Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat"

Transkript

1 Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt. Imidlertid oplever man mange steder problemer med trængsel på vejene og lignende trafikale problemer. En løsning kan være at få flere privatpersoner til at benytte kollektive transportløsninger. Dansk Erhverv har med en befolkningsundersøgelse afdækket, i hvilket omfang danskerne i dag oplever offentlig transport som et godt alternativ til at tage bilen. Hovedresultaterne er: Målt på transporttid er offentlig transport generelt ikke et godt alternativ til at tage bilen Det gælder både for befolkningen som helhed, for personer der bor på land, i mindre, mellemstore og i de store byer Selv dem der normalt bruger offentlig transport er det et dårligere alternativ målt på tidsforbrug og halvdelen af dem svarer da også at de normalt tager kollektiv transport fordi de ikke har bil Skal trængslen reduceres og folk flyttes fra privatbil over i offentlig transport kræver det derfor at det kollektive alternativ bliver hurtigere og bedre Dansk Erhverv har gennemført en befolkningsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. I nedenstående tabel er vist hvor lang transporttid personer har med bil og med offentlig transport ind til centrum af den nærmeste by/den by de bor i. Vi vil gerne vide hvor lang transporttid du vil have med bil og med offentlig transport fra din bopæl og ind til centrum af den by du bor i/den nærmeste by. Hvor lang tid vil det tage dig at komme ind til byen med (antal minutter) Bil Offentlig transport Forskel Forskel ved at gå fra bil til offentlig transport, pct. Befolkningen som helhed 10,6 21,8 11,2 106% Personer der normalt vælger bil 11,2 29,7 18,5 165% Personer der normalt vælger offentlig transport 16,0 21,0 5,0 31% Personer der bor på landet 15,5 51,4 35,9 232% Personer der bor i mindre by 10,7 23,6 12,9 121% Personer der bor i mellemstor by 8,2 16,1 7,9 96% Personer der bor i stor by 10,4 16,3 5,9 57% Anm.: respondenterne har fået fremvist den supplerende forklarende tekst: Hvis transporttiden afhænger af tidspunkt på dagen bedes du tage udgangspunkt i en cirka- gennemsnitlig transporttid. Hvis du ikke har bil bedes du svare som om du havde

2 Som det ses er offentlig transport i mange tilfælde ikke et godt alternativ til at tage bilen. For befolkningen som helhed vil det tage i gennemsnit 11 minutters transporttid at komme ind til centrum af den by du bor i/den nærmeste by, mens det vil tage 22 minutter med offentlig transport. Som helhedsbetragtning oplever befolkningen altså ikke at offentlig transport er et konkurrencedygtigt alternativ med bilen, i hvert fald målt på transporttid. Dem der tager offentlig transport oplever gennemsnitligt set, at forskellen på transporttiden kun er lidt længere end med bil. Personer der normalt tager bilen, når de skal ind til byen/centrum har længere transporttid. Tilsvarende oplever personer der bor på landet og i mindre byer som gennemsnitsbetragtning, at offentlig transport indebærer noget længere transporttid relativt til, når man tager bilen, mens forskellen er mindre udtalt for personer der bor i mellemstore og store byer. For de fleste danskere er offentlig transport ikke et godt alternativt til at tage bilen. Selv personer i storbyerne, hvor forskellen mellem at tage bilen og offentlig transport er mindst (6 minutter), svarer denne forskel til en gennemsnitlig forøgelse af rejsetiden på over 50 pct. i forhold til at tage bilen. Blandt personer, der har bil, er der som gennemsnitsbetragtning en relativt kort transporttid i bil ind til den nærmeste by, mens transporttiden med offentlig transport er lang. Personer der ikke har bil oplever derimod relativt kort transporttid ind til centrum både i bil og med offentlig transport dog væsentligt længere med sidstnævnte. Med andre ord er der (måske ikke overraskende) en klar tendens i retning af, at de personer der har bil heller ikke har gode alternativer i form af offentlig transport, mens dem der har gode alternativer ikke i samme omfang har bil. Dette afspejler at folk især investerer i biler hvis de bor i områder, hvor det kan være nødvendigt for at få en normal dagligdag, fx hvis man bor på landet og i mindre byer, mens det er en mindre nødvendig investering hvis man bor inde i byen. Folks transportvalg er altså tæt sammenvævet med, hvilke alternativer i form af offentlig transport der er tilgængelig der hvor de bor og færdes. Hvor lang tid vil det tage dig at komme ind til byen med Bil Offentlig transport Har bil 10,5 24,4 Har ej bil 10,8 (hypotetisk) 14,3

3 Overordnet set er det 70 pct. af befolkningen der oplever, at det tager længere tid med offentlig transport end i bil at blive transporteret ind til nærmeste bycentrum, mens blot 8 pct. oplever at det går langsommere i bil. Forskel i transporttid med bil og offentlig transport 70% 22% 8% Kortere transporttid i bil Ingen forskel Kortere transporttid i offentlig transport I mange tilfælde er denne forskel dog ret lille (hvilket dog kan afspejle at man under alle omstændigheder er tæt på bykernen, og en procentvise forskel derfor godt kan være stor). Det kan derfor være hensigtsmæssigt kun at tage udgangspunkt i forskelle på mindst 10 minutter. 40 pct. af de voksne danskere oplever at offentlig transport tager mindst 10 minutter længere end at køre i bil, mens kun 2 pct. oplever at den offentlige transport er mindst 10 minutter hurtigere end at tage bilen. Forskel i transporttid med bil og offentlig transport 40% 58% 2% Mindst 10 min. kortere transporttid i bil Ingen forskel Mindst 10 min. kortere transporttid med offentlig transport Samlet set er offentlig transport for langt de fleste danskere ikke et godt alternativ til bilen, i hvert fald målt på transporttid. Implikationen er klar: ønsker man at øge brugen af offentlig transport og reducere trængslen på vejene vil det være nødvendigt at gøre kollektiv transport til et bedre og hurtigere alternativ. Dette bekræftes af, at godt halvdelen af danskerne normalt vælger at tage egen bil når de skal ind til centrum/ind til byen. Hver fjerde vælger cykel, mens kun 17 pct. svarer, at de normalt tager

4 offentlig transport. Privatbilismen er med andre ord væsentligt mere udbredt end offentlig transport. Hvilken transportform vælger du normalt, når du skal ind til centrum/ind til byen? Egen bil Cykel Offentlig transport Andet Ved ikke 47 pct. 24 pct. 17 pct. 11 pct. 1 pct. Dette understøttes af, at de vigtigste årsager til at folk normalt vælger at tage bil bl.a. er at det går hurtigere end andre transportmidler samt at man ikke er afhængig af bestemte afgangstider (dvs. at der ofte er ret lang tid imellem afgangene med offentlig transport). Begge dele taler for, at den kollektive trafik for disse personer kun vil kunne udgøre et godt alternativ for de fleste borgere, såfremt den udbygges betydeligt. Hvorfor vælger du normalt at tage egen bil? (mulighed for flere svar) Det går hurtigere end med andre transportmidler 67% Det er nemmere at transportere indkøb og lignende i bilen 79% Det er nemmere at have medpassagerer med 36% Det er hensigtsmæssigt når man skal have børn med 23% Jeg er ikke afhængig af et bestemt afgangstidspunkt 54% Andre årsager: 16% Ved ikke 0%, dog kun vist for personer der normalt vælger at tage bil (474 personer) De personer, der normalt vælger at tage offentlig transport, gør det primært fordi de ikke har bil, samt at de slipper for omkostninger og besværet i forbindelse med parkering. Et mindretal peger også på at man kan slappe af eller arbejde undervejs eller at det går hurtigere end med andre transportmidler. Det som vejer tungest er typisk at man slipper for parkering samt at man bare ikke har en bil som muligt alternativ, således at den offentlige transport ikke er et aktivt tilvalg.

5 Det er selvsagt afgørende at der findes kollektiv transport også for de (mange) husstande og enkeltpersoner, der ikke råder over en bil, men hvis ambitionen skal være at kollektiv transport i højere grad var et egentligt konkurrencedygtigt alternativ til bilen for flere husstande vil det forudsætte en væsentlig udbygning af de offentlige transportforbindelser. Hvorfor vælger du normalt at tage offentlig transport? (mulighed for flere svar) Jeg har ikke bil 54% Det går hurtigere end med andre transportmidler 23% Jeg skal ikke bruge tid på at finde parkeringsplads 51% Jeg skal ikke betale for parkering 45% Jeg kan sidde og slappe af undervejs 29% Jeg kan arbejde undervejs 5% Andre årsager: 4% Ved ikke, dog kun vist for personer der normalt vælger at tage offentlig transport (171 personer) En af de vigtigste konsekvenser af, at privatbilismen er blevet så udbredt, er at der opstår betydelig trængsel i og omkring landets større byer og trafikale knudepunkter. Hver fjerde dansker oplever at bilerne i byen er generende, mens 72 pct. svarer at det ikke er noget de tænker over. Ser man alene på dem der normalt tager bilen ind til byen er det noget færre, 13 pct., der synes biler i byen er generende. Det er altså langtfra alle danskere, der bliver generet af problemer såsom trængsel i forbindelse med privatbilisme, men det er omvendt også en betydelig del af befolkningen, som gør. Det kan umiddelbart forekomme en smule dobbeltmoralsk at man selv bidrager til trængslen, men alligevel generes af den. Omvendt er det naturligt at billister, der blandt andet kan have problemer med kødannelse eller vanskeligheder ved at finde en parkeringsplads, oplever det som generende, selvom det alligevel er bedre at tage bil end alternativet. Det vil være hensigtsmæssigt både for befolkningen og erhvervslivet (der oplever at det kan være svært at få varer og lignende smidigt transporteret rundt) hvis man kunne få flere bilister til at vælge kollektive transportløsninger.

6 Synes du at bilerne er generende i byen, eller er det ikke noget du tænker over? Alle Dem der selv tager bilen ind Bilerne i byen er generende 24% 13% Det er ikke noget jeg tænker over 72% 84% Ved ikke 4% 2% Om analysen Analysen er baseret på data indsamlet af Norstat for Dansk Erhverv i marts 2015 blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning. I alt er indsamlet interviews via web. Offentliggørelse kun med tydelig kildehenvisning til Norstat for Dansk Erhverv.

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere