Spørgsmål og svar samt orientering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar samt orientering."

Transkript

1 Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er gengivet i det følgende. Endvidere er der gengivet nogle af de Orienteringer, som på forskellig vis er meldt ud. Disse Orienteringer er som oftest udarbejdet af DFU s Indefodboldudvalget med baggrund i beslutninger, der er taget på udvalgets årlige møder med de 4 samarbejdspartnere (DBU, DGI, DFIF og KFUM). Som en konsekvens af efterfølgende ændringer af Fodboldloven og/eller Spillereglerne for Indefodbold er flere af de oprindelige afgørelser m.v. ændret i forhold til de i sin tid afgivne svar m.v. 1 Banen Banden Banden anses for at være en del af banen. Ved vurderingen af om der foreligger gentagelsesspil, har banden en særstilling, idet den i visse situationer sidestilles med spillerne på banen, således at der ikke kan blive tale om gentagelsesspil. Såfremt en spiller i forbindelse med en igangsættelse (begyndelsespark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast) spiller bolden mod banden og derefter igen spiller bolden, før den er rørt af en af de øvrige spillere på banen, er der ikke tale om gentagelsesspil. I forbindelse med begyndelsesspark, indkast og hjørnekast indtager banden også en særstilling, idet det er muligt at score direkte på et begyndelsesspark og et indkast, såfremt bolden rører banden inden den går i mål. Det samme gælder et hjørnekast, såfremt bolden rører en af de 2 modstående banden i forbindelse med kastet. Kun på disse 2 områder indtager banden en særstilling. I øvrige situationer sidestilles banden med den øvrige del af banen fx med hensyn til målmandens muligheder for at spille bolden med hænderne efter den er frigjort til spil. Her kan målmanden ikke opnå ret til på ny at spille bolden med hænderne ved at spille den mod banden. Ligeledes kan målmanden ikke opnå ret til 6 nye sekunder ved at kaste bolden mod banden. 2 Bolden Boldtype Select har til DFU`s Indefodboldudvalg fremsendt en fodbold med navnet Indoor Speed med forespørgsel om, hvorvidt den ville kunne godkendes til brug i indefodboldkampe. Alle de samarbejdende organisationer er enige om, at bolden opfylder betingelserne for at kunne anvendes i de af organisationerne arrangerede indefodboldstævner, idet der ikke er tale om en filtbold. Kommer der andre bolde på markedet, der afviger fra udefodboldene, skal de tilsvarende godkendes af organisationerne, før de må anvendes til indefodbold.

2 Indefodboldudvalget side 2 DFU`s Indefodboldudvalg er bemyndiget til at meddele en foreløbig godkendelse. Den endelige godkendelse vil først kunne opnås i forbindelse med organisationernes årlige fællesmøde Spillernes antal Udskiftning Ved forkert udskiftning antager man, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises, og en af spillerne på banen skal følge med ud uden at være udvist. Hvad er begrundelsen for, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises? Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt den, jf. spillereglernes 3. Derfor er det den nye spiller, der forser sig ved at betræde banen for tidligt, og derfor er det ham, der skal udvises Udskiftning En udskiftningsspiller træder for tidligt ind, så holdet er 5 spillere på banen. Dommeren standser spillet. Holdet reduceres med 1 spiller udover den ulovligt indtrådte. Hvem bestemmer hvilken spiller, der skal udvises, og hvilken spiller, der skal følge med ud som følge af, at holdet skal reduceres med en spiller? Den spiller, der skal følge med ud, kan vel skiftes lovligt ind forinden scoring? Udskiftningsspilleren, der er ulovligt indtrådt, er den spiller, der skal udvises som følge af, at han har forset sig ved for tidligt at betræde banen. Han kan først indskiftes efter næste scoring. Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen. Denne spiller er ikke udvist, og han kan derfor lovligt indskiftes inden næste scoring sekunders reglen Kan der ske forlængelse af 10 sekunders reglen i tilfælde, hvor et holds 4. spiller udvises, og der sker afbrydelse af spillet. Reglen om scoring indenfor 10 sekunders skal tages bogstaveligt, og perioden kan kun forlænges i de tilfælde, hvor også spilletiden forlænges. Sker der fx efter 6 sek. en afbrydelse af spillet, og man først er parat til at genoptage spillet 5 sek. senere, så er perioden udløbet inden igangsætningen, og dommeren skal lade bolden falde på banens midte osv. Det samme gælder, såfremt bolden inden for de 10 sek. spilles ud af banen. Da igangsætningen skal foretages af holdet med de 4 udviste spillere, kan de sidste sekunder ikke udnyttes. Derfor igen

3 Indefodboldudvalget side 3 igangsætning ved at lade bolden falde på banens midte osv. En forlængelse af 10 sek. perioden kan dog undtagelsesvis forekomme, men kun i de sjældne tilfælde, hvor en afbrydelse har en sådan karakter, at den også medfører en afbrydelse af spilletiden, så der skal ske en forlængelse af denne. Der tænkes her på tilfælde som spilleruheld og lyssvigt og lignende sekunders reglen Alle 4 spillere er udviste, og vi skal i gang med afviklingen af de 10 sekunder til at få scoret. Hvorledes sættes spillet i gang? Dommeren skal lader bolden falde på banens midte Spillernes udstyr Smykker Ved indefodboldstævner gør tidtagerbordet normalt opmærksom på, at der ikke må bæres smykker, men også her kan der i enkelte tilfælde opstå tvivl om, hvorvidt der er sket påmindelse og dermed tvivl om, hvilken reaktion der skal anvendes. Indefodboldudvalget er interesseret i, at reglerne administreres ens i alle indefodboldkampe og opfordrer derfor til, at følgende fremgangsmåde anvendes: Konstaterer dommeren under en kamp, at en spiller bærer smykker, standses spillet, og den pågældende spiller skal forlade banen og få forholdene bragt i orden. (Ingen personstraf). Spillet genoptages med et frispark til modspillerne, hvor bolden var, da spillet blev standset. Den pågældende spiller må dog først genindtræde efter, at dommeren har kontrolleret, at forholdene er bragt i orden. Kun i provokerende tilfælde bør en spiller efter Indefodboldudvalgets opfattelse, tildeles en advarsel for at bære smykker. Det bør fx ske i en situation, hvor en spiller tidligere er blevet bedt om at forlade banen, for at bringe forholdet i orden, og det så senere konstateres, at forholdet stadigt ikke er bragt i orden. Spillereglerne for Indefodbold indeholder som nævnt intet om brugen af tørklæder, og der skal derfor alene henvises til Fodboldlovens bestemmelser. Det er derfor op til den enkelte dommer i det konkrete tilfælde at skønne, om brugen af tørklæde kan anses for farligt for spilleren selv eller andre spillere.

4 Indefodboldudvalget side 4 5 Dommeren Trøjefarve Selvom der er en tiltagende anvendelse af sorte spilletrøjer, er organisationerne stadig enige om, at dommerens trøjefarve er sort, som det er anført i Spillereglerne. Derfor er det spillerne, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. Anerkendt logo på dommerens trøje skal altid være synligt. (DFU/DBU) 2014 Hjælp fra en anden dommer Handlede dommer 1 lovmæssigt korrekt i følgende situation? Dommer nr. 1 dømmer en kamp - dommer 2, der også honoreres, sidder uden for banen. Pludselig sker der noget bag dommer 1 s ryg, hvilket han ikke ser. Dommeren stopper spillet, han spørger herefter dommer 2, om han så, hvad der skete. Dommer 2 oplyser, at der var tale om et slag, hvorefter dommer 1 udviser den pågældende spiller ved brug af rødt kort. Nej. Indledningsvis skal udvalget udtrykke sympati for dommerens fremgangsmåde, idet vi finder, at det er vigtigt, at der bliver grebet ind over for enhver form for voldsom adfærd. Når så det er sagt, må vi sige, at vi ikke finder, at dommeren havde lovgivningen med sig i den situation. Vi mener, at kunne udlede af lovteksten, at kun den/de dommere, der tager aktiv del i kampen, må inddrages, når dommeren skal træffe en afgørelse. Organisationerne er enige om, at foranstående er det korrekte svar. Dommer nr. 2 er således uden kompetence, og dommer nr. 1 må ikke søge oplysninger hos ham. Imidlertid er alle organisationer enige om, at der altid bør gribes ind over for voldsom adfærd. Der var derfor enighed om, at i en situation som den beskrevne bør dommer nr. 2 efter kampen indberette episoden til stævneledelsen, der så vil foretage det videre fornødne. Fra Indefodboldudvalgets side er vi absolut tilfredse med afgørelsen om muligheden for den efterfølgende indberetning, hvorved dommer nr. 2 opnår en slags bedømmerstatus med hensyn til indberetningsmuligheden. Endvidere overholdes lovens bogstav jfr. ovenfor. Vi undgår også, at dommer nr. 1 evt. kommer i en uheldig situation, såfremt han afbryder kampen for at spørge dommer nr. 2, der måske ikke har set noget eller måske ikke mener, der er begået noget ulovligt. Ligeledes undgår vi, at der bliver pålagt dommer nr. 2 en forpligtelse til at opholde sig i hallen og følge spillet i de perioder, hvor han har pause Anvendelse af kort / Forhaler en igangsættelse Såfremt en spiller forhaler en igangsættelse, anses det for usportslig opførsel, jf. Fodboldlovens bestemmelser herom, og spilleren udvises med brug af gult kort. Dommerne må ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning om, at brug af gult kort er for hård en straf, undlade at anvende kortet i situationer, hvor et sådant i henhold til Spillereglernes 12, sidste afsnit

5 Indefodboldudvalget side 5 skal anvendes. Anvendelse af gult kort / Berøvelse af oplagt scoringsmulighed Dommerne må derfor ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning undlade at anvende det gule kort i de situationer, hvor der berøves en oplagt scoringsmulighed Fordelsreglen Anvendes fordelsreglen i indefodbold? Fordelsreglen fremgår af Fodboldlovens 5. Reglen anvendes også i indefodbold dog i begrænset omfang (stort se kun i forbindelse med oplagte scoringsmuligheder) Fordelsreglen / Udvisning En spiller begår en forseelse til gult kort, dommeren anvender fordelsreglen, og bolden sparkes i mål, hvorefter dommeren udviser spilleren, der har forset sig, med brug af gult kort. Spørgsmålet er herefter, hvornår må en anden spiller indtræde i stedet for den udviste spiller? Der må indsættes en anden spiller i forbindelse med 1. igangsætning efter scoringen, dvs. at holdet i praksis ikke bliver reduceret, men den pågældende spiller er udelukket for resten af kampen. Der er lagt vægt på, at forseelsen er sket før scoringen, og udvisningen er sket før igangsætningen efter scoringen. Det må ikke komme holdet til skade, at dommeren har valgt at anvende fordelsreglen. 7 Spilletid Tidtagning Organisationerne er enige om, at den ansvarlige for tidtagningen er dommeren. Udgangspunktet er, at det officielle halur anvendes ved tidtagningen, samt at tiden er udløbet, når dette ur viser det, dog således at forstå, at der spilles videre, indtil tidtageren eller dommeren har fløjtet kampen af. Mener dommeren, at spilletiden af en eller anden årsag skal forlænges, skal han gøre tidtageren opmærksom herpå. Uret kan sættes i stå i en periode eller dommeren kan meddele, at han selv fløjter kampen af, når spilletiden er udløbet.

6 Indefodboldudvalget side 6 Fløjter tidtageren ikke kampen af, når spilletiden iflg. haluret er udløbet, så er det som nævnt dommerens ansvar, at der fløjtes af. Kampen fortsætter indtil, der fløjtes af, eller dommeren på anden måde tilkendegiver, at kampen er forbi. Et eventuelt mål scoret i den yderligere spilletid skal anerkendes Nøl / langsom udskiftning Spørgsmål Hvad gør dommeren i følgende situation? Rødt hold har ca. 1 minut før tid bragt sig foran med et enkelt mål. I forbindelse med scoringen sendes holdets træner de 3 udskiftningsspillere på banen som led i en udskiftning (så holdet har 7 spillere på banen). Blåt hold er klar til at give bolden op. Dommeren er mest af den opfattelse, at der er tale om en udskiftning, der foretages af taktiske årsager og foregår meget langsomt. Svar Føler dommeren, at udskiftningen tager for lang tid, stopper han tiden og lægger eventuelt lidt spilletid til. Da bolden ikke er i spil, kan dommeren ikke benytte sig af Spillereglernes bestemmelse om, at en ny spiller ikke må betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne. Dommeren må i stedet stoppe tiden og eventuelt give et tidstillæg for forhaling af tiden som følge af den langsomme udskiftning, jf. Fodboldlovens 7. (Dommeren kan ikke bare sætte spillet i gang, og derefter straks standse det for at udvise de 3 spillere, der er for meget på banen, og lade 3 andre følge med ud, idet dommeren forinden igangsætningen skal sikre sig, at spillerne er på egen banehalvdel og ingen uvedkommende spillere er på banen) Spillets igangsættelse Begyndelsesspark Ved begyndelsessparket sætter spilleren foden på bolden og ruller den frem, fortsat med foden på bolden. Bolden er altså sat i spil, da den bevæger sig, nu ruller spilleren bolden tilbage til udgangspositionen, uden at foden har sluppet bolden. Kan modspillerne lovligt forsøge at tage bolden fra spilleren? Er der tale om gentagelsesspil? Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden bevæger sig. Modspillerne kan derfor lovligt forsøge at spille bolden, selvom den, der har sat bolden i spil, ikke har afbrudt kontakten med bolden. Der kan først blive tale om gentagelsesspil, når kontakten til bolden har været afbrudt, og den genoptages, uden at en anden spiller eller banden har rørt bolden. 2004

7 Indefodboldudvalget side 7 Begyndelsesspark Kan der scores direkte i eget mål på begyndelsessparket? Nej, der kan ikke scores direkte i eget mål. I indefodbold er begyndelsessparket retningsfrit, hvilket giver mulighed for ved begyndelsessparket at sparke bolden direkte i eget mål. Sker det, skal spillet genoptages med et hjørnekast. Der er i den forbindelse henset til fodboldlovens almindelige regler om, at der ikke kan scores i eget mål på nogen form for igangsætningsspark eller -kast. Spilles bolden direkte i eget mål i forbindelse med et igangsætningsspark eller -kast, skal spillet i udefodbold genoptages med et hjørnespark. Dette princip medfører, at der i den tilsvarende situation i indefodbold ske genoptagelse af spillet med et hjørnekast Bolden skal falde / Fairplay-frispark En spiller rammes så hårdt af bolden, at han falder om. Dommeren fløjter omgående, og spillet standses. Hvordan sættes det i gang igen, hvis bolden efter fløjtet 1. fortsætter ud over sidebanden 2. ender hos en af den ramte spillers medspillere 3. går retur til sparkeren Ved spilleruheld skal spillet genoptages med et fairplay-frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt osv., jf. spillereglernes 8, 4. afsnit. Bolden skal falde, såfremt det ikke kan afgøres, hvilket af de 2 hold, der sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt uheldet ikke var indtruffet Begyndelsesspark efter scoring Det hold der ikke giver bolden op, må befinde sig på begge banehalvdele Bolden i og ude af spil 10 Betingelser for scoring af mål

8 Indefodboldudvalget side 8 12 Utilladelig spillemåde Tacklinger / angreb med skulderen. Spillereglernes formulering med at glidende, farlige eller voldsomme tacklinger samt angreb med skulderen straffes med direkte frispark og udvisning er udgået og erstattet af følgende formulering: Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Fra organisationernes side håber vi med denne formulering at have udsendt tydelige signaler om, at vi naturligvis fortsat ikke ønsker, at nogen form for glidende tacklinger accepteres, men også, at det kun er lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen, der kan accepteres. Tacklinger og angreb med skulderen m.m. ud mod banden er minimum satset, resultatet af handlingen kan gøre, at man skal skønne, om det er hensynsløst eller med unødig stor kraft. Udføres tacklingen/angrebet med skulderen m.m. andetsteds på banen, kan resultatet af handlingen gøre, at man skal skønne, om det er satset, hensynsløst eller med unødig stor kraft. Ændringen af teksten i Spillereglerne er et signal til dommerne, spillere, trænere og ledere om, at det kun er i et meget begrænset omfang, der må tackles og angribes med skulderen i indefodbold. Fra DFU s side har vi lovet de øvrige organisationer at gøre en indsat for, at dommerne efterlever reglerne, som de nu er formuleret, således at vi undgår de mere barske tacklinger og angreb med skulderen. Der skal kort sagt kun tillades tacklinger og angreb med skulderen i stort set samme omfang, som det blev accepteret i spil til små mål, før vi fik regelændringerne i 1998 (dvs. før nogen form for tacklinger og angreb med skulderen var lovliggjort - men alligevel blev accepteret i et vist omfang). Dette budskab om, hvad der kan tillades med hensyn til tacklinger og angreb med skulderen, vil vi bede jer instruktører om på tydeligste vis at viderebringe til dommerne. Tommelfingerreglen er stadig Er dommeren blot den mindste smule i tvivl om, hvorvidt en tackling / et angreb med skulderen bør accepteres, så er den / det for kraftig, og der skal gribes ind. Hellere to udvisninger for meget end en for lidt. 1999, 2000,,2002 og 2014 Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden Forsætlig holder i banden er i Spillereglerne ændret til Drager fordel af forsætligt at holde i banden, og senere igen til Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden. Ændringen er et signal om, at kun spilleren, der opnår en fordel ved at holde i banden, skal straffes. Der er her tale om, at den gældende praksis nu også er kommet til udtryk i Spillereglerne Spiller bolden forsætligt ud af banen / spiller bolden forsætligt i loftet m.v. Dommerne opfordres til at være mere opmærksomme på de situationer, hvor bolden spilles forsætligt og provokerende ud af banen eller i loftet m.v. Er dommeren ikke i tvivl om, at handlingen er forsætlig og provokerende, så er der tale om usportslig opførsel, og der skal skrides ind. Straffen er udvisning med anvendelse af gult kort, og spillet genoptages med et indkast eller frispark alt efter, om bolden er spillet forsætligt og provokerende ud af banen eller i loftet m.v.

9 Indefodboldudvalget side 9 Det er holdningen, at indefodbold er et spil for alle, så derfor ønsker organisationerne ikke at genindføre reglen om automatisk udvisning, når en bold spilles ud over sidebanden, ligesom man ikke ønsker at straffe den teknisk mindre gode spiller, fordi han kommer til at spille bolden ud til indkast. Den teknisk gode spiller er derimod i risikogruppen, når det skal vurderes, om der foreligger en forsætlig og provokerende handling Utilladelig spillemåde / Udvisning / Fordelsreglen En spiller begår en forseelse til gult kort, dommeren anvender fordelsreglen, og bolden sparkes i mål, hvorefter dommeren udviser spilleren, der har forset sig, med brug af gult kort. Spørgsmålet er herefter, hvornår må en anden spiller indtræde i stedet for den udviste spiller? Der må indsættes en anden spiller i forbindelse med 1. igangsætning efter scoringen, dvs. at holdet i praksis ikke bliver reduceret, men den pågældende spiller er udelukket for resten af kampen. Der er lagt vægt på, at forseelsen er sket før scoringen, og udvisningen er sket før igangsætningen efter scoringen. Det må ikke komme holdet til skade, at dommeren har valgt at anvende fordelsreglen. Utilladelig spillemåde / Anvendelse af kort Såfremt en spiller forhaler en igangsættelse anses det for usportslig opførsel, jf. fodboldlovens bestemmelser herom, og spilleren udvises med brug af gult kort. Dommerne må ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning om, at brug af gult kort er for hård en straf, undlade at anvende kortet i situationer, hvor et sådant i henhold til spillereglernes 12, sidste afsnit skal anvendes. Utilladelig spillemåde / Anvendelse af kort? Fodboldlovens regler, herunder reglerne om anvendelse af rødt og gult kort, er gældende på indefodboldområdet, såfremt der ikke i Spillereglerne for Indefodbold er gjort en undtagelse. Svaret i de 3 konkrete situationer er følgende: 1. Udvisning ved forkert udskiftning (skal give advarsel = gult kort, udendørs). Forkert udskiftning er et af de områder, hvor indefodboldreglerne er forskellige i forhold til Fodboldlovens regler. Det betyder, at vi ikke følger Fodboldlovens almindelige regler på området og dermed heller ikke områdets straffebestemmelser. I stedet følger vi de straffebestemmelser, der fremgår af Spillereglerne for Indefodbold, hvor straffen for ulovlig udskiftning er direkte frispark og udvisning, og holdet reduceres med en spiller ( 12, nr. 5, og 3).. 2. Udvisning hvis en afstandsregel brydes, når spillet sættes i gang (skal give advarsel = gult kort, udendørs).

10 Indefodboldudvalget side 10 Her der ikke i Spillereglerne for Indefodbold gjort en undtagelse i forhold til Fodboldloven. Det er derfor Fodboldlovens regler, herunder dens straffebestemmelser, der er gældende, og der skal anvendes gult kort, såfremt den konkrete situation tilsiger det (Fodboldlovens 12, advarsel nr. 5). 3. Ved straffespark skal målmand/den, der vogter målet udvises, hvis han anden gang går fremad, inden der er sparket (skal give advarsel = gult kort, udendørs). Også her er indefodboldreglerne forskellige fra Fodboldlovens regler. Det betyder så, at vi heller ikke her følger Fodboldlovens almindelige regler og dermed heller ikke straffebestemmelserne. I stedet følger vi de bestemmelser, der fremgår af Spillereglerne for Indefodbold, hvor straffen er en udvisning uden brug af kort ( 14). 2006, 2014 Forseelse begået i tilknytning til en udvisning Hvorledes straffes forseelser, der begås i tilknytning til en udvisning? Såfremt en spiller har begået en forseelse, der medfører udvisning uden brug af kort, og han i forbindelse hermed brokker sig, i irritation slår bolden i gulvet, sparker i banden eller lignende inden spillet er genoptaget, er der tale om usportslig opførsel og gult kort anvendes. Såfremt en spiller har begået en forseelse, der medfører udvisning med brug af gult kort, og han i forbindelse hermed brokker sig, i irritation slår bolden i gulvet, sparker i banden eller lignende inden spillet er genoptaget, skal dommeren anvende det røde kort Forseelser begået udenfor banen Hvorledes straffes forseelser begået udenfor banen? Såfremt en udskiftningsspiller eller en udvist spiller udenfor banen opfører sig på en måde, så dommeren finder anledning til at standse spillet, skal spilleren normalt forevises det røde kort (svarende til en bortvisning i udefodbold). Er der tale om en spiller, der er udvist med brug af gult kort, skal dommeren altid anvende det røde kort. Spillet genoptages ved et fairplay-frispark til det hold, der havde bolden på det tidspunkt, da spillet blev standset evt. på den stiplede 3-meter linie, jfr. 13. (En spiller udenfor banen betragtes som en spillet uvedkommende person. Igangsætning skal derfor være som ovenfor anført, jfr. Spillereglerne, 8). Antallet af spillere på banen påvirkes ikke af, at en spiller udenfor banen straffes med brug af kort, og efter en scoring må evt. udviste spillere genindtræde eller erstattes af andre spillere efter de sædvanlige regler. 2000

11 Indefodboldudvalget side 11 Berøvelse af oplagt scoringsmulighed / Anvendelse af gult kort Der har fra forskellig side været rejst spørgsmålet om det rimelige i, at berøvelse af en oplagt scoringsmulighed medfører udvisning ved anvendelse af gult kort. Der har således været røster fremme om, at der ikke bør anvendes kort i disse situationer. FIFA har vedtaget, at der skal anvendes rødt kort i forbindelse med berøvelse af en oplagt scoringsmulighed. Det er i Spillereglerne for Indefodbold lempet, således at der ikke skal anvendes rødt men gult kort. Det gule kort skal så til gengæld anvendes, uanset om der er tale om kampe med eller uden målmand. Der var på mødet mellem organisationerne enighed om, at der ikke skal ske ændringer på dette punkt. Der var enighed om, at der skal tildeles en personlig følgestraf, og den skal være ens, uanset om der spilles med eller uden målmand. Der skal heller ikke skelnes mellem, om der er tale om senior- eller ungdomsrækker. Der er lagt vægt på, at reglerne skal være ens i alle situationer, samt at FIFA har vedtaget, at der skal være en følgestraf, når der berøves en oplagt scoringsmulighed. Dommerne må derfor ikke ud fra en eller anden privat rimelighedsbetragtning undlade at anvende det gule kort i de situationer, hvor der berøves en oplagt scoringsmulighed Frispark 14 Straffespark Spillernes afstand Reglerne i udefodbold om de øvrige spilleres placering i en afstand på 9,15 meter, udenfor straffesparkfeltet og bag straffesparkmærket er i indefodbold ændret til en placering mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie. I indefodbold er der altså intet krav om, at spillerne skal opholde sig bag straffesparkmærket. 15 Indkast 16 Målspark 17 Hjørnekast Scoring Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres, jf. Spillereglernes 17.

12 Indefodboldudvalget side 12 Kastes bolden direkte i mål eller via endebanden skal der dømmes indkast til modspillerne, idet det som fast praksis antages, at et sådant kast vil være forkert udført. Store mål Målmanden Udskiftning Der foretages en ulovlig udskiftning af målmanden, idet bolden ikke er ude af spil, og holdet er på et tidspunkt 5 mand på banen samtidigt, herunder 2 målmænd. Er det den indtrådte målmand, der skal udvises, og den anden målmand, der skal følge med ud? Det er den indtrådte målmand, der skal udvises, idet han forser sig ved at betræde banen før den målmand, der skal udskiftes, helt har forladt banen. Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen uden at være udvist. Et krav om, at det skal være den målmand, der skulle skiftes ud, der skal forlade banen samtidigt, ville formentlig blot føre til, at holdet inden spillet genoptages vil foretage en lovlig udskiftning af en af de tilbageværende spillere, hvor holdet så ville genindsætte den målmand, der ikke er udvist Målmanden Udskiftning Der foretages en ulovlig udskiftning af målmanden, idet bolden ikke er ude af spil. Holdet har ikke i forbindelse med udskiftningen haft mere end 4 spillere på banen samtidigt. Målmanden udvises. Er det den udskiftede målmand, eller er det den indskiftede målmand, der skal udvises? Skal den anden målmand følge med ud? Af Spillereglerne Store mål fremgår, at der skal være en målmand, og denne kun må udskiftes, når bolden er ude af spil. Som den første af de 2 målmænd er det den udskiftede målmand, der forser sig mod de 2 nævnte bestemmelser, idet han forlader banen uden at betingelserne herfor er opfyldte. Derfor er det den udskiftede målmand, der skal udvises. (Hovedreglen om, at det er den indtrådte spiller, der skal udvises, kan ikke anvendes her, hvor holdet ikke på noget tidspunkt har haft en spiller for meget på banen og den indtrådte målmand forser sig først, efter at den udskiftede målmand har forset sig). Holdet bestemmer selv, hvilken anden spiller der samtidigt skal forlade banen. Det gælder også den situation, hvor den indskiftede spiller er en målmand. Holdet kan altså vælge at lade en markspiller forlade banden i stedet for den indskiftede målmand. Et krav om, at det skal være den indskiftede målmand, der skal forlade banen samtidigt, ville formentlig blot føre til, at holdet inden spillet genoptages vil foretage en lovlig udskiftning, hvor holdet vil genindsætte den indskiftede målmand, idet han jo ikke er udvist. 2005

13 Indefodboldudvalget side 13 Målmanden Udskiftning Dommeren opdager, at målmanden og en markspiller har byttet plads, uden at bolden har været ude af spil. Han stopper spillet som følge af det ulovlige målmandsskifte. Hvordan kommer vi i gang igen, og hvad med en eventuel følgestraf? I Fodboldlovens 3 er overskriften omkring målmandsskifte Udskiftning af målmanden. Her anses et målmandsskifte altid for at være en udskiftning. Med dette som udgangspunkt anses et målmandsskifte også altid for at være en udskiftning i relation til Spillereglerne for indefodbold. Af Spillereglerne Store mål fremgår, at der skal være en målmand, og denne kun må udskiftes, når bolden er ude af spil. Af de 2 spillere, der skifter plads, anses målmanden for at være den første, der forser sig mod de 2 nævnte bestemmelser, idet han tager målmandstrøjen af (hvorved holdet et øjeblik er uden målmand). Derfor er det målmanden, der skal udvises (uden brug af kort). Den anden spiller skal ikke straffes, og der er heller ingen anden spiller, der skal følge med målmanden ud, idet holdet med udvisningen af målmanden er blevet reduceret med en spiller, som Spillereglerne foreskriver Målmanden Bolden over midterlinjen Spørgsmål. Må målmanden kaste/slippe bolden ud over målfeltet for derefter selv at sparke bolden direkte over midterlinien (bolden slippes/kastes i eget målfelt, men sparket foretages uden for målfeltet)? Nej. Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt Målmanden Spille bolden med hænderne / 6 sekunder Må målmanden samle bolden op i eget målfelt og bevæge sig med den i yderligere 6 sekunder, hvis han kaster bolden mod banden og får den retur derfra (ingen anden spiller har rørt eller spillet bolden)? Nej. For at målmanden kan opnå ret til at bevæge sig med bolden i yderligere 6 sekunder, skal bolden spilles af en anden spiller. Banden sidestilles i visse tilfælde med spillerne på banen i forbindelse med vurderingen af om der er tale om gentagelsesspil, eller der kan scores direkte på indkast eller hjørnekast via banden. I øvrige situationer sidestilles banden med den øvrige del af banen fx med hensyn til målmandens

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med:

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med: RIF CUP 2014 Program I samarbejde med: Velkommen til RIF CUP 2014 87 hold har meldt sin ankomst og der skal afvikles 179 kampe. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for den flotte opbakning.

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Spiludvikling Landsdækkende tiltag

Spiludvikling Landsdækkende tiltag Spiludvikling Landsdækkende tiltag Ingen mandsopdækning Kun udskiftning i boldbesiddelse eller ved spilstop Man må altid rykke op og spille på ældre årgange uden at det får konsekvenser for deltagelse

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Taastrup FC Pengestævne

Taastrup FC Pengestævne Indendørs Fodboldstævne Taastrup FC Pengestævne 2011 Program for Fredag d. 16. Lørdag d. 17. og Søndag d. 18. december 2011 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4 Fredag - puljer 5 Fredag

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL RUGBY

EN INTRODUKTION TIL RUGBY EN INTRODUKTION TIL RUGBY 2015 udgave Spillernes sikkerhed er vigtigst Rugby er en sport med megen fysisk kontakt. For at få det optimale ud af sporten skal du være fysisk og mentalt forberedt og bevidst

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Senior. Masters. Indefodboldstævne i Frederiksberg Hallen. Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg

Senior. Masters. Indefodboldstævne i Frederiksberg Hallen. Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg Senior & Masters Indefodboldstævne i Frederiksberg Hallen Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg Lørdag den 7. JANuar 2012 Arrangør: KB Ungdommens støtteforening sponsor: frederiksholms offset ApS 2 CARRASCO

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

U8 Stævne hos Køge Boldklub

U8 Stævne hos Køge Boldklub U8 Stævne hos Køge Boldklub Lørdag den 17 september fra kl. 10.00 til 15.00 Sponsorer: Spillested: Arrangør: Køge Boldklub Sted: Køge stadion Adresse: Ved Stadion 4 Postnr: 4600 By: Køge Land: Danmark

Læs mere

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1 7-9. marts 2014 Side 1 Spillested: Skrotspecialist Cup 2014 Tuneringen afvikles i Karise hallen, Møllevej 6A, 4653 Karise. Mødetid Holdene skal melde deres ankomst ved tidtagerbordet i hallen, senest 30

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne PROGRAM SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne 27. - 28. - 29. december 2013 Hvidbjerg Hallerne, Næssundvej 325, 7960 Karby. Hal 1 & 2 Sydmors hovedsponsor: 2 Sydmors I.F. s 42. juleturnering Velkommen til Sydmors

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

DM i Skolefodbold 2014. den 20.-22. maj 2014 i Kalundborg

DM i Skolefodbold 2014. den 20.-22. maj 2014 i Kalundborg DM i Skolefodbold 2014 den 20.-22. maj 2014 i Kalundborg VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolefodbold i Kalundborg.

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Støt det lokale forenings liv -

Støt det lokale forenings liv - Støt det lokale forenings liv - bliv sponsor for Kolding Guardians AFC www.koldingguardians.dk Sponsor pakker Pakke 1 Pris: 2.000 kr. pr. år samt link og 5 linjers fritekst på hjemmesiden Pakke 2 Pris:

Læs mere

Program indhold: Drenge U 6 side 3, U 7 side 4, U 8 side 5, U 9 side 6, U 10 side 7, U 11 side 8-9. Pige U 10/11 side 10.

Program indhold: Drenge U 6 side 3, U 7 side 4, U 8 side 5, U 9 side 6, U 10 side 7, U 11 side 8-9. Pige U 10/11 side 10. VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN FYN CUP 2015 Langeskov Idrætsforenings Ungdomsafdeling byder hermed velkommen til indendørsstævne i Langeskov Hallerne den 24. og 25. januar 2015. En særlig velkomst til de fremmødte

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Regelsæt for ølbowling

Regelsæt for ølbowling Regelsæt for ølbowling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Tak til...4 Hjemmeside...4 Kontakt bestyrelsen...4 Protektorer...4 Revision...4 1: Regelsættes anvendelighed...5 1, stk.

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-4 I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere