Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en."

Transkript

1 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

2 Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren, pakkes den omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under transport. Det anbefales at gemme den originale emballage. Advarsel!! Når printeren sendes, skal tromleenhed fjernes fra printeren og pakkes ind særskilt i plasticposen. Hvis tromleenhed med toner ikke tages ud og pakkes særskilt i plasticposen, kan den ødelægge printeren under transport - dette er ikke omfattet af fabriksgaranti! 1 Fjern tromleenheden. 2 Læg den i plasticposen og fold plasticposen som vist. Tape plasticposen til, så den er tæt. 3 Pak printeren ind. Se INDPAKNING AF PRINTER i kapitel 5.

3 (Danmark) For teknisk bistand: Henvendelse til forhandler som oplyses på: tlf fax Download af drivere mv: bbs (i begrænset omfang også på nedenstående internetadresse) INTERNET ADDRESSE For tekniske spørgsmål og download af drivere:

4 Varemærker Brotherlogoet er Brother Industries, Ltd's registrerede varemærke. Apple, Applelogoet, Macintosh og TrueType er Apple Computer, Inc's registrerede varemærker. Epson, FX-80 og FX-850 er Seiko Epson Corporations registrerede varemærke. Hewlett Packard, HP LaserJet 6L, 6P, 5L, 5P, 4, 4L er 4P Hewlett- Packard Companys registrerede varemærker. IBM, IBM PC, og Proprinter er International Business Machines Corporations registrerede varemærker. Microsoft, MS-DOS og Windows er Microsoft Corporation varemærke. Alle andre væremærker og navne, der forekommer i denne brugsanvisninger tilhører de respektive firmaer. Oplysninger og udgivelse Denne brugsanvisning er samlet og udgivet under ledelse af Brother Industries Ltd. Den dækker den seneste version af produktets specifikationer og beskrivelser. Indholdet af brugsanvisningen samt produktet kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel omhandlet heri, og fralægger sig ansvar for evt. skader (også følgeskader) forårsaget af fejlfortolkninger heraf. (Også omfattende typografiske fejl) Brother Industries Ltd.

5 BRUGSANVISNING Definition af Advarsler, bemærkninger, og noter Der bruges følgende regler i denne brugsanvisning: Advarsel Indikerer en advarsel, der bør følges for at undgå skade på personer.! Bemærk Indikerer en bemærkning, der bør iagttages for at bruge printeren korrekt eller undgå beskadigelse af printeren. Note Indikerer noter og nyttige tips til at udnyttet printeren bedst. At bruge printeren på en sikker måde Advarsel Når du lige har brugt printeren, vil nogle indre dele af printeren være meget varme. Hvis du åbner kabinetlåget, så undgå at berøre de skraverede dele, vist i denne tegning: Høj temperatur inden i printeren Advarsel Der er komponenter med stærkstrøm indeni printeren. Sluk printeren og tag netledningen ud før rengøring. Sluk printeren og tak stikket ud

6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL1 INTRODUKTION OM INSTRUKTIONSBØGERNE Find ud af at bruge printeren OM PRINTEREN Printer overblik Systemkrav for Brother Printing System for Windows Egenskaber ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSOMGIVELSER Strømforsyning Omgivelser KAPITEL2 PAPIRHÅNDTERING PAPIRSPECIFIKATIONER ARKFØDER Læg papir i arkføderen Dobbeltsidigt print (Manuel Duplex) ÅBNING TIL MANUEL FØDNING UDLÆGGERBAKKE OG TRÅDSTØTTE TIL PAPIR KAPITEL3 KONTROLPANEL LAMPER AND TRYKKNAP Ready (Paper) Lampe Data (Toner) Lampe Drum Lampe Feeder (arkføder) Lampe Alarm Lampe Trykknap Andre kontrolegenskaber Dvale Test Print Kontrol features, som indstilles i Brother printer driveren Page Protection (Sidebeskyttelse) APT (Advanced Photoscale Technology) KAPITEL4 EKSTRAUDSTYR SERIAL INTERFACE RS100M Vælg RS-422A (Apple) eller RS-232C (IBM) Serielt interface Serielt interface indstillinger Tilslutning af serielt printerkabel MEMORY BOARD (RAMUDVIDELSE) Installering af SIMM...4 7

7 BRUGSANVISNING KAPITEL5 VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF TONERPATRON UDSKIFTNING AF TROMLEENHEDEN JUSTERING AF PRINTTÆTHED RENGØRING AF PRINTEREN Rengøring af printerens ydre Rengøring af printerens indre samt tromleenhed Rengøring af papirfødningsruller GENINDPAKNING AF PRINTEREN KAPITEL6 FEJLSØGNING ALARMVISNING VED ET BLIK Operatørkald Servicekald PAPIRFØDNINGSFEJL (PAPER JAMS) SPØRGSMÅL OG SVAR Printeropsætning Opsætning af printer for Windows Opsætning af printer for DOS Opsætning af printer for Apple Macintosh Brug af RS-100m interface (ekstraudstyr) Papirhåndtering Printning Printkvalitet APPENDIX A...A 1 PRINTERSPECIFIKATIONER...A 1 Print...A 1 Funktioner...A 2 Electrisk og mekanisk...a 3 PARALLELT INTERFACE SPECIFIKATIONER...A 4 UNIVERSAL SERIAL BUS INTERFACE...A 6 RESIDENTE FONTE...A 7 Skalérbare fonte og Bitmappede fonte...a 7 SYMBOLSÆTS/TEGNSÆT...A 9 OCR Symbol Sets...A 9 HP LaserJet 6P Mode...A 9 EPSON Mode...A 9 IBM Mode...A 9 INDEX...INDEX 1

8 LOVGIVNING LOVGIVNING International Energy Star erklæring Formålet med Egergy Star programmeter at fremme verdensomspændende udvikling og accept af energibesparende elapparater, inkluderende computere, skærme, printere, faxapparater og kopimaskiner. Som international Energy Star partner, har Brother Industries Ltd besluttet at dette produkt skulle udvikles og fremstilles i overensstemmelse hermed. Radio Interference (Kun V) Denne printer er i overensstemmelse med EN55022(CISPR Publication 22)/Class B. Der skal benyttes skærmet interfacekabel for at overholde ovennævnte. Erklæring om regeloverensstemmelse (For Europa) Vi, Brother International Europe Ltd., Brother House 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK. erklærer at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer: Sikkerhed: EN 60950, EN EMC: EN Class B, EN følger lavvoltsdirektiv 73/23/EEC og direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (91/263/EEC og 92/31/EEC). Udstedt af: Brother International Europe Ltd. European Technical Services Division

9 BRUGSANVISNING IEC 825 specifikation (Kun for V model) Denne printer er et klasse 1 produkt, som defineret i IEC 825 specifikationerne. Nedenfor viste label er sat i apparatet, hvor dette kræves. CLASS 1LASER PRODUCT APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne printer har en klasse 3B laserdiode, som afgiver usynlig laserstråling indeni scannerunit en. Denne bør unden ingen omstændighed åbnes. Bemærk Brug af indstillinger og justeringer andre en heri specificeret kan resultere i strålingseksponering. Følgende label sidder tæt på scannerenheden. CAUTION ADVARSEL VARNING VARO! ADVARSEL ATTENTION VORSICHT ATENCIÓN INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CLASS 3B LASER PRODUCT. USYNLIG LASER STRÅLING NÅR KABINETLÅGET STÅR ÅBENT. UNGDÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. KLASSE 3B LASER. OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. KLASS 3B LASER APPARAT. AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. LUOKAN 3B LASERLAITE. USYNLIG LASERSTRÅLING.UNNGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERENHETEN NÅR TOPPDEKSELET ER ÅPENT. KLASSE 3B LASERPRODUKT. RADIATIONS LASER INVISIBLES QUANDOUVERT ET VERROUILLAGE ENLEVE. EVITER EXPOSITIONS DIRECTES AU FAISCEAU. PRODUIT LASER CLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFENT UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. SICHERHEITSKLASSE 3B. RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE LA TAPA Y EL INTERRUPTOR INTERNO ESTÁ ATASCADO. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS. PRODUCTO LASER CLASE 3B. For Finland and Sweden LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

10 LOVGIVNING VIGTIGT - For sikkerheden! For at få sikker (farefri) anvendelse af printeren, skal det trebenede stik sættes i en stikkontakt forsynet med jord. Evt. forlængerledninger skal være forsynet med jord for at give sikker brug. Det faktum at printeren fungerer, betyder ikke at jordforbindelsen er i orden og at installationen korrekt. I tvivlstilfælde bør en installatør kontaktes. Afbrydelse af enheden Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let tilgængelig. I ndøstilfælde skal strømmen kunne afbrydes.

11 KAPITEL 1 INTRODUKTION KAPITEL 1 INTRODUKTION OM INSTRUKTIONSBØGERNE Find ud af at bruge printeren Du har to instrukstionsbøger til printeren. Læs dem i følgende rækkefølge: 1. Læs Kvik Setup Guide for at indstille printeren og sikre korrekt forbindelse med computeren. Den indeholder også information om installation af printer driver, fonte og RPCX (Remote Printer Console Program.) 2. Læs brugsanvisningen for at få information om følgende: Udseende, krav til omgivelser kapitel 1 Papirhåndtering kapitel 2 Kontrolpanel kapitel 3 Ekstraudstyr kapitel 4 Vedligeholdelse kapitel 5 Fejlsøgning kapitel 6 Specifikationer Appendix Index 1 1

12 BRUGSANVISNING OM PRINTEREN Printer overblik Trådstøtter Trådstøtter Arkfødere 2 Arkfødere 1 Papierstopper Kabinetlåg Papirstyr Åbning til manuel fødning Trådstativ Kontrolpanel Udlæggerbakke Fig. 1-1 Set forfra RS-422A/RS-232C Serielt Interface (Ekstraudstyr) DIP-switch ON Universal Serial Bus Tænd/slukknap Skydekontakt Parallelt interface Elkabel Fig. 1-2 Set bagfra 1 2

13 KAPITEL 1 INTRODUKTION Systemkrav for Brother Printing System for Windows Følgende systemkrav gælder for at kunne printe fra Brother Printing System for Windows: IBM PC kompatibel med SX eller højere. Parallelt interface (printer port) 4 MB RAM eller mere (8 MB anbefales) 10 MB plads på harddisk til printerdriver og alle fonte Microsoft Windows 95/98 eller Windows 3.1/3.11 Egenskaber Printeren har følgende egenskaber: Op til 1200 (H) x 600 (V) dpi opløsning og op til 10 ppm udskriftshastighed Ægte 600 dots pr inch (dpi) med microfine toner og ti sider pr minut (ppm) udskriftshastighed (A4 papir). Printeren understøtter også 1200 (h) x 600 (v) dpi under Windows DIB (Device Independant Bitmap) grafik (hertil anbefales ekstra RAM). Opløsning og udskriftshastighed afhænger af dokumenternes kompleksitet. Alsidig papirhåndtering Printeren har to multi-purpose (multi-formåls) arkfødere samt lige papirgang. Med disse kan du bruge A4, letter, legal, B5, A5, executive og brugervalgt størrelse, samt forskellige typer papir som konvolutter og postkort. MP-arkføderen (multi-purpose) giver også mulighed for manuel fødning, så du kan bruge ark med labels samt transparenter. Forbedrede udskriftsegenskaber og brugervenlig anvendelse af Windows Den specielle printerdriver samt TrueType-kompatible fonte til Microsoft Windows 95/98 og Windows 3.1 ligger på den medleverede diskette. Det er let at installere dem med installationsprogrammet på disketten. Driveren understøtter Brother unike komprimeringsmetode, hvilket forbedrer udskriftshastigheden i Windows programmer, og giver dig mulighed for forskellige indstillinger som tonerspareindstilling, brugervalgt papirstørrelse, dvalefunktion, gråskalajustering, opløsning osv. Du får adgang til disse valgmuligheder i Windows kontrolpanel. 1 3

14 BRUGSANVISNING RPCX Remote Printer Console Program for DOS Utility programmet, Remote Printer Console (RPC), ligger på den medleverede diskette. Når du bruger DOS-programmer, er dette program nyttigt til at fastsætte brugerindstilling (standardindstilling) i printeren, så som tegnsæt, sidestørrelse (antal linier) osv. Der medfølger også en statusmonitor, som er TSR (Terminate-and-Stay Resident). Den kan, kørende i baggrunden, overvåge printerstatus og give fejlmeddelelser. Populære Printer Emulering Denne printer understøtter fire udbredte printeremuleringer, HP LaserJet 6P, Brother BR-Script Level 2, Epson FX-850 og IBM Proprinter XL. Hvis du bruger DOS eller Windows version 3.0 eller tidligere programmer, kan du bruge en af de tre emuleringer til at udskrive i. Printeren har også automatisk emuleringsskift mellem HP, BR-Script 2, og Epson - eller mellem HP, BR-Script 2 og IBM. Hvis du vil ændre emulering kan dette gøres ved hjælp af RPC - Remote Printer Console programmet. To Interfaces Denne printer har high speed bi-directionel parallelt interface, og Universal Serial Bus (USB). Hvis dit program understøtter bi-directional parallelt interface, kan du se printer status. Det er fuldt kompatibelt med industri-standard bidirectional parallelt interface. Universal Serial Bus er et interface, som giver mulighed for at tilslutteprinteren til flere perifere enheder. Printer status monitor programmet kan vise aktuel status af printeren. Når du skriver vises en dialog-box på skærmen med aktuelle udskriftsprocess. Hvis der opstår fejl vil boxen dukke op med besked om hvad der skal rettes. F.eks: Hvis printeren er løbet tør for papir, vil dialogboxen vise Paper Empty. High Resolution Control & Advanced Photoscale Technology High resolution control (HRC) teknologi giver mulighed for meget klare udskrifter. Brug denne funktion til at få meget jævn skriftkvalitet. Advanced Photoscale teknologi sætter printeren i stand til at udskrive gråtoner i 256 trin, hvilket givet næsten fotografisk kvalitet. Brug denne funktion til at udskrive billeder med. 1 4

15 KAPITEL 1 INTRODUKTION Forbedret hukommelsesanvendelse Denne printer er forsynet med en forbedret komprimeringsteknologi i printerhardwaren og i den medfølgende printerdriver, hvilket automatisk komprimerer grafiske data og fontdata effektivt i printerens hukommelse. Du vil kunne undgå hukommelsesfejl og udskrive de fleste 600 dpi text/grafik udskrifter med printerens standardhukommelse. Miljøvenlig økonomiprintindstilling Denne indstilling vil reducere udskriftsomkostninger ved at spare på tonerpulver. Det kunne være nyttigt til f.eks. korrekturlæsning. Du kan vælge to økonomiindstillinger 25% tonerbesparelseog 50% tonerbesparelse gennem Windows printerdriver leveret sammen med printeren. Dvaleindstilling (Strømbesparelse) Når printeren ikke er blevet brugt i et bestemt stykke tid, vil dvalefunktionen automatisk reducere strømforbruget. Strømforbrug i dvaleindstilling er mindre end 13W. Lave omkostninger på forbrugsstoffer. Da tonerpatronen ligger separat fra tromleenheden, behøver du kun udskifte tonerpatronen, når denne er tom. Der sælges tonerpatroner, der rummer pulver til gennemsnitligt sider (afhængigt af hvor meget, der står på siderne). 1 5

16 BRUGSANVISNING ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSOMGIVELSER Strømforsyning Omgivelser Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Sørg for strømforsyning indenfor det specificerede: Spænding:: 230 V ±10% Frekvens: 50 Hz Strømkablet inklusiv forlængerkabel bør ikke være mere end 5 meter. Undgå at dele samme strømgruppe med andre strømkrævende udstyr som aircondition, kopimaskine ol. Hvis dette ikke kan undgås anbefales en isolations-trafo eller højfrekvens støjfilter. Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let at komme til. Brug kun printeren indenfor følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: 10 C til 32.5 C Fugtighed: 20% til 80% (uden kondensering) Printeren bør bruges i et ventileret rum. Placér printeren på en vandret, plan flade. Hold printeren ren, undgå at bruge den i støvede omgivelser. Printeren må ikke bruges, hvis ventileringsåbningen på siden er blokeret. Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug evt. tungt gardin eller persienne, hvis en sådan placering ikke kan undgås. Placér ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk felt. (F.eks. højttalere). Undgå at tilføje printere kraftige stød eller vibrationer. Undgå at udsætte printeren for ild eller saltholdige eller korrosive gasser. Placér ikke noget ovenpå printeren. Undgå placering tæt på aircondition. Hold printeren vandret under transport. 1 6

17 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING PAPIRSPECIFIKATIONER Multi arkføderne kan håndtere følgende: Arkføder 1 (forreste) / Manuel slot Papirtype Ark Konvolutter Postkort Planlægningskalendere Labels and Transparenter Arkføder 2 (bagerste) Paper Type Ark Papirstørrelse A4, Letter, Legal, B5, A5, Executive, Brugervalgt ( x mm) DL, C5, COM-10, Monarch, 229 x 292 mm x mm Day-Timer J, K, L, M x mm x mm Papirstørrelse A4, Letter, Legal, B5, Executive Ark Konvolutter Vægt 60 til 157 g/m 2 75 to 90 g/m 2 enkelt tykkelse Tykkelse 0.08 to 0.2 mm to 0.14 mm enkelt tykkelse Fugtighedsindhold 4% til 6% (vægt) 4% til 6% (vægt) Papirkapacitet i arkføder Multi-formåls Arkføder: Op til 22 mm stak papir (op til mærket) Svarer til ca. 200 ark 75 g/m 2 eller 30 ark 157 g/m 2 A4 eller 10 konvolutter Udlæggerbakke: Ca. 100 ark 75 g/m 2 A4 papir Anbefalet papir Ark: Xerox 80 Premier Paper eller tilsvarende Label: Avery laser label eller tilsvarende Transparenter: 3M PP2500 / STABILO 7250 eller tilsvarende 2 1

18 BRUGSANVISNING Bemærk Det anbefales at afprøve papiret på printeren før du køber store kvanta af specielle størrelser eller typer. Undgå at bruge labels, hvor noget af bærefolien er synlig, det kan ødelægge printeren. Undgå bestrøget papir, f.eks. med vinyl. Undgå stærkt præget eller fortrykt papir. Hvis der skal bruges fortrykt papir, så bed bogtrykkeren om at bruge varmebestandig trykfarve. Brug det anbefalede papir, specielt når det gælder transparenter og alm. papir. Tal evt. med en papirhandel og bed om velegnet papirtype til laserprinter/kopimaskine. Vi anbefaler at bruge labels og transparenter, der er specielt fremstillet til laserprintere. Brug kun papir med lang bane (dvs. papirfibrene vender på langs af papiret). Hvis papiret ikke kan fødes korrekt i arkføderen, så prøve med manuel fødning. Du kan bruge genbrugspapir (laser/kopikvalitet) i denne printer. Hvis du bruger hullet papir (som til kalendere) skal du lufte stakken ekstra omhyggeligt før den lægges i arkføderen. Sørg for at det papir, du vil bruge, ikke er krøllet. Ret det evt. ud eller kassér det. Krøllet papir kan let give papirfødningsproblemer. Fig. 2-1 Luft papiret 2 2

19 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Følgende typer konvolutter kan ikke anbefales: Beskadigede, krøllede eller uregulært formede konvolutter Extremt skinnede eller prægede konvolutter Konvolutter med clips Meget kraftige konvolutter Konvolutter, der ikke er foldet tilstrækkeligt plant Reliefprægede konvolutter Konvolutter, der allerede er trykt i laserprinter eller kopimaskine Konvolutter, der er indvendigt fortrykt Konvolutter, der ikke kan stables ordentligt Fig. 2-2 Konvolutter Printbart område: Figurerne herunder viser det printbare område (Undtagen 228 x292 mm konvolut) Det Unprintable skraverede area(ca. 4mm ind fra kant) viser hvor der ikke Approximately kan printes. 4 mm(0.16 inch) for any sizes of paper Fig. 2-3 Printbart område 2 3

20 BRUGSANVISNING ARKFØDER Printeren har to multi-formåls arkfødere, der kan føde almindeligt papir, konvolutter, transparenter og kalenderark. Følg disse trin for at bruge arkføderne: 1. Sørg for at du har valgt korrekt papirkilde, papirstørrelse og orientering. Note Du kan vælge korrekt papirkilde, papirstørrelse og orientering i dit program. Hvis dit program ikke understøtter brugervalgt papirstørrelse, så vælg nærmeste større format og justér marginer tilsvarende ned. 2. Sørg for at multi-formålsarkføderen rummer det valgte papir i korrekt retning. Skift papir hvis nødvendigt. 3. Skriv dit dokument ud på printeren. Når printeren modtager data, vil den begynde printprocessen ved at tage papir ind fra én af multi-formålsarkføderne. Hvis printeren var i dvale, da den begyndte at modtage data, vil den vågne op automatisk. 2 4

21 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Læg papir i arkføderen Følg disse trin for at lægge papir i arkføderen:! Bemærk Dette afsnit beskriver hvordan man lægger papir i arkføder 1. man går frem på samme måde ved arkføder 2; men bemærk at specifikationer er forskellige for arkføder 1 og 2. Se venligst PAPIRSPECIFIKATIONER i kapitel Åbn multi-funktionsarkføderen ved åbne låget mod dig, ( ➀ ). 2. Læg papiret i arkføderen med printsiden nedad. ( ➁ ) PULL HERE TO INSERT PAPER Fig. 2-4 Åbning af arkføderen og ilægning af papir eller konvolutter 3. Læg papiret i arkføderen med forsiden nedad. Fig. 2-5 Læg papir eller konvolutter i arkføderen 2 5

22 BRUGSANVISNING Note Hvis du lægger konvolutter i arkføder 1, så sørg for at de ligger som vist ovenfor (i retning: portræt og med forsiden bagud).! Bemærk Hvis du skriver ud på transparenter, skal disse loades én ad gangen, Ellers vil det kunne resultere i at printeren tager flere ad gangen. Arkføderen kan tage op til 200 ark (80 g/m2). Hvis du lægger for meget i, vil det give paperjam (papirfødningsproblemer). Sørg for at papirstakkten ikke når højere end mærket. Hvis der er papir tilbage i arkføderen, så tag det op, læg det sammen med det nye papir, stød op og luft stakken og læg i. 4. Flyt papirstøtten til papirkanten. ( ➀ )! Bemærk Hvis du ikke flytter papirstøtten hen til papirkanten, risikerer du at papiret drejer, eller at du får papirfødningsproblemer. 5. Luk multi-funktionsarkføderen. ( ➁ ) Fig. 2-6 Flyt papirstøtten og luk arkføderen 2 6

23 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Note Hvis en arkføder løber tør for papir vil Alarm og Paper lamperne blinke for at advare dig herom. Du skal så lægge papir i arkføderen og trykke på knappen for at annullere alarmen. Ved papirfødningsfejl vil Alarm og Paper lamperne også blinke. Hvis der er tale om papirfødningsfejl så se kapitel 6 Papirfødningsfejl Hvis arkføder 2 løber tør for papir, så tag evt. papir i arkføder 1 ud mens du lægger papir i arkføder 2. Fig. 2-7 Læg papir i arkføder 2 2 7

24 BRUGSANVISNING Dobbeltsidigt print (Manuel Duplex) Den medfølgende printerdriver for Windows 95/98 og Windows 3.1 giver mulighed for manuel duplex print i både arkføder 1 og 2. Se hjælpeteksten i driveren. Printeren printer først alle sider med lige paginering på arkene, som du derpå vender, hvorefter alle side med ulige paginering printes på den anden side af arkene. Når alle sider med lige paginering er udskrevet, instruerer driveren dig om at vende stakken. Følg instruktionerne. Note Sørg for at lufte og rette papirstakken før du lægger den i printeren igen. Ellers kan du få papirfødningsproblemer. Anvendelse af meget tyndt eller meget tykt papir til duplex anbefales ikke. Hvis du får problemer med dobbeltfødning, anbefales det at holde på papirstakken pånær siden, der skal fødes (se illustrationen herunder). Vent evt. med at printe anden gang til papirstakken er kølet af. Fig. 2-8 Manuel duplex Note Der kan forekomme papirfødningsproblemer samt at printkvaliteten ikke er helt tilfredsstillende. 2 8

25 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING ÅBNING TIL MANUEL FØDNING Multi-funktionsarkføder 1 har også en åbning til manuel fødning. Her kan du føde ark manuelt - ét ad gangen. Det er ikke nødvendigt at fjerne papiret fra arkføderen, for at bruge manuel fødning. Når du vil bruge manuel arkfødning Du behøver ikke at vælge manual feed i dialogboxen på printerdriver (eller i programmet). Sæt arket, du vil printe på i åbning til manuel fødning med forsiden nedad. Sørg for det er placeret i midten af åbningen, og at det er sat helt ned. ( ➀ ) Flyt papirstøtten hen til kanten af papiret. ( ➁ ) Fig. 2-9 Justér papirstøtten Hvis du skal printe mere end ét ark manuelt Åbn Windows driverens dialogbox og vælg Manual Feed i Paper Source (papirkilde) sektionen. Følg ovennævnte instruktioner for at udskrive første side. Herefter vil dialogboxen dukke op og bede dig lægge næste ark i. Gør dette og tryk OK for at fortsætte printning. Gentag disse trin indtil printjobbet er færdigt..! Bemærk Hvis bi-direktionel kommunikation ikke er aktiv eller mulig mellem printer og computer, f.eks. hvis der printes via netværk (LAN), vil diaglogboxen ikke dukke op. Manuel fødning er ikke praktisk anvendeligt på netværk. 2 9

26 BRUGSANVISNING Note Sæt papiret helt ned i arkføderen (så du kan mærke den får fat) Sørg for at ilægge et enkelt ark ad gangen, når der fødes manuelt. 2 10

27 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING UDLÆGGERBAKKE OG TRÅDSTØTTE TIL PAPIR Printeren lægger papiret ud i udlæggerbakken med den trykte side nedad. Hvis udlæggerbakken er lukket, vil papiret blive skubbet ud af revnen under udlæggerbakken i fronten. Hvis du åbner udlæggerbakken, kan de printede sider stakkes heri. Følg disse trin for at åbne udlæggerbakken: 1. Træk toppen af udlæggerbakken ned. ( ➀ ) 2. Fold trådstøtten til papir ud ( ➁ ) og indstil papirstopperen ( ➂ ). Fig Åbning af udlæggerbakke og trådstøtte Der kan ligge op til 100 ark i udlæggerbakken.! Bemærk Brug kun papirstopperen til A4 papir. Hvis du ikke indstiller den, vil beskrevne ark ligge ujævnt. Fjern transparenter straks efter udprintning. Hvis du lader printeren stakke dem, kan de krølle eller evt. give papirfødningsproblemer. Kontinuert printning med udlæggerbakken lukken kan forårsage kondensering. 2 11

28 KAPITEL 3 KONTROLPANEL KAPITEL 3 KONTROLPANEL LAMPER AND TRYKKNAP Dette afsnit henviser til følgende lamper og trykknap på printerens kontrolpanel på printerens frontpanel: Feeder Feeder Drum Drum Alarm Alarm Ready Paper Ready Paper Data Toner Data Toner Fig. 3-1 Lamper og trykknap på kontrolpanel Note Når printeren slukkes, eller er i dvale er alle lamper slukkede. Ready (Paper) Lampe Ready lampen indikerer printerens aktuelle status. Lampe Slukket Blinker Blinker hurtigt Til Printer status Printeren er slukket eller i dvale. Hvis den er i dvale, vil den vågne automatisk, når den modtager data, eller hvis du trykker på trykknappen. Printeren varmer op. Printeren er ved at køle ned og har stoppet indtil den er kølet ned til normal driftstemperatur. Printeren er klar til at printe. Denne lampe fungerer også som Paper (papir) lampe, sammen med Alarm. De blinker samtidigt for at indikere papirfejl. Se Operatørkald i kapitel

29 BRUGSANVISNING Data (Toner) Lampe Data lamp indikerer aktuel status af print data. Lampe Slukket Blinker Til Printer status Der er ikke printdata i printeren. Printeren modtager data fra computeren eller er ved at processere data i RAM (hukommelsen). Der er print data i printerens RAM. Hvis dette forekommer i lang tid, er du nødt til at få udskrevet siden ved at trykke trykknappen. Drum Lampe Denne lampe fungerer også som Toner lampr sammen med Alarm lampen. De blinker samtidigt for at indikere en tonerfejl. Se UDSKIFTNING AF TONERPATRON i Kapitel 5 and Operatørkald i Kapitel6. Drum lampe (tromlelampe) indikerer at tromleenheden er tæt på at være brugt op. Lampe Slukket Til Printer status Tromleenheden kan bruges Tromleenheden er tæt på at være brugt op. Se UDSKIFTNING AF TROMLEENHED i Kapitel 5. Feeder (arkføder) Lampe Feederlampe indikerer at bagerste arkføder (arkføder 2) er valgt gennem programmet. Når arkføder 1 er valgt, er lampen slukket. Lampe Slukket Til Printer status Arkføder 1 er valgt Arkføder 2 er valgt. 3 2

30 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Alarm Lampe Alarm lampen blinker for at indikere en fejlstatus som Låget er åbent og Hukommelse fyldt Hvis der sker andre fejl, vil printeren indikere fejlen ved at blinke med Alarm lampen sammen med en anden lampe, eller ved at printe en fejlrapport. Note Ready, Data og Drum lampe bruges til at indikere printerfejl sammen med Alarmlampen. Se ALARMINDIKERING i kapitel 6, og udbedr fejlen. Trykknap Denne knap bruges til følgende formål, afhængig af situationen. Anullér Hvis du trykker på knappen under udprintning, vil printeren omgående stoppe processering og udskrive hvad den har nået på arket. Det enbefales at du i stedet venter ind til printeren er færdig med siden før du trykker på knappen. På denne måde mistes der ikke printdata. Form Feed Hvis Datalampen lyser, så tryk på knappen. Printeren vil udskrive data, der ligger i hukommelsen. Denne operation kaldes Form Feed. Fejlgenopretning Hvis en fejl opstår, vil printeren automatisk udbedre nogle fejl. Hvis fejlen ikke udbedres automatisk, kan du trykke på knappen for at slette fejlen og fortsætte udskrif. Vælg arkføder Hvis Ready lampe er tændt, kan du ved at trykke på knappen vælge mellem arkføder 1 og arkføder 2. Andre kontrolegenskaber Printeren har følgende nyttige egenskaber: Dvale Hvis printeren ikke modtager data indenfor en bestemt periode (timeout), vil den gå i dvale. Dvale-funktionen virker som om printeren er slukket. Standardindstilling (default setting) er 5 minutter. Når printeren er i dvale er alle lamper slukkede; men printeren kan stadig modtage data fra computeren. Når du begynder at skrive ud, vil printeren automatisk vågne op og påbegynde udskrift. Du kan også trykke på knappen for at vække printeren. 3 3

31 BRUGSANVISNING Note Når printeren går i dvale, vil ventilatoren blive ved med at køre indtil varmesektionen er kølet ned. Dvalefunktionen slukker for varmesektionen. Når du begynder at skrive ud igen, vil opvarmningstiden afhænge af rumtemperatur og af hvor lang tid siden, du sidst har skrevet ud. Opvarmningstiden kan tage op til 30 sekunder. Du kan ændre time-out, dvs. periode uden udskrift før dvale indtræffer med RPCX (Remote Printer Console) eller printerkonsol. Du kan også indstille time-out i Windows printerdriveren. Test Print Printeren har følgende testprint: 1. Sørg for at kabinetlåget er lukket. 2. Hold trykknappen nede, mens du tænder for printeren. Slip knappen når Drum lampen lyser. Drum lampen lyser for at vise at printeren er i test print indstilling. 3. Tryk på knappen igen for at få printeren til at udskrive testside eller hold den nedtrykket for at vælge en anden test. Slip knappen når lampen for ønskede test lyser. Testprint afhænger af printermodel: Lampe Valg Funktion lyser Drum Testprint Printeren udskriver testprint og går herefter i ready status. Alarm Print Config & Interne fonte Printeren udskriver konfiguration samt interne fonte og går herefter i ready status. Ready Fabrikindstilling Printeren sættes til fabriksindstilling (brugerindstillinger slettes). Data Hex Dump Print Printeren kan i denne indstilling udskrive hexadecimale data, og derved kan du checke fejl i udskrifter. Sluk printeren for afslutte. 3 4

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Lyd og Musik på din PC

Lyd og Musik på din PC 28,- Om muligheder med lydkort Lyd og Musik på din PC Installation af AWE 32 IDE Samplerate 16 bit stereo DMA MIDI www.knowware.dk NYT: Tips til Windows95 Brian Jensen Palle Christensen 2. udgave 2 KnowWare

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere