Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion Antenner for bevægelige enheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder."

Transkript

1 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12

2 1. Hvad er en antenne? En antenne er en transducer En antenne er en transducer, dvs. en omsætter mellem 2 medier. Antennen omsætter elektromagnetisk energi i et kabel til elektromagnetisk energi i rummet. Forskellige egenskaber ved antennen afgør, hvor effektivt" denne omsætning udføres. 1. vi er interesseret i, at så meget som muligt af energien i kablet fortsætter som udstråling i rummet, dvs.: antennen selv må ikke forbruge energi. P udstrålet P kabel 2. Vi er interesseret i, at antennen koncentrerer sin udstrålede energi så effektivt som muligt på den måde, vi ønsker det. Gør den det, kan man enten opnå en større rækkevidde, eller man kan opnå, at sendeeffekten kan mindskes, indtil rækkevidden netop passer til den ønskede. Antennen omsætter elektromagnetisk energi i et kabel til elektromagnetisk energi i rummet. Rundstrålende antenne Retningsantenne Antenneteknik er altså i virkeligheden et spørgsmål om at holde hus med energien. Side 2 af 12

3 2. Kommunikationsantennetyper Man skelner mellem: 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige ("mobile") enheder Fastmonteret antenne (Basestationsantenne) Antenner for "mobile" enheder kan igen opdeles i: l. Land-mobile antenner (Køretøjsantenner) Landmobilantenne 2. Maritim-antenner (Skibsantenner) Maritimantenne 3. Portabel-antenner (Antenner til bærbart kommunikationsudstyr) Portabelantenne (4. Flyantenner) Portabelantenne Flyantenne I daglig tale anvendes ordet "mobil-antenne" oftest som betegnelse for en køretøjsantenne. Side 3 af 12

4 2.1. Fastmonterede antenner Fastmonterede antenner (engelsk: base station antennas ) kan være rundstrålende, retningsbestemte eller have en specialdesignet udstråling, som giver antennen et ganske bestemt dækningsområde. Rundstrålende Linkforbindelse (Retningsbestemt) Rundstrålende antenner Rundstrålende antenner anvendes oftest til kommunikation med mobile enheder, hvis position er uforudsigelig i forhold til base-stations-antennen. Retningsbestemte antenner Retningsbestemte antenner anvendes, hvor det vides hvor eller inden for hvilket afgrænset område modtageren af det afsendte signal befinder sig. specialdesignet udstråling Antenner med speciel, skræddersyet retningskarakteristik anvendes til at dække et nøje afgrænset, eventuelt usymmetrisk område, som regel med det formål ikke at forstyrre eller blive forstyrret af andre radiosystemer. Afgrænset dækningsområde Side 4 af 12

5 2.2. Antenner for bevægelige enheder Land-mobile antenner Kvartbølgeantenner De almindeligste køretøjsantenner udnytter biltaget som den ene halvdel af antennesystemet. Antennen er en såkaldt "monopol på jordplan". Grundtypen er en såkaldt kvartbølgeantenne. Man udnytter her, at antennen er tæt på 50 Ω, når pisken er ca. 1/4 bølgelængde lang ved arbejdsfrekvensen. Når pisklængden øges, stiger antennens gain. Gain'et falder dog igen, hvis pisklængden bliver over 5/8 bølgelængde. Når pisklængden øges, stiger antennens gain. Mange antenner udnytter biltaget som den ene halvdel af antennesystemet. Collineære antenner Skal der opnås yderligere gain, må man anvende såkaldt "collineære" antenner, hvor flere udstrålende strålerstykker er stablet oven på hinanden og arbejder sammen om at koncentrere udstrålingen i horisonten. Bedste monteringssted er midt i biltaget, hvor bedste rundstrålingskarakteristik opnås. Side 5 af 12

6 Maritim-antenner Maritimantenner minder meget om rundstrålende basestationsantenner, blot stilles der her som regel skærpede krav til mekanisk robusthed og korrosionsbestandighed. Maritim kommunikation foregår overvejende på mellembølge-, kortbølge og maritim- VHF-båndene. HF trådantenne HF antenne HF antenne Maritimantenner minder om rundstrålende basestationsantenner, dog med skærpede krav til robusthed. Side 6 af 12

7 Portabel-antenner Kvartbølgeantenner Portabelantenner er ligesom mobilantenner som regel 1/4 bølgeantenner "monopoler", som udnytter portabelapparatets chassis som jordplan, dvs. som den ene halvdel af antennesystemet. Som følge af dette som regel utilstrækkelige jordplan, samt håndens eller kroppens tilstedeværelse er udstrålingen fra portabelapparater ofte meget dårligt defineret, og man må generelt regne med lav virkningsgrad for portabelantennesystemer, både på grund af mistilpasningstab og tab på grund af væltet udstråling. Portabelantenner er som regel 1/4 bølgeantenner "monopoler". Halvbølgeantenner Anvendes imidlertid antennepiske, som er En forbedring på 5dB opnås ved brug af en 1/2 bølgelængde lange sammen med et 1/2 bølgeantenne + et tilpasningskredsløb. tilpasningskredsløb, kan man opnå, at antennen er uafhængig af kabinettet. Antennen fungerer "i sig selv", og i middelværdi opnås en så kraftig forbedring som 5 db! (i forhold til en 1/4 bølgeantenne på samme apparat) Flyantenner Flyantenner var før i tiden altid anbragt uden for flyets krop, men i vore dage behersker man til fulde den teknik, som er nødvendig for at kunne indbygge antennerne som en integreret del af flyets krop og alligevel opnå en tilfredsstillende udstrålingskarakteristik. Flyantenner er i dag integreret i flyet Side 7 af 12

8 3. Hvordan beskriver man, hvor god en antenne er? Fire tal beskriver, hvor god en antenne er i forhold til det ønskede: SWR = Standbølgeforhold (Standing wave ratio) D = direktivitet G = Gain BW = båndbredde (Begrebet polarisation vil vi ikke komme ind på her) 3.1. SWR Hvis antennens impedans er forskellig fra kablets impedans, vil antennen reflektere noget af den tilførte energi retur ad fødekablet tilbage til senderen, hvilket naturligvis er uønsket. Normalt er kablets impedans 50 Ω. Hvis R a betegner antennens impedans defineres standbølgeforholdet som: SWR = R a /50 Ω (Hvis R a er større end 50 Ω) SWR = 50/R a Ω (Hvis R a er mindre end 50 Ω) Eksempler: Hvis Ra = 50 Ω bliver SWR = 1.0 Hvis Ra = 100 Ω bliver SWR = 2.0 Hvis Ra = 25 Ω bliver SWR = 2.0 Vi er altså interesseret i, at SWR ligger så tæt på 1,0 som muligt for at få mest effekt overført fra kablet til antennen. Side 8 af 12

9 3.2. Direktivitet D Direktiviteten D er et udtryk for antennens evne til at dirigere den udstrålede effekt "et bestemt sted hen". Man taler normalt om enten rundstrålende eller retningsbestemte antenner. Rundstrålende En rundstrålende antenne med en høj direktivitet har en udstråling, der minder om en pandekage. Retningsbestemt En retningsbestemt antenne med høj direktivitet har en udstråling, der minder om lyskeglen fra en projektør. Rundstrålende Retningsbestemt Retningsbestemt Rundstrålende 3.3. Gain G Rundstrålende En antennes gain defineres som G = η. D, hvor η betegner antennens virkningsgrad. I gain-værdien er altså indbefattet eventuelle tab i antennen. η -tallet er altid mindre end direktiviteten. I langt de fleste antennetyper er egettabet så lille, at man kan regne G = D Båndbredde En antennes båndbredde er det frekvensområde, hvor den fungerer efter hensigten, dvs. både gain og SWR er inden for nærmere specificerede grænser. Side 9 af 12

10 4. Hvordan måler man, hvor god en antenne er? 4.1. Måling af SWR Standbølgeforhold Standbølgeforholdet måles normalt ved, at man indsætter et apparat i antennens fødekabel og måler hvor meget effekt, der kommer retur fra antennen i forhold til den effekt der sendes frem. Et sådant apparat kaldes en retningskobler. Retningskoblere Retningskoblere eller "standbølgemetre" til under 150 MHz er forholdsvis billige og rimeligt nøjagtige. Over 400 MHz er nøjagtige metre dyre. Det mest kendte universalinstrument er et BIRD-Wattmeter. Koaksialkabel Fremeffekt Retureffekt SWR-meter Sender Måling af standbølgeforhold Måling af gain En antennes gain måles i forhold til en anden, nærmere bestemt antennes gain ved en sammenligningsmåling. Denne sidste antenne kaldes for en referenceantenne, og referenceantennen er forskellig hvad enten man taler om basestationsantenner, mobilantenner eller portabelantenner. Direkte stråling Reflekteret stråling Måleopstilling Side 10 af 12

11 EIA RS norm for basestations- og mobilantenner EIA RS er en internationalt gældende norm for måling af gain for basestations- og mobilantenner. Ifølge denne norm angives basestationsantenners gain i forhold til en halvbølgedipol og mobilantenners gain i forhold til en kvartbølgepisk midt på biltaget. EIA RS norm bruges for basestations- og mobilantenner Ingen international norm for portabelantenner Der findes ingen international norm for måling af portabelantenners gain. Almindelig gængs praksis er dog at anvende en "kvartbølgeantenne på samme apparat" som referenceantenne. På grund af det udefinerbare jordplan som et håndapparat udgør, er det nødvendigt at udføre statiske middelværdiberegninger på et stort antal målinger for at kunne angive en portabelantennes gain rimeligt nøjagtigt. CCIR norm for mellem- og kortbølgemaritimantenner Mellembølge- og tildels kortbølgemaritimantenner måles efter den internationale norm CCIR Referenceantennen er her en 1/4 bølgemonopolantenne over vand, for hvilken der er opgivet beregnet feltstyrke som funktion af afstanden fra antennen, når denne påtrykkes en bestemt effekt. Måling og beregning En antenne, hvis gain skal måles, påtrykkes da et signal af kendt størrelse, og man måler feltstyrken i en vis afstand. Ved at regne tilbage kan man beregne, hvor meget antennen er (som regel) dårligere end referenceantennen. Gain'et opgives her som en virkningsgrad. Antenner for maritim-vhf udmåles som basestationsantenner. Direkte stråling Reflekteret stråling Side 11 af 12

12 4.3. Måling af BW Båndbredden er som regel givet som størrelsen af det mindste af de frekvensområder, hvori SWR og gain overholder specifikationerne. 1/4 bølge og collineær midt på tag A 1/4 bølge på tag B Collineær midt på tag A Collineær på bagskærmen B Collineær på tag Antenner placeret på biltag Antenner placeret på biltag og bagskærm Side 12 af 12

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere