Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2"

Transkript

1 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2

2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes for til- og frakobling af systemet. Nogle brugerkoder kan endvidere give adgang til yderligere valgmuligheder, såsom systemtest og udeladelse af grupper. Der vil blive installeret betjeningspaneler, normalt et betjeningspanel ved hver indgang-/udgangsdør. På betjeningspanelet udføres al systembetjening f.eks. til- og frakobling osv. De fleste brugerkoder kan benyttes på alle betjeningspaneler, dog kan lokale brugere kun benytte et bestemt betjeningspanel på systemet. Nødtaster I nødstilfælde har alarmsystemet tre nødalarmer. Disse aktiveres ved at holde to specifikke taster nede i tre sekunder. Nødalarmer Taster & & & Nødtasterne kan individuelt aktiveres eller deaktiveres for hvert betjeningspanel. Overfaldsalarmen kan programmeres individuelt til enten at være fuld eller tavs. Lås betjeningpanel. Tasterne på betjeningspanelerne kan låses, for at forhindre uønsket adgang til systemet. Nødtasterne vil ikke virke når tastaturet er låst. For at låse tasterne holdes Ja og Nej nede samtidig. For at oplåse tasterne igen holdes Ja og Nej nede samtidig. 2 Senest revideret den: 01/6-2006/KB (412/816 ver ver. 3.3) INS221

3 Lysdioder (LED) på betjeningspanel Der er fem lysdioder (LED) for indikering af systemets status. LED Status Betydning 230V ~ On Centralen bliver forsynet med 230V Blinker Der mangler 230V, centralen kører på nødstrømsbatteriet Fejl On Der er en fejl i systemet. Se side 18 for servicefejl Off Systemet fungerer korrekt Klar On Alle grupper er lukket og systemet er klar til at blive tilkoblet Off En eller flere grupper er aktive Blinker Systemet har aktive grupper med underfunktionen tvungen tilkobling Status On Viser systemets status Off Viser systemets status Udkoblet On En eller flere grupper er udkoblede Off Ingen grupper er udkoblede. Gruppefejl under tilkobling Før tilkobling checkes om alle forhold er sikret (at alle døre og vinduer er lukkede osv.) og ar lysdioden Klar er tændt. Forsøg på at tilkoble systemet hvor nogle gruppe er aktive (f.eks. vindue på klem, åbent vindue osv.) vil den interne lydgiver bippe (fejltone) og displayet vil vise hvilken gruppe som er aktiv. Fejltonen vil stoppe og udgangstonen vil fortsætte når alle grupper er sikret. Er det nødvendigt at lade en gruppe stå åben, skal gruppen udkobles (se side 13 for yderligere detaljer). Hvis en aktiv gruppe ikke kan sikres kan det skyldes en fejl. I tilfælde af dette, kontakt da straks alarm-installatøren. INS221 3

4 2. Daglig betjening Kontrollér om systemet er klar For at hjælpe til med at undgå fejl under tilkobling, findes der en KLAR -lysdiode på hvert betjeningspanel. KLAR -Lysdioden fungerer på følgende måde: Lyser lysdioden konstant, er systemet klar til tilkobling. Blinker lysdioden, har systemet udkoblede grupper og/eller grupper som er i fejl, men som kan tvinges til at være tilkoblede. Kontrollér disse grupper inden tilkobling. Er lysdioden slukket, er én eller flere grupper åbne. Find fejlen, eller lav en udkobling af grupperne før tilkobling. Betjeningspanelet viser den eller de grupper, som er i alarm: Gruppe 01 aktiv Entre Gruppe 03 aktiv Pir - Stue Hvis en gruppe, som ikke har tvunget udkobling, ikke udkobles manuelt og den står i aktiveret tilstand, vil der ved afslutningen af udgangstiden blive indikeret en udgangsfejl. Systemet vil herefter gå i fejltilstand (intern alarm). Endvidere vil sirenen afgive lyd, hvis dette er programmeret af installatøren. Indtast en gyldig adgangskode for at stoppe sirenen. 4 INS221

5 Til- og frakobling (uden valg af områder) Fuld tilkobling Fuld tilkobling benyttes normalt når den sidste person forlader området. Når systemet er fuldt tilkoblet, vil alle tilknyttede områder være tilkoblet. Klar -lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles. For fuld tilkobling af systemet gøres følgende: Klar -lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles. Tast Ja for at tilkoble. Forlad området. Når udgangstiden stopper, er systemet fuldt tilkoblet. Forlad omr de.. Deltilkobling Deltilkobling foretages normalt når der stadig findes personer i nogle af områderne. Hvis systemet er deltilkoblet vil alle delområdets grupper blive udkoblede. Inden systemet deltilkobles kontrollér da følgende: Check at ingen grupper er aktiverede. Hvis en gruppe er aktiveret, ret da fejlen eller udkobl gruppen. Check at ingen grupper er udkoblede ved fejl. For at deltilkoble systemet gøres følgende: Tast Deltilk Ja - Tilkobling Omr de tilk:1234 Systemet er nu deltilkoblet. INS221 5

6 Afbryd tilkoblingsproceduren For at afbryde tilkobling under udgangstiden gøres følgende: Tast Nej Systemet er nu frakoblet. Nej - Frakobling * Texecom 816 * Frakobling når indgangstid er startet For frakobling af systemet når indgangstiden er startet gøres følgende: Gå ind i det beskyttede område. Indgangstiden starter Indtast kode Systemet er nu frakoblet. * Texecom 816 * Frakobling uden start af indgangstid For frakobling af systemet når indgangstiden ikke er startet gøres følgende: Tast Nej Systemet er nu frakoblet. Nej - Frakobling * Texecom 816 * 6 INS221

7 Frakobling efter alarm For at frakoble systemet efter en alarm gøres følgende: Sirenerne stopper. Systemet er nu frakoblet Indbrud alarm :00:00 Gruppe 05 aktiv Pir 1 Stue Se side 15 for kvittering af alarmer. Automatisk deltilkobling Har installatøren programmeret systemet til intelligent deltilkobling, vil systemet automatisk deltilkoble hvis ind/udgangsvej -gruppen ikke aktiveres under udgangstiden. For at benytte automatisk deltilkobling gøres følgende: Klar -lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles. Tast Ja for at tilkoble. Forlad omr de.. Forlad det beskyttede område uden af aktivere ind/udgangsvej -grupperne Når udgangstiden stopper, er systemet deltilkoblet INS221 7

8 Ændre forbikoblergrupper til indbrudsgrupper ved deltilkobling. Ved deltilkobling vil forbikoblergrupper (f.eks. hoveddøren) starte indgangstiden, når de aktiveres. Det er dog muligt at ændre forbikoblergrupperne til indbrudsgrupper ved deltilkobling. Dette vil bevirke, at systemet vil lave en fuld alarm, hvis en forbikoblergruppe (f.eks. hoveddøren) aktiveres, mens systemet er deltilkoblet. Hvis systemet fuldt-tilkobles, vil grupperne fungere normalt. For at ændre forbikoblergrupper til indbrudsgrupper ved deltilkobling gøres følgende: Kontrollér, at systemet er deltilkoblet. (se side 5 for deltilkobling) Hold Deltilk.-tasten inde, til der lyder en bekræftelsestone Status-lysdioden blinker hurtigt Adg.-vej sikret Systemet er nu deltilkoblet med sikret adgangsvej. (Hvis en forbikoblergruppe åbnes, genereres en alarm). For at benytte forbikoblergrupper normalt ved deltilkobling gøres følgende: Kontrollér, at systemet er deltilkoblet. (se side 5 for deltilkobling) Hold Deltilk.-tasten inde, til der lyder en bekræftelsestone Status-lysdioden blinker langsomt Adg.-vej Normal Systemet er nu deltilkoblet med normal adgangsvej. (Hvis en forbikoblergruppe åbnes, starter indgangstiden). 8 INS221

9 Til- og frakobling af områder Fuld tilkobling når alle områder er frakoblede Denne menu tillader fuld tilkobling af ét eller flere områder. For fuld tilkobling af valgte områder gøres følgende: Klar -lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles. Tast Område Tast det/de område(r) som ønskes tilkoblet Tast Ja Udgangstiden starter nu for de valgte områder De valgte områder er nu fuldt tilkoblede Omr de **** < Omr de *23* < Forlad omr de.. Hvis den benyttede kode kun har adgang til enkelte områder, vil disse blive vist med *. De andre områder vil blive vist med. Fuld tilkobling med enkelte områder tilkoblet Denne menu tillader fuld tilkobling af ét eller flere områder. For fuld tilkobling af valgte områder gøres følgende: Klar -lysdioden skal lyse konstant, før systemet kan fuld tilkobles. Omr de.**. < Tast Område Nej - Frakobling INS221 9

10 Tast de områder som ønskes tilkoblet Tast Ja Udgangstiden starter nu for de valgte områder Ja=Tilk.Nej=Frak. Omr de **** < Ja=Tilk.Nej=Frak. Omr de *23* < Forlad omr de.. De valgte områder er nu fuldt tilkoblede Hvis den benyttede kode kun har adgang til enkelte områder, vil disse blive vist med *. De andre områder vil blive vist med. Deltilkobling af områder Denne menu tillader deltilkobling af ét eller flere områder. For deltilkobling af valgte områder gøres følgende: Omr de.**. < Tast Område Omr de **** < Tast de områder som ønskes tilkoblet Tast Deltilk. Udgangstiden starter nu for de valgte områder Omr de *23* < Forlad omr de.. De valgte områder er nu deltilkoblede. Status -lysdioden blinker. Hvis den benyttede kode kun har adgang til enkelte områder, vil disse blive vist med *. De andre områder vil blive vist med. Omr de.**. < 10 INS221

11 Frakobling når alle områder er tilkoblede Denne menu tillader frakobling af ét eller flere områder. For frakobling af valgte områder gøres følgende: Tast Område Nej - Frakobling Nej - Frakobling Omr de **** < Tast de områder, som ønskes frakoblet Tast Nej De valgte områder er nu frakoblet Nej - Frakobling Omr de *23* < * Texecom 816 * Frakobling når enkelte områder er tilkoblede Denne menu tillader frakobling af ét eller flere områder. For frakobling af valgte områder gøres følgende: Tast område Nej - Frakobling Ja=Tilk.Nej=Frak. Omr de **** < Tast de områder, som ønskes frakoblet Tast Nej De valgte områder er nu frakoblet Ja=Tilk.Nej=Frak. Omr de *23* < * Texecom 816 * INS221 11

12 Ændring til et andet område Normalt vil et betjeningspanel være tildelt til et bestemt område og derfor vise gruppeog status-indikering for netop det område. Dog kan man midlertidigt skifte betjeningspanelet over til et andet område og gruppe- og statusindikeringen vil således blive vist for det valgte område. Når betjeningspanelet er skiftet til et andet område, er det muligt at benytte adgangskoden for til- og frakobling af det valgte område (forudsat at adgangskoden har adgang til det valgte område) For at kunne anvende denne funktion, anbefales det at systemet er konfigureret som følger: Styring af andet område på betjeningspanel skal være aktiveret. Brugeren skal være tildelt flere områder. Brugeren bør være programmeret til Kun adgang til lokalt område. Betjeningspanelet bør kun være tildelt ét enkelt område. For at skifte til et andet område gøres følgende Tast Område Tast det område, betjeningspanelet midlertidigt skal styre Omr.tilk.: 1234 * Texecom 816 * Hvis der indtastes en kode, mens betjeningspanelet styrer et andet område, vil det fortsætte med at styre dette område i 1 minut efter sidste indtastning. Herefter vil det returnere til sit eget område. Hvis der ikke indtastes nogen adgangskode, vil betjeningspanelet returnere til sit eget område efter 10 sekunder. 12 INS221

13 Udkobling af grupper Manuel udkobling af grupper Hvis en gruppe er programmeret med underfunktionen udkobling mulig, kan brugeren via denne menu udkoble gruppen. Når gruppen er udkoblet, vil en aktivering af denne ikke generere en alarm. Efter en manuel udkobling af en gruppe vil den forblive udkoblet, indtil gruppen manuelt genindkobles igen. (Hvis funktionen genindkobling af udkoblede grupper ved frakobling benyttes vil samtlige grupper dog automatisk blive genindkoblet, hver gang systemet frakobles.) For manuel udkobling af grupper gøres følgende: Tast Udkobl Tast gruppenummeret på den gruppe, som ønskes udkoblet. Udkobling-lysdioden lyser Udkoble grupper Intet udkoblet Udkoble grupper Gr.01 udkoblet Tast evt. gruppenummeret på den næste gruppe, som ønskes udkoblet. Tast Ja for tilkobling af hele systemet, Deltilk. for deltilkobling, Område for tilkobling af bestemte områder eller Menu for at returnere til frakoblet tilstand. Hvis der ikke indtastes et gruppenummer som skal udkobles indenfor 60 sekunder, vil systemet forlade menuen igen. Genindkobling af grupper For manuelt at genindkoble udkoblede grupper, udføres den manuelle genindkoblingsprocedure. For manuel genindkobling af grupper gøres følgende: Tast Udkobl. INS221 13

14 Udkoble grupper Gr.01 udkoblet Tast gruppenummeret på den gruppe, som ønskes genindkoblet. Udkobling-lysdioden slukker Udkoble grupper Intet udkoblet Tast Menu for at forlade menuen Hvis funktionen genindkobling af udkoblede grupper ved frakobling benyttes, vil samtlige grupper automatisk blive genindkoblet, hver gang systemet er frakobles. Blok-udkobling Hvis flere grupper ofte ønskes udkoblet samtidig, kan disse inddeles i 4 forskellige udkoblingsblokke. For at blok-udkoble gøres følgende: Tast nummeret på udkoblingsblokken (1-4) efterfulgt af Udkobl Udkobling-lysdioden lyser Displayet viser på skift, hvilke grupper som er udkoblet: Udkoble grupper Gr.01 udkoblet Udkoble grupper Gr.03 udkoblet Ønskes grupper som ikke er i udkoblingsblokken udkoblet, indtastes gruppenummeret. Er der grupper i udkoblingsblokken som ikke ønskes udkoblet, indtastes gruppenummeret. Tast Ja for tilkobling af hele systemet, Deltilk. for deltilkobling, Område for tilkobling af bestemte områder eller Menu for at returnere til frakoblet tilstand. 14 INS221

15 Afstilling af alarmer Denne funktion anvendes for at afstille alarmer efter frakobling. Funktionen anvendes endvidere for at nulstille detektorer med latch-alarmindikation (selvhold), f.eks. røgdetektorer. For afstilling af alarmer gøres følgende: Displayet viser Tast indtil displayet viser: Eller tast + Tast Ja Displayet viser Tast JA for at kvittere alarmer * Texecom 816 * Alarmen er nu afstillet Hvis der kommer en fejltone, har brugeren ikke mulighed for at afstille alarmen. Hvis systemet er programmeret til teknikerreset af alarmer skal installatøren tilkaldes for at afstille alarmen. INS221 15

16 Dørklokkefunktion Når en gruppe har underfunktionen dørklokke, vil betjeningspanelet afgive en dørklokketone hver gang gruppen aktiveres. For at aktivére / deaktivére dørklokkefunktionen gøres følgende: Displayet viser Tast indtil displayet viser: Eller tast + Tast JA for at v lge d rklokke Hvis dørklokken ikke var aktiv, vil den nu være aktiveret. Betjeningspanelet vil afgive en ringeklokketone. Hvis dørklokken var aktiv, vil den nu være deaktiveret. Betjeningspanelet vil afgive en bekræftelsestone. Systemet kan også programmers til automatisk at slå dørklokkefunktionen til- og fra, f.eks. på bestemte tidspunkter, hvis en dør ikke lukkes osv. Hvis ingen grupper er programmeret med dørklokkefunktion, vil det ikke have nogen funktion at slå dørklokkefunktionen til. 16 INS221

17 Ændring af brugerkode For at ændre din brugerkode gøres følgende: Displayet viser Tast indtil displayet viser: Eller tast + Tast JA for at ndre egen kode Indtast ny kode: ****** Indtast den nye kode. Hver gang et ciffer indtastes forsvinder en *. Tast Ja for at godkende koden, med mindre koden har 6 cifre. Gentag koden. Indtast ny kode: ** Indtast ny kode: ****** Koden er nu ændret. Betjeningspanelet afgiver en bekræftelsestone. INS221 17

18 Servicefejl Når der opstår servicefejl i systemet, vil betjeningspanelets buzzer bippe (med mindre andet er programmeret under opsætning af betjeningspanelet). For at stoppe buzzeren ved en servicefejl indtastes adgangskoden. Ud over buzzeren vil fejl -lysdioden i betjeningspanelet blinke ved nye servicefejl. Når disse bliver bekræftet, vil fejl -lysdioden lyse, indtil fejlene bliver rettede. Kontakt installatøren for at få rettet fejlene. Systemet kan ikke tilkobles, så længe der er ubekræftede servicefejl ( fejl -lysdioden blinker). Se dog note nedenunder! Netspændingsfejl og telefonliniefejl kan hver især være programmeret med en forsinkelse. Fejl -lysdioden vil øjeblikkeligt blinke ved én af disse fejl, men der vil ikke blive rapporteret nogen servicefejl til kontrolcentralen før forsinkelsestiden udløber. Hvis funktionen tilkobling uden bekræftelse af netspændingsfejl er valgt, vil fejl - lysdioden blinke under netspændingsfejl. Fejlen behøver ikke blive kvitteret, før systemet kan tilkobles. 18 INS221

19 Installationsfirma: Adresse: Telefon: Fax: Kontrolcentral: ID-nr.: Telefon: INS221 19

20 Notater: 20 INS221

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere