, men den pågældende spiller er udelukket for resten af kampen. Der er lagt vægt på, at forseelsen er sket før scoringen, og udvisningen er sket før igangsætningen efter scoringen. Det må ikke komme holdet til skade, at dommeren har valgt at anvende fordelsreglen. Utilladelig spillemåde / Anvendelse af kort Såfremt en spiller forhaler en igangsættelse anses det for usportslig opførsel, jf. fodboldlovens bestemmelser herom, og spilleren udvises med brug af gult kort. Dommerne må ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning om, at brug af gult kort er for hård en straf, undlade at anvende kortet i situationer, hvor et sådant i henhold til spillereglernes 12, sidste afsnit skal anvendes. Utilladelig spillemåde / Anvendelse af kort? Fodboldlovens regler, herunder reglerne om anvendelse af rødt og gult kort, er gældende på indefodboldområdet, såfremt der ikke i Spillereglerne for Indefodbold er gjort en undtagelse. Svaret i de 3 konkrete situationer er følgende: 1. Udvisning ved forkert udskiftning (skal give advarsel = gult kort, udendørs). Forkert udskiftning er et af de områder, hvor indefodboldreglerne er forskellige i forhold til Fodboldlovens regler. Det betyder, at vi ikke følger Fodboldlovens almindelige regler på området og dermed heller ikke områdets straffebestemmelser. I stedet følger vi de straffebestemmelser, der fremgår af Spillereglerne for Indefodbold, hvor straffen for ulovlig udskiftning er direkte frispark og udvisning, og holdet reduceres med en spiller ( 12, nr. 5, og 3).. 2. Udvisning hvis en afstandsregel brydes, når spillet sættes i gang (skal give advarsel = gult kort, udendørs).

10 Indefodboldudvalget side 10 Her der ikke i Spillereglerne for Indefodbold gjort en undtagelse i forhold til Fodboldloven. Det er derfor Fodboldlovens regler, herunder dens straffebestemmelser, der er gældende, og der skal anvendes gult kort, såfremt den konkrete situation tilsiger det (Fodboldlovens 12, advarsel nr. 5). 3. Ved straffespark skal målmand/den, der vogter målet udvises, hvis han anden gang går fremad, inden der er sparket (skal give advarsel = gult kort, udendørs). Også her er indefodboldreglerne forskellige fra Fodboldlovens regler. Det betyder så, at vi heller ikke her følger Fodboldlovens almindelige regler og dermed heller ikke straffebestemmelserne. I stedet følger vi de bestemmelser, der fremgår af Spillereglerne for Indefodbold, hvor straffen er en udvisning uden brug af kort ( 14). 2006, 2014 Forseelse begået i tilknytning til en udvisning Hvorledes straffes forseelser, der begås i tilknytning til en udvisning? Såfremt en spiller har begået en forseelse, der medfører udvisning uden brug af kort, og han i forbindelse hermed brokker sig, i irritation slår bolden i gulvet, sparker i banden eller lignende inden spillet er genoptaget, er der tale om usportslig opførsel og gult kort anvendes. Såfremt en spiller har begået en forseelse, der medfører udvisning med brug af gult kort, og han i forbindelse hermed brokker sig, i irritation slår bolden i gulvet, sparker i banden eller lignende inden spillet er genoptaget, skal dommeren anvende det røde kort Forseelser begået udenfor banen Hvorledes straffes forseelser begået udenfor banen? Såfremt en udskiftningsspiller eller en udvist spiller udenfor banen opfører sig på en måde, så dommeren finder anledning til at standse spillet, skal spilleren normalt forevises det røde kort (svarende til en bortvisning i udefodbold). Er der tale om en spiller, der er udvist med brug af gult kort, skal dommeren altid anvende det røde kort. Spillet genoptages ved et fairplay-frispark til det hold, der havde bolden på det tidspunkt, da spillet blev standset evt. på den stiplede 3-meter linie, jfr. 13. (En spiller udenfor banen betragtes som en spillet uvedkommende person. Igangsætning skal derfor være som ovenfor anført, jfr. Spillereglerne, 8). Antallet af spillere på banen påvirkes ikke af, at en spiller udenfor banen straffes med brug af kort, og efter en scoring må evt. udviste spillere genindtræde eller erstattes af andre spillere efter de sædvanlige regler. 2000

11 Indefodboldudvalget side 11 Berøvelse af oplagt scoringsmulighed / Anvendelse af gult kort Der har fra forskellig side været rejst spørgsmålet om det rimelige i, at berøvelse af en oplagt scoringsmulighed medfører udvisning ved anvendelse af gult kort. Der har således været røster fremme om, at der ikke bør anvendes kort i disse situationer. FIFA har vedtaget, at der skal anvendes rødt kort i forbindelse med berøvelse af en oplagt scoringsmulighed. Det er i Spillereglerne for Indefodbold lempet, således at der ikke skal anvendes rødt men gult kort. Det gule kort skal så til gengæld anvendes, uanset om der er tale om kampe med eller uden målmand. Der var på mødet mellem organisationerne enighed om, at der ikke skal ske ændringer på dette punkt. Der var enighed om, at der skal tildeles en personlig følgestraf, og den skal være ens, uanset om der spilles med eller uden målmand. Der skal heller ikke skelnes mellem, om der er tale om senior- eller ungdomsrækker. Der er lagt vægt på, at reglerne skal være ens i alle situationer, samt at FIFA har vedtaget, at der skal være en følgestraf, når der berøves en oplagt scoringsmulighed. Dommerne må derfor ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning undlade at anvende det gule kort i de situationer, hvor der berøves en oplagt scoringsmulighed Frispark 14 Straffespark Spillernes afstand Reglerne i udefodbold om de øvrige spilleres placering i en afstand på 9,15 meter, udenfor straffesparkfeltet og bag straffesparkmærket er i indefodbold ændret til en placering mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie. I indefodbold er der altså intet krav om, at spillerne skal opholde sig bag straffesparkmærket. 15 Indkast 16 Målspark 17 Hjørnekast Scoring Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres, jf. Spillereglernes 17.

12 Indefodboldudvalget side 12 Kastes bolden direkte i mål eller via endebanden skal der dømmes indkast til modspillerne, idet det som fast praksis antages, at et sådant kast vil være forkert udført. Store mål Målmanden Udskiftning Der foretages en ulovlig udskiftning af målmanden, idet bolden ikke er ude af spil, og holdet er på et tidspunkt 5 mand på banen samtidigt, herunder 2 målmænd. Er det den indtrådte målmand, der skal udvises, og den anden målmand, der skal følge med ud? Det er den indtrådte målmand, der skal udvises, idet han forser sig ved at betræde banen før den målmand, der skal udskiftes, helt har forladt banen. Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen uden at være udvist. Et krav om, at det skal være den målmand, der skulle skiftes ud, der skal forlade banen samtidigt, ville formentlig blot føre til, at holdet inden spillet genoptages vil foretage en lovlig udskiftning af en af de tilbageværende spillere, hvor holdet så ville genindsætte den målmand, der ikke er udvist Målmanden Udskiftning Der foretages en ulovlig udskiftning af målmanden, idet bolden ikke er ude af spil. Holdet har ikke i forbindelse med udskiftningen haft mere end 4 spillere på banen samtidigt. Målmanden udvises. Er det den udskiftede målmand, eller er det den indskiftede målmand, der skal udvises? Skal den anden målmand følge med ud? Af Spillereglerne Store mål fremgår, at der skal være en målmand, og denne kun må udskiftes, når bolden er ude af spil. Som den første af de 2 målmænd er det den udskiftede målmand, der forser sig mod de 2 nævnte bestemmelser, idet han forlader banen uden at betingelserne herfor er opfyldte. Derfor er det den udskiftede målmand, der skal udvises. (Hovedreglen om, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises, kan ikke anvendes her, hvor holdet ikke på noget tidspunkt har haft en spiller for meget på banen og den indtrådte målmand forser sig først, efter at den udskiftede målmand har forset sig). Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen. Det gælder også den situation, hvor den indskiftede spiller er en målmand. Holdet kan altså vælge at lade en markspiller forlade banden i stedet for den indskiftede målmand. Et krav om, at det skal være den indskiftede målmand, der skal forlade banen samtidigt, ville formentlig blot føre til, at holdet inden spillet genoptages vil foretage en lovlig udskiftning, hvor holdet vil genindsætte den indskiftede målmand, idet han jo ikke er udvist. 2005

13 Indefodboldudvalget side 13 Målmanden Udskiftning Dommeren opdager, at målmanden og en markspiller har byttet plads, uden at bolden har været ude af spil. Han stopper spillet som følge af det ulovlige målmandsskifte. Hvordan kommer vi i gang igen, og hvad med en eventuel følgestraf? I Fodboldlovens 3 er overskriften omkring målmandsskifte Udskiftning af målmanden. Her anses et målmandsskifte altid for at være en udskiftning. Med dette som udgangspunkt anses et målmandsskifte også altid for at være en udskiftning i relation til Spillereglerne for indefodbold. Af Spillereglerne Store mål fremgår, at der skal være en målmand, og denne kun må udskiftes, når bolden er ude af spil. Af de 2 spillere, der skifter plads, anses målmanden for at være den første, der forser sig mod de 2 nævnte bestemmelser, idet han tager målmandstrøjen af (hvorved holdet et øjeblik er uden målmand). Derfor er det målmanden, der skal udvises (uden brug af kort). Den anden spiller skal ikke straffes, og der er heller ingen anden spiller, der skal følge med målmanden ud, idet holdet med udvisningen af målmanden er blevet reduceret med en spiller, som Spillereglerne foreskriver Målmanden Bolden over midterlinjen Spørgsmål. Må målmanden kaste/slippe bolden ud over målfeltet for derefter selv at sparke bolden direkte over midterlinien (bolden slippes/kastes i eget målfelt, men sparket foretages uden for målfeltet)? Nej. Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt Målmanden Spille bolden med hænderne / 6 sekunder Må målmanden samle bolden op i eget målfelt og bevæge sig med den i yderligere 6 sekunder, hvis han kaster bolden mod banden og får den retur derfra (ingen anden spiller har rørt eller spillet bolden)? Nej. For at målmanden kan opnå ret til at bevæge sig med bolden i yderligere 6 sekunder, skal bolden spilles af en anden spiller. Banden sidestilles i visse tilfælde med spillerne på banen i forbindelse med vurderingen af om der er tale om gentagelsesspil, eller der kan scores direkte på indkast eller hjørnekast via banden. I øvrige situationer sidestilles banden med den øvrige del af banen fx med hensyn til målmandens

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Fieldhockey en introduktion

Fieldhockey en introduktion Fieldhockey en introduktion Ole Fuglsang, Hockeyklubben Odin Fotos: Kristoffer Juel Poulsen Forord Denne bog er skrevet af undertegnede, men den kunne ikke blive til uden andre menneskers hjælp. Bogen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler Aalborg Badminton Ring Spilleregler pr. 1.8.2006 Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 1.8.2006 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere