Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC Produkt-nr Instruktions-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC 6457. Produkt-nr. 6457.0. Instruktions-nr. 635 905."

Transkript

1 Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC 6457 Produkt-nr Instruktions-nr AA WT07

2

3 Kære kunde Tillykke med Deres nye SANIVA/Schulthess tørretumbler. Deres nye tørretumbler er et resultat af mange års udviklingsarbejde. De højeste kvalitetskrav både med hensyn til udvikling og fremstilling garanterer en lang levetid. Tumblerens koncept opfylder alle nuværende og fremtidige krav til behandling af vasketøj. Med denne tumbler får De et stort og individuelt programvalg. Dens meget økonomiske energiforbrug og korte tørretider sikrer, at tumbleren er meget økonomisk i drift. Gennemlæs venligst brugsvejledningen omhyggeligt for fuldt ud at kunne udnytte alle muligheder og fordele af Deres nye tørretumbler. Bemærk desuden sikkerhedsanvisningerne på side 6 samt det vedlagte garanti- og kundeservicehæfte. Vi håber, at De bliver tilfreds med Deres nye SANIVA/Schulthess tørretumbler. Med venlig hilsen SANIVA Vaskerimaskiner A/S

4 4

5 Grundindstillinger u Tørringsgrad 15 u Anti-krøl 15 u Indstilling af ur 15 u Sprog 15 u Udvidede grundindstillinger 15 w Børnesikring 15 D ANSK Indholdsfortegnelse Bemærk u Bortskaffelsesråd 6 w Den nye maskines emballage 6 w Gamle maskiner 6 u Sikkerhedsanvisninger og advarsler 6 u Miljøbeskyttelse og spareråd 6 Deres nye tørretumbler u Beskrivelse af maskinen 7 u Råd og tips 8 w Sortering af vasketøj 8 w Tørretips 8 Ibrugtagning Tørring u Forberedelse 8 u Åbning af dør 8 u Ifyldning af vasketøj 8 u Lukning af dør 8 u Programoversigt 9/10 u Tørring 11 w Tørreprogrammer 11 w Ekspres-program 11 w Mix-program 11 w Tidsprogrammer 11 w Specialprogrammer 11 w Valg af ekstra funktioner 11 w Start af program 11 w Programforløb/ programstatus 11 w Ændring af program 12 w Afbrydelse af program 12 w Ifyldning af ekstra tøj 12 w Program slut 12 w Udtagning af vasketøj 12 w Slukning af maskine 12 u Ekstra funktioner 12 w Strygefrit 12 w Programmering af starttid 12 w Skånetørring 12 w Skånetørring ekstra 12 w Ilgang 12 Kontantkort Fejl w Nedsat strømforsyning 15 w LCD-lysstyrke/kontrast 15 w Alarmtone-lydstyrke 16 w Standby-funktion 16 w Optisk interface 16 w Sprog 16 u Indsættelse af kontantkort 16 u Udtagning af kontantkort 16 u Valg af tørreprogram 16 u Tekst i display under programforløb 16 u Program slut 16 u Genpostering 16 u Overførsel af restbeløb 16 u Små fejl, De selv kan udbedre 17 u Fejlmeddelelser 17/18 Kundeservice u Produkt- og maskin-nr. 18 Vedligeholdelse/Pleje/Rensning u Rensning af maskine 13 w Rensning af filter 13 w Rensning af luftkøler 13/14 w Rensning af fugtighedssensor 14 w Tømning af maskine v. frostbeskyttelse14 w eller før transport

6 6 Bortskaffelsesråd Emballage fra den nye maskine Sørg for korrekt bortskaffelse af emballagen. Emballage er ikke legetøj. Via behandling og genanvendelse spares der råmaterialer samt affaldsmængden reduceres. Emballagen kan returneres til forhandleren eller leverandøren. Alle anvendte emballagematerialer er nedbrydelige i miljøet og kan genbruges. 80% til 100% af kartonen er genbrugspapir. Træmaterialer er ikke behandlet med kemikalier Plastikovertrækket er lavet af polyethylen (PE), sikkerhedstapen af polypropylen (PP). Disse materialer er rene kulbrinteforbindelser og kan genanvendes. Gamle maskiner Udtjente maskiner bør gøres ubrugelige: Efter at stikket er trukket ud, eller den elektriske forbindelse er afbrudt af en elektriker, gennemskæres el-kablerne og fjernes. Dørlåsen ødelægges eller fjernes, således at legende børn ikke kan lukke sig selv inde og udsættes for livsfare. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt skal indleveres på et opsamlingssted til genbrug af elektroniske apparater. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter De miljøet og Deres medmenneskers sundhed. Miljø og sundhed bringes i fare ved ukorrekt bortskaffelse. Den gamle maskine indeholder værdifulde materialer, som kan genbruges. Adresser på opsamlingssteder eller genbrugsstationer fås hos de lokale kommunale myndigheder eller dér, hvor De har købt maskinen. Hvad gør vi med den gamle maskine? Afleveres overalt, hvor der sælges nye maskiner eller på kommunale opsamlingssteder. Spørg Deres leverandør eller Deres kommune. Maskinen installeres i henhold til installationsinstruktionerne. En maskine med tydelig skade må ikke installeres. I tvivlstilfælde kontaktes kundeservice eller leverandør. Bemærk venligst ved tørring: Børn bør ikke være i nærheden af maskinen uden opsyn. Husdyr skal holdes væk fra maskinen. Maskinen må kun benyttes til tørring af tekstiler. Bemærk venligst efter tørring: Undlad at række ind i den roterende tromle. Beskyttelse af maskinen: Undlad at kravle op på maskinen. Undlad at sidde på, læne eller hvile Dem på lugen (maskinen kan tippe!). Bemærk ved transport af maskinen: Forsigtig ved transport af maskinen! (Risiko for at komme til skade!) Løft ikke maskinen i de fremskudte dele! Miljøbeskyttelse og sparetips Således sparer De strøm, tid og penge: u Den billigste og mest miljøvenlige brug af tumbleren opnås ved at ifylde den maksimale tøjmængde. u Den maksimale tøjmængde bør ikke overskrides (se programoversigt side 9/10 ). u Tøjet centrifugeres grundigt enten i vaskemaskine eller centrifuge, før det tørres. Jo højere centrifugeringshastighed, jo kortere tørretid og jo lavere el-forbrug. u Strygefrit tøj bør også centrifugeres. u Sørg for, at rummet er godt ventileret under tørring (åbn et vindue eller en dør). u Filter renses efter hver tørring. Sikkerhedsråd og advarsler Denne maskine opfylder de gældende sikkerhedsregler for elektriske apparater. Bemærk venligst før ibrugtagning: Gennemlæs omhyggeligt det vedlagte trykte materiale, før De tager Deres tørretumbler i brug. Her vil De finde vigtige informationer vedørende maskinens installation, brug og sikkerhed. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Ukorrekte reparationer kan forårsage betydelig materiel skade samt udgøre en fare for brugeren. Det trykte materiale bør opbevares på et sikkert sted til brug for andre brugere og kommende ejere.

7 7 Beskrivelse af maskinen Betjeningspanel og display Programmer 1 Specialprogrammer 2 Tidstørring 3 Strygetørt 4 Let tørt 5 Skabstørt 6 Ekstra tørt 11 Blandet vasketøj 12 Ekspres Meddelelser 16 Meddelelser i display Interfaces 17 SCS-Schulthess Control System (PC-interface til kundeservice) 18 Sprække til kontantkort (Option) Ekstra funktioner 7 Skånetørring ekstra 8 Skånetørring 9 Forprogrammering af starttid 10 Strygefri 13 Programstart 14 Åbning af dør 15 Ilgang Betjeningspanel og display Filter Ifyldningsluge Vedligeholdelsesklap Kølegitter

8 8 Vaskeanvisninger Sortering af vasketøj Læg godt mærke til tørresymbolerne i tøjet. Tørring med normal temperatur. Tørring med lavere temperatur. Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tumbleren: l Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner etc.): Tøjet krøller! l Dryptørt vasketøj: Spild af energi! l Uld eller tekstiler med uld (undtagen med specialprogrammet «Uld finish»): Risiko for, at tøjet krøller u For at opnå et ensartet tørreresultat, bør tøjet sorteres efter stoftype og det ønskede tørreresultat. Den maksimale ifyldningsmængde må ikke overskrides, da overfyldning resulterer i et dårligt tørreresultat samt at tøjet krøller. Tips til tørring u Luk lynlåse, hægter og tryklåse. Dyne- og pudebetræk knappes. Løse bælter etc. bindes sammen. u Strygefrit tøj bør tages ud af maskinen i let fugtig tilstand (vælg tørreprogram «Lettørt») og lad det tørre færdigt i luften. Ved overtørring kan tøjet krølle. u Tøj, som efter tørring af forskellig slags stof endnu er fugtigt, kan eftertørres i tidsprogrammet. u Strikkede ting samt undertøj kan krympe noget. Brug aldrig programmet «Ekstratørt» til disse tekstiler. Ibrugtagning Maskinen installeres i henhold til installationsvejledningen. Før maskinen tages i brug, bør tromlen tørres med en fugtig klud. Forberedelse Følgende bør kontrolleres: u Fnugfilter er isat. (Se vedligeholdelse/pleje/ - Rengøring, side 13) u Stikket er sat i eller vægkontakt tændt. Maskinen er klar til brug, når alle kontrollamper lyser eller er gået over på standby. Hvis en kontrollampe lyser konstant, gøres følgende: u Tryk på ilgangsknap til program slut, indtil kontrollampen lyser. Vent til kontrollampen blinker og tryk på «Åbn» (udtag evt. tøj). Åbning af dør u Tryk på tasten «Åbn». l Døren springer op. u Bemærk: Døren springer kun op, hvis hovedkontakten er tændt. Skulle der ikke være nogen strøm, før døren åbnes, kan døren åbnes manuelt med et kort tryk på ydersiden af døren i højde med dørlåsen. l Tromlebelysning tændes, når døren åbnes. Ifyldning af vasketøj Før tøjet lægges i tumbleren, bør De sikre Dem, at der ikke er nogen fremmedlegemer eller eventuelt indespærrede dyr i tromlen. Læg kun tøj i tumbleren, der er vasket i vand. Tøj, der er behandlet med antændelige opløsningsmidler, f.eks. med pletfjerner eller rensebenzin, må ikke tørres (eksplosionsfare). Tekstiler, der indeholder skumgummi, neglelakfjerner, hårspray eller lignende, må ikke tørres i tumbleren (brandfare). u Ilæg vasketøjet godt løsnet i tromlen, store og små stykker tøj blandet. Lukning af dør u Luk døren ved at presse den i, indtil De kan høre låsen klikke på plads. u Sørg for, at intet tøj sætter sig fas mellem tumbler og dør, når dør lukkes. Hvis døren ikke er lukket korrekt, forhindrer en sikkerhedskontakt, at maskinen kan starte.

9 9 Programoversigt Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien Pleje- Maks. Tekstiler/tøjtype Programme r Taster til Centrifugeret i Strøm- Ca. tid symbol tøj- Tørreresultat programvalg vaskemaskine forbrug i min. mængde ved omdr./min. ca. kwh Koge- og kulørt tøj af bomuld eller linned 7,5 kg l Sengelinned, duge og håndklæder, u Til tøj, der skal stryges Strygetørt ,6 41 T-Shirts. Polo-bluser, arbejdstøj med et strygejern ,3 51 l T-Shirts, Polo-bluser, kjoler, benklæder, u Til tøj, der ikke skal stryges eller Lettørt ,3 53 arbejdstøj, undertøj som blot skal stryges let over ,8 63 l Frotté, viskestykker og håndklæder, u Til tøj, som ikke skal Skabstørt ,5 57 sengelinned, undertøj, bomuldssokker stryges ,1 66 l Frottébadekåber og -sengetøj u Til særligt tykt tøj eller tøj med flere lag Ekstra tørt ,8 63 Intet undertøj og ingen sokker ,4 74 Strygefrit tøj af syntetiske eller blandingsstoffer samt strygefrit bomuld f.eks. viskose, polyester etc. 3,5 kg l Benklæder, kjoler, nederdele, skjorter u Til tøj, der skal stryges med Strygetørt 800 1,0 27 strygejern 600 1,3 33 l Benklæder, kjoler, nederdele,skjorter,bluser u Til tøj, der ikke skal stryges eller Lettørt 800 1,2 29 korsetter, leggins, sportstøj kun skal stryges let over 600 1,5 35 med højt indhold af syntetiske stoffer l Skjorter, bluser, sportsøj u Til tøj, der ikke skal stryges Skabstørt 800 1,4 33 sengelinned, duge, træningstøj 600 1,6 39 l Anorakker, tæpper u Til særligt tykt tøj eller tøj med flere lag Ekstra tørt 800 1, ,0 51 Specialprogrammer 2,3 kg l Sportstøj u Sports- og fritidstøj Skabstørt 600 1,4 43 Syntetisk tøj og blandingsstoffer Tøjet bliver skabstørt 3,5 kg l Mix u Bomuld og blanddingsstoffer Ekstra tørt 800 2,4 56 Blandet vasketøj Tøjet bliver ekstra tørt 600 2,7 63 l Tidstørring u Til eftertørring af endnu lidt fugtigt Tidstøring Enkelte stykker tøj med tøj Min. lavt fugtighedsindhold Ved temperaturfølsomme tekstiler tryk desuden på tasten «Skånetørring ekstra»! De anførte forbrugsværdier og programvarighed er retningsgivende værdier, som blev opnået under noormale forhold. Svingninger op til 10% er mulige. Ved maskiner med nedsat strømtilførsel, forlænges programtiderne tilsvarende.

10 10 Programoversigt Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien Pleje- Maks. Tekstiler/tøjtype Program Taster til Centrifugeret i Strøm- Tid symbol tøj- Tørreresultat programvalg vaskemaskine forbrug ca. min. mængde ved omdr./min. ca. kwh Specialprogrammer 3,5 kg l Uld, der tåler maskinvask u Tøjet bliver mere låddent, men ikke Uld finish 800 0,1 5 tørt. Udtag tøj direkte efter program Let tørt 1x slut og læg det fladt til tørring på et frottéhåndklæde. 3,5 kg l Jeans u Jeans og bomuldsbenklæder tørres til Jeans 400 1,9 52 «Strygetørt». Det hænges derefter op Strygetørt 2x og tørrer færdigt i luften. 2,3 kg l Skjorter/bluser u Skjorter og bluser tørres til «Stryge- Skjorter/bluser 400 1,3 36 tørt». Programmet mindsker fold- Strygetørt dannelser, skåner tøjet og 3x letter strygningen. 2,3 kg l Outdoor-beklædning u Til tørring af outdoor-beklædning, Outdoor 600 1,9 66 dynejakker etc. Skabstørt 4x 1 Stück l Puder store eller små u Hovedpuder, dynejakker etc. tørres Hovedpuder 600 4,2 150 til «Ekstra tørt». Hovedpuder Tidstørring 5x vendes efter behov efter ca. 120 min min. 7,5 kg l Frotté u Frottéhåndklæder, badehåndklæder etc. Frotté max ,9 63 af bomuld. Skabstørt 6x 7,5 kg l Sengelinned u Lagener, stiklagener, dynebetræk, Sengelinned max ,8 73 hovedpuder etc. af bomuld. Skabstørt 7x Dyne- og pudebetræk bør knappes. Ved temperaturfølsomme tekstiler tryk også på «Skånetørt» eller «Skånetørt ekstra»! De anførte forbrugsværdier samt programvarighed er retningsgivende værdier, som blev opnået under normale forhold. Svigninger op til 10% er mulige. Ved maskiner med nedsat strømtilførsel, forlænges programtiderne tilsvarende.

11 11 Tørring Specialprogrammer Tørreprogrammer Det elektroniske scanneprogram kontrollerer løbende tøjets aktuelle tørringsgrad og afslutter automatisk programmet, når den indstillede tørhedsgrad er opnået. Vælg program til koge- og kulørt vask eller strygefri tekstiler ifølge programoversigten. Med specialprogrammerne kan specielle tekstiler tørres særligt korrekt. Tryk igen på tast, til det ønskede program vises i displayet (se programoversigt side 8). Vælg ekstrafunktioner u Tryk på programknappen. l Kontrollampen for det valgte program lyser. u Til strygefri tekstiler vælges ekstrafunktionen«strygefri». Ekspres-programm: 2,3 kg Tørreprogram til hurtig tørring af syntetisk tøj, f.eks. sportstøj af syntetisk stof eller blandingsstof. Tøjet bliver skabstørt. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser. Mix-program: 3,5 kg På dette program kan der tørres blandet tøj af bomuld og strygefri tekstiler. Tøjet bliver ekstra tørt. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser. Efter valg af program blinker kontrollamperne for de ekstrafunktioner, som kan vælges efter behov. u Tryk på de(n) ønskede funktionsknap(per). (se Ekstrafunktioner side 12). l Kontrollampen(rne) for de(n) valgte funktion(er) lyser. Start program u Tryk på startknappen. l Kontrollampen lyser og programmet starter automatisk. Med aktiv børnesikring: u Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. Programforløb/ Programstatus Tidsprogrammer Tidsprogrammer til tørring af enkelte stykker tøj eller til eftertørring af allerede fortørrede tekstiler med lavt fugtighedsindhold. Den tid, der behøves til tørring afhænger af tøjtype, tøjmængde og tøjets fugtighed. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser og minimum tørretiden på 10 min. vises. u Vælg tørretid ved gentagne tryk på knappen op til 150 min. u Ved de fugtighedsstyrede programmer kontrolleres tøjets fugtighed konstant af et elektronisk scanneprogram. u Den resterende programtid vises. Denne resttid genberegnes flere gange under tørringen. Programmets reelle sluttidspunkt varierer derfor med få minutter. u Ved tidsprogrammer vises resttiden, indtil programmet er slut.

12 12 Ændring af program før programstart u Tryk på den ønskede programknap. l Alle kontrollamper for de ekstrafunktioner, der kan vælges, blinker igen og alle indstillinger er slettet. u Vælg eventuelt ekstrafunktioner. u Start program. Afbrydelse af program u Program afbrydes ved at trykke flere gang på ilgangsknappen, indtil der på display vises «Program slut». Med aktiv børnesikring: u Hold startknappen nede. u Tryk samtidigt på ilgangsknappen. Ilægning af ekstra vasketøj er til enhver tid mulig. u Tryk på knappen til døråbning. l Tromlen bliver stående. u Læg vasketøjet i maskinen. u Luk døren. u Tryk på startknappen. Med aktiv børnesikring: u Hold start- og ilgangsknap nede samtidigt. l Tørreprocessen fortsætter. Program slut Program slut vises med meddelelsen 00:00h, displaymeddelelsen «Program slut» samt en blinkende kontrollampe. l Signal lyder (kun med tændt tonealarmfunktion). u I grundindstillingen er anti-krøl-funktionen tilkoblet. Efter programmet er slut, kører tromlen rundt med korte mellemrum, således at tøjet ikke krøller (i 30 eller 60 minutter). Tøjet bør udtages senest på dette tidspunkt. Udtagning af vasketøj u Tryk på knappen til døråbning. l Lyset tændes i tromlen. u Tøjet tages ud. u Filter renses (side 13). u Luk døren. Ekstra funktioner Ud over de forskellige tørreprogrammer får De også muligheden for at sammensætte Deres eget tørreprogram. Ved at vælge én eller flere ekstrafunktioner kan De indstille programmet til at passe til netop Deres tøj. u De har derudover mulighed for at ændre tumblerens standardindstillinger, således at de opfylder netop Deres behov (se side 14). Strygefrit Til strygefri tekstiler af syntetisk eller blandet stof samt strygefrit bomuld. Forprogrammering af starttid Ved at trykke én eller flere gange på «Valg af starttid» kan start af program udskydes op til 23,5 timer. Dette gør det bl.a. muligt at udnytte de lave nattakster. Både start og afslutning af et program kan tilpasses netop Deres individuelle behov. I displayet vises starttid og det forventede sluttidspunkt. Når De har trykket på startknappen, starter nedtællingen til den indstillede tid. Når den ønskede starttid er nået, starter programmet automatisk. Den aktuelle programvarighed vises. Ændring af indstillet starttid l Den indstillede tid kan afbrydes ved at trykke på ilgangsknappen. Starttid kan derefter indtastes på ny. Bemærk l Ved strømudfald forbliver den aktuelle tid lagret. Der tages ikke hensyn til varigheden af strømudfaldet. Skånetørring Tryk på knappen for skånetørring ved meget temperaturfølsomme tekstiler af kunststof, f.eks. acryl. Temperaturen sænkes og tørretiden forlænges noget. Skånetørring ekstra Ved særligt følsomme tekstiler kan der trykkes på «Skånetørring ekstra». Temperaturen sænkes yderligere. Slukning af maskine u Sluk for strømmen på vægkontakten. Ilgang Programmet kan afkortes eller afbrydes med ilgangsknappen. (Se «Ændring/afbrydelse af program»).

13 13 Vedligeholdelse/Pleje/Rengøring Rengøring af maskinen Før rengørings- og vedligeholdelsesarbejder bør De sikre Dem, at strømforsyningen er slået fra. Maskinen må ikke oversprøjtes med vand. Brug ikke opløsningsmidler! Disse midler kan skade maskindele, udvikle giftige dampe og udgøre en eksplosionsfare! Kabinet samt betjeningsdele må kun rengøres med vand og sæbe med et almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel og opløsningsmidler. Rensning af filter Tøj afgiver fibre ved brug (tøjnug), som frigøres under tørring og samler sig i filtret på indersiden af døren. Derfor skal fnugfiltret renses efter hver tørring. 3.1 Fra tid til anden er det nødvendigt at rense pakningen på indersiden af filterholderen og fjerne de fnug, der har samlet sig inde i filterholderen. Dertil anvendes en støvsuger eller en rengøringspensel. 3.2 Støvsugerrør eller rengøringspensel føres ind i åbningen til fnugfiltret. De fnug, der ligger tilbage, fjernes grundigt. 4. Sæt filtret korrekt på plads igen. 5. Luk døren. Rensning af luftkøler Luftkøleren bør renses efter hver 10. tørring. 1. Tryk på knappen og klappen springer op. 2. De to lukkemekanismer drejes mod hinanden i pilens retning. 3. Træk luftkøleren ud. 1. Tryk på dør-åbner-knappen. 2. Træk filter ud og klap op. 3. Stryg med hånden over filtret og fjern på denne måde fnugget. Det kan dog forekomme, at et ordentligt renset filter kan være stoppet på grund af en fin, usynlig belægning i filtermaskerne. Hold filtret med fladen op ad og hæld noget vand over det. Kan vandet ikke trænge igennem, rens da filtret med en børste under rindende vand..

14 14 4. Luftkøleren renses fuldstændigt under rindende vand, lad vandet dryppe godt af. Tømning af maskine for beskyttelse mod frost eller før transport. Står maskinen i et rum, hvor der er risiko for frost eller skal den transporteres, skal maskinen tømmes helt. 1. Vælg et tilfældigt tørreprogram. 2. Tryk på startknappen. Herefter udpumpes det resterende kondensvand i afløbet. 3. Afbryd programmet efter ca. 5 minutter med ilgangsknappen. 5. Luftkøleren skubbes ind igen. Grebet skal være for neden. Drej lukkemekaniske tilbage igen. 6. Vedligeholdelsesklappen trykkes til foroven til venstre, til den den sidder fast. Rensning af fugtighedssensor Efter længere tids drift kan der dannes fine aflejringer (kalk, skyllemiddel) på fugtighedssensorerne samt foran og på indersiden af tromlen. Ved fugtighedsstyrede programmer kan dette resultere i, at det ønskede tørreresultat ikke opnås. Tør aflejringerne af med en klud.

15 15 Grundindstillinger Maskinen har en grundindstilling fra fabrikken. Disse funktioner kan tilpasses individuelle behov enten ved idriftsættelse eller senere. Grundindstillingerne kan kun ændres, hvis der ikke kører et program. For at ændre en grundindstilling holdes altid først programknappen(rne) nede og derefter trykkes der på ilgangsknappen. De pågældende funktioner vises i displayet. Når programknappen holdes nede og der trykkes flere gange på ilgangsknappen, ændres meddelelsen. Udvidede grundindstillinger u Ved at trykke på disse tre knapper, vises de udvidede grundindstillinger. u Ved gentagent tryk på -knappen vises de mulige indstillinger. u Ved at trykke på -knappen kan indstillingerne ændres. u Ved at trykke på -knappen afsluttes visningen af indstillingerne. Eksempel: Funktion slukket Funktion tændt Børnesikring (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Børnesikringen skal forhindre små børn i at starte, ændre eller slette et program ved et uheld. Start af program med aktiveret børnesikring: Tørringsgrad (fra fabrikken NORMAL) Er tørringsgraden «Højere» valgt, bliver tøjet i de fugttighedsstyrede programmer skabs- og ekstra tørt noget mere tørt. Anti-krøl (fra fabrikken 30MIN) Når funktionen er tændt, begynder antilkrølfasen på maks. 60 minutter i slutningen af programmet. Indstilling af ur (uret er ikke indstillet fra fabrikken) Med knappen kan timerne indstilles og med knappen kan minutterne indstilles. Sprog (fra fabrikken TYSK) Denne indstilling gælder midlertidigt for det valgte program og går efter nogle minutter efter programslut tilbage til udgangspunktet. (Se «Udvidede grundindstillinger/ Sprog») Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. Tast-lagring (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når tast-lagringsfunktionen er tændt, lagres det sidst udførte specialprogram og vises ved næste tryk på -knappen som det første igen på displayet. Ved gentagent tryk kan de følgende programmer vælges. Et hyppigt benyttet specialprogram kan således vælges med et enkelt tryk på en tast. Når funktionen er tændt, vises som det første «Uld Finish»-programmet. Lavere strømtilslutning (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Ved lavere tilslutningsspænding forlænges programtiderne tilsvarende. Off = 400 V 3N ~ 5,9 kw / 10 AT On = 400 V 2N ~ 4,4 kw / 10 AT LCD-lysstyrke (fra fabrikken 150) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Med -knappen kan lysstyrke og skrift ændres på display. LCD-kontrast (fra fabrikken 26) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Med -knappen kan kontrasten på display ændres. Alarmtone-lydstyrke (fra fabrikken LYDSTYRKE 2) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når alarmtonen er tilsluttet, lyder der ved programafslutning et signal med regelmæssige mellemrum. Lydstyrken kan indstilles på tre trin:

16 16 Off Lydstyrke 1 Lydstyrke 2 Lydstyrke 3 Standby-funktion (fra fabrikken ON) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når stand-by-funktionen er tilsluttet, slår styringen over på energi-spare-tilstand, hvis der ikke kører et tørreprogram. Alle display er mørke. Optisk interface (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når det optiske interface (SCS) er tilsluttet, kan kundeservice kommunikere med maskinen via en pc. Sprog (fra fabrikken TYSK) Vælg«Udvidede grundindstillinger»! Vælges med knap og midlertidigt et andet sprog, ændres indstillingen 4 minutter efter program-slut til standby eller efter længere tids stilstand tilbage til det fra fabrikken indstillede sprog. Kontantkort Indsættelse af kontantkort Indsæt kontantkortet med p-symbolet op ad. I displayet vises efter hinanden den «Saldo», det «Ácontobeløb», som er lagret på kortet. Dette fratrækkes samt «Ny saldo» vises. Et eventuelt tilgodehavende modregnes. Er der ikke penge nok på kortet til at vaske, vises «Saldo for lille». Desuden lyder der et signal. Differencen kan udlignes med et andet kontantkort. Udtag kontantkort Vælg tørreprogram og start u Vælg tørreprogram u Vælg ekstrafunktioner u Start program Meddelelser under programforløb Mens tørreprogrammet kører, vises skiftevis programtrin samt restbeløb. Programafslutning Når tørreprogrammet er slut, lagres restbeløbet i maskinen på det pågældende kontantkort. Dette tilgodehavende modregnes ved næste vasketur. Programafslutningen vises ved tidsangivelsen 00:00h samt «Åbn dør». Tilbageførsel af tilgodehavende Tilbageførsel af tilgodehavende på kontantkortet kan med fordel foretages, når vaskedagen er slut. u Indsæt kontantkort. I displayet vises den «Saldo», der er lagret på kortet. u Tilbageførsel ved at trykke på ilgangsknappen. I displayet vises efter hinanden «Tilgodehavende» (som krediteres) samt «Ny saldo». u Udtag kontantkort. Der kan kun foretages tilbageførsel på det kontantkort, hvorfra beløbet oprindeligt blev trukket. Med aktiv børnesikring: Overførsel af restbeløb Er restbeløbet på kontantkortet for lille til at udligne acontobeløbet, meldes dette med et fløjtesignal samt der vises «Saldo for lille». Ved at indsætte et andet kort kan differencen udlignes.

17 17 Fejl Reparationer, ændringer eller indgreb i elektriske maskiner må kun udføres af uddannede fagfolk. Ukorrekte reparationer kan medføre betydelige skader på maskinen samt udsætte brugeren for fare. Ved reparationer må der kun isættes originale reservedele. Små fejl, De selv kan udbedre Maskinen starter ikke efter, at der er trykket på en programknap: u Kontrollér, at der er tændt på vægkontakten og stikket isat. u Kontrollér, om alle sikringer er intakte eller den automatiske sikkerhedsfrakobling er aktiveret. Maskinen starer ikke: u Der er ikke trykket på startknappen. u Starttidspunkt er indstillet. Starter først efter udløb af det indtastede starttidspunkt. Det ønskede tørreresultat blev ikke opnået. u Rens filter. u Tørringsgrad øges. (se side 14) u Fugtighedssensor renses. (se side 13) Tørretiden er for lang. u Rens filter. u Strømudfald (bemærk spærretider). Tøjet bliver ikke tørt ved den højst mulige indstilling. ufor meget tøj i tromle. u Tøj ikke centrifugeret ordentligt. u Rum er ikke tilstrækkeligt ventileret (dør eller vindue åbnes). u Filter stoppet af fnug (filter renses). Tromlebelysning fungerer ikke. u Pære defekt. Af sikkerhedsgrunde må pæren kun udskiftes af fagfolk. Fugtighed i rummet er stærkt stigende. u Rum er ikke tilstrækkeligt ventileret. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dør går ikke op: u Skulle der ikke være nogen strøm, når dør skal åbnes, kan døren åbnes manuelt med et kort tryk på højde med dørlåsen. Fejlmeldinger Ved de følgende fejlmeddelelser kan programmet genstartes ved at trykke på startknappen, efter at fejlen er afhjulpet. «BØRNESIKRING AKTIV» u Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. «LUK DØREN» u Dør trykkes i, til låsen lukker korrekt. «KONDENSVAND FULD» Kondensvandspumpe kører ikke. Kontrollér, om der er et knæk på vandafløbsslangen eller afløbet er stoppet. «KONTROL AF VARMETRIN» u Der lyder et signal og programmet kører videre. Fejlmeldingen «Kontrollér varmetrin» vises på display og bliver stående, indtil programmet er færdigt. Tryk én gang på startknappen og derefter flere gange på ilgangsknappen, indtil meddelelsen «Program slut» vises. u Kontrollér, om alle temperaturkontakter er tændt. Tryk én gang med fingeren på alle 3 runde gummirør (se billede). Er problemet ikke løst efter at have trykket én gang på dem alle, kontakt da kundeservice. Hvis maskinen viser fejl F : u Afbryd programmet med ilgangstasten og vælg et nyt program. Ved gentagen fejlmeddelelse: u Strømtilførsel afbrydes i ca. 1 minut og tilsluttes igen (træk stikket ud eller sluk på vægkontakt). l Maskinen er klar til brug igen, når alle kontrollamper for programmerne blinker. u Vælg et nyt program. Hvis fejlen optræder igen: u Notér fejlmeddelelsen. u Træk stikket ud eller sluk på vægkontakt. u Kontakt kunderservice.

18 18 Fejlmeddelselser (kontantkort) Nedennævnte fejlmeddelelser relaterer til kontantkortet. Forkert kortside u Indsæt kontantkort med p-symbolet op ad. Kort tomt u Benyt opladet kontantkort. Kontantkort ugyldigt u Det anvendte kontantkort er ikke tilladt. Den ansvarlige for vaskeriet underrettes. Isæt kontantkort igen u Vent 5 sekunder, til acontobeløbet er ajourført og den nye saldo på kortet vises. Kundeservice Før De ringer til kundeservice, prøv da. om De eventuelt selv kan afhjælpe fejlen (se «Små fejl, De selv kan udbedre» side 16). Hvis De har brug for rådgivning, også i garantiperioden, skal De betale for montørens arbejdsløn i denne forbindelse. Kan De ikke selv afhjælpe fejlen, træk da stikket ud eller sluk på vægkontakten og ring til kundeservice. Hav venligst produkt- og maskinnummer parat til kundeservice. Disse angivelser står på typeskiltet på indersiden af lugen. Notér her nedenfor numrene på Deres maskine. Produkt-nr. Maskin-nr.

19 F RANÇAIS Sommaire Remarques importantes u Conseils pour la mise au rebut 20 w Emballage de votre nouvelle machine 20 w Machine usagée 20 u Consignes de sécurité et avertissements 20 u Protection de l'environnement et u économies d'énergie 20 Votre nouveau sèche-linge u Description de la machine 21 u Conseils sur le linge 22 w Tri du linge 22 w Conseils pour le séchage 22 Mise en service u Préparation 22 u Ouverture de la porte 22 u Chargement du linge 22 u Fermeture de la porte 22 Séchage u Tableau des programmes 23/24 u Séchage 25 w Programmes séchage 25 w Programme express 25 w Programme mixte 25 w Programmes chronométrés 25 w Programmes spéciaux 25 w Sélection de fonctions additionnelles 25 w Démarrage du programme 25 w Déroulement/Etat du programme 25 w Modification du programme 26 w Interruption du programme 26 w Rajout de linge 26 w Fin du programme 26 w Enlèvement du linge 26 w Mise hors tension de l appareil 26 u Fonctions additionnelles 26 w Linge d'entretien facile 26 w Démarrage différé 26 w Séchage douceur 26 w Séchage extra douceur 26 w Marche rapide 26 Entretien/Maintenance/Nettoyage u Nettoyage de l appareil 27 w Nettoyage du filtre 27 w Nettoyage du refroidisseur d'air 27/28 w Nettoyage du capteur d'humidité 28 w Vidange de l appareil en cas de w danger de gel ou avant le transport 28 Réglages de base u Degré de séchage 29 u Dispositif anti-froissage 29 u Réglage de l'heure 29 u Langue 29 u Réglages de base étendus Cash-Card Pannes w Sécurité enfants 29 w Mémorisation des touches 29 w Puissance raccordée réduite 29 w Luminosité/Contraste de l'affichage LCD w Signal sonore 30 w Fonction Standby 30 w Interface optique 30 w Langue par défaut 30 u Insertion de la Cash-Card 30 u Retrait de la Cash-Card 30 u Sélection du programme de lavage 30 u Affichage pend. le déroulem. du programme30 u Fin du programme 30 u Récupération du solde 30 u Transfert de crédit 30 u Remédier soi-même aux petites pannes 31 u Messages de panne 31/32 Service après-vente u N du produit et de la machine 32 Garantie 32 Inhaltsverzeichnis Deutsch u Siehe Seite 5 Sommario italiano Contents english u Vedere pagina 33

20 20 Conseils pour la mise au rebut Emballage de votre nouvel appareil Débarrassez-vous de l emballage comme il se doit. Les matériaux de l emballage ne sont pas des jouets. Le recyclage de l emballage permet d épargner des matières premières et de réduire les volumes de déchets. L emballage pourra être restitué au commerçant spécialisé ou au fournisseur. Tous les matériaux d emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Le carton est constitué de 80 à 100% de vieux papiers. Les pièces en bois n ont pas été traitées chimiquement. Les feuilles sont en polyéthylène (PE); les banderoles, en polypropylène (PP). Ces matériaux, recyclables, sont exclusivement des composés d hydrocarbures. Anciens appareils Les appareils mis au rebut doivent être rendus inutilisables. Après avoir tiré la fiche réseau, ou fait défaire le bran - chement par l électricien, sectionnez et enlevez le câble de réseau. Détruisez la serrure pour éviter que, en jouant, des enfants s y enferment et mettent leur vie en danger. Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique, mais déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d appareils électriques et électroniques. En participant à l élimination appropriée de ce produit, vous protégez l environnement et la santé d'autrui. L environnement et la santé sont mis en danger par une mauvaise élimination Votre ancien appareil contient des matières précieuses, qu il convient d envoyer au recyclage. Vous trouverez davantage d informations sur le recyclage de ce produit en vous adressant à votre commune, au service d en - lèvement des ordures ou au magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Où déposer les anciens appareils? Dans tous les points de vente de nouveaux appareils, dans les centres de collecte S.EN.S officiels ou auprès des entre prises de récupération S.EN.S officielles. Vous trouverez la liste des centres de collecte SENS sur le site Conseils de sécurité et consignes Cet appareil est conforme aux normes de sécurité des appareils électriques. À observer avant la mise en service! Lisez attentivement les notices jointes avant de mettre en service votre séchoir. Elles contiennent des informations importantes pour l installation, l utilisation et la sécurité de l appareil. Les réparations sont de la compétence exclusive du personnel technique dûment formé. Mal effectuées, elles peuvent entraîner de notables dégâts matériels et de graves dangers pour l utilisateur. Conservez soigneusement les notices, à l intention des autres utilisateurs actuels et futurs. Installez l appareil conformément aux instructions de montage. Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé. En cas de doute, posez la question au service aprèsvente ou au revendeur. À observer lors du séchage: Ne laissez pas d enfants sans surveillance à proximité de l appareil. Éloignez les animaux domestiques de l appareil. N utilisez l appareil qu en milieu domestique, pour sécher des textiles. À observer après la fin du programme: Ne mettez pas la main dans le tambour lorsqu il tourne. À observer pour protéger l appareil: Ne grimpez pas sur l appareil. Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur la porte (danger de basculement!). À observer lors du transport: Attention lors du transport de l appareil! (risque de blessure!) Ne soulevez pas l appareil avec les parties avant! Protection de l environnement et économie d énergie Economie de courant, de temps et d argent u Vous sécherez avec le maximum d économie, et en préservant au mieux l environnement, si vous chargez la machine avec le plus possible de linge. u Ne dépassez cependant pas les quantités maximales indiquées. (V. le tableau des programmes, p. 23/24). u Avant le séchage, débarrassez complètement le linge de son eau par essorage dans une machine à laver automatique ou une essoreuse. Plus la vitesse d essorage sera élevée, plus le temps de séchage sera bref, et moins vous consommerez d électricité. u Essorez également le linge d entretien facile. u Lors du séchage, il faut assurer une bonne aération de la pièce (ouvrez les fenêtres ou la porte). u Nettoyez le filtre après chaque séchage. u Maintenez le filtre à air bien propre. u Ne couvrez et ne collez pas la grille d air de refroi -

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 EC3131AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK Foto: Christine Plenus Opgaver til dansk Formålet med opgaverne er at analysere filmens fortællestruktur, at få viden om udsatte børn og unge og overveje, hvordan filmen Drengen

Læs mere

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning TØRRETUMBLER HN 8919 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt før tumbleren tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om tumblerens funktioner og brug samt løsning

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale TO DAGE, ÉN NAT Deux jours, une nuit Et undervisningsmateriale Fag: fransk og historie Niveau: udskolingens 9.-10. klasse, samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Mimi Sørensen Synopsis Et menneskeligt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Vaskemaskiner og Tørretumblere

Vaskemaskiner og Tørretumblere Vaskemaskiner og Tørretumblere 2 Vasker rent på alle fronter. LG kombinerer ny teknologi med brugervenlighed og tilbyder markedets største udvalg af frontbetjente vaskemaskiner, fra kompakte maskiner med

Læs mere

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL67708603

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS DANEMARK. Novembre 2006

MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS DANEMARK. Novembre 2006 MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS STATUT DES PRISONNIERS DROIT A UNE VIE CONJUGALE ET FAMILIALE DANEMARK Novembre 2006 JURISCOPE C.N.R.S. - UMS 2268 Téléport

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M12/2/ABDAN/SP1/DAN/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2012 DANISH / DANOIS / DANES B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba 1 6 pages/páginas

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hachette Tourisme 2015

Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 11 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN. May / Mai / Mayo 2002 DANISH / DANOIS / DANÉS B

MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN. May / Mai / Mayo 2002 DANISH / DANOIS / DANÉS B INTERNATIONAL cbaccalaureate BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M02/207/S(1)M MARKSCHEME BARÈME DES NOTATIONS RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN May / Mai / Mayo 2002 Standard Level Niveau Moyen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DESCRIPTION 1 UTILISATION CONSEILS DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION 1 UTILISATION CONSEILS DE SÉCURITÉ Bilag Bilag 1: Mode d emploi, original Bilag 2: Conditions générales de vente et de prestations de service, original Bilag 3: Lettre aux actionnaires, original Bilag 4: Mode d emploi, uredigeret kopiering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere