... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø"

Transkript

1 Nr. 5 september / oktober Årgang Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø

2 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th Aalborg, Øko. næstform. (kasserer): Simon Lyngshede Prinsensgade 42, 3th Aalborg Næstformand: Steen Christiansen Ny Kærvej Aalborg Rochef: Flemming Due Nielsen Ridefogedvej Aalborg Ungdomsleder: Pt.vakant HR-chef: Karsten Holst Aurikelvej Vodskov Logistikchef: Erling Steffensen Digevangen Gistrup Kommunikationschef: Anders Ørum Solvangen Aalborg SØ NØGLEPERSONER Morgenroning: Jørgen Sørensen Se logistikchef Motionsroning: Steen Christiansen Se Næstformand Kaproning: Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A Aalborg Gamle Aalborg Roere (GAR) Michael Richter Skelagervej 155 st.tv Aalborg Medlemsblad (ansv. red.) Anders Josefsen Helgolandsgade 66 3.th 9000 Aalborg Peter Laubek Åvænget 12, Voerså Sæby Karsten Holst Aurikelvej Vodskov 2

3 EMNE: Formanden har ordet Af Jesper Poulsen Winther Tak for en veloverstået fødselsdagsfrokost, specielt til arrangørerne. Traditionen tro blev fødselsdagsfrokosten brugt til at hædre jubilarer og andre, der hædres burde, mere herom senere i bladet. 8 GP har deltaget i regatta på Bagsværd Sø, hvor holdet fik ganske fornuftige placeringer, og i skrivende stund er holdet ved at klargøre til sidste omgang 8 GP i år på Brabrand Sø, ligeledes afholdes der DM, og her er Aalborg Roklub repræsenteret ved Jens Olav Dahlgaard. Godt at se, at der er kommet lidt aktivitet i kapafdelingen. Aalborg Regattaen blev desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger, håber at den vender stærkt tilbage næste år. Vi vil fra bestyrelsens side gøre, hvad vi kan for at fastholde Aalborg Regatta på kortet over danske regattaer. Hvad vi har at se frem til, er flere ture på fjorden. Der må da snart blive godt vejr derfor en opfordring til at de enkelte hold selv arrangerer ture eller benytter sig af de ture, som er opslået i klubben. Næste gang vi mødes i Aalborg Roklub til festivitas vil blive til standerstrygning, så brug tiden frem dertil på fjorden. Vi mødes på fjorden vel roet. EMNE: Fødselsdagsfrokost 2007 Af Peter Laubek Jens Brandt og Roar Clausen modtog klubbens ærestegn! Formand Jesper Winther bød forsamlingen velkommen til årets fødselsdagsfrokost og opfordrede forsamlingen til for eftertiden at være reglementeret påklædt på vandet - der var for mange inkognito - roere, blandt formiddagens mandskaber - en opfordring forsamlingen tog til efterretning. En enkelt deltager antydede, at der ved årets frokost var flere med blazerjakke og klubslips end vanligt - så måske er landgangsuniformen - ikke at forveksle med det hvide landgangstøj - igen ved at vinde indpas! Endvidere opfordrede formanden forsamlingens ikke rygere til at vise hensyn over for rygerne - det gjorde de så! Det var med stor tilfredsstillelse, at de tilstedeværende kunne konstatere, at hovedretten var forloren skilpadde - endda en rigtig god en af slagsen - og så var der rigeligt af den. Skyllet ned med Rød Aalborg betød det, at den rette stemning hurtigt indfandt sig. 3

4 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD AKTIVITETSKALENDER oktober: 3. kl. 17 Scullerundervisning 10. kl. 17 Scullerundervisning 17. kl. 17 Scullerundervisning 24. kl. 17 Scullerundervisning 27. Standerstrygning november: 3. GAR Candlelight Aften OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under aktiviteter på klubbens hjemmeside 4

5 Godt Nygaard - Klanen fik afskaffet pizzaen! Bestyrelsen havde atter i år hyret den maritime spillemand Jørgen Holm Jensen fra Sæby, der skabte den rigtige stemning under spisningen. Efter frokosten måtte formanden kæmpe en brav kamp for at få ordet og forestå uddeling af diverse årsnåle, ærespokaler og udmærkelser, assisteret af rochefen Flemming Due. Formanden opfordres til, at han næste år hæfter udmærkelserne på de hædredes revers, så hæderstegnet bliver synligt for forsamlingen! Da formanden så startede med 60 års nålen - brød konservatismen frem i lys lue - vi plejer at starte med 10 års nålene! Men da formanden nævnte, at 60 års nålen i år skulle tildeles klubbens medlem nr. 1 Holger Heilesen lød der et stort og fortjent bifald til Holger, der desværre ikke kunne være tilstede. Nævnes skal også at Niels Erik Hofmann ( Hof ) og Niels Erik Pedersen ( Niller ) modtog 45 års nålen - også disse to brave rokammerater modtog bifald med diverse tilråb fra forsamlingen. Efter seancen fandt Hof selv på plads uden brug af kompas. Schølle - Pokalen blev i år tildelt Frederik Hansen for det kæmpearbejde, han udfører i forbindelse med instruktion og frigivelse af de nye roere. Vel nok en af klubbens vigtigste funktioner. Heldigvis lovede Frederik, der modtog stor anerkendelse fra forsamlingen, at fortsætte med det vitale arbejde. 5

6 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD På billedet ses de to 45 års jubilarer Niels Erik Pedersen og Niels Erik Hofmann. På billedet overrækker formanden Schølle - Pokalen til Frederik Hansen. Jens Brandt, klubbens webmaster, modtog klubbens ærestegn for en mangeårig og aldrig svigtende indsats m.h.t. at holde styr statistikken omkring medlemsnavne,medlemstal, fødselsdage ect. Roar Clausen modtog sit ærestegn for sin konstante, aldrig svigtende indsats og hjælpsomhed m.h.t. at være til stede og hjælpe med alle de praktiske opgaver, der dukker op i forbindelse med klubbens daglige drift. Samtidig med ovennævnte indsats er begge meget synlige i klubben til daglig og særdeles aktive på fjorden! At bestyrelsens beslutning var rigtig fremgik af den store applaus fra forsamlingen, der tilkom de to gæve rokammerater. Klubbens tidligere kaproer og træner Bjarne Pedersen udfordrede forsamlingen ved sit causeri om A.R.E - Aalborg Roklubs Efterretningstjeneste og det betimelige i at langturshistorier, som er mere end 5 år gamle bør komme frem i lyset. Endvidere foreslog han indstiftelsen af en Ægir - Pokal - i stil med, at frømandskorpset udnævner Årets Jæger. D.v.s. tydeliggøre folk, der fraterniserer med latent trussel for klubben! Bjarnes forslag om, at Peter Gadegaard og Ole Engen skulle være de første modtagere vakte stor tilslutning - måske p.g.a. det med kajakkerne. Da han sluttelig stillede forsamlingen spørgsmålet: Ligner jeg en gammel mand. gik forsamlingen helt i selvsving - man kunne måske tilgive Helge Foss, at han stillede et sådant spørgsmål - men den gamle veteran af en kaproer, læderhals, jægersoldat og hestetæmmer var åbenbart kun Øvrige uddelinger omtales andetsteds i bladet. Herefter blomstrede talelysten som sjældent set ved en fødselsdagsfrokost! ude på at provokere! A propos læder 6

7 Roar Clausen og Jens Brandt får overrakt klubbens ærestegn af formand Jesper Winther. kunne kunne fagforeningsbossen Erik Jensen i den forbindelse fortælle om en roer, der mente at have fået læderalergi. Han kunne konstatere, at hver gang han vågnede op, efter en fødselsdagsfrokost, med sko på i sengen, havde han hovedpine. Til den mere alvorlige afdeling hørte rochefen Flemmings Due orientering om, at bestyrelsen indstillede klubbens formand Jesper Winther til hædersbevisning fra Dansk Forening for Rosport. En indstilling der fik fuld tilslutning fra forsamlingen - mon ikke Jesper er den eneste formand i kongeriget, der har tatoveret sin klubstander på overarmen, Poul Erik Trolle rejste sig og talte et alvorsord til forsamlingen om Aalborg Regattaen, der efter 43 år så ud til at kunne blive aflyst. Trolle efterlyste initiativer, der kunne sikre fremtiden for denne regatta, der i sin tid var blandt landets største robegivenheder. Hvad er årsagen til den manglende interesse? Ole Engen mente, at det nok havde noget med den globale opvarmning at gøre! En bemærkning, der fint illustrerede stemningen blandt de tilstedeværende fødselsdagsgæster. 7

8 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Niels Erik Pedersen, 45 års jubilaren, indsamlede pengegave fra jubilarerne til klubben. Han var tydeligvis ilde berørt af, at der var jubilarer, der havde lagt skillemønt i indsamlingsbøssen fremfor sedler. Niels Erik, der har haft sin livsgerning og har været bosiddende på Djævleøen, fortalte senere om baggrunden for, han fastholdt medlemsskabet i Aalborg Roklub, hvor han i sin ungdom dyrkede kaproning, og hans bedste kammerater stadig er at finde - også Niels Erik måtte finde sig i grove indlæg fra de såkaldte kammerater - men han var tydeligvis vant til mosten! Herefter rejste en anden gammel kæmpe Jørgen Peter Moosdorf sig op, provokeret af Bjarnes indlæg - og så fik vi en eventyrlig beretning om Ånden på Silkeborglangturene lige fra dengang salig Alfred Slagter, Radiller og Birger Mortensen deltog og til nutiden med Kurt Janniche, Brint, Erik Skov,John Terp, Bent Bog, Smeden, Helge Foss, Børge ect. Forsamlingen viste stor forståelse for Jørgen Peter`s opfattelse af, at der er ting, der ikke bør offentliggøres eller nedfældes på skrift i klubbladet, men overleveres mundligt blandt indviede. Som Jørgen Peter udtrykte det : Når selv ænderne på Silkeborgsøerne ikke kunne finde ud af om det var retræte eller revilje, der blev blæst - om de skulle stå op eller gå til ro - hvordan skal udenforstående så. Der kan alt for let opstå misforståelser.! Børge Christoffersen rejste spørgsmålet om, man for første gang måske skulle offentliggøre regnskabet for Silkeborgturen. Det var nemlig første gang, der var tale om overskud - så kom der en lang søforklaring om at benytte River Boat i stedet for taxa og derved fremkom besparelsen. Da Børge sluttede med at berette, at pengene var deponeret hos Karl Johan kunne forsamlingen straks foreslå de i stedet blev stoppet i kassen med penge fra jubilarene. Enkelte gav udtryk for at det økonomiske regnskab for Silkeborgturen vel ligeså dårligt tålte dagens lys som kilometerregnskabet. Som det fremgår af ovennævnte var det lige ved, at frokosten tangerede ånden ved en ordinær generalforsamling. Heldigvis lykkedes det på et tidspunkt vor gæve spillemand Jørgen Holm at få forsamlingen til at synge med på visen om skipper Kristian - med omkvædet: Det ska sku aldrig skade at prøve noget nyt! Alligevel lød de traditionelle opråb om at bevare en ren herreroklub og imod kajakker - jo alt er ved det gamle! Jørgen forsøgte med et endnu et par sømandssange for at fremme forsamlingens lyst til at synge - men i år blev fællessangene trængt tilbage af de enkelte medlemmers talelyst. Dog var der fuld tilslutning, da der blev taget initiativ til at synge klubsangen.: Vi har en splendid roklub. Måske skulle vi fremover lægge klubsangbøgerne ud på bordene - så de sangglade også kan komme til orde! Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen og de menige medlemmer, der forestod de praktiske opgaver i forbindelse med frokosten. Pyntning, borddækning, køkkentjans o.m.a. Endnu en gang fik vi lov at opleve en rigtig AR fødselsdagsfrokost i vort dejlige klubhus sammen med rokam- 8

9 meraterne. Vi glæder os allerede til næste år. Således blev årets fødselsdag oplevet af redaktionens udsendte, der utvivlsomt blev påvirket af input fra Team Tirsdag folkene, der sad ved samme bord. EMNE: Jubilarer i det Herrens år 2007 Af Jesper Poulsen Winther I forbindelse med Aalborg Roklubs fødselsdag, afholdt den 01. september 2007, blev der traditionen tro uddelt årsnåle til jubilarerne. I år var følgende berettiget til denne hæder: 25 år William Doelle Holger Tromholt Christensen 20 år Jørgen Gunner Havemann Henrik A. Sørensen John Fjeldsted Larsen Poul Erik Christensen Anders Ørum Søren Christiansen Ole Engen Jørgen Hyhne Poul Berg-Mortensen 15 år Hans Futtrup Peter Laubek? Han har da vist været aktiv medlem i flere år. 60 år Holger Heilesen 45 år Niels Erik Hofman Niels Erik Pedersen 10 år Jens Christiansen Gregers Sten Gregersen Bo Janniche Jørgen Rasmussen 35 år Bent Christensen 30 år Poul Erik Trolle Erik Skov Nielsen 9

10 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Hæder til medlemmer af Aalborg Roklub Af Jesper Poulsen Winther Herudover er der til følgende personer en erkendtlighed, i form af en flaske vin: Ligeledes er det en tradition, at der i forbindelse med fødselsdagsfrokosten udeles forskellige hædersbevisninger/ erkendtligheder til de, som har gjort sig fortjent til det. Schøllepokalen er vel den mest prestigefulde og i år gik den til Frederik Robert Hansen. Begrundelsen er hans store arbejde med roskolen og det hermed forbundne arbejde med af få nye medlemmer til klubben, som samtidig bliver. Det er et arbejde som han har påtaget sig gennem flere år, så det er på tide at vi fra klubbens side værdsætte dette. Tjalfe Poulsen, for hans arbejde med at få etabeleret en roskole for scullerroning. Jens Jakob Hansen og Peter Bomholt Hansen, for deres store indsats primært ved Ungdomslegene og dernæst for deres indsats ved de forskellige frivillige arrangementer som Aalborg Roklub har deltaget i årets løb. Mads Bach-Sørensen, for at han har ført vores rostastistik ind i den teknologiske tidsalder, og etableret vores nye program. Roar Clausen er nyt medlem af den eksklusive klub af medlemmer med Ærestegn i Aalborg Roklub. Roars store og til tider usynlige arbejde i Aalborg Roklub er begrundelsen for udnævnelsen. Roar er den, der i det daglige gør nogle af de ting, der skal laves, men som ingen tænker på undtagen Roar, derfor er det med glæde at bestyrelsen har givet denne hæder til Roar. John Fjeldsted Larsen og Søren Borgstrøm-Hansen for deres varetagelse af turroning, herunder arrangør af flere gode ture både i hjemligt farvand og udenbys. Morten Wendt Jensen, for hans arbejde med at træne 8 GP og specielt med at træne Jens Olav Dahlgaard. Anders Josefsen og Peter Laubek, for deres indsats med vores blad. Jens Brandt er ligeledes nyt medlem i den eksklusive klub af medlemmer EMNE: Alarm - Flagmasten skal med Ærestegn. Jens Brandt renoveres har gennem årene ydet et stort arbejde Af Michael Richter med at vedligeholde og videreud- vikle vores hjemmeside dette er den Hvornår er masten sidst blevet renoveret? primære begrundelse, men Jens er Jeg kender en, der var med sidste ligeledes en af de personer, som går og gang. Det var ham Otto, der lavede tovværket. laver en masse af de usynlige ting, Han er jo ikke medlem mere. der skal være i orden, hvis tingene Jamen han var så flink, kan vi ikke skal fungere. bare ringe efter ham. 10

11 Sådan begyndte snakken i april måned. Den ny husforvalter, Erling Steffensen, kløede sig i nakken. Alle de kloge bemærkninger om hvem der havde gjort det sidst, blev han ikke klogere af. Den skal ned, afgjorde han Brandvæsnet plejer at tage den ned, lød det. Erling ringede efter brandvæsenet, og Kaj og Rene ankom med den store stigevogn og hejsede stigen op og gjorde klar. Jeg tør sgu ikke, sagde Rene. Den er for tung. Og så bakkede de ud. Erling ringede efter vognmand Riise, som kom og tog den ned. Så dukkede sagkundskaben op, sammen med eksperterne og de erfarne. Andre gik bare i gang med mangen slags værktøj. Erik Jensen fra metal bankede rust. Råen er rådden,konstaterede han, og skaffede en håndværker fra Håndværkerhuset. Lærketræ, sagde han. Mandskabet sleb, pudsede, høvlede, olierede, pudsede og lakerede og snakkede. De fik kaffe og morgenmad. Øl og frokost. Efterhånden deltog folk fra alle klubbens hold. Også en tidligere formand dukkede op, men han ændrede adfærd og holdt kæft. Jeg er bare arbejdsmand, sagde han. Så det blev taget til efterretning. Masten blev samlet, og Riise kom og hjalp med rejsningen. Erling og Monopolet klarede det til fødselsdagen. Kampen var forbi. Stemningen blandt mandskabet ved rejsningen af flagmasten tåler sammenligning med situationen med heltene fra Ivo Jima. Restaureringen af klubbens flagmast er et rigtig godt eksempel på den gode vilje og klubånd, der er til stede, når klubbens ildsjæle, bestyrelsen og dermed klubben har brug for hjælp til løsning af praktiske opgaver af større format tak for det. 11

12 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Verden set fra Voerså Af Vagn Thidemann En torsdag stod vi i det klassiske dilemma: Vi manglede en mand for at kunne kombinere hold. Eller rettere sagt: Vi manglede to mænd. Det havde vi oplevet før, men der var altid én der hellere ville blive inde, hvilket vi mere egoistiske roere satte stor pris på. Denne aften kredsede vi alle imidlertid rundt om bådene for at finde en løsning på problemet, for vi var jo to til overs, og ingen havde tilsyneladende særlig trang til ikke at ro. sødlig kvalmende lugt. Den var smallere end en inrigger, men bredere end en outrigger. Den var outrigget som en dobbeltsculler, men riggene var små og forkrøblede. Den havde tre ropladser og et styrmandssæde, som var nedklappet, og det agterste sæde kørte på skinner med en hældning agterover. Alt i alt et mystisk fartøj, og jeg tænkte, at JOHN Terp da ville have korset sig ved synet. Imidlertid fattede vi fartøjet, fik det på vandet og kom af sted. Det viste sig, at være meget vanskeligt at styre, og da fjorden vrimlede med sejlbåde, søspejdere, kajakker, roere og joller, havde vi nok at se til. Finn havde anbragt sig på etten, men han er næsten blind på det ene øje, så ham var der ikke meget udkig ved. Jeg sad på toen, men havde svært ved at vende mig og se omkring Finn. Og desuden greb min højre tommelfinger ofte fat i, hvad jeg mente måtte være, folder i maveregionen på min gamle rotrøje. Alt i alt en besværlig debut med mange stop for orientering fremefter. Som det tidligere er sket, bemærkede Den første tanke, der faldt os ind formand Jesper vore klagesange. Han angående styringen, var vægtfordelingen. Vi havde for stor tyngde i for- er altid på pletten, men denne gang var han i forbifart. Han udslyngede skibet og savnede den virkelige Terp den salomoniske bemærkning, at vi om ikke andet så som ballast. Vi diskuterede, om det måske var vindpres- blot kunne tage TERP, der jo kunne manøvreres af to. Der skete lynhurtigt noget mærkeligt, for umærkeligt set, der tvang forskibet mod styrbord, og Finn fremsatte den teori, at båden sivede de fem gamle, på torsdagsholdet fuldt optagne roere, hen mod var rigget til højre-hånd-øverst, så han skiftede håndstilling, men lige meget en firereåres inrigger, mens Finn og hjalp det. Med adskillige udkigsstop jeg, holdets to novicer, fandt os selv nåede vi trods alt Nordbroen på ret stående og kigge på en mærkelig kort tid, og efterhånden syntes vi mere hybrid af en robåd. Den var af glasfiber, dette mærkelige petrokemiske og mere om fiberproduktet. Det gled trods alt let gennem vandet. På hjem- industriprodukt, der udsender en 12

13 turen gik det faktisk bedre med styringen, og vi blev enige om, at det ikke var så ringe en mulighed for roning, hvis det en anden gang skulle påkomme, at vi manglede en mand eller var et par stykker tilovers til almindelig roning. Med dette fartøj i baghånden fandtes alle kombinationsmuligheder. På farten havde vi mødt trænende kaproere, som ved hjemkomsten ikke ytrede hånsord vedrørende vores roning, så der udspandt sig en længere styreteknisk diskussion. Vi blev hurtigt enige om, at det væsentligste styreproblem skyldtes vægtfordelingen, og vores vægring ved at benytte det mystiske skrå agtersæde gav anledning til overbærende hovedrysten: det skulle bare slås op!! Én mente, at der burde monteres et fodstyrespændholt, hvilket fik mig til at mindes et firer-uden-løb på Bagsværd Sø, hvor vi senere i tv så os selv ro slalom hele banen igennem. Hvad hjælper det så med fodstyring? En anden kunne berette, at Ægir havde forsøgt med fodstyring fra trepladsen, men vistnok var gået fra det igen. Nu falder det mig ind, at fiskerne i middelhavsområdet ror deres både forlæns, hvilket jeg gjorde på Voer Å forleden med mit barnebarn, der skulle lære at ro jolle. Ved forlænsroning ser man fremad og har overblik et væsentligt argument for denne disciplin. Måske burde klubber anskaffe en gondol som alternativ til kajakkerne. Men allerbedst ville det være at lade én af vore mange teknikere udvikle et teleskopspejl, som hydraulisk kan hæves og sænkes. Monteret agter for styrmandssædet vil det give et formidabelt overblik, og stilmæssigt vil det passe udmærket til omtalte fartøj. EMNE: Regatta i Bagsværdhjørnet Af Mikkel Gade Søndag den 26. august var der regatta på Bagsværd sø. Det var det første regatta, Aalborg Roklub deltog i i år og mit første. Forud var der gået en kaproningssæson, hvor det havde været svært, at få tingene til at hænge sammen. Af en eller anden grund var det lidt tyndt med folks engagement, og det resulterede i, at der ikke kom struktureret træning i gang. Det blev heldigvis ganske for meget for rochefen midt på sæsonen, så han gav os det fornødne (og berettigede) spark bagi. Som det første fik vi faste pladser i bådene, og folk fik strenge ordrer på at møde op hver gang og til tiden, uanset om det skulle hagle eller sne! Det resulterede meget hurtigt i, at vi simpelthen roede bedre. En fast bemærkning fra rochefen var kvalitetstag, og efter at have grinet af gentagelsen de første gange fandt man ud af, at det er en ret god idé at koncentrere sig om alle rotagene inklusive skoddetagene! Roturen bliver bedre af, at man ikke sløser med noget. Musik lyder vel også bedst, hvis musikkerne spiller ordentligt. Efter nogle gode aftener på vandet blev vi enige om, at det måtte være forsøget værd at deltage i sæsonens sidste regattaer om ikke med det store håb for at vinde så for at blive i 2. division og ikke starte i 5. til næste år. Olav roede jo en særdeles stabil sculler, Jens Brandt og Peter Christoffersen var garvede i dobbelt-sculleren, og Mads Bach, Jens Jakob Hansen, Peter Bomholdt og jeg selv havde haft nogle gode ture i dobbeltfireren. Og så var otteren med Jesper Winther som 13

14 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD sidste mand også begyndt at ligge (nogenlunde) lige på vandet. Vi havde i det hele taget mod på at få kapafdelingen i klubben til at fungere igen. De fleste fra holdet tog således til Bagsværd allerede om fredagen for at stille telte op og ro et par ture, og Flemming og jeg selv kom lørdag morgen. Det for, at vi skulle have tid til at ro nogle ture på godt vand hvad vi ikke havde været alt for heldige med de sidste måneder i Aalborg og for at de sociale relationer på holdet kunne styrkes lidt. Efter træning lørdag fulgte en hyggelig aften med spisning på Bakken. Træthed og håb om gode resultater næste dag førte dog til, at der blev bestilt cola til maden, og vi tog tidligt hjem. En ganske rolig (og i forhold til Skanderborg-langturen snorkefri) nat i teltene fulgte herefter (Rochefen bemærkede dog, at der fra min kabine kom visse meget tunge åndedrag i løbet af natten). Regattaen skulle afvikles om eftermiddagen om søndag, så formiddagen blev brugt på træning igen. Efter de sidste instruktioner fra Rochefen ( husk nu på vi vil ha kvalitetstag, kvalitetstag ) og middagsmad var vi så klar til løbene. Vejret havde artet sig fint om formiddagen, men da vi skulle i gang med regattaen, var det begyndt at blæse op hvad der ikke gjorde en vis debutant mindre nervepirret. Det første løb, vi deltog i, var dobbelt-sculler-løbet, og det gik over al forventning. Jens Brandt og Peter Christoffersen kom på en 1. plads med tiden 4:04:39 efter Dansk Studenters Roklub med tiden 4:07:52. Dernæst var det dobbeltfirerens tur Mads Bach, Peter Bomholt, Jens Jakob Hansen og jeg selv. Vinden var efterhånden så hård, at starten måtte laves flyvende. Vi endte på en 3. plads med tiden 4:11:44 efter Århus Studenter Roklub med tiden 4:03:49 og Danske Studenters Roklub med tiden 3:52:92. Taget den tid, vi havde roet sammen, og de hold, vi var oppe imod, i betragt- Dobbeltfireren med Peter Bomholt Hansen, Mikkel Gade, Mads Bach Sørensen og Jens Jakob Hansen lander efter lørdagens morgentræning. De fire gutter træner med henblik på deltagelse i årets otter grand prix. 14

15 ning, var vi tilfredse. I løbet lige efter skulle Olav ro sculler. Han roede sig til en flot 1. plads med tiden 4:30:84 efter Danske Studenters Roklub med 4:31:55 og Århus Studenter Roklub med 5:13:49. Endelig skulle vi ro otter. Her endte vi også på en 3. plads med 17. sek. op til 2. pladsen og 28 op til 1. pladsen. Det, blev vi enige om med Rochefen, skyldtes absolut kun, at vi lå i den dårligste bane. Det var derfor med et ret godt humør og i en god stemning, at vi drog tilbage til fastlandet. Alt i alt var det ikke blot nogle ret fine resultater taget træningssæsonen i betragtning, men også en rigtig hyggelig tur, hvor vi mærkede, at det både kræver noget, men også giver en masse af være et hold. Det gav os i hvert fald en lyst til at blive ved for at kunne gøre det endnu bedre næste år. Bare ærgerligt, at vi kom så sent i gang i år. Her skal Flemming have tak for at ranke op i os. Og så vil jeg på egne og holdets vegne sige Jesper, formanden, tusinde tak for det store arbejde, han gjorde i forbindelse med at arrangere turen. Hvis det ikke havde været for det, var vi aldrig kommet af sted. Med håb om endnu flere kvalitetstag næste år! Mikkel Gade EMNE: 8+ grand prix påbagsværd m.m i august Af Flemming Due Nielsen Det var en stor fornøjelse at deltage i ovennævnte løb. Vi stillede bla. med en ny dobbeltfirer med, Peter, Mikkel, Mads og Jens Jakob. Holdet var sat sammen ca. 2½ uge, før de skulle ro deres første løb. For Mikkel, var det hans første løb for alvor, så det var med en hvis spænding, at holdet blev fulgt. Herfra skal det lyde, at de har været meget nemme at have med at gøre. Kemien på holdet var god, og alle var På billedet ses Jens Brandt og Peter Christoffersen i færd med at træne i dobbeltsculler. De har igennem sæsonen opnået gode resultater, og der er store forventninger til dem og det resterende 8gp-mandskab i den kommende sæson. 15

16 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD villige til, at gøre det som skulle til. Holdet svigtede ikke, idet de kom ind på en OK 3.plads uden at være roet bag ud af nr. 1 og 2. Man skal altså ikke glemme, at vi taler om 2. division. Derudover havde vi Peter C. og Jens B. med i 2x. Et par gl. ræve som tog ansvar både i otteren og i netop nævnte 2x som de vandt. De vandt et godt disponeret løb og holdt de indgåede aftaler. Sejren var på ca. 2 længder. I otteren, hvor Jesper og Olav også sad på, blev det igen til en meget flot 3. plads. Her var gl. og nye roere sat sammen. Man kunne se, det var et hold, hvor holdet ikke var stærkere en den svageste mand. Alle tog ansvar for at få det optimale ud af holdet. En flot tredjeplads, kun 2 længder efter nr. 2. ham i AR. Altid positiv og parat til, at give en hånd med i klubben. Rent socialt kommer vi til at savne ham. Jeg spår Olav en fremtid på et projekt under DFfR. Han har den rigtige holdning og er parat til at yde det som skal til. Jeg glemmer ikke hans første løb i 4+ på Viborg sø for ca. 3 år siden, hvor han var sat på hold med ældre roere. Det var tydeligt, at de ikke havde troen på deres egen formåen. Det kunne alle se fra land, og man fornemmede en dårlig stemning inde i båden. Kort tid derefter kunne man høre Olav sige(altså ham den nye), at nu måtte de sgu glemme den der taber attitude og se fremad. Skylder jeg lige at sige, at de vandt løbet. På trods at vi havde et tsunamilignende vejr, havde vi en rigtig god weekend. Rart at få checket sit regntøj af. Der var et godt kammeratskab, hygge herunder en tur på Bakken m/spisning, lørdag aften. Sidste mand var Olav i 1x. Han vandt en rigtig FED sejr. Selv om vi havde talt gearing, havde han gearet for hårdt, Dette bevirkede, at han måtte køre en spurt hjem de sidste 300 m. Han måtte EMNE: DM afl yst bla. korte sine tag af og øge kadencen. Flot at se, hvordan han kunne Af Flemming Due Nielsen æde sig selv hjem over mållinien, hvor DM blev aflyst pga. storm. En han vandt med en ½ længde. Det var beslutning som vi var enige i. Trist, idet specielt godt for Olav, idet hans nye Olav skulle have repræsenteret AR. i træner Henrik stod og så på hans 1x. Der var ellers opbakning nok til præstation. Henrik kunne godt se, at ham, idet en busfuld med AR Ultras der var tale om en coming man, hvis havde givet fremmøde. Ærgeligt, men Olav selv vil. Os som kender ham, ved fansene tog det med godt humør. han vil. Man må sige, at Morten og Pga. samme type vejr til 8+ grand Olav har nået meget sammen. prixet, besluttede Jesper og undertegnede, at vi ikke ville deltage. Vi Efter denne sæson roer Olav for Bagsværd. Han bliver en skide Københavner pga. studier. Jeg tror dog og materiale udnødigt. ønskede ikke at udsætte vores roere aldrig, at Olav kommer til at synge på I skrivende stund er der ikke informationer om, hvordan løbene evt. vil blive endelserne af hans udtalelser. Olav ved godt, hvor han kommer fra. afviklet. Det har været en fornøjelse at have 16

17 EMNE: Kære Robrevkasse Af Anton Jeg er den heldige ejer af det stolte skib Kraka, og jeg er også medlem af Aalborg Roklub. I den forbindelse vil jeg gerne spørge, om jeg ikke kan udflage mit skib til at sejle under bekvemmelighedsflag under AR. Klubben har jo i forvejen mange bådtyper. Det vil betyde en forbedring for min haltende kilometerstatistik og for klubbens. Jeg er meget spændt på et positivt svar. Hilsen Anton (Anton er et opdigtet navn, men redaktøren er en bekendt til den (op)rigtige indsender) registreringssystem - det voldte ingen problemer da vi havde den gamle protokol. En tradition, der har været praksis i mere end 60 år. I den forbindelse har redaktionen modtaget en henvendelse fra en af de virkelig gamle Silkeborgveteraner. For det første mener han ikke seniorrevisoren med sine få års erfaring på området er kompetent til at udtale sig så mange år tilbage. For det andet mener han, at netop i år har der overhovedet ikke været anvendt taxa. Al transport er foregået til søs. Det er i orden at bogføre de ca. 60 km. Jazz - sejlads med Hjejlen, men taxa - kilometer oveni - så er grænsen overskredet med hensyn til redelighed og traditioner. EMNE: Højtærede redaktører! Af Erik Skov Nielsen EMNE: Angående fremtidig læserbrevkasse! Af Redaktionen Som det fremgik i sidste nummer af medlemsbladet foreslog seniorrevisor Børge Christoffersen oprettelsen af en læserbrevkasse. Redaktionen lovede at tænke over forslaget - vi tænker stadig! Ting tar tid - goe ting tar lang tid! Jeg må reagere på Seniorrevisor Christoffersens indlæg i medlemsbladets juli/augustudgave. Vi, der i ugerne efter holdets hjemkomst må lægge øre til udgydelserne om turens strabadser, ved jo udmærket godt, at de eneste kilometer, der tilbagelægges ad søvejen, er dem holdet sejler med det gode skib Hjejlen ved jazzfestivalen, som mærkværdigvis altid finder sted, når holdet skal til Silkeborg. Da holdet jo skal have noget at skrive i langtursprotokollen, har vi stiltiende accepteret turen med Hjejlen - taxakørsel indgår ikke i aftalen. I mellemtiden er det imidlertid kommet redaktionen for øre, at den tidligere roklubejer ikke er afvisende med hensyn til at blive brevkasseredaktør. Vi kontakter ham. Ideen om brevkassen var foranlediget af hvorledes man registrerer kørsel På vegne af morgenroerne. med Ry Taxa i vort nye elektroniske Erik Skov Nielsen 17

18 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Aalborg Roklubs Grand Old Man! Ras alias Jørgen Rasmussen 90 år! Det er ikke til at se det som salige Osvald sang det i sin tid, men det er en kendsgerning, at Ras den 15. september fyldte 90 år. Jørgen Rasmussen ( Ras ), der kom til verden i hovedstaden under 1. verdenskrig, havde sin skolegang på Øster Farimagsgade Skole, tog studentereksamen fra Metropolitanskolen, startede sin rokarriere i Danske Studenter Roklub, hvor han samtidig med lægestudierne roede kaproning i firer med styrmand. Da Ras i begyndelsen af 60 erne, i egenskab af dr. med. med speciale i ortopæd kirurgi, blev ansat ved hospitalsvæsenet i Aalborg, sørgede Ove Thomsen for, at Ras blev meldt i Aalborg Roklub. I en årrække roede Ras eftermiddagsroning med Molbek, Kaj Munk, Verner Pedersen, Knud Hansen, Bundgaard, Thorkild Kristensen m.fl. Jørgen Rasmussen ( Ras ) var i 70 erne stærkt fremme i mediernes søgelys. Årsagen var, at han skabte intet mindre end en ortopædisk sensation, idet han vendte et par bagudvendte fødder til en næsten normal Vedhæftede billede tog jeg (Peter Laubek) i 1976 ved standerhejsningen. Det er klubbens Grand Old Man, Jørgen Rasmussen, der sidder ved tagåren. 18

19 forudvendt stilling. En uhyre kompliceret, men vellykket operation, der vakte international opmærksomhed inden for ortopædid kirurgi. I roklubben var vi også imponerede og stolte over vores Ras. Med baggrund i arbejdspres og private årsager tog Ras en pause fra roningen, men den sidste halve snes år været særdeles aktiv i klubben. Sammen med rokammeraterne fra Tirsdagsholdet deltager Ras i eftermiddagsroningen, er med på langture, var med til at tilrettelægge Tirsdagsholdets meget omtalte tur til London, hvor roerne blev hentet i hestetrailer af Ras`s søster, der havde hestestutteri. Samme søster gav Martæng livets kulinariske oplevelse: Smagen af ægte engelske bøffer.på samme tur overværede Aalborgroerne den årlige romatch mellem Oxford og Cambridge. En tur,der ofte repeteres i finnebadet. Ras var ligeledes med, da Tirsdagsholdet en vinter gik til madlavning for finere mænd. En viden der stadig omsættes i praksis - for eksempel når han inviterer sin gamle ven og rokammerat Ove Thomsen til middag. Ras, der jo er kendt for sin gode fysik, er stadig manden bag åren og deltager på lige fod med sine yngre rokammerater ( hvalpene ), hvadenten det er Grundlovstur eller langtur. Samtidig er Ras manden, der kan og vil ro både i styrbord og bagbord. Det er ikke alene til søs Ras er aktiv - for kort tid siden, da klubhusets facade skulle friskes op med den smukke svenskrøde farve, var Ras penselfører. Allersenest så vi Ras være aktiv i forbindelse med renovering og rejsning af klubbens flotte flagmast. Som gammel kirurg er Ras vant til skarpt værktøj, men det gjorde alligevel indtryk på ham, da Steff gav ham et stykke glasskår, med knivskarp kant, som redskab til at skrabe den gamle lak af masten. Kære Ras - modtag dine rokammerater fra Team Tirsdag og Aalborg Roklubs hjerteligste lykønskninger i forbindelse med din 90 års fødselsdag med ønsket om endnu mange herlige timer på vor skønne Limfjord. Du må nok forvente, at få tilsendt en indmeldelsesblanket til GAR - Gamle Aalborg Roere. På Team Tirsdag og Aalborg Roklubs vegne: Martin Olsen ( Martæng ) / Jesper Poulsen Winther, formand / Peter Laubek, redaktør 19

20 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Runde fødselsdage! Af Redaktionen EMNE: Thorkild Kristensen 65 år Af Peter Laubek Aalborg Roklub og redaktionen siger hermed tillykke til nedennævnte fødselarer, der på forskellig vis har har udført en glimrende indsats for klubben. Som tidligere nævnt, kan man som fødselar risikere, at rokammerater ytrer ønske om at knytte kommentarer klubbens hilsen. For at beskytte den enkelte fødselar forbeholder redaktionen sig ret til at sikre bladets urbane tone også i sådanne indlæg. Jørgen Rasmussen, ( Ras ) 90 år den 15. september Roar Clausen, 60 år den 16. september. Poul Dahl Fogh, 60 år den 30. september Steen Christiansen, 50 år den 12. september Michael Robdrup Rasmussen, 40 år den 13. september Som tidligere omtalt i robladet havde Thorkild lovet fødselsdagsgilde, når han blev 65. Et løfte han ofte blev erindret om af gutterne. Betingelsen for deltagelse var at festdagen startede på fjorden. Så lørdag den 18. august mødte Morgenroerne op med rotøjet i klubben. Hensigten var at Knuse formandens konklusion i robladets maj / juni nummer om dårligt ro vand. Så kl. præcis 8 gik vi i bådene og morgenturen gik vestpå i frisk vejr med høj sol. Belønningen fulgte - efter den traditionelle indre afvaskning på Solskinspladsen og den ydre afvaskning i baderummet gik turen op til Paladset, hvor fødselaren og hans søde hustru Jane blev hyldet med rohurra fra GAR. Herefter kunne roerne kunne nyde den 20

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur.

Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur. Nr. 4 juli/august 2008 67. Årgang Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur. På billedet ses fra venstre: Dion Nielsen, Henning Andersen, Erik Jensen,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6

Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6 Nr. 1 januar/februar 2008 67. Årgang Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6 Tegning: Vagn Thidemann AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere