qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl."

Transkript

1 Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information for nye medlemmer - ogsi fra sidste ir. Vi msdes i Indelukket ki.14.30, hvor der vil vere en generel orientering omkring hvad SMK kan tilbyde dig og din familie.alt efter fremmode og interesse, vil vi sejle ud og fe nogle praktiske oplysninger undervejs. Er vejret med os, kunne vi eventuelt slutte ved en afvore grunde med grill. Dette vil vare en uformel del af arrangementet, hvorfor det er op til den enkelte familie om de snsker at deltage - og medbringe forplejning. 31. maj, Falck & Markedsdag i Indelukket ki. l0-16. Alle er velkommen denne dag. Falck tilbyder at afprove ildslukkere - og det er en god ide at fi kontrolleret sivel slukkeren fra biden som bil og campingvogn. Sidste ir var der ca. 75 slukkere som mitte kasseres pi grund af funktionsfejl. Pas pi - det kanvpre en falsk tryghed!!. Som nrevnt holder vi ogsi markedsdag. Alle medlemmer af sivel SMK som Vennerne, kan opstille en stand og saelge diverse effekter - dog undtaget mad-/ og drikkevarer. Onsker du en standplads - kontakt et bestyrelsesmedlem (tlf. se side 2). Pi nuvrerende tidspunkt kan vi lsfte slsret en lille smule, og fortalle at sivel Sejs Marinecenter som Siim atter i ir vil fremvise et bredt udvalg ibide, Bidbyggeren i Ry kommer ogsi med et godt tilbud. Kongsheden VVS har igen i ir sat alle sejl til og 96r du og drsrnrner om sol- eller naturgasanlreg, er der svar pi alle sporgsmil juni; Sommerfest i Indelukket. 13. juni, Revy. Mod op oghar selv hvem der har kvajet sig - der er vist ikke mange der gir ram forbi?. Kom og grin med - det er mere rart en at blive grint af. 14. juni; stor frellesspisning, derefter dans til Jyllands bedste danseorkester. E (t) 16 r-t o oq f_t FD H CI F-t 7f FD FD (D (D v) n cr U) CD = qffifis;,rtl,t Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold I.; :},1" Formanden har ordet. Vrcrkstedet. Sommerfest Bestyrelsen informerer! Pigefest 5. april Apropos Generalforsamlingen ll Sommerfest Sommerfest tilmetding l4 Spisestedetilbyder 16 Moralen! 16 Sikkerhed til sss. 17 Bundmaling. 18 Vi byder velkommen 20 Det Sker Side.: 20 Nr. 2, 5. irgang Maj SMK - Nyl SMK - Nyt Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997

2 SMK- Nr.: 2,5. argar. OPlag.:825 Lldglvst I sarvad med SMK's boslyrelse. Rodlgerlng. (ansvh.).: Ingor & H nrlk Totl Svarror RynBrtpltsvej 18, Svolbak 8600 Sllkeborg Tlf.: CadMslgaard Alsel Bors-C s40 Knud E. Jensen l(asssrsr.: Atns Sommor sekrglar.: lmer Toft Svarrsr h/rlgg m dgmer Allan 8680,!144 P6erJ6reon Prsbsn Hsndkson A(so Borro-Chrlsloreon t) Udvalg.: Klubhsot & kantlneudvalg.: PrsbenHenrlks n E68O4723 AlsdBon -C /() lrotftr lg.: Allan NlEaad ,14 PesrJeresn Pssr Jensen Lslfc. Thogersen Sels grundon.: Allan Nygard Klubaftner.: Preben Henrlksen AksolBons-C ,rugerad6t,: Allan Nygard Carl Malgard Aks l Bor6-C ,rc 4gflgo lel lomr.: l<antln n Opsm Indolukket Vslrudslglon 153 Lyrgby Radlo 133 SllkeborgPollll SMK- Nvt kommd Dgadllno 3.97 Junl Ar usl 97.O7.2O 5.97 Oklober Dmemb r Tall1 F ormanden har ordet. Vi har nu lagt sidste hfind pa renoveringen af klublokalerne, vi syntes det er blevet et godt resultat - og at det virker efter hensigten. Udsugningen ssrger for, selv under generalforsamlingen, at der er god luft i lokalerne - og varmen er nu javn og konstant. Endnu engang Tak til alle som gav en hind med. Med hensyn til vinteren har den ikke varet si slem ved broerne som frygtet, det er mest Himmelbjerggrunden det er giet ud over, men der har vi taget brofagene ind, si det kun er et sporgsmf,l at fii rettet palene op til sasonen. Vi har netop modtaget de sidste godkendelser og tilladelser til nybyggeri (vcrksted og depot) i Indelukket. Vi forventer at starte op si snart vi har overblik over de skonomiske konsekvenser. Jeg vil gerne opfordre til at de som har mulighed for at give en hind med - hurtig kontakter Lars Elmer. Har I fundet irsmerkaten?- den var indlaet i brevet som I modtog op til pfrske. Med snsket om en god start pi sasonen. Medvenlig hilsen Knud E. Jensen formand Sommerfest Vi vil i 6r lave en sommerfest som en slags generalprove pi klubbens 90 irs fodselsdag i Derfior - alle medlernmer - stsdt os i vore bestrabelser ph at lave en god fest. Sti bag os og deltag i festen. Vi har i ir fiet et firma i Silkeborg til at gi ind med en underskudsgaranti pe kr Det vil sige alle udgifter er daekket, men vi fir en mulighed for at fii et overskud da vi flr hele indtagten ved salg af drikkevarer. Hele overskuddet hensattes til 90 6rs fodselsdagen. Firmaet K. J. Ventilation ved Kaj Johansen har givet klubben den hindsrrekning med underskudsgarantien - lad os nu vise at vi kan holde en fest der giver overskud. Reserver nu dagene 14 & lsjuni 97. Narmere program kan sees pi midtersiderne i dette nurnmer at SMK- Nyt! - samt pi side 13, 14 & l5l P[ festudvalgets vegne Chang. Vrerkstedet. Som nogle har set, si er vrerkstedet blevet delt op i 2 rum. Arsagen er at, efter ombygningen, har vi inddraget det rum forpagteren normalt brugte til lager - og nu har behov for et aflist rum til frysere og flasker. Fir man brug for at skifte sikringer - henvend jer til forpagteren som har en nagle til sikringsrummet. Undtagelsesvis kan der ringes Preben Henriksen Side.: 2 Nr. 2, 5. LrgangMaj 1997 smk - Ny SMK - Ny1 Nr. 2, 5. Srgang, Maj Side.: 3

3 Bestyrelsen informerer! Fredag den 28. februar havde mange medlemmer fundet vej til klubhuset. Alfred Kruse havde denne aften fiiet arrangeret besog af P.Y. JOTLTN. Mange tips og gode ideer fik vi. Sporgelysten var stor og der var gode rid omkring skift var en type malig til andre. Hvordan vi bedst muligt bevarer travark - hvor ofte er det nsdvendig med bundmaling? Det sidste afsted kom en del debat - se artikel andetsteds i bladet. Fredag den 14. marts. Generalforsamlingen blev som sredvaneligt lidt af et tillobsstykke. 125 deltog heraf 7l stemmeberettigede. En usadvanelig ting ved denne aften var da dirigent Kjeld Kaalund kunne erklere generalforsamlingen for afsluttet H Der var genvalg over hele linien - uden skriftlig afstemning overhovedet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Aksel Borre. Iavrig! henvises til side 2, hvor den endelige konstituering kan ses. Onsdag den 19. marts var der en spendende foredragsaften i Sejs hallen. Arrangementet var kommet i stand via Silkeborg Sejlklub, som inviterede de andre klubber i systemet med. 170 deltog i denne meget spandende og interessante aften. Svend Billesbslle har nok oplevet alt det vi andre drsmmer om. Hvis vi er heldige fiir vi naste ir mulighed for at hsre anden del afhans foredrag. offi Sikringsgruppen O Skalorgodkendte tyverialarmer O Tekniske alarmer O Adgangskonlrol aut. el-installator Vestergade Silkeborg Ttf Velkommen til KONGSHEDENS VVS's stond i Indelukket p6 morkedsdogen den 31. moj, hvor du for lejlighed til of se nogle of de nye oktuelle VVS produkter. Vi vil blondt ondet udstille folgende.: Energibussen, Noturgos Midt Nord Bqtec Solvorme Beretto Goskedler Nye produkter fro lf6 BD Vondmdlere og brsnde Oros Blondin gsbotterier Metro el-vqndvormere Honsgrohe Brusere Pressol it Toi letsoedere Nofurgos Service Vi hor igen i dr en lille konkurrence hvor prcemierne er 1 cykel I stk. termostoto8onoingsbotteri Fo oltid et tilbud fro {r KONGSHEDENS WS TLF !L-TLF Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - NT Nr. 2, 5. irgang Maj 1997.

4 Pigefest 5. april L997. Ja si oprandt dagen igen. Pigefest - Pigefest HURRA HURRA. Som sadvaneligt msdte pigerne op i godt humsr. Vi havde ikke regnet med at der kom sfl mange slogans til SMK som det var tilfaldet, men godt var det. Vi startede med en dejlig velkomstdrink, derefter kaffe og lagkage, under kaffen havde en af deltagerne, Ingrid Thorsted, bedt om ordet og oplaste et digt som jeg mener alle skal lase sfl derfor medsender jeg det til SMK-Nyt. SMK medlem Svend Erik Jensen havde lavet en sang som derefter blev sunget - den var god l. Derefter bankospil, vom i flr var reduceret meget, men det gjorde nu ikke stemningen dirligere. Derefter pause * ensl til alle skanket af Albani. Igen i6r salg afamerikansk lotteri - Mang mange gode gevinster fik pigerne med hjem. Alle gaverne var skanket af Silkeborgs forretninger. Stst de som stotter os. Ja si kom vi frem til middagen, og en stor tak skal lyde til SMK's kskken - det var meget meget hkkert. Lrs her i piger som ikke kom - se hvad i gik glip af; Laksefarseret rsdspattefilet, kryddermarineret kyllingebryst med irstidens gronsager, hvidvinssauce og en flaske vin pr. dame. Derefter igen en sang fra Svend Erik. Nu skulle vi til at udvalge dette irs vinder af slogankonkurencen. Vi besluttede at sende denne ud til en afstemning blandt deltagerne. Nr. I blev Grete Puggaard med folgende slogan; SMK er en vinder - de har Danmarks bedste kvinder. Nr. 2 blev Kirsten Jensen med fslgende; Skal pi ssen tiden gi - si kom til os i SMK. Nr. 3. blev Pia Sorensen; Hvad fir os hvert ir op at ste? - Selvfolgelig pigefesten i SMK. Tillykke - Tillykke. L premien var skrenket af Henrik Bid og Bil og MC Service Borgergade. 2 og 3. premie var skanket af Fstex, Torvet. Tak til alle. Folgende forretninger og firmaer har gjort dette arrangement mulig ved at sponsorere gaverne: Aktiv Super Virklund - Dagligbrugen Virklund - Matas Torvet, Matas Vestergade - Digemanns Boghandel - Grejbiksen - Poul Munk - Silvan - Carl Hjort - Helle Auto - Specialbutikken - Mazda - Skousen - El-Ksb - Silkeborg Gulvbelag.ting - Toyota - Kongshedens WS - Farve og Lak - Alfred Kruse - Shell Ostergade - Reimar Nielsen - Top Danmark - SMK's formand - Vennerne - Kaj Geert - Adam og Eva frissrsalon - Erke Msbler - Fotex, Torvet og Borgergade - Flemmings El-Service - Dansk Foto - Fltigger Borgergade - Guldbageren Borgergade - Helseboden Borgergade - H.T. Defta - Jsrck og Larsen - Siim Auto El - Ornss Dognbutik - Brugsen fuhusbakken - Normann - Henriks Bid og Bil MC service - Atter i 6r fik vi ca. 50 par dametrusser skanket af et annonym medlem ved navn Peter Andersen. Tak til alle sponsorer, som har ststtet os, jeg hiber ikke jeg har glemt nogen - det gjorde jeg desvarre sidste 6r. Undskyld Leo Jensen, Sejs. Tak til alle piger fra os 5 mrnd. Hilsen Chang. Vi ses til sommerfesten. Trrenger din bad til en ny stander kan du ksbe den i Klubhuset, og er du i tvivl om vanddybderne i sserne omkring os, kan du samme sted ksbe "Sokort" i vejrbestandig laminat! Side.:6 Nr. 2, 5. fugangmaj 1997 SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr. 2, 5. argang, Maj 1997 Srde.: 7

5 Apropo s Generalforsamlingen Formanden var niet til sidste punkt i sin beretning. Dette var at omtale et medlem for en srerlig indsats for klubben gennem flere flr. Efterhinden som de mere konkrete ting (byggeri, renovering m.v.) kom frem og adressen ligesom blev mere ibenbar, sad der en i forsamlingen og folte srene blive mere og mere rgde. Hvad var dette? Efter en meget rosende og personlig tale (tak for det Knud), bad formanden det omtalte medlem komme til bestyrelsesbordet. at det for mig gennem flrerne, har v&ret positiw at min baggrund har kunnet vare klubben til nvtte. Tak til sivel den nuverende som til tidligere siddende bestyrelser for godt samarbejde. Til sidst tak til arbejdsholdet i vinter for nogle effektive og hyggelige timer sarnmen. Med hilsen til SMK-medlemmer i ovrigt. Lan. Silkeborg Motorbaadklub Sommertbst 1991 ffi# Henrik's bil, bad & MC service Eorgergade 83 Silkeboqg Tlf / Far 66 Er 7056 Mobil rfo t J. S. Auto Monegerds'rej 52 86fl)silkcborg;Tlf RISBIERG Catering %** INOUSTRIVEJ 14. E6M RY TELEFON Din lokalo caterin8 letcffdor RISBTERG C.t rint bfyd nt.&r S RY BADEBYGGERI M g o itt Hvad nu? - en erkendtlighed i form afen gave - afen eller anden art? Nej, det drejede sig om ikke mindre end en udnavnelse til Eresmedlem. Da blev de rsde srer aflsst af en klump i halsen, det var virkelig en overraskelse af format. Jeg er selvfolgelig meget glad og stolt over at vere kommet i det selskab og siger hermed bestyrelsen tak for udnevnelsen. Samtidig vil jeg her give udtryk for P.Y. Dannrarkl Maritim Farve & Lak Narrevanget Silkeborg Telefon Telefax Visbyvel 56 - DK-86OOSilk borq' Telefon MOBLER ApS ROSKILDEVEJ 1-744'I BORDING TLF FAX Jeg anbelaler mig med savel NYT som REPARATIONER iel og HVIDEVAREF. NB! Kom ind og se vor torretning med alt ibelysning og KOMMER OVERALT I BY OG PA LANO Side.:8 Nr. 2, 5. irgang Maj SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr. 2, 5. Argang, Maj Side.: 9

6 p> Sikebo,tg Motorbaadklub Sommerfest 1997 Ste rigtigl - sti sikkert Stfl pa Ergonomisk rigtige sfiger fra E STLKEETCTFTGi -\ 'ie!t = le STTfG;EFAEIFIIK \ ;l;tro'et4] [ll[ ans. mit* CENTRET #:Tgt ) FODERANL,EG v/ Kaj Johansen Bohrcvej 4, 8600 Silkeborg Ttf Biftfi GRE NNE NIEISEN I/S Nyhojvej 14, 8600 Silkeborg T[ ,- Bed & Motor S-iln#{'ffi-r"#'40,e,,ee Regionskontor: VestreKongevej Viby Fax Assurandsrer: John Rasmussen, Sllkeborg O tlo 44 Brcdbojvej 2J. E6m Si[rcborg 'Tlf m SOrmntgl-fegt fl SrUnr Tcltc-t ibncr kl Rewy- rned itrdslag fra vore oplevelser pl soeme. Revyen er kl Pris kr'. Revy inll. Revyplatte Pris kr. Alle SMK'er, thmilie og wnner er relkomrnen -liill -J'-a-- -l- - - F Plattsl b stilles forud hos forpagteren af klubhuset og vil blive seneret kl For og efter revyen er feltet lbent for hyggeligt samvcr Tehaibnerkl Der invitercs til festmiddag kl Alle SMK'er, familie og venner er velkommen his kr. Bestilling forud hos forpa geren af klubhusct. Der er levende musik fra kl til kl.0l.00. Efler spisningen er der Amcrikansk lottcri, hvoreft er der spilles der op til dans. For, undcr og efta middagen er teltel.ebent for hyggeligt samvar til kl I WD T'INEIAIXd EfTgN ','UTL FOfr'iO8 ON DEt ga 'EDNE?T-TEEA Virklund Vognmondslorretning & Silkeborg Specioltronsport KAJ GEERT Thorsotoften 6. Tlf ef6rrrrrrrbr^ Autof 5kering Prlorsvef Sitkebofi Tlf. (06) Glro Nr O{e's Auto Baunehrjvej Silkeborg Tlf. g6 gl 140+ Side.: l0 Nr, irgang. Ma.i 1997 SMK - NT SMK - N\4 Nr. 2, 5. fugangmaj 1997

7 BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF UDFORES CHR.VARMING PEDERSEN TLF.: l8l Sommerfest. Si narmer tiden sig hvor den store sommerfest lsber af stablen. Vi hiber I msder op og ststter den, si vi kan se om der er interesse for den slag fester i SMK. Husk den 13 &. 14.1uru kig programmet godt igennem. Vi har giort alt hvad der stod i vor magt, for at det kan blive en rigtig god fest. Fredag aften har vi engageret hele 5 proffesionelle skuespillere til at lave revy, sf, dette venter vi os meget af Lardag er der dans til et af Jyllands bedste danseorkestre, sf, nu er der ingen der kan sige der ikke er nogle steder for de unge pi 40, hvor man kan danse. Det kan man i SMK's store dansetelt den la. juni. Vi hiber til denne fest at I hurtig tilmelder jer pi listen i klubhuset, si vi kan se hvor stort telt vi skal have. Husk festen er for alle medlemmer + f4n-r111. og venner. Mod op med godt humsr - si ordner vi resten. Hilsen Chang. Fri altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF L-TLF HEMPEL REITAR IAr' SILKEBORG TOMMEBHANOEL ru9r{gc l tta*ld.r il " LANDBRUG.INDUSTRI v/ Kaj Johans n. Bohrsvei Sitkeborg SALG.SEHVICE.MONTAGE TLF Billelston Tilmelding til SMK's somttnrfest: ]eg onsker at tilmelde mig til: Fredag den 13iuni. Revy kl Kr ffyrff Lgrdag den 14 iuni. Revyplattekl. 1e.30 ;1 Fallesspisrrin g, Amerikansk lotteri, nusik og dans Kr Tilmelders: Navn: Adresse: f s-tk yd"l n n Tilmelding kan ske ved at aflevere dmne tilmelding til: Silkeborg Motorbaadklub Aahavealle 9 c 8500 Silkeborg Merket Sommerfest Fifmelding E n kan ogsi ske ved henvendelse til SMK's forpagbr) Ved tilmelding efter den 1 juni, forhsr om der er ledige pladser. Side.: l2 Nr. 2, 5. Lrgang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 2, 5. lrgang Maj Side.: 13

8 Spisestedet tilbyder I forbindelse med sommerfesten tilbyder "Spisestedet" i Indelukket folgende. : Fredag den 13. juni.: Revy platte bestaende af Sild ml carry salat Fiskefilet m/ remoulade Fleskesteg m/ rodkal Roastbeef m/ Remoulade Eg & rejer m/ mayonnaise Ost Lordag den 14. juni.: Carving Buffet bestiende af He lstegt O ksetyndstegsfi Glaseret skinke Salatbar Halve bagte kartofler Rgdvinssauce Osteanretning KOM til MARKEDSDAG I INDELUKKET! $ejs llarinecentef f re ffi vise r : SUZUKI - MARINER og Honda pdhengsmoforer, Volvo Pento indbordsmotorar som kon beses og hsres igong.'hx3',t'l'*\?"?,i3.g',g Et udpluk of Volvo reservedele og tllbehor lovrigt hor vi et stort udvolg of brugte bdde, joller og motorer pd loger Vl fremvlser ogsb Oe. qye Queokselver SPeed'bdd e $ejsfiiarinecentcr ^ ^ 'l t ^,, ^ ^-^ A-^,/\. Jrrlsove; 33. Se;s Srlkeborg. tlf ta Side.: l4 Nr. 2, 5. tugane,maj SMK - Nyt Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997 Side.: 15

9 Moralen! Det star slojt til med moralen. Vel vidende det ikke er fsrste gang denne overskrift anvendes i dette blad - kan jegikke finde p6 noget bedre. Jeg er dybt - dybt forarget. Som beskrevet andet sted i bladet, har vi veret nsdt til at bruge penge pi at etablere en skilleveg i vrerkstedet. Arsagen erat nogen harlist sig ind og stjilet flasker tilhsrende forpagteren. Jeg synes at dette er direkte uartigt, og hiber at vedkommende gar rundt med en meget dirlig sa6vittighed. Til samme afdeling hsrer det, at nogle tilsyneladende vasker pensler m.v. i h&ndvasken pi toiletterne. Disse medlemrner skulle prsve at vaske dette rsde stads af - det er nesten umuligt. Gad vide om man ville gore dette i sin egen hindvask derhjemme! sekretaren. Sikkerhed til sss. SMK vil her i 1997 prove om vi pi frivillig basis kan gore sikkerheden i vore bide endnu bedre. Vi har ganske vidst en kollektiv ansvarsforsikring hos Tryg, men ikke alle har en kaskoforsikring - og mange af vore bflde ligger meget tet. Er uheldet ude kan det blive meget dyrt. Derfor bsr vi have sikkerheden i orden, tenke pi vore familier nir vi sejler. Vi har alle et ansvar for at der ikke sker noget. Vi har udfardiget en eftersynsrapport som vi vil lregge i bidene. Tanken er si at I henvenderjer til sikkerhedsudvalget. Udvalget bestir af 2 personer, med hvem I si aftaler en tid til eftersyn. Vi hiber at I vil tage godt imod tilbudet, som er i alles interesse. Med venlig hilsen Preben Henriksen rtf / 4f Formand for sikkerhedsudvalget Jeg anbefaler mig med savel NYT som REPABATIONER i EL og HVIDEVARER. NB! Kom ind og se vortorretning med alt lblysning og trvidevarer KOMMER CVERALT I BY OG PA LAND Bundmaling. Si kom tiden hvor Indelukket fsrst har farve som en styrbords lanterne for derefter (heldigvis stadig) gir over til bagbords lanternen. Som det nok er de fleste bekendt er det ikke blot i det store vand der er problemer med kobberophobning i vandet. Der er netop lavet en analyse som siger at ogse de indre soer er starkt forurenede at dette sardeles vanskeligt nedbrydende og skadeligt stof. Noget af dette stof kan vi nok ikke frasige os ansvaret for. Der hersker ingen tvivl om at netop bidfolket som holder af livet pi soen, ser med stor usikkerhed pfl dette problem Vi har forespurgt forskellige leverandsrer af bundmaling, orn der kan leveres en kobberfri maling. Samme svar fra alle - der forskes heri. Si kommer spsrgsmilet hvad kan vi selv gore indtil vi kan ksbe en giftfti maling? Ry Bidebyggeri giver folgende gode rid. Brug aldrig en hojtryksrenser til biden - en almindelig vandslange og en bsrste er langt rigeligt. Brug en landbaseret maling. Den kan fortyndes ret meget. Giv fsrst et meget tyndt lag kontrastfarve, derefter den farve du normal bruger til bunden. Fiffet er nir du neste ir skal efterse din bund - er det me1et tydeligt hvor/hvis kontrastfaryen treder frem. Nu nojes du med at pletmale bunden. PA min tur rundt, erfarede jeg at Hernpel har lanceret en maling sorn er fri for det giftstof, som fardtes i stor koncentration i havnen i Marselisborg - men at bfldejerne ikke er villige til at betale merprisen for dette produkt!!! Et srrdeles erfaren medlem kunne ogs6. fortalle at hvis man ikke tog beden pi havet, var det faktisk nok at give bundmaling hver 4. flr. Er dgg nogle medlemmer som har gode rid omkring emnet, modtager redaktionen gerne tips herom. Inger Tofi Svaner. Vlrklund Vognmondsforretnlng & Sllkebotg Speclollronspoil KAJ GEERT onsker SMK's medlemmer en god sceson pd soerne - gkol du po hovet tilsommer, klorer vi ogsd detl p6 Rirrs os t_.,it[jbli trqnsport Side.: l6 Nr. 2, 5. ingang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr, 2, 5. fugang,malj 1997 Side.: 17

10 Vi byder velkommen til folgende nye medlerlmer: Kjeld Glarmester, Silkeborg - Teddy Pedersen, Silkeborg - Poul Erik Bak, Silkeborg - Andy Gren, Sejs - John Rasmussen, Silkeborg - Mikael Frits Nielsen, Silkeborg - Ry Bidebyggeri vllargen Jensen, Ry - Leo Nielsen, Galten - Kim Rod, Sejs - Egon Damsgaard, Nisset - Hans Poulsen, Silkeborg - Arne Leth, Silkeborg - Henrik Ladefoged, Sejs - Svend Erik Hansen, Silkeborg - Jens Pryds Pedersen, Sejs - John & Rose Jakobsen, Silkeborg - Skolegades Bsrnehave, Silkeborg - Kurt Hansen, Sejs - Allan Siim, Silkeborg - Ejner Jensen, Ry - Thomas Olesen, Engesvang - Ssren Damsgaard, Jorgen Olesen, Gjesso - Mogens Lunde, Sejs - Vagn Salomonsen, Silkeborg - Ssren Christensen, Sejs - Kristian Bertelsen, Silkeborg - Birgitte & Erik Louring, Svejbrek - Per Nielsen, Them. Jan Debois Nielsen - Kjeld Melgaard Kristensen, Svejbek - Ssren Jacobsen, Silkeborg - Kurt Simonsen, Silkeborg - Stig Jensen, Kjellerup - Jargen& Karen Kirkegaard, Svejbak - Hanne Sslvsten Andersen, Silkeborg BADEBYGGERIo INDUSTftIVEJ 14'8680 RY TELEFON M }IAR K EDSDA G I.Y- I gt i KOI,I OG G'R finets HATIDEL! BINE KATIOE R rf,ou D sryr HOTORER NAn DE PROFESSIONELLE ULTATER SKAL PENSLES UD... Matc.lonetnirqm Hatm, Rarutrcq tr tdnmat ovrr alt m.d cl r$ygpcligt og korligl psnsllrlrog. ud? og iur, Hot oosa m gulvalhovlino og udlin5l.l lill. oo lil 2a drl.r. For gor-d9t.6!lv tohtl at dt, godr,ld ll hcola 16r Skrta laruo. cq fiilia pl Draw:msvci. llol ken du loic ororrsriorclt!r!ioo kobo Stala kv.liisl3 maling. tilr bt a. bru9!3.l mdcdirull Hatm. Ravnussrn dr. SKAEA. Vl g.r dtg Ul malcr, mcrtor... larvor o! milf. orawtrnrvoi Sificbo.g. Ill.06 0O 51 3] trl.l l-! Irl HtRl'1. MSI USSIN l/s uurtl ra]m0 TvErgsde? SilhrDorg s i i fff #.#r*:'! " o,u,u NYBAD!! Vi er Cressent ; Chaparral og-starcraft.impotor. Vi har ogsd et stort udvalg af brugtee bade ogjoller' Ca. 4O brugte panalg-1ry-qtorer.' llye motordr tii FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 tlk MALINA TIL BADDN I Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor Nr. 2, 5. irgang Maj 1997 SMK - Nyl smk - NY Nr. 2, 5. irgang, Maj Side.: 19

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2015 13. Årgang M e d l e m s b l a d Nyrenoveret Ferguson Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn

BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn BRODERM1. JANUAR 1997 NR.1 ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Koilerup Nielsen Teglværksvej 43, 7000 Fredericia Telefon 75 92

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2010 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere