EXIQON ERHVERVER ONCOTECH INC OG GÅR IND PÅ MARKEDET FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIK AF KRÆFT I 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXIQON ERHVERVER ONCOTECH INC OG GÅR IND PÅ MARKEDET FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIK AF KRÆFT I 2008"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2007 Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen Vedbæk, 27. november 2007 EXIQON ERHVERVER ONCOTECH INC OG GÅR IND PÅ MARKEDET FOR MOLEKYLÆRDIAGNOSTIK AF KRÆFT I 2008 Resumé: Exiqon A/S og Oncotech Inc meddeler i dag, at de har underskrevet en bindende hensigtserklæring, hvorefter Exiqon overtager det californiske selskab Oncotech Inc., som er en førende leverandør af diagnostiske tests for ekstrem lægemiddelresistens inden for kræftområdet. Ved sammenlægningen af de to virksomheder skabes en verdensførende leverandør af molekylærbiologiske produkter baseret på mirna. Købesummen udgør ca. DKK 225 millioner (USD 45 mio.), som erlægges i form af ca. 6.2 millioner nye aktier i Exiqon A/S per 26 november Exiqon A/S, der er en førende leverandør af kvalitetsprodukter til genaktivitetsanalyse, meddeler, at selskabet har underskrevet en bindende hensigtserklæring om at overtage alle aktierne i Oncotech Inc. gennem udstedelsen af nye aktier. Som følge af akkvisitionen vil en række af de mål, der blev fastsat ved børsnoteringen af Exiqon tidligere i år, blive realiseret tidligere end oprindeligt forventet, og dermed vil selskabet have taget et stort skridt hen imod at blive globalt førende inden for diagnostiske produkter baseret på mirna. Den planlagte akkvisition giver Exiqon og Oncotech mulighed for at kombinere deres ressourcer og derved blive en førende leverandør af molekylærdiagnostiske tests på basis af patenterede mirna-biomarkører. Ved sammenlægningen af de to selskaber får Oncotech adgang til Exiqons stærke LNA -detektionsteknologier og patenterede mirna-biomarkører, mens Exiqon takler en række af de vigtigste udfordringer med at opbygge en platform til sine fremtidige aktiviteter og produkter inden for molekylærdiagnostik. Den planlagte akkvisition vil dermed væsentligt øge sandsynligheden for succes og den hastighed, hvormed Exiqon kan markedsføre nye molekylærdiagnostiske produkter. Den første molekylærdiagnostiske test baseret på mirna-biomarkører vil blive lanceret inden for 12 måneder efter transaktionen er endeligt gennemført. Derefter vil der blive lanceret yderligere produkter i de kommende år. Ledelsesgrupperne i begge selskaber har udviklet en ambitiøs produktudviklingsplan. Oncotech skal markedsføre de fremtidige molekylærdiagnostiske produkter, som den nye koncern udvikler, og sikrer dermed en salgskanal for koncernens fremtidige molekylærdiagnostiske produkter baseret på Exiqons patenterede LNA -teknologi og mirna-biomarkører. Akkvisitionen forventes endeligt gennemført i januar 2008 med virkning fra 1. januar 2008 og ændrer ikke ved Exiqons resultatforventninger til Transaktionen får ikke negativ indvirkning på Exiqons finansielle målsætning om at blive overskudsgivende i 2011 med selskabets nuværende likvider samt et nulresultat fra salget af forskningsprodukter i Kort om Oncotech Inc Oncotech udvikler og markedsfører diagnostiske tests til optimering af behandlingen af kræftpatienter. Oncotechs EDR Test er det førende celle-baserede produkt inden for testning af resistens over for kræftmidler med en markedsandel på over 80%. Oncotech er et specialiseret selskab inden for kræftlaboratorier og molekylærdiagnostik, som leverer oplysninger til onkologiske speciallæger, akademiske institutioner og hospitaler verden over. Oncotechs målsætning er at individualisere kræftbehandlingen for patienterne ved at forudsige lægemiddelrespons over for kemoterapi og sandsynligheden for tilbagefald af kræften. Oncotech fokuserer i dag primært på at levere 1

2 innovative testydelser inden for molekylær onkologi til over kræft behandlende læger og ca hospitaler, herunder Cedars-Sinai, Memorial Sloan-Kettering, Johns Hopkins, UCLA, the Mayo Clinic og Massachusetts General. Oncotech samarbejder desuden med medicinal- og biotekselskaber om at levere oplysninger, der kan understøtte den prækliniske udvikling af nye kræftmidler. Herudover har Oncotech stillet sine forskningskompetencer inden for proteogenomics til rådighed for førende medicinalselskaber. Siden stiftelsen har Oncotech fokuseret på at udvikle den næste generation af patenterede molekylærdiagnostiske produkter inden for onkologi med henblik på at individualisere den kemoterapeutiske behandling. Dette er sket igennem udnyttelse af selskabets godkendte onkologi-laboratorium "CLIA" (Clinical Laboratory Improvement Amendment), dets bibliotek af humane tumorer samt selskabets integrerede forsknings- og udviklingsplatform. Strategiske baggrund for akkvisitionen Med den påtænkte transaktion kombineres Exiqons LNA -baserede detektions-teknologier og diagnostiske mirna-biomarkører med Oncotechs viden om onkologi og behandlingsvalg, dets bibliotek af humane tumorer, loyale kundebase inden for kræftdiagnostik og effektive logistik omkring håndtering af kræftbiopsier til testning i det certificerede CLIA-laboratorium i Tustin, Californien. Oncotech får med den påtænkte transaktion adgang til Exiqons LNA -baserede detektions-teknologier og diagnostiske mirna-biomarkører, der er to vigtige elementer, som fremover vil bidrage til at optimere værdien af Oncotechs nuværende aktiver. Akkvisitionen vil give Exiqon mulighed for at takle en række af de væsentligste udfordringer forbundet med at gå ind på markedet for molekylærdiagnostik. Disse udfordringer omfatter adgang til biologisk materiale og tilhørende kliniske oplysninger, certificerede laboratoriefaciliteter, salg og markedsførings kompetencer, logistik vedrørende håndtering af patientprøver, tilskudsordninger og regulatoriske forhold. De to selskaber vil besidde alle de nødvendige kompetencer til at udvikle og kommercialisere molekylærdiagnostiske tests baseret på mirna-biomarkører, herunder identifikation af biomarkører, udvikling af tests ( assays ), gennemførelsen af kliniske studier, CLIA-laboratoriefaciliteter, salg og markedsføring og viden om tilskudsordninger. Exiqon bidrager til det sammenlagte selskab med over 10 års erfaring i udvikling af patenterede assayteknologier og mirna biomarkører, mens Oncotech kommer med næsten 20 års erfaring i klinisk validering, en vifte af diagnostiske produkter via CLIA-laboratoriet og indsigt i tilskudsordninger, hvilket vil danne rammen om den fremtidige succes. Diagnostisk pipeline for den nye koncern Den første molekylærdiagnostiske test baseret på mirna-biomarkører, som skal udvikles af den nye koncern, vil blive markedsført gennem Oncotechs CLIA-laboratorium inden udgangen af Denne første produktlancering vil blive fulgt op af yderligere produktlanceringer af molekylærdiagnostiske tests baseret på mirna-biomarkører i de kommende år med speciel fokus på behandlingsvalg inden for kræft og tilbagefald af kræft i tyktarm, lunge, livmoder, bryst og andre almindelige kræftformer. Kræftpatienter får i dag en diagnose meget tidligt i forløbet, hvilket resulterer i mindre tumorer og derved et behov for mere sensitive diagnostiske tests i behandlingsudvælgelsen. De planlagte molekylærdiagnostiske produktlanceringer vil være målrettet dette behov. Den ambitiøse produktudviklingsplan muliggøres ved sammenlægningen af de to virksomheder. På den ene side er der Oncotechs biobank bestående af humane tumorer, som er et af verdens største med over biopsier og tilhørende kliniske data, hvoraf ca stadigvæk er levedygtige, hvilket giver mulighed for at følge op med in vitro-analyser. På den anden side er der Exiqons patenterede LNA detektions-platforme, herunder en microarray screeningsplatform med stor kapacitet til identifikation af biomarkører samt patenterede mirna-biomarkører. Lars Kongsbak, administrerende direktør for Exiqon, udtaler følgende om drøftelserne, der gik forud for aftalen: 2

3 Allerede ved det første møde mellem de to ledelsesgrupper stod det klart, at ledelserne havde samme vision om at udvikle og udbyde innovative molekylærdiagnostiske tests for at forlænge overlevelsen og forbedre livskvaliteten for kræftpatienter. Det var ligeledes klart, at der er væsentlige synergier mellem de to selskaber, som har gjort det oplagt at fusionere de to virksomheder og derved skabe en stærk og konkurrencedygtig enhed." Frank J. Kiesner, administrerende direktør for Oncotech udtaler om den planlagte sammenlægning af de to virksomheder: Det har været en yderst positiv oplevelse at se, hvor godt de to ledelsesgrupper arbejder sammen, og hvordan de har den samme vision om at udvikle nye og banebrydende diagnostiske produkter til gavn for patienterne og samfundet som helhed. Der er et stærkt strategiske rationale for fusionen, idet den kombinerer Exiqons patenterede detektionsteknologier og mirna-biomarkører med Oncotechs stærke position på markedet for behandlingsvalg, selvom vi vil skulle investere i Oncotech for at realisere det strategiske potentiale, udtaler Lars Kongsbak. Fremtidige diagnostiske produkter vil imødekomme et stort udækket behov Der findes et udækket markedsbehov for diagnostiske tests, som hurtigt og præcist kan forbedre behandlingsvalget til kræftpatienter. Sammen vil Oncotech og Exiqon søge at dække dette markedsbehov. Ifølge en række markedsanalyser anslås markedet for nukleinsyre-analysebaseret diagnostik inden for onkologi at udgøre ca. USD 2,4 mia. (USD 450 mio.) i 2007 og udviser en vækst på ca. 48%. Helt op mod 2/3 af alle de patienter, der får kemoterapi, responderer ikke på det givne lægemiddel på grund af lægemiddelresistens. Der er derfor et væsentligt behov for en forbedret behandlingsvalg til gavn for patienter og sundhedssektoren. Frank J Kiesner, administrerende direktør for Oncotech siger: Exiqons state-of-the-art mirna detektionsteknologier vil gøre det muligt for Oncotech at identificere molekylære signaturer på en måde som aldrig før har været mulig. Kombinationen af Exiqons mirna detektions-teknologier og vores viden om kræft vil gøre det muligt for de to virksomheder sammen at identificere nye molekylærbiologiske tests som kan forbedre patienters behandling og overlevelse. Vi vil sammen skabe en ny æra. Efter at have brugt flere måneder på sammen med Oncotechs ledelse at udvikle den fremadrettede plan for det sammenlagte selskab er det slående, hvor stolte de er over det, de har opnået og det er helt berettiget," udtaler Lars Kongsbak. Exiqon efter transaktionen Den fremtidige koncern vil have over 200 medarbejdere, som arbejder på hovedkontoret i Vedbæk, i datterselskabet i Boston, Massachusetts og hos Oncotech i Tustin, Californien. Størstedelen af medarbejderne (ca. 60%) vil være ansat i USA, og 60-70% af omsætningen vil blive genereret i USA. Den fremtidige udvikling af molekylærdiagnostiske produkter vil finde sted både i Vedbæk og hos Oncotech i Californien. Den samlede koncern vil have alle nødvendige forudsætninger for at kunne udvikle produkter til molekylærdiagnostik, herunder identifikation af biomarkører, udvikling af assays, gennemførelse af kliniske studier, et CLIA-laboratorie, salg og markedsførings kompetencer samt viden om tilskudsordninger. Akkvisitionen ændrer ikke Exiqons resultatforventninger til Transaktionen får ikke negativ indvirkning på Exiqons finansielle målsætning om at blive overskudsgivende i 2011 med selskabets nuværende likvider samt et nulresultat fra salget af forskningsprodukter i Lars Kongsbak fortsætter som administrerende direktør for Exiqon A/S, og Hans Henrik Chrois Christensen fortsætter som finansdirektør. Det sammenlagte selskab kommer til at hedde "Exiqon og får hovedkontor i Vedbæk. Oncotech vil fortsætte som et 100%-ejet datterselskab af Exiqon A/S og vil bevare sit navn. Transaktionsstruktur 3

4 I henhold til betingelserne i den betingede aftale vil transaktionen blive gennemført ved udstedelsen af nye aktier i Exiqon A/S som betaling for hele aktiekapitalen i Oncotech Inc. Købesummen vil blive erlagt i form af 6.2 millioner nye aktier i Exiqon A/S, hvilket giver en samlet købesum på ca. DKK 225 mio. (USD 45 mio.). Transaktionen er betinget af indgåelsen af en endelig aftale og opfyldelsen af sædvanlige betingelser. Oncotech Inc bistås af Cowen and Company, LLC and Exiqon A/S bistås af Allen & Co Investment Bank. Yderligere oplysninger: ONCOTECH Frank J Kiesner, President & CEO, tlf. +1 (714) Ami Mehta, Business Development tel. +1 (714) EXIQON Lars Kongsbak, administrerende direktør, tlf Hans Henrik Chrois Christensen tlf Om mirna microrna (mirna) er en ny klasse af regulerende RNA-molekyler med overraskende omfattende virkninger på regulering af generne. mirna er først for nylig blevet identificeret som en klasse molekyler og foreløbige studier tyder på, at mirna kan regulere 30% eller mere af alle gener, og molekylerne besidder således et hidtil uopdaget reguleringsniveau. Det er interessant, at mirna allerede har vist sig at spille en vigtig rolle i flere kræftformer og i processer forbundet med celleforandringer. I cellerne findes mirna i form af enkeltstrengede RNA-molekyler, som typisk har en længde på nukleotider i deres aktive form. Om tests for ekstrem lægemiddelresistens ( EDR test ) Ekstrem lægemiddelresistens ( EDR ) Assay: Oncotechs EDR test udgør selskabets hovedprodukt, som udgjorde ca. 60% af omsætningen i Lægemiddelresistens er den primære årsag til, at kemoterapi ofte ikke har nogen effekt. I Oncotechs laboratorium findes enestående muligheder for at identificere lægemiddelresistens hos kræftpatienter forud for behandling med kemoterapi, hvorved man kan undgå unødvendig behandlingsrelateret sygelighed og omkostninger. Oncotech udfører laboratorietests på friskt kræftvæv fra mennesker, som indsamles på tidspunktet for det kirurgiske indgreb. Oncotechs EDR assay forudsætter, at der fremsendes friskt og levedygtigt malignt kræftvæv til Oncotech lige efter operationen. Hos Oncotech deles prøverne ved brug af enzymer til klynger af kræftceller. Disse klynger fikseres derefter i blød agar for at sikre tumorcelle-specificitet, hvorefter de udsættes for tumortype-specifik supra-farmakologisk påvirkning med kemoterapeutiske stoffer i fem dage i et nøje kontrolleret miljø, som svarer til kroppens forhold. Tritieret thymidin indgives på de to sidste afprøvningsdage som et mål for DNA-syntese og cellespredning. Hvis maligne celler spreder sig under sådanne ekstreme kemoterapeutiske forhold, så vil de væsentligt reducerede doser, som kan indgives sikkert in vivo med en sandsynlighed på over 99,2% ikke være effektive. Om LNA TM LNA er en klasse nukleotidanaloger, som binder meget stærkt til RNA og DNA. Ved at anvende LNA i detektionsprober kan man udforme meget specifikke detektions-assays med høj bindingsevne til små RNAtargets som f.eks. mirna molekyler, hvilket ellers ikke er muligt med brug af standard DNA-baserede detektionsprober. Om Oncotech Oncotech blev stiftet i delstaten Californien i 1985 og er beliggende på adressen Red Hill Avenue, Tustin, CA Selskabets telefonnummer er (800) Oncotechs hjemmeside kan findes på Oncotech beskæftiger ca. 100 fuldtidsmedarbejdere på hovedkontoret i Tustin, Californien. Oncotech er et specialiseret selskab inden for kræftlaboratorier og molekylærdiagnostik, som leverer oplysninger til onkologiske speciallæger, akademiske institutioner og hospitaler verden over. Oncotech s 4

5 målsætning er at individualisere kræftbehandlingen for patienterne ved at forudsige lægemiddelrespons over for kemoterapi og sandsynligheden for kræftrecidiv. Oncotech leverer alle sine produkter og ydelser gennem et CLIA-godkendt og CAP-certificeret laboratorium i Tustin, Californien. Oncotechs produktudvalg omfatter to patenterede assays for lægemiddelresistens (EDR og DiSC assays) og et komplet udvalg af specialdesignede molekylærtests, herunder immunhistokemi ( IHC ), flow-cytometri, immunfænotype-bestemmelse, FISH, molekylærdiagnostik og patologi-ydelser. Alle tests udføres af certificerede forskere og andre videnskabelige og tekniske medarbejdere. Oncotech er underlagt delstats- og føderal CLIA-lovgivning, som kræver behørig bemanding med kliniske laboratoriemedarbejdere og licenstilladelser. Visse tests, afhængig af type og kompleksitet, kan kun udføres af behørigt uddannet teknologisk personale og laboranter. I 2001 flyttede Oncotech til nye lejede lokaler på m 2, som omfatter veludstyrede laboratorie- og forskningsfaciliteter med store muligheder for vækst. Oncotech er i dag et specialiseret kræftlaboratorium, som leverer onkologi-relaterede oplysninger til over kræftbehandlende læger og ca hospitaler, herunder Cedars-Sinai, Memorial Sloan-Kettering, Johns Hopkins, UCLA, the Mayo Clinic og Massachusetts General. Oncotech har endvidere et omfattende bank af kræftprøver, som indeholder levedygtige kræftprøver og paraffinindstøbte blokke. Med udgangspunkt i sin store onkologiske erfaring anvender Oncotech sin bank af kræftprøver og forskningskompetencer til at udvikle næste generation af patenterede molekylærdiagnostiske produkter, og selskabet vurderer, at det er på forkant med udviklingen med hensyn til at anvende gen-baserede teknologier til individualisering af kræftbehandling. Om Exiqon Exiqons mission er at kombinere en førende videnskabelig ekspertise inden for genaktivitetsmåling med sin patenterede LNA -teknologi. Exiqons produkter, ydelser og medarbejdere gør de naturvidenskabelige forskere i stand til at gøre banebrydende opdagelser. Endvidere dækker Exiqon det udækkede behov for en ny metode til at diagnosticere kræft. Exiqons produkter er baseret på en patenteret teknologi (LNA eller Locked Nucleic Acid), som giver mulighed for meget præcis og sensitiv analyse af DNA og RNA. Exiqon vil udvide det nuværende produktudbud til forskningsbrug samt udvikle nye, patenterede molekylærdiagnostiske produkter. Exiqon har ved en række nylige tiltag opnået en position som en betydningsfuld aktør ved at anvende mirna som den primære biomarkør i kræftdiagnostik. Disclaimer Fremadrettede udsagn: Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om Exiqons mulige fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter Exiqons overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. Exiqons aktiviteter er karakteriseret ved, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet, forventet eller ventet i denne meddelelse. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer i Exiqon. Exiqons aktier er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) eller gældende stats lovgivning og må ikke udbydes, sælges eller udleveres inden for USA eller til U.S. persons uden registrering eller en gældende undtagelse fra registreringskravene i den amerikanske værdipapirlovgivning eller gældende stats lovgivning. 5

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Trend mod skræddersyet medicin

Trend mod skræddersyet medicin Årsrapport 2009 Trend mod skræddersyet medicin 2 EXIQON ÅRSRAPPORT 2009 DEL I: LEDELSENS BERETNING TREND MOD SKRÆDDERSYET MEDICIN 2008 Tendens, Skræddersyet medicin Medicin-typer Et gennemgribende skred

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

Ny teknologi til analyse af vores gener ændrer måden, vi forebygger og behandler sygdom på. Nye markedsmuligheder for Exiqon

Ny teknologi til analyse af vores gener ændrer måden, vi forebygger og behandler sygdom på. Nye markedsmuligheder for Exiqon Ny teknologi til analyse af vores gener ændrer måden, vi forebygger og behandler sygdom på Nye markedsmuligheder for Exiqon De seneste års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007 SmallCap+ aften, Århus Investorpræsentation p 19. juni, 2007 INDHOLD 1. Oversigt 2. LNA teknologi 3. Biomarkører i kliniske forsøg & diagnostik 4. Produkter & markedet 5. Finanser 6. Selskabet 7. Konkluderende

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Ny chip sætter navn på kræften

Ny chip sætter navn på kræften Page 1 of 6 Ny chip sætter navn på kræften 19. juni 2009 kl. 11:12 Danske forskere på vej med en chip, der ud fra en vævsprøve fra en svulst hurtigt kan se hvad slags kræft, patienten har. Det skærer udredningstiden

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

BioPorto. Investorpræsentation

BioPorto. Investorpræsentation BioPorto Investorpræsentation Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S ( Bestyrelsen ) i henhold til 23 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Prospekt dateret den 8. februar 2008

Prospekt dateret den 8. februar 2008 Prospekt dateret den 8. februar 2008 Exiqon A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nummer 18984431) Rettet emission af op til 6.161.004 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til DKK 36,4 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2009 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 20. november 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2009 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden,

Læs mere

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Selskabsmeddelelse nr. 13-2008 11. juni 2008 Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Danware har indgået aftale med GenevaLogic om køb af alle aktier i selskabet.

Læs mere

BioPorto. 25. november 2015 Smallcap seminar ØU

BioPorto. 25. november 2015 Smallcap seminar ØU BioPorto 25. november 2015 Smallcap seminar ØU Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such as believe, expect, may, plan, strategy, estimate, target and

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Identificere diagnostiske og prognostiske biomarkører for neurologiske sygdomme Biobank oprettet Samarbejde

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN

Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN TRANSCRIPT AF Q&A 20. SEPTEMBER 2011 Vi har idag besøg af, CEO og Frank Haarder, CFO til en diskussion af udviklingen i BioPorto. Jeg vil høre om I er

Læs mere

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009

Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 26. august 2009 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 (ikke revideret) Exiqon A/S, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar 10. februar 2011

10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar 10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar February 10, 2011 1 Grundlaget for vores forretning LNA teknologiplatformen Life Sciences-segmentet Diagnostik-segmentet Finans Forventninger til 2011 2 February

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 31. marts 2011

Ordinær generalforsamling. 31. marts 2011 Ordinær generalforsamling 31. marts 2011 1 March 31, 2011 Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til 2011 Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER. Årsrapport Global Reports LLC

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER. Årsrapport Global Reports LLC KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

NASDAQ OMX, 26. maj 2009. Lars Kongsbak, CEO June 4, 2009. Hans Henrik Chrois Christensen, CFO

NASDAQ OMX, 26. maj 2009. Lars Kongsbak, CEO June 4, 2009. Hans Henrik Chrois Christensen, CFO NASDAQ OMX, 26. maj 2009 Lars Kongsbak, CEO June 4, 2009 Hans Henrik Chrois Christensen, CFO 1 Dagsorden for præsentation Kort introduktion til Exiqon Forretningsområder Finansielle højdepunkter i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 2. marts 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 2. marts 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 43 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. marts 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

5 års hoved- og nøgletal

5 års hoved- og nøgletal Årsrapport 212 5 års hoved- og nøgletal ( undtagen nøgletal) 212 211 21 29 28 Nettoomsætning 117.4 111.458 93.51 82.247 84.821 Produktionsomkostninger -5.186-49.296-45.424-41.785-4.387 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011 Årsrapport 2011 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i 2011 6 CEO-perspektiv 2011 8 Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14

Læs mere