1. Displayfuktioner Display-indhold Navn og funktion for hver del 184

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Displayfuktioner 181 2. Display-indhold 182 3. Navn og funktion for hver del 184"

Transkript

1 Cykelcomputer SC-6502 / SC-6501/ SC-M500 INDEKS Danish 1. Displayfuktioner Display-indhold Navn og funktion for hver del 184 Aktuel hastighed (VEL) 185 Gear-indikator (bar) Tidsdisplay (CLK) Turafstandsgruppe (TIM, DST, MAX, AVE) 186 Fartpil ODO-måler (ODO) 187 Stopur (STW) gruppe Kadence (omdr./min.) 188 Hoveddisplay kadence (VEL) Omgangstæller (CNT) Digitale antal geartænder (for-bag) 189 Visning af lav batteristand (LO BAT) Strømbesparelsesfunktion 4. Ændring af indstillingsdata og 190 cykelnummer 5. Gennemsyn af data efter 191 fjernelse af computeren fra beslaget 6. Indstillingstolerancer Montering på cyklen Datainput 193 Udskiftning af batteri 199 Fejlfinding

2 ADVARSEL Vær ikke for opmærksom på data på cykelcomputeren under kørsel, for det kan forårsage uheld. Specifikationer Måler SC-6502 SC-6501 / SC-M500 Beslag/sensorenhed SM-SC70 SM-6501 SM-6501-MD SM-6501-M STI-greb ST-7800 ST-6600 ST-6603 ST-7700-C ST-6510 ST-5500-CA ST-4400 ST-3300/3303 ST-M510 SL-M510 ST-M952 SL-M952 ST-M750 SL-M750 ST-M570 SL-M570 BEMÆRK; * Knappen All Clear (AC) (Nulstil) benyttes til at nulstille hovedenhedens hukommelse. * Skil aldrig hovedenheden ad, for den kan ikke samles igen. * Hovedenheden er fuldt vandtæt, så den kan modstå vådt vejr; den bør dog ikke bevidst placeres i vand. * Undgå at efterlade hovedenheden direkte udsat for ekstrem varme. * Vær forsigtig med håndtering af enheden, og undgå at udsætte den for stød. * Anvend ikke opløsningsmidler til rengøring af dele såsom hovedenheden eller sensoren, idet de kan opløse indkapslingen. * Brug en klud, der er opblødt i en mild blanding a neutral sæbe og vand til at rengøre disse dele. * Hvis du anvender SM-6501/M/MD sammen med en LED fra en anden producent, kan det ske, at hastighedsmålingen ikke bliver korrekt. Ved brug af en LED fra en anden producent, anbefales det, at SM RS benyttes. 180

3 1. Displayfuktioner Current Speed (Aktuel hatisghed) og Gear Indicator (Bar) (Gear-indikator (Bar)) vises altid. funktion 1 funktion 2 CLK Ur Kadence rpm TIM Turtid Hoveddisplay kadence VEL DST Turafstand Maksimumhastighed MAX ODO ODO-måler Gennemsnitshastighed AVE STW Stopur Omgangstæller CNT SM-SC70 SM-6501 SM-6501-MD Funktionsknap SM-6501-M Funktionsknap Tryk én gang på funktionsknappen ST/SP knap Funktionsknap Hold funktionsknappen nede i 2 sekunder eller mere 181

4 2. Display-indhold funktion 1 Ur (CLK) Aktuel hastighed (VEL) Turtid (TIM) Stopur Stopurets tripafstand (DST STW) Turafstand (DST) Stopurets gennemsnitshastighed (AVE STW) ODO-måler (ODO) Stopurets maksimumhastighed (MAX STW) 182

5 funktion 2 Kadence (rpm) Hoveddisplay kadence Omgangstæller Antal geartænder (digital) Maksimumhastighed Gear-indikator (bar) Gennemsnitshastighed Fartpil Display for lav batteristand 183

6 3. Navn og funktion for hver del Foran Hoveddisplay 1. Aktuel hastighed (VEL) 8. Kadence Bagpå 2. Gear-indikator (bar) Underdisplay 3-7, 9-10 Knap B Knap A Batteridæksel AC All Clear (Nulstil) knap STI bremsebeslag < ST- 7800, ST C, ST- 6600/6603, ST- 6510, ST CA, ST- 4400, ST- 3300/3303 > < ST- M510, SL- M510 > ST/SP knap Greb i højre side: Funktionsknap Greb i venstre side: ST/SP knap Funktionsknap < ST-M952, ST-M750, ST-M570, SL-M952, SL-M750, SL-M570 > Funktionsknap ST/SP knap 184

7 (1) Aktuel hastighed (VEL) km/t, mph Ved visning af hoveddisplaykadence øverst 0,0 (2,0) 130,0 km/t 0,0 (1,2) 80,0 mph (område) Den aktuelle hastighed vises øverst i hoveddisplayet. Aktuel hastighed vises i underdisplayet (2) Gear-indikator (bar) Frontvisning For dobbelt : Lav position For tredobbelt : Mellemposition For enkelt : Gearindikatorbar vises ikke, hvis sensorkablet ikke er tilsluttet, eller hvis den er afbrudt. Bagvisning Visninger; Øverst for mindste tandhjul Lav for største tandhjul 7. tandhjul ved 10-tandhjulssæt 7. tandhjul ved 9-tandhjulssæt 7. tandhjul ved 8-tandhjulssæt 7. tandhjul ved 7-tandhjulssæt (3) Tidsdisplay (CLK) 24-timers ur Uret vises, når function 2 ændres til function 1 og under strømbesparelsesfunktion. 185

8 (4) Turafstandsgruppe (TIM, DST, MAX, AVE) Turafstandsgruppen inkluderer turtid (TIM), turafstand (DST), maksimumhastighed under tur (MAX) og gennemsnitshastighed under tur (AVE). For at aktivere turafstandsgruppen, skal der trykkes på funktionsknappen indtil TIM vises, hvorefter der skal trykkes på ST/SP knappen. Turtid (TIM) km/mile blinker 0-99:59:59 (t;min;sek) ST/SP knap ST/SP knap Turafstand (DST) 0-999,99 (km, mile) TIM-gruppe (automatisk stop og start) start er aktiveret TIM-gruppe er deaktiveret Maksimumhastighed (MAX) 0,0 (2,0) -130,0 km/t Gennemsnitshastighed (AVE) 0,0 (2,0) -130,0 km/t 0.0 (1,2) -80 mph. 186 Fartpil Bevæger sig, når afstandstiden er aktiveret. Pilen opad indikerer, at den aktuelle hastighed er hurtigere, og den pilen nedad indikerer, at den aktuelle hastighed er langsommere end gennemsnitshatisgheden for denne tur. < Nulstil > Tryk på ST/SP knappen og funktionsknappen samtidig, mens gruppen er aktiveret. Bemærk; For at beregne gennemsnitshastigheden, skal du køre i 10 sekunder eller mere. Hvis turtiden (TIM) overstiger 100 timer eller turafstanden (DST) overstiger 1000 kilometer (1000 miles), vil værdierne for turtiden (TIM) og turafstanden (DST) blive stillet tilbage til nul, og målingen vil derefter fortsætte. ER vil imidlertid blive vist som gennemsnitshastigheden (AVE). For at slette dettte display, skal det stilles tilbage til nul. Bemærk, at dette vil slette alle værdierne for de målinger, som er foretaget op til det punkt.

9 (5) ODO-måler (ODO) ,9 km, mile Viser den kumulative afstand, der er kørt. (6) Stopur (STW) gruppe Denne gruppe inkluderer stopurs turafstand, gennemsnitshatished og maksimumhastighed. Stopuret aktiveres ved tryk på ST/SP knappen. Mens stopursgruppen er aktiveret, blinker stopursdisplayet (STW). Stopurets turafstand (DST, STW) gemmer totalen under STW-funktion. Stopurets gennemsnitshastighed (AAVE, STW) gemmer gennemsnitshastigheden under STW funktion. Maksimumhastighed (MAX, STW) gemmer maksimumhastigheden under stopursfunktion. < Start og stop > Funktionsknap (STW) gruppefunktion vises ST/SP knap Stopur (STW) :00 (min, sek) Start ST/SP knap Stop Tryk på ST/SP knappen og funktionsknappen samtidig Nulstil Stopurs turafstand (DST,STW) km mile Bemærk ; Funktionerne i denne gruppe er kun tilgængelige, når stopuret er aktiveret. Hvis turafstandsfunktionen også er aktiveret samtidig, så er det ikke muligt at se afstanden. Men turafstanden, gennemsnitshastigheden og maksimumhastigheden gemmes stadig. Stopurs gennemsnits hastighed (AVE,STW) km/t mile/t Stopurs maksimumhastighed (MAX, STW) km/t mile/t knap B 187

10 (7) Kadence (omdr./min.) Kadence udregnes på baggrund af antallet af for- og baggeartænder og aktuelle hastighed. Bemærk; Kadence optræder altid under bevægelse, uanset om kranken roterer. (8) Hoveddisplay kadence (VEL) Kadence (omdr./min.) kan også vises i hoveddisplayet. Aktuelle hastighed flyttes til underdisplayet. Kadence i hoveddisplay Aktuel hastighed i underdisplay (9) Omgangstæller (CNT) Denne funktion benyttes til at tælle omgange etc. (område 0-99) Omgangstæller aktiveres ved tryk på ST/SP knappen. For at nulstille tælleren skal der trykkes på functions- og ST/SP knappen samtidig. 188

11 (10) Digitale antal geartænder (for-bag) Gearkombinationer vises, når et skifte er foretaget. Dette vises circa 2 sekunder, hvorefter det oprindelige skærmbillede vender tilbage. (11) Visning af lav batteristand (LO BAT) Dette blinker, når der er lav batteristand. Batteriet skal udskiftes snarest muligt. (12) Strømbesparelsesfunktion Når computeren ikke modtager signal eller der ikke trykkes på en knap i en periode på 30 minutter, skifter enheden til strømbesparende funktion, hvorefter kun uret vises i displayet. Annullering af strømbesparende funktion Den almindelige visning kommer tilbage så snart knap A eller knap B trykkes ind. Bemærk; Ved stopursfunktion fortsætter stopuret med at fungere, selv hvis strømbesparende funktion er aktiveret. Stopuret standser automatisk efter 90 minutter. Knap A eller knap B Cykelnummerdisplay Visning af antal geartænder Displayfunktion 189

12 4. Ændring af indstillingsdata og cykelnummer Ændring af indstillingsdata Andet display end CLK display Knap B 5 sekunder Ændring af cykelnummer Cykelnummer vises Knap B Indstillingsfunktion for dækkets omkreds vises. Knap A Visning af cykelnummeret, der skal ændres. Ændring af dækkets omkreds Ændring af antal geartænder for-bag Knap B 2 sekunder Ændring af bagskiftertype Knap B 2 sekunder Knap B 2 sekunder Normalt display 190 Se 8. Datainput. For at ændre indstillingen af tiden, skal underdisplayet skiftes til at vise CLK-display, og derefter trykkes på knap B i 5 sekunder eller mere, hvorefter den nye tidsindstilling indtastes. Denne funktion giver mulighed for at nulstille inputdata uden at miste nogle data, som er gemt indtil da (såsom total afstand og turafstand).

13 5. Gennemsyn af data efter fjernelse af computeren fra beslaget Data kan stadig gennemses efter computeren er fjernet fra beslaget på styret. funktion 1 funktion 2 CLK rpm STW TIM VEL DST, STW DST MAX AVE, STW ODO AVE MAX, STW STW CNT ændringer i rækkefølge ved tryk på knap A ændringer i rækkefølge ved tryk på knap B 6. Indstillingstolerancer VEL ±1% DST, ODO 0.05% CLK STW, TIM 50ppm 30ppm (5 minutter eller mindre pr. Måned) 191

14 7. Montering på cyklen Montér grebene på styret. Tilslut derefter og justér bremse- og gearskiftekabler. Se detaljer om disse procedurer i servicevejledning STI Greb. (1) Montering af signalkabel (SM-SC70/SM-6501) Montér signalkablet Fig.1 som vist in Figur 1. Tilspændingsmoment: N m {3-5 kgf cm } * For SM-6501-M og SM-6501-MD, se vedlagte servicevejledning. (2) Montering af computeren Montér holderen og beslaget som vist i Figur 2. SM-SC70/SM-6501 ( ) Sæt signalkablet fast på styret med tape. Fig.2 Beslag (3) Skub computeren ind i beslaget, indtil det klikker på plads. som vist på Figur 3. Fig.3 Beslag Computer Bånd Tilspændingsmoment: 1 N m {10 kgf cm } SM-SC70/SM-6501 ( ) Herefter lægges styrtape på styret for at fastholde både signalkabel og bremsekabel. 192

15 (4) Montering af magnet og sensorer Brug en skruetrækker til at fastspænde magneten midlertidigt til en eger på højre side af forhjulet som vist i Fig. 4. Læg en gummipakning mellem forgaflen og sensoren som vist i Fig. 5. (Gaffeldiameter mellem 11 og 35 mm) Placér magneten i sensorlinien som vist på illustrationen. Justér magnetens placering, så afstanden mellem magneten og sensorerne er 1-5 mm. Spænd magneten og sensorerne fast her. Indstil placeringerne, således at afstanden mellem måleren og sensoren er inden for følgende: Lodret: 50 cm Vandret: 10 cm Træk Fig.4 Fig.5 Forgaffel Ø 2.1mm eller mindre Sensorer 1-5 mm Magnet Måler Hastighedssensor 8. Datainput (*data for op til 4 cykler kan indtastes) 1. Km eller Miles 2. ODO-målerdata 3. Dækkets omkreds* Sensorer 4. Antal tænder på klinge og tandhjul* 5. Bagskiftertype* 6. Aktuel tid Mål først dækkets omkreds og kontrollér antallet af tænder på klinge og tandhjul. For at male dækkets omkreds skal det først kontrolleres, at dækket er pumpet til standard-dæktryk. Sæt et mærke på dækket og jorden på det unkt, hvor dækket berører jorden, og flyt cyklen en omgang fremad på forhjulet, mens du sidder på cyklen. Markér punktet, hvor markeringen på dækket rører jorden igen. Mål afstanden mellem de to punkter i millimeter. Afrund afstanden til nærmest delelige med 5 mm. 193

16 [ ] Eksempel mm 2030mm mm 2035mm mm 2040mm Kontrollér om forreste kædehjul er enkelt, dobbelt eller tredobbelt. Eksempel 53 Enkelt 53x39 Dobbelt Rul frem Hjulomkreds 48x38x28 Tredobbelt 194 Kontrollér om kassetten Eksempel har 7, 8, 9 eller 10 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 tandhjul. [ ] 10 tandhjul 12,13,14,15,16,17,19,21,23 9 tandhjul (1) Valg af kilometer eller miles Ved tryk på AC knappen vises displayet fra Fig. 6 og indstillingen km/t begynder at blinke. Vælg mellem km/t eller miles/t ved at trykke på knap A. Når dit valg vises, skal du trykke på knap B i 2 sekunder eller mere for at indstille. (2) Indtastning af ODO-målerdata Displayet skifter som vist i Fig. 7. For hver kolonne skal der trykkes på knap A, således at der vises et tal, og derefter trykkes på knap B for at godkende indstillingen. Efter indtastning af den enkelte decimal trykkes på knap B i 2 sekunder eller mere. Hvis der ikke indtastes ODO-målerdata, skal der trykkes på knap B i 2 sekunder eller mere, når displayet ser ud som vist i Fig. 7. (3) Indtastning af dækkets omkreds Displayet skifter som vist i Fig. 8. Tryk på knap A for at få vist cykelnummeret, som skal ændres, og tryk på knap B i 2 sekunder eller mere. Pga. de forindstillede klinge- og tandhjulskonfigurationer, anbefales cykelnumrene 1 og 2 til vejcykler og cykelnumrene 3 og 4 til MTB-cykler. Fig.6 Fig.7 Fig.8 Knap B : Godkend Nulstil (AC) knap Knap B : Godkend Knap B : Godkend Knap A : Vælg Knap A : Ændring af værdi Knap A : Ændring af cykelnummer

17 Displayet viser billedet i Fig. 9. Indtast værdien, som blev målt tidligere Dækkets omkreds (mm) Indikerer dækstørrelse til 26 x 1,75 Fig.9 Knap B : Godkend Knap A : Ændring af værdi Værdien stiger med 5 mm hver gang der trykkes på knap A. Værdien ændres hurtigt, når der fortsat trykkes på knap A. Når det ønskede valg vises, skal du trykke på knap B i 2 sekunder eller mere for at indstille. I tilfælde af dæk, som har en omkreds på mindre end 2050 mm, skal knap A holdes nede. Efter værdien stiger til 2400, skiftes til Fortsæt med at trykke på knap A, indtil den ønskede værdi opnås og tryk derefter på knap B i 2 sekunder eller mere for at indstille. Visningen af dækkets størrelse kan være en af følgende 18 visninger udover 26 x 1,75 (2050 mm) Dæk af andre størrelser end disse vises ikke ETRTO Hoveddisplay Underdisplay ETRTO Hoveddisplay Underdisplay / / /8 * Hvis dækkets omkreds passer en af dem i listen, vises dækstørrelsen skiftevis. 195

18 (4) Indtastning af antallet af tænder på klinge og tandhjul Displayet skifter da til det, som er vist i Fig. 10. Fig.10 Inderste klinge Yderste klinge Forreste klinge Lavt gear Højt gear Bageste tandhjul Antal af tænder på største klinge Knap B : Godkend Knap A : Ændring af værdi Følgende tandantal er forindstillede i computeren. Klinger foran No.1 Kassette Klinger foran No.2 Kassette Klinger foran No.3 Kassette 48 x 38 x 28 (3 klinger) 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 (10 tandhjul) 48 x 38 x 28 (3 klinger) 11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 (10 tandhjul) 42 x 32 x 22 (3 klinger) 11,12,13,16,18, 21, 24, 28, 32 (9 tandhjul) Klinger foran No.4 Kassette 42 x 32 x 22 (3 klinger) 11,12,13,16,18,21,24,28,32 (9 tandhjul) Indtast værdierne med yderste klinge først. 48 (eller 42 hvis nr. 3 eller 4 er valgt) blinker i displayet. Tryk på knap A, indtil den ønskede indstilling vises, og tryk derefter på knap B for at godkende den nye indstilling. (Indstillingsområde: 60-40) -- vises hver femte gang værdien ændres. Hvis denne værdi indnstilles til den ydre klinge vha. knap B vil alle gearindikatorrelaterede visninger bliver fjernet. 196 Når knap A trykkes ned i 2 sekunder eller mere, skifter værdien hurtigt. Efter indstilling af værdien for den største klinge skifter displayet til det, der er vist i Fig. 1. Ved enkelt kædehjul trykkes på knap A, indtil -- vises, hvorefter der trykkes på knap B. Fig.11 Knap B : Godkend Antal tænder på mellemste klinge. Knap A : Ændring af værdi

19 Indtast antal tænder på inderste klinge (ved dobbelt kædehjul) eller mellemste klinge (ved tredobbelt kædehjul). 38 (eller 32 hvis nr. 3 eller 4 er valgt) blinker i displayet. Denne position kan indstilles fra ved samme procedure som ved indstilling af yderste klinge. Efter indstilling af inderste klinge eller mellemste klinge skifter displayet til det, der er vist i Fig. 12. Fig.12 Knap B : Godkend Knap A : Ændring af værdi Antal tænder på inderste klinge 28 (eller 22, hvis nr. 3 eller 4 er valgt) Ved brug af dobbelt kædehjul trykkes på knap A en gang, således at -- vises, og derefter trykkes på knap B for indstilling, hvilket betyder at kædehjuletregistreres som dobbelt kædehjul, og displayet skifter til at vise indstillingerne for de bageste tandhjul. (Bemærk: Knap B skal trykkes ned og slippes omgående. Hvis den trykkes ned i mere end 2 sekunder, vises den næste bagskiftertype for indtastning af data.) Ved brug af tredobbelt kædehjul kan værdien indstilles fra 15 til 34 ved samme procedure som ved indstilling af mellemste klinge. Indtast antal tænder på tandhjul. Displayet skifter da til det, som er vist i Fig. 13. Indtast antallet af tænder på hvert tandhjul ved samme procedure som den, der blev brugt ved klingerne. Tryk på knap A for at indstille det ønskede antal tænder, og tryk derefter på knap B for at godkende indstillingen. Værdien kan indstilles fra 11 til 42. Når indstillingen for det mindste til det 7. tandhjul er foretaget, så skifter displayet til det, som er vist i Fig. 14. Fig.13 Fig.14 Antal på 7. tandhjul plus en tand Knap B : Godkend Knap B : Godkend Antal på 7. tandhjul Knap A : Ændring af værdi Knap A : Ændring af værdi 197

20 Hvis kassetten har 7 tandhjul, så skal der trykkes på knap A en gang for at skifte det blinkende 21 til --, og derefter skal der trykkes på knap B én gang. Dette betyder, at der ikke er et 8. tandhjul, og indtastningen af antallet af tænder på tandhjulene er gennemført. Hvis kassetten har 8 tandhjul, skal antallet af tænder for denne position indtastes, hvorefter samme procedure som ovenfor følges med indtastning af -- i 9. position eller indtastning af antallet af tænder på 9. tandhjul. Hvis kassetten har 10 tandhjul, skal antallet af tænder for det 10. tandhjul indtastes. Kontrol af det indtastede antal tænder Når indstillingen af antal tænder på tandhjulene er afsluttet, vender displayet tilbage til det oprindelige inputdisplay. Kontrollér igen værdierne ved at trykke på knap B gentagne gange for at godkende hvert antal tænder. Tryk på knap B en gang hver gang, og kontrollér om det indtastede antal tænder svarer til tandhjulsplaceringen på displayet. Viste del Hvis alle indtastede værdier er korrekte, skal der trykkes på knap B i 2 sekunder eller mere for at fortsætte med den næste indtastningsprocedure. Denne værdi (5) Indtast bagskiftertype Displayet skifter til det, der er vist i Fig. 15. Displayet skifter fra 111 til 222 hver gang der trykkes på knap A. 111 ved traditional bagskifter 222 ved Rapid Rise bagskifter (bagvendt fjedertype) Fig.15 Knap B : Godkend Knap A : Vælg 198 Tryk på knap B i 2 sekunder eller mere for at fortsætte med næste indtastningsprocedure. (6) Indstilling af tid (24-timers format) Displayet skifter da til det, som er vist i Fig. 16. Indstil tiden til et minut senere end den aktuelle tid. Eksempel Hvis klokken er 10:46:23 10:47: - - Hvis klokken er 13:59:16 14:00: - - [ ] Fig.16

21 Timerne stiger, når der trykkes på knap A. Hvis der trykkes på knap A samtidigt, stiger timerne hurtigt. Tryk på knap B én gang for at indstille time. Derefter begynder minutsektionen at blinke, som det er vist i Fig. 17. Indstil minutterne vha. samme procedure som for indstilling af timer. Derefter starter uret. Fig.17 For at fortsætte med at indtaste data for et andet cykelnummer, skal underdisplayet ændres til at vise noget andet end CLK-displayet. Derefter trykkes på knap B i 5 sekunder eller mere. Tryk derefter på knap A indtil cykelnummeret, der skal indtastes, vises, og tryk så på knap B igen. Se detaljer om indtastning af nye data i 4. Ændring af indstillingsdata. Bemærk; Nulstilling af ur Fremkald et display, hvor CLK vises i underdisplayet. Tryk på knap B i 5 sekunder eller mere for at ændre tidsindstillingen. Udskiftning af batteri Måler (CR-2032 batteri) Indsæt batteriet således, at (+) siden kan ses som vist i Fig. 18, og spænd derefter batteridækslet. Batteriet, som sidder i ved køb, at beregnet til fremvisning. Hvis indikatoren for lav batteristand vises, skal batteriet udskiftes hurtigst muligt. Sensor (LR44 batteri) Indsæt batteriet således, at (+) siden kan ses som vist i Fig. 19, og spænd derefter batteridækslet. Bemærk; Hvis hastigheden ikke vises korrekt, selv når indikatoren for lav batteristand [LO BAT] ikke vises, så skal sensorens batteri udskiftes. ADVARSEL Afhændelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning om affald. Fig.18 Luk CR-2032 Åbn Luk Fig.19 Åbn LR44 199

22 * Hastigheden vises ikke. Fejlfinding Kontrollér, at hastighedssensoren og hovedenheden er placeret korrekt (afstand og orientering). Kontrollér, at placeringen af hastighedssensoren og magneten er korrekt. Kontrollér, at hovedenheden er sat rigtigt på beslaget. * Display kan ikke ses eller er svagt. Dårlig kontakt til hovedenhed, eller batteriet er tømt for strøm. Udskift hovedenhedens batteri med et nyt. * Der vises ukorrekte data. Tryk på A/C-knappen for at indtaste data igen. * Displayet er mørkt. Dette skyldes, at hovedenheden er varm og udsat af langvarig påvirkning af direkte sollys, som det kan forekomme i varmt vejr. Opbevar hovedenheden på et køligt, skyggefuldt sted, så den kan køle ned til normal. * Skift i datavisning er langsom. Computerens funktionstemperaturområde er 10 C til 50 C. Kontrollér, at temperaturen ikke er lavere end 10 C. * Gearindikator (bar) vises ikke korrekt. Løft bladfjederen, som sensoren er monteret på, som vist på illustrationen. Bladfjeder Gummisensorblok 200

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-50 cykelcomputer. V-50 er udstyret med de faciliteter og funktioner, som du har brug for, hvad enten du kører på landevej,

Læs mere

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montering af computeren Konfiguration af computeren Start afmåling Denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Du kan finde den nyeste brugsanvisning på vores websted

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE DANSK INDEKS 1 2 3 4 MED LEDNING MODEL MONTERING FARTSENSOR & MAGNET FORBUNDET HOLDER HOVEDENHEDEN KADENCESENSOR & MAGNET MONTERINGSAFPRØVNINGER TRÅDLØS MODEL MONTERING Wl2X TRÅDLØS FART & KADENCE SENDER

Læs mere

CATEYE STRADA WIRELESS

CATEYE STRADA WIRELESS STRADA WIRELESS CC-RD310W DK 1 CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst

Læs mere

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted

Læs mere

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W STRADA SLIM CC-RD310W DK 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Denne model leveres med en sensor med inspiration fra moderne landevejscykler. Den kan ikke anvendes på cykler, hvor afstanden mellem

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Cycle Computer SC-7900 MANUAL DE INSTRUÇÕES SERVICEVEJLEDNING BRUKSANVISNING HUOLTO-OHJEET SI-7DC0A-002

Cycle Computer SC-7900 MANUAL DE INSTRUÇÕES SERVICEVEJLEDNING BRUKSANVISNING HUOLTO-OHJEET SI-7DC0A-002 SI-7DC0A-002 MANUAL DE INSTRUÇÕES SERVICEVEJLEDNING BRUKSANVISNING 𠃵π HUOLTO-OHJEET Cycle Computer SC-7900 One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A. Phone: +1-949-951-5003 Industrieweg 24, 8071

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD430DW Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted hvor

Læs mere

BRUGSANVISNING 5002A

BRUGSANVISNING 5002A BRUGSANVISNING 5002A Laptimer 5002A 2 PRODUCENT VIBORG HOVEDVEJ 24 DK 7100 VEJLE Tel.: +45 75 85 11 82 Fax: +45 75 85 17 82 web: www.uniprolaptimer.com e-mail: info@uniprolaptimer.com Laptimer 5002A 3

Læs mere

Fodbold for alle -hele året

Fodbold for alle -hele året Region 3 FARTMÅLER Brugsanvisning Fodbold for alle -hele året Funktioner Brugsanvisning Fartskærm, LED ON/OFF knap Recall-knap (genkald) MPH/Km/H-knapper (det anbefales at bruge km/t-knappen) Indikatorlys

Læs mere

CATEYE VELO WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-VT230W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger

CATEYE VELO WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-VT230W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger CATEYE VELO WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-VT0W Montering af computeren Konfiguration af computeren Start afmåling Denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Du kan finde den nyeste brugsanvisning på vores

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

ANVENDELSE GPS-MODTAGELSE

ANVENDELSE GPS-MODTAGELSE ANVENDELSE GPS-sportsuret er et navigationssystem, der ved at anvende et netværk af 24 satellitter, som kredser om jorden, kan bestemme urets position. Dette kan gøres når som helst og hvor som helst i

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide www.bontrager.com NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide DA NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen,

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 3 Kom i gang 4 Hastighedssensorens dele 4 Montering af hastighedssensoren 4 Parring 5 Vigtige oplysninger 6 Pleje og vedligeholdelse 6 Batteri 6 Ofte stillede

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5. PCarrier REPARATIONS- VEJLEDNING NR 5 PCarrier1 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj... 4 3. Vedligeholdelse... 5 3.1 Motor 50275... 5 3.2

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitets tracker med App til smartphone / tablet. Funktioner: Skridttæller Søvn overvågning Kilometer tæller Kalorietæller Aktivitetsmåler Søvn

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

BRUGSANVISNING 6001C

BRUGSANVISNING 6001C BRUGSANVISNING 6001C PRODUCENT VIBORG HOVEDVEJ 24 DK 7100 VEJLE Tel.: +45 75 85 11 82 Fax: +45 75 85 17 82 web: www.uniprolaptimer.com e-mail: mje@laptimer.dk Laptimer 6001C 2 Tillykke med din nye Laptimer

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

TÆND OG SLUK LAPTIMEREN:

TÆND OG SLUK LAPTIMEREN: TÆND OG SLUK LAPTIMEREN: TÆND/SLUK Det er meget simpelt at betjene en Unipro Laptimer for der er meget få funktioner der er skjult. En af dem er at tænde og slukke for Laptimeren. - For at tænde Laptimeren,

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cargobike Classic Electric

Cargobike Classic Electric Cargobike Classic electric Ladcykel til 4 børn med motor og skivebremser - 13.495 kr Prisen inkluderer 36 v motor, 9 AH batteri, lader, standardkaleche, overtræk, sikkerhedsseler til 4 børn, samlet og

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere