BORNHOLMSKE SAMLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE- 16. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

4 BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne på omslaget: Forsiden: Rønne efter de russiske bombardementer maj Bagsiden: Haus Elsa, set fra indkørslen. Sovjetiske officerer, juni Hestevogn uden for Hotel Strandschloss. Østerlars Rundkirke. Kastalen ved Sudre på Gotlands sydspids. Udgivet ISBN ISSN Hakon Holm ApS, 3700 Rønne.

5 FORORD Jeg har hermed fornøjelsen at præsentere vore læsere for Bornholmske Samlingers III. række, bd. 16. Dette års nummer er en»blandet landhandel«, hvor vi kommer vidt omkring: Finn Rowold og Hansaage Bøggild præsenterer os først for nogle af de tyske flygtninge, der i 1930' erne kom til Bornholm. Dernæst får vi et kig i de dagbøger, som Bornholms kommandant , oberst Waagepetersen, efterlod, og som oberstløjtnant H. E. Skaarup har udvalgt centrale dele fra. Den næste artikel - af arkivar Bente Jensen - handler om, hvordan man o så på den begyndende turisme på Bornholm. Til sidst går vi langt tilbage i tid - til middelalderen: En debat mellem professor Jes Wienberg fra Lunds Universitet og journalist og forfatter Erling Haagensen om de bornholmske kirker, Tempelherrerne og den»hellige geometri«. Som sædvanligt afsluttes bindet med de»faste punkter«: Litteratur om Bornholm ( ), formandsberetningen for Bornholms historiske Samfund samt vor»lagerliste«. Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at Bornholms historiske Samfunds årlige sommerekskursion afholdes den sidste lørdag i juli (2003). Jeg ønsker vore læsere rigtig god fornøjelse! Knudsker, d , Henning S. Andersen redaktør

6

7 Indhold Henning S. Andersen Forord 5 Finn Rowold og Hansaage Bøggild I læ for nazismen 9 H. E. Skaarup Oberst Waagepetersens dagbøger 77 Bente Jensen Mellem gammelt og nyt 151 Jes Wienberg Mellem viden og vrøvl 175 Erling Haagensen - (replik til Jes Wienberg) Bornholm og de baltiske korstog 191 Jes Wienberg - (replik til Erling Haagensen) Middelalderen uden mystik 203 Erling Haagensen - (duplik til Jes Wienberg) Middelalderen med mystik 207 Niels Foght Hansen Litteratur om Bornholm indgået i Bornholms Centralbibliotek Niels Foght Hansen Bornholms Lokalhistoriske arkiv indgåede arkivalier 217 Ann Vibeke Knudsen Bornholms historiske Samfund , formandsberetning 219 Prisliste - Bornholms historiske Samfund 223 Love - Bornholms historiske Samfund 229 Forfatternes navne og adresser 231 Bestyrelsens navne og adresser 231

8

9 I læ for nazismen Af Hansaage Bøggild Forord af Finn Rowold (Noter udarbejdet af red.)

10 FINNROWOLD Det er aldrig for sjov, man forlader sit land Forord af afdelingschef i Danmarks Radio, cand. jur. Finn Rowold. Formand for Dansk-Tysk Selskab i Danmark. Jeg har tilbragt mange gode sommerferier i min barndom og ungdom blandt flygtninge og har nu et arbejde, der bringer mig meget ud i verden. Jeg møder veletablerede flygtninge, og så kommer billederne, der sættes i relief af nutidens flygtningesituation og slår det fast: Det er aldrig for sjov, man forlader sin hjemstavn, endsige sit land! Min oplevelse af Bornholm som flygtningeø har fra min barndom samlet sig om turistområdet Sandkås på Nordbornholm, hvortil min fader som aktiv i det tyske Socialdemokrati flygtede fra det nazistiske Tyskland sammen med fem andre tyske socialdemokrater. Siden kom andre tyske flygtninge, og årene efter har sat den tid i perspektiv. For drengen var disse mennesker en del af en tryg verden, men de voksede til at være mennesker, som et vanvittigt system havde kastet ud af hjem, arbejde, familie, og det begyndte at interessere mig. Så meldte Hansaage Bøggild sig med sin registrering af flygtninge, og siden har vi arbejdet sammen - jeg som den, der var nærmest arkiverne i København, og Bøggild som den redigerende og skrivende. Det har forbavset mig at konstatere, hvordan udviklingen i Tyskland - blot på dette ene felt - nåede denne lille ø og prægede den i det skjulte. Nogle tyskeres modstand mod nazismen var et moralsk referencepunkt for Den Tyske Forbundsrepubliks grundlæggere, og 22. november 1999 blev der på den tyske ambassade i København aftløret en mindetavle for fem medarbejdere: Georg Ferdinand Duckwitz. Hans Bernd von Haeften. Ulrich von Hasse!!. Karl Raloff. Karl Rowold. På billedet ses Finn Rowold, søn af Karl Rowold, og Brigitte Aakjær, datter af Karl Raloff. (Nordfoto). Hvordan var det nu det hele startede? Min fader - der siden blev tysk diplomat i både Danmark, Sverige og Island og efter sin pensionering vendte tilbage til Sandkås - lagde vægt på at fastslå, at Hitler ikke havde folkets flertal, da han tog magten 30. januar Derefter kollapsede det tyske socialdemokrati SPD 1, det tyske kommunistiske parti KPD 2 og den tyske arbejderbevægelse ADGB 3, fordi partierne ikke magtede at samarbejde, og fordi socialdemokraterne fulgte legalitetsprincippet, der gik ud på at overholde grundlæggende principper og demokratiske love også i kampen mod nazismen. 1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 2 Kommunistische Partei Deutschlands. 3 Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund: Den socialdemokratische fagbevægelse i Tyskland. (Der fandtes flere fagbevægelser i Tyskland i mellemkrigstiden). 10

11 I LÆ FOR NAZISMEN SPD og KPD havde allerede i Weimarrepublikken4 ikke kunnet samarbejde. KPD var i bund og grund ikke noget demokratisk parti, mens demokratiet var en del af SPDs grundlag. Dermed blev socialdemokrater af Moskva stemplet som fascister på linie med de borgerlige partier. Allerede i 1930 kom nazisterne i regering i Thiiringen, i 1931 i Braunschweig og i 1932 i Anhalt. Desuden fik nazisterne, N ationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, i november % af stemmerne ved valget til rigsdagen i Berlin. Den 30. januar 1933 var vejen åben for Hitler som rigskansler via støtte fra den tyske højrefløj, der så denne mand som et bolværk mod socialismen og bevarer af nationale værdier. Desuden fik han støtte fra militæret, junkerne, Stahlhelm (soldaterveteraner) og andre borgerlige partier, bl.a. DNVP. 5 Men Hitler overraskede SPD, da han allerede 1. februar udskrev nyvalg og opløste den siddende regering. Han kunne derefter i overensstemmelse med forfatningen regere op til ni uger, og det var problemet for SPD, der ifølge legalitetsprincippet kun kunne reagere med parlamentariske midler, men i en tale til hæren 3. februar betegnede Hitler marxisme, pacifisme og demokrati som statsfjendtlige systemer. Allerede dagen efter kom det første dekret, der beskyttede det tyske folk mod antitysk virksomhed. Det blev helt enkelt gjort ved at begrænse ytrings- og informationsfriheden samt forsamlingsretten. I kortere eller længere perioder standsede man den socialdemokratiske avis Vorwarts og den kommunistiske Rote Fahne, ligesom en generalstrejke var umulig. Forsøg på socialistisk valgkamp hæmmedes af, at SS 6, SA7 og Stahlhelm fik vidtgående politibeføjelser. Samme dag som 4 Weimarrepublikken: Anden betegnelse for Tyskland Navnet kommer afweimar - byen hvor forfatningen undertegnedes. 5 Deutschnationale Volkspartei: Et konservativt og nationalistisk parti. Rigsdagsbranden i Berlin d. 17. februar udsendte Preussens indenrigsminister, Hermann Goring, et cirkulære, der fjernede statsansatte socialdemokrater. 11 dage efter kom det dekret, der gav adgang til indespærring uden retskendelse. På det grundlag arresteredes først kommunister, siden endnu Samtidig opførtes nær Berlin Oranienburg, der indledte nazismens koncentrationslejrpolitik! Den 5. marts 1933 gik Tyskland til valg. NSDAP fik 36% af stemmerne, SPD 18,3 mod 20,3 ved valget i november året før. KPD fik 12,3 mod 16. Reelt havde 30% af vælgerne stemt til venstre, og det var pænt i betragtning af, at der reelt ikke kunne føres valgkamp, men stemmerne fik ikke magt, og de borgerlige partier stillede sig bag Hitler. Straks efter forbød nazisterne alle andre partier og al kritik af regeringen og vedtog de berygtede bemyndigelseslove, hvorved Hitler kunne regere uden om Rigsdagen. Socialdemokraterne stemte imod med de tilbageværende 94 mandater - 20 medlemmer var flygtet eller interneret - men SPD-formanden talte mod det nazistiske voldsherredømme og garanterede styret, at man ville arbejde videre for demokrati og menneskerettigheder, men samtidig diskuterede partiet strejke og væbnet oprør, ligesom kommunisterne søgte at skabe en fælles front. De moderate vandt, støttet af fagbevægelsen, der søgte indflydelse via samarbejde med NSDAP. Kunne et væbnet oprør have givet resul- 6 SS: Schutzstaffel: Oprindeligt Hitlers livvagt, senere nærmest»en stat i staten«med kontrol over bl.a. efterretningsvæsenet og koncentrationslejrene. Desuden opstod der i løbet af krigen specielle SS-enheder inden for hæren. 7 SA: Sturmabteilung: NSDAPs»partihærn, der bl.a. havde til opgave at terrorisere politiske modstandere, ødelægge andre partiers møder mv. SA havde i 1932 over medlemmer, men mistede en stor del af sin magt efter»de Lange Knives Nat«i 1934, hvor Hitler likviderede en betydelig del af SAs ledelse, der blev betragtet som en potentiel trussel mod hans magt. 11

12 FINNROWOLD tater? Den oppositionelle venstrefløj arbejdede i Eiserne Front, bestående af den uniformerede organisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold med medlemmer samt medlemmer af SPD og ADGB. Fronten var delvis bevæbnet og kunne hurtigt bevæbnes yderligere. Havde man slået til efter valget i 1932, kunne Hitler måske være slået, men han havde væbnede styrker som SA, og så ville det utvivlsomt have ført til borgerkrig. I frygt herfor - og i frygt for at undergrave det skrøbelige demokrati - undlod SPD at gribe til uparlamentariske midler, og da partiet var klar til dette, var det for sent. SPD-politikere var interneret, andre flygtet, men partiet arbejdede fortsat for sin eksistens og holdt sin sidste kongres 26. april 1933, hvorefter SA 2. maj gik i aktion mod fagbevægelsen. Otte dage efter beslaglagdes SPDs formue, men der var stadig folk i partiet, der blev i håb om en forståelse med nazisterne. Under ledelse af den tidligere rigsdagspræsident Paul Lobe stemte en fraktion af socialdemokraterne for Hitlers udenrigspolitiske tale, der for dem lød som et tilbud om fred, mens en anden fraktion af partifæller i eksil i Prag under ledelse af Kurt Schumacher gik ind for modstand med kampen ført udefra. Det vandt tilslutning, samtidig med at der juli 1933 oprettedes et eksilsocialdemokrati i Prag, Sopade 8, efter at alle andre partier end NSDAP var blevet forbudt i Tyskland. Der kunne ikke mere ydes modstand i hjemlandet, hvor anderledes tænkende mere og mere samledes i koncentrationslejre, men der kæmpedes udefra i form af en strøm af illegalt propagandamateriale fra Prag og lande som Frankrig, Nederlandene, Norge og Danmark- bl.a. fra Bomholm. 9 Strømmen af flygtninge voksede i 'erne så stærkt, at man på Rådhuspladsen i København måtte indrette et hjem, hvor de kunne samles ogfinde ud af, hvor de kunne få ophold. Emigrantenheim Kopenhagen havde opholdsstue med tidsskrifter og aviser, ligesom der blev tilbudt forskellige kulturelle aktiviteter. 8 Sopade: Forkortelse for Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 9 En god oversigt over oppositionen mod det nazistiske regime findes i Karl Christian Lanuners:»Hitlers modstandere«(københavn: Schønberg 1996). 12

13 I LÆ FOR NAZISMEN De seks i Haus Elsa og alle de andre der flygtede fra nazismen til Bornholm Af Hansaage Bøggild Generelt. Dengang det var let at komme ind i Danmark og leve billigt Der var et andet Sandkås. Et bedre om man vil. En anden tid. Nu skygger sommerhuse, hoteller og andet, der hører til den kære turisme. Fra en lang periode, hvor fiskeriet havde det mere end godt, er der også bygget helårshuse med letkøbt luksus og inspiration til en hektisk film, der for Danmark rundt med titlen Bornholms Stemme. Og Strandvejen har fået rundkørsel og er blevet problematisk at krydse. Tyske landliggere Sandkås har stadig gode kroge, og havet koger med minder om gammel tysk interesse, som står i skærende kontrast til vore dages tyske interesse for Bornholm. Strandvejen var en grusvej, og de fremmede var ikke turister, men landliggere. Dominansen var tysk - Hitler-venlige og ikke Hitler-venlige. Folk fra film, teater og opera i Berlin, bildende og skrivende, jurister og forretningsfolk, der lejede sig ind hos de lokale for uger og måneder - eller byggede sommerhuse, der var mere pompøse end praktiske. Det begyndte i årene lige efter 1900 og afsluttedes brat af 1. Verdenskrig , men det kom igen, fortsatte i mellemkrigsårene ind i 2. Verdenskrig med Besættelsen, og da skiftede klientellet karakter. De havde indsneget sig Det var tyske statsborgere på flugt fra den nazistiske forfølgelse af anderledestænkende. Men de var ikke uden videre velkomne i det officielle Danmark. De havde indsneget sig, som det hedder i det altid mistænksomme politisprog, men for dansk videnskab og kultur blev de ofte en rigdom. Det var let for politisk uønskede at komme til Bornholm og billigt at leve her. Der gik turistskibe mellem Bornholm og Tyskland, og havde man pas og betalt sin skat, Sowmot:mott:RtlelSK li'orbund l DtiNmtiRK ROSENØRNS ALLE 12 TLF STAT 407 KØBENHAVN V. Ste.tS:?Oli tiir.spektør.segtrup-ha.>sen. Køber.havn, den ::O.Cd:tobe!" 192::, 1422/4. Vi medc.eler hermed, at nedenstaaende ~ye:!.e Jlyg:.ninge fra os :ned 1,No br. d,a, bor 1 Villa ~Elaau, Sa..'""ld:teas,.Ulinge BorrW.ob, eo::i en Velgører har tilbudt eo::: Pension tor i'l;rgt- ~rbødigst Socialdemokratisk Forbund måtte underrette statspolitiets chef om de seks tyske socialdemokrater, der tog ophold i Haus Elsa i Sandkås. Underskriveren, partisekretær Hans Hansen, måtte under Besættelsenflygte til Sverige. (Rigsarkivet). 13

14 HANSAAGE BØGGILD Haus Elsa, senere Karma, var et markant funkisbyggeri, oprindelig gulmalet. Med tiden grånede det og blev skjoldet. Det er stadig sommerhus, men nu ombygget til ukendelighed. (B-d. 1YY3). Haus Elsa, setfra indkørslen, var et byggeri, der placerede funkisstilen på Bornholm via en tysk arkitekt. (B-d. 1993). var det næsten problemløst at hoppe af, men mulighederne blev færre. Grænsen mod syd blev pludselig svær at passere, og vel i Danmark skulle man melde sig til folkeregister og politimyndighed samt med mellemrum - først hver sjette uge, siden hver tredie måned - have fornyet den opholdstilladelse, som det i hvert fald i begyndelsen ikke var svært at få, men bl.a. på grund af arbejdsløsheden kunne det være vanskeligt at få arbejde og dermed også opholdstilladelse. Generelt havde Danmark ikke ambitioner om at være flygtningeland, og da strømmen Der stod en lille lokumsbygning i vildnisset til strandhuset Karma. Både udvendigt og indvendigt havde avantgardistiske kunstnere været på spil. Abildgård var rugekasse for avantgarden: Else Alfelt. Eugene Brands. Constant. Sven Dalsgaard. Poul Ekelund. Helge Ernst. Bent Galatius. George Grosz. Henry Heerup. Asger Jørgensen (Jorn). Carl-Henning Pedersen. Anton Rooskens. Ole Sarvig. Anna og Erik Thommesen og andre. I 1949 udstillede Garvens i Kunsiforeningen i København 16 skandinaviske malere. (B-d. 1966). Under petroleumslampens skær i Haus Elsa i Sandkås diskuterede flygtningene indsmugling af antinazistisk propaganda til Tyskland. Med ryggen til Otto Korner. Derefter Robert Blum, Alex Thiel og Werner Tietz. (Amatørfoto, vinteren 1934). tiltog, vedtog Folketinget i 1936 en flygtningelov. Indstillingen i befolkningen var også delt, og Danmark brød sig heller ikke om fremmede, der kritiserede Tyskland - politisk virksomhed fra flygtningenes side var ikke tilladt. Danske journalister blev yderligere af udenrigsministeriet bebrejdet deres anti-nazistiske holdning. Man måtte ikke mishage det tyske styre! 14

15 I LÆ FOR NAZISMEN Invasionen i Haus Elsa Danmark havde dog kredse, der gik ind for at hjælpe, og som flygtningestrømmen tiltog, måtte regeringen anerkende hjælpekomiteer, der garanterede flygtningene understøttelse, således at de kunne opnå opholdstilladelse, men fagforeningerne var ikke altid begejstrede, hvis de også fik arbejdstilladelse. Den europæisk udbredte, socialdemokratiske Matteotti-Komite vandt også indpas i Danmark og anerkendtes af justitsministeriet og hjalp eksempelvis de flygtninge, der slog sig ned i Haus Elsa i Sandkås: Blum. Burghard. Korner. Rowold. Thiel. Tietz. Blum Drømmen om et tysk nationalråd Danmark Robert Blum. Født 27. maj 1907 i Magdeburg. Maskinarbejder og aktiv funktionær i det socialdemokratiske parti i Magdeburg. Politisk aktiv som skribent, mødeleder og debattør. Blum havde kontakter til det danske socialdemokrati og distribuerede tryksager til Tyskland fra Bornholm, hvor han tillige opsøgte personer, som han mente havde nazistiske sympatier og prøvede at omvende dem. Det var farligt, og kammeraterne måtte gribe ind. Da han yderligere gennem en matros på en af 66-bådenes tyske ruter fik at vide, at han var eftersøgt, forlod han kort efter 9. april 1940 Bornholm: Det var for farligt at opholde sig på en ø. Han så nazister alle vegne og frygtede det store hav rundt om øen. Som han sagde til Karl Rowold:»Det her er en fælde. Her er vi fanget. Nazisterne vil tage os umiddelbart. Jeg rejser«. I et notat fra et ikke nærmere angivet emigrantmøde i København i Besættelsens start nævnes han som maskin- og socialarbejder og en meget aktiv taler, og da han blev Sopades repræsentant i Danmark, deltog han i adskillige emigrantmøder og udviklede muligheden af at oprette et nationalråd, en slags eksilregering, i Danmark, der skulle samle emigrationens demokratiske kræfter og forberede udkast til en nyordning efter Hitler, men efter et sådant møde blev han 27. april 1940 arresteret af Gestapo 10 og sendt i koncentrationslejr. Tyskerne åbnede ild Ved fredsslutningen i 1945 opholdt Blum sig i koncentrationslejren Buchenwald. Da de allierede styrker var på vej, åbnede den tyske lejrledelse portene, og fangerne strømmede ud og søgte mod en kartoffelmark ved en nærliggende skov - kastede sig til jorden og gravede med de bare næver efter de livgivende knolde. Straks blev der åbnet tysk ild mod dem fra skoven. De faldt på stribe. Blum har fortalt Karl Rowold, at han ikke sansede, hvordan lejrkammeraterne faldt omkring ham. Han kravlede på alle fire mod den nærliggende skov, men huskede ellers intet om, hvordan han slap væk og nåede skoven uden at blive ramt. Gennem skoven kom han til åbent land med en landevej og lå længe i skovbrynet for at sikre sig, at der ikke var trafik. Da mørket faldt på, vovede han sig frem og travede målbevidst mod Hamburg, blandt hvis murbrokker han fandt sin forlovede. De genoptog et samliv, blev gift, men senere skilt. Han fandt beskæftigelse ved den nyetablerede arbejdsanvisning i Hamburg og blev siden direktør for Arbejdsanvisningen i Berlin. 10 Gestapo: Forkortelse for Geheime Staatspolizei: Det flygtede tyske hemmelige politi. 15

16 HANSAAGE BØGGILD Burghardt Flygtningen der forværrede sine egne forhold Heinrich Bernhard Burghardt. Født 17. august 1906 i Homberg/Kassel. Tjener. Medlem af Socialdemokratiet og aktiv i Reichsbanner i Mainz. Forlod kollektivet i Sandkås ca og vendte siden tilbage til Mainz. Burghardt forlod sit hjem i Mainz 13. april 1933 efter flere gange at have været til afhøring hos det tyske sikkerhedspoliti. Han var vidende om, at han skulle søge nordpå. Han begav sig af sted uden midler, men med nogen viden om, hvem han skulle kontakte i Danmark. Den lange strækning gennemførte han dels som gående, dels som passager i tilfældige transportmidler. Desuden havde han korte ophold hos ligesindede, der hjalp ham med mad og penge. Undervejs kom han desuden i kontakt med broderen, Rudolf Hans Burghardt, som han overtalte til at følge med. De kom over den dansk-tyske grænse ved Padborg og nåede Danmark 3. juni I Frøslev By blev de antruffet af overgendarm Hansen, der efter loven anholdt dem og førte dem til Oksevejens Kontrolstation i Frøslev. Under bevogtning Heinrich Bernhard Burghardt var uden papirer, men han var ventet af sadelmager Weiss i Åbenrå og smeduffe Andersen (socialdemokratiske tillidsmænd) i Haderslev. Han bad om, at de blev underrettet og erklærede sig som politisk :flygtning. Som ledende medarbejder i SPD måtte han forvente arrestation og idømmelse af ti års strafarbejde for brud på landefreden. Han blev»hensat under Bevogtning her paa Stationen<<, og Weiss og Andersen blev underrettet, hvorefter Weiss telefonerede til Justitsministeriet, og 7. juni blev Burghardt sat på fri fod efter ordre fra ministeriet. Den danske centralregistratur fandt derefter ud af, at Burghardt 1. juni 1933 var blevet indført i Deutsches Steckbriefregister 11, sigtet for legemsbeskadigelse, men desuagtet kom han til København og anerkendtes igennem sekretær Hans Hansen 12 fra Socialdemokratisk Forbund 13 i Danmark som politisk :flygtning i Danmark og tilkendtes en understøttelse på 15 kr. om ugen. Sammen med de andre :flygtninge rejste han til Bornholm, mens broderen tog tilbage til Tyskland 9. juli På Bornholm traf Burghardt den 22-årige Edele Madsen og rejste med hende til København 26. oktober december blev de borgerligt viet i Gladsaxe. Edele Madsen var på det tidspunkt gravid i syvende måned. De levede af hans ugentlige 15 kr. Han søgte arbejdstilladelse i Danmark, idet han dog håbede, forholdene i Tyskland ville ændre sig så meget, at de sammen kunne tage ophold der. 22. marts 1935 fødte hun en søn, der blev døbt i Søborg Kirke med navnene Rudolf Heinz. 3.januar 1939 kom der en pige, Nina. Han fik arbejdstilladelsen, og den fornyedes flere gange, men det blev kun til tilfældigt arbejde, bl.a. som bud i en farvehandel, hvor ugelønnen var 35 kr. Heraf betaltes 2,08 kr. i skat. Tilbage til 'Jj;skland Forholdene har været fortvivlede for det unge par. Økonomien var dårlig, og tyskerne eftersøgte ham. Ægteskabet viste sig også at være en fejltagelse. I oktober 1943 forlod han uden varsel hjemmet, hvorpå hustruen synes at have sat sig i forbindelse med det danske politi, der eftersøgte ham. 25. febru- 11 Fortegnelse over efterlyste i Tyskland. 12 Hans Hansen: Bedre kendt under navnet Hans Hedtoft (Hansen). 13 Socialdemokratisk Forbund: Det daværende officielle navn for Socialdemokratiet. 16

17 I LÆ FOR NAZISMEN ar 1944 efterkom Københavns politichef en anmodning fra Der Reichsbevollmiichtigte in Diinemark 14 om hans anholdelse. Det viste sig, at Burghardt var indrejst illegalt til Sverige 15. oktober 1943 og nu opholdt sig i en svensk flygtningelejr. 31. maj 1945 vendte han tilbage med en flygtningetransport over Helsingør og tog ophold hos hustru og børn i Herlev. Det bragte ny arbejdsløshed, men Karl Rowold var blevet knyttet til flygtningeadministrationen i Danmark og erklærede 4. marts over for politiet - som sekretær i den danske flygtningeadministrations op lysningsvirksomhed - at Burghardt var antaget som foredragsholder i de tyske flygtningelejre i Danmark. Den håndsrækning evnede han ikke at modtage. Han kunne ikke finde sig til rette, og 20. juni 1950 rejste han tilbage til Tyskland - efterladende familien. I 1952 søgte han om et syv dages visum til Danmark for at besøge hustruen, der arbejdede som syerske i Daells Varehus og derved forsørgede de to børn. Politiet spurgte hende, hvad hun havde at sige til det. Hun havde ikke inviteret ham og mente, det mere drejede sig om, at han skulle møde i retten i en separationssag. Fruen ønskede skilsmisse og ville ikke garantere sin mands ophold. Korner En ung kontorist håbede på at blive stenhugger i Allinge, men det gik galt Emil Otto Willy Korner. Født 14. juni 1915 i Hamburg. Aktivt medlem af den socialdemokratiske ungdomsbevægelse i Hamburg. Dræbt af nedstyrtende sten i Hammerværket i Sandvig Der Reichsbevollmiichtigte in Diinemark: Den (på papiret) øverste tyske embedsmand i Danmark, Dr. Werner Best. Korner var kontormedhjælper i forsikringsbranchen, 18 år gammel, da han kom til sit hjem sent om aftenen 12. juni Moderen sad oppe og ventede. Det undrede ham. Forskrækket fortalte hun, at broderen var blevet anholdt af sikkerhedspolitiet ved middagstid på sin arbejdsplads, og at de efterfølgende havde besøgt hjemmet,»og nu vil de også tale med dig«. Politiet havde vist hende nogle politiske blade, som brødrene sammen med jævnaldrende fra den forbudte socialdemokratiske ungdomsbevægelse havde lavet og uddelt som propaganda mod nazismen. Han skulle straks melde sig. Det lovede han moderen, men han forlod hjemmet og levede nogle uger under jorden i Hamburg, mens ældre kammerater fik etableret en kontakt til København. I Flensborg købte en kammerat en udflugtsbillet til Danmark og sejlede ham i kajak over fjorden til Kollund. Der lod han sig paskontrollere, hvorefter han gik til Padborg og tog toget til København. Han havde i Hamburg fået opgivet, at han skulle opsøge Arbejderhjemmet på Nattergalevej, hvor han af Socialdemokratisk Forbund blev accepteret som politisk flygtning og tildelt den sædvanlige Matteotti-understøttelse på 15 kr. om ugen. Derefter meldte han sig til fremmedpolitiet, der oplyste ham om, at han var optaget i Deutsches Steckbriefregister som deltager i gadeuroligheder. Det overraskede ham ikke, men han nægtede at have begået ulovligheder, og politiet lod ham gå med besked om, at hvis han flyttede fra Nattergalevej, skulle han oplyse sin nye adresse. Han blev en måneds tid i København, hvorefter han blev en del af flygtningekollektivet i Haus Elsa. Stenhuggerlærlingens endeligt Snart forlod Korner kollektivet og fik et par værelser i købmand Frank Holms gård i Østergade i Allinge. Her boede også en sten- 17

18 HANSAAGE BØGGILD hugger, der mente, han kunne få arbejde i et af stenhuggerierne. Sammen gik de til fagforeningen, der anbefalede det ud fra den betragtning, at Korner ellers ville være henvist til lediggang. Han kom i lære hos stenværksejer Knud Hansen, Allinge. Læretiden blev sat til to år, men man gav ham kun seks måneders arbejdstilladelse. Det rådede fagforeningsformanden bod på gennem sit gode forhold til den lokale politibetjent. Korner slog sig nu fast ned i Allinge og genoptog via breve kontakten til en veninde i Hamburg, dameskrædderinde Gertrud Anna Martha Melz. Lillejuleaften 1936 kom hun til Bornholm på en turistbillet og meldte sig som politisk flygtning. 27. juli 1937 blev de borgerligt viet. De slog sig ned i Allinge, og Korner passede glad sit arbejde på Hammeren Granitværk. Det var hårdt og uvant, men han så en fremtidsmulighed i det. Men skæbnen indhentede ham på det frygteligste. 21.juli 1938 måtte statspolitiet på Bornholm indberette til rigspolitichefen,»at tysk Statsborger, Emil Otto Willy Korner, (Tj;skland ) Udi. Nr , som var beskæftiget paa Hammerens Granitværk, i Gaar, den 2017, er omkommet ved et Ulykkestilfælde; en Granitblok væltede ned over ham og knuste ham paa Stedet«. Straks gjorde papirmaskineriet fru Korner statsløs. Hun blev boende i Allinge, men anerkendtes af Matteotti-komiteen og opnåede arbejdstilladelse som syerske med egen systue. 30. april 1940 blev hun i København borgerligt viet til den danske kok Ejnar Alfred Espersen, hvorefter rapporterne konstaterer:»hun er saaledes nu dansk Undersaat«, men ægteskabet blev opløst i 1943, og igen var hun statsløs ifølge politirapporterne, men det var hun ikke vidende om og foretog sig ikke noget. 29. december 1946 viedes hun borgerligt til dansk statsborger, entreprenør Christian Peder Madsen, Bymosegård, Hillerød. På trods heraf blev hun opfordret til at søge opholds- og arbejdstilladelse, hvilket skete i januar 1951, og hun oprettede derefter en systue i Hillerød. Rowold Ambassadens bedste dansker Heinrich Wilhelm Richard Karl Rowold. Født 1911 i Oker, Goslar, Harzen, hertugdømmet Braunschweig. Død i København I årene i lære i håndværkernes sygekasse i Goslar. Derefter lagerarbejder i Unterharz-minearbejdernes andelsselskab i Goslar. SAJ-formand 15 i Oker. SPDmedlem og medlem af kredsbestyrelsen i Wolfenbiittel for ungdomsorganisationen Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Opstillet på SPDs kandidatliste til landdagsvalget oplysnings- og kulturvirksomhed for de tyske flygtningelejre i Danmark. Dansk statsborger presse-, social- og kulturattache ved den tyske repræsentation i København og tysk statsborger gesandtskabsråd ogfoiflyttet til Bonn ambassaderåd ved den tyske ambassade i Reykjavik leder af presse- og informationsafdelingen ved den tyske ambassade i Stockholm og senere dennes souschef 1970 ambassadør i Reylqavik. I Forbundsrepublikkens bevidsthed er Karl Rowold en af de fremtrædende tyske emigranter i Danmark og et af beviserne på, at der fandtes»et andet Tyskland«ved siden af nazismen. Han blev i sit arbejde ved den tyske ambassade i København efter krigen nævnt som dennes bedste dansker i sit formidlende arbejde mellem Danmark og et demokratisk Tyskland, og da»en førende 15 SAJ: Forkortelse for Sozialistische Arbeiterjugend: Den socialdemokratiske ungdomsbevægelse. 18

19 I LÆ FOR NAZISMEN Den 34-årige Karl Rowold valgtes til at repræsentere tusinder af danske, norske og tyske flygtninge i Ulricehamn. I 1970 talte hanforforbundskansler Willy Brandt ved et møde for danske, norske og tyske modstandsfolk i Neuengamme. Emnet var: Aldrig glemme, men overvinde. (Amatørfoto). tysk politiker«mente, at man skulle glemme og tilgive, svarede Rowold, at man hellere skulle forsøge at overvinde, hvad der måtte være tilbage af bitterhed, for derefter at kunne opnå tilgivelse. Absolut politisk ubelastet Da man i 1950 forberedte en tysk diplomatisk repræsentation i Danmark, var Rowold en af de politisk ubelastede, der kunne accepteres af Danmark. Han var efter krigsophøret af den danske flygtningeminister blevet leder af oplysnings- og uddannelsesarbejdet blandt de ca tyske flygtninge i Danmark, og flygtningeadministrationen erklærede, at han»skabte sig efterhaanden en Position, som Udlændinge kun i sjældne Tilfælde opnaar«. Rowold, der engageret tilegnede sig det danske sprog - mundtligt som skriftligt - var ved siden af flygtningearbejdet medlem af og siden formand for bestyrelsen for Flygtningeudvalget for de tyske antinazistiske organisationer i Danmark, ligesom han i et samarbejde med Københavns Lærerforening og det tyske lærerforbund GEW medvirkede til afholdelse af dansk-tyske lærertræf. Sammen med Oberschulrat Walter Schulze stiftede han Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg, der siden førte til den internationale højskole Sonnenberg i Harzen nær barndomshjemmet. Schulze - medlem af Socialdemokratiet - arbejdede med skolereformer i Braunschweig og blev afskediget, endnu før Hitler var kommet til. Han kom til Berlin, men søgte til skolevæsenet i det mere liberale Hamburg, hvor han blev indkaldt som soldat. Mod slutningen af krigen kom han til Danmark som tysk soldat. Han blev medlem af en modstandsgruppe inden for besættelsesmagten, men den blev sprængt, og han gik under jorden. Karl Rowold var en af hans kontakter, og efter Besættelsens ophør sagde han god for Schulze, der fik lov at blive i Danmark. I 1948 vendte han tilbage til Tyskland, og derfra indledtes skolesamarbejdet med Rowold. I diplomatiet I juli var Rowold for første gang siden 1933 i Tyskland som repræsentant for SPD Landesgruppe Danemark ved SPDs andet landsmøde i Niirnberg. I september 1948 søgte han - i håb om at få arbejde i Danmark - dansk statsborgerskab og fik det i begyndelsen af 1949, men allerede i december 1950 vendte han tilbage til tysk statsborgerskab, fordi han i august 19

20 HANSAAGE BØGGILD Arbejdet med de tyske flygtninge i Danmark efter 1945 førte til et dansk-tysk skolesamarbejde mellem danske lærere på den ene side og Karl Rowold-Walter Schulze på den anden. /februar 1949 samledes danske og tyske lærere i en lejrskolehytte i Harzen, på bjerget Sonnenberg, til skimøde - man vovede ikke på det tidspunkt at tale om et dansk-tysk stævne. Heraf opstod højskolen Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg. var blevet tysk presse-, social- og kulturattache i København. Sammen med en anden dygtig emigrant, redaktør Karl Raloff, manglede han dog de sædvanlige karriereforudsætninger som studentereksamen og universitetsstudier, og så var de engagerede socialdemokrater, men den usædvanlige konstellation i efterkrigstidens København, med indsats såvel fra ledelsen i konsulatet hhv. ambassaden samt fra danske partifæller, hvortil kom indflydelse fra de tyske fagforeninger (DGB 16 ) og fra emigranter, der var vendt tilbage til Vesttyskland, hjalp dem frem. Rowold orienterede Bonn om danske sociale forhold af betydning for den tyske genopbygning. Fagbevægelsen havde gjort fremskridt vedrørende eksempelvis medbestemmelse og reduktion af kommunistisk indflydelse, men den havde også brug for nyt udefra. 16 DGB: Forkortelse for Deutscher Gewerkschaftsbund: Forbundsrepublikken Tysklands pendant til LO. Det arbejde optog Rowold meget, men midt i det hele, i 1955, blev han kaldt til udenrigsministeriet i Bonn som stedfortrædende leder af en juridisk afdeling. Det kom uventet, men loyalt udformede han en sociallovgivning for italienske gæstearbejdere i Tyskland og belønnedes af den italienske stat med en fortjenstmedalje. En malmsmelterfamilie Karl Rowold fødtes i en malmsmelterfamilie, der virkede i bjergene omkring Goslar. Hans moder døde kun en måned efter hans fødsel, i september 1911, kun 26 år gammel. Han gik i skole under 1. Verdenskrig og i Weimar-republikkens tid og blev medhjælper i Konsum- und Spargenossenschaft i Goslar, som hovedsagelig omfattede arbejdere fra malmgruberne og malmforarbejdende virksomheder. Det var en del af den tyske andelsbevægelse, omfattende produktion, forbrug og kapital. Virksomhederne og foreningerne hvilede alle på andelstanken. Centralt var 20

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jan Nordens beretning om flugten

Jan Nordens beretning om flugten Jan Nordens beretning om flugten Jan Norden flygtede i 1943 sammen med sin storebror Arthur ("Ati") med en fiskerbåd fra Dragør. Muligvis sejlede de med kutteren "Elisabeth", der i dag tilhører Museum

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

ROMAERNE. En romakvinde bliver arresteret og ført væk af politibetjente. Ukendt fotograf.

ROMAERNE. En romakvinde bliver arresteret og ført væk af politibetjente. Ukendt fotograf. ROMAERNE Historieforskningen har vist, at romaerne altid har været et uønsket, statsløst folkefærd i Europa, og også som en del af dansk indvandringshistorie har romaerne været udsat for forfølgelse og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere