YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER"

Transkript

1 DANISH KEY SUPPLIERS AT DANFISH 2011 MEET ALL 69 IN HALL D The Gateway to Europe 22. fiskerimesse i Danmark 22 ND fishing Exhibition in Denmark ADVODAN Ringkøbing A/S Dybvad Stål Industri Korsør Propeller A/S A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri Kynde & Toft s & Smede- og Maskinværksted The Danish Fishing Equipment Group represents leading Danish companies of all sizes within this industry and works as a link between Danish subcontractors and foreign buyers. AS:SCAN Atlantic Shipping A/S BDO ScanRevision Blue Water Shipping A/S Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S C.C.JENSEN A/S COMET TRAWL Trawl- og Vodbinderi Cosmos Trawl A/S Marine El A/S MarineService Hirtshals A/S Marineservicen MarineShaft Hirtshals A/S Mekanord A/S Nordsøtrawl Peter Harbo A/S Randers Reb International A/S YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER Blue Water s Exhibition Department specialises in the transport of exhibition material. We handle more than 350 exhibitions worldwi de every year. We work in close cooperation with the Danish Exporters Association, and as exhibition freight forwarder offer the following exhibition solutions: Collection of exhibition material directly from clients and transport to exhibition Preparation of all necessary customs documentation incl. ATA carnets Delivery directly to stand Fork-lift truck booking/storage during show Unpacking and stand placement assistance Return transport We are stronger together DAN FENDER (dan hill plast A/S) Dansk Puljefiskeri Danske Fiskeauktioner A/S Duusgaard Coating ApS ELKA Rainwear A/S Fiskernes Fremtid Frydendahl Fiskenet Fiskernes Fiskesortering Hirtshals EL-Motorservice ApS Hirtshals Fiskeauktion ApS Hirtshals Fiskeriforening Hirtshals Havn Hirtshals Sejlmageri Hirtshals Service Group Hirtshals Skibs-og Industriservice Hjørring Erhvervscenter Hundested Propeller A/S Hvide Sande Havn Hvide Sande Skibssmedie A/S Ray's Vod- og Trawlbinderi Scanbelt A/S Scanel International A/S Scanfi ApS SeaMech A/S Selstad Nordtrawl Serviceteam Skagen Havn Skagen Fiskeauktion Skagen Havn Skagen Skipperskole Spar Nord Bank Sparekassen Vendsyssel Sydvestjysk Fiskeriforening Thorsminde Havn Thyborøn Havn Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Skibs & Motor A/S Thyborøn Skibssmedie TripleNine Fish Protein a.m.b.a Aalborg Denmark 12, 13 and 14 October 2011 Udstillerkatalog Official catalogue IRAS A/S Vendelbo Spedition Jyske Bank Vestkajens Maskinværksted Karstens Skibsværft A/S Vestværftet Kemilux Victorinox Blue Water Shipping A/S Tel: Konsumfisk Wärtsila Danmark Danish Fishing Equipment Group s Business Sector Manager Michael Hansen Cell s Europa Plads 4 DK-9000 Aalborg Tel

2 Indhold / Contents Organisation / Organisation Forord Ole Christensen, Medlem af Europa-Parlementet Foreword Ole Christensen, Member of the European Parliament Forord direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center / Foreword Managing Director Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center Generel information / General information Udstillerfortegnelse - halopdelt / List of exhibitors by floorplan Udstillerfortegnelse - efter nationalitet / Geographical index Udstillernes virksomhedsprofiler / Exhibitor listings Produktindeks / Product index Alphabetical list of products and services Standoversigt / Floorplan

3 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Præsidium: Dansk Eksportforening Danmarks Fiskeriforening Danske Fiskeres Producent Organisation Aalborg Kongres & Kultur Center Officielt flyselskab: SAS Scandinavian Airlines Messespeditør: Blue Water Shipping Messeavis: Fiskeri Tidende Arrangør: Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 Postboks Aalborg Tlf.: Fax: / 4

4 Patron: His Royal Highness Prince Joachim of Denmark Presidium: Danish Export Association Danish Fishermen s Association Danish Fishermen s Producers Organisation Aalborg Kongres & Kultur Center Official airline: SAS Scandinavian Airlines Official carrier: Blue Water Shipping Trade fair publication: Fiskeri Tidende Organiser: Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 P.O. Box 149 DK-9100 Aalborg Tel: Fax: / 5

5 Det glæder mig at kunne byde besøgende velkommen til Aalborg og Nordjylland, der er vært for DanFish International og DanAqua. At begge messer melder om fulde huse viser, at der trods store udfordringer, fortsat er en solid interesse for at bibeholde en stærk fiskerisektor i Danmark og Europa. Tiltagende globalisering, den igangværende finansielle krise og fortsat nedgang for fiskerierhvervet er blot et udsnit af de prøvelser, som den danske og udenlandske fiskeindustri skal takle de kommende år. I Europa-Parlamentets fiskeriudvalg er vi godt i gang med at ruste EU til fremtidens udfordringer, idet en gennemgribende reform af den fælles fiskeripolitik er ved at tage form. Den nye fiskeripolitik vil skabe en mere moderne tilgang til fiskeri, der indebærer en økonomisk stærk fiskerisektor samt en bæredygtig og ansvarlig udnyttelse af havets ressourcer. Danmark kan i denne forbindelse spille en helt afgørende rolle for, hvordan den endelige politik kommer til at se ud. Ikke blot er Danmark et forgangsland, hvad angår nye metoder at forvalte fiskeriet på, men vi har også formandskabet for EU i første halvår af Med opbakning fra fiskerisektoren, vil Danmark således have et særdeles gunstigt udgangspunkt for at sætte et synligt aftryk på den kommende fælles fiskeripolitik, og dermed sikre, at fremtidigt fiskeri i EU fortsat er rentabelt og bæredygtigt. Med over 350 udstillere fra 24 lande bekræfter DanFish International, at den er en af verdens førende internationale fiskerimesser. Som tidligere år vil messen give de besøgende mulighed for at tilegne sig ny viden om produkter og forskning på fiskeriområdet. Ligesom messen fungerer som en enestående platform for udstillere til at markedsføre deres varer over for et internationalt publikum. DanAqua er den første opdrætsmesse på dansk jord. I en verden med faldene fiskebestande og stigende efterspørgsel efter fisk, er det yderst vigtigt, at vi finder nye muligheder for ernæring. I den forbindelse ser jeg akvakultur som en stadig mere central kilde af fødevarer. At akvakultur får sin egen messe er derfor kun glædeligt, idet det viser en anerkendelse af den afgørende rolle, som akvakultur kan spille i den fremtidige fødevareproduktion. Det er derfor med optimisme for fiskerisektoren, at jeg byder alle udstillere og besøgende velkommen til DanFish International og DanAqua, som jeg er sikker på vil være en god og givende oplevelse for alle med interesse for fiskeri. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 6 Velkommen til DanFish International og DanAqua

6 Welcome to DanFish International and DanAqua It is a pleasure for me to welcome visitors to Aalborg and the North of Denmark which will be hosting DanFish International and DanAqua this year. The fact that both fairs have sold out, shows that, despite great challenges, there is a still a healthy interest for maintaining a strong and viable fisheries sector in Denmark. Increasing globalisation, the ongoing financial crisis and the decreasing size of the fisheries sector are just some of the challenges that the fishing industries in Denmark and abroad are forced to deal with the coming years. In the fisheries committee of the European Parliament we are currently harnessing the EU to future challenges, as a comprehensive reform of the Common Fisheries Policy is under way. The new fisheries policy will create a modern approach to fishing entailing an economically strong fisheries sector as well as sustainable and responsible fishing practices. Denmark will have the opportunity to play a major part in the making of the new Common Fisheries Policy. Not only has Denmark been a pioneer concerning new methods of managing fisheries, but will also hold the Presidency of the EU during the first half of With the support of the fisheries sector, Denmark will thus have a tremendous opportunity to leave its mark on the next fisheries policy and thereby secure that fishing in the EU continues to be profitable and sustainable. With over 350 presentations from 24 countries DanFish International reaffirms its position as one of the leading international fisheries fairs. As with earlier years, the fair will allow visitors to acquire knowledge of products and research in the area of fisheries. In addition to this, the fair will act as a unique platform for sellers of fisheries products to market their goods in front of an international crowd. DanAqua is the first Danish aquaculture fair. In a context of decreasing fish stocks and increasing demand for fish, it is of outmost importance that we explore new forms of nutrition. In this regard, I view aquaculture as an increasingly important source of food. It is therefore splendid that there is now a fair especially dedicated to aquaculture, since this shows recognition of the important role that aquaculture can play in providing food for the future. It is thus with an optimistic outlook towards the fisheries sector, that I welcome sellers and visitors to DanFish International and DanAqua which I am sure will prove to be a wonderful and giving experience for everyone with an interest for fisheries. Ole Christensen Member of the European Parliament 7

7 Den 12. oktober kl slår Aalborg Kongres & Kultur Center dørene op for den 22. DanFish fiskerimesse og den første DanAqua opdrætsmesse i Danmark. DanFish har udviklet sig til et internationalt mødested for fiskeribranchen med udstillere og besøgende fra nær og fjern. Vi er meget stolte over også denne gang, på trods af vanskelige tider for branchen, at kunne byde velkommen til ca. 350 udstillere fra 24 lande. Messen har gennem de mange år været meget velbesøgt, og også denne gang har vi udsendt besøgsinvitationer til mulige besøgende fra det meste af kloden i tillæg til de omkring 100 toneangivende indkøbere fra 25 lande, som har fået særlige VIP invitationer. I år gennemfører vi samtidig med DanFish for første gang DanAqua messen rettet mod hele opdrætssektoren. Akvakulturerhvervet er blandt verdens hurtigst voksende fødevareerhverv, og vi giver nu indkøbere og leverandører af opdrætningsudstyr mulighed for at mødes på dansk grund. Denne første gang i Aalborg er det lykkedes os at samle omkring 20 virksomheder fra fire lande, hvilket vi er meget tilfredse med. På de to messer vil der desuden være mulighed for at erhverve ny viden og holde sig ajour med den seneste forskning på området. Messen byder på en række gratis seminarer med bl.a. præsentationer af nye tiltag, produkter og tendenser. En stor tak skal lyde til vore samarbejdspartnere i DanFish styregruppen, Dansk Eksportforening, Danske Fiskeres Producent Organisation og Danmarks Fiskeriforening, for deres store indsats i forberedelserne af messen. Deres bidrag og indsats har været en uvurderlig hjælp, som vi sætter stor pris på. For mange udstillere og besøgende vil dette være første besøg i Aalborg og Nordjylland. Udover at være Danmarks vigtigste fiskeriregion, står Nordjylland også for innovation og ny teknologi, ligesom området er kendt for sit rige kulturliv og en enestående natur. Hjerteligt velkommen til alle udstillere og besøgende på DanFish International og DanAqua i Aalborg og på arrangørernes og alle vore partneres vegne ønsker jeg en rigtig god messe. Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center 8 Velkommen til DanFish International og DanAqua i Aalborg

8 Welcome to DanFish International and DanAqua in Aalborg, Denmark At on 12 October, Aalborg Congress & Culture Centre will be opening its doors for the 22nd DanFish Fishery trade fair and the first DanAqua Fish Farming trade fair in Denmark. DanFish has developed into an international forum for the fishing industry, attracting exhibitors and visitors from far and wide. We are very proud that despite the difficult conditions affecting the sector, we are once again able to welcome approximately 350 exhibitors from 24 countries. Throughout its history, the trade fair has always attracted a lot of visitors, and this year we have sent invitations to potential visitors from most countries of the world in addition to the special VIP invitations we have issued to around 100 influential purchasers from 25 different countries. This year, for the first time, the DanFish event will be held in parallel with the DanAqua trade fair that is targeted at the fish farming sector. Aquaculture is one of the fastest-growing food sectors in the world, and we are now giving purchasers and suppliers of fish farming equipment the opportunity to meet on Danish soil. With this first event in Aalborg, we have succeeded in attracting around 20 companies from four countries, and we are very satisfied with this result. The two trade fairs will also provide an excellent opportunity to acquire new knowledge and stay up-to-date with the latest research in the area. The event will feature a programme of free seminars involving presentations of new initiatives, products and trends, for example. We would like to extend our thanks to our partners in the DanFish management group the Danish Export Association, the Danish Fishermen s Producers Organization and the Danish Fishermen s Association for their great help and assistance in preparing the trade fair. We deeply appreciate the invaluable contribution they have made. For many exhibitors and visitors, this will be the first time that they have visited Aalborg and North Jutland. In addition to being the most important fishery region in Denmark, North Jutland is a seat of innovation and new technology, and the region is also rightly famous for its rich cultural life and magnificent countryside. Finally, I would like to extend a warm welcome to all exhibitors at and visitors to DanFish International and DanAqua in Aalborg, and, on behalf of the organisers and all our partners, to wish everyone a rewarding experience at the trade fair. Ernst Trillingsgaard Director Aalborg Congress & Culture Centre 9

9 Generel information Arrangør Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, Postboks 149, 9100 Aalborg, Danmark Tlf.: Fax: / Arrangørkontor og information Arrangørkontor og information findes i forhallen ved hovedindgangen. Åbningstider Onsdag og torsdag kl Fredag kl Bankservice Terminal i forhallen. Dankort, VISA, EURO- CARD, MasterCard, PLUS, Cirrus, ec samt Maestro card kan benyttes. Garderobe Der er garderobe i underetagen. Restaurant Restaurant Papegøjehaven har åbent. Desuden er der café i Europahallen på 1. sal. Kolportering forbudt Det er strengt forbudt og medfører øjeblikkelig bortvisning, hvis man driver ikke-godkendt kolportering på messen. Uddeling af brochurer, ophængning af plakater m.v. er ligeledes forbudt og kun tilladt for udstillere på deres stande. Erstatningsansvar Arrangøren påtager sig intet ansvar for de i kataloget meddelte oplysninger eller for eventuelle trykfejl. General information Organiser Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, P. O. Box 149, DK-9100 Aalborg, Denmark Tel: Fax / Organisers office and information The organisers office and information is located in the front hall near the main entrance. Exhibition opening hours Wednesday and Thursday Friday Banking facilities A cash card terminal for VISA/Dankort, VISA, EUROCARD, MasterCard, PLUS, Cirrus, ec and Maestro card is available. Cloakroom The cloakroom is situated downstairs. Restaurant The Restaurant Papegøjehaven is open and there is a café in Europahallen - 1 st floor. Canvassing Canvassing for orders by unauthorised persons is strictly prohibited and in such cases the right of expulsion will at once be exercised. The distribution or display of printed or other placards, handbills or circulars, or other articles, except by echibitors on their own stands is prohibited. 10

10 Fiskeri- og erhvervsmesse Sisimiut Grønland/Greenland Polar Fish oktober

11 Udstillerfortegnelse - halopdelt List of exhibitors by floorplan Front Area G Hall A Fish Farming International Fishing News International Fishing News Weekly Fiskeribladat Fiskaren Intrafish Media AS Seafood International Fiskeriflåden Illustreret Egersund Sea Service A/S Lions Club Vejgaard West-Marine A/S Transmotor ApS Luminell AS UltiSat Europe A/S Nordsabb Kaj Klyn A/S GeoEye FURUNO DANMARK AS West Diesel Engineering A/S Hvalpsund Net A/S VETUS ApS Acrux Soft Simrad/Kongsberg Subsea Volvo Penta - office Sweden Gjøl Marinecenter A/S Pioner Boats Yamaha Danmark A96 A96 A96 A96 A96 A96 A97 A98 A99 A100 A101 A101a A102 A104 A105 A107 A108 F430, A110 A110a A111 A111 A114 A115 A115 A115 Centa Transmissioner A/S MS Engineering A/S Navteam A/S RG Rom Gummi Østbornholms Kutterservice HOLM TECHNOSCAN as Fred. Rasmussen Bagenkop Smede & Maskinværksted ApS Polaris Electronics A/S Arne Jørgensen og Søn Fiskernes Samlecentral Hans Østergaard A/S Knud Thomsens Fiskeexport Malerfirmaet Frede Møller Nielsen Rasmus Clausen & Sønner ApS SkagenFood Strandby Fiskeauktion Strandby Fiskeeksport ApS Strandby Fiskeriforening Strandby Fiskerihavn Strandby Havneforum Strandby Net Strandby Værft og Bedding ApS Tell Fisk SeaTech A116 A117 A118 A119 A119 A121 A122 A124 A125 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A128 12

12 Granly Diesel A/S A130 Seasat A/S A131 Carnitech A/S A134 Marel A136 Leif Jensen Grenaa ApS A137 NOTUS Electronics Ltd. A137 Lidan Marine AB A138 Síminn Satellite A139 Dacon Europe A/S A140 Gertsen & Olufsen A/S A141 DK Transportbånd Aps A142 Bredgaard Bådeværft ApS G6, A143 If A145 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT G5, A146 Skibsforsikringen Frederikshavn A147 ZF Danmark A149 SeaMaster A150 Scanmar AS A151 NORDHAVN A/S A153 DESMI Danmark A/S A154 West Diesel Engineering A/S A156 Hall B ES-Trawl ApS B301 Hanstholm Elektronik A/S B301 Hanstholm Fiskemelsfabrik B301 Hanstholm Havn B301 Hanstholm HavneForum B301 Hanstholm Havns Indkøbsforening B301 Hanstholm Havns Olieforsyning ApS B301 Hanstholm Ny Flydedok A/S B301 Hanstholm Puljeselskab ApS B301 Hanstholm Samlecentral A/S B301 Hanstholm Skibssmedie B301 Nordkøl Aps B301 Thisted Kommune B301 Thorkil Grøn s Samlecentral B301 West-Ship B301 Hall C Care & Relax Wellness Centre C201 Danske Fiskeres PO - Danmarks Fiskeriforening C203 RG Detectline C204 Fishing Glasses UK / Outdoor Eyewear C205 MaritimeParts.com C207 Mustad Longline A/S C208 Polar Fish 2012 C209 SPC Marine ApS C211 Lyngsoe Systems A/S C212 Pack and Sea A/S C212 Royal Arctic Logostics A/S C213 Aalborg Havn A/S C213 KNAPK C213a Qeqqata Erhvervsråd C214 Qeqqata Kommunia C214 enterprise europe network C215 Beitir ehf C216 Elthermo a/s C218 Fiskeridirektoratet C220 FødevareErhverv C220 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri C220 NaturErhvervStyrelsen C220 DTU Aqua C221 Danish Maritime Magazine C222 FiskerBladet C222 Havne & Skibsfart / Maritim Industri C222 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd C224 Danske Fiskeres PO - C203, C228, Danmarks Fiskeriforening C229, C231 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F C232 Center for det Maritime Sundhedsvæsen C233 Fiskeriteknologuddannelsen C234 Dansk Metal C234a 3F C235 SIF/Fishtracer c/o Danske Fiskeres PO C236 Pesch Marinescheinwerfer C237 E. Vejvad Hansen ApS C238 Hall D Irish Skipper, The D701 Hellers Yachtværft Aps D702 Raymarine D702 PPG Coatings Danmark A/S D703 RAITEX D704 KYSTMAGASINET - Findexa Forlag AS, avd Bergen D705 Kingfisher Information / Seafish D706 Rolls-Royce D707 Belitronic AB D708 Carapax AB D709 NorthLift AB D709 Cordoaria Oliveira SA D709a 13

13 Anglo Belgian Corporation TechnoFlex ApS Aquatherm GmbH WS Rørhandel Riga Shipyard Eos Shipbroker AB Heimdal Propulsion Norway AS Guy Cotten SA Øster Hurup Båd- og Garnhandel Intech International a/s Garmin Danmark A/S Injector Door ltd Gedhus Consult v/jens Gjesing Mahle Industriefiltration Gmbh. Atlas Copco Kompressorteknik A/S Marigold Industries FiskerForum Columbus Marine A/S DOFITA Shiprepair Johnson Controls Marine BMInternational Co., Ltd. AAG CIV Lauwerszee UA E-Catch BV Efice BV EHL BV Haven Lauwersoog International Shrimp Auction BV i.o. Merema Transport BV Van Voorden Repair Visafslag Lauwersoog BV Visveiling Urk BV We-Tech Aps Siang May Pte Ltd Strapex Tor-Net ehf. Zephyr Marine ApS Egersund Trål AS Baltic Marine Contractors Pon Power HYDROSCAND A/S Idromeccanica di FORANI & PECORARI Snc Vestergaard Marine Service A/S Van Beelen KSL Industries Limited Ptech ApS Fishering Service 14 D710 D711 D712 D712 D713 D714 D716 D717 D718 D719 D720 D721 D722 D722 D723 D724 D725 D726 D727 D728 D729 D731 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D738 D739 D740 D741 D742 D743 D744 D744 D746 D747 D749 D750 D751 D752 D753 BRIDON Ropes D755 Euronete Scandinavia A/S D756 Lyngaa-Marine D757 Polar Fishing Gear D759 Trade Council of Iceland D759, D760 SAFIR Shipbrokers D760 Nordsøen Forskerpark D762 World Fishing D763 Montes A/S D764 Cralog A/S D765 Palby Marine A/S D767 Refa Frøystad Group D769 Vónin Ltd. D769 MEST P/f D770 Björkö Telnfabrik AB D771 Fischernet D771 Garware-Wall Ropes Ltd. D771 Anderson Marine D772 Fresh Catch D772 A/S Oilpower Hydraulics D773 Korsør Propeller A/S D800 Johs. Hejlesen - Skibsbevaringsprojekt D808 MAN Diesel & Turbo D809 Danish Export Association / Dansk Eksport Forening D810 BDO Scanrevision Duusgaard Coating ApS Fiskernes Fiskesortering Havnens Skibsbyggeri Hirtshals El-Motorservice Hirtshals Fiskeauktion Hirtshals Fiskeriforening Hirtshals Havn Hirtshals Sejlmageri Hirtshals Service Group Hirtshals Skibs- og Industriservice Hjørring Erhvervscenter Jyske Bank Kemilux Marine-El A/S MarineService Hirtshals MarineShaft Nordrep Ray s Vod- og Trawlbinderi SeaMech A/S, Hirtshals Spar Nord - Hirtshals Spar Nord Bank A/S Sparekassen Vendsyssel

14 Vendelbo Spedition A/S Vestkajens Maskinværksted A/S Wärtsilä Danmark A/S Carl Backs A/S D819 Nordsøtrawl D820 Thyborøn Havn D821 Thyborøn Skibssmedie A/S G4, D822 Comet Trawl D824 Kynde & Toft Maskinværksted D825 Blue Water Shipping D829 Thyborøn Skibs & Motor A/S G8, D830 Marine Servicen I/S D832 TripleNine Fish Protein AmbA D833 Skaarup og Salskov ApS / Smed Marine Service D834 Dansk Puljefiskeri D839 Danske Fiskeauktioner A/S D839 Konsumfisk D839 Sydvestjysk Fiskeriforening D839 Thorsminde Havn D839 Thyborøn Havns Fiskeriforening D839 AS Scan D840 Besrad D841 Hvide Sande Havn D841 Vestjysk Bank D841 Vestværftet ApS D842 Daconet D844 Frydendahl Fiskenet D844 Hau Nylon D844 Iron Strand D844 Ørbech en gros D844 Hvide Sande Skibssmedie A/S D845 A/S Hvide Sande Skibsog Baadebyggeri D847 Advodan Midt / Vest A/S D847 Hvide Sande Fiskernes Fremtid D847 DAN-FENDER, Dan hill plast a/s D849 ScanBelt A/S D850 Mekanord A/S D851 Peter Harbo A/S D852 Skagen Havn D854 Karstensens Skibsværft A/S D855 Selstad Nordtrawl A/S D857 Serviceteam Skagen Havn D858 Skagen Fiskeauktion A/S D858 SeaMech A/S, Skagen D859 Skagen Skipperskole D859 Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S D861 C.C.JENSEN A/S D864 C.C.JENSEN Skibsvinduer D864 A/S Dybvad Stål Industri D865 Atlantic Shipping A/S D866 Columbus Trading D867 DICK, FR. D867 Victorinox D867 TM Marine Aps D869 Hundested Propeller A/S D870 Cosmos Trawl A/S D871 HAMPIDJAN GROUP D871 Randers Reb International A/S D872 ELKA Rainwear A/S D874 IRAS A/S F403, D875 Scanel International A/S D879 Hall F IRAS A/S D875, F403 Kjaergaard Maskinfabrik AS F406 Sperre AS F417 MacArtney A/S F418 Dansk Akvakultur F421 UltraAqua F426 Impex Agency Hoerning ApS F430 Aquatic Eco-Systems Inc. F434 Flexabar-Aquatech F436 ProFlex ApS Innovative Coatings F436 Cowex A/S F438 JT Electric Ltd., PF. F439 OxyGuard International A/S F441 RK Plast F442 Hvide Sande Vodbinderi ApS F444 Smart Farm AS F445 Wing Consult A/S F446 Oxymat A/S F448 Troutex ApS F450 Midtjysk Aqua F451 Front area G Kølemadsen A/S G1 LSM Pumper ApS G1 Timars Svets & Smide AB G1 Scanfi ApS D860, G3 Thyborøn Skibssmedie A/S G4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A146, G5 Bredgaard Bådeværft ApS A143, G6 Thyborøn Skibs & Motor A/S G8 Limbo Både I/S G9 15

15 Udstillerfortegnelse efter nationalitet Geographical index Canada NOTUS Electronics Ltd. Denmark A137 3F C235 A/S Dybvad Stål Industri D865 A/S Hvide Sande Skibsog Baadebyggeri D847 A/S Oilpower Hydraulics D773 Advodan Midt / Vest A/S D847 AAG D731 Aalborg Havn A/S C213 Anglo Belgian Corporation D710 Arne Jørgensen og Søn A127 AS Scan D840 Atlantic Shipping A/S D866 Bagenkop Smede & Maskinværksted ApS A124 BDO Scanrevision Besrad D841 Blue Water Shipping D829 Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S D861 Bredgaard Bådeværft ApS A143, G6 C.C.JENSEN A/S D864 C.C.JENSEN Skibsvinduer D864 Care & Relax Wellness Centre C201 Carl Backs A/S D819 Carnitech A/S A134 Centa Transmissioner A/S A116 Center for det Maritime Sundhedsvæsen C233 Columbus Marine A/S D726 Columbus Trading D867 Comet Trawl D824 Cosmos Trawl A/S D871 Cowex A/S F438 Cralog A/S D765 Dacon Europe A/S A140 Daconet D844 DAN-FENDER, Dan hill plast a/s D849 Danish Export Association / Dansk Eksport Forening D810 Danish Maritime Magazine C222 Dansk Akvakultur F421 Dansk Metal C234a Dansk Puljefiskeri D839 Danske Fiskeauktioner A/S D839 Danske Fiskeres PO - Danmarks C203, C228, Fiskeriforening C229, C231 DESMI Danmark A/S A154 DICK, FR. D867 DK Transportbånd Aps A142 DTU Aqua C221 Duusgaard Coating ApS E. Vejvad Hansen ApS C238 ELKA Rainwear A/S D874 Elthermo a/s C218 enterprise europe network C215 ES-Trawl ApS B301 Euronete Scandinavia A/S D756 Fischernet D771 FiskerBladet C222 FiskerForum D725 Fiskeridirektoratet C220 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd C224 Fiskeriflåden Illustreret A97 Fiskeriteknologuddannelsen C234 Fiskernes Fiskesortering Fiskernes Samlecentral A127 Flexabar-Aquatech F436 Fred. Rasmussen A122 Frydendahl Fiskenet D844 FURUNO DANMARK AS A107 FødevareErhverv C220 Garmin Danmark A/S D720 Gedhus Consult v/jens Gjesing D722 Gertsen & Olufsen A/S A141 Gjøl Marinecenter A/S A115 Granly Diesel A/S A130 Hans Østergaard A/S A127 Hanstholm Elektronik A/S B301 Hanstholm Fiskemelsfabrik B301 Hanstholm Havn B301 Hanstholm HavneForum B301 16

16 Hanstholm Havns Indkøbsforening B301 Hanstholm Havns Olieforsyning ApS B301 Hanstholm Ny Flydedok A/S B301 Hanstholm Puljeselskab ApS B301 Hanstholm Samlecentral A/S B301 Hanstholm Skibssmedie B301 Hau Nylon D844 Havne & Skibsfart / Maritim Industri C222 Havnens Skibsbyggeri Hellers Yachtværft Aps D702 Hirtshals El-Motorservice Hirtshals Fiskeauktion Hirtshals Fiskeriforening Hirtshals Havn Hirtshals Sejlmageri Hirtshals Service Group Hirtshals Skibs- og Industriservice Hjørring Erhvervscenter HOLM TECHNOSCAN as A121 Hundested Propeller A/S D870 Hvalpsund Net A/S A110, F430 Hvide Sande Fiskernes Fremtid D847 Hvide Sande Havn D841 Hvide Sande Skibssmedie A/S D845 Hvide Sande Vodbinderi ApS F444 HYDROSCAND A/S D746 If A145 Impex Agency Hoerning ApS F430 Intech International a/s D719 IRAS A/S D875, F403 Iron Strand D844 Johnson Controls Marine D728 Johs. Hejlesen - Skibsbevaringsprojekt D808 Jyske Bank Karstensens Skibsværft A/S D855 Kemilux Kjaergaard Maskinfabrik AS F406 Knud Thomsens Fiskeexport A127 Konsumfisk D839 Korsør Propeller A/S D800 Kynde & Toft Maskinværksted D825 Kølemadsen A/S G1 Leif Jensen Grenaa ApS A137 Limbo Både I/S G9 Lions Club Vejgaard A99 LSM Pumper ApS G1 Lyngsoe Systems A/S C212 Lyngaa-Marine D757 MacArtney A/S F418 Mahle Industriefiltration Gmbh. D722 Malerfirmaet Frede Møller Nielsen A127 MAN Diesel & Turbo D809 Marel A136 Marine Servicen I/S D832 Marine-El A/S MarineService Hirtshals MarineShaft MaritimeParts.com C207 Mekanord A/S D851 Midtjysk Aqua F451 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri C220 Montes A/S D764 MS Engineering A/S A117 NaturErhvervStyrelsen C220 Navteam A/S A118 NORDHAVN A/S A153 Nordkøl Aps B301 Nordrep Nordsabb Kaj Klyn A/S A104 Nordsøen Forskerpark D762 Nordsøtrawl D820 OxyGuard International A/S F441 Oxymat A/S F448 Pack and Sea A/S C212 Palby Marine A/S D767 Peter Harbo A/S D852 Polar Fish 2012 C209 Polaris Electronics A/S A125 Pon Power D744 PPG Coatings Danmark A/S D703 ProFlex ApS Innovative Coatings F436 Ptech ApS D752 Randers Reb International A/S D872 Rasmus Clausen & Sønner ApS A127 Raymarine D702 Ray s Vod- og Trawlbinderi RG Detectline C204 RG Rom Gummi A119 RK Plast F442 ScanBelt A/S D850 Scanel International A/S D879 Scanfi ApS G3, D860 Seafood International A96 SeaMaster A150 SeaMech A/S, Hirtshals 17

17 SeaMech A/S, Skagen D859 Seasat A/S A131 SeaTech A128 Selstad Nordtrawl A/S D857 Serviceteam Skagen Havn D858 SIF/Fishtracer c/o Danske Fiskeres PO C236 Síminn Satellite A139 Simrad/Kongsberg Subsea A111 Skagen Fiskeauktion A/S D858 Skagen Havn D854 Skagen Skipperskole D859 SkagenFood A127 Skibsforsikringen Frederikshavn A147 Skaarup og Salskov ApS / Smed Marine Service D834 Spar Nord - Hirtshals Spar Nord Bank A/S Sparekassen Vendsyssel SPC Marine ApS C211 Strandby Fiskeauktion A127 Strandby Fiskeeksport ApS A127 Strandby Fiskeriforening A127 Strandby Fiskerihavn A127 Strandby Havneforum A127 Strandby Net A127 Strandby Værft og Bedding ApS A127 Strapex D740 Sydvestjysk Fiskeriforening D839 TechnoFlex ApS D711 Tell Fisk A127 Thisted Kommune B301 Thorkil Grøn s Samlecentral B301 Thorsminde Havn D839 Thyborøn Havn D821 Thyborøn Havns Fiskeriforening D839 Thyborøn Skibs & Motor A/S D830, G8 Thyborøn Skibssmedie A/S D822, G4 TM Marine Aps D869 Transmotor ApS A101 TripleNine Fish Protein AmbA D833 Troutex ApS F450 UltiSat Europe A/S A102 UltraAqua F426 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F C232 Vendelbo Spedition A/S Vestergaard Marine Service A/S D749 Vestjysk Bank D841 Vestkajens Maskinværksted A/S Vestværftet ApS D842 VETUS ApS A110a Victorinox D867 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A146, G5 West Diesel Engineering A/S A108, A156 West-Marine A/S A100 West-Ship B301 We-Tech Aps D738 Wing Consult A/S F446 WS Rørhandel D712 Wärtsilä Danmark A/S Yamaha Danmark A115 Zephyr Marine ApS D742 ZF Danmark A149 Ørbech en gros D844 Østbornholms Kutterservice A119 Øster Hurup Båd- og Garnhandel D718 Estonia Baltic Marine Contractors Faroe Islands Injector Door ltd JT Electric Ltd., PF. MEST P/f Vónin Ltd. Finland Björkö Telnfabrik AB France Guy Cotten SA Germany Aquatherm GmbH Pesch Marinescheinwerfer Greenland KNAPK Qeqqata Kommunia Qeqqata Erhvervsråd Royal Arctic Logostics A/S Iceland Beitir ehf HAMPIDJAN GROUP Polar Fishing Gear D744 D721 F439 D770 D769 D771 D717 D712 C237 C213a C214 C214 C213 C216 D871 D759 18

18 SAFIR Shipbrokers Tor-Net ehf. Trade Council of Iceland India Garware-Wall Ropes Ltd. KSL Industries Limited Ireland Irish Skipper, The Italy Idromeccanica di FORANI & PECORARI Snc RAITEX Latvia Riga Shipyard Lithuania DOFITA Shiprepair Netherlands CIV Lauwerszee UA E-Catch BV Efice BV EHL BV Haven Lauwersoog International Shrimp Auction BV i.o. Merema Transport BV Van Beelen Van Voorden Repair Visafslag Lauwersoog BV Visveiling Urk BV Norway Egersund Sea Service A/S Egersund Trål AS Fish Farming International Fishing News International Fishing News Weekly Fiskeribladat Fiskaren Heimdal Propulsion Norway AS Intrafish Media AS KYSTMAGASINET - Findexa Forlag AS, avd Bergen Luminell AS Mustad Longline A/S D760 D741 D759, D760 D771 D751 D701 D747 D704 D713 D727 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D750 D732 D732 D732 A98 D743 A96 A96 A96 A96 D716 A96 D705 A101a C208 Pioner Boats Refa Frøystad Group Scanmar AS Smart Farm AS Sperre AS Portugal Cordoaria Oliveira SA Republic of Korea BMInternational Co., Ltd. Republic of Singapore Siang May Pte Ltd Russia Fishering Service Sweden Atlas Copco Kompressorteknik A/S Belitronic AB Carapax AB Eos Shipbroker AB Lidan Marine AB NorthLift AB Timars Svets & Smide AB Volvo Penta - office Sweden United Kingdom A115 D769 A151 F445 F417 D709a D729 D739 D753 D723 D708 D709 D714 A138 D709 G1 A114 Anderson Marine D772 BRIDON Ropes D755 Fishing Glasses UK / Outdoor Eyewear C205 Fresh Catch D772 Kingfisher Information / Seafish D706 Marigold Industries D724 Rolls-Royce D707 World Fishing D763 Uruguay Acrux Soft USA Aquatic Eco-Systems Inc. GeoEye A111 F434 A105 19

19 Udstillernes virksomhedsprofiler / Exhibitor listings 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V, Denmark Tel: Fagligt Fælles Forbund. Trade Union. C235 A/S Dybvad Stål Industri Parkvej 5,9352 Dybvad, Denmark Tel: D865 DSI - A/S Dybvad Stål Industri er markedsledende inden for produktion og design af pladefrysere. Programmet indeholder både vertikale og horisontale pladefrysere både for manual og automatisk blok håndtering. Ligeledes kan der tilbydes en self-contained løsning, bestående af horisontal pladefryser komplet med køleanlæg. DSI samarbejder med flere proces leverandører omkring udvikling af tømme/fylde systemer og kan derfor tilbyde et bredt udvalg af tømme/fylde systemer tilpasset DSI frysere. DSI - A/S Dybvad Stål Industri is a world leading manufacturer of both vertical and horizontal plate freezers, with a strong focus on design and quality. The product range includes vertical & horizontal plate freezers and also a self-contained horizontal plate freezer complete with refrigeration plant. Besides DSI has a wide cooperation with process equipment suppliers within the design of automatic unloading and loading system for the DSI vertical and horizontal plate freezers. A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri Beddingsvej 2, 6960 Hvide Sande, Denmark Tel: D847 Centralt placeret på Hvide Sande Havn ligger A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri. Siden 1950 har vi serviceret fiskeriflåden med reparationer og nybygninger. Reparations- & Vedligeholdelsesafdelingen tager sig af kølhalinger, ombygninger og reparationer, i alle former for materialer. Malerafdeling overfladebehandler, sandblæser og metalliserer alle former for skibe og emner. Gennem tiden har Nybygningsafdelingen leveret mange nybygninger til alle former for fiskeri - Centrally located on the harbour in Hvide Sande is A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri located. Since 1950, we have worked with Danish and foreign fishing vessels with Repairs and New Builds. The Repairs- & Servicedepartment handles rebuilds and repairs, in every kind of 20

20 materials. The Painting department handles surface treatment, sandblasting and metallizing of every kind of ships and other subjects. Through the time the New Builds department has delivered many fishing vessels - A/S Oilpower Hydraulics Boven 2, 6700 Esbjerg, Denmark Tel: AAG Ølgodvej 13, 9220 Aalborg Øst, Denmark Tel: D773 D731 AAG er én af Danmarks førende leverandører af gummiprodukter til skibsindustrien og marinen. Med 80 års erfaring og et sortiment indeholdende mere end varenumre, dækker vi desuden behovet for kvalitetsprodukter inden for brancherne transport, landbrug, byggeri, industri og detail. Til marinen er AAG kendt for vores kundespecifikke pakninger til fx luger, bovporte, FCD døre, agterramper, dokporte og styrehusdøre. Samt vores mange fendere, elhammerslagsmåtter, lim, profiler og gummiduge. AAG manufactures, imports and processes rubber products and is one of Denmark s leading suppliers. With more than 80 years of experience and a product range consisting of more than 12,000 items, AAG also delivers high quality products to the transport, construction, agricultural, industrial and retail trades. In our product range for the marina you ll find eg. gaskets used for hatches, FCD doors, bow ports etc., fenders, profiles, insulation mats, glue and rubber sheeting. Aalborg Havn A/S Langerak 19, 9220 Aalborg Øst, Denmark Tel: C213 Aalborg Havn A/S har status som basishavn for transport af gods til og fra Grønland. Samtidig har Aalborg Havn A/S en central placering i forhold til godstransport fra Norge og Sverige til europæiske og oversøiske destinationer. Fra Aalborg er der desuden direkte adgang til det internationale containerrutenet gennem en ugentlig feeder rute der besejler blandt andet Rotterdam og Gøteborg. Port of Aalborg Ltd. is the Danish base port for the transportation of all goods to and from Greenland. At the same time Port of Aalborg Ltd. plays a central role in transport from Norway and Sweden to European and overseas destinations. From Aalborg there is a direct connection to the international container network through a weekly feeder service to Rotterdam, Gothenburg etc. 21

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Nakskov Havn Port of Nakskov

Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: +45 54 67 73 32 Fax: +45 54 92 51 13 havne@lolland.dk www.nakskovhavn.dk Maritimt Logistikcenter Maritime

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023 INDHOLD INDEX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HISTORIE FIRMAPROFIL ADMINISTRATION EJERFORHOLD & BESTYRELSE ORGANISATIONSPLAN KVALITETSSTYRING PRODUKTER KONTAKT HRS / KALUNDBORG Smede-

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Heat Pumps Heat Recovery

Heat Pumps Heat Recovery S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No. 4. September 2008 Chillventa Nürnberg 2008 Energibesparelser finansierer renovering THEME: Heat Pumps Heat Recovery ScanRef 37. volume no. 4 september

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

The intelligent EU baseport

The intelligent EU baseport 12.216 - CASE/januar 2013 Side 1 af 5 Opgaven: Udarbejdelse af brochure til profillering af som base og samarbejdspartner for olie- og mineselskaber med interesse i den grønlandske undergrund. PORT OF

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm

CIFF. When? 9-12 August 2012. Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm When? 9-12 August 2012 Opening hours Thursday 9am-6pm Friday 9am-6pm Saturday 9am-6pm Sunday 9am-5pm Where? Bella Center Center Boulevard 5 2300 Copenhagen S Organiser Bella Center Website www.ciff.dk

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

S c a n R e f. Scandinavian Refrigeration Energy Food. No.4. September 2009 THEME: Heat Pumps Heat Recovery Energy

S c a n R e f. Scandinavian Refrigeration Energy Food. No.4. September 2009 THEME: Heat Pumps Heat Recovery Energy S c a n R e f Scandinavian Refrigeration Energy Food No.4. September 2009 Frost ready to conquer the World Switzerland plays a model role THEME: Heat Pumps Heat Recovery Energy ScanRef 38. volume no. 4

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere