Vurdering af Raizer Lift up

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Raizer Lift up"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Raizer Lift up Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Raizer Lift up. Vurderingen er sket fra april-juli 2015, og har fundet sted på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro. Resultaterne fremgår af VTV af Raizer Lift up. Vurderingen er godkendt af ledelsen på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro samt afdelingslederen for Afdeling for Sund Vækst. Ian Røpke Afdelingsleder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Sund Vækst Nørre Allé København Tlf: Hjemmeside: Afdeling for Sund Vækst Nørre Allé København N EAN nummer

2 VTV af Raizer Lift up 0,1 test Gennemført hos Living Lab Strandvejen, maj-juni, 2015 Den er fandme elegant! (En Borger)

3 Indhold Baggrund og formål... 3 Formål med undersøgelse af Raizer... 3 Teknologi... 3 Dataindsamling... 3 Arbejdsgange/ressourcer... 3 Deltagere i testen... 3 Vurdering... 4 Borger... 4 Organisation... 4 Teknologi... 5 Økonomi... 6 Konklusion... 7 Bilag... 8 Datasammenligning... 8 Quick guide Hjælp og sikkerhed FAQ Udarbejdet af Social og sundhedsassistentelever P3, Hold 1311 Sammenhængende forløb Velfærdsteknologi. Pernille L. Hansen, Christina V. Intzilaki, Anette Moldow, Simone M. Rune. Uddannelsesansvarlig: Mette R. Andersen. 2

4 Baggrund og formål Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro (RCIBØ) har 53 midlertidige døgnpladser til borgere som har behov for en rehabiliterende indsats. Borgere kan have fysisk funktionstab og dermed problematikker omkring mobilitet og balance. Borgere kan også have psykiske og/eller kognitive problematikker og er derved ikke altid i stand til at vurdere egen formåen. På baggrund af borgernes fysiske og psykiske tilstand oplever vi flere fald, både indenfor og på arealerne udenfor institutionen. I ydertimerne er bemandingen mindre end dagtimerne. Tidligere har hjælp op fra gulvet, krævet anvendelse af mobillift og tilhørende sejl. Formål med undersøgelse af Raizer At Borgeren oplever at kunne få hurtig og sikker hjælp ved fald på gulv. At personalet oplever en forbedring af arbejdsgangene, ved at kunne yde hurtig og sikker hjælp. At personalet oplever en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. At sammenligne Raizer med mobillift, som tidligere er brugt til fald på gulv. Teknologi Raizer lift up er en batteridrevet mobil løftestol. Raizer hjælper en liggende person op fra gulvet/underlaget ved hjælp af en person. Raizer vejer sammenlagt 13 kg og er fordelt på to mobile tasker. Raizer oplades ved hjælp af oplader og alm. stik. Raizer kan også tilsluttes cigaretladeren i bil. Dataindsamling Vi vil anvende produktvejledninger og oplysninger fra producenternes hjemmesider til sammenligning af Raizer og mobillift Viking M. Arbejdsgange/ressourcer Der er anvendt kvalitativt interview med nattevagter og forflytningsvejledere med spørgsmål omkring: Nuværende arbejdsgange ved fald. Betydning af arbejdsgangen og det fysiske arbejdsmiljø Deltagere i testen Forflytningsvejledere Nattevagter Borgere der vil medvirke til at afprøvning af Raizer. 3

5 Vurdering Borger Raizer har været afprøvet i samarbejde med to herrer, begge med en BMI over 26. Borger A indlagt på RCIBØ, efter et fald i forbindelse med sin fritidsinteresse. Borger A blev hjulpet op af to ambulance reddere. A har ikke tidligere været faldet og haft behov for hjælpemidler eller personer til at komme op. Borger A vejer 112 kg. Borger B var faldet i eget hjem om natten og blev hjulpet op af personale fra hjemmeplejen. Borger B, mente at der kom 3 personer og de anvendte et hjælpemiddel, Hvor jeg kom op og svæve Borger B vejer 98 kg. Opfylder Raizer borgernes behov? Begge borgere indvilligede i at lægge sig på gulvet og komme op ved hjælp af 1 person og Raizer. Efter afprøvningen sagde Borger A: Jeg var spændt på, hvordan sådan en lille pige og sådan et redskab med tynde ben kunne få mig op igen. Borger B, var overrasket over at det gik så hurtigt og han ikke skulle op og svæve Begge borgere var enige om, at Raizer var en god metode til at komme op igen. Ønsker borgerne at anvende teknologien? Begge borgere ønskede at anvende Raizer, frem for at blive hevet i af andre mennesker (Borger A) Begge gav udtryk for at det føles roligt og trygt at komme op med Raizer. Er borgerne mere selvhjulpne med brug af teknologien? Nej, Raizer er ikke hjælpemiddel der skal kompensere for en funktionsnedsættelse, men anvendes i en situation hvor borgere er faldet. Er teknologien årsag til større livskvalitet? Raizer kan ikke give større livskvalitet, men begge borgere udtrykte at det var en mere værdig metode at komme op på. Plejepersonalet der er introduceret til Raizer giver også udtryk for at metoden er mere etisk end at borgeren hænger og dingler i en lift Organisation Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Tre nattevagter ud af fire, er introduceret til Raizer. Alle tre oplyser, at så frem der er fald om natten, bruger de overvejende 2 personer til at løfte borger op fra gulvet uden brug af hjælpemidler. To nattevagter fortæller, at årsagen til at der ikke bliver brugt hjælpemidler ved fald på badeværelset, er at der ikke er den fornødne plads til at anvende lift. 1 Den sidste nattevagt, fortæller at han ikke er introduceret til hjælpemidler såsom lift og han kommer fra en hospitalskultur hvor borgere bliver løftet og der oftest anvendes portører ved fald på gulv. 1 Badeværelset måler: 1,9mx2,29m Der installeret toilet, håndvask, brus. Derud over er der badetaburet mm Producent for mobillift Viking M, anbefaler 104x104 cm i fri areal og AMK anbefaler 200x200cm i fri areal 4

6 To af nattevagterne udtaler, at hvis der har været flere fald og løft af borgere i deres syv dages vagtuge, kan det mærkes i ryg og skulder. Den ene nattevagt sagde: Jeg har spekuleret på, hvad vi skal gøre hvis en af de tunge borgere på over 100 kg, falder i vores nattevagt. Alle tre nattevagter ser Raizer som en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø og kan afhjælpe fysiske løft af borgere. Endvidere ser nattevagterne det som en fordel, at Raizer kan anvendes på trange steder.alle medarbejdere der har afprøvet Raizer, udtaler efterfølgende, at der er behov for en på hver etage for at understøtte de gode arbejdsgange. Er der motivation til at bruge teknologien? Da Raizer kom til RCIBØ, blev der sendt en mail med informationer og videoklip fra producenten. Kun ved at læse en kort beskrivelse af Raizer og se videoklip, var der interesse fra personalet side og på eget initiativ kom flere og spurgte, hvornår Raizer kom ud i afdelingerne og blev introduceret. I en situation, hvor Raizer blev anvendt ved et fald på toilet, udtalte en social og Sundhedsassistent; at hun slet ikke havde overvejet at anvende alternativet til Raizer, nemlig mobilliften. En anden social og sundhedsassistent udtaler efter introduktionen til Raizer: Den er bedre at arbejde med. Jeg er i niveau med borgeren og de kan se mig hele tiden. En nattevagt udtalte efter afprøvningen Den er stabil og simpel. Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af teknologien? Teamlederne på døgnafsnittene giver ledelsesmæssig opbakning anvendelse af Raizer. Anvendelse af Raizer kan forbygge slid og arbejdsskader på personalet, med særlig fokus på personalet i ydertimerne. Understøtter teknologien gode arbejdsgange: Ja (NV) Raizer er et godt supplement i en nattevagt, hvor personaleressourcerne er begrænset. Raizer kan erstatte de løft, som nattevagter foretager. Der er behov for fokus på implementeringen til anvendelse i nattevagten, brydning med løftekultur Men hvis der skal ske en forbedring af arbejdsgangende, særligt i ydertimerne hvor personalenormeringen er lav, er der behov for at en Raizer er tilgængelig på hver sengeetage. Teknologi Er teknologien let og intuitive at anvende? En mindre test, som omfattede 5 personer; 4 faglærte og 1 ufaglært, gik ud på at personerne, uden introduktion til Raizer, kunne samle Raizer og foretage løft af person fra gulv. Alle fem testpersoner kunne gennemføre testen på under 9 minutter. Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Ved Raizer medfølger en Quick guide, en brugermanual og der en QR kode under sædet på Raizer. Brugermanualen og Quick guiden er skrevet forståeligt, uden anvendelse af tekniske begreber. Billedanvisningerne er tydelige. På producentens hjemmeside forefindes en videofilm, der giver godt indblik i teknologien og anvendelses muligheder. Dog har vi valgt at forenkle Quick guide og sammensat guiden så den kun fylder en A4 side, der er lamineret og lagt i tasken. Det samme er 5

7 gældende med bruger manualen. 2 Raizer er nem at rengøre efter brug ved at anvende Wet Wipes desinfektions servietter. Kan teknologien det, som forventes, at den skal kunne? Forventningen er, at borger skulle komme op fra gulvet efter fald. Konsulenten fra Liftup fortalte, at Raizer også kan anvendes udendørs og med forskellige typer underlag. Vi har valgt at afprøve Raizer med følgende underlag: asfalt, brosten, fliser og græs. Raizer har fungeret ved alle typer udendørs belægning. Samt indendørs underlag som linoleum og klinker på badeværelset. Der er mindre rystelser ved anvendelse udendørs på brosten, fliser og græs. Men rystelserne er i så minimal grad er det ikke opleves utrygt for personen der løftes op. Så er det ret væsentligt, at medarbejdere introduceres til hvordan Raizer skal køres i stilling efter anvendelsen og før afmontering. Det er en udfordring at få bagbenene lagt i den rigtige stilling før Raizer delene afmonteres. Det har stor betydning, hvilken stilling benene er i, ved afmonteringen, da det påvirker hvordan Raizer skal samles igen. Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Raizer markerer tydeligt ved både lyd og LED indikator på betjeningspanelet, at der er behov for opladning. Dog bliver STOP knappen, af ukendte årsager, ofte aktiveret. Økonomi Frigiver teknologien medarbejder ressourcer? I nattevagt er der 1 personale på hver etage, ved fald er de afhængig af at hjælpe hinanden. Nattevagt oplyser, er der gennemsnitlig er 1-2 fald om ugen. På stuen anvender nattevagt loftliften, så frem der er monteret en loft lift. På badeværelset hjælpes borgeren ved hjælp af to personer. Nattevagt udtaler at der ikke er plads til at anvende nuværende hjælpemidler, såsom mobillift. Det giver dårlige arbejdsstillinger: Det tager hårdt på både personale og borger. Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Raizer er en god erstatning for mobilliften, som tidligere blev der anvendt til at hjælpe borgere op fra gulvet. Mobilliften og tilhørende liftsejl er billigere i indkøb end Raizer, men der er behov mere grundig undervisning i anvendelse af mobilliften. Dels pga. af risici ved forkert valg af liftsejl og borgeren kan glide igennem sejlet. Mobilliften er svær at anvende på trange steder og udendørs. Af hensyn til borger og fysisk arbejdsmiljø, er der behov for to personer ved anvendelse af mobillift. Kan teknologien benyttes uden ressourcetung kompetenceudvikling? Introduktion til Raizer har været med 3 personer af en ½ times varighed, af gangen. Flere har efterfølgende anvendt Raizer ved fald hos borgere, uden problemer. Enkelte har haft behov for opfølgende vejledning. Kan teknologien benyttes uden ombygning eller indkøb af andre produkter? Ja. Raizer fylder B 33x L 75 cm. Dels kan tasken med ben og ryglæn hænges på en krog på væggen. 2 Se bilag 1 og 2 6

8 Sædedelen, der vejer 9 kg, kan føles tung ved længere afstande og der anbefales at sædet sættes på et rullebord eller der købes en lille kuffertvogn. Total vægt af Raizer er 13 kg. Leverandøren oplyser at der er en lille vogn under udvikling. Tasken til ryglæn og ben, er af en ringe kvalitet. Lynlåsen gik i stykker efter kort tid. Der er efterfølgende fremsendt ny taske af bedre kvalitet. Konklusion VTV 0,1 Funktionalitet 4 Personale 3 Brugervenlighed 2 1 Ledelse 0 Investering VTV 0,1 Anvendelighed Drift Værdi Personale og ledelse er umiddelbar begejstret for Raizer, da den understøtter godt fysisk arbejdsmiljø og gode arbejdsgange. Undervisningen i brug af Raizer, er i et begrænset omfang og flere oplever at kunne anvende Raizer efter introduktionen. Borgere giver udtryk for, at Raizer føles tryg og det en positiv oplevelse af komme op fra gulvet ved anvendelse af Raizer. Opbevaring af Raizer kræver lidt plads og derved at nem at placere i en afdeling og derved kan understøtte gode arbejdsgange. Anbefaling til 0,2: Da Raizer er dyrere i indkøb i forhold til mobillift Viking M, skal Raizer være rentabel i forhold til arbejdsgange og forebyggelse af arbejdsskader. Endvidere har mange institutioner i forvejen investeret i mobillifte. Derfor anbefaler vi, at undersøgelse af Raizer og fysisk arbejdsarbejdsmiljø kan undersøges i samarbejde med Arbejdsmarked København (AMK). AMK undervisere bl.a. plejepersonale i 7

9 forflytningsteknik, arbejdsgange og hjælpemidler, herunder mobillifte. Dels undersøges forhold til implementering af nye arbejdsgange. Bilag Datasammenligning Viking M mobillift Raizor Lift up Vægt Ingen samlet vægt er 13 kg opgivet. Transport Køres på hjul Bæres i 2 tasker Personløft 205 kg 150 kg Opladning til fuld batteristyrke 6 timer 6 timer Ved opladning på 10 min. Kan Raizor foretage 1 løft Antal løft pr. opladning Ikke angivet 40 løft ved max last Ca. 100 løft ved gennemsnitligt last Batteri Til V v + 12V bil adapter Ekstra udstyr Liftstykke. Liftstykkerne skal være i forskellige størrelser og tilpasses borgers vægt ingen APV anbefalinger Plant underlag uden gulvtæpper Vendediamter: Producent 1,40m AMK 2,00m 3 Producent: Alle typer underlag, dog ikke blød/våd græsplæne. Raizor er ikke mobil, der er ikke behov for 3 Arbejdsmiljø københavn: Personløftere/ Lifte 8

10 vendediameter. Personaleressourcer 2 personer 1 person Særlige sikkerhedsforanstaltninger Indkøbspris Indkøb tilbehør Reservedele Plads til opbevaring Rengøring Borgerperspektiv Vejledning og undervisning Kan vælte ved skråløft. Liftsejl skal passe til borgeres vægt og muskeltonus, borger kan glide igennem åbningen af sejlet ved forkert valg af sejl Ca kr. Jf. producentens hjemmeside. Liftsejl koster mellem: kr. pr. stk. Der kan købes stort udvalg af løfteåg Og liftsejl Brede: 63 cm Længde 133 cm + der skal være opbevaringsplads til liftsejl Metaldele kan rengøres med Wet Wipes servietter. Liftsejl skal vaskes efter brug, flere borgere må ikke anvende samme liftsejl af hensyn til smittefare Borger har begrænset kontakt med gulvet. Kan løfte borgere med svag muskeltonus og balance i overkrop Der er behov for undervisning af Må ikke anvendes under rindende vand kr. Fjernebetjening 970 kr. Alle dele kan købes separat Brede 33 cm Længde: 75 cm Raizer kan rengøres med Wet Wipes servietter. Borger har begge fødder på gulvet. Borger med svag muskeltonus og/eller balance i overkrop, an falde til siderne. Behov for introduktion Og enkelte har behov for 9

11 anvendelse af mobillift og undervisning i liftsejl en opfølgende vejledning i brug af Raizer. Quick guide Sæde placeres på gulv ved siden af liggende borger. Lårene løftes til vinkelret position. Sæde skubbes forsigtigt ind under lårene. Spænd bæltet omkring borgeren. Skulder på borger drejes forsigtigt vha. skub på albuen. Ryglæn, med rød markering for venstre side, skubbes forsigtigt ind under borgerens skulder. Ryglæn glides ind og klikkes på plads i sæde. Placer evt. fod foran sædedelen for at modvirke at denne glider frem. 10

12 4 Bagben, med rød markering for venstre side, skubbes ind på akslen og klikkes fast. 5 Forben, med rød markering for venstre side, glides ind og klikkes på plads i sæde. 6 Gentag procedure i modsatte side. Med grøn markering 7 Støt med en hånd under borgers nakke. Tryk på pil op på sidepanelet eller fjernbetjeningen* 8 Hjælp borgeren op. Raizer stopper automatisk, når borger er i siddende position. 11

13 Efter brug rengøres Raizer med Wet Wipes servietter Vigtigt! Når Raizer lægges ned til afmontering, Skal de blå streger på ryglæn og ben være i samme niveau! Sæt Raizer tilbage i oplader! Hjælp og sikkerhed Opladning: Fra 0 til fuld opladning: 6 timer. Opladning til et løft: 10 minutter. Ved fuld opladning 40 løft Med borgere på max vægt (150 kg) 100 løft Med borger på middel vægt Betjeningspanel Driftsklar: Vil lyse grønt, hvis du har samlet Raizer korrekt. Også selvom den ikke har sagt Click ved alle samlingerne. FAQ Raizer kører ikke, selv om der trykkes på pil op/ned. Årsag Løsning Stopknap er aktiviret Drej stopknap i pilens retning og 12

14 2 tones alarm klikker ud. Kontroller at LED for driftsklar lyser grønt. Bagbenene er ikke korrekt monteret 2 tonet alarm Raizer er overbelastet. Batteriet er afladet Årsag Ben er ikke monteret parallelt Årsag Raizer er ikke tændt/aktiveret Den mangler batterier Raizer kører skævt! Fjernbetjening virker ikke! Tjek LED for driftsklar lyser grønt. Monter bagbene så de klikker på aksel. Fjern belastning fra Raier Sæt Raizer til opladning. Løsning Højre og venstre bagben monteres så der er paralelle Løsning Aktiver op eller ned knappen, på sædet, med et kort tryk Bed Bo om at skifte batterier 13

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Vurdering af biometrisk adgangssystem

Vurdering af biometrisk adgangssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af biometrisk adgangssystem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst

Læs mere

VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger

VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger VTV af Raizer 0,2 test Gennemført hos Hjemmeplejen BIN, Kastanjehusene og Peder Lykke Centret, aug. dec., 2015 Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger Med

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

0,0 vurdering af medicinkassen

0,0 vurdering af medicinkassen 0,0 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i marts 2016, og har fundet

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Scan Modul. Vurderingen er

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje 0,2 test Vurdering af Doff N' Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet Doff N Donner Vurderingen er sket oktober 2016, og har

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Vurdering af Easy Line

Vurdering af Easy Line KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Easy Line Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Easy

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner

Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Vurdering af Cykelstolen

Vurdering af Cykelstolen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Cykelstolen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet cykelstolen.

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

BRUGER MANUAL RAIZER DK VERSION

BRUGER MANUAL RAIZER DK VERSION Bruger Manual RAIZER BRUGER MANUAL RAIZER DK VERSION 1.2 Kunder i Danmark Kontakt Liftups serviceafdeling : Tlf: 9840 2580 Mail: service@liftup.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 1.1 Quick Guide...4

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien.

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. april 2016 VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. Indhold Formål med VelfærdsTeknologiskVurdering(VTV):... 3 Hvad er en VTV... 3 Baggrund

Læs mere

Kontraktbilag J. Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler

Kontraktbilag J. Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler Kontraktbilag J Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler Emne: Standard APV-Redskaber som kan bestilles direkte af teamledere og forflytningsvejledere

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Vurdering af cykelstolen, Profhand

Vurdering af cykelstolen, Profhand KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af cykelstolen, Profhand Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Når borgeren er faldet

Når borgeren er faldet Vores holdning: Alle medarbejdere er blevet undervist i forflytningsteknik og har dermed en grundlæggende viden om forflytninger. Hvis en borger er faldet kan det dog være svært at vurdere, hvilken hjælp

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Vurdering af robotstøvsugere

Vurdering af robotstøvsugere KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af robotstøvsugere Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2

Indledning. Plambech & Bøgedal, Jægervænget 3, 4733 Tappernøje. www.plambechogbogedal.dk 2 Algoritme 7 og 8 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan man kan læse en opgave f.eks. en forflytningsopgave. Du kan bruge algoritmerne, hvis en persons vægt eller størrelse giver anledning

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Bo- og Dagstilbuddet Musvågevej November 2015

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Telefon +45 74 66 92 42 Telefax +45 74 66 92 94 iversen@ji.dk www.ji.dk El-scooter katalog Tilbehør En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

Testet af ForbrugerLaboratoriet. Opfylder alle krav i EN 1888:2012 Sikkerhedsgruppe A - www.forbrugerlab.dk

Testet af ForbrugerLaboratoriet. Opfylder alle krav i EN 1888:2012 Sikkerhedsgruppe A - www.forbrugerlab.dk BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse Testet af ForbrugerLaboratoriet Opfylder alle krav i EN 1888:2012 Sikkerhedsgruppe A - www.forbrugerlab.dk 36286-Sence_manual_Aug2012.indd 1 2012-11-16

Læs mere

BRUGER MANUAL RAIZER DK VERSION

BRUGER MANUAL RAIZER DK VERSION Bruger Manual RAIZER BRUGER MANUAL RAIZER DK VERSION 1.4 Kunder i Danmark Kontakt Liftups serviceafdeling : Tlf: 9840 2580 Mail: service@liftup.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 1.1 Quick Guide...4

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012 Program Sang Brødtekst 2 www.vest.rm.dk E-Dok retningslinjer 1.31.10.1 Forflytningsorganisationen, HEV 1.31.10.1.4 Årlig planlægning af arbejdet

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 10-09-2015 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen godkendte

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

VTV af spiseteknologi 0,2 Test

VTV af spiseteknologi 0,2 Test 2016 VTV af spiseteknologi 0,2 Test Ergoterapeut Lotte Madsen 27-06-2016 Indhold Baggrund... 5 Formål... 5 VTV af spise teknologier... 5 Beskrivelse af de valgte teknologier... 6 Neater Eater manuel med

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

1. Understøtte udbredelsen og implementering af 4 udvalgte indsatsområder:

1. Understøtte udbredelsen og implementering af 4 udvalgte indsatsområder: NOTAT Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Velfærdsteknologi 2017 Dato: 25. april 2017 Udviklingen på Ældre- og

Læs mere

Indkøbsskabelon. Stationær personløfter, loftsløfter

Indkøbsskabelon. Stationær personløfter, loftsløfter Indkøbsskabelon Stationær personløfter, loftsløfter ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 12 (-02) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Bilag 2b-2 BRUGS - MONTERINGS VEJLEDNING. Toiletsædeløfter model R2D2 med tilt funktion

Bilag 2b-2 BRUGS - MONTERINGS VEJLEDNING. Toiletsædeløfter model R2D2 med tilt funktion Bilag 2b-2 BRUGS - MONTERINGS VEJLEDNING Toiletsædeløfter model R2D2 med tilt funktion 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse / Anvendelsesformål 3 Typeskilt 4 Tekniske data 4-5 Elektriske data 6 Sikkerhedsanvisning

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere