Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid cd-rom en på et tilgængeligt sted, så du hurtigt og let kan få fat i den. Brother Solutions Center ( er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning, eller lær mere om særlige udskrivningsløsninger i afsnittene 'Løsninger' og 'Kundeundervisning'. i

2 Kun for USA og CANADA IMPORTANT NOTE: For technical and operational assistance, you must call. Calls must be made from within that country. In USA In Canada (within Montreal) If you have comments or suggestions, please write us at: In USA In Canada Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6 BROTHER FAX-BACK SYSTEM Brother Customer Service has installed an easy to use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine, not just the one from which you are calling. Call and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and your index of fax-back subjects. In USA In Canada (within Montreal) DEALERS/SERVICE CENTERS (USA only) For the name of a Brother authorized dealer or service center, call SERVICE CENTERS (Canada only) For service center addresses in Canada, call INTERNET ADDRESSES og ii

3 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Følgende konventioner er brugt i denne brugervejledning: Advarsel Angiver advarsler, der skal efterleves for at forhindre personskader.! Forholdsregel Angiver forholdsregler, der bør overholdes, for at printeren udnyttes bedst muligt og ikke beskadiges. Bemærk Angiver noter og nyttige tips i forbindelse med brug af printeren. iii

4 Sikker brug af printeren Advarsel Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele inden i printeren være meget VARME! Rør aldrig ved de dele, som er skraveret på nedenstående illustrationer, når printerens forreste eller bagerste kabinetlåg åbnes. Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før rengøring af printeren skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten.! Forholdsregel Brug vand eller neutrale rengøringsmidler til rengøring. Rengøring med fortyndere eller benzen beskadiger printerens overflade. Anvend ikke rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak. De beskadiger printeren og tonerpatronen. iv

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen? 1-1 IIntterrffacekabell 1--2 Generrell overrsiigtt 1--3 Placering af printeren 1-6 Strømforsyniing 1-6 Omgiivellser 1-7 Hvilken slags papir kan jeg bruge? 1-8 Udskriiftsmediier og størrellser 1-8 Anbefallet papiir 1-9 Priintbart område 1-10 Udskrivning på almindeligt papir 1-11 Udskriivniing på allmiindelliigt papiir fra papiirbakken 1-11 Udskriivniing på allmiindelliigt papiir fra åbniingen tiill manuell fødniing 1-14 Udskrivning på ekstra tykt papir og kort 1-16 v

6 Udskrivning af konvolutter 1-19 Konvolluttyper,, som bør undgås 1-21 Udskrivning på transparenter 1-22 Udskriivniing på transparenter fra papiirbakken 1-22 Udskriivniing på transparenter fra åbniingen tiill manuell fødniing 1-25 Udskriivniing på begge siider af papiiret (manuell duplleksudskriivniing) 1-27 Manuell duplleksudskrriivniing ffrra papiirrbakken Manuell duplleksudskrriivniing ffrra åbniingen ttiill manuell ffødniing Rettniingslliinjjerr fforr udskrriivniing på begge siiderr aff papiirrett KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver 2-1 Wiindows-brugere 2-2 Funkttiionerr ii PCL--prriintterrdrriiverr 2--2 Funkttiionerr ii PS--prriintterrdrriiverr 2--8 Maciintosh-brugere 2-12 USB--brrugerre aff HL--1440//1450//1470N Nettværrksbrrugerre ((gællderr kun fforr brrugerre aff HL--1470N)) vi

7 Software 2-13 Automatiic E-maiill Priintiing 2-13 Software tiill netværk 2-14 BRAdmiin prroffessiionall Sttorrage Managerr Guiiden Nettværrksprriintterrdrriiverr Auttomattiisk emullerriingsvallg KAPITEL 3 KONTROLPANEL IIndiikatorer for serviicekalld 3-4 Kontrolpanelets knap 3-6 Udskriiv testsiide 3-7 Brruge knappen på konttrrollpanellett 3--7 Brruge prriintterrdrriiverren 3--8 Udskriive konfiiguratiion og skriifttyper 3-9 Brruge knappen på konttrrollpanellett 3--9 Brruge prriintterrdrriiverren KAPITEL 4 EKSTRAUDSTYR SIMM 4-1 IInstallllatiion af ekstra hukommellse 4-4 vii

8 Nedre papirbakke 4-6 Printernetkort (NC-2010p) 4-7 IrDA-interface (IR-1000) 4-8 KAPITEL 5 VEDLIGEHOLDELSE Tonerpatron 5-2 Toner llav 5-2 Toner tom 5-3 Udskiiftniing af tonerpatronen 5-3 Tromleenhed 5-8 Skiifftt ttrromlle 5--9 Udskiiftniing af tromlleenheden 5-10 Rengøring 5-13 Periiodiisk vedlliigeholldellse 5-14 KAPITEL 6 FEJLFINDING Finde frem til problemet 6-1 viii

9 Fejlmeddelelser i Statusmonitor 6-2 Fejlmeddelelser 6-4 Papirhåndtering 6-5 Papirstop og hvordan de afhjælpes 6-6 Andre problemer 6-10 Tiill Maciintosh med USB 6-11 Forbedring af udskriftskvalitet 6-12 Korrekt udskrivning 6-18 APPENDIKS Printerspecifikationer A-1 Vigtig information om valg af papir A-6 Varemærker A-10 STIKORDSREGISTER S-1 ix

10 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 1KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen? Se efter, om du har alle følgende dele efter udpakning: Printer 2. Tromleenhed (med tonerpatron) 3. Dokumenter 4. Cd-rom 5. Strømkabel Komponenter kan variere fra land til land. Bemærk 0Strømkablet kan variere en smule fra denne figur afhængigt af i hvilket land, du købte printeren. 1-1

11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Interfacekabel Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Visse computere har både en USB- og en parallel port. Køb venligst det relevante kabel til den interface, du har tænkt dig at bruge. De fleste eksisterende parallelle kabler understøtter tovejskommunikation, men nogle kan have inkompatibel fordeling af tilslutningsben, eller de er måske ikke IEEE 1284-kompatible. Brug ikke et parallelt kabel, der er længere end 3 meter. (For brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N) Når du anvender et USB-kabel, skal du bruge et parsnoet højhastighedskabel (12 Mbps) og slutte det til pc ens USB-stik. Brug ikke USB-stikket på forsiden af pc en eller på tastaturet til imac en. 1-2

12 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Generel oversigt Set forfra Bakkens forlængerstykke 2. Udskriftsside ned-bakke 3. Kabinetlåg 4. Papirbakke 5. Papirstyr til manuel fødning 6. Åbning til manuel fødning 7. Kontrolpanel 5 Set bagfra (HL-1230) 1 1. Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel

13 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Set bagfra (HL-1440) 1 1. Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-konnektor Set bagfra (HL-1450) Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-interfacestik 6. Mini Din-stik til den nedre bakkeenhed

14 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Set bagfra (HL-1470N) 1 10/100BASE TX L F A TEST Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-interfacestik 6. Mini Din-stik til den nedre bakkeenhed 7. 10/100Base TX-port 8. Lysdiode 9. Testknap 1-5

15 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Placering af printeren Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Strømforsyning Anvend printeren inden for det specificerede effektområde: Spænding: V eller V vekselstrøm Frekvens: 50 Hz ( V) eller 50/60 Hz ( V) Strømkablet, inklusive forlængerkablet, bør ikke være længere end 5 meter. Undgå at dele samme hovedstrømkreds med andet strømkrævende udstyr som f.eks. aircondition, kopimaskine, makulator og lign. Hvis du ikke kan undgå at anvende printeren sammen med disse øvrige apparater, anbefaler vi, at du bruger en isolationstransformer eller et højfrekvens-støjfilter. Brug en spændingsregulator, hvis strømforsyningskilden ikke er stabil. 1-6

16 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Omgivelser Printeren bør opstilles i nærheden af en stikkontakt, som er let at komme til. Brug kun printeren i følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20 % til 80 % (uden kondensering) Printeren bør bruges i et rum med god udluftning. Placer printeren på en plan, vandret overflade. Hold printeren ren. Placer ikke printeren i støvede omgivelser. Placér ikke printeren på et sted, hvor ventilationsåbningen blokeres. Sørg for, at der er en afstand på ca. 100 mm mellem ventilationsåbningen og væggen. Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug en persienne eller et tykt gardin til at beskytte printeren mod direkte sollys, hvis en sådan placering ikke kan undgås. Placer ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk felt. Undgå at tilføje printeren kraftige stød eller vibrationer. Udsæt heller ikke printeren for ild eller saltholdige eller ætsende gasser. Placér ikke noget ovenpå printeren. Undgå placering tæt på aircondition. Hold printeren vandret under transport. 1-7

17 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvilken slags papir kan jeg bruge? Udskriftsmedier og størrelser Printeren indfører papir fra den monterede papirbakke, åbningen til manuel fødning eller den nedre papirbakke (ekstraudstyr). Deres betegnelser i printerdriveren og i denne betjeningsvejledning er vist herunder. Øvre papirbakke Bakke 1 Åbning til manuel fødning Manuel Nedre papirbakke, Bakke 2 ekstraudstyr (Kun for brugere af HL-1450 og HL- 1470N) Klik på markeringerne i følgende tabel for at se detaljerede oplysninger om hver valgmulighed. Medietype Bakke 1 Åbning til manuel fødning Almindeligt papir Bakke 2 Vælg medietypen i printerdriveren Almindeligt papir 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 til 28 lbs.) Genbrugspapir Kontraktpapir Kontraktpapir Tykt papir 105 g/m2 til 161 g/m2 (28 til 43 lbs.) Tykt papir eller ekstra tykt papir Transparenter Transparenter Op til 10 ark Kun A4, Letter Kun A4, Letter Label Almindeligt papir Kun A4, Letter Konvolutter Ekstra tykt papir Kort Tykt papir eller ekstra tykt papir 1-8

18 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Øvre papirbakke Åbning til manuel fødning Nedre papirbakke, ekstraudstyr Papirstørrelse Kapacitet A4, Letter, Legal (kun USA og Canada), B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 250 ark (80 g/m 2 ) Bredde: 70 til 216 mm Længde: 116 til 356 mm Enkelt ark A4, Letter, Legal (kun USA og Canada), B5 (ISO), Executive, A5 250 ark (80 g/m 2 ) Anbefalet papir Europa Almindeligt papir Xerox Premier 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Modo DATACOPY 80 g/m2 IGEPA X-Press 80 g/m2 Genbrugspapir Steinbis Recycling Copy 80 g/m2 USA Transparenter 3M CG3300 3M CG 3300 Xerox 4200DP 20 lb Champion Paper One 20 lb Hammermill Laser Paper 24 lb Labels Avery laser label L7163 Avery laser label #5160 Før du køber store mængder papir, er det en god ide at foretage en testudskrift for at sikre dig, at papiret er egnet til printeren. Brug papir, der er beregnet til kopiering. Brug papir, der er 75 til 90 g/m 2. Brug neutralt papir, undgå papir med syreindhold eller basisk papir. Brug papir i lang bane. Brug papir med et fugtindhold på cirka 5%. Du kan få information, der kan hjælpe dig med at vælge det papir, du vil bruge i printeren. Se Vigtig information om valg af papir i Appendiks. 1-9

19 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Printbart område Figuren nedenfor viser det printbare område. Stående USA/Canada Europa/andre lande 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,25 tommer (6,35 mm) 6,01 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,25 tommer (6,35 mm) 6,01 mm 3 Liggende USA/Canada Europa/andre lande 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm

20 Udskrivning på almindeligt papir KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Du kan udskrive på almindeligt papir fra papirbakken eller åbningen til manuel fødning. Vælg det papir, du bruger, og kontroller afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. Udskrivning på almindeligt papir fra papirbakken 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver PS-driver 1-11

21 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Træk papirbakken helt ud af printeren. 3. Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den papirstørrelse, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. 4. Læg papir i papirbakken. Sørg for at papiret ligger plant i alle fire hjørner. 1-12

22 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Læg ikke mere end 250 ark papir i papirbakken, (80 g/m 2 ), da der ellers kan ske papirstop. Læg kun papir i bakken op til linjerne på papirstyret. Når du udskriver på bagsiden af papir, som der allerede er udskrevet på på den modsatte side, skal den blanke side, der skal udskrives på, vende nedad i papirbakken. 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den sættes helt ind i printeren. Bemærk Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at forhindre udskrifterne i at glide af udskriftsside ned-bakken. 1 Hvis du vælger ikke at trække forlængerstykket helt ud, anbefaler vi, at du fjerner siderne, efterhånden som de udskrives. 6. Start udskrivning. 1-13

23 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på almindeligt papir fra åbningen til manuel fødning Bemærk 2Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du indfører papir i åbningen til manuel fødning. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-14

24 4 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Start udskrivning. Bemærk 3"INTET PAPIR" vises i statusmonitoren og kontrolpanelets lysdioder blinker, indtil du isætter et stykke papir i åbningen til manuel fødning. Drum Ready Paper Alarm Toner Data 3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyrene i åbningen til manuel fødning til den bredde, som det anvendte papir har. 4. Brug begge hænder til at sætte papir i åbningen til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret. Bemærk 5Isæt papir i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på (den blanke side), vender opad. 5. Når printeren har lagt arket ud, kan du sætte næste ark i som anvist i trin 4 herover. Printeren venter, indtil du isætter det næste ark. Gentag dette det antal gange, som det er nødvendigt, alt efter hvor mange sider du vil udskrive. 1-15

25 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på ekstra tykt papir og kort Når det bagerste kabinetlåg er løftet op, har printeren lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udgangsmetode, når du vil udskrive på ekstra tykt papir eller kort. Vælg det papir, du vil bruge, og kontroller afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Tykt papir eller ekstra tykt papir Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-16

26 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. Bemærk 6"INTET PAPIR" vises i statusmonitoren og kontrolpanelets lysdioder blinker, indtil du isætter et stykke papir i åbningen til manuel fødning. Drum Ready Paper Alarm Toner Data 4. Indstil bredden på papirstyret i åbningen til manuel fødning med begge hænder, så den passer til det papir, du vil bruge. 1-17

27 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 5. Brug begge hænder til at sætte papir i åbningen til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret. 6. Når printeren har lagt papiret ud, venter den på, at du isætter det næste stykke papir. Gentag trin 5 for hver side, du vil udskrive. 7. Luk det bagerste kabinetlåg.! Forholdsregel Fjern hvert ark straks efter udskrift. Hvis arkene stables, kan det medføre, at de krøller eller forårsager papirstop. 1-18

28 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning af konvolutter Printeren har en lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udlægningsmetode, når du vil udskrive på konvolutter. Bemærk 7Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du indfører papir i åbningen til manuel fødning. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Ekstra tykt papir Papirkilde: Maniel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-19

29 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. 4. Indstil bredden på papirstyret i åbningen til manuel fødning med begge hænder, så den passer til konvolutterne. 5. Brug begge hænder til at sætte konvolutten i åbningen til manuel fødning, indtil konvoluttens forkant rører ved føderullen. Hold konvolutten i denne position, indtil printeren automatisk trækker den lidt ind. Slip derefter konvolutten. Bemærk 8Isæt konvolutten i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på, vender opad. 6. Når printeren lægger konvolutten ud, venter den på, at du isætter en ny konvolut. Gentag trin 5 for hver konvolut, du vil udskrive. 7. Når du er færdig med udskrivningsjobbet, skal du lukke det bagerste kabinetlåg. 1-20

30 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Konvoluttyper, som bør undgås Konvolutter, der er beskadigede, bøjede, krøllede eller som har en usædvanlig form Konvolutter, der er ekstremt blanke eller stærkt profilerede Konvolutter med lukkehager, snaplukninger eller snore Konvolutter med selvklæbende flader Posekonvolutter Konvolutter, der ikke er skarpt foldede Prægede konvolutter Konvolutter, der tidligere er blevet skrevet på af en laserprinter Konvolutter med tryk på indersiden Konvolutter, der ikke kan stakkes pænt Konvolutter, der er fremstillet af papir, som overskrider printerens papirvægtspecifikationer Dårligt fremstillede konvolutter med kanter der ikke er lige eller firkantede Konvolutter med gennemsigtige ruder, huller, udstansninger eller perforeringer ANVENDELSE AF KONVOLUTTER AF DEN TYPE, DER ER AFBILDET HEROVER, KAN BESKADIGE PRINTEREN. SÅDANNE SKADER DÆKKES IKKE AF GARANTIER ELLER SERVICEAFTALER. Bemærk Før der udskrives på konvolutter, skal du lufte stakken af konvolutter grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. Udskriv ikke konvolutter med funktionen til dupleksudskriving. For at opnå korrekt udskrivning, skal du vælge den samme papirstørrelse i din software som i papirbakken. Se afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. 1-21

31 Udskrivning på transparenter KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Du kan udskrive på transparenter fra papirbakken eller åbningen til manuel fødning. Udskrivning på transparenter fra papirbakken Bemærk 9Læg ikke mere end 10 transparenter i papirbakken. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver PS-driver 1-22

32 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Træk papirbakken helt ud af printeren. 3. Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den størrelse transparenter, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. 1-23

33 11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 4. Læg transparenter i papirbakken. Sørg for, at de ligger plant i bakken ved alle fire hjørner. 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den sættes helt ind i printeren. Bemærk 10Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at forhindre udskrifterne i at glide af udskriftsside ned-bakken.! Forholdsregel Fjern hvert ark med det samme, især når du bruger transparenter. 6. Start udskrivning. 1-24

34 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på transparenter fra åbningen til manuel fødning Når det bagerste kabinetlåg er løftet op, har printeren lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-25

35 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. 4. Skub papirstyrene ud til transparenternes bredde med begge hænder. 5. Brug begge hænder til at sætte transparenten i åbningen til manuel fødning, indtil dens forkant rører ved føderullen. Hold transparenten i denne position, indtil printeren automatisk trækker den lidt ind. Slip derefter transparenten. 6. Når printeren lægger transparenten ud, venter den på, at du isætter en ny transparent. Gentag trin 5 for hver transparent, du vil udskrive. 7. Når du er færdig med udskrivningsjobbet, skal du lukke det bagerste kabinetlåg. 1-26

36 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning) De medfølgende printerdrivere til Windows 95/98, Me og Windows NT 4.0/2000 giver alle mulighed for manuel dupleksudskrivning. Se hjælpeteksten i printerdriveren for mere information. 1-27

37 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Manuel dupleksudskrivning fra papirbakken 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. 2. Printeren udskriver automatisk alle lige paginerede sider på den ene side af arkene. 3. Tag stakken med de udskrevne lige sidenumre fra udlæggerbakken, og læg dem tilbage i papirbakken, så den blanke side vender nedad. Følg instruktionerne på skærmen. 4. Printeren udskriver nu automatisk alle ulige paginerede sider på den anden side af arkene. 1-28

38 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Manuel dupleksudskrivning fra åbningen til manuel fødning! Forholdsregel Glat arkene ud, før du lægger dem i igen - ellers kan det forårsage papirstop. Brug af meget tyndt eller tykt papir anbefales ikke. Når du bruger manuel dupleks, kan du risikere papirstop eller reduceret udskriftskvalitet. Hvis der opstår papirstop, kan du læse om dette i afsnittet Papirstop og hvordan de afhjælpes i kapitel Vælg den ønskede manuelle dupleksudskrivningsindstilling og manuel fødning fra printerdriveren. 2. Brug begge hænder til at isætte arket i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på, vender opad. Følg instruktionerne på skærmen. Gentag dette, indtil du har udskrevet alle siderne med lige sidetal. 3. Fjern de udskrevne sider med lige sidetal fra udlæggerbakken, og placer dem i samme rækkefølge i åbningen til manuel fødning. Læg papiret i, så den side, der skal udskrives på (den blanke side), vender opad. Følg instruktionerne på skærmen. 4. Gentag trin 3, indtil du har udskrevet alle siderne med ulige sidetal på den modsatte side af papiret. 1-29

39 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Hvis papiret er for tyndt, kan det resultere i folder. Hvis papiret er bøjet, skal det glattes ud og placeres i papirbakken. Papirtypen skal være almindeligt papir. Brug ikke kontraktpapir. Når der lægges papir i papirbakken, skal bakken først tømmes, og derefter skal de udskrevne sider lægges i med den trykte side opad. (Læg ikke denne stak oven på stakken med ubeskrevet papir). Hvis papiret ikke fødes korrekt, kan papiret være krøllet. Fjern papiret, og glat det ud. 1-30

40 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE 2KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver Printerdriverne til de følgende operativsystemer findes på den medfølgende cdrom. Den nyeste printerdriver kan også hentes fra Brother Solutions Center på adressen Du kan finde beskrivelser af funktioner og yderligere oplysninger i afsnittet Installér software, som du finder på den medfølgende cd-rom. Til Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0 og Windows 2000 PCL-driver (Hewlett-Packard laserprinter) BR-Script-driver (PostScript Level2-sprogemulering). Kun til brugere af HL- 1450/HL-1470N. For Macintosh-brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N. BR-Script-driver (PostScript Level2-sprogemulering). Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til netværksbrugere på cd-rom en. USB-printerdriver til Macintosh PCL-driver PS-driver Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows NT4.0 Macintosh (via netværk) Macintosh (via USB) 2-1

41 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Windows-brugere Funktioner i PCL-printerdriver Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du læse printerdriverens online Hjælp eller besøge Brother Solutions Center på adressen Du kan også ændre indstillingerne ved at klikke på illustrationen på venstre side af fanen Grundlæggende i dialogboksen Egenskaber. Fanen Grundlæggende Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, osv. 2. Vælg papirkilde, osv. 2-2

42 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Avanceret Du kan ændre følgende indstillinger ved at klikke på ikonerne. 1. Udskriftskvalitet 2. Manuel dupleks 3. Vandmærke 4. Sideindstilling 5. Enhedens funktioner 2-3

43 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Udskriftskvalitet Vælg opløsning, tonerbesparelse og udskriftsindstillinger. Opløsning Du kan ændre opløsningen som vist herunder: 300 x 300 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi til grafik (gælder kun for brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N) Tonerbesparelse Du kan spare på driftsomkostningerne ved at aktivere tonerbesparelsesfunktionen, som mindsker udskriftssværtningen. Printerindstilling (gælder kun for Windows 95/98/Me) Hvis du har valgt manuel udskriftsindstilling, kan du ændre lysstyrken, kontrasten, grafiktilstandsindstillingerne og TrueType-indstillingerne manuelt. Manuel dupleks Hvis du klikker på knappen Manuel dupleks, vises dialogboksen med manuelle dupleksindstillingerne. Der er seks tilgængelige typer af manuelle dupleksindbindingsretninger for hver papirretning. Vandmærke Du kan placere et logo eller tekst som vandmærke på dine dokumenter. Når du bruger en bitmap-fil som vandmærke, kan du ændre størrelsen og placere det lige hvor du vil på siden. Når du bruger tekst som vandmærke, kan du ændre skrifttypen, lysheden og vinklerne. Sideindstilling Du kan ændre billedsideskalering og vælge udskriftsfunktionerne spejlvend/udskrift på bagside. 2-4

44 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Enhedens funktioner Vælg følgende funktionsindstillinger under denne fane. Jobspooling Quick Print Setup Dvale Statusmonitor Makro Administrator (gælder kun for Windows 95/98/Me) Indsæt kommandofil (gælder kun for Windows 95/98/Me) Sidebeskyttelse Udskriv dato & klokkeslæt HRC (kun for brugere af Windows NT 4.0/2000) True Type-indstilling (kun for brugere af Windows NT 4.0/2000) Bemærk 0Listen over printerfunktioner kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model du bruger. 2-5

45 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Tilbehør Når du installerer ekstraudstyr, skal du tilføje og indstille det under fanen Tilbehør som vist herunder. Papirkildeindstilling Denne funktion genkender størrelsen på papiret i papirbakkerne. 2-6

46 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Support Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger på Brother Solutions Center på adressen Du kan se printerdriverversionen. Du kan kontrollere de aktuelle driverindstillinger. Du kan udskrive en konfigurationsside, skrifttypeliste, osv. (gælder kun brugere af HL-1440/HL-1450/HL-1470N). 2-7

47 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Funktioner i PS-printerdriver Bemærk 1Dette afsnit er kun for brugere af HL-1450 og HL-1470N. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du læse printerdriverens online Hjælp eller besøge Brother Solutions Center på adressen Fanen Detaljer 1. Vælg den port, printeren er tilsluttet, eller stien til netværksprinteren, du bruger. 2. Vælg den printerdriver, du installerede. 2-8

48 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Papir Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, osv. 2. Vælg papirkilde. 2-9

49 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Grafik Du kan vælge indstillinger for udskriftskvalitet. 2-10

50 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Enhedens funktioner Du kan ændre indstillingerne ved at klikke på dem og derefter vælge en ny værdi i boksen til ændring af indstillinger. Tonerbesparelse Dvale Medietype HRC-indstilling 2. Vælg det installerede ekstraudstyr på listen. 2-11

51 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Macintosh-brugere Denne printer understøtter Macintosh OS-versionerne 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen USB-brugere af HL-1440/1450/1470N. Computerkrav: Power Macintosh med en for-installeret USB-port 32 MB RAM (64 MB anbefales) Mac OS 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1 kræves. Netværksbrugere (gælder kun for brugere af HL-1470N) Computerkrav: Power Macintosh med en for-installeret Ethernet-port 32 MB RAM (64 MB anbefales) Mac OS 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1 kræves. LaserWriter 8-versionerne 8.6 og 8.7 kræves. Apple LaserWriter 8-driver Apple LaserWriter-driveren kan være blevet installeret sammen med din systemsoftware. Den fås også på LaserWriter 8-version 8.6 og 8.7 er blevet testet til brug sammen med denne printer. 2-12

52 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Software Bemærk 2Dette afsnit gælder kun for Windows-brugere. Automatic Printing Automatic Printing anvendes til at hente , modtage på et valgt tidspunkt og udskrive automatisk. Du kan også indstille det til at udvælge den post, der skal udskrives automatisk, afhængigt af afsenderen og ens emne. Søg efter efter afsender og emne, og udskriv automatisk Så snart en er modtaget, udskriver printeren den automatisk, uden at du skal starte udskrivningen. Du kan også vælge den , du ønsker at udskrive ved at få printeren til at søge efter afsender og emne. Automatisk adgang på det valgte tidspunkt Du kan kontrollere indkommende ved gå ind i serveren på foruddefinerede tidspunkter. Flere brugere kan dele en pc Det er som regel vanskeligt at dele -software med andre personer på én pc. Automatic Printing understøtter imidlertid flere brugere, således at flere personer kan bruge -software på én pc. 2-13

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software.

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2035 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brother Laser Printer. Brugsanvisning

Brother Laser Printer. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1650/1670N Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. Laser Printer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Brother laserprinter. Brugervejledning

Brother laserprinter. Brugervejledning Brother laserprinter HL-1800-serien Brugervejledning Læs denne vejledning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid cd-rom en

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2140 HL-2150N HL-2170W Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Brother-laserprinter HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN. Brugsanvisning. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software.

Brother-laserprinter HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN. Brugsanvisning. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Brother-laserprinter HL-5130 HL-5140 HL-5150D HL-5170DN Brugsanvisning Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere