Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik"

Transkript

1 NR årgang MaRTS 2009 Søværnet TEMA Nationale operationer På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik Læs også: Kan din krop klare strabadserne? Kampkraftige fregatter

2 Indhold TEMA Nationale operationer 4 Danmarks forpost mod øst 5 Vesterhavet og Kattegat 6 Et døgn i SOK s operationsbunker 8 SAMSØs sidste togt 10 På patrulje med FREJA 12 Sort arbejde 14 Krigens skraldemænd ANDET 16 SØVÆRNET giver mening! 18 Kampkraftige fregatter 22 Kan din krop klare strabadserne? 24 Omskoling af konstabler 26 Velkommen hjem søn! 28 Sjovt at gå i skole 29 Kursus har givet mod på at skrive 30 Ordblind får hjælp af en særlig rygsæk 31 Nyt dykkerudstyr til søværnets minedykkere 32 Notitser og nye bøger 34 Hvad blev der af dem? 36 Traditioner holdes i hævd på Holmen 38 Søværnets historie på nettet Søværnet Udgiver Søværnet Operative Kommando Sødalsparken 20 Postboks Brabrand Web: Forsvaret.dk/sok Telefon: Ansvarshavende redaktør Kommandørkaptajn Mikael Anker Jensen Bill Redaktør Pernille Kroer Telefon Øvrig redaktion Morten Scheelsbeck Layout og tryk Skabertrang / Silkeborg Bogtryk Oplag 7500 / 4 gange årligt Artikler til bladet Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet sendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Deadline for næste nummer 15. maj 2009 ISSN-nummer X DK Søværnet

3 ~ Det lange seje træk Den megen medieomtale af ABSALONs indsats i Det Indiske Ocean skal vi naturligvis alle glæde os over, men det må ikke få os til at glemme de mange nationale opgaver, som også løses dygtigt og professionelt både herhjemme, i Nordatlanten og ved Arktis. Derfor er jeg glad for, at temaet for denne udgave af Søværnet netop er de nationale opgaver. Det kan godt være, at det at hævde Danmarks suverænitet på vores søterritorium ikke er lige så spektakulært og TV-venligt som sænkning af piratfartøjer. Det er ikke desto mindre en opgave, som er helt afgørende for en retsstat som den danske. Hvis ikke vi viser både evne og vilje til at kontrollere de havområder, vi opfatter som vores, og i det hele taget lever op til de kyststatsforpligtelser, vi er pålagt i hele Rigsfællesskabets område, så risikerer vi på sigt at miste vores rettigheder. Derfor er en fiskeriboarding på Dorns Banke ved Grønland lige så vigtig og betydningsfuld, som en SMI-boarding af en pirat-skiff i Adenbugten. Derfor er DIANAs patrulje i det omstridte område mellem Polen og Danmark lige så vigtig og betydningsfuld som ABSA- LONs efterretningsindhentningspatruljer langs den somaliske kyst. Derfor er søredning i Kattegat lige så vigtig og betydningsfuld som opsamling af skibbrudne ud for Yemens kyst. Jeg har ofte sagt, at vores ambition for farvandsovervågningen i Danmark er simpel og meget nem at huske. Vores farvandsovervågningssystem skal nemlig være verdens bedste så enkelt er det! I den forbindelse har der for nylig været tre episoder, som det er værd at hæfte sig ved. Den ene fandt sted i Skagerrak, hvor et handelsskib fik brand ombord og i kampens hede glemte, at han var i gang med at dreje bagbord til ny kurs oppe ved Bøje 1 ud for Skagen. Da MAS-vagten i SOK O-rum kunne se det på overvågningsbilledet, kaldte han skibet op på VHF via Lyngby Radio. Det lykkedes i sidste øjeblik, lige inden skibet tog grunden nord for Grenen, at få kontakt til folkene på broen, så de kunne dreje skibet ud i sejlruten igen. Den anden episode fandt sted i den vestlige Østersø, hvor en russisk coaster under udpassage glemte at dreje til styrbord ved Falsterbo, så han fortsatte lige ud med kurs direkte mod Stevns Klint. Det opdagede vagthavende på VTS-Øresund, som gav oplysningen videre til SOK O-rum. Igen lykkedes det MAS-vagten via Lyngby Radio at få kontakt til skibet 500 meter, før han sejlede ind i Stevns Klint. Den tredje episode skete ved Hatter Barn, hvor en snarrådig indsats af vagthavende ved VTS Storebælt forhindrede, at en Bahamas-indregistreret bulk carrier gik på grund. Da VTS-vagten kaldte skibet op, var det kun 700 meter fra grunden. I sidste øjeblik kom skibet på ret kurs væk fra Hatter Barn. Altså tre potentielle søulykker, som er blevet afværget, fordi vi har styr på, hvad der foregår i vores farvandsområde. Og det er lige præcis, hvad det handler om, nemlig at få så godt et overblik, at vi i tide opdager det anormale, så vi kan gribe ind, før ulykkerne finder sted, og inden det går hen og forurener vores havmiljø. Og når jeg nu er ved havmiljø, så kan jeg da heller ikke lade være med at nævne, at vores Havmiljøkampagne i 2009 kører videre for fuld udblæsning. Vi har fået mere end 800 nye havmiljøvogtere på en uge i forbindelse med den store bådudstilling i Fredericia. Vi er nu oppe på over frivillige lystsejlere, som sejler rundt med SOK Miljø-vimpel i masten. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at handelsskibstrafikken i de danske farvande bliver klar over, at vi har allieret os med denne armada af frivillige, så de store skibe tænker sig om en ekstra gang, før de smider olie ud i vores farvand. Med venlig hilsen Nils Wang Tæt på: Udsnit af AIS-billede, der viser, hvor tæt den Bahamas-indregistrerede bulk carrier var på at gå på grund ved Hatter Barn. Den grønne markering viser skibets position. NR årgang 3

4 TEMA: Nationale operationer Det store overblik Det er ikke let at slippe uset gennem de danske farvande. Fra operationsrummet i SOK og i de to marinedistrikter, Bornholm og Kattegat, holder teknik og mennesker et skarpt øje med de mere end skibe, der hvert år sejler på havet omkring Danmark. Samtidig har vagterne i de tre operationsrum det store overblik over havmiljøet og koordinerer de omkring 400 eftersøgnings- og redningsoperationer, der hvert år alarmeres i de danske farvande. Danmarks forpost mod øst Lige midt på Bornholm på øens højeste punkt, står den store radar, der dækker farvandet, som hører til Bornholms Marinedistrikt. ~ Under jorden, i marinedistriktets operationsrum, omdannes signalerne fra radaren til billeder over de skibe, der lige nu sejler i farvandet. Mottoet for Bornholms Marinedistrikt er Maritim overvågning og beredskab døgnet rundt. Om opgaven fortæller vagthavende officer ved Bornholms Marinedistrikt, premierløjtnant Kurt Runge: Vi er et hjælpeorgan for SOK s operationsrum. For eksempel i forbindelse med overvågningen af havmiljøet, eller ved eftersøgnings- og redningsaktioner i vores område. Vi kan holde et detaljeret overblik, fordi vi i modsætning til operationsrummet i SOK kun overvåger halvdelen af de danske farvande. Hurtig indsats Om vinteren sker der ikke så meget i farvandet, der hører under Bornholms Marinedistrikt, men i sommerhalvåret er der mange lystsejlere og badende. Det giver ofte travlhed i operationsrummet på Solskinsøen. Hvis vi får melding om en person, der er i nød, er det vigtigt, at vi handler hurtigt. Så koordinerer vi med SOK bagefter, siger Kurt Runge. Kontakten til operationsrummet i SOK sker over telefonen og via et chat-rum på Forsvarets eget internet. Her kan vagterne i SOK og de to marinedistrikter lynhurtigt orientere hinanden, når en operation er i gang. Desuden rapporterer vagterne i de tre operationsrum til en fælles elektronisk logbog, så alle hele tiden ved, hvad hinanden laver. Projekt Bornholm Bornholms Marinedistrikt, eller BHM, har ansvar for farvandsovervågningen i området, der dækker Østersøen til den danske sømilegrænse mod Sverige og sydpå mod Polen og Tyskland. Mod vest dækker distriktet kystlinjen langs det sydfynske øhav og mod nord Øresund op til Kronborg. Som en del af farvandsovervågningen varetager BHM også politimæssige opgaver til søs. Desuden er BHM med i Projekt Bornholm, der er et samarbejde mellem politiet på Bornholm og myndighederne i de øvrige lande omkring Østersøen. Formålet med samarbejdet er at forebygge og afsløre grænseoverskridende kriminalitet til søs, som for eksempel menneske- eller narkotikasmugling. Minører Endelig har BHM tilknyttet et minørkorps. Det skyldes, at sovjetiske skibe i årene efter krigen dumpede store mængder af den giftige sennepsgas og ammunition i farvandene ud for Bornholm. Hvert år er der stadig tilfælde, hvor fiskere har fået bomber eller giftgas i garnet, så BHMs minører må rykke ud. Desuden rydder de ni bornholmske minører hver sommer op ved Hærens skydeområde ved Raghammer, ligesom de deltager i minerydningen ved Skallingen i Vestjylland. Marinedistrikt Bornholm beskæftiger 71 medarbejdere, heraf tre ved det værnsfælles kommunikationscenter Rytterknægten og seks ved kystudkigsstation Gedser. 4 Søværnet

5 TEKST OG FOTO: PERNILLE KROER, SOK Vesterhavet og Kattegat Den store grå radar drejer rundt og rundt på bakketoppen ved Kattegats Marinedistrikt lidt syd for Frederikshavn. Herfra er udsigten over Ålbæk Bugt så lang, som øjet rækker. Men inde bakken, i en bunker, der delvis stammer fra krigens tid, er udsynet endnu længere. Det når så langt som radarens stråler, når de omsættes til billeder på en computerskærm. ~ Kattegats Marinedistrikt, eller KGM, overvåger de indre danske farvande fra Skagen gennem bælterne til det sydfynske ø-hav, mens distriktets grænse mod øst er ved den nordlige indsejling til Øresund. Dertil kommer overvågningen af havet 12 sømil ud fra den jyske vestkyst. Næstkommanderende ved KGM, Jens Hansen, forklarer: Lokal assistance De to af Søværnets enheder, som vi kan disponere over i KGM, sejler i de indre danske farvande, hvor trafikken er særdeles tæt. Det er anderledes på vestkysten. Her bruger vi først og fremmest informationerne fra de nye kystradarer, der blev stillet op i Desuden får vi observationer fra Søværnets inspektionsskibe, når de er på vej til Nordatlanten, og endelig har vi stor hjælp af Marinehjemmeværnet og Farvandsvæsnets redningsstationer. Det samme gælder private ejere af hurtigtgående både. Medarbejderne i KGM kender lokalområdet og ved, hvem de kan ringe til for assistance, for eksempel til bjærgning af fartøjer, der er stødt på grund eller ikke kan sejle ved egen kraft. Vi hjælper med at forebygge, at situationer udvikler sig, så mennesker kommer i nød. Sker det alligevel, har vores enhed i området den detaljerede ledelse af redningsoperationen, mens vagten i SOK koncentrerer sig om den overordnede ledelse, fortæller Jens Hansen. Med egne øjne De 80 medarbejdere i KGM passer på skift vagterne døgnet rundt. Dertil kommer de to mand på hver af de døgnbemandede marineudkigsstationer ved Hellebæk og Føllesbjerg på Langeland. Vores mål er, at vi med egne øjne skal se størsteparten af skibene, der går igennem dansk farvand. Før du har set skibet, kan du ikke være 100 procent sikker på, at skibet virkelig er, hvad det via vores overvågningssystemer giver sig ud for at være, siger Jens Hansen, og hans hentydning er klar: ikke alle skibe sejler nødvendigvis med lovlig last under dæk. Mistænkelige skibe For eksempel har danske farvande i flere tilfælde været transitrute for narkotikasmugling. Det er blandt andet den slags mistænkelige skibe, som operatør Susanne Birk er særlig opmærksom på blandt de omkring 100 skibe, som er på hendes computerskærm i et øjebliksbillede over havområdet ud for Århus Bugt: Vi har altid nogle skibe, som vi holder øje med. Vi får informationer om mistænkelige skibe fra andre offentlige myndigheder, som ringer ind og beder os om at følge et skib, fortæller Susanne Birk. Hun startede som operatør i KGM i september sidste år, og hun er én af de civile medarbejdere, som Forsvaret har ansat som led i projekt Operation Bedre Hverdag. Hun har tidligere arbejdet hos SAS i lufthavnene i Billund og København og har senest haft selvstændig virksomhed. Opgaverne som operatør i KGM er derfor helt nye for Susanne Birk, men hun er glad for sit job: Det giver god mening. Vi holder øje med dem, der er på havet, og kan assistere, hvis nogen får brug for hjælp, siger Susanne Birk. Operatør Susanne Birk: "Mit job giver god mening" NR årgang 5

6 TEMA: Nationale operationer Et døgn i SOK s operationsbunker TEKST OG FOTO: MORTEN SCHEELSBECK, JOURNALISTELEV, SOK Godt gemt mellem træer og grusstier ligger SOK's opera tionsbunker i Marselisskoven i det sydlige Århus. Det er ingen hemmelighed, at bunkeren ligger her omvendt er det heller ikke noget, SOK reklamerer med. Bunkeren blev bygget af tyskerne under 2. Verdenskrig. Dengang fungerede den som kommandocentral for en del af den tyske flåde. Siden har tiden og opgaverne ændret sig. I dag har 170 medarbejdere, militære og civile, deres arbejdsplads i bunkeren. Herfra overvåger de døgnet rundt skibsfarten og havmiljøet i de danske farvande. Desuden leder de eftersøgninger og søredninger via Joint Rescue Coordination Center, JRCC, som er et samarbejde mellem Flyvevåbnet og Søværnet Orlogskaptajn Jens Hulgaard har stabsvagten i O-rummet, som operationsrummet kaldes. Pludselig hopper en alarm op på hans computerskærm. Den fortæller, at et tankskib muligvis er gået på grund ved den nordlige spids af Samsø. Systemet giver automatisk besked, hvis et skib, der ellers er på vej gennem bølgerne, pludselig ligger stille. Det kan være et tegn på, at det er gået på grund, og så skal der handles hurtigt. En kinesisk bulk carrier sejler roligt ud af Aabenraa Fjord, hvor den har ligget ved Enstedværket i godt og vel et døgn. Det store skib er 225 meter langt, og det har netop læsset hele sin last af kul af. På sin computerskærm kan marinespecialist Allan Olesen se, at skibet ikke har lods om bord, selv om det anbefales. Derfor kalder han broen på det kinesiske skib. Kineserne beslutter at følge Allan Olesens opfordring. Skibet tager lods med fra Spodsbjerg op gennem Storebælt og helt til Skagen. Mange rederier sparer lodserne væk, men den kinesiske bulk carrier vælger altså i dette tilfælde den sikre løsning. Jens Hulgaard beder den vagthavende officer ved Kattegat Marinedistrikt om at tilbageholde skibet over radioen, og marinedistriktets nærmeste patruljefartøj sendes ud til skibet. Derudover sejler det nærmeste miljøskib altid af sted til denne slags sager. I dette tilfælde bliver miljøskibet Marie Miljø sat på opgaven. 6 Søværnet

7 Hændelserne og eksemplerne i artiklen er skrevet ud fra virkelige situationer. De er dog sket over længere tid, og døgnet her er derfor sat sammen for at vise de forskellige og afvekslende opgaver, som operationsrummets medarbejdere løser En 36-årig mand er faldet over bord fra sin fiskekutter tæt ved Læsø. Seniorsergent J. R. Bygebjerg tager imod meldingen. Han tilkalder øjeblikkeligt en redningshelikopter fra Flyvestation Aalborg. I løbet af bare 11 minutter er helikopteren i luften og på vej mod Læsø. Vagthavende officer i O-rummet, eller VO, kaptajnløjtnant Peter Breinbjerg, modtager en melding fra Alarmcentralen om, at en familie har ringet 112. De er i nød på et sejlskib, de har lejet. Familien var på vej fra Hundested til Sjællands Odde, da mørket begyndte at falde på. Nu er bølgerne taget til. Børnene er søsyge, og skipper frygter, at skibet kæntrer. VO kalder den lokale politikreds. Sammen vurderer de, at det er nødvendigt at komme familien til undsætning. Et marinehjemmeværnsfartøj, der ligger i nærheden af sejlskibet, rykker hurtigt ud. Marinehjemmeværnsfartøjet finder det nødstedte sejlskib. Snart er familien hjulpet sikkert i land. Michael Wils er uddannet elektronikmekaniker. Han har lige sat sig tilbage til computerskærmen efter en sen omgang aftensmad. Michael arbejder i operationsbunkerens System Administration Center, som er bunkerens it-rum. Her holder vagten døgnet rundt øje med computersystemerne på Søværnets egne skibe, deres trafiksystem TSS og det internationale elektroniske søkort MCCIS. It-vagten lukker for brug af MCCIS, når enhederne er i havn. Nu ringer en enhed til Michael Wils og beder ham åbne for adgang til MCCIS, så skibet kan navigere efter det, når det kommer ud i internationalt farvand. Undervejs modtager helikopterbesætningen over radionen opdaterede informationer om situationen. Heldigvis har den 36-årige fisker, der faldt over bord, en redningsvest på. Besætningen i helikopteren tænder for de varmesøgende kameraer. Efter kun 13 minutter i luften får besætningen i helikopteren øje på manden, der ligger og basker rundt i det mørke vand. Helikopterens redder fires ned i en wire, og får fat i den frysende fisker. Vel oppe i helikopteren bliver han undersøgt af lægen. Samtidig underretter seniorsergent J. R. Bygebjerg Læsø Redningsstation, der sender et skib ud for at fragte fiskerens kutter i havn. NR årgang 7

8 TEMA: Nationale operationer SAMSØs sidste togt ~ Snart er en epoke forbi. Den gamle orlogskutter SAMSØ sejlede i marts ud på sit sidste togt. I 40 år har den været en del af den danske flåde, men tiden og udviklingen er løbet fra den gamle tøs. En tidlig februarmorgen sidder marinekonstabel Sophus Høgh på broen på SAMSØ. Han styrer skibet roligt gennem det næsten blikstille vand, mens Bornholms sneklædte klipper i skinnet fra solen skifter farve fra hvid og kold til mørkegul og lun. Sophus er 30 år og har sejlet på SAMSØ siden juni i fjor. Men han føler allerede et tæt forhold til den gamle kutter, som snart ryger på auktion og sælges til højestbydende. Nyere og mere moderne skibe skal overtage opgaverne. Gammel og smuk Her er dejligt stille og roligt, og det giver en helt speciel fred i sindet, fortæller Sophus melankolsk. Han styrer skibets kurs med tommelfingeren ved hjælp af det lille elektriske ror, der teknologisk har overhalet det gamle skibsror indenom. Stolt: Chef på SAMSØ, premierløjtnant Anders Overballe, er stolt af at have sejlet kutter. Det er alle de små lyde, man vænner sig til. Træværket, der knirker. Motoren, der brummer. De gamle instrumenter, der klikker og tikker i takt. Og lyden af skuden, der tøffer. Det giver en indre ro, og så føler man sig hjemme. Den form for stemning kan man ikke tage med over på et nyt skib. Det tager tid for en skude at opbygge sin egen charme på den måde, forklarer Sophus. 8 Søværnet

9 I havn: SAMSØ er gået til kaj i Rønne for sidste gang. TEKST OG FOTO: MORTEN SCHEELSBECK, JOURNALISTELEV, SOK Og både charme og sjæl har skibet, som ved første øjekast ligner en lille, grå fiskerbåd. Men Sophus synes, den er smuk. Selvom den er gammel. For langsom til fremtiden Det er også tydeligt, at SAMSØ er en ældre sag. Tingene har været flittigt brugt, og det har sat sit præg. Skibet er nu et produkt af 40 års sejlads med, hvad dertil hører men det er samtidig en del af charmen, mener besætningen. Skibet har sit eget liv. Sin egen historie. SAMSØ blev sat i vandet den 14. juni 1969 fra Svendborg Skibsværft og har siden været en del af den danske flåde. Den 25 meter lange kutter med den ni mand store besætning sejler på en god dag 12 knob med hjælp fra de 500 hestekræfter i dieselmotoren. Skibet sejler i dag i farvandet omkring Bornholm, hvor opgaverne skifter mellem alt fra almindelig patruljering og arbejde som politimyndighed til opgaver i forbindelse med redningsaktioner og miljøfarlige situationer. Den kan deltage i alt det, de andre og større skibe kan bare i et andet tempo. Netop hastigheden på skibet er en vigtig faktor, og her kan SAMSØ altså ikke følge med. De nye skibe, der skal overtage opgaverne, sejler over dobbelt så hurtigt, og det giver automatisk en langt større flade at operere på. I spidsen for en epoke Premierløjtnant Anders Overballe er chef på SAMSØ. Han er 27 år og har været i Søværnet i snart ni år. Han har været glad for at have ansvaret for kutteren, besætningen og de mange forskelligartede opgaver i halvandet år, og han kommer til at savne det: Jeg er utroligt stolt over at have stået i spidsen for den epoke, som orlogskutterne nu engang er. De er blevet kaldt Søværnets arbejdsheste, fordi de konstant tøffer rundt og varetager vigtige opgaver. Men nu er epoken slut, og de har gjort det godt. Selvfølgelig kunne de godt sejle videre, men tiden og teknologien er løbet fra dem, og sådan vil det jo også engang gå for de næste skibe, fortæller Anders. Han står og læner sig op ad det gamle ror på broen på SAMSØ. Fra broen kan man faktisk se hele skibet og følge med i det hele, og netop de små og intime forhold har en ganske speciel indvirkning på livet ombord. Småt men godt Skibets besætning er et lille team, der bor og arbejder meget tæt sammen. De seks menige sover i samme lukaf, og når man hele tiden er så tæt sammen på så lille et område, så følger man også ekstra meget med i, hvordan kollegerne har det. Vi sætter os hurtigt ind i hinandens liv og interesserer, og det kan godt komme til at virke en anelse familieagtigt ment på den positive måde. Vi er en spraglet blanding af ældre og unge med forskellige baggrunde og syn på livet. Men vi mærker ikke aldersforskellen som andet end et plus. De ældre har måske mere erfaring, mens de unge ser nyt på tingene. Vi danner en kæde, vi passer på hinanden, og vi vil komme til at savne det, fortæller konstabel Peter Cronval over middagen, der denne aften består af benløse fugle og kartoffelmos. En anden konstabel tilføjer: Fællesskabet er noget specielt her. Vi føler ikke, vi bor trangt. Det er småt men godt. Vigtige orlogskuttere Anders Overballe spiser også benløse fugle, mens han med det ene øje følger med i aftenens nyheder i fjernsynet: Jeg har virkelig været glad for at løse de opgaver, vi med SAMSØ har været sat over for i de danske farvande. Det er vigtige opgaver, og det har været spændende og udfordrende opgaver. Ikke mange danskere på gaden ved, at flere små orlogskuttere døgnet rundt sejler omkring og varetager landets interesser på søen. Men for os har det været en dejlig tid. Det er noget, jeg altid vil huske tilbage på med stolthed og tilfredshed, fortæller kutterchefen. Den 26. marts lagde SAMSØ til kaj for sidste gang efter 40 års tro tjeneste i den danske flåde. Charme og sjæl: Marinekonstabel Sofus Høgh kommer til at savne kutterens charme og sjæl. NR årgang 9

10 TEMA: Nationale operationer På patrulje med FREJA være nogle skuffer, der skal tømres sammen, eller et skab, der skal sættes op. Besætningen har stadig indretningsprojekter at gå i gang med i døgnets stille stunder. Vi har fået mere lys og mere plads, men også mere travlt Dertil kommer al den nye teknik som blandt andet styremaskinen og lænsesystemet. Det tager tid at blive helt fortrolig med al elektronikken. Så der er rigeligt for besætningen at tage sig til om bord. Ikke mindst maskinfolkene er kommet på noget af en opgave. ~ I sommer blev det nye standardfartøj FREJA indsat som afløser for orlogskutteren BARSØ. Kutteren er nu solgt, og besætningen er flyttet over på FREJA. Det har været en omvæltning. Sejladsen er frisk, og skummet sprøjter for boven. FREJA er på vej ud på farvandsovervågning ved Bornholm. Vel ude af Rønne havn kommer der gas på maskinen, og farten når op på godt 25 knob. Det nye standardfartøj kan overhale de fleste af Søværnets øvrige skibstyper. Skibets grå maling skinner. Pladsen er rigelig. Og mandskabet, der på orlogskutteren gik til køjs i ét seks-mands lukaf, bor på FREJA i velindrettede to-mands lukaf er. Hurtigkutter er besætningens kælenavn for det nye moderne skib. Besætningen har taget den hyggelige omgangstone mand-og-mand-imellem med over på FREJA. Alligevel er meget anderledes i sammenligning med den gamle orlogskutter fra 1960 erne. Elektronikken Det spritnye skib FREJA blev indsat som patruljefartøj i starten af sommeren 2008, men endnu har den ni mand store besætning ikke helt fået sig indrettet med alt grej på den rette hylde. Det kan En udfordring Det er en udfordring med det her skib. Der er mere at lave, og der er meget elektronik, som kan gå i stykker. På kutteren kendte Kim og jeg hver en bolt, siger Mester, teknikbefalingsmand Per Sørensen. Og marinespecialist Kim Rasmussen nikker: Det er første gang, at jeg arbejder på et nyt skib. Det er godt og spændende, men motoren og kutteren var enklere, og alting foregik i et andet tempo. Som et ægteskab Kim Rasmussen har sejlet kutter i 13 år, og før da var han 12 år på Søværnets mineenheder. Gennem stort set alle årene har han fulgtes med Nikolaj Johansen, der er elektriker på FREJA. 10 Søværnet

11 TEKST OG FOTO: PERNILLE KROER, SOK De to gik på EFG-kursus sammen på teknisk skole i starten af 1980 erne. De har været sammen næsten siden. Også marinespecialist Ole Dreier er en af de erfarne kuttersejlere, der er flyttet med over på FREJA. De tre garvede søfolk kender hinanden som i et ægteskab. De behøver ikke at snakke så meget. Det er måske en anden grund til, at det har været en omvæltning at flytte til det nye skib: Vi har fået mere lys og mere plads, men også mere travlt. Og fordi vi er på et nyt skib, har vi alles opmærksomhed og mange gæster. Forstå mig ret, det er dejligt at have besøgende om bord, men det er vi ikke vant til fra kutterne, siger Ole Dreier. Og det forstås. Med en besætning på kun ni mand, for hvem skibet både er arbejdsplads og hjem i de to uger, et togt varer, opstår der en familiær sfære, som en gæst ikke er en del af. Det mærkes særligt, når der falder ro på skibet. På kutteren kendte Kim og jeg hver en bolt Tid til privatliv Da ankeret smides for natten ud for Nexø, bliver skibet næsten som et hjem. Ude agter rumler vaskemaskinen og tørretumbleren. På broen har elektriker Nikolaj Johansen og de to yngste om bord, dæksgasterne Thomas Hjarsbæk Rasmussen og Daniel B. Hansen stukket hovederne sammen omkring en bærbar computer. Det militære fodtøj er skiftet ud med klipklappere og sandaler. Fra kabyssen siver duften af frikadeller med broccoli. Kok Michael Ferdinandsen er klar med dagens ret. Efter aftenskafningen bliver skibet stille. Besætningen siver hver til sit. I mørket på broen tager ankervagten sin tørn. Alene med sine egne tanker. Det er blevet tid til privatliv. Fornem opgave Seks nye standardfartøjer skal forbedre overvågningen af danske farvande Et døgn på farvandsovervågning med FREJA bekræfter skibschef Jens Hyllested Pedersens konstatering: Der sker ikke meget ved Bornholm, og slet ikke i januar. Faktisk skete der intet alarmerende overhovedet på havet rundt om Bornholm i det døgn, SØVÆR- NET var med på patrulje med FREJA. Alligevel er det nødvendigt, at Søværnet patruljerer i området, og i de øvrige danske farvande. Farvandsovervågning er vores fornemste opgave, fordi vi dermed hævder Danmarks suverænitet. Når vi så alligevel er her, holder vi øje med søfarten og miljøet og deltager i eftersøgnings- og redningsaktioner, hvis de opstår, siger Jens Hyllested Pedersen. Han står i spidsen for implementeringen af de seks nye standardfartøjer af DIANA-klassen, som FREJA er ét af. Fem nye skibe er allerede sat i søen: DIANA, FREJA, HAVFRUEN, NAJADEN. Endnu et nyt skib er på vej, og til august indsættes det sidste af de nye fartøjer. DIANA-klassen skibene afløser seks orlogskuttere foruden tre standardflex-fartøjer, som skal udfases i det indeværende Forsvarsforlig. Med en tophastighed på 25 knob sejler de nye fartøjer væsentligt hurtigere end de gamle orlogskuttere og har dermed en længere rækkevidde. Heller ikke standardflex-fartøjerne, der maksimalt kan sejle 17 knob, kan ikke følge med DIANA-klassen skibene. NR årgang 11

12 Sort arbejde Søværnets fire miljøskibe rydder op på havet, når andre sviner. Skibene er efterhånden oppe i årene, men besætningerne er rutinerede, og de har prøvet lidt af hvert i tidens løb. ~ Et af de store miljøskibe er GUNNAR SEIDENFADEN. Skibet er på patrulje omkring 120 dage om året og indgår også i almindelig farvandsovervågning. Men sker der olieudslip til søs, er det beskidt og sort arbejde at suge olien op fra havoverfladen. Flydende beredskab Den faste besætning består af fire officerer, tre sergenter og ni menige. I alt 16 mand men skibet er faktisk så stort, at der ville være plads til 16 mere. Chef ombord er orlogskaptajn Svend Søndergaard. Han er 56 år har været sømand, siden han var 17 år. Han er tilfreds med de forskellige typer af opgaver, som han betegner som vigtige: Vores vigtigste opgaver er selvfølgelig at være flydende beredskab i forhold til miljøulykker, men vi beskæftiger os også med meget andet. Det er jo ikke raketvidenskab at sejle miljøskib, men vi gør meget ud af at holde det hele ved lige. forklarer han. Rutineret besætning På Gunnar Seidenfaden er besætningen et meget solidt fasttømret hold. Flere af sømændene har sejlet på skibet i mere end 20 år. Det vil sige, fra før Søværnet overtog ansvaret for miljøskibene fra Miljøstyrelsen. Den rutine, besætningen repræsenterer, er vigtig for alle ombord. Frederik Malmborg er seniorsergent og leder af dækket på skibet. Han har senere på året 25 års jubilæum i Søværnet og ved, hvor meget en rutineret besætning betyder for et skib af Gunnar Seidenfadens type. Pudsenæsemand på dækket Det er guld værd at have de ældre sømænd med ombord. Det er jo vigtigt at beholde den ekspertise, vi har på skibet. FAKTA OM MILJØSKIBENE Søværnets Operative Kommando har ansvaret for bekæmpelse af olieforurening i de danske farvande. SOK råder over de to store miljøskibe Gunnar Seidenfaden og Gunnar Thorson samt de to mindre miljøskibe, Mette Miljø og Marie Miljø. Når de ikke er på vandet, ligger skibene klar til udrykning i Korsør og København. De to store skal kunne rykke ud med 16 timers varsel, mens de to små skal være klar på kun en enkelt time. Da skibene blev søsat tilbage i 1981, var de ejet af Miljøstyrelsen, der dengang stod for kontrollen med muligt miljøfarlige hændelser på havet, men i 1996 overtog Søværnet tjansen og dermed også de fire skibe. Test: Udstyret testes jævnligt. Her er det pumpen til olieledningerne, der kigges efter i sømmene. 12 Søværnet

13 TEKST OG FOTO: MORTEN SCHEELSBECK, JOURNALISTELEV, SOK Det giver en ro blandt alle. Hvem andre end garvede sømænd fra miljøskibe ved for eksempel, at det er vigtigt at have en pudsenæsemand, hvis man havner i et oliehelvede? Man kan jo ikke pudse sin næse eller klø sig i øjet, hvis man har olie på hænderne. Det er den slags, de erfarne sømænd husker, fortæller Frederik Malmborg med et smil på læberne og en pibe vippende i mundvigen. Tingene foregår i et roligt men seriøst og effektivt tempo, men der er bestemt ikke nogen panik her. Vi har det generelt rigtigt fedt, og vi hygger os, men vi er selvfølgelig klar, hvis der skulle ske noget, forsikrer han. SIDSTE NYT OM MILJØSKIBENE På baggrund af en kapacitets- og risikoanalyse, som Forsvarsministeriet har fået udarbejdet, er det blevet besluttet fra politisk hold, at Miljødivisionen flyttes fra København til Frederikshavn. Vurderingen er, at risikoen for store miljøkatastrofer grundet olieudslip er større i Kattegat og ved Skagen end i Øresund. Derfor skal beredskabet i den nordlige del af dansk farvand opprioriteres. Baggrunden er blandt andet den nye, store olieterminal i Rusland, Primorsk, hvorfra mange større olieskibe sejler igennem de danske farvande. De store tankere er ganske enkelt for store til at kunne komme igennem Øresund, når de er lastede. For at styrke beredskabet i København får miljøberedskabet til gengæld fremover hjælp fra to marinehjemmeværnsfartøjer, der begge sejler med 300 meter flydespærre, hvis uheldet skulle være ude. Ændringen træder i kraft den 1. september i år. Han er ansvarlig for, at udstyret på dækket altid virker, som det skal. Månedlig test af udstyr Det vigtige udstyr tæller blandt meget andet slanger til at suge tynd olie op med og en samlebåndslignende maskine, der, hvis olien er rigtigt tyk, praktisk talt ruller olien op i skibets store ekstratanke. Gunnar Seidenfaden har plads til at kunne suge op til 300 ton olie op. Udstyret bliver prøvet af en gang om måneden, og det betyder, at samlebåndet skal i vandet, slangerne skal suge, og kranerne skal testes. Der har endnu ikke været komplikationer ved denne form for månedlige test, så selvom udstyret er ved at være lidt oppe i årene, giver det altså ingen problemer. Frederik Malmborg står med piben i munden og ser til, mens udstyret sættes tilbage på plads. Heller ingen problemer denne gang. Gunnar Seidenfaden er klar, hvis det skulle blive nødvendigt. Snart 25 års jubilar: Frederik Malmborg, seniorsergent og leder af dækket på GUNNAR SEIDENFADEN. Senere på året har han 25 års jubilæum i Søværnet. MILJØSKIBENE I AKTION : Tankeren PRESTIGE knækker midt over ud for den spanske kyst og udleder i alt ton olie i havet. Olien trænger op på hele kysten langs Vesteuropa, og danske miljøskibe deltager i operationen, der bliver en af historiens mest omfattende. 2003: Den 31. maj kolliderer den kinesiske bulk carrier FU SHAN HAI med et polsk fragtskib ud for den bornholmske kyst. Brændstoffet fra FU SHAN HAI medfører en større forurening af både danske og svenske kyster og farvande. Samtlige danske miljøenheder bliver sendt til katastrofen for at deltage i operationen, og de får hjælp af tyske og svenske miljøskibe. 2004: 21 gange blev danske miljøskibe sendt ud til grundstødninger, hvor der var risiko for olieudslip, men i ingen af tilfældene skete der skade på miljøet. 2005: I første halvdel af året blev miljøfartøjer sendt til en mindre oprydningsaktion i Storebælt, og derudover var Søværnets miljøskibe indsat i forbindelse med 27 grundstødninger. 2006: Miljøberedskabet deltog i 28 grundstødninger med risiko for olieudslip. 2007: 23 gange blev skibene involveret i grundstødninger, men i ingen af tilfældene blev der konstateret olieudslip. NR årgang 13

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn.

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 356 Offentligt OMTRYK Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Jeg er premierløjtnant og chef for Miljøfartøjet Marie

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og Automatisk Identifikations System (AIS). Denne indsats

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

kan standse lystsejlere

kan standse lystsejlere Bådmagasinet har spurgt advokatfi rmaet Delacour, der er eksperter i maritim jura, Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om, hvem der kan tilbageholde en lystbåd, hvis det er uforsvarligt, at

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Neden for gennemgås de respektive skibsklasser, idet der for de enkelte klasser anføres en vurdering af deres levetid.

Neden for gennemgås de respektive skibsklasser, idet der for de enkelte klasser anføres en vurdering af deres levetid. NOTAT MILJØSKIBENES LEVETID Baggrund Som opfølgning på samrådet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. marts 2008 beskriver nærværende notat den forventede levetid for de nuværende miljøskibe. Miljøskibene

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Det skulle have været den sidste tur med toldpatruljefartøjerne.

Det skulle have været den sidste tur med toldpatruljefartøjerne. SKATs sidste sejltur? Både: Der er en lang tradition for toldkontrol til søs. En helt nødvendig opgave, når suveræniteten ved EU s toldgrænser skal opretholdes. Men den er måske snart slut i SKAT - i hvert

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24 4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job 38 1-11; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; 696-150; 750; 192 (alterg,); 24 Lad os bede: Herre, lær os at kende dig i livets storme. Når vores egen grænse er nået. Na

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014. Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014. Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00 AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE AUGUST 2014 Piffissaqmi nal. ak./tidspunkt : 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 12. august 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Nyhedsbrev fra Olfert Fischer, Baltops 2008

Nyhedsbrev fra Olfert Fischer, Baltops 2008 Nyhedsbrev fra Olfert Fischer, Baltops 2008 Ny ombord Mærkelige ord, løsrevne engelske fagudtryk og mange mange forkortelser flyver gennem luften i en samtale mellem besætningsmedlemmer på Olfi. For en

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Rigsfællesskabet Miljø Størrelsesforhold Grønland Udfordring nye ruter Udfordring Udfordring

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere