qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl."

Transkript

1 Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information for nye medlemmer - ogsi fra sidste ir. Vi msdes i Indelukket ki.14.30, hvor der vil vere en generel orientering omkring hvad SMK kan tilbyde dig og din familie.alt efter fremmode og interesse, vil vi sejle ud og fe nogle praktiske oplysninger undervejs. Er vejret med os, kunne vi eventuelt slutte ved en afvore grunde med grill. Dette vil vare en uformel del af arrangementet, hvorfor det er op til den enkelte familie om de snsker at deltage - og medbringe forplejning. 31. maj, Falck & Markedsdag i Indelukket ki. l0-16. Alle er velkommen denne dag. Falck tilbyder at afprove ildslukkere - og det er en god ide at fi kontrolleret sivel slukkeren fra biden som bil og campingvogn. Sidste ir var der ca. 75 slukkere som mitte kasseres pi grund af funktionsfejl. Pas pi - det kanvpre en falsk tryghed!!. Som nrevnt holder vi ogsi markedsdag. Alle medlemmer af sivel SMK som Vennerne, kan opstille en stand og saelge diverse effekter - dog undtaget mad-/ og drikkevarer. Onsker du en standplads - kontakt et bestyrelsesmedlem (tlf. se side 2). Pi nuvrerende tidspunkt kan vi lsfte slsret en lille smule, og fortalle at sivel Sejs Marinecenter som Siim atter i ir vil fremvise et bredt udvalg ibide, Bidbyggeren i Ry kommer ogsi med et godt tilbud. Kongsheden VVS har igen i ir sat alle sejl til og 96r du og drsrnrner om sol- eller naturgasanlreg, er der svar pi alle sporgsmil juni; Sommerfest i Indelukket. 13. juni, Revy. Mod op oghar selv hvem der har kvajet sig - der er vist ikke mange der gir ram forbi?. Kom og grin med - det er mere rart en at blive grint af. 14. juni; stor frellesspisning, derefter dans til Jyllands bedste danseorkester. E (t) 16 r-t o oq f_t FD H CI F-t 7f FD FD (D (D v) n cr U) CD = qffifis;,rtl,t Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold I.; :},1" Formanden har ordet. Vrcrkstedet. Sommerfest Bestyrelsen informerer! Pigefest 5. april Apropos Generalforsamlingen ll Sommerfest Sommerfest tilmetding l4 Spisestedetilbyder 16 Moralen! 16 Sikkerhed til sss. 17 Bundmaling. 18 Vi byder velkommen 20 Det Sker Side.: 20 Nr. 2, 5. irgang Maj SMK - Nyl SMK - Nyt Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997

2 SMK- Nr.: 2,5. argar. OPlag.:825 Lldglvst I sarvad med SMK's boslyrelse. Rodlgerlng. (ansvh.).: Ingor & H nrlk Totl Svarror RynBrtpltsvej 18, Svolbak 8600 Sllkeborg Tlf.: CadMslgaard Alsel Bors-C s40 Knud E. Jensen l(asssrsr.: Atns Sommor sekrglar.: lmer Toft Svarrsr h/rlgg m dgmer Allan 8680,!144 P6erJ6reon Prsbsn Hsndkson A(so Borro-Chrlsloreon t) Udvalg.: Klubhsot & kantlneudvalg.: PrsbenHenrlks n E68O4723 AlsdBon -C /() lrotftr lg.: Allan NlEaad ,14 PesrJeresn Pssr Jensen Lslfc. Thogersen Sels grundon.: Allan Nygard Klubaftner.: Preben Henrlksen AksolBons-C ,rugerad6t,: Allan Nygard Carl Malgard Aks l Bor6-C ,rc 4gflgo lel lomr.: l<antln n Opsm Indolukket Vslrudslglon 153 Lyrgby Radlo 133 SllkeborgPollll SMK- Nvt kommd Dgadllno 3.97 Junl Ar usl 97.O7.2O 5.97 Oklober Dmemb r Tall1 F ormanden har ordet. Vi har nu lagt sidste hfind pa renoveringen af klublokalerne, vi syntes det er blevet et godt resultat - og at det virker efter hensigten. Udsugningen ssrger for, selv under generalforsamlingen, at der er god luft i lokalerne - og varmen er nu javn og konstant. Endnu engang Tak til alle som gav en hind med. Med hensyn til vinteren har den ikke varet si slem ved broerne som frygtet, det er mest Himmelbjerggrunden det er giet ud over, men der har vi taget brofagene ind, si det kun er et sporgsmf,l at fii rettet palene op til sasonen. Vi har netop modtaget de sidste godkendelser og tilladelser til nybyggeri (vcrksted og depot) i Indelukket. Vi forventer at starte op si snart vi har overblik over de skonomiske konsekvenser. Jeg vil gerne opfordre til at de som har mulighed for at give en hind med - hurtig kontakter Lars Elmer. Har I fundet irsmerkaten?- den var indlaet i brevet som I modtog op til pfrske. Med snsket om en god start pi sasonen. Medvenlig hilsen Knud E. Jensen formand Sommerfest Vi vil i 6r lave en sommerfest som en slags generalprove pi klubbens 90 irs fodselsdag i Derfior - alle medlernmer - stsdt os i vore bestrabelser ph at lave en god fest. Sti bag os og deltag i festen. Vi har i ir fiet et firma i Silkeborg til at gi ind med en underskudsgaranti pe kr Det vil sige alle udgifter er daekket, men vi fir en mulighed for at fii et overskud da vi flr hele indtagten ved salg af drikkevarer. Hele overskuddet hensattes til 90 6rs fodselsdagen. Firmaet K. J. Ventilation ved Kaj Johansen har givet klubben den hindsrrekning med underskudsgarantien - lad os nu vise at vi kan holde en fest der giver overskud. Reserver nu dagene 14 & lsjuni 97. Narmere program kan sees pi midtersiderne i dette nurnmer at SMK- Nyt! - samt pi side 13, 14 & l5l P[ festudvalgets vegne Chang. Vrerkstedet. Som nogle har set, si er vrerkstedet blevet delt op i 2 rum. Arsagen er at, efter ombygningen, har vi inddraget det rum forpagteren normalt brugte til lager - og nu har behov for et aflist rum til frysere og flasker. Fir man brug for at skifte sikringer - henvend jer til forpagteren som har en nagle til sikringsrummet. Undtagelsesvis kan der ringes Preben Henriksen Side.: 2 Nr. 2, 5. LrgangMaj 1997 smk - Ny SMK - Ny1 Nr. 2, 5. Srgang, Maj Side.: 3

3 Bestyrelsen informerer! Fredag den 28. februar havde mange medlemmer fundet vej til klubhuset. Alfred Kruse havde denne aften fiiet arrangeret besog af P.Y. JOTLTN. Mange tips og gode ideer fik vi. Sporgelysten var stor og der var gode rid omkring skift var en type malig til andre. Hvordan vi bedst muligt bevarer travark - hvor ofte er det nsdvendig med bundmaling? Det sidste afsted kom en del debat - se artikel andetsteds i bladet. Fredag den 14. marts. Generalforsamlingen blev som sredvaneligt lidt af et tillobsstykke. 125 deltog heraf 7l stemmeberettigede. En usadvanelig ting ved denne aften var da dirigent Kjeld Kaalund kunne erklere generalforsamlingen for afsluttet H Der var genvalg over hele linien - uden skriftlig afstemning overhovedet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Aksel Borre. Iavrig! henvises til side 2, hvor den endelige konstituering kan ses. Onsdag den 19. marts var der en spendende foredragsaften i Sejs hallen. Arrangementet var kommet i stand via Silkeborg Sejlklub, som inviterede de andre klubber i systemet med. 170 deltog i denne meget spandende og interessante aften. Svend Billesbslle har nok oplevet alt det vi andre drsmmer om. Hvis vi er heldige fiir vi naste ir mulighed for at hsre anden del afhans foredrag. offi Sikringsgruppen O Skalorgodkendte tyverialarmer O Tekniske alarmer O Adgangskonlrol aut. el-installator Vestergade Silkeborg Ttf Velkommen til KONGSHEDENS VVS's stond i Indelukket p6 morkedsdogen den 31. moj, hvor du for lejlighed til of se nogle of de nye oktuelle VVS produkter. Vi vil blondt ondet udstille folgende.: Energibussen, Noturgos Midt Nord Bqtec Solvorme Beretto Goskedler Nye produkter fro lf6 BD Vondmdlere og brsnde Oros Blondin gsbotterier Metro el-vqndvormere Honsgrohe Brusere Pressol it Toi letsoedere Nofurgos Service Vi hor igen i dr en lille konkurrence hvor prcemierne er 1 cykel I stk. termostoto8onoingsbotteri Fo oltid et tilbud fro {r KONGSHEDENS WS TLF !L-TLF Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - NT Nr. 2, 5. irgang Maj 1997.

4 Pigefest 5. april L997. Ja si oprandt dagen igen. Pigefest - Pigefest HURRA HURRA. Som sadvaneligt msdte pigerne op i godt humsr. Vi havde ikke regnet med at der kom sfl mange slogans til SMK som det var tilfaldet, men godt var det. Vi startede med en dejlig velkomstdrink, derefter kaffe og lagkage, under kaffen havde en af deltagerne, Ingrid Thorsted, bedt om ordet og oplaste et digt som jeg mener alle skal lase sfl derfor medsender jeg det til SMK-Nyt. SMK medlem Svend Erik Jensen havde lavet en sang som derefter blev sunget - den var god l. Derefter bankospil, vom i flr var reduceret meget, men det gjorde nu ikke stemningen dirligere. Derefter pause * ensl til alle skanket af Albani. Igen i6r salg afamerikansk lotteri - Mang mange gode gevinster fik pigerne med hjem. Alle gaverne var skanket af Silkeborgs forretninger. Stst de som stotter os. Ja si kom vi frem til middagen, og en stor tak skal lyde til SMK's kskken - det var meget meget hkkert. Lrs her i piger som ikke kom - se hvad i gik glip af; Laksefarseret rsdspattefilet, kryddermarineret kyllingebryst med irstidens gronsager, hvidvinssauce og en flaske vin pr. dame. Derefter igen en sang fra Svend Erik. Nu skulle vi til at udvalge dette irs vinder af slogankonkurencen. Vi besluttede at sende denne ud til en afstemning blandt deltagerne. Nr. I blev Grete Puggaard med folgende slogan; SMK er en vinder - de har Danmarks bedste kvinder. Nr. 2 blev Kirsten Jensen med fslgende; Skal pi ssen tiden gi - si kom til os i SMK. Nr. 3. blev Pia Sorensen; Hvad fir os hvert ir op at ste? - Selvfolgelig pigefesten i SMK. Tillykke - Tillykke. L premien var skrenket af Henrik Bid og Bil og MC Service Borgergade. 2 og 3. premie var skanket af Fstex, Torvet. Tak til alle. Folgende forretninger og firmaer har gjort dette arrangement mulig ved at sponsorere gaverne: Aktiv Super Virklund - Dagligbrugen Virklund - Matas Torvet, Matas Vestergade - Digemanns Boghandel - Grejbiksen - Poul Munk - Silvan - Carl Hjort - Helle Auto - Specialbutikken - Mazda - Skousen - El-Ksb - Silkeborg Gulvbelag.ting - Toyota - Kongshedens WS - Farve og Lak - Alfred Kruse - Shell Ostergade - Reimar Nielsen - Top Danmark - SMK's formand - Vennerne - Kaj Geert - Adam og Eva frissrsalon - Erke Msbler - Fotex, Torvet og Borgergade - Flemmings El-Service - Dansk Foto - Fltigger Borgergade - Guldbageren Borgergade - Helseboden Borgergade - H.T. Defta - Jsrck og Larsen - Siim Auto El - Ornss Dognbutik - Brugsen fuhusbakken - Normann - Henriks Bid og Bil MC service - Atter i 6r fik vi ca. 50 par dametrusser skanket af et annonym medlem ved navn Peter Andersen. Tak til alle sponsorer, som har ststtet os, jeg hiber ikke jeg har glemt nogen - det gjorde jeg desvarre sidste 6r. Undskyld Leo Jensen, Sejs. Tak til alle piger fra os 5 mrnd. Hilsen Chang. Vi ses til sommerfesten. Trrenger din bad til en ny stander kan du ksbe den i Klubhuset, og er du i tvivl om vanddybderne i sserne omkring os, kan du samme sted ksbe "Sokort" i vejrbestandig laminat! Side.:6 Nr. 2, 5. fugangmaj 1997 SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr. 2, 5. argang, Maj 1997 Srde.: 7

5 Apropo s Generalforsamlingen Formanden var niet til sidste punkt i sin beretning. Dette var at omtale et medlem for en srerlig indsats for klubben gennem flere flr. Efterhinden som de mere konkrete ting (byggeri, renovering m.v.) kom frem og adressen ligesom blev mere ibenbar, sad der en i forsamlingen og folte srene blive mere og mere rgde. Hvad var dette? Efter en meget rosende og personlig tale (tak for det Knud), bad formanden det omtalte medlem komme til bestyrelsesbordet. at det for mig gennem flrerne, har v&ret positiw at min baggrund har kunnet vare klubben til nvtte. Tak til sivel den nuverende som til tidligere siddende bestyrelser for godt samarbejde. Til sidst tak til arbejdsholdet i vinter for nogle effektive og hyggelige timer sarnmen. Med hilsen til SMK-medlemmer i ovrigt. Lan. Silkeborg Motorbaadklub Sommertbst 1991 ffi# Henrik's bil, bad & MC service Eorgergade 83 Silkeboqg Tlf / Far 66 Er 7056 Mobil rfo t J. S. Auto Monegerds'rej 52 86fl)silkcborg;Tlf RISBIERG Catering %** INOUSTRIVEJ 14. E6M RY TELEFON Din lokalo caterin8 letcffdor RISBTERG C.t rint bfyd nt.&r S RY BADEBYGGERI M g o itt Hvad nu? - en erkendtlighed i form afen gave - afen eller anden art? Nej, det drejede sig om ikke mindre end en udnavnelse til Eresmedlem. Da blev de rsde srer aflsst af en klump i halsen, det var virkelig en overraskelse af format. Jeg er selvfolgelig meget glad og stolt over at vere kommet i det selskab og siger hermed bestyrelsen tak for udnevnelsen. Samtidig vil jeg her give udtryk for P.Y. Dannrarkl Maritim Farve & Lak Narrevanget Silkeborg Telefon Telefax Visbyvel 56 - DK-86OOSilk borq' Telefon MOBLER ApS ROSKILDEVEJ 1-744'I BORDING TLF FAX Jeg anbelaler mig med savel NYT som REPARATIONER iel og HVIDEVAREF. NB! Kom ind og se vor torretning med alt ibelysning og KOMMER OVERALT I BY OG PA LANO Side.:8 Nr. 2, 5. irgang Maj SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr. 2, 5. Argang, Maj Side.: 9

6 p> Sikebo,tg Motorbaadklub Sommerfest 1997 Ste rigtigl - sti sikkert Stfl pa Ergonomisk rigtige sfiger fra E STLKEETCTFTGi -\ 'ie!t = le STTfG;EFAEIFIIK \ ;l;tro'et4] [ll[ ans. mit* CENTRET #:Tgt ) FODERANL,EG v/ Kaj Johansen Bohrcvej 4, 8600 Silkeborg Ttf Biftfi GRE NNE NIEISEN I/S Nyhojvej 14, 8600 Silkeborg T[ ,- Bed & Motor S-iln#{'ffi-r"#'40,e,,ee Regionskontor: VestreKongevej Viby Fax Assurandsrer: John Rasmussen, Sllkeborg O tlo 44 Brcdbojvej 2J. E6m Si[rcborg 'Tlf m SOrmntgl-fegt fl SrUnr Tcltc-t ibncr kl Rewy- rned itrdslag fra vore oplevelser pl soeme. Revyen er kl Pris kr'. Revy inll. Revyplatte Pris kr. Alle SMK'er, thmilie og wnner er relkomrnen -liill -J'-a-- -l- - - F Plattsl b stilles forud hos forpagteren af klubhuset og vil blive seneret kl For og efter revyen er feltet lbent for hyggeligt samvcr Tehaibnerkl Der invitercs til festmiddag kl Alle SMK'er, familie og venner er velkommen his kr. Bestilling forud hos forpa geren af klubhusct. Der er levende musik fra kl til kl.0l.00. Efler spisningen er der Amcrikansk lottcri, hvoreft er der spilles der op til dans. For, undcr og efta middagen er teltel.ebent for hyggeligt samvar til kl I WD T'INEIAIXd EfTgN ','UTL FOfr'iO8 ON DEt ga 'EDNE?T-TEEA Virklund Vognmondslorretning & Silkeborg Specioltronsport KAJ GEERT Thorsotoften 6. Tlf ef6rrrrrrrbr^ Autof 5kering Prlorsvef Sitkebofi Tlf. (06) Glro Nr O{e's Auto Baunehrjvej Silkeborg Tlf. g6 gl 140+ Side.: l0 Nr, irgang. Ma.i 1997 SMK - NT SMK - N\4 Nr. 2, 5. fugangmaj 1997

7 BROSLAGNING BOLVERK SAMT NEDRAMNING AF UDFORES CHR.VARMING PEDERSEN TLF.: l8l Sommerfest. Si narmer tiden sig hvor den store sommerfest lsber af stablen. Vi hiber I msder op og ststter den, si vi kan se om der er interesse for den slag fester i SMK. Husk den 13 &. 14.1uru kig programmet godt igennem. Vi har giort alt hvad der stod i vor magt, for at det kan blive en rigtig god fest. Fredag aften har vi engageret hele 5 proffesionelle skuespillere til at lave revy, sf, dette venter vi os meget af Lardag er der dans til et af Jyllands bedste danseorkestre, sf, nu er der ingen der kan sige der ikke er nogle steder for de unge pi 40, hvor man kan danse. Det kan man i SMK's store dansetelt den la. juni. Vi hiber til denne fest at I hurtig tilmelder jer pi listen i klubhuset, si vi kan se hvor stort telt vi skal have. Husk festen er for alle medlemmer + f4n-r111. og venner. Mod op med godt humsr - si ordner vi resten. Hilsen Chang. Fri altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF L-TLF HEMPEL REITAR IAr' SILKEBORG TOMMEBHANOEL ru9r{gc l tta*ld.r il " LANDBRUG.INDUSTRI v/ Kaj Johans n. Bohrsvei Sitkeborg SALG.SEHVICE.MONTAGE TLF Billelston Tilmelding til SMK's somttnrfest: ]eg onsker at tilmelde mig til: Fredag den 13iuni. Revy kl Kr ffyrff Lgrdag den 14 iuni. Revyplattekl. 1e.30 ;1 Fallesspisrrin g, Amerikansk lotteri, nusik og dans Kr Tilmelders: Navn: Adresse: f s-tk yd"l n n Tilmelding kan ske ved at aflevere dmne tilmelding til: Silkeborg Motorbaadklub Aahavealle 9 c 8500 Silkeborg Merket Sommerfest Fifmelding E n kan ogsi ske ved henvendelse til SMK's forpagbr) Ved tilmelding efter den 1 juni, forhsr om der er ledige pladser. Side.: l2 Nr. 2, 5. Lrgang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 2, 5. lrgang Maj Side.: 13

8 Spisestedet tilbyder I forbindelse med sommerfesten tilbyder "Spisestedet" i Indelukket folgende. : Fredag den 13. juni.: Revy platte bestaende af Sild ml carry salat Fiskefilet m/ remoulade Fleskesteg m/ rodkal Roastbeef m/ Remoulade Eg & rejer m/ mayonnaise Ost Lordag den 14. juni.: Carving Buffet bestiende af He lstegt O ksetyndstegsfi Glaseret skinke Salatbar Halve bagte kartofler Rgdvinssauce Osteanretning KOM til MARKEDSDAG I INDELUKKET! $ejs llarinecentef f re ffi vise r : SUZUKI - MARINER og Honda pdhengsmoforer, Volvo Pento indbordsmotorar som kon beses og hsres igong.'hx3',t'l'*\?"?,i3.g',g Et udpluk of Volvo reservedele og tllbehor lovrigt hor vi et stort udvolg of brugte bdde, joller og motorer pd loger Vl fremvlser ogsb Oe. qye Queokselver SPeed'bdd e $ejsfiiarinecentcr ^ ^ 'l t ^,, ^ ^-^ A-^,/\. Jrrlsove; 33. Se;s Srlkeborg. tlf ta Side.: l4 Nr. 2, 5. tugane,maj SMK - Nyt Nr. 2, 5. irgang, Maj 1997 Side.: 15

9 Moralen! Det star slojt til med moralen. Vel vidende det ikke er fsrste gang denne overskrift anvendes i dette blad - kan jegikke finde p6 noget bedre. Jeg er dybt - dybt forarget. Som beskrevet andet sted i bladet, har vi veret nsdt til at bruge penge pi at etablere en skilleveg i vrerkstedet. Arsagen erat nogen harlist sig ind og stjilet flasker tilhsrende forpagteren. Jeg synes at dette er direkte uartigt, og hiber at vedkommende gar rundt med en meget dirlig sa6vittighed. Til samme afdeling hsrer det, at nogle tilsyneladende vasker pensler m.v. i h&ndvasken pi toiletterne. Disse medlemrner skulle prsve at vaske dette rsde stads af - det er nesten umuligt. Gad vide om man ville gore dette i sin egen hindvask derhjemme! sekretaren. Sikkerhed til sss. SMK vil her i 1997 prove om vi pi frivillig basis kan gore sikkerheden i vore bide endnu bedre. Vi har ganske vidst en kollektiv ansvarsforsikring hos Tryg, men ikke alle har en kaskoforsikring - og mange af vore bflde ligger meget tet. Er uheldet ude kan det blive meget dyrt. Derfor bsr vi have sikkerheden i orden, tenke pi vore familier nir vi sejler. Vi har alle et ansvar for at der ikke sker noget. Vi har udfardiget en eftersynsrapport som vi vil lregge i bidene. Tanken er si at I henvenderjer til sikkerhedsudvalget. Udvalget bestir af 2 personer, med hvem I si aftaler en tid til eftersyn. Vi hiber at I vil tage godt imod tilbudet, som er i alles interesse. Med venlig hilsen Preben Henriksen rtf / 4f Formand for sikkerhedsudvalget Jeg anbefaler mig med savel NYT som REPABATIONER i EL og HVIDEVARER. NB! Kom ind og se vortorretning med alt lblysning og trvidevarer KOMMER CVERALT I BY OG PA LAND Bundmaling. Si kom tiden hvor Indelukket fsrst har farve som en styrbords lanterne for derefter (heldigvis stadig) gir over til bagbords lanternen. Som det nok er de fleste bekendt er det ikke blot i det store vand der er problemer med kobberophobning i vandet. Der er netop lavet en analyse som siger at ogse de indre soer er starkt forurenede at dette sardeles vanskeligt nedbrydende og skadeligt stof. Noget af dette stof kan vi nok ikke frasige os ansvaret for. Der hersker ingen tvivl om at netop bidfolket som holder af livet pi soen, ser med stor usikkerhed pfl dette problem Vi har forespurgt forskellige leverandsrer af bundmaling, orn der kan leveres en kobberfri maling. Samme svar fra alle - der forskes heri. Si kommer spsrgsmilet hvad kan vi selv gore indtil vi kan ksbe en giftfti maling? Ry Bidebyggeri giver folgende gode rid. Brug aldrig en hojtryksrenser til biden - en almindelig vandslange og en bsrste er langt rigeligt. Brug en landbaseret maling. Den kan fortyndes ret meget. Giv fsrst et meget tyndt lag kontrastfarve, derefter den farve du normal bruger til bunden. Fiffet er nir du neste ir skal efterse din bund - er det me1et tydeligt hvor/hvis kontrastfaryen treder frem. Nu nojes du med at pletmale bunden. PA min tur rundt, erfarede jeg at Hernpel har lanceret en maling sorn er fri for det giftstof, som fardtes i stor koncentration i havnen i Marselisborg - men at bfldejerne ikke er villige til at betale merprisen for dette produkt!!! Et srrdeles erfaren medlem kunne ogs6. fortalle at hvis man ikke tog beden pi havet, var det faktisk nok at give bundmaling hver 4. flr. Er dgg nogle medlemmer som har gode rid omkring emnet, modtager redaktionen gerne tips herom. Inger Tofi Svaner. Vlrklund Vognmondsforretnlng & Sllkebotg Speclollronspoil KAJ GEERT onsker SMK's medlemmer en god sceson pd soerne - gkol du po hovet tilsommer, klorer vi ogsd detl p6 Rirrs os t_.,it[jbli trqnsport Side.: l6 Nr. 2, 5. ingang, Maj 1997 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr, 2, 5. fugang,malj 1997 Side.: 17

10 Vi byder velkommen til folgende nye medlerlmer: Kjeld Glarmester, Silkeborg - Teddy Pedersen, Silkeborg - Poul Erik Bak, Silkeborg - Andy Gren, Sejs - John Rasmussen, Silkeborg - Mikael Frits Nielsen, Silkeborg - Ry Bidebyggeri vllargen Jensen, Ry - Leo Nielsen, Galten - Kim Rod, Sejs - Egon Damsgaard, Nisset - Hans Poulsen, Silkeborg - Arne Leth, Silkeborg - Henrik Ladefoged, Sejs - Svend Erik Hansen, Silkeborg - Jens Pryds Pedersen, Sejs - John & Rose Jakobsen, Silkeborg - Skolegades Bsrnehave, Silkeborg - Kurt Hansen, Sejs - Allan Siim, Silkeborg - Ejner Jensen, Ry - Thomas Olesen, Engesvang - Ssren Damsgaard, Jorgen Olesen, Gjesso - Mogens Lunde, Sejs - Vagn Salomonsen, Silkeborg - Ssren Christensen, Sejs - Kristian Bertelsen, Silkeborg - Birgitte & Erik Louring, Svejbrek - Per Nielsen, Them. Jan Debois Nielsen - Kjeld Melgaard Kristensen, Svejbek - Ssren Jacobsen, Silkeborg - Kurt Simonsen, Silkeborg - Stig Jensen, Kjellerup - Jargen& Karen Kirkegaard, Svejbak - Hanne Sslvsten Andersen, Silkeborg BADEBYGGERIo INDUSTftIVEJ 14'8680 RY TELEFON M }IAR K EDSDA G I.Y- I gt i KOI,I OG G'R finets HATIDEL! BINE KATIOE R rf,ou D sryr HOTORER NAn DE PROFESSIONELLE ULTATER SKAL PENSLES UD... Matc.lonetnirqm Hatm, Rarutrcq tr tdnmat ovrr alt m.d cl r$ygpcligt og korligl psnsllrlrog. ud? og iur, Hot oosa m gulvalhovlino og udlin5l.l lill. oo lil 2a drl.r. For gor-d9t.6!lv tohtl at dt, godr,ld ll hcola 16r Skrta laruo. cq fiilia pl Draw:msvci. llol ken du loic ororrsriorclt!r!ioo kobo Stala kv.liisl3 maling. tilr bt a. bru9!3.l mdcdirull Hatm. Ravnussrn dr. SKAEA. Vl g.r dtg Ul malcr, mcrtor... larvor o! milf. orawtrnrvoi Sificbo.g. Ill.06 0O 51 3] trl.l l-! Irl HtRl'1. MSI USSIN l/s uurtl ra]m0 TvErgsde? SilhrDorg s i i fff #.#r*:'! " o,u,u NYBAD!! Vi er Cressent ; Chaparral og-starcraft.impotor. Vi har ogsd et stort udvalg af brugtee bade ogjoller' Ca. 4O brugte panalg-1ry-qtorer.' llye motordr tii FORNUFTIQE priser Fra 5 til 90 tlk MALINA TIL BADDN I Vi har et stort udvalg af INTERNATIONAL maling og tilbehor Nr. 2, 5. irgang Maj 1997 SMK - Nyl smk - NY Nr. 2, 5. irgang, Maj Side.: 19

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Stor butik med bil- & bådudstyr

Stor butik med bil- & bådudstyr Vi udfører: Service og reparation af påhængs- og indenbordsmotorer i motor- og sejlbåde. Reparationer af drev. Udskiftning af motorer. Reparation af elektriske installationer og instrumenter. Vinterklargøring

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere