Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB"

Transkript

1 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Nordic Capital Fund VII Limited (Nordic Capital) og Redcats Nordic AB (Redcats), jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. Anmeldelsen var fuldstændig den 5. april Transaktionen Som følge af den påtænkte transaktion erhverver Nordic Capital indirekte kontrol med Redcats. Dette sker ved, at Nordic Capital køber og overtager 100 pct. af aktierne i Redcats gennem det til lejligheden stiftede holdingselskab ECN Products AB (ændret til Maj Fashion AB) ( SPV ), jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. SPV s formål er alene at agere som holdingselskab for aktierne i Redcats efter transaktionens gennemførelse. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Der er tale om en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a. Da omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, skal fusionen anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Parterne og deres aktiviteter Nordic Capital er en kapitalfond med fokus på fortrinsvis store og mellemstore virksomheder i særligt Europa og Norden. Nordic Capital har pt. kontrollerende ejerandele i [XX] porteføljeselskaber inden for en bred vifte af forskellige områder, herunder sportsartikler, forbrugslån, private forsikringer, babyudstyr m.v. Redcats er en internet- og katalogbaseret virksomhed inden for detailsalg af primært beklædning og boligindretning, herunder sportsartikler, under de to brands Ellos (beklædning, sko, accessories, elektronik, sportsudstyr, boligindretning- og tekstiler mv.) og Jotex (boligtekstiler- og indretning). Redcats sælger både egne

2 2/6 og eksterne mærker. Redcats er aktiv primært i Norden med hovedsæde i Sverige. I Danmark er Redcats aktiv gennem datterselskabet Ellos A/S ( Ellos DK ). Foruden salg af ovennævnte typer af produkter, herunder sportsartikler, der udgør Redcats kerneforretning, formidler Redcats forbrugslån på op til kr. (Ellos Kontantlån) på vegne af DanAktiv mod kommission. Derudover formidler Redcats syge-, ulykkes- og livsforsikringer på vegne af eksterne forsikringsselskaber. Endelig sælger Redcats i et meget begrænset omfang babyudstyr til private. 3. Vurdering af fusionen 3.1. De relevante produktmarkeder Det er anmelders opfattelse, at der er 4 relevante produktmarkeder svarende til 4 forretningsområder, som Redcats beskæftiger sig med, jf. punkt 2, nemlig detailsalg af sportsartikler, formidling af henholdsvis forbrugslån og private forsikringer og detailsalg af babyudstyr. I det følgende beskrives de horisontale overlap og vertikale forbindelser, som der efter det af parterne oplyste, kan være mellem Redcats og 3 af Nordic Capitals porteføljeselskaber, nemlig SPORT-MASTER, Resurs Holding AB og Britax Group Ltd. Der tages udgangspunkt i Redcats 4 forretningsområder, som er nævnt ovenfor Detailsalg af sportsartikler Som nævnt under punkt 2 er Redcats en internet- og katalogbaseret virksomhed inden for detailsalg af primært beklædning og boligindretning under de to brands Ellos og Jodex. Redcats danske aktiviteter kan overordnet inddeles i en lang række kategorier, som er nærmere opregnet i fusionsanmeldelsen, herunder sportsog fritidsartikler (beklædning, accessories, sko, træningsredskaber, træningsredskaber, træningstilbehør, fritids- og friluftsudstyr m.v.). Redcats har sit eget mærke Áaklá inden for dette segment. Redcats varer sælges udelukkende via internettet, telefon og s. Ingen af de af Nordic Capital kontrollerede porteføljevirksomheder driver detailsalg med fokus udelukkende på internet-/katalogbaseret detailsalg af sportsartikler. Nordic Capitals porteføljeselskab Sport Danmark A/S (SPORT-MASTER-kæden) er en detailkæde, der sælger sports- og friluftsartikler (dvs. beklædning, fodtøj og udstyr til sport og fritid) fortrinsvis til forbrugere. SPORT-MASTER-kæden sælger fortrinsvis fra sine ca. 100 fysiske kædebutikker fordelt over hele Danmark, men sælger også i et begrænset omfang over internettet. Nordic Capital erhvervede SPORT-MASTER-kæden i Transaktionen blev anmeldt til og godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 28. juni Fusionsparterne (Nordic Capital og Sport Danmark A/S) gjorde i forbindelse med anmeldelsen i 2012 gældende, at produktmarkedet kan afgrænses bredt til markedet for detailsalg af beklædning, fodtøj og udstyr til sport og fritid samlet benævnt

3 3/6 sportsartikler subsidiært, at dette marked kan opledes i detailsalg af sportstøj, sportssko og sportsudstyr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt ikke i den konkrete sag anledning til at tage nærmere stilling til den endelige afgræsning af det relevante marked, herunder om produktmarkedet skal afgrænses på baggrund af, om salget sker via internettet eller fra en fysisk butik, og lod derfor spørgsmålet stå åbent, idet transaktionen uanset den nærmere afgræsning af det relevante marked ikke gav anledning til konkurrenceproblemer. Det fremgår af den foreliggende anmeldelse, at det samlede salg af sportsartikler skønnes at udgøre ca. 5 mia. kr. i Med en omsætning i Danmark på sportsartikler på [XX] kr., svarer dette til en estimeret markedsandel for Redcats på ca. [<10] pct. på et snævert marked for internetsalg af sportsartikler. Efter det oplyste udgjorde SPORT-MASTER-kædens samlede omsætning på markedet for sportsartikler godt [XX] kr. i 2011 svarende til en markedsandel på [15-25] pct. Det er parternes vurdering, at der alene er et mindre horisontalt overlap mellem Redcats danske aktiviteter og Nordic Capitals porteføljeselskab SPORTS- MASTER i forhold til salg af sportsartikler. Der er på grund af SPORT- MASTER s markedsandel på markedet for sportsartikler tale om et berørt marked. Det er dog parternes vurdering, at overlappet er af så begrænset et omfang, at der ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder Formidling af henholdsvis forbrugslån og private forsikringer Som nævnt under punkt 2 formidler Redcats forbrugslån på op til kr. (Ellos Kontantlån) på vegne af DanAktiv mod kommission. Derudover formidler Redcats via dets danske hjemmeside syge-, ulykkes- og livsforsikringer på vegne af eksterne forsikringsselskaber. Nordic Capitals porteføljeselskab Resurs Holding AB har datterselskaber, der udbyder finansielle og forsikringsmæssige services, der efter parternes opfattelse giver anledning til en vurdering af potentielle horisontale eller vertikale forbindelser mellem dette porteføljeselskab og Redcats. Der er tale om følgende datterselskaber: Resurs Bank AB: Selskabet tilbyder forskellige former for bankydelser såsom indlån og lån til kunder (både erhvervs- og privatkunder), forskellige former for kredit- og debetkort samt diverse services. Banken samarbejder med en række forskellige detailforretninger og sektorer vedrørende kreditkort services (dog ikke Danmark). Banken har ikke nogen afdeling i Danmark, og bankens aktiviteter i Danmark er derfor udelukkende baseret på crossborder forretninger. Foruden aktiviteter i Sverige og Danmark har Resurs Bank AB også aktiviteter i Norge og Finland. Solid Försäkringer AB: Selskabet tilbyder traditionelle forsikringer inden for særlige segmenter, herunder ejendomsforsikringer, personforsikringer, rejseforsikringer, vejhjælpsforsikringer, husforsikringer, bilforsikringer og

4 4/6 indkomstforsikringer. Selskabet tilbyder fortrinsvis sine forsikringer gennem repræsentanter primært i Skandinavien, men også andre europæiske lande. Solid Försäkringer AB udbyder ikke private livsforsikringer i Danmark. Afhængig af den nærmere afgræsning af de relevante markeder er der efter parternes opfattelse to potentielle horisontale eller vertikale forbindelser mellem Redcats og Resurs Holding AB, idet (i) Redcats formidler forbrugslån og Resurs Bank AB yder forbrugslån, og idet (ii) Redcats formidler skadesforsikringer og Solid Försäkringer AB udbyder skadesforsikringer i Danmark. Uanset markedsafgrænsningen er disse horisontale eller vertikale forbindelser imidlertid efter parternes opfattelse marginale, fordi der er tale om så lave markedsandele (i alle tilfælde anslået til under [<10] pct.), således at der ikke er tale om berørte markeder Detailsalg af babyudstyr Nordic Capitals porteføljeselskab Britax Group Ltd, der producerer babyudstyr, giver efter parternes opfattelse anledning til at vurdere en potentiel vertikal forbindelse mellem porteføljeselskabet og Redcats. Britax Group Ltd producerer, markedsfører og sælger diverse babyudstyr, primært autostole og klapvogne, men også babybæreseler, cykelstole og diverse tilbehør til disse produkter. Som nævnt under punkt 2 sælger Redcats i et meget begrænset omfang babyudstyr til private, herunder børnemøbler og senge, babyalarmer, sikkerhedsudstyr, autostole, klapvogne, barnevogne, babybæreseler og cykelstole. Efter parternes opfattelse er der derfor en potentiel vertikal forbindelse mellem Redcats og Britax Group Ltd, der producerer og sælger babyudstyr fortrinsvis til detailhandlen. I Danmark sælger Britax Group Ltd [ ]. Redcats sælger alene ét af Britax Group Ltd s produkter (en klapvogn). [ ]. Det er parternes vurdering, at den vertikale forbindelse mellem Redcats danske aktiviteter inden for salg af babyudstyr og Nordic Capitals porteføljeselskab Britax Group Ltd, der producerer og sælger forskellige former for babyudstyr, er marginal, således at der ikke er tale om et berørt marked. Britax Group Ltd vurderer, at deres markedsandel i Europa, herunder i Danmark, udgør under [<10] pct. Der er for Redcats vedkommende tale om en så marginal omsætning (i 2011 havde Redcats en samlede omsætning på salg af babyudstyr på [XX] kr. i Danmark svarende til under [<10] pct. af Redcats samlede danske omsætning i 2011) Samlet vurdering af de relevante produktmarkeder Det er parternes opfattelse, at der er 4 relevante produktmarkeder svarende til 4 forretningsområder, som Redcats beskæftiger sig med, nemlig detailsalg af sportsartikler, formidling af henholdsvis forbrugslån og private forsikringer og detailsalg af babyudstyr. Efter parternes opfattelse kan den nærmere afgræsning af de relevante produktmarkeder dog stå åben, idet transaktionen uanset den nærmere afgræsning ikke giver anledning til konkurrenceproblemer.

5 5/6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på baggrund af det modtagne materiale, at det til brug for denne sag ikke er nødvendigt nærmere at afgøre produktmarkedsafgrænsningen. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme, uanset hvordan produktmarkedsafgrænsningen foretages Det relevante geografiske marked Det er parternes vurdering, at den nærmere afgræsning af de relevante geografiske markeder kan stå åben, idet transaktionen uanset den nærmere afgræsning ikke giver anledning til konkurrenceproblemer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder det ikke nødvendigt nærmere at afgøre den præcise afgrænsning af det geografiske marked for de 4 relevante produktmarkeder, som Redcats beskæftiger sig med. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme, uanset hvordan det geografiske marked afgrænses Vurdering af fusionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på de 4 angivne forretningsområder, hvor Redcats er aktiv. Der er et horisontalt overlap mellem Redcats danske aktiviteter og Nordic Capitals porteføljeselskab SPORT-MASTER, idet begge parter sælger sportsartikler på det danske marked. Der er på grund af SPORT-MASTER s markedsandel på markedet for sportsartikler tale om et berørt marked. Det er dog styrelsens vurdering, at overlappet uanset den nærmere afgræsning af det relevante marked er af så begrænset et omfang, at det ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Det er endvidere styrelsens vurdering, at der afhængig af markedsafgræsningen er marginale horisontale eller vertikale forbindelser mellem Redcats aktiviteter inden for formidling af henholdsvis forbrugslån og private forsikringer og Nordic Capitals porteføljeselskab Resurs Holding AB, der udbyder lån og forsikringer til danske forbrugere. Der er dog tale om så marginale markedsandele, og der er efter styrelens vurdering ikke tale om berørte markeder, uanset hvordan de relevante markeder afgrænses. Endelig er det styrelsens vurdering, at der er en marginal forbindelse mellem Redcats danske aktiviteter inden for salg af babyudstyr og Nordic Capitals porteføljeselskab Britax Group Ltd, der producerer og sælger forskellige former for babyudstyr. Det er imidlertid for Redcats vedkommende tale om en så marginal omsætning, at der efter styrelsens vurdering ikke er tale om et berørt marked. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den effektive konkurrence på de 4 angivne områder, hvor Redcats er aktiv, ikke bliver hæmmet betydeligt som følge af fusionen. Fusionen giver dermed ikke anledning til indsigelser.

6 6/6 4. Konklusion Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer, at fusionen er uproblematisk. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1.

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere