Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid cd-rom en på et tilgængeligt sted, så du hurtigt og let kan få fat i den. Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning, eller lær mere om særlige udskrivningsløsninger i afsnittene 'Løsninger' og 'Kundeundervisning'. i

2 Kun for USA og CANADA IMPORTANT NOTE: For technical and operational assistance, you must call. Calls must be made from within that country. In USA In Canada (within Montreal) If you have comments or suggestions, please write us at: In USA In Canada Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6 BROTHER FAX-BACK SYSTEM Brother Customer Service has installed an easy to use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine, not just the one from which you are calling. Call and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and your index of fax-back subjects. In USA In Canada (within Montreal) DEALERS/SERVICE CENTERS (USA only) For the name of a Brother authorized dealer or service center, call SERVICE CENTERS (Canada only) For service center addresses in Canada, call INTERNET ADDRESSES og ii

3 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Følgende konventioner er brugt i denne brugervejledning: Advarsel Angiver advarsler, der skal efterleves for at forhindre personskader.! Forholdsregel Angiver forholdsregler, der bør overholdes, for at printeren udnyttes bedst muligt og ikke beskadiges. Bemærk Angiver noter og nyttige tips i forbindelse med brug af printeren. iii

4 Sikker brug af printeren Advarsel Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele inden i printeren være meget VARME! Rør aldrig ved de dele, som er skraveret på nedenstående illustrationer, når printerens forreste eller bagerste kabinetlåg åbnes. Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før rengøring af printeren skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten.! Forholdsregel Brug vand eller neutrale rengøringsmidler til rengøring. Rengøring med fortyndere eller benzen beskadiger printerens overflade. Anvend ikke rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak. De beskadiger printeren og tonerpatronen. iv

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen? 1-1 IIntterrffacekabell 1--2 Generrell overrsiigtt 1--3 Placering af printeren 1-6 Strømforsyniing 1-6 Omgiivellser 1-7 Hvilken slags papir kan jeg bruge? 1-8 Udskriiftsmediier og størrellser 1-8 Anbefallet papiir 1-9 Priintbart område 1-10 Udskrivning på almindeligt papir 1-11 Udskriivniing på allmiindelliigt papiir fra papiirbakken 1-11 Udskriivniing på allmiindelliigt papiir fra åbniingen tiill manuell fødniing 1-14 Udskrivning på ekstra tykt papir og kort 1-16 v

6 Udskrivning af konvolutter 1-19 Konvolluttyper,, som bør undgås 1-21 Udskrivning på transparenter 1-22 Udskriivniing på transparenter fra papiirbakken 1-22 Udskriivniing på transparenter fra åbniingen tiill manuell fødniing 1-25 Udskriivniing på begge siider af papiiret (manuell duplleksudskriivniing) 1-27 Manuell duplleksudskrriivniing ffrra papiirrbakken Manuell duplleksudskrriivniing ffrra åbniingen ttiill manuell ffødniing Rettniingslliinjjerr fforr udskrriivniing på begge siiderr aff papiirrett KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver 2-1 Wiindows-brugere 2-2 Funkttiionerr ii PCL--prriintterrdrriiverr 2--2 Funkttiionerr ii PS--prriintterrdrriiverr 2--8 Maciintosh-brugere 2-12 USB--brrugerre aff HL--1440//1450//1470N Nettværrksbrrugerre ((gællderr kun fforr brrugerre aff HL--1470N)) vi

7 Software 2-13 Automatiic E-maiill Priintiing 2-13 Software tiill netværk 2-14 BRAdmiin prroffessiionall Sttorrage Managerr Guiiden Nettværrksprriintterrdrriiverr Auttomattiisk emullerriingsvallg KAPITEL 3 KONTROLPANEL IIndiikatorer for serviicekalld 3-4 Kontrolpanelets knap 3-6 Udskriiv testsiide 3-7 Brruge knappen på konttrrollpanellett 3--7 Brruge prriintterrdrriiverren 3--8 Udskriive konfiiguratiion og skriifttyper 3-9 Brruge knappen på konttrrollpanellett 3--9 Brruge prriintterrdrriiverren KAPITEL 4 EKSTRAUDSTYR SIMM 4-1 IInstallllatiion af ekstra hukommellse 4-4 vii

8 Nedre papirbakke 4-6 Printernetkort (NC-2010p) 4-7 IrDA-interface (IR-1000) 4-8 KAPITEL 5 VEDLIGEHOLDELSE Tonerpatron 5-2 Toner llav 5-2 Toner tom 5-3 Udskiiftniing af tonerpatronen 5-3 Tromleenhed 5-8 Skiifftt ttrromlle 5--9 Udskiiftniing af tromlleenheden 5-10 Rengøring 5-13 Periiodiisk vedlliigeholldellse 5-14 KAPITEL 6 FEJLFINDING Finde frem til problemet 6-1 viii

9 Fejlmeddelelser i Statusmonitor 6-2 Fejlmeddelelser 6-4 Papirhåndtering 6-5 Papirstop og hvordan de afhjælpes 6-6 Andre problemer 6-10 Tiill Maciintosh med USB 6-11 Forbedring af udskriftskvalitet 6-12 Korrekt udskrivning 6-18 APPENDIKS Printerspecifikationer A-1 Vigtig information om valg af papir A-6 Varemærker A-10 STIKORDSREGISTER S-1 ix

10 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 1KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen? Se efter, om du har alle følgende dele efter udpakning: Printer 2. Tromleenhed (med tonerpatron) 3. Dokumenter 4. Cd-rom 5. Strømkabel Komponenter kan variere fra land til land. Bemærk 0Strømkablet kan variere en smule fra denne figur afhængigt af i hvilket land, du købte printeren. 1-1

11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Interfacekabel Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Visse computere har både en USB- og en parallel port. Køb venligst det relevante kabel til den interface, du har tænkt dig at bruge. De fleste eksisterende parallelle kabler understøtter tovejskommunikation, men nogle kan have inkompatibel fordeling af tilslutningsben, eller de er måske ikke IEEE 1284-kompatible. Brug ikke et parallelt kabel, der er længere end 3 meter. (For brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N) Når du anvender et USB-kabel, skal du bruge et parsnoet højhastighedskabel (12 Mbps) og slutte det til pc ens USB-stik. Brug ikke USB-stikket på forsiden af pc en eller på tastaturet til imac en. 1-2

12 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Generel oversigt Set forfra Bakkens forlængerstykke 2. Udskriftsside ned-bakke 3. Kabinetlåg 4. Papirbakke 5. Papirstyr til manuel fødning 6. Åbning til manuel fødning 7. Kontrolpanel 5 Set bagfra (HL-1230) 1 1. Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel

13 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Set bagfra (HL-1440) 1 1. Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-konnektor Set bagfra (HL-1450) Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-interfacestik 6. Mini Din-stik til den nedre bakkeenhed

14 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Set bagfra (HL-1470N) 1 10/100BASE TX L F A TEST Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-interfacestik 6. Mini Din-stik til den nedre bakkeenhed 7. 10/100Base TX-port 8. Lysdiode 9. Testknap 1-5

15 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Placering af printeren Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Strømforsyning Anvend printeren inden for det specificerede effektområde: Spænding: V eller V vekselstrøm Frekvens: 50 Hz ( V) eller 50/60 Hz ( V) Strømkablet, inklusive forlængerkablet, bør ikke være længere end 5 meter. Undgå at dele samme hovedstrømkreds med andet strømkrævende udstyr som f.eks. aircondition, kopimaskine, makulator og lign. Hvis du ikke kan undgå at anvende printeren sammen med disse øvrige apparater, anbefaler vi, at du bruger en isolationstransformer eller et højfrekvens-støjfilter. Brug en spændingsregulator, hvis strømforsyningskilden ikke er stabil. 1-6

16 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Omgivelser Printeren bør opstilles i nærheden af en stikkontakt, som er let at komme til. Brug kun printeren i følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20 % til 80 % (uden kondensering) Printeren bør bruges i et rum med god udluftning. Placer printeren på en plan, vandret overflade. Hold printeren ren. Placer ikke printeren i støvede omgivelser. Placér ikke printeren på et sted, hvor ventilationsåbningen blokeres. Sørg for, at der er en afstand på ca. 100 mm mellem ventilationsåbningen og væggen. Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug en persienne eller et tykt gardin til at beskytte printeren mod direkte sollys, hvis en sådan placering ikke kan undgås. Placer ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk felt. Undgå at tilføje printeren kraftige stød eller vibrationer. Udsæt heller ikke printeren for ild eller saltholdige eller ætsende gasser. Placér ikke noget ovenpå printeren. Undgå placering tæt på aircondition. Hold printeren vandret under transport. 1-7

17 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvilken slags papir kan jeg bruge? Udskriftsmedier og størrelser Printeren indfører papir fra den monterede papirbakke, åbningen til manuel fødning eller den nedre papirbakke (ekstraudstyr). Deres betegnelser i printerdriveren og i denne betjeningsvejledning er vist herunder. Øvre papirbakke Bakke 1 Åbning til manuel fødning Manuel Nedre papirbakke, Bakke 2 ekstraudstyr (Kun for brugere af HL-1450 og HL- 1470N) Klik på markeringerne i følgende tabel for at se detaljerede oplysninger om hver valgmulighed. Medietype Bakke 1 Åbning til manuel fødning Almindeligt papir Bakke 2 Vælg medietypen i printerdriveren Almindeligt papir 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 til 28 lbs.) Genbrugspapir Kontraktpapir Kontraktpapir Tykt papir 105 g/m2 til 161 g/m2 (28 til 43 lbs.) Tykt papir eller ekstra tykt papir Transparenter Transparenter Op til 10 ark Kun A4, Letter Kun A4, Letter Label Almindeligt papir Kun A4, Letter Konvolutter Ekstra tykt papir Kort Tykt papir eller ekstra tykt papir 1-8

18 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Øvre papirbakke Åbning til manuel fødning Nedre papirbakke, ekstraudstyr Papirstørrelse Kapacitet A4, Letter, Legal (kun USA og Canada), B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 250 ark (80 g/m 2 ) Bredde: 70 til 216 mm Længde: 116 til 356 mm Enkelt ark A4, Letter, Legal (kun USA og Canada), B5 (ISO), Executive, A5 250 ark (80 g/m 2 ) Anbefalet papir Europa Almindeligt papir Xerox Premier 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Modo DATACOPY 80 g/m2 IGEPA X-Press 80 g/m2 Genbrugspapir Steinbis Recycling Copy 80 g/m2 USA Transparenter 3M CG3300 3M CG 3300 Xerox 4200DP 20 lb Champion Paper One 20 lb Hammermill Laser Paper 24 lb Labels Avery laser label L7163 Avery laser label #5160 Før du køber store mængder papir, er det en god ide at foretage en testudskrift for at sikre dig, at papiret er egnet til printeren. Brug papir, der er beregnet til kopiering. Brug papir, der er 75 til 90 g/m 2. Brug neutralt papir, undgå papir med syreindhold eller basisk papir. Brug papir i lang bane. Brug papir med et fugtindhold på cirka 5%. Du kan få information, der kan hjælpe dig med at vælge det papir, du vil bruge i printeren. Se Vigtig information om valg af papir i Appendiks. 1-9

19 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Printbart område Figuren nedenfor viser det printbare område. Stående USA/Canada Europa/andre lande 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,25 tommer (6,35 mm) 6,01 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,25 tommer (6,35 mm) 6,01 mm 3 Liggende USA/Canada Europa/andre lande 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm

20 Udskrivning på almindeligt papir KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Du kan udskrive på almindeligt papir fra papirbakken eller åbningen til manuel fødning. Vælg det papir, du bruger, og kontroller afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. Udskrivning på almindeligt papir fra papirbakken 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver PS-driver 1-11

21 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Træk papirbakken helt ud af printeren. 3. Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den papirstørrelse, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. 4. Læg papir i papirbakken. Sørg for at papiret ligger plant i alle fire hjørner. 1-12

22 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Læg ikke mere end 250 ark papir i papirbakken, (80 g/m 2 ), da der ellers kan ske papirstop. Læg kun papir i bakken op til linjerne på papirstyret. Når du udskriver på bagsiden af papir, som der allerede er udskrevet på på den modsatte side, skal den blanke side, der skal udskrives på, vende nedad i papirbakken. 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den sættes helt ind i printeren. Bemærk Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at forhindre udskrifterne i at glide af udskriftsside ned-bakken. 1 Hvis du vælger ikke at trække forlængerstykket helt ud, anbefaler vi, at du fjerner siderne, efterhånden som de udskrives. 6. Start udskrivning. 1-13

23 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på almindeligt papir fra åbningen til manuel fødning Bemærk 2Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du indfører papir i åbningen til manuel fødning. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-14

24 4 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Start udskrivning. Bemærk 3"INTET PAPIR" vises i statusmonitoren og kontrolpanelets lysdioder blinker, indtil du isætter et stykke papir i åbningen til manuel fødning. Drum Ready Paper Alarm Toner Data 3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyrene i åbningen til manuel fødning til den bredde, som det anvendte papir har. 4. Brug begge hænder til at sætte papir i åbningen til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret. Bemærk 5Isæt papir i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på (den blanke side), vender opad. 5. Når printeren har lagt arket ud, kan du sætte næste ark i som anvist i trin 4 herover. Printeren venter, indtil du isætter det næste ark. Gentag dette det antal gange, som det er nødvendigt, alt efter hvor mange sider du vil udskrive. 1-15

25 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på ekstra tykt papir og kort Når det bagerste kabinetlåg er løftet op, har printeren lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udgangsmetode, når du vil udskrive på ekstra tykt papir eller kort. Vælg det papir, du vil bruge, og kontroller afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Tykt papir eller ekstra tykt papir Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-16

26 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. Bemærk 6"INTET PAPIR" vises i statusmonitoren og kontrolpanelets lysdioder blinker, indtil du isætter et stykke papir i åbningen til manuel fødning. Drum Ready Paper Alarm Toner Data 4. Indstil bredden på papirstyret i åbningen til manuel fødning med begge hænder, så den passer til det papir, du vil bruge. 1-17

27 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 5. Brug begge hænder til at sætte papir i åbningen til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret. 6. Når printeren har lagt papiret ud, venter den på, at du isætter det næste stykke papir. Gentag trin 5 for hver side, du vil udskrive. 7. Luk det bagerste kabinetlåg.! Forholdsregel Fjern hvert ark straks efter udskrift. Hvis arkene stables, kan det medføre, at de krøller eller forårsager papirstop. 1-18

28 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning af konvolutter Printeren har en lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udlægningsmetode, når du vil udskrive på konvolutter. Bemærk 7Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du indfører papir i åbningen til manuel fødning. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Ekstra tykt papir Papirkilde: Maniel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-19

29 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. 4. Indstil bredden på papirstyret i åbningen til manuel fødning med begge hænder, så den passer til konvolutterne. 5. Brug begge hænder til at sætte konvolutten i åbningen til manuel fødning, indtil konvoluttens forkant rører ved føderullen. Hold konvolutten i denne position, indtil printeren automatisk trækker den lidt ind. Slip derefter konvolutten. Bemærk 8Isæt konvolutten i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på, vender opad. 6. Når printeren lægger konvolutten ud, venter den på, at du isætter en ny konvolut. Gentag trin 5 for hver konvolut, du vil udskrive. 7. Når du er færdig med udskrivningsjobbet, skal du lukke det bagerste kabinetlåg. 1-20

30 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Konvoluttyper, som bør undgås Konvolutter, der er beskadigede, bøjede, krøllede eller som har en usædvanlig form Konvolutter, der er ekstremt blanke eller stærkt profilerede Konvolutter med lukkehager, snaplukninger eller snore Konvolutter med selvklæbende flader Posekonvolutter Konvolutter, der ikke er skarpt foldede Prægede konvolutter Konvolutter, der tidligere er blevet skrevet på af en laserprinter Konvolutter med tryk på indersiden Konvolutter, der ikke kan stakkes pænt Konvolutter, der er fremstillet af papir, som overskrider printerens papirvægtspecifikationer Dårligt fremstillede konvolutter med kanter der ikke er lige eller firkantede Konvolutter med gennemsigtige ruder, huller, udstansninger eller perforeringer ANVENDELSE AF KONVOLUTTER AF DEN TYPE, DER ER AFBILDET HEROVER, KAN BESKADIGE PRINTEREN. SÅDANNE SKADER DÆKKES IKKE AF GARANTIER ELLER SERVICEAFTALER. Bemærk Før der udskrives på konvolutter, skal du lufte stakken af konvolutter grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. Udskriv ikke konvolutter med funktionen til dupleksudskriving. For at opnå korrekt udskrivning, skal du vælge den samme papirstørrelse i din software som i papirbakken. Se afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. 1-21

31 Udskrivning på transparenter KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Du kan udskrive på transparenter fra papirbakken eller åbningen til manuel fødning. Udskrivning på transparenter fra papirbakken Bemærk 9Læg ikke mere end 10 transparenter i papirbakken. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver PS-driver 1-22

32 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Træk papirbakken helt ud af printeren. 3. Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den størrelse transparenter, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. 1-23

33 11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 4. Læg transparenter i papirbakken. Sørg for, at de ligger plant i bakken ved alle fire hjørner. 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den sættes helt ind i printeren. Bemærk 10Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at forhindre udskrifterne i at glide af udskriftsside ned-bakken.! Forholdsregel Fjern hvert ark med det samme, især når du bruger transparenter. 6. Start udskrivning. 1-24

34 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på transparenter fra åbningen til manuel fødning Når det bagerste kabinetlåg er løftet op, har printeren lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-25

35 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. 4. Skub papirstyrene ud til transparenternes bredde med begge hænder. 5. Brug begge hænder til at sætte transparenten i åbningen til manuel fødning, indtil dens forkant rører ved føderullen. Hold transparenten i denne position, indtil printeren automatisk trækker den lidt ind. Slip derefter transparenten. 6. Når printeren lægger transparenten ud, venter den på, at du isætter en ny transparent. Gentag trin 5 for hver transparent, du vil udskrive. 7. Når du er færdig med udskrivningsjobbet, skal du lukke det bagerste kabinetlåg. 1-26

36 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning) De medfølgende printerdrivere til Windows 95/98, Me og Windows NT 4.0/2000 giver alle mulighed for manuel dupleksudskrivning. Se hjælpeteksten i printerdriveren for mere information. 1-27

37 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Manuel dupleksudskrivning fra papirbakken 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. 2. Printeren udskriver automatisk alle lige paginerede sider på den ene side af arkene. 3. Tag stakken med de udskrevne lige sidenumre fra udlæggerbakken, og læg dem tilbage i papirbakken, så den blanke side vender nedad. Følg instruktionerne på skærmen. 4. Printeren udskriver nu automatisk alle ulige paginerede sider på den anden side af arkene. 1-28

38 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Manuel dupleksudskrivning fra åbningen til manuel fødning! Forholdsregel Glat arkene ud, før du lægger dem i igen - ellers kan det forårsage papirstop. Brug af meget tyndt eller tykt papir anbefales ikke. Når du bruger manuel dupleks, kan du risikere papirstop eller reduceret udskriftskvalitet. Hvis der opstår papirstop, kan du læse om dette i afsnittet Papirstop og hvordan de afhjælpes i kapitel Vælg den ønskede manuelle dupleksudskrivningsindstilling og manuel fødning fra printerdriveren. 2. Brug begge hænder til at isætte arket i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på, vender opad. Følg instruktionerne på skærmen. Gentag dette, indtil du har udskrevet alle siderne med lige sidetal. 3. Fjern de udskrevne sider med lige sidetal fra udlæggerbakken, og placer dem i samme rækkefølge i åbningen til manuel fødning. Læg papiret i, så den side, der skal udskrives på (den blanke side), vender opad. Følg instruktionerne på skærmen. 4. Gentag trin 3, indtil du har udskrevet alle siderne med ulige sidetal på den modsatte side af papiret. 1-29

39 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Hvis papiret er for tyndt, kan det resultere i folder. Hvis papiret er bøjet, skal det glattes ud og placeres i papirbakken. Papirtypen skal være almindeligt papir. Brug ikke kontraktpapir. Når der lægges papir i papirbakken, skal bakken først tømmes, og derefter skal de udskrevne sider lægges i med den trykte side opad. (Læg ikke denne stak oven på stakken med ubeskrevet papir). Hvis papiret ikke fødes korrekt, kan papiret være krøllet. Fjern papiret, og glat det ud. 1-30

40 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE 2KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver Printerdriverne til de følgende operativsystemer findes på den medfølgende cdrom. Den nyeste printerdriver kan også hentes fra Brother Solutions Center på adressen Du kan finde beskrivelser af funktioner og yderligere oplysninger i afsnittet Installér software, som du finder på den medfølgende cd-rom. Til Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0 og Windows 2000 PCL-driver (Hewlett-Packard laserprinter) BR-Script-driver (PostScript Level2-sprogemulering). Kun til brugere af HL- 1450/HL-1470N. For Macintosh-brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N. BR-Script-driver (PostScript Level2-sprogemulering). Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til netværksbrugere på cd-rom en. USB-printerdriver til Macintosh PCL-driver PS-driver Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows NT4.0 Macintosh (via netværk) Macintosh (via USB) 2-1

41 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Windows-brugere Funktioner i PCL-printerdriver Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du læse printerdriverens online Hjælp eller besøge Brother Solutions Center på adressen Du kan også ændre indstillingerne ved at klikke på illustrationen på venstre side af fanen Grundlæggende i dialogboksen Egenskaber. Fanen Grundlæggende Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, osv. 2. Vælg papirkilde, osv. 2-2

42 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Avanceret Du kan ændre følgende indstillinger ved at klikke på ikonerne. 1. Udskriftskvalitet 2. Manuel dupleks 3. Vandmærke 4. Sideindstilling 5. Enhedens funktioner 2-3

43 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Udskriftskvalitet Vælg opløsning, tonerbesparelse og udskriftsindstillinger. Opløsning Du kan ændre opløsningen som vist herunder: 300 x 300 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi til grafik (gælder kun for brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N) Tonerbesparelse Du kan spare på driftsomkostningerne ved at aktivere tonerbesparelsesfunktionen, som mindsker udskriftssværtningen. Printerindstilling (gælder kun for Windows 95/98/Me) Hvis du har valgt manuel udskriftsindstilling, kan du ændre lysstyrken, kontrasten, grafiktilstandsindstillingerne og TrueType-indstillingerne manuelt. Manuel dupleks Hvis du klikker på knappen Manuel dupleks, vises dialogboksen med manuelle dupleksindstillingerne. Der er seks tilgængelige typer af manuelle dupleksindbindingsretninger for hver papirretning. Vandmærke Du kan placere et logo eller tekst som vandmærke på dine dokumenter. Når du bruger en bitmap-fil som vandmærke, kan du ændre størrelsen og placere det lige hvor du vil på siden. Når du bruger tekst som vandmærke, kan du ændre skrifttypen, lysheden og vinklerne. Sideindstilling Du kan ændre billedsideskalering og vælge udskriftsfunktionerne spejlvend/udskrift på bagside. 2-4

44 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Enhedens funktioner Vælg følgende funktionsindstillinger under denne fane. Jobspooling Quick Print Setup Dvale Statusmonitor Makro Administrator (gælder kun for Windows 95/98/Me) Indsæt kommandofil (gælder kun for Windows 95/98/Me) Sidebeskyttelse Udskriv dato & klokkeslæt HRC (kun for brugere af Windows NT 4.0/2000) True Type-indstilling (kun for brugere af Windows NT 4.0/2000) Bemærk 0Listen over printerfunktioner kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model du bruger. 2-5

45 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Tilbehør Når du installerer ekstraudstyr, skal du tilføje og indstille det under fanen Tilbehør som vist herunder. Papirkildeindstilling Denne funktion genkender størrelsen på papiret i papirbakkerne. 2-6

46 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Support Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger på Brother Solutions Center på adressen Du kan se printerdriverversionen. Du kan kontrollere de aktuelle driverindstillinger. Du kan udskrive en konfigurationsside, skrifttypeliste, osv. (gælder kun brugere af HL-1440/HL-1450/HL-1470N). 2-7

47 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Funktioner i PS-printerdriver Bemærk 1Dette afsnit er kun for brugere af HL-1450 og HL-1470N. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du læse printerdriverens online Hjælp eller besøge Brother Solutions Center på adressen Fanen Detaljer 1. Vælg den port, printeren er tilsluttet, eller stien til netværksprinteren, du bruger. 2. Vælg den printerdriver, du installerede. 2-8

48 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Papir Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, osv. 2. Vælg papirkilde. 2-9

49 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Grafik Du kan vælge indstillinger for udskriftskvalitet. 2-10

50 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Enhedens funktioner Du kan ændre indstillingerne ved at klikke på dem og derefter vælge en ny værdi i boksen til ændring af indstillinger. Tonerbesparelse Dvale Medietype HRC-indstilling 2. Vælg det installerede ekstraudstyr på listen. 2-11

51 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Macintosh-brugere Denne printer understøtter Macintosh OS-versionerne 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen USB-brugere af HL-1440/1450/1470N. Computerkrav: Power Macintosh med en for-installeret USB-port 32 MB RAM (64 MB anbefales) Mac OS 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1 kræves. Netværksbrugere (gælder kun for brugere af HL-1470N) Computerkrav: Power Macintosh med en for-installeret Ethernet-port 32 MB RAM (64 MB anbefales) Mac OS 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1 kræves. LaserWriter 8-versionerne 8.6 og 8.7 kræves. Apple LaserWriter 8-driver Apple LaserWriter-driveren kan være blevet installeret sammen med din systemsoftware. Den fås også på LaserWriter 8-version 8.6 og 8.7 er blevet testet til brug sammen med denne printer. 2-12

52 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Software Bemærk 2Dette afsnit gælder kun for Windows-brugere. Automatic Printing Automatic Printing anvendes til at hente , modtage på et valgt tidspunkt og udskrive automatisk. Du kan også indstille det til at udvælge den post, der skal udskrives automatisk, afhængigt af afsenderen og ens emne. Søg efter efter afsender og emne, og udskriv automatisk Så snart en er modtaget, udskriver printeren den automatisk, uden at du skal starte udskrivningen. Du kan også vælge den , du ønsker at udskrive ved at få printeren til at søge efter afsender og emne. Automatisk adgang på det valgte tidspunkt Du kan kontrollere indkommende ved gå ind i serveren på foruddefinerede tidspunkter. Flere brugere kan dele en pc Det er som regel vanskeligt at dele -software med andre personer på én pc. Automatic Printing understøtter imidlertid flere brugere, således at flere personer kan bruge -software på én pc. 2-13

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere