Spørgsmål og svar samt orientering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar samt orientering."

Transkript

1 Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er gengivet i det følgende. Endvidere er der gengivet nogle af de Orienteringer, som på forskellig vis er meldt ud. Disse Orienteringer er som oftest udarbejdet af DFU s Indefodboldudvalget med baggrund i beslutninger, der er taget på udvalgets årlige møder med de 4 samarbejdspartnere (DBU, DGI, DFIF og KFUM). Som en konsekvens af efterfølgende ændringer af Fodboldloven og/eller Spillereglerne for Indefodbold er flere af de oprindelige afgørelser m.v. ændret i forhold til de i sin tid afgivne svar m.v. 1 Banen Banden Banden anses for at være en del af banen. Ved vurderingen af om der foreligger gentagelsesspil, har banden en særstilling, idet den i visse situationer sidestilles med spillerne på banen, således at der ikke kan blive tale om gentagelsesspil. Såfremt en spiller i forbindelse med en igangsættelse (begyndelsespark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast) spiller bolden mod banden og derefter igen spiller bolden, før den er rørt af en af de øvrige spillere på banen, er der ikke tale om gentagelsesspil. I forbindelse med begyndelsesspark, indkast og hjørnekast indtager banden også en særstilling, idet det er muligt at score direkte på et begyndelsesspark og et indkast, såfremt bolden rører banden inden den går i mål. Det samme gælder et hjørnekast, såfremt bolden rører en af de 2 modstående banden i forbindelse med kastet. Kun på disse 2 områder indtager banden en særstilling. I øvrige situationer sidestilles banden med den øvrige del af banen fx med hensyn til målmandens muligheder for at spille bolden med hænderne efter den er frigjort til spil. Her kan målmanden ikke opnå ret til på ny at spille bolden med hænderne ved at spille den mod banden. Ligeledes kan målmanden ikke opnå ret til 6 nye sekunder ved at kaste bolden mod banden. 2 Bolden Boldtype Select har til DFU`s Indefodboldudvalg fremsendt en fodbold med navnet Indoor Speed med forespørgsel om, hvorvidt den ville kunne godkendes til brug i indefodboldkampe. Alle de samarbejdende organisationer er enige om, at bolden opfylder betingelserne for at kunne anvendes i de af organisationerne arrangerede indefodboldstævner, idet der ikke er tale om en filtbold. Kommer der andre bolde på markedet, der afviger fra udefodboldene, skal de tilsvarende godkendes af organisationerne, før de må anvendes til indefodbold.

2 Indefodboldudvalget side 2 DFU`s Indefodboldudvalg er bemyndiget til at meddele en foreløbig godkendelse. Den endelige godkendelse vil først kunne opnås i forbindelse med organisationernes årlige fællesmøde Spillernes antal Udskiftning Ved forkert udskiftning antager man, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises, og en af spillerne på banen skal følge med ud uden at være udvist. Hvad er begrundelsen for, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises? Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt den, jf. spillereglernes 3. Derfor er det den nye spiller, der forser sig ved at betræde banen for tidligt, og derfor er det ham, der skal udvises Udskiftning En udskiftningsspiller træder for tidligt ind, så holdet er 5 spillere på banen. Dommeren standser spillet. Holdet reduceres med 1 spiller udover den ulovligt indtrådte. Hvem bestemmer hvilken spiller, der skal udvises, og hvilken spiller, der skal følge med ud som følge af, at holdet skal reduceres med en spiller? Den spiller, der skal følge med ud, kan vel skiftes lovligt ind forinden scoring? Udskiftningsspilleren, der er ulovligt indtrådt, er den spiller, der skal udvises som følge af, at han har forset sig ved for tidligt at betræde banen. Han kan først indskiftes efter næste scoring. Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen. Denne spiller er ikke udvist, og han kan derfor lovligt indskiftes inden næste scoring sekunders reglen Kan der ske forlængelse af 10 sekunders reglen i tilfælde, hvor et holds 4. spiller udvises, og der sker afbrydelse af spillet. Reglen om scoring indenfor 10 sekunders skal tages bogstaveligt, og perioden kan kun forlænges i de tilfælde, hvor også spilletiden forlænges. Sker der fx efter 6 sek. en afbrydelse af spillet, og man først er parat til at genoptage spillet 5 sek. senere, så er perioden udløbet inden igangsætningen, og dommeren skal lade bolden falde på banens midte osv. Det samme gælder, såfremt bolden inden for de 10 sek. spilles ud af banen. Da igangsætningen skal foretages af holdet med de 4 udviste spillere, kan de sidste sekunder ikke udnyttes. Derfor igen

3 Indefodboldudvalget side 3 igangsætning ved at lade bolden falde på banens midte osv. En forlængelse af 10 sek. perioden kan dog undtagelsesvis forekomme, men kun i de sjældne tilfælde, hvor en afbrydelse har en sådan karakter, at den også medfører en afbrydelse af spilletiden, så der skal ske en forlængelse af denne. Der tænkes her på tilfælde som spilleruheld og lyssvigt og lignende sekunders reglen Alle 4 spillere er udviste, og vi skal i gang med afviklingen af de 10 sekunder til at få scoret. Hvorledes sættes spillet i gang? Dommeren skal lader bolden falde på banens midte Spillernes udstyr Smykker Ved indefodboldstævner gør tidtagerbordet normalt opmærksom på, at der ikke må bæres smykker, men også her kan der i enkelte tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt der er sket påmindelse og dermed tvivl om, hvilken reaktion der skal anvendes. Indefodboldudvalget er interesseret i, at reglerne administreres ens i alle indefodboldkampe og opfordrer derfor til, at følgende fremgangsmåde anvendes: Konstaterer dommeren under en kamp, at en spiller bærer smykker, standses spillet, og den pågældende spiller skal forlade banen og få forholdene bragt i orden. (Ingen personstraf). Spillet genoptages med et frispark til modspillerne, hvor bolden var, da spillet blev standset. Den pågældende spiller må dog først genindtræde efter, at dommeren har kontrolleret, at forholdene er bragt i orden. Kun i provokerende tilfælde bør en spiller efter Indefodboldudvalgets opfattelse, tildeles en advarsel for at bære smykker. Det bør fx ske i en situation, hvor en spiller tidligere er blevet bedt om at forlade banen, for at bringe forholdet i orden, og det så senere konstateres, at forholdet stadigt ikke er bragt i orden. Spillereglerne for Indefodbold indeholder som nævnt intet om brugen af tørklæder, og der skal derfor alene henvises til Fodboldlovens bestemmelser. Det er derfor op til den enkelte dommer i det konkrete tilfælde at skønne, om brugen af tørklæde kan anses for farligt for spilleren selv eller andre spillere.

4 Indefodboldudvalget side 4 5 Dommeren Trøjefarve Selvom der er en tiltagende anvendelse af sorte spilletrøjer, er organisationerne stadig enige om, at dommerens trøjefarve er sort, som det er anført i Spillereglerne. Derfor er det spillerne, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. Anerkendt logo på dommerens trøje skal altid være synligt. (DFU/DBU) 2014 Hjælp fra en anden dommer Handlede dommer 1 lovmæssigt korrekt i følgende situation? Dommer nr. 1 dømmer en kamp - dommer 2, der også honoreres, sidder uden for banen. Pludselig sker der noget bag dommer 1 s ryg, hvilket han ikke ser. Dommeren stopper spillet, han spørger herefter dommer 2, om han så, hvad der skete. Dommer 2 oplyser, at der var tale om et slag, hvorefter dommer 1 udviser den pågældende spiller ved brug af rødt kort. Nej. Indledningsvis skal udvalget udtrykke sympati for dommerens fremgangsmåde, idet vi finder, at det er vigtigt, at der bliver grebet ind over for enhver form for voldsom adfærd. Når så det er sagt, må vi sige, at vi ikke finder, at dommeren havde lovgivningen med sig i den situation. Vi mener, at kunne udlede af lovteksten, at kun den/de dommere, der tager aktiv del i kampen, må inddrages, når dommeren skal træffe en afgørelse. Organisationerne er enige om, at foranstående er det korrekte svar. Dommer nr. 2 er således uden kompetence, og dommer nr. 1 må ikke søge oplysninger hos ham. Imidlertid er alle organisationer enige om, at der altid bør gribes ind over for voldsom adfærd. Der var derfor enighed om, at i en situation som den beskrevne bør dommer nr. 2 efter kampen indberette episoden til stævneledelsen, der så vil foretage det videre fornødne. Fra Indefodboldudvalgets side er vi absolut tilfredse med afgørelsen om muligheden for den efterfølgende indberetning, hvorved dommer nr. 2 opnår en slags bedømmerstatus med hensyn til indberetningsmuligheden. Endvidere overholdes lovens bogstav jfr. ovenfor. Vi undgår også, at dommer nr. 1 evt. kommer i en uheldig situation, såfremt han afbryder kampen for at spørge dommer nr. 2, der måske ikke har set noget eller måske ikke mener, der er begået noget ulovligt. Ligeledes undgår vi, at der bliver pålagt dommer nr. 2 en forpligtelse til at opholde sig i hallen og følge spillet i de perioder, hvor han har pause Anvendelse af kort / Forhaler en igangsættelse Såfremt en spiller forhaler en igangsættelse, anses det for usportslig opførsel, jf. Fodboldlovens bestemmelser herom, og spilleren udvises med brug af gult kort. Dommerne må ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning om, at brug af gult kort er for hård en straf, undlade at anvende kortet i situationer, hvor et sådant i henhold til Spillereglernes 12, sidste afsnit

5 Indefodboldudvalget side 5 skal anvendes. Anvendelse af gult kort / Berøvelse af oplagt scoringsmulighed Dommerne må derfor ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning undlade at anvende det gule kort i de situationer, hvor der berøves en oplagt scoringsmulighed Fordelsreglen Anvendes fordelsreglen i indefodbold? Fordelsreglen fremgår af Fodboldlovens 5. Reglen anvendes også i indefodbold dog i begrænset omfang (stort se kun i forbindelse med oplagte scoringsmuligheder) Fordelsreglen / Udvisning En spiller begår en forseelse til gult kort, dommeren anvender fordelsreglen, og bolden sparkes i mål, hvorefter dommeren udviser spilleren, der har forset sig, med brug af gult kort. Spørgsmålet er herefter, hvornår må en anden spiller indtræde i stedet for den udviste spiller? Der må indsættes en anden spiller i forbindelse med 1. igangsætning efter scoringen, dvs. at holdet i praksis ikke bliver reduceret, men den pågældende spiller er udelukket for resten af kampen. Der er lagt vægt på, at forseelsen er sket før scoringen, og udvisningen er sket før igangsætningen efter scoringen. Det må ikke komme holdet til skade, at dommeren har valgt at anvende fordelsreglen. 7 Spilletid Tidtagning Organisationerne er enige om, at den ansvarlige for tidtagningen er dommeren. Udgangspunktet er, at det officielle halur anvendes ved tidtagningen, samt at tiden er udløbet, når dette ur viser det, dog således at forstå, at der spilles videre, indtil tidtageren eller dommeren har fløjtet kampen af. Mener dommeren, at spilletiden af en eller anden årsag skal forlænges, skal han gøre tidtageren opmærksom herpå. Uret kan sættes i stå i en periode eller dommeren kan meddele, at han selv fløjter kampen af, når spilletiden er udløbet.

6 Indefodboldudvalget side 6 Fløjter tidtageren ikke kampen af, når spilletiden iflg. haluret er udløbet, så er det som nævnt dommerens ansvar, at der fløjtes af. Kampen fortsætter indtil, der fløjtes af, eller dommeren på anden måde tilkendegiver, at kampen er forbi. Et eventuelt mål scoret i den yderligere spilletid skal anerkendes Nøl / langsom udskiftning Spørgsmål Hvad gør dommeren i følgende situation? Rødt hold har ca. 1 minut før tid bragt sig foran med et enkelt mål. I forbindelse med scoringen sendes holdets træner de 3 udskiftningsspillere på banen som led i en udskiftning (så holdet har 7 spillere på banen). Blåt hold er klar til at give bolden op. Dommeren er mest af den opfattelse, at der er tale om en udskiftning, der foretages af taktiske årsager og foregår meget langsomt. Svar Føler dommeren, at udskiftningen tager for lang tid, stopper han tiden og lægger eventuelt lidt spilletid til. Da bolden ikke er i spil, kan dommeren ikke benytte sig af Spillereglernes bestemmelse om, at en ny spiller ikke må betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne. Dommeren må i stedet stoppe tiden og eventuelt give et tidstillæg for forhaling af tiden som følge af den langsomme udskiftning, jf. Fodboldlovens 7. (Dommeren kan ikke bare sætte spillet i gang, og derefter straks standse det for at udvise de 3 spillere, der er for meget på banen, og lade 3 andre følge med ud, idet dommeren forinden igangsætningen skal sikre sig, at spillerne er på egen banehalvdel og ingen uvedkommende spillere er på banen) Spillets igangsættelse Begyndelsesspark Ved begyndelsessparket sætter spilleren foden på bolden og ruller den frem, fortsat med foden på bolden. Bolden er altså sat i spil, da den bevæger sig, nu ruller spilleren bolden tilbage til udgangspositionen, uden at foden har sluppet bolden. Kan modspillerne lovligt forsøge at tage bolden fra spilleren? Er der tale om gentagelsesspil? Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden bevæger sig. Modspillerne kan derfor lovligt forsøge at spille bolden, selvom den, der har sat bolden i spil, ikke har afbrudt kontakten med bolden. Der kan først blive tale om gentagelsesspil, når kontakten til bolden har været afbrudt, og den genoptages, uden at en anden spiller eller banden har rørt bolden. 2004

7 Indefodboldudvalget side 7 Begyndelsesspark Kan der scores direkte i eget mål på begyndelsessparket? Nej, der kan ikke scores direkte i eget mål. I indefodbold er begyndelsessparket retningsfrit, hvilket giver mulighed for ved begyndelsessparket at sparke bolden direkte i eget mål. Sker det, skal spillet genoptages med et hjørnekast. Der er i den forbindelse henset til fodboldlovens almindelige regler om, at der ikke kan scores i eget mål på nogen form for igangsætningsspark eller -kast. Spilles bolden direkte i eget mål i forbindelse med et igangsætningsspark eller -kast, skal spillet i udefodbold genoptages med et hjørnespark. Dette princip medfører, at der i den tilsvarende situation i indefodbold ske genoptagelse af spillet med et hjørnekast Bolden skal falde / Fairplay-frispark En spiller rammes så hårdt af bolden, at han falder om. Dommeren fløjter omgående, og spillet standses. Hvordan sættes det i gang igen, hvis bolden efter fløjtet 1. fortsætter ud over sidebanden 2. ender hos en af den ramte spillers medspillere 3. går retur til sparkeren Ved spilleruheld skal spillet genoptages med et fairplay-frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt osv., jf. spillereglernes 8, 4. afsnit. Bolden skal falde, såfremt det ikke kan afgøres, hvilket af de 2 hold, der sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt uheldet ikke var indtruffet Begyndelsesspark efter scoring Det hold der ikke giver bolden op, må befinde sig på begge banehalvdele Bolden i og ude af spil 10 Betingelser for scoring af mål

8 Indefodboldudvalget side 8 12 Utilladelig spillemåde Tacklinger / angreb med skulderen. Spillereglernes formulering med at glidende, farlige eller voldsomme tacklinger samt angreb med skulderen straffes med direkte frispark og udvisning er udgået og erstattet af følgende formulering: Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Fra organisationernes side håber vi med denne formulering at have udsendt tydelige signaler om, at vi naturligvis fortsat ikke ønsker, at nogen form for glidende tacklinger accepteres, men også, at det kun er lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen, der kan accepteres. Tacklinger og angreb med skulderen m.m. ud mod banden er minimum satset, resultatet af handlingen kan gøre, at man skal skønne, om det er hensynsløst eller med unødig stor kraft. Udføres tacklingen/angrebet med skulderen m.m. andetsteds på banen, kan resultatet af handlingen gøre, at man skal skønne, om det er satset, hensynsløst eller med unødig stor kraft. Ændringen af teksten i Spillereglerne er et signal til dommerne, spillere, trænere og ledere om, at det kun er i et meget begrænset omfang, der må tackles og angribes med skulderen i indefodbold. Fra DFU s side har vi lovet de øvrige organisationer at gøre en indsat for, at dommerne efterlever reglerne, som de nu er formuleret, således at vi undgår de mere barske tacklinger og angreb med skulderen. Der skal kort sagt kun tillades tacklinger og angreb med skulderen i stort set samme omfang, som det blev accepteret i spil til små mål, før vi fik regelændringerne i 1998 (dvs. før nogen form for tacklinger og angreb med skulderen var lovliggjort - men alligevel blev accepteret i et vist omfang). Dette budskab om, hvad der kan tillades med hensyn til tacklinger og angreb med skulderen, vil vi bede jer instruktører om på tydeligste vis at viderebringe til dommerne. Tommelfingerreglen er stadig Er dommeren blot den mindste smule i tvivl om, hvorvidt en tackling / et angreb med skulderen bør accepteres, så er den / det for kraftig, og der skal gribes ind. Hellere to udvisninger for meget end en for lidt. 1999, 2000,,2002 og 2014 Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden Forsætlig holder i banden er i Spillereglerne ændret til Drager fordel af forsætligt at holde i banden, og senere igen til Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden. Ændringen er et signal om, at kun spilleren, der opnår en fordel ved at holde i banden, skal straffes. Der er her tale om, at den gældende praksis nu også er kommet til udtryk i Spillereglerne Spiller bolden forsætligt ud af banen / spiller bolden forsætligt i loftet m.v. Dommerne opfordres til at være mere opmærksomme på de situationer, hvor bolden spilles forsætligt og provokerende ud af banen eller i loftet m.v. Er dommeren ikke i tvivl om, at handlingen er forsætlig og provokerende, så er der tale om usportslig opførsel, og der skal skrides ind. Straffen er udvisning med anvendelse af gult kort, og spillet genoptages med et indkast eller frispark alt efter, om bolden er spillet forsætligt og provokerende ud af banen eller i loftet m.v.

9 Indefodboldudvalget side 9 Det er holdningen, at indefodbold er et spil for alle, så derfor ønsker organisationerne ikke at genindføre reglen om automatisk udvisning, når en bold spilles ud over sidebanden, ligesom man ikke ønsker at straffe den teknisk mindre gode spiller, fordi han kommer til at spille bolden ud til indkast. Den teknisk gode spiller er derimod i risikogruppen, når det skal vurderes, om der foreligger en forsætlig og provokerende handling Utilladelig spillemåde / Udvisning / Fordelsreglen En spiller begår en forseelse til gult kort, dommeren anvender fordelsreglen, og bolden sparkes i mål, hvorefter dommeren udviser spilleren, der har forset sig, med brug af gult kort. Spørgsmålet er herefter, hvornår må en anden spiller indtræde i stedet for den udviste spiller? Der må indsættes en anden spiller i forbindelse med 1. igangsætning efter scoringen, dvs. at holdet i praksis ikke bliver reduceret, men den pågældende spiller er udelukket for resten af kampen. Der er lagt vægt på, at forseelsen er sket før scoringen, og udvisningen er sket før igangsætningen efter scoringen. Det må ikke komme holdet til skade, at dommeren har valgt at anvende fordelsreglen. Utilladelig spillemåde / Anvendelse af kort Såfremt en spiller forhaler en igangsættelse anses det for usportslig opførsel, jf. fodboldlovens bestemmelser herom, og spilleren udvises med brug af gult kort. Dommerne må ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning om, at brug af gult kort er for hård en straf, undlade at anvende kortet i situationer, hvor et sådant i henhold til spillereglernes 12, sidste afsnit skal anvendes. Utilladelig spillemåde / Anvendelse af kort? Fodboldlovens regler, herunder reglerne om anvendelse af rødt og gult kort, er gældende på indefodboldområdet, såfremt der ikke i Spillereglerne for Indefodbold er gjort en undtagelse. Svaret i de 3 konkrete situationer er følgende: 1. Udvisning ved forkert udskiftning (skal give advarsel = gult kort, udendørs). Forkert udskiftning er et af de områder, hvor indefodboldreglerne er forskellige i forhold til Fodboldlovens regler. Det betyder, at vi ikke følger Fodboldlovens almindelige regler på området og dermed heller ikke områdets straffebestemmelser. I stedet følger vi de straffebestemmelser, der fremgår af Spillereglerne for Indefodbold, hvor straffen for ulovlig udskiftning er direkte frispark og udvisning, og holdet reduceres med en spiller ( 12, nr. 5, og 3).. 2. Udvisning hvis en afstandsregel brydes, når spillet sættes i gang (skal give advarsel = gult kort, udendørs).

10 Indefodboldudvalget side 10 Her der ikke i Spillereglerne for Indefodbold gjort en undtagelse i forhold til Fodboldloven. Det er derfor Fodboldlovens regler, herunder dens straffebestemmelser, der er gældende, og der skal anvendes gult kort, såfremt den konkrete situation tilsiger det (Fodboldlovens 12, advarsel nr. 5). 3. Ved straffespark skal målmand/den, der vogter målet udvises, hvis han anden gang går fremad, inden der er sparket (skal give advarsel = gult kort, udendørs). Også her er indefodboldreglerne forskellige fra Fodboldlovens regler. Det betyder så, at vi heller ikke her følger Fodboldlovens almindelige regler og dermed heller ikke straffebestemmelserne. I stedet følger vi de bestemmelser, der fremgår af Spillereglerne for Indefodbold, hvor straffen er en udvisning uden brug af kort ( 14). 2006, 2014 Forseelse begået i tilknytning til en udvisning Hvorledes straffes forseelser, der begås i tilknytning til en udvisning? Såfremt en spiller har begået en forseelse, der medfører udvisning uden brug af kort, og han i forbindelse hermed brokker sig, i irritation slår bolden i gulvet, sparker i banden eller lignende inden spillet er genoptaget, er der tale om usportslig opførsel og gult kort anvendes. Såfremt en spiller har begået en forseelse, der medfører udvisning med brug af gult kort, og han i forbindelse hermed brokker sig, i irritation slår bolden i gulvet, sparker i banden eller lignende inden spillet er genoptaget, skal dommeren anvende det røde kort Forseelser begået udenfor banen Hvorledes straffes forseelser begået udenfor banen? Såfremt en udskiftningsspiller eller en udvist spiller udenfor banen opfører sig på en måde, så dommeren finder anledning til at standse spillet, skal spilleren normalt forevises det røde kort (svarende til en bortvisning i udefodbold). Er der tale om en spiller, der er udvist med brug af gult kort, skal dommeren altid anvende det røde kort. Spillet genoptages ved et fairplay-frispark til det hold, der havde bolden på det tidspunkt, da spillet blev standset evt. på den stiplede 3-meter linie, jfr. 13. (En spiller udenfor banen betragtes som en spillet uvedkommende person. Igangsætning skal derfor være som ovenfor anført, jfr. Spillereglerne, 8). Antallet af spillere på banen påvirkes ikke af, at en spiller udenfor banen straffes med brug af kort, og efter en scoring må evt. udviste spillere genindtræde eller erstattes af andre spillere efter de sædvanlige regler. 2000

11 Indefodboldudvalget side 11 Berøvelse af oplagt scoringsmulighed / Anvendelse af gult kort Der har fra forskellig side været rejst spørgsmålet om det rimelige i, at berøvelse af en oplagt scoringsmulighed medfører udvisning ved anvendelse af gult kort. Der har således været røster fremme om, at der ikke bør anvendes kort i disse situationer. FIFA har vedtaget, at der skal anvendes rødt kort i forbindelse med berøvelse af en oplagt scoringsmulighed. Det er i Spillereglerne for Indefodbold lempet, således at der ikke skal anvendes rødt men gult kort. Det gule kort skal så til gengæld anvendes, uanset om der er tale om kampe med eller uden målmand. Der var på mødet mellem organisationerne enighed om, at der ikke skal ske ændringer på dette punkt. Der var enighed om, at der skal tildeles en personlig følgestraf, og den skal være ens, uanset om der spilles med eller uden målmand. Der skal heller ikke skelnes mellem, om der er tale om senior- eller ungdomsrækker. Der er lagt vægt på, at reglerne skal være ens i alle situationer, samt at FIFA har vedtaget, at der skal være en følgestraf, når der berøves en oplagt scoringsmulighed. Dommerne må derfor ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning undlade at anvende det gule kort i de situationer, hvor der berøves en oplagt scoringsmulighed Frispark 14 Straffespark Spillernes afstand Reglerne i udefodbold om de øvrige spilleres placering i en afstand på 9,15 meter, udenfor straffesparkfeltet og bag straffesparkmærket er i indefodbold ændret til en placering mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie. I indefodbold er der altså intet krav om, at spillerne skal opholde sig bag straffesparkmærket. 15 Indkast 16 Målspark 17 Hjørnekast Scoring Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres, jf. Spillereglernes 17.

12 Indefodboldudvalget side 12 Kastes bolden direkte i mål eller via endebanden skal der dømmes indkast til modspillerne, idet det som fast praksis antages, at et sådant kast vil være forkert udført. Store mål Målmanden Udskiftning Der foretages en ulovlig udskiftning af målmanden, idet bolden ikke er ude af spil, og holdet er på et tidspunkt 5 mand på banen samtidigt, herunder 2 målmænd. Er det den indtrådte målmand, der skal udvises, og den anden målmand, der skal følge med ud? Det er den indtrådte målmand, der skal udvises, idet han forser sig ved at betræde banen før den målmand, der skal udskiftes, helt har forladt banen. Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen uden at være udvist. Et krav om, at det skal være den målmand, der skulle skiftes ud, der skal forlade banen samtidigt, ville formentlig blot føre til, at holdet inden spillet genoptages vil foretage en lovlig udskiftning af en af de tilbageværende spillere, hvor holdet så ville genindsætte den målmand, der ikke er udvist Målmanden Udskiftning Der foretages en ulovlig udskiftning af målmanden, idet bolden ikke er ude af spil. Holdet har ikke i forbindelse med udskiftningen haft mere end 4 spillere på banen samtidigt. Målmanden udvises. Er det den udskiftede målmand, eller er det den indskiftede målmand, der skal udvises? Skal den anden målmand følge med ud? Af Spillereglerne Store mål fremgår, at der skal være en målmand, og denne kun må udskiftes, når bolden er ude af spil. Som den første af de 2 målmænd er det den udskiftede målmand, der forser sig mod de 2 nævnte bestemmelser, idet han forlader banen uden at betingelserne herfor er opfyldte. Derfor er det den udskiftede målmand, der skal udvises. (Hovedreglen om, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises, kan ikke anvendes her, hvor holdet ikke på noget tidspunkt har haft en spiller for meget på banen og den indtrådte målmand forser sig først, efter at den udskiftede målmand har forset sig). Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen. Det gælder også den situation, hvor den indskiftede spiller er en målmand. Holdet kan altså vælge at lade en markspiller forlade banden i stedet for den indskiftede målmand. Et krav om, at det skal være den indskiftede målmand, der skal forlade banen samtidigt, ville formentlig blot føre til, at holdet inden spillet genoptages vil foretage en lovlig udskiftning, hvor holdet vil genindsætte den indskiftede målmand, idet han jo ikke er udvist. 2005

13 Indefodboldudvalget side 13 Målmanden Udskiftning Dommeren opdager, at målmanden og en markspiller har byttet plads, uden at bolden har været ude af spil. Han stopper spillet som følge af det ulovlige målmandsskifte. Hvordan kommer vi i gang igen, og hvad med en eventuel følgestraf? I Fodboldlovens 3 er overskriften omkring målmandsskifte Udskiftning af målmanden. Her anses et målmandsskifte altid for at være en udskiftning. Med dette som udgangspunkt anses et målmandsskifte også altid for at være en udskiftning i relation til Spillereglerne for indefodbold. Af Spillereglerne Store mål fremgår, at der skal være en målmand, og denne kun må udskiftes, når bolden er ude af spil. Af de 2 spillere, der skifter plads, anses målmanden for at være den første, der forser sig mod de 2 nævnte bestemmelser, idet han tager målmandstrøjen af (hvorved holdet et øjeblik er uden målmand). Derfor er det målmanden, der skal udvises (uden brug af kort). Den anden spiller skal ikke straffes, og der er heller ingen anden spiller, der skal følge med målmanden ud, idet holdet med udvisningen af målmanden er blevet reduceret med en spiller, som Spillereglerne foreskriver Målmanden Bolden over midterlinjen Spørgsmål. Må målmanden kaste/slippe bolden ud over målfeltet for derefter selv at sparke bolden direkte over midterlinien (bolden slippes/kastes i eget målfelt, men sparket foretages uden for målfeltet)? Nej. Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt Målmanden Spille bolden med hænderne / 6 sekunder Må målmanden samle bolden op i eget målfelt og bevæge sig med den i yderligere 6 sekunder, hvis han kaster bolden mod banden og får den retur derfra (ingen anden spiller har rørt eller spillet bolden)? Nej. For at målmanden kan opnå ret til at bevæge sig med bolden i yderligere 6 sekunder, skal bolden spilles af en anden spiller. Banden sidestilles i visse tilfælde med spillerne på banen i forbindelse med vurderingen af om der er tale om gentagelsesspil, eller der kan scores direkte på indkast eller hjørnekast via banden. I øvrige situationer sidestilles banden med den øvrige del af banen fx med hensyn til målmandens

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk. 7.3. Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR TURNERINGSREGLEMENT 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Banen er uden for målstængerne omgivet

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Rødovre Trælast Cup 2011

Rødovre Trælast Cup 2011 VALLENSBÆK IDRÆTSFORENING FODBOLDAFDELINGEN Program Rødovre Trælast Cup 2011 4. - 5. - 6. marts 2 Velkommen til Rødovre Trælast Cup 2011 Vallensbæk IF byder både spillere, trænerer, forældre og øvrige

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI HALLEN 5. Januar 11. 12. Januar 18. 19. Januar PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football.

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football. FUTSAL Derfor skal du spille futsal dbu.dk Cristiano Ronaldo The small pitch helped me improve my footwork. If it weren t for futsal, I wouldn t be the player I am today. Pelé In futsal, you have to be

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Forord DBU udsender hermed sin 56. udgave af Fodboldloven. 2005 har været et relativt stille år, hvad lovændringer angår. Den ændring

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1 NSU CUP 2013 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 Autolakering Bilpleje Alt i Klargøring Ring og få et godt tilbud på tlf. 74 45 88 99 Smedevænget 30 6430 Nordborg

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2014

Program til Marienlyst Cup 2014 Program til Marienlyst Cup 2014 Velkommen til Marienlyst Cup, den 19. - 21. december 2014. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union 1 2 Forord DBU udsender hermed sin 54. udgave af Fodboldloven. Heller ikke i 2003 har The Board s årlige møde betydet væsentlige regelændringer.

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union FUTSALLOVEN 2014-2015 4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: DBU Grafisk Bettina Emcken/Lise Fabricius/Carl Herup Høgnesen/Jacob Roar Hansen Redaktion: DBUs Dommerudvalgs lovgruppe

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Program til BM- Cup 2016

Program til BM- Cup 2016 Program til BM- Cup 2016 Velkommen til BM-Cup, den 16. - 18. december 2016. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej 12 4873 Væggerløse 3. Februar 2018 Arrangørklub.: Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min pause.

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej 8 4840 Nørre Alslev 25. November 2017 Arrangørklub.: Nordfalster FB Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Prak9ske lovændringer 2016/2017

Prak9ske lovændringer 2016/2017 Prak9ske lovændringer 2016/2017 Ny lovbog 2016 / 2017 Referat fra The Board s årlige møde 28. februar 2015: Formålet med revisionen er at gøre fodboldloven mere 9lgængelig og leqere at forstå for alle

Læs mere

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune.

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune. Infomappe INDEFODBOLD turnering 2013-14 Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune www.dgi.dk/sydvest/fodbold Indefodbold 2013/14 Så starter indefodbolden! DGI Sydvest byder velkommen til indefodbolden

Læs mere

Fodboldloven 2009/2010

Fodboldloven 2009/2010 Fodboldloven 2009/2010 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 2009/2010 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 60. udgave 2009/2010 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 5000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk,

Læs mere

Fodboldloven 2007/2008

Fodboldloven 2007/2008 Fodboldloven 2007/2008 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 58. udgave 2007/2008 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 8000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Henrik Vick/vick@dbu.dk

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Fodboldloven 2015/2016

Fodboldloven 2015/2016 Fodboldloven 2015/2016 Dansk Boldspil-Union 1 Kolofon Fodboldloven 2015/2016 66. udgave 2015/2016 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Redaktion: DBU s Fodboldlovgruppe Layout/Dtp: Formegon Aps Foto: Per og

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Fodboldloven 2013/2014

Fodboldloven 2013/2014 Fodboldloven 2013/2014 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 64. udgave 2013/2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november Velkommen til FK Sydsjælland CUP 2016 18. november 20. november Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Venner der får støtte kan gøre nytte.

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx Indendørs fodboldstævne A/B-stævne Taastrup FC Inde Cup 2013 Program for Fredag d. 15. Lørdag d. 16. og Søndag d. 17. november 2013 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4 Fredag - puljer

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar februar 26. februar. Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje

Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar februar 26. februar. Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar 2017 24. februar 26. februar Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje 1 Alle Kampe spilles i Korskilde Hallen Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Medaljer

Læs mere