Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen"

Transkript

1 Oscar Yankee

2 Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Nic & Gee i deres sorte Chipmunk Melissa Saggers ved sin sjældne Percival Prentice Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at invitere Jer alle til det 38. Internationale KZ & Veteranfly Rally på Stauning Lufthavn i dagene juni Som det ser ud lige nu får vi et flyvemæssigt meget spændende program med bl.a. Danmarks nye L-29, to DC3 ere, Sunairs Dornier 328, en ekceptionel tyrkisk kunstflyver og sandsynligvis en Mustang fra England. Fredagsforedraget ventes Simone Aaberg Kærn at stå for med sin tur til Afghanistan som hovedtema. Og for at få det formelle helt på plads, indbyder klubben til ordinær generalforsamling fredag d. 10. juni kl. 18 i Hangar 4. Forslag, der tilsigter beslutning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. juni Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Kaj Weldingh, Viggo Christiansen, Thorbjørn Brunander Sund Vi glæder os til at se Jer og få et godt rally! På vegne af KZ & Veteranfly Klubben - Erik Gjørup Kristensen, formand Og her er vi så på banen med årets første Oscar Yankee. Ja, det holdt hårdt, men chefredaktørens 250 undervisnings-overtimer i løbet af 15 uger er lidt svære at komme udenom... Jeg havde faktisk spurgt bestyrelsen, om de kunne finde en afløser for undertegnede på posten, så vi fremover ville blive i stand til at udsende et blad til tiden. Men forespørgslen blev mødt med pure afvisning, så redaktøren fortsætter på sin varme pind, og I må så leve med forsinkelser, når der er spidsbelastning i undertegnedes arbejdshverdag - og det sker desværre lidt tit. Og nej, det skyldes denne gang slet ikke, at jeg har været ude og flyve - slet og ret, at jeg bruger temmelig meget tid sammen med mine gode kursister på VUC. Jeg håber, at I finder dette blad spændende og læseværdigt. Og jeg vil samtidig bede Jer om at sende mig alt skriftligt og billedmateriale, som I tror kunne have relevans for Jeres medlæsere - både nyt og historisk. Det vil være en stor hjælp, hvis teksten er skrevet ind på computer, men det er ikke nogen absolut betingelse. Sidder der nogen af Jer, som har tegnetalent, hører jeg også meget gerne fra Jer - jeg savner ofte en sjov eller illustrativ tegning til afløsning for fotos. Hav nu en rigtig god sommer - og forhåbentlig på gensyn i Stauning til en hel del af Jer. Jeg har i år påtaget mig sammen med 3 tyske filmfotografer at lave en flot DVD om rallyet - mere herom senere. /Thorbjørn Forside - Jesper Rungholm flyver demoflight i sin Cessna 195 ved Flensburg Airshow - aug Bagside - Hans Koldby på hyggetur i sin Miles Mercury over Stauningområdet - aug (begge fotos - (c) Thorbjørn Brunander Sund, Danish Aviation Photo) 2 Oscar Yankee

3 SOMMERFORNEMMELSER I skrivende stund har sommertegnene overtaget magten. Overalt har moder natur travlt med sit glansnummer. Det ulmer også ude i hjemmebygger- og veteranfly landet, og jeg tror vi kan glæde os til at se endnu nogle frugter af ivrige amatørers anstrengelser i dette år. Også på træf-fronten er der grøde, og der er efterhånden mange små og store flyv-ind er og opvisninger både i lille dannevang og ude i det store udland. De der har adgang til internettet kan tjekke vor hjemmeside, hvor vi har oplysninger og links til det vi har fået kendskab til - er der noget der mangler så skriv til os. Bestyrelsen har besluttet at lave endnu et udvalg, der skal arbejde for at få Fabriksbyggede Eksperimentalfly på dansk register - kaldet FabEks-Udvalget. Helt nøjagtigt hvordan og hvorfor og så videre er der ikke lagt faste rammer omkring endnu, men alt i alt er det et spændende initiativ, der udspringer af Søren Dolriis, der har stor erfaring med at bringe specielle typer til landet, f.eks Christen Eagle og Yak 52. Søren er ivrig kunstflyver, men er for nyligt sprunget ud som Warbird-enthusiast, så det skal nok blive interessant. Desuden er der nedsat et udvalg der skal kikke på fly-forsikringer, og det er jo et meget vigtigt arbejde set i lyset af de seneste stigninger i præmier. På Hov Flyveplads (ok - resterne af den - den blev nedlagt for mange år siden, men hvem ved - måske den bliver aktiv igen) går Otto Leth rundt og hygger sig med en lille trofast skare og kikker lidt på en AT-6 Texan som muligvis skal i luften igen. Han kunne imidlertid godt bruge lidt flere hænder, så bor du i området, og kan du undvære en onsdag aften i ny og næ, så vil han blive glad for at høre fra dig. Maskinen er fra 1940, og har ligget på en grusbunke i Grønland siden 1942, så der er lige lidt arbejde der skal gøres for at få den i luften igen. Bor du på Sjælland, så er der sikkert også plads til dig ude på EKAØ (Ja - undskyld, men det er altså min egen forkortelse for Avedøre Gl. Flyveplads), hvor der er gang i at få en T-6G i flot stand. Meget mere om dette i næste nummer. Nu vi er ved bladet, så er der røster der af og til fortæller os det ene og andet - først og fremmest at Thorbjørn og Co gør et godt stykke arbejde! - og jeg vil da også gerne blande mig i koret med en STOR TAK til bladgruppen - både jer der producerer og jer der klistrer frimærker på - det er et kæmpestort arbejde der fortjener en stor tak. Indholdet af bladet er af og til blevet kritiseret - senest har Thorbjørn fortalt at der er nogle der har nævnt at der er for lidt Veteranfly-stof i bladet, og samtidig har undertegnede fået at vide andetsteds at der er for lidt hjemmebygger-stof i... - så i det store hele er det vel godt fordelt - ellers er der jo kun en ting at gøre - sig frem! - du er altid velkommen til at foreslå emner til artikler eller selv skrive en artikel til bladet. Vort næste KZ-rally er i fuld gang med at blive klargjort med tilladelser m.v., men vi kan desværre endnu ikke komme med bekræftede tilmeldinger fra spændende ting og sager. Dog kan jeg foreløbigt fortælle at det er planlagt fra Dakota Norway at de vil komme og hilse på - fra Fredag til Søndag, og således deltage i KZ-Rallyet og ikke kun opvisningen om Lørdagen! Det er dog afhængig af at der er tilmeldinger nok, og kender i nogle der skal fra Norge til Stauning, så tag lige og fortæl dem at de måske kan komme standsmæssigt herned ved at kontakte Dakota Norway! Der er bekræftet deltagelse fra et firma der vil vise banneropsamling, ligesom vi er 99% sikre på at kunne præsentere veteransvæveflyslæb! Derudover har vi indledende kontakt til nogle spændende maskiner, men hvad det bringer kan ikke vides på nuværende tidspunkt. En væsentlig ændring til Rallyet håber jeg vil blive på fly-bedømmelser. Vi har langt fra de muligheder for at inddele flyene i klasser som de har i EAA, men vi arbejder på at udvide sortimentet af pokaler dit fly kan vinde. To af de kraftigste overvejelser går på Moderne veteranfly - det EAA kalder Contemporary Class, der er fly bygget efter 1956 og som er mere end 35 år gamle, og på Militærfly - af EAA kaldet Warbirds, der omfatter fly der har gjort aktiv tjeneste. Moderne veteranfly omfatter jo unægtelig en masse af de fly der flyver rundt i det daglige som rejse- og skolefly, og de er ved at nå en alder hvor de ligger lige på vippen mellem gammelt ragelse og interessante veteranfly. Militærfly kan vi jo se er der stigende interesse for, idet mange af de udemærkede lærredsfly der bliver restaurerede bliver ført tilbage i deres gamle uniform, og efterhånden er der så mange af dem der deltager i Rallyet at de kan fylde en klasse for sig selv. En helt tredje klasse der kunne være interessant er UL-flyene, men da de er organiserede andetsteds kan vi ikke bare trænge os på der - men blot invitere til et samarbejde hvis der er interesse for det - der kommer jo efterhånden flere og flere UL-fly til Rallyet, så måske det kan blive en ny klasse engang. Derudover er vi med i et spændende projekt omkring dannelsen af Danmarks Flyvehistoriske Union, der tager sigte på at samle og kortlægge alle med interesse for Danmarks flyvehistorie, og hvad det munder ud i vides ikke helt eksakt endnu, men jeg forventer selv at det kan give mere klarhed over den rigdom der på dette område i foreningslandet Danmark. Vi ses ude i det ganske land! God vind og glade landinger til jer alle! Erik Gjørup Kristensen / GØP Oscar Yankee

4 Magnus Pedersen - 80 år af Niels Bentin KZ & Veteranfly Klubbens (første) formand gennem 27 år, Magnus Pedersen (MP) fyldte 80 år den 1. maj. Som bestyrelsesmedlem i 18 år under MP, skal jeg her gengive nogle af mine mange og uforglemmelige oplevelser fra den periode. Starten - I forbindelse med indvielsen af Spjald Flyveplads i 1968 havde man inviteret ejere af KZ fly og andre gamle fly, og der kom blandt andre en KZ VIII fra Schweiz og en KZ VII fra Tyskland. Maskinhandler Flensborg fra Herning foreslog, at man skulle starte en klub / interesseorganisation for ejere af KZ fly. Forslaget blev udmøntet i et sæt vedtægter, som resulterede i dannelsen af KZ & Veteranfly Klubben ved en stiftende generalforsamling i Spjald 31. maj Ikke blot ejere af KZ- og veteran-fly, men også alle, som har interesse i disse fly kunne blive medlem af klubben. MP blev formand for den første bestyrelse, som i øvrigt bestod af flytekniker Bjarne Petersen, Svendborg, dyrlæge Finn Nielsen, Bornholm, Jens Toft, Lem og Carsten Jørgensen. Bestyrelsernes sammensætning - I alle de år, jeg har været medlem af bestyrelsen, har det været MP magtpåliggende, at bestyrelsens medlemmer så vidt muligt repræsenterede alle landsdelene, idet vi jo var en landsdækkende organisation. Det var også vigtigt, at der var et medlem med teknisk ekspertise, så vi havde mulighed for at tage stilling til tekniske spørgsmål på et bæredygtigt grundlag overfor medlemmerne og myndigheder som Statens Luftfartsvæsen (SLV). KZ Rally og udenlandsture - I henhold til klubbens vedtægter skal der hvert år afholdes et KZ Rally for klubbens medlemmer og andre veteranflyejere. Bortset fra de 4 første år er dette Rally altid blevet afholdt på Stauning Lufthavn, da der blev en så stor tilslutning fra hele Europa, at det krævede plads. Denne store deltagelse skyldtes først og fremmest veteranflysagen, men også MP s store ihærdighed, engagement og personlighed som organisator bag Rallyet. MP udfærdigede endda en KZ Rally drejebog - et vigtigt redskab for Rallyudvalget. Den anvendes og opdateres fortsat. Ud over Rallyet blev der afholdt en årlig udenlandstur med deltagelse af KZ og veteranfly og et par enkelte blikfly. På disse ture deltog MP altid i sin KZ III, OY-DGV, sammen med fru Gudrun. Gudrun har altid fulgt MP i tykt og tyndt og stået ham bi i forbindelse med klubarbejdet ligesom den øvrige familie. Dansk Veteranflysamling (DV) - I tidens løb er klubben jævnligt blevet tilbudt forskellige flyeffekter samt meget litteratur med relation til fly og flyvning af forskellig art. Det meste blev samlet i Spjald hos MP, da der ikke var andre muligheder. Efter én af vore klubture til Oshkosh, Wisconsin, USA - flyvningens mekka - samt England, hvor vi bl.a. besøgte Old Warden, fødtes ideen i MP og andre til at opbygge en samling af hele serien af producerede KZ fly samt andre veteranfly. Med MP som udfarende kraft og tovholder blev DV skabt som en selvejende institution med tilhørende repræsentantskab og bestyrelse. MP lagde et stort arbejde i DV s etablering, og med klubbens aktiviteter oveni var MP fuldt engageret næsten i døgndrift. DV er stadig MPs hjertebarn, og han og Gudrun yder fortsat et stort stykke arbejde der. EDB-alderen - Alt skriveri, og det var der meget af, foretog MP på en lyserød IBM kuglehoved-skrivemaskine. Når der skulle laves labels til udsendelse af klubblad, havde vi nogle metalplader, hvori medlemmernes navne blev præget. Det var noget besværligt, da prægningen skulle foretages ude i byen. En dag havde MP været inde hos den lokale boghandler og havde købt en PC, en VIC 20 med 32KB Ram. MP havde ikke på daværende tidspunkt noget større kendskab til brugen af en sådan. Han er interesseret i al (ny) teknik og brugte megen tid på at sætte sig ind EDB-mysteriet. På et tidspunkt blev det vist Gudrun lidt for meget, da hun syntes, at hun aldrig så noget til Magnus, men Gudrun vidste da hvor han var, nemlig foran VICén. Amatørbyggeorganisationen - På et tidligt tidspunkt fik klubben en henvendelse fra den daværende hjemmebyggeorganisation ved Herluf Rasmussen, om ikke klubben kunne påtage sig at varetage denne organisations interesser, idet man gerne ville have mulighed for at bygge flere flytyper end Turbulent og Jodel. Det accepterede MP og resten af bestyrelsen - vel vidende at dette ville være en større sag at give sig i kast med. Her fik vi god brug for MP s kontakter ved EAA i USA, specielt Norman Petersen. Der blev etableret en dansk afdeling - EAA Chapter 655. I samarbejde med Kaj Christensen, Rønne, blev der i samarbejde med Knud Christensen, SLV, udarbejdet en Byggehåndbog, så man nu kunne bygge hvilket fly, man ønskede af træ, metal eller composit, efter visse givne regler og procedurer. Uden MP s og Kaj s fælles engagement var det aldrig blevet til. Min oplevelse med MP - Straks efter min indtræden i bestyrelsen, som ung og uerfaren organisationsmand, opdagede jeg hurtigt, at dette her var vist noget specielt. Alle var dybt engageret i det at flyve veteranfly, og hele Stauning emmede af engagement. MP var altid åben for forskellige ideer for at fremme vor virksomhed og inspirerede alle vi andre ved sin indsats. Alle var indstillet på, at når Magnus lagde så stort et arbejde i vores interesseorganisation, så måtte vi følge op alt det, vi formåede og efter bedste evne. Jeg er gennem tiden kommet meget på Hovedgaden 54 i Spjald, og næsten følt mig som en del af familien. Gennem mit arbejdsliv har jeg tit tænkt på Magnus, når jeg i mit job skulle træffe alvorlige beslutninger - hvad ville Magnus gøre i den situation -, og det har hjulpet mig mange gange. Kære Magnus, hjertelig tillykke med de 80 år, vi er mange som tit og ofte sender en tanke til Spjald. Din anerkendelse fra det officielle Danmark i form af Ridderkorset, har du så inderligt fortjent. Jeg håber vi må have fornøjelsen af dig og Gudrun i mange år ud i fremtiden. 4 Oscar Yankee

5 Denne lille serie er en hyldest til to store aspekter i Magnus P. s liv - lægegerningen og veteranflysagen. Billederne er taget i forbindelse med det traditionsrige Ringkøbingløb for veteranbiler, som afholdes sidst i juli og har Dansk Veteranflysamling som målområde. Et festligt højdepunkt er Concours de charme, hvor bilejerne arrangerer et lille optrin omkring deres bil. Her er det den unge sportsvognskørers hustru, der skal føde MEGET snart. Magnus P. er læge og lytter til barnets hjertelyd - og beslutter at den vordende moder skal transporteres med Zonens ambulance til det ventende ambulancefly - KZ IV eren (fotos - Grete + Thorbjørn Sund 2003). Oscar Yankee

6 Første opstart af OY-LEK En speciel RV-8 tager form af Bjørnar Vollstad, Norge I min hangar på Kjeller står der nu en næsten færdig VAN s RV-8A. Byggeren, Claus Wintop, har en lidt speciel historie at fortælle. Maskinen har nemlig allerede været halvvejs rundt om jorden, endnu før vingene er sat på plads! Dette skyldes Claus arbejde. Han har i 25 år arbejdet i den danske udenrigstjeneste, og hvis han skulle have glæde af sit hjemmebyggerprojekt indenfor en rimelig tid, har det været naturligt at tage flyet med på udstationeringer rundt omkring i verden. Det hele startede i Vilnius i Litauen. Claus kom i kontakt med en af Baltikums mest erfarne flyinstruktører Leonas Jonys, og i 1995 fik han efter kyndig instruktion på Cessna 152 sit PPL og blev senere checket ud på Yak 52. Lidt undervisning i aerobatic blev der også tid til. Med eget PPL var ønsket om eget fly ikke langt borte, og selvbyggerideen dukkede op. Claus undersøgte mange forskellige byggesæt, bl.a. Kitfox, KIS, Europa og Acro Sport, men han endte med at vælge en RV på grund af dens gode allround egenskaber, herunder høj rejsehastighed, STOL egenskaber og muligheden for at udføre lettere akrobatik. Eftersom han udelukkende havde erfaring med næsehjulsfly, var RV-8A et naturligt valg. Da Claus købte halekittet til 8 ern, var næsehjulsversionen ikke klar til levering, ligesom Quick Build (QB) versionen ikke var på markedet endnu. Men efter et halvt år fik han et af de første vingekits til næsehjulsversionen. Hele kittet er slow build med pre drilled aluminiums plader, men ikke vinkellister og spanter m.v. I 1997 fik han leveret flydelene med serie nr til sin adresse i Litauen. I 1998 blev Claus så kaldt tilbage til Danmark. Dengang var halesektion og vinger færdige. I halvandet år var der så at sige stilstand i byggeriet på grund af husbygning, men derefter fik han fuldført det meste af kroppen i Danmark, og da næste tjenestested blev Manila i 2001 med udsigt til et ophold på 4 år, blev hele kittet omadresseret til Filippinene. Men også dansk udenrigstjeneste blev ramt af sparerunder og opholdet blev kun på 9 måneder, eftersom ambassaden var en af 10 der skulle lukkes. I Manila nåede Claus at få gjort kroppen og det meste af Finishing kit færdige. Temperaturen dernede - omkring 35 C - var særligt gunstig, da canopy ens plexiglas skulle tilskæres. Efter Manila blev Oslo den næste arbejdsplads, og i slutningen af 2002 fik jeg en anmodning fra Claus om medlemskab i EAA 573. Det er jo ikke normalt, at nye medlemmer har et byggeprojekt med sig, så dette så vi frem til. Særligt at et udenlandk EAA medlem tager plads i vore rækker er jo i EAA s ånd. I forhold til de gode arbejdslokaler som Claus havde tidligere, blev en garage i Oslo på knapt 2,5 x 6 meter noget af en forandring. Ved ankomst til Oslo manglede motor og instrument-installation. Haleflader og vinger var allerede blevet prøvemonteret og rigget til i Manila, så en beskeden plads fik ikke helt så stor betydning for arbejdet. Motor - Claus bestemte sig tidligt for noget helt nyt indenfor motor og instrumentering. Han havde i 2-3 år fulgt den australske Jabiru fabriks udvikling af en 8 cylindret boksermotor, og da den blev lanceret i foråret 2003 med betegnelsen Jabiru 5100, var Claus tidligt ude med bestillingen gennem Paul Garstad i Stavanger. Han fik motoren med En stolt flyejer. 4 cylindre - på hver side! - vi glæder os til at høre den. 6 Oscar Yankee

7 Claus trimmer Canopy - i 35º C! serienummer 08 ud af den første batch på 10 motorer. Motoren yder 180 hk ved 3000 RPM, og vi har store forventninger til den. De mindre 4-cylindrede Jabiru motorer som er brugt i fabrikkens Utralette fly og den 6- cylindrede som findes i Jabiru J 200C, har vist upåklagelige resultater. Jabiru 5100 har mange finesser, men det vil være for omstændigt at redegøre for alle disse i denne artikel. Nogle af de vigtigste skal dog nævnes: * 4 takter med et volumen på 5077 cc. (Deraf betegnelsen 5100). * Luftkølet gennem 2 separate plenum chambers. * Direkte propeller drive. Derved reduceres vægten idet reduktionsgear er unødvendig. * To transistor magnet-tændinger. (Egne batterier unødvendige). * Integreret AC generator (igennem tændingssystem og starter). * Trykkompenseret karburator (2 Bing Type 94/40) som overflødig gør mixture kontrol. * Ingen primer, men derimod en separat choker til hver karburator. * Vægten er 117 kg (257 lbs) inkl. udstødning med lyddæmper og tilbehør. * Meget flad drejningsmoment-kurve. Dette vil give et meget lavt brændstofforbrug med den rigtige propel installeret. Forventet forbrug 30 liter i timen. * Af mulige propeltyper er der valgt en fast, 2-bladet GT-træpropel Claus har fulgt moden med personlig registrering! Flyet er opkaldt efter fruen, Lek, der her ses sammen med OY-LEK på en kold decemberdag. med glasfiberbelægning af italiensk fabrikat (vægt 5 kg med Ø:182 cm). Instrumentering - Da propellen skulle leveres til Norge, kom Claus i kontakt den norske importør Kristian Thorrud, indehaver af AeroShop i Drammen. Dette førte til at han valgte at anskaffe Stratomaster digitale flight- og motorinstrumenter igennem AeroShop. I forhold til standard instrumentering sparer man meget vægt. Den kunstige horisont og retningsgyroen er elektroniske og uden bevægelige mekaniske dele. Modifikationer - Eftersom motoren er længere og vejer mindre end en Lycoming, var det nødvendigt at forlænge cowlingen. Det vil holde tyngdepunktet indenfor de samme begrænsninger som ved en Lycoming O-360. Ligeså nødvendigt var det at fremstille et helt nyt motorfundament. Dette blev fremstillet på Jabiru fabrikken i Australien. Operative begrænsninger - Stabilitet i yaw planet vil altid forringes ved at forstørre sidefladen foran tyngdepunktet. Claus har imidlertid været i kontakt med VAN s ingeniører som ikke regner med nogen nævneværdige problemer. Jeg vil dog råde den kommende testpilot til at checke dette nøje når stabilitetstesten skal foretages. Særligt må man være opmærksom under spin-test. Selv om motoren i sig selv ikke støjer, kan støj fra propellen skabe problemer ved fulde omdrejninger. Velkommen - Vi i EAA 573 er glade for at være med til at følge med i projektet, OY-LEK. De bureaukratiske finurligheder som skal foretages for at tillade testing af et danskregistrert fly over norsk territorium, lader sig sikkert ordne. Som jeg opfatter det, er der gode relationer mellem dansk og norsk luftfartstilsyn, så det burde kunne lade sig gøre. Vi regner også med at holde en god dialog med vor søsterorganisation EAA Chapter 655 i Danmark om projektets fremskridt. Vi gratulerer Claus med et meget godt arbejde og et fint hjemmebyggeri. Vi vil se OY-LEK i luften, før du drager hjem til Danmark. De nye StratoMaster instrumenter monterede i panelet. Øverst fra venstre kunstig horsont med kompasbånd samt retningskompas og nedenunder fuel flow og -niveau måler (foto - Claus Wintop) Oscar Yankee

8 Stillingsannonce v/ Knud Jørgensen Til Flysikpilotprojektet søges en motorflyver med et vist organisationstalent. Vedkommende skal indgå i ledelsen af projektet sammen med luftfartsinspektør Henrik Sandum, Statens Luftfartsvæsen. De primære arbejds-opgaver omfatter tilrettelæggelse og afvikling af Roadshows, Flysiktræf og mødevirksomhed med gruppen af flysikpiloter mv. Kvalifikationer: - Motorflyver - Interesseret i flyvesikkerhed - Have gode samarbejds- og kommunikationsevner - Godt kendskab til EDB på brugerniveau - Være i besiddelse af nogen administrativ erfaring (evt. fra klub eller unionsarbejde) - Godt humør Der er tale om frivilligt ulønnet arbejde dog med kompensation for udgifter. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgninger stiles til: Rådet for Større Sidste frist for ansøgning er den 31. maj Samtaler forventes gennemført den 7. juni Stillingen er ledig i forbindelse med Jørn Vinther s pensionering. Flysikpilotprojektet er etableret i 2001 og drives af Statens Luftfartsvæsen i samarbejde med Rådet for Større Flyvesikkerhed. Læs mere om projektet på SLV s hjemmeside eller Rådets hjemmeside Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Henrik Sandum og Jørn Vinther Rally-Hjælpere søges! Efterlønner/pensionist par søges til rallyopstart. Arbejdstid: Fra onsdag formiddag til søndag sen eftermiddag. Overnatning: Har i campingvogn eller telt, har vi fin primitiv plads bag Hangar 1. Forplejning: Fra fredag morgen, spisebillet kr. 100,- til cafeteriet. Herudover: I har lidt med og vi har lidt med, og med det hygger vi os i Klubhuset. Bliv en del af Rally-forberedelses-teamet. Henvendelse: Karsten Brendstrup Hansen tlf Det farlige drej i lav højde Nu, hvor solen begynder at gøre sig gældende, kribler det i hænderne på os piloter efter at komme ud og få fingrene om styregrejer og gashåndtag og så fare derudad op i det blå. Vi har jo nok alle været rundt om moster Oda eller en anden bekendt for at hilse på helst i lav højde, så hun kunne se, hvor dejlig ens flyvemaskine er, når den kommer susende. Ofte er det blevet til et par ordentlige højkantsdrej rundt om flagstangen. Jo, det er da festligt, og det går også utroligt godt - lige indtil, det går skidt. Galt er det desværre gået for mange gange i tidens løb, hvor et sådant flyveshow er endt med et katastrofalt hul i jorden - og også i de pårørendes hjerter og liv. Den største fare ved drej i lav højde består i, at stall-hastigheden vokser uhyggeligt stærkt ved stigende krængning og g-påvirkning. Har man ikke tilstrækkelig høj flyvehastighed i en sådan situation, er et spin en nærligende afslutning på det, der skulle være en hyggelig forbiflyvning. Jeg vil ikke komme med en masse formler eller tabeller men bare minde om, at ved 60 graders krængning er belastningen på vingerne dobbelt så stor som ved vandret flyvning, og ved 75 graders krængning er stall-hastigheden fordoblet. Hvis man prøver at korrigere en for stor krængning med udslag på balanceklapperne, vil et samtidigt stall lede til et spind, som der ingen mulighed er for at rette ud fra i lav højde. Derfor vil du hilse på moster Oda fra dit fly, så hav fart nok på og pas på med de mange graders krængning (nu siger jeg ikke noget om minimumshøjder, men disse er grundigt beskrevet i Love og Bestemmelser). I ØNSKES ALLE EN FLYVENDE GOD SOMMER! Om flymotorer Skal man holde sin flymotor kontinuerligt varmet op om vinteren (eks. tændt el-pære i motorrummet), eller.? Ifølge Lycoming skal man ikke gøre det. En motor skal holdes kold, indtil lige før den skal startes. Kontinuerlig opvarmning vil forårsage kondensation i krumtaphuset. Yderligere en kort flyvning for at holde indmaden olieret er ikke noget værd. Der skal mindst én times flyvning til for at gøre nogen gavn. Motoren skal køre med en temperatur på omkring 82 grader C i en time eller mere for at få brændt det skidt væk, der samler sig i olien i tidens løb. Hvad angår motortemperaturen før flyvning, så siger Lycoming, at når motoren vil acceptere full-power, så er den varm nok. Logbøger Jeg har fået 5 kasser med gamle rejsedagbøger, motorjournaler og registreringsbeviser, som jeg har optalt og registreret. Bøgerne tilhører de enkelte fly og vil blive fordelt til de respektive ejere. Jeg forventer dog at få en flyvetur for en bog. De fly, der er solgt til udlandet, vil jeg prøve at kontakte og invitere til KZ Rally i Stauning, hvor de så kan få deres bøger. De, der evt. kunne have interesse i at kigge og kopiere, kan efter nærmere aftale med undertegnede komme til Stauning, og besigtige materialet. Der vil IKKE blive tale om udlån! På kan du se, hvilke bøger det drejer sig om. Allan Jensen, AFIS, Stauning, tlf Oscar Yankee

9 De Havilland 9 - Airco Af Thorbjørn Brunander Sund PFT teori i Sønderborg af Hans Jørgen Jacobsen, formand NordAls Flyveklub Den sidste lørdag i februar afholdt NordAls Flyveklub den årlige PFT teori-dag - denne gang hos Otto og Lis Wildenschild i Sønderborg. De havde sørget for lokaler, morgenmad og frokost. Tak til de to for god service. I år havde vi Ole Jensen fra KZ Veteranfly Klubben som instruktør, og det var derfor også naturligt, at vi havde indbudt KZ medlemmer til at deltage. Der kom nogle helt fra Rolfsted på Fyn og en enkelt motorsvæveflyver. Det blev et godt og lærerigt kursus vi kom igennem, noget alle aktive piloter bør deltage i inden sæsonen starter op. Ole Jensen gav os et grundigt og levende indblik i alle de nye regler der er i forbindelse med PFT Proficiency Check træningsflyvning SLV regler og meget andet. SLV havde da også overfor Ole, der er certificeret excaminer, givet udtryk for, at det var et godt initiativ flyveklubben udviste, ved at arrangere en sådan dag. Når sommeren kommer, skal vi ud og vise i praktik hvad vi kan. Blot var det ærgerligt at nogle havde tilmeldt sig og ikke havde meldt, at de alligevel ikke kom. Så stod vi jo der og måtte selv udrede de manglende udgifter til morgenmad, frokost og instruktørsalær. I ugen forud havde en del af Flyveklubbens medlemmer også deltaget i SLV Flysik-mødet i Vamdrup. Også dette arrangement var uhyre interessant, selvom det byggede på en masse dystre baggrunde fra flyulykkerne i Selvom vi var ved at sne inde i Vamdrup kom vi dog godt hjem og det med en masse stof til eftertanke. Sådanne to møder er vigtige, og vi vil gøre alt, der står i vor magt, for at så mange piloter som muligt kan deltage. Til daglig arbejder jeg jo som VUC-lærer (det er derfor Oscar Yankee ikke altid kommer ud til tiden!). Mine primære fag er engelsk og EDB. I det sidste halve år har jeg haft fornøjelsen af et dejligt hold i kreativ EDB. Og tro mig, de har også arbejdet med flyrelaterede emner. En dag kom min ældste kursist, Ruth, - en vidunderlig dame, som for længst har holdt 80-års fødselsdag, men er meget åndsfrisk - med en lille sort æske.den indeholdt gamle fotografiske glasplader, som er optaget af hendes far i 1920 erne. Til min store overraskelse var der to flybilleder imellem. Da jeg ikke selv umiddelbart kunne identificere dem, sendte jeg en mail rundt til potentielle kapaciteter på området, så nedenstående oplysninger kan tilskrives Erik Holm, Erik Gjørup, Ulrich Schack og Mogens Wahl, hvem jeg takker for hjælpen: DDL De Havilland D.H.9 Airco, serienummer H5521 fra 1919 registreret T-DODF. Registreret og slettet , idet den blev benyttet som reservedele til en anden D.H.9 (T-DOGH) i juli 27. Til ruten København-Hamburg blev indkøbt fire Airco D.H.9: T-DOBC, T-DODF, T-DOGH og T-DOKL. Ruten blev åbnet 15. sept og blev gennemført til 31. okt., men ikke genåbnet året efter. T-DODF blev sommeren 1921 brugt til rundflyvning på Fanø under det internationale motorløb, og der blev i den anledning opført en hangar på øen. Som reklame for rundflyvningerne blev den kørt gennem gaderne forbi badehotellerne trukket af heste. Denne pudsighed kan ses i Dansk Trafikflyvning gennem 25 år på side 37. Det pågældende fly med samme registrering kan desuden ses på den efterfølgende side fra et flyvestævne afholdt af DDL og Dansk Luftrederi på Kløvermarken. Desuden havde DDL averteret ruteflyvning mellem København og Esbjerg i forbindelse med Englandsbådene - ruten blev kun benyttet af én passager. Data om flyet: Vægt tom 2200 lbs / fuld 3890 lbs Tankkapacitet - 74 gallons Motor - 200/230/250 HK Beardmore-Halford-Pullinger, Siddeley Puma eller FIAT motor Hastighed i fod - 110mph / landing - 57 mph. Længde - 30 fod Spændvidde - 42 fod Produktion eksemplarer Oscar Yankee

10 Morane-Saulnier MS-880B Rallye Club Erik Gjørup sammen med formanden for Skånes Veteranflygförenings ordfører, Per Hallin. I baggrunden en PA Super Cub En ultralet EV-97 Eurostar, som har sneget sig med i veteranflyvernes selskab. Stinson SE-BCL Det var en fryd at se en flok fremmede fly på Års. Det er nok første gang pladsen er blevet overfløjet af en formation med 2 Stearman i. Efter landing kunne vi så se på mange andre spændende maskiner. Og at det var nogle hyggelige folk, gjorde ikke besøget ringere. Gæster kan få en husmoder rundt med svaberen og klubfolk op på mærkerne! Gæsterne husker måske pladsen. Vi andre noget andet: hvem har lige styr på at købe ind til salat 15 bøffer af gangen på grillen? - Hvordan får man lige campingfatter ud af sengen og tage mod svenskere kl. 1 om natten, og teknisk forvaltning til at komme og slå alarmen fra kl Spiser svenskere havregryn om morgenen? (NEJ pakken er ikke åbnet endnu!) Men de er friske på lige at købe en flyvemaskine! Og halehjuls freaks der starter fra forpladsens ujævne græs! Det er sundt at få måsen i omdrejninger, og lidt liv i klubben og skide sjovt! Vi håber de kommer igen. for Motorflyveklubben Himmerland Bent Lund (billederne er dog taget under et fuelstop i Vamdrup) Cessna 177A Cardinal - årgang 1967! Hidtil uset travlhed på EKVDs havnekontor... Skånes Veteranflygförening på tur i Danmark maj fotos: GØP / Mogens Juhl Auster Mk5 med brede vinger, som behageligt skygger for dagens hidsige byger Oscar Yankee

11 Hjemmebyggede søfly - norsk SeaRey projekt af Bård Sørbye, Hoslegata 11, 1356 Bekkestua, Norge tlf / Besøgsadresse: Veritas-senteret, Veritasveien 24, Høvik Det var stort da kassen ankom den 2. mars i år, etter forsinket leveranse og forsinket transport. Med kranbil ble den 4,8 meter lange kassen skjøvet på ruller inn i garasjen, og topp og sider ble demontert. To dager senere var det kasseåpningskveld med venner og interesserte. Det hvelvede skroget ble løftet av og en stor samling av små og store pakker kom for en dag. Stort! Dagen etter kom Elias på besøk, og hjalp til med å flytte garasjeporten ut til å bli endevegg i den midlertidige lengdeutvidelsen som skal gi plass til 7 meter byggelengde. Snart var verkstedet komplett med isolasjon og innerpanel laget av kassens finerplater. Temperaturen kom raskt opp i 20 grader selv med kulde, snø og vinter utenfor. Det er MANGE deler: rør, beslag wirer, bolter, skiver, muttere, pop-nagler, båtskrog og dekk i kompositt, duk med lim og primer til vingeflater, hjul til understell, hydraulikk, elektrisk trim moter, fuel tank osv. osv. Ganske raskt ble det klart at det er behov for litt mer verktøy enn det som fantes i hobbybeholdningen fra før. Av spesielle innkjøp bør nevnes en god og rimelig søylebormaskin, og trykkluftverktøy for popnagler. Selv om alle kritiske hull er ferdig drillet og faset fra fabrikkens side, er det mange hull som skal til for et utall av popnagler i forskjellige størrelser. Det er flere byggere som har bygget hele flyet bare med manuell poptang, men spesielt de groveste 3/8" stålnaglene er tunge. Resultatet blir desidert bedre med trykkluftverktøy. Behovet for tommeverktøy begrenser seg egentlig til fastnøkler og piper for fire boltdimensjoner, og bor. Ganske raskt er grovstrukturen i kroppen kommet på plass, og skroget har fått to strøk polyuretanlakk. Akkurat nå er det litt fikling for å få hydraulikken til heving og senking av understellet på plass og testkjørt, men når det er ferdig skal kroppsstrukturen settes fast oppi båtskroget og all teknisk installasjon ferdigstilles. Planen er å bygge kroppen og halefinnen helt ferdig for transport til flyplass/hangar og deretter lage ferdig vingene. Forhåpentligvis kan det bli testflyging om et års tid. Snart må alt elektrisk utstyr og avionikk bestilles: antagelig blir det liten, rund radio og ditto transponder fra Becker, Dynon EFIS 10A multiinstrument og Grand Rapids EMS 4000 integrert motorinstrument. Motorinstrumentet vil også ha backup for IAS, høyde og VSI. Dermed kan instrumentpanelet bli ganske rent. Hvis noen har erfaringer med enkel glasscockpit for Experimental fly så vil jeg gjerne få høre fra dem! Ikke minst gledelig er det blitt flere av oss: Jon Palmstrøm i Ålesund har bestilt byggesett og fått sitt prosjekt godkjent, Sakarias Næss i Heggedal har bestilt sitt byggesett, og det samme har Elias Kristian Trones på Røa i Oslo. Siste bestilling kom nylig fra en flybygger Salo i Finland, og dermed er vi 5 SeaRey prosjekter i Norden. Vi ser frem til å bli et miljø der vennskap og hjelpsomhet vil trives og der vi kan dele felles opplevelser. FAKTA SEAREY Vitale mål: Lengde 22 5" Høyde 77 in Vingespenn 30 10" Vingeareal 157 sq ft Korde ved vingeroten 76 in Korde ved vingespissene 46 in Sporvidde hovedhjul 78 in Fuel kapasitet 28 gallons Rekkevidde (5,5 timer) 500 miles Kabinbredde innvendig 44 in Dypgående i vann 25 cm Ytelser med Rotax 912S motor: Cruisehastighet 93 mph Topphastighet 113 mph Steilehastighet (full flaps) 40 mph Vne 115 mph Takeoff (1 pax. sjø og land) 60 meter Takeoff (2 pax. sjø og land) 120 meter Tomvekt (avh. av utstyr) 870 lbs Maksvekt 1370 lbs JAA-certificeret skoleflyvning på søfly, Italien We operate a JAA recognized flying school for training on seaplane and amphibious aircraft, float-type and hull-type. We offer a complete seaplane rating for an all-inclusive, discounted price of 1950 EURO. The offer is valid until 31st October 2005 : - Aero Club Como annual membership fee -Administration fee - Seaplane rating according with JAA Regulations 7 hours dual on Cessna hour check ride with Class rating Examiner (if ready) - 7 days/nights accommodation in Aero Club Como lodge - SEP SEA certification obtained from the aviation authorities and mail-delivered to the participating pilot For further information and details: AERO CLUB COMO Oscar Yankee

12 Hjemmebygger krydser det Tasmanske Hav i sin Jodel D11 af Thorbjørn Brunander Sund Betragtet fra denne side af jorden forekommer det os, at New Zealand og Australien er nære naboer. Men i virkeligheden ligger der knap 2000 km øde Tasmansk Hav imellem dem. Den 66-årige privatpilot og hjemmebygger Murray Belfield oplevede dette hav på nærmeste hold i midten af marts, da han fløj sin to-sædede Jodel D11 fra hjemmebasen på New Zealands Nordø (Bay of Islands Airport nær Kerikeri) til et fly-in i Port Macquarie, nord for Sydney. Belfield fløj de første 800 km og mellemlandede på den lille Norfolk Island. Yderligere 800 km s flyvning bragte ham til Lord Howe Island. På tredjedagen 160 km før destinationen - fløj han ind i et område med meget dårligt vejr. Voldsom regn, hagl og stærk modvind tvang ham ned i 1500 fod for at kunne navigere tilfredsstillende. Hans langtrækkende radio stod af allerede på første-dagen, men han transmitterede sin position via et passagerfly, som passerede hen over ham. Det er rart, at flyvelederne kender min omtrentlige position, hvis jeg skulle havne i baljen, fortæller Murray. Hans kone, Juanita, havde alarmeret redningsberedskabet, men det blev heldigvis ikke nødvendigt at sætte det ind. Vel ankommet til Australien ser Belfield tilbage på sin bedrift med stor tilfredshed. Hans familie deler hans begejstring. Børnebørnene kunne ikke komme hurtigt nok i skole for at fortælle om deres bedstefars præstation, fortæller Juanita. Turen består også i deltagelse i en konference i Wedderburn syd for Sydney, hvor man fejrer 40-års jubilæet for Jodel D11-modellens eksistens. Derefter flyver han flere tusind kilometer til Perth. Tilbageturen kommer også til at indebære overflyvningen af det Tasmanske Hav. Belfield fik sit certifikat som 50-årig og har siden brugt 10 år på at bygge sin Jodel D11 en trækonstruktion med 6,4 meters vingefang til en pris af $. øverst - Christopher Vitz (D-ERIK med C90 motor på 90HK) er en jævnlig gæst i det danske luftrum. (fotos - Søren Andersen) nederst - OY- AMO - dansk Jodel D112 med 65 HK. Vil du vide mere om Jodel-fly, har Klubshoppen en hel CD-ROM om dem Oscar Yankee

13 Siden har vi været sammen på et stort antal klubture, især efter at Jeppe blev færdig med restaureringen af KZ III eren OY-DME, kaldet Den Meget Elegante, hvilket ikke var lyv, idet den sammen med Jeppe hjembragte så mange pokaler. Sammen med Ruth og Kesse fra Ulstrup var vi en 3-par gruppe, kaldet Bjørnebanden, hvor vi privat overraskede hinanden, når vore fødselsdage faldt på en arbejdsfri dag. Denne gruppe har også i gennem mange år været dem, der tog slæbet ved Rally opstart om tirsdagen, ved med vandslanger, koste og gummisvaber at rengøre Hangar 4, opstille borde, stole, bar- og køkkeninventar, talerstol m.v. samt sætte det hele på plads igen søndag. Jeppes Rally-organisation, hans fantastiske humør-spredning, til dagligt som på klubture, hvor ingen som han kunne få udenlandske serveringspersonaler til at gi en omgang, det være sig i Bremerhaven, Wyk, Wolfhagen Granerberg, m.m.fl. Klubfester i udlandet, der startede tamt, udviklede sig til uforlignelige fester, når Jeppe kom op i omdrejninger. Jeppe kæmpede de seneste par år med sin kræftsygdom, som sluttelig fik overtaget. Ingen er uerstattelige - siger man, men i dette tilfælde ser vi ingen erstatning. Vi håber at Inge-Lise fortsat vil deltage i vort Rally-arbejde. ÆRET VÆRET JEPPES MINDE. / Ilse og Karsten Mindeord for Mogens Jepsen af Ilse & Karsten B. Hansen Medlem siden Mogens Jepsen, 6100 Haderslev er ikke mere. Skønt medlem siden 06.81, havde Ilse og jeg ikke deltaget i andet end Stauning Rallyernes lørdags opvisninger. I 1988 skulle klubbens årlige sommertur gå til Island, og Ilse og jeg tegnede os for turen, skønt vi ikke kendte nogen af dem på deltagerlisten. I Kastrup Lufthavn kunne vi nok se, at en gruppe kendte hinanden, men i Reykjavik skulle gruppen indkvarteres i 4-personers værelser, og da de fleste frivilligt havde fordelt sig - siger en person pludselig Hej Mutti...de to der ligner nogen der er bestilt, men endnu ikke afhentet...skulle vi ikke prøve at dele værelse med dem? Det var Mogens Jepsen - kaldet Jeppe - og hans kone Inge-Lise, vi dér stiftede bekendtskab med. af Viggo Christiansen Jeppe og jeg har været venner siden vi mødtes i 1954 som flyvemekanikere ved oprettelsen af Eskadrille 730 i Skrydstrup. Vi holdt F84 og F100 på vingerne under den kolde krig, ofte i alarmberedskab i hytter langs runway en. Vi følte os faktisk som pionerer, da man jo ikke tidligere havde haft nævneværdig tradition for militærflyvning her i landet, og hele organisationen skulle derfor bygges op fra grunden. Også i tiden efter flyvevåbnet fortsatte Jeppes og mit sammenhold. Vi tog begge flycertifikater og restaurerede gamle fly. Jeppes KZ-III blev totalt adskilt og renoveret, hvilket betød, at møblementet hjemme i dagligstuen i en periode blev flyttet og erstattet af vinger, krængeror og andre pladskrævende dele af flyet. Resultatet blev den smukke, førsteprømievindende OY-DME, som siden blev grundlaget for Jeppe og Ingelises mange ture og ferier. Jeppes store viden og herlige, glade væsen gjorde ham til et naturligt midtpunkt blandt venner og kolleger. Hvor vil vi dog savne ham! / Viggo Oscar Yankee

14 Sportsman med bush wheels Så meget kan en Sportsman slæbe, foruden to piloter. Glastar ens storebror - SPORTSMAN af Knud Jørgensen / fotos - Glasair Aviation I sidste nummer af bladet berettede jeg om mit besøg hos New Glasair. Da de også gik under navnet New Glastar, var det lidt forvirrende i tiden efter forløberen Stoddard-Hamilton. Nu har man besluttet, at det fremtidige navn skal være GLASAIR AVIATION, Inc. Kompositflyet Glasair var jo det første fly, som firmaet producerede byggesæt til, og dette superhurtige fly lever i bedste velgående i flere versioner. Dem vil jeg vende tilbage til i en senere artikel. Som det fremgik af mine december-skriverier, er det seneste skud på stammen hos Glasair Aviation i Arlington en videreudvikling af det fremragende højvingede metalfly (med lidt komposit i kroppen) GLASTAR, som jeg selv er godt i gang med at bygge et eksemplar af. Det er brødrene Tom og Ted Setzer, som har stået for design og konstruktion af den lidt større Sportsman, som med undtagelse af en 12 tommer længere og noge tykkere bagkrop til forveksling ligner en Glastar. Når det er sagt, så er der faktisk kun 30% af komponenterne fælles. Sportsmans maksimumvægt er på 2300 lbs mod Glastars I Sportsman er der god plads til to voksne foran samt to ikke alt for store folk i bagsædet plus bagage. Vingerne er som på en Glastar men med flere ordinære ribber i stedet for de såkaldte hat-sektion profiler. Hovedbjælkerne er forstærket til den højere vægt, og der er også større flaps, som kan tåle at blive sat ud ved en højere hastighed. Ligesom på Glastar kan man nemt tage haleplanet af og folde vingerne langs kroppen, så man kan køre flyet på en trailer og opbevare det på en ganske lille hangarplads. Harry DeLong, som er firmaets demonstrationspilot, siger: Vi har hævet underkanten af instrumentpanelet lidt, og så er der kommet en aileron trim tab samt en anti servo tab til (disse kan nu også fås til eftermontering på Glastar, og jeg har sat dem på mine egne balanceklapper). Det er muligt at veksle mellem næsehjuls- og halehjulsunderstel, og det kan på en Sportsman klares på under to timer, hvor det vil tage ca. fem timer på en Glastar. Der er masser af plads i kabinen i modsætning til mange andre hjemmebyggerfly, som man føler skal tages på med skohorn. Og vandet var 15 og luften var 16 og pigen var. der åbenbart ikke MEN det var til gengæld den herlige Sportsman, som med sine pontoner ligefrem tryglede om at få lov til at suse ud over bølgen den blå og så svinge sig op op i the wild blue yonder. Brændstofsystemet er dejligt nemt at have med at gøre. Der er fire tanke i vingerne og en ON/OFF vælger i kabinen. Ydertankenes brændstof pumpes ind i indertankene ved hjælp af en elektrisk pumpe i hver vinge. Da de inderste tanke ligger lige op til kabinen, kan man på de mekaniske målere se direkte, hvor meget brændstof, der er i dem. Udsigten fra kabinen er ekseptionelt god for et højvinget fly gennem de store ruder næsten hele vejen rundt og i taget. Normalt er der 600 x 6 dæk på hovedhjulene og et 500 x 6 næsehjul, som svinger frit, så man skal styre på jorden under taxi ved hjælp af sideror og bremser på. Vil man flyve med halehjul, skal hovedunderstelsbenene flyttes fremad til de andre monteringsrør, som også findes i kabinens stålrørsstel. En passende motor til Sportsman er en Lycoming O-360 på 180 HK, og man kan rigtigt udnytte kræfterne i denne motor med en Hartzell constant speed propel, der sikrer gode take off- (i luften på 120 meter) og climb værdier samt en fornem cruise-hastighed. Med 15 grader flap roteres efter en formidabel accelleration ved 45 knob, flaps trækkes ind ved 65, og man stiger med 85. Det giver en stigning på ca ft/ min. Med 25 tommers manifoldtryk og 2500 RPM holder Sportsman 140 Kt. på cruise (og bruger ca.13 gallons/time). Vil man flyve mere økonomisk, kan en reduktion til 130 knob bringe forbruget ned på knap 10 gallons i timen (en gallon = 3,8 liter). Med fulde flaps flyver man snildt rundt med så lidt som 50 knob og med fuld kontrol på rorerne. Prøver man et stall med motor og flaps, kommer næsen meget højt op, men flyet har ingen tendens til at tabe en vinge i et stall, endsige til at ville gå i spind. En af de sjove ting, jeg så under mit besøg hos Glasair sidste november, var de kolossale bush wheels, som Ted Setzer og de andre havde prøvet på Sportsman en. Det er nogle gevaldige 31 tommers ballondæk med kun 10 psi lufttryk (de kan anvendes med helt ned til 4 psi). På en af turene fik Ted lov til at lande på en modelflyveplads mod at love at reparere græsoverfladen, hvis denne fik skader. De store lavtrykshjul bøjede knap nok græsstråene, så alle var glade. Sportsman flyver fint med pontoner, og har man mulighed for at flyve, hvor der er søer til rådighed, giver det en helt fantastisk fornemmelse. Men det er vist ikke lige noget i Danmark, hvor det vil være så godt som umuligt at få tilladelse til at lande og starte på søerne. Skulle du selv få lyst til at bygge en Sportsman, så vil det, ifølge min egen erfaring med Glastar tage ca. fem år med et almindeligt byggesæt og med almindelig tid til rådighed. Vil du bygge hurtigt, så kan byggesættet fås i jump-start version. Dette halverer byggetiden i forhold til at bygge med det ordinære byggesæt. Og skulle du have endnu mere travlt med at blive færdig - ja, så tilbyder fabrikken et tre ugers ophold med kyndig hjælp til at få tingesten næsten færdiggjort. Da jeg var derovre på fabrikken, var de første byggere i gang, og den første næsten færdige selvbygger - Sportsman kunne kort tid efter rulle ud (se billedet). Et standard byggesæt plus en brugt motor vil koste ca. $55.000, og så er der vel ingen øvre grænse, hvis man vil poste alt det dyre udstyr i, som efterhånden fås til general aviation fly. 14 Oscar Yankee

15 På 3 uger nåede en amerikansk bygger, David Cotting, SÅ langt med et jump-start version og hjælp fra fabrikkens eksperter Kun fire måneder efter, at David Codding påbegyndte sin Sportsman i Glasair Aviation s Customer Assembly Center, var den i luften på sin jomfruflyvning. David startede med et Fast build byggesæt og arbejdede sammen med specialister fra fabrikken i tre uger (fem arbejdsdage i hver) og fragtede så på en trailer flyet hjem til Santa Rosa i Californien, hvor han gik i gang med at installere instrumentpanel, sæder og de sidste forbindelser i motorrummet. Han fik også flyet malet, hvorefter FAA sagde OK for flyvning og skrev under på de nødvendige papirer. Så tog David ud at flyve og sagde bagefter: Det er utroligt, at nogen kan bygge et så fint fly som denne Sportsman på fire måneder og få den i luften men det gjorde jeg altså! IMPONERENDE er min kommentar, og jeg kan heller ikke lade være med at beundre den hurtige arbejdsgang hos FAA med at få papirerne i orden. DELTAVINGER OG STRAKES Kikker man godt efter, vil man se, at New Glasairs to højvingede fly, Glastar og Sportsman, ovenpå hver af vingernes forkanter har monteret to små trekantformede hjælpevinger tæt ved kroppen og foran balanceklappen. Hvad skal disse nu gøre godt for? I 1995 blev den nyudviklede Stoddard-Hamilton Glastar underkastet et udførlige testprogram. Det var specialisterne fra Aeronautical Testing Service, Inc. (ATS), der stod for det, og de lastede mod slutningen af programmet endnu engang Glastar ens bagagerum fuldt af kompliceret måleudstyr for at fuldføre den sidste testfase. Det drejede sig om at definere Center of Gravity (CG) envelope samt referencehastigheder til brug for Pilots Operating Handbook. På baggrund af disse prøver foreslog testholdet, at der blev lavet et par modifikationer for at gøre flyets i forvejen fine flyveegenskaber ved lav hastighed endnu bedre. Da disse ændringer var udført, afsløredes der helt fantastiske forbedringer i forhold til den oprindelige prototype, og deltavinger og strakes blev derfor blev indført som standard i byggesættene. Disse modifikationer forbedrer egenskaberne ved power-on stall med stor indvaldsvinkel. En af lederne på fabrikken udtrykker sig således: Glastar en havde i forvejen vist sig at være et forbavsende stabilt og tilgivende fly, men vi ville se, om vi kunne gøre den endnu bedre. Kunne vi tilbyde et fly, som fuldt lastet og ved bageste CG begrænsning stadigvæk kunne bibeholde positiv roll-kontrol hele vejen gennem et power-on stall med styrepinden helt tilbage? Med ATS ekspert-hjælp blev svaret JA. Den første modifikation er installationen af to delta vinger på forkanten af hver vinge. Disse hjælpevinger, der virker nogenlunde som de stall fences, man kan se på nogle jetflys vinger (Caravelle m.v.), kontrollerer et stalls udbredelse over vingen og får derved vingen til at opføre sig, som om den havde et mindre aspect-ratio (sideforhold). Almindeligvis vil low-aspect-ratio vinger stalle mindre voldsomt, og de er mindre udsat for at tabe en vinge end de vinger, der har et stort aspect-ratio. Disse delta-vinger eliminerer roll-off i alle stall konfigurationer, uden at det går ud over nogen af de fordele, der er forbundet med Glastar s/ Sportsman s lange smalle vinger. Den anden modifikation består af såkaldte Strakes, der ses som en forlængelse af den inderste del af haleplanets forkant langs flykroppen. De virker ligesom dem, man finder på F-16 og F-18 jagerflyenes vinger. De forhindrer effektivt, at haleplanet på Glastar/Sportsman staller, hvilket også giver et pitching moment, hvilket hjælper til, at flyets næse sænkes under et stall, uanset hvad piloten så gør med sit højderor. Resultatet? Blidere og mere sikre stalls med flyet lastet helt til bageste CG. Ifølge ATS-chefen Poul Robertsons udtalelser dengang i 1995, overstiger den særdeles gennemprøvede Glastar (og dermed også den deraf videreudviklede og noget større Sportsman, Red.) FAR Part 23 kravene med hensyn til stall-egenskaber. Ovenstående er uddrag af en artikel i Stoddard-Hamilton News, ultimo 1995 (Stoddard-Hamilton er senere overtaget afglasair Aviation). Oscar Yankee

16 Jorden rundt med Steve Fossett i Virgin Atlantic Global Flyer på 67 timer, 1 minut og 46 sekunder tekst - Thorbjørn Brunander Sund fotos - (c)virgin Atlantic VIRGIN ATLANTIC GLOBALFLYER fakta Design - Burt Rutan, Scaled Composites, Mojave Kaldesignal - Virgin Global 101 Flyve-kode - VS101 Pilot - Steve Fossett (Richard Branson - reserve) Længde - 12 m Højde - 3,5 m Takeoff-vægt - max. 10 tons Tomvægt - 1,6 tons Vingefang - 35 m Vingeareal - 37 m2 Brændstof - 17 tanke Rækkevidde - mindst jorden rundt Hastighed - > 250 knob (440 km/t) Motor - Williams FJ44-3 ATW, 2300 lbs thrust Cockpit - 2,35 m lang trykkabine stort nok til én liggende pilot plus mad, vand og personligt udstyr Gear - optrækkeligt trehjulsunderstel (næsehjul) Styregrejer - alle flight controls er mekaniske (med kabler, skub-træk rør og bellcranks. Flyets ror er fuldt reversible. 16 Oscar Yankee

17 Om flyet Global Flyer er et en-motoret turbofan fly designet med det ene formål at foretage en nonstop jordomflyvning med én pilot og uden passagerer. Voyager-flyet, som bragte Dick Rutan og Jeanna Yeager på en lignende mission, kan godt betragtes som Global Flyers storesøster, men den teknologiske udvikling og nye ideer i det Rutanske designværksted gør den unik. Aerodynamikken er nøglen til forståelsen af dette fly. Dets konstruktion er optimeret til stor rækkevidde og formidabel brændstoføkonomi. For at opnå de givne resultater er der anvendt ekstremt avanceret computer teknologi, som kan forudsige flyets reaktioner under forskellige flyvemæssige forhold. Det er aero-dynamisk så veldesignet, at eneste praktiske måde at få det bragt til landing er ved brug af bremsefaldskærme. Global Flyer er en såkaldt triamarankonstruktion med to udvendige booms, der indeholder det optrækkelige understel og 5454 pund brændstof. Materialerne anvendt til konstruktionen er primært grafit og epoxy. Stive kulfibre bærer vingerne, og overfladen består af en blanding af grafit-epoxy og Aramid honeycomb. Flyet har ikke noget afisningsudstyr og vil være følsomt overfor turbulens under første del af flyvningen, hvor det er tungt og derfor ligger på grænsen af dets strukturelle ydeevne. Vejret er derfor en vigtig faktor for valg af startsted og tidspunkt. Piloten, Steve Fosset, sidder i en trykkabine med et konstant tryk svarende til fods højde, selvom flyets tophøjde bliver fod. Cockpittet er placeret lige bag næsehjulsbrønden, nedenunder motoren og lige foran hovedbrændstoftanken. Tidligt i projektfasen var man bekymret for støjniveauet i kabinen pga. nærheden til motoren, men disse problemer blev løst. Cockpittet er blot 2,1 meter langt. Det er udstyret med et tilbagelænet kulfibersæde. For at opnå tilstrækkeligt overblik under start og landing, må Steve sidde på puder Global Flyer er udstyret med 13 brændstof-tanke, og 83 % af startvægten udgøres af brændstof, hvilket formodentlig også er en verdensrekord. Det kræver konstant overvågning at opretholde balance og stabilitet i flyet, når brændstoffet skal flyttes rundt mellem de forskellige tanke. Der anvendes specialbrændstof med et meget lavere frysepunkt end normal aviation fuel. Bag piloten sidder en Williams turbofan jetmotor. Global Flyers FJ44 motor er fremstillet af Williams International - et privat firma, som designer, udvikler og producerer små jetmotorer til mindre business jets (fx Cessna Citation og Raytheon Premier). FJ44 er en simpel two-spool turbofan, der er let at vedligeholde, operere og er driftssikker. Flere end 2000 serieproducerede eksemplarer har logget over 2 millioner timer. Motorens avancerede aerodynamiske design gør den specielt velegnet til at yde en fremragende brændstoføkonomi i store højder. Baggrunden for Global Flyer Global Flyer er en fantastisk flykonstruktion, som flytter grænserne for flyteknologi og design. I princippet er det en flyvende brændstoftank med plads til en pilot det mest ekstreme forhold mellem brændstofvægt og tomvægt i flyhistorien. I virkeligheden er det verdens mest effektive jetfly, som er i stand til at flyve 75 % længere end den hidtidige distancerekord for jetfly. At flyve solo jorden ryndt i et jetfly uden mellemlandinger og optankninger er én af de sidste store flyrekorder, som kan brydes indenfor rammerne af Jordens atmosfære. Burt Rutans originale design til Global Flyer blev først skitseret i august 1999 og har ændret sig en del siden da. Det oprindelige koncept indeholdt en skubbende turbo-propmotor og en turboladet motor med propel foran. Senere blev der økonomisk mulighed for at basere konstruktionen på en jetmotor. Flyet blev første gang vist frem for offentlig-heden ved Scaled Composites produk-tionsanlæg i Mojave ørkenen i Californien gennem mere end 50 år hjemsted for talrige flyrekorder. Alle kunne her forvisse sig om, at projektmagernes ambitioner havde været store. Knapt så indlysende var, at man her stod med den camouflerede prototype på en ny generation af brændstofeffektive kommercielle fly. Richard Branson fangede øjeblikkets stor-hed ved at kommentere: På et tidspunkt, hvor British Airways pensionerer den største bedrift i flyvningens historie, Concorden, er det passende, at Virgin Atlantic afslører et fly, som vil udføre den første store flyvebedrift i det nye århun-drede. Den første solo nonstop flyvning er en stor bedrift. Drømmen om at flyve jorden rundt har altid været stået i et romantisk og gloriøst skær. Jeg håber at få en plads i flyhistorien side om side med Wiley Post, som var den første soloflyver jorden rundt. I juli 1933 gjorde Post samme tur med 11 optankninger og på under 8 døgn. Jeg vil gøre det uden mellemlandinger og på mindre end 80 timer med en slet skjult parallel til Jules Vernes science fiction. Fra Cayley til Global Flyer For at sætte Global Flyer i det rette flyteknologiske perspektiv, skruer vi tiden tilbage til en af Englands oversete flypionerer, Sir George Cayley, der konstru-erede verdens første flyvende eksemplar af et fartøj tungere end luften. Med følgende konklusion gjorde Cayley sig til en af aeronautikkens sande pionerer: Jeg er tilbøjelig til at tro, at jo mere konkav en vinge er, jo mere opdrift giver den. Til langsom flyvning er en lang, tynd vinge påkrævet til hurtige flyvninger fordres en kort, bred vinge. Cayley producerede en lang række svæveplaner af skiftende størrelse og konstruktion. I 1853 havde han bevist, at hans seneste plan kunne bære et dyr og flyve forsvarligt, og dermed overbeviste han i juli samme år sin kusk om, at den også kunne transportere en person. Fra en bakke på Brompton Estate blev flyet trukket i luften af en gruppe landarbejdere og fløj 130 meter over Brompton Dale og gennemførte en sikker landing på engen på den anden side. Dette er den tidligste registrerede flyvning i et fly tungere end luften. I 150-året for denne bedrift sad den engelske forretningsmand og flyver, Oscar Yankee

18 Richard Branson, på kuskens plads i en replika, som flyentusiaster havde bygget på 5 måneder. Byggeriet var foregået på grundlag af blot to tegninger fra et gammelt mekanisk tidsskrift. De mere moderne materialer gør replikaen i stand til at klare et mindre styrt uden at skade piloten. Men alle testflyvninger er forløbet planmæssigt den længste af en varighed på 25 sekunder. Det historiske net strammer sig om Cayley-replikaen, da flyvningerne foretages i samme lufthavn Salina Airport -, hvorfra Global Flyer sendes af sted på sin jordomflyvning. Testpilot Jon Karkow fortæller En flyvedag begynder med pre-flight briefing, hvor vedligeholdelsesprogram, vejr, luftrummets tilstand og betingelserne i lufthavnen vurderes. Af et fly, som vejer 3300 pund i tomvægt er det STORT. Dets vingefang på 35 meter er næsten det samme som på en Airbus A-320 eller en Boeing Det må derfor flyttes sidelæns ud og ind af hangaren, hvilket muliggøres af, at hjulene kan drejes til alle positioner. Alligevel kræver det et meget veltrænet og synkront fungerende ground-crew at få et tanket fly bakset ud og ind. Derefter låses understellet i fremad-position, og vi er klar til walk-around check. Der er ikke så mange ting at holde styr på. Dog kræver faldskærmene, der anvendes under nedstigning og landing, en del opmærksomhed. De anvendes kun én gang uden mekaniker-eftersyn, så de må ikke bruges i utide. At klemme sig ned i cockpittet kræver en speciel teknik. Indgangslugen sidder på flyets venstre side og er meget smal. Pilotens faldskærm anbringes først i det halvvejs liggende sæde. Man sætter sig på en specialdesignet pude, som under start og landing hæver piloten så højt op, at han kan kigge ud gennem den lille bobleformede glaskuppel. Kuplen er ikke stor nok til, at piloten kan bære en traditionel hård militærhjelm. I stedet anvendes en gammeldags stofhjelm, iltmaske og flyverbriller. Hovedsættet er erstattet af ørekapsler alt sammen for at spare højde. Flyet styres med et joystick til højre i cockpittet. Joysticket er desuden forsynet med en fjederbelastet trimknap. Rorene styres med almindelige fodpedaler. Gashåndtaget sidder til venstre. Global Flyer har hverken flaps, slats, speed brakes eller spoilere. Williams FJ44 jetmotoren startes ved at dreje på det elektriske starthåndtag, slå tændingen til, køre gashåndtaget frem til tomgang og holde et vågent øje med omdrejnings- og temperaturmåler. Der er elektronisk indsprøjtningskontrol, så piloten kan vælge mellem ground idle eller flight idle. Et af flyets kendetegn er, at det svæver utrolig godt så godt, at det ved nær tomvægt med understellet oppe og motoren i tomgang ikke synker frivilligt. Understellet må fældes ud, faldskærmene udløses og ground idle vælges for at opnå den normale 3 graders glidevinkel. Støjen i kabinen var voldsom under de første motortests. Siden er der installeret omfattende lydisolering, så støjniveauet nu er acceptabelt. På jorden styres GlobalFlyer med differentielle hydrauliske skivebremser, som påvirkes af fodpedalerne. Flyet er ganske let at styre ved tomvægt, mens det fuldtlastet er præget af tydelig inerti. Kabinedøren fastgøres som noget af det GLOBAL FLYERs rute United States: Salina KS Chicago IL Northbrook IL Canada: North Bay Stephenville (Newfoundland) Madeira Islands: Porto Santo Morocco: Casablanca Fez Algeria Libya Egpyt: Luxor Saudi Arabia: Gassim Bahrain Sharjah Pakistan India: Bhopal Kolkata (Calcutta) Bangladesh Chittagong Myanmar China: Kunming Wuhan Shanghai Japan: Nagasaki (North of) Honolulu United States of America Santa Catalina CA Peach Springs AZ Tuba City AZ Alamosa CO Garden City KS Salina KS 18 Oscar Yankee

19 sidste inden start. Den indeholder en ventilationsluge, som kan anvendes, når kabinen ikke er under tryk. Efter instrument-check gives der fuld gas ned ad banen. Accelerationen er kontant, og i let tilstand letter fartøjet selv ved flyvefart ca. 100 knob. Understellet trækkes op ved hjælp af trykluft (og sættes ud blot ved hjælp af tyngdekraften) uden at ændre flyets trimning. Straks efter accelereres til 130 knob. Opbygning af kabinetryk til 9 psi (0,55 bar) kan påbegyndes i fods højde. Dørens ventilationsluge fjernes, og motorens bleed air ledes ind i kabinen. Piloten styrer selv denne luftstrøm såvel som lufttemperaturen. GlobalFlyer opfører sig forbløffende forudsigeligt. Styringen om tværaksen (pitch) er let og følsom. Om højaksen er den let og kraftig, selvom yaw -inertien er stor. Krængning kræver ret stor kraft, og det føles flyet føles her noget slasket på grund af den høje rulningsinerti og dæmpning. Rulning foregår i et adstadigt tempo. Adverse yaw (yaw modsat rullet p.g.a. luftmodstand fra balanceklapperne) er moderat noget ligesom hos ældre svævefly men dette korrigres let med sideroret. Dihedral (vingernes V-form), rul forårsaget af yaw er positiv, men svag ved lave vægte. Effektiv dihedral vil øges ved højere vægt på grund af den kraftigere opadbøjning af vingerne. Haleplanerne ser små ud, men de er monteret langt bagude, hvilket resulterer i god pitch and yaw stabilitet. Udsigten fra glaskuplen er god fremad og opad men mere end 30 grader under horisonten kan man ikke se. Når Steve Fossett begiver sig ud på sin jordomflyvning, medfører Global Flyer mere end 8 tons brændstof. At have så meget brændstof tanket og også sikre, at det under flyvningen når frem til motoren er en ganske kompliceret sag. Den ekstremt lave temperatur i fods højde vil få almindeligt jet-brændstof til at fryse eller blive klumpet og dermed blokere den vitale brændstofforsyning. Williams-motoren er modificeret til at kunne anvende en ældre brændstoftype med en 50/50-blanding af benzin og kerosene, der har et lavere frysepunkt. ¾ inde i flyvningen påbegyndes tømning af vingetankene. Da 1200 kg fuel på mystisk vis er forsvundet under de første 3½ times flyvning, er det vitalt, at hele indholdet af vingetankene når frem til hovedtanken. Hvis fuel-forsyningen svigter undervejs, er Steve Fossetts eneste chance at sætte sin lid til flyets formidable 37:1 glidetal, som fra tophøjde giver en glideafstand på over 300 km. Steve s største bekymring undervejs er den store forskel i håndtering af flyet, der stammer fra forskellen i start- og landingsvægt. Under landing er 75 % af startvægten borte, men til alt held opfører flyet sig glimrende også ved lav vægt. At manøvrere ind til landing er forholdsvis nemt, hvis faldskærmene fungerer. Nedstigningsvinklen svarer til et privatflys. Landingen foretages ved 1,2 gange stallhastigheden for den på-gældende vægt. Ved meget lav fart har halebommen en tendens til at røre jorden først. Taxifarten holdes oppe for ikke at slide unødigt på faldskærmene. - Og så er det tid til at sætte fartøjet tilbage i hangaren og holde debriefing. Last update : KZ & Vs tidl. formand, Erik Krogh Rasmussen, har netop ringet og fortalt, at han for nylig har været weekendvært på Langeland for Global Flyers testpilot Jon Karkow. Karkows bedstefar var dansker, så vi har sandelig også en lille andel i verdensrekorden. Jon havde medbragt en mængde billed-cd er fra arbejdet med Global Flyer, og vi kan roligt gætte på, at det har været en spændende oplevelse... Om styring og kommunikation Mission Control Center i Salina er flyvningens højteknologiske knudepunkt. 27 computere på et 3 megabit netværk kan sende skærmbilleder til 37 monitorer, 42" plasmaskærme og videoprojektorer. 66 telefonnumre bidrager til den livsvigtige kommunikation. Alt er tilsluttet en nød- Oscar Yankee

20 20 Oscar Yankee

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Trofast til det sidste, næsten

Trofast til det sidste, næsten 1 2 3 Trofast til det sidste, næsten Så er den lille bil væk, lidt vemodigt men min almindelige Peugeot klarer jo turene som den gjorde før jeg fik den lille. Jeg havde på intet tidspunkt problemer med

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

ASCA London 2006. Er det Henriks dagbog, der er fundet?? Fredag den 10.03.2006

ASCA London 2006. Er det Henriks dagbog, der er fundet?? Fredag den 10.03.2006 ASCA London 2006 Er det Henriks dagbog, der er fundet?? Fredag den 10.03.2006 Jubii, i dag skal jeg til London for at løbe ASCA cross. Jeg har lavet en aftale med Verner om, at vi tager en tidlig flyver

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Støj er noget møg. Også i bilen. Alle hader støj. Undtagen når den kaldes musik. F.eks tonerne fra en muskelsvulmende motor. Af Hans Uffe Christensen, 26. januar

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere