Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg"

Transkript

1 Evalueringer fra forældrebestyrelser og de lokale MED-udvalg LMU i Nim Vuggestuen som gæstepleje På udvalgsmødet den 4. september 2017 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at igangsætte en forsøgsperiode med gæstedagpleje i den lokale vuggestuegruppe i Nim og Søvind. Formålet med tilbuddet har været at imødekomme forældres ønsker om en fleksibel og lokal gæstepasning, hvor børn og forældre kender gæstedagplejepersonalet. Forsøgsordningen har kørt fra den 1. januar 2018 til 31. august Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket, at forsøgsordningen evalueres i Nim og Søvinds forældrebestyrelser og LMU'er. Evalueringen skal præsenteres for Børneog Uddannelsesudvalget med henblik på at træffe en beslutning om organiseringen af gæstedagplejen fremadrettet, samt hvorvidt modellen skal udrulles til flere distrikter. Forældrebestyrelserne og LMU'en har således mulighed for at give anbefalingerne til Børne- og Uddannelsesudvalget om den fremtidige organisering af gæstedagplejen. Anbefaling fra LMU Nim skole og Børnehus: Ordningen med gæstepleje i vuggestuen skal gøres permanent. Sagsnr P Dato: Det kan lette overgangen til børnehaven Forældrene får kendskab til både dagpleje og vuggestue som valgmuligheder. Det er godt for forældrene at, de altid på forhånd ved, hvor deres barn skal passes. Der er i løbet af forsøgsperioden kommet en god struktur på og ordningen fungerer fint i dag. Børn og forældre virker trygge ved ordningen. Det er en robust struktur, der er blevet nem at administrere. Det kan giver ekstra arbejdspres i vuggestuen, som bliver håndteret bedst muligt

2 Forældrebestyrelsen i Nim Nim den 27/ Fællesbestyrelse for Nim Skole og Børnehus har på bestyrelsesmøde d evalueret forsøget med gæstedagpleje i vuggestuen i Nim Børnehus. Forsøget har i Nim til fulde levet op til formålet om at imødekomme forældres ønsker om en fleksibel og lokal gæstepasning, hvor børn og forældre kender både gæstedagplejepersonalet og de fysiske rammer. Forældrene har været trygge ved ordningen og følt sig velkomne i vuggestuen. De har ikke set sig nødsaget til at skaffe andre pasningstilbud ved dagplejers fravær. Forældrene har værdsat, at dagplejere og vuggestuepersonale har udnyttet muligheden, når dagplejerne kom i den ugentlige legestue, til at samarbejdet om overleveringer. Børnene er nu bekendt med vuggestuen både fra legestuebesøgene og fra tilbagevendende gæstedagpleje. Børnene bliver mere kendte med hele dagtilbuddet, hvilket er en fordel ved overgang til børnehave. Forældre kan opleve at nogle af de ting der har fået dem til at vælge dagpleje frem for vuggestuen bliver synlige når børnene bruger vuggestuen som gæstedagpleje, fordelene opvejer dog i høj grad disse ting derfor har det også været forholdsvist positive tilkendegivelser der har været omkring ordningen. Ud over forældrenes og børnenes tryghed ved ordningen, letter det også administrationen og dagplejens personale sparrer godt med vuggestuens personale. Vi anbefaler derfor fra fællesbestyrelsens side at forsøgsordningen gøres permanent. På vegne af: Fællesbestyrelsen Nim skole og børnehus Brian Jensen Formand Side 2

3 LMU Den centrale dagpleje (Bankager) LMU i Den centrale dagpleje indstiller følgende høringssvar til Børn og uddannelsesudvalget: LMU anbefaler til Børn & uddannelsesudvalget at børnene gæsteplaceres hos dispositionsdagplejere eller som 5. barns placeringer. Det anbefales, at hvis der skal oprettes gæstestuer bør disse oprettes særskilt i forbindelse med legestuelokalerne som er lokalt placeret i distrikterne. Forældrebestyrelsen i Den centrale dagpleje (Bankager) Høringssvar fra forældrebestyrelsen i den centrale dagpleje gæstestue På forældrebestyrelsesmøde torsdag den 27/ drøftede forældrebestyrelsen evalueringen af gæstestuen i Højvang. De kommer med følgende indstilling: Det er en enig bestyrelse i Den centrale dagpleje der anbefaler gæsteplacering hos dispositionsdagplejer eller 5. barns placering i nærmiljøet/eget skoledistrikt Der er forslag fra en forældre om, at hvis en dagplejer er fraværende bliver dagen betalingsfri, hvis forældre ikke ønsker at benytte gæsteplacering. (Praktiseres i Hedensted Kommune). Indsendes på vegne af forældrebestyrelsen Helle Hansted Formand for forældrebestyrelsen Den centrale dagpleje Side 3

4 LMU Dagnæs Hermed følger høringssvar vedr. forsøg med gæstestuen i Højvang fra Dagnæs LMU: LMU Dagnæs peger på både fordele og ulemper ved gæstestuen. På baggrund af de økonomiske udfordringer ved gæstestuen, peges på, at gæsteplaceringen fremadrettet løses med dispositionsdagpleje og 5. barns placering. Forældrebestyrelsen Dagnæs Bestyrelsen er enige om, at det en udfordring at finde en optimal løsning ud fra de opstillede muligheder og ikke mindst de givne økonomiske rammer. Bestyrelsen er først og fremmest optaget af at sikre gode vilkår for dagplejebørnene og tryghed i nærmiljøet gennem kendte gæsteplaceringsmuligheder lokalt. Vi er lokalt udfordret af, at mange dagplejere er på seniorordning og dermed ikke kan modtage 5. barn, hvilket betyder, at scenariet med 5. barns-placering ikke er en reel løsningsmulighed i Dagnæs. Der kan være tale om en tilfældig geografisk skævvridning, men vi vil gerne pege på denne udfordring som en sandsynlig uheldig udløber af den sidste reduceringsrunde blandt dagplejerne. Mulighederne er altså begrænsede, og vi anbefaler ikke gæsteplacering i vuggestuen det begrundes først og fremmest i en bekymring for personalet, som i forvejen er presset på fuld belægning, og som derfor ikke ville kunne give den optimale opmærksomhed til de børn, der pt. går i vuggestuen en løsning må ikke gå ud over eksisterende pladser i institutionen. Bestyrelsen oplever, at det er yderst vanskeligt at finde en fornuftig og ikke mindst ordentlig og ansvarlig løsning ud fra de givne økonomiske rammer, og at der i forvejen er pres på økonomien i dagtilbud, hvor der gennem flere år er sket besparelser (effektiviseringen) indenfor dagtilbud, ligesom der er varslet fortsatte effektiviseringer på 0,5% fra Bestyrelsen vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi finder det problematisk, at det lægges ud til os at vælge mellem en række anbefalinger, som reelt ikke er mulige, først og fremmest begrundet i økonomien. Derfor ser vi gerne, at der prioriteres en medfølgende økonomisk ramme, idet vi ellers ikke finder, at det er muligt at tilbyde en løsning, vi kan stå inde for over for børn og deres forældre. Bestyrelsen er altså enige om, at det er svært at finde en løsning indenfor de givne økonomiske rammer, og at vi er blevet bedt om at pege på en umulig løsning på nogle problemstillinger, der er opstået ud af beslutninger, der ikke har været i vores hænder. Bestyrelsen anbefaler på baggrund af ovenstående følgende: 1) Dispositionsdagpleje er en reel og mulig løsning, gerne i et samarbejde mellem Højvang og Dagnæs og evt. også Bankager. Vi anbefaler, at der ansættes to dispositionsdagplejere for at kunne dække det forventede behov. Denne løsning kræver naturligvis, at Højvang og evt. Bankager er enige. 2) En stordagplejer eller gæstestue er den bedste løsning for børn og familier, men de økonomiske rammer, der er ridset op, gør reelt denne løsning umulig. I forhold til 1) vil der naturligvis være en budgetoverskridelse for institutionerne, men ud fra ovenstående bør det også stå klart, at vi i bestyrelsen ikke kan se, at de givne økonomiske rammer kan sikre en ordentlig og forsvarlig løsning for børn og Side 4

5 forældre. Derfor forventer vi også, at denne anbefaling følges op med en reel dialog med forvaltningen om de økonomiske rammer, når en endelig løsning fastlægges. Vi er naturligvis åbne for at drøfte alternative løsningsforslag, der ikke tidligere har været i spil, i et samarbejde med forvaltningen, forudsat at disse kan opfylde vores ønske om at kunne tilbyde en ordentlig og acceptabel løsning for børn og forældre i distriktet, uden det underminerer en i forvejen presset økonomi i institutionen. På bestyrelsens vegne, Lasse Rohde Baadsgaard Lauridsen Formand, forældrebestyrelsen Dagnæs Børnehus og Dagpleje Forældrebestyrelse og LMU i Højvang Høringssvar for LMU og forældrebestyrelsen Dagtilbud Højvang Horsens 28 sep 2018 Fra forældrebestyrelsens synspunkt er det vigtigt, at der ikke etableres flere forsøgsordninger, og at holdninger er, at det skal være god og tryg løsning for børn/forældre og personale og at økonomien skal være indregnet. Fra LMU Gæstestuen har haft funktion som pædagogisk ressourcecenter, således at personalet foruden at varetage de gæsteplacerede børn også kunne varetage opgaver som: Pædagogisk sparring og vejledning af dagplejerne Forældrekontakt og inddragelse Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Facilitering af pædagogisk udviklingsarbejde Udarbejdelse af handleplaner o.l. i tæt samarbejde med dagplejeren. Der er større faglig sparring til den enkelte dagplejer og et større kendskab til de enkelte børn. Og vi har mulighed for at påbegynde en tidligere indsats inden børnehave start. Gæstestuen kan også undre sig fagligt på børns adfærd, hvor vi igennem dialog med den enkelte dagplejer sammen kan sætte fokus på det enkelte barn. Tættere samarbejde/sparring om de pædagogiske tiltag, så de tilpasses det enkelte barns nærmeste udviklingszone. I ferieperioder kan en dagplejer med evt. 2 børn tilbydes at komme i gæstestuen og vi på den måde hjælper hinanden og det giver en sammenhæng i vores daglige pædagogiske arbejde. Ved sygemelding af dagplejer, skal forældre ikke hente barnets ting som barnevogn mm, da gæstestuen har det hele til rådighed. Optimering af gæstestuen: Gæstestuen kan optimeres til 15 børn da det må indtænkes at vi kan blive ramt af langtidssygemeldinger og at disse langtidssygemeldinger optager alle pladser, så forældrene ikke kan få plads. Side 5

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater Forsøgsordninger med gæstedagpleje Evalueringsresultater Baggrund for forsøgsordningerne Den 4. september 2017 vedtog Børne- og Skoleudvalget at igangsætte forsøgsordninger med gæstepleje i fem distrikter.

Læs mere

Forsøgsordning med gæstedagpleje i vuggestuen Spørgeskemasvar fra forældre og medarbejdere i Nim og Søvind

Forsøgsordning med gæstedagpleje i vuggestuen Spørgeskemasvar fra forældre og medarbejdere i Nim og Søvind Forsøgsordning med gæstedagpleje i vuggestuen Spørgeskemasvar fra forældre og medarbejdere i Nim og Søvind Forældrebesvarelser Forældres indflydelse på valg af gæstedagpleje Sagsnr. 28.06.04-P08-1-17 Har

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski

Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling. Juni Gitte Schilkowski Evaluering af forsøgsordning i Mariehønens vuggestueafdeling Juni 2012 Gitte Schilkowski Indledning Siden 1. januar 2011 har daginstitutionen Mariehønen kørt en forsøgsordning, hvor forældre har kunnet

Læs mere

Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen

Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen Punkt 12. Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen 2014-17318 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering Beslutning: Til orientering at der er gennemført et udviklingsprojekt

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

FællesMED-udvalg Børn og Undervisning FællesMED-udvalg Børn og Undervisning Til Uddannelse, Børn og Familie 4. marts 2019 Sags id: 18/24980 Høringssvar til Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE

NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE NOTAT OM PASNING AF GÆSTEDAGPLEJEBØRN I NORDFYNS KOMMUNE Dato 08.06.2009 Den nye overenskomst mellem FOA og KL omkring dagplejernes gæstevederlag betyder, at en dagplejer kan få op til to gæstevederlag

Læs mere

Høringssvar til Børnepasningskapacitet

Høringssvar til Børnepasningskapacitet Høringssvar til Børnepasningskapacitet Høringspunkt Høringsberettiget 3.1 Høringsberettiget 3.2 Høringsberettigedes bemærkning 3.1. Der arbejdes henimod oprettelse af Vuggestue i alle skoledistrikter 3.

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

I er altid velkommen til at kontakte ledelsen, hvis I har spørgsmål eller en undren.

I er altid velkommen til at kontakte ledelsen, hvis I har spørgsmål eller en undren. Velkommen til dagplejen i Brædstrup Dagplejen i Brædstrup blev 1. januar 2015 sammenlagt med daginstitutionen i Brædstrup under samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen er en politisk beslutning

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Dagplejen har egne og gode lokaler til legestue i Toksværd, som umiddelbart bibeholdes.

Dagplejen har egne og gode lokaler til legestue i Toksværd, som umiddelbart bibeholdes. Sagsnr. 28.06.04-P08-1-13 Dato 21-1-2015 Sagsbehandler Johnni Helt Evaluering af forsøg med gæstedagpleje i Ellebæk 1. Baggrund for forsøget med gæstedagpleje i Ellebæk. I forbindelse med Børneudvalgets

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 266197 Brevid. 2048895 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk 26. februar 2015 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Stensballe

Velkommen til dagplejen i Stensballe Velkommen til dagplejen i Stensballe Dagligdagen i dagplejen Dagplejen i Stensballe blev 1. januar 2019 sammenlagt med daginstitutionerne i Stensballe med samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t Mødedato: Onsdag den 3. maj 2017 Mødested: Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Lene

Læs mere

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget

Dagsorden. Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud

Læs mere

vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015

vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015 Til Næstved Kommune, Center for Dagtilbud, cda@naestved.dk Den 2. juli 2014 Høringssvar fra forældrebestyrelsen for Manøhytten vedr. forslag til en ændret struktur på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015

Læs mere

Overblik over budskaber i høringssvar

Overblik over budskaber i høringssvar Overblik over budskaber i høringssvar AFSENDER INDHOLD ADMINISTRATIONENS KOMMENTARER Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen Forældrebestyrelsen modsætter sig en eventuel sammenlægning af Vuggestuen Manegen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i den kommunale dagpleje Ærø Kommune 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse i den kommunale dagpleje Ærø Kommune 2018 Brugerhedsundersøgelse i den kommunale dagpleje Ærø Kommune DAGPLEJEN - samlet Spørgeskemaet på dagplejeområdet indeholdt følgende fokusområder; a. Pædagogisk indsats b. Samarbejde med dagplejer c. Relation

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring 12.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 NOVEMBER 2018, ELSE SALL Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 Vision for Skanderborg Dagpleje Formålet med Visionen for Skanderborg Kommunale Dagpleje:

Læs mere

Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune

Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild Kommune Notat Center Børn og Unge Journalnr: 28.09.00-P20-1-15 Dato: 05-11-2018 Notat vedr. udmøntningen af beslutning om decentralisering af vejledning, sparring og ledelse af den kommunale dagpleje i Rebild

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur Velfærdssekretariatet Sagsnr. 278329 Brevid. 2273661 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af områdestruktur 13. februar 2016 Indledning Som en del af budgetvedtagelsen i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Gæstepleje i institutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Gæstepleje i 0. 6.

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. ddagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Evaluering af dagplejestrukturen

Evaluering af dagplejestrukturen Evaluering af dagplejestrukturen Hvidovre Kommune, maj 2018 Indhold Indledning... 2 Om modellen... 2 Struktur... 2 Evalueringens fokus og metode... 3 Gæstedagplejeordningen... 3 Faglighed og kvalitet i

Læs mere

Høring af forslag til fremtidig organisering af dagplejen i område Oddervej. BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune

Høring af forslag til fremtidig organisering af dagplejen i område Oddervej. BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Høring af forslag til fremtidig organisering af dagplejen i område Oddervej Side 1 af 8 Høringsparter er dagtilbudsbestyrelser og lokale MED-udvalg i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg. Dagplejen i område

Læs mere

Høringssvar til styrelsesvedtægter Indhold

Høringssvar til styrelsesvedtægter Indhold Høringssvar til styrelsesvedtægter Indhold Formand for den fælles forældrebestyrelse Karsten Schack Larsen...2 Nøddebo...2 Hjertehaven...2 Lærkereden...2 Børnehuset Mejemarken...3 Børnehaven tusindfryd...3

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, xx.xx 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1.1. Organisering

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Dagligdagen i dagplejen

Dagligdagen i dagplejen Uddannelse og Arbejdsmarked Dagtilbud Gedved Skovvej 13 A. 8751 Gedved. Dagligdagen i dagplejen Velkommen til dagplejen i Gedved. Dagplejen i Gedved blev 1. oktober 2016 sammenlagt med daginstitutionen

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde/ den Ronny x nej. Styrelsesvedtægt godkendt juni 2014.pd. Bemærkning: Sted: Ullerup Kl Nr.

Fællesbestyrelsesmøde/ den Ronny x nej. Styrelsesvedtægt godkendt juni 2014.pd. Bemærkning: Sted: Ullerup Kl Nr. Fællesbestyrelsesmøde/ den 12.12.2017 Bemærkning: Sted: Ullerup Kl. 18.30 21.00 Nr. Accepteret Afbud: Jan ( dagplejen),pia ( Børnehuset Alsund) 1 Information: Efter mødet vil jeg gerne tage individuelle

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 18. maj 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Velkommen til Dagplejen ved Fjorden

Velkommen til Dagplejen ved Fjorden Velkommen til Dagplejen ved Fjorden Velkommen til den kommunale dagpleje Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen, samt give jer praktiske oplysninger om hverdagen hos en

Læs mere

MED-møde den 13. juni 2016

MED-møde den 13. juni 2016 MED-møde den 13. juni 2016 Indkaldelse sendt til: Maibritt Krogh, Randi Andersen, Anita Bigom, Helle Støvring Gundersen, Birthe Nørholt, Inger Brøndum, Charlotte W. Teinvig og Helle Pedersen. Formøde kl.

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde dagplejen

Forældrebestyrelsesmøde dagplejen Forældrebestyrelsesmøde dagplejen 28.02.19 Deltagere Referent Fraværende Punk t Dagsorden og referat 1 Nyansættelser Der har d. 25.2.19 været afholdt ansættelsessamtaler til stillingen i Blistrup. Vi har

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO. Version 03, den

Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Pilotprojekt vedr. gæstepasning Ved V. Åby Bh. og SFO Version 03, den 21.9.2011 Samlet konklusion I dagplejen kan det være en udfordring,

Læs mere

Referent: ALLAN FREDERIKSEN/PIA HANSEN. Forældrerepræsentanter: Tinna Sørensen x Jessie Dons Sparvath S Xiafang QU Jensen x Søren Gammelby Jensen x

Referent: ALLAN FREDERIKSEN/PIA HANSEN. Forældrerepræsentanter: Tinna Sørensen x Jessie Dons Sparvath S Xiafang QU Jensen x Søren Gammelby Jensen x Mødedato: 29 november 2011 ANGÅENDE Møde i Områdeforældrebestyrelsen ved Børnehusene Syvstjernen MØDESTED: HØRKÆRGÅRD, INDUSTRIVEJ 23 4490 JERSLEV Mødetidspunkt: 17.30-20.30 REFERENT Allan Frederiksen/Pia

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Bestyrelsesmødet den flyttes til onsdag den samme tid og sted

Bestyrelsesmødet den flyttes til onsdag den samme tid og sted Fællesbestyrelsesmøde/ innovation den 24.4.2018 Bemærkning: Sted: Nydam Børnehus Kl. 18.30 21.00 Nr. Accepteret Afbud: Hanne Hjortlund, Heidi Thuesen, Anne Kathrine Bruun Sørensen/ Peter Vestergaard Jensen-substitut

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Høringssvar til Børnepasningskapacitet

Høringssvar til Børnepasningskapacitet Høringssvar til Børnepasningskapacitet Høringspunkt Høringsberettiget Høringsberettigedes bemærkning 2.1. Dagplejens Hus inddrages pr. 1. november 2018 til vuggestue med op til 20 børn. Drift og ledelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 18. september 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 18. september 2017 Referat mandag den 18. september 2017 Kl. 19:00 i Mødelokale 3, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udlændingestyrelsens opsigelse af Avnstrup

Læs mere

Skanderborg Dagplejes Udviklingskontrakt

Skanderborg Dagplejes Udviklingskontrakt Skanderborg Dagplejes Udviklingskontrakt Kontrakt 2018 23. november 2017 Skrevet af: Else Sall Skanderborg Dagplejes Udviklingskontrakt Kontrakt 2018 Vision for Skanderborg Dagpleje Formålet med Visionen

Læs mere

Kastaniehaven Ændring af tidspunkt for valg: Godt at tidspunktet er ændret til april, så det følger tidspunkt for tidlig skolestart.

Kastaniehaven Ændring af tidspunkt for valg: Godt at tidspunktet er ændret til april, så det følger tidspunkt for tidlig skolestart. Alle indkomne høringssvar om ny revideret styrelsesvedtægt Februar 2019 Kastaniehaven Ændring af tidspunkt for valg: Godt at tidspunktet er ændret til april, så det følger tidspunkt for tidlig skolestart.

Læs mere

Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler Den 20. november 2018 LÆRING & TRIVSEL

Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler Den 20. november 2018 LÆRING & TRIVSEL Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler Den 20. november 2018 LÆRING & TRIVSEL Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur Evalueringen - en del af KB s procesplan

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Tønder Kommune. Varighed

Tønder Kommune. Varighed Dagsorden og referat Dato: 23.11.17 Tid: 19-21 Sted: Tøndervej 45, 6780 Skærbæk Emne: Bestyrelsesmøde i dagplejen Formål med mødet: Mødedeltagere: Connie Axelsen, Margit Jensen, Jenni Tychsen, Annalene

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 311628 Brevid. 3033265 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur 7. januar 2019 Byrådet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl. 17-19 i Rytterkilden. Tilstede: Helle, Maria, Karina, Karin, Kasper, Lydia, Kamilla, Jesper, Marianne, Lone Afbud: Line, Lu 1. Orientering og debat:

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde/ den

Fællesbestyrelsesmøde/ den Fællesbestyrelsesmøde/ den 28.06.2017 Sted: Nydam Børnehus Kl. 18.30 21.00 Nr. Accepteret Afbud: Camilla(dagplejen), Martin(Dybbølsten), Kirsten (Dybbøl Børnehus) 1 Information: Konstituerende møde den

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Frederikssund Nord

Bestyrelsesmøde Frederikssund Nord Bestyrelsesmøde Frederikssund Nord Dagsorden til møde Den 11. april 2016 kl. 19.00-21.30 Børnehuset Lærkereden, Skovvej 6 MØDEDELTAGERE Susannah Woods, Pilehaven Morten Hansen, Toftelund Lotte Stæhr, Stenhøjgård

Læs mere

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til:

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til: Dato: 28-05-2019 Sagsnummer: 18/13891 Center: Center for Børn og Læring Bilag til sag 18/13891 Udvalget for Børn og Ungdom 4. juni 2019 Forslag: Ny ledelsesorganisering for dagtilbud i Center for Børn

Læs mere

Dagsorden og referat. Tønder Kommune. Dato: 22.marts 2018 Tid: Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster

Dagsorden og referat. Tønder Kommune. Dato: 22.marts 2018 Tid: Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster Dagsorden og referat Tønder Kommune Dato: 22.marts 2018 Tid: 19.00-21.30 Mødet afholdes på Åvedvej 5 Løgumkloster Emne: Forældrebestyrelses møde i dagplejen Mødet er flyttet til Åved vej 5, Løgumkloster

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Fra børnehavebarn til skolebarn

Fra børnehavebarn til skolebarn Fra børnehavebarn til skolebarn - Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole Et skriv til dig, der er med til at sende børnehavebørn afsted i skole og dig, der tager imod nye skolebørn

Læs mere