NGO-arbejdsprogram for det danske EU formandskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NGO-arbejdsprogram for det danske EU formandskab 2012"

Transkript

1 1.0 Koordination og organisering; NGO-arbejdsprogram for det danske EU formandskab 2012 Danmark overtager formandskabet for EU den 1. januar 2012 og Concord Danmark har fået mandat af NGOforum og 92-Gruppen til at organisere de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk omkring en fælles civilsamfundsplatform og et ngo-arbejdsprogram, som sikrer en ambitiøs udviklingspolitisk dagsorden under det danske EU formandskab. Det er aftalt at 92-gruppen dækker miljø, klima, energi og rio+20 og står for koordineringen af de danske miljø- og udviklingsorganisationer på disse politikområder. 92-gruppen forbereder derfor deres eget arbejdsprogram og finansiering af områderne miljø, klima, energi og rio+20. Concord Danmark er i dialog med Udenrigsministeriet (HUC), Folketingets Udenrigs- og Europa-udvalg, EU Kommissionens kontor i København samt Concord Europe omkring prioriteterne for det danske EU formandskab. Concord Danmark har modtaget finansiering fra EU Kommissionen (Unit F1) og Udenrigsministeriet (HUC) til de danske civilsamfundsorganisationers fælles udviklingspolitiske indsats under det danske EU formandskab, som skitseres i dette NGO-arbejdsprogram. Danmark indgår i et trioformandskab med Polen og Cypern. Polen har formandskabet i efteråret 2011, efterfulgt af Danmark i foråret 2012 og Cypern i efteråret Concord Danmark er i dialog med de nationale Concordplatforme i Polen og Cypern med det formål at udvikle fælles policy-initiativer under trioformandskabet, som påvirker EU's udviklingspolitiske dagsorden. Der er ligeledes etableret et tæt samarbejde med Concord Europe sekretariatet i Bruxelles omkring fælles policy-initiativer under det danske EU formandskab. Der er f.eks. blevet skabt et samarbejde omkring det europæiske civilsamfunds holdninger til en post 2015 dagsorden, som efter al sandsynlighed skal diskuteres i 2013 under det Irske EU formandskab. Danmarks politiske prioriteter vil først blive offentliggjort i december Men det er allerede kendt at der vil blive afholdt otte ministerrådsmøder, et møde med EU Kommissionen, et møde med Europa Parlamentet samt et EU-AVS Joint Parliamentarian Assembly i Danmark under det danske EU formandskab. Alle øvrige ministerrådsmøder forventes afholdt i Bruxelles. Set med udviklingspolitiske briller vil det særligt være de danske rådsmøder om landbrug & fiskeri, økonomi & finans og miljø & klima der er mest relevante. Der er planlagt et uofficielt ministerrådsmøde om udenrigspolitikken i Danmark men der er ikke udviklingspolitik på dagsordenen. Det er forventeligt, at Danmark ikke får ansvar for udenrigs- og udviklingsområdet. EU's Udenrigsrepræsentant Catherine Ashton kan imidlertid forsat vælge at overdrage specifikke elementer af det udviklingspolitiske område til et dansk formandskab. Danmarks indflydelse vil dog hovedsageligt være i kraft af vores formandsrolle for de arbejdsgrupper, som forbereder rådsmøderne. Danmark sidder desuden for bordenden når der gælder humanitær bistand og handelspolitik ligesom vi er formand for COREPER II (som forbereder rådsmøderne på eksterne forbindelser m.m.). Vi har desuden store muligheder for indflydelse når der skal vedtages rådskonklusioner undet det danske formandskab om bl.a. EU's udviklingsstrategi, handel & udvikling samt policy coherence for development (PCD). Endelig er det håbet at forhandlingerne om en reform af EU's generelle markedsadgang for verdens fattigste, herunder General System of Preferences (GSP), Everything But Arms Initiativet og Aid for Trade kan afsluttes under formandskabet. 1.1 Målsætninger; Concord Danmark samler de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk omkring et fælles ngoarbejdsprogram, som sætter en stærk udviklingspolitisk dagsorden under det danske EU formandskab i 2012.

2 Concord Danmark samarbejder og koordinerer med de nationale Concord platforme i Polen og Cypern for at styrke sammenhængen mellem ngo-indsatsen og udvikle fælles policy-initiativer i hele formandskabsperioden ( ). Concord Danmark er vært for de europæiske udviklingsorganisationer og ngo-netværk under det danske EUformandskab i 2012 og yder støtte til afholdelse af konferencer og evt. parallelmøder i forbindelse med væsentlige forhandlinger og ministerrådsmøder i Danmark. Concord Danmark samarbejder med Concord Europe sekretariatet i Bruxelles omkring det danske EUformandskab i 2012, herunder udvikling af fælles policy-initiativer som påvirker EU's udviklingspolitiske dagsorden og resulterer i konkrete anbefalinger og forslag til gavn for verdens fattigste. 1.2 Aktiviteter; Concord Danmark etablerer et fast mødeforum under det danske EU formandskab, hvor de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk koordinerer initiativer og er i dialog med andre interesse-organisationer omkring de udviklingspolitiske spørgsmål. Concord Danmark etablerer en løbende dialogstruktur med relevante embedsmænd og politikere, herunder Udenrigsministeriet, Folketingets Udenrigs- og Europa-udvalg, EU Kommissionens kontor i København, som giver de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk mulighed for at fremføre deres synspunkterne under det danske EU-formandskab. Der samarbejdes med 92-gruppen omkring dette. Concord Danmark sikrer kapacitetsopbygning af de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk omkring de udviklingspolitiske temaer under det danske EU-formandskab. Concord Danmark sikrer et tæt samarbejde og en løbende dialog med Concord Europe og de nationale Concordplatforme i Polen og Cypern for at koordinere og samarbejde omkring relevante policy processer under hele formandskabsperioden ( ). 1.3 Partnere; Concord Danmarks netværk og medlemsorganisationer som består af; ADRA Danmark, Amnesty, Assist, AXIS, BØRNEfonden, CARE Danmark, Caritas Danmark, CICED, Cross Cultures Project Association, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, Dansk Missionsråd, Røde Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handikaporganisationer, DanWatch, FAIR Danmark, FIC, Fiskerifagligt Netværk, Folkekirkens Nødhjælp, Fontana, GAM3, Globale gymnasier, IAS, IBIS, IWGIA, Levende Hav, Mellemfolkeligt Samvirke, Operation Dagsværk, Oplysningscenter om den 3. Verden, Projektrådgivningen, Red Barnet, Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Sex & Samfund SOS-Børnebyerne, Ulandshjælp fra Folk til Folk, Ulandssekretariatet, Vedvarende Energi, Verdens Skove og WWF. 2.0 Information og oplysning: Concord Danmark skaber en fælles kommunikationsplatform for de danske udviklingsorganisationer og ngonetværk, som giver politikere, embedsmænd, medier og interesserede borgere indsigt i civilsamfundets holdninger til de udviklingsrelaterede forhandlinger under det danske EU formandskab. Kommunikationsplatformen skal

3 samtidig give de europæiske og internationale organisationer et overblik over de planlagte civilsamfundsaktiviteter under det danske EU formandskab. 2.1 Målsætninger: Concord Danmark vil skabe rum for vidensdeling, kapacitetsopbygning og samarbejde blandt de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk under det danske EU formandskab. Concord Danmark vil etablere en løbende dialog med danske journalister og medier omkring de planlagte civilsamfundsaktiviteter og vores holdninger til de udviklingspolitiske temaer under det danske EU-formandskab. 2.2 Aktiviteter; Concord Danmark etablerer en hjemmeside som fungerer som en fælles kommunikationsplatform for de planlagte civilsamfundsaktiviteter under det danske EU formandskab. Concord Danmark skaber rammerne for en løbende formidling af de væsentlige udviklingspolitiske nyheder og aktiviteter under det danske EU formandskab. Concord Danmark etablerer et fast koordinationsforum for kommunikationsmedarbejdere i de danske udviklingsorganisationer og ngo-netværk, for at styrke vidensdeling, koordination og samarbejde under det danske EU formandskab. Concord Danmark afholder briefingsmøder for danske journalister og medier omkring aktuelle udviklingspolitiske forhandlinger under det danske EU-formandskab. Der samarbejdes evt. med 92-gruppen omkring dette. 3.0 EU-AVS Joint Parliamentary Assembly; Det 23. møde i den blandede AVS-EU parlamentariske forsamling finder sted i Horsens fra den maj 2012 under det danske EU-formandsskab. Forsamlingen mødes to gange årligt i en hel uge og forventer omkring 500 deltagere, heraf ca. 156 parlamentarikere fra hhv. AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet) og fra Europa- Parlamentet. De danske parlamentarikere er Anne E. Jensen (V) og Ole Christensen (S). Danmark er i kraft af EU formandskabet vært for forsamlingen og har derfor mulighed for at sætte fokus på særlige prioriteter og forventes desuden at organisere en række sideevents med deltagelse af ngo er, virksomheder, forskningsinstitutioner og tænketanke. Concord Europe har ofte haft stor indflydelse på dagsordenen for den parlamentariske forsamling og deltager således også i den 22ende parlamentariske forsamling i november 2011 for at præsentere en ny Concord rapport om politikkohærens. 3.1 Målsætninger: Concord Danmark vil arbejde for, at den parlamentariske forsamling anerkender civilsamfundets helt særlige rolle i udviklingssamarbejdet samt den aktuelle indskrænkning af civilsamfundsorganisationers råderum. Concord Danmark vil arbejde for, at den parlamentariske forsamling anerkender politik-kohærens (PCD) som et helt centralt element i AVS-EU samarbejdet.

4 3.2 Aktiviteter; Concord Danmark samarbejder og koordinerer med AVS-landenes sekretariat og europæiske og internationale ngo-netværk, herunder særligt Concord Europe sekretariatet i Bruxelles, omkring prioriteterne og dagsordenen for det 23. møde i den blandede AVS-EU parlamentariske forsamling. Concord Danmark bistår de europæiske og internationale civilsamfundsorganisationer og ngo-netværk ifm. afholdelse af møder og ngo-sidevents under den parlamentariske forsamling. Concord Danmark 3.3 Partnere; Der forventes en stor interesse for den parlamentariske forsamling, herunder fra Projektrådgivningens medlemskreds. Der etableres en særlig arbejdsgruppe for at koordinere denne indsats. 4.0 Civilsamfundets rolle i EU's udviklingspolitik; Et stærkt og aktivt civilsamfund er helt afgørende for at skabe og fastholde demokrati- og udviklingsprocesser i verdens fattigste lande. Concord Danmark vil arbejde for, at EU formulerer en strategi for inddragelsen af civilsamfundet i det europæiske udviklingssamarbejde. EUs nuværende civilsamfundsstrategi er tilbage fra 2002 og OECD har gentagne gange kritiseret EU for hovedsageligt at støtte mindre og enkeltstående ngo-aktiviteter - i stedet for en mere strategisk og langsigtet støtte. Målet er derfor en strategisk inddragelse af civilsamfundet, herunder en anerkendelse af civilsamfundets helt særlige rolle og forudsætning for en folkelig forankring af demokratiet samt en styrkelse af fortalervirksomhed omkring befolkningers politiske, økonomiske og sociale rettigheder. Concord Danmark vil arbejde for at EU inddrager alle de relevante og dagsordenssættende aktører og bevægelser som ønsker social forandring, men ikke nødvendigvis er en del af de etablerede civilsamfundsstrukturer. Concord Danmark arbejder desuden for, at forankre resultaterne fra den såkaldte Structured Dialogue (Quadrilogue) proces, der sigter mod at definere civilsamfundets rolle i EU s udviklingspolitik. Dette arbejde igangsættes af EU under det danske EU formandskab, som en opfølgning på Agenda for change strategien. Det er i denne forbindelse vigtigt, at inddrage relevante resultater fra High-Level Forum mødet om Aid Effectiveness i Busan. Herudover er der i lyset af det arabiske forår behov for et grundigt eftersyn og justering af en række af EU s politikker for udvikling og menneskerettigheder i naboskabspolitikken, for at sikre, at foråret ikke bliver til efterår. 4.1 Målsætninger: Concord Danmark vil arbejde for at rådskonklusionerne til Agenda for change strategien anerkender civilsamfundets helt særlige rolle og forudsætning for en folkelig forankring af demokratiet samt støtter en markant styrkelse af fortalervirksomhed omkring befolkningers politiske, økonomiske og sociale rettigheder. Concord Danmark vil arbejde for at Danmark under det danske EU formandskab følger op på resultaterne af Structured Dialogue processen og High-Level Forum mødet om Aid effectiveness i Busan. Concord Danmark vil arbejde for, at Danmark under det danske EU formandskab bidrager aktivt til udformningen af en ny europæisk civilsamfundsstrategi, som fremover vil styrke den strategiske og målrettede inddragelse af de folkelige organisationer og bevægelser på alle niveauer i det europæiske udviklingssamarbejde.

5 4.2 Aktiviteter; Concord Danmark arrangerer en international CSO konference, som samler det europæiske civilsamfund omkring en opfølgning på resultaterne af Structured Dialogue processen og High-Level Forum mødet om Aid effectiveness i Busan med det formål at redefinere og styrke civilsamfundets rolle i EU s fremtidige udviklingssamarbejde. Den internationale CSO konference vil desuden behandle en række aktuelle temaer, herunder; indskrænkning af civilsamfundsorganisationers råderum, EU s civilsamfundsinstrumenter, EU s eksterne menneskerettighedspolitik, det arabiske forår, EU s udviklingsstrategi, udviklingslandenes egne udviklingsstrategier og planer samt den danske civilsamfundsstrategi. 4.3 Partnere; Amnesty, IBIS, Mellemfolkeligt Samvirke, Dsnske Handicaporganisationer, DUF, Folkekirkens Nødhjælp, Projektrådgivningen, Red Barnet, RCT samt Concord Danmarks sekretariat. 5.0 Politikkohærens for udvikling (PCD); EU s institutioner og medlemslande har forpligtet sig til at sikre kohærens i både Lissabon-traktaten og Den Europæiske Konsensus om Udvikling. Princippet om kohærens har således potentiale til at få stor betydning for EU s relationer til udviklingslandene. Men udfordringen er stadig at omsætte ord til handling. Concord Danmark arbejder derfor for at politikkohærens for udvikling bliver et helt centralt element af det danske EU-formandskab forhandlings- og beslutningsproces. 5.1 Målsætninger; Concord Danmark vil arbejde for, at politik-kohærens (PCD) bliver en høj udviklingspolitisk prioritet for det danske EU-formandskab i foråret Concord Danmark vil arbejde for at der iværksættes et nationalt dansk arbejdsprogram for PCD i 2011, der også bidrager til at skubbe den internationale dagsorden på området fremad. Concord Danmark vil arbejde for at der vedtages stærke rådskonklusioner for PCD under det danske formandskab. 5.2 Aktiviteter; Concord Danmark vil igennem specifikke sager sætte fokus på den manglende kohærens i EU s politikområder, med særlig fokus på landbrug, kapitalflugt og skattepolitik. Concord Danmark udarbejder en PCD rapport med bidrag fra danske og internationale eksperter, der leverer anbefalinger til en dansk tilgang og samtidig bidrager til den internationale debat Concord Danmark udarbejder et notat om rammerne for et dansk PCD-arbejdsprogram samt sikrer at regeringen har et stærkt og ambitiøst fokus på politikkohærens i en ny dansk udviklingspolitik.

6 Concord Danmark monitorerer implementeringen af EU s PCD-arbejdsprogram samt søger at påvirke udviklingen af et nyt Impact Assesment system samt rådskonklusioner for PCD under det danske formandskab. 5.3 Partnere; Mellemfolkeligt Samvirke, IBIS, Folkekirkens Nødhjælp samt Concord Danmarks sekretariat. 6.0 Den flerårige finansielle ramme (FFR); EU s overordnede budget for perioden , også kaldet den flerårige finansielle ramme, skal forhandles under det danske EU-formandskab i foråret Selvom det næppe vil lykkes at færdiggøre forhandlingerne vil Danmark forsøge at afslutte centrale elementer af forhandlingerne og Danmark vil sandsynligvis forsat spille en aktiv rolle under Cyperns formandskab i efteråret Da Lissabon-traktaten definerer udviklingssamarbejdet som et selvstændigt EU-politikområde er det helt afgørende, at de udviklingsinstrumenterne i den nye finansielle ramme ( ) afspejler et klart fattigdomsfokus og ikke underlægges EU's egne sikkerheds- eller udenrigspolitiske interesser. Concord Danmark følger desuden forhandlingerne om EU s landbrugsstøtte, som er det største udgiftsområde i EU s flerårige finansielle ramme og desværre forsat forventes at have negative konsekvenser for verdens fattigste. 6.1 Målsætninger: Concord Danmark arbejder for, at den kommende flerårige finansielle ramme indeholder en markant stigning i det udenrigspolitiske budget, det nuværende udgiftsområde fire med særlig fokus på udviklingsinstrumenterne. Concord Danmark arbejder for, at den flerårige finansielle ramme styrker fattigdomsorienteringen af EU s udviklingsinstrumenter samt andre relevante politikområder. Concord Danmark arbejder for, at der afsættes markant flere midler til civilsamfundsorganisationer i EU s udviklingsinstrumenter samt andre relevante politikområder hvor civilsamfundet bør styrkes. 6.2 Aktiviteter; Concord Danmark etablerer en fast følgegruppe i Danmark om den flerårige finansielle ramme for at sikre medlemsinddragelse samt input til Concord notater og positionspapirer om de danske civilsamfundsorganisationers synspunkter på den flerårige finansielle ramme. Concord Danmark følger og påvirker EU-processen om udviklingsinstrumenterne i Europa Parlamentet og Rådet, med særlig fokus på EU-Kommissionens retsaktsforslag til nye udviklingsinstrumenter. Concord Danmark udarbejder analyser og notater på differentiering samt konsekvenserne af en evt. budgetisering af den Europæiske Udviklingsfond (EDF). 6.3 Partnere;

7 Folkekirkens Nødhjælp, Projektrådgivningen og Red Barnet samt Concord Danmarks sekretariat. 92-gruppen bidrager med de miljømæssige aspekter. 7.0 Handel & udvikling; Concord Danmark ser på EU's handelspolitik ud fra et kohærensperspektiv. Det er helt indiskutabelt at en europæisk landbrugspolitik der belaster klimaet og underminerer udviklingsmulighederne og fødevaresikkerheden uden for Europa er helt uforenelig med princippet om politik-kohærens for udvikling (PCD). Derfor arbejder Concord Danmark for, at princippet om politikkohærens for udvikling bliver en integreret del af EUs handelspolitik og at der udarbejdes grundige analyser af de forskellige reformforslag for at kunne fjerne de handelsforvridende instrumenter. Concord Danmark fokuserer på forhandlingerne om en reform af EU's fælles landbrugsordninger (CAP) samt EU's generelle markedsadgang for verdens fattigste, herunder General System of Preferences (GSP), Everything But Arms Initiativet og Aid for Trade, som måske kan afsluttes under det danske EU formandskab. 7.1 Målsætninger; Concord Danmark vil arbejde for, at udviklingslandenes interesser tilgodeses i en kommende CAP-reform og at der igangsættes en hurtig udfasning af alle handelsforvridende eksportstøtteordninger, der underminerer lokale markeder og fødevaresikkerheden i verdens fattigste lande. Concord Danmark vil arbejde for, at der foretages en fyldestgørende og bindende analyse af de europæiske landbrugsordningers konsekvenser for fattigdom og fødevaresikkerhed i udviklingslandene. Concord Danmark vil arbejde for, at GSP-reformen forbliver et ikke-gensidigt system og indeholder væsentligt flere udviklingsvenlige elementer end det nuværende forslag fra EU-kommissionen. Concord Danmark vil arbejde for, at der vedtages en ambitiøs, konkret og klart fattigdomsorienteret strategi for Handel og Udvikling under det danske formandskab. Concord Danmark vil arbejde for, at EU indfører regulering af spekulation i landbrugs- og fødevarer, der skaber global fødevareusikkerhed og, at EU arbejder for begrænsning af spekulation på internationalt plan, herunder i G Aktiviteter: Concord Danmark afholder et stort internationalt seminar i samarbejde med Udenrigsministeriet om Handel & Udvikling under det danske EU formandskab. Concord Danmark følger og påvirker CAP, GSP og handel & udviklingsstrategiprocesserne i Europa-parlamentet og Rådet samt behandlingen af de danske forhandlingsmandater i Europa-udvalget. Concord Danmark udarbejder en analyse af hvilke reformtiltag som er nødvendige for at kunne understøtte og styrke fattigdomsbekæmpelsen og fødevaresikkerheden i verdens fattigste lande.

8 Concord Danmark ønsker at belyse, hvordan danske banker og investeringsselskaber deltager i spekulationen i landbrugsråvarer samt afholde en international konference om spekulationen i landbrugsråvarer med fokus på EUprocessen om at indføre skrappere regler for spekulationen. 7.3 Partnere; CARE Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, samt Concord Danmarks sekretariat. 8.0 EU s fiskeripolitik; Europæiske fiskerifartøjer har i mere end tre årtier indgået bilaterale fiskeripartnerskabsaftaler med udviklingslande og har derfor bidraget til overfiskeri af flere fiskebestande og fjernelsen af eksistensgrundlaget for mange lokale befolkninger. Det vurderes at fiskeri brødføder omkring 200 millioner mennesker og sikrer beskæftigelse for mere end 10 millioner alene i Afrika. Udformningen af EU s fælles fiskeripolitik har derfor stor betydning for verdens fattigste. Fiskeripolitikken skal reformeres under det danske EU formandskab og Danmark har derfor en enestående chance for at skabe et socialt og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, både indenfor og udenfor Europa. Reformprocessen startede allerede i 2009, da EU udsendte en grønbog for den nye reform, og hvori de erkendte at den nuværende fiskeripolitik har slået fejl. Fiskeripolitikkens eksterne dimension blev også adresseret i EU- Kommissionens grønbog, og er efterfølgende også blevet diskuteret på EU-niveau. Men i lyset af intern splittelse og uenighed hos medlemslande, er fiskeripolitikkens eksterne dimension kommet højere på dagsordenen under reformforhandlingerne. Senere i efteråret præsenterer EU-Kommissionen et forslag til et finansielt instrument til at understøtte den fælles fiskeripolitik for perioden Målsætninger: Concord Danmark vil arbejde for, at den eksterne dimension integreres fuldt ud i EU s fælles fiskeripolitik ved at indeholde klare mål, foranstaltninger og tidsfrister for fiskeriet uden for EU s farvande Concord Danmark vil arbejde for, at der fremover udarbejdes konsekvensanalyser af fiskeripartnerskabsaftalerne, førend EU-Kommissionen indleder forhandlinger med udviklingslande. 8.2 Aktiviteter: Concord Danmark vil udarbejde et studie af fiskeripolitikkens eksterne dimension for at identificere konkrete anbefalinger og forslag. Dette vil f.eks. inkludere analyse af fundamentet for de eksisterende fiskeriaftaler og af forvaltningen af EU s internationale fiskeri, samt bud på hvordan lokale og regionale interessenter i langt højere grad kan inkluderes i de internationale beslutninger. Concord Danmark vil producere kommunikation og oplysningsmateriale omkring fiskeripolitikkens eksterne dimension under det danske EU formandskab, herunder en specialudgave af magasinet Notat på dansk og engelsk. Kommunikationen tilrettelægges strategisk i forhold til de politiske begivenheder. 8.3 Partnere;

9 WWF og Fiskerifagligt Netværk (PUGAD og Afrika Kontakt). 92-gruppen bidrager med evt. miljømæssige aspekter. 9.0 Corporate Social Responsibility (CSR); EU-Kommissionen offentliggjorde den 25. oktober 2011 en ny CSR-handlingsplan som del af EU's 2020 plan Smart, sustainable and inclusive growth. Formålet med handlingsplanen er dels at placere EU centralt på CSR området internationalt, men også at sikre bedre koordinering mellem EU og medlemsstaterne på CSR området. EU-Kommissionen lægger i CSR-handlingsplanen bl.a. op til at man vil udarbejde forslag til EU-direktiver vedr. ikke-finansiel rapportering. Danmark håber at EU i denne forbindelse vil læne sig kraftigt op af den danske lovgivning på området og at forhandlingerne kan afsluttes under det danske EU formandskab. 9.1 Målsætninger; Concord Danmark arbejder for en styrkelse af EU-lovgivningen om ikke-finansiel rapportering med henblik på at styrke europæiske virksomheders CSR rapportering. Concord Danmark arbejder for, at der vedtages en EU-lovgivning med ekstraterritorial virkning, som inkluderer europæiske virksomheders brud på internationale miljø og menneskerettighedsstandarder udenfor EU. Concord Danmark arbejder for en markant styrkelse af access to remedy delen af FNs Business and Human Rights Framework i EU. Concord Danmark arbejder for at sætte virksomheders skattebetalinger på CSR dagsordenen i EU. 9.2 Aktiviteter; Concord Danmark vil med udgangspunkt i en analyse foretaget af Danwatch identificere problemer og udfordringer i den danske lovgivning om rapportering på CSR-området. Concord Danmark vil afholde en konference om EU's og medlemsstaternes ansvar vedr. implementering af FNs/UNSR John Ruggies Business and Human Rights Framework and Guiding Principles. Concord Danmark vil udarbejde en analyse af status for skattebetalinger for virksomheder i hhv. Danmark og England og på denne baggrund afholde en international konference om skat og CSR. 9.3 Partnere; Amnesty, IBIS og 92-gruppens CSR-udvalg EU's bistandsløfter;

10 Der er langt fra målsætninger og løfter til virkelighed, når det kommer til udviklingsbistand i EU-landene, som skylder 150 milliarder kroner alene for Det sker blandt andet ved, at EU-landene udhuler udviklingsbistanden ved at finansiere en lang række andre aktiviteter, der er kamufleret som bistand. Ifølge de officielle tal fra OECD mangler der 108 milliarder kroner. Ifølge regeringsgrundlaget vil der blive oprettet to separate budgetrammer; én til fattigdomsorienteret udviklingsbistand og én til stabiliseringsindsatser og sikkerhedspolitik, som ikke har et klart fattigdomsfokus. Samtidig vil regeringen tage initiativ til 0,7 %-netværket, som i EU og FN-regi skal arbejde for, at flere lande giver mindst 0,7 % i udviklingsbistand Målsætninger; Concord Danmark vil fastholde kravet om efterlevelse af EU s ambitiøse bistandsmål og øge det politiske pres på de lande som skærer i udviklingsbistanden og/eller ikke lever op til løfterne. Concord Danmark vil arbejde for at EU aktivt støtter en retfærdig aftale, hvor de rige lande forpligtes til at afsætte nye og additionelle midler til klimatilpasning i udviklingslandene Aktiviteter; Concord Danmark vil deltage aktivt i Aid Watch rapporten 2012 som udkommer under det danske EU formandskab og afholder i samarbejde med Concord Europe et internationalt seminar hvor AidWatch rapporten lanceres. Concord Danmark vil under EU formandskabet udarbejde mindre studier som monitorerer de europæiske regeringer aktuelle efterlevelse af egne og internationale løfter samt EU landenes finansiering af klima- og sikkerhedsindsatser som en del af udviklingsbistanden. Concord Danmark afholder i samarbejde med Concord Europe et internationalt seminar om den globale udviklingspolitiske ramme efter Partnere; Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Mellemfolkeligt Samvirke samt Concord Danmarks sekretariat Illegal kapitalflugt; Danmark skal ifølge det nye regeringsgrundlag føre an i kampen for at lukke skattehuller, adressere illegale kapitaloverførsler og fremme en retfærdig beskatning af naturressourcer i verdens fattigste lande. Concord Danmark vil derfor under det danske EU formandskab analysere og oplyse om konsekvenserne af illegal kapitalflugt, herunder hvilke konkrete tiltag EU kan iværksætte. Kampagnegruppen Find skatten vil tilrettelægge indsatsen ift. de relevante politiske begivenheder under det danske EU formandskab og der vil på baggrund af den politiske udvikling blive behov for at gennemføre fortalervirksomhed på både dansk og europæisk niveau Målsætninger:

11 Concord Danmark vil arbejde for at der indføres land-for-land rapportering i EU s regnskabslovgivning, både gældende for selskaber børsnoteret på den europæiske børs og for små- og mellemstore virksomheder med hovedsæde i Europa. Concord Danmark vil arbejde for, at indsatsen for kapacitetsopbygning af udviklingslandenes skattesektorer styrkes markant. Concord Danmark vil arbejde for at en markant styrkelse af støtten til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og andre institutioner, der kan sikre ansvarlighed i anvendelsen af midlerne i landet Aktiviteter; Concord Danmark vil følge og påvirke lovgivningsprocessen i både Europa-parlamentet og Rådet i forhold til revisionerne af Transparensdirektivet og Regnskabsdirektivet Concord Danmark vil lave en kortlægning af de relevante lovgivningsprocesser i EU for at udarbejde en plan for hvordan Danmark bedst kan fremme mere gennemsigtige regnskabssystemer under det danske EU formandskab. Analysen vil inkludere en analyse af konsekvenser for forskellige aktører ved forskellige udformninger og anbefalinger omkring den mest optimale udformning af regnskabsaflæggelse land-for-land. Herunder også en analyse af hvordan der kan skabes kohærens med andre politiske målsætninger. Concord Danmark vil udarbejde en undersøgelse af europæiske multinationale selskabers inddragelse i illegal kapitalflugt fra udviklingslande, gerne med konkrete eksempler, og hvad dette har af konkrete konsekvenser i de berørte udviklingslande, samt for forbrugerne i EU Partnere; IBIS, Find skatten, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp samt Concord Danmarks sekretariat.

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Samhandel eller markedsadgang?

Samhandel eller markedsadgang? Samhandel eller markedsadgang? Baggrundsnotat om EU's fremtidige Handels- og Udviklingsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Concord Danmarks anbefalinger til EU's fremtidige arbejde med Handel og

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Concord Danmarks position på EU s Flerårige Finansielle Ramme (FFR)

Concord Danmarks position på EU s Flerårige Finansielle Ramme (FFR) Concord Danmarks position på EU s Flerårige Finansielle Ramme (FFR) Esben Salling for Mellemfolkeligt Samvirke September 2011 Indhold Resumé... 2 1. Kort introduktion til EU s Flerårige Finansielle Ramme

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Europa- Parlamentsvalg. EP-valg i Danmark. EP-valgprocesser

Europa- Parlamentsvalg. EP-valg i Danmark. EP-valgprocesser Concord Danmark arbejdsplan 2013-14 Overordnet mål En mere retfærdig og effektiv europæisk udviklingspolitik Politisk dagsorden Europa-Parlamentsvalg 2014 Hovedfokus Kohærens Policyrådgivning Civilsamfundet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3166 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3166 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3166 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Den 26. april 2012 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udviklingsdelen) den 14. maj 2012 SAMLENOTAT

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om internationale regler og rammevilkår

Læs mere

RETSGRUNDLAG POLITIK OG FINANSIEL RAMME

RETSGRUNDLAG POLITIK OG FINANSIEL RAMME GENERELT OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPOLITIKKEN Udviklingspolitikken er en central del af Den Europæiske Unions eksterne politikker. EU har gradvist udvidet sit fokus fra det oprindelige fokus på staterne

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

92-gruppen. Den 29. maj 2009

92-gruppen. Den 29. maj 2009 Til Finansminister Claus Hjort Frederiksen Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail:

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg

Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg Til Udenrigsministeren, Miljøministeren, Folketingets Udenrigsudvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalget 21. november 2002 Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg Kære ministre og folketingsmedlemmer,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 26. maj 2015 Skatteunddragelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS DELTAGELSE I EU S UDVIKLINGSSAMARBEJDE

FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS DELTAGELSE I EU S UDVIKLINGSSAMARBEJDE FÆLLES OM EN BEDRE VERDEN STRATEGISK RAMME FOR DANMARKS DELTAGELSE I EU S UDVIKLINGSSAMARBEJDE Oktober 2013 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 5 EU KLÆDT PÅ TIL EN NY VERDENSORDEN 7 EN FÆLLES DAGSORDEN 10 EU

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3241 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3241 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3241 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 8. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3 Konferencen om Udviklingsfinansiering Højniveau-møde i FN, 18-22 marts, 2002 Politikpapir for FN-forbundet pr. 17.1.2002 INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

EU-beslutningsprocedurer m.v. Oplæg i Finanstilsynets EU-formandskabsforum, d. 29. april 2011

EU-beslutningsprocedurer m.v. Oplæg i Finanstilsynets EU-formandskabsforum, d. 29. april 2011 EU-beslutningsprocedurer m.v. Oplæg i Finanstilsynets EU-formandskabsforum, d. 29. april 2011 Fuldmægtig Uffe Grøn-Sørensen, Europapolitisk Kontor DAGSORDEN 1. EU-beslutningsproceduren DK EU Kommitologi

Læs mere

Jeg vil gerne forelægge punkterne på rådsmødet vedrørende udenrigsanliggender udvikling den 12. december.

Jeg vil gerne forelægge punkterne på rådsmødet vedrørende udenrigsanliggender udvikling den 12. december. Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 1. december 2014 Center for Europa og Nordamerika EU-koordination, j.nr. 2014-18568 Talepunkt til brug

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION OG UDVIKLINGSLANDENE

DEN EUROPÆISKE UNION OG UDVIKLINGSLANDENE Professor Morten Broberg giver i bogens første del en historisk oversigt over, hvordan Europas relationer til udviklingslandene har forandret sig fra de oprindelige kolonirelationer over afkoloniseringen

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere