Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV"

Transkript

1 Projektrapporteringsværktøj - PRV

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Godkendt budget Maksimer/minimer Vis i Excel Hent historiske budgetter Vejledning Budgetforslag Redigeringstilstand Grundlæggende funktioner Maksimer/minimer Importer godkendt budget Gem Vis i Excel Vejledning Udarbejdelse af budgetforslag Akkumuleret / ikke-akkumuleret Indsæt nye konti Skift slutdato Tjek valideringsfejl Ændringer for deltagerudgifter / deltagerfinansiering Ændringer for naturalieudgifter / naturaliefinansiering Ændringer for kontante tilskud Ændringer i egenfinansiering Oversigt over valideringsfejl Redegørelse for ændringer Valider og indsæt Fejl i budgetforslag

3 1 Indledning Alle projekter med støtte fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond oprettes som brugere i Projekt Rapporterings Værktøjet (PRV). I PRV kan du se projektets godkendte projektbudget med tilhørende halvårsbudgetter og godkendte halvårsregnskaber. PRV skal desuden anvendes i forbindelse med anmodninger om budgetændringer, hvor nye budgetforslag udarbejdes og indsendes til styrelsen via PRV. Området Projektbudget, er opdelt i to underområder Godkendt budget og Budgetforslag. Godkendt budget I underområdet Godkendt budget kan du se projektets godkendte halvårsbudgetter og godkendte ordinære regnskaber. Det er også muligt at hente tidligere godkendte budgetter. Budgetforslag I underområdet Budgetforslag kan du udarbejde og indsende forslag til nye halvårsbudgetter. Det er muligt at udarbejde nye budgetter både som akkumulerede og ikke-akkumulerede. Systemet hjælper dig med at overholde regneregler og valideringer, så nye udarbejdede budgetter opfylder de gældende krav og retningslinjer. NB: Indsendte budgetforslag er først godkendt, når styrelsen giver meddelelse herom til projektet

4 2 Godkendt budget I underområdet Godkendt budget kan du se projektets godkendte halvårsbudgetter og godkendte ordinære regnskaber. Det er også muligt at hente tidligere godkendte budgetter. Når du åbner underområdet Godkendt budget, ser du projektets seneste godkendte budget. Bemærk: Såfremt projektet har fået godkendt perioderegnskaber, vil de godkendte regnskabstal fremgå i den pågældende periodes kolonne i stedet for budgettet. Ekstraordinære regnskaber fremgår ikke. 1 NB: Styrelsen arbejder med akkumulerede budgetter, hvorfor det godkendte budget vises som sådan. Akkumulerede Når budgettet vises som akkumuleret betyder det, at de enkelte halvårsbudgetter er løbende summeret. Eksempel: Hvis det forventes at anvende kr. over 4 halvårsperioder, hvor udgiften fordeler sig med kr. pr. periode, da vil de akkumulerede halvårsbudgetter lyder på: Periode 1: kr. Periode 2: kr. Periode 3: kr. Periode 4: kr. 1 Projektets ordinære regnskabsperioder er fastsat med opgørelse pr. 28(29)/02, 31/08 og projektets slutdato. Såfremt projektet har indsendt og fået godkendt regnskaber opgjort med en anden opgørelsesdato, er der tale om et ekstraordinært regnskab i så fald vil dette regnskab ikke fremgå af PRV. Såfremt projektet har indsendt og fået godkendt et ekstraordinært regnskab, som erstatning for et ordinært regnskab (fx at opgørelsestidspunktet er ændret fra d. 31/08 til d. 31/09), vil regnskabet ikke kunne ses i PRV. I så fald vil denne periode fortsat fremstå med de godkendte budgettal

5 2.1 Maksimer/minimer Ved at trykke på knappen maksimér ændres visningen af budgettet til full-screen. Når budgettet vises i full-screen, kan budgettet minimeres igen ved at trykke på knappen minimér. Bemærk at funktionerne er de samme under maksimér og minimér

6 2.2 Vis i Excel Det er muligt at vise det godkendte budget i Excel. Derfra kan budgettet udskrives. Knappen Vis i Excel kan bruges både under maksimer- og minimervisning. Når der trykkes på knappen Vis i Excel, åbnes budgettet i Excel. Bemærk at der ikke er regnefunktioner lagt ind i Excel-udskriften

7 2.3 Hent historiske budgetter Det vil altid være det seneste godkendte budget, som vises i PRV. Projektet har dog mulighed for at hente tidligere godkendte budgetter, ved at trykke på knappen Hent historiske budgetter. 2 Når der trykkes på knappen Hent historiske budgetter fremkommer en boks, hvorfra du kan vælge det budget, du ønsker at hente. Ved at markere det ønskede budget, aktiveres knappen Hent. Når du trykker på knappen Hent, åbnes det ønskede historiske budget i Excel. Bemærk at der ikke er regnefunktioner lagt ind i Excel-udskriften. 2 Bemærk at kun godkendte budgetter pr. 01/ og frem, vil kunne hentes. Historiske budgetter før d. 01/ kan ikke hentes via PRV

8 2.4 Vejledning Ved at trykke på knappen Vejledning hentes denne vejledning i pdf

9 3 Budgetforslag I underområdet Budgetforslag kan du udarbejde og indsende forslag til nye halvårsbudgetter. Det er muligt at udarbejde nye budgetforslag både som akkumulerede og ikke-akkumulerede. Systemet hjælper dig med at overholde regneregler og valideringer, så nye budgetforslag opfylder de gældende krav og retningslinjer herfor. NB: Indsendte budgetforslag er først godkendt, når styrelsen giver meddelelse herom til projektet. Når du åbner underområdet Budgetforslag første gang, er budgettet tomt, og alle knapper vil være inaktive (med undtagelse af knappen Vejledning, jf. afsnit 3.2.5). På alle andre tidspunkter, vil de seneste gemte ændringer blive vist. Før der kan arbejdes med budgetforslag, skal værktøjet sættes i redigeringstilstand, jf. nedenfor i afsnit 3.1. Herefter er det muligt at arbejde med et nyt budgetforslag

10 Underområdet Budgetforslag er bygget op i 4 overordnede blokke: - Funktioner - Tilsagnsbeløb - Projektperiode - Budget Funktioner Knapper, som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af et nyt budgetforslag. De enkelte knapper er beskrevet nedenfor i de enkelte afsnit. Tilsagnsbeløb Projektets godkendte tilsagnsbeløb fremgår af boksen øverst til venstre. Tilsagnsbeløbet er opdelt i henholdsvis Strukturfondsstøtte ( ESF støtte Socialfondsprojekter / ERDF støtte - Regionalfondsprojekter) og Statstilskud (EBST finanslovsbevilling). Langt de fleste projekter modtager alene strukturfondsstøtte. Det/de godkendte tilsagnsbeløb fremgår øverst i boksen. Nederst i boksen fremgår det/de tilsagnsbeløb som ændringerne i budgettet evt. medfører

11 Projektperiode Projektets projektperiode fremgår af boksen øverst til venstre dvs. projektets startdato og slutdato. Den godkendte projektperiode fremgår øverst i boksen, og såfremt der laves ændringer for projektets slutdato, vil dette fremgå nederst i boksen. Budget Selve budgetforslaget udarbejdes i budgetblokken. Budgetblokken indeholder alle projektets halvårsperioder, samt to total kolonner. Kolonnen Total Godkendt viser projektets godkendte totalbudget. Kolonnen Total Forslag viser dit budgetforslags totalbudget. Via disse to kolonner kan du altid sammenholde dit budgetforslags totalbudget, med det godkendte totalbudget

12 3.1 Redigeringstilstand Før der kan arbejdes med budgetforslag skal værktøjet sættes i redigeringstilstand, dvs. at det er nødvendigt at aktivere EDIT tilstand. Det er ikke muligt for flere brugere af samme projekt, at redigere samtidig i samme menu - men muligt for flere brugere at redigere i forskellige menuer. Sådan sættes redigeringstilstand til: Hvis ikonet med blyanten har en rød streg henover sig, er du i "EDIT IKKE" tilstand. Klik på blyanten, hvorefter den røde streg over blyanten forsvinder EDIT tilstand. Herefter aktiveres de knapper som er mulige at anvende. Jo længere du er i processen for udarbejdelse af budgetforslag, des flere knapper vil være aktive. Første gang du åbner Budgetforslag, er budgettet tomt. Derfor er kun knapperne Maksimer/minimer, Importer godkendte budget og Vejledning aktive

13 3.2 Grundlæggende funktioner Maksimer/minimer Ved at trykke på knappen maksimér ændres visningen af budgetforslag til full-screen. Når budgetforslag vises i full-screen kan budgetforslag minimeres igen, ved at trykke på knappen minimér. Bemærk at funktionerne er de samme under maksimer og minimer. Nedenfor er alle eksempler lavet i full-screen tilstand

14 3.2.2 Importer godkendt budget Nye budgetforslag udarbejdes ud fra det seneste godkendte budget. Første gang du åbner Budgetforslag, er alle felter tomme. For at kunne arbejde med et nyt budgetforslag, er det nødvendigt at importere det seneste godkendte budget. 3 Dette gøres ved at trykke på knappen Importer godkendt budget. Herefter vises det seneste godkendte budget. Herefter er det muligt at arbejde med udarbejdelse af et nyt budgetforslag. Samtidig er alle brugbare knapper gjort aktive. Det er selvfølgelig muligt at arbejde med et budgetforslag, gemme sit arbejde, og gå ind i systemet igen og arbejde videre senere. Du skal derfor ikke nødvendigvis importere det godkendte budget, hver gang du skal arbejde med budgetforslag. Det er dog vigtigt at det seneste godkendte budget importeres, hver gang du påbegynder udarbejdelsen af et nyt budgetforslag til styrelsen. På den måde sikrer du, at du altid tager udgangspunkt i de seneste godkendte budget- og regnskabstal. Systemet vil hjælpe dig til at huske, at arbejde i det seneste godkendte budget. Du kan til en hver tid importere det seneste godkendte budget på ny, fx hvis du ønsker at begynde forfra, eller hvis du skal påbegynde et nyt budgetforslag til styrelsen. Når du har arbejdet med budgettet, og derefter prøver at importere det seneste godkendte budget på ny, vil der fremkomme en advarselsboks om, at du er i gang med at overskrive de ændringer du lavet: Ønsker du at importere det seneste godkendte budget? Du skal være opmærksom på, at du vil overskrive alle tidligere ændringer du har lavet i budgetforslag - tidligere ændringer vil ikke kunne hentes igen. Trykker du på OK vil dine tidligere ændringer blive slettet, og det seneste godkendte budget vil blive importeret. Trykker du på Cancel kommer du tilbage til udgangspunktet, uden at overskrive dine ændringer. 3 Det er ikke muligt at importere historiske budgetter

15 3.2.3 Gem Du kan til enhver tid gemme dine ændringer. På den måde kan du fx gå ud af systemet, og komme tilbage igen og arbejde videre. Du gemmer dine ændringer ved at trykke på knappen Gem. Når du trykker på knappen Gem gemmes dine ændringer, og der vil komme en dialogboks, som informerer om, at ændringerne er gemt. Du skal altid gemme dine ændringer, før du fx kan få vist dit budgetforslag i Excel mv. Systemet vil hjælpe dig med at huske at gemme, hvis det er nødvendigt. Fx hvis du prøver at vise dit budgetforslag i Excel uden først at gemme ændringer, vil der komme en dialogboks, som fortæller, at du skal gemme dine ændringer

16 3.2.4 Vis i Excel Det er muligt at vise budgetforslaget i Excel. Derfra kan budgetforslaget også udskrives. Du kan til en hver tid bruge denne funktion, også selvom budgetforslaget ikke kan valideres som korrekt. Ved at hente dit budgetforslag i excel, kan du også udskrive eller gemme dit udkast uden for systemet. Fx hvis det bliver nødvendigt at begynde forfra med dit budgetforslag, men gerne vil have en kopi af dine ændringer. Eneste forudsætning for at kunne vise dit budgetforslag i Excel er, at du har gemt dine ændringer, jf. afsnit Når der trykkes på knappen Vis i Excel åbnes budgettet i Excel. Bemærk at der ikke er regnefunktioner lagt ind i Excel-udskriften. NB: Excel-udskriften er alene et visningsredskab, som kan anvendes til udskrift mv. såfremt der laves ændringer i Excel-versionen gemmes disse ændringer IKKE i systemet

17 3.2.5 Vejledning Ved at trykke på knappen Vejledning hentes denne vejledning i pdf

18 3.3 Udarbejdelse af budgetforslag Før du påbegynder arbejdet med et nyt budgetforslag, skal du importere det seneste godkendte budget, jf. afsnit Det er selvfølgelig muligt at arbejde med et budgetforslag, gemme sit arbejde, og gå ind i systemet igen og arbejde videre senere. Du skal derfor ikke nødvendigvis importere det godkendte budget, hver gang du skal arbejde med budgetforslag. Det er dog vigtigt at det seneste godkendte budget importeres, hver gang du påbegynder udarbejdelsen af et nyt budgetforslag til styrelsen. På den måde sikrer du, at du altid tager udgangspunkt i de seneste godkendte budget- og regnskabstal. Systemet vil hjælpe dig med at huske, at arbejde i det seneste godkendte budget. Det er ikke muligt at indsende et budgetforslag som ikke tager udgangspunkt i det seneste godkendte budget. 4 Når det seneste godkendte budget er importeret, kan du begynde at udarbejde et nyt budgetforslag. I budgetforslaget er det muligt at ændre tallene i de felter som er hvide. Det er ikke muligt at ændre i de øvrige felter. Felter, hvori der er foretaget ændringer, vil blive markeret. På den måde kan du hurtigt orientere dig i, hvilke ændringer du har lavet. Det er muligt at udarbejde nye budgetter både som akkumulerede og ikke-akkumulerede, jf. afsnit I forbindelse med udarbejdelsen af et budgetforslag er det muligt at ændre projektets slutdato, ligesom der kan indsættes nye konti, jf. afsnit 0 og Systemet hjælper dig med at overholde regneregler og valideringer, og det er ikke muligt at fremsende et nyt budgetforslag til styrelsen, før valideringerne er opfyldt. jf. afsnit og Styrelsen anbefaler, at man udarbejder budgetforslag ud fra følgende fremgangsmåde: 1. Start med ændring af projektets slutdato (hvis relevant), jf. afsnit Indsæt nye konti (hvis relevant), jf. afsnit Ændringer af udgifterne i de enkelte halvår. 4. Ændringer for deltagerfinansiering (hvis relevant), jf. afsnit Ændringer for naturaliefinansiering (hvis relevant), jf. afsnit Ændringer af kontante tilskud (hvis relevant), jf. afsnit Tilpasning egenfinansiering (hvis relevant), jf. afsnit Slut af med redegørelser for ændringerne, jf. afsnit Denne rækkefølge vil sikre, at du undgår at lave dobbeltarbejde. NB: Indsendte budgetforslag er først godkendt, når styrelsen giver meddelelse herom til projektet. 4 Hvis du har udarbejdet et budgetforslag, og der i mellemtiden er importeret et nye godkendt budget (fx fordi en budgetperiode erstattes med det godkendte regnskab for perioden), vil systemet forhindre dig i at sende dit budgetforslag, idet det ikke er udarbejdet ud fra de seneste godkendte tal. Det er kun muligt at sende nyt budgetforslag, når det er udarbejdet med udgangspunkt i de seneste godkendte tal. I det tilfælde anbefales det at lave et udskrift af dit budgetforslag jf. afsnit 3.2.4), således du hurtigt kan genskabe dit budgetforslag med udgangspunkt i de nye importerede tal

19 3.3.1 Akkumuleret / ikke-akkumuleret Det er muligt at udarbejde nye budgetforslag både som akkumulerede og ikke-akkumulerede budgetter. Som udgangspunkt vil systemet vise dit budget/budgetforslag som akkumulerede halvårsbudgetter. Såfremt du ønsker at skifte over til ikke-akkumulerede, kan du ændre dette ved at trykke på knappen Skift til ikke-akkumuleret. Hvis budgettet vises som ikke-akkumuleret, kan du skifte over til akkumuleret visning, ved at trykke på knappen Skift til akkumuleret. Akkumulerede Når budgettet vises som akkumuleret, betyder det, at de enkelte halvårsbudgetter er løbende summeret. Eksempel: Det forventes at anvende kr. over 4 halvårsperioder, hvor udgiften fordeler sig med kr. pr. periode. Dvs. de akkumulerede halvårsbudgetter lyder på: Periode 1 = kr., Periode 2 = kr., Periode 3 = kr., Periode 4 = kr. Bemærk at systemet vil fortælle dig, såfremt dine indtastninger ikke stemme overens med reglerne for akkumulerede budgetter, dvs. hvis det akkumulerede budget falder. Sådanne fejl vises ved, at feltet markeres med gult. 5 Ikke-akkumulerede Når budgettet vises som ikke-akkumuleret, betyder det, at de enkelte halvårsbudgetter står alene. Eksempel: Det forventes at anvende kr. over 4 halvårsperioder, hvor udgiften fordeler sig med kr. pr. periode. Dvs. de ikkeakkumulerede halvårsbudgetter lyder på: Periode 1 = kr., Periode kr., Periode 3 = kr., Periode 4 = kr. Bemærk at styrelsen arbejder med akkumulerede budgetter, hvorfor muligheden for at arbejde med ikke-akkumulerede budgetter, kun er et værktøj i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag. Projektets budget, vil altid blive vist/godkendt som akkumulerede, jf. afsnit 2. 5 Som udgangspunkt kan styrelsen ikke godkende budgetter som indeholder faldende akkumulerende budgetter. Men i visse tilfælde kan det give mening, og kan derfor godkendes. Fx hvis man i en periode har fået godkendt et forbrug på en konto, og derefter finder ud af, at det var den forkerte konto som blev anvendt, hvorfor budgettet skal omallokeres, for derefter at omallokere beløbet i regnskabet. et andet eksempel er egenfinansieringen, hvor der i visse projekter kan være behov, for en mellemfinansiering i en periode, før den endelige finansiering af projektet kan udmøntes

20 3.3.2 Indsæt nye konti I forbindelse med udarbejdelse af et nyt budgetforslag, er det muligt at indsætte nye konti. Som udgangspunkt viser systemet kun de konti, som er godkendte til anvendelse i projektet. Når der trykkes på knappen Indsæt nye konti udløses den fulde kontoplan. Systemet sikrer, at der kun kan vælges konti fra den kontoplan som er godkendt til anvendelse i projektet. Kontoplan før der indsættes nye konti (Konto 1220 og 1240 er anvendt) Herefter kan der indsættes beløb på den/de ønskede konti. Når der er indsat beløb på nye konti, vil felterne blive markeret. Kontoplan med nye konti (Konto 1210 og 1230 er nu til rådighed som nye konti) Kontoplan med beløb på ny konto markeret med grøn

21 Når der er indsat beløb på de nye konti, som ønskes anvendt, kan kontoplanen rulles sammen igen. Dette gøres ved at trykke på knappen Fjern nye konti. Når kontoplanen rulles sammen igen, vil nye konti fortsat kunne ses og arbejdes i. Ved at rulle kontoplanen sammen igen, lettes arbejdet med budgetforlaget, idet budgettet bliver mere overskueligt. Sammenrullet kontoplan med nye konti. NB: Indsendte budgetforslag (herunder anmodning om godkendelse af nye konti) er først endeligt godkendt, når styrelsen giver meddelelse herom til projektet

22 3.3.3 Skift slutdato I forbindelse med udarbejdelse af et nyt budgetforslag, er det muligt at ændre projektets slutdato. Projektets godkendte periode fremgår af boksen øverst til højre. Den godkendte projektperiode fremgår øverst i boksen, og såfremt der laves ændringer for projektets slutdato, vil dette fremgå nederst i boksen. Såfremt der ikke laves ændringer vil Godkendt projektperiode og Projektperiode i budgetforslag være identiske. Projektets slutdato ændres ved at trykkes på knappen Skift slutdato. Når du har trykket på knappen Skift slutdato fremkommer en kalenderboks. I kalenderboksen er det muligt at vælge en ny slutdato. Når du har fundet den ønskede dato, markeres denne dato, og der trykkes på OK. Ønsker du alligevel ikke at ændre dato, kan du lukke boksen på krydset øverst til højre. Såfremt den nye slutdato medfører, at projektet får flere halvårsperioder, vil disse nye perioder blive lagt på budgettet. Nye perioder vil blive markeret med grøn. Budgettallene i de nye halvårsperioder, vil som udgangspunkt være en kopi af den tidligere sidste periode. Såfremt den nye slutdato medfører, at projektet får færre halvårsperioder, vil disse nye perioder blive fjernet fra budgettet. Som udgangspunkt fjerner systemet de overflødige perioder. NB: Indsendte budgetforslag (herunder anmodning om ændring af projektets slutdato) er først endeligt godkendt, når styrelsen giver meddelelse herom til projektet

23 3.3.4 Tjek valideringsfejl Som udgangspunkt er denne knap ikke aktiv idet denne kun er aktiv, når budgettet ikke kan valideres som korrekt. Valideringerne stemmer knap ikke aktiv. Hvis knappen er aktiv skyldes det, at finansieringen ikke stemmer med de udgifter, som er indsat. Dette ses også ved, at de relevante finansieringskonti markeres med blå. Valideringerne stemmer ikke knap aktiv. Eksempel på at valideringer ikke stemmer

24 Ændringer for deltagerudgifter / deltagerfinansiering For deltagerudgifter gælder det, at EU-tilskuddet ikke kan overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af deltagerudgifter. Det betyder, at deltagerudgifter altid skal modsvares på finansieringssiden med et tilsvarende beløb. Systemet hjælper dig med at overholde denne regel. I nedenstående eksempel er der ændret deltagerudgifterne under periode Da ændringerne i udgifterne medfører en valideringsfejl, startes ændringer på udgiftssiden med at være markeret med blå. Da deltagerudgifter altid skal modsvares på finansieringssiden med et tilsvarende beløb, markeres de dertilhørende finansieringskonti også med blå deltagerfinansieringskonti. Ved angivelse af deltagerfinansiering skal der skelnes mellem statslig, regional, kommunal, privat og offentlig lignende deltagerfinansiering. I ovenstående eksempel er der i alt indsat kr. til deltagerudgifter. Før valideringen er korrekt, skal der indsættes et tilsvarende beløb under deltagerfinansieringen. I dette eksempel fordels finansieringen med kr. på henholdsvis statslig, regionalt og kommunalt deltagerfinansiering, og med kr. på henholdsvis privat og offentlig lignende deltagerfinansiering. I alt kr. Når valideringen er korrekt (udgifterne svare til finansieringen) vil de blå markeringer blive ændret til grøn. Bemærk at ikke alle finansierings nødvendigvis konti skal anvendes. Du skal naturligvis kun anvende de relevante finansieringskonti

25 Ændringer for naturalieudgifter / naturaliefinansiering For naturalier gælder det, at EU-tilskuddet ikke kan overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af naturalier. Det betyder, at naturalier altid skal modsvares på finansieringssiden med et tilsvarende beløb. Systemet hjælper dig med at overholde denne regel. 6 I nedenstående eksempel er der ændret i naturalieudgifterne under periode Da ændringerne i udgifterne medfører en valideringsfejl, startes ændringer på udgiftssiden med at være markeret med blå. Da deltagerudgifter altid skal modsvares på finansieringssiden med et tilsvarende beløb, markeres de dertilhørende finansieringskonti også med blå naturaliefinansiering. Ved angivelse af naturaliefinansiering skal der skelnes mellem statslig, regional, kommunal, privat og offentlig lignende naturaliefinansiering. I ovenstående eksempel er der i alt indsat kr. til naturalieudgifter. Før valideringen er korrekt, skal der indsættes et tilsvarende beløb under naturaliefinansieringen. I dette eksempel fordels finansieringen med kr. på henholdsvis statslig, regionalt, kommunalt og privat naturaliefinansiering, og med kr. på offentlig lignende naturaliefinansiering. I alt kr. Når valideringen er korrekt (udgifterne svare til finansieringen) vil de blå markeringer blive ændret til grøn. Bemærk at ikke alle finansierings nødvendigvis konti skal anvendes. Du skal naturligvis kun anvende de relevante finansieringskonti. 6 Bemærk at for Socialfonden er evt. støtteberettigede taxametertilskud også en del af naturalierne, hvorfor kontogruppen på Socialfonden hedder Taxametertilskud og naturalier

26 Ændringer for kontante tilskud Såfremt der skal ændres i de kontante tilskud (ekstern finansiering) skal disse ændringer gennemføres inden egenfinansieringen tilpasses. Ved angivelse af kontante tilskud skal der skelnes mellem statslig, regional, kommunal, privat og offentlig lignende kontante tilskud. Ændringer markeres med grøn Ændringer i egenfinansiering Egenfinansieringen er det beløb tilsagnsmodtager og øvrige partnere skal betale, før projektbudgettet er fuldt finansieret. Størrelsen af den samlede nødvendige egenfinansiering beregnes på baggrund af de tidligere anførte finansieringsposter. Derfor er det vigtigt, at egenfinansieringen er det sidste, som tilpasses i nye budgetforslag. Ved angivelse af egenfinansiering skal der skelnes mellem statslig, regional, kommunal, privat og offentlig lignende egenfinansiering. I nedenstående eksempel er der ændret i udgifterne under periode og markeret med grøn. Ændringerne i udgifterne medfører at egenfinansieringen også skal tilpasses markeret med blå

27 På kontolinjen Egenfinansiering beregnet kan du se, hvor meget egenfinansiering der er nødvendig i perioden. Dvs. at der skal indsættes en egenfinansiering svarende til dette beløb. I dette eksempel har ændringerne medført, at egenfinansieringen i perioden skal være ,50 kr. i periode , og ,00 kr. i periode (akkumuleret tal). På kontolinjen Sum af fordelt egenfinansiering kan du se, hvor meget egenfinansiering der er indsat i perioden. I dette eksempel er der indsat ,00 kr. i periode , og 0 kr. i periode Før valideringen er korrekt, skal kontolinjerne Egenfinansiering beregnet og Sum af fordelt egenfinansiering indehold samme beløb. I dette eksempel fordels egenfinansieringen i periode med kr. på offentlig lignende egenfinansiering og kr. på privat egenfinansiering. I alt kr. Når valideringen er korrekt (beregnet egenfinansiering stemmer med fordelt egenfinansiering) vil de blå markeringer blive ændret til grøn

28 3.3.5 Oversigt over valideringsfejl Du kan hente en oversigt over valideringsfejlene, ved at trykke på knappen Tjek valideringsfejl. Derved fremkommer en boks, med oplistning af de valideringsfejl budgettet har. Valideringsfejlen ligger i egenfinansieringen. Valideringsfejlen ligger i perioden Valideringsfejlen opstår fordi der er indsat kr. for meget på egenfinansieringen i forhold til det nødvendige. For at få valideringerne til at stemme, skal den indsatte egenfinansieringen således nedsættes med kr. til i alt kr. Du kan have boksen åben imens du arbejder i budgetforslaget. Boksen vil hele tiden opdatere tallene såfremt du ændre i forslaget. Luk boksen ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne

29 3.3.6 Redegørelse for ændringer Når du laver ændringer, skal ændringerne ledsages af en redegørelse for de enkelte ændringer. Redegørelserne indskrives i systemet, og bliver dermed sendt sammen med jeres budgetforslag til styrelsen. Hver gang du laver en ændring på en konto eller i projektets slutdato fremkommer en lille rød blyant. Når der trykkes på blyanten fremkommer en boks, hvori redegørelsen for ændringen kan indskrives. Bemærk at redegørelserne skal laves for hver konto som ændres og hvis der ændres i projektets slutdato. Eksempel: Der laves ændringer på konto 20, 30 og slutdato. Dermed skal der indsættes en redegørelse for ændringerne på konto 20, ved at trykke på blyanten på konto 20. Der skal indsættes en redegørelse for ændringerne på konto 30, ved at trykke på blyanten på konto 30. Der skal indsættes en redegørelse for ændringen af slutdato, ved at trykke på blyanten ved projektets slutdato

30 Når redegørelsen er udfyldt vil blyanten blive ændret fra rød til grøn. Det er ikke muligt at indsende budgetforslag før alle blyanter er grønne, dvs. alle relevante redegørelsesfelter er udfyldt. Såfremt der laves ændringer i budgetforslaget, efter redegørelserne er lavet, vil blyanten på de ændrede konti eller slutdato skifte farve til gul. Du skal da forholde dig til redegørelserne igen (på de konti der er lavet nye ændringer på), og evt. lave ændringer i redegørelsen såfremt det er nødvendigt. Selvom de nye ændringer ikke medfører ændringer i den redegørelse, skal du fortsat gå ind i redegørelsesfeltet og godkende din tidligere redegørelse på ny ved at trykke på OK i redegørelsesfeltet. Det er ikke muligt at indsende et budgetforslag til styrelsen, såfremt en eller flere blyanter er røde eller gule

31 3.3.7 Valider og indsæt Når du er færdig med at udarbejde dit nye budgetforslag, kan du indsende dit nye budgetforslag til styrelsen. Bemærk at dine ændringer skal være gemt, før denne funktion kan bruges, jf. afsnit Du validerer og indsender dit budgetforslag ved at trykke på knappen Valider og indsend. Når du trykker på knappen Valider og indsend, bliver dit budgetforslag valideret for fejl. NB: det er ikke muligt at indsende et nyt budgetforslag med valideringsfejl. Såfremt der ikke er fejl i dit budgetforslag, vil der fremkomme en boks uden bemærkninger. I så fald kan du trykke på knappen Indsend budgetforslag (knappen er ikke aktiv, hvis der er valideringsfejl). Når du har trykket på knappen Indsend budgetforslag, vil denne dialog boks komme op, som orientering om at dit budgetforslag er indsendt. Tryk på OK for at komme retur til dit budgetforslag

32 Når du har indsendt dit nye budgetforslag vil den projektansvarlige (projektejeren) modtage en mail, hvor det nye budgetforslag er vedhæftet i Excel og en kopi i pdf-format. Den vedhæftede Excel-fil vil indeholde 3 ark: 1. Akkumulerede halvårsbudgetter 2. Ikke-akkumulerede halvårsbudgetter 3. Oversigt over redegørelserne for ændringerne Det er muligt at se redegørelserne for ændringerne ved at holde musen over den røde markering på kontoen i budgettet. Desuden kan en samlet oversigt over redegørelserne for ændringerne, som nævnt ovenfor, ses i ark 3. Samtidig med at den projektansvarlige modtager en mail, som dokumentation på indsendelsen af det nye budgetforslag, modtager styrelsen en tilsvarende mail med budgetforslaget. Herefter behandles dit nye budgetforslag af projektets sagsbehandler. Såfremt jeres sagsbehandler har brug for yderligere oplysninger, kontaktet i med henblik på afklaring heraf. NB: Indsendte budgetforslag er først godkendt, når styrelsen giver meddelelse herom

33 Fejl i budgetforslag Når du trykker på knappen Valider og indsend, bliver dit budgetforslag valideret for fejl. NB: det er ikke muligt at indsende et nyt budgetforslag med valideringsfejl. Såfremt der er fejl i dit budgetforslag, vil der fremkomme en boks med bemærkninger, som fortæller dig hvilke fejl der er i budgettet, og som skal rettes før budgettet kan indsendes. Såfremt der er valideringsfejl, vil knappen Indsend budgetforslag ikke være aktiv. Luk boksen, ved at trykke på Luk og ret fejlene. Du kan hente hjælp til rettelser i afsnit Når fejlene er rettet kan du indsende dit budgetforslag til styrelsen, jf. afsnit Bemærkningerne er opdelt i to kategorier: 1. Fejl som skal rettes før budgettet kan indsendes. Det vil ikke være muligt at indsende et budgetforslag med bemærkninger om fejl. 2. Advarsler som advarer om, at budgettet indeholder unormale (men ikke blokerende) fejl. Det er muligt at indsende et budgetforslag med advarsler, men projektet skal være opmærksom på, at styrelsen i så fald ofte vil efterspørge yderligere redegørelser. Eksempel på advarsel: Et typisk problem er manglende overholdelse af akkumulerende beregninger, jf. afsnit I visse tilfælde kan det give mening, at ønske budgetændringer med sådanne uoverensstemmelser, men projektet skal være opmærksom på, at der skal være en god begrundelse for ønske om sådanne budgetændringer

Brugervejledning. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Brugervejledning. Projektrapporteringsværktøj - PRV Brugervejledning Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Redigeringstilstand... 3 Bruger administration... 4 Tilføj ny bruger... 5 Fjern projektbruger... 5 Rediger

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

PlansystemDK Hotline:

PlansystemDK Hotline: Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Gå til www.indberet.plansystem.dk For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Peter Heinesen Vinkelvej 33 4760 Vordingborg Tlf. 5537 2980, mobil 2947 4001 Mail: peter@heinesen.net WWW: peter-heinesen.dk Version 1.05 13-12-2012 1/15 Formål

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere