Vurdering af Raizer Lift up

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Raizer Lift up"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Raizer Lift up Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Raizer Lift up. Vurderingen er sket fra april-juli 2015, og har fundet sted på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro. Resultaterne fremgår af VTV af Raizer Lift up. Vurderingen er godkendt af ledelsen på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro samt afdelingslederen for Afdeling for Sund Vækst. Ian Røpke Afdelingsleder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Sund Vækst Nørre Allé København Tlf: Hjemmeside: Afdeling for Sund Vækst Nørre Allé København N EAN nummer

2 VTV af Raizer Lift up 0,1 test Gennemført hos Living Lab Strandvejen, maj-juni, 2015 Den er fandme elegant! (En Borger)

3 Indhold Baggrund og formål... 3 Formål med undersøgelse af Raizer... 3 Teknologi... 3 Dataindsamling... 3 Arbejdsgange/ressourcer... 3 Deltagere i testen... 3 Vurdering... 4 Borger... 4 Organisation... 4 Teknologi... 5 Økonomi... 6 Konklusion... 7 Bilag... 8 Datasammenligning... 8 Quick guide Hjælp og sikkerhed FAQ Udarbejdet af Social og sundhedsassistentelever P3, Hold 1311 Sammenhængende forløb Velfærdsteknologi. Pernille L. Hansen, Christina V. Intzilaki, Anette Moldow, Simone M. Rune. Uddannelsesansvarlig: Mette R. Andersen. 2

4 Baggrund og formål Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro (RCIBØ) har 53 midlertidige døgnpladser til borgere som har behov for en rehabiliterende indsats. Borgere kan have fysisk funktionstab og dermed problematikker omkring mobilitet og balance. Borgere kan også have psykiske og/eller kognitive problematikker og er derved ikke altid i stand til at vurdere egen formåen. På baggrund af borgernes fysiske og psykiske tilstand oplever vi flere fald, både indenfor og på arealerne udenfor institutionen. I ydertimerne er bemandingen mindre end dagtimerne. Tidligere har hjælp op fra gulvet, krævet anvendelse af mobillift og tilhørende sejl. Formål med undersøgelse af Raizer At Borgeren oplever at kunne få hurtig og sikker hjælp ved fald på gulv. At personalet oplever en forbedring af arbejdsgangene, ved at kunne yde hurtig og sikker hjælp. At personalet oplever en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. At sammenligne Raizer med mobillift, som tidligere er brugt til fald på gulv. Teknologi Raizer lift up er en batteridrevet mobil løftestol. Raizer hjælper en liggende person op fra gulvet/underlaget ved hjælp af en person. Raizer vejer sammenlagt 13 kg og er fordelt på to mobile tasker. Raizer oplades ved hjælp af oplader og alm. stik. Raizer kan også tilsluttes cigaretladeren i bil. Dataindsamling Vi vil anvende produktvejledninger og oplysninger fra producenternes hjemmesider til sammenligning af Raizer og mobillift Viking M. Arbejdsgange/ressourcer Der er anvendt kvalitativt interview med nattevagter og forflytningsvejledere med spørgsmål omkring: Nuværende arbejdsgange ved fald. Betydning af arbejdsgangen og det fysiske arbejdsmiljø Deltagere i testen Forflytningsvejledere Nattevagter Borgere der vil medvirke til at afprøvning af Raizer. 3

5 Vurdering Borger Raizer har været afprøvet i samarbejde med to herrer, begge med en BMI over 26. Borger A indlagt på RCIBØ, efter et fald i forbindelse med sin fritidsinteresse. Borger A blev hjulpet op af to ambulance reddere. A har ikke tidligere været faldet og haft behov for hjælpemidler eller personer til at komme op. Borger A vejer 112 kg. Borger B var faldet i eget hjem om natten og blev hjulpet op af personale fra hjemmeplejen. Borger B, mente at der kom 3 personer og de anvendte et hjælpemiddel, Hvor jeg kom op og svæve Borger B vejer 98 kg. Opfylder Raizer borgernes behov? Begge borgere indvilligede i at lægge sig på gulvet og komme op ved hjælp af 1 person og Raizer. Efter afprøvningen sagde Borger A: Jeg var spændt på, hvordan sådan en lille pige og sådan et redskab med tynde ben kunne få mig op igen. Borger B, var overrasket over at det gik så hurtigt og han ikke skulle op og svæve Begge borgere var enige om, at Raizer var en god metode til at komme op igen. Ønsker borgerne at anvende teknologien? Begge borgere ønskede at anvende Raizer, frem for at blive hevet i af andre mennesker (Borger A) Begge gav udtryk for at det føles roligt og trygt at komme op med Raizer. Er borgerne mere selvhjulpne med brug af teknologien? Nej, Raizer er ikke hjælpemiddel der skal kompensere for en funktionsnedsættelse, men anvendes i en situation hvor borgere er faldet. Er teknologien årsag til større livskvalitet? Raizer kan ikke give større livskvalitet, men begge borgere udtrykte at det var en mere værdig metode at komme op på. Plejepersonalet der er introduceret til Raizer giver også udtryk for at metoden er mere etisk end at borgeren hænger og dingler i en lift Organisation Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Tre nattevagter ud af fire, er introduceret til Raizer. Alle tre oplyser, at så frem der er fald om natten, bruger de overvejende 2 personer til at løfte borger op fra gulvet uden brug af hjælpemidler. To nattevagter fortæller, at årsagen til at der ikke bliver brugt hjælpemidler ved fald på badeværelset, er at der ikke er den fornødne plads til at anvende lift. 1 Den sidste nattevagt, fortæller at han ikke er introduceret til hjælpemidler såsom lift og han kommer fra en hospitalskultur hvor borgere bliver løftet og der oftest anvendes portører ved fald på gulv. 1 Badeværelset måler: 1,9mx2,29m Der installeret toilet, håndvask, brus. Derud over er der badetaburet mm Producent for mobillift Viking M, anbefaler 104x104 cm i fri areal og AMK anbefaler 200x200cm i fri areal 4

6 To af nattevagterne udtaler, at hvis der har været flere fald og løft af borgere i deres syv dages vagtuge, kan det mærkes i ryg og skulder. Den ene nattevagt sagde: Jeg har spekuleret på, hvad vi skal gøre hvis en af de tunge borgere på over 100 kg, falder i vores nattevagt. Alle tre nattevagter ser Raizer som en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø og kan afhjælpe fysiske løft af borgere. Endvidere ser nattevagterne det som en fordel, at Raizer kan anvendes på trange steder.alle medarbejdere der har afprøvet Raizer, udtaler efterfølgende, at der er behov for en på hver etage for at understøtte de gode arbejdsgange. Er der motivation til at bruge teknologien? Da Raizer kom til RCIBØ, blev der sendt en mail med informationer og videoklip fra producenten. Kun ved at læse en kort beskrivelse af Raizer og se videoklip, var der interesse fra personalet side og på eget initiativ kom flere og spurgte, hvornår Raizer kom ud i afdelingerne og blev introduceret. I en situation, hvor Raizer blev anvendt ved et fald på toilet, udtalte en social og Sundhedsassistent; at hun slet ikke havde overvejet at anvende alternativet til Raizer, nemlig mobilliften. En anden social og sundhedsassistent udtaler efter introduktionen til Raizer: Den er bedre at arbejde med. Jeg er i niveau med borgeren og de kan se mig hele tiden. En nattevagt udtalte efter afprøvningen Den er stabil og simpel. Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af teknologien? Teamlederne på døgnafsnittene giver ledelsesmæssig opbakning anvendelse af Raizer. Anvendelse af Raizer kan forbygge slid og arbejdsskader på personalet, med særlig fokus på personalet i ydertimerne. Understøtter teknologien gode arbejdsgange: Ja (NV) Raizer er et godt supplement i en nattevagt, hvor personaleressourcerne er begrænset. Raizer kan erstatte de løft, som nattevagter foretager. Der er behov for fokus på implementeringen til anvendelse i nattevagten, brydning med løftekultur Men hvis der skal ske en forbedring af arbejdsgangende, særligt i ydertimerne hvor personalenormeringen er lav, er der behov for at en Raizer er tilgængelig på hver sengeetage. Teknologi Er teknologien let og intuitive at anvende? En mindre test, som omfattede 5 personer; 4 faglærte og 1 ufaglært, gik ud på at personerne, uden introduktion til Raizer, kunne samle Raizer og foretage løft af person fra gulv. Alle fem testpersoner kunne gennemføre testen på under 9 minutter. Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Ved Raizer medfølger en Quick guide, en brugermanual og der en QR kode under sædet på Raizer. Brugermanualen og Quick guiden er skrevet forståeligt, uden anvendelse af tekniske begreber. Billedanvisningerne er tydelige. På producentens hjemmeside forefindes en videofilm, der giver godt indblik i teknologien og anvendelses muligheder. Dog har vi valgt at forenkle Quick guide og sammensat guiden så den kun fylder en A4 side, der er lamineret og lagt i tasken. Det samme er 5

7 gældende med bruger manualen. 2 Raizer er nem at rengøre efter brug ved at anvende Wet Wipes desinfektions servietter. Kan teknologien det, som forventes, at den skal kunne? Forventningen er, at borger skulle komme op fra gulvet efter fald. Konsulenten fra Liftup fortalte, at Raizer også kan anvendes udendørs og med forskellige typer underlag. Vi har valgt at afprøve Raizer med følgende underlag: asfalt, brosten, fliser og græs. Raizer har fungeret ved alle typer udendørs belægning. Samt indendørs underlag som linoleum og klinker på badeværelset. Der er mindre rystelser ved anvendelse udendørs på brosten, fliser og græs. Men rystelserne er i så minimal grad er det ikke opleves utrygt for personen der løftes op. Så er det ret væsentligt, at medarbejdere introduceres til hvordan Raizer skal køres i stilling efter anvendelsen og før afmontering. Det er en udfordring at få bagbenene lagt i den rigtige stilling før Raizer delene afmonteres. Det har stor betydning, hvilken stilling benene er i, ved afmonteringen, da det påvirker hvordan Raizer skal samles igen. Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Raizer markerer tydeligt ved både lyd og LED indikator på betjeningspanelet, at der er behov for opladning. Dog bliver STOP knappen, af ukendte årsager, ofte aktiveret. Økonomi Frigiver teknologien medarbejder ressourcer? I nattevagt er der 1 personale på hver etage, ved fald er de afhængig af at hjælpe hinanden. Nattevagt oplyser, er der gennemsnitlig er 1-2 fald om ugen. På stuen anvender nattevagt loftliften, så frem der er monteret en loft lift. På badeværelset hjælpes borgeren ved hjælp af to personer. Nattevagt udtaler at der ikke er plads til at anvende nuværende hjælpemidler, såsom mobillift. Det giver dårlige arbejdsstillinger: Det tager hårdt på både personale og borger. Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Raizer er en god erstatning for mobilliften, som tidligere blev der anvendt til at hjælpe borgere op fra gulvet. Mobilliften og tilhørende liftsejl er billigere i indkøb end Raizer, men der er behov mere grundig undervisning i anvendelse af mobilliften. Dels pga. af risici ved forkert valg af liftsejl og borgeren kan glide igennem sejlet. Mobilliften er svær at anvende på trange steder og udendørs. Af hensyn til borger og fysisk arbejdsmiljø, er der behov for to personer ved anvendelse af mobillift. Kan teknologien benyttes uden ressourcetung kompetenceudvikling? Introduktion til Raizer har været med 3 personer af en ½ times varighed, af gangen. Flere har efterfølgende anvendt Raizer ved fald hos borgere, uden problemer. Enkelte har haft behov for opfølgende vejledning. Kan teknologien benyttes uden ombygning eller indkøb af andre produkter? Ja. Raizer fylder B 33x L 75 cm. Dels kan tasken med ben og ryglæn hænges på en krog på væggen. 2 Se bilag 1 og 2 6

8 Sædedelen, der vejer 9 kg, kan føles tung ved længere afstande og der anbefales at sædet sættes på et rullebord eller der købes en lille kuffertvogn. Total vægt af Raizer er 13 kg. Leverandøren oplyser at der er en lille vogn under udvikling. Tasken til ryglæn og ben, er af en ringe kvalitet. Lynlåsen gik i stykker efter kort tid. Der er efterfølgende fremsendt ny taske af bedre kvalitet. Konklusion VTV 0,1 Funktionalitet 4 Personale 3 Brugervenlighed 2 1 Ledelse 0 Investering VTV 0,1 Anvendelighed Drift Værdi Personale og ledelse er umiddelbar begejstret for Raizer, da den understøtter godt fysisk arbejdsmiljø og gode arbejdsgange. Undervisningen i brug af Raizer, er i et begrænset omfang og flere oplever at kunne anvende Raizer efter introduktionen. Borgere giver udtryk for, at Raizer føles tryg og det en positiv oplevelse af komme op fra gulvet ved anvendelse af Raizer. Opbevaring af Raizer kræver lidt plads og derved at nem at placere i en afdeling og derved kan understøtte gode arbejdsgange. Anbefaling til 0,2: Da Raizer er dyrere i indkøb i forhold til mobillift Viking M, skal Raizer være rentabel i forhold til arbejdsgange og forebyggelse af arbejdsskader. Endvidere har mange institutioner i forvejen investeret i mobillifte. Derfor anbefaler vi, at undersøgelse af Raizer og fysisk arbejdsarbejdsmiljø kan undersøges i samarbejde med Arbejdsmarked København (AMK). AMK undervisere bl.a. plejepersonale i 7

9 forflytningsteknik, arbejdsgange og hjælpemidler, herunder mobillifte. Dels undersøges forhold til implementering af nye arbejdsgange. Bilag Datasammenligning Viking M mobillift Raizor Lift up Vægt Ingen samlet vægt er 13 kg opgivet. Transport Køres på hjul Bæres i 2 tasker Personløft 205 kg 150 kg Opladning til fuld batteristyrke 6 timer 6 timer Ved opladning på 10 min. Kan Raizor foretage 1 løft Antal løft pr. opladning Ikke angivet 40 løft ved max last Ca. 100 løft ved gennemsnitligt last Batteri Til V v + 12V bil adapter Ekstra udstyr Liftstykke. Liftstykkerne skal være i forskellige størrelser og tilpasses borgers vægt ingen APV anbefalinger Plant underlag uden gulvtæpper Vendediamter: Producent 1,40m AMK 2,00m 3 Producent: Alle typer underlag, dog ikke blød/våd græsplæne. Raizor er ikke mobil, der er ikke behov for 3 Arbejdsmiljø københavn: Personløftere/ Lifte 8

10 vendediameter. Personaleressourcer 2 personer 1 person Særlige sikkerhedsforanstaltninger Indkøbspris Indkøb tilbehør Reservedele Plads til opbevaring Rengøring Borgerperspektiv Vejledning og undervisning Kan vælte ved skråløft. Liftsejl skal passe til borgeres vægt og muskeltonus, borger kan glide igennem åbningen af sejlet ved forkert valg af sejl Ca kr. Jf. producentens hjemmeside. Liftsejl koster mellem: kr. pr. stk. Der kan købes stort udvalg af løfteåg Og liftsejl Brede: 63 cm Længde 133 cm + der skal være opbevaringsplads til liftsejl Metaldele kan rengøres med Wet Wipes servietter. Liftsejl skal vaskes efter brug, flere borgere må ikke anvende samme liftsejl af hensyn til smittefare Borger har begrænset kontakt med gulvet. Kan løfte borgere med svag muskeltonus og balance i overkrop Der er behov for undervisning af Må ikke anvendes under rindende vand kr. Fjernebetjening 970 kr. Alle dele kan købes separat Brede 33 cm Længde: 75 cm Raizer kan rengøres med Wet Wipes servietter. Borger har begge fødder på gulvet. Borger med svag muskeltonus og/eller balance i overkrop, an falde til siderne. Behov for introduktion Og enkelte har behov for 9

11 anvendelse af mobillift og undervisning i liftsejl en opfølgende vejledning i brug af Raizer. Quick guide Sæde placeres på gulv ved siden af liggende borger. Lårene løftes til vinkelret position. Sæde skubbes forsigtigt ind under lårene. Spænd bæltet omkring borgeren. Skulder på borger drejes forsigtigt vha. skub på albuen. Ryglæn, med rød markering for venstre side, skubbes forsigtigt ind under borgerens skulder. Ryglæn glides ind og klikkes på plads i sæde. Placer evt. fod foran sædedelen for at modvirke at denne glider frem. 10

12 4 Bagben, med rød markering for venstre side, skubbes ind på akslen og klikkes fast. 5 Forben, med rød markering for venstre side, glides ind og klikkes på plads i sæde. 6 Gentag procedure i modsatte side. Med grøn markering 7 Støt med en hånd under borgers nakke. Tryk på pil op på sidepanelet eller fjernbetjeningen* 8 Hjælp borgeren op. Raizer stopper automatisk, når borger er i siddende position. 11

13 Efter brug rengøres Raizer med Wet Wipes servietter Vigtigt! Når Raizer lægges ned til afmontering, Skal de blå streger på ryglæn og ben være i samme niveau! Sæt Raizer tilbage i oplader! Hjælp og sikkerhed Opladning: Fra 0 til fuld opladning: 6 timer. Opladning til et løft: 10 minutter. Ved fuld opladning 40 løft Med borgere på max vægt (150 kg) 100 løft Med borger på middel vægt Betjeningspanel Driftsklar: Vil lyse grønt, hvis du har samlet Raizer korrekt. Også selvom den ikke har sagt Click ved alle samlingerne. FAQ Raizer kører ikke, selv om der trykkes på pil op/ned. Årsag Løsning Stopknap er aktiviret Drej stopknap i pilens retning og 12

14 2 tones alarm klikker ud. Kontroller at LED for driftsklar lyser grønt. Bagbenene er ikke korrekt monteret 2 tonet alarm Raizer er overbelastet. Batteriet er afladet Årsag Ben er ikke monteret parallelt Årsag Raizer er ikke tændt/aktiveret Den mangler batterier Raizer kører skævt! Fjernbetjening virker ikke! Tjek LED for driftsklar lyser grønt. Monter bagbene så de klikker på aksel. Fjern belastning fra Raier Sæt Raizer til opladning. Løsning Højre og venstre bagben monteres så der er paralelle Løsning Aktiver op eller ned knappen, på sædet, med et kort tryk Bed Bo om at skifte batterier 13

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011

Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Projektansvarlig Susan Andreasen I samarbejde med ArjoHuntleigh Sundheds og Omsorgsafdelingen Forvaltningschef Kim A. Madsen Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv?

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

VÆR TRYG projektet. Teknologiske hjælpemidler og hjælpesystemer til borgere med demens DELRAPPORT 4. SIKKERHED OG TRYGHED herunder automatisk varsling

VÆR TRYG projektet. Teknologiske hjælpemidler og hjælpesystemer til borgere med demens DELRAPPORT 4. SIKKERHED OG TRYGHED herunder automatisk varsling VÆR TRYG projektet Teknologiske hjælpemidler og hjælpesystemer til borgere med demens DELRAPPORT 4 SIKKERHED OG TRYGHED herunder automatisk varsling Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Katalog. Hjælpemiddelcentret

Katalog. Hjælpemiddelcentret Katalog Hjælpemiddelcentret Indhold Forord 3 Tænk fremad! 4 Mit første hjælpemiddel 5 Belysning, når synet bliver dårligere 6 Kontakt til omverdenen 7 Køb ind og gå i banken derhjemme 8 Emmys ipad 8 Tryghed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere