Indhold. Brøndby Cup 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Brøndby Cup 2015"

Transkript

1

2 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11) Da Daniel Agger sejrede i Brøndby Cup (When Daniel Agger won Brøndby Cup, page 20) Per Nielsen - fra anfører til cheftræner (Per Nielsen - from Captain to Head Coach, page 34) Dagsprogram (Schedule, page 43) Oversigtskort (Map, page 47) Brøndby Stadion oversigtskort (Brøndby Stadium Map, page 48) Lebogang Phiri: Brøndby Cup er et springbræt til at blive en professionel fodboldspiller (Lebogang Phiri: Brøndby Cup is a springboard to becoming a professional footballer, page 56) Simone Boye: Mød Danmarks bedste fodboldspiller (Meet Denmark s best footballer, page 64) Turneringsreglement (Tournament information, page 68) Madplan (Food at Brøndby Cup, page 77) Brøndby Cup reglement (Brøndby Cup Rules, page 83) Tøjvask (Laundry, page 85) Holdoversigt (Teams, page 86) Busplan (Bus timetable, page 99) Samarittertelt (First Aid tent, page 103) Ris/ros (Good or bad, page 106)

3

4 Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup - En oplevelse for livet Velkommen til Brøndby Cup Fra den 25. juli til den 29. juli dyster fodboldglade piger og drenge fra ind- og udland på banerne omkring Brøndby Stadion. Ungdomsturneringen er både for bredde- og elitefodboldspillere i aldersgruppen U10- U19. Turneringen foregår på Brøndbys store anlæg, der består af 19 græsbaner og tre moderne kunstgræsbaner. Indkvarteringen foregår på skoler, der ligger i gåafstand til banerne. I alle årene har Brøndby Cup været afviklet udelukkende med hjælp af frivillig arbejdskraft. Klubbens ledere, trænere og andre ildsjæle bruger en uge af deres sommerferie for at turneringen kan blive en succes for alle holdene, deltagernes forældre og for Brøndby IF. I år er omkring 100 frivillige involveret i afviklingen af Brøndby Cup. De frivillige laver blandt andet mad til alle baneholdene, løser logistiske opgaver og hjælper til i indkvarteringen. I Brøndby IF er vi så privilegerede, at råde over mange dygtige ildsjæle, som det blandt andet kræver for at få en stor turnering - som Brøndby Cup - til at blive en enestående oplevelse for alle. Klubberne er afhængige af de frivillige ildsjæle. Derfor skal vi også huske at værne om dem. Livet udenfor klubberne har ændret sig gennem de sidste mange år. Den tid hvor folk viede hele deres liv til en klub er forbi. Den type mennesker findes ikke mere. I dag er de frivillige, folk som i forvejen har travlt, så når de giver en hånd med i klubben, kan man ikke længere tillade sig at tage hele armen. Alt for mange ildsjæle brænder sig selv ud. Det skal vores ildsjæle ikke. Jeg ønsker derfor, at modernisere klubben, så den bliver anno I Brøndby er vi igang med at kigge på en ny organisation, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og moderne fodboldledelse. Folk skal ikke overbebyrdes, men føle at de bidrager med kvalitet. Før var det de få frivillige, som havde mange opgaver. Fremover vil det være de mange, som hver især løser færre opgaver for klubben. Det er Brøndby Cup et godt eksempel. Vi har en fast stamme af frivillige, der bruger en uge om året på Brøndby Cup. BRØNDBY CUP 2015 I år har Brøndby Cup også fået en ny struktur. I kan derfor se frem til en ny og forbedret turnering på alle områder. Vi håber, at der kommer en masse positive tilbagemeldinger. Eliteturneringen er blevet en kæmpe succes. I år har vi valgt at forbedre breddeturneringen med flere breddehold. Samtidig vil 4 YOU ARE WELCOME

5 Brøndby Cup 2015 turneringen blive afviklet over færre dage for de enkelte breddehold. Vi ser frem til at hele området omkring Brøndby Stadion kommer til at summe af liv. Det er vores mål, at Brøndby Cup udvikler sig til den største fodboldturnering i Østdanmark - både elite- og breddeturneringen. Derfor håber jeg, at klubberne støtter op omkring Brøndby Cup. bliver en oplevelse for livet. Og så håber jeg, at I vil komme igen. Hjertelig velkommen til Brøndby. Christian Barrett, Formand, Brøndby IF Mange klubber vælger at tage til Sverige, Jylland eller Holland. Jeg læste sågar om fire danske hold, der havde spillet sig i semifinalerne til et stævne i Holland. Så langt behøver man altså ikke at rejse. Vi har det hele her på Danmarks bedste anlæg. Kom til Brøndby Cup hvert år, så vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i turneringen. Brøndby Cup er der, hvor fodbolden viser et andet ansigt, hvor der opstår venskaber på tværs af klubber, regioner og landegrænser. Det er altid spændende at møde udenlandske hold. I år kommer der også hold fra flere forskellige lande. Vi håber, at alle - børn, unge, forældre, spillere, trænere, ledere, dommere og frivillige - må få en fantastisk uge og at det 5

6 Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup An experience for life Welcome to Brøndby Cup From the 25 to 29 July, football loving girls and boys from Denmark and abroad will compete on the pitches around Brøndby Stadium. The youth tournament is for both elite and amateur level from ages The tournament takes place at Brøndby IF s large football facility that consists of 19 grass pitches and three modern artificial turf pitches. Housing is at local schools within walking distance of the pitches. In all the years Brøndby Cup has been held, it has solely been run with help from volunteers. The club s directors, coaches and other passionate people from the club use a week of their summer holiday so that the tournament can been a success for all the teams, the participants and parents and for Brøndby IF. This year over 100 volunteers are involved in the hosting of Brøndby Cup. The volunteers make food to all the teams, solve logistical tasks and help with accommodation. At Brøndby IF we are privileged to have some many talented passionate people that is required to host a large tournament such as Brøndby Cup to make it a unique experience for everyone. The clubs are dependent on passionate volunteers. That is why we need to look after them. Life outside the clubs has changed a lot throughout time. The time when people dedicated their lives to the club is over. Those types of people do not exist any more. Today the volunteers are already busy, so when they offer their help, we cannot exploit them. Far too many volunteers suffer from burnout. Brøndby s volunteers must not experience that. I therefore want to modernise the club to make it fur for At Brøndby we are looking at making a new organisation that centers around the individual and at modern management. People should not be overly burdened, but feel that they participate and contribute with added value. Before we had a few volunteers with many tasks. In the future, it will be the many who individually take on responsibility of fewer tasks. Brøndby Cup is a good illustration of this. We have a group of the same volunteers who are willing to use a week every year on Brøndby Cup. BRØNDBY CUP 2015 This year Brøndby Cup has a new structure. You can therefore look forward to a new and improved tournament in every way. We hope we receive many positive reactions. The elite tournament is a huge success. This year we have chosen to improve the amateur tournament with more teams. The tournament will also take place over a shorter period for the individual teams. 6 YOU ARE WELCOME

7 Brøndby Cup 2015 The whole area around Brøndby will be buzzing with life and various activities. It is our goal that Brøndby Cup becomes the largest football tournament in Eastern Denmark both elite and amateur. I hope, therefore that the clubs support Brøndby Cup. A lot clubs choose to travel to Sweden, Jutland or Holland. I even read about four Danish teams that reached the semifinals at a tournament in Holland. You do not need to travel that far to play a challenging tournament. We have it all here at Denmark s best football ground. Come to Brøndby Cup every year, so we can maintain and improve the quality of the tournament. Brøndby Cup is where football shows its other face, where friendship blossoms between clubs, regions and national borders. It is always exciting meeting foreign teams. This year again, many teams from abroad are participating. We hope that everyone children, youth, parents, players, coaches, managers, referees and volunteers all have a wonderful week and that it is an experience for life. And I hope to see you again another year. Warm welcome to Brøndby. Christian Barrett, Chairman, Brøndby IF 7

8 Professionel sportsfotograf Magnus Arnason fra Arnason.dk - Sportsfoto dækker hele Brøndby Cup. Arnason.dk - Sportsfoto fotograferer mere end 50 superligakampe om året, A-landskampe, Europa Cup kampe f.eks. Champions League og er fast fotograf for Brøndby IF. Men i disse dage er det kampene ved Brøndby Cup 2015 som fotografers. Udover at Arnason.dk kan mødes på de mange fodboldbaner så kan du også besøge fototeltet. I fototeltet kan man se en udstilling af forskellige produkter med foto på som man kan bestille med billederne fra Brøndby Cup. Ønsker du at Arnason.dk fotograferer din kamp under Brøndby Cup er det også i fototeltet du henvender dig. F.eks. kan du få et fodboldplakat med grafik med spillerens navn og nr. Det koster ikke noget at få din kamp fotograferet. Fotografen forsøger at opfylde alle ønsker men med så mange kampe er det ikke altid muligt. I fototeltet er det også muligt at se udvalgte billeder fra dagen før på en skærm eller udfordre sine holdkammerater i Fifa 15 på PS4. Alle billederne der tages ved Brøndby Cup kan bestilles på hjemmesiden: Billederne vil løbende komme på hjemmesiden i ugerne efter Brøndby Cup. Har i nogle spørgsmål kontakt fototeltet eller smid en mail på 8 Besøg Fototeltet eller

9 Brøndby Cup 2015 Stadionrundvisning/ Guide tour of the stadium Vil du gerne en tur rundt på Brøndby Stadion? Henvend dig i stævne sekretariatet. Do you want to discover Brøndby Stadium? Please contact the Tournament Office. Fakta Opført:1965 Ombygget: 2000/2001 Kapacitet: heraf siddepladser Tilskuerekord: Banestørrelse: 68x105m Banevarme: 16 grader Taget kan bære vægten af personbiler Stabl alle beton-elementer ovenpå hinanden og Mount Everest vil kun være 348 meter højere Stadion kan bære samtidigt hoppende fans Facts Build: 1965 Rebuild: 2000/2001 Capacity: hereof seats Highest attendance: Size of pitch 68x105m Soil heat: 16 degrees The roof can carry the weight of 3000 automobiles If you stack all the concrete elements on top of each other Mount Everest will only be 348 meters higherr Stadium can carry people jumping at the same time YOU ARE WELCOME 9

10 10

11 Brøndby Cup 2015 Telefonliste/Telephonelist Alarm (ambulance, brand, politi): Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet. Opgiv navn,adresse og hvilket telefonnummer du taler fra. Akuttelefonen: Taxi: Turneringsledelse (Kenneth M. Brogaard, eliteansvarlig): Turneringsledelse (Mohamed Saleh, turneringsansvarlig): Turneringsledelse (Michael B. Espersen, administration): Stævnesekretariatet: Hotel Idrættens Hus: First Hotel Emergency (ambulance, fire, police): Please state your name, adress and number. Stay by the phone untill your told otherwise. Doctor: Taxi Leader of tournament (Kenneth M. Brogaard, Elite tournament Organizer) Leader of tournament (Mohamed Saleh, tournament Organizer) Leader of tournament (Michael B. Espersen, administration) Tournamentsecretariat Hotel House of Sport First Hotel

12 På gensyn til BRØNDBY CUP DEN 30. JULI AUGUST

13 13

14 14

15 Brøndby Cup 2015 Da Daniel Agger sejrede i Brøndby Cup Af: Michael Henri Jadouin Fotograf: Flemming Alø Året er Det er juli måned, og sommersolen bager ned over banerne bag Brøndby Stadion. Området er fyldt med glade børn i fodboldtøj, og de mange kampe i årets Brøndby Cup er i fuld gang. På den ene bane spiller Brøndby IF s talentfulde drengehold, som tidligere på året har vundet både Sjællandsmesterskabet og pokalturneringen ganske suverænt. Træneren for Brøndby-drengeholdet bestående af spillere fra årgang 84 og 85 blev trænet af den legendariske ungdomstræner, Kim Krølle Hansen. På holdet er der flere talentfulde spillere, som de mange tilskuere hurtigt spotter. Fans af Brøndby IF vil nikke genkendende til navne som blandt andre Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft og Dennis Cagara. Nede i forsvaret løber der desuden en spinkel, langbenet gut rundt, som sidenhen skulle vise sig at få en stor karriere. Forsvarsspilleren dirigerer med holdkammeraterne og udviser en for sin alder bemærkelsesværdig ro og pondus. Navnet på den 14-årige knægt er Daniel Agger, og han er med til i 1998 at føre Brøndby IF s bedste drengehold til sejren i det års Brøndby Cup. AGGER FIK FOR MANGE KORT Dennis Cagara, der var holdkammerat og forsvarsmakker til Daniel Agger tilbage i 1998, husker det tydeligt. Cagara skulle selv sidenhen få sig en professionel karriere i klubber som tyske Hertha Berlin og Dynamo Dresden samt danske FC Nordsjælland, AGF og Lyngby. Han fortæller her om holdet fra dengang, om Daniel Agger og ikke mindst om deltagelsen i Brøndby Cup. - Vi havde et superfedt hold dengang. Der var mange talentfulde spillere på holdet fra både årgang 85 og 84, hvor Daniel Agger var en af de bærende spillere. I 1998 vandt vi en del, og vi løftede også pokalen i Brøndby Cup det år. - Agger var allerede dengang en fantastisk dygtig spiller, men han havde problemer med sit temperament, og det gav ham en del kort i kampene. Senere har han dog tydeligvis vendt aggressiviteten til noget positivt, lyder det fra Cagara. BRØNDBY CUP HAR SAT SIT PRÆG - Som spiller var Agger samme type som nu, dog spillede han også venstreback i de år, hvor jeg faktisk spillede en del i midterforsvaret. Men hans timing i indgrebene og blik for spillet var, som vi kender det fra Liverpool, landsholdet og Brøndby: Eminent, lyder det fra Dennis Cagara. >> 15

16 16

17 Brøndby Cup 2015 Han husker, at han, Agger og de øvrige spillere på holdet fra 1998 nød at spille Brøndby Cup af to årsager: - Jeg kan huske, at vi spillede en masse stævner i Danmark og andre lande, men at Brøndby Cup var noget ganske særligt. Dels var det på hjemmebane, og dels var der så mange hold fra forskellige nationer med. - Det var altid rigtig gode stævner at være med i, og noget af det bedste var at spille finale på bane 2 bag Brøndby Stadion. Det var en fantastisk oplevelse, og Brøndby Cup har uden tvivl sat et meget positivt aftryk på os fra dengang. I kølvandet på deltagelsen i Brøndby Cup og videre udvikling i Brøndby IF s talentafdeling blev først Dennis Cagara i 2002, og siden Daniel Agger i 2004 rykket op i Brøndby IF s Superligatrup af den daværende cheftræner Michael Laudrup. Særligt for Daniel tog karrieren derefter raketfart. Den unge forsvarsstyrmand indtog den bedste danske række lynhurtigt, og efter stor indflydelse på The Double, som Brøndby IF vandt i 2005, blev Agger i 2006 købt af mægtige Liverpool FC. Resten er historie, men det hele startede på banerne, hvor Brøndby Cup siden 1979 har haft talenter fra hele verden på græs. De selvsamme baner, som Daniel Agger nu er vendt tilbage til. YOU ARE WELCOME 17

18 HOME KIT 2015/2016 BRØNDBY SHOPPEN Brøndby stadion Brøndby Mandag til fredag kl Lørdag kl Kampdage: Åbent 3 timer før kampstart

19 19

20 20

21 Brøndby Cup 2015 When Daniel Agger won Brøndby Cup By: Michael Henri Jadouin Photographer: Flemming Alø The year is It is July and the late summer sun is baking down on the pitches behind Brøndby Stadion. The area is filled with happy children in football clothes and the many matches in that years Brøndby Cup are underway. On one pitch Brøndby IF s talented boys team are playing, who previously that year had won the Zealand championship and the Cup. The coach for Brøndby s boys team of players from year 1984 and 1985 was the legendary Kim Curly Hansen. The team had a number of talented players, who the spectators quickly spot. Fans of Brøndby IF will recognize names such as Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft and Dennis Cagara. In defense, a skinny, long-legged boy runs around who would later have a splendid career. The defender barks orders at his teammates and demonstrated a calm and authority above his age. The name of the 14-year-old boy is Daniel Agger, and he led his team in 1998 to victory in that year s Brøndby Cup. AGGER RECIEVED TOO MANY CARDS Dennis Cagara, who was teammate and defensive partner to Daniel Agger back in 1998, remembers it clearly. Cagara himself had a professional career that took him to German clubs Hertha Berlin and Dynamo Dresden and Danish FC Nordsjælland, AGF and Lyngby. He explains about the team from back then with Daniel Agger and not least Brøndby Cup. - We had an amazing team then. There were many talented players on the team from the class of 1985 and 1984, where Daniel Agger was one of leading players. In 1998, we pretty much everything there was to win, and we won the Brøndby Cup that year. - Agger was already then an amazing player, but he had a problem with his temper, and that got him many cards in matches. However, later he has clearly utilized that temper to a positive aspect of his game, says Cagara. BRØNDBY CUP HAS MADE ITS MARK - As a player, Agger was the same type as he is now, but he also played leftwing back where I actually played central defense. However, his timing in challenges and his great view for the game, that we have come to appreciate from his time at Liverpool, the national team and Brøndby is amazing, underlines Dennis Cagara. He remembers that Agger the other players from the 1998 team enjoyed playing Brøndby Cup for two reasons: >> 21

22 ISKOLD NYHED

23 Brøndby Cup I remember we played a lot of tournaments in Denmark and abroad, but that Brøndby Cup was something special. Partly because it was our home ground, and also because so many different teams from abroad were there. - It was always a great tournament to play and the best part was playing the final on Pitch 2 behind Brøndby Stadion. It was an amazing experience and Brøndby Cup has without doubt left a very positive mark on us all. In the wake of the participating of Brøndby Cup and the further development in Brøndby IF s talent division Dennis Cagara was moved up in 2002, and Daniel Agger in 2004 to Brøndby IF s Superliga squad by the manager at the time Michael Laudrup. Especially for Daniel his career took flight after that. The young defender quickly established himself in the league and had a large part to play in The Double, that Brøndby IF won in Liverpool FC bought Agger in The rest is history, but it all started on the pitches where Brøndby Cup since 1979 has had talented footballers playing. The same pitches that Daniel Agger now has returned to. YOU ARE WELCOME 23

24 Holbæk Ny Maskinværksted Udsigts tårn i Kbh. nord Havn Tværvej Holbæk Tlf: Fax:

25 25

26 26

27 Brøndby Cup 2015 Per Nielsen - fra anfører til cheftræner Per Nielsen er tilbage i Brøndby. Denne gang som cheftræner for Brøndbys kvinder. Af: Michael Henri Jadouin Fotograf: Flemming Alø Den 1. januar overtog Per Nielsen posten som cheftræner for Brøndbys succesfulde kvindehold. Den tidligere Brøndby-anfører er glad for at være tilbage i Brøndby og for jobbet som cheftræner. - Jeg havde selvfølgelig mine betænkeligheder, fordi mit kendskab til kvindefodbold var begrænset, fortæller Per Nielsen og tilføjer: - Men meget af det er jo det samme som at træne herrerne. Man skal dog tale lidt anderledes til kvinderne. - Jeg lærer løbende og er foreløbigt yderst tilfreds med pigernes træningsiver, understreger han. Det nye samarbejde er da også kommet godt fra start. Brøndbys kvindehold er i skrivende stund ubesejret under Per Nielsen i 3F-ligaen. Da Per Nielsen stoppede sin aktive karriere som fodboldspiller i 2008, og fortsatte han i stedet som assistenttræner for Brøndbys U19-hold. I 2011 forlod han Brøndby for at blive cheftræner for Hvidovre IF. - Jeg har taget lidt fra alle de trænere, jeg har haft gennem tiderne, siger Per Nielsen om trænergerningen og fortsætter: >> 27

28 Vi har alt til festen... Lej telte, borde, stole, service, slush-ice, popcornmaskine, forlystelser med mere Tlf: Mobil:

29 Brøndby Cup Selvfølgelig har jeg taget en del fra Michael Laudrup, men også Morten Olsen. Selvom jeg sad på bænken det meste af min landsholdskarriere, så trænede jeg jo alligevel mange år under Morten Olsen. Jeg har også taget noget med fra Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert og min tid som assistenttræner for John Ranum. - Jeg har taget lidt fra dem alle pånær René Meulensteen, understreger Per Nielsen. VILJEN Per Nielsen startede allerede som 6-årig med at spille fodbold i Brøndby. - Dengang spillede alle fodbold på skolerne i Brøndby og i gården derhjemme, fortæller Per Nielsen og fortsætter: - Jeg blev så bare hængende i klubben, mens de andre drenge hoppede fra med årene. - Jeg faldt hurtigt for kammeratskabet og livet herude i klubben, tilføjer han. Da Per Nielsen var 15 år gammel begyndte det med fodbolden for alvor at blive seriøst. - Som U17-spiller spillede jeg på 2. holdet ellers har jeg altid spillet på 1. holdet, fortæller Per Nielsen. - Andre spillere havde nok mere talent, men jeg havde viljen, tilføjer han. I 1993 får Per Nielsen seniordebut i Brøndby-trøjen. - Marc Rieper blev solgt til West Ham, så jeg skulle erstatte ham i midterforsvaret ved siden af Dan Eggen, erindrer han. - Jeg har mange minder fra dengang. Det der overskygger alt var, at spille de store kampe. At løbe ind på stadion og høre hele Faxetribunen, siger Per Nielsen og fortsætter: - Og så glemmer jeg aldrig sejren over Liverpool. Jeg har altid været Liverpool-fan, så det var noget helt specielt at slå dem. VIL VINDE ALLE KAMPE - Jeg skulle vinde alt som spiller, fortæller Per Nielsen og fortsætter: - Sådan er det også for Brøndbys kvinder. Jeg har overtaget et vinderhold fra Peer Lisdorf. Vi skal selvfølgelig vinde mesterskaber og pokaltitler hvert år, men vi skal også blive bedre år for år - både som hold og som spillere. En af de første store udfordringer som cheftræner for Brøndbys kvinder blev Champions League kvartfinalen mod Linköping. Brøndby vandt 1-0 i det første opgør på udebane. - Jeg vil gerne i den semifinale. Jeg vil vinde alle kampe, siger Per Nielsen. I skrivende stund har Brøndby spillet sig i semifinalen, hvor de efter alt at dømme skal møde tyske Frankfurt. - Alle de resterende hold i Champions League har en vis klasse. Alle vil vinde Champions League, siger Per Nielsen, der håber på endnu en triumf. Som fast mand i midterforsvaret var Per Nielsen med til at vinde fem danske mesterskaber og fire pokaltitler med Brøndby. Han nåede at spille 548 officielle kampe for Brøndby IF og score 26 mål, inden han lagde støvlerne på hylden. YOU ARE WELCOME 29

30 Transport Solmarksvej Brøndby Tlf Selskov ApS Gammel Køge Landevej Vallensbæk Strand Tlf:

31 Klar til hus & have på 24 timer Med AL Boligklar rydder vi skrivebordet, når dit boligkøb kræver det. Book et boligmøde med 1 times varsel, og få svar indenfor 24 timer. Læs mere på al-bank.dk/boligklar. Banegårdsvej 9 I 2600 Glostrup I

32 A.A. EL-CENTER A/S Sofielundsvej Glostrup 32

33 33

34 34

35 Brøndby Cup 2015 Per Nielsen - from Captain to Head Coach Per Nielsen is back at Brøndby. This time as Head Coach for Brøndby s women. By: Michael Henri Jadouin Photographer: Flemming Alø The 1st January, Per Nielsen took over the reigns as head coach for Brøndby s successful womens team. The former Brøndby captain is happy to be back at Brøndby and for the job as head coach. - I did of course have some second thoughts, because my knowledge of womens football was limited, explains Per Nielsen and adds: - But in the end most of coaching is the same for women and the men. But you do have to speak differently to women. - I am constantly learning and am currently extremely satisfied with the girls appetite for training, he underlines. The new cooperation has also started well. Brøndby s women team is at the time of this article currently undefeated in the 3F league with Per Nielsen as head coach. When Per Nielsen stopped his active career as a footballer in 2008 he became assistant coach for Brøndby s under 19 team. In 2011 he left Brøndbt to become head coach for Hvidovre IF. - I have taken a little from all the managers and coaches I have had during my career, says Per Nielsen on the art of coaching and continues: >> 35

36

37 Brøndby Cup Of course I have taken a lot from Michael Laudrup, but also Morten Olsen. Even though I was on the bench the most of my Danish national team career, I still trained all the years with Morten Olsen as Denmark manager. I have also taken a lot from Ebbe Skovdahl, Tom Køhlert and from my time as assistant manager for John Ranum. - I have taken a little from all of them except from René Meulensteen, underlines Per Nielsen. WILL-POWER Per Nielsen started playing football for Brøndby as a 6 year old. - At that time everyone played football at the schools in Brøndby and at home in the back yard, explains Per Nielsen and continues: - I just stayed at the club when all my friends left the club during my childhood. - I fell in love with the comradeship and life at the club, he adds. When Per Nielsen was 15-years-old, football became serious business. - For the under 17 team I played on the second team but other than that, I always played form the 1st team. Per Nielsen explains. - Other players were probably more talented, but I had the will power, he stresses. In 1993 Per Nielsen is given his senior debut for Brøndby. - Marc Rieper was sold to West Ham, so I had to replace him in central defence next to Dan Eggen, he tells. - I have many memories from my footballing career. But the things I remember the clearest were playing the big matches. To run on to the pitch from the tunnel and hear all of the Faxe stand, Per Nielsen says and continues: - And I will never forget the victory over Liverpool. I have always been a Liverpool fan, so it was very special to beat them. WILL WIN EVERY MATCH - I needed and wanted to win every match as a player, explains Per Nielsen and continues: - The same is true for Brøndby s women s team. I have inherited a winning team from Peer Lisdorf. Ofcourse we have to win championships and cups every year, but we also have to improve year by year both as a team and as players. One of the first challenges as head coach for Brøndby s women is the Champions League quarter final against Linköping. Brøndby won 1-0 in the first match away. - I want to reach the semi-final. I want to win every match, says Per Nielsen. At the time of writing, Brøndby have reached the semi-final, where they meet Frankfurt. - All the teams left in the Champions League have shown class and that they belong. Everyone wants to win the Champions League, says Per Nielsen, who hopes for another triumph. As a regular in central defence Per Nielsen managed to win five Danish championships and four Cup Winners medals with Brøndby. He played 548 official matches for Brøndby IF and scored 26 goals, before he retired. YOU ARE WELCOME 37

38 38

39 Brøndby Cup 2015 Brøndby IF inviterer til træner/leder aften lørdag den 25. juli kl Der kan tilmeldes 2 trænere/ledere pr. hold Bestyrelsesformand i Brøndby IF A/S Jan Bech Andersen Brøndby IF har de sidste 2 år været igennem en stor omstilling. Fra at være tæt på nedrykning fra Superligaen og i store økonomiske problemer til nu at være tilbage i toppen af dansk fodbold. Klubbens DNA talentudviklingen er speedet op og sat i system i Brøndby Masterclass ejerforholdet er ændret så det ikke længere er Brøndbyernes IF der er mest betydende aktionær i Selskabet, men Jan Bech Andersen som i dag er den største aktionær. Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen vil fortælle om sin vej ind i Brøndby IF, og hvad planerne er for fremtiden. Ønsker man at deltage, skal man tilmelde sig i stævnesekretariatet senest lørdag den 25. juli kl

40 40

41 Brøndby Cup 2015 DAGSPROGRAM FREDAG DEN 24. JULI: Ankomst indkvartering og registrering Informationsmøde træner/ledere Klubhuset LØRDAG DEN 25. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Kick off på Brøndby Cup Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet Autografskrivning med spillere fra superligaholdet Event området Træner/lederaften, starter med stadionrundvisning (mødested ved receptionen på stadion), derefter indlæg af Jan Bech Andersen, bestyrelsesformand, i Brøndby IF A/S og efterfølgende hygge og socialt samvær i klubhuset. SØNDAG DEN 26. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Turneringen fortsætter Finaledag i Brøndby Mini Cup med præmieoverrækkelse Autografskrivning med Kvinde 1, vinderne af The Double og semifinalist i UEFA Womens Champions League Brøndby Shoppen åben Eventområdet Eventområdet åbent Superligakamp Brøndby IF - OB Brøndby Stadion MANDAG DEN 27. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Turneringen fortsætter Finaledag i Brøndby Bredde Cup med præmieoverrækkelse Eventområdet Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet TIRSDAG DEN 28. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Elite turneringen fortsætter Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet ONSDAG DEN 29. JULI: Stævnesekretariatet åbner Eventområdet Elite turneringen fortsætter finaledag med præmieoverrækkelse Eventområdet Eventområdet åbent Brøndby Shoppen åben Eventområdet Ret til ændringer forbeholdes YOU ARE WELCOME 41

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Fokus: JCI International I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften JCI Int. fra spæd idé til etableret afdeling JCI Int. my experience as project leader Being

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09

Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09 Årsskrift 2008 NGG Information nr. 2008/09 Gutfeldtsvej Cirkelhuset 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tak for i år Tak for i år 2008...s. 3 Tak for i år fra formanden....s. 4 Tilsynsrapporten Ud at se med NGG lejrskoler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

M 3 12 oktober 2014 M 1 engen OPENHA C mixcopenhagmix #

M 3 12 oktober 2014 M 1 engen OPENHA C mixcopenhagmix # MIX #mixcopenhagen COPENHAGEN 3 12 oktober 2014 M 1 Velkommen til MIX 2014 DK - Velkommen til endnu et år, hvor vi kvalitetsbombarderer jer med sjove, sørgerlige, spændende og smukke film, der sætter gang

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English Odd&Godt Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 23 forår 2012 Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English 2 3 Bestyrelsen Formand: F09 Caroline

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before OBAMA 08: Fra passive vælgere til selv-organiserede partivælger-kampagner med sociale medier: You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before Barack

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection?

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection? Begivenheder i onecollection Events in onecollection Neocon in Chicago, June Brayton and Steelcase displayed the Finn Juhl furniture beautifully. Bernhardt showed the Bessi chair and ICF showed the mobile

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere