Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC Produkt-nr Instruktions-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC 6457. Produkt-nr. 6457.0. Instruktions-nr. 635 905."

Transkript

1 Betjeningsvejledning for kondenstørretumbler til ejendomme og industri etc. Spirit TopLine TC 6457 Produkt-nr Instruktions-nr AA WT07

2

3 Kære kunde Tillykke med Deres nye SANIVA/Schulthess tørretumbler. Deres nye tørretumbler er et resultat af mange års udviklingsarbejde. De højeste kvalitetskrav både med hensyn til udvikling og fremstilling garanterer en lang levetid. Tumblerens koncept opfylder alle nuværende og fremtidige krav til behandling af vasketøj. Med denne tumbler får De et stort og individuelt programvalg. Dens meget økonomiske energiforbrug og korte tørretider sikrer, at tumbleren er meget økonomisk i drift. Gennemlæs venligst brugsvejledningen omhyggeligt for fuldt ud at kunne udnytte alle muligheder og fordele af Deres nye tørretumbler. Bemærk desuden sikkerhedsanvisningerne på side 6 samt det vedlagte garanti- og kundeservicehæfte. Vi håber, at De bliver tilfreds med Deres nye SANIVA/Schulthess tørretumbler. Med venlig hilsen SANIVA Vaskerimaskiner A/S

4 4

5 Grundindstillinger u Tørringsgrad 15 u Anti-krøl 15 u Indstilling af ur 15 u Sprog 15 u Udvidede grundindstillinger 15 w Børnesikring 15 D ANSK Indholdsfortegnelse Bemærk u Bortskaffelsesråd 6 w Den nye maskines emballage 6 w Gamle maskiner 6 u Sikkerhedsanvisninger og advarsler 6 u Miljøbeskyttelse og spareråd 6 Deres nye tørretumbler u Beskrivelse af maskinen 7 u Råd og tips 8 w Sortering af vasketøj 8 w Tørretips 8 Ibrugtagning Tørring u Forberedelse 8 u Åbning af dør 8 u Ifyldning af vasketøj 8 u Lukning af dør 8 u Programoversigt 9/10 u Tørring 11 w Tørreprogrammer 11 w Ekspres-program 11 w Mix-program 11 w Tidsprogrammer 11 w Specialprogrammer 11 w Valg af ekstra funktioner 11 w Start af program 11 w Programforløb/ programstatus 11 w Ændring af program 12 w Afbrydelse af program 12 w Ifyldning af ekstra tøj 12 w Program slut 12 w Udtagning af vasketøj 12 w Slukning af maskine 12 u Ekstra funktioner 12 w Strygefrit 12 w Programmering af starttid 12 w Skånetørring 12 w Skånetørring ekstra 12 w Ilgang 12 Kontantkort Fejl w Nedsat strømforsyning 15 w LCD-lysstyrke/kontrast 15 w Alarmtone-lydstyrke 16 w Standby-funktion 16 w Optisk interface 16 w Sprog 16 u Indsættelse af kontantkort 16 u Udtagning af kontantkort 16 u Valg af tørreprogram 16 u Tekst i display under programforløb 16 u Program slut 16 u Genpostering 16 u Overførsel af restbeløb 16 u Små fejl, De selv kan udbedre 17 u Fejlmeddelelser 17/18 Kundeservice u Produkt- og maskin-nr. 18 Vedligeholdelse/Pleje/Rensning u Rensning af maskine 13 w Rensning af filter 13 w Rensning af luftkøler 13/14 w Rensning af fugtighedssensor 14 w Tømning af maskine v. frostbeskyttelse14 w eller før transport

6 6 Bortskaffelsesråd Emballage fra den nye maskine Sørg for korrekt bortskaffelse af emballagen. Emballage er ikke legetøj. Via behandling og genanvendelse spares der råmaterialer samt affaldsmængden reduceres. Emballagen kan returneres til forhandleren eller leverandøren. Alle anvendte emballagematerialer er nedbrydelige i miljøet og kan genbruges. 80% til 100% af kartonen er genbrugspapir. Træmaterialer er ikke behandlet med kemikalier Plastikovertrækket er lavet af polyethylen (PE), sikkerhedstapen af polypropylen (PP). Disse materialer er rene kulbrinteforbindelser og kan genanvendes. Gamle maskiner Udtjente maskiner bør gøres ubrugelige: Efter at stikket er trukket ud, eller den elektriske forbindelse er afbrudt af en elektriker, gennemskæres el-kablerne og fjernes. Dørlåsen ødelægges eller fjernes, således at legende børn ikke kan lukke sig selv inde og udsættes for livsfare. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt skal indleveres på et opsamlingssted til genbrug af elektroniske apparater. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter De miljøet og Deres medmenneskers sundhed. Miljø og sundhed bringes i fare ved ukorrekt bortskaffelse. Den gamle maskine indeholder værdifulde materialer, som kan genbruges. Adresser på opsamlingssteder eller genbrugsstationer fås hos de lokale kommunale myndigheder eller dér, hvor De har købt maskinen. Hvad gør vi med den gamle maskine? Afleveres overalt, hvor der sælges nye maskiner eller på kommunale opsamlingssteder. Spørg Deres leverandør eller Deres kommune. Maskinen installeres i henhold til installationsinstruktionerne. En maskine med tydelig skade må ikke installeres. I tvivlstilfælde kontaktes kundeservice eller leverandør. Bemærk venligst ved tørring: Børn bør ikke være i nærheden af maskinen uden opsyn. Husdyr skal holdes væk fra maskinen. Maskinen må kun benyttes til tørring af tekstiler. Bemærk venligst efter tørring: Undlad at række ind i den roterende tromle. Beskyttelse af maskinen: Undlad at kravle op på maskinen. Undlad at sidde på, læne eller hvile Dem på lugen (maskinen kan tippe!). Bemærk ved transport af maskinen: Forsigtig ved transport af maskinen! (Risiko for at komme til skade!) Løft ikke maskinen i de fremskudte dele! Miljøbeskyttelse og sparetips Således sparer De strøm, tid og penge: u Den billigste og mest miljøvenlige brug af tumbleren opnås ved at ifylde den maksimale tøjmængde. u Den maksimale tøjmængde bør ikke overskrides (se programoversigt side 9/10 ). u Tøjet centrifugeres grundigt enten i vaskemaskine eller centrifuge, før det tørres. Jo højere centrifugeringshastighed, jo kortere tørretid og jo lavere el-forbrug. u Strygefrit tøj bør også centrifugeres. u Sørg for, at rummet er godt ventileret under tørring (åbn et vindue eller en dør). u Filter renses efter hver tørring. Sikkerhedsråd og advarsler Denne maskine opfylder de gældende sikkerhedsregler for elektriske apparater. Bemærk venligst før ibrugtagning: Gennemlæs omhyggeligt det vedlagte trykte materiale, før De tager Deres tørretumbler i brug. Her vil De finde vigtige informationer vedørende maskinens installation, brug og sikkerhed. Reparationer må kun udføres af fagfolk. Ukorrekte reparationer kan forårsage betydelig materiel skade samt udgøre en fare for brugeren. Det trykte materiale bør opbevares på et sikkert sted til brug for andre brugere og kommende ejere.

7 7 Beskrivelse af maskinen Betjeningspanel og display Programmer 1 Specialprogrammer 2 Tidstørring 3 Strygetørt 4 Let tørt 5 Skabstørt 6 Ekstra tørt 11 Blandet vasketøj 12 Ekspres Meddelelser 16 Meddelelser i display Interfaces 17 SCS-Schulthess Control System (PC-interface til kundeservice) 18 Sprække til kontantkort (Option) Ekstra funktioner 7 Skånetørring ekstra 8 Skånetørring 9 Forprogrammering af starttid 10 Strygefri 13 Programstart 14 Åbning af dør 15 Ilgang Betjeningspanel og display Filter Ifyldningsluge Vedligeholdelsesklap Kølegitter

8 8 Vaskeanvisninger Sortering af vasketøj Læg godt mærke til tørresymbolerne i tøjet. Tørring med normal temperatur. Tørring med lavere temperatur. Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tumbleren: l Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner etc.): Tøjet krøller! l Dryptørt vasketøj: Spild af energi! l Uld eller tekstiler med uld (undtagen med specialprogrammet «Uld finish»): Risiko for, at tøjet krøller u For at opnå et ensartet tørreresultat, bør tøjet sorteres efter stoftype og det ønskede tørreresultat. Den maksimale ifyldningsmængde må ikke overskrides, da overfyldning resulterer i et dårligt tørreresultat samt at tøjet krøller. Tips til tørring u Luk lynlåse, hægter og tryklåse. Dyne- og pudebetræk knappes. Løse bælter etc. bindes sammen. u Strygefrit tøj bør tages ud af maskinen i let fugtig tilstand (vælg tørreprogram «Lettørt») og lad det tørre færdigt i luften. Ved overtørring kan tøjet krølle. u Tøj, som efter tørring af forskellig slags stof endnu er fugtigt, kan eftertørres i tidsprogrammet. u Strikkede ting samt undertøj kan krympe noget. Brug aldrig programmet «Ekstratørt» til disse tekstiler. Ibrugtagning Maskinen installeres i henhold til installationsvejledningen. Før maskinen tages i brug, bør tromlen tørres med en fugtig klud. Forberedelse Følgende bør kontrolleres: u Fnugfilter er isat. (Se vedligeholdelse/pleje/ - Rengøring, side 13) u Stikket er sat i eller vægkontakt tændt. Maskinen er klar til brug, når alle kontrollamper lyser eller er gået over på standby. Hvis en kontrollampe lyser konstant, gøres følgende: u Tryk på ilgangsknap til program slut, indtil kontrollampen lyser. Vent til kontrollampen blinker og tryk på «Åbn» (udtag evt. tøj). Åbning af dør u Tryk på tasten «Åbn». l Døren springer op. u Bemærk: Døren springer kun op, hvis hovedkontakten er tændt. Skulle der ikke være nogen strøm, før døren åbnes, kan døren åbnes manuelt med et kort tryk på ydersiden af døren i højde med dørlåsen. l Tromlebelysning tændes, når døren åbnes. Ifyldning af vasketøj Før tøjet lægges i tumbleren, bør De sikre Dem, at der ikke er nogen fremmedlegemer eller eventuelt indespærrede dyr i tromlen. Læg kun tøj i tumbleren, der er vasket i vand. Tøj, der er behandlet med antændelige opløsningsmidler, f.eks. med pletfjerner eller rensebenzin, må ikke tørres (eksplosionsfare). Tekstiler, der indeholder skumgummi, neglelakfjerner, hårspray eller lignende, må ikke tørres i tumbleren (brandfare). u Ilæg vasketøjet godt løsnet i tromlen, store og små stykker tøj blandet. Lukning af dør u Luk døren ved at presse den i, indtil De kan høre låsen klikke på plads. u Sørg for, at intet tøj sætter sig fas mellem tumbler og dør, når dør lukkes. Hvis døren ikke er lukket korrekt, forhindrer en sikkerhedskontakt, at maskinen kan starte.

9 9 Programoversigt Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien Pleje- Maks. Tekstiler/tøjtype Programme r Taster til Centrifugeret i Strøm- Ca. tid symbol tøj- Tørreresultat programvalg vaskemaskine forbrug i min. mængde ved omdr./min. ca. kwh Koge- og kulørt tøj af bomuld eller linned 7,5 kg l Sengelinned, duge og håndklæder, u Til tøj, der skal stryges Strygetørt ,6 41 T-Shirts. Polo-bluser, arbejdstøj med et strygejern ,3 51 l T-Shirts, Polo-bluser, kjoler, benklæder, u Til tøj, der ikke skal stryges eller Lettørt ,3 53 arbejdstøj, undertøj som blot skal stryges let over ,8 63 l Frotté, viskestykker og håndklæder, u Til tøj, som ikke skal Skabstørt ,5 57 sengelinned, undertøj, bomuldssokker stryges ,1 66 l Frottébadekåber og -sengetøj u Til særligt tykt tøj eller tøj med flere lag Ekstra tørt ,8 63 Intet undertøj og ingen sokker ,4 74 Strygefrit tøj af syntetiske eller blandingsstoffer samt strygefrit bomuld f.eks. viskose, polyester etc. 3,5 kg l Benklæder, kjoler, nederdele, skjorter u Til tøj, der skal stryges med Strygetørt 800 1,0 27 strygejern 600 1,3 33 l Benklæder, kjoler, nederdele,skjorter,bluser u Til tøj, der ikke skal stryges eller Lettørt 800 1,2 29 korsetter, leggins, sportstøj kun skal stryges let over 600 1,5 35 med højt indhold af syntetiske stoffer l Skjorter, bluser, sportsøj u Til tøj, der ikke skal stryges Skabstørt 800 1,4 33 sengelinned, duge, træningstøj 600 1,6 39 l Anorakker, tæpper u Til særligt tykt tøj eller tøj med flere lag Ekstra tørt 800 1, ,0 51 Specialprogrammer 2,3 kg l Sportstøj u Sports- og fritidstøj Skabstørt 600 1,4 43 Syntetisk tøj og blandingsstoffer Tøjet bliver skabstørt 3,5 kg l Mix u Bomuld og blanddingsstoffer Ekstra tørt 800 2,4 56 Blandet vasketøj Tøjet bliver ekstra tørt 600 2,7 63 l Tidstørring u Til eftertørring af endnu lidt fugtigt Tidstøring Enkelte stykker tøj med tøj Min. lavt fugtighedsindhold Ved temperaturfølsomme tekstiler tryk desuden på tasten «Skånetørring ekstra»! De anførte forbrugsværdier og programvarighed er retningsgivende værdier, som blev opnået under noormale forhold. Svingninger op til 10% er mulige. Ved maskiner med nedsat strømtilførsel, forlænges programtiderne tilsvarende.

10 10 Programoversigt Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien Pleje- Maks. Tekstiler/tøjtype Program Taster til Centrifugeret i Strøm- Tid symbol tøj- Tørreresultat programvalg vaskemaskine forbrug ca. min. mængde ved omdr./min. ca. kwh Specialprogrammer 3,5 kg l Uld, der tåler maskinvask u Tøjet bliver mere låddent, men ikke Uld finish 800 0,1 5 tørt. Udtag tøj direkte efter program Let tørt 1x slut og læg det fladt til tørring på et frottéhåndklæde. 3,5 kg l Jeans u Jeans og bomuldsbenklæder tørres til Jeans 400 1,9 52 «Strygetørt». Det hænges derefter op Strygetørt 2x og tørrer færdigt i luften. 2,3 kg l Skjorter/bluser u Skjorter og bluser tørres til «Stryge- Skjorter/bluser 400 1,3 36 tørt». Programmet mindsker fold- Strygetørt dannelser, skåner tøjet og 3x letter strygningen. 2,3 kg l Outdoor-beklædning u Til tørring af outdoor-beklædning, Outdoor 600 1,9 66 dynejakker etc. Skabstørt 4x 1 Stück l Puder store eller små u Hovedpuder, dynejakker etc. tørres Hovedpuder 600 4,2 150 til «Ekstra tørt». Hovedpuder Tidstørring 5x vendes efter behov efter ca. 120 min min. 7,5 kg l Frotté u Frottéhåndklæder, badehåndklæder etc. Frotté max ,9 63 af bomuld. Skabstørt 6x 7,5 kg l Sengelinned u Lagener, stiklagener, dynebetræk, Sengelinned max ,8 73 hovedpuder etc. af bomuld. Skabstørt 7x Dyne- og pudebetræk bør knappes. Ved temperaturfølsomme tekstiler tryk også på «Skånetørt» eller «Skånetørt ekstra»! De anførte forbrugsværdier samt programvarighed er retningsgivende værdier, som blev opnået under normale forhold. Svigninger op til 10% er mulige. Ved maskiner med nedsat strømtilførsel, forlænges programtiderne tilsvarende.

11 11 Tørring Specialprogrammer Tørreprogrammer Det elektroniske scanneprogram kontrollerer løbende tøjets aktuelle tørringsgrad og afslutter automatisk programmet, når den indstillede tørhedsgrad er opnået. Vælg program til koge- og kulørt vask eller strygefri tekstiler ifølge programoversigten. Med specialprogrammerne kan specielle tekstiler tørres særligt korrekt. Tryk igen på tast, til det ønskede program vises i displayet (se programoversigt side 8). Vælg ekstrafunktioner u Tryk på programknappen. l Kontrollampen for det valgte program lyser. u Til strygefri tekstiler vælges ekstrafunktionen«strygefri». Ekspres-programm: 2,3 kg Tørreprogram til hurtig tørring af syntetisk tøj, f.eks. sportstøj af syntetisk stof eller blandingsstof. Tøjet bliver skabstørt. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser. Mix-program: 3,5 kg På dette program kan der tørres blandet tøj af bomuld og strygefri tekstiler. Tøjet bliver ekstra tørt. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser. Efter valg af program blinker kontrollamperne for de ekstrafunktioner, som kan vælges efter behov. u Tryk på de(n) ønskede funktionsknap(per). (se Ekstrafunktioner side 12). l Kontrollampen(rne) for de(n) valgte funktion(er) lyser. Start program u Tryk på startknappen. l Kontrollampen lyser og programmet starter automatisk. Med aktiv børnesikring: u Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. Programforløb/ Programstatus Tidsprogrammer Tidsprogrammer til tørring af enkelte stykker tøj eller til eftertørring af allerede fortørrede tekstiler med lavt fugtighedsindhold. Den tid, der behøves til tørring afhænger af tøjtype, tøjmængde og tøjets fugtighed. u Tryk på programknappen. l Kontrollampen lyser og minimum tørretiden på 10 min. vises. u Vælg tørretid ved gentagne tryk på knappen op til 150 min. u Ved de fugtighedsstyrede programmer kontrolleres tøjets fugtighed konstant af et elektronisk scanneprogram. u Den resterende programtid vises. Denne resttid genberegnes flere gange under tørringen. Programmets reelle sluttidspunkt varierer derfor med få minutter. u Ved tidsprogrammer vises resttiden, indtil programmet er slut.

12 12 Ændring af program før programstart u Tryk på den ønskede programknap. l Alle kontrollamper for de ekstrafunktioner, der kan vælges, blinker igen og alle indstillinger er slettet. u Vælg eventuelt ekstrafunktioner. u Start program. Afbrydelse af program u Program afbrydes ved at trykke flere gang på ilgangsknappen, indtil der på display vises «Program slut». Med aktiv børnesikring: u Hold startknappen nede. u Tryk samtidigt på ilgangsknappen. Ilægning af ekstra vasketøj er til enhver tid mulig. u Tryk på knappen til døråbning. l Tromlen bliver stående. u Læg vasketøjet i maskinen. u Luk døren. u Tryk på startknappen. Med aktiv børnesikring: u Hold start- og ilgangsknap nede samtidigt. l Tørreprocessen fortsætter. Program slut Program slut vises med meddelelsen 00:00h, displaymeddelelsen «Program slut» samt en blinkende kontrollampe. l Signal lyder (kun med tændt tonealarmfunktion). u I grundindstillingen er anti-krøl-funktionen tilkoblet. Efter programmet er slut, kører tromlen rundt med korte mellemrum, således at tøjet ikke krøller (i 30 eller 60 minutter). Tøjet bør udtages senest på dette tidspunkt. Udtagning af vasketøj u Tryk på knappen til døråbning. l Lyset tændes i tromlen. u Tøjet tages ud. u Filter renses (side 13). u Luk døren. Ekstra funktioner Ud over de forskellige tørreprogrammer får De også muligheden for at sammensætte Deres eget tørreprogram. Ved at vælge én eller flere ekstrafunktioner kan De indstille programmet til at passe til netop Deres tøj. u De har derudover mulighed for at ændre tumblerens standardindstillinger, således at de opfylder netop Deres behov (se side 14). Strygefrit Til strygefri tekstiler af syntetisk eller blandet stof samt strygefrit bomuld. Forprogrammering af starttid Ved at trykke én eller flere gange på «Valg af starttid» kan start af program udskydes op til 23,5 timer. Dette gør det bl.a. muligt at udnytte de lave nattakster. Både start og afslutning af et program kan tilpasses netop Deres individuelle behov. I displayet vises starttid og det forventede sluttidspunkt. Når De har trykket på startknappen, starter nedtællingen til den indstillede tid. Når den ønskede starttid er nået, starter programmet automatisk. Den aktuelle programvarighed vises. Ændring af indstillet starttid l Den indstillede tid kan afbrydes ved at trykke på ilgangsknappen. Starttid kan derefter indtastes på ny. Bemærk l Ved strømudfald forbliver den aktuelle tid lagret. Der tages ikke hensyn til varigheden af strømudfaldet. Skånetørring Tryk på knappen for skånetørring ved meget temperaturfølsomme tekstiler af kunststof, f.eks. acryl. Temperaturen sænkes og tørretiden forlænges noget. Skånetørring ekstra Ved særligt følsomme tekstiler kan der trykkes på «Skånetørring ekstra». Temperaturen sænkes yderligere. Slukning af maskine u Sluk for strømmen på vægkontakten. Ilgang Programmet kan afkortes eller afbrydes med ilgangsknappen. (Se «Ændring/afbrydelse af program»).

13 13 Vedligeholdelse/Pleje/Rengøring Rengøring af maskinen Før rengørings- og vedligeholdelsesarbejder bør De sikre Dem, at strømforsyningen er slået fra. Maskinen må ikke oversprøjtes med vand. Brug ikke opløsningsmidler! Disse midler kan skade maskindele, udvikle giftige dampe og udgøre en eksplosionsfare! Kabinet samt betjeningsdele må kun rengøres med vand og sæbe med et almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel og opløsningsmidler. Rensning af filter Tøj afgiver fibre ved brug (tøjnug), som frigøres under tørring og samler sig i filtret på indersiden af døren. Derfor skal fnugfiltret renses efter hver tørring. 3.1 Fra tid til anden er det nødvendigt at rense pakningen på indersiden af filterholderen og fjerne de fnug, der har samlet sig inde i filterholderen. Dertil anvendes en støvsuger eller en rengøringspensel. 3.2 Støvsugerrør eller rengøringspensel føres ind i åbningen til fnugfiltret. De fnug, der ligger tilbage, fjernes grundigt. 4. Sæt filtret korrekt på plads igen. 5. Luk døren. Rensning af luftkøler Luftkøleren bør renses efter hver 10. tørring. 1. Tryk på knappen og klappen springer op. 2. De to lukkemekanismer drejes mod hinanden i pilens retning. 3. Træk luftkøleren ud. 1. Tryk på dør-åbner-knappen. 2. Træk filter ud og klap op. 3. Stryg med hånden over filtret og fjern på denne måde fnugget. Det kan dog forekomme, at et ordentligt renset filter kan være stoppet på grund af en fin, usynlig belægning i filtermaskerne. Hold filtret med fladen op ad og hæld noget vand over det. Kan vandet ikke trænge igennem, rens da filtret med en børste under rindende vand..

14 14 4. Luftkøleren renses fuldstændigt under rindende vand, lad vandet dryppe godt af. Tømning af maskine for beskyttelse mod frost eller før transport. Står maskinen i et rum, hvor der er risiko for frost eller skal den transporteres, skal maskinen tømmes helt. 1. Vælg et tilfældigt tørreprogram. 2. Tryk på startknappen. Herefter udpumpes det resterende kondensvand i afløbet. 3. Afbryd programmet efter ca. 5 minutter med ilgangsknappen. 5. Luftkøleren skubbes ind igen. Grebet skal være for neden. Drej lukkemekaniske tilbage igen. 6. Vedligeholdelsesklappen trykkes til foroven til venstre, til den den sidder fast. Rensning af fugtighedssensor Efter længere tids drift kan der dannes fine aflejringer (kalk, skyllemiddel) på fugtighedssensorerne samt foran og på indersiden af tromlen. Ved fugtighedsstyrede programmer kan dette resultere i, at det ønskede tørreresultat ikke opnås. Tør aflejringerne af med en klud.

15 15 Grundindstillinger Maskinen har en grundindstilling fra fabrikken. Disse funktioner kan tilpasses individuelle behov enten ved idriftsættelse eller senere. Grundindstillingerne kan kun ændres, hvis der ikke kører et program. For at ændre en grundindstilling holdes altid først programknappen(rne) nede og derefter trykkes der på ilgangsknappen. De pågældende funktioner vises i displayet. Når programknappen holdes nede og der trykkes flere gange på ilgangsknappen, ændres meddelelsen. Udvidede grundindstillinger u Ved at trykke på disse tre knapper, vises de udvidede grundindstillinger. u Ved gentagent tryk på -knappen vises de mulige indstillinger. u Ved at trykke på -knappen kan indstillingerne ændres. u Ved at trykke på -knappen afsluttes visningen af indstillingerne. Eksempel: Funktion slukket Funktion tændt Børnesikring (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Børnesikringen skal forhindre små børn i at starte, ændre eller slette et program ved et uheld. Start af program med aktiveret børnesikring: Tørringsgrad (fra fabrikken NORMAL) Er tørringsgraden «Højere» valgt, bliver tøjet i de fugttighedsstyrede programmer skabs- og ekstra tørt noget mere tørt. Anti-krøl (fra fabrikken 30MIN) Når funktionen er tændt, begynder antilkrølfasen på maks. 60 minutter i slutningen af programmet. Indstilling af ur (uret er ikke indstillet fra fabrikken) Med knappen kan timerne indstilles og med knappen kan minutterne indstilles. Sprog (fra fabrikken TYSK) Denne indstilling gælder midlertidigt for det valgte program og går efter nogle minutter efter programslut tilbage til udgangspunktet. (Se «Udvidede grundindstillinger/ Sprog») Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. Tast-lagring (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når tast-lagringsfunktionen er tændt, lagres det sidst udførte specialprogram og vises ved næste tryk på -knappen som det første igen på displayet. Ved gentagent tryk kan de følgende programmer vælges. Et hyppigt benyttet specialprogram kan således vælges med et enkelt tryk på en tast. Når funktionen er tændt, vises som det første «Uld Finish»-programmet. Lavere strømtilslutning (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Ved lavere tilslutningsspænding forlænges programtiderne tilsvarende. Off = 400 V 3N ~ 5,9 kw / 10 AT On = 400 V 2N ~ 4,4 kw / 10 AT LCD-lysstyrke (fra fabrikken 150) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Med -knappen kan lysstyrke og skrift ændres på display. LCD-kontrast (fra fabrikken 26) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Med -knappen kan kontrasten på display ændres. Alarmtone-lydstyrke (fra fabrikken LYDSTYRKE 2) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når alarmtonen er tilsluttet, lyder der ved programafslutning et signal med regelmæssige mellemrum. Lydstyrken kan indstilles på tre trin:

16 16 Off Lydstyrke 1 Lydstyrke 2 Lydstyrke 3 Standby-funktion (fra fabrikken ON) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når stand-by-funktionen er tilsluttet, slår styringen over på energi-spare-tilstand, hvis der ikke kører et tørreprogram. Alle display er mørke. Optisk interface (fra fabrikken OFF) Vælg «Udvidede grundindstillinger»! Når det optiske interface (SCS) er tilsluttet, kan kundeservice kommunikere med maskinen via en pc. Sprog (fra fabrikken TYSK) Vælg«Udvidede grundindstillinger»! Vælges med knap og midlertidigt et andet sprog, ændres indstillingen 4 minutter efter program-slut til standby eller efter længere tids stilstand tilbage til det fra fabrikken indstillede sprog. Kontantkort Indsættelse af kontantkort Indsæt kontantkortet med p-symbolet op ad. I displayet vises efter hinanden den «Saldo», det «Ácontobeløb», som er lagret på kortet. Dette fratrækkes samt «Ny saldo» vises. Et eventuelt tilgodehavende modregnes. Er der ikke penge nok på kortet til at vaske, vises «Saldo for lille». Desuden lyder der et signal. Differencen kan udlignes med et andet kontantkort. Udtag kontantkort Vælg tørreprogram og start u Vælg tørreprogram u Vælg ekstrafunktioner u Start program Meddelelser under programforløb Mens tørreprogrammet kører, vises skiftevis programtrin samt restbeløb. Programafslutning Når tørreprogrammet er slut, lagres restbeløbet i maskinen på det pågældende kontantkort. Dette tilgodehavende modregnes ved næste vasketur. Programafslutningen vises ved tidsangivelsen 00:00h samt «Åbn dør». Tilbageførsel af tilgodehavende Tilbageførsel af tilgodehavende på kontantkortet kan med fordel foretages, når vaskedagen er slut. u Indsæt kontantkort. I displayet vises den «Saldo», der er lagret på kortet. u Tilbageførsel ved at trykke på ilgangsknappen. I displayet vises efter hinanden «Tilgodehavende» (som krediteres) samt «Ny saldo». u Udtag kontantkort. Der kan kun foretages tilbageførsel på det kontantkort, hvorfra beløbet oprindeligt blev trukket. Med aktiv børnesikring: Overførsel af restbeløb Er restbeløbet på kontantkortet for lille til at udligne acontobeløbet, meldes dette med et fløjtesignal samt der vises «Saldo for lille». Ved at indsætte et andet kort kan differencen udlignes.

17 17 Fejl Reparationer, ændringer eller indgreb i elektriske maskiner må kun udføres af uddannede fagfolk. Ukorrekte reparationer kan medføre betydelige skader på maskinen samt udsætte brugeren for fare. Ved reparationer må der kun isættes originale reservedele. Små fejl, De selv kan udbedre Maskinen starter ikke efter, at der er trykket på en programknap: u Kontrollér, at der er tændt på vægkontakten og stikket isat. u Kontrollér, om alle sikringer er intakte eller den automatiske sikkerhedsfrakobling er aktiveret. Maskinen starer ikke: u Der er ikke trykket på startknappen. u Starttidspunkt er indstillet. Starter først efter udløb af det indtastede starttidspunkt. Det ønskede tørreresultat blev ikke opnået. u Rens filter. u Tørringsgrad øges. (se side 14) u Fugtighedssensor renses. (se side 13) Tørretiden er for lang. u Rens filter. u Strømudfald (bemærk spærretider). Tøjet bliver ikke tørt ved den højst mulige indstilling. ufor meget tøj i tromle. u Tøj ikke centrifugeret ordentligt. u Rum er ikke tilstrækkeligt ventileret (dør eller vindue åbnes). u Filter stoppet af fnug (filter renses). Tromlebelysning fungerer ikke. u Pære defekt. Af sikkerhedsgrunde må pæren kun udskiftes af fagfolk. Fugtighed i rummet er stærkt stigende. u Rum er ikke tilstrækkeligt ventileret. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dør går ikke op: u Skulle der ikke være nogen strøm, når dør skal åbnes, kan døren åbnes manuelt med et kort tryk på højde med dørlåsen. Fejlmeldinger Ved de følgende fejlmeddelelser kan programmet genstartes ved at trykke på startknappen, efter at fejlen er afhjulpet. «BØRNESIKRING AKTIV» u Hold startknappen nede og tryk på ilgangsknappen. «LUK DØREN» u Dør trykkes i, til låsen lukker korrekt. «KONDENSVAND FULD» Kondensvandspumpe kører ikke. Kontrollér, om der er et knæk på vandafløbsslangen eller afløbet er stoppet. «KONTROL AF VARMETRIN» u Der lyder et signal og programmet kører videre. Fejlmeldingen «Kontrollér varmetrin» vises på display og bliver stående, indtil programmet er færdigt. Tryk én gang på startknappen og derefter flere gange på ilgangsknappen, indtil meddelelsen «Program slut» vises. u Kontrollér, om alle temperaturkontakter er tændt. Tryk én gang med fingeren på alle 3 runde gummirør (se billede). Er problemet ikke løst efter at have trykket én gang på dem alle, kontakt da kundeservice. Hvis maskinen viser fejl F : u Afbryd programmet med ilgangstasten og vælg et nyt program. Ved gentagen fejlmeddelelse: u Strømtilførsel afbrydes i ca. 1 minut og tilsluttes igen (træk stikket ud eller sluk på vægkontakt). l Maskinen er klar til brug igen, når alle kontrollamper for programmerne blinker. u Vælg et nyt program. Hvis fejlen optræder igen: u Notér fejlmeddelelsen. u Træk stikket ud eller sluk på vægkontakt. u Kontakt kunderservice.

18 18 Fejlmeddelselser (kontantkort) Nedennævnte fejlmeddelelser relaterer til kontantkortet. Forkert kortside u Indsæt kontantkort med p-symbolet op ad. Kort tomt u Benyt opladet kontantkort. Kontantkort ugyldigt u Det anvendte kontantkort er ikke tilladt. Den ansvarlige for vaskeriet underrettes. Isæt kontantkort igen u Vent 5 sekunder, til acontobeløbet er ajourført og den nye saldo på kortet vises. Kundeservice Før De ringer til kundeservice, prøv da. om De eventuelt selv kan afhjælpe fejlen (se «Små fejl, De selv kan udbedre» side 16). Hvis De har brug for rådgivning, også i garantiperioden, skal De betale for montørens arbejdsløn i denne forbindelse. Kan De ikke selv afhjælpe fejlen, træk da stikket ud eller sluk på vægkontakten og ring til kundeservice. Hav venligst produkt- og maskinnummer parat til kundeservice. Disse angivelser står på typeskiltet på indersiden af lugen. Notér her nedenfor numrene på Deres maskine. Produkt-nr. Maskin-nr.

19 F RANÇAIS Sommaire Remarques importantes u Conseils pour la mise au rebut 20 w Emballage de votre nouvelle machine 20 w Machine usagée 20 u Consignes de sécurité et avertissements 20 u Protection de l'environnement et u économies d'énergie 20 Votre nouveau sèche-linge u Description de la machine 21 u Conseils sur le linge 22 w Tri du linge 22 w Conseils pour le séchage 22 Mise en service u Préparation 22 u Ouverture de la porte 22 u Chargement du linge 22 u Fermeture de la porte 22 Séchage u Tableau des programmes 23/24 u Séchage 25 w Programmes séchage 25 w Programme express 25 w Programme mixte 25 w Programmes chronométrés 25 w Programmes spéciaux 25 w Sélection de fonctions additionnelles 25 w Démarrage du programme 25 w Déroulement/Etat du programme 25 w Modification du programme 26 w Interruption du programme 26 w Rajout de linge 26 w Fin du programme 26 w Enlèvement du linge 26 w Mise hors tension de l appareil 26 u Fonctions additionnelles 26 w Linge d'entretien facile 26 w Démarrage différé 26 w Séchage douceur 26 w Séchage extra douceur 26 w Marche rapide 26 Entretien/Maintenance/Nettoyage u Nettoyage de l appareil 27 w Nettoyage du filtre 27 w Nettoyage du refroidisseur d'air 27/28 w Nettoyage du capteur d'humidité 28 w Vidange de l appareil en cas de w danger de gel ou avant le transport 28 Réglages de base u Degré de séchage 29 u Dispositif anti-froissage 29 u Réglage de l'heure 29 u Langue 29 u Réglages de base étendus Cash-Card Pannes w Sécurité enfants 29 w Mémorisation des touches 29 w Puissance raccordée réduite 29 w Luminosité/Contraste de l'affichage LCD w Signal sonore 30 w Fonction Standby 30 w Interface optique 30 w Langue par défaut 30 u Insertion de la Cash-Card 30 u Retrait de la Cash-Card 30 u Sélection du programme de lavage 30 u Affichage pend. le déroulem. du programme30 u Fin du programme 30 u Récupération du solde 30 u Transfert de crédit 30 u Remédier soi-même aux petites pannes 31 u Messages de panne 31/32 Service après-vente u N du produit et de la machine 32 Garantie 32 Inhaltsverzeichnis Deutsch u Siehe Seite 5 Sommario italiano Contents english u Vedere pagina 33

20 20 Conseils pour la mise au rebut Emballage de votre nouvel appareil Débarrassez-vous de l emballage comme il se doit. Les matériaux de l emballage ne sont pas des jouets. Le recyclage de l emballage permet d épargner des matières premières et de réduire les volumes de déchets. L emballage pourra être restitué au commerçant spécialisé ou au fournisseur. Tous les matériaux d emballage utilisés sont écologiques et recyclables. Le carton est constitué de 80 à 100% de vieux papiers. Les pièces en bois n ont pas été traitées chimiquement. Les feuilles sont en polyéthylène (PE); les banderoles, en polypropylène (PP). Ces matériaux, recyclables, sont exclusivement des composés d hydrocarbures. Anciens appareils Les appareils mis au rebut doivent être rendus inutilisables. Après avoir tiré la fiche réseau, ou fait défaire le bran - chement par l électricien, sectionnez et enlevez le câble de réseau. Détruisez la serrure pour éviter que, en jouant, des enfants s y enferment et mettent leur vie en danger. Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique, mais déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d appareils électriques et électroniques. En participant à l élimination appropriée de ce produit, vous protégez l environnement et la santé d'autrui. L environnement et la santé sont mis en danger par une mauvaise élimination Votre ancien appareil contient des matières précieuses, qu il convient d envoyer au recyclage. Vous trouverez davantage d informations sur le recyclage de ce produit en vous adressant à votre commune, au service d en - lèvement des ordures ou au magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Où déposer les anciens appareils? Dans tous les points de vente de nouveaux appareils, dans les centres de collecte S.EN.S officiels ou auprès des entre prises de récupération S.EN.S officielles. Vous trouverez la liste des centres de collecte SENS sur le site Conseils de sécurité et consignes Cet appareil est conforme aux normes de sécurité des appareils électriques. À observer avant la mise en service! Lisez attentivement les notices jointes avant de mettre en service votre séchoir. Elles contiennent des informations importantes pour l installation, l utilisation et la sécurité de l appareil. Les réparations sont de la compétence exclusive du personnel technique dûment formé. Mal effectuées, elles peuvent entraîner de notables dégâts matériels et de graves dangers pour l utilisateur. Conservez soigneusement les notices, à l intention des autres utilisateurs actuels et futurs. Installez l appareil conformément aux instructions de montage. Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé. En cas de doute, posez la question au service aprèsvente ou au revendeur. À observer lors du séchage: Ne laissez pas d enfants sans surveillance à proximité de l appareil. Éloignez les animaux domestiques de l appareil. N utilisez l appareil qu en milieu domestique, pour sécher des textiles. À observer après la fin du programme: Ne mettez pas la main dans le tambour lorsqu il tourne. À observer pour protéger l appareil: Ne grimpez pas sur l appareil. Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur la porte (danger de basculement!). À observer lors du transport: Attention lors du transport de l appareil! (risque de blessure!) Ne soulevez pas l appareil avec les parties avant! Protection de l environnement et économie d énergie Economie de courant, de temps et d argent u Vous sécherez avec le maximum d économie, et en préservant au mieux l environnement, si vous chargez la machine avec le plus possible de linge. u Ne dépassez cependant pas les quantités maximales indiquées. (V. le tableau des programmes, p. 23/24). u Avant le séchage, débarrassez complètement le linge de son eau par essorage dans une machine à laver automatique ou une essoreuse. Plus la vitesse d essorage sera élevée, plus le temps de séchage sera bref, et moins vous consommerez d électricité. u Essorez également le linge d entretien facile. u Lors du séchage, il faut assurer une bonne aération de la pièce (ouvrez les fenêtres ou la porte). u Nettoyez le filtre après chaque séchage. u Maintenez le filtre à air bien propre. u Ne couvrez et ne collez pas la grille d air de refroi -

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater.

Chime Pro. Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Chime Pro Wi-Fi aktiveret klokke og forstærker designet til dine Ring-apparater. Trin 1 Sig Hallo til din Chime Pro Chime Pro udsender straks lyde, der kan tilpasses når dit Ringapparat registrerer aktivitet.

Læs mere

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160 Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Spirit proline WEI 9080 / 9100

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab FR Notice d'utilisation 16 Réfrigérateur/congélateur S83420CTW2

DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab FR Notice d'utilisation 16 Réfrigérateur/congélateur S83420CTW2 DA Brugsanvisning 2 Køle-/fryseskab FR Notice d'utilisation 16 Réfrigérateur/congélateur S83420CTW2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

ENN2914COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 27

ENN2914COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 27 ENN2914COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 27 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst brugs- og opstillingsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler

Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørretumbler Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, 2001 3:41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 24 FILTER SIDE 24 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 25 FORHOLDSREGLER SIDE 25 FORBEREDELSE

Læs mere

EUF1900AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 21

EUF1900AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 21 EUF1900AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 21 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3 PRODUKTBESKRIVELSE........................................................

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på http://www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

EMT 38409 FR Micro-ondes Mode d Emploi 2 DA Mikrobølgeovn Bruker Manual 37

EMT 38409 FR Micro-ondes Mode d Emploi 2 DA Mikrobølgeovn Bruker Manual 37 EMT 38409 FR Micro-ondes Mode d Emploi 2 DA Mikrobølgeovn Bruker Manual 37 2 WWW.ELECTROLUX.COM SOMMAIRE INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION... 3 INSTRUCTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ... 4 LES AVANTAGES DES

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Présentation de l appareil

Présentation de l appareil Téléviseur LCD env. 55 cm / 21.6" avec lecteur DVD et TNT HD intégré ca. 55 cm / 21.6" LCD-TV med DVD og integreret HD DVB-T-tuner MEDION E13014 (MD 20153) Mode d'emploi & liste de codes Brugervejledning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer VHV 780CX INSTRUKTIONSBOG VHV780CX Tørretumbler med aftræk English 2 Danish 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 14 Levereringsoplysninger 14 Udpakning af produktet

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

EC2231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19

EC2231AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 EC2231AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED.............................................................. 3 PRODUKTBESKRIVELSE........................................................

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC5330 http://da.yourpdfguides.com/dref/625776

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC5330 http://da.yourpdfguides.com/dref/625776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique

Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3. Fédération Jurassienne de Musique Exigences d examen pratique Flûte traversière Phase 3 Fédération Jurassienne de Musique 3 Février 2016 Exigences d examen pratique Flûte traversière - Phase 3 Technique Approfondir et automatiser la base

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tørretumbler EDC78550W. Vigtige funktioner til EDC78550W Tilbage til toppen. 1 av 6 2010-06-04 16:01

Tørretumbler EDC78550W. Vigtige funktioner til EDC78550W Tilbage til toppen. 1 av 6 2010-06-04 16:01 1 av 6 2010-06-04 16:01 Tørretumbler EDC78550W Kondenstørretumbler, elektronsk fugtighedsregistrering, mellemstort LCD display, belysning i tromlen, Invertermotor, mange special programmer, kapacitet 8

Læs mere

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon:

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon: Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2012 Bosch Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S R15 300 432 Vaske- og tørreeksperten. En

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

DK/F. Fremtidens vandingsmaskiner Les machines d irrigation du futur

DK/F. Fremtidens vandingsmaskiner Les machines d irrigation du futur DK/F Fremtidens vandingsmaskiner Les machines d irrigation du futur Fasterholt Maskinfabrik en moderne og 100% dansk producent af fremtidens vandingsmaskiner. Fasterholt Maskinfabrik un producteur moderne

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLESVASKERIET. FSBafdelingl-35. Brugervejledning. AAB afdeling 40 AKB afdeling 1030 FÆLLESVASKERIET. er pengeløst men videoovervåget

BELLAHØJ FÆLLESVASKERIET. FSBafdelingl-35. Brugervejledning. AAB afdeling 40 AKB afdeling 1030 FÆLLESVASKERIET. er pengeløst men videoovervåget FÆLLESVASKERIET BELLAHØJ Brugervejledning For beboere i AAB afdeling 40 AKB afdeling 1030 FSBafdelingl-35 FÆLLESVASKERIET er pengeløst men videoovervåget 2008 Fæl lesvaskeriet Bel lahøj, Svenskelej ren

Læs mere

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 EC3131AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 3 TB (3000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs intégrés 3 To (3000 Go)

Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 3 TB (3000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs intégrés 3 To (3000 Go) Via linket http://www.medion.com/lifecloud/ kan du hente de nødvendige apps til din Android-terminalenhed. Vous pouvez télécharger les applications nécessaires pour votre terminal Android sous le lien

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06

Læs mere

ENN2914COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 24

ENN2914COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 24 ENN2914COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FR RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 24 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Læs mere

Spirit topline 8120. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri. Produkt-nr. 8120.1. Følg sikkerhedsanvisninger!

Spirit topline 8120. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri. Produkt-nr. 8120.1. Følg sikkerhedsanvisninger! Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Spirit topline 8120 Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Produkt-nr.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler LAVATHERM 75175AV

Brugsanvisning Tørretumbler LAVATHERM 75175AV DA Brugsanvisning Tørretumbler LAVATHERM 75175AV 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. TILBEHØR... 7 4. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI TC7102 http://da.yourpdfguides.com/dref/648534

Din brugermanual ZANUSSI TC7102 http://da.yourpdfguides.com/dref/648534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere