Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget, Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Kurt Halling (O) Næstformand: Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) Jørgen Munk Hansen (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Kultur- og Fritidsudvalget, Indholdsfortegnelse 98 Godkendelse af dagsorden Fredericia Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche Egum Rideklub - ansøging om ekstraordinært lokaletilskud til ny ridebund Fredericia Taekwondo Klub - ansøging om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Ansøgning om nedlæggelse af Fredericia Idrætscenters brugerbestyrelse og etablering af et udviklingsråd Revision af emneafgrænsning i voksenundervisningen Forslag: Fredericia Kommune skal søge om at blive breddeidrætskommune Forslag om etablering af en "Grejbank" på kultur, idræts- og fritidsområdet Udviklingsrådet, referat af mødet den 3. juni Kulturnat 2014 og evaluering af kulturnat Orienteringssag, anbefalinger til udvikling af kultur-, idræts- og fritidsliv på FredericiaC Orienteringsag status på FIC Udviklingsplan 2020 pr Orientering om tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek Orientering...39 Side 2

3 Kultur- og Fritidsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 Kultur- og Fritidsudvalget, Fredericia Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Sagsnr.:13/8686 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Sejlklub er en godkendt frivillig folkeoplysende forening i Fredericia Kommune. Foreningen søger om lokaletilskud til de lokaler (pavilloner), som klubben selv har sat op. Adressen er Strandvejen 121, 7000 Fredericia. Lokalerne omfatter følgende: 7 pavilloner med mødelokaler, køkken, stort opholdsrum/mødelokale og toilet. Lokaleudgifterne omfatterfølgende årlige udgifter: Husleje pt. Vand, varme og el Alarm med opkobling til vagtcentral Vedligeholdelse Diverse I alt pr. år 0 kr kr kr kr kr kr. Foreningens medlemmer: Fredericia Sejlklub har 284 aktive medlemmer, hvoraf 230 medlemmer er over 25 år, svarende til 81%. Ledere og bestyrelsesmedlemmer er trukket fra. Muligt lokaletilskud: Fredericia Sejlklub vil kunne få et lokaletilskud på følgende: kr. fratrukket de 81% over 25 år, og herefter et tilskud på 65% af dette beløb. (100-81)% af kr. = kr. 65% af kr. = kr. i årligt lokaletilskud. Økonomiske konsekvenser: Et lokaletilskud til Fredericia Sejlklub vurderes at kunne dækkes inden for rammen til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune. Vurdering: Folkeoplysningsloven pålægger kommunen at yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er til foreninger, hvor kommunen ikke kan anvise egnede kommunale lokaler. Side 4

5 Kultur- og Fritidsudvalget, Byrådet vedtog d. 3. maj 2004 at fastsætte tilskuddet på lokaleområdet til de frivillige folkeoplysende foreninger til minimumssatsen på 65%. Beregningerne er foretaget på dette grundlag. Kultur & Fritid vurderer, at Fredericia Sejlklub er berettiget til lokaletilskud. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at 1. Der gives tilsagn om lokaletilskud til Fredericia Sejlklub efter gældende regler til de ønskede lokaler på Strandvejen 121, 7000 Fredericia. 2. At lokaletilskuddet tildeles pr At lokaletilskuddet finansieres via rammen til lokaletilskud. Bilag: Åben - FS Regnskab 2012.pdf Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 5

6 Kultur- og Fritidsudvalget, Fredericia Sejlklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til bruseniche Sagsnr.:13/8448 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Sejlklub ansøger Fredericia Kommune om økonomisk støtte til indretning af baderum i foreningens nye klubhus på Strandvejen 121, 7000 Fredericia. Der ansøges om kr. til formålet. Klubben ønsker at indrette 2 separate rum til herre og damer med 3 brusere i hver. Der skal laves en sluse, så man ikke kan se ind i rummene udefra. Begge rum vil skulle udstyres med udsugning (bilagsmateriale for billeder af rum). Klubben ansøger samtidig om kr. til træbeklædning af tre opstillede metalcontainere. Der er tale om tre brugte containere, hvoraf den ene er en kølercontainer (bilagsmateriale for billede). Sejlklubben gør opmærksom på, at de selv har selv fået lavet en tagkonstruktion af træ, der er lagt oven på containerne. Men siderne fremstår rå og pynter ikke i området. Klubben har placeret de tre containerne i tilknytning til klubhuset. Containerne indeholder grej, både og øvrige materialer til brug ved sejlsport. Sejlklubben har fået vurderet, at det vil koste kr. at få containerne beklædt med træ på fire sider. Fredericia Sejlklub har 284 aktive medlemmer, hvoraf 230 medlemmer er over 25 år, svarende til 81%. Ledere og bestyrelsesmedlemmer er trukket fra. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Fredericia Sejlklubs ungdomsafdeling har i forbindelse med ombygning på lystbådehavnen i perioden måtte nedlægge det eksisterende klubhus og bygge et nyt. Det nye klubhus er en sammensat bygning bestående af 7 pavilloner, som klubben selv har købt og betalt. Pris ca kr. Klubben har i forbindelse med indretning og etablering af selve klubfaciliteten anvendt yderligere kr. til formålet. I alt ca kr. (ifølge klubben selv). Fredericia Sejlklub har i forbindelse med ombygningerne i lystbådehavnen været ramt af medlemstilbagegang i ungdomsafdelingen. Udviklingen er nu vendt, og aktuelt har ungdomsafdelingen 50 medlemmer mod 30 for et år siden. Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget, Det er en udfordring for klubben at være uden badefaciliteter i hverdagen, idet sejlerne efterspørge mulighederne for at kunne bade i forbindelse med træning. Fraværet af baderum betyder samtidig, at det er svært for sejlklubben at arrangere sejlsportsstævner mm for sejlere, som klubben ellers gerne vil. Klubbens seniorafdeling holder fortsat til i lejede lokaler i den modsatte ende af lystbådehavnen i en bygning, der samtidig indeholder badefaciliteter. Imidlertid rives den bygning ned i den nærmeste fremtid i forbindelse med havneudviklingsprojektet (ifølge sejlklubben), og seniorafdelingen forventer gradvis at flytte flere aktiviteter over i det nye klubhus, hvor ungdommen lige nu er alene om at holde til. Klubben har meddelt Kultur & Fritid, at de ikke selv har yderligere kapital at skyde efter indretning af baderum og træbeklædning af containere, hvorfor disse forhold ikke er bragt i orden i klubben dags dato. Foreningen ønskede i 2012 ikke at indgå i ny Team Danmark aftale med Fredericia Kommune, idet fraværet af klubfaciliteter ifølge klubben umuliggjorde et seriøst elitearbejde med ungdommen. Faciliteterne er nu på plads og sejlklubben er på vej med at genskabe et talentmiljø for unge sejlere, der gerne vil bruge meget tid på deres sport. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at Støtte tilvejebringelse af badefaciliteter i Fredericia Sejlklubs nye klubfaciliteter med kr. under forudsætning af, at sejlklubben selv lykkes med at finansiere den resterende del af beløbet til baderum. Støtten er under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget først godkender Fredericia Sejlklub til almindeligt lokaletilskud. Beløbet kan udbetales forud mod efterfølgende dokumentation. Finansiering kan ske via pulje til ekstraordinært lokaletilskud. Bilag: Åben - Ansøgning brev Åben - Billeder - rum til badefaciliteter samt container Åben - FS Regnskab 2012.pdf Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt, men med et tilskud på kr. til badefaciliteterne. Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget, Fraværende: Anne Zibrandtsen, Jonna Heebøll, Torben Vesterlund Jensen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen fra Folkeoplysningsrådet. Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget, Egum Rideklub - ansøging om ekstraordinært lokaletilskud til ny ridebund Sagsnr.:13/8711 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Egum Rideklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til et nyt toplag til ridebunden i ridehal 2. Egum Rideklub lejer ridefaciliteter på Gl. Egumvej 140, 7000 Fredericia. Klubben har selv etableret ridebunden. Det eksisterende toplag blev ødelagt, fordi der blev tændt for vandingsanlægget til banen en aften, og ikke lukket for det igen før dagen efter. Om der er tale om et hændeligt uheld eller bevidst ødelæggelse ved klubben ikke. Klubben har nu fjernet håndtaget fra vandingsanlægget og derved sikret, at det kun kan tændes af klubbens træner, der har håndtaget. Toplaget på den nye ridebund er så beskadiget, at den skal udskiftes, særligt i forhold til sikkerheden for rytterne og hestene, der bruger ridebanen. Ridebunden er ikke forsikret af klubben. Egum Rideklub blev af Folkeoplysningsudvalget d. 10. februar 2011 bevilget et tilskud til en ny ridebund i ridehal 2. Tilskuddet var på kr. ud af de ansøgte ca kr. Det blev vurderet, at der ved udskiftningen af ridebunden også var tale om en forbedring af ridebunden, derfor fik de kun kr. i tilskud. Egum Rideklub har indhentet et tilbud på udskiftning af toplaget på ridebunden, men med en anden type materiale end de før har brugt. Det nye materiale er AWT. Prisen for denne udskiftning er kr.(inkl. moms og levering), forudsat at klubben stiller maskiner og mandskab til rådighed til selve udskiftningen. AWT toplaget har en længere holdbarhed og er lettere at vedligeholde i det daglige, hvilket vil spare klubben for nogle af vedligeholdelsesudgifterne. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur & Fritid vurderer, at det er af stor betydning for Egum Rideklub, at de får udskiftet toplaget på ridebunden. Ridehal 2 bruges primært til elevryttere, og det vil være svært for klubben at opretholde undervisningen for alle, hvis hal 2 ikke kan bruges. Samtidig er der en sikkerhedsrisiko forbundet med brugen af hal 2 med den beskadigede ridebund. Rideklubben kan derfor bevilges et ekstraordinært lokaletilskud svarende til de almindelige 65% i lokaletilskud. Egum Rideklub har 163 medlemmer, heraf 116 under 25 år. Derudover er der 16 aktive trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. De resterende 31 er aktive voksne medlemmer, hvilket svarer til 19% af medlemmerne. Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget, Egum Rideklub havde i 2011 et overskud på kr., men et underskud i 2012 på kr. Ved udgangen af 2012 havde klubben en egenkapital på kr. Egum Rideklub arbejder aktivt på at få flere medlemmer og afholde flere aktiviteter, så de kan komme ud af 2013 med et overskud. Et tilskud til Egum Rideklub til nyt toplag kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er kr. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at Egum Rideklub bevilges et tilskud på 65% af det ansøgte beløb på kr., svarende til kr. til det nye toplag til ridebunden. Beløbet kan udbetales forud, mod efterfølgende dokumentation for udgifterne. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Ansøgning om tilskud til ny ridehusbund i Egum Rideklub Åben - Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Anne Zibrandtsen, Jonna Heebøll, Torben Vesterlund Jensen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. Side 10

11 Kultur- og Fritidsudvalget, Fredericia Taekwondo Klub - ansøging om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Sagsnr.:13/8780 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Taekwondo Klub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres vandvarmer til bruserne i deres lokaler på Norgesgade 14 B, 7000 Fredericia. Klubben har indhentet et tilbud på kr. Fredericia Taekwondo Klub har 120 medlemmer, hvoraf 96 er under 25 år. Derudover er der 12 over 25 år, der er med i bestyrelsen eller er trænere eller ledere. Det svarer til at 90% af medlemmerne er under 25 år eller frivillige voksne i klubben. Fredericia Taekwondo Klub havde i 2011 et underskud på 500 kr. og i 2012 et underskud på kr. Klubben har en egenkapital på kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur & Fritid vurderer, at Fredericia Taekwondo Klub kan bevilges et tilskud til udskiftningen af vandvarmeren, da det er en almindelig vedligeholdelsesudgift. Udgiften overstiger i væsentlig grad klubbens normale udgifter til vedligeholdelse, derfor har de søgt om tilskuddet. Klubben kan tildeles et tilskud på 65% svarende til det normale lokaletilskud. Jævnfør klubbens huslejekontrakt påhviler al indvendig vedligeholdelse lejer (klubben), og ikke udlejer. Klubben har i sin tid selv sat bruserne op. Et tilskud til vandvarmeren kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er kr. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at Fredericia Taekwondo Klub bevilges et tilskud på 65% til udskiftning af vandvarmeren. Beløbet er 65% af op til de ansøgte kr. svarende til kr. Beløbet kan udbetales forud mod efterfølgende dokumentation for udgifterne. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget, Bilag: Åben - Fredericia Taekwondoklub - årsregnskab 2012 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Anne Zibrandtsen, Jonna Heebøll, Torben Vesterlund Jensen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. Side 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget, Ansøgning om nedlæggelse af Fredericia Idrætscenters brugerbestyrelse og etablering af et udviklingsråd Sagsnr.:13/9314 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: I forlængelse af byrådets godkendelse af FIC Udviklingsplan 2020, har FIC jfr. den anførte tidsplan, igangsat en analyse af hvorledes udviklingsarbejdet i FIC kan styrkes organisatorisk. Den nuværende brugerbestyrelse blev etableret 1. januar Dette skete ½ år efter at kommunen havde overtaget FIC. På det tidspunkt var der et stort behov for fokus på timefordeling, driftsforhold og prioritering af akutte vedligeholdelsesaktiviteter. Disse opgaver blev afspejlet i brugerbestyrelsens vedtægter. De nævnte opgaver er nu blevet til driftsopgaver og ansvaret for timefordelingen er hos kommunen. Borgernes nu ændrede behov for idræt/motion, samt den stigende fokus på sundhedsområdet er afspejlet i FIC Udviklingsplan For at sætte større fokus på arbejdet med FIC udvikling, foreslår FIC og FIC brugerbestyrelse at bestyrelsen nedlægges og erstattes af et udviklingsråd. FIC har haft tilknyttet en strategirådgiver, som har udarbejdet vedlagte notat. FIC og FIC brugerbestyrelse anbefaler notatets konklusioner. Rådets hovedopgaver anbefales at blive: At facilitere udviklingsprocessen At bidrage med viden om idræts- og sundhedsområdet samt oplevelsesøkonomi At bidrage med specifik viden om udviklingsarbejde og ideudvikling At bidrage med løbende sparring til ledelsen At sikre samarbejdet med erhvervslivet og andre relevante interessentgrupper Rådet kan indstille udviklingsinitiativer og drifts- og anlægsforslag til Byrådet. Rådets arbejde og sammensætning evalueres efter 3 år. For at sikre samarbejdet og fastholdelse af dialogen med FIC s mange faste brugere afholdes der som minimum ½ årlige dialogmøder mellem FIC s ledelse og de faste brugere, hvor den daglige drift evalueres og hvor nye aktiviteter præsenteres og diskuteres. FIC s udviklingsråd kan deltage på disse møder. Det foreslås: At brugerbestyrelsen nedlægges At der pr etableres FIC Udviklingsråd 2020 At rådet sammensættes af maksimalt 7 personer, Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget, o o o hvor 3 personer kommer fra erhvervslivet (indstilles af Fredericia Erhvervsråd) 2 personer fra idrætsområdet (indstilles af SIF) 2 personer fra kommunen (idrætschefen og en sundhedsfaglig person) At rådet sammensættes af frivillige faglige personligheder, der ønsker at deltage ud fra at deltagelse i den ambitiøse plan er lønnen i sig selv At der udarbejdes vedtægter for udviklingsrådet, og at disse fremsendes til godkendelse sammen med forslag til personer til rådsmedlemmer. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det vurderes, at forslaget om den ændrede struktur, ligger fint i forlængelse af intentionerne i den eksisterende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik Indstillinger: Kultur og Fritids indstiller, at forslaget om at nedlægge brugerbestyrelsen pr samt etablere FIC Udviklingsråd 2020 godkendes. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 14

15 Kultur- og Fritidsudvalget, Revision af emneafgrænsning i voksenundervisningen Sagsnr.:13/5099 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har en liste over emner, der ikke ydes tilskud til i aftenskoleregi under folkeoplysningsområdet. Den gældende emneafgrænsende liste i Fredericia Kommune er fra 2000 (se bilag 1). Denne liste har flere gange været diskuteret i det tidligere folkeoplysningsudvalg, men uden at blive sendt videre til endelig godkendelse i Byrådet. I løbet af opstod der tvivl om nogle af de nye emner, som aftenskolerne underviste i, og der opstod et behov for at få listen revideret eller fjernet. I maj 2010 vedtog Folkeoplysningsudvalget en revision af listen (se bilag 2). Senere valgte Folkeoplysningsudvalget imidlertid at udskyde en endelig godkendelse i Byrådet til revisionen af Folkeoplysningsloven var vedtaget i Folketinget. Revisionen af Folkeoplysningsloven blev vedtaget i Folketinget i juli Efterfølgende er der kommet en ny bekendtgørelse til loven. Hverken den reviderede lov eller den nye bekendtgørelse ændrer ved det forhold, at det er op til den enkelte kommune, om man ønsker en liste over emner, der ikke ydes tilskud til i aftenskoleregi. I Folkeoplysningsloven er der fortsat lagt op til en begrænsning i forhold til aftenskolernes mulighed for at få tilskud til idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der kan i alle tilfælde ikke ydes tilskud via Folkeoplysningsloven til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formål er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Nogle af de emner, der tidligere har været diskuteret i forhold til emneafgrænsning er: Folkedans - aftenskolerne må godt undervise i folkedans, men det har været diskuteret om folkedans kun omfatter dansk folkedans, eller om aftenskolerne også må undervise i bl.a. linedance, squaredance og mavedans. I dag foregår forskellige typer af folkedans både i de frivillige foreninger og i aftenskolerne. Forskellige bevægelseshold herunder zumba og powerhoop, og hvorvidt aftenskolerne må undervise i disse. I dag foregår forskellige typer af bevægelseshold både i de frivillige foreninger og i aftenskolerne. Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget, Vandaktiviteter - aquabevægelse, afspænding i vand, aquafitness, vandaerobic og vandzumba. Aktiviteterne foregår primært i aftenskoleregi. I forbindelse med ovenstående har grænsefladen mellem, hvad der er idræt (og ikke tilskudsberettiget i aftenskoleregi), og hvad der er bevægelsesfag (som kan være tilskudsberettiget), været diskuteret nationalt. Idrættens hovedorganisationer (DGI, DIF og Firmaidrætten) og aftenskolernes hovedorganisation (Oplysningsforbundenes Fællesråd) har i en arbejdsgruppe diskuteret ovenstående problematik, og er nået frem til et notat, hvor de lægger op til en fælles forståelse (se bilag 3). Økonomiske konsekvenser: Om den emneafgrænsende liste bibeholdes eller ej, vil det have betydning for de muligheder aftenskolerne har, for at få tilskud til deres undervisning og dermed også for deres samlede økonomi. Vurdering: Der er stadig et behov for at få den emneafgrænsende liste revideret. For det første ønskes det diskuteret, hvorvidt man i Fredericia Kommune stadig ønsker at have en liste med emner, der ikke ydes tilskud til i aftenskoleregi. Listen er med til at sikre, at aftenskolerne ikke bevæger sig ind på idrætsforeningernes kerneområde. Modsat kan en del af aftenskolernes deltagere inden for idræt/motions lignende hold være deltagere, der ikke ønsker at komme i idrætsforeningerne og hvis eneste form for motion foregår i aftenskoleregi. For det andet ønskes det afklaret, om hold for babyer og deres forældre/andre voksne falder ind under undervisning for børn og voksne sammen. Er det egentlig undervisning, når det er hold i babysvømning, babymassage og babybevægelse? For at det er undervisning taler, at det er hold, hvor både babyerne og forældrene er aktive, og at det er med til at stimulere babyernes udvikling. Babysvømning foregår i dag i både de frivillige foreninger og i aftenskolerne. I aftenskoleregi er det i dag fundamentet for en af aftenskolerne, og det har ligeledes betydning for de frivillige foreninger. For det tredje ønskes den nuværende liste om emnebegrænsninger gennemgået, og at der tages stilling til nogle af de nyere emner som aftenskolerne har eller ønsker at tage op. Det kan bl.a. være forskellige former for bevægelse (zumba og powerhoop), forskellige former for dans Side 16

17 Kultur- og Fritidsudvalget, (mavedans og line dance) og i forskellige former for vandaktiviteter (aquabevægelse, afspænding i vand, vand/aqua zumba/dans og aquafitness), samt friluftsfitness og andre former for mindre traditionel fitness. I forbindelse med det tidligere Folkeoplysningsudvalgs diskussion af den emneafgrænsende liste, ønskede Aftenskolernes Samråd (AIF) i 2010 listen fjernet, og at man brugte den liste der er beskrevet i Folkeoplysningslovens bekendtgørelse 5 stk. 3. Stk. 3. Der kan, jf. dog stk. 4, ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans, bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. I Folkeoplysningslovens bekendtgørelse 5 stk. 4 gives kommunalbestyrelsen mulighed for at fravige begrænsningerne i stk. 3. Dette ønsker AIF ikke. Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia (SIF) ønskede i 2010 at bevare den kommunale liste. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller sagen til drøftelse, og at der tages stilling til følgende: 1. Ønskes det a. at der stadig er en kommunal liste i Fredericia Kommune over emner, der ikke ydes tilskud til via Folkeoplysningsloven til aftenskolerne. b. at man i Fredericia Kommune følger listen i Folkeoplysningslovens bekendtgørelse 5, stk. 3 som gældende i forhold til emneafgrænsning for aftenskolerne. c. at tilskuddet til aftenskolerne i Fredericia Kommune kun begrænses i forhold til lovens minimum agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Emner der i alle tilfælde ikke ydes tilskud til. Uanset om model a, b eller c ønskes, skal Folkeoplysningsrådet og de stående udvalg tage stilling til nedenstående, fordi sagen først afgøres i Byrådet. Side 17

18 Kultur- og Fritidsudvalget, Falder hold for babyer og deres forældre/andre voksne ind under egentlig undervisning for børn og voksne sammen, og er det dermed tilskudsberettiget i aftenskoleregi. 3. Stillingtagen til de enkelte emnebegrænsninger på den gældende liste og om disse ikke skal være tilskudsberettigede i aftenskoleregi herunder. 4. Stillingtagen til folkedans, og om der kun skal gives tilskud til dansk folkedans. 5. Stillingtagen til forskellige former for vandaktiviteter, så som vanddans, vandaerobic og vandfitness uanset om holdene kaldes vand- eller aquahold. 6. Stillingtagen til forskellige former for fitness herunder friluftsfitness. 7. Stillingtagen til bevægelsesformen zumba. Bilag: Åben - Emnebegrænsning af undervisning i aftenskolerne fra 2000 Åben - Forslag til Emnebegrænsning af undervisning i aftenskolerne i 2010 Åben - Fælles forståelse - arbejdsgruppenotat om idræt - bevægelsesfag Åben - Emneafgrænsning - udgave 2 i PDF Sagsbeskrivelse: Beslutning i Folkeoplysningsrådet d : Det blev besluttet, at der fortsat skal være en kommunal emneafgrænsningsliste. Den skal tage afsæt i den liste, der er udarbejdet af de nationale forbund, med tilføjelse af emner efter diskussion på mødet ud fra vores nuværende liste. Følgende emner (fra den tidligere liste) blev Folkeoplysningsrådet enige om, skal supplere den nationale liste: Bridge og skak Sportsflyvning, herunder svæveflyvning Lystfiskeri, herunder fluebinding Aktiviteter i vand sidestilles med aktiviteter på land. Sportsdykning, herunder frømandsteori Sejlsport (der ydes tilskud til navigation) Fodbold- og håndbolddommerkurser Faldskærmsudspring Fjeldvandring Lejrsport Zumba Standard- og Latin dans Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget, Jazzballet Fremstilling af øl og vin Hold for babyer, børn op til 5 år og forældre/andre voksne falder ind under undervisning, og er tilskudsberettiget i aftenskoleregi. Ud fra de trufne beslutninger laver Kultur & Fritid en liste, som godkendes på næste møde. I forlængelse af diskussionen ønsker Folkeoplysningsrådet, at Kultur & Fritid fremover beder om en revisionspåtegning på aftenskolernes tilskudsregnskab, der berigtiger, at den enkelte aftenskoles hold er tilskudsberettigede, der hvor der er søgt og modtaget kommunalt tilskud. Nye oplysninger i sagen efter Folkeoplysningsrådet møde d Kultur & Fritid har udarbejdet et nyt udkast til en liste over emner, der ikke ydes tilskud til i aftenskoleregi (se bilag 4). Beslutning i Folkeoplysningsrådet d : Folkeoplysningsrådet indstiller, at 1. Motions- og bevægelseskurser i aftenskolerne skal vurderes på deres indhold og ikke udelukkende på kursets titel, når det skal fastslås, om kurset kan udbydes med kommunalt tilskud. 2. Aftenskolerne har særlige forudsætninger for at aktivere særlige målgrupper i bevægelsesfag f.eks. voksne med belastningslidelser, stærkt overvægtige, gigtpatienter og andre patienter med kroniske sygdomme og kan derfor udbyde bevægelsesfag målrettet disse befolkningsgrupper. 3. Aftenskolerne kan naturligt tilbyde afspænding, bevægelseslære, rytmik, yoga, alexanderteknik, tai chi, pilates og andre særlige bevægelsesteknikker, der ikke har rod i gymnastikken. 4. Aftenskolerne kan ikke udbyde undervisning inden for idræt samt sportsog konkurrencepræget virksomhed, herunder søsport, med kommunalt tilskud. 5. Aktiviteter med rod i gymnastikken hører hjemme i idrætsforeningerne. 6. Fitness-aktiviteter som f.eks. indoor bike, step, fatburner, zumba m.v. skal opfattes som idræt. 7. Idrætsaktiviteter som løbetræning, golftræning, sportsdykning, herunder frømandsteori, lystfiskeri, herunder fluebinding og andre traditionelle idrætsaktiviteter m.v. bør ikke tilbydes med undervisningstilskud med mindre aktiviteterne indgår i et større samlet forløb (eks. med et særligt sundhedsfremmende formål eller er for særlige grupper). 8. Dommerkurser indenfor idræt og sport kan ikke udbydes af aftenskolerne med kommunalt tilskud. Side 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget, Aktiviteter i vand sidestilles med aktiviteter på land. 10. Aktiviteter som laves i de uniformerede korps kan ikke udbydes af aftenskolerne med kommunalt tilskud. 11. Aftenskolerne kan altid udbyde fag herunder også fag med idrætsligt indhold uden kommunale tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Det præciseres dog, at nedennævnte emner er tilskudsberettigede: 12. Hold for babyer, børn der ikke er fyldt 5 år ved holdstart sammen med deres forældre/andre voksne betragtes som tilskudsberettiget undervisning. 13. Teorikurser i søsport. 14. Linedance og squaredance betragtes som folkedans Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget d : Udsættes til mødet i september. Nye oplysninger i sagen efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde d I sæson 2013/2014 er der 2 idrætsforeninger, der tilbyder babysvømning og eller familiesvømning. Kontingentet er ca kr. Det er for 1 barn og 1-2 voksne. De udbyder samlet 4 hold. Derudover udbyder de 12 hold for børn i alderen 3-5/4-6 år, samt mange hold for børn og unge. Idrætsforeningerne modtager tilskud via Fredericia Ordningen. Tilskuddet er pr. medlem under 21 eller 25 år pr. aktive måned (oftest måneder). Tilskuddet er på 12,70 kr. pr. måned. Normalt er der svømning fra medio august til medio maj, hvilket vil sige 10 måneder. Det giver et årligt tilskud omkring 127 kr. pr medlem, og kr. for et hold med 10 babyer eller børn på. Foreningen modtager ikke tilskud for forældrene, med mindre de er under 21 eller 25 år (forskellige tilskudstakster). I sæson 2013/2014 er der 2 aftenskoler, der tilbyder babysvømning eller familiesvømning (aquabevægelse for hele familien). Prisen ligger fra kr. pr. halvår (14 gange), eller fra kr. for et helt år/hel sæson. Prisen varierer alt efter hvor mange børn og voksne der tilmeldes. De tilbyder samlet 16 hold. Derudover tilbyder de 1 hold for børn i alderen 3-5 år, dette hold er uden kommunalt tilskud. Aftenskolerne modtager et tilskud på 1/3 af lønnen til lærerne i almen undervisning (339 kr. pr. lektion a 45 min. i 2012). For en hel lektion i babysvømning svarer det til 113 kr. pr. lektion. Babysvømning vil ofte være omkring 30 min. svarende til 2/3 lektion. Tilskuddet til et hold i babysvømning vil cirka være 2/3 af 113 kr. svarende til 75,33 kr. Aftenskolerne vil typisk have 14 undervisningsgange i efteråret og omkring 13 i foråret, svarende til 27 gange. Samlet set giver det et årligt tilskud på 27 x 75,33 kr. svarende til kr. pr. år. I Familiesvømning Side 20

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere