Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid cd-rom en på et tilgængeligt sted, så du hurtigt og let kan få fat i den. Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tips til problemløsning, eller lær mere om særlige udskrivningsløsninger i afsnittene 'Løsninger' og 'Kundeundervisning'. i

2 Kun for USA og CANADA IMPORTANT NOTE: For technical and operational assistance, you must call. Calls must be made from within that country. In USA In Canada (within Montreal) If you have comments or suggestions, please write us at: In USA In Canada Printer Customer Support Brother International Corporation 15 Musick Irvine, CA Brother International Corporation (Canada), Ltd. - Marketing Dept. 1, rue Hôtel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6 BROTHER FAX-BACK SYSTEM Brother Customer Service has installed an easy to use fax-back system so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine, not just the one from which you are calling. Call and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and your index of fax-back subjects. In USA In Canada (within Montreal) DEALERS/SERVICE CENTERS (USA only) For the name of a Brother authorized dealer or service center, call SERVICE CENTERS (Canada only) For service center addresses in Canada, call INTERNET ADDRESSES og ii

3 Definitioner af advarsler, forholdsregler og bemærkninger Følgende konventioner er brugt i denne brugervejledning: Advarsel Angiver advarsler, der skal efterleves for at forhindre personskader.! Forholdsregel Angiver forholdsregler, der bør overholdes, for at printeren udnyttes bedst muligt og ikke beskadiges. Bemærk Angiver noter og nyttige tips i forbindelse med brug af printeren. iii

4 Sikker brug af printeren Advarsel Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele inden i printeren være meget VARME! Rør aldrig ved de dele, som er skraveret på nedenstående illustrationer, når printerens forreste eller bagerste kabinetlåg åbnes. Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før rengøring af printeren skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten.! Forholdsregel Brug vand eller neutrale rengøringsmidler til rengøring. Rengøring med fortyndere eller benzen beskadiger printerens overflade. Anvend ikke rengøringsmaterialer, der indeholder ammoniak. De beskadiger printeren og tonerpatronen. iv

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen? 1-1 IIntterrffacekabell 1--2 Generrell overrsiigtt 1--3 Placering af printeren 1-6 Strømforsyniing 1-6 Omgiivellser 1-7 Hvilken slags papir kan jeg bruge? 1-8 Udskriiftsmediier og størrellser 1-8 Anbefallet papiir 1-9 Priintbart område 1-10 Udskrivning på almindeligt papir 1-11 Udskriivniing på allmiindelliigt papiir fra papiirbakken 1-11 Udskriivniing på allmiindelliigt papiir fra åbniingen tiill manuell fødniing 1-14 Udskrivning på ekstra tykt papir og kort 1-16 v

6 Udskrivning af konvolutter 1-19 Konvolluttyper,, som bør undgås 1-21 Udskrivning på transparenter 1-22 Udskriivniing på transparenter fra papiirbakken 1-22 Udskriivniing på transparenter fra åbniingen tiill manuell fødniing 1-25 Udskriivniing på begge siider af papiiret (manuell duplleksudskriivniing) 1-27 Manuell duplleksudskrriivniing ffrra papiirrbakken Manuell duplleksudskrriivniing ffrra åbniingen ttiill manuell ffødniing Rettniingslliinjjerr fforr udskrriivniing på begge siiderr aff papiirrett KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver 2-1 Wiindows-brugere 2-2 Funkttiionerr ii PCL--prriintterrdrriiverr 2--2 Funkttiionerr ii PS--prriintterrdrriiverr 2--8 Maciintosh-brugere 2-12 USB--brrugerre aff HL--1440//1450//1470N Nettværrksbrrugerre ((gællderr kun fforr brrugerre aff HL--1470N)) vi

7 Software 2-13 Automatiic E-maiill Priintiing 2-13 Software tiill netværk 2-14 BRAdmiin prroffessiionall Sttorrage Managerr Guiiden Nettværrksprriintterrdrriiverr Auttomattiisk emullerriingsvallg KAPITEL 3 KONTROLPANEL IIndiikatorer for serviicekalld 3-4 Kontrolpanelets knap 3-6 Udskriiv testsiide 3-7 Brruge knappen på konttrrollpanellett 3--7 Brruge prriintterrdrriiverren 3--8 Udskriive konfiiguratiion og skriifttyper 3-9 Brruge knappen på konttrrollpanellett 3--9 Brruge prriintterrdrriiverren KAPITEL 4 EKSTRAUDSTYR SIMM 4-1 IInstallllatiion af ekstra hukommellse 4-4 vii

8 Nedre papirbakke 4-6 Printernetkort (NC-2010p) 4-7 IrDA-interface (IR-1000) 4-8 KAPITEL 5 VEDLIGEHOLDELSE Tonerpatron 5-2 Toner llav 5-2 Toner tom 5-3 Udskiiftniing af tonerpatronen 5-3 Tromleenhed 5-8 Skiifftt ttrromlle 5--9 Udskiiftniing af tromlleenheden 5-10 Rengøring 5-13 Periiodiisk vedlliigeholldellse 5-14 KAPITEL 6 FEJLFINDING Finde frem til problemet 6-1 viii

9 Fejlmeddelelser i Statusmonitor 6-2 Fejlmeddelelser 6-4 Papirhåndtering 6-5 Papirstop og hvordan de afhjælpes 6-6 Andre problemer 6-10 Tiill Maciintosh med USB 6-11 Forbedring af udskriftskvalitet 6-12 Korrekt udskrivning 6-18 APPENDIKS Printerspecifikationer A-1 Vigtig information om valg af papir A-6 Varemærker A-10 STIKORDSREGISTER S-1 ix

10 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 1KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvad er der i kassen? Se efter, om du har alle følgende dele efter udpakning: Printer 2. Tromleenhed (med tonerpatron) 3. Dokumenter 4. Cd-rom 5. Strømkabel Komponenter kan variere fra land til land. Bemærk 0Strømkablet kan variere en smule fra denne figur afhængigt af i hvilket land, du købte printeren. 1-1

11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Interfacekabel Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Visse computere har både en USB- og en parallel port. Køb venligst det relevante kabel til den interface, du har tænkt dig at bruge. De fleste eksisterende parallelle kabler understøtter tovejskommunikation, men nogle kan have inkompatibel fordeling af tilslutningsben, eller de er måske ikke IEEE 1284-kompatible. Brug ikke et parallelt kabel, der er længere end 3 meter. (For brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N) Når du anvender et USB-kabel, skal du bruge et parsnoet højhastighedskabel (12 Mbps) og slutte det til pc ens USB-stik. Brug ikke USB-stikket på forsiden af pc en eller på tastaturet til imac en. 1-2

12 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Generel oversigt Set forfra Bakkens forlængerstykke 2. Udskriftsside ned-bakke 3. Kabinetlåg 4. Papirbakke 5. Papirstyr til manuel fødning 6. Åbning til manuel fødning 7. Kontrolpanel 5 Set bagfra (HL-1230) 1 1. Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel

13 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Set bagfra (HL-1440) 1 1. Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-konnektor Set bagfra (HL-1450) Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-interfacestik 6. Mini Din-stik til den nedre bakkeenhed

14 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Set bagfra (HL-1470N) 1 10/100BASE TX L F A TEST Kabinetlåg, bagside 2. Strømafbryder 3. Kontakt til strømkabel 4. Parallelinterface sokkel 5. USB-interfacestik 6. Mini Din-stik til den nedre bakkeenhed 7. 10/100Base TX-port 8. Lysdiode 9. Testknap 1-5

15 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Placering af printeren Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Strømforsyning Anvend printeren inden for det specificerede effektområde: Spænding: V eller V vekselstrøm Frekvens: 50 Hz ( V) eller 50/60 Hz ( V) Strømkablet, inklusive forlængerkablet, bør ikke være længere end 5 meter. Undgå at dele samme hovedstrømkreds med andet strømkrævende udstyr som f.eks. aircondition, kopimaskine, makulator og lign. Hvis du ikke kan undgå at anvende printeren sammen med disse øvrige apparater, anbefaler vi, at du bruger en isolationstransformer eller et højfrekvens-støjfilter. Brug en spændingsregulator, hvis strømforsyningskilden ikke er stabil. 1-6

16 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Omgivelser Printeren bør opstilles i nærheden af en stikkontakt, som er let at komme til. Brug kun printeren i følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20 % til 80 % (uden kondensering) Printeren bør bruges i et rum med god udluftning. Placer printeren på en plan, vandret overflade. Hold printeren ren. Placer ikke printeren i støvede omgivelser. Placér ikke printeren på et sted, hvor ventilationsåbningen blokeres. Sørg for, at der er en afstand på ca. 100 mm mellem ventilationsåbningen og væggen. Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug en persienne eller et tykt gardin til at beskytte printeren mod direkte sollys, hvis en sådan placering ikke kan undgås. Placer ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk felt. Undgå at tilføje printeren kraftige stød eller vibrationer. Udsæt heller ikke printeren for ild eller saltholdige eller ætsende gasser. Placér ikke noget ovenpå printeren. Undgå placering tæt på aircondition. Hold printeren vandret under transport. 1-7

17 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Hvilken slags papir kan jeg bruge? Udskriftsmedier og størrelser Printeren indfører papir fra den monterede papirbakke, åbningen til manuel fødning eller den nedre papirbakke (ekstraudstyr). Deres betegnelser i printerdriveren og i denne betjeningsvejledning er vist herunder. Øvre papirbakke Bakke 1 Åbning til manuel fødning Manuel Nedre papirbakke, Bakke 2 ekstraudstyr (Kun for brugere af HL-1450 og HL- 1470N) Klik på markeringerne i følgende tabel for at se detaljerede oplysninger om hver valgmulighed. Medietype Bakke 1 Åbning til manuel fødning Almindeligt papir Bakke 2 Vælg medietypen i printerdriveren Almindeligt papir 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 til 28 lbs.) Genbrugspapir Kontraktpapir Kontraktpapir Tykt papir 105 g/m2 til 161 g/m2 (28 til 43 lbs.) Tykt papir eller ekstra tykt papir Transparenter Transparenter Op til 10 ark Kun A4, Letter Kun A4, Letter Label Almindeligt papir Kun A4, Letter Konvolutter Ekstra tykt papir Kort Tykt papir eller ekstra tykt papir 1-8

18 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Øvre papirbakke Åbning til manuel fødning Nedre papirbakke, ekstraudstyr Papirstørrelse Kapacitet A4, Letter, Legal (kun USA og Canada), B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 250 ark (80 g/m 2 ) Bredde: 70 til 216 mm Længde: 116 til 356 mm Enkelt ark A4, Letter, Legal (kun USA og Canada), B5 (ISO), Executive, A5 250 ark (80 g/m 2 ) Anbefalet papir Europa Almindeligt papir Xerox Premier 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Modo DATACOPY 80 g/m2 IGEPA X-Press 80 g/m2 Genbrugspapir Steinbis Recycling Copy 80 g/m2 USA Transparenter 3M CG3300 3M CG 3300 Xerox 4200DP 20 lb Champion Paper One 20 lb Hammermill Laser Paper 24 lb Labels Avery laser label L7163 Avery laser label #5160 Før du køber store mængder papir, er det en god ide at foretage en testudskrift for at sikre dig, at papiret er egnet til printeren. Brug papir, der er beregnet til kopiering. Brug papir, der er 75 til 90 g/m 2. Brug neutralt papir, undgå papir med syreindhold eller basisk papir. Brug papir i lang bane. Brug papir med et fugtindhold på cirka 5%. Du kan få information, der kan hjælpe dig med at vælge det papir, du vil bruge i printeren. Se Vigtig information om valg af papir i Appendiks. 1-9

19 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Printbart område Figuren nedenfor viser det printbare område. Stående USA/Canada Europa/andre lande 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,25 tommer (6,35 mm) 6,01 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,25 tommer (6,35 mm) 6,01 mm 3 Liggende USA/Canada Europa/andre lande 1 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 2 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm 3 0,17 tommer (4,2 mm) 4,2 mm 4 0,2 tommer (5,08 mm) 5,0 mm

20 Udskrivning på almindeligt papir KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Du kan udskrive på almindeligt papir fra papirbakken eller åbningen til manuel fødning. Vælg det papir, du bruger, og kontroller afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. Udskrivning på almindeligt papir fra papirbakken 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver PS-driver 1-11

21 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Træk papirbakken helt ud af printeren. 3. Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den papirstørrelse, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. 4. Læg papir i papirbakken. Sørg for at papiret ligger plant i alle fire hjørner. 1-12

22 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Bemærk Læg ikke mere end 250 ark papir i papirbakken, (80 g/m 2 ), da der ellers kan ske papirstop. Læg kun papir i bakken op til linjerne på papirstyret. Når du udskriver på bagsiden af papir, som der allerede er udskrevet på på den modsatte side, skal den blanke side, der skal udskrives på, vende nedad i papirbakken. 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den sættes helt ind i printeren. Bemærk Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at forhindre udskrifterne i at glide af udskriftsside ned-bakken. 1 Hvis du vælger ikke at trække forlængerstykket helt ud, anbefaler vi, at du fjerner siderne, efterhånden som de udskrives. 6. Start udskrivning. 1-13

23 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på almindeligt papir fra åbningen til manuel fødning Bemærk 2Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du indfører papir i åbningen til manuel fødning. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Almindeligt papir Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-14

24 4 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Start udskrivning. Bemærk 3"INTET PAPIR" vises i statusmonitoren og kontrolpanelets lysdioder blinker, indtil du isætter et stykke papir i åbningen til manuel fødning. Drum Ready Paper Alarm Toner Data 3. Brug begge hænder til at skubbe papirstyrene i åbningen til manuel fødning til den bredde, som det anvendte papir har. 4. Brug begge hænder til at sætte papir i åbningen til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret. Bemærk 5Isæt papir i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på (den blanke side), vender opad. 5. Når printeren har lagt arket ud, kan du sætte næste ark i som anvist i trin 4 herover. Printeren venter, indtil du isætter det næste ark. Gentag dette det antal gange, som det er nødvendigt, alt efter hvor mange sider du vil udskrive. 1-15

25 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på ekstra tykt papir og kort Når det bagerste kabinetlåg er løftet op, har printeren lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udgangsmetode, når du vil udskrive på ekstra tykt papir eller kort. Vælg det papir, du vil bruge, og kontroller afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Tykt papir eller ekstra tykt papir Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-16

26 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. Bemærk 6"INTET PAPIR" vises i statusmonitoren og kontrolpanelets lysdioder blinker, indtil du isætter et stykke papir i åbningen til manuel fødning. Drum Ready Paper Alarm Toner Data 4. Indstil bredden på papirstyret i åbningen til manuel fødning med begge hænder, så den passer til det papir, du vil bruge. 1-17

27 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 5. Brug begge hænder til at sætte papir i åbningen til manuel fødning, indtil papirets forkant rører ved føderullen. Hold papiret i denne position, indtil printeren automatisk trækker papiret lidt ind. Slip derefter papiret. 6. Når printeren har lagt papiret ud, venter den på, at du isætter det næste stykke papir. Gentag trin 5 for hver side, du vil udskrive. 7. Luk det bagerste kabinetlåg.! Forholdsregel Fjern hvert ark straks efter udskrift. Hvis arkene stables, kan det medføre, at de krøller eller forårsager papirstop. 1-18

28 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning af konvolutter Printeren har en lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. Brug denne papirfødnings- og udlægningsmetode, når du vil udskrive på konvolutter. Bemærk 7Printeren skifter automatisk til manuel fødning, når du indfører papir i åbningen til manuel fødning. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Ekstra tykt papir Papirkilde: Maniel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-19

29 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. 4. Indstil bredden på papirstyret i åbningen til manuel fødning med begge hænder, så den passer til konvolutterne. 5. Brug begge hænder til at sætte konvolutten i åbningen til manuel fødning, indtil konvoluttens forkant rører ved føderullen. Hold konvolutten i denne position, indtil printeren automatisk trækker den lidt ind. Slip derefter konvolutten. Bemærk 8Isæt konvolutten i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på, vender opad. 6. Når printeren lægger konvolutten ud, venter den på, at du isætter en ny konvolut. Gentag trin 5 for hver konvolut, du vil udskrive. 7. Når du er færdig med udskrivningsjobbet, skal du lukke det bagerste kabinetlåg. 1-20

30 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Konvoluttyper, som bør undgås Konvolutter, der er beskadigede, bøjede, krøllede eller som har en usædvanlig form Konvolutter, der er ekstremt blanke eller stærkt profilerede Konvolutter med lukkehager, snaplukninger eller snore Konvolutter med selvklæbende flader Posekonvolutter Konvolutter, der ikke er skarpt foldede Prægede konvolutter Konvolutter, der tidligere er blevet skrevet på af en laserprinter Konvolutter med tryk på indersiden Konvolutter, der ikke kan stakkes pænt Konvolutter, der er fremstillet af papir, som overskrider printerens papirvægtspecifikationer Dårligt fremstillede konvolutter med kanter der ikke er lige eller firkantede Konvolutter med gennemsigtige ruder, huller, udstansninger eller perforeringer ANVENDELSE AF KONVOLUTTER AF DEN TYPE, DER ER AFBILDET HEROVER, KAN BESKADIGE PRINTEREN. SÅDANNE SKADER DÆKKES IKKE AF GARANTIER ELLER SERVICEAFTALER. Bemærk Før der udskrives på konvolutter, skal du lufte stakken af konvolutter grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. Udskriv ikke konvolutter med funktionen til dupleksudskriving. For at opnå korrekt udskrivning, skal du vælge den samme papirstørrelse i din software som i papirbakken. Se afsnittet Hvilken slags papir kan jeg bruge? i dette kapitel. 1-21

31 Udskrivning på transparenter KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Du kan udskrive på transparenter fra papirbakken eller åbningen til manuel fødning. Udskrivning på transparenter fra papirbakken Bemærk 9Læg ikke mere end 10 transparenter i papirbakken. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Bakke 1 PCL-driver PS-driver 1-22

32 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Træk papirbakken helt ud af printeren. 3. Juster papirstyrene til højre og bag i papirbakken, så de passer til den størrelse transparenter, du vil lægge i bakken. Sørg for, at papirstyrenes spidser sidder korrekt i hullerne. 1-23

33 11 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 4. Læg transparenter i papirbakken. Sørg for, at de ligger plant i bakken ved alle fire hjørner. 5. Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den sættes helt ind i printeren. Bemærk 10Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at forhindre udskrifterne i at glide af udskriftsside ned-bakken.! Forholdsregel Fjern hvert ark med det samme, især når du bruger transparenter. 6. Start udskrivning. 1-24

34 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på transparenter fra åbningen til manuel fødning Når det bagerste kabinetlåg er løftet op, har printeren lige papirgennemgang fra åbningen til manuel fødning til printerens bagside. 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. Medietype: Transparenter Papirkilde: Manuel / Manuel fødning PCL-driver PS-driver 1-25

35 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER 2. Åbn det bagerste kabinetlåg 3. Start udskrivning. 4. Skub papirstyrene ud til transparenternes bredde med begge hænder. 5. Brug begge hænder til at sætte transparenten i åbningen til manuel fødning, indtil dens forkant rører ved føderullen. Hold transparenten i denne position, indtil printeren automatisk trækker den lidt ind. Slip derefter transparenten. 6. Når printeren lægger transparenten ud, venter den på, at du isætter en ny transparent. Gentag trin 5 for hver transparent, du vil udskrive. 7. Når du er færdig med udskrivningsjobbet, skal du lukke det bagerste kabinetlåg. 1-26

36 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Udskrivning på begge sider af papiret (manuel dupleksudskrivning) De medfølgende printerdrivere til Windows 95/98, Me og Windows NT 4.0/2000 giver alle mulighed for manuel dupleksudskrivning. Se hjælpeteksten i printerdriveren for mere information. 1-27

37 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Manuel dupleksudskrivning fra papirbakken 1. Vælg papirstørrelse, medietype og papirkilde mv. i printerdriveren. 2. Printeren udskriver automatisk alle lige paginerede sider på den ene side af arkene. 3. Tag stakken med de udskrevne lige sidenumre fra udlæggerbakken, og læg dem tilbage i papirbakken, så den blanke side vender nedad. Følg instruktionerne på skærmen. 4. Printeren udskriver nu automatisk alle ulige paginerede sider på den anden side af arkene. 1-28

38 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Manuel dupleksudskrivning fra åbningen til manuel fødning! Forholdsregel Glat arkene ud, før du lægger dem i igen - ellers kan det forårsage papirstop. Brug af meget tyndt eller tykt papir anbefales ikke. Når du bruger manuel dupleks, kan du risikere papirstop eller reduceret udskriftskvalitet. Hvis der opstår papirstop, kan du læse om dette i afsnittet Papirstop og hvordan de afhjælpes i kapitel Vælg den ønskede manuelle dupleksudskrivningsindstilling og manuel fødning fra printerdriveren. 2. Brug begge hænder til at isætte arket i åbningen til manuel fødning, så den side, der skal udskrives på, vender opad. Følg instruktionerne på skærmen. Gentag dette, indtil du har udskrevet alle siderne med lige sidetal. 3. Fjern de udskrevne sider med lige sidetal fra udlæggerbakken, og placer dem i samme rækkefølge i åbningen til manuel fødning. Læg papiret i, så den side, der skal udskrives på (den blanke side), vender opad. Følg instruktionerne på skærmen. 4. Gentag trin 3, indtil du har udskrevet alle siderne med ulige sidetal på den modsatte side af papiret. 1-29

39 KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Hvis papiret er for tyndt, kan det resultere i folder. Hvis papiret er bøjet, skal det glattes ud og placeres i papirbakken. Papirtypen skal være almindeligt papir. Brug ikke kontraktpapir. Når der lægges papir i papirbakken, skal bakken først tømmes, og derefter skal de udskrevne sider lægges i med den trykte side opad. (Læg ikke denne stak oven på stakken med ubeskrevet papir). Hvis papiret ikke fødes korrekt, kan papiret være krøllet. Fjern papiret, og glat det ud. 1-30

40 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE 2KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Printerdriver Printerdriverne til de følgende operativsystemer findes på den medfølgende cdrom. Den nyeste printerdriver kan også hentes fra Brother Solutions Center på adressen Du kan finde beskrivelser af funktioner og yderligere oplysninger i afsnittet Installér software, som du finder på den medfølgende cd-rom. Til Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0 og Windows 2000 PCL-driver (Hewlett-Packard laserprinter) BR-Script-driver (PostScript Level2-sprogemulering). Kun til brugere af HL- 1450/HL-1470N. For Macintosh-brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N. BR-Script-driver (PostScript Level2-sprogemulering). Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til netværksbrugere på cd-rom en. USB-printerdriver til Macintosh PCL-driver PS-driver Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows NT4.0 Macintosh (via netværk) Macintosh (via USB) 2-1

41 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Windows-brugere Funktioner i PCL-printerdriver Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du læse printerdriverens online Hjælp eller besøge Brother Solutions Center på adressen Du kan også ændre indstillingerne ved at klikke på illustrationen på venstre side af fanen Grundlæggende i dialogboksen Egenskaber. Fanen Grundlæggende Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, osv. 2. Vælg papirkilde, osv. 2-2

42 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Avanceret Du kan ændre følgende indstillinger ved at klikke på ikonerne. 1. Udskriftskvalitet 2. Manuel dupleks 3. Vandmærke 4. Sideindstilling 5. Enhedens funktioner 2-3

43 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Udskriftskvalitet Vælg opløsning, tonerbesparelse og udskriftsindstillinger. Opløsning Du kan ændre opløsningen som vist herunder: 300 x 300 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi til grafik (gælder kun for brugere af HL-1440, HL-1450 og HL-1470N) Tonerbesparelse Du kan spare på driftsomkostningerne ved at aktivere tonerbesparelsesfunktionen, som mindsker udskriftssværtningen. Printerindstilling (gælder kun for Windows 95/98/Me) Hvis du har valgt manuel udskriftsindstilling, kan du ændre lysstyrken, kontrasten, grafiktilstandsindstillingerne og TrueType-indstillingerne manuelt. Manuel dupleks Hvis du klikker på knappen Manuel dupleks, vises dialogboksen med manuelle dupleksindstillingerne. Der er seks tilgængelige typer af manuelle dupleksindbindingsretninger for hver papirretning. Vandmærke Du kan placere et logo eller tekst som vandmærke på dine dokumenter. Når du bruger en bitmap-fil som vandmærke, kan du ændre størrelsen og placere det lige hvor du vil på siden. Når du bruger tekst som vandmærke, kan du ændre skrifttypen, lysheden og vinklerne. Sideindstilling Du kan ændre billedsideskalering og vælge udskriftsfunktionerne spejlvend/udskrift på bagside. 2-4

44 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Enhedens funktioner Vælg følgende funktionsindstillinger under denne fane. Jobspooling Quick Print Setup Dvale Statusmonitor Makro Administrator (gælder kun for Windows 95/98/Me) Indsæt kommandofil (gælder kun for Windows 95/98/Me) Sidebeskyttelse Udskriv dato & klokkeslæt HRC (kun for brugere af Windows NT 4.0/2000) True Type-indstilling (kun for brugere af Windows NT 4.0/2000) Bemærk 0Listen over printerfunktioner kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model du bruger. 2-5

45 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Tilbehør Når du installerer ekstraudstyr, skal du tilføje og indstille det under fanen Tilbehør som vist herunder. Papirkildeindstilling Denne funktion genkender størrelsen på papiret i papirbakkerne. 2-6

46 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Support Du kan hente den nyeste driver og finde yderligere produktoplysninger på Brother Solutions Center på adressen Du kan se printerdriverversionen. Du kan kontrollere de aktuelle driverindstillinger. Du kan udskrive en konfigurationsside, skrifttypeliste, osv. (gælder kun brugere af HL-1440/HL-1450/HL-1470N). 2-7

47 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Funktioner i PS-printerdriver Bemærk 1Dette afsnit er kun for brugere af HL-1450 og HL-1470N. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du læse printerdriverens online Hjælp eller besøge Brother Solutions Center på adressen Fanen Detaljer 1. Vælg den port, printeren er tilsluttet, eller stien til netværksprinteren, du bruger. 2. Vælg den printerdriver, du installerede. 2-8

48 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Papir Vælg papirstørrelse, flere sider, papirretning, osv. 2. Vælg papirkilde. 2-9

49 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Grafik Du kan vælge indstillinger for udskriftskvalitet. 2-10

50 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Fanen Enhedens funktioner Du kan ændre indstillingerne ved at klikke på dem og derefter vælge en ny værdi i boksen til ændring af indstillinger. Tonerbesparelse Dvale Medietype HRC-indstilling 2. Vælg det installerede ekstraudstyr på listen. 2-11

51 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Macintosh-brugere Denne printer understøtter Macintosh OS-versionerne 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen USB-brugere af HL-1440/1450/1470N. Computerkrav: Power Macintosh med en for-installeret USB-port 32 MB RAM (64 MB anbefales) Mac OS 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1 kræves. Netværksbrugere (gælder kun for brugere af HL-1470N) Computerkrav: Power Macintosh med en for-installeret Ethernet-port 32 MB RAM (64 MB anbefales) Mac OS 8.51, 8.6, 9.0 og 9.1 kræves. LaserWriter 8-versionerne 8.6 og 8.7 kræves. Apple LaserWriter 8-driver Apple LaserWriter-driveren kan være blevet installeret sammen med din systemsoftware. Den fås også på LaserWriter 8-version 8.6 og 8.7 er blevet testet til brug sammen med denne printer. 2-12

52 KAPITEL 2 PRINTERDRIVER OG SOFTWARE Software Bemærk 2Dette afsnit gælder kun for Windows-brugere. Automatic Printing Automatic Printing anvendes til at hente , modtage på et valgt tidspunkt og udskrive automatisk. Du kan også indstille det til at udvælge den post, der skal udskrives automatisk, afhængigt af afsenderen og ens emne. Søg efter efter afsender og emne, og udskriv automatisk Så snart en er modtaget, udskriver printeren den automatisk, uden at du skal starte udskrivningen. Du kan også vælge den , du ønsker at udskrive ved at få printeren til at søge efter afsender og emne. Automatisk adgang på det valgte tidspunkt Du kan kontrollere indkommende ved gå ind i serveren på foruddefinerede tidspunkter. Flere brugere kan dele en pc Det er som regel vanskeligt at dele -software med andre personer på én pc. Automatic Printing understøtter imidlertid flere brugere, således at flere personer kan bruge -software på én pc. 2-13

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning Brother Laserprinter HL-7050-serien Brugsanvisning Svagtseende brugere Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser tekst-til-tale -

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n C3200 C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200 C3200n Hvorfor vælge mellem farver og sort/hvid, når du kan få begge dele og endda få hurtigere og flottere udskrifter? 12 farvesider og 20 s/h sider

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN DENNE S/H-LASERSERIE TILBYDER LYNHURTIGE UDSKRIFTER OG STOR PÅLIDELIGHED. MODELLERNE ER ALSIDIGE OG NEMME AT HÅNDTERE, SÅ ARBEJDSGANGEN STRØMLINES OG PRODUKTIVITETEN

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere