... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø"

Transkript

1 Nr. 5 september / oktober Årgang Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø

2 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th Aalborg, Øko. næstform. (kasserer): Simon Lyngshede Prinsensgade 42, 3th Aalborg Næstformand: Steen Christiansen Ny Kærvej Aalborg Rochef: Flemming Due Nielsen Ridefogedvej Aalborg Ungdomsleder: Pt.vakant HR-chef: Karsten Holst Aurikelvej Vodskov Logistikchef: Erling Steffensen Digevangen Gistrup Kommunikationschef: Anders Ørum Solvangen Aalborg SØ NØGLEPERSONER Morgenroning: Jørgen Sørensen Se logistikchef Motionsroning: Steen Christiansen Se Næstformand Kaproning: Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A Aalborg Gamle Aalborg Roere (GAR) Michael Richter Skelagervej 155 st.tv Aalborg Medlemsblad (ansv. red.) Anders Josefsen Helgolandsgade 66 3.th 9000 Aalborg Peter Laubek Åvænget 12, Voerså Sæby Karsten Holst Aurikelvej Vodskov 2

3 EMNE: Formanden har ordet Af Jesper Poulsen Winther Tak for en veloverstået fødselsdagsfrokost, specielt til arrangørerne. Traditionen tro blev fødselsdagsfrokosten brugt til at hædre jubilarer og andre, der hædres burde, mere herom senere i bladet. 8 GP har deltaget i regatta på Bagsværd Sø, hvor holdet fik ganske fornuftige placeringer, og i skrivende stund er holdet ved at klargøre til sidste omgang 8 GP i år på Brabrand Sø, ligeledes afholdes der DM, og her er Aalborg Roklub repræsenteret ved Jens Olav Dahlgaard. Godt at se, at der er kommet lidt aktivitet i kapafdelingen. Aalborg Regattaen blev desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger, håber at den vender stærkt tilbage næste år. Vi vil fra bestyrelsens side gøre, hvad vi kan for at fastholde Aalborg Regatta på kortet over danske regattaer. Hvad vi har at se frem til, er flere ture på fjorden. Der må da snart blive godt vejr derfor en opfordring til at de enkelte hold selv arrangerer ture eller benytter sig af de ture, som er opslået i klubben. Næste gang vi mødes i Aalborg Roklub til festivitas vil blive til standerstrygning, så brug tiden frem dertil på fjorden. Vi mødes på fjorden vel roet. EMNE: Fødselsdagsfrokost 2007 Af Peter Laubek Jens Brandt og Roar Clausen modtog klubbens ærestegn! Formand Jesper Winther bød forsamlingen velkommen til årets fødselsdagsfrokost og opfordrede forsamlingen til for eftertiden at være reglementeret påklædt på vandet - der var for mange inkognito - roere, blandt formiddagens mandskaber - en opfordring forsamlingen tog til efterretning. En enkelt deltager antydede, at der ved årets frokost var flere med blazerjakke og klubslips end vanligt - så måske er landgangsuniformen - ikke at forveksle med det hvide landgangstøj - igen ved at vinde indpas! Endvidere opfordrede formanden forsamlingens ikke rygere til at vise hensyn over for rygerne - det gjorde de så! Det var med stor tilfredsstillelse, at de tilstedeværende kunne konstatere, at hovedretten var forloren skilpadde - endda en rigtig god en af slagsen - og så var der rigeligt af den. Skyllet ned med Rød Aalborg betød det, at den rette stemning hurtigt indfandt sig. 3

4 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD AKTIVITETSKALENDER oktober: 3. kl. 17 Scullerundervisning 10. kl. 17 Scullerundervisning 17. kl. 17 Scullerundervisning 24. kl. 17 Scullerundervisning 27. Standerstrygning november: 3. GAR Candlelight Aften OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under aktiviteter på klubbens hjemmeside 4

5 Godt Nygaard - Klanen fik afskaffet pizzaen! Bestyrelsen havde atter i år hyret den maritime spillemand Jørgen Holm Jensen fra Sæby, der skabte den rigtige stemning under spisningen. Efter frokosten måtte formanden kæmpe en brav kamp for at få ordet og forestå uddeling af diverse årsnåle, ærespokaler og udmærkelser, assisteret af rochefen Flemming Due. Formanden opfordres til, at han næste år hæfter udmærkelserne på de hædredes revers, så hæderstegnet bliver synligt for forsamlingen! Da formanden så startede med 60 års nålen - brød konservatismen frem i lys lue - vi plejer at starte med 10 års nålene! Men da formanden nævnte, at 60 års nålen i år skulle tildeles klubbens medlem nr. 1 Holger Heilesen lød der et stort og fortjent bifald til Holger, der desværre ikke kunne være tilstede. Nævnes skal også at Niels Erik Hofmann ( Hof ) og Niels Erik Pedersen ( Niller ) modtog 45 års nålen - også disse to brave rokammerater modtog bifald med diverse tilråb fra forsamlingen. Efter seancen fandt Hof selv på plads uden brug af kompas. Schølle - Pokalen blev i år tildelt Frederik Hansen for det kæmpearbejde, han udfører i forbindelse med instruktion og frigivelse af de nye roere. Vel nok en af klubbens vigtigste funktioner. Heldigvis lovede Frederik, der modtog stor anerkendelse fra forsamlingen, at fortsætte med det vitale arbejde. 5

6 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD På billedet ses de to 45 års jubilarer Niels Erik Pedersen og Niels Erik Hofmann. På billedet overrækker formanden Schølle - Pokalen til Frederik Hansen. Jens Brandt, klubbens webmaster, modtog klubbens ærestegn for en mangeårig og aldrig svigtende indsats m.h.t. at holde styr statistikken omkring medlemsnavne,medlemstal, fødselsdage ect. Roar Clausen modtog sit ærestegn for sin konstante, aldrig svigtende indsats og hjælpsomhed m.h.t. at være til stede og hjælpe med alle de praktiske opgaver, der dukker op i forbindelse med klubbens daglige drift. Samtidig med ovennævnte indsats er begge meget synlige i klubben til daglig og særdeles aktive på fjorden! At bestyrelsens beslutning var rigtig fremgik af den store applaus fra forsamlingen, der tilkom de to gæve rokammerater. Klubbens tidligere kaproer og træner Bjarne Pedersen udfordrede forsamlingen ved sit causeri om A.R.E - Aalborg Roklubs Efterretningstjeneste og det betimelige i at langturshistorier, som er mere end 5 år gamle bør komme frem i lyset. Endvidere foreslog han indstiftelsen af en Ægir - Pokal - i stil med, at frømandskorpset udnævner Årets Jæger. D.v.s. tydeliggøre folk, der fraterniserer med latent trussel for klubben! Bjarnes forslag om, at Peter Gadegaard og Ole Engen skulle være de første modtagere vakte stor tilslutning - måske p.g.a. det med kajakkerne. Da han sluttelig stillede forsamlingen spørgsmålet: Ligner jeg en gammel mand. gik forsamlingen helt i selvsving - man kunne måske tilgive Helge Foss, at han stillede et sådant spørgsmål - men den gamle veteran af en kaproer, læderhals, jægersoldat og hestetæmmer var åbenbart kun Øvrige uddelinger omtales andetsteds i bladet. Herefter blomstrede talelysten som sjældent set ved en fødselsdagsfrokost! ude på at provokere! A propos læder 6

7 Roar Clausen og Jens Brandt får overrakt klubbens ærestegn af formand Jesper Winther. kunne kunne fagforeningsbossen Erik Jensen i den forbindelse fortælle om en roer, der mente at have fået læderalergi. Han kunne konstatere, at hver gang han vågnede op, efter en fødselsdagsfrokost, med sko på i sengen, havde han hovedpine. Til den mere alvorlige afdeling hørte rochefen Flemmings Due orientering om, at bestyrelsen indstillede klubbens formand Jesper Winther til hædersbevisning fra Dansk Forening for Rosport. En indstilling der fik fuld tilslutning fra forsamlingen - mon ikke Jesper er den eneste formand i kongeriget, der har tatoveret sin klubstander på overarmen, Poul Erik Trolle rejste sig og talte et alvorsord til forsamlingen om Aalborg Regattaen, der efter 43 år så ud til at kunne blive aflyst. Trolle efterlyste initiativer, der kunne sikre fremtiden for denne regatta, der i sin tid var blandt landets største robegivenheder. Hvad er årsagen til den manglende interesse? Ole Engen mente, at det nok havde noget med den globale opvarmning at gøre! En bemærkning, der fint illustrerede stemningen blandt de tilstedeværende fødselsdagsgæster. 7

8 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Niels Erik Pedersen, 45 års jubilaren, indsamlede pengegave fra jubilarerne til klubben. Han var tydeligvis ilde berørt af, at der var jubilarer, der havde lagt skillemønt i indsamlingsbøssen fremfor sedler. Niels Erik, der har haft sin livsgerning og har været bosiddende på Djævleøen, fortalte senere om baggrunden for, han fastholdt medlemsskabet i Aalborg Roklub, hvor han i sin ungdom dyrkede kaproning, og hans bedste kammerater stadig er at finde - også Niels Erik måtte finde sig i grove indlæg fra de såkaldte kammerater - men han var tydeligvis vant til mosten! Herefter rejste en anden gammel kæmpe Jørgen Peter Moosdorf sig op, provokeret af Bjarnes indlæg - og så fik vi en eventyrlig beretning om Ånden på Silkeborglangturene lige fra dengang salig Alfred Slagter, Radiller og Birger Mortensen deltog og til nutiden med Kurt Janniche, Brint, Erik Skov,John Terp, Bent Bog, Smeden, Helge Foss, Børge ect. Forsamlingen viste stor forståelse for Jørgen Peter`s opfattelse af, at der er ting, der ikke bør offentliggøres eller nedfældes på skrift i klubbladet, men overleveres mundligt blandt indviede. Som Jørgen Peter udtrykte det : Når selv ænderne på Silkeborgsøerne ikke kunne finde ud af om det var retræte eller revilje, der blev blæst - om de skulle stå op eller gå til ro - hvordan skal udenforstående så. Der kan alt for let opstå misforståelser.! Børge Christoffersen rejste spørgsmålet om, man for første gang måske skulle offentliggøre regnskabet for Silkeborgturen. Det var nemlig første gang, der var tale om overskud - så kom der en lang søforklaring om at benytte River Boat i stedet for taxa og derved fremkom besparelsen. Da Børge sluttede med at berette, at pengene var deponeret hos Karl Johan kunne forsamlingen straks foreslå de i stedet blev stoppet i kassen med penge fra jubilarene. Enkelte gav udtryk for at det økonomiske regnskab for Silkeborgturen vel ligeså dårligt tålte dagens lys som kilometerregnskabet. Som det fremgår af ovennævnte var det lige ved, at frokosten tangerede ånden ved en ordinær generalforsamling. Heldigvis lykkedes det på et tidspunkt vor gæve spillemand Jørgen Holm at få forsamlingen til at synge med på visen om skipper Kristian - med omkvædet: Det ska sku aldrig skade at prøve noget nyt! Alligevel lød de traditionelle opråb om at bevare en ren herreroklub og imod kajakker - jo alt er ved det gamle! Jørgen forsøgte med et endnu et par sømandssange for at fremme forsamlingens lyst til at synge - men i år blev fællessangene trængt tilbage af de enkelte medlemmers talelyst. Dog var der fuld tilslutning, da der blev taget initiativ til at synge klubsangen.: Vi har en splendid roklub. Måske skulle vi fremover lægge klubsangbøgerne ud på bordene - så de sangglade også kan komme til orde! Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen og de menige medlemmer, der forestod de praktiske opgaver i forbindelse med frokosten. Pyntning, borddækning, køkkentjans o.m.a. Endnu en gang fik vi lov at opleve en rigtig AR fødselsdagsfrokost i vort dejlige klubhus sammen med rokam- 8

9 meraterne. Vi glæder os allerede til næste år. Således blev årets fødselsdag oplevet af redaktionens udsendte, der utvivlsomt blev påvirket af input fra Team Tirsdag folkene, der sad ved samme bord. EMNE: Jubilarer i det Herrens år 2007 Af Jesper Poulsen Winther I forbindelse med Aalborg Roklubs fødselsdag, afholdt den 01. september 2007, blev der traditionen tro uddelt årsnåle til jubilarerne. I år var følgende berettiget til denne hæder: 25 år William Doelle Holger Tromholt Christensen 20 år Jørgen Gunner Havemann Henrik A. Sørensen John Fjeldsted Larsen Poul Erik Christensen Anders Ørum Søren Christiansen Ole Engen Jørgen Hyhne Poul Berg-Mortensen 15 år Hans Futtrup Peter Laubek? Han har da vist været aktiv medlem i flere år. 60 år Holger Heilesen 45 år Niels Erik Hofman Niels Erik Pedersen 10 år Jens Christiansen Gregers Sten Gregersen Bo Janniche Jørgen Rasmussen 35 år Bent Christensen 30 år Poul Erik Trolle Erik Skov Nielsen 9

10 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Hæder til medlemmer af Aalborg Roklub Af Jesper Poulsen Winther Herudover er der til følgende personer en erkendtlighed, i form af en flaske vin: Ligeledes er det en tradition, at der i forbindelse med fødselsdagsfrokosten udeles forskellige hædersbevisninger/ erkendtligheder til de, som har gjort sig fortjent til det. Schøllepokalen er vel den mest prestigefulde og i år gik den til Frederik Robert Hansen. Begrundelsen er hans store arbejde med roskolen og det hermed forbundne arbejde med af få nye medlemmer til klubben, som samtidig bliver. Det er et arbejde som han har påtaget sig gennem flere år, så det er på tide at vi fra klubbens side værdsætte dette. Tjalfe Poulsen, for hans arbejde med at få etabeleret en roskole for scullerroning. Jens Jakob Hansen og Peter Bomholt Hansen, for deres store indsats primært ved Ungdomslegene og dernæst for deres indsats ved de forskellige frivillige arrangementer som Aalborg Roklub har deltaget i årets løb. Mads Bach-Sørensen, for at han har ført vores rostastistik ind i den teknologiske tidsalder, og etableret vores nye program. Roar Clausen er nyt medlem af den eksklusive klub af medlemmer med Ærestegn i Aalborg Roklub. Roars store og til tider usynlige arbejde i Aalborg Roklub er begrundelsen for udnævnelsen. Roar er den, der i det daglige gør nogle af de ting, der skal laves, men som ingen tænker på undtagen Roar, derfor er det med glæde at bestyrelsen har givet denne hæder til Roar. John Fjeldsted Larsen og Søren Borgstrøm-Hansen for deres varetagelse af turroning, herunder arrangør af flere gode ture både i hjemligt farvand og udenbys. Morten Wendt Jensen, for hans arbejde med at træne 8 GP og specielt med at træne Jens Olav Dahlgaard. Anders Josefsen og Peter Laubek, for deres indsats med vores blad. Jens Brandt er ligeledes nyt medlem i den eksklusive klub af medlemmer EMNE: Alarm - Flagmasten skal med Ærestegn. Jens Brandt renoveres har gennem årene ydet et stort arbejde Af Michael Richter med at vedligeholde og videreud- vikle vores hjemmeside dette er den Hvornår er masten sidst blevet renoveret? primære begrundelse, men Jens er Jeg kender en, der var med sidste ligeledes en af de personer, som går og gang. Det var ham Otto, der lavede tovværket. laver en masse af de usynlige ting, Han er jo ikke medlem mere. der skal være i orden, hvis tingene Jamen han var så flink, kan vi ikke skal fungere. bare ringe efter ham. 10

11 Sådan begyndte snakken i april måned. Den ny husforvalter, Erling Steffensen, kløede sig i nakken. Alle de kloge bemærkninger om hvem der havde gjort det sidst, blev han ikke klogere af. Den skal ned, afgjorde han Brandvæsnet plejer at tage den ned, lød det. Erling ringede efter brandvæsenet, og Kaj og Rene ankom med den store stigevogn og hejsede stigen op og gjorde klar. Jeg tør sgu ikke, sagde Rene. Den er for tung. Og så bakkede de ud. Erling ringede efter vognmand Riise, som kom og tog den ned. Så dukkede sagkundskaben op, sammen med eksperterne og de erfarne. Andre gik bare i gang med mangen slags værktøj. Erik Jensen fra metal bankede rust. Råen er rådden,konstaterede han, og skaffede en håndværker fra Håndværkerhuset. Lærketræ, sagde han. Mandskabet sleb, pudsede, høvlede, olierede, pudsede og lakerede og snakkede. De fik kaffe og morgenmad. Øl og frokost. Efterhånden deltog folk fra alle klubbens hold. Også en tidligere formand dukkede op, men han ændrede adfærd og holdt kæft. Jeg er bare arbejdsmand, sagde han. Så det blev taget til efterretning. Masten blev samlet, og Riise kom og hjalp med rejsningen. Erling og Monopolet klarede det til fødselsdagen. Kampen var forbi. Stemningen blandt mandskabet ved rejsningen af flagmasten tåler sammenligning med situationen med heltene fra Ivo Jima. Restaureringen af klubbens flagmast er et rigtig godt eksempel på den gode vilje og klubånd, der er til stede, når klubbens ildsjæle, bestyrelsen og dermed klubben har brug for hjælp til løsning af praktiske opgaver af større format tak for det. 11

12 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Verden set fra Voerså Af Vagn Thidemann En torsdag stod vi i det klassiske dilemma: Vi manglede en mand for at kunne kombinere hold. Eller rettere sagt: Vi manglede to mænd. Det havde vi oplevet før, men der var altid én der hellere ville blive inde, hvilket vi mere egoistiske roere satte stor pris på. Denne aften kredsede vi alle imidlertid rundt om bådene for at finde en løsning på problemet, for vi var jo to til overs, og ingen havde tilsyneladende særlig trang til ikke at ro. sødlig kvalmende lugt. Den var smallere end en inrigger, men bredere end en outrigger. Den var outrigget som en dobbeltsculler, men riggene var små og forkrøblede. Den havde tre ropladser og et styrmandssæde, som var nedklappet, og det agterste sæde kørte på skinner med en hældning agterover. Alt i alt et mystisk fartøj, og jeg tænkte, at JOHN Terp da ville have korset sig ved synet. Imidlertid fattede vi fartøjet, fik det på vandet og kom af sted. Det viste sig, at være meget vanskeligt at styre, og da fjorden vrimlede med sejlbåde, søspejdere, kajakker, roere og joller, havde vi nok at se til. Finn havde anbragt sig på etten, men han er næsten blind på det ene øje, så ham var der ikke meget udkig ved. Jeg sad på toen, men havde svært ved at vende mig og se omkring Finn. Og desuden greb min højre tommelfinger ofte fat i, hvad jeg mente måtte være, folder i maveregionen på min gamle rotrøje. Alt i alt en besværlig debut med mange stop for orientering fremefter. Som det tidligere er sket, bemærkede Den første tanke, der faldt os ind formand Jesper vore klagesange. Han angående styringen, var vægtfordelingen. Vi havde for stor tyngde i for- er altid på pletten, men denne gang var han i forbifart. Han udslyngede skibet og savnede den virkelige Terp den salomoniske bemærkning, at vi om ikke andet så som ballast. Vi diskuterede, om det måske var vindpres- blot kunne tage TERP, der jo kunne manøvreres af to. Der skete lynhurtigt noget mærkeligt, for umærkeligt set, der tvang forskibet mod styrbord, og Finn fremsatte den teori, at båden sivede de fem gamle, på torsdagsholdet fuldt optagne roere, hen mod var rigget til højre-hånd-øverst, så han skiftede håndstilling, men lige meget en firereåres inrigger, mens Finn og hjalp det. Med adskillige udkigsstop jeg, holdets to novicer, fandt os selv nåede vi trods alt Nordbroen på ret stående og kigge på en mærkelig kort tid, og efterhånden syntes vi mere hybrid af en robåd. Den var af glasfiber, dette mærkelige petrokemiske og mere om fiberproduktet. Det gled trods alt let gennem vandet. På hjem- industriprodukt, der udsender en 12

13 turen gik det faktisk bedre med styringen, og vi blev enige om, at det ikke var så ringe en mulighed for roning, hvis det en anden gang skulle påkomme, at vi manglede en mand eller var et par stykker tilovers til almindelig roning. Med dette fartøj i baghånden fandtes alle kombinationsmuligheder. På farten havde vi mødt trænende kaproere, som ved hjemkomsten ikke ytrede hånsord vedrørende vores roning, så der udspandt sig en længere styreteknisk diskussion. Vi blev hurtigt enige om, at det væsentligste styreproblem skyldtes vægtfordelingen, og vores vægring ved at benytte det mystiske skrå agtersæde gav anledning til overbærende hovedrysten: det skulle bare slås op!! Én mente, at der burde monteres et fodstyrespændholt, hvilket fik mig til at mindes et firer-uden-løb på Bagsværd Sø, hvor vi senere i tv så os selv ro slalom hele banen igennem. Hvad hjælper det så med fodstyring? En anden kunne berette, at Ægir havde forsøgt med fodstyring fra trepladsen, men vistnok var gået fra det igen. Nu falder det mig ind, at fiskerne i middelhavsområdet ror deres både forlæns, hvilket jeg gjorde på Voer Å forleden med mit barnebarn, der skulle lære at ro jolle. Ved forlænsroning ser man fremad og har overblik et væsentligt argument for denne disciplin. Måske burde klubber anskaffe en gondol som alternativ til kajakkerne. Men allerbedst ville det være at lade én af vore mange teknikere udvikle et teleskopspejl, som hydraulisk kan hæves og sænkes. Monteret agter for styrmandssædet vil det give et formidabelt overblik, og stilmæssigt vil det passe udmærket til omtalte fartøj. EMNE: Regatta i Bagsværdhjørnet Af Mikkel Gade Søndag den 26. august var der regatta på Bagsværd sø. Det var det første regatta, Aalborg Roklub deltog i i år og mit første. Forud var der gået en kaproningssæson, hvor det havde været svært, at få tingene til at hænge sammen. Af en eller anden grund var det lidt tyndt med folks engagement, og det resulterede i, at der ikke kom struktureret træning i gang. Det blev heldigvis ganske for meget for rochefen midt på sæsonen, så han gav os det fornødne (og berettigede) spark bagi. Som det første fik vi faste pladser i bådene, og folk fik strenge ordrer på at møde op hver gang og til tiden, uanset om det skulle hagle eller sne! Det resulterede meget hurtigt i, at vi simpelthen roede bedre. En fast bemærkning fra rochefen var kvalitetstag, og efter at have grinet af gentagelsen de første gange fandt man ud af, at det er en ret god idé at koncentrere sig om alle rotagene inklusive skoddetagene! Roturen bliver bedre af, at man ikke sløser med noget. Musik lyder vel også bedst, hvis musikkerne spiller ordentligt. Efter nogle gode aftener på vandet blev vi enige om, at det måtte være forsøget værd at deltage i sæsonens sidste regattaer om ikke med det store håb for at vinde så for at blive i 2. division og ikke starte i 5. til næste år. Olav roede jo en særdeles stabil sculler, Jens Brandt og Peter Christoffersen var garvede i dobbelt-sculleren, og Mads Bach, Jens Jakob Hansen, Peter Bomholdt og jeg selv havde haft nogle gode ture i dobbeltfireren. Og så var otteren med Jesper Winther som 13

14 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD sidste mand også begyndt at ligge (nogenlunde) lige på vandet. Vi havde i det hele taget mod på at få kapafdelingen i klubben til at fungere igen. De fleste fra holdet tog således til Bagsværd allerede om fredagen for at stille telte op og ro et par ture, og Flemming og jeg selv kom lørdag morgen. Det for, at vi skulle have tid til at ro nogle ture på godt vand hvad vi ikke havde været alt for heldige med de sidste måneder i Aalborg og for at de sociale relationer på holdet kunne styrkes lidt. Efter træning lørdag fulgte en hyggelig aften med spisning på Bakken. Træthed og håb om gode resultater næste dag førte dog til, at der blev bestilt cola til maden, og vi tog tidligt hjem. En ganske rolig (og i forhold til Skanderborg-langturen snorkefri) nat i teltene fulgte herefter (Rochefen bemærkede dog, at der fra min kabine kom visse meget tunge åndedrag i løbet af natten). Regattaen skulle afvikles om eftermiddagen om søndag, så formiddagen blev brugt på træning igen. Efter de sidste instruktioner fra Rochefen ( husk nu på vi vil ha kvalitetstag, kvalitetstag ) og middagsmad var vi så klar til løbene. Vejret havde artet sig fint om formiddagen, men da vi skulle i gang med regattaen, var det begyndt at blæse op hvad der ikke gjorde en vis debutant mindre nervepirret. Det første løb, vi deltog i, var dobbelt-sculler-løbet, og det gik over al forventning. Jens Brandt og Peter Christoffersen kom på en 1. plads med tiden 4:04:39 efter Dansk Studenters Roklub med tiden 4:07:52. Dernæst var det dobbeltfirerens tur Mads Bach, Peter Bomholt, Jens Jakob Hansen og jeg selv. Vinden var efterhånden så hård, at starten måtte laves flyvende. Vi endte på en 3. plads med tiden 4:11:44 efter Århus Studenter Roklub med tiden 4:03:49 og Danske Studenters Roklub med tiden 3:52:92. Taget den tid, vi havde roet sammen, og de hold, vi var oppe imod, i betragt- Dobbeltfireren med Peter Bomholt Hansen, Mikkel Gade, Mads Bach Sørensen og Jens Jakob Hansen lander efter lørdagens morgentræning. De fire gutter træner med henblik på deltagelse i årets otter grand prix. 14

15 ning, var vi tilfredse. I løbet lige efter skulle Olav ro sculler. Han roede sig til en flot 1. plads med tiden 4:30:84 efter Danske Studenters Roklub med 4:31:55 og Århus Studenter Roklub med 5:13:49. Endelig skulle vi ro otter. Her endte vi også på en 3. plads med 17. sek. op til 2. pladsen og 28 op til 1. pladsen. Det, blev vi enige om med Rochefen, skyldtes absolut kun, at vi lå i den dårligste bane. Det var derfor med et ret godt humør og i en god stemning, at vi drog tilbage til fastlandet. Alt i alt var det ikke blot nogle ret fine resultater taget træningssæsonen i betragtning, men også en rigtig hyggelig tur, hvor vi mærkede, at det både kræver noget, men også giver en masse af være et hold. Det gav os i hvert fald en lyst til at blive ved for at kunne gøre det endnu bedre næste år. Bare ærgerligt, at vi kom så sent i gang i år. Her skal Flemming have tak for at ranke op i os. Og så vil jeg på egne og holdets vegne sige Jesper, formanden, tusinde tak for det store arbejde, han gjorde i forbindelse med at arrangere turen. Hvis det ikke havde været for det, var vi aldrig kommet af sted. Med håb om endnu flere kvalitetstag næste år! Mikkel Gade EMNE: 8+ grand prix påbagsværd m.m i august Af Flemming Due Nielsen Det var en stor fornøjelse at deltage i ovennævnte løb. Vi stillede bla. med en ny dobbeltfirer med, Peter, Mikkel, Mads og Jens Jakob. Holdet var sat sammen ca. 2½ uge, før de skulle ro deres første løb. For Mikkel, var det hans første løb for alvor, så det var med en hvis spænding, at holdet blev fulgt. Herfra skal det lyde, at de har været meget nemme at have med at gøre. Kemien på holdet var god, og alle var På billedet ses Jens Brandt og Peter Christoffersen i færd med at træne i dobbeltsculler. De har igennem sæsonen opnået gode resultater, og der er store forventninger til dem og det resterende 8gp-mandskab i den kommende sæson. 15

16 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD villige til, at gøre det som skulle til. Holdet svigtede ikke, idet de kom ind på en OK 3.plads uden at være roet bag ud af nr. 1 og 2. Man skal altså ikke glemme, at vi taler om 2. division. Derudover havde vi Peter C. og Jens B. med i 2x. Et par gl. ræve som tog ansvar både i otteren og i netop nævnte 2x som de vandt. De vandt et godt disponeret løb og holdt de indgåede aftaler. Sejren var på ca. 2 længder. I otteren, hvor Jesper og Olav også sad på, blev det igen til en meget flot 3. plads. Her var gl. og nye roere sat sammen. Man kunne se, det var et hold, hvor holdet ikke var stærkere en den svageste mand. Alle tog ansvar for at få det optimale ud af holdet. En flot tredjeplads, kun 2 længder efter nr. 2. ham i AR. Altid positiv og parat til, at give en hånd med i klubben. Rent socialt kommer vi til at savne ham. Jeg spår Olav en fremtid på et projekt under DFfR. Han har den rigtige holdning og er parat til at yde det som skal til. Jeg glemmer ikke hans første løb i 4+ på Viborg sø for ca. 3 år siden, hvor han var sat på hold med ældre roere. Det var tydeligt, at de ikke havde troen på deres egen formåen. Det kunne alle se fra land, og man fornemmede en dårlig stemning inde i båden. Kort tid derefter kunne man høre Olav sige(altså ham den nye), at nu måtte de sgu glemme den der taber attitude og se fremad. Skylder jeg lige at sige, at de vandt løbet. På trods at vi havde et tsunamilignende vejr, havde vi en rigtig god weekend. Rart at få checket sit regntøj af. Der var et godt kammeratskab, hygge herunder en tur på Bakken m/spisning, lørdag aften. Sidste mand var Olav i 1x. Han vandt en rigtig FED sejr. Selv om vi havde talt gearing, havde han gearet for hårdt, Dette bevirkede, at han måtte køre en spurt hjem de sidste 300 m. Han måtte EMNE: DM afl yst bla. korte sine tag af og øge kadencen. Flot at se, hvordan han kunne Af Flemming Due Nielsen æde sig selv hjem over mållinien, hvor DM blev aflyst pga. storm. En han vandt med en ½ længde. Det var beslutning som vi var enige i. Trist, idet specielt godt for Olav, idet hans nye Olav skulle have repræsenteret AR. i træner Henrik stod og så på hans 1x. Der var ellers opbakning nok til præstation. Henrik kunne godt se, at ham, idet en busfuld med AR Ultras der var tale om en coming man, hvis havde givet fremmøde. Ærgeligt, men Olav selv vil. Os som kender ham, ved fansene tog det med godt humør. han vil. Man må sige, at Morten og Pga. samme type vejr til 8+ grand Olav har nået meget sammen. prixet, besluttede Jesper og undertegnede, at vi ikke ville deltage. Vi Efter denne sæson roer Olav for Bagsværd. Han bliver en skide Københavner pga. studier. Jeg tror dog og materiale udnødigt. ønskede ikke at udsætte vores roere aldrig, at Olav kommer til at synge på I skrivende stund er der ikke informationer om, hvordan løbene evt. vil blive endelserne af hans udtalelser. Olav ved godt, hvor han kommer fra. afviklet. Det har været en fornøjelse at have 16

17 EMNE: Kære Robrevkasse Af Anton Jeg er den heldige ejer af det stolte skib Kraka, og jeg er også medlem af Aalborg Roklub. I den forbindelse vil jeg gerne spørge, om jeg ikke kan udflage mit skib til at sejle under bekvemmelighedsflag under AR. Klubben har jo i forvejen mange bådtyper. Det vil betyde en forbedring for min haltende kilometerstatistik og for klubbens. Jeg er meget spændt på et positivt svar. Hilsen Anton (Anton er et opdigtet navn, men redaktøren er en bekendt til den (op)rigtige indsender) registreringssystem - det voldte ingen problemer da vi havde den gamle protokol. En tradition, der har været praksis i mere end 60 år. I den forbindelse har redaktionen modtaget en henvendelse fra en af de virkelig gamle Silkeborgveteraner. For det første mener han ikke seniorrevisoren med sine få års erfaring på området er kompetent til at udtale sig så mange år tilbage. For det andet mener han, at netop i år har der overhovedet ikke været anvendt taxa. Al transport er foregået til søs. Det er i orden at bogføre de ca. 60 km. Jazz - sejlads med Hjejlen, men taxa - kilometer oveni - så er grænsen overskredet med hensyn til redelighed og traditioner. EMNE: Højtærede redaktører! Af Erik Skov Nielsen EMNE: Angående fremtidig læserbrevkasse! Af Redaktionen Som det fremgik i sidste nummer af medlemsbladet foreslog seniorrevisor Børge Christoffersen oprettelsen af en læserbrevkasse. Redaktionen lovede at tænke over forslaget - vi tænker stadig! Ting tar tid - goe ting tar lang tid! Jeg må reagere på Seniorrevisor Christoffersens indlæg i medlemsbladets juli/augustudgave. Vi, der i ugerne efter holdets hjemkomst må lægge øre til udgydelserne om turens strabadser, ved jo udmærket godt, at de eneste kilometer, der tilbagelægges ad søvejen, er dem holdet sejler med det gode skib Hjejlen ved jazzfestivalen, som mærkværdigvis altid finder sted, når holdet skal til Silkeborg. Da holdet jo skal have noget at skrive i langtursprotokollen, har vi stiltiende accepteret turen med Hjejlen - taxakørsel indgår ikke i aftalen. I mellemtiden er det imidlertid kommet redaktionen for øre, at den tidligere roklubejer ikke er afvisende med hensyn til at blive brevkasseredaktør. Vi kontakter ham. Ideen om brevkassen var foranlediget af hvorledes man registrerer kørsel På vegne af morgenroerne. med Ry Taxa i vort nye elektroniske Erik Skov Nielsen 17

18 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Aalborg Roklubs Grand Old Man! Ras alias Jørgen Rasmussen 90 år! Det er ikke til at se det som salige Osvald sang det i sin tid, men det er en kendsgerning, at Ras den 15. september fyldte 90 år. Jørgen Rasmussen ( Ras ), der kom til verden i hovedstaden under 1. verdenskrig, havde sin skolegang på Øster Farimagsgade Skole, tog studentereksamen fra Metropolitanskolen, startede sin rokarriere i Danske Studenter Roklub, hvor han samtidig med lægestudierne roede kaproning i firer med styrmand. Da Ras i begyndelsen af 60 erne, i egenskab af dr. med. med speciale i ortopæd kirurgi, blev ansat ved hospitalsvæsenet i Aalborg, sørgede Ove Thomsen for, at Ras blev meldt i Aalborg Roklub. I en årrække roede Ras eftermiddagsroning med Molbek, Kaj Munk, Verner Pedersen, Knud Hansen, Bundgaard, Thorkild Kristensen m.fl. Jørgen Rasmussen ( Ras ) var i 70 erne stærkt fremme i mediernes søgelys. Årsagen var, at han skabte intet mindre end en ortopædisk sensation, idet han vendte et par bagudvendte fødder til en næsten normal Vedhæftede billede tog jeg (Peter Laubek) i 1976 ved standerhejsningen. Det er klubbens Grand Old Man, Jørgen Rasmussen, der sidder ved tagåren. 18

19 forudvendt stilling. En uhyre kompliceret, men vellykket operation, der vakte international opmærksomhed inden for ortopædid kirurgi. I roklubben var vi også imponerede og stolte over vores Ras. Med baggrund i arbejdspres og private årsager tog Ras en pause fra roningen, men den sidste halve snes år været særdeles aktiv i klubben. Sammen med rokammeraterne fra Tirsdagsholdet deltager Ras i eftermiddagsroningen, er med på langture, var med til at tilrettelægge Tirsdagsholdets meget omtalte tur til London, hvor roerne blev hentet i hestetrailer af Ras`s søster, der havde hestestutteri. Samme søster gav Martæng livets kulinariske oplevelse: Smagen af ægte engelske bøffer.på samme tur overværede Aalborgroerne den årlige romatch mellem Oxford og Cambridge. En tur,der ofte repeteres i finnebadet. Ras var ligeledes med, da Tirsdagsholdet en vinter gik til madlavning for finere mænd. En viden der stadig omsættes i praksis - for eksempel når han inviterer sin gamle ven og rokammerat Ove Thomsen til middag. Ras, der jo er kendt for sin gode fysik, er stadig manden bag åren og deltager på lige fod med sine yngre rokammerater ( hvalpene ), hvadenten det er Grundlovstur eller langtur. Samtidig er Ras manden, der kan og vil ro både i styrbord og bagbord. Det er ikke alene til søs Ras er aktiv - for kort tid siden, da klubhusets facade skulle friskes op med den smukke svenskrøde farve, var Ras penselfører. Allersenest så vi Ras være aktiv i forbindelse med renovering og rejsning af klubbens flotte flagmast. Som gammel kirurg er Ras vant til skarpt værktøj, men det gjorde alligevel indtryk på ham, da Steff gav ham et stykke glasskår, med knivskarp kant, som redskab til at skrabe den gamle lak af masten. Kære Ras - modtag dine rokammerater fra Team Tirsdag og Aalborg Roklubs hjerteligste lykønskninger i forbindelse med din 90 års fødselsdag med ønsket om endnu mange herlige timer på vor skønne Limfjord. Du må nok forvente, at få tilsendt en indmeldelsesblanket til GAR - Gamle Aalborg Roere. På Team Tirsdag og Aalborg Roklubs vegne: Martin Olsen ( Martæng ) / Jesper Poulsen Winther, formand / Peter Laubek, redaktør 19

20 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Runde fødselsdage! Af Redaktionen EMNE: Thorkild Kristensen 65 år Af Peter Laubek Aalborg Roklub og redaktionen siger hermed tillykke til nedennævnte fødselarer, der på forskellig vis har har udført en glimrende indsats for klubben. Som tidligere nævnt, kan man som fødselar risikere, at rokammerater ytrer ønske om at knytte kommentarer klubbens hilsen. For at beskytte den enkelte fødselar forbeholder redaktionen sig ret til at sikre bladets urbane tone også i sådanne indlæg. Jørgen Rasmussen, ( Ras ) 90 år den 15. september Roar Clausen, 60 år den 16. september. Poul Dahl Fogh, 60 år den 30. september Steen Christiansen, 50 år den 12. september Michael Robdrup Rasmussen, 40 år den 13. september Som tidligere omtalt i robladet havde Thorkild lovet fødselsdagsgilde, når han blev 65. Et løfte han ofte blev erindret om af gutterne. Betingelsen for deltagelse var at festdagen startede på fjorden. Så lørdag den 18. august mødte Morgenroerne op med rotøjet i klubben. Hensigten var at Knuse formandens konklusion i robladets maj / juni nummer om dårligt ro vand. Så kl. præcis 8 gik vi i bådene og morgenturen gik vestpå i frisk vejr med høj sol. Belønningen fulgte - efter den traditionelle indre afvaskning på Solskinspladsen og den ydre afvaskning i baderummet gik turen op til Paladset, hvor fødselaren og hans søde hustru Jane blev hyldet med rohurra fra GAR. Herefter kunne roerne kunne nyde den 20

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek Nr. 3 maj / juni 2006 65. Årgang Kanindåb Foto: Peter Laubek AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th. 61 12 69 62 9000 Aalborg, Formand@AalborgRoklub.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

NYHEDSARKIV 2005. Billeder fra båddåb. Ny Formand. Flidspokaler + årer. Generalforsamling. Broen. Find dem og flere i galleriet. 200527.

NYHEDSARKIV 2005. Billeder fra båddåb. Ny Formand. Flidspokaler + årer. Generalforsamling. Broen. Find dem og flere i galleriet. 200527. NYHEDSARKIV 2005 Billeder fra båddåb Find dem og flere i galleriet. 200527.nov Ny Formand PÅ generalforsamlingen 24. november 2005 fik Middelfart Roklub ny formand. Til denne post blev Hanne Krogsbo valgt.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet.

Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Juni - Juli 2013 En dejlig formiddag på terrassen ved Bofællesskabet. Aktiviteter på Lyngparken i Juni måned Onsdag, den 5. kl. 10.00 Sang Tirsdag, den 11. kl. 10.00 Max Mortensen Dyner Puder Sengetøj

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere