qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl."

Transkript

1 Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information for nye medlemmer - ogsi fra sidste ir. Vi msdes i Indelukket ki.14.30, hvor der vil vere en generel orientering omkring hvad SMK kan tilbyde dig og din familie.alt efter fremmode og interesse, vil vi sejle ud og fe nogle praktiske oplysninger undervejs. Er vejret med os, kunne vi eventuelt slutte ved en afvore grunde med grill. Dette vil vare en uformel del af arrangementet, hvorfor det er op til den enkelte familie om de snsker at deltage - og medbringe forplejning. 31. maj, Falck & Markedsdag i Indelukket ki. l0-16. Alle er velkommen denne dag. Falck tilbyder at afprove ildslukkere - og det er en god ide at fi kontrolleret sivel slukkeren fra biden som bil og campingvogn. Sidste ir var der ca. 75 slukkere som mitte kasseres pi grund af funktionsfejl. Pas pi - det kanvpre en falsk tryghed!!. Som nrevnt holder vi ogsi markedsdag. Alle medlemmer af sivel SMK som Vennerne, kan opstille en stand og saelge diverse effekter - dog undtaget mad-/ og drikkevarer. Onsker du en standplads - kontakt et bestyrelsesmedlem (tlf. se side 2). Pi nuvrerende tidspunkt kan vi lsfte slsret en lille smule, og fortalle at sivel Sejs Marinecenter som Siim atter i ir vil fremvise et bredt udvalg ibide, Bidbyggeren i Ry kommer ogsi med et godt tilbud. Kongsheden VVS har igen i ir sat alle sejl til og 96r du og drsrnrner om sol- eller naturgasanlreg, er der svar pi alle sporgsmil juni; Sommerfest i Indelukket. 13. juni, Revy. Mod op oghar selv hvem der har kvajet sig - der er vist ikke mange der gir ram forbi?. Kom og grin med - det er mere rart en at blive grint af. 14. juni; stor frellesspisning, derefter dans til Jyllands bedste danseorkester. E (t) 16 r-t o oq f_t FD H CI F-t 7f FD FD (D (D v) n cr U) CD = qffifis;,rtl,t Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold I.; :},1" Formanden har ordet. Vrcrkstedet. Sommerfest Bestyrelsen informerer! Pigefest 5. april Apropos Generalforsamlingen ll Sommerfest Sommerfest tilmetding l4 Spisestedetilbyder 16 Moralen! 16 Sikkerhed til sss. 17 Bundmaling. 18 Vi byder velkommen 20 Det Sker Side.: 20 Nr. 2, 5. irgang Maj SMK - Nyl SMK - Nyt Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997

2 SMK- Nr.: 2,5. argar. OPlag.:825 Lldglvst I sarvad med SMK's boslyrelse. Rodlgerlng. (ansvh.).: Ingor & H nrlk Totl Svarror RynBrtpltsvej 18, Svolbak 8600 Sllkeborg Tlf.: CadMslgaard Alsel Bors-C s40 Knud E. Jensen l(asssrsr.: Atns Sommor sekrglar.: lmer Toft Svarrsr h/rlgg m dgmer Allan 8680,!144 P6erJ6reon Prsbsn Hsndkson A(so Borro-Chrlsloreon t) Udvalg.: Klubhsot & kantlneudvalg.: PrsbenHenrlks n E68O4723 AlsdBon -C /() lrotftr lg.: Allan NlEaad ,14 PesrJeresn Pssr Jensen Lslfc. Thogersen Sels grundon.: Allan Nygard Klubaftner.: Preben Henrlksen AksolBons-C ,rugerad6t,: Allan Nygard Carl Malgard Aks l Bor6-C ,rc 4gflgo lel lomr.: l<antln n Opsm Indolukket Vslrudslglon 153 Lyrgby Radlo 133 SllkeborgPollll SMK- Nvt kommd Dgadllno 3.97 Junl Ar usl 97.O7.2O 5.97 Oklober Dmemb r Tall1 F ormanden har ordet. Vi har nu lagt sidste hfind pa renoveringen af klublokalerne, vi syntes det er blevet et godt resultat - og at det virker efter hensigten. Udsugningen ssrger for, selv under generalforsamlingen, at der er god luft i lokalerne - og varmen er nu javn og konstant. Endnu engang Tak til alle som gav en hind med. Med hensyn til vinteren har den ikke varet si slem ved broerne som frygtet, det er mest Himmelbjerggrunden det er giet ud over, men der har vi taget brofagene ind, si det kun er et sporgsmf,l at fii rettet palene op til sasonen. Vi har netop modtaget de sidste godkendelser og tilladelser til nybyggeri (vcrksted og depot) i Indelukket. Vi forventer at starte op si snart vi har overblik over de skonomiske konsekvenser. Jeg vil gerne opfordre til at de som har mulighed for at give en hind med - hurtig kontakter Lars Elmer. Har I fundet irsmerkaten?- den var indlaet i brevet som I modtog op til pfrske. Med snsket om en god start pi sasonen. Medvenlig hilsen Knud E. Jensen formand Sommerfest Vi vil i 6r lave en sommerfest som en slags generalprove pi klubbens 90 irs fodselsdag i Derfior - alle medlernmer - stsdt os i vore bestrabelser ph at lave en god fest. Sti bag os og deltag i festen. Vi har i ir fiet et firma i Silkeborg til at gi ind med en underskudsgaranti pe kr Det vil sige alle udgifter er daekket, men vi fir en mulighed for at fii et overskud da vi flr hele indtagten ved salg af drikkevarer. Hele overskuddet hensattes til 90 6rs fodselsdagen. Firmaet K. J. Ventilation ved Kaj Johansen har givet klubben den hindsrrekning med underskudsgarantien - lad os nu vise at vi kan holde en fest der giver overskud. Reserver nu dagene 14 & lsjuni 97. Narmere program kan sees pi midtersiderne i dette nurnmer at SMK- Nyt! - samt pi side 13, 14 & l5l P[ festudvalgets vegne Chang. Vrerkstedet. Som nogle har set, si er vrerkstedet blevet delt op i 2 rum. Arsagen er at, efter ombygningen, har vi inddraget det rum forpagteren normalt brugte til lager - og nu har behov for et aflist rum til frysere og flasker. Fir man brug for at skifte sikringer - henvend jer til forpagteren som har en nagle til sikringsrummet. Undtagelsesvis kan der ringes Preben Henriksen Side.: 2 Nr. 2, 5. LrgangMaj 1997 smk - Ny SMK - Ny1 Nr. 2, 5. Srgang, Maj Side.: 3

3 Bestyrelsen informerer! Fredag den 28. februar havde mange medlemmer fundet vej til klubhuset. Alfred Kruse havde denne aften fiiet arrangeret besog af P.Y. JOTLTN. Mange tips og gode ideer fik vi. Sporgelysten var stor og der var gode rid omkring skift var en type malig til andre. Hvordan vi bedst muligt bevarer travark - hvor ofte er det nsdvendig med bundmaling? Det sidste afsted kom en del debat - se artikel andetsteds i bladet. Fredag den 14. marts. Generalforsamlingen blev som sredvaneligt lidt af et tillobsstykke. 125 deltog heraf 7l stemmeberettigede. En usadvanelig ting ved denne aften var da dirigent Kjeld Kaalund kunne erklere generalforsamlingen for afsluttet H Der var genvalg over hele linien - uden skriftlig afstemning overhovedet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Aksel Borre. Iavrig! henvises til side 2, hvor den endelige konstituering kan ses. Onsdag den 19. marts var der en spendende foredragsaften i Sejs hallen. Arrangementet var kommet i stand via Silkeborg Sejlklub, som inviterede de andre klubber i systemet med. 170 deltog i denne meget spandende og interessante aften. Svend Billesbslle har nok oplevet alt det vi andre drsmmer om. Hvis vi er heldige fiir vi naste ir mulighed for at hsre anden del afhans foredrag. offi Sikringsgruppen O Skalorgodkendte tyverialarmer O Tekniske alarmer O Adgangskonlrol aut. el-installator Vestergade Silkeborg Ttf Velkommen til KONGSHEDENS VVS's stond i Indelukket p6 morkedsdogen den 31. moj, hvor du for lejlighed til of se nogle of de nye oktuelle VVS produkter. Vi vil blondt ondet udstille folgende.: Energibussen, Noturgos Midt Nord Bqtec Solvorme Beretto Goskedler Nye produkter fro lf6 BD Vondmdlere og brsnde Oros Blondin gsbotterier Metro el-vqndvormere Honsgrohe Brusere Pressol it Toi letsoedere Nofurgos Service Vi hor igen i dr en lille konkurrence hvor prcemierne er 1 cykel I stk. termostoto8onoingsbotteri Fo oltid et tilbud fro {r KONGSHEDENS WS TLF !L-TLF Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - NT Nr. 2, 5. irgang Maj 1997.

4 Pigefest 5. april L997. Ja si oprandt dagen igen. Pigefest - Pigefest HURRA HURRA. Som sadvaneligt msdte pigerne op i godt humsr. Vi havde ikke regnet med at der kom sfl mange slogans til SMK som det var tilfaldet, men godt var det. Vi startede med en dejlig velkomstdrink, derefter kaffe og lagkage, under kaffen havde en af deltagerne, Ingrid Thorsted, bedt om ordet og oplaste et digt som jeg mener alle skal lase sfl derfor medsender jeg det til SMK-Nyt. SMK medlem Svend Erik Jensen havde lavet en sang som derefter blev sunget - den var god l. Derefter bankospil, vom i flr var reduceret meget, men det gjorde nu ikke stemningen dirligere. Derefter pause * ensl til alle skanket af Albani. Igen i6r salg afamerikansk lotteri - Mang mange gode gevinster fik pigerne med hjem. Alle gaverne var skanket af Silkeborgs forretninger. Stst de som stotter os. Ja si kom vi frem til middagen, og en stor tak skal lyde til SMK's kskken - det var meget meget hkkert. Lrs her i piger som ikke kom - se hvad i gik glip af; Laksefarseret rsdspattefilet, kryddermarineret kyllingebryst med irstidens gronsager, hvidvinssauce og en flaske vin pr. dame. Derefter igen en sang fra Svend Erik. Nu skulle vi til at udvalge dette irs vinder af slogankonkurencen. Vi besluttede at sende denne ud til en afstemning blandt deltagerne. Nr. I blev Grete Puggaard med folgende slogan; SMK er en vinder - de har Danmarks bedste kvinder. Nr. 2 blev Kirsten Jensen med fslgende; Skal pi ssen tiden gi - si kom til os i SMK. Nr. 3. blev Pia Sorensen; Hvad fir os hvert ir op at ste? - Selvfolgelig pigefesten i SMK. Tillykke - Tillykke. L premien var skrenket af Henrik Bid og Bil og MC Service Borgergade. 2 og 3. premie var skanket af Fstex, Torvet. Tak til alle. Folgende forretninger og firmaer har gjort dette arrangement mulig ved at sponsorere gaverne: Aktiv Super Virklund - Dagligbrugen Virklund - Matas Torvet, Matas Vestergade - Digemanns Boghandel - Grejbiksen - Poul Munk - Silvan - Carl Hjort - Helle Auto - Specialbutikken - Mazda - Skousen - El-Ksb - Silkeborg Gulvbelag.ting - Toyota - Kongshedens WS - Farve og Lak - Alfred Kruse - Shell Ostergade - Reimar Nielsen - Top Danmark - SMK's formand - Vennerne - Kaj Geert - Adam og Eva frissrsalon - Erke Msbler - Fotex, Torvet og Borgergade - Flemmings El-Service - Dansk Foto - Fltigger Borgergade - Guldbageren Borgergade - Helseboden Borgergade - H.T. Defta - Jsrck og Larsen - Siim Auto El - Ornss Dognbutik - Brugsen fuhusbakken - Normann - Henriks Bid og Bil MC service - Atter i 6r fik vi ca. 50 par dametrusser skanket af et annonym medlem ved navn Peter Andersen. Tak til alle sponsorer, som har ststtet os, jeg hiber ikke jeg har glemt nogen - det gjorde jeg desvarre sidste 6r. Undskyld Leo Jensen, Sejs. Tak til alle piger fra os 5 mrnd. Hilsen Chang. Vi ses til sommerfesten. Trrenger din bad til en ny stander kan du ksbe den i Klubhuset, og er du i tvivl om vanddybderne i sserne omkring os, kan du samme sted ksbe "Sokort" i vejrbestandig laminat! Side.:6 Nr. 2, 5. fugangmaj 1997 SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr. 2, 5. argang, Maj 1997 Srde.: 7

5 Apropo s Generalforsamlingen Formanden var niet til sidste punkt i sin beretning. Dette var at omtale et medlem for en srerlig indsats for klubben gennem flere flr. Efterhinden som de mere konkrete ting (byggeri, renovering m.v.) kom frem og adressen ligesom blev mere ibenbar, sad der en i forsamlingen og folte srene blive mere og mere rgde. Hvad var dette? Efter en meget rosende og personlig tale (tak for det Knud), bad formanden det omtalte medlem komme til bestyrelsesbordet. at det for mig gennem flrerne, har v&ret positiw at min baggrund har kunnet vare klubben til nvtte. Tak til sivel den nuverende som til tidligere siddende bestyrelser for godt samarbejde. Til sidst tak til arbejdsholdet i vinter for nogle effektive og hyggelige timer sarnmen. Med hilsen til SMK-medlemmer i ovrigt. Lan. Silkeborg Motorbaadklub Sommertbst 1991 ffi# Henrik's bil, bad & MC service Eorgergade 83 Silkeboqg Tlf / Far 66 Er 7056 Mobil rfo t J. S. Auto Monegerds'rej 52 86fl)silkcborg;Tlf RISBIERG Catering %** INOUSTRIVEJ 14. E6M RY TELEFON Din lokalo caterin8 letcffdor RISBTERG C.t rint bfyd nt.&r S RY BADEBYGGERI M g o itt Hvad nu? - en erkendtlighed i form afen gave - afen eller anden art? Nej, det drejede sig om ikke mindre end en udnavnelse til Eresmedlem. Da blev de rsde srer aflsst af en klump i halsen, det var virkelig en overraskelse af format. Jeg er selvfolgelig meget glad og stolt over at vere kommet i det selskab og siger hermed bestyrelsen tak for udnevnelsen. Samtidig vil jeg her give udtryk for P.Y. Dannrarkl Maritim Farve & Lak Narrevanget Silkeborg Telefon Telefax Visbyvel 56 - DK-86OOSilk borq' Telefon MOBLER ApS ROSKILDEVEJ 1-744'I BORDING TLF FAX Jeg anbelaler mig med savel NYT som REPARATIONER iel og HVIDEVAREF. NB! Kom ind og se vor torretning med alt ibelysning og KOMMER OVERALT I BY OG PA LANO Side.:8 Nr. 2, 5. irgang Maj SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr. 2, 5. Argang, Maj Side.: 9

6 p> Sikebo,tg Motorbaadklub Sommerfest 1997 Ste rigtigl - sti sikkert Stfl pa Ergonomisk rigtige sfiger fra E STLKEETCTFTGi -\ 'ie!t = le STTfG;EFAEIFIIK \ ;l;tro'et4] [ll[ ans. mit* CENTRET #:Tgt ) FODERANL,EG v/ Kaj Johansen Bohrcvej 4, 8600 Silkeborg Ttf Biftfi GRE NNE NIEISEN I/S Nyhojvej 14, 8600 Silkeborg T[ ,- Bed & Motor S-iln#{'ffi-r"#'40,e,,ee Regionskontor: VestreKongevej Viby Fax Assurandsrer: John Rasmussen, Sllkeborg O tlo 44 Brcdbojvej 2J. E6m Si[rcborg 'Tlf m SOrmntgl-fegt fl SrUnr Tcltc-t ibncr kl Rewy- rned itrdslag fra vore oplevelser pl soeme. Revyen er kl Pris kr'. Revy inll. Revyplatte Pris kr. Alle SMK'er, thmilie og wnner er relkomrnen -liill -J'-a-- -l- - - F Plattsl b stilles forud hos forpagteren af klubhuset og vil blive seneret kl For og efter revyen er feltet lbent for hyggeligt samvcr Tehaibnerkl Der invitercs til festmiddag kl Alle SMK'er, familie og venner er velkommen his kr. Bestilling forud hos forpa geren af klubhusct. Der er levende musik fra kl til kl.0l.00. Efler spisningen er der Amcrikansk lottcri, hvoreft er der spilles der op til dans. For, undcr og efta middagen er teltel.ebent for hyggeligt samvar til kl I WD T'INEIAIXd EfTgN ','UTL FOfr'iO8 ON DEt ga 'EDNE?T-TEEA Virklund Vognmondslorretning & Silkeborg Specioltronsport KAJ GEERT Thorsotoften 6. Tlf ef6rrrrrrrbr^ Autof 5kering Prlorsvef Sitkebofi Tlf. (06) Glro Nr O{e's Auto Baunehrjvej Silkeborg Tlf. g6 gl 140+ Side.: l0 Nr, irgang. Ma.i 1997 SMK - NT SMK - N\4 Nr. 2, 5. fugangmaj 1997

7 BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF UDFORES CHR.VARMING PEDERSEN TLF.: l8l Sommerfest. Si narmer tiden sig hvor den store sommerfest lsber af stablen. Vi hiber I msder op og ststter den, si vi kan se om der er interesse for den slag fester i SMK. Husk den 13 &. 14.1uru kig programmet godt igennem. Vi har giort alt hvad der stod i vor magt, for at det kan blive en rigtig god fest. Fredag aften har vi engageret hele 5 proffesionelle skuespillere til at lave revy, sf, dette venter vi os meget af Lardag er der dans til et af Jyllands bedste danseorkestre, sf, nu er der ingen der kan sige der ikke er nogle steder for de unge pi 40, hvor man kan danse. Det kan man i SMK's store dansetelt den la. juni. Vi hiber til denne fest at I hurtig tilmelder jer pi listen i klubhuset, si vi kan se hvor stort telt vi skal have. Husk festen er for alle medlemmer + f4n-r111. og venner. Mod op med godt humsr - si ordner vi resten. Hilsen Chang. Fri altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF L-TLF HEMPEL REITAR IAr' SILKEBORG TOMMEBHANOEL ru9r{gc l tta*ld.r il " LANDBRUG.INDUSTRI v/ Kaj Johans n. Bohrsvei Sitkeborg SALG.SEHVICE.MONTAGE TLF Billelston Tilmelding til SMK's somttnrfest: ]eg onsker at tilmelde mig til: Fredag den 13iuni. Revy kl Kr ffyrff Lgrdag den 14 iuni. Revyplattekl. 1e.30 ;1 Fallesspisrrin g, Amerikansk lotteri, nusik og dans Kr Tilmelders: Navn: Adresse: f s-tk yd"l n n Tilmelding kan ske ved at aflevere dmne tilmelding til: Silkeborg Motorbaadklub Aahavealle 9 c 8500 Silkeborg Merket Sommerfest Fifmelding E n kan ogsi ske ved henvendelse til SMK's forpagbr) Ved tilmelding efter den 1 juni, forhsr om der er ledige pladser. Side.: l2 Nr. 2, 5. Lrgang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 2, 5. lrgang Maj Side.: 13

8 Spisestedet tilbyder I forbindelse med sommerfesten tilbyder "Spisestedet" i Indelukket folgende. : Fredag den 13. juni.: Revy platte bestaende af Sild ml carry salat Fiskefilet m/ remoulade Fleskesteg m/ rodkal Roastbeef m/ Remoulade Eg & rejer m/ mayonnaise Ost Lordag den 14. juni.: Carving Buffet bestiende af He lstegt O ksetyndstegsfi Glaseret skinke Salatbar Halve bagte kartofler Rgdvinssauce Osteanretning KOM til MARKEDSDAG I INDELUKKET! $ejs llarinecentef f re ffi vise r : SUZUKI - MARINER og Honda pdhengsmoforer, Volvo Pento indbordsmotorar som kon beses og hsres igong.'hx3',t'l'*\?"?,i3.g',g Et udpluk of Volvo reservedele og tllbehor lovrigt hor vi et stort udvolg of brugte bdde, joller og motorer pd loger Vl fremvlser ogsb Oe. qye Queokselver SPeed'bdd e $ejsfiiarinecentcr ^ ^ 'l t ^,, ^ ^-^ A-^,/\. Jrrlsove; 33. Se;s Srlkeborg. tlf ta Side.: l4 Nr. 2, 5. tugane,maj SMK - Nyt Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997 Side.: 15

9 Moralen! Det star slojt til med moralen. Vel vidende det ikke er fsrste gang denne overskrift anvendes i dette blad - kan jegikke finde p6 noget bedre. Jeg er dybt - dybt forarget. Som beskrevet andet sted i bladet, har vi veret nsdt til at bruge penge pi at etablere en skilleveg i vrerkstedet. Arsagen erat nogen harlist sig ind og stjilet flasker tilhsrende forpagteren. Jeg synes at dette er direkte uartigt, og hiber at vedkommende gar rundt med en meget dirlig sa6vittighed. Til samme afdeling hsrer det, at nogle tilsyneladende vasker pensler m.v. i h&ndvasken pi toiletterne. Disse medlemrner skulle prsve at vaske dette rsde stads af - det er nesten umuligt. Gad vide om man ville gore dette i sin egen hindvask derhjemme! sekretaren. Sikkerhed til sss. SMK vil her i 1997 prove om vi pi frivillig basis kan gore sikkerheden i vore bide endnu bedre. Vi har ganske vidst en kollektiv ansvarsforsikring hos Tryg, men ikke alle har en kaskoforsikring - og mange af vore bflde ligger meget tet. Er uheldet ude kan det blive meget dyrt. Derfor bsr vi have sikkerheden i orden, tenke pi vore familier nir vi sejler. Vi har alle et ansvar for at der ikke sker noget. Vi har udfardiget en eftersynsrapport som vi vil lregge i bidene. Tanken er si at I henvenderjer til sikkerhedsudvalget. Udvalget bestir af 2 personer, med hvem I si aftaler en tid til eftersyn. Vi hiber at I vil tage godt imod tilbudet, som er i alles interesse. Med venlig hilsen Preben Henriksen rtf / 4f Formand for sikkerhedsudvalget Jeg anbefaler mig med savel NYT som REPABATIONER i EL og HVIDEVARER. NB! Kom ind og se vortorretning med alt lblysning og trvidevarer KOMMER CVERALT I BY OG PA LAND Bundmaling. Si kom tiden hvor Indelukket fsrst har farve som en styrbords lanterne for derefter (heldigvis stadig) gir over til bagbords lanternen. Som det nok er de fleste bekendt er det ikke blot i det store vand der er problemer med kobberophobning i vandet. Der er netop lavet en analyse som siger at ogse de indre soer er starkt forurenede at dette sardeles vanskeligt nedbrydende og skadeligt stof. Noget af dette stof kan vi nok ikke frasige os ansvaret for. Der hersker ingen tvivl om at netop bidfolket som holder af livet pi soen, ser med stor usikkerhed pfl dette problem Vi har forespurgt forskellige leverandsrer af bundmaling, orn der kan leveres en kobberfri maling. Samme svar fra alle - der forskes heri. Si kommer spsrgsmilet hvad kan vi selv gore indtil vi kan ksbe en giftfti maling? Ry Bidebyggeri giver folgende gode rid. Brug aldrig en hojtryksrenser til biden - en almindelig vandslange og en bsrste er langt rigeligt. Brug en landbaseret maling. Den kan fortyndes ret meget. Giv fsrst et meget tyndt lag kontrastfarve, derefter den farve du normal bruger til bunden. Fiffet er nir du neste ir skal efterse din bund - er det me1et tydeligt hvor/hvis kontrastfaryen treder frem. Nu nojes du med at pletmale bunden. PA min tur rundt, erfarede jeg at Hernpel har lanceret en maling sorn er fri for det giftstof, som fardtes i stor koncentration i havnen i Marselisborg - men at bfldejerne ikke er villige til at betale merprisen for dette produkt!!! Et srrdeles erfaren medlem kunne ogs6. fortalle at hvis man ikke tog beden pi havet, var det faktisk nok at give bundmaling hver 4. flr. Er dgg nogle medlemmer som har gode rid omkring emnet, modtager redaktionen gerne tips herom. Inger Tofi Svaner. Vlrklund Vognmondsforretnlng & Sllkebotg Speclollronspoil KAJ GEERT onsker SMK's medlemmer en god sceson pd soerne - gkol du po hovet tilsommer, klorer vi ogsd detl p6 Rirrs os t_.,it[jbli trqnsport Side.: l6 Nr. 2, 5. ingang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr, 2, 5. fugang,malj 1997 Side.: 17

10 Vi byder velkommen til folgende nye medlerlmer: Kjeld Glarmester, Silkeborg - Teddy Pedersen, Silkeborg - Poul Erik Bak, Silkeborg - Andy Gren, Sejs - John Rasmussen, Silkeborg - Mikael Frits Nielsen, Silkeborg - Ry Bidebyggeri vllargen Jensen, Ry - Leo Nielsen, Galten - Kim Rod, Sejs - Egon Damsgaard, Nisset - Hans Poulsen, Silkeborg - Arne Leth, Silkeborg - Henrik Ladefoged, Sejs - Svend Erik Hansen, Silkeborg - Jens Pryds Pedersen, Sejs - John & Rose Jakobsen, Silkeborg - Skolegades Bsrnehave, Silkeborg - Kurt Hansen, Sejs - Allan Siim, Silkeborg - Ejner Jensen, Ry - Thomas Olesen, Engesvang - Ssren Damsgaard, Jorgen Olesen, Gjesso - Mogens Lunde, Sejs - Vagn Salomonsen, Silkeborg - Ssren Christensen, Sejs - Kristian Bertelsen, Silkeborg - Birgitte & Erik Louring, Svejbrek - Per Nielsen, Them. Jan Debois Nielsen - Kjeld Melgaard Kristensen, Svejbek - Ssren Jacobsen, Silkeborg - Kurt Simonsen, Silkeborg - Stig Jensen, Kjellerup - Jargen& Karen Kirkegaard, Svejbak - Hanne Sslvsten Andersen, Silkeborg BADEBYGGERIo INDUSTftIVEJ 14'8680 RY TELEFON M }IAR K EDSDA G I.Y- I gt i KOI,I OG G'R finets HATIDEL! BINE KATIOE R rf,ou D sryr HOTORER NAn DE PROFESSIONELLE ULTATER SKAL PENSLES UD... Matc.lonetnirqm Hatm, Rarutrcq tr tdnmat ovrr alt m.d cl r$ygpcligt og korligl psnsllrlrog. ud? og iur, Hot oosa m gulvalhovlino og udlin5l.l lill. oo lil 2a drl.r. For gor-d9t.6!lv tohtl at dt, godr,ld ll hcola 16r Skrta laruo. cq fiilia pl Draw:msvci. llol ken du loic ororrsriorclt!r!ioo kobo Stala kv.liisl3 maling. tilr bt a. bru9!3.l mdcdirull Hatm. Ravnussrn dr. SKAEA. Vl g.r dtg Ul malcr, mcrtor... larvor o! milf. orawtrnrvoi Sificbo.g. Ill.06 0O 51 3] trl.l l-! Irl HtRl'1. MSI USSIN l/s uurtl ra]m0 TvErgsde? SilhrDorg s i i fff #.#r*:'! " o,u,u NYBAD!! Vi er Cressent ; Chaparral og-starcraft.impotor. Vi har ogsd et stort udvalg af brugtee bade ogjoller' Ca. 4O brugte panalg-1ry-qtorer.' llye motordr tii FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 tlk MALINA TIL BADDN I Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor Nr. 2, 5. irgang Maj 1997 SMK - Nyl smk - NY Nr. 2, 5. irgang, Maj Side.: 19

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

Dyrlægen i Stouby. Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation

Dyrlægen i Stouby. Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk r musik man gaard- Få designet og syet nyt tøj - eller det gamle repareret hos Ni-Design v / Ingeborg Sejr, Vejlevej

Læs mere

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke!

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe. Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke! STJÆR AVIS med Storring, Høver og Søballe Nr. 42 11. årgang September, oktober og halvdelen af november 2012 Landsmestre 2012 - guld og sølv til Stjær Boldklub! Stort tillykke!...lige om lidt kommer Prinsgemalen!!!!...og

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere