Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab"

Transkript

1 Exercise 7 Gruppe: De Fleksitive Casper Nøhr Marie Dansgaard Henrik Roloff Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab

2 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering DEL1 Dataindsamling og -behandling Metode Afgrænsning Dataindsamling og -behandling Målgruppeanalyse Personas DEL2 Designproces Skitsering Design til mobile enheder - usability Designovervejelser Motiverende strategi Sitemap - nuværende hjemmeside Konklusion Litteratur Bilag

3 Indledning Københavns Fødevarefællesskab (kbhff) blev stiftet i 2008 som en indkøbsforening, der har til formål at tilbyde medlemmerne lokalt producerede økologiske fødevarer til en pris, der kan konkurrere med konventionelt producerede og/eller importerede fødevarer. Den konkurrencedygtige pris sikres ved en høj grad af medlemsinddragelse, idet man med sit medlemskab forpligter sig til en månedlig arbejdsindsats på tre timer, og et eventuelt overskud fra salget anvendes til at sænke priserne, udvikle foreningen eller som bidrag til godtgørende formål. Som medlem i foreningen er man således både kunde, medarbejder og medejer. kbhff s websted, kbhff.dk, spiller en vigtig rolle i organiseringen af foreningen, både som informationskanal for eksisterende og potentielle medlemmer og som planlægningsværktøj. Her kan medlemmerne finde information om ugens grøntsagspose, søge inspirerende opskrifter, debattere og ikke mindst bemande vagtplanen, så det sikres, at alle opgaver løses. kbhff.dk bygger på WordPress bloggingplatform kombineret med wikis, et bbpress forumsoftware og Googles kalenderfunktion. På nær kalenderen er alle værktøjerne dårligt integrerete i webstedet, hvilket bevirker, at webstedet i realiteten har tre forskellige brugergrænseflader og følgelig tre forskellige grafiske udtryk. Samtidig er indholdet generelt dårligt struktureret. Det gør det besværligt at bruge webstedet og bevirker, at foreningen fremstår fragmenteret og ringe organiseret. Der er således gode muligheder for at forbedre webstedet. I 97% af alle danske hjem findes en mobiltelefon. 33% heraf er en smartphone (Danmarks Statistik 2011, s. 1). Da en stadig voksende andel af danske internetbrugere anvender mobiltelefonen til at komme på internettet (Danmarks Statistik 2010, s. 21), og der er mange fordele ved at vælge en Mobile first-tilgang (Wroblewski 2011, s. 6-7) til webdesign, har vi valgt at fokusere på en mobil løsning, som efterfølgende vil kunne danne grundlag for et redesign af desktop-webstedet. Sidstnævnte ligger dog uden for opgavens område (se Afgrænsning). Problemformulering Vi ønsker at udarbejde en mobil løsning for kbhff.dk, der sikrer medlemmerne mulighed for hurtig opdatering og smidig planlægning når som helst og hvor som helst, uden at de skal være afhængige af adgang til computere. Udover den forbedrede brugeroplevelse skal den mobile løsning bidrage til at brande kbhff som en professionelt drevet forening, der tager sine medlemmer alvorligt, og hvor spildtid minimeres så der holdes fokus på det overordnede formål: at fremme økologi for menneskets og naturens skyld. På denne baggrund har vi fundet det relevant at arbejde ud fra følgende problemformulering: Hvordan kan vi tilskære, strukturere og præsentere indholdet fra kbhff s eksisterende websted på et mobilt websted, så brugerne sikres en let og hurtig kilde til information og planlægning?

4 Eller noget lignende: Hvordan skal der tages højde for designet i forbindelse med brugervenlighed for mobile enheder? For at nå et fyldestgørende svar herpå har vi opstillet en række kriterier for, hvornår et mobilt websted for kbhff kan anses for vellykket: Let organisering af arbejdet gennem simpel og intuitiv opdatering af vagtplanen Hurtig adgang til den vigtigste information som eksempelvis ugens grøntsagspose og akut behov for afløsere Skabe et grønt design, der taler til målgruppen Mere overskuelig opskriftssamling Bedre oversigt over blogindlæg via kategorisering

5 DEL1 Dataindsamling og -behandling Metode Fremgangsmåden for vores projekt vil have bund i en iterativ proces, der er således ikke fastlagt et på forhånd start- og slutpunkt, med det vil ske som en flydende proces, hvori der kan arbejdes frem og tilbage imellem design og nye idéer. Med Fallmans (2003) termonologi hører vores designtyper ind under den Pragmatiske account som kan siges at være en mellemting blandt de mere yderliggående romantiske- og konservative accounts. Måden hvorpå en pragmatiker arbejder giver et godt billedet af måden hvorpå struktureringen af projektet forløber. Det skal dog ikke være direkte ensbetydende med at arbejdet ikke kan være flydende iblandt disse accounts, idet vi naturligvis også låner argumentationer og metoder fra videnskaber (derved det konservative), som beskriver processor i mennesket der skal tages højde for i sine design. (Eventuel grafisk fremstilling af nedenstående proces) 1. Identificering af målgrupper udarbejdelse af personas 2. Kortlægning af indhold på eksisterende kbhff 3. Definering af væsentligste indhold til mobilt websted 4. Udarbejdelse af roughboards og wireframes for mobilt websted 5. Mock-up af mobilt websted 6. HTML og CSS for væsentligste sider på mobilt websted

6 7. Usabilityundersøgelse 8. Tilpasning baseret på usabilityundersøgelse Afgrænsning Selvom opgaven tager afsæt i kbhff s eksisterende websted, der er udviklet for visning på stationære og bærbare computere, er sigtet med opgaven at designe et websted for mobile enheder (primært smartphones, og vi kommer derfor ikke ind på, hvordan de erfaringer vi har gjort os i løbet af designprocessen vil kunne finde anvendelse på et redesign af det eksisterende websted. Selvom størstedelen af mobiltelefonerne i danske hjem fortsat er af den konventionelle slags, vil vi i designet af det mobile website udelukkende fokusere smartphones, ud fra den begrundelse, at et hovedsageligt er personer med smartphones, der går på internettet via deres mobiltelefon. Mangler kilder Dataindsamling og -behandling Offline markedsanalyse (personlige interviews, spørgeskemaer) Online data (analytics, webmaster) Målgruppeanalyse Brugerne af kbhff spænder vidt, det er studerende, den almindeligt arbejde familiemor/far, pensionisterne og de idealistiske hippie typer. Der er dog karakteristika som kendetegner brugerne, hvorfor målgruppen ikke afgrænses demografisk, men mere ved politisk overbevisning, ikke at dette derved betyder at alle stemmer på Enhedslisten. Ud fra samtaler og interviews med brugerne opstilles der to personas som i større eller mindre grad kendetegner brugergrupperne af kbhff. Personas Ud fra værdierne for kbhff som er bestemt af medlemmerne samt uddrag fra interviews og opslag, kan der udarbejdes de personaer som benytter sig af fødevarefællesskabet. Hippien Går ind for bæredygtighed Meget opmærksom på miljøet og de indvirkninger man har som privat person igennem sine dagligdags valg. Ønsker at mindske sit CO2-fodspor. Går ind for fair og direkte handel. Er ikke glad for supermarkeder og fordyrende mellemled, ser hellere at pengene skal gå direkte til producenten, hvorved det også bliver billigere for forbrugeren. Tror på det bedste i mennesker. Vil kun dele sit fællesskab med andre som yder sit hertil. Ser økologi som den eneste rigtige måde at producere på.

7 Den semi-miljøbevidste Ønsker at fremstå som den miljøbevidste type, men fører ikke altid dette helt ud i livet. Støtter gerne gode formål, men er ikke den der går forrest med initiativet. Har ofte en travl hverdag, hvilket derfor også influerer den miljørigtige tankegang, det er ikke noget der altid er tid til. Er kendetegnet ved studerende og karrierepersonen som gerne vil have et andet image end kapitalsøgeren.

8 DEL2 Designproces Skitsering For at udvikle designet på forhånd og imødekomme eventuelle problemer med de valgte elementer, er en vigtig del af processen at skitsere på papir før der påbegyndes programmering og billeddesign. De skitserede mockups kan ligeledes bruges som testversioner overfor en eventuel bruger, for at få forhåndsvurderet brugergrænsefladen, hvorvidt disse fungerer intuitivt og har de ønskede funktionaliteter. Design til mobile enheder - usability I forhold til skrivelser i Mobile First: Begrænsning i selve størrelsen på skærmen, begrænsninger i form af at der navigeres ved brug af klodsede fingre, derfor skal knapper have en vis størrelse, som sikrer at brugeren ikke bliver irriteret under navigation på siden. Designovervejelser Hvor placeres knapperne i forhold til vigtighed, muliggørelse af navigation med en hånd, dvs. brug af tommelfinger. I overvejelserne omkring design skal der ligeldes inddrages aspekter omkring hvorledes budskaberne kommunikeres på den korekte måde, hertil kan bla. Laswells kommunikationsmodel bruges, denne kan opstilles således: Modellen kan bruges som grundlag for måden som det nye design skal udformes, hver kasse repræsenterer et område, hvori der skal tages højde for emner som kan have en betydning for de valg der skal tages i forhold til designet. Motiverende strategi

9 Ved at udvikle en særlig webside til smartphones, forenkler vi brugerens passage til sit mål. Den generelle webside bude også være let at gå til, så hvorfor det særlige behov? - Når en bruger får adgang til siden gennem sin smartphone, kan vi antage to ting: vedkommende er højst sandsynligt ikke hjemme og vedkommende har et ærinde hos os, som får ham til at trodse besværet ved at surfe på mobilen. Ud af disse antagelser, kan vi gå ud fra at brugerens nuværende miljø er travlt, og dermed ikke egner sig til fordybelse. Som designere af siden kan vi ved at anlægge en motiverende strategi, give brugeren lettere adgang til de elementer, som der er størst sandsynlighed for er hans mål (Fogg, 2003, s.33). For at finde de mest brugte elementer på hjemmesiden kunne vi f. eks. Bruge Google Analytics til at undersøge brugeres adfærd på siden. Herefter kunne vi koge siden ned til det mest essentielle og give et egnet design til mobilen. Denne strategi dækker dog ikke over at brugerens ærinde via smartphone er et andet end via pc. Derfor må vi som designere tænke med i processen: hvad vil VI gerne have at brugeren lægger mærke til når han vælger at bruge tid på os gennem smartphone? På den meget sparsomme plads vi har til rådighed på en smartphoneskærm kan vi foreslå de valg vi gerne vil have han tager, og som vi må antage han er åben over for (ibid, s.41). Vores hovedmål vil være at erhverve ham som kunde, men det er i vores interesse, at fremstå uegennyttige og derved vinde sympati. Særligt med en målgruppe som er særlig kritiske. Derfor skal det første tilbud på siden heller ikke være her bliver du medlem, men her har du nogle gratis opskrifter. Ved at forære noget til vores bruger, i form af hjælp og opskrifter, vil vores selskab fremstå uegennyttigt og give brugeren en fornemmelse af taknemmelighedsgæld (ibid, s.50). Den åbenhed kan vi bruge senere, når vi forslår et medlemskab. At åbne en webside via sin smartphone, og opdage en særlig udviklet side til individet som smartphonebruger er stadig mere undtagelsen end reglen. Det er dermed en behagelig overraskelse, som får brugeren til at føle sig vel mødt. Han kan mærke at der bliver taget særlig hensyn til hans behov og komfort (ibid, s.38). Dette vil forhåbentlig bidrage til hans åbenhed over for vores forretning.

10 Sitemap - nuværende hjemmeside

11 Wireframe skitser Logo Tagline (Er det Økologi til alle?) Opskrifter (link til ny side): links til undersider ved videre specifikation eller genbrug af råvaresky. Om KBHFF (link til ny side): Kort beskrivelse af guddommelige etiske principper, 3 gode grunde til at blive medlem + hvordan. Citat (Der må kunne siges noget om, hvorfor vi reagerer positivt på hvad andre godt kan lide? Marketingstrick anyway..) Afdelinger (dropdown fane med links): links til alle afdelinger Medlemmer (dropdown fane med links): vagtplan, forum Hjemmeside (link)

12 Roughboard - Stemningen som vi ønsker at brugeren skal opleve. Den skal have et øko-look, fremme den miljøbevidste tankegang. Simplistisk men effektfuld, da et overdrevet design muligvis vil have den modsatte effekt i forhold til modtageren: Hvis noget skal afspejle noget grønt og billigt skal der ikke kastes en masse Pang og flash ind.

13 Konklusion

14 Litteratur Wroblewski, Luke (2011): Mobile first. A Book Apart. Fogg, B. J. (2003): Computers as Persuasive Tools -Persuasive Technologi - Using Computers to Change What We Think and Do, s Morgan Kaufmann Publishers. Turner, P., Turner, S. (2011): Is stereotyping inevitable when designing with personas?. Design Studies, 32, Buxton, B. (2007): Sketching user experiences: getting the design right and the right design. Danmarks Statistik (2011): Befolkningens brug af internet 2010, Danmarks Statistik Danmarks Statitisk (2011): Elektronik i hjemmet 2011, Danmarks Statitstik Mobile Design and development: hl=da&lr=&id=lymeulbtkh0c&oi=fnd&pg=pr5&dq=smartphone+web+design&ots=ftvpd0noc6 &sig=smmhaax-njz2fufzqusiqh2sdii#v=onepage&q=smartphone%20web%20design&f=false Links til mobil website design: Bilag

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Motiverende design og brugervenlighed

Motiverende design og brugervenlighed Hovedopgave Multimediedesigner, Erhvervsakademiet Aarhus Tech, Forår 2010 Motiverende design og brugervenlighed Persuasive design and Usability af Christina Duus Vejleder: Niels-Erik Kaster Projektperiode:

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING

AFGRÆNSNING OPGAVEFORMULERING PROJEKTPLANLÆGNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING Modtagergruppen er unge studerende mellem 19-25 år - bosiddende i Storkøbenhavn. (Målgruppebeskrivelser fra conzoom.eu kan findes i bilagsmappen) GRUPPE 5 Margrethe Hansen, Karina Rossing,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

VisitAalborg - App en oplevelse

VisitAalborg - App en oplevelse VisitAalborg - App en oplevelse Når de besøgende skal opleve Aalborg, er det VisitAalborg, som byder dem velkommen til byen. Organisationen informerer omkring mulige oplevelser, som udbydes af deres samarbejdspartnere.

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1. Strategic frame and business focus Side 2 1.1 Indledning Side 3 1.2 Problemfelt Side 5 1.3 Problemformulering Side 6 1.4 Afgrænsning Side 7 1.5 Genstandsfelt Side 8 1.5.1 Interview

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere