Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv."

Transkript

1 Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

2 Det næste vindue ser således ud. Hvis det er første gang du åbner Adobe Premiere Pro 2.0, vil der ikke stå noget under Recent Projects. Derfor vil Open Project knappen ikke være aktiv. Vil du allerede på dette tidspunkt have hjælp, tryk på Help knappen. Teksten i hjælp menuen er på engelsk. Har du fortrudt, at du startede på programmet, tryk på Exit. Tryk på New Project for at gå videre, så vises næste vindue.

3 Når du trykker på New Project fremkommer dette vindue på skærmen. Her trykker du på det lille + ud for mappen DV-PAL. Hvis du har optaget din video i 4:3 formatet, trykker du på Standard 48 khz. Og hvis du har optaget videoen i 16:9 formatet, trykker du på Widescreen 48 khz. Nederst i vinduet er der 2 linier. Den øverste er Location: I den linie skriver du på hvilket drev du vil gemme dine video optagelser. Du kan også bruge knappen til venstre Browse. Så kan du trykke dig frem til det drev og den mappe du vil bruge til at gemme dine optagelser i. I den nederste linie Name skriver du navnet på din videofilm. Når det er gjort, trykker du OK.

4 Det vindue der nu kommer på skærmen er Adobe Premiere Pro 2.0 s hoved vindue. Øverst i vinduet se til venstre Projekt vinduet, hvor alle filerne fra din videofilm findes. Der er et ekstra faneblad bag projekt vinduet, det er Effekt kontrol vinduet. For at få det frem trykker du på fanebladet. Til højre for disse ses Program monitor vinduet. I det sorte felt vil din videofilm blive vist, når den er lagt ned på tidslinien, der er det store vindue nederst i midten. Til venstre for tidslinien er der et vindue med 3 faneblade. Et faneblad med Effekter, et med Historie og et med Info. Til højre for timelinen er der 2 vinduer. Øverst et Vu-meter til lyd. Og nederst en værktøjskasse. Men før der sker noget i projekt vinduet og på tidslinien, skal du overføre din videofilm til computeren.

5 Alle de vinduer der vises i Adobe Premiere Pro 2.0 s hovedvindue, kan flyttes. Hvis du har et dobbelt skærmkort i din computer og 2 skærme, kan det være en god idé at flytte program monitoren over på den ene skærm. Der kan den laves så stor, så den fylder hele skærmen ud. Derefter går du op i menulinien og vælger Workspace > Save Workspace. Skriv det navn du vil have på Workspacen (arbejdspladsen).

6 Du skal forbinde din DV-camcorder med computeren, ved hjælp af et Firewire kabel. Når camcorderen er forbundet trykker du på File > Capture. Så kommer følgende vindue frem.

7 Det består af 4 vinduer. Et monitor vindue der viser din videofilm, og hvad du vil bruge til den redigerede film. Et settings vindue, hvor du laver en opsætning af de forskellige ting der skal bruges ved overførelsen af din videofilm. I Logging vinduet kan du skrive oplysninger om dit videobånd og hvad klippene skal hedde, samt på hvilken måde du vil overføre dem til computeren. Og endelig et vindue, hvorfra du kan styre din camcorder. I Options indsættes oplysningerne om din camcorder. Det skal gøres for at programmet kan udføre camcorderens kommandoer.

8 Her skriver du, hvilket projekt videofilmen skal være i. Her skrives navnet på videobåndet, og hvad klippene skal hedde. Og eventuelt en beskrivelse af billedindholdet. Du kan bruge timekoden fra din camcorder til at finde de scener du vil bruge i din videofilm. Eller du kan sætte flueben i Scene Detect, så finder programmet selv ud af hvor de scener du har optaget begynder og slutter. På den måde får du en såkaldt Storyboard med billeder af samtlige scener du har optaget. (Capture). Når du har lavet alt dette, er der kun tilbage, at begynde overførelsen af din videofilm Her kan du så bruge apparat kontrol vinduet.

9 Capture kontroller A. Næste scene B. Ind punkt C. Ud punkt D. Hurtig tilbage E. Et billede baglæns F. Afspil G. Et billede forlæns H. Hurtig frem I. Pause J. Stop K. Optag L. Forrige scene M. Gå til ind punkt N. Gå til ud punkt O. Jog hjul P. Shuttle kontrol Q. Langsom baglæns R. Langsom afspil S. Scene finder Når du er færdig med overførelsen (Capturing). Tryk på det hvide bjælke på Capture vinduet. i den øverste blå

10 I Adobe Premiere Pro 2.0 s hovedvindue vil Project vinduet se sådan ud, hvis du har brugt Scene Detect (scene finderen). Men det kan også se sådan ud:

11 Nu skal scenerne ned på timelinen. Det gøres ved at pege på dem med musen, trykke på venstre museknap, holde den nede mens man trækker scenen ned på timelinen. Begynd altid med Black video. Det er en sort scene på 6 sekunders længde. Den kan forlænges eller forkortes efter behag. Du kan redigere din videofilm på 2 måder, enten på 1 eller 2 spor.

12 Her kan du se hvor overgangen er sat ved henholdsvis 1 og 2 spor. Overgangene skal ligesom scenerne trækkes ned på timelinen med musen.

13 Adobe Premiere Pro 2.0 Kilde- og program monitor kontroller A. Sæt indpunkt B. Sæt udpunkt C. Sæt markør D. Gå til forrige markør E. Ét billede tilbage F. Afspil G. Ét billede frem H. Gå til næste markør I. Sløjfe (loop) J. Sikkerheds margin K. Udgang/diagram muligheder L. Gå til indpunkt M. Gå til udpunkt N. Afspil mellem ind- og udpunkt O. Jog hjul P. Shuttle kontrol Q. Indsæt R. Overskriv S. Valg mellem billed, lyd eller både billed/lyd. Disse kontroller er gode at kende. Da de kan hjælpe dig gennem redigeringen af din videofilm.

14 Værktøjsvindue.

15 Om Timeline panelet Du kan samle og flytte om på sekvenserne i Timeline panelet. Hvilket repræsenterer sekvensen grafisk, viser klip, overgange, og effekter. En sekvens kan bestå af sammensatte video og audio spor kørende parallelt i Timeline panelet. Timeline panel A. Sekvens faneblade B. Tids linial C. Video spor D. Audio spor Hver sekvens i et projekt kan vises som et faneblad i et enkelt Timeline panel, eller i et separat Timeline panel. En sekvens må indeholde mindst et video spor. Sammensatte video spor er normalt brugt til sammenkopierede klip. Sekvenser med audio spor må også indeholde et master audio spor, hvor udbyttet af det regulære audio spor er rettet mod mixning. Sammensatte audio spor bruges til at mikse audio. Du kan specificere typen af audio kanaler støttet af hvert audio spor og bestemme hvordan de er sendt til Master audio sporet. For at opnå endnu større kontrol over mikse processen, kan du skabe blandede spor.

16 Navigation i Timeline panelet Timeline panelet indeholder adskillige kontroller for bevægelse gennem billederne i en sekvens. Tids navigation kontroller i Timeline panelet A. Aktuelle tids display B. Aktuelle tids indikator C. Visnings område bjælke D. Arbejds område bjælke E. Tids lineal F. Zoom ud G. Zoom glider H. Zoom ind Tids linealen måler sekvens tiden horisontalt, ved hjælp af en optællings metode der er fastsat i projekt opsætningen (selv om du må skifte til en optællings metode der er baseret på audio). Mærker og tal indikere sekvens tiden der vises langs linealen og veksler ifølge detalje niveauet i hvilket du viser sekvensen. Tids linealen viser også ikoner for mærker samt sekvensens ind og ud punkter. Aktuel tids indikator (CTI) sætter den aktuelle billede i sekvensen. Det aktuelle billede vises i Program monitoren. Den aktuelle tids indikator er en lyseblå trekant i linealen. En lodret rød linie strækker sig fra tids linealen til bunden af Timeline panelet. Du kan skifte den aktuelle tid ved at trække i indikatoren. Aktuelle tids display viser tidskoden for det aktuelle billede i Timeline panelet. For at flytte til en anden tid, tryk på tids displayet og registrér en ny tid, eller placér kursoren over displayet og træk til venstre eller højre. Du kan skifte displayet mellem tidskode og simpel billede tælling ved at Ctrl-tryk på den aktuelle tid enten på monitoren eller på timeline panelet. Visnings område bjælke svare til den visible part af sekvensen i timeline panelet. Du kan skifte størrelse og position af visnings område bjælken for hurtigt at vise forskellige dele af sekvensen. Visnings område bjælken er placeret lige oven over tids linealen. Arbejds område bjælke angiver området af sekvensen som du ønsker at forhåndsvise eller eksportere. Arbejds område bjælken er placeret i den nedre del af tids linealen. Zoom kontroller skifter skalaen af tids linealen for at vise sekvensen med mere eller mindre detaljer. Zoom kontrollerne er placeret nederst til venstre på Timeline panelet.

17 Sporvælgeren giver dig 2 muligheder. Udvælgelse af ét spor, startende på pilens position og til højre for denne. Hold venstre museknap nede, samtidig med at du skubber de markerede scener til højre. Udvælgelse af alle spor, startende på pilenes position, lodret ned og til højre for denne. Denne mulighed opstår, når man vælger sporvælgeren og holder SHIFT tasten nede. Så kan du flytte alle de scener, der er til højre for det sted du sætter pilene. Hold venstre museknap nede, samtidig med at du skubber de markerede scener til højre.

18 For at lave video- og audio sporerne højere, peger du på henholdsvis (videospor) overkanten eller på (audiospor) underkanten af sporet. Derved bliver cursoren omdannet til en dobbelt pil. Hold venstre musetast nede og træk så sporet bliver højere. A. Åben / luk sporet B. Vis / vis ikke billede C. Vis / skjul keyframes D. Hop frem / tilbage til næste keyframes E. Sammenfold / udvid sporet F. Sporets navn (kan ændres) G. Valg af højre / venstre kanal B..

19 Tidslinie vinduet A. Snap funktion til / fra (magnetfunktion) B. Indstillingsmuligheder til videosporet C. Indstillingsmuligheder til lydsporet D. Zoom ind / ud i tidslinien E. Overgang mellem 2 video / lyd sekvenser F. Sekvensens navn G. Tidsangivelse der viser hvor tidsmarkøren står H. Navnet på den aktuelle sekvens (der kan være flere) I. Flytte det aktive område J. Tidsmarkøren K. Zoom ind / ud ved at trække til venstre eller højre L. Sekvensens slutpunkt M. Tidsindstillingen ændres løbende når der zoomes N. Videospor med over 1.00 pr. sekvens O. Lydspor med over pr. sekvens

20 Der kan være op til 99 video- og audiospor på tidslinje vinduet. Når du skal bruge flere spor, holder du musen henover det lysegrå felt på enten video- eller audiosporet og trykker på den højre museknap. Så vises følgende: Tryk på Add Tracks I dette vindue kan du skrive hvor mange spor du har brug for til dit projekt. Derefter tryk på OK.

21 Har du lavet en videoeffekt eller en overgang på en scene, skal den renderes. Gå op i Sequence > Render Work Area tryk på venstre musetast. Du kan altid se om der er noget der skal renderes. Oven over scenen vil der vise sig en rød streg. Når scenen er renderet bliver stregen grøn. Render = beregn. Det er en smag sag, om man vil rendere lige efter man har lavet effekten, eller om man venter til hele projektet er færdigt. Det kan være en fordel, hvis filmen er lang, at gøre det efterhånden. Men, hvis man flytter om på de overgange eller filtre man har renderet, skal de renderes igen.

22 Trimning ved brug af slip og slide redigering Kun ripple og rolling redigering tillader dig at skære mellem to klip. Slip og slide redigering er nyttig når du vil justere to skæringer i en sekvens med tre klip. Når du bruger slip og slide værktøjet, viser program monitoren de fire billeder der er involveret i redigeringen ved siden af hinanden, undtagen når du kun redigerer lyd. Program monitoren under slip og slide redigeringen NOTE: Skønt slip og slide værktøjet er typisk beskæftigede i centrum af tre nærliggende klip, fungerer hvert værktøj normalt selv om klippene er tilstødende til klip på den ene side og et blankt område på den anden side. Slip redigeringen forskyder klippenes ind og ud punkter frem eller tilbage med det samme antal billeder i en enkelt handling. Ved at trække slip værktøjet kan du forandre klippets start og slut billede uden at skifte dets længde eller påvirke det tilstødende klip. I denne slip redigering, er klippet trukket til venstre, bevægende dets kildes ind og ud punkt tidligere i tiden.

23 Slide redigeringen forskyder klippet i tid medens det tilstødende klip kompensere for bevægelsen. Idet du trækker klippet til venstre eller højre med slide værktøjet, er ud punktet på det forudgående klip og ind punktet på det følgende klip trimmet i antallet af billeder du bevæger klippet. Vil klippets ind og ud punkt (og herfra, dets længde) forblive uændret. I denne slide redigering, er klippet trukket til venstre, så det starter tidligere i sekvensen, forkortelse af det forudgående klip og forlængelse af det følgende klip. Udfør slip redigering 1. Vælg slip værktøjet 2. Anbring kursoren på det klip du vil justere, og træk i en bevægelse til venstre for at bevæge ind og ud punktet tidligere i klippet, eller træk klippet til højre for at bevæge ind og ud punktet senere i klippet. Adobe Premiere Pro opdatere ind og ud punktets kilde for klippet, og viser resultatet i program monitoren og bevarer klip og sekvens længden. Udfør slide redigering 1. Vælg slide værktøjet 2. Anbring kursoren på det klip du vil justere, og træk i en bevægelse til venstre for at bevæge ud punktet på det foranstående klip og ind punktet for det følgende klip tidligere i tiden, eller træk ud punktet til højre for det foranstående klip og ind punktet for det følgende klip senere i tiden. Når du slipper museknappen, opdatere Adobe Premiere Pro ind og ud punktet for det tilstødende klip, visende resultatet i program monitoren og bevarer klip og sekvens længden. Den eneste ændring af klippet du flyttede er dets position i sekvensen.

24 Snap et klip Du kan snappe et klips kant eller markere kanten af et andet klip, eller markere den aktuelle tids indikator. 1. Vær sikker på at snap knappen er valgt i tidslinie panelet. 2. Træk kanten af klippet tæt på kanten af et andet klip eller markér den aktuelle tids indikator. Der vises en lodret linie når opstillingen forekommer. Du kan skifte snap funktionen ved at bruge tastatur genvejen (S) i løbet af redigerings operationen, så som at flytte eller trimme et klip.

25 Om titler Du kan fremstille titler og logos efter egen smag med Adobe Premiere Pro s titel feature. Titler er en værdifuld tilføjelse til film og kan tjene mange formål, fra nævnelse af personer og pladser i din film og forsyner filmen med kredits i begyndelsen og slutningen. Du kan lave titler ved hjælp af alle de fonts der er installeret på din computer, samt andre grafiske objekter ved brug af titel form frembringelses værktøjet. Du kan lave logoer fra alle grafiske medier eller fotografier på din computer og bruge dem til at forbedre dine film. Med titler, kan du desuden lave dine titler og logoer fra bunden af, ved brug af tekst og form værktøjet, eller du kan bruge en af de indbefattede skabeloner, forudindstillede tekst former, og billeder til hurtigt at lave en attraktiv titel. Selv om titel panelet sørger for hoved tegnings fladen, kan du også tænke på titler som en suite af adskilligt relaterede paneler. Du kan lukke de andre paneler uden at lukke titel panelet, eller du kan sammenkoble panelerne til et hvert andet panel eller til andre dele af Adobe Premiere Pro s grænseflader. Når titel vinduet ikke er sammenkoblet med hoved redigerings grænsefladen, kommer det altid til syne over andre paneler, eller flyder. A. Titel værktøj B. titel hoved panelet C. titel egenskaber D. Titel aktion E. titel for Adobe sørger for periodisk opdatering af software og hjælp. Check for opdatering, tryk og åben Preference Dialog boks knappen i Adobe Help Center, og derefter tryk Check for opdatering. Følg instruktionen du ser på skærmen.

26 Rette ind og fordele objekter Titel aktion panelet indeholder knapper til at ordne objekter i tegne området automatisk, brug rette knapperne til at indrette objekterne; center knappen til at centrere objektet i tegne området; og fordeler knappen til at vælge objektets rum udjævning. Du kan indrette, centrere, og fordele objektet langs med den vandrette eller lodrette akse. Titel aktion panel A. Vandret indretnings knap B. Lodret centrerings knap C. Vandret fordeler knap D. lodret indretnings knap E. Vandret centrerings knap F. Lodret fordeler knap Når du indretter eller fordeler de valgte objekter, tænk på følgende: Opstillings muligheden af det valgte objekt der nøje repræsenterer den nye opstilling, f.eks. Den højre opstilling, alle valgte objekter rettes ind til det valgte objekt der er længst til højre. Fordelings muligheden udjævner det valgte objekts plads imellem de to mest ekstreme objekter. F.eks. ved lodret fordeling, det valgte objekt er udbredt mellem det højeste og det lavest valgte objekt. Når du fordeler objekter af forskellig størrelse, bliver rummet mellem objekterne ikke ensartet. F.eks. ved at fordele objekterne ved deres center skabes et ensartet mellemrum mellem centrerne - men forskellig størrelses objekter udvider den forskellige størrelse af plads mellem objekterne. For at lave ensartet afstand mellem de valgte objekter, brug den vandrette jævne afstand eller den lodrette jævne afstand.

27 Lav former I tilføjelse til at lave tekst objekter, kan du også bruge Titler s tegneværktøj til at lave forskellige former, så som rektangler, ellipser, og linier. Titler indeholder standard pen værktøj der ligner dem der bruges i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop. Pen værktøjet sørger for den mest præcise kontrol over lige linier og kurver. Brug dem, og du kan let justere formen af de sammenhængende stier. Du kan også hurtigt tilføje punkter til eller slette punkter fra et udsnit, eller forandre anker punkt fra en type til en anden. Så snart du tegner linier eller kurver, kan du enten lade det sammenhængende udsnit være åbent, meningen er at det sidste udsnit ikke returnere til det originale start punkt. Eller du kan lukke det sammenhængende udsnit ved at trykke på første kontrol punkt. Form værktøj A. Pen B. Rektangel C. Rund hjørnet rektangel D. Kile E. Ellipse F. Afsnuppet hjørne rektangel G. Rund rektangel H. Bue I. Linie 1. Vælg et værktøj 2. Gør noget af følgende: Skift for at indsnævre formens side forhold. Alt-træk for at tegne fra centret af formen Shift+Alt-træk for at indsnævre side forholdet og tegn fra centeret. Træk diagonalt over hjørne punktet for at vende formen diagonalt som du tegner. Træk over, op, eller ned for at vende formen vandret eller lodret som du tegner. For at vende formen, efter du har tegnet den, brug valg værktøjet til at trække hjørne punktet til den direktion du ønsker at vende.

28 Lav rulle og kravle tekst Skønt statiske titler, grafik og logoer må slå til for nogle projekter, mange andre kræver titler der bevæger sig over skærmen. (Titler der bevæger sig lodret over skærmen kaldes rulle tekst. Titler der bevæger sig vandret over skærmen kaldes kravle tekster.) Du bruger titler til at lave jævne, ekspert rulle og kravle tekster. NOTE: Længden af titlen i tidslinie panelet fastslår hastigheden af rulningen eller kravlingen. Jo mere du forøger titel klippets længde, jo langsommere bevægelse. Sæt titel til rulning 1. Lav et af følgende: For at lave rulle tekster, vælg Title > New Title > Default roll. For at lave kravle tekst, vælg Title > New Title > Default Crawl. 2. Lav tekst og grafik objekter for rulle eller kravle titler. Brug Titler panelets rullegardin for at vise arealet uden for skærmen. Når titlen er tilføjet sekvensen, vises arealet uden for skærmen. For rullende kredits, lav en lang tekstboks ved hjælp af Area Type værktøjet, og brug opstilling, tabulator, og justér fremgangsmåden. 3. I titel panelet, tryk på Roll/Crawl knappen 4. Beskriv passende direktion og tidsberegnings mulighed, og tryk på OK. NOTE: Du kan kun fastsætte direktionen for kravle tekster.

29 Brug af tabulator Når du laver tekst ved brug af det vandrette type areal eller lodrette typeareal, kan du anvende tabulatorer omtrent på samme måde som i et tekstbehandlings program. Tabulatorer er især anvendelige ved professionel udseende rullende kredits. Du kan sætte sammensatte tabulatorer inden i en tekst boks og trykke Tab tasten for at bevæge kursoren til det næste tilgængelige tabulator stop. Du kan specificere en forskellig motiverings udvej til hvert tabulator stop. NOTE: Tabulatorer arbejder eksklusivt for at rette skrifttegnet inde i tekst objektet. For at rette hele teksten eller grafik objekterne ind, brug ret ind kommandoen. Tabulator stop dialog boks

30 Om objekt rekvisitter Med Titler, kan du anvende specielfremstillede rekvisitter til ethvert objekt eller gruppe af objekter du laver. Disse rekvisitter omfatter skrifttræk, fyldninger, skin, mønstre, og skygger. Du kan gemme en kombination af rekvisitter som stilart. Stilarter kommer til syne i Titler Style panelet, tillader dig let at anvende favorit rekvisit kombinationer til objekter, Brugen af stilarter hjælper dig til at vedligeholde konsistensen over sammensatte tekster i et projekt. Titel rekvisit panel

31 Om stilarter Så snart du har anvendt en kombination af farve rekvisitter og font karakterer til en tekst eller form element i din titel, kan du gemme denne kombination, eller stilart, for senere brug. Du kan gemme ethvert antal af stilarter. Miniaturebilleder af alle gemte stilarter vises i Titler s Style panel, så du hurtigt kan anvende dine specielfremstillede stilarter over hele projektet. Adobe Premiere Pro indeholder også et sæt af færdiglavede stilarter. Adobe Premiere Pro lagre alle gemte stilarter som Style Library filer der bruger.prsl fil navn. Når du gemmer et stilart bibliotek, gemmer du det komplette sæt stilarter fra det aktuelle Adobe Title Designer vindue. Det forudindstillede stilart bibliotek er lagret i Program Files/Adobe/Premiere Pro2.0/Presets/Styles; Specielfremstillede stilarter er lagret i MyDocuments/Adobe/Premiere Pro/2.0/Styles. Fordi Adobe Premiere Pro lagre hver stilart eller sæt af stilarter som separate filer, kan du dele stilarterne med andre brugere. Hvis du deler stilarter, vær sikker på at fonts, mønstre, og baggrunds filer er disponible i alle systemer. De aktuelle stilarters miniature billeder viser altid rekvisitterne som du har anvendt til det aktuelt valgte element. Titel Stilart panel

32 Om mærker Mærker indikere vigtige punkter i tiden og hjælper dig med at lokalisere og arrangere klip. Du skal bruge mærkerne til at identificere en vigtig aktion eller lyd i sekvensen. Mærkerne er kun til reference og ændre ikke videoen. Du kan også bruge sekvens mærker til at specificere kapitler for DVD eller Quick Time film, eller til at specificere en URL for at sende en bruger til en web side. Adobe Premiere Pro sørger også for DVD mærker som følge specificerede sekvens scener, eller en menu struktur der sørger for rækkefølgen når du eksportere til DVD. Du kan tilføje mærker til kilde klip, eller til et eksempel af et klip i en sekvens. Når du har markeret redigerings punkterne, hvad enten du tilføjer mærkerne til et klip eller sekvens afhænger af din arbejdsstrøm. Hver sekvens og hvert klip kan individuelt indeholde op til 100 nummererede mærker (mærket fra 0 til 99) og utallige unummererede mærker som du ønsker. Mærker vises i tids linealen på kilde monitoren og program monitoren som et lille ikon. Klip mærker bliver også ikoner inden i klippet når det vises i tidslinie panelet, og sekvens mærker vises i sekvens tids linealen. Mærke ikoner i tidslinie panelet A. Sekvens mærker. B. Klip mærker. C. DVD mærker. Når du sæter mærker (som ved ind og ud punkter), vær sikker på at du arbejder med den version af klip du ønsker. Mærker tilføjet til kilde klip (åbnet fra projekt panelet) vises også i klippet når du tilføjer det til en sekvens. Skiften af kilde klip påvirker ikke individuelle eksempler af klip der allerede er i en sekvens, eller vice versa.

33 Klip overskuds billeder og overgange I de fleste tilfælde, er det ingen betingelse for handlingen i en scene at bruge overgange. Af den grund, overgange virker bedst med overskuds billeder ekstra billeder på den anden side af klippets ind og ud punkt. Overskuds billederne mellem klippets medie start og ind punkt kaldes somme tider for hoved materialet, og overskuds billederne mellem klippets ud punkt og medie slut kaldes somme tider for hale materialet. Klip med overskuds billeder A. Medie start B. Overskuds billeder C. ind punkt D. Ud punkt E. Overskuds billeder F. Medie slut

34 I nogle tilfælde, indeholder kilde mediet ikke nok overskuds billeder i klippet. Hvis du anvender en overgang, og overskuds billedernes varighed er for kort til at dække overgangens varighed, vil en alarm advare dig om at billederne bliver gentaget for at dække forløbet. Hvis du bestemmer dig for at fortsætte, vises overgange i tidslinien med diagonale advarselsstriber på den. Overgang med dobbelte billeder Det bedste resultat med overgange fås ved at optage og Capture kilde medier med tilstrækkeligt overskuds materiale på hver side af ind og ud punkterne i det aktuelle klips varighed, som du ønsker at bruge.

35 Vis overgange i Effekt kontrol panelet Du kan bruge effekt kontrol panelet til at forandre opsætningen af den overgang du har placeret i en sekvens. Opsætningen variere fra overgang til overgang. Effekt kontrol panel A. Overgangens afspilleknap B. Overgangens prøvevisning C. Kant selektor D. Klip prøve visning E. Start og slut slæde F. Valgmuligheder G. Klip A (første klip) H. Overgangen I. Klip B (andet klip) J. Afspilnings hoved (CTI) For at åbne overgangen i effekt kontrol panelet, tryk på overgangen i tidslinie panelet. For at vise eller skjule tids linealen i effektkontrol panelet, tryk på vis/skjul tidslinie knappen. For at afspille overgangen i effekt kontrol panelet, tryk på overgangs afspil knappen den påvirker ikke program monitoren. For at vise billeder fra de aktuelle klip eller klip i effekt kontrol panelet, vælg Show Actual Sources. For at se et specielt billede af overgangen i det lille prøve visnings felt, træk afspilnings hovedet i effekt kontrol panelets tids lineal. NOTE: nøglepunkter kan ikke bruges sammen med overgange. For overgange, er tidslinie visningen i effekt kontrol panelet brugbart for justering, opstilling og varighed af overgange.

36 Rette overgangen i tidslinie panelet 1. I tidslinie panelet, zoom ind så du tydeligt kan se overgangen. 2. Træk overgangen over klippene for at flytte den. Træk overgangen i tidslinie panelet for at flytte den.

37 Lav billede i billede At lave billede i billede eller en slit skærm har aldrig været nemmere end med Adobe Premiere Pro. Ved brug af effekter, kan du skalere og positionere et klip inden i billedet så klippene i soprene over og under er synlige. Denne undervisning udforsker beskæringen, det dårlige bliver filtreret, og bevægelses effekterne så du kan beslutte, hvad der virker bedst på dit projekt. 1. Importér klippet for dit billede. Impotér to video filer til det nye projekt. Derefter, justér dit arbejdsfelt så det dækker for arbejdet med effekten ved at vælge Window > Workspace > Effects. 2. Arrangér dine klip, fra top til bund. Hvis du vil overlappe et klip med et andet, bestemmer du hvilket klip du vil have i front og flytter dette klip til video spor 3. Placér det tilbageværende klip i video spor 2, direkte under klippet i spor 3. Trim begge klip til den samme længde og ret deres ind og ud punkter til. Dernæst, lav en farve baggrund der skal tjene som ramme: Vælg File > New > Color Matte. Placér farve baggrunden i video spor 1 og stræk den til samme længde som klippene.

38 3. Åben Effect Controls vinduet for at se Motion effect. Markér klippet i video spor 3 og vælg Window > Effect Controls. Effect Controls vinduet åbnes, visende den markerede effekt. Denne effekt er bygget til hvert klip og tillader dig at ændre de indre dele af klippet. Udvid motion effect til at vise position, skala, og rotation. Tryk på Motion effect så de bliver markerede. Håndtagene der kommer tilsyne i hjørnerne og siderne på klippet i program monitoren tillader dig at manipulere med klippet. Hvis du ikke kan se grebene på klippet, skal du sørge for at Motion effect er valgt i Effect Control vinduet og skifte zoom niveauet i program visningen til en lavere procentdel.

39 4. Justér klippets skala og position Det kan laves på flere måder. Ved at trække i et af de 8 håndtag på klippet kan du lave det større eller mindre. Eller du kan bruge skyderen i Effect Control vinduet, der fremkommer når du trykker på trekanten til venstre for Scale. Husk også at trykke på det lille stopur. Med skyderen ændre du klippets størrelse ved at trække den fra 0.0 til For at ændre klippets position på baggrunds billedet skal du trykke på på stopuret og trekanten til venstre for Position. Til højre for Position ses to tal, det første ændre klippets position horisontalt, og det andet tal ændre klippets position vertikalt. Det kan gøres på to måder. Sæt kursoren på tallet og hold venstre museknap nede samtidig med at du trækker enten til højre eller venstre. Eller du kan trykke på tallet og markere det. Når det er markeret kan du skrive et nyt tal i markeringen

40 5. Anvend beskærings effekten på et klip Du kan manpulere klip i med enhver standard effekt der indeholder forandrings kontroller så som beskærings og forandrings effekter. Ulig faste effekter, standard effekter er ikke indbyggede men må bruges til klip for at lave den ønskede effekt. For at bruge beskærings effekten, tryk på effekt fanebladet i projekt vinduet. Tryk derefter på trekanten udfor Video Effects, så den peger nedad. Find mappen Transform og tryk på dennes trekant. Gå ned og markér Crop, hold venstre museknap nede og træk effekten over på klippet i video spor 3. Når du slipper musetasten markeres klippet. I Effect Control vinduet vælges beskærings effekten for at vise håndtagene i Program monitoren. Træk i hvert håndtag for at beskære billedet, til den position du ønker at vise. Anvend beslærings effekten til klippet i video spor 2 og følg samme proces. Når du er færdig med udforskningen af beskærings effekten, kan du fjerne den ved at markere effekten i Effect Control vinduet og trykke på Delete knappen. ( Du må markere klippet i Timeline vinduet for at se den anvendte effekt i Effect Control vinduet.)

41 6. Anvend affalds maske effekt I Timeline vinduet, flyt tidsindikatoren til klippets ind punkt og markér klippet i video spor 3. I effekt vinduet. Tryk på trekanten ved Keying mappen i Video Effects mappen. Du kan anvende affalds maske effekten ved at trække den direkte til Effect Control vinduet. I Effect Control vinduet markeres affalds maske effekten så klip håndtagene vises i program monitoren. Træk i top-højre og bund-højre håndtag et ad gangen for at skabe en split-screen. I tilføjelse til lagdelte klip, kan du animere dem ved at sætte nøglepunkter for bevægelse effektens position. Du kan også simulere perspektiv ved at bruge Transform effekt i stedet for bevægelse og justere spyd dele.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

Pinnacle Studio - en kort vejledning

Pinnacle Studio - en kort vejledning Pinnacle Studio - en kort vejledning Her er en hurtig vejledning til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med video med videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio DV. Og får du blod på tanden og

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere