Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg."

Transkript

1 Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk Anders Ztorm Telefon: Mobil: Mail:

2 Baggrund Der ansøges om etablering af 22,8 MW solcelleanlæg vest for Ålbæk. Arealet dækker ca. 57 hektar bestående af 57 x 400 kw solcelle anlæg. Anlæggets produktion på ca. 20,52 mio. kwt pr. år vil dække forbruget for ca husstande i Frederikshavn Kommune. Området er ikke udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Placering af anlægget Område 1: Matrikel 7a, Ejerlav Gårbo, Råbjerg Område 2: Matrikel 5d, 10e, 9k, Ejerlav Gårbo, Råbjerg Område 3: Matrikel 26a, Ejerlav Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Område 4: Matrikel 2e, Ejerlav Sørig, Råbjerg Beskrivelse af projektet Solcellerækkerne placeres med ca. 7 meters mellemrum. Solcelleanlægget vil bestå af paneler med en højde på ca. 2,2 meter over terræn. For at undgå blændingsgener bruges der paneler med lavreflektions overflade, dvs. jernfattigt glas som ligger væsentligt under den refleksion, man ser fra alm. vinduer og tagvinduer. Solcelleanlæg støjer ikke og skaber ikke blink som vindmøller, og er skånsomme overfor miljøet og grundvandet, da der ikke gødes eller sprøjtes på arealet. Kommunen øger ligeledes selvforsyningsgraden af vedvarende energi, hvilket er positivt for kommunens grønne profil. Eksempel på tilsvarende anlæg

3 Store solcelleanlæg en stor del af fremtidens energimix Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere, vandkraft og bølgeenergi. Visionen er at omdanne hele Danmarks energisystemet til solenergi, så vi fremadrettet får et rentabelt, bæredygtig og vedvarende energisystem. Et optimalt energimix i Danmark? I Danmark er der pt. installeret 0,5 GW (Giga Watt) solceller som producerer 1,5% af Danmarks årlige strømforbrug, til sammenligning producerer vindmøller 40% af vores strøm. Med 40% vindmøllestrøm har vi nået maksimumsabsorptionsniveauet for vindmøllestrøm i det danske EL net, dette udmønter sig i at en stadig større del af vindmøllestrømmen sendes til udlandet, med store tab til følge for det danske samfund. Fortsættes forøgelsen af vindmøllekapaciteten uden at kunne absorbere strømmen i eget net, øges dette tab selvfølgelig yderligere. Samfundsøkonomisk er landvind og store solcelleanlæg det billigste og det giver ikke mening at udvide med havvind før vi har indpasset så meget landvind og solceller som muligt, da det er langt dyrere med havvind, som det ses i grafen til højre (solceller = PV). Til producenter af vindmøllestrøm betales ca. halvdelen af prisen af den fælles PSO, når strømmen så sælges til udlandet får energinet i bedste fald markedsprisen, hvilket så er ca. halv pris af det danskerne har betalt producenten af vindmøllestrømmen. I mange tilfælde sælges strømmen til udlandet langt under markedsprisen og i nogle tilfælde sender vi penge med for at levere til udlandet. Da PSO støtten spildes 100% ved salg af vindmøllestrøm til udlandet og vi er nået maksimumabsorptionsniveauet bliver det frem over en endnu større underskudsforretning og specielt med havvind som er langt dyrere og har store transmissionstab. Samfundsøkonomisk kan det som sagt ikke betale sig at sende strøm produceret af vedvarende energi til udlandet. Af uforklarlige grunde, ser man i Danmark ikke samfundsøkonomisk på indførelsen af vedvarende energi i fremtiden. I Danmark er der politisk kun valgt at satse på vindmøllestrøm1 som giver et kritisk og uhensigtsmæssigt energimix. 1 OG MILJOE/Miljoerapportering/Sider/Forbrug i Danmark.aspx

4 Som grafen til højre også viser er der ikke politiske ambitioner om at ændre energimixet i fremtiden, selvom det er uhensigtsmæssig. I Tyskland, har man modsat Danmark, fra start set med samfundsøkonomiske briller på indførelsen af vedvarende energi i nettet og valgte her et bæredygtigt energimix som det også gøres i andre lande. Tyskerne ønskede at absorbere strømmen i deres eget net og ikke bare sende det til nabolandene med tab. I Tyskland har de 35 GW solceller installeret, som leverer 6,2% af Tysklands strømforbrug, de tyske vindmøller udgør 32 GW og leverer 9,8% af strømmen. Med dette bæredygtige energimix kan tyskerne absorbere den vedvarende energi i eget net. I den årlige forøgelse følges teknologierne ad, så tyskerne undgår at producere strøm til dumpingpris til nabolandene. Det er befolkningen og virksomhederne der i sidste ende betaler for udbygning af vedvarende energi, og derfor bør det gøres samfundsøkonomisk ansvarligt. Solceller har deres styrke i sommerhalvåret og i dagtiden hvor virksomhederne bruger strømmen, store solcelleanlæg er samfundsøkonomisk det billigste. Vindmøllerne har deres styrke i vinter halvåret, om aftenen og natten ift. solceller. Grunden til Tyskland årligt producerer flere vindmølle kwh, er fordi der på et år er flere vindtimer end solskinstimer, ser man på den installerede kapacitet i Tyskland ligger sol og vind meget lige, man kan sige de deler sol og vind lige for at få et optimalt energimix, hvilket samfundsøkonomisk er det mest rentable. På den korte bane havde vi i Danmark en interesse i at opsætte vind, men kun til det niveau hvor vi i Danmark selv kan absorbere strømmen i nettet. Når vi nu har nået maksimal absorptionsniveau, skal der en anden løsninger til indtil vi kan absorbere yderlig vindmøllestrøm i nettet. Bruger vi Tysklands samfundsøkonomiske eksempel og deler sol og vind, og sørger for at kunne absorbere strømmen i eget net, får vi et fremtidssikret system, som ikke bliver for dyrt og samtidig gør os selvforsynende i Danmark. Vi kan øge de 0,5 GW solceller til minimum 6 GW og stadig absorbere strømmen i eget net, det svarer til over 20% af strømmen vi bruger i Danmark. I fremtiden kan vi tilmed ikke regne med at sælge den nuværende mængde vindmøllestrøm til udlandet, da alle EU medlemslande ligeledes er i gang med at øge deres vindmøllekapacitet. Danmark vil blive hårdt ramt, hvis vi ikke kan afsætte vindmøllestrømmen til nabolandene, da vi i dag er det land med størst vindmøllekapacitet pr. indbygger i verden. Fortsætter udbygningen uden at kunne absorbere i nettet risikerer vi, at vindmøllerne skal stå stille i flere måneder i løbet af året fordi nabolandene selv producerer og ikke ønsker at købe vores vindmøllestrøm.

5 Solcellestrøm ift. landvind og havvind? Herunder sammenlignes de indtægter havvind, landvind og solceller er sikret i deres støtteperioder. Da havvindmøller er støttet i flere fuldlasttimer end landvindmøller, ses det at Horns Rev 2, hvor støtten er lavere pr. kwh ift. landvindmøller, at Horns Rev 2 er sikret en markant større indtægt. Samme princip gør sig gældende ift. solceller og vindmøller, hvor solceller støttes i 10 år og har langt færre fuldlasttimer/kwh end både havvind og landvind. Det ses i skemaet at solceller får den mindste støtte af alle teknologier og dermed er det samfundsøkonomisk mest rentable, solceller har ydermere den længste levetid som ligger helt op til 75 år. Sammenligning af støtte til Solcelleanlæg og Vindmøller Politisk sikret støtte pr. installeret kw Havvindmøllepark Anholt (105,1 øre pr. kwh i 20 TWh støttet) kr Havvindmøllepark Rødsand 2 (62,8 øre pr. kwh i 10 TWh støttet) kr Havvindmøllepark Horns Rev 2 (51,8 øre pr. kwh i 10 TWh støttet) kr Landvindmøller tilsluttet i 2014 og frem, (58 øre pr. kwh i kwh støttet) kr Solcelleanlæg (102 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2015 kr Solcelleanlæg (88 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2016 kr Solcelleanlæg (74 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2017 kr Solcelleanlæg (60 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2018 kr På samme måde som vindmøller placeres sammen, opsættes solcelleanlæg i parker for at økonomien hænger sammen. Vi har ventet siden december 2012 på at loven skulle træde i kraft, Energistyrelsen og politikerne sagde at loven ville være igennem i EU i løbet af 6 8 måneder. Margrete Vesterager udmeldte 3 uger inden hun skulle starte som konkurrencekommissær i EU, at solcelleloven og husstandsmølleloven skulle være afklaret inden hun startede, sagerne blev afklaret på disse 3 uger. Når energistyrelsen og EU bliver tvunget i arbejdstøjet, kan de hurtigt få tingene afklaret, vi skulle bare have set dette politiske initiativ fra Margrete for halvandet år siden. I Tyskland støtter man i 20 år da etablering af solceller og landvind koster ca. det samme pr. installeret kw. I 2014 i England får solcelleanlæg 0,13 pund pr. kwh (1,23 kr. pr. kwh) deres sats er inflationsreguleret og udbetales i 20 år, dvs. den Engelske støtte er langt over dobbelt så god som den Danske, som kun udbetales i 10 år (og der ikke er inflationsreguleret). Skal tariffen for solceller reguleres ned skal fuldlasttimerne/kwh samtidig op på vindmøllernes niveau, i sidste ende giver det dog selvfølgelig det samme. Man skal samtidig sikre at investorerne har pengene forrentet i de første 10 år på lige fod med vindmøller, ellers er det svært at finde investorer. Vedvarende energi ift. Kul, Olie, Gas og Atomkraft Kul, olie, gas og atomkraft er alle teknologier som i dag koster langt mere end vindmølle og solcellestrøm, disse er herudover teknologier vi skal importere eller løber tør for inden for en kort årrække. Danmark har som en af de få lande i verden oliereserver, som kan finansiere vores omstilling til vedvarende energi, det eneste det kræver er selvfølgelig, at vi bliver ordentligt betalt for olien når den hentes op. Solcelleanlæg og vedligehold med lokal arbejdskraft Solcellen blev opfundet i 1884 og blev kommercialiseret 1950erne og har bevist sine styrker gennem mange årtier, solceller er ligeledes den vedvarende teknologi der holder længst og kræver mindst vedligehold. Solceller har, i forhold til vindmøller, meget lave vedligeholdelsesomkostninger, da der ikke er roterende dele, inverteren/vekselretteren er den eneste sliddel. Invertere udgør 10 15% af anlægsinvesteringen og de store professionelle inverter fabrikanter har under 2% udskiftning af invertere indenfor 20 år. Skal en inverter skiftes får vi en lokal elektriker til dette på alm. timeløn, der skal ikke specialteknikere med store specialkraner, som kommer lang vejs fra, som ved vindmøller som let kan koste halve og hele millioner.

6 Udvælgelse af arealer til solcelleanlæg Jævnfør Naturstyrelsens vejledning om opsætning af solenergianlæg, nævnes det at tekniske anlæg, bør placeres i tilknytning til byområder jævnfør by og landzoneprincipperne såfremt det er muligt. Det er Naturstyrelsens vurdering, at der er tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, her skal der i planforslaget redegøres for placeringen. De sidste 40 år er der dispenseret fra princippet om tilknytning til by for vindmøller, primært pga. støj og skygger og der er ligeledes også dispenseret fra by og landzoneprincipperne for biogasanlæg, landbrug og lignende. Selvom solcelleanlæg ikke har gener for naboer som vindmøller, biogas og landbrug er der flere andre grunde til at en bynær placering ikke altid er mulig for solcelleanlæg. Vi har ønsket at bruge marginal jorde, hvor landmændene ikke har en ordentlig indtægt på jorden, og det primært er hektar støtte og gylleaftaler, som de har indtægt på. Arealer må ikke være for små, da etableringsomkostningerne så bliver for dyre, arealerne må ikke have forkerte hældninger, have skygger fra byggeri, træer, vindmøller og lign, eller have for stor afstand til transformatorer, der må ligeledes ikke være forpligtelser som kloakbidrag og krav til andre dyre tilslutningsafgifter, som ikke skal bruges ifm. drift af solcelleanlæg, eller være udlagt til by udvidelse, erhvervsområder til fabrikker, kontorer, lager og butikker da grundene så ligeledes bliver for dyre. Naturstyrelsen har siden 2012 godkendt adskillige store solcelleanlæg rundt om i landet som ikke er i tilknytning til by, det største vi kender til som i dag er helt igennem lokalplanprocessen og godkendt af naturstyrelsen er et projekt på 80 hektar i Kalundborg kommune. Vi har fundet bynære arealer til nogle af vore projekter bl.a. til det første projekt vi kørte igennem lokalplan processen på 12 hektar ved Hundborg i Thisted kommune. Det har dog ikke været muligt med tilknytning til by for alle vore projekter, da byer ofte er opstået fordi arealerne omkring er frugtbare og landmændene har stor udbytte og brug for jorden. Definition af byområde Ifølge Danmarks Statistik omfatter begrebet byområde mindst 200 indbyggere i en sammenhængende bebyggelse med højst 200 meters afstand mellem husene, med mindre afbrydelserne skyldes offentlige anlæg, idrætsanlæg, erhvervsmæssige anlæg eller lignende. Iht. til Danmarks statistik har Danmark kun byer med over 200 indbyggere, hvilket i sig selv er en stor begrænsning, herudover skal der findes egnede arealer. Hvor er det mest samfundsøkonomisk at placerer solcelleanlæg? Det er samfundsøkonomisk mest rentabelt at placere solceller tæt på de store transformatorstationer, da der både lokalt og nationalt her er mindst mulig transmissionstab til forbrugerne. Transformatorstationerne er knudepunkterne i nettet og leverer man dertil kan strømmen leveres op til 400kV nettet og ned til 0,4kV nettet, hvor forbrugerne befinder sig. I solcellelovgivning er støttevilkårene ikke bare dårligere end vindmøller, solceller er tilmed langt dårligere stillet i forhold til kompensation ift. transmissionstab i kabler fra anlæg til transformator. Vindmøller bliver afregnet ved møllen og får dækket tabet via. PSO, mens solceller selv skal financierer dette tab. Dette gør at solcelleprojekterne er afhængige af en placering så tæt på transformator stationerne som muligt for at bevare den økonomiske balance i projektet.

7 Solceller og landbrugsarealer I Danmark har vi hektar landbrugsjord, og vi producerer fødevarer til ca. 15 mio. mennesker, svarende til tre gange Danmarks befolkning. Selvom solcelleanlæg kun kræver få hektar, og vi har rigelige mængder landbrugsjord og marginaljord, har vores fokus hele tiden været på marginaljord, hvor landmændene har et minimalt udbytte af jorden. På tusindvis af hektar i landet kan det ikke betale sig at dyrke jorden uden hektar støtte og gylle indtægter, og på sådanne arealer er solcelleanlæg et oplagt valg for landmanden. Vi sprøjter og gøder ikke jorden, dvs. vi holder arealerne på en mere bæredygtig måde end økologisk landbrug, derfor er solceller ligeledes oplagt på arealer med særligt værdifuldt drikkevand og andre naturhensyn. I perioden vi lejer jorden til solcelleanlæg får vi eller landmanden ej heller hektar støtte på arealerne, og er en direkte årlig reduceret besparelse for statskassen. Hvilken betydning har solcelleanlæg for produktionen af afgrøder i Danmark? Vi kan mangedoble vores solcellekapacitet fra de 0,5 GW til 6 GW og stadig absorbere strømmen i eget net. Vi bør selvfølgelig placere så meget som muligt på vore tage, men selvom vi satte det hele på jorden vil f.eks. en forøgelse på 6 GW kun kræve hektar hvilket er 0,5% af det danske landbrugsareal, her bør man udvælge marginaljord, eller endnu bedre jorde som er ud af drift, dette kan dog kun lade sig gøre med politisk vilje. Som eksempel og for et let regnestykkes skyld, lad os så sige vi som udgangspunkt bruger alm. Landbrugsjord, hvor vi i dag producerer mad til 15 mio. mennesker, dette vil blive reduceret med mennesker, men vi producerer så stadig mad til over 14,9 mio. mennesker. Vi kan stadig sagtens brødføde vores egne 5 mio. indbyggere, og det får ej heller negativ konsekvens på priserne for landmændene. Landmændene sikres herudover en mere stabil årlig indtjening når noget af jorden ikke afhænger af kornpriserne, og specielt når vi taler marginal jorden, hvor der i forvejen ikke er en god indtjening. De marginaljordejere vi har lavet aftale med er tilfredse med aftalerne, så det vil resten af landets marginaljordejere også sikkert blive. Der er på nuværende tidspunkt, fra politisk side, lukket ned for nye puljer til etablering af jordstående solcelleanlæg, dvs. de ansøgninger vi og andre har sendt ind vil være de eneste der bliver etableret, indtil der igen bliver opbakning til jordstående solcelleanlæg på Christiansborg. Politisk ansvar i kommunerne Vi ser heldigvis at politikerne i kommunerne i dag er fremsynende og lader sig ikke styre af modstandere af vedvarende energi. Vindmøller har i mange år fået kastet kortet om landskabelige interesser i hovedet, når naboer bor for langt væk til at kunne høre eller blive generet af vindmøller. Til modstandere af vedvarende energi, må man bare sige at vi mister vores landskab og socialnet i fremtiden, hvis vi ikke får styr på klimasituationen inden vores oliereserver slipper op. Selvom janteloven regerer i landet, og man ikke alle steder har forstået de alvorlige klimaproblemer, vi står overfor, er vi er nødt til at passe vedvarende energi ind i landskabet, vi kan ikke omstille uden det vil kunne ses, det er et faktum vi ikke kan løbe fra, og vi bør alle være stolte af de foregangskommuner, der er med til den grønne omstilling, og som i dag projekterer store solcelle og vindmølleprojekter. For et par hundrede år siden var der ca kornmøller i det samfund, vi dengang havde i Danmark, i dag er der omkring 100 tilbage. De fleste danskere vil nok ikke tilbage til oldtidens samfund uden elektricitet og varme i husene, for at holde Co2 niveauet og klimaforandringerne i skak. Vi lever i et energisamfund, hvor alle har mobiltelefoner, tablets, computere og varme i husene, dette kan ikke lade sig gøre uden energi, og kunsten er i dag et øge Danmarks vedvarende energiproduktion hensigtsmæssig, og der er en enkelt teknologi ikke nok.

8 Landvind er den billigste på den korte bane, og solceller kommer her ind på en klar nummer 2. Ser man på den længere bane er solceller klart den billigste. Vindmøller pilles ned for at sætte nye op på nye tilskudsordninger efter år, når vedligeholdelsen bliver for dyre. Den klart dyreste er selvfølgelig havvind, derudover er levetiden på vindmøller som sagt kortere end solceller og levetiden forringes selvfølgelig yderligere på havet. Hvilken tilmelding og ordning hører Solenergi Danmarks solcelle projekt ind inder? Det ansøgte solcelleprojekt hører under den såkaldte nye 400 kw overgangsordning, hvor anlægget støttes i ti år, tariffen reduceres med 14 øre pr. år ift. tilslutningsår. Dvs.: Tilslutning i 2013 = 1,30 kr. pr. kw i ti år, kwh Tilslutning i 2014 = 1,16 kr. år kw i ti år, kwh Tilslutning i 2015 = 1,02 kr. pr. kw i ti år, kwh Tilslutning i 2016 = 0,88 kr. pr. kw i ti år, kwh Tilslutning i 2017 = 0,74 kr. pr. kw i ti år, kwh For at bevare det økonomiske fundament i projektet, skal anlægget tilsluttes inden dvs. på ovenstående afregnings tarif på 1,02 kr. pr. kw i ti år. Hvis tariffen falder under dette niveau er det økonomiske fundament så langt nede at investorerne ret sikkert falder fra. Med denne deadline i mente er den sidste frist for lokalplangodkendelse og bevilling af byggetilladelse 1. oktober Hvorefter der er 3 mdr. til rejsning af anlægget og tilslutning til el nettet. Vi ser dog helst at tilladelsen er igennem inden sommerferien, da efterår og vinter gør tingene problematiske. Projekt hører under Solenergi Danmarks tilmeldingen pr. d. 29. nov ved Elro, som efterfølgende blev overtaget af EnergiMidt. Projektet var oprindeligt planlægt i Randers og Mariagerfjord kommune, men pga. forsinkelserne i Energistyrelsen og EU samt leveringstid på transformatorer, valgte vi at opdele projektet i mindre dele efter det fra politisk side blevet bestemt i efteråret 2013, at projekterne måtte flyttes til andre placeringer, uden det får konsekvens for tariffen. Aftale med jordejer Solenergi Danmark har indgået lejeaftaler med lodsejerne, som løber i 30 år. Solcellepaneler har en forventet levetid på år. Flere af vore leverandører har anlæg, som har produceret i over 40 år, og som stadig kører perfekt og kun har mistet 10% effektivitet på disse 40 år. Modulproducenterne regner med at anlæggene kan holde i 75 år, dvs. der er rig mulighed for at forlænge lejeaftalen efter de 30 år. Når anlæggene engang er udtjente, er det sikret i lejeaftalerne, at anlæggene fjernes, så arealerne atter kan anvendes som landbrugsjord. Ved etablering af solcelleanlæggene bliver der sået græs på arealerne. Pleje af arealerne består efterfølgende i græsslåning eller alternativt ved afgræsning med dyrehold, eksempelvis får. Den endelige løsning tilpasses det enkelte anlæg. Arbejdspladser I forbindelse med drift og vedligehold af anlæg og arealer vil dette kræve minimum det samme antal arbejdstimer/arbejdspladser, som der har været på jorden forinden. Vi kan pt. ikke sætte konkrete tal på, hvor mange arbejdspladser der skabes, men ift. erfaringer fra udlandet skaber solcelleanlæg flere arbejdspladser end vindmøller, da der er større vedligehold af arealerne. En anden stor fordel heri er, at solcelleanlæggene i høj grad vil trække på lokale ift. service og vedligehold, modsat f.eks. vindmøller, hvor arbejdspladserne sjældent ligger i

9 lokalsamfundet, da de kræver teknikere med specialudstyr. På et solcelleanlæg kan den lokale elektriker let skifte et solcelle panel eller inverter uden specialudstyr. Herudover er der yderligere arbejdspladser, som lokale let kan varetage f.eks.; Klipning af græs / pasning af dyr til afgræsning, overvågning af anlægget, rengøring af paneler, servicering og vedligehold, disse opgaver udbydes efter anlæggene er installeret. Miljømæssig betragtning Arealer med solcelleanlæg er optimale at placere hvor grundvandet udvindes til drikkevand, da der ikke sprøjtes eller gødes på arealerne dvs. arealerne holdes under strengere krav end økologisk landbrug. Dyreliv Solcellearealerne giver rig mulighed til at mindre dyr, som harer, fasaner, gæs og lign. frit kan færdes på arealerne. Anlægget omhegnes af trådhegn af hensyn til forsikring og overvågning af anlægget, dvs. de mindre dyr er ligeledes beskyttet imod større dyr. Der vil herudover være mulighed for at lave såkaldte vildtbiotoper på arealerne, da der ikke sprøjtes og gødes, dvs. der vil kunne laves plads til disse mellem rækkerne, hvor græsset så ikke slås, dvs. der kan blive rig mulighed for sommerfugle, insekter, svampe, frøer, blomster, osv. at leve på arealerne, hvilket måske kan hjælpe til at øge bestandene af truede dyrearter i områderne. Energi og Co2 positiv betragtning Et solcelle anlæg på f.eks. 10 MW (25 anlæg af 400kW) har en samlet årlig elproduktion på ca. 9,5 mio. kwh (kilowatt timer), dette kan årligt forsyne hustande. Et 10 MW solcelle anlæg vil dække et samlet areal på 25 ha, og vil spare miljøet og kommunen for tons Co2 årligt, svarende til tons CO2 over 30 år, når man beregner degradering af produktionen ind. Omregnes Co2 fortrængningen/reduktion for et solcelleanlæg på 10MW til Co2 optagelsen af træer, svarer 10MW til Co2 optagelsen af en fuldvoksen skov med træer. Sammenlignes arealet på de 10MW solceller med arealet af en fuldvokset skov, som optager samme mængde Co2, fylder solceller under en femtedel af det areal træerne fylder. 10 MW solceller fylder 25 ha. hvorimod træer minimum fylder 128 ha. Dvs. ift. Co2 er det mere end 5 gange så effektivt med solceller ift. skov af samme areal. Da solceller som sagt er særdeles gode til at fortrænge CO2 kan dette bruges som et argument for at planlægge solceller på skovrejsningsarealer. Samfundsøkonomisk i forhold til den gamle nettomåler ordningen På samme måde som man sparer på varmeregninger når man efterisolerer sit hus eller køber nye vinduer, kunne man på den gamle nettomålerordning fratrække de kilowatt timer af egetforbruget man selv producerer med sit solcelleanlæg. Dvs. med en direkte besparelse på 2,10 kr. pr. kwh i 20 år, samlet giver denne besparelse kr. pr. installeret kw. Sammenligner man det med skemaet tidligere, hvor man med solceller på 1,02 kr. pr. kwh i 10 år og med en støtte på kr. fik politikerne i 2012 barberet 76% af støtten til solceller væk og solceller er i dag den billigste vedvarende energi for samfundet af alle. For at komme ned på disse priser er parkerne nødt til at være store, på samme måde som landvindmølle og havvindmølle projekter kræver. EU sagsbehandling og investering i projektet Da sagsbehandlingen fra EU's side har trukket ud i to år og tariffen faldet så meget at de mindre private investorer ikke længere finder det interessant at være med som investorer. Derfor har Solenergi Danmark valgt at finde en større investorer som i første omgang kommer til at stå bag projektet. Det er dog muligt for investorerne at udbyde anlæggene i anparter til interesserede private investorer efter anlægget er etableret.

10 Indpasning i samfundet Solceller er de sidste år blevet taget godt imod af befolkningen, folk har dem i dag på tagene og i haverne, da de ikke generer. De rager ikke op som vindmøller og kan let indpasses i landskab og miljø og kan endog være med til at øge biodiversiteten i de områderne hvor de opsættes. Vil man have billig solcellestrøm er man nødt til at lave det i parker, det er rundt regnet 30% billigere at opsætte solceller på jorden i solcelleparker fremfor på private hustage da der kan optimeres betydeligt på priser og processer. Solcelleparker er et vigtigt skridt mod fremtiden, da befolkningen med disse kan se at solcelleparker, på samme måde som på tagene, er et fornuftigt valg der ikke generer befolkningen og omgivelserne. Fredninger på området Der er indhentet tilgængelige oplysninger fra Danmarks Miljøportal, der viser at der i forhold til fredning og andre restriktioner ikke er nogle forhindringer på det påtænkte jordareal.

11 Mål på arealet: Område 1: areal 9,6 hektar Område 2: areal 9,7 hektar

12 Område 3: areal 5,2 hektar Område 4: areal 37,63 hektar

13 Snittegning solceller: Højde model:

14 Vej og By kort

15 Rammebestemmelser fra kommunens side I området: Billeder fra området

16

17 Område kort

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere