Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en."

Transkript

1 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

2 Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren, pakkes den omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under transport. Det anbefales at gemme den originale emballage. Advarsel!! Når printeren sendes, skal tromleenhed fjernes fra printeren og pakkes ind særskilt i plasticposen. Hvis tromleenhed med toner ikke tages ud og pakkes særskilt i plasticposen, kan den ødelægge printeren under transport - dette er ikke omfattet af fabriksgaranti! 1 Fjern tromleenheden. 2 Læg den i plasticposen og fold plasticposen som vist. Tape plasticposen til, så den er tæt. 3 Pak printeren ind. Se INDPAKNING AF PRINTER i kapitel 5.

3 (Danmark) For teknisk bistand: Henvendelse til forhandler som oplyses på: tlf fax Download af drivere mv: bbs (i begrænset omfang også på nedenstående internetadresse) INTERNET ADDRESSE For tekniske spørgsmål og download af drivere:

4 Varemærker Brotherlogoet er Brother Industries, Ltd's registrerede varemærke. Apple, Applelogoet, Macintosh og TrueType er Apple Computer, Inc's registrerede varemærker. Epson, FX-80 og FX-850 er Seiko Epson Corporations registrerede varemærke. Hewlett Packard, HP LaserJet 6L, 6P, 5L, 5P, 4, 4L er 4P Hewlett- Packard Companys registrerede varemærker. IBM, IBM PC, og Proprinter er International Business Machines Corporations registrerede varemærker. Microsoft, MS-DOS og Windows er Microsoft Corporation varemærke. Alle andre væremærker og navne, der forekommer i denne brugsanvisninger tilhører de respektive firmaer. Oplysninger og udgivelse Denne brugsanvisning er samlet og udgivet under ledelse af Brother Industries Ltd. Den dækker den seneste version af produktets specifikationer og beskrivelser. Indholdet af brugsanvisningen samt produktet kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel omhandlet heri, og fralægger sig ansvar for evt. skader (også følgeskader) forårsaget af fejlfortolkninger heraf. (Også omfattende typografiske fejl) Brother Industries Ltd.

5 BRUGSANVISNING Definition af Advarsler, bemærkninger, og noter Der bruges følgende regler i denne brugsanvisning: Advarsel Indikerer en advarsel, der bør følges for at undgå skade på personer.! Bemærk Indikerer en bemærkning, der bør iagttages for at bruge printeren korrekt eller undgå beskadigelse af printeren. Note Indikerer noter og nyttige tips til at udnyttet printeren bedst. At bruge printeren på en sikker måde Advarsel Når du lige har brugt printeren, vil nogle indre dele af printeren være meget varme. Hvis du åbner kabinetlåget, så undgå at berøre de skraverede dele, vist i denne tegning: Høj temperatur inden i printeren Advarsel Der er komponenter med stærkstrøm indeni printeren. Sluk printeren og tag netledningen ud før rengøring. Sluk printeren og tak stikket ud

6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL1 INTRODUKTION OM INSTRUKTIONSBØGERNE Find ud af at bruge printeren OM PRINTEREN Printer overblik Systemkrav for Brother Printing System for Windows Egenskaber ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSOMGIVELSER Strømforsyning Omgivelser KAPITEL2 PAPIRHÅNDTERING PAPIRSPECIFIKATIONER ARKFØDER Læg papir i arkføderen Dobbeltsidigt print (Manuel Duplex) ÅBNING TIL MANUEL FØDNING UDLÆGGERBAKKE OG TRÅDSTØTTE TIL PAPIR KAPITEL3 KONTROLPANEL LAMPER AND TRYKKNAP Ready (Paper) Lampe Data (Toner) Lampe Drum Lampe Feeder (arkføder) Lampe Alarm Lampe Trykknap Andre kontrolegenskaber Dvale Test Print Kontrol features, som indstilles i Brother printer driveren Page Protection (Sidebeskyttelse) APT (Advanced Photoscale Technology) KAPITEL4 EKSTRAUDSTYR SERIAL INTERFACE RS100M Vælg RS-422A (Apple) eller RS-232C (IBM) Serielt interface Serielt interface indstillinger Tilslutning af serielt printerkabel MEMORY BOARD (RAMUDVIDELSE) Installering af SIMM...4 7

7 BRUGSANVISNING KAPITEL5 VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF TONERPATRON UDSKIFTNING AF TROMLEENHEDEN JUSTERING AF PRINTTÆTHED RENGØRING AF PRINTEREN Rengøring af printerens ydre Rengøring af printerens indre samt tromleenhed Rengøring af papirfødningsruller GENINDPAKNING AF PRINTEREN KAPITEL6 FEJLSØGNING ALARMVISNING VED ET BLIK Operatørkald Servicekald PAPIRFØDNINGSFEJL (PAPER JAMS) SPØRGSMÅL OG SVAR Printeropsætning Opsætning af printer for Windows Opsætning af printer for DOS Opsætning af printer for Apple Macintosh Brug af RS-100m interface (ekstraudstyr) Papirhåndtering Printning Printkvalitet APPENDIX A...A 1 PRINTERSPECIFIKATIONER...A 1 Print...A 1 Funktioner...A 2 Electrisk og mekanisk...a 3 PARALLELT INTERFACE SPECIFIKATIONER...A 4 UNIVERSAL SERIAL BUS INTERFACE...A 6 RESIDENTE FONTE...A 7 Skalérbare fonte og Bitmappede fonte...a 7 SYMBOLSÆTS/TEGNSÆT...A 9 OCR Symbol Sets...A 9 HP LaserJet 6P Mode...A 9 EPSON Mode...A 9 IBM Mode...A 9 INDEX...INDEX 1

8 LOVGIVNING LOVGIVNING International Energy Star erklæring Formålet med Egergy Star programmeter at fremme verdensomspændende udvikling og accept af energibesparende elapparater, inkluderende computere, skærme, printere, faxapparater og kopimaskiner. Som international Energy Star partner, har Brother Industries Ltd besluttet at dette produkt skulle udvikles og fremstilles i overensstemmelse hermed. Radio Interference (Kun V) Denne printer er i overensstemmelse med EN55022(CISPR Publication 22)/Class B. Der skal benyttes skærmet interfacekabel for at overholde ovennævnte. Erklæring om regeloverensstemmelse (For Europa) Vi, Brother International Europe Ltd., Brother House 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK. erklærer at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer: Sikkerhed: EN 60950, EN EMC: EN Class B, EN følger lavvoltsdirektiv 73/23/EEC og direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (91/263/EEC og 92/31/EEC). Udstedt af: Brother International Europe Ltd. European Technical Services Division

9 BRUGSANVISNING IEC 825 specifikation (Kun for V model) Denne printer er et klasse 1 produkt, som defineret i IEC 825 specifikationerne. Nedenfor viste label er sat i apparatet, hvor dette kræves. CLASS 1LASER PRODUCT APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne printer har en klasse 3B laserdiode, som afgiver usynlig laserstråling indeni scannerunit en. Denne bør unden ingen omstændighed åbnes. Bemærk Brug af indstillinger og justeringer andre en heri specificeret kan resultere i strålingseksponering. Følgende label sidder tæt på scannerenheden. CAUTION ADVARSEL VARNING VARO! ADVARSEL ATTENTION VORSICHT ATENCIÓN INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CLASS 3B LASER PRODUCT. USYNLIG LASER STRÅLING NÅR KABINETLÅGET STÅR ÅBENT. UNGDÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. KLASSE 3B LASER. OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. KLASS 3B LASER APPARAT. AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. LUOKAN 3B LASERLAITE. USYNLIG LASERSTRÅLING.UNNGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERENHETEN NÅR TOPPDEKSELET ER ÅPENT. KLASSE 3B LASERPRODUKT. RADIATIONS LASER INVISIBLES QUANDOUVERT ET VERROUILLAGE ENLEVE. EVITER EXPOSITIONS DIRECTES AU FAISCEAU. PRODUIT LASER CLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFENT UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. SICHERHEITSKLASSE 3B. RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE LA TAPA Y EL INTERRUPTOR INTERNO ESTÁ ATASCADO. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS. PRODUCTO LASER CLASE 3B. For Finland and Sweden LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

10 LOVGIVNING VIGTIGT - For sikkerheden! For at få sikker (farefri) anvendelse af printeren, skal det trebenede stik sættes i en stikkontakt forsynet med jord. Evt. forlængerledninger skal være forsynet med jord for at give sikker brug. Det faktum at printeren fungerer, betyder ikke at jordforbindelsen er i orden og at installationen korrekt. I tvivlstilfælde bør en installatør kontaktes. Afbrydelse af enheden Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let tilgængelig. I ndøstilfælde skal strømmen kunne afbrydes.

11 KAPITEL 1 INTRODUKTION KAPITEL 1 INTRODUKTION OM INSTRUKTIONSBØGERNE Find ud af at bruge printeren Du har to instrukstionsbøger til printeren. Læs dem i følgende rækkefølge: 1. Læs Kvik Setup Guide for at indstille printeren og sikre korrekt forbindelse med computeren. Den indeholder også information om installation af printer driver, fonte og RPCX (Remote Printer Console Program.) 2. Læs brugsanvisningen for at få information om følgende: Udseende, krav til omgivelser kapitel 1 Papirhåndtering kapitel 2 Kontrolpanel kapitel 3 Ekstraudstyr kapitel 4 Vedligeholdelse kapitel 5 Fejlsøgning kapitel 6 Specifikationer Appendix Index 1 1

12 BRUGSANVISNING OM PRINTEREN Printer overblik Trådstøtter Trådstøtter Arkfødere 2 Arkfødere 1 Papierstopper Kabinetlåg Papirstyr Åbning til manuel fødning Trådstativ Kontrolpanel Udlæggerbakke Fig. 1-1 Set forfra RS-422A/RS-232C Serielt Interface (Ekstraudstyr) DIP-switch ON Universal Serial Bus Tænd/slukknap Skydekontakt Parallelt interface Elkabel Fig. 1-2 Set bagfra 1 2

13 KAPITEL 1 INTRODUKTION Systemkrav for Brother Printing System for Windows Følgende systemkrav gælder for at kunne printe fra Brother Printing System for Windows: IBM PC kompatibel med SX eller højere. Parallelt interface (printer port) 4 MB RAM eller mere (8 MB anbefales) 10 MB plads på harddisk til printerdriver og alle fonte Microsoft Windows 95/98 eller Windows 3.1/3.11 Egenskaber Printeren har følgende egenskaber: Op til 1200 (H) x 600 (V) dpi opløsning og op til 10 ppm udskriftshastighed Ægte 600 dots pr inch (dpi) med microfine toner og ti sider pr minut (ppm) udskriftshastighed (A4 papir). Printeren understøtter også 1200 (h) x 600 (v) dpi under Windows DIB (Device Independant Bitmap) grafik (hertil anbefales ekstra RAM). Opløsning og udskriftshastighed afhænger af dokumenternes kompleksitet. Alsidig papirhåndtering Printeren har to multi-purpose (multi-formåls) arkfødere samt lige papirgang. Med disse kan du bruge A4, letter, legal, B5, A5, executive og brugervalgt størrelse, samt forskellige typer papir som konvolutter og postkort. MP-arkføderen (multi-purpose) giver også mulighed for manuel fødning, så du kan bruge ark med labels samt transparenter. Forbedrede udskriftsegenskaber og brugervenlig anvendelse af Windows Den specielle printerdriver samt TrueType-kompatible fonte til Microsoft Windows 95/98 og Windows 3.1 ligger på den medleverede diskette. Det er let at installere dem med installationsprogrammet på disketten. Driveren understøtter Brother unike komprimeringsmetode, hvilket forbedrer udskriftshastigheden i Windows programmer, og giver dig mulighed for forskellige indstillinger som tonerspareindstilling, brugervalgt papirstørrelse, dvalefunktion, gråskalajustering, opløsning osv. Du får adgang til disse valgmuligheder i Windows kontrolpanel. 1 3

14 BRUGSANVISNING RPCX Remote Printer Console Program for DOS Utility programmet, Remote Printer Console (RPC), ligger på den medleverede diskette. Når du bruger DOS-programmer, er dette program nyttigt til at fastsætte brugerindstilling (standardindstilling) i printeren, så som tegnsæt, sidestørrelse (antal linier) osv. Der medfølger også en statusmonitor, som er TSR (Terminate-and-Stay Resident). Den kan, kørende i baggrunden, overvåge printerstatus og give fejlmeddelelser. Populære Printer Emulering Denne printer understøtter fire udbredte printeremuleringer, HP LaserJet 6P, Brother BR-Script Level 2, Epson FX-850 og IBM Proprinter XL. Hvis du bruger DOS eller Windows version 3.0 eller tidligere programmer, kan du bruge en af de tre emuleringer til at udskrive i. Printeren har også automatisk emuleringsskift mellem HP, BR-Script 2, og Epson - eller mellem HP, BR-Script 2 og IBM. Hvis du vil ændre emulering kan dette gøres ved hjælp af RPC - Remote Printer Console programmet. To Interfaces Denne printer har high speed bi-directionel parallelt interface, og Universal Serial Bus (USB). Hvis dit program understøtter bi-directional parallelt interface, kan du se printer status. Det er fuldt kompatibelt med industri-standard bidirectional parallelt interface. Universal Serial Bus er et interface, som giver mulighed for at tilslutteprinteren til flere perifere enheder. Printer status monitor programmet kan vise aktuel status af printeren. Når du skriver vises en dialog-box på skærmen med aktuelle udskriftsprocess. Hvis der opstår fejl vil boxen dukke op med besked om hvad der skal rettes. F.eks: Hvis printeren er løbet tør for papir, vil dialogboxen vise Paper Empty. High Resolution Control & Advanced Photoscale Technology High resolution control (HRC) teknologi giver mulighed for meget klare udskrifter. Brug denne funktion til at få meget jævn skriftkvalitet. Advanced Photoscale teknologi sætter printeren i stand til at udskrive gråtoner i 256 trin, hvilket givet næsten fotografisk kvalitet. Brug denne funktion til at udskrive billeder med. 1 4

15 KAPITEL 1 INTRODUKTION Forbedret hukommelsesanvendelse Denne printer er forsynet med en forbedret komprimeringsteknologi i printerhardwaren og i den medfølgende printerdriver, hvilket automatisk komprimerer grafiske data og fontdata effektivt i printerens hukommelse. Du vil kunne undgå hukommelsesfejl og udskrive de fleste 600 dpi text/grafik udskrifter med printerens standardhukommelse. Miljøvenlig økonomiprintindstilling Denne indstilling vil reducere udskriftsomkostninger ved at spare på tonerpulver. Det kunne være nyttigt til f.eks. korrekturlæsning. Du kan vælge to økonomiindstillinger 25% tonerbesparelseog 50% tonerbesparelse gennem Windows printerdriver leveret sammen med printeren. Dvaleindstilling (Strømbesparelse) Når printeren ikke er blevet brugt i et bestemt stykke tid, vil dvalefunktionen automatisk reducere strømforbruget. Strømforbrug i dvaleindstilling er mindre end 13W. Lave omkostninger på forbrugsstoffer. Da tonerpatronen ligger separat fra tromleenheden, behøver du kun udskifte tonerpatronen, når denne er tom. Der sælges tonerpatroner, der rummer pulver til gennemsnitligt sider (afhængigt af hvor meget, der står på siderne). 1 5

16 BRUGSANVISNING ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSOMGIVELSER Strømforsyning Omgivelser Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Sørg for strømforsyning indenfor det specificerede: Spænding:: 230 V ±10% Frekvens: 50 Hz Strømkablet inklusiv forlængerkabel bør ikke være mere end 5 meter. Undgå at dele samme strømgruppe med andre strømkrævende udstyr som aircondition, kopimaskine ol. Hvis dette ikke kan undgås anbefales en isolations-trafo eller højfrekvens støjfilter. Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let at komme til. Brug kun printeren indenfor følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: 10 C til 32.5 C Fugtighed: 20% til 80% (uden kondensering) Printeren bør bruges i et ventileret rum. Placér printeren på en vandret, plan flade. Hold printeren ren, undgå at bruge den i støvede omgivelser. Printeren må ikke bruges, hvis ventileringsåbningen på siden er blokeret. Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug evt. tungt gardin eller persienne, hvis en sådan placering ikke kan undgås. Placér ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk felt. (F.eks. højttalere). Undgå at tilføje printere kraftige stød eller vibrationer. Undgå at udsætte printeren for ild eller saltholdige eller korrosive gasser. Placér ikke noget ovenpå printeren. Undgå placering tæt på aircondition. Hold printeren vandret under transport. 1 6

17 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING PAPIRSPECIFIKATIONER Multi arkføderne kan håndtere følgende: Arkføder 1 (forreste) / Manuel slot Papirtype Ark Konvolutter Postkort Planlægningskalendere Labels and Transparenter Arkføder 2 (bagerste) Paper Type Ark Papirstørrelse A4, Letter, Legal, B5, A5, Executive, Brugervalgt ( x mm) DL, C5, COM-10, Monarch, 229 x 292 mm x mm Day-Timer J, K, L, M x mm x mm Papirstørrelse A4, Letter, Legal, B5, Executive Ark Konvolutter Vægt 60 til 157 g/m 2 75 to 90 g/m 2 enkelt tykkelse Tykkelse 0.08 to 0.2 mm to 0.14 mm enkelt tykkelse Fugtighedsindhold 4% til 6% (vægt) 4% til 6% (vægt) Papirkapacitet i arkføder Multi-formåls Arkføder: Op til 22 mm stak papir (op til mærket) Svarer til ca. 200 ark 75 g/m 2 eller 30 ark 157 g/m 2 A4 eller 10 konvolutter Udlæggerbakke: Ca. 100 ark 75 g/m 2 A4 papir Anbefalet papir Ark: Xerox 80 Premier Paper eller tilsvarende Label: Avery laser label eller tilsvarende Transparenter: 3M PP2500 / STABILO 7250 eller tilsvarende 2 1

18 BRUGSANVISNING Bemærk Det anbefales at afprøve papiret på printeren før du køber store kvanta af specielle størrelser eller typer. Undgå at bruge labels, hvor noget af bærefolien er synlig, det kan ødelægge printeren. Undgå bestrøget papir, f.eks. med vinyl. Undgå stærkt præget eller fortrykt papir. Hvis der skal bruges fortrykt papir, så bed bogtrykkeren om at bruge varmebestandig trykfarve. Brug det anbefalede papir, specielt når det gælder transparenter og alm. papir. Tal evt. med en papirhandel og bed om velegnet papirtype til laserprinter/kopimaskine. Vi anbefaler at bruge labels og transparenter, der er specielt fremstillet til laserprintere. Brug kun papir med lang bane (dvs. papirfibrene vender på langs af papiret). Hvis papiret ikke kan fødes korrekt i arkføderen, så prøve med manuel fødning. Du kan bruge genbrugspapir (laser/kopikvalitet) i denne printer. Hvis du bruger hullet papir (som til kalendere) skal du lufte stakken ekstra omhyggeligt før den lægges i arkføderen. Sørg for at det papir, du vil bruge, ikke er krøllet. Ret det evt. ud eller kassér det. Krøllet papir kan let give papirfødningsproblemer. Fig. 2-1 Luft papiret 2 2

19 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Følgende typer konvolutter kan ikke anbefales: Beskadigede, krøllede eller uregulært formede konvolutter Extremt skinnede eller prægede konvolutter Konvolutter med clips Meget kraftige konvolutter Konvolutter, der ikke er foldet tilstrækkeligt plant Reliefprægede konvolutter Konvolutter, der allerede er trykt i laserprinter eller kopimaskine Konvolutter, der er indvendigt fortrykt Konvolutter, der ikke kan stables ordentligt Fig. 2-2 Konvolutter Printbart område: Figurerne herunder viser det printbare område (Undtagen 228 x292 mm konvolut) Det Unprintable skraverede area(ca. 4mm ind fra kant) viser hvor der ikke Approximately kan printes. 4 mm(0.16 inch) for any sizes of paper Fig. 2-3 Printbart område 2 3

20 BRUGSANVISNING ARKFØDER Printeren har to multi-formåls arkfødere, der kan føde almindeligt papir, konvolutter, transparenter og kalenderark. Følg disse trin for at bruge arkføderne: 1. Sørg for at du har valgt korrekt papirkilde, papirstørrelse og orientering. Note Du kan vælge korrekt papirkilde, papirstørrelse og orientering i dit program. Hvis dit program ikke understøtter brugervalgt papirstørrelse, så vælg nærmeste større format og justér marginer tilsvarende ned. 2. Sørg for at multi-formålsarkføderen rummer det valgte papir i korrekt retning. Skift papir hvis nødvendigt. 3. Skriv dit dokument ud på printeren. Når printeren modtager data, vil den begynde printprocessen ved at tage papir ind fra én af multi-formålsarkføderne. Hvis printeren var i dvale, da den begyndte at modtage data, vil den vågne op automatisk. 2 4

21 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Læg papir i arkføderen Følg disse trin for at lægge papir i arkføderen:! Bemærk Dette afsnit beskriver hvordan man lægger papir i arkføder 1. man går frem på samme måde ved arkføder 2; men bemærk at specifikationer er forskellige for arkføder 1 og 2. Se venligst PAPIRSPECIFIKATIONER i kapitel Åbn multi-funktionsarkføderen ved åbne låget mod dig, ( ➀ ). 2. Læg papiret i arkføderen med printsiden nedad. ( ➁ ) PULL HERE TO INSERT PAPER Fig. 2-4 Åbning af arkføderen og ilægning af papir eller konvolutter 3. Læg papiret i arkføderen med forsiden nedad. Fig. 2-5 Læg papir eller konvolutter i arkføderen 2 5

22 BRUGSANVISNING Note Hvis du lægger konvolutter i arkføder 1, så sørg for at de ligger som vist ovenfor (i retning: portræt og med forsiden bagud).! Bemærk Hvis du skriver ud på transparenter, skal disse loades én ad gangen, Ellers vil det kunne resultere i at printeren tager flere ad gangen. Arkføderen kan tage op til 200 ark (80 g/m2). Hvis du lægger for meget i, vil det give paperjam (papirfødningsproblemer). Sørg for at papirstakkten ikke når højere end mærket. Hvis der er papir tilbage i arkføderen, så tag det op, læg det sammen med det nye papir, stød op og luft stakken og læg i. 4. Flyt papirstøtten til papirkanten. ( ➀ )! Bemærk Hvis du ikke flytter papirstøtten hen til papirkanten, risikerer du at papiret drejer, eller at du får papirfødningsproblemer. 5. Luk multi-funktionsarkføderen. ( ➁ ) Fig. 2-6 Flyt papirstøtten og luk arkføderen 2 6

23 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Note Hvis en arkføder løber tør for papir vil Alarm og Paper lamperne blinke for at advare dig herom. Du skal så lægge papir i arkføderen og trykke på knappen for at annullere alarmen. Ved papirfødningsfejl vil Alarm og Paper lamperne også blinke. Hvis der er tale om papirfødningsfejl så se kapitel 6 Papirfødningsfejl Hvis arkføder 2 løber tør for papir, så tag evt. papir i arkføder 1 ud mens du lægger papir i arkføder 2. Fig. 2-7 Læg papir i arkføder 2 2 7

24 BRUGSANVISNING Dobbeltsidigt print (Manuel Duplex) Den medfølgende printerdriver for Windows 95/98 og Windows 3.1 giver mulighed for manuel duplex print i både arkføder 1 og 2. Se hjælpeteksten i driveren. Printeren printer først alle sider med lige paginering på arkene, som du derpå vender, hvorefter alle side med ulige paginering printes på den anden side af arkene. Når alle sider med lige paginering er udskrevet, instruerer driveren dig om at vende stakken. Følg instruktionerne. Note Sørg for at lufte og rette papirstakken før du lægger den i printeren igen. Ellers kan du få papirfødningsproblemer. Anvendelse af meget tyndt eller meget tykt papir til duplex anbefales ikke. Hvis du får problemer med dobbeltfødning, anbefales det at holde på papirstakken pånær siden, der skal fødes (se illustrationen herunder). Vent evt. med at printe anden gang til papirstakken er kølet af. Fig. 2-8 Manuel duplex Note Der kan forekomme papirfødningsproblemer samt at printkvaliteten ikke er helt tilfredsstillende. 2 8

25 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING ÅBNING TIL MANUEL FØDNING Multi-funktionsarkføder 1 har også en åbning til manuel fødning. Her kan du føde ark manuelt - ét ad gangen. Det er ikke nødvendigt at fjerne papiret fra arkføderen, for at bruge manuel fødning. Når du vil bruge manuel arkfødning Du behøver ikke at vælge manual feed i dialogboxen på printerdriver (eller i programmet). Sæt arket, du vil printe på i åbning til manuel fødning med forsiden nedad. Sørg for det er placeret i midten af åbningen, og at det er sat helt ned. ( ➀ ) Flyt papirstøtten hen til kanten af papiret. ( ➁ ) Fig. 2-9 Justér papirstøtten Hvis du skal printe mere end ét ark manuelt Åbn Windows driverens dialogbox og vælg Manual Feed i Paper Source (papirkilde) sektionen. Følg ovennævnte instruktioner for at udskrive første side. Herefter vil dialogboxen dukke op og bede dig lægge næste ark i. Gør dette og tryk OK for at fortsætte printning. Gentag disse trin indtil printjobbet er færdigt..! Bemærk Hvis bi-direktionel kommunikation ikke er aktiv eller mulig mellem printer og computer, f.eks. hvis der printes via netværk (LAN), vil diaglogboxen ikke dukke op. Manuel fødning er ikke praktisk anvendeligt på netværk. 2 9

26 BRUGSANVISNING Note Sæt papiret helt ned i arkføderen (så du kan mærke den får fat) Sørg for at ilægge et enkelt ark ad gangen, når der fødes manuelt. 2 10

27 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING UDLÆGGERBAKKE OG TRÅDSTØTTE TIL PAPIR Printeren lægger papiret ud i udlæggerbakken med den trykte side nedad. Hvis udlæggerbakken er lukket, vil papiret blive skubbet ud af revnen under udlæggerbakken i fronten. Hvis du åbner udlæggerbakken, kan de printede sider stakkes heri. Følg disse trin for at åbne udlæggerbakken: 1. Træk toppen af udlæggerbakken ned. ( ➀ ) 2. Fold trådstøtten til papir ud ( ➁ ) og indstil papirstopperen ( ➂ ). Fig Åbning af udlæggerbakke og trådstøtte Der kan ligge op til 100 ark i udlæggerbakken.! Bemærk Brug kun papirstopperen til A4 papir. Hvis du ikke indstiller den, vil beskrevne ark ligge ujævnt. Fjern transparenter straks efter udprintning. Hvis du lader printeren stakke dem, kan de krølle eller evt. give papirfødningsproblemer. Kontinuert printning med udlæggerbakken lukken kan forårsage kondensering. 2 11

28 KAPITEL 3 KONTROLPANEL KAPITEL 3 KONTROLPANEL LAMPER AND TRYKKNAP Dette afsnit henviser til følgende lamper og trykknap på printerens kontrolpanel på printerens frontpanel: Feeder Feeder Drum Drum Alarm Alarm Ready Paper Ready Paper Data Toner Data Toner Fig. 3-1 Lamper og trykknap på kontrolpanel Note Når printeren slukkes, eller er i dvale er alle lamper slukkede. Ready (Paper) Lampe Ready lampen indikerer printerens aktuelle status. Lampe Slukket Blinker Blinker hurtigt Til Printer status Printeren er slukket eller i dvale. Hvis den er i dvale, vil den vågne automatisk, når den modtager data, eller hvis du trykker på trykknappen. Printeren varmer op. Printeren er ved at køle ned og har stoppet indtil den er kølet ned til normal driftstemperatur. Printeren er klar til at printe. Denne lampe fungerer også som Paper (papir) lampe, sammen med Alarm. De blinker samtidigt for at indikere papirfejl. Se Operatørkald i kapitel

29 BRUGSANVISNING Data (Toner) Lampe Data lamp indikerer aktuel status af print data. Lampe Slukket Blinker Til Printer status Der er ikke printdata i printeren. Printeren modtager data fra computeren eller er ved at processere data i RAM (hukommelsen). Der er print data i printerens RAM. Hvis dette forekommer i lang tid, er du nødt til at få udskrevet siden ved at trykke trykknappen. Drum Lampe Denne lampe fungerer også som Toner lampr sammen med Alarm lampen. De blinker samtidigt for at indikere en tonerfejl. Se UDSKIFTNING AF TONERPATRON i Kapitel 5 and Operatørkald i Kapitel6. Drum lampe (tromlelampe) indikerer at tromleenheden er tæt på at være brugt op. Lampe Slukket Til Printer status Tromleenheden kan bruges Tromleenheden er tæt på at være brugt op. Se UDSKIFTNING AF TROMLEENHED i Kapitel 5. Feeder (arkføder) Lampe Feederlampe indikerer at bagerste arkføder (arkføder 2) er valgt gennem programmet. Når arkføder 1 er valgt, er lampen slukket. Lampe Slukket Til Printer status Arkføder 1 er valgt Arkføder 2 er valgt. 3 2

30 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Alarm Lampe Alarm lampen blinker for at indikere en fejlstatus som Låget er åbent og Hukommelse fyldt Hvis der sker andre fejl, vil printeren indikere fejlen ved at blinke med Alarm lampen sammen med en anden lampe, eller ved at printe en fejlrapport. Note Ready, Data og Drum lampe bruges til at indikere printerfejl sammen med Alarmlampen. Se ALARMINDIKERING i kapitel 6, og udbedr fejlen. Trykknap Denne knap bruges til følgende formål, afhængig af situationen. Anullér Hvis du trykker på knappen under udprintning, vil printeren omgående stoppe processering og udskrive hvad den har nået på arket. Det enbefales at du i stedet venter ind til printeren er færdig med siden før du trykker på knappen. På denne måde mistes der ikke printdata. Form Feed Hvis Datalampen lyser, så tryk på knappen. Printeren vil udskrive data, der ligger i hukommelsen. Denne operation kaldes Form Feed. Fejlgenopretning Hvis en fejl opstår, vil printeren automatisk udbedre nogle fejl. Hvis fejlen ikke udbedres automatisk, kan du trykke på knappen for at slette fejlen og fortsætte udskrif. Vælg arkføder Hvis Ready lampe er tændt, kan du ved at trykke på knappen vælge mellem arkføder 1 og arkføder 2. Andre kontrolegenskaber Printeren har følgende nyttige egenskaber: Dvale Hvis printeren ikke modtager data indenfor en bestemt periode (timeout), vil den gå i dvale. Dvale-funktionen virker som om printeren er slukket. Standardindstilling (default setting) er 5 minutter. Når printeren er i dvale er alle lamper slukkede; men printeren kan stadig modtage data fra computeren. Når du begynder at skrive ud, vil printeren automatisk vågne op og påbegynde udskrift. Du kan også trykke på knappen for at vække printeren. 3 3

31 BRUGSANVISNING Note Når printeren går i dvale, vil ventilatoren blive ved med at køre indtil varmesektionen er kølet ned. Dvalefunktionen slukker for varmesektionen. Når du begynder at skrive ud igen, vil opvarmningstiden afhænge af rumtemperatur og af hvor lang tid siden, du sidst har skrevet ud. Opvarmningstiden kan tage op til 30 sekunder. Du kan ændre time-out, dvs. periode uden udskrift før dvale indtræffer med RPCX (Remote Printer Console) eller printerkonsol. Du kan også indstille time-out i Windows printerdriveren. Test Print Printeren har følgende testprint: 1. Sørg for at kabinetlåget er lukket. 2. Hold trykknappen nede, mens du tænder for printeren. Slip knappen når Drum lampen lyser. Drum lampen lyser for at vise at printeren er i test print indstilling. 3. Tryk på knappen igen for at få printeren til at udskrive testside eller hold den nedtrykket for at vælge en anden test. Slip knappen når lampen for ønskede test lyser. Testprint afhænger af printermodel: Lampe Valg Funktion lyser Drum Testprint Printeren udskriver testprint og går herefter i ready status. Alarm Print Config & Interne fonte Printeren udskriver konfiguration samt interne fonte og går herefter i ready status. Ready Fabrikindstilling Printeren sættes til fabriksindstilling (brugerindstillinger slettes). Data Hex Dump Print Printeren kan i denne indstilling udskrive hexadecimale data, og derved kan du checke fejl i udskrifter. Sluk printeren for afslutte. 3 4

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. HL-800/1000 Serie. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. HL-800/1000 Serie. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. HL-800/1000 Serie Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INTRODUKTION...1-1 OM INSTRUKTIONSBØGERNE...1-1

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning før anvendelse af maskinen. Brother Laserprinter / Scanner /Kopimaskine MFC/HL-P2000.

Læs venligst denne brugsanvisning før anvendelse af maskinen. Brother Laserprinter / Scanner /Kopimaskine MFC/HL-P2000. Læs venligst denne brugsanvisning før anvendelse af maskinen Brother Laserprinter / Scanner /Kopimaskine MFC/HL-P2000 Brugsanvisning Opbevar denne brugsanvisning på et praktisk sted, så du nemt kan slå

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software.

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2035 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Lexmark Forms Printer 2400 Series Brugervejledning

Lexmark Forms Printer 2400 Series Brugervejledning Lexmark Forms Printer 2400 Series Brugervejledning Udgave: Juni 2000 Følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere