Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019"

Transkript

1 Indkomne forslag til Repræsentantskabsmødet Schæferhundeklubben for Danmark d. 17. marts 2019 Forslag 1 fremsendt af Hovedbestyrelsen 11. KONTINGENT: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. *135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem Ændring til 11: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for 1, 3 eller 5 a r ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** årligt af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis. Forfaldsdagen fastsættes til den 1. april. Ved første indmeldelse opkræves fra datoen, hvorved indmeldelse er sket og frem til efterfølgende 1. april. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. *135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem Begrundelse: Ved disse ændringer bliver det muligt fremover, at kernemedlemmer kan betale deres medlemskab 1

2 for en længere årrække. Samtidig vil denne ændring medføre mindskning i ekspeditionstid på sekretariatet i forbindelse med opkrævning af medlemskontingenter. Forslag 2 fremsendt af Kreds 22 Bornholm Ændringsforslag til 13: Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Det foreslås ændret til: Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Begrundelse: Det er stadig lovligt at sende forslag med almindelig post. Postforsendelser kan være flere dage undervejs. Man risikerer derfor, at forslag, der er afsendt rettidigt, først når frem efter generalforsamlingens afholdelse. Forslag 3 indsendt af Hovedbestyrelsen Ændringsforslag til 16: Nuværende ordlyd: 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd: Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start. HB-medlemmer skal være medlem af DKK. 2

3 Avlsrådet består af avlsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avlsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen. Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer. Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen. Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer. Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet. Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse. Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare. Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og adresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data. Ønskes ændret til: Avlsrådet består af avlsrådsformanden samt af et passende antal medlemmer, der udpeges af avlsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer. Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af et passende antal medlemmer, der udpeges af brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen. Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer Begrundelse: Det er praktisk, at rådene kan udpegr rådsmedlemmer efter behov. Der kan i en periode fx være brug for 3 medlemmer, mens der i en anden kan være behov for 4 eller 5. Forslag 4 fremsendt af Ole Sarbæk 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd: Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. 3

4 Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2 bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start. HB-medlemmer skal være medlem af DKK. Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer. Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen. Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer. Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet. Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse. Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare. Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og adresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data. Ændringer til 16 16, Hovedbestyrelse, Schæferhunderacerådet og Arrangementsrådet: Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Schæferhunderacerådet og formanden for klubbens Arrangementsrådet. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert år og gælder for en 3-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. Landsformand, kasserer og Schæferhunderacerådet vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem og Arrangementsrådet vælges lige årstal. Vedrørende valg af 4

5 rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2 bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start. HB-medlemmer skal være medlem af DKK. Schæferhunderacerådet består af en Schæferhunderacerådsformand samt af mindst 4 medlemmer, der vælges af på repræsentantskabsmødet, for en 3-årig periode. Det tilstræbes at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer. Arrangementsrådet består af en Arrangementsrådsformand samt af mindst 4 medlemmer, der vælges af på repræsentantskabsmødet, for en 3 årig periode. Det tilstræbes at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer. Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet. Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse. Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare. Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og adresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data. Begrundelse: De nuværende råd bruger alt for megen tid og kræfter på arrangementsplanlægning, og afgørelse hvem der skal dømme på arrangementerne. Det er mange medlemmernes opfattelse at Avlsrådet udelukkende er til for udstillerne, og Brugshunderådet er til udelukkende for sportshundeførerne. Den opfattelse må vi bekæmpe, så vi får samlet racen og medlemmerne. Der er ingen sammenhæng imellem det nuværende rådsarbejde, en sammenlægning vil fremme sammenarbejdet imellem udstillings- og brugshundeparterne. I de seneste år har vi oplevet en splittelse af racen, til to varianter der på væsentlige punkter adskiller sig meget fra hinanden, det er et håb at sammen lægningen, kan afhjælpe dette uvæsen. I Schæferhunderacerådet er det racens tarv, fysiske - og psykiske sundhed der skal varetages. De tiltag rådet kommer frem til, skal godkendes af HB, og er der tale om ændringer af regler, så er Arrangementsrådet forpligtet til at implantere ændringerne i regelsættet. 5

6 Arrangementsrådet skal varetage arrangementskalenderen, godkende kredsenes ønsker om arrangementer. Planlægge bemandingen af LD-skuerne, HAS, AK, DM/VM-udtagelser, og DM. Arrangementsrådet står også for reglerne for deltagelse i brugsprøver, udstillinger og avlskåringer. Arrangementsplanerne og regelændringerne skal godkendes af HB. Forslag 5 fremsendt af Hovedbestyrelsen 31. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER: Sådanne foranstaltninger kan bestå i: A. Tildeling af misbilligelse eller advarsel B. Frakendelse af kennelmærke C. Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub D. Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, som ejes af den pågældende, fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter E. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring F. Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub G. Nedlæggelse af avlsforbud Punkt A kan bringes i anvendelse af Schæferhundeklubbens hovedbestyrelse. De i punkt A nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse, før indklagede har haft mulighed for at udtale sig. Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, der har den endelige afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i anvendelse samtidig. De under B, C, D, E, F og G nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse. Ønskes ændret til: 31. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER: Sådanne foranstaltninger kan bestå i: A. Tildeling af misbilligelse eller advarsel B. Udelukkelse af den pågældende person samt de hunde, som ejes af den pågældende, fra deltagelse i Schæferhundeklubbens udstillinger, prøver, skuer, konkurrencer og andre aktiviteter. C. Frakendelse af kennelmærke D. Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub E. Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, som ejes af den pågældende, fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter F. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring G. Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub H. Nedlæggelse af avlsforbud på den eller de hunde, der ejes af den pågældende person. 6

7 Disse foranstaltninger kan bringes i anvendelse enkeltvis eller sammen. Punkt A - tildeling af misbilligelse eller advarsel- kan tillige bringes i anvendelse af Hovedbestyrelsen. De i punkt A nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse, før indklagede har haft mulighed for at udtale sig. De under punkt B nævnte foranstaltninger kan tillige bringes i anvendelse af Hovedbestyrelsen. Udelukkelse efter punkt B er begrænset til maksimalt 12 måneder. Tildeling af sanktioner efter punkt B, kan appelleres til DKK s bestyrelse. Alle sanktioner, bortset fra de under punkt A og B nævnte, kan ikendes for bestemt tid eller for stedse. Sanktionerne kan gøres gældende over for medlemmets husstand og over for eventuelle medejere af kennelen. Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn, der har den endelige afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i anvendelse samtidig. Genindtrædelse i rettigheder, der er frakendt, kan efter udløbet af frakendelsesperioden ske efter ansøgning fra den pågældende. 7

Indkomne forslag ved Schæferhundeklubben for Danmarks Repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2018

Indkomne forslag ved Schæferhundeklubben for Danmarks Repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2018 Indkomne forslag ved Schæferhundeklubben for Danmarks Repræsentantskabsmøde d. 18. marts 2018 Forslag 1 - Indsendt af HB: Hovedbestyrelsen ønsker at Repræsentantskabet giver deres tilkendegivelse til følgende:

Læs mere

Indkomne forslag Repræsentantskabsmødet 2017

Indkomne forslag Repræsentantskabsmødet 2017 Indkomne forslag Repræsentantskabsmødet 2017 Forslag 1 - Indsendt af et flertal i Hovedbestyrelsen Ændring til 11: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Love for Welsh Corgi Klubben

Love for Welsh Corgi Klubben Love for Welsh Corgi Klubben Gældende fra 12.2.2010 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Welsh Corgi Klubben. Klubben er stiftet den d. 7.5.1974 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3.

Læs mere

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017.

Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Love for BASSET KLUBBEN (Specialklub under Dansk Kennel Klub.) Af 1.juni 2017. Basset Klubbens love 1:Navn og hjemsted. Stk.1: Klubbens navn er: BASSET KLUBBEN. Klubben er stiftet d. 15. november 1968.

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Schæferhundeklubben. for. Danmark. Klubbens love

Schæferhundeklubben. for. Danmark. Klubbens love Schæferhundeklubben for Danmark Klubbens love 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel Klub. 1. Klubbens

Læs mere

Love for klubber i SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love for klubber i SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for klubber i SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 2 2. Organisation:... 2 3. Klubbens formål:... 2 4. Medlemskab:... 3 5. Familiemedlemmer:... 3 6. Ungdomsmedlemmer:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove)

DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) DKK s Standardvedtægter for Specialklubber (tidligere kaldet skeletlove) Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er ****klubben. Klubben er stiftet den dd.mm.åå. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur

Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur Forslag 1: Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub

Læs mere

PUDELKLUBBENS LOVE 2018

PUDELKLUBBENS LOVE 2018 PUDELKLUBBENS LOVE 2018 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Pudelklubben. Klubben er stiftet den 17. april 1948. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for Broholmerselskabet

Vedtægter for Broholmerselskabet Vedtægter for Broholmerselskabet 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet. Broholmerselskabet er stiftet den 20.04.1979. Stk. 2. Broholmerselskabets hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse

Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse 2019 2020 På hovedbestyrelsens møde den 27.3.2019 blev ansvars- og arbejdsfordelingen revideret og justeret. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted

Forslag nr. Nuværende ordlyd Ordlyd foreslås ændret til 1 1. Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted Motivation: Broholmselskabet fik pr. 1.1.2015 ny overenskomst med DKK og dermed et nyt ansvar som specialklub for Broholmerracen. På opfordring fra DKK ønsker Broholmerselskabet at så vid udstrækning det

Læs mere

Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK)

Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK) Love for Tysk Jagtterrier Klub (DK) Navn & hjemsted 1 Klubbens navn er: Tysk Jagtterrier Klub (DK). Klubben er stiftet den 26. juni 2005. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubben er en specialklub,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse

Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse Ansvars- og arbejdsfordeling i Schæferhundeklubben for Danmarks hovedbestyrelse 2018 2019 På hovedbestyrelsens møde den 25.4.2018 blev ansvars- og arbejdsfordelingen revideret og justeret. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pudelklubbens love 2016

Pudelklubbens love 2016 Pudelklubbens love 2016 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Pudelklubben. Klubben er tilsluttet Danske Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er den til enhver tid siddende formand. 2 KLUBBENS FORMÅL

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Love for Dansk Polarhunde Klub.

Love for Dansk Polarhunde Klub. Love for Dansk Polarhunde Klub. 1. Navn & hjemsted. stk. 1. Klubbens navn er Dansk Polarhunde Klub (forkortet DPHK). Klubben er stiftet den 13.09.2009. stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN 1 2.1 BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN Klubbens navn er Beagle Klubben. Beagle Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er formandens. 2 FORMÅL Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962

Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Spaniel Klubbens love

Spaniel Klubbens love Spaniel Klubbens love 1: Navn og Hjemsted Klubbens navn er Spaniel Klubben. Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTS ÆNDRINGSFORSLAG FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Bestemmelse Nyt vedtægtsforslag Gældende vedtægt Kommentarer

VEDTÆGTS ÆNDRINGSFORSLAG FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Bestemmelse Nyt vedtægtsforslag Gældende vedtægt Kommentarer 1 - Navn & hjemsted Navn & hjemsted Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub, herefter og i daglig tale kaldet Tollerklubben. Tollerklubben er stiftet den 27. september 1997 1, stk.

Læs mere

Foreningens navn er (Kommunens, evt. regionens navn) Rottweilerklub. Hjemsted og værneting er (træningspladsens og/eller klubhusets adresse).

Foreningens navn er (Kommunens, evt. regionens navn) Rottweilerklub. Hjemsted og værneting er (træningspladsens og/eller klubhusets adresse). Mønstervedtægt for lokalforeninger under Rottweilerklubben Danmark (Gældende fra 1. april 2003) KAPITEL 1 NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er (Kommunens, evt. regionens navn) Rottweilerklub.

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

Forslag 9 fra Aase Jensen, Kreds 10. Mit Forslag til ny struktur i Schæferhundeklubben for Danmark. 2. Organisation: Klubben er opbygget med: antskab

Forslag 9 fra Aase Jensen, Kreds 10. Mit Forslag til ny struktur i Schæferhundeklubben for Danmark. 2. Organisation: Klubben er opbygget med: antskab Schæferhundeklubben for Danmark Klubbens nuværende love 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der samarbejder med

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

LOVE for Melby-Liseleje Idrætsforening Stiftet den. 27. april 1936

LOVE for Melby-Liseleje Idrætsforening Stiftet den. 27. april 1936 LOVE for Melby-Liseleje Idrætsforening Stiftet den. 27. april 1936 1. NAVN Foreningens navn er: Melby-Liseleje Idrætsforening (forkortet: MLI) med hjemsted i Halsnæs Kommune. 2. FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Newfoundlandklubben VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK i Danmark Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Newfoundlandklubben i Danmark. Klubben er stiftet den 10. september 1967. Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Socialdemokratiet for Rødekro og Omegn

Socialdemokratiet for Rødekro og Omegn Socialdemokratiet for Rødekro og Omegn Vedtægt for Socialdemokratiet for Rødekro og Omegn. Vedtægten er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. marts2003. Revideret på generalforsamlingen i 2005,

Læs mere

Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSKAB KONTINGENT

Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSKAB KONTINGENT Vedtægter 2018 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens/klubbens navn er KABE Club Danmark. Klubben blev stiftet den 17. januar 1985 Klubbens adresse er formandens adresse. FORMÅL 2 Klubbens formål er at samle KABE-ejere

Læs mere

Vedtægter for Uddannelsesforbundets Seniorer d. 19. juni 2018

Vedtægter for Uddannelsesforbundets Seniorer d. 19. juni 2018 Vedtægter for Uddannelsesforbundets Seniorer d. 19. juni 2018 Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 17. september 2008 med senere ændringer på de ekstraordinære generalforsamling d. 24. oktober

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, HELSINGØR

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, HELSINGØR Vedtægter VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, HELSINGØR (Understregede sætninger er fastsat af Landsforeningen DcH. De skal medtages og kan ikke ændres af lokalforeningen) 1 Foreningens navn

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

DCH Helsingør 2019, Forslag til vedtægtsændringer, med kommentarer

DCH Helsingør 2019, Forslag til vedtægtsændringer, med kommentarer DCH Helsingør 2019, Forslag til vedtægtsændringer, med kommentarer På landsmødet d. 17. marts 2018, blev der vedtaget en række vedvægtsændringer som skal implementeres i lokalforeningerne. Formålet med

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Motorbådsklubben af 1943

Motorbådsklubben af 1943 Love For Motorbådsklubben af 1943 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943 Randers Klubbens hjemsted og værneting er Bådevænget 14 8900 Randers 2. Organisation. Klubben er opbygget

Læs mere

Vedtægter oktober 2017

Vedtægter oktober 2017 Vedtægter oktober 2017 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er: HILLERØD SQUARE DANCERS Klubbens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens hovedformål er at 1. tilbyde klubbens medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK

VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK VEDTÆGTER FOR NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Newfoundlandklubben i Danmark. Klubben er stiftet den 10. september 1967. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Blokhus Golf Klub. Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub

Blokhus Golf Klub. Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub 1 Blokhus Golf Klub Vedtægter 1 Navn og hjemsted (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup 2 Formål (2.1) Klubbens formål

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

1. Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening.

1. Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening. Herlev Lærerforenings vedtægter, Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2018 1. Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening. 2,

Læs mere

3. ORGANISATION ORG er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er ORG øverste myndighed.

3. ORGANISATION ORG er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er ORG øverste myndighed. VEDTÆGTER FOR NY ORG FORMÅL, ARBEJDSOMRÅDE ORGANISATION Organisationen er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og klubberne for stående hønsehunde (Dansk Breton Klub, Engelsk Setter Klub,

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Rideklub

Vedtægter for Ballerup Rideklub Vedtægter for Ballerup Rideklub (med ændring af 10, stk. 3 den 1.12.1989, af 8 & 11 den 8.2.1996, af 4, stk. 3, 5, stk. 2, 7, stk. 2, 7 stk. 3, 8, stk. 3 & 12 den 27.2.1998, af 4, stk. 4 & 5 den 26.2.1999,

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for SIND Ballerup-Furesø-Herlev lokalafdeling

Vedtægter for SIND Ballerup-Furesø-Herlev lokalafdeling Vedtægter for SIND Ballerup-Furesø-Herlev lokalafdeling 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND Ballerup-Furesø-Herlev. Stk. 2. SIND Ballerup-Furesø-Herlev er lokalafdeling af SIND Landsforeningen

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Agerskov d. 4.12.2016 Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Til stede: Poul Meineche (PM), Peter M. Larsen (PML), Bent Andersen

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen. Dansk Lastbil Nostalgi (note 1)

VEDTÆGTER. for. Foreningen. Dansk Lastbil Nostalgi (note 1) 1 Sagsnr.: 401.167-35 LFA/lsn VEDTÆGTER for Foreningen Dansk Lastbil Nostalgi (note 1) Note 1: Ændret den 17.06.2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Finansiering

Læs mere

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER VEDTÆGTER REVIDERET FEBRUAR 2015 Vedtægter Side 1 Klubbens navn er RANUM RIDEKLUB, forkortet RRKB. Klubbens hjemsted er Løgstør Kommune (Vesthimmerlands Kommune) 1 2 Klubbens formål

Læs mere