Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED"

Transkript

1 Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

2 Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer og måske stress! Derfor vil dette kirkeblads indhold være en påmindelse til os alle om, at geare ned og søge stilheden, freden og roen midt i juletravlheden. Det tror jeg kan betale sig. Og et godt sted at begynde er i kirken. Som en helle midt i larmen står det underligste hus, hedder det om kirken i en ny salme (DDS 331). Hvis den daglige trædemølle har fanget dig og du føler, du trænger til at få genopladet batterierne i dit liv og din tro, så har kirken alle dage haft et godt tilbud. Mennesker har trukket sig tilbage fra hverdagslivet i en ½ time eller i flere dage, og søgt stilheden og roen f.eks. i kirken. En historie fortæller om en konge, der udskrev en konkurrence i sit land. Den kunstner, der bedst kunne male et billede, som forestillede sand fred, ville få en stor belønning. Der kom mange bidrag ind, og efter mangen overvejelse stod valget nu mellem to billeder. Det ene billede forestillede et bjerg ved en sø og var utroligt smukt. Den høje bjergtinde med den sneklædte top og den dybblå himmel, spejlede sig ned i søens blanke overflade. Kongen kunne godt lide billedet. Det andet billede var helt anderledes. Det forestillede et brusende vandfald, hvor vandet styrtede ned over en klippeskrænt. Himlen var dækket af mørke skyer, som var der et uvejr på vej. Men den der så rigtig godt efter på billedet, opdagede, at helt ude i kanten af vandmasserne, på et lille klippefremspring i bjergvæggen, havde kunstneren malet en fugl, der lå i sin rede. Fuglen lå stille og trygt på trods af uroen omkring den. Det her er vinderbilledet sagde kongen til sidst. For sand fred er ikke fravær af storm. Sand fred er at finde stilhed midt i stormen. I Guds hånd kan vi finde sand fred, selv om det stormer omkring os. Glædelig jul. Sct. Nicolai-Nyt - udgives 4. gange årligt af menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke, Rønne. Ansvarhavende redaktør: Peter Hauge Madsen. Kirkens kontor: Kirkepladsen 20. Åbent mandag-fredag 9-13, torsdag 16-18, , fax , Præster: Gotfred Larsen, Søborgstræde 11, , fax , - Træffes bedst tirsdag-fredag kl Anne-Lise Fuglheim: Træffes på sygehuset, indg. F, Med. afd. Tlf lokal 9096, man., tirs. og ons. kl Hjemme: Ny Østergade 13, , fre. kl og lørdag E-post: Peter Hauge Madsen, Åvej 2, , Træffes bedst mandag og onsdag kl samt tirsdag og torsdag kl Anders Carlsson, Søndergårds Allé 1, , Træffes bedst tirsdag-fredag kl og evt. aften Organist Kevin Duggan, , fax Organistassistent og leder af børnekor: Poul Lykke Nielsen, , Kordegn: Martin Sørensen, privat Kasserer: Maj-Britt Svendsen, , Sognemedhjælper: Karenbodil L. Madsen, , Korsanger: Gitte Kofoed, privat Kirketjener: Christian Møller, Menighedsrådets formand: Kirkegårdens kontor: Sdr. Allé 22, , fax Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby, Hjemmeside: ronnekirkegaard.dk Åbent hverdage kl og Side 2 Sct. Nicolai Kirkes hjemmeside:

3 Kan ensomhed være forlokkende?? Af Oddrun Aasebø Rønne I en tid, hvor fællesskab, relationer og socialt samvær er noget af det som værdsættes højt, kan det virke som en spøjs ide at skrive en artikel om ensomhed og stilhed. Vil en sådan artikel overhovedet blive læst? Samtidig lever vi i en tid, som kan føles forjaget, ikke mindst her op til jul. Aktive og engagerede mennesker oplever perioder med stress, en krop som giver signaler om et (for) aktivt liv. Præstationer, effektivitet og krævende opgaver gør, at mange samtidig sidder med en oplevelse af at mangle tid. Tid til det som de synes er allermest vigtigt. Kom med til et ensomt sted! Invitationen ovenfor kommer fra Jesus. Vi kan læse om det i Markus 6. Jesus så disciplene, og så at de var pressede og stressede og behøvede tid - væk fra alle opgaverne. Og Jesus gjorde straks noget ved det. Han inviterede dem afsides, sammen med sig selv. Til et sted hvor de ikke behøvede at præstere eller bære maske. Til et sted hvor de ikke skulle yde, men blot være! Invitationen er ikke et engangstilfælde. Fremdeles bliver vi inviteret til at komme afsides med Jesus. Til et sted uden for asfalten så at sige. Til et sted med skabende pause, med mulighed for at fokusere og konkret erfare at skuldrene sænkes. Til et sted med tid til at blive opmærksom på det som rører sig i vores eget indre. I dag kalder vi disse steder for en retræte, eller sagt på hverdagsdansk, at trække sig tilbage. Uden for asfalten Retræter kan være forskellige. Men fællesnævneren er stilhed. På en retræte er man sammen om at være stille. For stilheden bliver nemlig brugt som et virkemiddel for at kunne lytte til Gud. Til forskel fra et kursus, hvor man søger kundskab og kompetence, er retrætens hensigt at søge Gud. Sådan skiller stilheden retræten fra andre opbyggelige samvær, samtidig med at man, trækker sig tilbage fra hverdagens impulser, krav og gøremål. Et egnet sted, afskærmet fra media, markedskræfter og meningsudveksling giver de fysiske rammer til ro, hvile og afspænding. Og mulighed for at erfare det som ellers kan være så svært, en følelse af værdi og accept, for det jeg er, og ikke for det jeg gør eller siger! Under en åben himmel I retræten bidrager en fast dagsrytme til ro og til at opnå indre samling. På en forunderlig måde kan vi, som ellers er så fokuseret på frihed og individualitet, erfare at sådanne ydre rammer giver rum for et møde med Gud og rum for at Han kan virke. Dagsrytmen giver rum for møde med bibeltekster, alene og i fællesskab. Den personlige bøn støttes af jævnlige fælles tidebønner. Der er tid til meditation, nadver og mulighed for personlig vejledning. Ensomhed forlokkende?? Det kan lyde som volapyk. Men på en retræte kommer man sammen for at være i fred. På en retræte kommer man sammen for at styrke hinanden i at være alene med Gud. For nogle er dette en smule skræmmende. For andre kan det lyde spændende ja faktisk nærmest forlokkende. Rønne Begravelsesforretning v Peter Lund Østergade 43, 3700 Rønne Tlf Side 3

4 Stilhed og bøn Af Gotfred Larsen Bladets tema er stilhed. Det kan måske synes en smule ironisk i denne travle og på mange måder larmende adventstid, hvor vi overdænges med lyde af så mange slags. Hvor især de unge dårligt kan bevæge sig uden propper i ørene, hvor musik vælder ud, og en tid hvor julesalmer og julemusik blandes med trafikstøj og kasseapparaternes klimten. Men netop her kan vi have brug for ekstra opmærksomhed på værdien af og glæden ved stilheden. Vi lever i et samfund og i en tid, som er fyldt med så mange lyde og billeder, at alt bliver flimrende, og det er svært at bevare roen og fokus på det, som er væsentligt. Meget vil stjæle vores opmærksomhed og får vores opmærksomhed. Og vi bliver forjagede og måske stressede, så det kan være svært at se og prioritere, hvad der er væsentligt og vigtigt. Derfor kan det opleves som en befrielse at være i en situation, hvor det afgørende ikke er aktivitet, påvirkning og præstation, men hvor det at være til, at have tid og ro, giver det daglige liv nye perspektiver. At opleve det kan være en forløsende glæde. Men man skal ville det og vælge det. I en fortravlet tid kommer det ikke af sig selv. Man skal vælge stilheden, som man kan finde den i en andagt og i en bøn til Gud. I kirken holder vi i vinterhalvåret nogle stillegudstjenester, hvor nogle minutters stilhed i fællesskab med andre er en del af gudstjenestens ingredienser. Vi tilbyder en række koncerter, hvor musik og sang, uden blanding med andre lyde, kan stemme sindet til adventstidens forventning til den kommende højtid. Men også i de mange almindelige gudstjenester kan man opleve en times andagt og opladning. Især hvis man er helt tilstede, både fysisk og åndeligt, og lader alt det, der vil stjæle vor opmærksomhed, blive udenfor. Naturligvis kan man også vælge og finde stilheden og andagten derhjemme. Også her skal den villes og vælges. Den kommer ikke af sig selv. Man skal prioritere. Derfor kan det være nyttigt med et dagligt ritual, helt praktisk, så man afsætter tid til stilhed, til tanke på og bøn for sine kære. For som antydet før, er bøn til Gud det vigtigste redskab til stilhed og eftertanke. Det er godt at tænke på sine kære og på mennesker, som har det svært. Det gør vi alle, det kan vi ikke lade være med. Men denne tanke får en ekstra og værdifuld dimension, hvis tanken formes som bøn til Gud. Bøn med tak for alt godt. Det er vigtigt, vi ikke glemmer det og tager det som en selvfølge. Men også bøn som forbøn for dem, der har det svært. Side 4 Tlf Sagavej 1, 3700 Rønne DEN SIDSTE BLOMSTER- HILSEN

5 Kontemplativ bøn - stille fordybelse med Gud i centrum Anders Carlsson planlægger til vinter temadage i kristen meditation. Han har bedt Niels Erik Jørgensen skrive om sine erfaringer. Niels Erik Jørgensen flyttede for et år siden fra Svaneke til Rønne og kommer jævnligt i Sct. Nicolai Kirke. Af Niels Erik Jørgensen Gud Helligånd, kom ind hvor jeg er åben, og åbn mig hvor jeg endnu er lukket. Sådan begynder min dag. Det er indledningen til 20 minutters komtemplativ bøn morgen og aften. Som ung lærte jeg Transcendental Meditation (TM). Det er en teknik, jeg havde glæde af, hvor jeg fik energi og overskud. Senere gled TM dog ud af mit liv. For nogle år siden ønskede jeg at genoptage meditation, men nu henvendt til Gud. Med google som opslagsværk er der adgang til talrige kilder. Der er lang tradition for kontemplativ bøn i den katolske og den ortodokse kristendom. Munke i dag har også erfaringer med TM og vejleder i indre bøn. Den protestantiske kirke har ikke samme rige tradition for kontemplativ bøn. Målet med kontemplativ bøn er en radikal omvendelse fra en jeg-centreret holdning til afhængighed af og tillid til Gud. Forskellen til TM er, at man vender sig mod Gud, og at der ikke bruges mantra. Jeg har i stedet brugt korte bønner fx Jesus-bønnen: Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. Bønnen hjælper med at fastholde fokus. Jeg var i sommer på retræte i et karmaliterkloster for at opleve kontemplativ bøn sammen med munke, der har stor erfaring. Der holdes en times indre bøn til laudes kl. 6 og ½ time til vesper kl. 17. I den indre bøn følger vi radikalt Jesu råd: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så vil alt andet gives dig i tilgift. Det er et godt initiativ Anders Carlsson har taget. I forlængelse af temaet for dette kirkeblad, vil der i løbet af foråret blive mulighed for at deltage i to gudstjenester af meditativ karakter. Vi vil med hjælp fra erfarne kræfter udi denne gudstjenesteform søge at praktisere en protestantisk gudstjeneste med bøn og meditation. Der vil være yderligere oplysninger om tidspunkterne for disse gudstjenester i næste kirkeblad, ligesom det vil være en god idé at orientere sig i dagspressen, hvor tidspunkterne også vil fremgå. A. Carlsson Side 5

6 Ny indgangsbøn og udgangsbøn Med det nye kirkeår vil vi indføre en lille fornyelse i gudstjenesten, nemlig en ny indgangsbøn og udgangsbøn formuleret af Anne Sofie Seidelin. Indgangsbønnen lyder sådan: Lad os alle bede! Herre, vor Gud, hør os, som er samlede her i dit hus. Luk vore ører op, så vi hører dit ord, luk vore øjne op, så vi ser din herlighed, luk vore hjerter op, så vi omvender os, giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig, du Herre, som skabte os, du frelser, som forløste os, du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden Amen Og udgangsbønnen: Lad os alle bede! Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi jeg går ud herfra som et frit menneske med mine synders forladelse og din velsignelse. Bliv hos mig med din fred og giv mig mod til at leve, som du har lært mig Amen MENIGHEDSRÅDET - VALGTE 2008 Nr: Navn Liste Pers. Stemmer 1 Ellis Louisen Aakermann Socialdemokratiet Hanne Tindborg Kirkeligt Centrum Anette Kaas Evangelisk Luthersk Missionsforening 61 4 Ole Hansen Rønne Socialdemokratiet 66 5 Inge Birthe Foss Kirkeligt Centrum 90 6 Randi Marie Andersen Veje Socialdemokratiet 64 7 Leif Bruno Hansen Kirkeligt Centrum 76 8 Knud Erik Schmidt Juhl Luthersk Missionsforening 62 9 Kirsten Raith Lyberg Socialdemokratiet Inge Lise Jersborg Kirkeligt Centrum Anne-Marie Kronberg Christensen Socialdemokratiet Holger Pii Kirkeligt Centrum Poul Henrik Bech Hansen Indre Mission / KFUM og K 53 Stemmer Mandater Liste nr 1 Kirkeligt Centrum Liste nr 2 Socialdemokratiet Liste nr 3 Luthersk Mission 84 1 Liste nr 4 Indre Mission / KFUM & KFUK 81 1 Liste nr 5 Evang. Luth. Missionsforening 88 1 I alt Stemmeprocent 14,09 Side 6 Sang i Sognegården Rønne Syd Nye datoer: 28. januar og 25. februar

7 Kommende arrangementer Kirkekaffe Der er kirkekaffe den første søndag i måneden i Præstegaardsladen, dog ikke den 7. dec. Der er åbent fra 9.00 til og der er kaffe/the/saftevand og morgenbrød for 10 kr, børn gratis. Alle er velkomne. Efter fromessen kan man gå til kirkekaffe og de, der skal til højmessen kl kan komme før gudstjenesten. Hellig Tre Konger 2009 Det er efterhånden blevet en tradition at holde Hellig Tre Kongers Aften er den 5. jan. Vi begynder på Bornholms Museum kl , hvor der vil være julesang og fortælling om de hellige tre konger. Derefter går vi i optog med flagermuslygter med de hellige tre konger og stjernebæreren foran til Rønne Kirke. Arrangementet afsluttes med en andagt i kirken, hvor bl.a. Nylars koret medvirker. Er du ikke så glad for at gå i optog, er du også velkommen til bare at deltage i kirken. Kirkefrokost Søndag den 15. februar kl , umiddelbart efter højmessen, er der kirkefrokost i Præstegaardsladen. Alle er velkomne. Salmestafet Vi fortsætter med Salmestafetten i det nye år således.: Onsdage den 21. jan., 11. februar, 18. marts og slutter den 15. april. Søens Folk 2. søndag i advent, 7. december kl , er der i Sct. Nicolai Kirke gudstjeneste for Søens Folk, hvor vi sædvanen tro vil mindes omkomne på havet i det forgangne år og alle årene. Gudstjenesten bliver i år ved sognepræst Anders Carlsson. Efter gudstjenesten vil vi føre kirkens skib, Thetis, i procession til Bornholmstrafikkens Terminal, hvor skibet så vil stå indtil helligtrekonger og samle penge ind til sognets julehjælp. Alle er velkomne til at være med. Mange foreninger bakker hvert år op om denne højtidelige eftermiddag, hvilket er med til at gøre traditionen smuk og meningsfyldt. Gudstjeneste nytårsaften Mange bryder sig ikke om at gå ud så sent som midnat. Derfor vil vi som noget nyt i år erstatte midnatsgudstjenesten med en gudstjeneste nytårsaftensdag kl Så kan man slutte det gamle år med at sige tak og bede i kirken for det nye år. Og gudstjenesten slutter så tidligt, at man kan nå hjem og fejre nytårsaften med dronningens nytårstale og hvad der hører til. Bibelmaraton - fortsætter mandage i Præstegaardsladen kl til således: 1 dec. 19. jan 9. febr 9. marts 27. april. Anne-Lise Fuglheim Side 7

8 Adventsfesten 28. november Fredag den 28. november kl i Præstegårdsladen fejrer vi adventsfest, hvor provst Knud Henning Hansen, Østerlars, vil fortælle om advent og jul og på den måde føre os ind i adventstiden med dens forberedelse og forventning til jul. Kaffebord á 20 kr. Familiegudstjenester - er gudstjenester med særlig tanke på børnene og med børns medvirken. Således har vi i december to familiegudstjenester: d. 7. december kl , hvor der vil være Lucia-optog og sang ved kirkens børnekor, samt medvirken af Minikonfirmander fra Åvangsskolens 3. klasse. Derefter inviteres på lidt mad i Præstegårdsladen til rimelige priser. D. 24. december kl vil der være en særlig jule-familiegudstjeneste, hvor børnekoret også vil medvirke. Søndag d. 8. febr. kl er der ligeledes familiegudstjeneste, og efterfølgende frokost i Præstegårdsladen. Vel mødt. Rejse til Israel uge 18 Hvis der er fornøden tilslutning, har vi lovet at være rejseledere for Unitas på en tur til Israel i dagene 25. april 2. maj 09. Interesserede fra Bornholm er meget velkomne til at deltage. Der kan læses mere om turen på Unitas hjemmeside: Sinikka og Gotfred Larsen Kirkens jul for børn Foruden familiegudstjenesten søndag den 7. december kl og juleaften kl , plejer kirken at være fyldt af børn ved julegudstjenesterne for dagplejere og børnehaver, som er mandag den 8. december kl og kl For skolernes indskolingsklasser er det tirsdag den 9. december kl og kl Interesserede forældre, bedsteforældre og alle andre er meget velkomne til også at være med. Sogneaftner Første sogneaften i det nye år bliver torsdag den 15. januar, hvor tidligere vicekriminalinspektør Niels Kjøller, der stammer fra Bornholm, vil berette om sit spændende liv ved politiet og om spektakulære kriminalsager, deriblandt nok også bornholmske kriminalsager, som han i 2008 har udgivet en bog om. Sogneaften torsdag den 19. februar bliver ved sognepræst Per Munch, Nyker. Per Munch har netop haft orlov for at studere den lutherske kirke i Etiopien og i Kenya, hvor han og hans kone, Signe, tidligere var missionærpar. Derfor bliver temaet for aftenen den lutherske kirke i Østafrika og missionens vilkår. Til begge aftner er alle interesserede velkomne. Entré incl. kaffe. 20,00 kr. Evangelisk alliance bedeuge Igen i januar 2009 samles kristne over hele jorden til en uge med bøn. I Rønne har vi fra Sct. Nicolai kirke deltaget sammen med missionsforeninger og frikirker. Tidspunktet denne gang er d januar, hvor man samles hver aften i forskellige kirker og missionsforeninger. Et fuldstændigt program kan ses i dagspressen og ved opslag i kirken. Side 8

9 MUSIK & SANG Vi synger efter Højskolesangbogen i PRÆSTEGÅRDSLADEN søndag den 18. januar 2009 samt søndag d. 22. marts 2009 fra kl. 14,30-16,30 Alle er velkomne. Telebussen kan benyttes. Kaffe/te/kage: Kr.10. Sct. Nicolai - Rønne Kirkens Dagligstue Hver torsdag eftermiddag er Kirkens Dagligstue åben fra kl til Når vi kalder det for dagligstue, ønsker vi at signalere hygge og godt fællesskab. Der er mulighed for at læse i aviser og blade, spille spil, snakke og synge sammen. Der serveres kaffe/te med brød á kr. pr. pers. Nogle torsdage er der særligt program en del af eftermiddagen fra omkring kl Disse kan I læse om herunder: 27. nov.: Anne-Lise Fuglheim fortæller 4. dec.: Aase Svendsen og Maj-Britt Svendsen vil lave julepynt med os 11. dec.: Anders Carlsson fortæller 18. dec.: Julehygge ved Poul Lykke Nielsen Herefter holder Kirkens Daglistue juleferie til d. 8. jan jan.: Kirkens Dagligstue åbner igen. 15. jan.: Månedens gæst: Gitte Hansen 22. jan.: Spisning kl Pris kr. pr. pers. Tilmelding til Erna Hansen tlf jan.: Peter Hauge Madsen fortæller 12. feb.: Månedens gæst: Jørgen Butzbach 19. feb.: Spisning kl Pris kr. pr. pers. Tilmelding til Erna Hansen tlf feb.: Gotfred Larsen fortæller Velkommen til alle! Studiegrupper Diana Setterfield: Den trettende fortælling og Alaa Al-Aswany: Yacoubians hus fortsætter med aftenhold mandage 8/12 12/1 2/2 2/3 20/4 og eftermiddagshold fredage 12/12 16/1 6/2 6/3 24/4. Anne-Lise Fuglheim Kristendomkursus.dk Et introduktionskursus til den kristne tro, hvor forskellige centrale emner behandles gennem oplæg og samtale. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Hver samling begynder med middag kl og aftenen slutter senest kl Det koster 20 kr pr. gang at deltage og foregår i Præstegården Rønne Nord, Åvej 2 på følgende datoer: d. 8. dec. d. 12. jan. d. 2. febr. d. 16. febr. d. 9. marts d. 23. marts. Kurset ledes af sognepræst Peter Hauge Madsen til hvem man også skal tilmelde sig. Kirkens dagligstue var på løvfaldstur med 34 deltagere TELEFONKÆDER Ønsker du daglig telefonkontakt, kan du kontakte: Inger Aakerman, tlf Sognemedhjælper Karenbodil Leth Madsen, tlf Side 9

10 Pigeaftener Pigeaftener er for alle piger/kvinder fra konfirmationsalderen l Der kan lide et afslappet fællesskab. l Der har lyst til at tale med andre om det, de er optaget af. l Der nogle gange vil lave noget kreativt. l Der har lyst til at lære noget nyt. I forårshalvåret holder vi tre pigeaftener: 18. feb., 11. marts og 13. maj. Den 18. feb. vil det komme til at handle om tøj tøj gennem tiderne, modeshow m.m. Aftenen vil foregå i Præstegårdsladen, Pistolstræde 12 kl Der vil være en betaling på 10 kr. Den 11. marts handler det om påskedekorationer og d. 13. maj bliver en Jons aften. I næste kirkeblad kan I læse mere om disse aftener. SNUK - SNYK l Kan du li at være sammen med andre og have det både hyggeligt og sjovt? l Har du lyst til at høre om Gud? Går du i kl., er du velkommen i SNYK (Sct. Nicolai Kirkes yngste klub). Vi mødes hver mandag kl til i sognegården Rønne Nord, Åvej 2. Går du i kl. er du velkommen i SNUK (Sct. Nicolai Kirkes ungdoms klub). Vi mødes hver torsdag kl til i sognegården Rønne Nord, Åvej 2. Har du spørgsmål om SNYK eller SNUK, kan du ringe til Karenbodil Madsen på tlf eller sende en mail: Babysalmesang Tirsdag d. 13. jan. begynder et nyt hold babysalmesang. Babysalmesangen foregår i kirken hver tirsdag kl Efter ca. 45 min. i kirken, er der mulighed for at drikke en kop kaffe/te, pusle og give børnene mad. Babysalmesangen vil være for børn i alderen 0 8 måneder ved begyndelsestidspunktet sammen med deres forældre. Vi slutter ved udgangen af marts. Det er gratis at deltage. Hvis du har lyst til at være med eller kender en, der har lyst til at være med, er du velkommen til at tilmelde dig. Der er plads til ca. 10 børn med forældre på holdet. Du kan enten ringe eller sende en mail til sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf Mail: Næste hold begynder medio april. Sogneindsamling 2009 Søndag den 1. marts 2009 sender flere end sogne frivillige på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses yderligere af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på Sult. I Rønne sogn begynder dagen kl med morgenkaffe og krydderboller i Præstegårdsladen. Ca. kl bliver de første indsamlere sendt fra Præstegårdsladen i Pistolstræde ud i byen med hver sin indsamlingsbøsse og hver sin rute. Meld dig som indsamler ved at skrive dig på den opsatte liste i Sct. Nicolai kirke eller tilmeld dig pr. tlf. eller mail til sognemedhjælper Karenbodil Madsen. Tlf og mail: Side 10 Ll. Tværstræde Rønne. Biltlf Fax

11 Juleaften i Sagahuset Nu da vinteren banker på døren, er det tid til at tænke på, hvor og hvordan Juleaften fejres. En af mulighederne er igen i år at fejre den i Sagahuset sammen med en masse glade feststemte mennesker. Traditionen tro bliver der serveret traditionel julemad, danset om juletræ, mens vi synger de elskede julesalmer. Og lur mig, om ikke julemanden kigger forbi med en gave til alle. Julefesten starter kl og slutter kl Har du lyst til at komme med så meld dig til, når du ser tilmeldingsblanketten i avisen. Og har du lyst til at give en hånd med så kontakt én af kirkens præster eller henvend dig til kirkekontoret. Vi er glade for enhver form for hjælp. Anne-Lise Fuglheim Menighedsrådet Med det nye kirkeår begynder også det nye menighedsråd sin funktionsperiode for de næste fire år. I skrivende stund er valget endnu ikke afholdt, hvorfor menighedsrådets sammensætning og konstituering må læses i avisen eller på opslag i våbenhuset. En stor del af det tidligere menighedsråd har ikke genopstillet, men valgt at holde efter dygtigt og veludført gerning, for nogle medlemmers vedkommende gennem en del år. Derfor er der anledning til at sige dem en rigtig stor og varm tak for deres engagerede indsats og for deres bestræbelse for at gøre godt for sognet og menigheden og for kirken og de ansatte her. Medlemmerne har været parate med både gode idéer og praktisk indsats og bærer en stor del af æren for, at kirken er velfungerende og velrenommeret i sognet. Det frivillige personale Skal man vove at trække én frem, må det være formanden gennem de to sidste perioder, Erna Hansen, som med ildhu har brugt en stor del af sin tid på sognet og kirken. Erna har stået i spidsen for genbrugsbutikken, har med varme ledet salmestafetten, har taget initiativ til Kirkens Dagligstue, været med til at sætte det nye kirkeblad i søen. Desuden har Erna været formand for Distriktsforeningen af Menighedsråd på Bornholm. Meget mere kunne nævnes. Men her skal bringes en varm og velment tak til Erna Hansen og til hele menighedsrådet for gode og frugtbare år i den forgangne periode. Og samtidig skal der lyde et varmt velkommen til godt fællesskab til det nye menighedsråd, som begynder deres funktionsperiode med det nye kirkeår. De ansatte ved Sct. Nicolai Kirke Kontor- og Datahuset på Bornholm Snellemark Rønne Tlf telefax: Side 11

12 Koncerter og kor Lad det klinge sødt i sky! Julen nærmer sig med hastige skridt. Men hvad var julen uden sang? Allerede englene ved Betlehems marker sang og der har været sunget lige siden i forbindelse med Jesu fødselsdag. Her ved kirken synger også kirkens børne-og ungdomskor. Både før og efter jul. Før Der er mange opgaver for koret i december. Jeg tænker på de mange Lucia-optog rundt om i byen. Det gælder f.eks. Pensionistforeningerne på Sagahuset, det gælder Rebeccalogen og et sted ude på øen. Men jeg tænker også på familiegudstjenesten og De ni Læsninger. Sidstnævnte skal opføres sammen med kirkens kantori 4. søndag i advent. Endelig er der Garnisonsgudstjenesten, hvor det er fast tradition, at koret deltager. Efter Der er 15 medlemmer i koret i alderen Enkelte er også med i FUK s landskor. De får en særlig erfaring og er med til at inspirere de andre i koret. Vi regner med igen at sende nogen afsted til audition efter nytår og håber på optagelse. I korskolen søger vi at dygtiggøre sangerne til at gå videre (Læs mere om FUK på I begyndelse af foråret afholdes et korstævne for alle øens kor. Det er med til at styrke sammenholdet og højne niveauet. Det glæder vi os til og forventer en del af. Skal kirken have et såkaldt Spirekor? Et kor for børn fra indskolingsalderen til og med 3. klasse? Tilkendegiv gerne, om det var noget for dit barn (dreng/pige). Det kunne måske starte i løbet af januar, hvis der er tilslutning Deltagelse Vi kan sagtens være flere i koret. Lyst at være med? Kontakt korlederen eller se kirkens hjemmeside Der er optagelsesprøve og prøvetid. Deltagelse er gratis. Alder: ca år. Glædelig jul og godt nytår! Poul Lykke Nielsen korleder Side 12 Sommeren 2009 Bornholms 4. internationale orgelfestival er nu flyttet til uge 35 ( august). Skriv den i din kalender nu!

13 Kantoriet I september sang kantoriet Choral Evensong (engelsk aftensgudsteneste) i Østerlars Rundkirke. Det var sjovt at synge et andet sted end i Rønne. Smukke omgivelser og en fin akustik men et svært sted for folk at se hinanden! Kevin Duggan var i Hong Kong i oktober/november, og Jesper Pedersen var vikar i denne periode. Kantoriet har et travlt program i juletiden. Ud over de sædvanlige gudstjenester synges De ni læsninger søndag den 21. december en stemningsfuld blanding af Christmas Carols, læsninger og salmer. I år synger børnekoret også med, så bliver det ekstra specielt! I 2009 er der planer om flere Choral Evensongs og om endnu en rejse væk fra Bornholm, måske til udlandet To nye og dygtige korister er begyndt at synge hos os Lili Agerskov og Maren Barlien. Er du interesseret i at synge med i kantoriet, kontakt da venligst Kevin Duggan på organistkontoret (tlf , mail.tele.dk) Sct. Nicolai GENBRUG Det brugte, det flotte, det smarte - det er os, der har det! Åbent: Hverd lørd MØLLEGADE 5, RØNNE Vi modtager gerne rent og pænt tøj. Side 13

14 Rossini: Petite Messe Solenelle Bornholmske Musikamatørers Kor s julekoncert i år indeholder en dejlig sangbarmesse skrevet af operamesteren Gioacchino Rossini - en festlig messe, som er ikke særlig petite (lille) eller solenelle (højtidelig)! Den er skrevet for kor, solister og med en usædvanlig kombination af harmonium og orgel. De to instrumenter spilles af henholdsvis Hattie Andersen og Anita Barlien sidstnævnte har været afløserdirigent det meste af efteråret, mens Kevin Duggan har været væk. Solisterne består af sopranen Carin Coll (Sverige), alten Eva Hinterreither (Østrig) og to englændere, som optrådte sammen med koret for 3 år siden Rupert Bevan (tenor) og Christopher Sheldrake (bas). Koncerten afholdes søndag den 7. december kl Eva Hinterreither Rubert Bevan Carin Coll Den 30. november er der Odd-Fellow koncert med Tony Landi og Tove Hyldgaard med Kevin Duggan ved orglet Side 14 H H H H H "Fra Ungarn til Danmark - koncert d. 22. febr. kl i Sct Nicolai kirke med András Adorjan (tværfløjte) og Tove Lønskov (Klaver). András Adorján er født i Budapest, opvokset i København og har siden 1974 været bosat i München. Parallelt med uddannelsen til tandlæge studerede han fløjte hos bl. Aurèle Nicolet og Jean-Pierre Rampal. Adorján blev tildelt Jacob-Gade-prisen i 1968, lige som han har vundet priser i Montreux i 1968 og Premier Grand Prix ved Concours International de Paris i Tove Lønskov er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium med Alma Jørgensen og Georg Vasarhelyi som lærere. Senere studier er gjort i Paris hos Magda Tagliaferro og Vlado Perlemuter, i Rom hos Guido Agosti, samt hos den verdensberømte pianist Wilhelm Kempff. Siden 1981 ansat som docent ved Det Kgl.Danske Musikkonservatorium. Der bliver opkrævet entré Arr.: Bornholms Musikforening.

15 Julematinéer Vi forsætter den gamle og hyggelige tradition med at holde korte, daglige koncerter i ugen før jul. De er med levende belysning og varer ca. en halv time entréen er gratis. I år kommer musikgudstjenesten De ni læsninger midt i det hele, så man kan glæde sig over hele 7 musikbegivenheder i træk Onsdag den kl.16 Kevin Duggan (orgel) Torsdag den kl.16 Bornholmske Musikamatørers Kor Fredag den kl.16 Poul Lykke Nielsen (orgel) med Andreas Lykke Nielsen (sang) Lørdag den kl.16 Christina Gornitzka (blokfløjte) med Kevin Duggan (orgel) Søndag den kl De ni læsninger Mandag den kl.16 Kevin Duggan (orgel) Tirsdag den kl.16 Kevin Duggan (orgel) Christina Gornitzka Lørdagsmatinéer I begyndelsen af 2009 er der fem af de populære lørdagsmatiné koncerter. De starter kl og varer ca. 45 minutter. Alle musikerne bor på Bornholm. Gratis entré, men med kollekt ved udgangen : Winnie Frandsen (traversfløjte), Rasmus Møller (guitar) & Signe Scharling (violin) : Helt barokt musik for fløjte, strygere og cembalo : Poul Lykke Nielsen og venner Winnie Frandsen : Kevin Duggan, orgel : Zelenka-ensemblet musik for obo, fagot, fløjte og cembalo Rasmus Møller Kevin Duggan Signe Scharling Side 15

16 KIRKELIGE FORENINGER Indre Mission Zahrtmannsvej 42 For detaljeret program, kontakt Indremissionær: Jørgen Bloch, Virkelyst 6, tlf DECEMBER 02. kl. 19,30 Adventsmøde v. Niels Henrik Lyngbye 09. kl. 18,00 Julefrokost 13. kl. 14,30 Senioreftermiddag v. Jacob Houler Børneklubben medvirker 28. kl. 14,30 Julefest v. Jørgen Bloch JANUAR 10. kl Senior eftermiddag v. Jørgen Bloch 23. kl Vinterstævne Aakirkeby v. Jørgen Bloch 27. kl Søren Skovenborg FEBRUAR 06. kl Bibelundervisning i Klemensker v. Sprint 10. kl Niels Henrik Lyngbye 14. kl Senior eftermiddag v. Karenbodil og Rebekka Madsen 17. kl Ordet og Israel. Torben Mathisen FASTE ARRANGEMENTER Legestue torsdag kl Børneklub onsdag kl Teenklub onsdag kl Ungdomsmøde tirsdag kl Seniorkor mandag kl. 14:30 LUTHERSK MISSION Dr. Kabellsvej 12A Formand: Birger Pedersen. Tlf Velkommen til: Adventsfest tirsdag den 2. december. Kl. 17,00: Jens Kaltoft taler Kl. 18,00: Spisning Kl. 18,45: Sang og vidnesbyrd. Man kan deltage uden tilmelding. Julefest arrangeret af LM-Kids lørdag den 20. dec. kl. 15,00 Julefest lørdag den 27. dec. kl. 19,00 Søndagsmøder kl. 14,00 7/12; 25/12 (1. juledag); 11/1; 8/2; 22/2. Fællesmøde tirsdagene den 6/1 og 3/2 Kl. 17,00: Bibelundervisning Kl. 17,50: Spisning Kl. 18,30: Sang og Vidnesbyrd. Man kan deltage uden tilmelding. Seniortræf lørdage den 28/2 kl. 14,30 Teenklub: Tirsdage kl. 16,45 Børne- og juniorklub: Tirsdage kl. 16,45 Legestue: Onsdage kl. 9,30. Yderligere oplysninger: Formand: Birger Pedersen Tlf Evangelisk- Luthersk Missionsforening Tværstræde 3. Formand Gunnar Rasmussen, Sejersvej 9, tlf , Møder søndag kl eller kl Bedemøder onsdag kl. 19,30 Søndagsskole kl i Tværstræde 6 Café Elmer fredag kl Husmoderklubben i Rønne Møderne afholdes i Præstegaardsladen, Pistolstræde 12, Rønne. Alle damer er velkomne. Vera Henriksen Tlf Onsdag den 10. december kl : Julehygge Kaffe med julekage. Sang og musik ved Randi Langskov og Kurt Hansen. Uddeling af pakke, julehistorie. Juleafslutning ved Peter Hauge Madsen. Medbring pakke til ca. 20 kr. Onsdag den 28. januar kl Sangeftermiddag med Karin Hansen Onsdag den 25. februar kl Perleprojektet for kvinderne i Ghana ved Pernille Bülow FDF Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund. Møde Torsdag kl i Sognegården Rønne Syd. Kredsens ledere er: Kurt Jørgensen, Tlf : Leder: Lotte Roch, Tlf : dk Melanie Møller Andersen Tlf : dennisogmelanie.dk Jarlsgård: KFUM og KFUK på Bornholm Østergade 59, 3700 Rønne tlf Formand Dorte Andreas Kristoffersen, Foreningen har følgende klubber i foreningens bygning Multi Mok (7-14 år) torsdag kl En klub med bibelhistorie, musical, leg og hobby. Stine Ipsen, tlf Derudover i hjemmene: Seniorafdelingen Rønne Ivar Munch Hansen, tlf Grundtvigsk forums møder i Præstegårdsladen i febr.-marts 2009 Tirsdag den 3. febr. kl : Sognepræst Carsten Wind Hansen: Samtalens nødvendighed Tanker i anledning af et ophold i Afghanistan. Tirsdag den 17. febr. kl : Cand.scient.pol. Rune Friberg Lyme, Dansk Institut for Internationale Studier: Hvad er islamisme? Tirsdag den 17. marts kl : Pastor Frederik Hjerrild: Frans en profet for vor tid Side 16 Kirkebilen er for alle i Rønne Sogn Koster 5 kr. uanset bopæl. Beløbet lægges i kirkebøssen. Bestilles på ringbilen tlf senest 1 time før gudstjenesten, eller på kirkens kontor, tlf

17 Eftertanker Af Erna Hansen formand for menighedsrådet. Nyt kirkeblad Når jeg tænker efter, så er Tak og det farvel tredje form for kirkeblad, i den tid jeg har været 24 år i med Menighedsrådet var i A4 størrelse og havde 4 i menighedsrådet. Pastor H.C. Lorentzen klarede kirkebladet selv, det sider. Under provst Jens Arendt etablerede vi et lille Det har været 24 redaktionsudvalg gode år, hvor der og kirkebladet blev ændret til det har været meget forskelligt udseende, at arbejde det med. har haft Opgaver i de der har været økonomisk sidste ca. tunge. 15 år med Ny krematorieovn, Høms glasmosaikker len Sct. Nicolai hjem på fra forsiden Ribe dom- apostekirke, de blev renoveret Nu synes og vi, isat tiden vinduerne til på at vi igen giver bladet et nyt kapellet, det var dyrt, men det er et smukt sted udseende med flere artikler at tage afsked med og livet. med Kirkegaarden forskellige emner er også meget velholdt og danner med farvebilleder. en smuk ramme Vi om kapellet, mange områder tror, det er bliver blevet godt renoveret og og nye muligheder for håber, gravsteder. at Rønne Sogn tager godt imod det nye kirkeblad. Nord og Sognegården Sognegården Rønne Rønne Syd er blevet Efter bygget. valget Det er blev menighedsrådet præster vi nu fik kommet lov at godt ansætte, så også boliger for de to og dermed også iflere arbejdstøjet aktiviteter og ude er i omkring gang i med at varetage udvalgenes lokalsamfundet. forskellige opgaver i og Præstegården i omkring Søborgstræde kirken og som på er kirkegården. skal vedligeholdes, Der er det renove- udskiftken. Med børn vore fra 4 hele præster øen. har Forældre eftermiddag. der kommer til ba- en smuk gammel bygning, ning af tag, vinduer, ringen og af kirkegårdsmuren, vandrør. Der bliver vi også bysalmesang altid godt fremmøde til Ungdomskor gudstjenesterne. som Detsynger afsluttet i kirken og salmebøgerne og til andre med deres Salmestafetten små børn. Børne- er nu og hvert år holdt syn der på er bygningerne det store projekt, for at vifølge skal i gang med. Muren er i er dejligt at menigheden er udtrukket, det har også op på hvad der er nødvendigt at gøre i stand. arrangementer. Sct. Nicolai ungdomsklub. meget dårlig stand og en bakker så godt op om vores været nogle dejlige aftener Kirkeudvalget renovering har opsyn er med nødvendig. kirken, hvad kirke. Foredragsrækker, studiekredse, med mange deltagere. salmestafet, der er af behov for I kirken vedligeholdelse. har vi haft Der har Vi har genbrugsbutik, også indviet vore kirkens Menighedsrådets dagligstue, syng næste dig været drøftet omkring mange den dejlige udvendige arrangementer i form af kirkekoncerter, I de to vedligeholdelse, hvor Nationalmuseet to nye glad. messehagler. opgave er at lægge et budget kirkeliv, for 2006 og hvor få det jeg til har at har været med Alt sognegårde dette giver og et i rigt gospelkoncert, påskekoncerten med Händels vinteren igennem været Menighedsrådsmøderne Præstegaardsladen har der passe med indtægterne. i drøftelserne, så det har været godt at få meddelelse fra Nationalmuseet Messias, Virumkoret at vi kan med fortsætte mange at forskellige berige mit arrange- liv, derfor siger åbne, jeg alle med er glæde velkomne, tak mødt mange dejlige mennesker som er med til med den behandling Skabelsen kirken fik rigtig for 25 mange år siden, menter, for kirkeskole, 24 gode år sogneaftner, si- dem studiekreds, jeg har haft bibel- samarbejde første onsdag med. i måneden Stor tak kl. til i menighedsrådet, de afholdes fortrinsvis og tak til den alle og som den har fået mennesker gang har siden været for i kirken og fået glæde af musikmaraton, syng dig glad i Præstegaardsladen. 12 år den. medarbejderne ved kirken og kirkegården for Alterbilledet, malet af Svend Havsteen Mikkelsen, er vi meget glade for i dag og mange hedsrådet for samarbejde igennem årene. Der godt og positivt samarbejde. Tak til Menig- som kommer og ser kirken syntes det er flot. er 8 som forlader menighedsrådet ved dette Dengang vi skiftede var der rigtig mange der valg, tak for jeres engagement i arbejdet, Lis tilkendegav deres mening, for og imod, det er Stormly, Grete Landin, Birthe Fält-Hansen, dejligt at folk følger med i hvad der sker med Hanne Henmar, Hans Mikkelsen, Ebba Christensen, Ingelise Sode. deres kirke. Vi har 4 præster, 2 organister, en kordegn, en Jeg ønsker det kommende menighedsråd sognemedhjælper, 1,5 kirketjener 0,5 kasserer. nogle rigtig gode Med gode medarbejdere er det muligt at arbejdsår. have rigtig meget kirkeliv både indenfor og udenfor kirkens mure. Gudstjenesterne er altid Venlig hilsen velbesøgt, der er meget musikliv, koncerter, Erna Hansen orgelfestival, matineer, skolesalmeprojekt med Afgående formand Side 17

18 Gudstjenester November 30. november (1. søndag i advent) 8.30: Anders Carlsson 10.00: Gotfred Larsen December 7. december (2. søndag i advent) 10.00: Peter Hauge Madsen, familiegudstjeneste 15.00: Anders Carlsson (Søens Folk) 14. december (3. søndag i advent) 10.00: Anne-Lise Fuglheim 16.30: Anders Carlsson Stillegudstjenste 21. december (4. søndag i advent) 10.00: Gotfred Larsen 15.00: Andagt på Torvet 16.30: Ni Læsninger 24. december (Juleaften) 12.00: Peter Hauge Madsen Julefamiliegudstjeneste 14.00: Peter Hauge Madsen 15.15: Anders Carlsson 16.30: Gotfred Larsen 23.30: Anne-Lise Fuglheim 25. december (Juledag) 10.00: Gotfred Larsen 26. december (2. juledag) 10.00: Anne-Lise Fuglheim 28. december: (Julesøndag) 8.30 Anders Carlsson 10.00: Peter Hauge Madsen 31. december 16.30: Gotfred Larsen Januar 1. januar (Nytårsdag) 10.00: Anders Carlsson 4. januar (Helligtrekongers søndag) 8.30: Gotfred Larsen 10.00: Peter Hauge Madsen 11. januar (1. s.e. h. 3 k.) 8.30: Peter Hauge Madsen 10.00: Anders Carlsson 18. januar (2. s.e. h. 3 k.) 10.00: Anne-Lise Fuglheim 16.30: Gotfred Larsen Stillegudstjeneste 25. januar (3. s.e. h. 3 k.) 8.30: Anders Carlsson 10.00: Gotfred Larsen Februar 1. februar (Sidste s.e. h. 3 k.) 8.30: Peter Hauge Madsen 10.00: Anders Carlsson 8. februar (Septuagesima søndag) 8.30: Anne-Lise Fuglheim 10.00: Peter Hauge Madsen familiegudstjeneste 15. februar (Sexagesima søndag) 10.00: Peter Hauge Madsen 16.30: Anders Carlsson Stillegudstjeneste 22. februar (Fastelavns søndag) 8.30: Gotfred Larsen 10.00: Anne-Lise Fuglheim Julegudstjenester udenfor kirken den 24. december: Sygehuset MKO kl , F.2 kl ved Anne-Lise Fuglheim Slottet kl ved Anne-Lise Fuglheim Lunden kl ved Peter Hauge Madsen Sønderbo kl ved Anders Carlsson Kystparken kl ved Gotfred Larsen Side 18 NÆSTE NUMMER - udkommer i uge 8. Deadline: Fredag den 23. JANUAR. Fotos: Gotfred Larsen, Sara Kangas Giffart, Peter Hauge Madsen og Ole Hansen. Tryk: Burgundia tryk.

19 Arrangementer Præstegaardsladen, Pistolstræde 12 Sognegården Rønne Nord, Åvej 2 Sognegården Rønne Syd, Søndergårds Allè 1 Dag Dato Tid Sted Emne: Tors 27. nov Præstegaardsladen Kirkens Dagligstue. Også: 4-11 og 18. december Fre 28. nov Præstegaardsladen Advent med Knud Henning Hansen Søn 30. nov Sct. Nicolai Kirke Odd-Fellow koncert. Entrè Man 1. dec Præstegaardsladen Bibelmaraton. Derefter: 19. jan og 9. febr. Søn 7. dec Sct. Nicolai Kirke Familiegudstjenste med Luciaoptog Søn 7. dec Sct. Nicolai Kirke Gudstjeneste for "Søens Folk" m,ed procession Søn 7. dec Sct. Nicolai Kirke Bornholmske Musikamatørers Kor's Julekoncert Man 8. dec og Sct. Nicolai Kirke Julegudstjeneste for dagplejere og børnehaver Man 8. dec Præstegaardsladen Studiegruppe. Derefter: 12. jan og 2. febr. Tirs 9. dec og Sct. Nicolai Kirke Julegudstjeneste for skolernes indskolingsklasser Fre 12. dec Præstegaardsladen Studiegruppe. Derefter 16. jan og 6. febr. Ons 17. dec Sct. Nicolai Kirke Julematiné. Kevin Duggan Tors 18. dec Sct. Nicolai Kirke Julematiné. Bornholmske Musikamatørers Kor Fre 19. dec Sct. Nicolai Kirke Julematiné. Poul Lykke Nielsen og Andreas Lykke Nielsen Lør 20. dec Sct. Nicolai Kirke Julematiné. Christina Gornitzka og Kevin Duggan Søn 21. dec Sct. Nicolai Kirke De ni læsninger Man 22. dec Sct. Nicolai Kirke Julematiné. Kevin Duggan Tirs 23. dec Sct. Nicolai Kirke Julematiné. Kevin Duggan Ons 24. dec Sct. Nicolai Kirke Familiegudstjeneste med børnekoret Ons 24. dec Sagahuset Juleaften i sagahuset Ons 31. dec Sct. Nicolai Kirke Nytårsgudstjeneste Søn 4. jan Præstegaardsladen Kirkekaffe Man 5. jan Sct. Nicolai Kirke Hellig Tre Konger. Starter ved Bornholms Museum Tors 8. jan Præstegaardsladen Kirkens Dagligstue. Også: jan og og 26 febr man 12. jan Præstegården Rønne Nord Kristendomskursus - fortsætter 2 og 16. febr - 9 og 23. marts Tirs 13. jan Sct. Nicolai Kirke Babysalmesang starter. Derefter hver tirsdag jan Evangelisk alliance bedeuge, se dagspressen Tors 15. jan Præstegaardsladen Sogneaften med Niels Kjøller Lør 17. jan Sct. Nicolai Kirke Lørdagsmatiné. Winnie Frandsen, Rasmus Møller og Signe Scharling Søn 18. jan Præstegaardsladen Musik og sang efter Højskolesangbogen Ons 21. jan Præstegaardsladen Salmestafet Ons 28. jan Sognegården Rønne Syd Sangaften Lør 31. jan Sct. Nicolai Kirke Lørdagsmartiné. "Helt Barokt" Søn 1. febr Præstegaardsladen Kirkekaffe Søn 8. febr Sct. Nicolai Kirke Familiegudstjeneste - frokost i Præstegaardsladen Ons 11. febr Præstegaardsladen Salmestafet Lør 14. febr Sct. Nicolai Kirke Lørdagsmatiné. Poul Lykke Nielsen og venner Søn 15. febr Præstegaardsladen Kirkefrokost Ons 18. febr Præstegaardsladen Pigeaften om tøj Tors 19. febr Præstegaardsladen Sogneaften med sognepræst Per Munch, Nyker Søn 22. febr Sct. Nicolai Kirke Koncert Bornholms Musikforening Entré Ons 25. febr Sognegården Rønne Syd Sangaften Lør 28. febr Sct. Nicolai Kirke Lørdagsmatiné. Kevin Duggan Søn 1. marts Præstegaardsladen Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp HVERDAGSGUDSTJENESTER: Lunden: hver mandag kl Sønderbo: hver onsdag kl Kystparken: den anden tirsdag i måneden kl Sygehuset: MKO (i dagligstuen) følgende mandage kl : 19. januar; 23. februar; 16. marts. F.2 (i dagligstuen) kl på følgende onsdag: 21. januar; 25. februar; 18. marts. Slottet kl i dagligstuen på B.2 på følgende fredage: 23. januar; 27. februar; 20. marts. Side 19

20 Eftertanker Af Lis Stormly Byens vartegn, Sct. Nicolai Kirke, ligger flot og meget synlig på bakken over havnen. Se kirken, barnebarnets faste kommentar, når vi kørte forbi. Efter et besøg med børnehaven tilføjes: der skal man være stille, men man må gerne synge med. Ja, kirken lægges der mærke til og indenfor i det flotte kirkerum, er der rart at være og plads til mange. Store som små. Her kommer der heldigvis mange til gudstjeneste hver søndag, for at deltage i salmesangen, lytte til koret og orgelmusikken, høre hvordan præsten har valgt at tale over dagens tekst eller bare sidde og nyde atmosfæren, freden og roen og hengive sig til sine egne tanker. Der foregår masser af andre aktiviteter i og omkring kirken, hvilket siderne her i kirkebladet også vidner om. Såvel præster som ansatte og menighedsrådets medlemmer anstrenger sig således alle for i fællesskab at styrke kirkens liv og vækst. Jeg har været valgt til menighedsrådet i 8 år. Her har jeg haft plads i musikudvalget, omsorgs- og aktivitetsudvalget og ikke mindst kirkeudvalget. Der er mange og meget forskelligartede opgaver, der skal varetages og løses. Det har været spændende og meget givende, men til tider også særdeles anstrengende. Jeg har udvidet og ændret mit udsyn, fået ny viden og indsigt i mange ting. Fået nye og anderledes udfordringer og lært nogle fantastiske mennesker at kende. Vi har været meget forskellige, men har altid samarbejdet på tværs af rådet, når opgaverne skulle løses. Netop bredden i rådets sammensætning, er vigtig for mig, så flest mulige i sognet føler sig repræsenteret i menighedsrådet. Når dette læses er menighedsrådsvalget overstået og det nye råds funktionsperiode starter den 1. søndag i advent. God arbejdslyst og tak for denne gang. Men også på gensyn. Jeg vil stadig komme i kirken og måske tager jeg mit barnebarn med. Hun er nu 7 år og er stadig meget glad for at synge.

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2008 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER TEMA: MODNING

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2008 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER TEMA: MODNING Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 3 2008 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER TEMA: MODNING Vækst i kirken Af sognepræst Peter Hauge Madsen Den er kun en generation fra at uddø. Det har man vist efterhånden

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og ingen kan opfylde alle sine drømme. Sådan er det at være

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 1 2008 MARTS APRIL MAJ TEMA: PASSION

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 1 2008 MARTS APRIL MAJ TEMA: PASSION Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 1 2008 MARTS APRIL MAJ TEMA: PASSION Passion Af sognepræst Peter Hauge Madsen Hvad er din største passion? Sagt på en anden måde: Hvad er omdrejningspunktet i dit

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere