Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC Produkt-nr Instruktions-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC 6457. Produkt-nr. 6457.0. Instruktions-nr. 635 905."

Transkript

1 Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC 6457 Produkt-nr Instruktions-nr AA WT07

2

3 Kære kunde Tillykke med Deres nye SANIVA/Schulthess tørretumbler. Deres nye tørretumbler er et resultat af mange års udviklingsarbejde. De højeste kvalitetskrav både med hensyn til udvikling og fremstilling garanterer en lang levetid. Tumblerens koncept opfylder alle nuværende og fremtidige krav til behandling af vasketøj. Med denne tumbler får De et stort og individuelt programvalg. Dens meget økonomiske energiforbrug og korte tørretider sikrer, at tumbleren er meget økonomisk i drift. Gennemlæs venligst brugsvejledningen omhyggeligt for fuldt ud at kunne udnytte alle muligheder og fordele af Deres nye tørretumbler. Bemærk desuden sikkerhedsanvisningerne på side 6 samt det vedlagte garanti- og kundeservicehæfte. Vi håber, at De bliver tilfreds med Deres nye SANIVA/Schulthess tørretumbler. Med venlig hilsen SANIVA Vaskerimaskiner A/S

4 4

5 Grundindstillinger u Tørringsgrad 15 u Anti-krøl 15 u Indstilling af ur 15 u Sprog 15 u Udvidede grundindstillinger 15 w Børnesikring 15 D ANSK Indholdsfortegnelse Bemærk u Bortskaffelsesråd 6 w Den nye maskines emballage 6 w Gamle maskiner 6 u Sikkerhedsanvisninger og advarsler 6 u Miljøbeskyttelse og spareråd 6 Deres nye tørretumbler u Beskrivelse af maskinen 7 u Råd og tips 8 w Sortering af vasketøj 8 w Tørretips 8 Ibrugtagning Tørring u Forberedelse 8 u Åbning af dør 8 u Ifyldning af vasketøj 8 u Lukning af dør 8 u Programoversigt 9/10 u Tørring 11 w Tørreprogrammer 11 w Ekspres-program 11 w Mix-program 11 w Tidsprogrammer 11 w Specialprogrammer 11 w Valg af ekstra funktioner 11 w Start af program 11 w Programforløb/ programstatus 11 w Ændring af program 12 w Afbrydelse af program 12 w Ifyldning af ekstra tøj 12 w Program slut 12 w Udtagning af vasketøj 12 w Slukning af maskine 12 u Ekstra funktioner 12 w Strygefrit 12 w Programmering af starttid 12 w Skånetørring 12 w Skånetørring ekstra 12 w Ilgang 12 Kontantkort Fejl w Nedsat strømforsyning 15 w LCD-lysstyrke/kontrast 15 w Alarmtone-lydstyrke 16 w Standby-funktion 16 w Optisk interface 16 w Sprog 16 u Indsættelse af kontantkort 16 u Udtagning af kontantkort 16 u Valg af tørreprogram 16 u Tekst i display under programforløb 16 u Program slut 16 u Genpostering 16 u Overførsel af restbeløb 16 u Små fejl, De selv kan udbedre 17 u Fejlmeddelelser 17/18 Kundeservice u Produkt- og maskin-nr. 18 Vedligeholdelse/Pleje/Rensning u Rensning af maskine 13 w Rensning af filter 13 w Rensning af luftkøler 13/14 w Rensning af fugtighedssensor 14 w Tømning af maskine v. frostbeskyttelse14 w eller før transport

6 6 Bortskaffelsesråd Emballage fra den nye maskine Sørg for korrekt bortskaffelse af emballagen. Emballage er ikke legetøj. Via behandling og genanvendelse spares der råmaterialer samt affaldsmængden reduceres. Emballagen kan returneres til forhandleren eller leverandøren. Alle anvendte emballagematerialer er nedbrydelige i miljøet og kan genbruges. 80% til 100% af kartonen er genbrugspapir. Træmaterialer er ikke behandlet med kemikalier Plastikovertrækket er lavet af polyethylen (PE), sikkerhedstapen af polypropylen (PP). Disse materialer er rene kulbrinteforbindelser og kan genanvendes. Gamle maskiner Udtjente maskiner bør gøres ubrugelige: Efter at stikket er trukket ud, eller den elektriske forbindelse er afbrudt af en elektriker, gennemskæres el-kablerne og fjernes. Dørlåsen ødelægges eller fjernes, således at legende børn ikke kan lukke sig selv inde og udsættes for livsfare. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt skal indleveres på et opsamlingssted til genbrug af elektroniske apparater. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter De miljøet og Deres medmenneskers sundhed. Miljø og sundhed bringes i fare ved ukorrekt bortskaffelse. Den gamle maskine indeholder værdifulde materialer, som kan genbruges. Adresser på opsamlingssteder eller genbrugsstationer fås hos de lokale kommunale myndigheder eller dér, hvor De har købt maskinen. Hvad gør vi med den gamle maskine? Afleveres overalt, hvor der sælges nye maskiner eller på kommunale opsamlingssteder. Spørg Deres leverandør eller Deres kommune. Maskinen installeres i henhold til installationsinstruktionerne. En maskine med tydelig skade må ikke installeres. I tvivlstilfælde kontaktes kundeservice eller leverandør. Bemærk venligst ved tørring: Børn bør ikke være i nærheden af maskinen uden opsyn. Husdyr skal holdes væk fra maskinen. Maskinen må kun benyttes til tørring af tekstiler. Bemærk venligst efter tørring: Undlad at række ind i den roterende tromle. Beskyttelse af maskinen: Undlad at kravle op på maskinen. Undlad at sidde på, læne eller hvile Dem på lugen (maskinen kan tippe!). Bemærk ved transport af maskinen: Forsigtig ved transport af maskinen! (Risiko for at komme til skade!) Løft ikke maskinen i de fremskudte dele! Miljøbeskyttelse og sparetips Således sparer De strøm, tid og penge: u Den billigste og mest miljøvenlige brug af tumbleren opnås ved at ifylde den maksimale tøjmængde. u Den maksimale tøjmængde bør ikke overskrides (se programoversigt side 9/10 ). u Tøjet centrifugeres grundigt enten i vaskemaskine eller centrifuge, før det tørres. Jo højere centrifugeringshastighed, jo kortere tørretid og jo lavere el-forbrug. u Strygefrit tøj bør også centrifugeres. u Sørg for, at rummet er godt ventileret under tørring (åbn et vindue eller en dør). u Filter renses efter hver tørring. Sikkerhedsråd og advarsler Denne maskine opfylder de gældende sikkerhedsregler for elektriske apparater. Bemærk venligst før ibrugtagning: Gennemlæs omhyggeligt det vedlagte trykte materiale, før De tager Deres tørretumbler i brug. Her vil De finde vigtige informationer vedørende maskinens installation, brug og sikkerhed. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Ukorrekte reparationer kan forårsage betydelig materiel skade samt udgøre en fare for brugeren. Det trykte materiale bør opbevares på et sikkert sted til brug for andre brugere og kommende ejere.

7 7 Beskrivelse af maskinen Betjeningspanel og display Programmer 1 Specialprogrammer 2 Tidstørring 3 Strygetørt 4 Let tørt 5 Skabstørt 6 Ekstra tørt 11 Blandet vasketøj 12 Ekspres Meddelelser 16 Meddelelser i display Interfaces 17 SCS-Schulthess Control System (PC-interface til kundeservice) 18 Sprække til kontantkort (Option) Ekstra funktioner 7 Skånetørring ekstra 8 Skånetørring 9 Forprogrammering af starttid 10 Strygefri 13 Programstart 14 Åbning af dør 15 Ilgang Betjeningspanel og display Filter Ifyldningsluge Vedligeholdelsesklap Kølegitter

8 8 Vaskeanvisninger Sortering af vasketøj Læg godt mærke til tørresymbolerne i tøjet. Tørring med normal temperatur. Tørring med lavere temperatur. Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tumbleren: l Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner etc.): Tøjet krøller! l Dryptørt vasketøj: Spild af energi! l Uld eller tekstiler med uld (undtagen med specialprogrammet «Uld finish»): Risiko for, at tøjet krøller u For at opnå et ensartet tørreresultat, bør tøjet sorteres efter stoftype og det ønskede tørreresultat. Den maksimale ifyldningsmængde må ikke overskrides, da overfyldning resulterer i et dårligt tørreresultat samt at tøjet krøller. Tips til tørring u Luk lynlåse, hægter og tryklåse. Dyne- og pudebetræk knappes. Løse bælter etc. bindes sammen. u Strygefrit tøj bør tages ud af maskinen i let fugtig tilstand (vælg tørreprogram «Lettørt») og lad det tørre færdigt i luften. Ved overtørring kan tøjet krølle. u Tøj, som efter tørring af forskellig slags stof endnu er fugtigt, kan eftertørres i tidsprogrammet. u Strikkede ting samt undertøj kan krympe noget. Brug aldrig programmet «Ekstratørt» til disse tekstiler. Ibrugtagning Maskinen installeres i henhold til installationsvejledningen. Før maskinen tages i brug, bør tromlen tørres med en fugtig klud. Forberedelse Følgende bør kontrolleres: u Fnugfilter er isat. (Se vedligeholdelse/pleje/ - Rengøring, side 13) u Stikket er sat i eller vægkontakt tændt. Maskinen er klar til brug, når alle kontrollamper lyser eller er gået over på standby. Hvis en kontrollampe lyser konstant, gøres følgende: u Tryk på ilgangsknap til program slut, indtil kontrollampen lyser. Vent til kontrollampen blinker og tryk på «Åbn» (udtag evt. tøj). Åbning af dør u Tryk på tasten «Åbn». l Døren springer op. u Bemærk: Døren springer kun op, hvis hovedkontakten er tændt. Skulle der ikke være nogen strøm, før døren åbnes, kan døren åbnes manuelt med et kort tryk på ydersiden af døren i højde med dørlåsen. l Tromlebelysning tændes, når døren åbnes. Ifyldning af vasketøj Før tøjet lægges i tumbleren, bør De sikre Dem, at der ikke er nogen fremmedlegemer eller eventuelt indespærrede dyr i tromlen. Læg kun tøj i tumbleren, der er vasket i vand. Tøj, der er behandlet med antændelige opløsningsmidler, f.eks. med pletfjerner eller rensebenzin, må ikke tørres (eksplosionsfare). Tekstiler, der indeholder skumgummi, neglelakfjerner, hårspray eller lignende, må ikke tørres i tumbleren (brandfare). u Ilæg vasketøjet godt løsnet i tromlen, store og små stykker tøj blandet. Lukning af dør u Luk døren ved at presse den i, indtil De kan høre låsen klikke på plads. u Sørg for, at intet tøj sætter sig fas mellem tumbler og dør, når dør lukkes. Hvis døren ikke er lukket korrekt, forhindrer en sikkerhedskontakt, at maskinen kan starte.

9 9 Programoversigt Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien Pleje- Maks. Tekstiler/tøjtype Programme r Taster til Centrifugeret i Strøm- Ca. tid symbol tøj- Tørreresultat programvalg vaskemaskine forbrug i min. mængde ved omdr./min. ca. kwh Koge- og kulørt tøj af bomuld eller linned 7,5 kg l Sengelinned, duge og håndklæder, u Til tøj, der skal stryges Strygetørt ,6 41 T-Shirts. Polo-bluser, arbejdstøj med et strygejern ,3 51 l T-Shirts, Polo-bluser, kjoler, benklæder, u Til tøj, der ikke skal stryges eller Lettørt ,3 53 arbejdstøj, undertøj som blot skal stryges let over ,8 63 l Frotté, viskestykker og håndklæder, u Til tøj, som ikke skal Skabstørt ,5 57 sengelinned, undertøj, bomuldssokker stryges ,1 66 l Frottébadekåber og -sengetøj u Til særligt tykt tøj eller tøj med flere lag Ekstra tørt ,8 63 Intet undertøj og ingen sokker ,4 74 Strygefrit tøj af syntetiske eller blandingsstoffer samt strygefrit bomuld f.eks. viskose, polyester etc. 3,5 kg l Benklæder, kjoler, nederdele, skjorter u Til tøj, der skal stryges med Strygetørt 800 1,0 27 strygejern 600 1,3 33 l Benklæder, kjoler, nederdele,skjorter,bluser u Til tøj, der ikke skal stryges eller Lettørt 800 1,2 29 korsetter, leggins, sportstøj kun skal stryges let over 600 1,5 35 med højt indhold af syntetiske stoffer l Skjorter, bluser, sportsøj u Til tøj, der ikke skal stryges Skabstørt 800 1,4 33 sengelinned, duge, træningstøj 600 1,6 39 l Anorakker, tæpper u Til særligt tykt tøj eller tøj med flere lag Ekstra tørt 800 1, ,0 51 Specialprogrammer 2,3 kg l Sportstøj u Sports- og fritidstøj Skabstørt 600 1,4 43 Syntetisk tøj og blandingsstoffer Tøjet bliver skabstørt 3,5 kg l Mix u Bomuld og blanddingsstoffer Ekstra tørt 800 2,4 56 Blandet vasketøj Tøjet bliver ekstra tørt 600 2,7 63 l Tidstørring u Til eftertørring af endnu lidt fugtigt Tidstøring Enkelte stykker tøj med tøj Min. lavt fugtighedsindhold Ved temperaturfølsomme tekstiler tryk desuden på tasten «Skånetørring ekstra»! De anførte forbrugsværdier og programvarighed er retningsgivende værdier, som blev opnået under noormale forhold. Svingninger op til 10% er mulige. Ved maskiner med nedsat strømtilførsel, forlænges programtiderne tilsvarende.

10 10 Programoversigt Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien Pleje- Maks. Tekstiler/tøjtype Program Taster til Centrifugeret i Strøm- Tid symbol tøj- Tørreresultat programvalg vaskemaskine forbrug ca. min. mængde ved omdr./min. ca. kwh Specialprogrammer 3,5 kg l Uld, der tåler maskinvask u Tøjet bliver mere låddent, men ikke Uld finish 800 0,1 5 tørt. Udtag tøj direkte efter program Let tørt 1x slut og læg det fladt til tørring på et frottéhåndklæde. 3,5 kg l Jeans u Jeans og bomuldsbenklæder tørres til Jeans 400 1,9 52 «Strygetørt». Det hænges derefter op Strygetørt 2x og tørrer færdigt i luften. 2,3 kg l Skjorter/bluser u Skjorter og bluser tørres til «Stryge- Skjorter/bluser 400 1,3 36 tørt». Programmet mindsker fold- Strygetørt dannelser, skåner tøjet og 3x letter strygningen. 2,3 kg l Outdoor-beklædning u Til tørring af outdoor-beklædning, Outdoor 600 1,9 66 dynejakker etc. Skabstørt 4x 1 Stück l Puder store eller små u Hovedpuder, dynejakker etc. tørres Hovedpuder 600 4,2 150 til «Ekstra tørt». Hovedpuder Tidstørring 5x vendes efter behov efter ca. 120 min min. 7,5 kg l Frotté u Frottéhåndklæder, badehåndklæder etc. Frotté max ,9 63 af bomuld. Skabstørt 6x 7,5 kg l Sengelinned u Lagener, stiklagener, dynebetræk, Sengelinned max ,8 73 hovedpuder etc. af bomuld. Skabstørt 7x Dyne- og pudebetræk bør knappes. Ved temperaturfølsomme tekstiler tryk også på «Skånetørt» eller «Skånetørt ekstra»! De anførte forbrugsværdier samt programvarighed er retningsgivende værdier, som blev opnået under normale forhold. Svigninger op til 10% er mulige. Ved maskiner med nedsat strømtilførsel, forlænges programtiderne tilsvarende.

11 11 Tørring Specialprogrammer Tørreprogrammer Det elektroniske scanneprogram kontrollerer løbende tøjets aktuelle tørringsgrad og afslutter automatisk programmet, når den indstillede tørhedsgrad er opnået. Vælg program til koge- og kulørt vask eller strygefri tekstiler ifølge programoversigten. Med specialprogrammerne kan specielle tekstiler tørres særligt korrekt. Tryk igen på tast, til det ønskede program vises i displayet (se programoversigt side 8). Vælg ekstrafunktioner u Tryk på programknappen. l Kontrollampen for det valgte program lyser. u Til strygefri tekstiler vælges ekstrafunktionen«strygefri». Ekspres-programm: 2,3 kg Tørreprogram til hurtig tørring af syntetisk tøj, f.eks. sportstøj af syntetisk stof eller blandingsstof. Tøjet bliver skabstørt. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser. Mix-program: 3,5 kg På dette program kan der tørres blandet tøj af bomuld og strygefri tekstiler. Tøjet bliver ekstra tørt. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser. Efter valg af program blinker kontrollamperne for de ekstrafunktioner, som kan vælges efter behov. u Tryk på de(n) ønskede funktionsknap(per). (se Ekstrafunktioner side 12). l Kontrollampen(rne) for de(n) valgte funktion(er) lyser. Start program u Tryk på startknappen. l Kontrollampen lyser og programmet starter automatisk. Med aktiv børnesikring: u Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. Programforløb/ Programstatus Tidsprogrammer Tidsprogrammer til tørring af enkelte stykker tøj eller til eftertørring af allerede fortørrede tekstiler med lavt fugtighedsindhold. Den tid, der behøves til tørring afhænger af tøjtype, tøjmængde og tøjets fugtighed. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser og minimum tørretiden på 10 min. vises. u Vælg tørretid ved gentagne tryk på knappen op til 150 min. u Ved de fugtighedsstyrede programmer kontrolleres tøjets fugtighed konstant af et elektronisk scanneprogram. u Den resterende programtid vises. Denne resttid genberegnes flere gange under tørringen. Programmets reelle sluttidspunkt varierer derfor med få minutter. u Ved tidsprogrammer vises resttiden, indtil programmet er slut.

12 12 Ændring af program før programstart u Tryk på den ønskede programknap. l Alle kontrollamper for de ekstrafunktioner, der kan vælges, blinker igen og alle indstillinger er slettet. u Vælg eventuelt ekstrafunktioner. u Start program. Afbrydelse af program u Program afbrydes ved at trykke flere gang på ilgangsknappen, indtil der på display vises «Program slut». Med aktiv børnesikring: u Hold startknappen nede. u Tryk samtidigt på ilgangsknappen. Ilægning af ekstra vasketøj er til enhver tid mulig. u Tryk på knappen til døråbning. l Tromlen bliver stående. u Læg vasketøjet i maskinen. u Luk døren. u Tryk på startknappen. Med aktiv børnesikring: u Hold start- og ilgangsknap nede samtidigt. l Tørreprocessen fortsætter. Program slut Program slut vises med meddelelsen 00:00h, displaymeddelelsen «Program slut» samt en blinkende kontrollampe. l Signal lyder (kun med tændt tonealarmfunktion). u I grundindstillingen er anti-krøl-funktionen tilkoblet. Efter programmet er slut, kører tromlen rundt med korte mellemrum, således at tøjet ikke krøller (i 30 eller 60 minutter). Tøjet bør udtages senest på dette tidspunkt. Udtagning af vasketøj u Tryk på knappen til døråbning. l Lyset tændes i tromlen. u Tøjet tages ud. u Filter renses (side 13). u Luk døren. Ekstra funktioner Ud over de forskellige tørreprogrammer får De også muligheden for at sammensætte Deres eget tørreprogram. Ved at vælge én eller flere ekstrafunktioner kan De indstille programmet til at passe til netop Deres tøj. u De har derudover mulighed for at ændre tumblerens standardindstillinger, således at de opfylder netop Deres behov (se side 14). Strygefrit Til strygefri tekstiler af syntetisk eller blandet stof samt strygefrit bomuld. Forprogrammering af starttid Ved at trykke én eller flere gange på «Valg af starttid» kan start af program udskydes op til 23,5 timer. Dette gør det bl.a. muligt at udnytte de lave nattakster. Både start og afslutning af et program kan tilpasses netop Deres individuelle behov. I displayet vises starttid og det forventede sluttidspunkt. Når De har trykket på startknappen, starter nedtællingen til den indstillede tid. Når den ønskede starttid er nået, starter programmet automatisk. Den aktuelle programvarighed vises. Ændring af indstillet starttid l Den indstillede tid kan afbrydes ved at trykke på ilgangsknappen. Starttid kan derefter indtastes på ny. Bemærk l Ved strømudfald forbliver den aktuelle tid lagret. Der tages ikke hensyn til varigheden af strømudfaldet. Skånetørring Tryk på knappen for skånetørring ved meget temperaturfølsomme tekstiler af kunststof, f.eks. acryl. Temperaturen sænkes og tørretiden forlænges noget. Skånetørring ekstra Ved særligt følsomme tekstiler kan der trykkes på «Skånetørring ekstra». Temperaturen sænkes yderligere. Slukning af maskine u Sluk for strømmen på vægkontakten. Ilgang Programmet kan afkortes eller afbrydes med ilgangsknappen. (Se «Ændring/afbrydelse af program»).

13 13 Vedligeholdelse/Pleje/Rengøring Rengøring af maskinen Før rengørings- og vedligeholdelsesarbejder bør De sikre Dem, at strømforsyningen er slået fra. Maskinen må ikke oversprøjtes med vand. Brug ikke opløsningsmidler! Disse midler kan skade maskindele, udvikle giftige dampe og udgøre en eksplosionsfare! Kabinet samt betjeningsdele må kun rengøres med vand og sæbe med et almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel og opløsningsmidler. Rensning af filter Tøj afgiver fibre ved brug (tøjnug), som frigøres under tørring og samler sig i filtret på indersiden af døren. Derfor skal fnugfiltret renses efter hver tørring. 3.1 Fra tid til anden er det nødvendigt at rense pakningen på indersiden af filterholderen og fjerne de fnug, der har samlet sig inde i filterholderen. Dertil anvendes en støvsuger eller en rengøringspensel. 3.2 Støvsugerrør eller rengøringspensel føres ind i åbningen til fnugfiltret. De fnug, der ligger tilbage, fjernes grundigt. 4. Sæt filtret korrekt på plads igen. 5. Luk døren. Rensning af luftkøler Luftkøleren bør renses efter hver 10. tørring. 1. Tryk på knappen og klappen springer op. 2. De to lukkemekanismer drejes mod hinanden i pilens retning. 3. Træk luftkøleren ud. 1. Tryk på dør-åbner-knappen. 2. Træk filter ud og klap op. 3. Stryg med hånden over filtret og fjern på denne måde fnugget. Det kan dog forekomme, at et ordentligt renset filter kan være stoppet på grund af en fin, usynlig belægning i filtermaskerne. Hold filtret med fladen op ad og hæld noget vand over det. Kan vandet ikke trænge igennem, rens da filtret med en børste under rindende vand..

14 14 4. Luftkøleren renses fuldstændigt under rindende vand, lad vandet dryppe godt af. Tømning af maskine for beskyttelse mod frost eller før transport. Står maskinen i et rum, hvor der er risiko for frost eller skal den transporteres, skal maskinen tømmes helt. 1. Vælg et tilfældigt tørreprogram. 2. Tryk på startknappen. Herefter udpumpes det resterende kondensvand i afløbet. 3. Afbryd programmet efter ca. 5 minutter med ilgangsknappen. 5. Luftkøleren skubbes ind igen. Grebet skal være for neden. Drej lukkemekaniske tilbage igen. 6. Vedligeholdelsesklappen trykkes til foroven til venstre, til den den sidder fast. Rensning af fugtighedssensor Efter længere tids drift kan der dannes fine aflejringer (kalk, skyllemiddel) på fugtighedssensorerne samt foran og på indersiden af tromlen. Ved fugtighedsstyrede programmer kan dette resultere i, at det ønskede tørreresultat ikke opnås. Tør aflejringerne af med en klud.

15 15 Grundindstillinger Maskinen har en grundindstilling fra fabrikken. Disse funktioner kan tilpasses individuelle behov enten ved idriftsættelse eller senere. Grundindstillingerne kan kun ændres, hvis der ikke kører et program. For at ændre en grundindstilling holdes altid først programknappen(rne) nede og derefter trykkes der på ilgangsknappen. De pågældende funktioner vises i displayet. Når programknappen holdes nede og der trykkes flere gange på ilgangsknappen, ændres meddelelsen. Udvidede grundindstillinger u Ved at trykke på disse tre knapper, vises de udvidede grundindstillinger. u Ved gentagent tryk på -knappen vises de mulige indstillinger. u Ved at trykke på -knappen kan indstillingerne ændres. u Ved at trykke på -knappen afsluttes visningen af indstillingerne. Eksempel: Funktion slukket Funktion tændt Børnesikring (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Børnesikringen skal forhindre små børn i at starte, ændre eller slette et program ved et uheld. Start af program med aktiveret børnesikring: Tørringsgrad (fra fabrikken NORMAL) Er tørringsgraden «Højere» valgt, bliver tøjet i de fugttighedsstyrede programmer skabs- og ekstra tørt noget mere tørt. Anti-krøl (fra fabrikken 30MIN) Når funktionen er tændt, begynder antilkrølfasen på maks. 60 minutter i slutningen af programmet. Indstilling af ur (uret er ikke indstillet fra fabrikken) Med knappen kan timerne indstilles og med knappen kan minutterne indstilles. Sprog (fra fabrikken TYSK) Denne indstilling gælder midlertidigt for det valgte program og går efter nogle minutter efter programslut tilbage til udgangspunktet. (Se «Udvidede grundindstillinger/ Sprog») Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. Tast-lagring (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når tast-lagringsfunktionen er tændt, lagres det sidst udførte specialprogram og vises ved næste tryk på -knappen som det første igen på displayet. Ved gentagent tryk kan de følgende programmer vælges. Et hyppigt benyttet specialprogram kan således vælges med et enkelt tryk på en tast. Når funktionen er tændt, vises som det første «Uld Finish»-programmet. Lavere strømtilslutning (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Ved lavere tilslutningsspænding forlænges programtiderne tilsvarende. Off = 400 V 3N ~ 5,9 kw / 10 AT On = 400 V 2N ~ 4,4 kw / 10 AT LCD-lysstyrke (fra fabrikken 150) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Med -knappen kan lysstyrke og skrift ændres på display. LCD-kontrast (fra fabrikken 26) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Med -knappen kan kontrasten på display ændres. Alarmtone-lydstyrke (fra fabrikken LYDSTYRKE 2) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når alarmtonen er tilsluttet, lyder der ved programafslutning et signal med regelmæssige mellemrum. Lydstyrken kan indstilles på tre trin:

16 16 Off Lydstyrke 1 Lydstyrke 2 Lydstyrke 3 Standby-funktion (fra fabrikken ON) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når stand-by-funktionen er tilsluttet, slår styringen over på energi-spare-tilstand, hvis der ikke kører et tørreprogram. Alle display er mørke. Optisk interface (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når det optiske interface (SCS) er tilsluttet, kan kundeservice kommunikere med maskinen via en pc. Sprog (fra fabrikken TYSK) Vælg«Udvidede grundindstillinger»! Vælges med knap og midlertidigt et andet sprog, ændres indstillingen 4 minutter efter program-slut til standby eller efter længere tids stilstand tilbage til det fra fabrikken indstillede sprog. Kontantkort Indsættelse af kontantkort Indsæt kontantkortet med p-symbolet op ad. I displayet vises efter hinanden den «Saldo», det «Ácontobeløb», som er lagret på kortet. Dette fratrækkes samt «Ny saldo» vises. Et eventuelt tilgodehavende modregnes. Er der ikke penge nok på kortet til at vaske, vises «Saldo for lille». Desuden lyder der et signal. Differencen kan udlignes med et andet kontantkort. Udtag kontantkort Vælg tørreprogram og start u Vælg tørreprogram u Vælg ekstrafunktioner u Start program Meddelelser under programforløb Mens tørreprogrammet kører, vises skiftevis programtrin samt restbeløb. Programafslutning Når tørreprogrammet er slut, lagres restbeløbet i maskinen på det pågældende kontantkort. Dette tilgodehavende modregnes ved næste vasketur. Programafslutningen vises ved tidsangivelsen 00:00h samt «Åbn dør». Tilbageførsel af tilgodehavende Tilbageførsel af tilgodehavende på kontantkortet kan med fordel foretages, når vaskedagen er slut. u Indsæt kontantkort. I displayet vises den «Saldo», der er lagret på kortet. u Tilbageførsel ved at trykke på ilgangsknappen. I displayet vises efter hinanden «Tilgodehavende» (som krediteres) samt «Ny saldo». u Udtag kontantkort. Der kan kun foretages tilbageførsel på det kontantkort, hvorfra beløbet oprindeligt blev trukket. Med aktiv børnesikring: Overførsel af restbeløb Er restbeløbet på kontantkortet for lille til at udligne acontobeløbet, meldes dette med et fløjtesignal samt der vises «Saldo for lille». Ved at indsætte et andet kort kan differencen udlignes.

17 17 Fejl Reparationer, ændringer eller indgreb i elektriske maskiner må kun udføres af uddannede fagfolk. Ukorrekte reparationer kan medføre betydelige skader på maskinen samt udsætte brugeren for fare. Ved reparationer må der kun isættes originale reservedele. Små fejl, De selv kan udbedre Maskinen starter ikke efter, at der er trykket på en programknap: u Kontrollér, at der er tændt på vægkontakten og stikket isat. u Kontrollér, om alle sikringer er intakte eller den automatiske sikkerhedsfrakobling er aktiveret. Maskinen starer ikke: u Der er ikke trykket på startknappen. u Starttidspunkt er indstillet. Starter først efter udløb af det indtastede starttidspunkt. Det ønskede tørreresultat blev ikke opnået. u Rens filter. u Tørringsgrad øges. (se side 14) u Fugtighedssensor renses. (se side 13) Tørretiden er for lang. u Rens filter. u Strømudfald (bemærk spærretider). Tøjet bliver ikke tørt ved den højst mulige indstilling. ufor meget tøj i tromle. u Tøj ikke centrifugeret ordentligt. u Rum er ikke tilstrækkeligt ventileret (dør eller vindue åbnes). u Filter stoppet af fnug (filter renses). Tromlebelysning fungerer ikke. u Pære defekt. Af sikkerhedsgrunde må pæren kun udskiftes af fagfolk. Fugtighed i rummet er stærkt stigende. u Rum er ikke tilstrækkeligt ventileret. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dør går ikke op: u Skulle der ikke være nogen strøm, når dør skal åbnes, kan døren åbnes manuelt med et kort tryk på højde med dørlåsen. Fejlmeldinger Ved de følgende fejlmeddelelser kan programmet genstartes ved at trykke på startknappen, efter at fejlen er afhjulpet. «BØRNESIKRING AKTIV» u Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. «LUK DØREN» u Dør trykkes i, til låsen lukker korrekt. «KONDENSVAND FULD» Kondensvandspumpe kører ikke. Kontrollér, om der er et knæk på vandafløbsslangen eller afløbet er stoppet. «KONTROL AF VARMETRIN» u Der lyder et signal og programmet kører videre. Fejlmeldingen «Kontrollér varmetrin» vises på display og bliver stående, indtil programmet er færdigt. Tryk én gang på startknappen og derefter flere gange på ilgangsknappen, indtil meddelelsen «Program slut» vises. u Kontrollér, om alle temperaturkontakter er tændt. Tryk én gang med fingeren på alle 3 runde gummirør (se billede). Er problemet ikke løst efter at have trykket én gang på dem alle, kontakt da kundeservice. Hvis maskinen viser fejl F : u Afbryd programmet med ilgangstasten og vælg et nyt program. Ved gentagen fejlmeddelelse: u Strømtilførsel afbrydes i ca. 1 minut og tilsluttes igen (træk stikket ud eller sluk på vægkontakt). l Maskinen er klar til brug igen, når alle kontrollamper for programmerne blinker. u Vælg et nyt program. Hvis fejlen optræder igen: u Notér fejlmeddelelsen. u Træk stikket ud eller sluk på vægkontakt. u Kontakt kunderservice.

18 18 Fejlmeddelselser (kontantkort) Nedennævnte fejlmeddelelser relaterer til kontantkortet. Forkert kortside u Indsæt kontantkort med p-symbolet op ad. Kort tomt u Benyt opladet kontantkort. Kontantkort ugyldigt u Det anvendte kontantkort er ikke tilladt. Den ansvarlige for vaskeriet underrettes. Isæt kontantkort igen u Vent 5 sekunder, til acontobeløbet er ajourført og den nye saldo på kortet vises. Kundeservice Før De ringer til kundeservice, prøv da. om De eventuelt selv kan afhjælpe fejlen (se «Små fejl, De selv kan udbedre» side 16). Hvis De har brug for rådgivning, også i garantiperioden, skal De betale for montørens arbejdsløn i denne forbindelse. Kan De ikke selv afhjælpe fejlen, træk da stikket ud eller sluk på vægkontakten og ring til kundeservice. Hav venligst produkt- og maskinnummer parat til kundeservice. Disse angivelser står på typeskiltet på indersiden af lugen. Notér her nedenfor numrene på Deres maskine. Produkt-nr. Maskin-nr.

19 F RANÇAIS Sommaire Remarques importantes u Conseils pour la mise au rebut 20 w Emballage de votre nouvelle machine 20 w Machine usagée 20 u Consignes de sécurité et avertissements 20 u Protection de l'environnement et u économies d'énergie 20 Votre nouveau sèche-linge u Description de la machine 21 u Conseils sur le linge 22 w Tri du linge 22 w Conseils pour le séchage 22 Mise en service u Préparation 22 u Ouverture de la porte 22 u Chargement du linge 22 u Fermeture de la porte 22 Séchage u Tableau des programmes 23/24 u Séchage 25 w Programmes séchage 25 w Programme express 25 w Programme mixte 25 w Programmes chronométrés 25 w Programmes spéciaux 25 w Sélection de fonctions additionnelles 25 w Démarrage du programme 25 w Déroulement/Etat du programme 25 w Modification du programme 26 w Interruption du programme 26 w Rajout de linge 26 w Fin du programme 26 w Enlèvement du linge 26 w Mise hors tension de l appareil 26 u Fonctions additionnelles 26 w Linge d'entretien facile 26 w Démarrage différé 26 w Séchage douceur 26 w Séchage extra douceur 26 w Marche rapide 26 Entretien/Maintenance/Nettoyage u Nettoyage de l appareil 27 w Nettoyage du filtre 27 w Nettoyage du refroidisseur d'air 27/28 w Nettoyage du capteur d'humidité 28 w Vidange de l appareil en cas de w danger de gel ou avant le transport 28 Réglages de base u Degré de séchage 29 u Dispositif anti-froissage 29 u Réglage de l'heure 29 u Langue 29 u Réglages de base étendus Cash-Card Pannes w Sécurité enfants 29 w Mémorisation des touches 29 w Puissance raccordée réduite 29 w Luminosité/Contraste de l'affichage LCD w Signal sonore 30 w Fonction Standby 30 w Interface optique 30 w Langue par défaut 30 u Insertion de la Cash-Card 30 u Retrait de la Cash-Card 30 u Sélection du programme de lavage 30 u Affichage pend. le déroulem. du programme30 u Fin du programme 30 u Récupération du solde 30 u Transfert de crédit 30 u Remédier soi-même aux petites pannes 31 u Messages de panne 31/32 Service après-vente u N du produit et de la machine 32 Garantie 32 Inhaltsverzeichnis Deutsch u Siehe Seite 5 Sommario italiano Contents english u Vedere pagina 33

20 20 Conseils pour la mise au rebut Emballage de votre nouvel appareil Débarrassez-vous de l emballage comme il se doit. Les matériaux de l emballage ne sont pas des jouets. Le recyclage de l emballage permet d épargner des matières premières et de réduire les volumes de déchets. L emballage pourra être restitué au commerçant spécialisé ou au fournisseur. Tous les matériaux d emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Le carton est constitué de 80 à 100% de vieux papiers. Les pièces en bois n ont pas été traitées chimiquement. Les feuilles sont en polyéthylène (PE); les banderoles, en polypropylène (PP). Ces matériaux, recyclables, sont exclusivement des composés d hydrocarbures. Anciens appareils Les appareils mis au rebut doivent être rendus inutilisables. Après avoir tiré la fiche réseau, ou fait défaire le bran - chement par l électricien, sectionnez et enlevez le câble de réseau. Détruisez la serrure pour éviter que, en jouant, des enfants s y enferment et mettent leur vie en danger. Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique, mais déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d appareils électriques et électroniques. En participant à l élimination appropriée de ce produit, vous protégez l environnement et la santé d'autrui. L environnement et la santé sont mis en danger par une mauvaise élimination Votre ancien appareil contient des matières précieuses, qu il convient d envoyer au recyclage. Vous trouverez davantage d informations sur le recyclage de ce produit en vous adressant à votre commune, au service d en - lèvement des ordures ou au magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Où déposer les anciens appareils? Dans tous les points de vente de nouveaux appareils, dans les centres de collecte S.EN.S officiels ou auprès des entre prises de récupération S.EN.S officielles. Vous trouverez la liste des centres de collecte SENS sur le site Conseils de sécurité et consignes Cet appareil est conforme aux normes de sécurité des appareils électriques. À observer avant la mise en service! Lisez attentivement les notices jointes avant de mettre en service votre séchoir. Elles contiennent des informations importantes pour l installation, l utilisation et la sécurité de l appareil. Les réparations sont de la compétence exclusive du personnel technique dûment formé. Mal effectuées, elles peuvent entraîner de notables dégâts matériels et de graves dangers pour l utilisateur. Conservez soigneusement les notices, à l intention des autres utilisateurs actuels et futurs. Installez l appareil conformément aux instructions de montage. Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé. En cas de doute, posez la question au service aprèsvente ou au revendeur. À observer lors du séchage: Ne laissez pas d enfants sans surveillance à proximité de l appareil. Éloignez les animaux domestiques de l appareil. N utilisez l appareil qu en milieu domestique, pour sécher des textiles. À observer après la fin du programme: Ne mettez pas la main dans le tambour lorsqu il tourne. À observer pour protéger l appareil: Ne grimpez pas sur l appareil. Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur la porte (danger de basculement!). À observer lors du transport: Attention lors du transport de l appareil! (risque de blessure!) Ne soulevez pas l appareil avec les parties avant! Protection de l environnement et économie d énergie Economie de courant, de temps et d argent u Vous sécherez avec le maximum d économie, et en préservant au mieux l environnement, si vous chargez la machine avec le plus possible de linge. u Ne dépassez cependant pas les quantités maximales indiquées. (V. le tableau des programmes, p. 23/24). u Avant le séchage, débarrassez complètement le linge de son eau par essorage dans une machine à laver automatique ou une essoreuse. Plus la vitesse d essorage sera élevée, plus le temps de séchage sera bref, et moins vous consommerez d électricité. u Essorez également le linge d entretien facile. u Lors du séchage, il faut assurer une bonne aération de la pièce (ouvrez les fenêtres ou la porte). u Nettoyez le filtre après chaque séchage. u Maintenez le filtre à air bien propre. u Ne couvrez et ne collez pas la grille d air de refroi -

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 EC3131AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

400 305-02 FR-GB-DK / SEM

400 305-02 FR-GB-DK / SEM A LIR ATTNTIVMNT AVANT D UTILISR L OÎTIR PLAS RAD ARFULLY FOR USING T ONTROL UNIT LÆS VNLIGST DNN VJLDNING, FØR DU RUGR KONTROLOKSN Réf: 400 05-0 - FR-G-DK / SM Sulky urel P 9 - rue Fabien urel 5 hâteaubourg

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere