Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning

2 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen og det gælder i høj grad også i forhold til økonomi. Det er vigtigt, for ligesom mange andre private og offentlige virksomheder, så er VB udfordret på økonomien i disse år. Den økonomiske ansvarsbevidsthed ser jeg blandt andet i det store engagement og den korpsånd, som brandmandskabet udviser i forhold til den løbende vedligeholdelse og renovering af vores gamle brandstation i Glostrup, der jo fyldte 60 år i året der gik. Vi har haft store økonomiske besparelser ved at brandvæsnets egne uddannede håndværkere selv klarer mange håndværksmæssige opgaver det være mekaniker-, elektriker-, murer-, maler- eller tømrerarbejde. Derudover er der naturligvis også de mange medarbejdere, som ikke er faglærte, men som bare har hænderne skruet godt på samt har et hav af innovative ideer, der kommer begge brandstationer til gavn. Samtidig er vi også blevet bedre til at fokusere på øget indtjening frem for kun at tænke i besparelser. Et eksempel er vagtcentralen, som kan fungere som platform for udvidelsen af serviceydelser. Kursusafdelingen er endnu en god indtjeningsplatform. På teknologifronten er der også sket nye tiltag. Inden for kommunikation har vi fået SINE radiosystemet og GPS i 1. sprøjterne M1, M2 og M3. Det er vigtigt, at vi hele tiden skærper vores indsats, og her kan teknologien være med til at hjælpe os. Men vores vigtigste ressource er vores mandskab. I 2009 har vi arbejdet målrettet med de 12 lovpligtige øvelser, så folkene er helt på forkant med deres arbejde, når de bliver kastet ud i potentielt livstruende situationer. Det skylder vi vores dygtige medarbejdere. Tak for året, der er gået til alle i VB. I har igen i år leveret et flot stykke arbejde. Venlig hilsen Søren Enemark Bestyrelsesformand i Vestegnens Brandvæsen I/S 2

3 INDHOLD Bestyrelsesformand Forord...2 Bestyrelsen Stationschef Glostrup Beretning...5 Stationschef Hvidovre - Beretning...8 Alarmstatistikker...10 Hjemmesiden - statistik...13 Kursusafdelingen...19 Sikkerhedsgruppen...20 Radioværkstedet...21 Centralværkstedet...22 Røgdykkerafdelingen...25 Bygninger...26 Overfladeredning...29 Nødbehandler i VB...30 Beredskabsøvelse...32 Røgdykkerøvelser...34 Virksomhedsbesøg...36 Kulturydrykning...37 Faglige turister på besøg...40 Indvielse af en udvidelse...44 Glostrup brandstation fyldte 60 år...45 Børnekulturfestival i Glostrup...47 Historie sabotage i Glostrup i billeder...52 Tak...56 På gensyn

4 Bestyrelsen2009 Brandvæsnets bestyrelse her taget opstilling foran Glostrup Rådhus Annette Pedersen - Albertslund, Eva Roed Brøndby, Arno Hurup Christiansen Brøndby, Søren Enemark Glostrup, Flemming Ørhem - Glostrup, Carsten Jelund Hvidovre, Dora Arvidsen Rødovre, Peter Mikkelsen Rødovre. Fraværende: Steen Ørskov Larsen Hvidovre og Jens Mikkelsen Albertslund Sammen med: Henrik Winther Nielsen - Teknisk direktør & Beredskabschef - Brøndby, Lone Lyrskov - Kommunaldirektør - Glostrup, Poul A. Poulsen Brandchef for Vestegnens Brandvæsen, Brian W. Scheil Fællestillidsmand for de fuldtidsansatte i Vestegnens Brandvæsen (observatør) De fem ejerkommuner Albertslund Brøndby Glostrup Hvidovre Rødovre 4

5 Beretning Stationschef Glostrup - Dan L. Skjoldborg Jeg går nu ind i mit fjerde år i VB, og jeg må tilstå at jeg er ved at få smag for det. Det at stå sammen med jer, og det at være en del af VB, på godt og ondt, for sådan er det nu engang, der er gode tider og mindre gode tider, nøjagtigt som alle andre steder. Året 2009 har for mange været præget af finanskrise og aktiekurver i nærmest frit fald. I sådan en situation er det ekstra rart at kunne zoome ind på vores brandvæsen og konstatere, at 2009 slet ikke har været så tosset et år, for nu at sige det på godt dansk. Dermed ikke sagt, at vi ikke også kommer til at knokle lidt mere for succeserne i fremtiden. Det gør vi helt sikkert, men her i brandvæsnet har vi heldigvis i de sidste par år, rustet os til mange af de udfordringer, der venter forude. Fokus på prisen En af de helt store udfordringer i 2009, var og er stadig drøftelsen af den udarbejdede BDO rapport, som blev søsat i forbindelse med, at der blev sat spørgsmålstegn ved den pris som VB koster pr. indbygger contra et indhentet tilbud fra Falck. Hurtigt blev det klart for alle, at selve økonomien og dermed driften af VB ikke gemte på de store økonomiske udskejelser, og bolden er derfor nu sparket tilbage til en nedsat arbejdsgruppe, i håb om, at man kan finde nogle besparelser og/eller omlægninger af beredskabet, der kan være med til at gøre brandvæsnet økonomisk endnu mere attraktivt. Her vil jeg gerne indskyde at processen omkring dette, har været en lang, sej og til tider opslidende opgave, hvor alle, høj som lav har været involveret, og givet deres bedste besyv med på vejen. En proces, der har haft indvirkning på alle, på godt og ondt. Året 2009 har også været præget af en fornuftig og ansvarlig økonomisk forbrugspolitik, hvilket har resulteret i et flot resultat på bundlinjen for VB, her er ingen røde tal. Dette kan vi takke os selv for, fordi alle har været med til at løfte denne opgave med at få styr på stationens forbrug, hvad enten det gælder el, gas, vand eller eksterne indkøb. Dette til trods for at det ind imellem kan have virket, som om at det der med penge hele tiden skulle holdes i en stram snor, men til det er der vist kun at sige at gode resultater kommer ikke 5

6 af sig selv og det har mandskabet i VB sandelig været med til at bevise. Rekruttering og fastholdelse Vi har i løbet af året sagt farvel til medarbejdere som enten valgte nye udfordringer, eller udnyttede muligheden for at gå på efterløn og jeg vil endnu engang, ønske dem alle held og lykke fremover. Heldigvis har vi et godt ry, og når vi slår en stilling ledig, så er det ikke ansøgninger der mangler, samtidigt med, at vi har gode erfaringer med at rekruttere nye folk, eksempelvis lykkes det VB at tiltrække allerede uddannede folk, hvad enten det gælder på fuldtids- eller deltidssiden. Men vi skal ikke kun rekruttere nye medarbejdere, vi skal også fastholde dem, vi har og det kræver god ledelse og et godt arbejdsmiljø, og på det punkt er vi kommet langt. Så langt, at vi har modtaget en grøn smiley, da arbejdstilsynet gæstede vores station i foråret og det syntes jeg godt at vi kan tillade os at være stolte af. Hvis arbejdstilsynet skulle finde på at besøge os igen, er jeg sikker på at de vil hylde medarbejdernes seneste aktivitet i forhold til det gode arbejdsmiljø: Når aftenen sniger sig på og beredskabstiden indtræffer, omdannes stationen til et mindre hyggested med slumretæpper osv. hvor man puttes hvis man ikke selv har husket at indsvøbe sig i et tæppe, se det er godt arbejdsmiljø og hensynstagen til hinanden! Storbranden udeblev heller ikke i Den 1. april opstod der brand i Kongsholmcentret (Albertslund kommune), og VB stillede med 3 slukningstog. Dette var desværre ikke nok, trods en ihærdig kamp fra alles side, så der måtte kaldes assistance fra yderlige 5 slukningstog, fra Ballerup, Tåstrup, København, Roskilde, beredskabsstyrelsen og 2 tankvogne fra Greve, i alt ca. 100 mand før branden var under kontrol. Store udfordringer på de indre linjer På de indre linjer i brandvæsnet har vi stadig nogle store udfordringer. Sygefraværet er en af dem. Vi ligger pænt sammenlignet med mange andre brandvæsner, lidt under gennemsnittet, men det er et område, hvor vi fortsat skal intensivere indsatsen, således at kontakten til arbejdspladsen bevares og dermed fastholdelsen af medarbejderen i jobbet. Dernæst den fortsatte renovering af vores gamle bevaringsværdige brandstation, som henover året har fået frisket facaden ud mod Bryggergårdsvej op. Mange fuger er blevet fræset ud, og mange poser mørtel er blevet lagt i disse fuger, 6

7 med et imponerende resultat til følge. Der sker løbende tiltag, som forbedrer vores arbejdsplads og det kan kun lade sig gøre ved at vi løfter i samlet flok..både direkte med projekterne, men sandelig også indirekte med projekterne..forstået på den måde at hverdagens almindelige gøremål skal jo også gøres. Udbygning af serviceopgaverne på vagtcentralen, herunder opgaver for kommunerne. Løfteholdsopgaven er godt i gang, og pt. har vi aftale omkring løftehold med kommunerne: Albertslund Glostrup Brøndby Tåstrup Ishøj En opgave, der løses til UG af deltidsstyrken på alle tider af døgnet! Som jeg sagde i min indledning, bliver det uden tvivl et udfordrende år, hvor vi skal manøvrere vores brandvæsen igennem et mere oprørt hav, end det vi har oplevet de seneste par år. Men vi kan jo blandt andet støtte os til de pejlemærker og den kurs, vi sammen har udstukket, så er jeg sikker på, at vi nok skal klare udfordringerne i fremtiden. Allerede nu kan vi glæde os over, at både bestyrelsen og vores ejere synes, det går godt. Men det kan blive bedre endnu, og vi skal være kendt for den højeste og bedste kvalitet, man kan få. For en medarbejder i Vestegnens Brandvæsen, sømmer det sig at være ydmyg og tjene sagen, og det har altid været og skal altid være vores indstilling i Vestegnens Brandvæsen. Vi er her ikke for vores egen skyld, men fordi nogen i samfundet, har brug for os. Vi skal også være bevidste om, at vi kan yde en bedre hjælp, billigere, så er vores berettigelse hele tiden er gældende. Vi skal hele tiden følge med og forbedre os. Vi skal til enhver tid, være den mest kompetente samarbejdspartner for vores ejerkreds, for politiet og for vores øvrige samarbejdspartnere. Jeg tror på, at den enkelte ansatte kan gøre en forskel, og at alle kan være med til at præge og motivere, i det arbejdsmiljø som skabes. Et miljø som skal være præget af respekt, værdighed og anerkendelse. Med disse ord vil jeg sige alle medarbejderne tak for indsatsen og samarbejdet i 2009, I har gjort det rigtigt godt! Slutteligt vil jeg ønske alle et rigtigt godt og lykkebringende NYTÅR

8 Beretning Stationschef Hvidovre - Niels Rasmussen Hvis 2009 skal huskes for noget specielt, synes jeg, året har været præget af en solid indsats og godt samarbejde. Brandmandskabet på stationen har igen i 2009 leveret en stor arbejdsindsats i første række naturligvis i forbindelse med brand- og redningsindsatserne, men ligeledes med de opgaver, som vi sideløbende varetager. Disse områder berøres i de følgende afsnit, men specielt to områder har i 2009 ligget højt på dagsordenen. Det har været arbejdet med at finde frem til såvel de rigtige produkter som struktur for Vestegnens Brandvæsens del af den landsdækkende ændring af kommunikationen på skadestederne mellem de respektive aktører ved anvendelse af Sikkerhedsnettet forkortet SINE. Arbejdet er foregået i en fælles arbejdsgruppe, hvor såvel brandvæsen som vores fem ejerkommuner har været repræsenteret. Det har været et frugtbart forløb, præget af stor enighed om såvel anskaffelse som implementering. Den anden opgave, jeg vil trække frem, er indførelse af et overfladeberedskab til brug på de lavvandede søer samt på isdækkede overflader et tema, der er meget aktuelt i skrivende stund. For at sikre en effektiv opgaveløsning er der i årets løb arbejdet med forskellige modeller for oppakning og transport på køretøjer, ligesom det er drøftet, hvem der skal varetage hvilke opgaver. Det endelige forslag er blevet forelagt for og godkendt på Beredskabsforum Vestegnen, således at beredskabet er idriftsat op til denne vinter. Begge nævnte opgaver er blevet løst i et tæt samarbejde med kommunernes beredskabsafdelinger. I et år, hvor Danmark var vært for COP15, FN s klimatopmøde, fortsatte vi arbejdet med at nedbringe vores ressourceforbrug. I hvor høj grad vi er lykkedes med projektet fremgår i det efterstående, men jeg vil allerede her slå fast, at der er løftet i flok både ved etablering som ved efterlevelse. Sidstnævnte i så høj en grad, at man en mørk vintermorgen kun kan se omrids af skikkelserne ved morgenboret i den meget dæmpede belysning. Ændringerne inden for det præhospitale område er så rigeligt blevet kommenteret andre steder. For os betød det den mindre ændring, at lægeassistenterne fra Roskilde Brandvæsen blev erstattet af assistenter fra Falck. I hverdagen har det ikke medført ændringer, og jeg vil gerne 8

9 benytte også denne lejlighed til at byde de nye assistenter velkommen. Igen i løbet af 2009 er mængden af udestående afspadsering nedbragt. At det har været muligt skyldes som jeg ser det flere forhold. Der er sket en ændring i den generelle holdning til, at det er godt at have lidt på bogen. I samarbejde med tillidsmændene har vi på samarbejdsudvalgsmøder i fællesskab lagt rammerne for, hvordan den optjente afspadsering afvikles. Herved har vi dels sikret, at alle medarbejdere har et harmonisk arbejdsliv med en arbejdsmængde, der efterlever de rammer, som er sat op i overenskomsten. Samtidig har brandvæsnet ikke en skjult gæld stående. Jeg vil runde af med at nævne de arrangementer, vi i årets løb har gennemført. De skal ikke drages frem et for et, men jeg vil benytte lejligheden til at takke alle de medarbejdere med familier, der tog handsken op og deltog i de ting, der har et udpræget socialt snit. Det har glædet mig, at der er stor enighed om, at vi skal åbne arbejdspladsen for vore familier, så de kan se, hvad det er Vestegnens Brandvæsen låner deres mænd/fædre til. Tak til såvel medarbejdere og samarbejdspartnere som familier for et godt stykke arbejde i

10 Alarmstatistik Placering Brandplacering kategori Åbne arealer 392 Beboelse 167 Erhverv 145 Uoplyst 25 Total 729 Situation ved ankomst (bygninger) Brand i et rum 75 Brand i flere brandceller 12 Brand i flere rum 23 Brand i startfase 54 Kun røgudvikling 45 Slukket ved ankomst 65 Året 2009 Året 2009 Ukendt 6 Total 280 I år 2009 blev I der år i 2009 alt kørt blev 1887 der brande i alt i alt. kørt 1887 brande i alt. I 2009 blev der ialt kørt brande Udrykningerne Udrykningerne blev fordelt således: blev fordelt således: Udrykningerne blev fordelt således: Blinde Blinde Falske Falske Reelle I alt Reelle Sammenligning Sammenligning Måned Måned Januar Januar Februar Februar Marts Marts April April Maj Maj juni juni Juli Juli August August September September Oktober Oktober November November December December Udrykninger i alt: Udrykninger 1775 i alt:

11 Samlet antal udrykninger Samlet antal udrykninger Antal udrykninger pr. Kommune 2009 Antal udrykninger pr. Kommune

12 Antal udrykninger med Typer 2009 Antal udrykninger - fordelt på de tre alarmtyper Antal udrykninger med Typer 2009 med data etiketter: med data etiketter: Med data etiketter: 12

13 Hjemmesidestatistik Året der gik har ikke kun budt på mange alarmer, men også en hel del besøgende har kigget forbi vores website Helt præcist har vi haft besøg gange, foretaget af forskellige personer, hvilket giver et gennemsnit på 374 besøg pr dag. Nedenfor ses en graf over år 2009, hvor man bl.a. kan se at onsdag d. 1 april med 702 besøg, var websitets travleste dag. Så selvom hjemmesiden i 2008 var endnu bedre besøgt end i 2009, så er hjemmesiden stadig velbesøgt 13

14 Nedenfor vises en top 10 over de områder på vores website, som vores besøgende finder mest interessant. Nr.1 Udrykningsrapporter er besøgt gange i

15 Vores besøgende kommer fra forskellige dele af landet og ikke mindst fra andre steder i verden. I alt har vi haft besøg fra 53 forskellige lande og ikke mindre end 664 forskellige byer. Nedenfor ses de lande, og på næste side de danske byer, vi får flest besøgende fra. København er den by der, har leveret den største tilvækst helt præcist flere besøgende end 2008 er der kommet fra København. Fra Rødovre har vi desværre måtte sige farvel til besøgende, sammenlignet med

16 Alle vores besøgende er jo på en eller anden måde henvist til vores website. Største delen har vores link liggende i deres favoritter, mens resten er henvist til vores website fra andre websites. Nedenfor ses en top 20 over hvilke byer, som har leveret flest besøgende til 16

17 personer har brugt forskellige hjemmesider for at finde frem til vores website. Her er en top 20 over de mest brugte genveje. 17

18 Her er en top 20 over de mest brugte søgeord. Dette var året der gik - sat i kolonner og rækker. Lad os håbe, at det kommende år byder på lige så mange besøgende på vores website. 18

19 Kursusafdelingen Kursusafdelingen vil gerne takke vores eksterne samarbejdspartnere for et godt kursus år 2009, og fremadrettet glæder vi os til at fortsætte samarbejdet samt påbegynde arbejdet omkring de mange nye samarbejdsaftaler, der er indgået henover kalenderåret Som de foregående år har vi udbudt en del åbne kurser, hvor vores fem ejerkommuner har haft mulighed for at tilmelde deres medarbejdere enkeltvis. Det betød i praksis, at man kunne plukke enkelte medarbejdere ud fra forskellige afdelinger uden at forstyrre den daglige drift, hvilket især børneinstitutionerne været glade for. Herudover har der generelt været en stor interesse for vores kurser, hvor især brandvæsnets hjemmeside har vist sig som en god indgangsvinkel for eventuelle interesserede. I forbindelse med afholdelse af eksterne kurser, så har vi haft den store fornøjelse at følgende samarbejdspartnere har haft kursister hos Vestegnens Brandvæsen i 2009: Albertslund kommune Brøndby kommune Glostrup kommune Hvidovre kommune Ældrecenter Albo Ældrecenter Nygårds Plads Gildhøjhjemmet Parkvænget Gildhøj Privathospital Glostrup hospital Psykiatrisk center Glostrup Bofællesskab Toftevej Hvissinge Omsorgscenter Psykiatrisk center Amager Glostrup idrætspark Vestforbrænding A/S Baunevangens børnehave Royal Copenhagen SFO Strandskolen Opstandelseskirken Dansborg fritidshjem LeasePlan Sundhedscentret Hvidovre Loreal Danmark Solvang Glostrup fritidscenter Egelundsskolen Syntese Glostrup Tandpleje KABS Hvidovre Grundlæggende førstehjælp Vedligeholdelse af førstehjælp Førstehjælp til børn Førstehjælp i børnehøjde Kursus i brug af hjertestarter Førstehjælps modul Elementær brandbekæmpelse Virksomhedstilrettelagt EB Apparatbruger kursus. Vedligeholdelse af hjælperøgdykkere Salg af hjertestartere 0 Januar Ferbruar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Afviklede kurser

20 Sikkerhedsgruppen Den 27. april 2009 fik Glostrup brandstation uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet (AT), idet AT over en årrække skal besøge alle arbejdspladser i Danmark. I den forbindelse har AT indført en Smiley ordning, og som det fremgår af det indsatte billede fra internettet har vi fået tildelt en grøn Smiley - den næsthøjeste man kan opnå. AT var på stationen i Glostrup i ca. 4,5 time, hvor alt blev gennemgået fra køkken til slangetårn; herunder materiel på køretøjer, lift til brug for løftehold, brandøvelser, håndtering af psykiske tilstande, arbejdsmiljø, APV, leverandørbrugsanvisninger, håndtering af rygepolitik, personalepolitik, toiletter, kontorer o.m.m. Som det fremgår af den tildelte Smiley, er det alt sammen noget, vi på stationen har helt styr på. Der er ingen tvivl om, at vi fortsat skal dyrke idræt i brandvæsnet som en del af hverdagen, da det jo er alment kendt, at fysisk aktivitet giver færre sygedage og forebygger eventuelle arbejdsskader; samt skaber større trivsel og et bedre arbejdsmiljø for den enkelte. I vores hverdag kan vi ikke forvente at småskader undgås, men det tilstræbes, så den enkelte medarbejder har muligheden for at få et større fysisk overskud til at modstå dagligdagens krav, indsatser og opgaver i og udenfor arbejdstiden. I 2009 har der ligeledes været fokus på at forebygge eventuelle skader i forbindelse med arbejde i højden herunder arbejde i stigekurven samt på tage m.v. Derfor har VB indkøbt nyt faldsikringsudstyr, så medarbejdere er sikret ved netop arbejde i højden. Arbejdsmiljøet og brandvæsnets sociale ansvar kommer vi ikke uden om, hvis vi vil fremme sundheden på vores arbejdsplads. Herunder kan fysisk aktivitet som en integreret del af arbejdsdagen, påvirke sygestatistikken i uheldig retning. Vi har gennem 2009 oplevet småskader pga. idræt af større eller mindre karakter. Derudover har vi uheldigvis oplevet en alvorligere realskade på en brandmand, som faldt på brandstationen, fik forvredet knæet og efterfølgende har haft et længere sygeforløb. Henover 2009 har vi så implementeret dette udstyr, og i den forbindelse har samtlige brandmænd gennemgået materiellet og deltaget i øvelser, hvor korrekt brug af udstyret er blevet gennemgået - både på vandrette, lodrette og skrå flader. 20

21 Radioværkstedet Året har været præget af en hektisk aktivitet på radioområdet, da vi står foran indførelsen af nyt digitalt radiosystem, efterfølgende benævnt SINE. (SINE er en forkortelse af SIkkerheds- NEttet) Alle dele af det danske beredskabssystem er blevet pålagt at bruge SINE systemet, da det tilbyder flere fordele - herunder eksempelvis større og sikre rækkevidde, krypteret kommunikation, og lydkvalitet uden støj. Udvalgsarbejde Der blev derfor nedsat et SINE udvalg VB: Poul Poulsen, VB Dan L. Skjoldborg, VB Niels Rasmussen, VB Steen Hansen, VB Hilmer Christensen, Hvidovre Kommune Jan Riis, Brøndby Kommune Vi har haft holdt en række møder, som skulle afdække vores behov i beredskabet, samt teste de forskellige typer terminaler. Der har også været diverse forsøg i marken, for at teste nettets udbredelse samt funktionstest af forskellige fabrikaters løsningsmodeller. Tests og analyse Vi har fundet, at der på flere steder er behov for at bruge ekstra radioterminal for at tilsikre en pålidelig forbindelse. Dette problem vil typisk være i forbindelse med store dybe kældre og P-huse, hvor håndterminalen mister forbindelse med antenne nettet. Det er derfor blevet vedtaget, at der på alle slukningstog, vil være en Gate-Way-terminal, som altid vil fungere som bindeled mellem håndterminal og antennenettet. I skrivende stund er der lavet en behovsanalyse, som afdækker terminaltyper og headset for vores brandhjelme. Valg af typer er lavet på baggrund af, hvor i beredskabet de skal bruges. F.eks. er der beregnet eksplosionssikkert udstyr for brug af røgdykkerhold og holdleder. SINE terminalerne i alle køretøjer er samtidig tilføjet et GPS-modul, således at vi på sigt kan trække på oplysninger fra kommunernes GIS data-base. Softwaren Da den lovede software for brug på landets alarmcentraler ikke er klar til brug, har VB valgt at opstarte intern brug af SINE. Dette betyder, at vores egen vagtcentral kan kommunikerer med alle indsatsledere samt alle holdledere på alle tre slukningstog i VB. Vores erfaringer med ovenstående er, at systemet lever op til det lovede, og klart fremstår som en forbedring i forhold til den ældre teknologi. Vi vil også i det kommende år udbygge brugen i forbindelse med alarmcentralen, men herom mere i årsberetningen for

22 Centralværkstedet Det rullende materiel i Vestegnens Brandvæsen består anno 2009 af ni lastvogne og seks personbiler. Målsætning Det overordnede mål for alle disse køretøjer er at holde dem kørende døgnet rundt efter en ret simpel målsætning. Alt, hvad der kan laves på VB s eget værksted på Hvidovre brandstation, skal laves. Derudover er det målet, at køretøjerne er ude af drift i kortest mulig tid, så beredskabet kan opretholdes med egne køretøjer. Økonomi Indkøb af alle reservedele skal ske hos den eller de leverandører, hvor størst mulig rabat er opnået gennem fordelagtige aftaler. De selvsamme leverandører skal tilsikre en hurtig reservedelsleverance til VB. Det er brandmandskabet, der hovedsageligt selv vedligeholder vognparken, hvilket giver VB en ikke uvæsentlig besparelse på de årlige driftsudgifter. Køretøjs investering Et køretøj i VB regi er planlagt til at holde fra 5-20 år, alt efter den fastlagte investeringsplan for nyanskaffelser. Vores S1 (30 meter drejestige af mærket Magirus fra Tyskland) på Glostrup brandstation blev indkøbt i 1999 til over 4 millioner kroner. Stigevognen er fastlagt til at skulle holde i 20 år. I 2009 fyldte S1 så 10 år, hvilket naturligt betød, at det helt store 10 års service- og sikkerhedseftersyn skulle udføres. Dette var et eftersyn, som VB ikke selv kunne udføre, så derfor skulle der hentes eksperter udefra. Den billigste løsning blev fundet hos et firma i Tyskland, der har specialiseret sig i reparation af drejestiger. De tager rundt i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland og servicerer drejestiger og lifte. Service og sikkerhed Vores stigevogn skal blandt andet skal kunne udføre hurtig og sikker personredning af mennesker, der ikke kan reddes via de normale flugtveje. Derfor er service- og sikkerhedskravene særdeles høje, og som følge heraf skal stigen have en belastningstest årligt. 22

23 Så efter denne store omgang på S1 tilbagestår de sidste 10 års tjenestetid, inden køretøjet skal pensioneres. 10-års service består af: Udskiftning af samtlige cirka 50 hydraulikslanger 120 liter speciel hydraulik olie Skift af diverse stålwirer Gennemgang af alle bevægelige dele. En skrap belastningstest Slutteligt blev der udstedt et prøvebevis fra firmaets side. Hele dette store 10 års service tog fire lange dage for to tyske teknikere. Regningen for dette serviceeftersyn blev på kr. Undervognen på stigevognen er af mærket Scania. Et køretøj som stigevognen deltager i cirka 500 af de 1900 årlige udrykninger plus de daglige serviceopgaver. Så med cirka 5000 udrykninger og omkring 3000 dagligdags serviceture i al slags vejr i de sidste 10 år, så har sliddet naturligt også sat sine spor på dette redningskøretøj. Det er ikke nogen nem opgave for vores eget værksted at holde rust og mekanisk slid væk fra undervognen. S1 har været hos ekstern reparatør for at få skiftet en bagfjeder. Denne reparation løb op i Kr. Disse to store udgifter viser, at VB sparer rigtig mange kroner ved hovedsageligt at lave tingene selv på eget værksted. Vi kan heldigvis slibe rust og lave den mekaniske service/vedligeholdelse på S1 selv. Andre store reparationer Af andre større reparationer kan nævnes: Vandvognen V1 - Glostrup har fået lagt et nyt tag på tanken, samt fået svejset sin 8000 liters alu-vandtank, fordi denne var utæt. Automobilsprøjten M1 - Glostrup har fået en større reparation på 220 volt generatoren til lysmasten. Vandvognen V2 - Hvidovre har nu passeret 25 år og er ligeledes blevet svejset i tanken. V2 står foran snarlig udskiftning. Værkstedslederen Centralværkstedet på Hvidovre brandstation vedligeholder alle brandvæsnets køretøjer efter ovenstående målsætning, og der går ikke en dag, uden der skal iværksættes tiltag i form af servicering, reparationer, justeringer eller direkte forbedringer på køretøjerne. Dette skyldes naturligt i høj grad de mange udrykninger og indsatstimer, bilerne dagligt bliver udsat for. Ud over dette faktum så tilkommer alt udstyret på køretøjerne såsom 30 meter stigen, 32 meter lift, pumper, generatorer til lys samt alt det øvrige materiel, som frigørel- 23

24 sesværktøj, motorsave, motorskæreskive, overtryksventilator m.v. De ressourcebrandmænd, som i kraft af deres civile uddannelse er tilknyttet centralværkstedet på Hvidovre brandstation, yder en kæmpe indsats for at holde vores værktøjskasser klar til indsats 24 timer i døgnet, alle ugen syv dage, 365 dage om året. Deres arbejde i VB s travleste afdeling sparer et sekscifret beløb på det samlede budget. Der har ikke været nogen nyanskaffelser af køretøjer til VB i derved brød i brand og skadede en del af motorrummet og ledningsnettet. Heldigvis blev branden hurtigt slukket, da det stedlige brandvæsen ikke var så langt væk. På skadeområdet har vi desværre ikke kunne sige os fri for en del mindre skader på vores køretøjer. Af større skader var vi så uheldige, at vandvogn V1 - Glostrup under indsats, meget uheldigt, fik suget gnister ind i luftfilteret, som 24

25 Røgdykkerafdelingen 2009 har ikke budt på de store tiltag m.m. i brandvæsnets røgdykkerafdeling. Vedrørende investering i nyt røgdykkerudstyr så bød 2009 på nyindkøb af syv kompositflasker (røgdykkerflasker), fem røgdykkermasker med klikbeslag samt tre nye rygskjold til røgdykkerflaskerne. For løbende at udforske markedet, og hvad det kan tilbyde af billigere og måske bedre røgdykkerapparater, så har brandvæsnet i 2009 afprøvet et nyt røgdykkerapparat fra firmaet SCM. Resultatet af afprøvningen blev, at vi fastholder det nuværende materiel på røgdykkerområdet. Vores serviceaftaler med Rigspolitiet, Københavns Politi, Hvidovre Hospital, Hvidovre Kloakforsyning A/S og Dansikring (Vagt for COOP-Danmark i Albertslund) fortsætter uforandret, og giver løbende serviceopgaver til de ressourcepersoner, som er tilknyttet afdelingen. Deres ildhu og professionalisme er medvirkende til, at VB kan yde vores eksterne kunder en god og stabil service, og derigennem at skabe en fortsat gensidig tillid til samarbejdspartnerne. Vestegnens Brandvæsen har indgået aftale med indsatslederne i vores fem ejerkommuner om en vederlagsfri servicering af deres røgdykkerapparater, som forefindes i de enkelte indsatslederkøretøjer. Der vil dog blive tale om en fakturering ved evt. indkøb af reservedele til disse røgdykkerapparater. 25

26 BygningerGlostrup Glostrup brandstation under løbende renovering. Glostrup brandstation er jo ikke nogen ny bygning mere, så derfor kræves der løbende kyndige håndværkerhænder og ikke mindst kvikke hoveder, for at murene ikke bogstaveligt talt vælter ned om ørerne på brandvæsnet. Senest har borgerne i Glostrup desværre kunnet opleve murens fald ud mod Bryggergårdsvej. Muren var nødt til at blive revet forebyggende ned, netop fordi tidens hårde tand havde ødelagt murværket. En del af brandvæsnets mur ind til værkstedet røg med i købet, hvilket bevirkede at man har været nødt til at understøtte loftets betonelementer af frygt for en sammenstyrtning af hele bygningskonstruktionen. De resterende mure står lige p.t. afstivet og afventer en afgørelse om, hvorvidt de kan repareres, eller om de også skal rives ned. Området omkring er afspærret, så ikke sagesløse kommer til skade. Samme ulykkelige skæbne forsøger brandvæsnet nu at undgå på selve brandstationen i Glostrup, da bygningerne jo kan dateres tilbage til henholdsvis 1949 og ca.1920 for Villaens vedkommende. Derfor kræves der naturligt en kærlig hånd for, at de kan huse Vestegnens Brandvæsen mange år fremover. Brandmændene har været i fuldt sving med opstarten af en facade renovering, som har betydet bl.a. sokkelrenovering, fræsning af fuger i væggen samt spartling af fuger og slutteligt en afsyring af væggen. I den kommende tid vil hele facaden på Villaen ud mod Bryggergårdsvej gennemgå en ansigtsløftning, så tidernes hårde tand langsomt vil forsvinde, og bygningen slutteligt vil fremstå i en flot renoveret udgave. Hele denne renoveringsproces vil foregå i etaper på ubestemt tid, da det er en bekostelig omgang for økonomien, og som følge deraf må det tage sin tid. Arbejdet udføres udelukkende af brandmændene for at holde udgifterne til denne renovering nede. Sikkerheden stilles som altid i højsædet, og derfor vil der blive stillet godkendt stillads til rådighed hele tiden for brandvæsnets kyndige håndværkere. 26

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Projekt brandkadetter - Blikke udefra

Projekt brandkadetter - Blikke udefra Helle Rabøl Hansen Naja Kinch Sohn 1 Projekt brandkadetter Blikke udefra Highlights fra evaluering af Projekt Brandkadetter i Københavns Brandvæsen. AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces..

Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. Katastrofe! Beredskabet på ARoS. Overordnet, hvad er vores Mål, Strategi og Handling. VIGTIG det er en altid løbende proces.. 20000 m², Åbent 56 h/uge, 520 000 besøgende / år. Brand, Vand & Storm, Værdiredning,

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere