Indhold. Brøndby Cup 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Brøndby Cup 2015"

Transkript

1

2 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11) Da Daniel Agger sejrede i Brøndby Cup (When Daniel Agger won Brøndby Cup, page 20) Per Nielsen - fra anfører til cheftræner (Per Nielsen - from Captain to Head Coach, page 34) Dagsprogram (Schedule, page 43) Oversigtskort (Map, page 47) Brøndby Stadion oversigtskort (Brøndby Stadium Map, page 48) Lebogang Phiri: Brøndby Cup er et springbræt til at blive en professionel fodboldspiller (Lebogang Phiri: Brøndby Cup is a springboard to becoming a professional footballer, page 56) Simone Boye: Mød Danmarks bedste fodboldspiller (Meet Denmark s best footballer, page 64) Turneringsreglement (Tournament information, page 68) Madplan (Food at Brøndby Cup, page 77) Brøndby Cup reglement (Brøndby Cup Rules, page 83) Tøjvask (Laundry, page 85) Holdoversigt (Teams, page 86) Busplan (Bus timetable, page 99) Samarittertelt (First Aid tent, page 103) Ris/ros (Good or bad, page 106)

3

4 Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup - En oplevelse for livet Velkommen til Brøndby Cup Fra den 25. juli til den 29. juli dyster fodboldglade piger og drenge fra ind- og udland på banerne omkring Brøndby Stadion. Ungdomsturneringen er både for bredde- og elitefodboldspillere i aldersgruppen U10- U19. Turneringen foregår på Brøndbys store anlæg, der består af 19 græsbaner og tre moderne kunstgræsbaner. Indkvarteringen foregår på skoler, der ligger i gåafstand til banerne. I alle årene har Brøndby Cup været afviklet udelukkende med hjælp af frivillig arbejdskraft. Klubbens ledere, trænere og andre ildsjæle bruger en uge af deres sommerferie for at turneringen kan blive en succes for alle holdene, deltagernes forældre og for Brøndby IF. I år er omkring 100 frivillige involveret i afviklingen af Brøndby Cup. De frivillige laver blandt andet mad til alle baneholdene, løser logistiske opgaver og hjælper til i indkvarteringen. I Brøndby IF er vi så privilegerede, at råde over mange dygtige ildsjæle, som det blandt andet kræver for at få en stor turnering - som Brøndby Cup - til at blive en enestående oplevelse for alle. Klubberne er afhængige af de frivillige ildsjæle. Derfor skal vi også huske at værne om dem. Livet udenfor klubberne har ændret sig gennem de sidste mange år. Den tid hvor folk viede hele deres liv til en klub er forbi. Den type mennesker findes ikke mere. I dag er de frivillige, folk som i forvejen har travlt, så når de giver en hånd med i klubben, kan man ikke længere tillade sig at tage hele armen. Alt for mange ildsjæle brænder sig selv ud. Det skal vores ildsjæle ikke. Jeg ønsker derfor, at modernisere klubben, så den bliver anno I Brøndby er vi igang med at kigge på en ny organisation, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og moderne fodboldledelse. Folk skal ikke overbebyrdes, men føle at de bidrager med kvalitet. Før var det de få frivillige, som havde mange opgaver. Fremover vil det være de mange, som hver især løser færre opgaver for klubben. Det er Brøndby Cup et godt eksempel. Vi har en fast stamme af frivillige, der bruger en uge om året på Brøndby Cup. BRØNDBY CUP 2015 I år har Brøndby Cup også fået en ny struktur. I kan derfor se frem til en ny og forbedret turnering på alle områder. Vi håber, at der kommer en masse positive tilbagemeldinger. Eliteturneringen er blevet en kæmpe succes. I år har vi valgt at forbedre breddeturneringen med flere breddehold. Samtidig vil 4 YOU ARE WELCOME

5 Brøndby Cup 2015 turneringen blive afviklet over færre dage for de enkelte breddehold. Vi ser frem til at hele området omkring Brøndby Stadion kommer til at summe af liv. Det er vores mål, at Brøndby Cup udvikler sig til den største fodboldturnering i Østdanmark - både elite- og breddeturneringen. Derfor håber jeg, at klubberne støtter op omkring Brøndby Cup. bliver en oplevelse for livet. Og så håber jeg, at I vil komme igen. Hjertelig velkommen til Brøndby. Christian Barrett, Formand, Brøndby IF Mange klubber vælger at tage til Sverige, Jylland eller Holland. Jeg læste sågar om fire danske hold, der havde spillet sig i semifinalerne til et stævne i Holland. Så langt behøver man altså ikke at rejse. Vi har det hele her på Danmarks bedste anlæg. Kom til Brøndby Cup hvert år, så vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i turneringen. Brøndby Cup er der, hvor fodbolden viser et andet ansigt, hvor der opstår venskaber på tværs af klubber, regioner og landegrænser. Det er altid spændende at møde udenlandske hold. I år kommer der også hold fra flere forskellige lande. Vi håber, at alle - børn, unge, forældre, spillere, trænere, ledere, dommere og frivillige - må få en fantastisk uge og at det 5

6 Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup An experience for life Welcome to Brøndby Cup From the 25 to 29 July, football loving girls and boys from Denmark and abroad will compete on the pitches around Brøndby Stadium. The youth tournament is for both elite and amateur level from ages The tournament takes place at Brøndby IF s large football facility that consists of 19 grass pitches and three modern artificial turf pitches. Housing is at local schools within walking distance of the pitches. In all the years Brøndby Cup has been held, it has solely been run with help from volunteers. The club s directors, coaches and other passionate people from the club use a week of their summer holiday so that the tournament can been a success for all the teams, the participants and parents and for Brøndby IF. This year over 100 volunteers are involved in the hosting of Brøndby Cup. The volunteers make food to all the teams, solve logistical tasks and help with accommodation. At Brøndby IF we are privileged to have some many talented passionate people that is required to host a large tournament such as Brøndby Cup to make it a unique experience for everyone. The clubs are dependent on passionate volunteers. That is why we need to look after them. Life outside the clubs has changed a lot throughout time. The time when people dedicated their lives to the club is over. Those types of people do not exist any more. Today the volunteers are already busy, so when they offer their help, we cannot exploit them. Far too many volunteers suffer from burnout. Brøndby s volunteers must not experience that. I therefore want to modernise the club to make it fur for At Brøndby we are looking at making a new organisation that centers around the individual and at modern management. People should not be overly burdened, but feel that they participate and contribute with added value. Before we had a few volunteers with many tasks. In the future, it will be the many who individually take on responsibility of fewer tasks. Brøndby Cup is a good illustration of this. We have a group of the same volunteers who are willing to use a week every year on Brøndby Cup. BRØNDBY CUP 2015 This year Brøndby Cup has a new structure. You can therefore look forward to a new and improved tournament in every way. We hope we receive many positive reactions. The elite tournament is a huge success. This year we have chosen to improve the amateur tournament with more teams. The tournament will also take place over a shorter period for the individual teams. 6 YOU ARE WELCOME

7 Brøndby Cup 2015 The whole area around Brøndby will be buzzing with life and various activities. It is our goal that Brøndby Cup becomes the largest football tournament in Eastern Denmark both elite and amateur. I hope, therefore that the clubs support Brøndby Cup. A lot clubs choose to travel to Sweden, Jutland or Holland. I even read about four Danish teams that reached the semifinals at a tournament in Holland. You do not need to travel that far to play a challenging tournament. We have it all here at Denmark s best football ground. Come to Brøndby Cup every year, so we can maintain and improve the quality of the tournament. Brøndby Cup is where football shows its other face, where friendship blossoms between clubs, regions and national borders. It is always exciting meeting foreign teams. This year again, many teams from abroad are participating. We hope that everyone children, youth, parents, players, coaches, managers, referees and volunteers all have a wonderful week and that it is an experience for life. And I hope to see you again another year. Warm welcome to Brøndby. Christian Barrett, Chairman, Brøndby IF 7

8 Professionel sportsfotograf Magnus Arnason fra Arnason.dk - Sportsfoto dækker hele Brøndby Cup. Arnason.dk - Sportsfoto fotograferer mere end 50 superligakampe om året, A-landskampe, Europa Cup kampe f.eks. Champions League og er fast fotograf for Brøndby IF. Men i disse dage er det kampene ved Brøndby Cup 2015 som fotografers. Udover at Arnason.dk kan mødes på de mange fodboldbaner så kan du også besøge fototeltet. I fototeltet kan man se en udstilling af forskellige produkter med foto på som man kan bestille med billederne fra Brøndby Cup. Ønsker du at Arnason.dk fotograferer din kamp under Brøndby Cup er det også i fototeltet du henvender dig. F.eks. kan du få et fodboldplakat med grafik med spillerens navn og nr. Det koster ikke noget at få din kamp fotograferet. Fotografen forsøger at opfylde alle ønsker men med så mange kampe er det ikke altid muligt. I fototeltet er det også muligt at se udvalgte billeder fra dagen før på en skærm eller udfordre sine holdkammerater i Fifa 15 på PS4. Alle billederne der tages ved Brøndby Cup kan bestilles på hjemmesiden: Billederne vil løbende komme på hjemmesiden i ugerne efter Brøndby Cup. Har i nogle spørgsmål kontakt fototeltet eller smid en mail på 8 Besøg Fototeltet eller

9 Brøndby Cup 2015 Stadionrundvisning/ Guide tour of the stadium Vil du gerne en tur rundt på Brøndby Stadion? Henvend dig i stævne sekretariatet. Do you want to discover Brøndby Stadium? Please contact the Tournament Office. Fakta Opført:1965 Ombygget: 2000/2001 Kapacitet: heraf siddepladser Tilskuerekord: Banestørrelse: 68x105m Banevarme: 16 grader Taget kan bære vægten af personbiler Stabl alle beton-elementer ovenpå hinanden og Mount Everest vil kun være 348 meter højere Stadion kan bære samtidigt hoppende fans Facts Build: 1965 Rebuild: 2000/2001 Capacity: hereof seats Highest attendance: Size of pitch 68x105m Soil heat: 16 degrees The roof can carry the weight of 3000 automobiles If you stack all the concrete elements on top of each other Mount Everest will only be 348 meters higherr Stadium can carry people jumping at the same time YOU ARE WELCOME 9

10 10

11 Brøndby Cup 2015 Telefonliste/Telephonelist Alarm (ambulance, brand, politi): Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet. Opgiv navn,adresse og hvilket telefonnummer du taler fra. Akuttelefonen: Taxi: Turneringsledelse (Kenneth M. Brogaard, eliteansvarlig): Turneringsledelse (Mohamed Saleh, turneringsansvarlig): Turneringsledelse (Michael B. Espersen, administration): Stævnesekretariatet: Hotel Idrættens Hus: First Hotel Emergency (ambulance, fire, police): Please state your name, adress and number. Stay by the phone untill your told otherwise. Doctor: Taxi Leader of tournament (Kenneth M. Brogaard, Elite tournament Organizer) Leader of tournament (Mohamed Saleh, tournament Organizer) Leader of tournament (Michael B. Espersen, administration) Tournamentsecretariat Hotel House of Sport First Hotel

12 På gensyn til BRØNDBY CUP DEN 30. JULI AUGUST

13 13

14 14

15 Brøndby Cup 2015 Da Daniel Agger sejrede i Brøndby Cup Af: Michael Henri Jadouin Fotograf: Flemming Alø Året er Det er juli måned, og sommersolen bager ned over banerne bag Brøndby Stadion. Området er fyldt med glade børn i fodboldtøj, og de mange kampe i årets Brøndby Cup er i fuld gang. På den ene bane spiller Brøndby IF s talentfulde drengehold, som tidligere på året har vundet både Sjællandsmesterskabet og pokalturneringen ganske suverænt. Træneren for Brøndby-drengeholdet bestående af spillere fra årgang 84 og 85 blev trænet af den legendariske ungdomstræner, Kim Krølle Hansen. På holdet er der flere talentfulde spillere, som de mange tilskuere hurtigt spotter. Fans af Brøndby IF vil nikke genkendende til navne som blandt andre Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft og Dennis Cagara. Nede i forsvaret løber der desuden en spinkel, langbenet gut rundt, som sidenhen skulle vise sig at få en stor karriere. Forsvarsspilleren dirigerer med holdkammeraterne og udviser en for sin alder bemærkelsesværdig ro og pondus. Navnet på den 14-årige knægt er Daniel Agger, og han er med til i 1998 at føre Brøndby IF s bedste drengehold til sejren i det års Brøndby Cup. AGGER FIK FOR MANGE KORT Dennis Cagara, der var holdkammerat og forsvarsmakker til Daniel Agger tilbage i 1998, husker det tydeligt. Cagara skulle selv sidenhen få sig en professionel karriere i klubber som tyske Hertha Berlin og Dynamo Dresden samt danske FC Nordsjælland, AGF og Lyngby. Han fortæller her om holdet fra dengang, om Daniel Agger og ikke mindst om deltagelsen i Brøndby Cup. - Vi havde et superfedt hold dengang. Der var mange talentfulde spillere på holdet fra både årgang 85 og 84, hvor Daniel Agger var en af de bærende spillere. I 1998 vandt vi en del, og vi løftede også pokalen i Brøndby Cup det år. - Agger var allerede dengang en fantastisk dygtig spiller, men han havde problemer med sit temperament, og det gav ham en del kort i kampene. Senere har han dog tydeligvis vendt aggressiviteten til noget positivt, lyder det fra Cagara. BRØNDBY CUP HAR SAT SIT PRÆG - Som spiller var Agger samme type som nu, dog spillede han også venstreback i de år, hvor jeg faktisk spillede en del i midterforsvaret. Men hans timing i indgrebene og blik for spillet var, som vi kender det fra Liverpool, landsholdet og Brøndby: Eminent, lyder det fra Dennis Cagara. >> 15

16 16

17 Brøndby Cup 2015 Han husker, at han, Agger og de øvrige spillere på holdet fra 1998 nød at spille Brøndby Cup af to årsager: - Jeg kan huske, at vi spillede en masse stævner i Danmark og andre lande, men at Brøndby Cup var noget ganske særligt. Dels var det på hjemmebane, og dels var der så mange hold fra forskellige nationer med. - Det var altid rigtig gode stævner at være med i, og noget af det bedste var at spille finale på bane 2 bag Brøndby Stadion. Det var en fantastisk oplevelse, og Brøndby Cup har uden tvivl sat et meget positivt aftryk på os fra dengang. I kølvandet på deltagelsen i Brøndby Cup og videre udvikling i Brøndby IF s talentafdeling blev først Dennis Cagara i 2002, og siden Daniel Agger i 2004 rykket op i Brøndby IF s Superligatrup af den daværende cheftræner Michael Laudrup. Særligt for Daniel tog karrieren derefter raketfart. Den unge forsvarsstyrmand indtog den bedste danske række lynhurtigt, og efter stor indflydelse på The Double, som Brøndby IF vandt i 2005, blev Agger i 2006 købt af mægtige Liverpool FC. Resten er historie, men det hele startede på banerne, hvor Brøndby Cup siden 1979 har haft talenter fra hele verden på græs. De selvsamme baner, som Daniel Agger nu er vendt tilbage til. YOU ARE WELCOME 17

18 HOME KIT 2015/2016 BRØNDBY SHOPPEN Brøndby stadion Brøndby Mandag til fredag kl Lørdag kl Kampdage: Åbent 3 timer før kampstart

19 19

20 20

21 Brøndby Cup 2015 When Daniel Agger won Brøndby Cup By: Michael Henri Jadouin Photographer: Flemming Alø The year is It is July and the late summer sun is baking down on the pitches behind Brøndby Stadion. The area is filled with happy children in football clothes and the many matches in that years Brøndby Cup are underway. On one pitch Brøndby IF s talented boys team are playing, who previously that year had won the Zealand championship and the Cup. The coach for Brøndby s boys team of players from year 1984 and 1985 was the legendary Kim Curly Hansen. The team had a number of talented players, who the spectators quickly spot. Fans of Brøndby IF will recognize names such as Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft and Dennis Cagara. In defense, a skinny, long-legged boy runs around who would later have a splendid career. The defender barks orders at his teammates and demonstrated a calm and authority above his age. The name of the 14-year-old boy is Daniel Agger, and he led his team in 1998 to victory in that year s Brøndby Cup. AGGER RECIEVED TOO MANY CARDS Dennis Cagara, who was teammate and defensive partner to Daniel Agger back in 1998, remembers it clearly. Cagara himself had a professional career that took him to German clubs Hertha Berlin and Dynamo Dresden and Danish FC Nordsjælland, AGF and Lyngby. He explains about the team from back then with Daniel Agger and not least Brøndby Cup. - We had an amazing team then. There were many talented players on the team from the class of 1985 and 1984, where Daniel Agger was one of leading players. In 1998, we pretty much everything there was to win, and we won the Brøndby Cup that year. - Agger was already then an amazing player, but he had a problem with his temper, and that got him many cards in matches. However, later he has clearly utilized that temper to a positive aspect of his game, says Cagara. BRØNDBY CUP HAS MADE ITS MARK - As a player, Agger was the same type as he is now, but he also played leftwing back where I actually played central defense. However, his timing in challenges and his great view for the game, that we have come to appreciate from his time at Liverpool, the national team and Brøndby is amazing, underlines Dennis Cagara. He remembers that Agger the other players from the 1998 team enjoyed playing Brøndby Cup for two reasons: >> 21

22 ISKOLD NYHED

23 Brøndby Cup I remember we played a lot of tournaments in Denmark and abroad, but that Brøndby Cup was something special. Partly because it was our home ground, and also because so many different teams from abroad were there. - It was always a great tournament to play and the best part was playing the final on Pitch 2 behind Brøndby Stadion. It was an amazing experience and Brøndby Cup has without doubt left a very positive mark on us all. In the wake of the participating of Brøndby Cup and the further development in Brøndby IF s talent division Dennis Cagara was moved up in 2002, and Daniel Agger in 2004 to Brøndby IF s Superliga squad by the manager at the time Michael Laudrup. Especially for Daniel his career took flight after that. The young defender quickly established himself in the league and had a large part to play in The Double, that Brøndby IF won in Liverpool FC bought Agger in The rest is history, but it all started on the pitches where Brøndby Cup since 1979 has had talented footballers playing. The same pitches that Daniel Agger now has returned to. YOU ARE WELCOME 23

24 Holbæk Ny Maskinværksted Udsigts tårn i Kbh. nord Havn Tværvej Holbæk Tlf: Fax:

25 25

26 26

27 Brøndby Cup 2015 Per Nielsen - fra anfører til cheftræner Per Nielsen er tilbage i Brøndby. Denne gang som cheftræner for Brøndbys kvinder. Af: Michael Henri Jadouin Fotograf: Flemming Alø Den 1. januar overtog Per Nielsen posten som cheftræner for Brøndbys succesfulde kvindehold. Den tidligere Brøndby-anfører er glad for at være tilbage i Brøndby og for jobbet som cheftræner. - Jeg havde selvfølgelig mine betænkeligheder, fordi mit kendskab til kvindefodbold var begrænset, fortæller Per Nielsen og tilføjer: - Men meget af det er jo det samme som at træne herrerne. Man skal dog tale lidt anderledes til kvinderne. - Jeg lærer løbende og er foreløbigt yderst tilfreds med pigernes træningsiver, understreger han. Det nye samarbejde er da også kommet godt fra start. Brøndbys kvindehold er i skrivende stund ubesejret under Per Nielsen i 3F-ligaen. Da Per Nielsen stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller i 2008, og fortsatte han i stedet som assistenttræner for Brøndbys U19-hold. I 2011 forlod han Brøndby for at blive cheftræner for Hvidovre IF. - Jeg har taget lidt fra alle de trænere, jeg har haft gennem tiderne, siger Per Nielsen om trænergerningen og fortsætter: >> 27

28 Vi har alt til festen... Lej telte, borde, stole, service, slush-ice, popcornmaskine, forlystelser med mere Tlf: Mobil:

29 Brøndby Cup Selvfølgelig har jeg taget en del fra Michael Laudrup, men også Morten Olsen. Selvom jeg sad på bænken det meste af min landsholdskarriere, så trænede jeg jo alligevel mange år under Morten Olsen. Jeg har også taget noget med fra Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert og min tid som assistenttræner for John Ranum. - Jeg har taget lidt fra dem alle pånær René Meulensteen, understreger Per Nielsen. VILJEN Per Nielsen startede allerede som 6-årig med at spille fodbold i Brøndby. - Dengang spillede alle fodbold på skolerne i Brøndby og i gården derhjemme, fortæller Per Nielsen og fortsætter: - Jeg blev så bare hængende i klubben, mens de andre drenge hoppede fra med årene. - Jeg faldt hurtigt for kammeratskabet og livet herude i klubben, tilføjer han. Da Per Nielsen var 15 år gammel begyndte det med fodbolden for alvor at blive seriøst. - Som U17-spiller spillede jeg på 2. holdet ellers har jeg altid spillet på 1. holdet, fortæller Per Nielsen. - Andre spillere havde nok mere talent, men jeg havde viljen, tilføjer han. I 1993 får Per Nielsen seniordebut i Brøndby-trøjen. - Marc Rieper blev solgt til West Ham, så jeg skulle erstatte ham i midterforsvaret ved siden af Dan Eggen, erindrer han. - Jeg har mange minder fra dengang. Det der overskygger alt var, at spille de store kampe. At løbe ind på stadion og høre hele Faxetribunen, siger Per Nielsen og fortsætter: - Og så glemmer jeg aldrig sejren over Liverpool. Jeg har altid været Liverpool-fan, så det var noget helt specielt at slå dem. VIL VINDE ALLE KAMPE - Jeg skulle vinde alt som spiller, fortæller Per Nielsen og fortsætter: - Sådan er det også for Brøndbys kvinder. Jeg har overtaget et vinderhold fra Peer Lisdorf. Vi skal selvfølgelig vinde mesterskaber og pokaltitler hvert år, men vi skal også blive bedre år for år - både som hold og som spillere. En af de første store udfordringer som cheftræner for Brøndbys kvinder blev Champions League kvartfinalen mod Linköping. Brøndby vandt 1-0 i det første opgør på udebane. - Jeg vil gerne i den semifinale. Jeg vil vinde alle kampe, siger Per Nielsen. I skrivende stund har Brøndby spillet sig i semifinalen, hvor de efter alt at dømme skal møde tyske Frankfurt. - Alle de resterende hold i Champions League har en vis klasse. Alle vil vinde Champions League, siger Per Nielsen, der håber på endnu en triumf. Som fast mand i midterforsvaret var Per Nielsen med til at vinde fem danske mesterskaber og fire pokaltitler med Brøndby. Han nåede at spille 548 officielle kampe for Brøndby IF og score 26 mål, inden han lagde støvlerne på hylden. YOU ARE WELCOME 29

30 Transport Solmarksvej Brøndby Tlf Selskov ApS Gammel Køge Landevej Vallensbæk Strand Tlf:

31 Klar til hus & have på 24 timer Med AL Boligklar rydder vi skrivebordet, når dit boligkøb kræver det. Book et boligmøde med 1 times varsel, og få svar indenfor 24 timer. Læs mere på al-bank.dk/boligklar. Banegårdsvej 9 I 2600 Glostrup I

32 A.A. EL-CENTER A/S Sofielundsvej Glostrup 32

33 33

34 34

35 Brøndby Cup 2015 Per Nielsen - from Captain to Head Coach Per Nielsen is back at Brøndby. This time as Head Coach for Brøndby s women. By: Michael Henri Jadouin Photographer: Flemming Alø The 1st January, Per Nielsen took over the reigns as head coach for Brøndby s successful womens team. The former Brøndby captain is happy to be back at Brøndby and for the job as head coach. - I did of course have some second thoughts, because my knowledge of womens football was limited, explains Per Nielsen and adds: - But in the end most of coaching is the same for women and the men. But you do have to speak differently to women. - I am constantly learning and am currently extremely satisfied with the girls appetite for training, he underlines. The new cooperation has also started well. Brøndby s women team is at the time of this article currently undefeated in the 3F league with Per Nielsen as head coach. When Per Nielsen stopped his active career as a footballer in 2008 he became assistant coach for Brøndby s under 19 team. In 2011 he left Brøndbt to become head coach for Hvidovre IF. - I have taken a little from all the managers and coaches I have had during my career, says Per Nielsen on the art of coaching and continues: >> 35

36

37 Brøndby Cup Of course I have taken a lot from Michael Laudrup, but also Morten Olsen. Even though I was on the bench the most of my Danish national team career, I still trained all the years with Morten Olsen as Denmark manager. I have also taken a lot from Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert and from my time as assistant manager for John Ranum. - I have taken a little from all of them except from René Meulensteen, underlines Per Nielsen. WILL-POWER Per Nielsen started playing football for Brøndby as a 6 year old. - At that time everyone played football at the schools in Brøndby and at home in the back yard, explains Per Nielsen and continues: - I just stayed at the club when all my friends left the club during my childhood. - I fell in love with the comradeship and life at the club, he adds. When Per Nielsen was 15-years-old, football became serious business. - For the under 17 team I played on the second team but other than that, I always played form the 1st team. Per Nielsen explains. - Other players were probably more talented, but I had the will power, he stresses. In 1993 Per Nielsen is given his senior debut for Brøndby. - Marc Rieper was sold to West Ham, so I had to replace him in central defence next to Dan Eggen, he tells. - I have many memories from my footballing career. But the things I remember the clearest were playing the big matches. To run on to the pitch from the tunnel and hear all of the Faxe stand, Per Nielsen says and continues: - And I will never forget the victory over Liverpool. I have always been a Liverpool fan, so it was very special to beat them. WILL WIN EVERY MATCH - I needed and wanted to win every match as a player, explains Per Nielsen and continues: - The same is true for Brøndby s women s team. I have inherited a winning team from Peer Lisdorf. Ofcourse we have to win championships and cups every year, but we also have to improve year by year both as a team and as players. One of the first challenges as head coach for Brøndby s women is the Champions League quarter final against Linköping. Brøndby won 1-0 in the first match away. - I want to reach the semi-final. I want to win every match, says Per Nielsen. At the time of writing, Brøndby have reached the semi-final, where they meet Frankfurt. - All the teams left in the Champions League have shown class and that they belong. Everyone wants to win the Champions League, says Per Nielsen, who hopes for another triumph. As a regular in central defence Per Nielsen managed to win five Danish championships and four Cup Winners medals with Brøndby. He played 548 official matches for Brøndby IF and scored 26 goals, before he retired. YOU ARE WELCOME 37

38 38

39 Brøndby Cup 2015 Brøndby IF inviterer til træner/leder aften lørdag den 25. juli kl Der kan tilmeldes 2 trænere/ledere pr. hold Bestyrelsesformand i Brøndby IF A/S Jan Bech Andersen Brøndby IF har de sidste 2 år været igennem en stor omstilling. Fra at være tæt på nedrykning fra Superligaen og i store økonomiske problemer til nu at være tilbage i toppen af dansk fodbold. Klubbens DNA talentudviklingen er speedet op og sat i system i Brøndby Masterclass ejerforholdet er ændret så det ikke længere er Brøndbyernes IF der er mest betydende aktionær i Selskabet, men Jan Bech Andersen som i dag er den største aktionær. Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen vil fortælle om sin vej ind i Brøndby IF, og hvad planerne er for fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man tilmelde sig i stævnesekretariatet senest lørdag den 25. juli kl

40 40

41 Brøndby Cup 2015 DAGSPROGRAM FREDAG DEN 24. JULI: Ankomst indkvartering og registrering Informationsmøde træner/ledere Klubhuset LØRDAG DEN 25. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Kick off på Brøndby Cup Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet Autografskrivning med spillere fra superligaholdet Event området Træner/lederaften, starter med stadionrundvisning (mødested ved receptionen på stadion), derefter indlæg af Jan Bech Andersen, bestyrelsesformand, i Brøndby IF A/S og efterfølgende hygge og socialt samvær i klubhuset. SØNDAG DEN 26. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Turneringen fortsætter Finaledag i Brøndby Mini Cup med præmieoverrækkelse Autografskrivning med Kvinde 1, vinderne af The Double og semifinalist i UEFA Womens Champions League Brøndby Shoppen åben Eventområdet Eventområdet åbent Superligakamp Brøndby IF - OB Brøndby Stadion MANDAG DEN 27. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Turneringen fortsætter Finaledag i Brøndby Bredde Cup med præmieoverrækkelse Eventområdet Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet TIRSDAG DEN 28. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Elite turneringen fortsætter Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet ONSDAG DEN 29. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Elite turneringen fortsætter finaledag med præmieoverrækkelse Eventområdet Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet Ret til ændringer forbeholdes YOU ARE WELCOME 41

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og talentudvikling har

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community Danish National Corporate Championship 2017 The golf tournament for the Danish business community National golf tournament for companies represented by one or more teams Tournament conditions: Played as

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011

Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011 Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011 Igen i 2011 byder Brøndby IF velkommen til en stor international ungdomsfodbold turnering Mange drenge og piger fra hele verdenen har gennem årene gæstet Brøndby

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere