Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg."

Transkript

1 Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk Anders Ztorm Telefon: Mobil: Mail:

2 Baggrund Der ansøges om etablering af 22,8 MW solcelleanlæg vest for Ålbæk. Arealet dækker ca. 57 hektar bestående af 57 x 400 kw solcelle anlæg. Anlæggets produktion på ca. 20,52 mio. kwt pr. år vil dække forbruget for ca husstande i Frederikshavn Kommune. Området er ikke udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Placering af anlægget Område 1: Matrikel 7a, Ejerlav Gårbo, Råbjerg Område 2: Matrikel 5d, 10e, 9k, Ejerlav Gårbo, Råbjerg Område 3: Matrikel 26a, Ejerlav Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Område 4: Matrikel 2e, Ejerlav Sørig, Råbjerg Beskrivelse af projektet Solcellerækkerne placeres med ca. 7 meters mellemrum. Solcelleanlægget vil bestå af paneler med en højde på ca. 2,2 meter over terræn. For at undgå blændingsgener bruges der paneler med lavreflektions overflade, dvs. jernfattigt glas som ligger væsentligt under den refleksion, man ser fra alm. vinduer og tagvinduer. Solcelleanlæg støjer ikke og skaber ikke blink som vindmøller, og er skånsomme overfor miljøet og grundvandet, da der ikke gødes eller sprøjtes på arealet. Kommunen øger ligeledes selvforsyningsgraden af vedvarende energi, hvilket er positivt for kommunens grønne profil. Eksempel på tilsvarende anlæg

3 Store solcelleanlæg en stor del af fremtidens energimix Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere, vandkraft og bølgeenergi. Visionen er at omdanne hele Danmarks energisystemet til solenergi, så vi fremadrettet får et rentabelt, bæredygtig og vedvarende energisystem. Et optimalt energimix i Danmark? I Danmark er der pt. installeret 0,5 GW (Giga Watt) solceller som producerer 1,5% af Danmarks årlige strømforbrug, til sammenligning producerer vindmøller 40% af vores strøm. Med 40% vindmøllestrøm har vi nået maksimumsabsorptionsniveauet for vindmøllestrøm i det danske EL net, dette udmønter sig i at en stadig større del af vindmøllestrømmen sendes til udlandet, med store tab til følge for det danske samfund. Fortsættes forøgelsen af vindmøllekapaciteten uden at kunne absorbere strømmen i eget net, øges dette tab selvfølgelig yderligere. Samfundsøkonomisk er landvind og store solcelleanlæg det billigste og det giver ikke mening at udvide med havvind før vi har indpasset så meget landvind og solceller som muligt, da det er langt dyrere med havvind, som det ses i grafen til højre (solceller = PV). Til producenter af vindmøllestrøm betales ca. halvdelen af prisen af den fælles PSO, når strømmen så sælges til udlandet får energinet i bedste fald markedsprisen, hvilket så er ca. halv pris af det danskerne har betalt producenten af vindmøllestrømmen. I mange tilfælde sælges strømmen til udlandet langt under markedsprisen og i nogle tilfælde sender vi penge med for at levere til udlandet. Da PSO støtten spildes 100% ved salg af vindmøllestrøm til udlandet og vi er nået maksimumabsorptionsniveauet bliver det frem over en endnu større underskudsforretning og specielt med havvind som er langt dyrere og har store transmissionstab. Samfundsøkonomisk kan det som sagt ikke betale sig at sende strøm produceret af vedvarende energi til udlandet. Af uforklarlige grunde, ser man i Danmark ikke samfundsøkonomisk på indførelsen af vedvarende energi i fremtiden. I Danmark er der politisk kun valgt at satse på vindmøllestrøm1 som giver et kritisk og uhensigtsmæssigt energimix. 1 OG MILJOE/Miljoerapportering/Sider/Forbrug i Danmark.aspx

4 Som grafen til højre også viser er der ikke politiske ambitioner om at ændre energimixet i fremtiden, selvom det er uhensigtsmæssig. I Tyskland, har man modsat Danmark, fra start set med samfundsøkonomiske briller på indførelsen af vedvarende energi i nettet og valgte her et bæredygtigt energimix som det også gøres i andre lande. Tyskerne ønskede at absorbere strømmen i deres eget net og ikke bare sende det til nabolandene med tab. I Tyskland har de 35 GW solceller installeret, som leverer 6,2% af Tysklands strømforbrug, de tyske vindmøller udgør 32 GW og leverer 9,8% af strømmen. Med dette bæredygtige energimix kan tyskerne absorbere den vedvarende energi i eget net. I den årlige forøgelse følges teknologierne ad, så tyskerne undgår at producere strøm til dumpingpris til nabolandene. Det er befolkningen og virksomhederne der i sidste ende betaler for udbygning af vedvarende energi, og derfor bør det gøres samfundsøkonomisk ansvarligt. Solceller har deres styrke i sommerhalvåret og i dagtiden hvor virksomhederne bruger strømmen, store solcelleanlæg er samfundsøkonomisk det billigste. Vindmøllerne har deres styrke i vinter halvåret, om aftenen og natten ift. solceller. Grunden til Tyskland årligt producerer flere vindmølle kwh, er fordi der på et år er flere vindtimer end solskinstimer, ser man på den installerede kapacitet i Tyskland ligger sol og vind meget lige, man kan sige de deler sol og vind lige for at få et optimalt energimix, hvilket samfundsøkonomisk er det mest rentable. På den korte bane havde vi i Danmark en interesse i at opsætte vind, men kun til det niveau hvor vi i Danmark selv kan absorbere strømmen i nettet. Når vi nu har nået maksimal absorptionsniveau, skal der en anden løsninger til indtil vi kan absorbere yderlig vindmøllestrøm i nettet. Bruger vi Tysklands samfundsøkonomiske eksempel og deler sol og vind, og sørger for at kunne absorbere strømmen i eget net, får vi et fremtidssikret system, som ikke bliver for dyrt og samtidig gør os selvforsynende i Danmark. Vi kan øge de 0,5 GW solceller til minimum 6 GW og stadig absorbere strømmen i eget net, det svarer til over 20% af strømmen vi bruger i Danmark. I fremtiden kan vi tilmed ikke regne med at sælge den nuværende mængde vindmøllestrøm til udlandet, da alle EU medlemslande ligeledes er i gang med at øge deres vindmøllekapacitet. Danmark vil blive hårdt ramt, hvis vi ikke kan afsætte vindmøllestrømmen til nabolandene, da vi i dag er det land med størst vindmøllekapacitet pr. indbygger i verden. Fortsætter udbygningen uden at kunne absorbere i nettet risikerer vi, at vindmøllerne skal stå stille i flere måneder i løbet af året fordi nabolandene selv producerer og ikke ønsker at købe vores vindmøllestrøm.

5 Solcellestrøm ift. landvind og havvind? Herunder sammenlignes de indtægter havvind, landvind og solceller er sikret i deres støtteperioder. Da havvindmøller er støttet i flere fuldlasttimer end landvindmøller, ses det at Horns Rev 2, hvor støtten er lavere pr. kwh ift. landvindmøller, at Horns Rev 2 er sikret en markant større indtægt. Samme princip gør sig gældende ift. solceller og vindmøller, hvor solceller støttes i 10 år og har langt færre fuldlasttimer/kwh end både havvind og landvind. Det ses i skemaet at solceller får den mindste støtte af alle teknologier og dermed er det samfundsøkonomisk mest rentable, solceller har ydermere den længste levetid som ligger helt op til 75 år. Sammenligning af støtte til Solcelleanlæg og Vindmøller Politisk sikret støtte pr. installeret kw Havvindmøllepark Anholt (105,1 øre pr. kwh i 20 TWh støttet) kr Havvindmøllepark Rødsand 2 (62,8 øre pr. kwh i 10 TWh støttet) kr Havvindmøllepark Horns Rev 2 (51,8 øre pr. kwh i 10 TWh støttet) kr Landvindmøller tilsluttet i 2014 og frem, (58 øre pr. kwh i kwh støttet) kr Solcelleanlæg (102 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2015 kr Solcelleanlæg (88 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2016 kr Solcelleanlæg (74 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2017 kr Solcelleanlæg (60 øre pr kwh i 10 år, kwh støttet) hvis tilsluttet i 2018 kr På samme måde som vindmøller placeres sammen, opsættes solcelleanlæg i parker for at økonomien hænger sammen. Vi har ventet siden december 2012 på at loven skulle træde i kraft, Energistyrelsen og politikerne sagde at loven ville være igennem i EU i løbet af 6 8 måneder. Margrete Vesterager udmeldte 3 uger inden hun skulle starte som konkurrencekommissær i EU, at solcelleloven og husstandsmølleloven skulle være afklaret inden hun startede, sagerne blev afklaret på disse 3 uger. Når energistyrelsen og EU bliver tvunget i arbejdstøjet, kan de hurtigt få tingene afklaret, vi skulle bare have set dette politiske initiativ fra Margrete for halvandet år siden. I Tyskland støtter man i 20 år da etablering af solceller og landvind koster ca. det samme pr. installeret kw. I 2014 i England får solcelleanlæg 0,13 pund pr. kwh (1,23 kr. pr. kwh) deres sats er inflationsreguleret og udbetales i 20 år, dvs. den Engelske støtte er langt over dobbelt så god som den Danske, som kun udbetales i 10 år (og der ikke er inflationsreguleret). Skal tariffen for solceller reguleres ned skal fuldlasttimerne/kwh samtidig op på vindmøllernes niveau, i sidste ende giver det dog selvfølgelig det samme. Man skal samtidig sikre at investorerne har pengene forrentet i de første 10 år på lige fod med vindmøller, ellers er det svært at finde investorer. Vedvarende energi ift. Kul, Olie, Gas og Atomkraft Kul, olie, gas og atomkraft er alle teknologier som i dag koster langt mere end vindmølle og solcellestrøm, disse er herudover teknologier vi skal importere eller løber tør for inden for en kort årrække. Danmark har som en af de få lande i verden oliereserver, som kan finansiere vores omstilling til vedvarende energi, det eneste det kræver er selvfølgelig, at vi bliver ordentligt betalt for olien når den hentes op. Solcelleanlæg og vedligehold med lokal arbejdskraft Solcellen blev opfundet i 1884 og blev kommercialiseret 1950erne og har bevist sine styrker gennem mange årtier, solceller er ligeledes den vedvarende teknologi der holder længst og kræver mindst vedligehold. Solceller har, i forhold til vindmøller, meget lave vedligeholdelsesomkostninger, da der ikke er roterende dele, inverteren/vekselretteren er den eneste sliddel. Invertere udgør 10 15% af anlægsinvesteringen og de store professionelle inverter fabrikanter har under 2% udskiftning af invertere indenfor 20 år. Skal en inverter skiftes får vi en lokal elektriker til dette på alm. timeløn, der skal ikke specialteknikere med store specialkraner, som kommer lang vejs fra, som ved vindmøller som let kan koste halve og hele millioner.

6 Udvælgelse af arealer til solcelleanlæg Jævnfør Naturstyrelsens vejledning om opsætning af solenergianlæg, nævnes det at tekniske anlæg, bør placeres i tilknytning til byområder jævnfør by og landzoneprincipperne såfremt det er muligt. Det er Naturstyrelsens vurdering, at der er tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, her skal der i planforslaget redegøres for placeringen. De sidste 40 år er der dispenseret fra princippet om tilknytning til by for vindmøller, primært pga. støj og skygger og der er ligeledes også dispenseret fra by og landzoneprincipperne for biogasanlæg, landbrug og lignende. Selvom solcelleanlæg ikke har gener for naboer som vindmøller, biogas og landbrug er der flere andre grunde til at en bynær placering ikke altid er mulig for solcelleanlæg. Vi har ønsket at bruge marginal jorde, hvor landmændene ikke har en ordentlig indtægt på jorden, og det primært er hektar støtte og gylleaftaler, som de har indtægt på. Arealer må ikke være for små, da etableringsomkostningerne så bliver for dyre, arealerne må ikke have forkerte hældninger, have skygger fra byggeri, træer, vindmøller og lign, eller have for stor afstand til transformatorer, der må ligeledes ikke være forpligtelser som kloakbidrag og krav til andre dyre tilslutningsafgifter, som ikke skal bruges ifm. drift af solcelleanlæg, eller være udlagt til by udvidelse, erhvervsområder til fabrikker, kontorer, lager og butikker da grundene så ligeledes bliver for dyre. Naturstyrelsen har siden 2012 godkendt adskillige store solcelleanlæg rundt om i landet som ikke er i tilknytning til by, det største vi kender til som i dag er helt igennem lokalplanprocessen og godkendt af naturstyrelsen er et projekt på 80 hektar i Kalundborg kommune. Vi har fundet bynære arealer til nogle af vore projekter bl.a. til det første projekt vi kørte igennem lokalplan processen på 12 hektar ved Hundborg i Thisted kommune. Det har dog ikke været muligt med tilknytning til by for alle vore projekter, da byer ofte er opstået fordi arealerne omkring er frugtbare og landmændene har stor udbytte og brug for jorden. Definition af byområde Ifølge Danmarks Statistik omfatter begrebet byområde mindst 200 indbyggere i en sammenhængende bebyggelse med højst 200 meters afstand mellem husene, med mindre afbrydelserne skyldes offentlige anlæg, idrætsanlæg, erhvervsmæssige anlæg eller lignende. Iht. til Danmarks statistik har Danmark kun byer med over 200 indbyggere, hvilket i sig selv er en stor begrænsning, herudover skal der findes egnede arealer. Hvor er det mest samfundsøkonomisk at placerer solcelleanlæg? Det er samfundsøkonomisk mest rentabelt at placere solceller tæt på de store transformatorstationer, da der både lokalt og nationalt her er mindst mulig transmissionstab til forbrugerne. Transformatorstationerne er knudepunkterne i nettet og leverer man dertil kan strømmen leveres op til 400kV nettet og ned til 0,4kV nettet, hvor forbrugerne befinder sig. I solcellelovgivning er støttevilkårene ikke bare dårligere end vindmøller, solceller er tilmed langt dårligere stillet i forhold til kompensation ift. transmissionstab i kabler fra anlæg til transformator. Vindmøller bliver afregnet ved møllen og får dækket tabet via. PSO, mens solceller selv skal financierer dette tab. Dette gør at solcelleprojekterne er afhængige af en placering så tæt på transformator stationerne som muligt for at bevare den økonomiske balance i projektet.

7 Solceller og landbrugsarealer I Danmark har vi hektar landbrugsjord, og vi producerer fødevarer til ca. 15 mio. mennesker, svarende til tre gange Danmarks befolkning. Selvom solcelleanlæg kun kræver få hektar, og vi har rigelige mængder landbrugsjord og marginaljord, har vores fokus hele tiden været på marginaljord, hvor landmændene har et minimalt udbytte af jorden. På tusindvis af hektar i landet kan det ikke betale sig at dyrke jorden uden hektar støtte og gylle indtægter, og på sådanne arealer er solcelleanlæg et oplagt valg for landmanden. Vi sprøjter og gøder ikke jorden, dvs. vi holder arealerne på en mere bæredygtig måde end økologisk landbrug, derfor er solceller ligeledes oplagt på arealer med særligt værdifuldt drikkevand og andre naturhensyn. I perioden vi lejer jorden til solcelleanlæg får vi eller landmanden ej heller hektar støtte på arealerne, og er en direkte årlig reduceret besparelse for statskassen. Hvilken betydning har solcelleanlæg for produktionen af afgrøder i Danmark? Vi kan mangedoble vores solcellekapacitet fra de 0,5 GW til 6 GW og stadig absorbere strømmen i eget net. Vi bør selvfølgelig placere så meget som muligt på vore tage, men selvom vi satte det hele på jorden vil f.eks. en forøgelse på 6 GW kun kræve hektar hvilket er 0,5% af det danske landbrugsareal, her bør man udvælge marginaljord, eller endnu bedre jorde som er ud af drift, dette kan dog kun lade sig gøre med politisk vilje. Som eksempel og for et let regnestykkes skyld, lad os så sige vi som udgangspunkt bruger alm. Landbrugsjord, hvor vi i dag producerer mad til 15 mio. mennesker, dette vil blive reduceret med mennesker, men vi producerer så stadig mad til over 14,9 mio. mennesker. Vi kan stadig sagtens brødføde vores egne 5 mio. indbyggere, og det får ej heller negativ konsekvens på priserne for landmændene. Landmændene sikres herudover en mere stabil årlig indtjening når noget af jorden ikke afhænger af kornpriserne, og specielt når vi taler marginal jorden, hvor der i forvejen ikke er en god indtjening. De marginaljordejere vi har lavet aftale med er tilfredse med aftalerne, så det vil resten af landets marginaljordejere også sikkert blive. Der er på nuværende tidspunkt, fra politisk side, lukket ned for nye puljer til etablering af jordstående solcelleanlæg, dvs. de ansøgninger vi og andre har sendt ind vil være de eneste der bliver etableret, indtil der igen bliver opbakning til jordstående solcelleanlæg på Christiansborg. Politisk ansvar i kommunerne Vi ser heldigvis at politikerne i kommunerne i dag er fremsynende og lader sig ikke styre af modstandere af vedvarende energi. Vindmøller har i mange år fået kastet kortet om landskabelige interesser i hovedet, når naboer bor for langt væk til at kunne høre eller blive generet af vindmøller. Til modstandere af vedvarende energi, må man bare sige at vi mister vores landskab og socialnet i fremtiden, hvis vi ikke får styr på klimasituationen inden vores oliereserver slipper op. Selvom janteloven regerer i landet, og man ikke alle steder har forstået de alvorlige klimaproblemer, vi står overfor, er vi er nødt til at passe vedvarende energi ind i landskabet, vi kan ikke omstille uden det vil kunne ses, det er et faktum vi ikke kan løbe fra, og vi bør alle være stolte af de foregangskommuner, der er med til den grønne omstilling, og som i dag projekterer store solcelle og vindmølleprojekter. For et par hundrede år siden var der ca kornmøller i det samfund, vi dengang havde i Danmark, i dag er der omkring 100 tilbage. De fleste danskere vil nok ikke tilbage til oldtidens samfund uden elektricitet og varme i husene, for at holde Co2 niveauet og klimaforandringerne i skak. Vi lever i et energisamfund, hvor alle har mobiltelefoner, tablets, computere og varme i husene, dette kan ikke lade sig gøre uden energi, og kunsten er i dag et øge Danmarks vedvarende energiproduktion hensigtsmæssig, og der er en enkelt teknologi ikke nok.

8 Landvind er den billigste på den korte bane, og solceller kommer her ind på en klar nummer 2. Ser man på den længere bane er solceller klart den billigste. Vindmøller pilles ned for at sætte nye op på nye tilskudsordninger efter år, når vedligeholdelsen bliver for dyre. Den klart dyreste er selvfølgelig havvind, derudover er levetiden på vindmøller som sagt kortere end solceller og levetiden forringes selvfølgelig yderligere på havet. Hvilken tilmelding og ordning hører Solenergi Danmarks solcelle projekt ind inder? Det ansøgte solcelleprojekt hører under den såkaldte nye 400 kw overgangsordning, hvor anlægget støttes i ti år, tariffen reduceres med 14 øre pr. år ift. tilslutningsår. Dvs.: Tilslutning i 2013 = 1,30 kr. pr. kw i ti år, kwh Tilslutning i 2014 = 1,16 kr. år kw i ti år, kwh Tilslutning i 2015 = 1,02 kr. pr. kw i ti år, kwh Tilslutning i 2016 = 0,88 kr. pr. kw i ti år, kwh Tilslutning i 2017 = 0,74 kr. pr. kw i ti år, kwh For at bevare det økonomiske fundament i projektet, skal anlægget tilsluttes inden dvs. på ovenstående afregnings tarif på 1,02 kr. pr. kw i ti år. Hvis tariffen falder under dette niveau er det økonomiske fundament så langt nede at investorerne ret sikkert falder fra. Med denne deadline i mente er den sidste frist for lokalplangodkendelse og bevilling af byggetilladelse 1. oktober Hvorefter der er 3 mdr. til rejsning af anlægget og tilslutning til el nettet. Vi ser dog helst at tilladelsen er igennem inden sommerferien, da efterår og vinter gør tingene problematiske. Projekt hører under Solenergi Danmarks tilmeldingen pr. d. 29. nov ved Elro, som efterfølgende blev overtaget af EnergiMidt. Projektet var oprindeligt planlægt i Randers og Mariagerfjord kommune, men pga. forsinkelserne i Energistyrelsen og EU samt leveringstid på transformatorer, valgte vi at opdele projektet i mindre dele efter det fra politisk side blevet bestemt i efteråret 2013, at projekterne måtte flyttes til andre placeringer, uden det får konsekvens for tariffen. Aftale med jordejer Solenergi Danmark har indgået lejeaftaler med lodsejerne, som løber i 30 år. Solcellepaneler har en forventet levetid på år. Flere af vore leverandører har anlæg, som har produceret i over 40 år, og som stadig kører perfekt og kun har mistet 10% effektivitet på disse 40 år. Modulproducenterne regner med at anlæggene kan holde i 75 år, dvs. der er rig mulighed for at forlænge lejeaftalen efter de 30 år. Når anlæggene engang er udtjente, er det sikret i lejeaftalerne, at anlæggene fjernes, så arealerne atter kan anvendes som landbrugsjord. Ved etablering af solcelleanlæggene bliver der sået græs på arealerne. Pleje af arealerne består efterfølgende i græsslåning eller alternativt ved afgræsning med dyrehold, eksempelvis får. Den endelige løsning tilpasses det enkelte anlæg. Arbejdspladser I forbindelse med drift og vedligehold af anlæg og arealer vil dette kræve minimum det samme antal arbejdstimer/arbejdspladser, som der har været på jorden forinden. Vi kan pt. ikke sætte konkrete tal på, hvor mange arbejdspladser der skabes, men ift. erfaringer fra udlandet skaber solcelleanlæg flere arbejdspladser end vindmøller, da der er større vedligehold af arealerne. En anden stor fordel heri er, at solcelleanlæggene i høj grad vil trække på lokale ift. service og vedligehold, modsat f.eks. vindmøller, hvor arbejdspladserne sjældent ligger i

9 lokalsamfundet, da de kræver teknikere med specialudstyr. På et solcelleanlæg kan den lokale elektriker let skifte et solcelle panel eller inverter uden specialudstyr. Herudover er der yderligere arbejdspladser, som lokale let kan varetage f.eks.; Klipning af græs / pasning af dyr til afgræsning, overvågning af anlægget, rengøring af paneler, servicering og vedligehold, disse opgaver udbydes efter anlæggene er installeret. Miljømæssig betragtning Arealer med solcelleanlæg er optimale at placere hvor grundvandet udvindes til drikkevand, da der ikke sprøjtes eller gødes på arealerne dvs. arealerne holdes under strengere krav end økologisk landbrug. Dyreliv Solcellearealerne giver rig mulighed til at mindre dyr, som harer, fasaner, gæs og lign. frit kan færdes på arealerne. Anlægget omhegnes af trådhegn af hensyn til forsikring og overvågning af anlægget, dvs. de mindre dyr er ligeledes beskyttet imod større dyr. Der vil herudover være mulighed for at lave såkaldte vildtbiotoper på arealerne, da der ikke sprøjtes og gødes, dvs. der vil kunne laves plads til disse mellem rækkerne, hvor græsset så ikke slås, dvs. der kan blive rig mulighed for sommerfugle, insekter, svampe, frøer, blomster, osv. at leve på arealerne, hvilket måske kan hjælpe til at øge bestandene af truede dyrearter i områderne. Energi og Co2 positiv betragtning Et solcelle anlæg på f.eks. 10 MW (25 anlæg af 400kW) har en samlet årlig elproduktion på ca. 9,5 mio. kwh (kilowatt timer), dette kan årligt forsyne hustande. Et 10 MW solcelle anlæg vil dække et samlet areal på 25 ha, og vil spare miljøet og kommunen for tons Co2 årligt, svarende til tons CO2 over 30 år, når man beregner degradering af produktionen ind. Omregnes Co2 fortrængningen/reduktion for et solcelleanlæg på 10MW til Co2 optagelsen af træer, svarer 10MW til Co2 optagelsen af en fuldvoksen skov med træer. Sammenlignes arealet på de 10MW solceller med arealet af en fuldvokset skov, som optager samme mængde Co2, fylder solceller under en femtedel af det areal træerne fylder. 10 MW solceller fylder 25 ha. hvorimod træer minimum fylder 128 ha. Dvs. ift. Co2 er det mere end 5 gange så effektivt med solceller ift. skov af samme areal. Da solceller som sagt er særdeles gode til at fortrænge CO2 kan dette bruges som et argument for at planlægge solceller på skovrejsningsarealer. Samfundsøkonomisk i forhold til den gamle nettomåler ordningen På samme måde som man sparer på varmeregninger når man efterisolerer sit hus eller køber nye vinduer, kunne man på den gamle nettomålerordning fratrække de kilowatt timer af egetforbruget man selv producerer med sit solcelleanlæg. Dvs. med en direkte besparelse på 2,10 kr. pr. kwh i 20 år, samlet giver denne besparelse kr. pr. installeret kw. Sammenligner man det med skemaet tidligere, hvor man med solceller på 1,02 kr. pr. kwh i 10 år og med en støtte på kr. fik politikerne i 2012 barberet 76% af støtten til solceller væk og solceller er i dag den billigste vedvarende energi for samfundet af alle. For at komme ned på disse priser er parkerne nødt til at være store, på samme måde som landvindmølle og havvindmølle projekter kræver. EU sagsbehandling og investering i projektet Da sagsbehandlingen fra EU's side har trukket ud i to år og tariffen faldet så meget at de mindre private investorer ikke længere finder det interessant at være med som investorer. Derfor har Solenergi Danmark valgt at finde en større investorer som i første omgang kommer til at stå bag projektet. Det er dog muligt for investorerne at udbyde anlæggene i anparter til interesserede private investorer efter anlægget er etableret.

10 Indpasning i samfundet Solceller er de sidste år blevet taget godt imod af befolkningen, folk har dem i dag på tagene og i haverne, da de ikke generer. De rager ikke op som vindmøller og kan let indpasses i landskab og miljø og kan endog være med til at øge biodiversiteten i de områderne hvor de opsættes. Vil man have billig solcellestrøm er man nødt til at lave det i parker, det er rundt regnet 30% billigere at opsætte solceller på jorden i solcelleparker fremfor på private hustage da der kan optimeres betydeligt på priser og processer. Solcelleparker er et vigtigt skridt mod fremtiden, da befolkningen med disse kan se at solcelleparker, på samme måde som på tagene, er et fornuftigt valg der ikke generer befolkningen og omgivelserne. Fredninger på området Der er indhentet tilgængelige oplysninger fra Danmarks Miljøportal, der viser at der i forhold til fredning og andre restriktioner ikke er nogle forhindringer på det påtænkte jordareal.

11 Mål på arealet: Område 1: areal 9,6 hektar Område 2: areal 9,7 hektar

12 Område 3: areal 5,2 hektar Område 4: areal 37,63 hektar

13 Snittegning solceller: Højde model:

14 Vej og By kort

15 Rammebestemmelser fra kommunens side I området: Billeder fra området

16

17 Område kort

Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg.

Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Karevej 1, 8950 Ørsted Anders Ztorm Telefon: +45 50 720 700 Mobil: +45 50 200 500 Mail: info@solenergidanmark.dk Baggrund Der ansøges om etablering af 17,6 MW

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune

Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune Projektoplæg til politisk beslutning Solcellehaver Illustration: Arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune Projektoplægget

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind

Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind Stor-skala solcelleanlæg ved Tybrind Thisted, den 19. februar 2013 Projektbeskrivelse Bendt Wedell, Wedellsborg, ønsker at opstille et større solcelleanlæg til strømproduktion på matrikel nr. 1aa Tybrind

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd Retningslinjer for dansk landvind Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Der er behov for en akut overgangsordning med regler for dansk landvind, hvis ikke den danske udbygning med landvind skal gå helt i

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK

ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 B 119 Bilag 1 Offentligt ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK

Læs mere

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Solenergi Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion Søren Dyck-Madsen Besparelse eller produktion Solvarme og solceller kan både regnes som energibesparelse og som energiproduktion

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Beretning 2015. Produktion

Beretning 2015. Produktion Beretning 2015 Produktion 2015 blev et produktionsår med en samlet produktion på 4.083.754 kwh. December blev årets bedste måned med en flot produktion på 495.535 kw. Alt i alt et tilfredsstillende år

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk, var til stede under Danmarks Grønne Investeringsfonds Green Business Summit

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

Status på kommunernes planlægning

Status på kommunernes planlægning Status på kommunernes planlægning November 2017 Danmarks Vindmølleforening 13 godkendte vindmølle projekter i 2017 pr. 14-9 Opsætning af 83 nye vindmøller svarende til 281 MW Nedtagning af 57 ældre møller

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere