Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?"

Transkript

1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?

2

3

4 Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning? Det Økologiske Råd, Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen TemaNord 2008:587

5 Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning TemaNord 2008:587 Nordisk Ministerråd, København 2008 ISBN Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter, fås kun som Print-on-demand Omslag: DesignKonsortiet Layout: DesignKonsortiet Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Rapporten er udarbejdet af Det Økologiske Råd i Danmark, Naturskyddsföreningen i Sverige og Norges Naturvernforbund for Nordisk Ministerråd Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

6 Trafikafgifter og klimapåvirkning 5 Forord Denne udredning om muligheder for at reducere klimapåvirkningerne fra person- og varebiltrafikken primært via afgifter og skatter er finansieret af Nordisk ministerråd, udvalg for miljø og økonomi. Opgaven er udført af et samarbejde mellem Det økologiske Råd i Danmark, Naturskydds-foreningen i Sverige og Norges Naturvernforbund. Det er udført i samarbejde mellem Hans Ege og Christian Ege (Det Økologiske Råd, Danmark), Torhildur Kristiansdottir og Holger Schlaupitz (Norges Naturvernforbund), Magnus Nilsson (Naturskyddsföreningen, Sverige) og med inddragelse af Erja Heino, Suomen luonnonsuojeluliitto, SLL (Finlands Naturskyddsförbund) og Orkusetur og Umferdastofa i Island. Rapporten er skrevet på dansk, norsk og svensk i landenes afsnit i del I. Resten er skrevet på dansk, bortset fra afsnittet om EU-lovgivning (svensk). I indledningen findes en lille liste med centrale ord på landenes sprog. Nordisk Ministerråd og dennes miljø- og økonomigruppe tager ikke ansvar for rapportens konklusioner og anbefalinger.

7 Trafikafgifter og klimapåvirkning 6 Indholdsfortegnelse Del 0 Del I Del II Forord og indledning EU-regulering af beskatning, brændstofforbrug og salg af person- og varebiler Beskatning af person- og varebiler i de enkelte nordiske lande 1. Danmark 1. Målsætninger 2. Grundfakta om bilbestand, brændstofforbrug, miljøbelastning mv. 3. Beskatning af drivmiddel 4. Beskatning af køretøj 5. Øvrige skatter og skattefradrag 6. Hvordan styrer skatterne trafikkens miljøbelastning? 2. Norge 1. Målsætninger 2. Grundfakta om bilbestand, brændstofforbrug, miljøbelastning mv. 3. Beskatning af drivmiddel 4. Beskatning af køretøj 5. Øvrige skatter og skattefradrag 6. Hvordan styrer skatterne trafikkens miljøbelastning? 3. Sverige 1. Målsætninger 2. Grundfakta om bilbestand, brændstofforbrug, miljøbelastning mv. 3. Beskatning af drivmiddel 4. Beskatning af køretøj 5. Øvrige skatter og skattefradrag 6. Hvordan styrer skatterne trafikkens miljøbelastning? 4. Finland 1. Målsætninger 2. Grundfakta om bilbestand, brændstofforbrug, miljøbelastning mv. 3. Beskatning af drivmiddel 4. Beskatning af køretøj 5. Øvrige skatter og skattefradrag 6. Hvordan styrer skatterne trafikkens miljøbelastning? 5. Island 1. Målsætninger 2. Grundfakta om bilbestand, brændstofforbrug, miljøbelastning mv. 3. Beskatning af drivmiddel 4. Beskatning af køretøj 5. Øvrige skatter og skattefradrag 6. Hvordan styrer skatterne trafikkens miljøbelastning? Bilag 1: Danske afgiftssatser

8 Trafikafgifter og klimapåvirkning 7 Del III Del IV Del V Del VI Sammenligning mellem de nordiske lande 1. Priser på udvalgte person- og varebiler 2. Salg af person- og varebiler efter energiforbrug/vægt 3. Bestand af person- og varebiler i alt og pr indbygger 4. Kørsel i person- og varebiler i alt og pr person, herunder privat erhvervskørsel hvis muligt 5. Brændstoftyper, forbrug i alt Potentialer for CO 2 -besparelser 1. Analyser af potentiale ved skift til mere energieffektive biler 2. Diskussion af krav til miljøvenlige biler Styringsmidler til fremme af køb og brug af biler med mindre energiforbrug 1. Beskatning efter energiforbrug (registreringsafgift og ejerafgift) 2. Beskatning af varebiler brugt til personkørsel og af personbiler i firmabrug 3. Andre afgifter og skatter, herunder kørselsafgifter 4. Subsidier til brug af alternative brændstoffer Konklusion og english summary

9 Trafikafgifter og klimapåvirkning 8 Indledning Baggrund. Transporten bidrager med voksende mængder CO 2 til atmosfæren. I forhold til internationale mål og aftaler bliver det stadig vanskeligere at holde hånden over transportens bidrag til drivhuseffekten. Senest bliver det i EUkommissionens forslag af til EU s energi- og klimapakke fastlagt, at landene skal reducere CO 2 -udledningen fra landbrug, individuel boligopvarmning og trafik med hvert sit %-mål, f.eks. for Danmarks vedkommende 20 % inden Hvis EU indgår en international aftale om generelt 30% reduktion, vil bl.a. Danmarks mål på dette område blive hævet. Det er ikke længere muligt at opfylde reduktionsmålene, uden at der også sker reduktioner for trafikken ud over de krav til forbedringer af bilernes motorteknik, som måske vedtages i EU i Det ville pålægge landbrug og individuel boligopvarmning umulige besparelsesmål, hvis der her skulle kompenseres for en fortsat stigning i trafikkens udslip. Indhold. Projektet vurderer mulighederne for primært via afgifter og skatter, at reducere CO 2 -bidraget fra person- og varebiler. Der ses på afgifter på at købe, eje og bruge en bil, og der er vidt forskellige løsninger i de nordiske lande. Der har også været gennemført en række radikale ændringer gennem årene. Det giver visse muligheder for at vurdere de forskellige afgifters virkning over for hinanden. Dog skal man være opmærksom på, at en række andre faktorer også påvirker trafikanternes adfærd ved bilkøb og brug af bil faktorer, som også kan være ganske forskellige i de nordiske lande. Forhold som lokalisering, teknologisk udvikling, konjunkturer og socioøkonomi har betydning for udviklingen i trafikkens klimapåvirkning. Dette behandles ikke her, men der kan sagtens være et betydningsfuldt samspil mellem f eks afgifter og lokalisering. Samtidig redegøres for eventuelle forslags effekt på andre skadelige emissioner. Dansk Svensk Norsk Registreringsafgift Bilaccis, försäljningsskatt, Engangsafgift registreringsskatt Grøn ejerafgift / vægtafgift Fordonskatt Årsavgift Provenu Indtäkt Inntekt Kilometerskat *) Kilometerskatt Kilometerskatt Varebiler Lätta lastebilar Varebiler Brændstofafgift Drivmedelskatt Drivstoffavgift Befordringsfradrag Reseavdrag Pendlerfradrag Firmabiler (gule plader) Förmånsbilar Firmabiler Taxa, hyrevogn Taxibilar Taxi / drosje CO 2, kuldioxid Koldioxid CO 2, karbondioksid NO x, kvælstofilter kväveoxider Kvælstofilter *) EU: Vägtull Ordliste centrale begreber

10 Trafikafgifter og klimapåvirkning 9 Tilsvarende er der i landeafsnittene i del I brugt landenes valuta, mens der i den øvrige rapport er omsat til danske kroner af hensyn til sammenligneligheden. Her kan nævnes kurserne: For 100 Norske kr. Svenske kr. EURO (Finland) Islandske kr. Får man i danske kr.: 94,64 79,52 745,67 7,1234 I rapporten sammenlignes priser, adfærdspåvirkning mv. direkte mellem de nordiske lande. Der tages ikke hensyn til eventuelle forskelle i velstand, indkomster, boligpriser mv., idet det antages, at forholdene trods alt ikke er så forskellige mellem de nordiske lande, og idet inddragelse af disse forhold kunne gøre arbejdet meget omfattende og uigennemskueligt. Der bringes dog her et enkelt eksempel på sådanne forholds betydning: Selv om prisen på drivstof i f.eks. Norge er blandt de højeste i Europa målt i kroner pr. liter, så er prisen blandt de laveste i Europa, hvis man beregner, hvor mange liter drivmiddel en industriarbejder i gennemsnit kan købe for den løn, hun eller han får for en times arbejde. En industriarbejder i Norge får f.eks. i gennemsnit næsten dobbelt så meget benzin for en times arbejde som en industriarbejder i Spanien, eller mere end 7 gange så meget diesel som en industriarbejder i Polen. Det er kun i Danmark, at en industriarbejder får mere drivstof for lønnen end i Norge, se tabel 1 og 2. Der gøres opmærksom på, at beregningerne er baseret på timefortjenesten i 2006 og drivstofpriserne i april Dette indebærer, at sammenligningen vil være unøjagtig på nivå, men den giver en god indikation af de relative variationer i købekraft.

11 Trafikafgifter og klimapåvirkning 10 Tabell 1: Timefortjeneste for industriarbeidere, bensinpris og liter pr. arbeidstime for utvalgte land. Timefortjeneste 2006 Pris 95 blyfri bensin Liter bensin NOK pr. time april 2008 pr. arbeidstime Land NOK pr. liter Danmark ,05 14,85 Norge ,44 14,23 Irland 119 9,45 12,60 Tyskland ,21 11,33 Storbritannia ,71 11,30 Sverige ,51 10,95 Østerrike 101 9,83 10,28 Finland ,24 10,14 Nederland ,37 9,78 Belgia ,30 9,19 Frankrike 89 10,97 8,12 Italia 88 10,97 8,02 Spania 66 8,98 7,35 Portugal 31 11,11 2,79 Tsjekkia 26 9,80 2,65 Polen 19 9,96 1,91 Kilde: NOU 2008: 10 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008, EU Oil Bulletin 14/04/2008, Norsk Petroleumsinstitutt, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet. 2 Tabell 2: Timefortjeneste for industriarbeidere, autodieselpris og liter pr. arbeidstime for utvalgte land. Timefortjeneste 2006 Pris autodiesel april Liter autodiesel Land NOK pr. time 2008 NOK pr. liter pr. arbeidstime Danmark ,52 15,58 Norge ,05 14,69 Irland 119 9,59 12,41 Tyskland ,59 11,99 Nederland ,31 11,73 Finland 114 9,96 11,45 Belgia 103 9,54 10,79 Sverige ,84 10,60 Storbritannia ,59 10,44 Østerrike 101 9,91 10,19 Frankrike 89 10,23 8,70 Italia 88 10,69 8,23 Spania 66 9,40 7,02 Portugal 31 9,92 3,12 Tsjekkia 26 10,01 2,60 Polen 19 9,85 1,93 Kilde: NOU 2008: 10 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008, EU Oil Bulletin 14/04/2008, Norsk Petroleumsinstitutt, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet. 2 Drivstofpriserne er hentet fra EU Oil Bulletin, Norsk Petroleumsinstitutt og Statistisk sentralbyrå, mens lønningsdata er hentet fra Teknisk Beregningsutvalg.

12 Trafikafgifter og klimapåvirkning 11 DEL I: EU-regulering af beskatning, brændstofforbrug og salg af person- og varebiler EUs lagstiftning innehåller få regler som direkt berör beskattningsfrågor. En viktig förklaring är att beslut om skattefrågor kräver enighet i ministerrådet mellan medlemsstaternas regeringar, dvs varje medlemsstat har i realiteten veto. Eftersom vissa medlemsstater, inte minst Storbritannien, i princip är stark motståndare till att EU lagstiftar om skatter, stoppas regelmässigt de flesta förslag till EU-omfattande skattelagar. Frånvaron av en harmoniserad lagstiftning betyder att skattesatserna varierar kraftigt mellan länderna det gäller både t ex drivmedelsskatter men också olika försäljningsskatter. Beträffande försäljnings- eller registreringsskatterna varierar skattesatserna från 0 till 180 procent 3 av försäljningsvärdet! 4 Av figur 0 framgår punktskatter på drivmedel inom EU25 i oktober (Under en övergångsperiod har de länder som senast anslöt sig till unionen rätt att underskrida de lagstadgade miniminivåerna.) punktskatt EURO / 1000 liter Storbritannien Nederländerna Tyskland Land Punktskatt Tio-i-topp Punktskatt Tio-i-topp bensin 95 oktan diesel Bensin 95 oktan Euro/1.000 L Euro/1.000 L Diesel Belgien Frankrike Finland Portugal Italien Figur 0. Punktskatter på drivmidler i EU-landene Sverige Danmark Österrike Luxemburg Slovakien Polen Irland Tjeckien Ungern Spanien Slovenien Grekland Malta Cypern Lettland Litauen Estland 3 Denna siffra gäller Danmark, men gäller bara för den del av priset som överstiger DKK i allmänhet motsvarar den danska försäljningsskatten procent av försäljningspriset. Se avsnitt XX. 4 KOM(2002) 431 slutlig 5 oil/bulletin/2008_en.htm

13 Trafikafgifter og klimapåvirkning 12 EU-kommissionen har under åren presenterat ett antal analyser där den hävdar att bristen på skatteharmonisering mer eller mindre starkt försvårar den s k fria rörligheten för varor och tjänster. Kommissionen har också lagt fram en lång rad konkreta förslag om harmonisering av skattereglerna, som dock regelmässigt stoppats av ministerrådet. Några exempel: 2002 föreslog Kommissionen en stegvis harmonisering av dieselskatterna föreslog Kommissionen att alla registreringsskatter successivt skulle slopas och istället ersättas av årliga fordonsskatter, differentierade efter fordonens koldioxidutsläpp 7 De EU-skatteregler som trots allt gäller finns dels i energiskattedirektivet och det s k eurovignettdirektivet, dels i form av allmänna regler för hur medlemsstaterna via skatterabatter m m kan stimulera t ex snabbintroduktion av ny avgasreningsteknik eller renare drivmedel. Energiskattedirektivet (2003/96/EG) Energiskattedirektivet började gälla 2004 och ersatte då i första hand det s k mineraloljedirektivet. I direktivet fastslås miniminivåer för skatter på bl a bensin och diesel som gäller från 2004 resp 2010 (se tabell ovan). Direktivet tillåter länderna att på olika sätt undanta vissa sektorer från drivmedelsskatter eller att differentiera skatterna: Medlemsländerna behöver inte beskatta drivmedel till lokal kollektivtrafik. All spårtrafik kan undantas från beskattning. Det är tillåtet att skattebefria miljövänliga och/eller förnybara drivmedel för särskilda pilotförsök. Vissa biodrivmedel, bl a etanol och rapsolja (RME), kan undantas från skatt. 8 Det är tillåtet med nedsättningar av skatten på diesel som används i jordbruk, arbetsmaskiner m m. Länderna kan tillämpa olika skattesatser för diesel som förbrukas i fordon som väger mera än resp mindre än 7,5 ton ( kommersiell/icke-kommersiell trafik ). Eurovignettdirektivet (1999/62/EG med ändring 2006/38/EG) I det s k eurovignettdirektivet regleras dels miniminivåer för den årliga fordonsskatten på tunga fordon, dels hur medlemsländerna kan ta ut vägavgifter eller vägtullar för tung trafik (normalt fordon över 3,5 ton). De miniminivåer på fordonsskatter som anges i direktivet är mycket låga och saknar relevans för nordiska förhållanden. 6 (KOM (2002)410 slutlig) 7 (KOM (2005)261 slutlig) 8 Om det införs ett lagstadgat krav om en viss inblandning av t ex etanol eller RME, tillåts inga skatteundantag. Med vägavgift avses i direktivet en avgift eller skatt som tas ut för att ett fordon ska få utnyttja den avgiftsbelagda infrastrukturen under en viss tid (t ex ett dygn, en vecka, ett år). Med vägtull avses en avgift eller skatt som tas ut för att fordonet ska få köra en viss sträcka. Sverige, Danmark och Benelux-länderna (formellt även Tyskland) upprätthåller

14 Trafikafgifter og klimapåvirkning 13 gemensamt ett vägavgiftssystem som är reglerat i direktivet. För att tunga fordon ska få köra på det utpekade s k TEN-vägnätet (alla större vägar) i dessa länder, måste fordonens ägare betala antingen en årlig avgift på (beroende på fordonens vikt, antal axlar och miljöklassning) euro eller en avgift på 11 euro per dygn för alla typer av fordon. Direktivet öppnar emellertid även för en helt annan typ av avgift eller skatt, baserad på körsträcka, som i direktivet kallas vägtull, men som normalt brukar kallas kilometerskatt. För denna avgift anger direktivet inga fastlagda nivåer, bara generella principer för hur hög den får vara och hur den får differentieras. Nivåerna på avgiften/skatten ska i princip helt styras av kostnaderna för att bygga och underhålla vägsystemet, men reglerna är så vida och diffusa att det är möjligt för staterna att t ex helt basera avgifterna på de beräknade externa marginalkostnaderna (kostnader för vägslitage, avgaser, buller och olyckor på grund av tillkommande trafik). De km-skatter/vägtullar som tillämpas i Tyskland, Österrike och Tjeckien är baserade på detta direktiv. Det är inte tillåtet att samtidigt ta ut både vägtull och vägavgift 9 - detta är förklaringen till att Tyskland måste lämna Eurovignett-samarbetet när man införde sin s k MAUT på de tyska motorvägarna. Så länge Sverige och Danmark omfattas av eurovignett-samarbetet kan dessa länder inte införa finansierande tullar på enskilda vägsträckor. Vägavgift/vägtull får däremot kombineras med t ex lokala trängselavgifter. Indirekta beskattningsregler Medlemsländer som vill stimulerande införande av t ex skärpta avgasregler innan de nya kraven blir obligatoriska har rätt att uppnå detta med hjälp av skatterabatter. Dessa skatterabatter får dock inte vara större än vad som motsvarar extrakostnaden för den tillkommande reningsutrustningen. Ett aktuellt exempel är de stimulanser för partikelfilter på lätta dieselfordon som flera EUländer tillämpar (opkræver) i avvaktan på att denna utrustning fr o m 2009 blir obligatorisk. Aktuella förslag till förändringar Energiskattedirektivet I mars 2007 föreslog EU-kommissionen att minimiskattenivåerna för bensin och diesel skulle höjas så att man 2014 skulle uppnå en miniminivå på 380 euro per l för både bensin och diesel. 10 Kommissionen hänvisade bl a till att nuvarande skillnader i beskattning mellan medlemsländerna leder till fuel tourism, dvs till att körvägarna för lastbilar och bussar påverkas så att körsträckorna ökar med bl a ökade koldioxidutsläpp som följd. 9 För speciella projekt som t ex broar och tunnlar tillåts dock speciella avgifter utöver vägavgift/vägtull. 10 Idag 359 euro/1000 l för bensin resp 302 euro/1 00 l för diesel. Förslaget innehåller också flera markeringar som skulle underlätta införande av km-skatter (eurovignett-direktivets vägtullar ). Bl a utlovas ett regelverk för hur länderna kan återbetala en del av dieselskatten till fordon som omfattas av km-skatt. Vid EU-parlamentets behandling begärde man att viktgränsen för differentiering av dieselskatt mellan lätt och tung trafik skulle ändras från 7,5 ton till 3,5 ton, dvs samma viktgräns som eurovignettdirektivet baseras på. En sådan förändring skulle ytterligare underlätta införande av km-skatt.

15 Trafikafgifter og klimapåvirkning 14 Parlamentet krävde också att regelverket för återbetalning av dieselskatt till fordon som omfattas av km-skatt ska finnas på plats senast sex månader efter att förändringarna av direktivet trätt i kraft. Eurovignettdirektivet Beträffande eurovignettdirektivet har kommissionen nyligen genomfört en offentlig konsultation kring ett förslag som skulle tydliggöra att medlemsstaterna även formellt kan basera åtminstone en del av sina km-skatter ( vägtullar ) på de externa marginalkostnaderna. Kommissionen har utlovat ett förslag till i juni 2008.

16 Trafikafgifter og klimapåvirkning 15 DEL II: Beskatning af person- og varebiler i de enkelte nordiske lande DEL II: 1. Danmark tal i parentes henviser til kilder sidst i Danmarkskapitlet 1. Målsætninger For trafikkens klimapåvirkning har Danmark dels langsigtede mål, som der ikke er valgt konkret metode til at nå, dels kortsigtede initiativer, som afspejler visse mål, hvis niveau dog ikke altid er nærmere præciseret. Den danske regering ønsker med sin energipolitik, herunder for transportens energianvendelse, at bidrage til at begrænse påvirkningen af jordens klima (1). På lang sigt ønsker regeringen, at landet bliver uafhængigt af fossilt brændstof og alene bruger vedvarende energi. Miljøministeren har på en række møder i efteråret 2007 peget på år 2075 som målår. Regeringen sætter det mål i sin Energiplan 2007, at 30 % af det danske energiforbrug i 2025 er fra vedvarende energi, så fossilt brændstof kommer til at stå for 70 %. Regeringen fastsatte i 2002 et pejlemærke (hvilket er mindre bindende end et mål ) om at reducere transportsektorens CO 2 -udslip med 25 % i 2030 i forhold til I forhold til i dag, hvor niveauet ligger knap 40% over niveauet, betyder det en 48 % reduktion frem mod Danmark har med diverse ændringer af afgifterne for bilkøb og det at eje bil søgt at påvirke bilisterne - med varierende konsekvens og effekt - til at vælge biltyper med relativt små CO 2 - og partikelemissioner. I 1999 og 2007 blev registreringsafgiften, som betales ved køb af bil, ændret for at fremme køb af biler med lavt energiforbrug. I 2006 og 2007 er afgifterne ændret for også at opnå reduceret udslip af partikler. Også den halvårlige afgift for at eje biler er (for biler indregistreret fra 1. juli 1997) indrettet, så brændstof-forbrug og dermed CO 2 -udledning bestemmer afgiftens størrelse, f eks er den mest benzinforbrugende bil 35 gange så dyr i grøn ejerafgift som den mindst benzinforbrugende. 11 Biler, som har to motorer en el- og en forbrændingsmotor og som kan lades op ved nettilslutning, f.eks. om natten Regeringen skriver juni 2007 i debatoplæg om en strategi for bæredygtig udvikling, at den arbejder for, at CO 2 -udslippet fra nye biler reduceres fra i gennemsnit 161 g pr kørt kilometer (2006) til 120 g i 2012 og 100 g i 2020 (1). I energipolitisk aftale februar 2008 aftaler regeringen og partier i Folketinget, at brintbiler skal fritages for afgifter og elbiler skal have forlænget deres afgiftsfritagelse ud over Der skal bruges 35 mio. kr. på forsøg med elbiler og udarbejdes strategi for reduktion af CO 2 -udledning. Biobrændstof skal leve op til EU s kommende initiativer for bæredygtighed, og man ønsker at fremme plugin-hybridbiler 11 i Danmark.

17 Trafikafgifter og klimapåvirkning Nyregistrerede personbilers gennemsnitlige CO2-udslip - Danmark benzin diesel Mål (bensin+diesel) Figur 1: Nyregistrerede bilers gennemsnitlige CO2-udslip g/km kilde: Vejtransporten i tal og tekst 2007, De Danske Bilimportører, sept 2007 Regeringen har som mål at reducere kvælstofoxid (NO x )- og kulbrinte- (CH) luftforureningen fra trafikken med 60 % i 2010 i forhold til niveauet i Det er også regeringens mål at reducere partikelforureningen fra biler. Regeringen søger at forøge andelen af biobrændstof i benzinen til 10 % i 2020 (1). Dette bliver påvirket af ny EU-lovgivning, hvor man målsætter gennemsnitlig udledning på 130 g CO 2 /km for nye biler suppleret med yderligere tiltag, der skal nedbringe CO 2 -emissionen med 10 g / km. EU og regeringen antager, at anvendelse af bioenergi i væsentligt omfang kan stå for dette.

18 Trafikafgifter og klimapåvirkning 17 Tabel 3. Bilparken i Danmark 13 Bilbestand i Danmark, Pr I alt indbygger Personbiler ,7 Private (privatejet + erhvervsbil) I erhvervene I alt Varebiler kg , kg , I alt , Bilparks alder Andel over 10 år, : Gennemsnitlig alder: Personbiler: 38 % Personbil 9,1 år Varebiler: 24 % Bilpark drivmiddel, Antal % Personbiler: Benzin Diesel El Gas I alt Varebiler: Benzin Diesel El Gas I alt Kilde: Vejtransporten i tal og tekst, 2007.( Militærets biler er ikke inkluderet) samt Nøgletal for transport 2005, Transport- og energiministeriet + Danmarks Statistik. Befolkning i Danmark : Varebiler: har vægt op til 3 tons fra og med Før da var grænse til lastbiler 3 tons. Årlig ændring af bilpark Nye biler pr år, ca. gennemsnit Ophugning pr år ca. Miljøbelastning, CO 2, alle nyregistrerede personbiler personbiler varebiler ***) I alt personbiler varebiler I alt : 180 g/km 2006: 164 g/km

19 Trafikafgifter og klimapåvirkning Grundfakta om bilbestand, brændstofforbrug, miljøbelastning mv. Godt 7 % af personbilparken i Danmark er i erhvervene (firmabiler), som i vidt omfang er undtaget for afgifter og beskatning. Der anvendes stærkt reducerede afgiftssatser bl.a. ved køb af gul-pladebiler. Varebiler under kg udgør 18,5 % af den samlede park af person- og varebiler. Tabellen viser, at i 2004 udgjorde antal biler i erhvervene (firmabiler) 7,2 % ( biler) af alle person-biler i Danmark. I 2006 var andelen også 7,2 %. Men i de årlige salgstal fra Danske Bilimportører er omkring 38 % firmabiler. Dette hænger sammen med, at salgstallene i de senere år er øget, men endnu mere med, at firmabiler hurtigt (typisk efter 2-4 år) er afskrevet og sælges som privatbiler. Leasede biler udskiftes ligeså hurtigt. Dermed anskaffes reelt over 1/3 af den danske personbilpark som firma-biler, dvs. med så attraktive skattelettelser, at der i vidt omfang købes store, dyre og miljøbelastende biler. Figur 2. Udvikling i gennemsnitlig egenvægt for personbiler 14 Vægt Gennemsnitlig egenvægt for nyregistrerede personbiler pr. halvår kg halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2006 Benzinbiler, husholdninger Dieselbiler, husholdninger Benzinbiler, erhverv Dieselbiler, erhverv På de 6 år figur 1 beskriver, er alle bilkategorier blevet tungere, mest for dieselbiler (ca. 12 % og 8 % for henholdsvis husholdnings- og erhvervsbiler), og mindst for benzinbiler (ca. 4 % og 5 % for husholdnings- og erhvervsbiler). Det er stort set parallelle forløb. Men fra 2007 er der sket markante skift i forbindelse med ændret registreringsafgift, så der er kommet flere (især små) dieselpersonbiler. Diesel-4-hjulstrækkerne er næsten udgået i nybilsalget. 14 Kilde: 15 I dag hedder det DTU Transport Bilpark Transportarbejdet bestemmes af antal biler og kørsel pr bil. Den danske Infrastrukturkommission har fået udarbejdet prognoser baseret på forudsætning om, at der ikke sker regulering. For udviklingen i personbilparken i Danmark beskriver Danmarks Transportforskning (DTF) 15 2 scenarier, et højt og et lavt, jf. figur 3 og 4 samt tabel 4. DTF definerer varebiler som vogne med vægt 2-6 tons, dvs. inkl. en del lastbiler.

20 Trafikafgifter og klimapåvirkning 19 Figur 3. Udviklingen i bilparken 1966 til 2030, højt scenarium (millioner biler). Kilde: DTF 2007 Figur 3. Udviklingen i bilparken 1966 til 2030, højt scenarium (millioner biler). Kilde: DTF 2007 Millioner Bestand af varebiler (> 2 tons) Bestand af personbiler Figur 4. Udviklingen i bilparken 1966 til 2030, lavt scenarium (millioner biler). Kilde: DTF 2007 Millioner Bestand af varebiler (> 2 tons) Bestand af personbiler

21 Trafikafgifter og klimapåvirkning 20 Tabel 4. Fremskrivning af bestand af person- og varebiler, Kilde DTF 2007 Et middelscenarie mellem de to yderpunkter indebærer, at bilparken vil udvikle sig som vist i tabel 5. Den årlige vækst i bilparken målt i antal ventes altså at blive af samme størrelsesorden som de foregående 40 år, og lidt mindre målt i årlig vækstprocent. Personbiler i Danmark Vækst % Antal / år : +128 % : + 15 % : + 14 % : + 31,3 % Tabel 5. Antal personbiler i Danmark. 16 De sidste 10 år er personbilparken i Danmark vokset med ca. 2,5 % om året. Trafikministeriet har i sin Trafikredegørelse 2004 vurderet, at trafikkens CO 2 - emissioner vil stige med omkring 16 % frem til 2020 og med 20 % frem til 2030 set i forhold til 2005, hvis der ikke foretages indgreb for at forhindre det. Efter dette er bilsalget øget markant (høje årlige salgstal). Kørselsomfanget er vokset normalt. 16 Kilde: DTF 2007 Trafikarbejde Infrastrukturkommissionen forudsiger en trafikvækst på % (lavt og højt scenarie) fra 2005 til 2030 på hele det danske vejnet (notat fra Danmarks Transportforskning). Heraf ventes de største procenter på de overordnede veje, idet kommissionen antager, at trafikken vil øges med 70 % på det statslige vejnet. Disse prognoser er lagt til grund for en forslagspakke om infrastrukturudbygning af veje (og baner). Efter at kommissionens rapport blev offentliggjort i januar 2008, har regeringen meddelt, at den i efteråret 2008 vil udsende dels en klimastrategi for transportområdet, dels en investeringsplan og har hermed antydet, at dens investeringsplan ikke blot vil bygge på en fremskrivning af transportarbejdet, sådan som Infrastrukturkommissionens gjorde.

22 Trafikafgifter og klimapåvirkning 21 Højt scenarium Lavt scenarium Årskørsel Gns. årlig vækst Årskørsel Gns. årlig vækst Tabel 6. Fremskrivning af årskørslen pr personbil (km pr år). Kilde DTF 2007 Årskørsel per personbil Årskørsel per varebil 2-6 tons Figur 5 Årskørsel pr bil , person- og varebiler, højt scenarium, (km/år), DTF 2007 Fra 1980 til 2005 er personbiltallet øget med 52 % i Danmark, mens trafikarbejdet er vokset med 72 %. Det at danskerne får væsentligt flere biler betyder altså ikke, at der køres mindre pr bil, tværtimod. Kørsel pr personbil pr år ventes i gennemsnit øget med 12-19% i de næste 25 år, mens det for varebiler og mindre lastbiler ventes stabiliseret fremover. Den samlede trafik med personbiler og 2-6 tons-biler ventes at følges ad med en vækst på % i perioden , jf. figur 6. Dette bygger altså dels på en vækst i kørsel pr år pr personbil dels på en øgning af bilparken både for personbiler og 2-6 t biler, jf. figur 4.

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Miljø- og Planlægningsudvalget, Skatteudvalget MPU alm. del - Bilag 76,SAU alm. del - Bilag 44 Offentligt 1 Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Skriftligt oplæg til Danmarks Automobilforhandler

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Bilpendlere på statsstøtte

Bilpendlere på statsstøtte Bilpendlere på statsstøtte Februar 2012 Karl Vogt-Nielsen og Ivan Lund Pedersen CASA Bilpendlere på statsstøtte Februar 2012 Karl Vogt-Nielsen og Ivan Lund Pedersen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Til Trængselskommissionen

Til Trængselskommissionen NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 4. oktober 2012 Til Trængselskommissionen Som jeg gjorde opmærksom på ved mødet i TK den 24. september

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

EU-kommissionen beskedne krav vedr. CO2 udslip fra biler er let at opfylde.

EU-kommissionen beskedne krav vedr. CO2 udslip fra biler er let at opfylde. Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 8. marts 2007 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Vedrørende

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2005 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2004 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2003 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere