Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst."

Transkript

1 Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker, at de første menigheder bliver dannet. Emne At være sat på et hold og være en del af det. Tekst ApG 2,42 Supplerende tekst Mark 10,13-16, 1 Joh 3,1 Huskeord Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! (1 Joh 3,1) el. Og de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet (ApG 2,42,a). Dagens kamp - Spil en fodboldkamp og lad børnene selv vælge holdet. Til lederens egen forberedelse Hvordan oplever du glæden ved at være på Guds hold og hvad gør du selv for at forblive der? Hvilke spilleregler sætter du for dit liv? Baggrundsstof - Sæt dig ind i, hvordan et fodboldspil fungerer med regler, spillere osv. - Baggrunden for verset ApG 2,42 er Peters pinseprædiken. Peter har noget, han brænder for at give videre. Han vil gerne forkynde om Jesus fra Nazareth. Han forkynder først om Jesu liv (ApG 2,22). De mange tegn og undere vidner om Jesus som Guds søn (v. 23). Dernæst forkynder Peter om Jesu død. Jesus døde i overensstemmelse med Guds plan og det, der var profeteret i Det Gamle Testamente. Peter forkynder om Jesu opstandelse (v ). Gud oprejste Jesus fra de døde. Peter og de andre apostle er vidner om opstandelsen. Guds Ånd gør, at der bliver vækkelse, da Peter prædiker. Folk spørger: Hvad skal vi gøre? Peter siger, at der 37 Vanskelige ord Apostlenes lære: Forkyndelse af Jesus som Kristus på baggrund af GT, Jesu egne ord og gerning samt apostlenes vidnesbyrd om hans død og opstandelse. Brødets brydelse: Nadveren og det almindelige måltidsfællesskab, som nadveren dengang indgik i. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige Mål At børn må se, - at de er spillere på Guds hold - værdien af at tilhøre det kristne fællesskab - at vi har rammer og regler i livets fodboldskole, når vi skal have flere med i mål. Indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Tal om at vælge hold, når der fx skal spilles en fodboldkamp. Hvem vil vi vælge, hvis det er os, der er 1. vælger? Og hvem vil vi helst være på hold med? 2. Tal om landsholdet. Hvem er gode til at skyde på mål, drible, være forsvar, spille i angrebet osv.? Hvad ville der ske, hvis alle kun var gode til at være forsvar? 3. Tal om landsholdstræneren. Hvad skal der til, for at han får lavet et godt landshold? (Regler, rammer, kendskab, holdtræning osv. ) Konkret tekstgennemgang Holdspil Tal om at udvælge sig et hold (indfaldsvinkel 1). Træneren udvælger de bedste. Han udvælger nogle som er dygtige på forskellige områder. Nogle er gode til at spille i forsvaret og nogle er gode til at angribe. Nogle er dygtige til at drible med bolden og nogle er dygtige til at lave mål. Ingen kan spille alene. Endelig har træneren udvalgt holdet (indfaldsvinkel 2). Tal med børnene om, om de har prøvet at været udvalgt til noget valgt ud blandt mange andre. Hvilken fornemmelse giver det i maven? Når vi tror på Gud og er døbt, er vi udvalgt til at være på Guds hold. Vi er udvalgt til at spille med på Guds hold. Men modsat landsholdet, er vi alle udvalgt (1 Pet 2,9.10).

2 Ingen bliver skubbet væk og dur ikke. Der er ingen, som Gud ikke vil have med. (Sammenlign med Jesus, der tog imod børnene (se suppl. tekst)). Vi er alle kaldede til at være et helligt folk (Guds hold) i familien og ude blandt mennesker i det hele taget. Tal om, hvad det vil sige at være med på Guds hold. Her får vi lov at have en fælles far i himlen, der giver tryghed, tilgivelse, hjælp osv. I dåben får vi syndernes forladelse og Helligånden som gave. Ved dåben er vi sat ind i et fællesskab med Jesus og alle andre døbte. Dette fællesskab skal hele tiden holdes ved lige. På grund af Guds kærlighed er vi sat ind i det fællesskab og er blevet Guds børn (se huskeordet). At få sparket mål Når vi spiller fodbold, spiller vi for at vinde. Vi gør alle vores bedste på holdet. Vi er med på et hold, i et fællesskab, vi er ikke solospillere. Ved at spille sammen med de andre, kan vi sikkert vinde. Men hvordan laver man mål på Guds hold? Der er kun et mål. Og det er at nå hjem i himlen. Det er målet for alle ethvert menneskeliv. Og vil vi det, er det nødvendigt at være på Guds hold. Tal om, hvordan vi i fællesskab skal være med til at nå det mål her er heller ikke brug for solokristne men kristne, der vil hjælpe hinanden med at holde sig til Gud, så de kan nå målet. Vi skal ikke sidde passivt på tilskuerbænkene til kampen, men være aktive på banen. De første kristne De første, der lavede et hold, var de første kristne. Fortæl, hvordan Jesus var taget hjem til himlen og hans disciple fortalte vidt og bredt om den Jesus, de havde mødt. Mennesker blev rørt af det, de fortalte, og ville tro på Gud og Jesus. På holdet havde de brug for hinanden og brug for nogle støttepiller, så de alle kunne forblive på Guds hold og have fællesskab med både Gud og Jesus. Fortæl om de kristnes fælles liv (Læs evt. ApG 2,42-47), og hvilke ting, de holdt fast i: Apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelsen og bønnerne (v. 42). Bibelen - livets spilleregler Dengang havde de apostlenes lære, dvs. forkyndelse på baggrund af GT og Jesu egne ord og gerninger, som disciplene havde erfaret, når de dagligt fulgte Jesus. Det fortalte de nu videre, så flere kunne vide, hvad Jesus havde sagt og gjort. Hvordan han var død og opstået, og at han var Kristus selv. Altså det som vi i dag kan læse i begyndelsen af Det Nye Testamente. Igennem denne viden, fik de nogle spilleregler for deres 38 liv - i ord og handling som de havde brug for. Tal om, hvorfor du selv holder fast i Bibelens ord og hvordan den giver spilleregler til, hvordan vi skal handle ud fra Jesu ord i dag? Hold-team og hold-ånd De første kristne holdt også fast i fællesskabet. Det var vigtigt, at de så hinanden og delte med hinanden (v. 46). Tal om den hold-ånd, der har udspillet sig dengang. Spørg børnene, hvor meget de gør ud af deres fællesskaber. Hvordan dyrker man at være en del af et fællesskab med andre? Hvordan tager vi os af hinanden? Det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i børnenes dagligdag i skolen og i fritiden. Det vigtigste i et kristent fællesskab er, at vi hver for sig og sammen bevarer troen - kontakten til Jesus. Der er ikke i første omgang tale om, at vi skal føle et fællesskab, men at være med i fællesskabet - ved dåb og tro. Læs evt. Matt 22,39. Kærligheden må gennemsyre vort fællesskab og styre vore handlinger (se Ef 4,32 og 1 Pet 4,8). Mad på rejsen Som fodboldspillerne har brug for mad og drikke, så de kan være fysisk stærke, har kristne brug for Guds mad nemlig: Brødets brydelse. Her tænkes i første omgang på nadveren, hvor vi modtager Jesu legeme og blod til vore synders forladelse. Her får de kristne lov at begynde forfra at begynde på en frisk. En konkret måde, hvor vi gør os afhængige af Jesu død og opstandelse. Det kan også udvides til almindelig måltidsfællesskab, hvor vi deler vores brød med andre. Som kristne kan vi ikke lukke øjnene for andres nød. Tal evt. om Ydre Mission. Kontakten til træneren Som hold er det vigtigt, at man har god forbindelse til træneren. At han kender os og vi kender ham og at man er i dialog med hinanden. På samme måde er det med Gud. Derfor holdt de første kristne fast i Bønnerne. Der er tænkt både på de faste bønner i templet og på menighedens fællesbøn. Tal om den enkeltes ret til at bede til sin Far i himlen. Vi må komme og fortælle alting til Jesus. Jesus kan sagtens holde ud at høre på os - både vore store og små problemer (Matt 18,19-20 og Joh 6,37). Spilleregler Når vi spiller fodbold, er der nogle bestemte regler, der skal overholdes. Mange af børnene kender sikkert udmærket reglerne. Hvis vi ikke overholder reglerne, kan vi få en advarsel - et gult kort. Er det en grov overtrædelse, får vi et rødt kort og bliver vist ud af banen. Er der et hold, der har nogen

3 vist ud af banen, får modparten nemmere ved at få mål og vinde. Så vil vi vinde, må vi følge reglerne. Det gælder også som kristen. Det er vigtigt, at vi spiller rigtigt og efter reglerne, hvis vi vil vinde og nå målet (himlen). Reglerne er de 10 bud. Men dem kan ingen af os overholde. Derfor kan vi ikke fortjene os til en plads i himlen. Men Jesus kan frelse os. Frelsen er suverænt Guds værk. Vore gode spilleregler er at leve i troen på Jesus som vor frelser og ven. Leve hverdagslivet i hans nærhed. Ligesom en landsholdsspiller hele tiden må træne for at blive dygtig og for at blive på holdet - så kan du sammenligne det med, at vi hele tiden må pleje vort fællesskab med Jesus, ellers kan vi glide væk fra ham. Vi må gøre brug af søjlerne: Apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse og bønnerne (v. 42). Forkyndelsen og aktualisering år Se 4-9-årige. Udvid evt. med dette. Mål At juniorerne må se, - at de er udvalgt - at de udfylder en plads i fællesskabet - sig afhængig af Jesus, hvis de skal nå målet. Evt. indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. At udvælge. Lad juniorerne vælge et hold. Tal om, hvorfor man vælger, som man gør. Tal om hinandens stærke og svage sider. 2. Nadveren. Tal om, hvordan nadveren foregår i den lokale kirke. Lad juniorerne fortælle, hvad den enkelte får ud af at gå til nadver. 3. Lad juniorerne fortælle, hvordan det føles, når bolden ikke rammer målet - bedst som man troede, at nu var den der, har man skudt forbi. Konkret tekstgennemgang At udvælge Tal om, hvordan det er vigtigt at være bevidst om, hvad man kan, og hvad man ikke kan (indfaldsvinkel 1). Når man ved, hvad man er god til, kan man få den rigtige placering fx på et fodboldhold, i et band eller når der skal males en plakat. Nogle er gode til noget og andre er gode til noget andet. Som hold kan vi udrette noget sammen. Sådan er det også i kristenlivet. Nogle er gode til at synge, andre er gode til at huske at åbne bibelen, mens andre igen tør bede en bøn højt i hele fællesskabet. Nogle er gode til at få andre med i klub og på bibelcamping, mens nogle tør fortælle, hvad livet med Jesus betyder for dem. Tal om, hvordan vi kan berige hinanden i det kristne fællesskab og hjælpe hinanden at blive bevaret i troen for alle er udvalgt til at være på Guds hold og i dåben kommer vi på holdet. Mig og støttesøjlerne Tal om, hvordan vi er sat på hold sammen og hvordan vi går efter det samme mål nemlig himlen. På rejsen vi foretager sammen, er der givet os nogle støttesøjler (indfaldsvinkel 2). Lad juniorerne overveje, hvad de 4 søjler siger dem og hvordan de bruger dem i deres hverdag: Mig og Bibelen, fællesskabet, brødets brydelse og bønnerne. Tal om, hvad vi kan gøre, hvis søjlerne ikke siger os så meget. Hvordan bliver det noget, vi gør os afhængige af, som de første kristne gjorde det. Ikke at kunne slå til Tal om, hvor surt det er at ramme forbi, at skyde bolden uden for eller noget helt tredje (indfaldsvinkel 3). Nu ødelagde man det for sig selv og de andre. Man slår ikke til. Øv. Tal om, hvordan man også i kristenlivet kan opleve ikke at slå til. Man tvivler på om Jesus findes, lever ikke efter budene, lever fint uden Jesus osv. osv. Tal om, hvordan Jesus rækker os hjælpen, og begynder forfra også når vi har dummet os, handlet forkert eller bare helt har opgivet at tro. Frelsen kan vi ikke gøre os fortjent til. Den kommer ikke fra os selv, men fra ham alene. Han sætter ingen af holdet, men arbejder på, at holdspillerne, skal blive der. Lønnen En professionel fodboldspiller får flere millioner i løn om året. Tal om om kristne også får en løn. I så fald hvilken. Vi får livet med Jesus i al evighed på den nye jord. Der foruden får vi dejlige oplevelser her og nu på jorden. Lad juniorerne dele gode oplevelser med hinanden, som de allerede får nu, fordi de følges med Jesus. Fx at være på bibelcamping. Sansebrik Udvælg 2 af børnene til at vælge et fodboldhold. Hvordan er det at udvælge, og hvordan er det ikke at blive valgt? 39

4 Aktive børn og juniorer - Spil grisefodbold: Lav en tragt og spil fodbold på bedste vis. Tal om, hvad det betyder at have nogle medspillere og kunne se dem. - Stærke og svage sider (Juniorerne): Giv alle et stykke papir og lad dem skrive 3 stærke og 3 svage sider ned hos sig selv. Tal om en af tingene på sedlerne, hvis juniorerne har lyst. (Til klubbrug) Alle får en seddel på ryggen. Man skal nu skrive en af kammeratens stærke sider på papiret. Hvad mon der bliver skrevet på ens ryg? Hjælpemidler En fodbold og en trøje med et nr., så man ved, at man er en del af noget større. Dagens ting En fodbold og en trøje. Sangforslag Nogle fodboldsange + sange fra sangbogen: Syng med, Forlagsgruppen Lohse. Opgaver og løsning Børn 1. De første kristne holdt fast ved? Svar: Bibelen, bønnen, nadveren, fællesskabet. 2. Skriv hvad tegningerne forestiller. Svar: (Frø, æg, flag, mål, egern, saks, avis, skat, skat, brik) fællesskab. Tal om ordet, der dannes. Hvad kan du bidrage med, så det bliver godt for alle? Vort svar: Glæde, omsorg, at hjælpe andre, at ville lege med alle osv. Juniorer 1. Vi er sat ind på et hold. Tal om, hvornår det skete? Hvem 40 er mere med på holdet? Vort svar: Det skete i dåben. Vi er på hold med alle døbte. 2. Hvordan er man en god holdspiller i fodbold? Udfyld de fem bolde. Vort svar: Ser de andre, spiller de andre, er en god ven, god fagligt, har overblik/viden, ikke råber når en dummer sig osv. 3. Hvordan kan vi spille sammen med andre kristne, så flere når målet? Vort svar: Ved fx at tale med andre om vores tro, bede for dem, få dem med i en kristen klub osv. De første holdt fast i? Svar: Bibelen, bønnen, nadveren, fællesskabet. Hvad holder du fast i? 4. Hvordan er man en god holdspiller som kristen? Udfyld de fem bolde. Vort svar: Ser de andre, tør dele sin tro med andre fx fortæller om det man selv er fyldt af, er en god ven, har et kendskab til Bibelen, Gud og Jesus, ikke griner af andre, vil bede for andre, tale om Jesus-spørgsmål osv. 5. Hvad har du særligt lært i dag. Skriv en tanke i boblen. Ideboks Spilleregler Lav nogle gode spilleregler, der gør, at det bliver godt at være til samvær på bibelcampingen. Dåbsdag Tal om, hvilken dag børnene blev indsat på Guds hold. Lad en dåbscollage, hvor datoen er skrevet med. (Eller lav plads til datoen, hvis børnene ikke kan huske den). Leg: Politibold Børnene deles i to hold. Det gælder om for hvert hold at få flest point. Sæt et max. point inden start. Når det er nået, er legen slut. Man får point hver gang man har haft bolden og skudt den videre. Hver spiller må gribe bolden og straks spille videre. Man må ikke løbe med bolden. Det gælder jo om at snuppe bolden fra det andet hold, og undgå de får point.

5 Bibelcamping Time 2 Kom - vi spiller fodbold spilleren og påklædningen Baggrundsstof - Gennem Paulus virke i Efesus var evangeliet blevet spredt ud over det meste af Lilleasien, og nye menigheder var blevet grundlagt. Brevet her til Efeserne har sikkert være en rundskrivelse til dem alle. Læs om Paulus virke i denne by i ApG 19 og 20, Med kap. 4 i Efeserbrevet begynder Paulus et nyt afsnit, hvor han går over til formaninger. De afsluttende formaninger drejer sig om den kristnes kamp i verden. - Bemærk: Gå ud fra hovedemnet Kom vi spiller fodbold. Se i dag på spilleren og træningstøjet, så du ikke kommer til at fordybe dig for meget i djævelens snigløb og alt hans væsen. Vanskelige ord Myndigheder og magter ondskabens åndemagter: Djævelen og hans engle. Fredens evangelium: Budskabet om Jesu død og opstandelse. Retfærdighed: Bl.a. at frikende nogle. Vi er retfærdiggjorte frikendt, fordi Jesus blev anbragt på korset i stedet for det enkelte menneske. Gud ser Jesus i stedet for det syndige menneske og derfor er de troende retfærdige i Guds øjne, som en, der aldrig har syndet. Emne At være klædt på til kampen. Tekst Ef 6,10-18 Supplerende tekst 1 Kor 12 Huskeord Ifør jer Guds fulde rustning (Ef 6,11). Dagens kamp Spil fodbold i forskelligt praktisk og upraktisk tøj. Til lederens egen forberedelse I en fodboldkamp er det godt at have det rigtige spilletøj på. Det gælder også som kristne. Hvad hedder det tøj, Gud har iklædt dig med? Bemærker du selv, at du bærer tøjet. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige Mål At børn må se, at - alle mennesker er med i en kamp - det rigtige kamp-tøj er vigtigt - Gud selv klæder os på til kampen. Indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Tal om praktisk fodboldstøj. Hvad er godt og hvad er upraktisk at have på? (Godt: fx fodboldstøvler, ankelbeskyttere, knæbeskyttere osv. Upraktisk: Waders, solbriller, lang kjole osv.). Hvordan mon Gud klæder os på til at være kristne? 2. Tal om, hvordan vi tager tøj på alt efter det, vi skal. Fx skal man noget forskelligt, hvis man tager kedeldragt på, løbetøj, høj hat og slips, badetøj, forklæde osv. Hvad skal man tage på, hvis man er en kristen? 3. Medbring et billede af amerikanske fodboldspilleres udrustning i amerikansk fodbold eller en soldats rustning. 41

6 Hvor får de tøjet fra? Hvem har sponsoreret det? Har vi som kristne tøj, der er sponsoreret? Konkret tekstgennemgang Fodboldspillerens udrustning Tag en fodboldtrøje med eller et billede af en landsholdsspiller. Tal om, hvad der er praktisk fodboldstøj (indfaldsvinkel 1) og hvor fodboldspillerne får deres tøj fra (indfaldsvinkel 3). Spillernes tøj er sponsoreret, dvs. de får givet deres dragter. Firmaets navn står på ryggen af spillerne. Det er firmaet, der er sponsor. Hvis det fx er en soldat, der skal klædes på gælder det samme. Han får også sit tøj. Det samme gør vi, som kristne. Klædt på til kamp Vi skal da hverken være på landsholdet eller i krig, som soldat. Hvorfor skal vi så have noget på som kristne (indfaldsvinkel 2). Vi skal iklæde os noget usynligt tøj, for at forblive som kristne, fordi Djævelen, som er Guds modstander, ønsker, at vi ikke skal tro på Gud. Derfor har vi brug for noget usynligt tøj, der kan hjælpe os i kampen mod ham. Vor forsvarsudrustning er ikke noget, vi selv finder frem eller tilkæmper os, men den er fra Gud. Det er kun den rustning, den træningsdragt, som Gud giver, der kan give beskyttelse under kampen, så vi kan holde stand og vinde. Under en fodboldkamp sker det, at nogle af spillerne bliver skadet og må bæres ud af banen. De er ikke mere med. Kun når Gud er sponsor og vi bruger hans træningsdragt, kan vi blive på banen uden at blive skadet og uden at flygte. Med Guds rustning på bliver vi ikke løbet over ende af modstanderen. Guds tøj til kampen Fortæl, hvordan Paulus beskriver i Efeserbrevet, hvordan den kristnes situation er i verden. Vi står alle i en uundgåelig kamp imod Djævelen og hele hans hær. Men Gud lader os ikke i stikken. Han har sørget for, at vi har udstyret i orden til forsvar og angreb. Vores overlevelsesdragt er Guds fulde rustning (Ef 2,10-18), hvor konkrete ting hører med fx Guds ord, bøn osv. (Sammenlign med hjelm, svær, bælte osv). Det er en beskyttelse, som er fuldt ud dækkende og pålidelig. Sandhedens bælte Et bælte holder dragten sammen, så den ikke hindrer spillerens bevægelser. Tal med børnene om dette: at leve i sandheden - altid at tale sandt, også selvom det koster. Tal om, hvordan vi nok alle kender de små eller store løgne eller bare det, at vi undlader at sige noget indimellem. Gud ønsker, vi skal leve i sandheden. Dvs. at holde sig til Guds sandhed åbenbaret i Jesus Kristus og leve efter det. Jesus siger selv: Jeg er sandheden (Joh 14,6). Retfærdighedens brynje En brynje beskytter soldatens overkrop og hjertet. Den beskytter, så soldaten ikke bliver såret. At iføre sig retfærdighed som brynje betyder at leve retfærdigt og ret som lysets børn (Ef 5,9-10. Rom 12,9-21). At retfærdiggøre nogen = at frikende nogen fx dommeren frikender en, som er anklaget. Gud erklærer os for retfærdige = frikendte, fordi Jesus blev anklaget og dømt i stedet for os. Vi blev kendt fri. Denne retfærdighed = frikendelse = frihed må vi have som beskyttelse. Tal med børnene om det fantastiske, at vi er frie, fordi Jesus tog straffen. Vi må leve i taknemmelighed til Jesus og elske ham for det. Villighedens sko Villighed til at gå den vej Gud ønsker for os. Gud sender os ud med sit evangelium, Fredens evangelium. Sammenlign evt. med fodboldspillerne, der villigt løber fra den ene ende af banen til den anden hele tiden. Villighed er en del af Guds klædedragt. Troens skjold Et skjold dækker hele mennesket. Der kan ikke komme nogle af den ondes pile ind. Troens skjold er tilliden til Jesus og hans ord. Tal med børnene om nogle af Guds løfter fx løftet om at være med os alle dage. Tilliden til Jesus er vores skjold. Frelsens hjelm Her hjemme har fodboldspillere ikke noget på hovedet, men i amerikansk fodbold er hovedet beskyttet - og hjelmen beskytter soldatens hoved. Sammenlign med en cykelhjelm. Som kristne er det Guds ord, der her sammenlignes med hjelmen (v. 17). Kristus frelser os. Frelsen betyder her den endelige frelse ved Kristi genkomst. Åndens sværd Det eneste angrebsvåben, der nævnes, er Åndens sværd, som 42

7 er Guds ord. Et ord fra Gud lyder måske ikke af så meget, men det er det eneste, der kan besejre det onde. Brug eksemplet med Jesus, der fristes af Djævelen i ørkenen (Matt 4,1-11). Guds ord er den samlede betegnelse for Bibelen (Guds åbenbarede ord). Dette sværd skal de troende gribe og holde fast. I bøn skal vi påkalde ham, som kan og vil hjælpe os. At lade Gud klæde sig på I dåben blev I klædt på af Gud. Vi kan ikke undvære nogle af de seks ting i vores fulde rustning. Er der en af tingene, der mangler - taber vi kampen. (Se evt. bibeltime nr. 3 om modstanderen). Sammenlign med fodboldspilleren og hans tøj. Han taber vist også, hvis han er iført lang kjole og et par stylter. Vis børnene trygheden i, at Gud klæder os på til kristenlivet. Og til den udrustning, skal vi bare sige ja- tak, som Paulus opfordrer os til (se huskeordet). Forkyndelsen og aktualisering år Se 4-9-årige. Udvid evt. med dette. Mål At juniorerne må se, at - der foregår en kamp mellem det gode og det onde - Gud er stærkere end den onde - Gud klæder os selv på til kampen. 43 Evt. indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Tal om beskidte tricks. Hvorfor bruger man dem? 2. Tal om at vælge tøj Vi kigger i tasken - hvad skal vi have på i dag? Er det nemt at vælge? Måske på bibelcamping, men nok ikke, når vi står foran vores store tøjskab derhjemme. Gud giver ikke valgmuligheder, når han iklæder os. 3. Tal om hvordan fodboldspillere kan være sårbare. Fx hvis de mangler skoene. Vi bliver også sårbare, hvis vi ikke siger ja tak til Guds påklædning. Konkret tekstgennemgang Løbet er i gang Brug dramastykket: væddeløbet (se bilag). Det handler om nogle, der tror, de er klædt på til at nå himlen. De tror, at deres gode gerninger kan hjælpe dem frem mod målet men, fordi de ikke har Jesus, når de ikke frem. Det var ham, de skulle være iklædt. Han er den eneste, der kan få mennesker i mål. Tal om dramastykket. Hvad sagde dig mest? Hvad kommer du til at tænke på? Osv. Vi er alle spillere, så længe vi lever. Jorden er vores boldbane. Vi spiller alle en slags fodboldspil, ingen kan vinde af egen kraft og magt, men vi må have del i Jesus. Djævelen er vores modstander han ønsker, at vi skal tabe kampen, hvilket indebærer, at vi ikke kommer hjem i himlen. Han bruger beskidte tricks (snigløb), og han forsøger at skræmme os (indfaldsvinkel 1). Men Gud ved, at han er sådan og derfor har han givet os en spilledragt, så vi kan

8 holde stand og vinde kampen. Spilletøj Tal om de enkelte dele af spilletøjet ifølge teksten og grav dybere. Tal om, hvorfor man skal spille i lige præcis DET tøj. Gud så, at vi havde brug for disse dele for at komme helt igennem livet hjem til ham. Måske synes vi, der var andet tøj, der var bedre, at Gud havde givet os: Skønhed, fromhed, masser af penge osv. (Indfaldsvinkel 2). Men Gud giver os ikke valgmuligheder. Der er kun et sæt tøj. En sårbar spiller En mangelfuld udrustning gør mig sårbar. Hvordan vil det fx være at spille fodbold i bare tæer? (Indfaldsvinkel 3). Hvis jeg ikke tror på Gud, vælger jeg ikke at tage hans spilledragt på og så er jeg virkelig forsvarsløs over for djævelens beskidte tricks så kan jeg kun tabe kampen og dvs. være et sted efter døden, hvor Gud ikke er/fortabelsen. Sansebrik Leg fangeleg: En bliver udnævnt til at fange og de andre skal fanges. Inden spillet går i gang, siger fangeren et kodeord eller sætning, der skal sige, når man er blevet fanget. Siger man ikke kodeordet/el. sætningen, som det første ord, dør man og går ud af legen. Lykkes det at bruge påklædningen (kodeordet) forbliver man ufanget. Hvem vinder? Aktive børn og juniorer - Del børnene op i to hold. Lav et stafetløb. Ved hvert hold ligger der 10 stk. udklædningstøj. Hver løber iklæder sig 5 stk. tøj, før der løbes rundt om et bestemt punkt. Når vedkommende er nået målet, tages udklædningstøjet af, og næste løber er klar til at iklæde sig hvem kommer først? Hjælpemidler - Drama: (børn og juniorer) To ledere kommer ind. Den ene er iført fodboldstøj og sko den anden iført Waders. Hvordan går det, når der skal spilles fodbold? Tal om at rigtig påklædning er vigtig. - Drama: (juniorer): Væddeløbet (se bilag 1, side 45-46). - Tale/Male-bilag som illustration til brug for lederen. (Se bilag 2 a+b. side 47-48). Dagens ting Fodboldstøvler og knæbeskyttere. En fodbold og en trøje med et nr. (time 1). Sangforslag Nogle fodboldsange + sange fra sangbogen: Syng med, Forlagsgruppen Lohse. Opgaver og løsning Børn 1. Gud har givet os alt, hvad vi behøver for at leve som kristne. Find de rigtige bogstaver og skriv dem på linjerne. Svar: Sandhed, frihed, villighed, tro, frelse, Guds ord. 2. Tal sammen om, hvordan vi lever disse ting ud i hverdagen. Juniorer 1. Hvilken påklædning er vigtig, når man spiller fodbold? Hvad skal der helst stå på blusen? 2. Som kristne har vi også en spilledragt. Hvorfor er det vigtigt, vi bærer den? For at Svar: Undgå Djævelens angreb. 3. Hvad bliver spilledragten kaldt i Bibelen, og hvorfor lige det navn? Svar: Guds fulde rustning. Vort svar: Det er en kamp at holde sig til Jesus hele livet. En rustning er en kampuniform. 4. Slå op i Bibelen (Ef 6,10-18) og tal om, hvad rustningen består af, og hvad hver enkelt ting bliver sammenlignet med. 5. Hvad har du særligt lært i dag? Skriv en tanke i boblen Ideboks Stofmaling Tag en T-shirt og lad deltagerne male hver sin. De store kan evt. skrive gode ord på deres, som et billede på det, Gud iklæder os med. Slåskampe Tag en vandkamp, pudekamp eller lav en sportskamp. Hvem vinder? 44

9 bilag 1 Dramastykke til juniorerne Kom - vi spiller fodbold væddeløbet Kommentator: (Munter og ivrig). Mine damer og herrer, velkommen på denne strålende og solrige eftermiddag til livets væddeløbsbane. Her i eftermiddag på netop denne væddeløbsbane byder vi på et meget specielt væddeløb. Vores 3 deltagere får nu den chance, man kun får én gang i livet om at komme i Himlen. Ja, de har et begrænset stykke tid her i eftermiddag til at komme ind i Himlen. Lad mig præsentere jer for vore 3 løbere. På den bane, der ligger længst væk, har vi frøken Flid. Frk.Flid: (Træder frem i forgrunden og takker forfængeligt publikum) Toodeloo.(Går tilbage til sin plads i rækken) Kommentator: En smuk ung pige, som faktisk i er i meget god form og hun har en god chance for at vinde løbet og komme ind i Himlen her i eftermiddag. I den midterste bane har vi pastor From. Pastor From: (Løber frem i forgrunden og nikker til publikum). Husk loppemarkedet lørdag kl (Går tilbage til sin plads) Kommentator: En lokal præst, som hele ugen har praktiseret, hvad han prædiker, og som også har en meget god chance for at nå ind i Himlen her i eftermiddag. Og i den nærmeste bane har vi Strix. Strix: (Træder tungt frem i forgrunden) Aften, alle sammen. (Går tilbage til sin plads i rækken) Kommentator: En lokal politibetjent, som tror, han kan vinde løbet på grund af sine fødders størrelse. Og de varmer nu op alle tre inden starten...de er nu ved startstedet... og... (signalhornet lyder)...starten er gået. (Alle tre spillere begynder at løbe på stedet, dette fortsætter gennem hele stykket. Kommentatoren. har taget plads på et ophøjet sted - platform el.lign.) Og her kommer de dampende op ad væddeløbsbanen. Og ja, jeg tror, frk. Flid skal starte med at sige noget. Frk. Flid: Jeg er et pænt menneske. (Træder et par skridt frem imod målsnoren). Kommentator: Hun er et meget pænt menneske cg derfor tager hun nu føringen foran alle de andre, nærmere Himlen end de andre. Pastor From, det er Deres tur nu. Pastor From: Jeg er jo præst. (Løber frem og overhaler frøken Flid med et par skridt) Kommentator: Ja, han er præst. Og det bringer ham i føringen foran frk. Flid. Det må være bedre at være præst end at være et pænt menneske. Og ja, ja, nu er det Strix. Strix: Jeg er politimand. (Løber tungt på stedet og kommer næsten ikke frem) Kommentator: Han er virkelig en politimand, men det hjælper ham ikke ret langt frem. Det gør ikke noget, Strix. (Frk. Flids fjerboa falder fra hendes skuldre ned på jorden). Du godeste. Frøken Flid lader til at have tabt noget af sit tøj. Vil hun stoppe og samle sin fjerboa op eller vil hun fortsætte løbet? Frk. Flid: (Ser tilbage efter sin boa, tøvende, men bestemmer sig for at fortsætte i løbet) Jeg hjælper i Folkekirkens Nødhjælp. (Hun overhaler præsten. Farten bliver vanvittig) Kommentator: Hun hjælper i Folkekirkens Nødhjælp, og hun har ladet sin boa ligge og har taget føringen, nærmere Himlen end de andre. Kom nu, præst, du kan da ikke lade hende vinde. Pastor From: Jeg kan prædike i 3 timer uden at få vand. (Han overhaler Frk. Flid) Kommentator: (Bliver mere og mere ophidset) Han kan prædike i tre timer uden at få vand. Han har nu overtaget føringen. Han er i forreste række i løbet. Det er meget spændende. Kom nu. Det er nu, hvis du skal indhente de andre, Strix. Strix: Jeg har aldrig gjort noget forkert. (Kommer ubetydeligt frem) Kommentator: Han siger, at han aldrig har gjort noget forkert, men det hjælper ham heller ikke ret langt frem. Det gør ikke noget, Strix. Jo, åh, vent lidt...frk. Flid ser tilbage på sin fjerboa. Betyder hendes ting mere for hende end at komme ind i Himlen? (Frk. Flid tøver, vaklende mellem sin fjerboa og det at nå Himlen. Hun bestemmer sig for boaen og løber tilbage for at samle den op). Ja, hun er gået tilbage for at samle sin fjerboa op og har derfor mistet sin chance. Hun er ude af løbet, og det ser ud som om at det er sikkert, at præsten vil vinde. 45

10 Pastor From: Jeg har læst Bibelen fra ende til anden. (Tager føringen få fod fra stregen) Kommentator: Han har læst Bibelen fra ende til anden, og han er der næsten, han er næsten i Himlen, men ikke helt. Kom så, Strix, dette er din sidste chance. Strix: Jeg tror på Gud. (Bevæger sig få skridt frem) Kommentator: Han tror på Gud. Strix: Jeg tror på Djævelen. (Bevæger sig lidt længere frem) Kommentator: Han tror på Djævelen. Strix: Og jeg tror på Bibelen. (Overhaler præsten, meget tæt på mållinjen) Kommentator: Han tror på Bibelen, Og han er der næsten, og det ser ud som om (Signalhornet lyder som tegn på, at løbet er slut. Løberne stivner i den stilling, de står i. Kommentatoren snakker langsommere og mere stille - går ned af platform) Mine damer og herrer. Tiden er udløbet. Ingen af disse gode mennesker lige meget, hvor hårdt de prøvede, formåede at nå ind i Himlen... De manglede nemlig alle den bestemte beslutning i deres liv, der skal til for at kunne komme der. (Alle forbliver stivnede). Opstilling Forfatter: Impuls 88. PS: Speakeren kunne evt. indspilles på bånd. Speakeren Startlinie Målstreg Frk. Flid Pastor From Strix Publikum 46

11 bilag 2a Time 2 Kom - vi spiller fodbold tale-malerustning uden skrift 47

12 bilag 2b Time 2 Kom - vi spiller fodbold tale-malerustning med skrift 48

13 Bibelcamping Time 3 Kom - vi spiller fodbold modstanderen Baggrundsstof - Djævelen er Guds modstander og er lige så virkelig som Gud er. Hans projekt er at få de kristne til at droppe Gud. - Teksten: Jesus er lige blevet døbt. Ved Jesu dåb viste Gud, at Jesus var og er Guds søn. Fordi Gud blev menneske, måtte Jesus leve på menneskers vilkår fx oplevede han at blive fristet. Efter sin dåb førte Helligånden Jesus ud i Judæas ørken for at sætte ham på prøve og for at understrege Jesu magt over Djævelen, ved at Jesus besejrede ham (Matt 3,13-17). Vanskelige ord Udæske: friste. Dette friste er et forstærket udtryk, som kun anvendes, når det drejer sig om at friste Gud. Den hellige by: Jerusalem. Emne Djævelen er Guds og vores modstander. Han frister os, men Jesus er stærkere end ham. Tekst Matt 4,1-11 Supplerende tekst Hebr 2,14-18 Huskeord Er Gud for os, hvem kan da være imod os (Rom 8,31b). Dagens kamp - Spil fodbold. Tal om, om der var beskidte tricks undervejs. Djævelen forsøger at få os væk fra Jesus ved hjælp af beskidte tricks. Til lederens egen forberedelse Er Djævelen en virkelighed i dag? Hvordan oplever du ham som din modstander? Overvej, hvordan du oplever kampen imod ham. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige Mål At børn må se, at - vi har en modstander - Jesus er den stærkeste og har sejret over Djævelen - Jesus kan hjælpe os, når vi fristes. Indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Tal om en fodboldkamp. Hvem vil vi helst have som modstandere? Hør, hvordan Jesus viser, han er stærkere end sin modstander. 2. Tal om at lave beskidte tricks. Lad børnene fortælle, hvad det er. 3. Sig trosbekendelsen. Hvad siger vi om Djævelen? Konkret tekstgennemgang Modstanderen Tal om det at have en modstander (indfaldsvinkel 1). Det gælder om, at modstanderholdet ikke er for stærkt så det er umuligt at banke dem. Tal om, hvordan Guds modstander Djævelen gerne vil, at vi skal adlyde ham og ikke Gud. Han prøver med alle kneb at få os til at gøre det modsatte af, hvad Gud synes, vi skal. Tal om forsagelsen i trosbekendelsen (indfaldsvinkel 3). At forsage betyder at lægge afstand til Djævelen. Vi ønsker ikke at have med ham at gøre. 49

14 Beskidte tricks Hvad er et beskidt trick i fodbold (indfaldsvinkel 2)? Vi kan fx blive fristet til at håne de andre, sparke, slå, skubbe, osv. Tal om, hvad det vil sige at blive fristet. Tal om, hvordan Djævelen altid får tingene til at se pæne og uskyldige ud i begyndelsen. Djævelen finder altid på undskyldninger: fx du var nødt til at skubbe, det var det eneste, der var at gøre. Du var nødt til at lyve for at redde dig selv eller den anden. Det gør ikke noget at tage den pung, der ligger og flyder, eller at du snyder lidt i spil.. Ligeledes frister han med, at vi jo bare kan vende ryggen til, når nogle har brug for vores hjælp og meget meget mere. Det kan se meget uskyldigt ud, og Djævelen kan bilde os ind, at vi bare hjælper retfærdigheden på vej. Djævelen er løgner og en snyder. Bruger vi beskidte tricks, kommer det altid til at gå ud over nogen, og det vender sig som en boomerang mod én selv. Det Jesus vil, er at gøre godt og glæde andre. Jesus møder Djævelen Fortæl, hvordan Jesus møder Djævelen (Matt 4,1-11). Teksten er en meget god fortælletekst. Børnene kan sagtens forestille sig Djævelen stå over for Jesus med sine snedige spørgsmål. Måske oplever børnene det lidt på samme måde, når de fristes. Teksten er meget sværere for os voksne at tro og fatte. Det er vigtigt at få frem, hvad Jesus gjorde i de situationer, hvor han blev fristet: Han svarede med Bibelens ord. Fristelserne rammer hele mennesket: krop, sjæl og ånd. Djævelen fristede her Jesus tre gange. Du er jo sulten - Jesus? Fortæl, hvordan første fristelse gik på en fysisk fristelse nemlig sult. Djævelen finder Jesu svage punkt. Jesus havde været i ørkenen i 40 dage i faste og bøn til sin far. Han var sulten, og Djævelen frister ham til at bruge guddommelig magt til at skaffe sig mad. Djævelen kan også i dag bruge vores fysiske svagheder til fristelser. Læs, hvordan Jesus svarer med Guds ord: Matt 4,4. Tør du det? Gud skal nok passe på dig Fortæl, hvordan anden fristelse drejede sig om en psykisk fristelse. En fristelse til at opnå anerkendelse og status. Jesus blev fristet til at udnytte Guds omsorg. Hvis han kastede sig ud fra templets tinde, ville engle komme og redde ham, og han ville blive populær, få anerkendelse og reklame. Læs, hvordan Jesus svarer Djævelen med Guds ord: Matt 4,7. Vil du have magt, Jesus? Tredje fristelse: var en fristelse til magt. En åndelig fristelse til at herske som Gud. Tænk, hvad Jesus kunne udrette med den magt. Så kunne han gøre noget stort i verden - men han ville have forfejlet sin opgave og sit mål: at bære verdens synd og blive verdens frelser. Jesus blev fristet til at give slip på Gud og gå ind under en andens herredømme, hvilket han heldigvis ikke gjorde. Jesus blev også fristet andre gange i sit liv. Alle gange afviser Jesus at flygte fra sit kald. Læs, hvordan Jesus svarer Djævelen med Guds ord: Matt 4,10. Jesus siger alle tre gang et nej til Djævelen. Det gør vi også, når vi siger forsagelsen i trosbekendelsen. Gå væk, Djævel, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Alle fristes Tal med børnene om at blive fristet. Lad dem nævne nogle eksempler på, hvad man kan blive fristet til: fx at snyde for at vinde et i spil eller i en leg. Tage slik, kager og penge uden at spørge om lov. Skubbe eller mase for at komme forrest i en kø, drille, holde andre udenfor osv. Fristelse betyder at få lyst til noget (som er ondt/forkert). Tal om, at der kan ske to ting, når vi fristes: 1. Vi gør det, vi fristes til eller 2. Vi lader være. Tal om, hvad der er lettest. Jesus hjælper os Netop, fordi Jesus kender til alle de måder, Djævelen kan friste på, kan han forstå og hjælpe os, når vi bliver fristet (se suppl. tekst). Jesus vandt endelig sejr over Satan ved sin død og opstandelse. Mens vi er her på jorden, er vi hele tiden i kamp mod Satans fristelser. Mens kampen spilles, kan vi ikke sætte os ned og sige: vi slapper lige af - sammenlign med fodboldkampen. Men Jesus har sejret og ved at holde os til ham og hans ord, får vi del i hans sejr. Djævelen ønsker at få os til at gøre det, som er imod Guds vilje. Det er svært at lade være, når vi får lyst til noget forkert. Det kan vi ikke klare selv. Vi har brug for at bede om hjælp. Vi må ikke være ligeglade med det onde. At sige undskyld Når vi har lavet noget dumt, fordi vi ikke kunne lade være, da vi blev fristet til det ja, så har vi brug for at sige undskyld. Tal med hinanden om, hvor svært det kan være at sige det både til de mennesker, det er gået ud over og til Jesus. Evt. levere det tilbage, som er taget. Fordi Jesus døde på korset og opstod igen, kan man få tilgivelse for alle synder. Det er en stor gave, der hører med, 50

15 når man er på Guds hold. Jesus viste dengang og mange andre gange, at han er stærkere end Djævelen. Så når vi er på Guds hold, behøver vi ikke at frygte (se huskeordet). Forkyndelsen og aktualisering år Se 4-9-årige. Udvid evt. med dette. Mål At juniorerne må se, at - Djævelen er en realitet - Jesus er stærkere - Guds ord gør os trygge. Evt. indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Spørg juniorerne om de kender denne tanke i forhold til fx forældrenes regler for en. De ser mig jo ikke lige nu, så jeg kan godt gøre det, jeg ellers ikke må? 2. En har et fedt computerspil, der kan kopieres men det må man ikke! Tal om, om man kan fristes til at gøre det alligevel? Lyset er rødt i forgængerovergangen. Der er ingen mennesker, cykler eller biler at se. Tal om, om man går over? Find flere eksempler. 3. Tal om Bibelen. En tænker måske: Jeg burde læse i min bibel, men den er sååååå kedelig! Tal om, hvad man kan gøre, for ikke at komme væk fra Guds ords påvirkning. Hvorfor Bibelen er vigtig, og hvordan den bliver spændende for os i dag? Konkret tekstgennemgang At svare med Guds ord Alle kender til det at fristes (indfaldsvinkler 1 og 2). Bemærk de svar, Jesus giver. Gør noget ud af svarene til Djævelen. Uddyb dem, og lad juniorerne lære af dem. Jesus svarer Djævelen med Guds ord. Tal om, hvor vigtigt det er at kende Bibelen så vi kan høre, hvad Gud siger, vi skal, i stedet for hvad Djævelen siger. Tal med juniorerne om, hvor svært det kan være at læse i Bibelen hver dag (indfaldsvinkel 3) og hvilken hjælp det ville være, hvis bibellæsningen fx blev sat i system. Giv konkret hjælp til, hvordan vi kan leve af Guds ord, som Jesus opfordrer os til (v. 4). At udæske Gud At udæske betyder at udfordre, at kræve. Jesus siger her, at vi ikke må udæske Gud. Det betyder, at vi ikke kan kræve noget af Gud eller skal udfordre ham. Se evt. 2 Mos 17,7, hvordan israelitterne ville prøve Gud, udfordre ham og sætte spørgsmålstegn ved hans nærhed. At gøre noget dumt, som fx her, hvor Jesus skal styrte sig ned og så bare regne med at Gud eller hans engle kommer og redder én - det er at udæske Gud. Tal med juniorerne om, hvor/og hvordan Djævelen frister dem i dag. Kun at tilbede Gud Tal om, hvordan Jesus siger, at vi kun skal tilbede Gud. Hvad kan vi ellers sætte vores lid til og lade styre vores liv? (Fx sten, stjerner, penge, idoler, lykkedyr osv.) Påpeg, hvordan Jesus i sine svar, viser sin magt, og Djævelen må forlade ham. Jesus har stadig den magt, der kan gøre, at Djævelen må forlade den, han frister. Tal med juniorer om, hvilke våben Jesus har givet dem til at modstå Djævelen, også når de er kommet hjem fra camping fx det kristne fællesskab, forbøn, bibellæsning osv. Djævelen er lumsk. Han går metodisk til værks. Han afpasser sine fristelser efter lige præcis sted og tid og de forhold, vi lever under. Han benytter sig af list i sin krigsføring og er alt andet end én, der spiller ærligt. Fodboldkamp En fodboldkamp ligner på mange måder dette drama. Modstanderen søger altid efter svagheder på et hold, for der at sætte ind, skånselsløst. Det drejer sig om at få modstanderen ned med nakken. Ofte bruges der beskidte tricks. Hvis vi undervurderer modstanderen, vil vi sikkert tabe kampen. Selv en tilsyneladende let modstander, kan vise sig at være den sværeste modstander. Hvis kampen tabes, er vi ud af spillet, vi er gået fortabt. Tal om, hvilken styrke der ligger i at kende én, der er stærkere end selve modstanderen. Det giver tryghed i livet fremad og i kamp mod fristelserne. Tal om bønnen: og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde (Matt 4,13.a.) samt huskeordet. Der er hjælp at hente hos Jesus. Sansebrik - Få en hjælper til at komme driblende med en fodbold. Du 51

16 løber hen til ham for at få fat i bolden. Det vil ikke lykkes for dig, så du laver et beskidt trick: enten spænder du ben eller du giver ham et puf i ryggen og han falder. Du får bolden og kan løbe videre. Ved at gøre noget forkert (synd) får du det, du gerne vil have, nemlig bolden. Men er det rigtigt? Lad tilskuerne fortælle, hvordan de oplevede det. Hvordan kunne der være handlet anderledes? - Sæt en skål slik på bordet uden at nævne noget. Vent og se om nogle bliver fristet til at spise uden de har fået lov. Aktive børn og juniorer - Haletagfat: Materialer: stof- eller plastikstrimler i to farver. Deltagerne deles i to hold. Hvert hold vælger en fanger. Hver deltager sætter sin hale fast i bukselinningen. Det gælder om for de to fangere først at få fat i alle modstanderens haler. Til overvejelse: Bruger modstanderholdet beskidte tricks for at vinde? - Løb: Lav et lille løb med 3-4 poster: Bag på hver post står løsningen på opgaven, det ved børnene. De fristes nu til at snyde. Pointen er, at holdet må afgøre, om de vil modstå fristelsen eller lade sig overvinde. Hjælpemidler En pose slik eller andet, der kan friste. Dagens ting En sort trøje Fodboldstøvler og knæbeskyttere (time 2) En fodbold og en trøje med et nr. (time 1). Sangforslag Nogle fodboldsange + sange fra sangbogen: Syng med, Forlagsgruppen Lohse. Opgaver og løsning Børn 1. Hvad betyder: at blive fristet? Svar: At blive lokket. 2. Hvad kan man fristes til? Vort svar: At gøre det, man ikke må. 3. Hvem kan hjælpe os, når vi fristes? Svar: Jesus. Juniorer 1. Tal om, hvordan Djævelen frister os i dag. Tag udgangspunkt i billederne. Hvad fristes du af? Vort svar: Djævelen lokker os til nogle dumme ting. Han hvisker noget i vores tanker: fx ta bare det æble ingen ser det, ingen opdager om du lyver osv. 2. Hvorfor må vi ikke falde i fristelsen? Svar: Fordi vi derved begår synd. 3. Hvad skal du gøre, når du fristes? Svar: Sig alting til Jesus og bede ham om hjælp. 4. Prøv at skrive 5 stikord, der forklarer, hvordan Djævelen er? Vort svar: Han er lumsk, snedig, ond, Guds modstander, frister mennesker osv. 5. Tal om, hvordan vi undgår Djævelens beskidte tricks og hårde tacklinger? Vort svar: Vi undgår dem ikke men måske kan vi undgå at hoppe på dem ved at være flittig i bøn og bibellæsning, det kristne fællesskab, samtale om det der er svært osv. 6. Hvad har du særligt lært i dag? Skriv en tanke i boblen. Ideboks Lav en bøn Tegn eller skriv en bøn, der handler om, hvordan Gud skal hjælpe os, når vi fristes. Optrin Del deltagerne i grupper, der hver laver et optrin, som de viser for hinanden. Optrinnet skal vise en situation, hvor man bliver fristet, fx til at stjæle slik i kiosken eller til at være med til at mobbe. Collage Lav en collage over de ting, som Djævelen kan friste med (klip, lim, skriv, tegn osv.). Skriv til sidst et stort Nej hen over arket som et symbol på, at det vil vi tage afstand fra. Gemmeleg at søge helle og liv hos hjælperen Gemmeleg, hvor en gemmer sig og de øvrige skal finde. Når man har fundet den gemte, siger man ingenting, men lister sig derhen og lægger sig oven på/ved siden af. Og man er reddet. Sjovest hvis man kan forsvinde uden de andre opdager det. Efterhånden forsvinder alle. Den sidste skal gemme næste gang. 52

17 Bibelcamping Time 4 Kom - vi spiller fodbold bolden, målet og spillereglerne - Lav mål-konkurrencer og se, hvor svært det er at skyde mål fx på lang afstand eller hvis der er en god målmand. Til lederens egen forberedelse Hvordan lever du under og med Guds spilleregler? Hvad gør du, når du rammer forbi målet? Tænk på Guds gave: tilgivelsens mulighed. Skaber den glæde i dig? Baggrundsstof - Efter at Gud har ført Israels folk ud af Egypten, vil han bekræfte sin udvælgelse af dette folk. Det sker ved at slutte en pagt med dem. Guds løfte til folket er, at det skal være hans udvalgte folk, han vil lede og bevare dem. Ved pagtslutningen steg Gud selv ned på Sinaj bjerg og gav sit folk et tegn på pagten (de ti bud). I NT har Jesus givet os det største bud = loven = kærlighedsbudet. Alle disse er stadig gældende for Guds folk. - Bemærk at børn og juniorer fra kristne hjem ind imellem har svært ved at se sig selv som syndere, der har brug for Jesus. De kender alt i teorien og vær derfor bevidst om, hvad synden konkret er og betyder i et praktisk levet liv ind i tiden. Synd er ikke kun dårlige gerninger og handlinger, men det i os, der ikke vil Gud. Vanskelige ord Synd: Forkerte handlinger, tanker og ord. At vi ikke tror på Gud (Joh 16,10a). Emne Vi har fået spilleregler af Gud, som vi skal forsøge at leve efter. Gud vil tilgive os, når vi ikke rammer målet. Tekst 2 Mos 20,1-20 (De ti bud). Matt 22,32-40 Supplerende tekst Joh 3,16; Joh 16,10a. Huskeord Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser (Es 43,25). Dagens kamp - Spil fodbold og tal om, hvordan fodboldreglerne er. Hvad sker, hvis vi ikke spiller efter samme regler? Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige Mål At børn må se, at - Gud i sin godhed har givet sit folk regler og rammer - Guds regler må overholdes - Jesus hjælper os, når vi ikke kan overholde reglerne/rammerne/målet. Indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Tal om, om man kan spille fodbold uden bold - uden regler eller uden mål? 2. Tal om regler i almindelighed i et hjem, i skolen, i trafikken osv. Selvom de kan være irriterende, kan man ikke undvære dem, når tingene skal fungere. Tal om, om der findes regler for Guds folk? 53

18 3. Tal om, hvad der sker, når regler brydes. Fx uddeling af et gult eller rødt kort og i trafikken kan man få en bøde. Hvorfor er straf nødvendig? mor, far eller andre vi snyder - men det er Gud selv. Tal om Guds to budtavler med De ti bud. Nævn også det største bud kærlighedsbudet (se teksten). Konkret tekstgennemgang Regler et nødvendigt gode Tal om reglerne og rammerne for fodbold (indfaldsvinkel 1). Kan man undvære det? Nej, det er umuligt. Uden disse ville en fodboldkamp og dens 22 spillere være et stort kaos. Regler er nødvendige overalt, hvor der er mennesker, der skal fungere sammen. Sådan er det også med andre ting (indfaldsvinkel 2). Kan man gå over vejen, når der er rødt lyssignal? Ja, man kan godt, men man må ikke. Må man gå over vejen, når der er rødt lyssignal? Nej. Tal om, hvem der siger det? Tal om, hvorfor det er godt med sådanne færdselsregler? Hvis ikke reglerne var der, vidste vi ikke, hvordan vi skulle opføre os i trafikken. Færdselsreglerne er der ikke for at gøre det svært at være i trafikken, men for at passe på os. Guds bud en hjælp til livet Gud har givet os nogle regler for livet. Ikke for at gøre det svært at leve, men for at passe på os. For at gøre os trygge. Tænk, hvis Gud ikke havde givet os disse regler, vidste vi ikke, hvordan vi skulle være overfor hinanden, og så ville det blive utrygt at leve, hvis alle fx måtte slå, stjæle eller dræbe hinanden og det endda ville være ok. Guds regler - de ti bud og kærlighedsbudet - fortæller os, hvordan Gud ønsker, vi skal leve. De beskytter os, ligesom en cykelhjelm beskytter hovedet. Vi må indrette os efter Guds bud og indrette vort liv og livsførelse efter Guds vilje. Og ikke omvendt, at vi former/ tolker budene sådan at de passer ind i vort liv. Budene og min hverdag Udvælg et eller flere af Guds bud og tal om, hvad de betyder i hverdagen. Fx bud 7: Du må ikke stjæle: Hvad nu, hvis du tager nogle penge, som ligger fremme på køkkenbordet eller køber slik for mors penge uden at få lov? Er det så overtrædelse af buddet? Eller bud 8: Du må ikke vidne falsk mod din næste: Fx sige, at det ikke var dig, der lavede den ridse i bilen, selv om det var dig. Nævn andre bud og eksempler på, hvordan vi kan blive fristet, og derved gør det forkerte. Det er ikke kun 54 At ramme forkert Selvom der er et mål, og spillerne ved, hvor de skal ramme, så sker det alligevel i fodbold, at der skydes forbi og tilskuernes råber: Åh, det var SYND. Åh, øv.. de skulle lige til at råbe måååål, men så råber de; åh, det var synd i stedet for. Når vi rammer ved siden af, siger vi, at det er synd. Når vi rammer ved siden af Guds vilje, ved siden af budene - så hedder det også synd. Tal om eksempler på synd. Nævn noget fra dit eget liv. Intet menneske kan overholde Guds bud. Vi har faktisk nemmere ved at ramme forbi end at ramme i målet. Guds ser og hører Vi kan ikke lade være med at gøre, tænke og sige noget som Gud ikke vil have. Alle mennesker er syndere. Gud siger ikke bare: Det er ærgerligt. Gud tager synd alvorligt, han ønsker at hjælpe os. Derfor skulle Jesus forlade himlen og sendes til jorden. Da Jesus var her på jorden, syndede han ikke. Han ramte ikke forbi målet en eneste gang. Han måtte dø for alle vore synders skyld. Han opstod igen og lever i dag. Derfor kan vi bede til Jesus og bede om tilgivelse/sige undskyld for det som er forkert. Og vi vil få tilgivelse. Det er vigtigt at tale med en voksen og med Gud om det forkerte. Kun Gud kan tilgive og give os en god samvittighed (se huskeordet + Joh 3,16). Forkyndelsen og aktualisering år Se 4-9-årige. Udvid evt. med dette. Mål At juniorerne må - se, at Gud har et mål og en vilje med den enkelte - se sig selv som syndere - se sig som en tilgivet synder. Evt. indfaldsvinkler (Vælg en eller flere af følgende indfaldsvinkler) 1. Lad juniorerne sætte sig selv under lup. Har de egentlig noget, de skal bede om tilgivelse for eller skal de granske hjernen for at finde lidt fejl hos sig selv? Hvordan føles

19 det at skulle finde og erkende sine fejl? Lad evt. juniorerne skrive dem ned for sig selv og til sig selv. 2. Tal om at vælge et hold i fx fodbold. Hvad er det for typer, der bliver valgt til sidst dem ingen vil have med på holdet? Hvordan kan man lære at holde af dem, som ingen kan lide? Konkret tekstgennemgang Synder mig? Tal med juniorerne om deres synd. (indfaldsvinkel 1) og hjælp dem til at erkende den. Hvis vi ikke havde Loven, der kunne vise os, hvad det perfekte liv var (målet for vores liv), så vidste vi ikke, hvad synd var, og så havde vi ikke haft brug for Jesus. Loven kræver, at vi er perfekte og Jesus gør os perfekte. Juniorer har (ligesom vi voksne) nemmest ved at forholde sig til synd, der er konkret noget der er nemt at måle og veje. Fx bandeord. Der er en fare for, at de føler sig syndfri, fordi de ganske enkelt mener, at de er bedre end deres kammerater (en fare der vel ikke er helt ukendt selv for voksne). Siden Eva tog frugten, er alle mennesker født med arvesynden. Der er noget i alle mennesker, der ikke vil Gud. Og det kalder Bibelen for synd (Joh 16,10). Derfor har alle brug for Jesus, hvis vi vil i himlen. Det er Helligåndens opgave at overbevise mennesker om deres synd, så de kan se, at de har brug for Jesus (Joh 16,8-11). Synd en konkret del af mit liv Sæt synden i jeg-form og lær juniorerne at sætte ord på den: Jeg lyver for at gøre mig mere interessant. Jeg stjæler køber lige en ekstra Mars-bar, når jeg er sendt i byen med min mors pung. Jeg mobber/driller. Jeg bagtaler. Jeg kører overfor rødt lys. Jeg kører uden lys osv. At synde er at ramme forbi Guds mål. Sammenlign med fodbold. Det er lige meget, om man rammer 10 cm eller 10 km forbi. Der er alligevel ramt ved siden af. Der er skudt forbi, og målet er ikke ramt. At elske sine fjender Det er svært at elske de dumme, de trælse, de svage, de upopulære osv. Selvom de ikke er fjender, så er der bare nogle, man ikke bryder sig om (indfaldsvinkel 2). Jesus siger, at vi skal elske vores fjender. Tal om, hvad det konkret betyder. Når vi ikke elsker vores fjender, er det synd. Synd er ikke bare noget, der går ud over nogle personer men det går ud over Gud. Gud elsker syndere Gud elsker syndere men han elsker ikke synden. Han hader synden. Nævn evt. personer fra Bibelen, der syndede, men mærkede Guds kærlighed alligevel: Fx David og Batseba (2 Sam 11), Abraham der løj om, at Sara var hans søster bl.a. over for Faraoen af Egypten (1 Mos 12,10-20), Jakob der snød Esau (1 Mos 25,19-34), Jonas (Jonas bog) og fx Peter fornægtelse (Luk 22,54-62 ( v synden opdages, Joh 21,15-25 synden tilgives). Bevidstgør juniorerne om, at Gud elsker mennesker syndige mennesker. Derfor sendte han Jesus ned til jorden for at redde os. (Huskeordet + Joh 3,16). Sansebrik Lad børn og juniorer skrive eller tegne en eller flere af deres synder på et stykke papir og lade dem brænde papiret af fx i en gryde eller på et trækors. Giv dem en konkret sanseoplevelse af, at det er det, der sker, når vi beder om tilgivelse. De er væk slettet af Gud. Aktive børn og juniorer - Lav nogle konkurrencer med at ramme målet: Fx ringspil, dåsekast eller ram et bestemt mærke ude i vandet med sten. Hvem vinder? Tal om, hvor svært det er at ramme rigtigt. Sådan er det også i vores liv. Vi rammer tit ved siden af. Hjælpemidler - Lav evt. to tavler med de ti bud. Evt. på overhead. Medbring evt. 2 sten. - Skriv Jesu bud ned. Medbring et hjerte, der symboliserer det. - Brug: Tale-male-bræt: (Se bilag 1, side 57 - inspireret af Palle Kure), kan nemt laves på en tavle, overhead, karton eller hvad du har til din rådighed. - Syng sangen om budene. (Se bilag 2 side 58) 55

20 Dagens ting Et mål (tegning el. fx af ståltråd) evt. 2 sten og et hjerte (ill. Stentavlerne og kærlighedsbudet). En sort trøje (time 3). Fodboldstøvler og knæbeskyttere (time 2). En fodbold og en trøje med et nr. (time 1). Sangforslag Nogle fodboldsange + sange fra sangbogen: Syng med, Forlagsgruppen Lohse. Lær børnene sangen om budene (se bilag 2 side 58). Opgaver og løsning Børn 1. Hvad ønsker Gud, vi skal leve efter? Svar: Gode leveregler er de 10 bud. 2. Hvilke billeder hører til budene? Svar: Kirken (3), slå ihjel (4), barn, mor og far (5) og tyv (7). 3. Hvad skal vi gøre, når vi synder? Mal og find svaret. Sige til Gud og mennesker. Svar: Undskyld. Vort svar: Alle mennesker. b. Hvilke mennesker synder mest? Vort svar: For Gud er alle syndere lige. Vi synder lige meget, selvom det ikke virker sådan. 2. Find spørgsmålet: a. Nej, vi skal være 100 % syndfrie for at undgå Guds straf som Jesus var det. Vort svar: Spørgsmålet: Bliver man frelst af at synde minimalt lidt? b. Fordi synd skiller os fra Gud. Vort svar: Spørgsmålet: Hvorfor skal vi prøve at bekæmpe synden? 3. Hvilke synder gør du? Tænk på et eksempel til hver kasse. 4. Find Guds redningsplan. Svar: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 5. Hvad ønsker Gud for alle mennesker? Svar: At tilgive dem. Benytter du dig af det? Tænk, hvor du vil sætte x i dag. 6. Hvad har du særligt lært i dag? Skriv en tanke i boblen. Ideboks Vær god ved hinanden - leg Lad alle skrive en seddel med deres navn på og del dem derefter ud, hvor ingen ser, hvem der har fået hvilke navne. Nu skal man så inden næste dag, gøre en god ting for hinanden. Slå Moses - leg Materialer: to terninger pr. hold, papir og blyanter. Deltagerne på holdene skiftes til at slå med terningerne. Værdierne lægges sammen, og man tegner, hvis man har det rigtige antal øjne, ellers går terningerne videre. Først krop, derefter hoved, så tavlerne (slå en 10 er), så bud 1 (slå en 12 er), bud 2 (slå 2), bud 3 (slå 3) osv. Man må ikke tegne hoved før krop osv. Juniorer 1. Find svaret: a. Hvem synder egentlig? 56

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Formaning for begyndere

Formaning for begyndere Formål Formaning for begyndere At teenagerne ser, at de i deres kristne fællesskab kan være med til at hjælpe hinanden til leve sammen med Gud. Fokus på det det kristne fællesskab med et specielt fokus

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere