YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER"

Transkript

1 DANISH KEY SUPPLIERS AT DANFISH 2011 MEET ALL 69 IN HALL D The Gateway to Europe 22. fiskerimesse i Danmark 22 ND fishing Exhibition in Denmark ADVODAN Ringkøbing A/S Dybvad Stål Industri Korsør Propeller A/S A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri Kynde & Toft s & Smede- og Maskinværksted The Danish Fishing Equipment Group represents leading Danish companies of all sizes within this industry and works as a link between Danish subcontractors and foreign buyers. AS:SCAN Atlantic Shipping A/S BDO ScanRevision Blue Water Shipping A/S Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S C.C.JENSEN A/S COMET TRAWL Trawl- og Vodbinderi Cosmos Trawl A/S Marine El A/S MarineService Hirtshals A/S Marineservicen MarineShaft Hirtshals A/S Mekanord A/S Nordsøtrawl Peter Harbo A/S Randers Reb International A/S YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER Blue Water s Exhibition Department specialises in the transport of exhibition material. We handle more than 350 exhibitions worldwi de every year. We work in close cooperation with the Danish Exporters Association, and as exhibition freight forwarder offer the following exhibition solutions: Collection of exhibition material directly from clients and transport to exhibition Preparation of all necessary customs documentation incl. ATA carnets Delivery directly to stand Fork-lift truck booking/storage during show Unpacking and stand placement assistance Return transport We are stronger together DAN FENDER (dan hill plast A/S) Dansk Puljefiskeri Danske Fiskeauktioner A/S Duusgaard Coating ApS ELKA Rainwear A/S Fiskernes Fremtid Frydendahl Fiskenet Fiskernes Fiskesortering Hirtshals EL-Motorservice ApS Hirtshals Fiskeauktion ApS Hirtshals Fiskeriforening Hirtshals Havn Hirtshals Sejlmageri Hirtshals Service Group Hirtshals Skibs-og Industriservice Hjørring Erhvervscenter Hundested Propeller A/S Hvide Sande Havn Hvide Sande Skibssmedie A/S Ray's Vod- og Trawlbinderi Scanbelt A/S Scanel International A/S Scanfi ApS SeaMech A/S Selstad Nordtrawl Serviceteam Skagen Havn Skagen Fiskeauktion Skagen Havn Skagen Skipperskole Spar Nord Bank Sparekassen Vendsyssel Sydvestjysk Fiskeriforening Thorsminde Havn Thyborøn Havn Thyborøn Havns Fiskeriforening Thyborøn Skibs & Motor A/S Thyborøn Skibssmedie TripleNine Fish Protein a.m.b.a Aalborg Denmark 12, 13 and 14 October 2011 Udstillerkatalog Official catalogue IRAS A/S Vendelbo Spedition Jyske Bank Vestkajens Maskinværksted Karstens Skibsværft A/S Vestværftet Kemilux Victorinox Blue Water Shipping A/S Tel: Konsumfisk Wärtsila Danmark Danish Fishing Equipment Group s Business Sector Manager Michael Hansen Cell s Europa Plads 4 DK-9000 Aalborg Tel

2 Indhold / Contents Organisation / Organisation Forord Ole Christensen, Medlem af Europa-Parlementet Foreword Ole Christensen, Member of the European Parliament Forord direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center / Foreword Managing Director Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center Generel information / General information Udstillerfortegnelse - halopdelt / List of exhibitors by floorplan Udstillerfortegnelse - efter nationalitet / Geographical index Udstillernes virksomhedsprofiler / Exhibitor listings Produktindeks / Product index Alphabetical list of products and services Standoversigt / Floorplan

3 Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Præsidium: Dansk Eksportforening Danmarks Fiskeriforening Danske Fiskeres Producent Organisation Aalborg Kongres & Kultur Center Officielt flyselskab: SAS Scandinavian Airlines Messespeditør: Blue Water Shipping Messeavis: Fiskeri Tidende Arrangør: Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 Postboks Aalborg Tlf.: Fax: / 4

4 Patron: His Royal Highness Prince Joachim of Denmark Presidium: Danish Export Association Danish Fishermen s Association Danish Fishermen s Producers Organisation Aalborg Kongres & Kultur Center Official airline: SAS Scandinavian Airlines Official carrier: Blue Water Shipping Trade fair publication: Fiskeri Tidende Organiser: Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 P.O. Box 149 DK-9100 Aalborg Tel: Fax: / 5

5 Det glæder mig at kunne byde besøgende velkommen til Aalborg og Nordjylland, der er vært for DanFish International og DanAqua. At begge messer melder om fulde huse viser, at der trods store udfordringer, fortsat er en solid interesse for at bibeholde en stærk fiskerisektor i Danmark og Europa. Tiltagende globalisering, den igangværende finansielle krise og fortsat nedgang for fiskerierhvervet er blot et udsnit af de prøvelser, som den danske og udenlandske fiskeindustri skal takle de kommende år. I Europa-Parlamentets fiskeriudvalg er vi godt i gang med at ruste EU til fremtidens udfordringer, idet en gennemgribende reform af den fælles fiskeripolitik er ved at tage form. Den nye fiskeripolitik vil skabe en mere moderne tilgang til fiskeri, der indebærer en økonomisk stærk fiskerisektor samt en bæredygtig og ansvarlig udnyttelse af havets ressourcer. Danmark kan i denne forbindelse spille en helt afgørende rolle for, hvordan den endelige politik kommer til at se ud. Ikke blot er Danmark et forgangsland, hvad angår nye metoder at forvalte fiskeriet på, men vi har også formandskabet for EU i første halvår af Med opbakning fra fiskerisektoren, vil Danmark således have et særdeles gunstigt udgangspunkt for at sætte et synligt aftryk på den kommende fælles fiskeripolitik, og dermed sikre, at fremtidigt fiskeri i EU fortsat er rentabelt og bæredygtigt. Med over 350 udstillere fra 24 lande bekræfter DanFish International, at den er en af verdens førende internationale fiskerimesser. Som tidligere år vil messen give de besøgende mulighed for at tilegne sig ny viden om produkter og forskning på fiskeriområdet. Ligesom messen fungerer som en enestående platform for udstillere til at markedsføre deres varer over for et internationalt publikum. DanAqua er den første opdrætsmesse på dansk jord. I en verden med faldene fiskebestande og stigende efterspørgsel efter fisk, er det yderst vigtigt, at vi finder nye muligheder for ernæring. I den forbindelse ser jeg akvakultur som en stadig mere central kilde af fødevarer. At akvakultur får sin egen messe er derfor kun glædeligt, idet det viser en anerkendelse af den afgørende rolle, som akvakultur kan spille i den fremtidige fødevareproduktion. Det er derfor med optimisme for fiskerisektoren, at jeg byder alle udstillere og besøgende velkommen til DanFish International og DanAqua, som jeg er sikker på vil være en god og givende oplevelse for alle med interesse for fiskeri. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 6 Velkommen til DanFish International og DanAqua

6 Welcome to DanFish International and DanAqua It is a pleasure for me to welcome visitors to Aalborg and the North of Denmark which will be hosting DanFish International and DanAqua this year. The fact that both fairs have sold out, shows that, despite great challenges, there is a still a healthy interest for maintaining a strong and viable fisheries sector in Denmark. Increasing globalisation, the ongoing financial crisis and the decreasing size of the fisheries sector are just some of the challenges that the fishing industries in Denmark and abroad are forced to deal with the coming years. In the fisheries committee of the European Parliament we are currently harnessing the EU to future challenges, as a comprehensive reform of the Common Fisheries Policy is under way. The new fisheries policy will create a modern approach to fishing entailing an economically strong fisheries sector as well as sustainable and responsible fishing practices. Denmark will have the opportunity to play a major part in the making of the new Common Fisheries Policy. Not only has Denmark been a pioneer concerning new methods of managing fisheries, but will also hold the Presidency of the EU during the first half of With the support of the fisheries sector, Denmark will thus have a tremendous opportunity to leave its mark on the next fisheries policy and thereby secure that fishing in the EU continues to be profitable and sustainable. With over 350 presentations from 24 countries DanFish International reaffirms its position as one of the leading international fisheries fairs. As with earlier years, the fair will allow visitors to acquire knowledge of products and research in the area of fisheries. In addition to this, the fair will act as a unique platform for sellers of fisheries products to market their goods in front of an international crowd. DanAqua is the first Danish aquaculture fair. In a context of decreasing fish stocks and increasing demand for fish, it is of outmost importance that we explore new forms of nutrition. In this regard, I view aquaculture as an increasingly important source of food. It is therefore splendid that there is now a fair especially dedicated to aquaculture, since this shows recognition of the important role that aquaculture can play in providing food for the future. It is thus with an optimistic outlook towards the fisheries sector, that I welcome sellers and visitors to DanFish International and DanAqua which I am sure will prove to be a wonderful and giving experience for everyone with an interest for fisheries. Ole Christensen Member of the European Parliament 7

7 Den 12. oktober kl slår Aalborg Kongres & Kultur Center dørene op for den 22. DanFish fiskerimesse og den første DanAqua opdrætsmesse i Danmark. DanFish har udviklet sig til et internationalt mødested for fiskeribranchen med udstillere og besøgende fra nær og fjern. Vi er meget stolte over også denne gang, på trods af vanskelige tider for branchen, at kunne byde velkommen til ca. 350 udstillere fra 24 lande. Messen har gennem de mange år været meget velbesøgt, og også denne gang har vi udsendt besøgsinvitationer til mulige besøgende fra det meste af kloden i tillæg til de omkring 100 toneangivende indkøbere fra 25 lande, som har fået særlige VIP invitationer. I år gennemfører vi samtidig med DanFish for første gang DanAqua messen rettet mod hele opdrætssektoren. Akvakulturerhvervet er blandt verdens hurtigst voksende fødevareerhverv, og vi giver nu indkøbere og leverandører af opdrætningsudstyr mulighed for at mødes på dansk grund. Denne første gang i Aalborg er det lykkedes os at samle omkring 20 virksomheder fra fire lande, hvilket vi er meget tilfredse med. På de to messer vil der desuden være mulighed for at erhverve ny viden og holde sig ajour med den seneste forskning på området. Messen byder på en række gratis seminarer med bl.a. præsentationer af nye tiltag, produkter og tendenser. En stor tak skal lyde til vore samarbejdspartnere i DanFish styregruppen, Dansk Eksportforening, Danske Fiskeres Producent Organisation og Danmarks Fiskeriforening, for deres store indsats i forberedelserne af messen. Deres bidrag og indsats har været en uvurderlig hjælp, som vi sætter stor pris på. For mange udstillere og besøgende vil dette være første besøg i Aalborg og Nordjylland. Udover at være Danmarks vigtigste fiskeriregion, står Nordjylland også for innovation og ny teknologi, ligesom området er kendt for sit rige kulturliv og en enestående natur. Hjerteligt velkommen til alle udstillere og besøgende på DanFish International og DanAqua i Aalborg og på arrangørernes og alle vore partneres vegne ønsker jeg en rigtig god messe. Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center 8 Velkommen til DanFish International og DanAqua i Aalborg

8 Welcome to DanFish International and DanAqua in Aalborg, Denmark At on 12 October, Aalborg Congress & Culture Centre will be opening its doors for the 22nd DanFish Fishery trade fair and the first DanAqua Fish Farming trade fair in Denmark. DanFish has developed into an international forum for the fishing industry, attracting exhibitors and visitors from far and wide. We are very proud that despite the difficult conditions affecting the sector, we are once again able to welcome approximately 350 exhibitors from 24 countries. Throughout its history, the trade fair has always attracted a lot of visitors, and this year we have sent invitations to potential visitors from most countries of the world in addition to the special VIP invitations we have issued to around 100 influential purchasers from 25 different countries. This year, for the first time, the DanFish event will be held in parallel with the DanAqua trade fair that is targeted at the fish farming sector. Aquaculture is one of the fastest-growing food sectors in the world, and we are now giving purchasers and suppliers of fish farming equipment the opportunity to meet on Danish soil. With this first event in Aalborg, we have succeeded in attracting around 20 companies from four countries, and we are very satisfied with this result. The two trade fairs will also provide an excellent opportunity to acquire new knowledge and stay up-to-date with the latest research in the area. The event will feature a programme of free seminars involving presentations of new initiatives, products and trends, for example. We would like to extend our thanks to our partners in the DanFish management group the Danish Export Association, the Danish Fishermen s Producers Organization and the Danish Fishermen s Association for their great help and assistance in preparing the trade fair. We deeply appreciate the invaluable contribution they have made. For many exhibitors and visitors, this will be the first time that they have visited Aalborg and North Jutland. In addition to being the most important fishery region in Denmark, North Jutland is a seat of innovation and new technology, and the region is also rightly famous for its rich cultural life and magnificent countryside. Finally, I would like to extend a warm welcome to all exhibitors at and visitors to DanFish International and DanAqua in Aalborg, and, on behalf of the organisers and all our partners, to wish everyone a rewarding experience at the trade fair. Ernst Trillingsgaard Director Aalborg Congress & Culture Centre 9

9 Generel information Arrangør Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, Postboks 149, 9100 Aalborg, Danmark Tlf.: Fax: / Arrangørkontor og information Arrangørkontor og information findes i forhallen ved hovedindgangen. Åbningstider Onsdag og torsdag kl Fredag kl Bankservice Terminal i forhallen. Dankort, VISA, EURO- CARD, MasterCard, PLUS, Cirrus, ec samt Maestro card kan benyttes. Garderobe Der er garderobe i underetagen. Restaurant Restaurant Papegøjehaven har åbent. Desuden er der café i Europahallen på 1. sal. Kolportering forbudt Det er strengt forbudt og medfører øjeblikkelig bortvisning, hvis man driver ikke-godkendt kolportering på messen. Uddeling af brochurer, ophængning af plakater m.v. er ligeledes forbudt og kun tilladt for udstillere på deres stande. Erstatningsansvar Arrangøren påtager sig intet ansvar for de i kataloget meddelte oplysninger eller for eventuelle trykfejl. General information Organiser Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, P. O. Box 149, DK-9100 Aalborg, Denmark Tel: Fax / Organisers office and information The organisers office and information is located in the front hall near the main entrance. Exhibition opening hours Wednesday and Thursday Friday Banking facilities A cash card terminal for VISA/Dankort, VISA, EUROCARD, MasterCard, PLUS, Cirrus, ec and Maestro card is available. Cloakroom The cloakroom is situated downstairs. Restaurant The Restaurant Papegøjehaven is open and there is a café in Europahallen - 1 st floor. Canvassing Canvassing for orders by unauthorised persons is strictly prohibited and in such cases the right of expulsion will at once be exercised. The distribution or display of printed or other placards, handbills or circulars, or other articles, except by echibitors on their own stands is prohibited. 10

10 Fiskeri- og erhvervsmesse Sisimiut Grønland/Greenland Polar Fish oktober

11 Udstillerfortegnelse - halopdelt List of exhibitors by floorplan Front Area G Hall A Fish Farming International Fishing News International Fishing News Weekly Fiskeribladat Fiskaren Intrafish Media AS Seafood International Fiskeriflåden Illustreret Egersund Sea Service A/S Lions Club Vejgaard West-Marine A/S Transmotor ApS Luminell AS UltiSat Europe A/S Nordsabb Kaj Klyn A/S GeoEye FURUNO DANMARK AS West Diesel Engineering A/S Hvalpsund Net A/S VETUS ApS Acrux Soft Simrad/Kongsberg Subsea Volvo Penta - office Sweden Gjøl Marinecenter A/S Pioner Boats Yamaha Danmark A96 A96 A96 A96 A96 A96 A97 A98 A99 A100 A101 A101a A102 A104 A105 A107 A108 F430, A110 A110a A111 A111 A114 A115 A115 A115 Centa Transmissioner A/S MS Engineering A/S Navteam A/S RG Rom Gummi Østbornholms Kutterservice HOLM TECHNOSCAN as Fred. Rasmussen Bagenkop Smede & Maskinværksted ApS Polaris Electronics A/S Arne Jørgensen og Søn Fiskernes Samlecentral Hans Østergaard A/S Knud Thomsens Fiskeexport Malerfirmaet Frede Møller Nielsen Rasmus Clausen & Sønner ApS SkagenFood Strandby Fiskeauktion Strandby Fiskeeksport ApS Strandby Fiskeriforening Strandby Fiskerihavn Strandby Havneforum Strandby Net Strandby Værft og Bedding ApS Tell Fisk SeaTech A116 A117 A118 A119 A119 A121 A122 A124 A125 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A127 A128 12

12 Granly Diesel A/S A130 Seasat A/S A131 Carnitech A/S A134 Marel A136 Leif Jensen Grenaa ApS A137 NOTUS Electronics Ltd. A137 Lidan Marine AB A138 Síminn Satellite A139 Dacon Europe A/S A140 Gertsen & Olufsen A/S A141 DK Transportbånd Aps A142 Bredgaard Bådeværft ApS G6, A143 If A145 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT G5, A146 Skibsforsikringen Frederikshavn A147 ZF Danmark A149 SeaMaster A150 Scanmar AS A151 NORDHAVN A/S A153 DESMI Danmark A/S A154 West Diesel Engineering A/S A156 Hall B ES-Trawl ApS B301 Hanstholm Elektronik A/S B301 Hanstholm Fiskemelsfabrik B301 Hanstholm Havn B301 Hanstholm HavneForum B301 Hanstholm Havns Indkøbsforening B301 Hanstholm Havns Olieforsyning ApS B301 Hanstholm Ny Flydedok A/S B301 Hanstholm Puljeselskab ApS B301 Hanstholm Samlecentral A/S B301 Hanstholm Skibssmedie B301 Nordkøl Aps B301 Thisted Kommune B301 Thorkil Grøn s Samlecentral B301 West-Ship B301 Hall C Care & Relax Wellness Centre C201 Danske Fiskeres PO - Danmarks Fiskeriforening C203 RG Detectline C204 Fishing Glasses UK / Outdoor Eyewear C205 MaritimeParts.com C207 Mustad Longline A/S C208 Polar Fish 2012 C209 SPC Marine ApS C211 Lyngsoe Systems A/S C212 Pack and Sea A/S C212 Royal Arctic Logostics A/S C213 Aalborg Havn A/S C213 KNAPK C213a Qeqqata Erhvervsråd C214 Qeqqata Kommunia C214 enterprise europe network C215 Beitir ehf C216 Elthermo a/s C218 Fiskeridirektoratet C220 FødevareErhverv C220 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri C220 NaturErhvervStyrelsen C220 DTU Aqua C221 Danish Maritime Magazine C222 FiskerBladet C222 Havne & Skibsfart / Maritim Industri C222 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd C224 Danske Fiskeres PO - C203, C228, Danmarks Fiskeriforening C229, C231 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F C232 Center for det Maritime Sundhedsvæsen C233 Fiskeriteknologuddannelsen C234 Dansk Metal C234a 3F C235 SIF/Fishtracer c/o Danske Fiskeres PO C236 Pesch Marinescheinwerfer C237 E. Vejvad Hansen ApS C238 Hall D Irish Skipper, The D701 Hellers Yachtværft Aps D702 Raymarine D702 PPG Coatings Danmark A/S D703 RAITEX D704 KYSTMAGASINET - Findexa Forlag AS, avd Bergen D705 Kingfisher Information / Seafish D706 Rolls-Royce D707 Belitronic AB D708 Carapax AB D709 NorthLift AB D709 Cordoaria Oliveira SA D709a 13

13 Anglo Belgian Corporation TechnoFlex ApS Aquatherm GmbH WS Rørhandel Riga Shipyard Eos Shipbroker AB Heimdal Propulsion Norway AS Guy Cotten SA Øster Hurup Båd- og Garnhandel Intech International a/s Garmin Danmark A/S Injector Door ltd Gedhus Consult v/jens Gjesing Mahle Industriefiltration Gmbh. Atlas Copco Kompressorteknik A/S Marigold Industries FiskerForum Columbus Marine A/S DOFITA Shiprepair Johnson Controls Marine BMInternational Co., Ltd. AAG CIV Lauwerszee UA E-Catch BV Efice BV EHL BV Haven Lauwersoog International Shrimp Auction BV i.o. Merema Transport BV Van Voorden Repair Visafslag Lauwersoog BV Visveiling Urk BV We-Tech Aps Siang May Pte Ltd Strapex Tor-Net ehf. Zephyr Marine ApS Egersund Trål AS Baltic Marine Contractors Pon Power HYDROSCAND A/S Idromeccanica di FORANI & PECORARI Snc Vestergaard Marine Service A/S Van Beelen KSL Industries Limited Ptech ApS Fishering Service 14 D710 D711 D712 D712 D713 D714 D716 D717 D718 D719 D720 D721 D722 D722 D723 D724 D725 D726 D727 D728 D729 D731 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D738 D739 D740 D741 D742 D743 D744 D744 D746 D747 D749 D750 D751 D752 D753 BRIDON Ropes D755 Euronete Scandinavia A/S D756 Lyngaa-Marine D757 Polar Fishing Gear D759 Trade Council of Iceland D759, D760 SAFIR Shipbrokers D760 Nordsøen Forskerpark D762 World Fishing D763 Montes A/S D764 Cralog A/S D765 Palby Marine A/S D767 Refa Frøystad Group D769 Vónin Ltd. D769 MEST P/f D770 Björkö Telnfabrik AB D771 Fischernet D771 Garware-Wall Ropes Ltd. D771 Anderson Marine D772 Fresh Catch D772 A/S Oilpower Hydraulics D773 Korsør Propeller A/S D800 Johs. Hejlesen - Skibsbevaringsprojekt D808 MAN Diesel & Turbo D809 Danish Export Association / Dansk Eksport Forening D810 BDO Scanrevision Duusgaard Coating ApS Fiskernes Fiskesortering Havnens Skibsbyggeri Hirtshals El-Motorservice Hirtshals Fiskeauktion Hirtshals Fiskeriforening Hirtshals Havn Hirtshals Sejlmageri Hirtshals Service Group Hirtshals Skibs- og Industriservice Hjørring Erhvervscenter Jyske Bank Kemilux Marine-El A/S MarineService Hirtshals MarineShaft Nordrep Ray s Vod- og Trawlbinderi SeaMech A/S, Hirtshals Spar Nord - Hirtshals Spar Nord Bank A/S Sparekassen Vendsyssel

14 Vendelbo Spedition A/S Vestkajens Maskinværksted A/S Wärtsilä Danmark A/S Carl Backs A/S D819 Nordsøtrawl D820 Thyborøn Havn D821 Thyborøn Skibssmedie A/S G4, D822 Comet Trawl D824 Kynde & Toft Maskinværksted D825 Blue Water Shipping D829 Thyborøn Skibs & Motor A/S G8, D830 Marine Servicen I/S D832 TripleNine Fish Protein AmbA D833 Skaarup og Salskov ApS / Smed Marine Service D834 Dansk Puljefiskeri D839 Danske Fiskeauktioner A/S D839 Konsumfisk D839 Sydvestjysk Fiskeriforening D839 Thorsminde Havn D839 Thyborøn Havns Fiskeriforening D839 AS Scan D840 Besrad D841 Hvide Sande Havn D841 Vestjysk Bank D841 Vestværftet ApS D842 Daconet D844 Frydendahl Fiskenet D844 Hau Nylon D844 Iron Strand D844 Ørbech en gros D844 Hvide Sande Skibssmedie A/S D845 A/S Hvide Sande Skibsog Baadebyggeri D847 Advodan Midt / Vest A/S D847 Hvide Sande Fiskernes Fremtid D847 DAN-FENDER, Dan hill plast a/s D849 ScanBelt A/S D850 Mekanord A/S D851 Peter Harbo A/S D852 Skagen Havn D854 Karstensens Skibsværft A/S D855 Selstad Nordtrawl A/S D857 Serviceteam Skagen Havn D858 Skagen Fiskeauktion A/S D858 SeaMech A/S, Skagen D859 Skagen Skipperskole D859 Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S D861 C.C.JENSEN A/S D864 C.C.JENSEN Skibsvinduer D864 A/S Dybvad Stål Industri D865 Atlantic Shipping A/S D866 Columbus Trading D867 DICK, FR. D867 Victorinox D867 TM Marine Aps D869 Hundested Propeller A/S D870 Cosmos Trawl A/S D871 HAMPIDJAN GROUP D871 Randers Reb International A/S D872 ELKA Rainwear A/S D874 IRAS A/S F403, D875 Scanel International A/S D879 Hall F IRAS A/S D875, F403 Kjaergaard Maskinfabrik AS F406 Sperre AS F417 MacArtney A/S F418 Dansk Akvakultur F421 UltraAqua F426 Impex Agency Hoerning ApS F430 Aquatic Eco-Systems Inc. F434 Flexabar-Aquatech F436 ProFlex ApS Innovative Coatings F436 Cowex A/S F438 JT Electric Ltd., PF. F439 OxyGuard International A/S F441 RK Plast F442 Hvide Sande Vodbinderi ApS F444 Smart Farm AS F445 Wing Consult A/S F446 Oxymat A/S F448 Troutex ApS F450 Midtjysk Aqua F451 Front area G Kølemadsen A/S G1 LSM Pumper ApS G1 Timars Svets & Smide AB G1 Scanfi ApS D860, G3 Thyborøn Skibssmedie A/S G4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A146, G5 Bredgaard Bådeværft ApS A143, G6 Thyborøn Skibs & Motor A/S G8 Limbo Både I/S G9 15

15 Udstillerfortegnelse efter nationalitet Geographical index Canada NOTUS Electronics Ltd. Denmark A137 3F C235 A/S Dybvad Stål Industri D865 A/S Hvide Sande Skibsog Baadebyggeri D847 A/S Oilpower Hydraulics D773 Advodan Midt / Vest A/S D847 AAG D731 Aalborg Havn A/S C213 Anglo Belgian Corporation D710 Arne Jørgensen og Søn A127 AS Scan D840 Atlantic Shipping A/S D866 Bagenkop Smede & Maskinværksted ApS A124 BDO Scanrevision Besrad D841 Blue Water Shipping D829 Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S D861 Bredgaard Bådeværft ApS A143, G6 C.C.JENSEN A/S D864 C.C.JENSEN Skibsvinduer D864 Care & Relax Wellness Centre C201 Carl Backs A/S D819 Carnitech A/S A134 Centa Transmissioner A/S A116 Center for det Maritime Sundhedsvæsen C233 Columbus Marine A/S D726 Columbus Trading D867 Comet Trawl D824 Cosmos Trawl A/S D871 Cowex A/S F438 Cralog A/S D765 Dacon Europe A/S A140 Daconet D844 DAN-FENDER, Dan hill plast a/s D849 Danish Export Association / Dansk Eksport Forening D810 Danish Maritime Magazine C222 Dansk Akvakultur F421 Dansk Metal C234a Dansk Puljefiskeri D839 Danske Fiskeauktioner A/S D839 Danske Fiskeres PO - Danmarks C203, C228, Fiskeriforening C229, C231 DESMI Danmark A/S A154 DICK, FR. D867 DK Transportbånd Aps A142 DTU Aqua C221 Duusgaard Coating ApS E. Vejvad Hansen ApS C238 ELKA Rainwear A/S D874 Elthermo a/s C218 enterprise europe network C215 ES-Trawl ApS B301 Euronete Scandinavia A/S D756 Fischernet D771 FiskerBladet C222 FiskerForum D725 Fiskeridirektoratet C220 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd C224 Fiskeriflåden Illustreret A97 Fiskeriteknologuddannelsen C234 Fiskernes Fiskesortering Fiskernes Samlecentral A127 Flexabar-Aquatech F436 Fred. Rasmussen A122 Frydendahl Fiskenet D844 FURUNO DANMARK AS A107 FødevareErhverv C220 Garmin Danmark A/S D720 Gedhus Consult v/jens Gjesing D722 Gertsen & Olufsen A/S A141 Gjøl Marinecenter A/S A115 Granly Diesel A/S A130 Hans Østergaard A/S A127 Hanstholm Elektronik A/S B301 Hanstholm Fiskemelsfabrik B301 Hanstholm Havn B301 Hanstholm HavneForum B301 16

16 Hanstholm Havns Indkøbsforening B301 Hanstholm Havns Olieforsyning ApS B301 Hanstholm Ny Flydedok A/S B301 Hanstholm Puljeselskab ApS B301 Hanstholm Samlecentral A/S B301 Hanstholm Skibssmedie B301 Hau Nylon D844 Havne & Skibsfart / Maritim Industri C222 Havnens Skibsbyggeri Hellers Yachtværft Aps D702 Hirtshals El-Motorservice Hirtshals Fiskeauktion Hirtshals Fiskeriforening Hirtshals Havn Hirtshals Sejlmageri Hirtshals Service Group Hirtshals Skibs- og Industriservice Hjørring Erhvervscenter HOLM TECHNOSCAN as A121 Hundested Propeller A/S D870 Hvalpsund Net A/S A110, F430 Hvide Sande Fiskernes Fremtid D847 Hvide Sande Havn D841 Hvide Sande Skibssmedie A/S D845 Hvide Sande Vodbinderi ApS F444 HYDROSCAND A/S D746 If A145 Impex Agency Hoerning ApS F430 Intech International a/s D719 IRAS A/S D875, F403 Iron Strand D844 Johnson Controls Marine D728 Johs. Hejlesen - Skibsbevaringsprojekt D808 Jyske Bank Karstensens Skibsværft A/S D855 Kemilux Kjaergaard Maskinfabrik AS F406 Knud Thomsens Fiskeexport A127 Konsumfisk D839 Korsør Propeller A/S D800 Kynde & Toft Maskinværksted D825 Kølemadsen A/S G1 Leif Jensen Grenaa ApS A137 Limbo Både I/S G9 Lions Club Vejgaard A99 LSM Pumper ApS G1 Lyngsoe Systems A/S C212 Lyngaa-Marine D757 MacArtney A/S F418 Mahle Industriefiltration Gmbh. D722 Malerfirmaet Frede Møller Nielsen A127 MAN Diesel & Turbo D809 Marel A136 Marine Servicen I/S D832 Marine-El A/S MarineService Hirtshals MarineShaft MaritimeParts.com C207 Mekanord A/S D851 Midtjysk Aqua F451 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri C220 Montes A/S D764 MS Engineering A/S A117 NaturErhvervStyrelsen C220 Navteam A/S A118 NORDHAVN A/S A153 Nordkøl Aps B301 Nordrep Nordsabb Kaj Klyn A/S A104 Nordsøen Forskerpark D762 Nordsøtrawl D820 OxyGuard International A/S F441 Oxymat A/S F448 Pack and Sea A/S C212 Palby Marine A/S D767 Peter Harbo A/S D852 Polar Fish 2012 C209 Polaris Electronics A/S A125 Pon Power D744 PPG Coatings Danmark A/S D703 ProFlex ApS Innovative Coatings F436 Ptech ApS D752 Randers Reb International A/S D872 Rasmus Clausen & Sønner ApS A127 Raymarine D702 Ray s Vod- og Trawlbinderi RG Detectline C204 RG Rom Gummi A119 RK Plast F442 ScanBelt A/S D850 Scanel International A/S D879 Scanfi ApS G3, D860 Seafood International A96 SeaMaster A150 SeaMech A/S, Hirtshals 17

17 SeaMech A/S, Skagen D859 Seasat A/S A131 SeaTech A128 Selstad Nordtrawl A/S D857 Serviceteam Skagen Havn D858 SIF/Fishtracer c/o Danske Fiskeres PO C236 Síminn Satellite A139 Simrad/Kongsberg Subsea A111 Skagen Fiskeauktion A/S D858 Skagen Havn D854 Skagen Skipperskole D859 SkagenFood A127 Skibsforsikringen Frederikshavn A147 Skaarup og Salskov ApS / Smed Marine Service D834 Spar Nord - Hirtshals Spar Nord Bank A/S Sparekassen Vendsyssel SPC Marine ApS C211 Strandby Fiskeauktion A127 Strandby Fiskeeksport ApS A127 Strandby Fiskeriforening A127 Strandby Fiskerihavn A127 Strandby Havneforum A127 Strandby Net A127 Strandby Værft og Bedding ApS A127 Strapex D740 Sydvestjysk Fiskeriforening D839 TechnoFlex ApS D711 Tell Fisk A127 Thisted Kommune B301 Thorkil Grøn s Samlecentral B301 Thorsminde Havn D839 Thyborøn Havn D821 Thyborøn Havns Fiskeriforening D839 Thyborøn Skibs & Motor A/S D830, G8 Thyborøn Skibssmedie A/S D822, G4 TM Marine Aps D869 Transmotor ApS A101 TripleNine Fish Protein AmbA D833 Troutex ApS F450 UltiSat Europe A/S A102 UltraAqua F426 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F C232 Vendelbo Spedition A/S Vestergaard Marine Service A/S D749 Vestjysk Bank D841 Vestkajens Maskinværksted A/S Vestværftet ApS D842 VETUS ApS A110a Victorinox D867 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A146, G5 West Diesel Engineering A/S A108, A156 West-Marine A/S A100 West-Ship B301 We-Tech Aps D738 Wing Consult A/S F446 WS Rørhandel D712 Wärtsilä Danmark A/S Yamaha Danmark A115 Zephyr Marine ApS D742 ZF Danmark A149 Ørbech en gros D844 Østbornholms Kutterservice A119 Øster Hurup Båd- og Garnhandel D718 Estonia Baltic Marine Contractors Faroe Islands Injector Door ltd JT Electric Ltd., PF. MEST P/f Vónin Ltd. Finland Björkö Telnfabrik AB France Guy Cotten SA Germany Aquatherm GmbH Pesch Marinescheinwerfer Greenland KNAPK Qeqqata Kommunia Qeqqata Erhvervsråd Royal Arctic Logostics A/S Iceland Beitir ehf HAMPIDJAN GROUP Polar Fishing Gear D744 D721 F439 D770 D769 D771 D717 D712 C237 C213a C214 C214 C213 C216 D871 D759 18

18 SAFIR Shipbrokers Tor-Net ehf. Trade Council of Iceland India Garware-Wall Ropes Ltd. KSL Industries Limited Ireland Irish Skipper, The Italy Idromeccanica di FORANI & PECORARI Snc RAITEX Latvia Riga Shipyard Lithuania DOFITA Shiprepair Netherlands CIV Lauwerszee UA E-Catch BV Efice BV EHL BV Haven Lauwersoog International Shrimp Auction BV i.o. Merema Transport BV Van Beelen Van Voorden Repair Visafslag Lauwersoog BV Visveiling Urk BV Norway Egersund Sea Service A/S Egersund Trål AS Fish Farming International Fishing News International Fishing News Weekly Fiskeribladat Fiskaren Heimdal Propulsion Norway AS Intrafish Media AS KYSTMAGASINET - Findexa Forlag AS, avd Bergen Luminell AS Mustad Longline A/S D760 D741 D759, D760 D771 D751 D701 D747 D704 D713 D727 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D732 D750 D732 D732 D732 A98 D743 A96 A96 A96 A96 D716 A96 D705 A101a C208 Pioner Boats Refa Frøystad Group Scanmar AS Smart Farm AS Sperre AS Portugal Cordoaria Oliveira SA Republic of Korea BMInternational Co., Ltd. Republic of Singapore Siang May Pte Ltd Russia Fishering Service Sweden Atlas Copco Kompressorteknik A/S Belitronic AB Carapax AB Eos Shipbroker AB Lidan Marine AB NorthLift AB Timars Svets & Smide AB Volvo Penta - office Sweden United Kingdom A115 D769 A151 F445 F417 D709a D729 D739 D753 D723 D708 D709 D714 A138 D709 G1 A114 Anderson Marine D772 BRIDON Ropes D755 Fishing Glasses UK / Outdoor Eyewear C205 Fresh Catch D772 Kingfisher Information / Seafish D706 Marigold Industries D724 Rolls-Royce D707 World Fishing D763 Uruguay Acrux Soft USA Aquatic Eco-Systems Inc. GeoEye A111 F434 A105 19

19 Udstillernes virksomhedsprofiler / Exhibitor listings 3F Kampmannsgade 4, 1790 København V, Denmark Tel: Fagligt Fælles Forbund. Trade Union. C235 A/S Dybvad Stål Industri Parkvej 5,9352 Dybvad, Denmark Tel: D865 DSI - A/S Dybvad Stål Industri er markedsledende inden for produktion og design af pladefrysere. Programmet indeholder både vertikale og horisontale pladefrysere både for manual og automatisk blok håndtering. Ligeledes kan der tilbydes en self-contained løsning, bestående af horisontal pladefryser komplet med køleanlæg. DSI samarbejder med flere proces leverandører omkring udvikling af tømme/fylde systemer og kan derfor tilbyde et bredt udvalg af tømme/fylde systemer tilpasset DSI frysere. DSI - A/S Dybvad Stål Industri is a world leading manufacturer of both vertical and horizontal plate freezers, with a strong focus on design and quality. The product range includes vertical & horizontal plate freezers and also a self-contained horizontal plate freezer complete with refrigeration plant. Besides DSI has a wide cooperation with process equipment suppliers within the design of automatic unloading and loading system for the DSI vertical and horizontal plate freezers. A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri Beddingsvej 2, 6960 Hvide Sande, Denmark Tel: D847 Centralt placeret på Hvide Sande Havn ligger A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri. Siden 1950 har vi serviceret fiskeriflåden med reparationer og nybygninger. Reparations- & Vedligeholdelsesafdelingen tager sig af kølhalinger, ombygninger og reparationer, i alle former for materialer. Malerafdeling overfladebehandler, sandblæser og metalliserer alle former for skibe og emner. Gennem tiden har Nybygningsafdelingen leveret mange nybygninger til alle former for fiskeri - Centrally located on the harbour in Hvide Sande is A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri located. Since 1950, we have worked with Danish and foreign fishing vessels with Repairs and New Builds. The Repairs- & Servicedepartment handles rebuilds and repairs, in every kind of 20

20 materials. The Painting department handles surface treatment, sandblasting and metallizing of every kind of ships and other subjects. Through the time the New Builds department has delivered many fishing vessels - A/S Oilpower Hydraulics Boven 2, 6700 Esbjerg, Denmark Tel: AAG Ølgodvej 13, 9220 Aalborg Øst, Denmark Tel: D773 D731 AAG er én af Danmarks førende leverandører af gummiprodukter til skibsindustrien og marinen. Med 80 års erfaring og et sortiment indeholdende mere end varenumre, dækker vi desuden behovet for kvalitetsprodukter inden for brancherne transport, landbrug, byggeri, industri og detail. Til marinen er AAG kendt for vores kundespecifikke pakninger til fx luger, bovporte, FCD døre, agterramper, dokporte og styrehusdøre. Samt vores mange fendere, elhammerslagsmåtter, lim, profiler og gummiduge. AAG manufactures, imports and processes rubber products and is one of Denmark s leading suppliers. With more than 80 years of experience and a product range consisting of more than 12,000 items, AAG also delivers high quality products to the transport, construction, agricultural, industrial and retail trades. In our product range for the marina you ll find eg. gaskets used for hatches, FCD doors, bow ports etc., fenders, profiles, insulation mats, glue and rubber sheeting. Aalborg Havn A/S Langerak 19, 9220 Aalborg Øst, Denmark Tel: C213 Aalborg Havn A/S har status som basishavn for transport af gods til og fra Grønland. Samtidig har Aalborg Havn A/S en central placering i forhold til godstransport fra Norge og Sverige til europæiske og oversøiske destinationer. Fra Aalborg er der desuden direkte adgang til det internationale containerrutenet gennem en ugentlig feeder rute der besejler blandt andet Rotterdam og Gøteborg. Port of Aalborg Ltd. is the Danish base port for the transportation of all goods to and from Greenland. At the same time Port of Aalborg Ltd. plays a central role in transport from Norway and Sweden to European and overseas destinations. From Aalborg there is a direct connection to the international container network through a weekly feeder service to Rotterdam, Gothenburg etc. 21

Dansk fællesstand på DanFish i hal D

Dansk fællesstand på DanFish i hal D DanFish 7. - 9. oktober 2015 Aalborg, Danmark Dansk fællesstand på DanFish i hal D Pavilion of Denmark at DanFish in hall D Visit us in HALL D Danish Fish Tech Group at www.dk-fishtech.com Velkommen på

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

AKKC. 7, 8 ANd 9 OcTOBER 2015. 14.042 - CASE/august 2014. Side 1 af 5. Brochure DanFish 2015 - målrettet udstillere worldwide.

AKKC. 7, 8 ANd 9 OcTOBER 2015. 14.042 - CASE/august 2014. Side 1 af 5. Brochure DanFish 2015 - målrettet udstillere worldwide. 14.042 - CASE/august 2014 Side 1 af 5 AKKC Opgaven: Brochure DanFish 2015 - målrettet udstillere worldwide. danfish INTERNATIONAL 7, 8 ANd 9 OcTOBER 2015 AALBORg, denmark 300 international exhibitors,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

AKKC. 7, 8 ANd 9 OcTOBER 2015. 14.172 - CASE/august 2014. Side 1 af 5. Brochure DanAqua 2015 - målrettet udstillere worldwide.

AKKC. 7, 8 ANd 9 OcTOBER 2015. 14.172 - CASE/august 2014. Side 1 af 5. Brochure DanAqua 2015 - målrettet udstillere worldwide. 14.172 - CASE/august 2014 Side 1 af 5 AKKC Opgaven: Brochure DanAqua 2015 - målrettet udstillere worldwide. danaqua 7, 8 ANd 9 OcTOBER 2015 AALBORg, denmark Meet all the aquaculture professionals together

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

Bliv klædt på. DANSK FASHION & TEXTILE - Adding value to the Danish fashion & textile industry since 1895 -

Bliv klædt på. DANSK FASHION & TEXTILE - Adding value to the Danish fashion & textile industry since 1895 - DANSK FASHION & TEXTILE - Adding value to the Danish fashion & textile industry since 1895 - Dansk Fashion and Textile is the trade association for Danish textile and clothing companies. We represent more

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature Fra Herning til Californien NEL Hydrogen Dr. Uffe Borup Number one by nature H2 LOGIC HISTORIE De 4 grundlæggere: Mikael Sloth Jacob Krogsgaard Jesper Boisen Thomas Luckmann Stifter H2Logic på 2. år af

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M². Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG)

EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M². Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG) EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M² Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG) BELIGGENHED DK Attraktivt beliggende med kort afstand til city, Københavns Lufthavn, motorvejsnettet

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Shop examples in the area: Facade: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back.

Læs mere

NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044

NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044 NYE BUTIKKER PÅ UNIK BELIGGENHED Islands Brygge 43, 2300 København S Sag 85044 BELIGGENHED / LOCATION Beliggende på Islands Brygge i først parket til vandet. Området er under udvikling og vil fremover

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere