VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ÅRGANG NR /2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf Næstformand... Thomas Pedersen... Tlf Kasserer... Uffe Haagen-Olsen... Tlf Sekretær... Aage Tordal-Mortensen... Tlf Bestyrelsesmedlem... Erik Bruunshøj Jakobsen.. Tlf Bestyrelsesmedlem... Martin Nielsen... Tlf Suppleant... Svend Erik Andersen... Tlf Suppleant... Kristian Brøns Nielsen... Tlf Revisor... Henning Pedersen... Tlf Revisor... Leif Tørring... Tlf Revisorsuppleant... Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant... Erik Fårup Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand... Thomas Pedersen... Tlf Næstformand... Leif Folke Pedersen... Tlf Sekretær... Klaus Nielsen... Tlf Kasserer... Anne Marie Østergaard... Tlf. Bestyrelsesm.... Helene Folke Pedersen... Tlf Bestyrelsesm.... Jane Høj... Tlf Suppleant... Revisor... Kristian Brøns Nielsen Revisor... Milter Mogensen... Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen... Tlf Turudvalg: Leif Folke Pedersen, Martin Andersen & Erik Jacobsen Udvalg for Sejl- og Båd Måler: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg Regel udvalg: Henning Kristensen, Jane Høj & Jørgen Christiansen Udvalg for tur og Kapsejlads bøjer, start & mål: Hans Bech Pedersen & Allan Handberg Klubbåd: Jørgen Christiansen, Hans Bech Pedersen, Allan Handberg & Thomas Rasmussen Samarbejdsudvalg Sejlklub & Havn: Thomas Pedersen & Ole Boel Pedersen Klubhus Forpagter: Anni Nørskov (priv.)... Mobil: Køkkenet/klubhus Havnekontor Pladsmand Lindy Gandrup... Mobil Bedding Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund, Mobil nr.: Klubblad Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt! Ejgil Boel Nielsen, Mosevej 4A, Virksund, 7840 Højslev Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn Festudvalg Kris Karen og Frank John og Jytte

3 FÆLLES - BÅDOPTAGNING Fælles bådoptagning er aftalt med vognmand Anders Frandsgaard Viborg, telefon , til: Fredag den 17. oktober 2008 fra kl til Lørdag den 18. oktober 2008 fra kl til Fredag den 24. oktober 2008 fra kl til Lørdag den 25. oktober 2008 fra kl til Der er ophængt en liste på tavlen i klubhuset hvor man kan skrive sig på. Man skal skrive sig på inden den mandag den 13. oktober Den enkelte bådejer afregner direkte med vognmanden. Prisen er kr. 400,00 pr. båd incl. moms. Der er afsat tid til 3 både i time. Prisen er under forudsætning af, at vognmanden ikke skal holde og vente, så kom i god tid og hjælp din nabo med optagning. Det vil sige, at betingelsen for de 400,00 kr. er, at alle tidspunkter på listen er besat, fra starttidspunkt og frem. HUSK, alle som ønsker plads på beddingen skal have deres stativ klargjort og klar på beddingspladsen senest fredag den 10. oktober 2008, husk at stativerne skal være mærket, så vi kan se hvis der er hvis. Stativerne sættes på plads lørdag den 11. oktober Hvis man ikke kan deltage i den fælles båd optagning, må man selv, aftale tid og pris med vognmanden. Vi ved endnu ikke hvornår den nye kran er klar til brug, derfor bedes man tilmelde sig den fælles bådoptagning, således vi kan være klar til fortsættelse af havneprojektet, uddybning mellem bro 6 og

4 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 19. august Referat, bestyrelsesmøde lørdag den 15. august 2008 Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jakobsen, Martin Nielsen, Aage Tordal-Mortensen. Suppleanterne: Kristian Brøns, Svend Erik Andersen Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni Siden sidst 3. Opfølgning på kran- og havneprojekt 4. Økonomi 5. Andre emner 6. Eventuelt Ad 1. Ingen bemærkninger. Godkendt Ad 2. Uffe: Har haft møde med revisoren ang. overdragelse. Meget positivt Erik: Der er leveret og monteret vaske i køkkenet. Der er indkøbt fliser til renovationsstedet Ole: Møde med de andre foreninger i Virksund ang. administrationsgrundlaget. Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening kan kun tilslutte sig administrationsgrundlaget, hvis kommunen vil udtage et jordstykke af VB lejekontrakt med kommunen, således at VOF lejer grundstykket af kommunen, hvor VOF kan opføre 2 fiskerhuse. Flemming fra Borgerforeningen har sendt administrationsgrundlaget til kommunen. Kræmmermarkedet gik godt. Kurt Berthelsen har afregnet lejen med os og ville gerne have en Lejeaftale for næste år. Bestyrelsen besluttede at der kunne lejes næste år, til kræmmermarked. Ole har haft Elektriker Ib Thomsen til at ordne noget el i køkkenet. Ib Thomsen skal komme med et tilbud på et nyt el-skab i gangen samt ordne noget el på loftet som ikke er i orden. Medlemsbladet: Der har ikke meldt sig nogen til stillingen som redaktør. Ad 3. Ole: Vores ansøgning om tilskud på kr. fra Udvalget for teknik og miljø i Skive Kommune er blevet afvist. Angående ansøgningen til LAG har vi fået ansøgningen tilbage, idet der skal rettes noget i ansøgningen. Der er møde den 18. august 2008 med det arbejdshold der har meldt sig til at 4

5 laver kraner fundamentet. Bankgarantien på kranen er kommet. Der er betalt 50 % af kranen. Thomas: Har haft møde med et rådgivende ingeniør-firma ang. Fundamentet til kranen. Konklusion: Der skal piloteres (4 pæle 25x25 cm) en i hvert hjørne 13. M ned. Prisen for undersøgelsen kostede kr. Havnen har hjemtaget tilbud på piloteringsarbejdet. Det billigste tilbud er på kr. Thomas viste på tegninger placeringen af kranen, som bliver 1. m fra det gamle fundament. Ligeledes placering af en spunsvæg fra bro 5 og 6 ind til stranden. Konklusion: Placeringen bliver som vist på tegningen. Der laves en spunsvæg langs den del af broen, som fører ind til plads nr. 601 Desuden laves der vaskeplads. Dette også for at i mødekomme miljøkrav. Pris ca kr. Kan finansieres ved udskydelse af stormflodsmuren, hvis nødvendigt. Uddybning: Thomas har haft et møde med Vils entreprenøren hvor tilbuddet blev gennemgået. Det vurderes, at det er nødvendigt med 5. m stensætning i stedet for 3. m, hvilket kan betyde en mindre forøgelse af tilbuddet. Entreprenøren skal være færdig med ny havn i 2008 og stensætning på øst molen i april måned Ole: Har talt med Henrik Kjær Skive Lystbåde Havn om køb af 20 pæle. Pris 500 kr. stykket. Bestyrelsen afventer. Ad 4. Resultatet viste plus kr. i første halvår. Ad 5. Intet Ad 6. Næste møde 30. september 2008 kl Referent Aage Her mødes søulke & bolværksmatroser! Sundvej 21 Virksund 7840 Højslev Tlf

6 Virksund Lystbådehavn Havne Orientering Kran projektet er nu godt i gang, efter vi havde haft besøg af borebisserne midt sommer, blev resultatet at vi skulle have kran fundamentet piloteret med fire beton pæle på hver 14 meter, funderings firmaet Ivan Jakobsen A/S fra Struer skulle stå for opgaven, De kom med en kæmpe rambuk, den vejede 60 tons, den slog de fire pæle, der vejede 3,4 tons stykket, ned på ca. en time. Jens Buchard havde heldigvis gemt havnens rambuk lidt af vejen, for det er kun en killing ved siden af rambukken fra Struer. Da vi nu havde fået piloteret, gik kran fundaments holdet i gang, først skulle der graves ud til selve kranfundamentet, dernæst skulle der graves 6

7 rør ned til el, vand og olie ledninger, så skulle der laves en cement bund i kranfundamentet således der var noget stabilt at sætte forskallingen på. Så skulle der bindes jern til kranfundamentet, det var noget af et arbejde, men med godt humør og mange hjælpere lykkedes det. Hvis man ser godt efter er det Erik Rønde der er inde i buret, jeg tror vi huskede at få ham ud inden der kom beton. Så skule der laves forskalling til fundamentet, Svend Erik havde fået nogle støbekasser som skulle tilpasses vort fundament, det må siges at det lykkedes fint. 7

8 Virksund Lystbådehavn Havne Orientering Da jernet var bundet og forskallingen var lavet færdig kom det store øjeblik hvor kransen med fundamentboltene skulle sættes på plads, det lykkedes også med hjælp af jens Buchards traktorkran. Fundamentet blev nu grundig besigtiget og set efter på alle leder og kanter, og så var det tid at drøfte resultatet. Herefter var det tid at få beton, der skulle 14 kubikmeter beton til at fylde fundamentskassen op

9 Da kranfundamentet manglede 5 minutter i at være færdig kom der en ordentlig regnbyge, så hele fundamentet måtte pakkes ind i en stor presenning, det var lidt surt, men det var godt at presenningen var klar. I skrivende stund er vaskepladserne omkring kranfundamentet ved at blive støbt, hvis det går efter planen vil kran firmaet komme og montere kranen i uge 40, hvor lang tid der så går inden kranen er klar til brug, kan der på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, derfor er vognmanden bestilt til at tage alle både op i år. Jeg vil takke alle der har hjulpet til med fundaments projektet, det er herligt at så mange er mødt op for at hjælpe til TAK FOR DET. På nuværende tidspunkt er der kommet kr. ind i frivillige bidrag fra 4 af havnens medlemmer TAK FOR DET. Jeg vil stadig opfordre til, at alle som ikke ønsker at arbejde som frivillig arbejder på havneprojektet indbetaler et bidrag til projektet. Næste step på havneprojektet er uddybning mellem bro 6 og ny bro 7, entreprenøren som skal udføre dette arbejde er bestilt til at gå i gang ca. 15. oktober, så bådene på bro 6 skal helst op den første båd optagnings dag, eller flyttes ind i havnen, idet vi skal have alle pæle ved bro 6 fjernet inden uddybningen kan gå i gang. 9

10 INVITATION TIL INTROAFTEN Mandag den 17. november kl. 19:00 DUELIGHEDSBEVIS YACHTSKIPPER III SPEEDBÅDSKØREKORT Kurserne starter med en fælles introduktionsaften, hvor endelig tilmelding til det specifikke kursus skal bekræftes og hvor kursusgebyret skal betales. Tilmelding til kurserne senest 1. november til Thomas Pedersen med med oplysning om kursusvalg, navn og adresse, samt om evt. eksisterende medlemskab af Virksund Sejlklub. På introaften vil underviserne være til stede for orientering, planlægning af kursusdage/tider, samt bestilling af lærebøger m.v. Kursus sted: Klubhuset Virksund havn. Duelighedsbevis: Søfartsstyrelsens duelighedsbevis kan erhverves, når man har aflagt prøve både i de teoretiske discipliner (navigation, søvejsregler, søsikkerhed etc.) og i praktisk sejlads. Duelighedsbeviset kan anvendes både til sejlbåde og til speedbåde samt til kanalsejlads på det Europæiske kanalsystem og når man vil leje sejlbåd i udlandet. Kurset gennemføres over aftner á ca. 3½ time. Kurset afsluttes med prøve afholdt af Sejlklubben i den teoretiske del. Sejlklubben tilbyder også forberedelseskursus i den praktiske prøve og prøveaflæggelse. Underviser: Thomas Pedersen. Pris for undervisning inkl. medlemskab af sejlklubben kun kr.+ undervisningsmaterialer + prøvegebyrer. Betaling på orienteringsaften. Klubbens medlemmer har fortrinsret og kurset gennemføres ved tilmeldte. Yachtskipper III: Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen kan erhverves, når man tidligere har bestået Duelighedsprøven. Beviset giver adgang til at føre skibe på m, f.eks. en skonnert. Kurset gennemføres over nogle weekender (lørdag og søndag) efter nærmere aftale. Kurset kan afsluttes med eksamen afholdt af Søfartsstyrelsen. Undervisere: Kristian Brøns og Thomas Pedersen. Pris for undervisning kun kr. + undervisningsmaterialer + prøvegebyrer. Betaling på orienteringsaften. Klubbens medlemmer har fortrinsret og kurset gennemføres ved tilmeldte. Speedbådskørekort: Søfartsstyrelsens Speedbådskørekort kan erhverves, når man har aflagt prøve både i de teoretiske discipliner (søvejsregler, søsikkerhed etc.) og i praktisk sejlads. Speedbådskørekortet kræves, hvis man er fører af en helplanende mortorbåd. De nærmere regler kan ses på Kurset gennemføres på en weekend inkl. prøveaflæggelse. Kurset afsluttes med prøve afholdt af Sejlklubben i den teoretiske del og praktiske del. Underviser: Hans Bech. Pris for undervisning, brændstof, lån af motorbåd samt medlemskab af sejlklubben kun 750 kr.+ undervisningsmaterialer + prøvegebyrer. Betaling på orienteringsaften. Klubbens medlemmer har fortrinsret og kurset gennemføres ved tilmeldte. Med sejlerhilsen Bestyrelsen for Virksund Sejlklub

11 11

12 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER gummibåde Vognmand Steen Sørensen Industrivej 3, Klejtrup Tlf Hobro Biltlf

13 13

14 14

15 VIRKSUND SEJLKLUB, Visionsplan rev sept Turudvalget Medlemmer Leif Folke Pedersen, Martin Andersen, Erik Jacobsen Aktiviteter Vurdering og udfordringer Målsætninger Økonomi Furturen med Vikingespil og grillaften. Mandeturen over 5 dage i september. Evt. foredrag med lysbilleder. Acceptabelt antal deltagere, men gerne flere motorbådsdeltagere. Er for alle både i havnen både sejl og motor. Tur-antal ønskes uændret. Ønske om motivering af flere motorbådssejlere til at deltage, f.eks. ved udvalgets direkte henvendelse til skipperne i havnen. Selvfinansierende, idet der opkræves deltagergebyr ved hvert arrangement. Målerudvalg Medlemmer Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg Aktiviteter Vurdering og udfordringer Målsætninger Økonomi Måling af både og sejl efter ønske. 3 DS-autoriserede målere. Opmålingsdag mindst én gang om året. Stikprøvekontrol af både og sejl ved kapsejladser. Et stort aktivt for klubben, at have egne og dygtige målere, der jævnligt udlånes til andre klubber. Deltager i kurser og informationsseminarer. Der stilles ikke spørgsmål ved habilitet, men stor respekt og accept. Af præventive hensyn ønskes flere stikprøvekontroller målsætning indføjes i kapsejladsreglerne. Udvalget udvælger hvert år nogle løb og placeringer, som udtages til kontrol. Udvalget afgør selv om man ønsker at gennemføre kontrollen, men målet er min. 2 kontroller pr år. Information og indskærpelse af regler på Regelaften. Måling af medlemmers både er gratis. Måling af andre både mod gebyr, der fastsættes af udvalget, idet 100 kr går i klubkassen. Regeludvalg Medlemmer Jørgen Christiansen, Henning Kristensen, Jane Høj, Aktiviteter Vurdering og udfordringer Målsætninger Økonomi Regelaften en gang om året. Afgørelse af protester efter løb. Gennemgang af sejladssituationer efter kapsejladsen. Protestomfang er yderst minimalt. Regelaften velbesøgt. Medlemmernes kendskab til regler bør forbedres. Mere undervisning i regler af medlemmer, f.eks. ved at man ved hvert skippermøde introducerer en regel. Evaluering af løbssituationer styrkes. Afgørelser må gerne have en præventiv dimension. Ca. 1 kursus eller lign pr år. Klubkassen betaler. Bøjer Medlemmer Allan Handberg, Hans Bech Pedersen Aktiviteter Udlægning af bøjer, kapsejlads og DS Vedligeholdelse af VS egne bøjer

16 Klubbåd + sejlerskole Vurdering og Udfordringer Målsætninger Økonomi Medlemmer Aktiviteter Vurdering og udfordringer Målsætninger Økonomi Fungerer fint, men der er mange skader på bøjerne og udgiften betydelig. Forsøg med opskumning vellykket. Punkterede bøjer udskiftes. Udlægning inden 1. april og optagning senest 1. november. Reparation af kæder. Indberetning til søfartsstyrelsen/berørte kommuner om afvigelser for så vidt angår de alm farvandsafmærkninger i Lovns bredning. VS afholder udgift for egne bøjer. Vedligeholdelse af DS-bøjer betales af DS. Jørgen Christiansen, Hans Bech Pedersen, Allan Handberg og Thomas Rasmussen Klubbåd (e) m. eget regnskab Pigesejlads mandage. Sejlerskole 1 for begyndere på tirsdage Sejlerskole 2 for øvede på torsdage Undervisning duelighed teori og prøve, vinter v TP. Duelighedstræning og praktisk duelighedsprøve ved AH. 10 deltog i Sejlerskole 1 i tog duelighedsbevis i deltagere i pigesejladser. Kæmpe succes. Udfordring at fastholde og vedligeholde succesen. Bådkapacitet er et problem, men Martin har heldigvis igen indvilget i at udlåne sin båd. Motor måske meget slidt, ombytningsmotor? Vedligeholde succesen. Ikke flere aktiviteter sommer, men gerne flere om vinteren/forår. Kapsejladskurser ønskes, så alle kan blive endnu bedre kapsejlere. Kapacitetsløsning bør findes på længere sigt. Foredrag med tursejlere og kapsejlere. God selvstændig økonomi. Indtægter kr/år. Faste udgifter: og ønsker: Motorbådsudvalg Medlemmer Kurt Graugaard og Søren Sørensen Aktiviteter Igangsætte aktiviteter for motorbåds medlemmerne. Registrering af motormåde. Lave indlæg til bladet om motorbådsrelevante emner. Speedbåds Kørekort. Afholde motorbådsløb, f.eks. med agilitybane eller lign. Vurdering og udfordringer Målsætninger Økonomi Nyetableret udvalg, som skal finde sine egne ben. At aktivere motorbådssejlere. At involvere motorbådssejlere i VS tursejlads. At være talerør for motorbådene Bestyrelsen vil gerne bidrage med fornødne midler til aktiviteter. Kapsejlads Medlemmer Bestyrelsen Aktiviteter Onsdags- og lørdagssejladser i alt 14 stk. Livø Rundt. Trekantbane, 2 sejladser. Rotholm Rundt, 2 sejladser. Virksundmesteren, 3 sejladser. Pinseløbet 4 hånds-touren. Le Mans løbet. Bymatchen mod Hjarbæk. HP Cup

17 Vurdering og udfordringer Målsætninger Økonomi Mange deltagere, både. I alt 26 kapsejladser afvikles i Godt handicapsystem, og godt med opdeling i løb med og uden spiler. Trekantbaneløbet måske som del af klubsejladsen? Kapsejladsbestemmelser gennemgået og revideret. TA og TANS. Virksundmesteren sejles på op-ned-bane efter TAUD /TAUDNS. Antallet af søndagskapsejladser er måske for højt, for få deltagere? Kapsejladsbestemmelser ajourføres. HP Cup arrangeres med Limfjordskredsen. LF er tovholder. Pinseløb arrangeres af Nykøbing i samarbejde med VS. LF er tovholder. Stjerneløb arrangeres Bedre kapsejlere, hvordan slå Hjarbæk parring af både efter DH og såkaldte SV-tal, der angiver HK/kg. TP er tovholder. Undervisning i kapsejlads med praktik. Kursus i rigtrim m.m. Vores gode tidtager, Hans vælger baner i Mødepligt til skippemøde. Finansieres af VS og deltagergebyrer ved specialløbene. Husk! Efterårsfesten Lørdag den 4. oktober kl Musik - mad - tilmelding se venligt opslag i klubhuset 17

18

19 Kiosk og cafeteria. ÅBNINGSTIDER: Weekends i oktober: Fredage: Lørdage: Søndage: Bliv medlem af Danmarks Fritidssejler Union Som medlem får du Danmarks billigste bådforsikring, samt mange andre fordele, så se på vores hjemmeside. Ring og hør nærmere eller brug vores adresse. Menuen: se opslag ved kiosken Med venlig hilsen og på gensyn Anni Sekretariatet: Tlf.: Mobil: Levering af sand, grus og granitsten. Granaffald fjernes med kran. Jørgen Færch Mikkelsen Tommy Færch Mikkelsen Vognmandsforretning Aps - Reg. nr Jørgen tlf Bil Tommy Bil: aps 19

20 Afsender: Virksund Lystbådehavn Sandkrogen Højslev B Adresse ændring - skal du selv foretage. Ring til kassereren på tlf Nørregade Stoholm. Tlf SPARBANK - DIN BANK SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i mange af livets store økonomiske beslutninger - både for privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks. ved køb og salg af fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både små og store anskaffelser og i spørgsmål om pension. SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræsenteret med filialer over det meste af Danmark og i Grønland. Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse. SPARBANK A/S NØRREGADE STOHOLM T F

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Vest Vildsund Bådelaug

Vest Vildsund Bådelaug Klubblad 2014 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen 24 7700 Thisted flch48@gmail.com 2332 0625 Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev jamik@os.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 APRIL 2015 50. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn

NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub. DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J L K L U B NR. 3 SEPTEMBER 2010 medlemsblad for horsens sejlklub DM for H-båd i Horsens blev en succes både på vandet og i havn H O R S E N S S E J K L U B Skumsprøjt fra formanden 5

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere