Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en."

Transkript

1 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

2 Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren, pakkes den omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under transport. Det anbefales at gemme den originale emballage. Advarsel!! Når printeren sendes, skal tromleenhed fjernes fra printeren og pakkes ind særskilt i plasticposen. Hvis tromleenhed med toner ikke tages ud og pakkes særskilt i plasticposen, kan den ødelægge printeren under transport - dette er ikke omfattet af fabriksgaranti! 1 Fjern tromleenheden. 2 Læg den i plasticposen og fold plasticposen som vist. Tape plasticposen til, så den er tæt. 3 Pak printeren ind. Se INDPAKNING AF PRINTER i kapitel 5.

3 (Danmark) For teknisk bistand: Henvendelse til forhandler som oplyses på: tlf fax Download af drivere mv: bbs (i begrænset omfang også på nedenstående internetadresse) INTERNET ADDRESSE For tekniske spørgsmål og download af drivere:

4 Varemærker Brotherlogoet er Brother Industries, Ltd's registrerede varemærke. Apple, Applelogoet, Macintosh og TrueType er Apple Computer, Inc's registrerede varemærker. Epson, FX-80 og FX-850 er Seiko Epson Corporations registrerede varemærke. Hewlett Packard, HP LaserJet 6L, 6P, 5L, 5P, 4, 4L er 4P Hewlett- Packard Companys registrerede varemærker. IBM, IBM PC, og Proprinter er International Business Machines Corporations registrerede varemærker. Microsoft, MS-DOS og Windows er Microsoft Corporation varemærke. Alle andre væremærker og navne, der forekommer i denne brugsanvisninger tilhører de respektive firmaer. Oplysninger og udgivelse Denne brugsanvisning er samlet og udgivet under ledelse af Brother Industries Ltd. Den dækker den seneste version af produktets specifikationer og beskrivelser. Indholdet af brugsanvisningen samt produktet kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel omhandlet heri, og fralægger sig ansvar for evt. skader (også følgeskader) forårsaget af fejlfortolkninger heraf. (Også omfattende typografiske fejl) Brother Industries Ltd.

5 BRUGSANVISNING Definition af Advarsler, bemærkninger, og noter Der bruges følgende regler i denne brugsanvisning: Advarsel Indikerer en advarsel, der bør følges for at undgå skade på personer.! Bemærk Indikerer en bemærkning, der bør iagttages for at bruge printeren korrekt eller undgå beskadigelse af printeren. Note Indikerer noter og nyttige tips til at udnyttet printeren bedst. At bruge printeren på en sikker måde Advarsel Når du lige har brugt printeren, vil nogle indre dele af printeren være meget varme. Hvis du åbner kabinetlåget, så undgå at berøre de skraverede dele, vist i denne tegning: Høj temperatur inden i printeren Advarsel Der er komponenter med stærkstrøm indeni printeren. Sluk printeren og tag netledningen ud før rengøring. Sluk printeren og tak stikket ud

6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL1 INTRODUKTION OM INSTRUKTIONSBØGERNE Find ud af at bruge printeren OM PRINTEREN Printer overblik Systemkrav for Brother Printing System for Windows Egenskaber ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSOMGIVELSER Strømforsyning Omgivelser KAPITEL2 PAPIRHÅNDTERING PAPIRSPECIFIKATIONER ARKFØDER Læg papir i arkføderen Dobbeltsidigt print (Manuel Duplex) ÅBNING TIL MANUEL FØDNING UDLÆGGERBAKKE OG TRÅDSTØTTE TIL PAPIR KAPITEL3 KONTROLPANEL LAMPER AND TRYKKNAP Ready (Paper) Lampe Data (Toner) Lampe Drum Lampe Feeder (arkføder) Lampe Alarm Lampe Trykknap Andre kontrolegenskaber Dvale Test Print Kontrol features, som indstilles i Brother printer driveren Page Protection (Sidebeskyttelse) APT (Advanced Photoscale Technology) KAPITEL4 EKSTRAUDSTYR SERIAL INTERFACE RS100M Vælg RS-422A (Apple) eller RS-232C (IBM) Serielt interface Serielt interface indstillinger Tilslutning af serielt printerkabel MEMORY BOARD (RAMUDVIDELSE) Installering af SIMM...4 7

7 BRUGSANVISNING KAPITEL5 VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF TONERPATRON UDSKIFTNING AF TROMLEENHEDEN JUSTERING AF PRINTTÆTHED RENGØRING AF PRINTEREN Rengøring af printerens ydre Rengøring af printerens indre samt tromleenhed Rengøring af papirfødningsruller GENINDPAKNING AF PRINTEREN KAPITEL6 FEJLSØGNING ALARMVISNING VED ET BLIK Operatørkald Servicekald PAPIRFØDNINGSFEJL (PAPER JAMS) SPØRGSMÅL OG SVAR Printeropsætning Opsætning af printer for Windows Opsætning af printer for DOS Opsætning af printer for Apple Macintosh Brug af RS-100m interface (ekstraudstyr) Papirhåndtering Printning Printkvalitet APPENDIX A...A 1 PRINTERSPECIFIKATIONER...A 1 Print...A 1 Funktioner...A 2 Electrisk og mekanisk...a 3 PARALLELT INTERFACE SPECIFIKATIONER...A 4 UNIVERSAL SERIAL BUS INTERFACE...A 6 RESIDENTE FONTE...A 7 Skalérbare fonte og Bitmappede fonte...a 7 SYMBOLSÆTS/TEGNSÆT...A 9 OCR Symbol Sets...A 9 HP LaserJet 6P Mode...A 9 EPSON Mode...A 9 IBM Mode...A 9 INDEX...INDEX 1

8 LOVGIVNING LOVGIVNING International Energy Star erklæring Formålet med Egergy Star programmeter at fremme verdensomspændende udvikling og accept af energibesparende elapparater, inkluderende computere, skærme, printere, faxapparater og kopimaskiner. Som international Energy Star partner, har Brother Industries Ltd besluttet at dette produkt skulle udvikles og fremstilles i overensstemmelse hermed. Radio Interference (Kun V) Denne printer er i overensstemmelse med EN55022(CISPR Publication 22)/Class B. Der skal benyttes skærmet interfacekabel for at overholde ovennævnte. Erklæring om regeloverensstemmelse (For Europa) Vi, Brother International Europe Ltd., Brother House 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK. erklærer at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer: Sikkerhed: EN 60950, EN EMC: EN Class B, EN følger lavvoltsdirektiv 73/23/EEC og direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (91/263/EEC og 92/31/EEC). Udstedt af: Brother International Europe Ltd. European Technical Services Division

9 BRUGSANVISNING IEC 825 specifikation (Kun for V model) Denne printer er et klasse 1 produkt, som defineret i IEC 825 specifikationerne. Nedenfor viste label er sat i apparatet, hvor dette kræves. CLASS 1LASER PRODUCT APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne printer har en klasse 3B laserdiode, som afgiver usynlig laserstråling indeni scannerunit en. Denne bør unden ingen omstændighed åbnes. Bemærk Brug af indstillinger og justeringer andre en heri specificeret kan resultere i strålingseksponering. Følgende label sidder tæt på scannerenheden. CAUTION ADVARSEL VARNING VARO! ADVARSEL ATTENTION VORSICHT ATENCIÓN INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CLASS 3B LASER PRODUCT. USYNLIG LASER STRÅLING NÅR KABINETLÅGET STÅR ÅBENT. UNGDÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. KLASSE 3B LASER. OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. KLASS 3B LASER APPARAT. AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. LUOKAN 3B LASERLAITE. USYNLIG LASERSTRÅLING.UNNGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERENHETEN NÅR TOPPDEKSELET ER ÅPENT. KLASSE 3B LASERPRODUKT. RADIATIONS LASER INVISIBLES QUANDOUVERT ET VERROUILLAGE ENLEVE. EVITER EXPOSITIONS DIRECTES AU FAISCEAU. PRODUIT LASER CLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFENT UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. SICHERHEITSKLASSE 3B. RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE LA TAPA Y EL INTERRUPTOR INTERNO ESTÁ ATASCADO. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS. PRODUCTO LASER CLASE 3B. For Finland and Sweden LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

10 LOVGIVNING VIGTIGT - For sikkerheden! For at få sikker (farefri) anvendelse af printeren, skal det trebenede stik sættes i en stikkontakt forsynet med jord. Evt. forlængerledninger skal være forsynet med jord for at give sikker brug. Det faktum at printeren fungerer, betyder ikke at jordforbindelsen er i orden og at installationen korrekt. I tvivlstilfælde bør en installatør kontaktes. Afbrydelse af enheden Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let tilgængelig. I ndøstilfælde skal strømmen kunne afbrydes.

11 KAPITEL 1 INTRODUKTION KAPITEL 1 INTRODUKTION OM INSTRUKTIONSBØGERNE Find ud af at bruge printeren Du har to instrukstionsbøger til printeren. Læs dem i følgende rækkefølge: 1. Læs Kvik Setup Guide for at indstille printeren og sikre korrekt forbindelse med computeren. Den indeholder også information om installation af printer driver, fonte og RPCX (Remote Printer Console Program.) 2. Læs brugsanvisningen for at få information om følgende: Udseende, krav til omgivelser kapitel 1 Papirhåndtering kapitel 2 Kontrolpanel kapitel 3 Ekstraudstyr kapitel 4 Vedligeholdelse kapitel 5 Fejlsøgning kapitel 6 Specifikationer Appendix Index 1 1

12 BRUGSANVISNING OM PRINTEREN Printer overblik Trådstøtter Trådstøtter Arkfødere 2 Arkfødere 1 Papierstopper Kabinetlåg Papirstyr Åbning til manuel fødning Trådstativ Kontrolpanel Udlæggerbakke Fig. 1-1 Set forfra RS-422A/RS-232C Serielt Interface (Ekstraudstyr) DIP-switch ON Universal Serial Bus Tænd/slukknap Skydekontakt Parallelt interface Elkabel Fig. 1-2 Set bagfra 1 2

13 KAPITEL 1 INTRODUKTION Systemkrav for Brother Printing System for Windows Følgende systemkrav gælder for at kunne printe fra Brother Printing System for Windows: IBM PC kompatibel med SX eller højere. Parallelt interface (printer port) 4 MB RAM eller mere (8 MB anbefales) 10 MB plads på harddisk til printerdriver og alle fonte Microsoft Windows 95/98 eller Windows 3.1/3.11 Egenskaber Printeren har følgende egenskaber: Op til 1200 (H) x 600 (V) dpi opløsning og op til 10 ppm udskriftshastighed Ægte 600 dots pr inch (dpi) med microfine toner og ti sider pr minut (ppm) udskriftshastighed (A4 papir). Printeren understøtter også 1200 (h) x 600 (v) dpi under Windows DIB (Device Independant Bitmap) grafik (hertil anbefales ekstra RAM). Opløsning og udskriftshastighed afhænger af dokumenternes kompleksitet. Alsidig papirhåndtering Printeren har to multi-purpose (multi-formåls) arkfødere samt lige papirgang. Med disse kan du bruge A4, letter, legal, B5, A5, executive og brugervalgt størrelse, samt forskellige typer papir som konvolutter og postkort. MP-arkføderen (multi-purpose) giver også mulighed for manuel fødning, så du kan bruge ark med labels samt transparenter. Forbedrede udskriftsegenskaber og brugervenlig anvendelse af Windows Den specielle printerdriver samt TrueType-kompatible fonte til Microsoft Windows 95/98 og Windows 3.1 ligger på den medleverede diskette. Det er let at installere dem med installationsprogrammet på disketten. Driveren understøtter Brother unike komprimeringsmetode, hvilket forbedrer udskriftshastigheden i Windows programmer, og giver dig mulighed for forskellige indstillinger som tonerspareindstilling, brugervalgt papirstørrelse, dvalefunktion, gråskalajustering, opløsning osv. Du får adgang til disse valgmuligheder i Windows kontrolpanel. 1 3

14 BRUGSANVISNING RPCX Remote Printer Console Program for DOS Utility programmet, Remote Printer Console (RPC), ligger på den medleverede diskette. Når du bruger DOS-programmer, er dette program nyttigt til at fastsætte brugerindstilling (standardindstilling) i printeren, så som tegnsæt, sidestørrelse (antal linier) osv. Der medfølger også en statusmonitor, som er TSR (Terminate-and-Stay Resident). Den kan, kørende i baggrunden, overvåge printerstatus og give fejlmeddelelser. Populære Printer Emulering Denne printer understøtter fire udbredte printeremuleringer, HP LaserJet 6P, Brother BR-Script Level 2, Epson FX-850 og IBM Proprinter XL. Hvis du bruger DOS eller Windows version 3.0 eller tidligere programmer, kan du bruge en af de tre emuleringer til at udskrive i. Printeren har også automatisk emuleringsskift mellem HP, BR-Script 2, og Epson - eller mellem HP, BR-Script 2 og IBM. Hvis du vil ændre emulering kan dette gøres ved hjælp af RPC - Remote Printer Console programmet. To Interfaces Denne printer har high speed bi-directionel parallelt interface, og Universal Serial Bus (USB). Hvis dit program understøtter bi-directional parallelt interface, kan du se printer status. Det er fuldt kompatibelt med industri-standard bidirectional parallelt interface. Universal Serial Bus er et interface, som giver mulighed for at tilslutteprinteren til flere perifere enheder. Printer status monitor programmet kan vise aktuel status af printeren. Når du skriver vises en dialog-box på skærmen med aktuelle udskriftsprocess. Hvis der opstår fejl vil boxen dukke op med besked om hvad der skal rettes. F.eks: Hvis printeren er løbet tør for papir, vil dialogboxen vise Paper Empty. High Resolution Control & Advanced Photoscale Technology High resolution control (HRC) teknologi giver mulighed for meget klare udskrifter. Brug denne funktion til at få meget jævn skriftkvalitet. Advanced Photoscale teknologi sætter printeren i stand til at udskrive gråtoner i 256 trin, hvilket givet næsten fotografisk kvalitet. Brug denne funktion til at udskrive billeder med. 1 4

15 KAPITEL 1 INTRODUKTION Forbedret hukommelsesanvendelse Denne printer er forsynet med en forbedret komprimeringsteknologi i printerhardwaren og i den medfølgende printerdriver, hvilket automatisk komprimerer grafiske data og fontdata effektivt i printerens hukommelse. Du vil kunne undgå hukommelsesfejl og udskrive de fleste 600 dpi text/grafik udskrifter med printerens standardhukommelse. Miljøvenlig økonomiprintindstilling Denne indstilling vil reducere udskriftsomkostninger ved at spare på tonerpulver. Det kunne være nyttigt til f.eks. korrekturlæsning. Du kan vælge to økonomiindstillinger 25% tonerbesparelseog 50% tonerbesparelse gennem Windows printerdriver leveret sammen med printeren. Dvaleindstilling (Strømbesparelse) Når printeren ikke er blevet brugt i et bestemt stykke tid, vil dvalefunktionen automatisk reducere strømforbruget. Strømforbrug i dvaleindstilling er mindre end 13W. Lave omkostninger på forbrugsstoffer. Da tonerpatronen ligger separat fra tromleenheden, behøver du kun udskifte tonerpatronen, når denne er tom. Der sælges tonerpatroner, der rummer pulver til gennemsnitligt sider (afhængigt af hvor meget, der står på siderne). 1 5

16 BRUGSANVISNING ANVENDELSES- OG OPBEVARINGSOMGIVELSER Strømforsyning Omgivelser Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug: Sørg for strømforsyning indenfor det specificerede: Spænding:: 230 V ±10% Frekvens: 50 Hz Strømkablet inklusiv forlængerkabel bør ikke være mere end 5 meter. Undgå at dele samme strømgruppe med andre strømkrævende udstyr som aircondition, kopimaskine ol. Hvis dette ikke kan undgås anbefales en isolations-trafo eller højfrekvens støjfilter. Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let at komme til. Brug kun printeren indenfor følgende temperaturer og fugtighedsgrader: Rumtemperatur: 10 C til 32.5 C Fugtighed: 20% til 80% (uden kondensering) Printeren bør bruges i et ventileret rum. Placér printeren på en vandret, plan flade. Hold printeren ren, undgå at bruge den i støvede omgivelser. Printeren må ikke bruges, hvis ventileringsåbningen på siden er blokeret. Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug evt. tungt gardin eller persienne, hvis en sådan placering ikke kan undgås. Placér ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk felt. (F.eks. højttalere). Undgå at tilføje printere kraftige stød eller vibrationer. Undgå at udsætte printeren for ild eller saltholdige eller korrosive gasser. Placér ikke noget ovenpå printeren. Undgå placering tæt på aircondition. Hold printeren vandret under transport. 1 6

17 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING PAPIRSPECIFIKATIONER Multi arkføderne kan håndtere følgende: Arkføder 1 (forreste) / Manuel slot Papirtype Ark Konvolutter Postkort Planlægningskalendere Labels and Transparenter Arkføder 2 (bagerste) Paper Type Ark Papirstørrelse A4, Letter, Legal, B5, A5, Executive, Brugervalgt ( x mm) DL, C5, COM-10, Monarch, 229 x 292 mm x mm Day-Timer J, K, L, M x mm x mm Papirstørrelse A4, Letter, Legal, B5, Executive Ark Konvolutter Vægt 60 til 157 g/m 2 75 to 90 g/m 2 enkelt tykkelse Tykkelse 0.08 to 0.2 mm to 0.14 mm enkelt tykkelse Fugtighedsindhold 4% til 6% (vægt) 4% til 6% (vægt) Papirkapacitet i arkføder Multi-formåls Arkføder: Op til 22 mm stak papir (op til mærket) Svarer til ca. 200 ark 75 g/m 2 eller 30 ark 157 g/m 2 A4 eller 10 konvolutter Udlæggerbakke: Ca. 100 ark 75 g/m 2 A4 papir Anbefalet papir Ark: Xerox 80 Premier Paper eller tilsvarende Label: Avery laser label eller tilsvarende Transparenter: 3M PP2500 / STABILO 7250 eller tilsvarende 2 1

18 BRUGSANVISNING Bemærk Det anbefales at afprøve papiret på printeren før du køber store kvanta af specielle størrelser eller typer. Undgå at bruge labels, hvor noget af bærefolien er synlig, det kan ødelægge printeren. Undgå bestrøget papir, f.eks. med vinyl. Undgå stærkt præget eller fortrykt papir. Hvis der skal bruges fortrykt papir, så bed bogtrykkeren om at bruge varmebestandig trykfarve. Brug det anbefalede papir, specielt når det gælder transparenter og alm. papir. Tal evt. med en papirhandel og bed om velegnet papirtype til laserprinter/kopimaskine. Vi anbefaler at bruge labels og transparenter, der er specielt fremstillet til laserprintere. Brug kun papir med lang bane (dvs. papirfibrene vender på langs af papiret). Hvis papiret ikke kan fødes korrekt i arkføderen, så prøve med manuel fødning. Du kan bruge genbrugspapir (laser/kopikvalitet) i denne printer. Hvis du bruger hullet papir (som til kalendere) skal du lufte stakken ekstra omhyggeligt før den lægges i arkføderen. Sørg for at det papir, du vil bruge, ikke er krøllet. Ret det evt. ud eller kassér det. Krøllet papir kan let give papirfødningsproblemer. Fig. 2-1 Luft papiret 2 2

19 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Følgende typer konvolutter kan ikke anbefales: Beskadigede, krøllede eller uregulært formede konvolutter Extremt skinnede eller prægede konvolutter Konvolutter med clips Meget kraftige konvolutter Konvolutter, der ikke er foldet tilstrækkeligt plant Reliefprægede konvolutter Konvolutter, der allerede er trykt i laserprinter eller kopimaskine Konvolutter, der er indvendigt fortrykt Konvolutter, der ikke kan stables ordentligt Fig. 2-2 Konvolutter Printbart område: Figurerne herunder viser det printbare område (Undtagen 228 x292 mm konvolut) Det Unprintable skraverede area(ca. 4mm ind fra kant) viser hvor der ikke Approximately kan printes. 4 mm(0.16 inch) for any sizes of paper Fig. 2-3 Printbart område 2 3

20 BRUGSANVISNING ARKFØDER Printeren har to multi-formåls arkfødere, der kan føde almindeligt papir, konvolutter, transparenter og kalenderark. Følg disse trin for at bruge arkføderne: 1. Sørg for at du har valgt korrekt papirkilde, papirstørrelse og orientering. Note Du kan vælge korrekt papirkilde, papirstørrelse og orientering i dit program. Hvis dit program ikke understøtter brugervalgt papirstørrelse, så vælg nærmeste større format og justér marginer tilsvarende ned. 2. Sørg for at multi-formålsarkføderen rummer det valgte papir i korrekt retning. Skift papir hvis nødvendigt. 3. Skriv dit dokument ud på printeren. Når printeren modtager data, vil den begynde printprocessen ved at tage papir ind fra én af multi-formålsarkføderne. Hvis printeren var i dvale, da den begyndte at modtage data, vil den vågne op automatisk. 2 4

21 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Læg papir i arkføderen Følg disse trin for at lægge papir i arkføderen:! Bemærk Dette afsnit beskriver hvordan man lægger papir i arkføder 1. man går frem på samme måde ved arkføder 2; men bemærk at specifikationer er forskellige for arkføder 1 og 2. Se venligst PAPIRSPECIFIKATIONER i kapitel Åbn multi-funktionsarkføderen ved åbne låget mod dig, ( ➀ ). 2. Læg papiret i arkføderen med printsiden nedad. ( ➁ ) PULL HERE TO INSERT PAPER Fig. 2-4 Åbning af arkføderen og ilægning af papir eller konvolutter 3. Læg papiret i arkføderen med forsiden nedad. Fig. 2-5 Læg papir eller konvolutter i arkføderen 2 5

22 BRUGSANVISNING Note Hvis du lægger konvolutter i arkføder 1, så sørg for at de ligger som vist ovenfor (i retning: portræt og med forsiden bagud).! Bemærk Hvis du skriver ud på transparenter, skal disse loades én ad gangen, Ellers vil det kunne resultere i at printeren tager flere ad gangen. Arkføderen kan tage op til 200 ark (80 g/m2). Hvis du lægger for meget i, vil det give paperjam (papirfødningsproblemer). Sørg for at papirstakkten ikke når højere end mærket. Hvis der er papir tilbage i arkføderen, så tag det op, læg det sammen med det nye papir, stød op og luft stakken og læg i. 4. Flyt papirstøtten til papirkanten. ( ➀ )! Bemærk Hvis du ikke flytter papirstøtten hen til papirkanten, risikerer du at papiret drejer, eller at du får papirfødningsproblemer. 5. Luk multi-funktionsarkføderen. ( ➁ ) Fig. 2-6 Flyt papirstøtten og luk arkføderen 2 6

23 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING Note Hvis en arkføder løber tør for papir vil Alarm og Paper lamperne blinke for at advare dig herom. Du skal så lægge papir i arkføderen og trykke på knappen for at annullere alarmen. Ved papirfødningsfejl vil Alarm og Paper lamperne også blinke. Hvis der er tale om papirfødningsfejl så se kapitel 6 Papirfødningsfejl Hvis arkføder 2 løber tør for papir, så tag evt. papir i arkføder 1 ud mens du lægger papir i arkføder 2. Fig. 2-7 Læg papir i arkføder 2 2 7

24 BRUGSANVISNING Dobbeltsidigt print (Manuel Duplex) Den medfølgende printerdriver for Windows 95/98 og Windows 3.1 giver mulighed for manuel duplex print i både arkføder 1 og 2. Se hjælpeteksten i driveren. Printeren printer først alle sider med lige paginering på arkene, som du derpå vender, hvorefter alle side med ulige paginering printes på den anden side af arkene. Når alle sider med lige paginering er udskrevet, instruerer driveren dig om at vende stakken. Følg instruktionerne. Note Sørg for at lufte og rette papirstakken før du lægger den i printeren igen. Ellers kan du få papirfødningsproblemer. Anvendelse af meget tyndt eller meget tykt papir til duplex anbefales ikke. Hvis du får problemer med dobbeltfødning, anbefales det at holde på papirstakken pånær siden, der skal fødes (se illustrationen herunder). Vent evt. med at printe anden gang til papirstakken er kølet af. Fig. 2-8 Manuel duplex Note Der kan forekomme papirfødningsproblemer samt at printkvaliteten ikke er helt tilfredsstillende. 2 8

25 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING ÅBNING TIL MANUEL FØDNING Multi-funktionsarkføder 1 har også en åbning til manuel fødning. Her kan du føde ark manuelt - ét ad gangen. Det er ikke nødvendigt at fjerne papiret fra arkføderen, for at bruge manuel fødning. Når du vil bruge manuel arkfødning Du behøver ikke at vælge manual feed i dialogboxen på printerdriver (eller i programmet). Sæt arket, du vil printe på i åbning til manuel fødning med forsiden nedad. Sørg for det er placeret i midten af åbningen, og at det er sat helt ned. ( ➀ ) Flyt papirstøtten hen til kanten af papiret. ( ➁ ) Fig. 2-9 Justér papirstøtten Hvis du skal printe mere end ét ark manuelt Åbn Windows driverens dialogbox og vælg Manual Feed i Paper Source (papirkilde) sektionen. Følg ovennævnte instruktioner for at udskrive første side. Herefter vil dialogboxen dukke op og bede dig lægge næste ark i. Gør dette og tryk OK for at fortsætte printning. Gentag disse trin indtil printjobbet er færdigt..! Bemærk Hvis bi-direktionel kommunikation ikke er aktiv eller mulig mellem printer og computer, f.eks. hvis der printes via netværk (LAN), vil diaglogboxen ikke dukke op. Manuel fødning er ikke praktisk anvendeligt på netværk. 2 9

26 BRUGSANVISNING Note Sæt papiret helt ned i arkføderen (så du kan mærke den får fat) Sørg for at ilægge et enkelt ark ad gangen, når der fødes manuelt. 2 10

27 KAPITEL 2 PAPIRHÅNDTERING UDLÆGGERBAKKE OG TRÅDSTØTTE TIL PAPIR Printeren lægger papiret ud i udlæggerbakken med den trykte side nedad. Hvis udlæggerbakken er lukket, vil papiret blive skubbet ud af revnen under udlæggerbakken i fronten. Hvis du åbner udlæggerbakken, kan de printede sider stakkes heri. Følg disse trin for at åbne udlæggerbakken: 1. Træk toppen af udlæggerbakken ned. ( ➀ ) 2. Fold trådstøtten til papir ud ( ➁ ) og indstil papirstopperen ( ➂ ). Fig Åbning af udlæggerbakke og trådstøtte Der kan ligge op til 100 ark i udlæggerbakken.! Bemærk Brug kun papirstopperen til A4 papir. Hvis du ikke indstiller den, vil beskrevne ark ligge ujævnt. Fjern transparenter straks efter udprintning. Hvis du lader printeren stakke dem, kan de krølle eller evt. give papirfødningsproblemer. Kontinuert printning med udlæggerbakken lukken kan forårsage kondensering. 2 11

28 KAPITEL 3 KONTROLPANEL KAPITEL 3 KONTROLPANEL LAMPER AND TRYKKNAP Dette afsnit henviser til følgende lamper og trykknap på printerens kontrolpanel på printerens frontpanel: Feeder Feeder Drum Drum Alarm Alarm Ready Paper Ready Paper Data Toner Data Toner Fig. 3-1 Lamper og trykknap på kontrolpanel Note Når printeren slukkes, eller er i dvale er alle lamper slukkede. Ready (Paper) Lampe Ready lampen indikerer printerens aktuelle status. Lampe Slukket Blinker Blinker hurtigt Til Printer status Printeren er slukket eller i dvale. Hvis den er i dvale, vil den vågne automatisk, når den modtager data, eller hvis du trykker på trykknappen. Printeren varmer op. Printeren er ved at køle ned og har stoppet indtil den er kølet ned til normal driftstemperatur. Printeren er klar til at printe. Denne lampe fungerer også som Paper (papir) lampe, sammen med Alarm. De blinker samtidigt for at indikere papirfejl. Se Operatørkald i kapitel

29 BRUGSANVISNING Data (Toner) Lampe Data lamp indikerer aktuel status af print data. Lampe Slukket Blinker Til Printer status Der er ikke printdata i printeren. Printeren modtager data fra computeren eller er ved at processere data i RAM (hukommelsen). Der er print data i printerens RAM. Hvis dette forekommer i lang tid, er du nødt til at få udskrevet siden ved at trykke trykknappen. Drum Lampe Denne lampe fungerer også som Toner lampr sammen med Alarm lampen. De blinker samtidigt for at indikere en tonerfejl. Se UDSKIFTNING AF TONERPATRON i Kapitel 5 and Operatørkald i Kapitel6. Drum lampe (tromlelampe) indikerer at tromleenheden er tæt på at være brugt op. Lampe Slukket Til Printer status Tromleenheden kan bruges Tromleenheden er tæt på at være brugt op. Se UDSKIFTNING AF TROMLEENHED i Kapitel 5. Feeder (arkføder) Lampe Feederlampe indikerer at bagerste arkføder (arkføder 2) er valgt gennem programmet. Når arkføder 1 er valgt, er lampen slukket. Lampe Slukket Til Printer status Arkføder 1 er valgt Arkføder 2 er valgt. 3 2

30 KAPITEL 3 KONTROLPANEL Alarm Lampe Alarm lampen blinker for at indikere en fejlstatus som Låget er åbent og Hukommelse fyldt Hvis der sker andre fejl, vil printeren indikere fejlen ved at blinke med Alarm lampen sammen med en anden lampe, eller ved at printe en fejlrapport. Note Ready, Data og Drum lampe bruges til at indikere printerfejl sammen med Alarmlampen. Se ALARMINDIKERING i kapitel 6, og udbedr fejlen. Trykknap Denne knap bruges til følgende formål, afhængig af situationen. Anullér Hvis du trykker på knappen under udprintning, vil printeren omgående stoppe processering og udskrive hvad den har nået på arket. Det enbefales at du i stedet venter ind til printeren er færdig med siden før du trykker på knappen. På denne måde mistes der ikke printdata. Form Feed Hvis Datalampen lyser, så tryk på knappen. Printeren vil udskrive data, der ligger i hukommelsen. Denne operation kaldes Form Feed. Fejlgenopretning Hvis en fejl opstår, vil printeren automatisk udbedre nogle fejl. Hvis fejlen ikke udbedres automatisk, kan du trykke på knappen for at slette fejlen og fortsætte udskrif. Vælg arkføder Hvis Ready lampe er tændt, kan du ved at trykke på knappen vælge mellem arkføder 1 og arkføder 2. Andre kontrolegenskaber Printeren har følgende nyttige egenskaber: Dvale Hvis printeren ikke modtager data indenfor en bestemt periode (timeout), vil den gå i dvale. Dvale-funktionen virker som om printeren er slukket. Standardindstilling (default setting) er 5 minutter. Når printeren er i dvale er alle lamper slukkede; men printeren kan stadig modtage data fra computeren. Når du begynder at skrive ud, vil printeren automatisk vågne op og påbegynde udskrift. Du kan også trykke på knappen for at vække printeren. 3 3

31 BRUGSANVISNING Note Når printeren går i dvale, vil ventilatoren blive ved med at køre indtil varmesektionen er kølet ned. Dvalefunktionen slukker for varmesektionen. Når du begynder at skrive ud igen, vil opvarmningstiden afhænge af rumtemperatur og af hvor lang tid siden, du sidst har skrevet ud. Opvarmningstiden kan tage op til 30 sekunder. Du kan ændre time-out, dvs. periode uden udskrift før dvale indtræffer med RPCX (Remote Printer Console) eller printerkonsol. Du kan også indstille time-out i Windows printerdriveren. Test Print Printeren har følgende testprint: 1. Sørg for at kabinetlåget er lukket. 2. Hold trykknappen nede, mens du tænder for printeren. Slip knappen når Drum lampen lyser. Drum lampen lyser for at vise at printeren er i test print indstilling. 3. Tryk på knappen igen for at få printeren til at udskrive testside eller hold den nedtrykket for at vælge en anden test. Slip knappen når lampen for ønskede test lyser. Testprint afhænger af printermodel: Lampe Valg Funktion lyser Drum Testprint Printeren udskriver testprint og går herefter i ready status. Alarm Print Config & Interne fonte Printeren udskriver konfiguration samt interne fonte og går herefter i ready status. Ready Fabrikindstilling Printeren sættes til fabriksindstilling (brugerindstillinger slettes). Data Hex Dump Print Printeren kan i denne indstilling udskrive hexadecimale data, og derved kan du checke fejl i udskrifter. Sluk printeren for afslutte. 3 4

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n

C3200. C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200. C3200n C3200 C3000-serien - farve- og sort/hvid printere C3200 C3200n Hvorfor vælge mellem farver og sort/hvid, når du kan få begge dele og endda få hurtigere og flottere udskrifter? 12 farvesider og 20 s/h sider

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN

HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN HL-5440D/5450DN(T)/5470DW/DCP-8110DN/MFC-8510DN DENNE S/H-LASERSERIE TILBYDER LYNHURTIGE UDSKRIFTER OG STOR PÅLIDELIGHED. MODELLERNE ER ALSIDIGE OG NEMME AT HÅNDTERE, SÅ ARBEJDSGANGEN STRØMLINES OG PRODUKTIVITETEN

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

HL-6180DW(T) / DCP-8250DN / MFC-8950DW(T)

HL-6180DW(T) / DCP-8250DN / MFC-8950DW(T) HL-6180DW(T) / DCP-8250DN / MFC-8950DW(T) DENNE PROFESSIONELLE S/H-LASERSERIE TILBYDER LYNHURTIGE UDSKRIFTER OG STOR PÅLIDELIGHED. DE STÆRKE MODELLER ER ALSIDIGE OG NEMME AT HÅNDTERE, SÅ ARBEJDSGANGEN

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere