Indhold. Brøndby Cup 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Brøndby Cup 2015"

Transkript

1

2 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11) Da Daniel Agger sejrede i Brøndby Cup (When Daniel Agger won Brøndby Cup, page 20) Per Nielsen - fra anfører til cheftræner (Per Nielsen - from Captain to Head Coach, page 34) Dagsprogram (Schedule, page 43) Oversigtskort (Map, page 47) Brøndby Stadion oversigtskort (Brøndby Stadium Map, page 48) Lebogang Phiri: Brøndby Cup er et springbræt til at blive en professionel fodboldspiller (Lebogang Phiri: Brøndby Cup is a springboard to becoming a professional footballer, page 56) Simone Boye: Mød Danmarks bedste fodboldspiller (Meet Denmark s best footballer, page 64) Turneringsreglement (Tournament information, page 68) Madplan (Food at Brøndby Cup, page 77) Brøndby Cup reglement (Brøndby Cup Rules, page 83) Tøjvask (Laundry, page 85) Holdoversigt (Teams, page 86) Busplan (Bus timetable, page 99) Samarittertelt (First Aid tent, page 103) Ris/ros (Good or bad, page 106)

3

4 Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup - En oplevelse for livet Velkommen til Brøndby Cup Fra den 25. juli til den 29. juli dyster fodboldglade piger og drenge fra ind- og udland på banerne omkring Brøndby Stadion. Ungdomsturneringen er både for bredde- og elitefodboldspillere i aldersgruppen U10- U19. Turneringen foregår på Brøndbys store anlæg, der består af 19 græsbaner og tre moderne kunstgræsbaner. Indkvarteringen foregår på skoler, der ligger i gåafstand til banerne. I alle årene har Brøndby Cup været afviklet udelukkende med hjælp af frivillig arbejdskraft. Klubbens ledere, trænere og andre ildsjæle bruger en uge af deres sommerferie for at turneringen kan blive en succes for alle holdene, deltagernes forældre og for Brøndby IF. I år er omkring 100 frivillige involveret i afviklingen af Brøndby Cup. De frivillige laver blandt andet mad til alle baneholdene, løser logistiske opgaver og hjælper til i indkvarteringen. I Brøndby IF er vi så privilegerede, at råde over mange dygtige ildsjæle, som det blandt andet kræver for at få en stor turnering - som Brøndby Cup - til at blive en enestående oplevelse for alle. Klubberne er afhængige af de frivillige ildsjæle. Derfor skal vi også huske at værne om dem. Livet udenfor klubberne har ændret sig gennem de sidste mange år. Den tid hvor folk viede hele deres liv til en klub er forbi. Den type mennesker findes ikke mere. I dag er de frivillige, folk som i forvejen har travlt, så når de giver en hånd med i klubben, kan man ikke længere tillade sig at tage hele armen. Alt for mange ildsjæle brænder sig selv ud. Det skal vores ildsjæle ikke. Jeg ønsker derfor, at modernisere klubben, så den bliver anno I Brøndby er vi igang med at kigge på en ny organisation, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og moderne fodboldledelse. Folk skal ikke overbebyrdes, men føle at de bidrager med kvalitet. Før var det de få frivillige, som havde mange opgaver. Fremover vil det være de mange, som hver især løser færre opgaver for klubben. Det er Brøndby Cup et godt eksempel. Vi har en fast stamme af frivillige, der bruger en uge om året på Brøndby Cup. BRØNDBY CUP 2015 I år har Brøndby Cup også fået en ny struktur. I kan derfor se frem til en ny og forbedret turnering på alle områder. Vi håber, at der kommer en masse positive tilbagemeldinger. Eliteturneringen er blevet en kæmpe succes. I år har vi valgt at forbedre breddeturneringen med flere breddehold. Samtidig vil 4 YOU ARE WELCOME

5 Brøndby Cup 2015 turneringen blive afviklet over færre dage for de enkelte breddehold. Vi ser frem til at hele området omkring Brøndby Stadion kommer til at summe af liv. Det er vores mål, at Brøndby Cup udvikler sig til den største fodboldturnering i Østdanmark - både elite- og breddeturneringen. Derfor håber jeg, at klubberne støtter op omkring Brøndby Cup. bliver en oplevelse for livet. Og så håber jeg, at I vil komme igen. Hjertelig velkommen til Brøndby. Christian Barrett, Formand, Brøndby IF Mange klubber vælger at tage til Sverige, Jylland eller Holland. Jeg læste sågar om fire danske hold, der havde spillet sig i semifinalerne til et stævne i Holland. Så langt behøver man altså ikke at rejse. Vi har det hele her på Danmarks bedste anlæg. Kom til Brøndby Cup hvert år, så vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i turneringen. Brøndby Cup er der, hvor fodbolden viser et andet ansigt, hvor der opstår venskaber på tværs af klubber, regioner og landegrænser. Det er altid spændende at møde udenlandske hold. I år kommer der også hold fra flere forskellige lande. Vi håber, at alle - børn, unge, forældre, spillere, trænere, ledere, dommere og frivillige - må få en fantastisk uge og at det 5

6 Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup An experience for life Welcome to Brøndby Cup From the 25 to 29 July, football loving girls and boys from Denmark and abroad will compete on the pitches around Brøndby Stadium. The youth tournament is for both elite and amateur level from ages The tournament takes place at Brøndby IF s large football facility that consists of 19 grass pitches and three modern artificial turf pitches. Housing is at local schools within walking distance of the pitches. In all the years Brøndby Cup has been held, it has solely been run with help from volunteers. The club s directors, coaches and other passionate people from the club use a week of their summer holiday so that the tournament can been a success for all the teams, the participants and parents and for Brøndby IF. This year over 100 volunteers are involved in the hosting of Brøndby Cup. The volunteers make food to all the teams, solve logistical tasks and help with accommodation. At Brøndby IF we are privileged to have some many talented passionate people that is required to host a large tournament such as Brøndby Cup to make it a unique experience for everyone. The clubs are dependent on passionate volunteers. That is why we need to look after them. Life outside the clubs has changed a lot throughout time. The time when people dedicated their lives to the club is over. Those types of people do not exist any more. Today the volunteers are already busy, so when they offer their help, we cannot exploit them. Far too many volunteers suffer from burnout. Brøndby s volunteers must not experience that. I therefore want to modernise the club to make it fur for At Brøndby we are looking at making a new organisation that centers around the individual and at modern management. People should not be overly burdened, but feel that they participate and contribute with added value. Before we had a few volunteers with many tasks. In the future, it will be the many who individually take on responsibility of fewer tasks. Brøndby Cup is a good illustration of this. We have a group of the same volunteers who are willing to use a week every year on Brøndby Cup. BRØNDBY CUP 2015 This year Brøndby Cup has a new structure. You can therefore look forward to a new and improved tournament in every way. We hope we receive many positive reactions. The elite tournament is a huge success. This year we have chosen to improve the amateur tournament with more teams. The tournament will also take place over a shorter period for the individual teams. 6 YOU ARE WELCOME

7 Brøndby Cup 2015 The whole area around Brøndby will be buzzing with life and various activities. It is our goal that Brøndby Cup becomes the largest football tournament in Eastern Denmark both elite and amateur. I hope, therefore that the clubs support Brøndby Cup. A lot clubs choose to travel to Sweden, Jutland or Holland. I even read about four Danish teams that reached the semifinals at a tournament in Holland. You do not need to travel that far to play a challenging tournament. We have it all here at Denmark s best football ground. Come to Brøndby Cup every year, so we can maintain and improve the quality of the tournament. Brøndby Cup is where football shows its other face, where friendship blossoms between clubs, regions and national borders. It is always exciting meeting foreign teams. This year again, many teams from abroad are participating. We hope that everyone children, youth, parents, players, coaches, managers, referees and volunteers all have a wonderful week and that it is an experience for life. And I hope to see you again another year. Warm welcome to Brøndby. Christian Barrett, Chairman, Brøndby IF 7

8 Professionel sportsfotograf Magnus Arnason fra Arnason.dk - Sportsfoto dækker hele Brøndby Cup. Arnason.dk - Sportsfoto fotograferer mere end 50 superligakampe om året, A-landskampe, Europa Cup kampe f.eks. Champions League og er fast fotograf for Brøndby IF. Men i disse dage er det kampene ved Brøndby Cup 2015 som fotografers. Udover at Arnason.dk kan mødes på de mange fodboldbaner så kan du også besøge fototeltet. I fototeltet kan man se en udstilling af forskellige produkter med foto på som man kan bestille med billederne fra Brøndby Cup. Ønsker du at Arnason.dk fotograferer din kamp under Brøndby Cup er det også i fototeltet du henvender dig. F.eks. kan du få et fodboldplakat med grafik med spillerens navn og nr. Det koster ikke noget at få din kamp fotograferet. Fotografen forsøger at opfylde alle ønsker men med så mange kampe er det ikke altid muligt. I fototeltet er det også muligt at se udvalgte billeder fra dagen før på en skærm eller udfordre sine holdkammerater i Fifa 15 på PS4. Alle billederne der tages ved Brøndby Cup kan bestilles på hjemmesiden: Billederne vil løbende komme på hjemmesiden i ugerne efter Brøndby Cup. Har i nogle spørgsmål kontakt fototeltet eller smid en mail på 8 Besøg Fototeltet eller

9 Brøndby Cup 2015 Stadionrundvisning/ Guide tour of the stadium Vil du gerne en tur rundt på Brøndby Stadion? Henvend dig i stævne sekretariatet. Do you want to discover Brøndby Stadium? Please contact the Tournament Office. Fakta Opført:1965 Ombygget: 2000/2001 Kapacitet: heraf siddepladser Tilskuerekord: Banestørrelse: 68x105m Banevarme: 16 grader Taget kan bære vægten af personbiler Stabl alle beton-elementer ovenpå hinanden og Mount Everest vil kun være 348 meter højere Stadion kan bære samtidigt hoppende fans Facts Build: 1965 Rebuild: 2000/2001 Capacity: hereof seats Highest attendance: Size of pitch 68x105m Soil heat: 16 degrees The roof can carry the weight of 3000 automobiles If you stack all the concrete elements on top of each other Mount Everest will only be 348 meters higherr Stadium can carry people jumping at the same time YOU ARE WELCOME 9

10 10

11 Brøndby Cup 2015 Telefonliste/Telephonelist Alarm (ambulance, brand, politi): Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet. Opgiv navn,adresse og hvilket telefonnummer du taler fra. Akuttelefonen: Taxi: Turneringsledelse (Kenneth M. Brogaard, eliteansvarlig): Turneringsledelse (Mohamed Saleh, turneringsansvarlig): Turneringsledelse (Michael B. Espersen, administration): Stævnesekretariatet: Hotel Idrættens Hus: First Hotel Emergency (ambulance, fire, police): Please state your name, adress and number. Stay by the phone untill your told otherwise. Doctor: Taxi Leader of tournament (Kenneth M. Brogaard, Elite tournament Organizer) Leader of tournament (Mohamed Saleh, tournament Organizer) Leader of tournament (Michael B. Espersen, administration) Tournamentsecretariat Hotel House of Sport First Hotel

12 På gensyn til BRØNDBY CUP DEN 30. JULI AUGUST

13 13

14 14

15 Brøndby Cup 2015 Da Daniel Agger sejrede i Brøndby Cup Af: Michael Henri Jadouin Fotograf: Flemming Alø Året er Det er juli måned, og sommersolen bager ned over banerne bag Brøndby Stadion. Området er fyldt med glade børn i fodboldtøj, og de mange kampe i årets Brøndby Cup er i fuld gang. På den ene bane spiller Brøndby IF s talentfulde drengehold, som tidligere på året har vundet både Sjællandsmesterskabet og pokalturneringen ganske suverænt. Træneren for Brøndby-drengeholdet bestående af spillere fra årgang 84 og 85 blev trænet af den legendariske ungdomstræner, Kim Krølle Hansen. På holdet er der flere talentfulde spillere, som de mange tilskuere hurtigt spotter. Fans af Brøndby IF vil nikke genkendende til navne som blandt andre Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft og Dennis Cagara. Nede i forsvaret løber der desuden en spinkel, langbenet gut rundt, som sidenhen skulle vise sig at få en stor karriere. Forsvarsspilleren dirigerer med holdkammeraterne og udviser en for sin alder bemærkelsesværdig ro og pondus. Navnet på den 14-årige knægt er Daniel Agger, og han er med til i 1998 at føre Brøndby IF s bedste drengehold til sejren i det års Brøndby Cup. AGGER FIK FOR MANGE KORT Dennis Cagara, der var holdkammerat og forsvarsmakker til Daniel Agger tilbage i 1998, husker det tydeligt. Cagara skulle selv sidenhen få sig en professionel karriere i klubber som tyske Hertha Berlin og Dynamo Dresden samt danske FC Nordsjælland, AGF og Lyngby. Han fortæller her om holdet fra dengang, om Daniel Agger og ikke mindst om deltagelsen i Brøndby Cup. - Vi havde et superfedt hold dengang. Der var mange talentfulde spillere på holdet fra både årgang 85 og 84, hvor Daniel Agger var en af de bærende spillere. I 1998 vandt vi en del, og vi løftede også pokalen i Brøndby Cup det år. - Agger var allerede dengang en fantastisk dygtig spiller, men han havde problemer med sit temperament, og det gav ham en del kort i kampene. Senere har han dog tydeligvis vendt aggressiviteten til noget positivt, lyder det fra Cagara. BRØNDBY CUP HAR SAT SIT PRÆG - Som spiller var Agger samme type som nu, dog spillede han også venstreback i de år, hvor jeg faktisk spillede en del i midterforsvaret. Men hans timing i indgrebene og blik for spillet var, som vi kender det fra Liverpool, landsholdet og Brøndby: Eminent, lyder det fra Dennis Cagara. >> 15

16 16

17 Brøndby Cup 2015 Han husker, at han, Agger og de øvrige spillere på holdet fra 1998 nød at spille Brøndby Cup af to årsager: - Jeg kan huske, at vi spillede en masse stævner i Danmark og andre lande, men at Brøndby Cup var noget ganske særligt. Dels var det på hjemmebane, og dels var der så mange hold fra forskellige nationer med. - Det var altid rigtig gode stævner at være med i, og noget af det bedste var at spille finale på bane 2 bag Brøndby Stadion. Det var en fantastisk oplevelse, og Brøndby Cup har uden tvivl sat et meget positivt aftryk på os fra dengang. I kølvandet på deltagelsen i Brøndby Cup og videre udvikling i Brøndby IF s talentafdeling blev først Dennis Cagara i 2002, og siden Daniel Agger i 2004 rykket op i Brøndby IF s Superligatrup af den daværende cheftræner Michael Laudrup. Særligt for Daniel tog karrieren derefter raketfart. Den unge forsvarsstyrmand indtog den bedste danske række lynhurtigt, og efter stor indflydelse på The Double, som Brøndby IF vandt i 2005, blev Agger i 2006 købt af mægtige Liverpool FC. Resten er historie, men det hele startede på banerne, hvor Brøndby Cup siden 1979 har haft talenter fra hele verden på græs. De selvsamme baner, som Daniel Agger nu er vendt tilbage til. YOU ARE WELCOME 17

18 HOME KIT 2015/2016 BRØNDBY SHOPPEN Brøndby stadion Brøndby Mandag til fredag kl Lørdag kl Kampdage: Åbent 3 timer før kampstart

19 19

20 20

21 Brøndby Cup 2015 When Daniel Agger won Brøndby Cup By: Michael Henri Jadouin Photographer: Flemming Alø The year is It is July and the late summer sun is baking down on the pitches behind Brøndby Stadion. The area is filled with happy children in football clothes and the many matches in that years Brøndby Cup are underway. On one pitch Brøndby IF s talented boys team are playing, who previously that year had won the Zealand championship and the Cup. The coach for Brøndby s boys team of players from year 1984 and 1985 was the legendary Kim Curly Hansen. The team had a number of talented players, who the spectators quickly spot. Fans of Brøndby IF will recognize names such as Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft and Dennis Cagara. In defense, a skinny, long-legged boy runs around who would later have a splendid career. The defender barks orders at his teammates and demonstrated a calm and authority above his age. The name of the 14-year-old boy is Daniel Agger, and he led his team in 1998 to victory in that year s Brøndby Cup. AGGER RECIEVED TOO MANY CARDS Dennis Cagara, who was teammate and defensive partner to Daniel Agger back in 1998, remembers it clearly. Cagara himself had a professional career that took him to German clubs Hertha Berlin and Dynamo Dresden and Danish FC Nordsjælland, AGF and Lyngby. He explains about the team from back then with Daniel Agger and not least Brøndby Cup. - We had an amazing team then. There were many talented players on the team from the class of 1985 and 1984, where Daniel Agger was one of leading players. In 1998, we pretty much everything there was to win, and we won the Brøndby Cup that year. - Agger was already then an amazing player, but he had a problem with his temper, and that got him many cards in matches. However, later he has clearly utilized that temper to a positive aspect of his game, says Cagara. BRØNDBY CUP HAS MADE ITS MARK - As a player, Agger was the same type as he is now, but he also played leftwing back where I actually played central defense. However, his timing in challenges and his great view for the game, that we have come to appreciate from his time at Liverpool, the national team and Brøndby is amazing, underlines Dennis Cagara. He remembers that Agger the other players from the 1998 team enjoyed playing Brøndby Cup for two reasons: >> 21

22 ISKOLD NYHED

23 Brøndby Cup I remember we played a lot of tournaments in Denmark and abroad, but that Brøndby Cup was something special. Partly because it was our home ground, and also because so many different teams from abroad were there. - It was always a great tournament to play and the best part was playing the final on Pitch 2 behind Brøndby Stadion. It was an amazing experience and Brøndby Cup has without doubt left a very positive mark on us all. In the wake of the participating of Brøndby Cup and the further development in Brøndby IF s talent division Dennis Cagara was moved up in 2002, and Daniel Agger in 2004 to Brøndby IF s Superliga squad by the manager at the time Michael Laudrup. Especially for Daniel his career took flight after that. The young defender quickly established himself in the league and had a large part to play in The Double, that Brøndby IF won in Liverpool FC bought Agger in The rest is history, but it all started on the pitches where Brøndby Cup since 1979 has had talented footballers playing. The same pitches that Daniel Agger now has returned to. YOU ARE WELCOME 23

24 Holbæk Ny Maskinværksted Udsigts tårn i Kbh. nord Havn Tværvej Holbæk Tlf: Fax:

25 25

26 26

27 Brøndby Cup 2015 Per Nielsen - fra anfører til cheftræner Per Nielsen er tilbage i Brøndby. Denne gang som cheftræner for Brøndbys kvinder. Af: Michael Henri Jadouin Fotograf: Flemming Alø Den 1. januar overtog Per Nielsen posten som cheftræner for Brøndbys succesfulde kvindehold. Den tidligere Brøndby-anfører er glad for at være tilbage i Brøndby og for jobbet som cheftræner. - Jeg havde selvfølgelig mine betænkeligheder, fordi mit kendskab til kvindefodbold var begrænset, fortæller Per Nielsen og tilføjer: - Men meget af det er jo det samme som at træne herrerne. Man skal dog tale lidt anderledes til kvinderne. - Jeg lærer løbende og er foreløbigt yderst tilfreds med pigernes træningsiver, understreger han. Det nye samarbejde er da også kommet godt fra start. Brøndbys kvindehold er i skrivende stund ubesejret under Per Nielsen i 3F-ligaen. Da Per Nielsen stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller i 2008, og fortsatte han i stedet som assistenttræner for Brøndbys U19-hold. I 2011 forlod han Brøndby for at blive cheftræner for Hvidovre IF. - Jeg har taget lidt fra alle de trænere, jeg har haft gennem tiderne, siger Per Nielsen om trænergerningen og fortsætter: >> 27

28 Vi har alt til festen... Lej telte, borde, stole, service, slush-ice, popcornmaskine, forlystelser med mere Tlf: Mobil:

29 Brøndby Cup Selvfølgelig har jeg taget en del fra Michael Laudrup, men også Morten Olsen. Selvom jeg sad på bænken det meste af min landsholdskarriere, så trænede jeg jo alligevel mange år under Morten Olsen. Jeg har også taget noget med fra Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert og min tid som assistenttræner for John Ranum. - Jeg har taget lidt fra dem alle pånær René Meulensteen, understreger Per Nielsen. VILJEN Per Nielsen startede allerede som 6-årig med at spille fodbold i Brøndby. - Dengang spillede alle fodbold på skolerne i Brøndby og i gården derhjemme, fortæller Per Nielsen og fortsætter: - Jeg blev så bare hængende i klubben, mens de andre drenge hoppede fra med årene. - Jeg faldt hurtigt for kammeratskabet og livet herude i klubben, tilføjer han. Da Per Nielsen var 15 år gammel begyndte det med fodbolden for alvor at blive seriøst. - Som U17-spiller spillede jeg på 2. holdet ellers har jeg altid spillet på 1. holdet, fortæller Per Nielsen. - Andre spillere havde nok mere talent, men jeg havde viljen, tilføjer han. I 1993 får Per Nielsen seniordebut i Brøndby-trøjen. - Marc Rieper blev solgt til West Ham, så jeg skulle erstatte ham i midterforsvaret ved siden af Dan Eggen, erindrer han. - Jeg har mange minder fra dengang. Det der overskygger alt var, at spille de store kampe. At løbe ind på stadion og høre hele Faxetribunen, siger Per Nielsen og fortsætter: - Og så glemmer jeg aldrig sejren over Liverpool. Jeg har altid været Liverpool-fan, så det var noget helt specielt at slå dem. VIL VINDE ALLE KAMPE - Jeg skulle vinde alt som spiller, fortæller Per Nielsen og fortsætter: - Sådan er det også for Brøndbys kvinder. Jeg har overtaget et vinderhold fra Peer Lisdorf. Vi skal selvfølgelig vinde mesterskaber og pokaltitler hvert år, men vi skal også blive bedre år for år - både som hold og som spillere. En af de første store udfordringer som cheftræner for Brøndbys kvinder blev Champions League kvartfinalen mod Linköping. Brøndby vandt 1-0 i det første opgør på udebane. - Jeg vil gerne i den semifinale. Jeg vil vinde alle kampe, siger Per Nielsen. I skrivende stund har Brøndby spillet sig i semifinalen, hvor de efter alt at dømme skal møde tyske Frankfurt. - Alle de resterende hold i Champions League har en vis klasse. Alle vil vinde Champions League, siger Per Nielsen, der håber på endnu en triumf. Som fast mand i midterforsvaret var Per Nielsen med til at vinde fem danske mesterskaber og fire pokaltitler med Brøndby. Han nåede at spille 548 officielle kampe for Brøndby IF og score 26 mål, inden han lagde støvlerne på hylden. YOU ARE WELCOME 29

30 Transport Solmarksvej Brøndby Tlf Selskov ApS Gammel Køge Landevej Vallensbæk Strand Tlf:

31 Klar til hus & have på 24 timer Med AL Boligklar rydder vi skrivebordet, når dit boligkøb kræver det. Book et boligmøde med 1 times varsel, og få svar indenfor 24 timer. Læs mere på al-bank.dk/boligklar. Banegårdsvej 9 I 2600 Glostrup I

32 A.A. EL-CENTER A/S Sofielundsvej Glostrup 32

33 33

34 34

35 Brøndby Cup 2015 Per Nielsen - from Captain to Head Coach Per Nielsen is back at Brøndby. This time as Head Coach for Brøndby s women. By: Michael Henri Jadouin Photographer: Flemming Alø The 1st January, Per Nielsen took over the reigns as head coach for Brøndby s successful womens team. The former Brøndby captain is happy to be back at Brøndby and for the job as head coach. - I did of course have some second thoughts, because my knowledge of womens football was limited, explains Per Nielsen and adds: - But in the end most of coaching is the same for women and the men. But you do have to speak differently to women. - I am constantly learning and am currently extremely satisfied with the girls appetite for training, he underlines. The new cooperation has also started well. Brøndby s women team is at the time of this article currently undefeated in the 3F league with Per Nielsen as head coach. When Per Nielsen stopped his active career as a footballer in 2008 he became assistant coach for Brøndby s under 19 team. In 2011 he left Brøndbt to become head coach for Hvidovre IF. - I have taken a little from all the managers and coaches I have had during my career, says Per Nielsen on the art of coaching and continues: >> 35

36

37 Brøndby Cup Of course I have taken a lot from Michael Laudrup, but also Morten Olsen. Even though I was on the bench the most of my Danish national team career, I still trained all the years with Morten Olsen as Denmark manager. I have also taken a lot from Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert and from my time as assistant manager for John Ranum. - I have taken a little from all of them except from René Meulensteen, underlines Per Nielsen. WILL-POWER Per Nielsen started playing football for Brøndby as a 6 year old. - At that time everyone played football at the schools in Brøndby and at home in the back yard, explains Per Nielsen and continues: - I just stayed at the club when all my friends left the club during my childhood. - I fell in love with the comradeship and life at the club, he adds. When Per Nielsen was 15-years-old, football became serious business. - For the under 17 team I played on the second team but other than that, I always played form the 1st team. Per Nielsen explains. - Other players were probably more talented, but I had the will power, he stresses. In 1993 Per Nielsen is given his senior debut for Brøndby. - Marc Rieper was sold to West Ham, so I had to replace him in central defence next to Dan Eggen, he tells. - I have many memories from my footballing career. But the things I remember the clearest were playing the big matches. To run on to the pitch from the tunnel and hear all of the Faxe stand, Per Nielsen says and continues: - And I will never forget the victory over Liverpool. I have always been a Liverpool fan, so it was very special to beat them. WILL WIN EVERY MATCH - I needed and wanted to win every match as a player, explains Per Nielsen and continues: - The same is true for Brøndby s women s team. I have inherited a winning team from Peer Lisdorf. Ofcourse we have to win championships and cups every year, but we also have to improve year by year both as a team and as players. One of the first challenges as head coach for Brøndby s women is the Champions League quarter final against Linköping. Brøndby won 1-0 in the first match away. - I want to reach the semi-final. I want to win every match, says Per Nielsen. At the time of writing, Brøndby have reached the semi-final, where they meet Frankfurt. - All the teams left in the Champions League have shown class and that they belong. Everyone wants to win the Champions League, says Per Nielsen, who hopes for another triumph. As a regular in central defence Per Nielsen managed to win five Danish championships and four Cup Winners medals with Brøndby. He played 548 official matches for Brøndby IF and scored 26 goals, before he retired. YOU ARE WELCOME 37

38 38

39 Brøndby Cup 2015 Brøndby IF inviterer til træner/leder aften lørdag den 25. juli kl Der kan tilmeldes 2 trænere/ledere pr. hold Bestyrelsesformand i Brøndby IF A/S Jan Bech Andersen Brøndby IF har de sidste 2 år været igennem en stor omstilling. Fra at være tæt på nedrykning fra Superligaen og i store økonomiske problemer til nu at være tilbage i toppen af dansk fodbold. Klubbens DNA talentudviklingen er speedet op og sat i system i Brøndby Masterclass ejerforholdet er ændret så det ikke længere er Brøndbyernes IF der er mest betydende aktionær i Selskabet, men Jan Bech Andersen som i dag er den største aktionær. Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen vil fortælle om sin vej ind i Brøndby IF, og hvad planerne er for fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man tilmelde sig i stævnesekretariatet senest lørdag den 25. juli kl

40 40

41 Brøndby Cup 2015 DAGSPROGRAM FREDAG DEN 24. JULI: Ankomst indkvartering og registrering Informationsmøde træner/ledere Klubhuset LØRDAG DEN 25. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Kick off på Brøndby Cup Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet Autografskrivning med spillere fra superligaholdet Event området Træner/lederaften, starter med stadionrundvisning (mødested ved receptionen på stadion), derefter indlæg af Jan Bech Andersen, bestyrelsesformand, i Brøndby IF A/S og efterfølgende hygge og socialt samvær i klubhuset. SØNDAG DEN 26. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Turneringen fortsætter Finaledag i Brøndby Mini Cup med præmieoverrækkelse Autografskrivning med Kvinde 1, vinderne af The Double og semifinalist i UEFA Womens Champions League Brøndby Shoppen åben Eventområdet Eventområdet åbent Superligakamp Brøndby IF - OB Brøndby Stadion MANDAG DEN 27. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Turneringen fortsætter Finaledag i Brøndby Bredde Cup med præmieoverrækkelse Eventområdet Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet TIRSDAG DEN 28. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Elite turneringen fortsætter Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet ONSDAG DEN 29. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Elite turneringen fortsætter finaledag med præmieoverrækkelse Eventområdet Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet Ret til ændringer forbeholdes YOU ARE WELCOME 41

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. CUP 2014 19.-21. september U10 U12 U14

STÆVNEPROGRAM. CUP 2014 19.-21. september U10 U12 U14 STÆVNEPROGRAM CUP2014 19.-21. september U10 U12 U14 Kære håndboldvenner, VELKOMMEN TIL DEN JYSKE SPAREKASSE CUP 2014 I GRINDSTED Stævnet afholdes d. 19.-21. september. Dette er tredie gang vi i Grindsted

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

SBBL Open Division. Indhold. Sæson 1 (maj-nov 2013)

SBBL Open Division. Indhold. Sæson 1 (maj-nov 2013) SBBL Open Division Version 1, 24. april 2013 Sæson 1 (maj-nov 2013) Indhold Generelt... 3 Struktur... 3 Præmier... 4 Kontaktinformationer... 4 Inden kampen starter... 5 Hvor kan kampen spilles?... 5 Inducements...

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

KAMPPROGRAM Rev.2. Gladsaxe Cup. Den 21.-22. juni 2014

KAMPPROGRAM Rev.2. Gladsaxe Cup. Den 21.-22. juni 2014 KAMPPROGRAM Rev.2 Gladsaxe Cup Den 21.22. juni 2014 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Mødetid og betaling... 3 Præmier... 3 Spilleregler... 3 Dommere... 3 Rækken U7 A Lørdag Revision 2...4

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Thomsen Wine Consult

Thomsen Wine Consult Thomsen Wine Consult Agent med fingeren på vinpulsen Wine agency with its finger on the pulse Velkommen til TWC Wine Welcome to TWC Wine TWC er en forkortelse af Thomsen Wine Consult og er, som navnet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241 KAMPPROGRAM 215 Fredag den 14. august til søndag den 16. august Adresse: Stensballe Idræts Klub Stensballe Hallen Bygaden 57, 87 Horsens Tlf.: 7565 8191 Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

fodbold Kvalifikationskamp til de Europæiske Politimesterskaber i 26. september 2013 UNION SPO RTIVE DES POLICES D'EU ROPE

fodbold Kvalifikationskamp til de Europæiske Politimesterskaber i 26. september 2013 UNION SPO RTIVE DES POLICES D'EU ROPE Kvalifikationskamp til de Europæiske Politimesterskaber i fodbold 26. september 2013 Monaco Denmark Arrangør: DPIF & VEPI Dansk Politiidrætsforbund UNION SPO RTIVE DES POLICES D'EU ROPE Welcome to Copenhagen

Læs mere

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56 Company Name The Official Newsletter of Projects Abroad Ethiopia March 2013, Issue No. 56 Join us and comment and say something on. Inside this issue: Editor s Letter Welcome to the March 2013 Projects

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere