nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk"

Transkript

1 nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal

2 Fortsat solid fremgang i sparekassen Indholdsfortegnelse Side 3 Ny afdeling i Sindal Side 4 Firmapension Side 5 Velkommen til Vestby afdeling Side 6 Kunstfamilien Friis Side 7 Hovedtal fra halvårsregnskab Side 8 Halvårsberetning Side 9 Garantfordele Side 10 Aabybro Mejeri Side 11 Arena Nord Side 12 Det går godt på havnen Side 13 Det går godt på havnen Side 14 Nye ansatte Side 15 Set & sket Side 16 Billeder fra garantmøderne samt årskalender Efter de første seks måneder af 2008 kan vi igen notere en solid fremgang for Sparekassen Vendsyssel, og hvis det ikke havde været for de usædvanligt urolige aktie- og obligationsmarkeder, så ville vi endnu engang have opnået et rekordresultat. Halvårsregnskabet viser, at resultatet af den primære drift er forbedret med 19,3 mio. kr., og det er en stigning på 33,7 % i forhold til samme periode året før. Udlånet er steget med 210,9 mio. kr. eller 4,3 %. Udlånsbalancen fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem private og erhverv, og selv om flere brancher i denne tid oplever en vis afmatning, kan vi konstatere, at den private økonomi hos vore kunder stadig har det fornuftigt. Vores indlån er steget med 247,9 mio. kr. svarende til 7,3 %. Balancen er steget med 834,3 mio. kr. til 7,4 mia. kr., og det er en stigning på 12,7 %. I Sparekassen Vendsyssel har vi stort set ikke engagementer i den spekulative del af ejendomsmarkedet, og det betyder, at vi ikke oplever de tab, som flere af vore kolleger i branchen har måttet notere. Da vi heller ikke beskæftiger os med lån til investering i værdipapirer i stort omfang, har de faldende aktie- og obligationskurser ikke ført til lukning af investeringskreditter. I modsætning til flere andre pengeinstitutter udvikler vi løbende vort afdelingsnet. Den 1. april åbnede vi således den anden filial i Frederikshavn, da vi overtog SparBanks afdeling i Maigårdscentret. Frederikshavn er præget af stor vækst og optimisme, og derfor finder Sparekassen Vendsyssel det naturligt, at vi engagerer os med yderligere en afdeling i byen. Ny afdeling I november åbner vi desuden en helt ny afdeling i Sindal, hvor vi i forvejen har mange kunder. I første halvdel af 2008 har sparekassen haft en nettotilgang på 1861 nye kunder, således at det samlede kundetal nu er på ca Også antallet af garanter er støt stigende. I årets første seks måneder har vi fået 859 nye garanter, og nu er antallet på næsten Garanterne er en vigtig del af Sparekassen Vendsyssels solide fundament, og som tak for den tillid, som garanterne viser os, tilbyder vi vore trofaste kunder en række fordele. Tilbuddene udvikles løbende i form af produkter og events som eksklusivt tilbydes garanterne. Forventninger Sparekassen Vendsyssels fortsatte vækst og udvikling hviler på et solidt fundament, og vores strategi bærer præg af nordjysk fornuft. Dette kombineret med høj solvens og likviditet gør os godt forberedt til fortsat vækst og imødegåelse af dårligere konjunkturer. Vi er særdeles tilfredse med det første halvår og forventer et resultat for hele året på mio. kr. eksklusiv kursreguleringer og nedskrivninger på udlån. Garanten er trykt i eksemplarer Grafisk produktion: Prehn-Grafisk.dk Tryk: Bræmer Tryk A/S, Vrå Skribenter: Niels Henriksen og Charlotte Carlsen Fotograf: SkagenMedia.dk Ansv. redaktør: Charlotte Carlsen 2

3 Til venstre Susanne Hjørringgaard og Allan Jensen, der i fællesskab skal lede afdelingen i Sindal. Til højre Inge Sproegel og Pernille Mortensen. Sparekassen åbner i Sindal I november slår Sparekassen Vendsyssel dørene op til sin 22. afdeling, når Susanne Hjørringgaard og Allan Jensen og deres medarbejdere byder velkommen til Soldalen. Sparekassen ønsker at være til stede i alle betydende byer i Vendsyssel og har derfor længe ledt efter egnede lokaler. De er fundet på Nørre Torv, hvor bygningen er ved at blive renoveret og gjort klar til at huse et moderne pengeinstitut. Sparekassen Vendsyssel er som navnet siger et lokalt pengeinstitut med dygtige, lokale medarbejdere, og den strategi vil den ny afdeling i Sindal i aller højeste grad også leve op til. Både Susanne Hjørringgaard og Allan Jensen bor i Sindal med deres respektive familier. De er begge synlige i byen i forskellige sammenhænge. Allan Jensen er bl.a. træner for Sindal Ifs bedste herrehold i fodbold. Medarbejderne Susanne Hjørringgaard vil primært holde fokus på privatkunderne, mens Allan Jensen først og fremmest får ansvaret for erhvervskunderne. I afdelingen vil kunderne desuden kunne finde Inge Sproegel, der bor i Bindslev og er udlært i Bikuben i Sindal, og Pernille Mortensen, der er nyudlært sparekasseassistent og bosiddende i Hjørring, men er opvokset i Tårs. - Lokalt engagement er en af sparekassens grundværdier, og det betyder meget for os, at vi er en del af byens liv, også i fritiden, siger Susanne Hjørringgaard og Allan Jensen, som deler lederposten imellem sig. Tyvstartet Begge er allerede tyvstartet, idet de i en periode har kørt rundt som mobile rådgivere i området. Køreturene har ført en del nye kunderelationer med sig, og mange flere har tilkendegivet, at de gerne vil besøge Sparekassen Vendsyssels medarbejdere, når den ny afdeling åbner midt i byen i november. For både Susanne Hjørringgaard og Allan Jensen bliver det spændende at komme til at arbejde i deres hjemby, og sammen med medarbejderne glæder de sig til at slå dørene op på Nørre Torv. Artiktekt Terkel Bundgaard fra arkitektfirmaet "Bundgaard & Kassow" drøfter tegningerne med Allan Jensen og Susanne Hjørringgaard. 3

4 Markræs er en af aktiviteterne for de unge på Nelton, der ligger idyllisk ude på landet. Jette og Jørn Pindborg Christensen drøfter firmapension med privatkundechef i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Brovst, Rene Weidinger (th) og sparekassens pensionschef, Carsten Nielsen. Øget fokus på firmapension Fakta om firmapension Firmapension er en pensionsordning, der er tilknyttet ansættelsesforholdet, hvor arbejdsgiver og lønmodtager begge bidrager til indbetalingen Firmapensionen indeholder typisk følgende forsikringsdækninger som en del af ordningen: Tab af erhvervsevne Livsforsikring Kritisk Sygdom og Eventuel hospitalsforsikring (Sundhedsforsikring) Sparekassen Vendsyssel tilbyder firmapension til alle virksomheder, uanset antal ansatte, og ordningen tegnes typisk via vores samarbejdspartnere AP Pension eller Topdanmark En attraktiv pensionsordning kan tit være afgørende, når en virksomhed ønsker at tiltrække branchens bedste medarbejdere. Derfor mærker Sparekassen Vendsyssel en øget interesse for den lokale, individuelt tilpassede firmapension, som sparekassen tilbyder. Blandt dem, som har indgået en aftale med landsdelens største lokale sparekasse, er opholdsstedet NELTON ved Brovst, der beskæftiger 10 pædagogiske medarbejdere. Bag navnet NELTON gemmer sig begreberne Nytænkning, Engagement, Læring, Tolerance, Oplevelse og Nærvær. Opholdsstedet ledes af Jette og Jørn Pindborg Christensen og er adresse for seks drenge og unge mellem 12 og 18 år. Beboerne er henvist af deres respektive hjemkommuner og har typisk psykiske, sociale eller adfærds problemer. Nogle er kriminelle, andre er ikke, men fælles for beboerne er, at de i systemet alle er tunge sager, som andre opholdssteder tit ikke ønsker at behandle. Personalet deltager i mange aktiviteter med drengene, og Jette og Jørn Pindborg Christensen har efter bare otte måneder med NELTON allerede drømme om yderligere to opholdssteder samt en akutafdeling for på den måde at nå en størrelse, der gør det muligt at tilbyde endnu flere aktivitetsmuligheder. Samlet ét sted - Vi er i forvejen kunder i Sparekassen Vendsyssel, så sparekassen blev bedt om at give et tilbud på linje med to andre udbydere. Og sparekassen gav os ikke blot det bedste tilbud, men også den mest uvildige rådgivning, så valget var ikke svært. Desuden ser vi det som en klar fordel, at vi kan samle det hele ét sted, understreger Jette og Jørn Pindborg Christensen. - Firmapensionen er et medarbejdergode, som vi tilbyder i samarbejde med AP Pension og Topdanmark. I tilknytning til pensionsordningen kan aftales forskellige andre ydelser, f. eks. en sundhedsordning, og pensionen sammensættes altid individuelt med afsæt i den enkelte medarbejders forhold, fastslår pensionschef i Sparekassen Vendsyssel, Carsten Nielsen. 4 Firmapension er en oplagt mulighed for at knytte medarbejderen tættere til virksomheden og tiltrække velkvalificerede medarbejdere Positivt - Hos os skælder vi aldrig ud. Udgangspunktet er altid positivt i vores omgang med beboerne, der kommer fra hele Jylland, understreger Jørn Pindborg Christensen.

5 Fra venstre er det Kenneth G. Sørensen, Inge Lund, afdelingsdirektør Dorte Støyer, Lena Velgaard Sørensen og Finn B. Krogsgaard. Da billedet blev taget var Inga Jacobsen fraværende på grund af ferie. Føler de er kommet hjem Da Sparekassen Vendsyssel den 1. april i år overtog SparBanks afdeling i Maigårdscentret i Frederikshavn, følte de seks medarbejdere, at de var kommet hjem. Mange af kollegerne i sparekassen havde de nemlig arbejdet sammen med tidligere i andre pengeinstitutter, så oplevelsen af at blive en del af landsdelens store, lokale sparekasse har kun været positiv. Også for kunderne. - Langt de fleste af kunderne har valgt at følge med os til Sparekassen Vendsyssel med begrundelsen: Hvis I er glade, så er vi også, fortæller afdelingsdirektør Dorte Støyer. Positivt - Fra medarbejdersiden har vi naturligvis fortalt om alle goderne ved at skifte til Sparekassen Vendsyssel, og vi har kun mødt positive reaktioner fra kunderne. Medarbejderne i Vestby afdelingen har alle mange års erfaring og vil således være i stand til at give en professionel og kompetent rådgivning, helt ligesom sparekassens øvrige afdelinger. Full-service - Sparekassen har valgt at koncentrere sin erhvervsrådgivning i afdelingen i Søndergade, hvorefter Vestby udelukkende bliver en privatkundeafdeling. Men vi er naturligvis en full-service afdeling, hvor vi altid kan trække på sparekassens dygtige fagspecialister indenfor f. eks. pension, investering og forsikring, påpeger afdelingsdirektøren. - Kunderne kommer fra hele Frederikshavn, fra oplandet og fra andre byer også uden for Vendsyssel. Vi har store forventninger til afdelingen, der er placeret midt i et område med store vækstmuligheder, konstaterer en glad og tilfreds Dorte Støyer. Frederikshavns vestby er et område i rivende udvikling. Mange af sparekassens kunder bor i området, og derfor var det naturligt, at Sparekassen Vendsyssel trådte til, da SparBank ønskede at afhænde afdelingen. 5

6 Dorte Friis udstiller naturligvis sine egne værker i Galleriet i Lønstrup sammen med bl.a. Anders Friis karakteristiske ørne og Christian Friis' malerier. Th. Christian Friis foran sine flotte malerier i sit galleri i Skagen. Kunsten er gået i blodet Christian Friis kreerer bl.a. disse menneskehoveder. T.h. Anders Friis gav denne store flotte ørn til kronprinseparret i anledning af deres bryllup. Yderst t.h. Afdelingschef Knud Mørk, Sparekassen Vendsyssel i Lønstrup, sammen med Kirsten Friis og Dorte Friis. De to døtre gør det. Sønnerne gør det. Moderen gør det også, og faderen er bestemt heller ikke uinteresseret. Kunsten er gået i blodet på familien Friis. Så meget, at de fire børn nu alle lever af den kunstneriske åre, som de har fået fra forældrene. Moderen Kirsten Beate Friis, er nemlig også udøvende kunstner, om end det ikke er en levevej for hende. Kirsten maler blandt andet de fineste lyriske landskaber fra området omkring Hjørring. Christian Friis er oprindelig uddannet lærer, men ernærer sig som autodidakt kunstmaler og skulptør. Broderen Anders er også lærer, men lever som selvlært billedhugger i Lønstrup. Anders arbejder primært med den svenske sorte bjergart diabas. Anders er bl.a. kendt for de flotte fugleskulpturer. I Lønstrup bor også søsteren Dorte, der er udlært keramiker. Dortes værker er rakubrændte og motiverne er dyr, kvinder og levende fantasivæsener i fantastiske farver. Endelig er søsteren Lisbeth, der bor i København, uddannet tekstildesigner, og hendes tekstiler har været udstillet på et hav af gallerier verden rundt. Derudover har hun udsmykket Kongeskibet Danmark. Galleri - Jo, kunsten har altid fyldt meget i vores liv, erkender Christian Friis, der byggede det flotte galleri midt på hovedgaden i Lønstrup i 2001, og som i 2007 indrettede Galleri Friis ved havnen i Skagen. Galleriet i Lønstrup blev i januar 2008 overtaget af Dorte Friis. Fælles for de to gallerier er, at de viser værker af alle fire søskende samt skiftende udstillinger af værker af kollegaer. Behandlet godt - Jeg kom i kontakt med afdelingschef Knud Mørk i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Lønstrup, da jeg skulle bygge galleriet i byen. Jeg syntes, at det var naturligt at alliere mig med det lokale pengeinstitut. Siden har samarbejdet udviklet sig. Vi har fået en god behandling, og i dag er alle mine søskende kunder i Sparekassen Vendsyssel, smiler Christian Friis, der flere gange over sæsonen afvikler akvarelkurser i galleriet i Skagen og som henter inspiration gennem hyppige løbeture i skoven, på stranden og med bøssen over skulderen. 86

7 Hovedtal fra halvårsregnskabet pr. 30. juni 2008 Resultatopgørelse Beløb i kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Halvårets resultat Samlet egenkapital (mio. kr.) ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Garantikapital Overført overskud Udvalgte tal fra balancen (mia. kr.) Indlån incl. puljer Udlån Garantier Udvalgte tal fra balancen Udlån Obligationer Aktier m.v Indlån incl. puljer Egenkapital i alt Heraf garantikapital Balancesum Garantier m.v Netto rente- og gebyrindtægter (1.000 kr.) Ordinært resultat før skat Netto rente- og gebyrindtægter 7

8 Et solidt resultat Sparekassen Vendsyssel kan for første halvår 2008 fremlægge et solidt resultat. Resultat af den primære drift, stiger med 19,3 mio. kr. til 76,6 mio. kr. dvs. en fremgang på 33,7 % sammenlignet med 30/ Resultatet før skat falder fra 71,6 mio. i 2007 til 52,8 mio. i Hovedårsagen til denne tilbagegang skyldes en stor forskel i kursreguleringerne. Fremgangen i resultatet af den primære drift skyldes især en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 27,4 mio. kr. svarende til 19,3 %. De samlede omkostninger til personale og administration stiger med 13,4 % til 92,0 mio. kr. Sparekassens samlede egenkapital er steget til 1.444,1 mio. kr. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægterne i første halvår stiger med 19,3 % fra 141,6 mio. kr. i 2007 til 169,0 mio. kr. i Den største stigning sker på nettorenteindtægterne afledt af en pæn vækst i forretningsomfanget men også pga. et stigende renteniveau som følge af den internationale finanskrise. Stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne skyldes især en vækst i garantiprovisionerne på 20,8 %. Kursreguleringer Sparekassen har i første halvår 2008 haft negative kursreguleringer på i alt 22,7 mio. kr. I første halvår 2007 var der en indtægt på 11,7 mio. kr. Halvårsberetning 2008 Årsagen til den store tilbagegang er, at såvel obligations- som aktiemarkederne generelt er faldet, og ikke fordi sparekassen har investeret i aktiver med højere risiko end tidligere. Obligationerne har påvirket kursreguleringerne negativt med 26,3 mio. kr., og aktierne har bidraget positivt med 3,2 mio. kr., hvoraf 13,8 mio. kr. stammer fra den endelige opgørelse over salget af Totalkredit A/S til Nykredit A/S. Øvrige kursreguleringer har bidraget positivt med 0,4 mio. kr. Omkostninger Sparekassens udgifter til personale og administration udgør i perioden 92,0 mio. kr. mod 81,2 mio. kr. i Stigningen på 13,4 % skyldes primært direkte ansættelse af nye medarbejdere pga. det høje aktivitetsniveau, men også omkostninger afledt af købet af Vestby afdeling i Frederikshavn. Nedskrivninger på udlån m.v. I forhold til samme periode 2007 ændrer nedskrivningerne på udlån mv. sig fra en indtægt på 2,7 mio. kr. til en udgift på 1,1 mio. kr. De samlede nedskrivninger er således stadig på et meget lavt niveau, men med en stigende tendens. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder I første halvår 2008 er der på kapitalandele i associerede- og tilknyttede virksomheder opnået et resultat på godt 3 mio. kr. Det er primært kapitalandelene i HSV Finans A/S, Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S samt Holdingselskabet af 9. maj 1983 A/S der har bidraget til resultatet. Balancen Udlån Sparekassen Vendsyssel har igen i første halvår 2008 haft en tilfredsstillende vækst på udlån. Sammenlignet med ultimo 2007 er udlånet steget med ca. 210,9 mio. kr. til 5,17 mia. kr., en stigning på 4,3 %. Den samlede vækst i udlån er en væsentlig forklaring på stigningen i netto rente- og gebyrindtægterne. Udlån er generelt steget pga. den stadigt stigende tilgang af nye kunder, men også pga. udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Fonds Sparekassens beholdning af aktier og obligationer udgør 1,53 mia. kr. Af den samlede beholdning, udgør obligationerne 1,23 mia. kr. og aktierne 307,9 mio. kr. Af obligationsbeholdningen skal 467,5 mio. kr. måles til amortiseret kostpris, hvilket betyder, at udsving i beholdningens værdi ikke påvirker kursreguleringerne. Disse obligationer må til gengæld ikke handles frit, men skal beholdes indtil de udløber. Af aktiebeholdningen udgør kapitalandele i fællesejede selskaber som DLR Kredit, PBS, SDC, Multidata Holding, PRAS, Egns-Invest, Sparinvest, Bankinvest, Garanti Invest, Letpension m.v. i alt 189,9 mio. kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker I forhold til ultimo 2007 er gælden til andre pengeinstitutter steget med 559,2 mio. kr. til 1,79 mia. kr. Stigningen skyldes vækst i udlån og køb af værdipapirer. Sparekassens samlede tilgodehavender hos andre kreditinstitutter er samtidig steget med 207,5 mio. kr. Endvidere er store dele af kundernes indlån blevet investeret, i værdipapirer, for at optimere de langsigtede afkast. Indlån Det samlede indlån incl. puljer er i første halvår steget med 247,9 mio. kr. til 3,66 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,3 %. Kunder og garanter Sparekassen har i første halvår 2008 haft en nettotilgang på nye kunder. Det samlede antal kunder udgør nu ca Sparekassen har i perioden fået netto 859 nye garanter og har nu i alt Den samlede garantikapital udgør nu 875,4 mio. kr. Forventninger til andet halvår 2008 Sparekassen forventer en mere moderat vækst i forretningsomfanget og indtjeningen, end vi har oplevet de senere år. Omkostningerne forventes også at stige mere moderat end tidligere, idet der ikke forventes vækst i antallet af ansatte og filialer i den kommende tid ud over Sindal afdeling, der åbner til efteråret. Personalet til Sindal afdeling er allerede ansat i andre afdelinger i sparekassen. For Sparekassen Vendsyssel forventes nu et resultat for hele 2008 på mio. kr. før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt kursreguleringer og skat, hvilket er en opjustering med 10 mio. kr.. 8

9 Garantfordele i Sparekassen Vendsyssel Kultur og dejlig spise Vi sætter stor pris på dig som garant i sparekassen, og vi vil derfor gerne tilbyde dig nogle gode oplevelser til gengæld. I samarbejde med Arena Nord i Frederikshavn kan vi tilbyde dig rabat på 5 fantastiske shows med national og international underholdning. Du får også GRATIS oprettelse af garantkredit på op til kr. til favorabel rente GRATIS Visa/Dankort - hvis du har en garantkredit Første betalingskort med eget design er GRATIS GRATIS at benytte dit kort i alle landets pengeautomater GRATIS valutaveksling GRATIS årskalender Rabatter på spændende oplevelser Rabat på MasterCard - op til 600 kr. Rabat på kr. på etablering af lån i Totalkredit eller DLR Indflydelse på ledelsen af sparekassen Høj indlånsrente på garantbevis, p.t. 4,25% p.a. Derudover har vi indgået aftale med Aabybro Mejeri om rabat på deres fantastiske Ryå Is. Rabatten gælder alle specielfremstillede is til minimum 20 personer. Du bestemmer selv smag, farve, form og pynt, så du kan få isen helt som du ønsker dig. Velbekomme. 9

10 Mejeriejer Niels Henrik Lindhardt viser en speciallavet islagkage til erhvervsrådgiver Martin Hauerslev og direktør John Olsson fra Sparekassen Vendsyssel i Brovst. Frk. Jensens ånd lever på mejeriet GARANTFORDEL Tag kuponen med til Aabybro Mejeri, Brogårdsvej 148, Aabybro og få10% på speciallavede islagkager til over 20 personer, inden den 24. december Opskrifterne har været de samme i de sidste 20 år, for Niels Henrik Lindhardt foretrækker at være en original frem for en dårlig kopi og hellere gå sine egne veje frem for at gå i andres fodspor. Men ånden fra Frk. Jensens Kogebog, med de gamle dyder i højsædet og fokus på kvalitet, lever i bedste velgående på Aabybro Mejeri, der er kendt i både ind- og udland for sin fantastiske Ryå Is. Siden 1888 har der været drevet mejeri i de røde bygninger ved Ryå, og fra 1968 har Aabybro Mejeri været i familien Lindhardts eje. Niels Henrik Lindhardt er således anden generation i Aabybro, men fjerde generation i mejerifaget og udlært på Ingstrup Mejeri. Ryå Is Da sønnen kom hjem i midten af 1980 erne, havde han arbejdet på mejerier i Pakistan, England, Rumænien og Island, og da Kærgården fejede benene væk under den hjemmekærnede smør i Aabybro, var det nærliggende at begynde en produktion af iscreme, som Niels Henrik Lindhardt bl.a. havde arbejdet med på Island. Alice og Niels Henrik Lindhardt overtog mejeriet i 1998, og foruden Ryå Is bliver der fortsat produceret smør og rygeost på mejeriet, hvor der er omkring et dusin medarbejdere ansat. Kvaliteten bliver der ikke gået på kompromis med i Aabybro, hvor både mange private og virksomheder bestiller is og islagkager til festlige lejligheder, lige som turister og lokale flittigt handler i butikken, der hver dag har åbent fra kl til kl og fredag til kl Garantmøde - Og det var faktisk i forbindelse med en garantmøde, at daværende Brovst Sparekasse i sin tid fik forbindelse til familien Lindhardt, fortæller direktør i Sparekassen Vendsyssel John Olsson, som gerne selv tager turen fra Brovst til Aabybro, når der skal is eller ost på bordet. - Jeg handler med folk og ikke med mærker. Hvis Olsson skulle flytte til et andet pengeinstitut, ville jeg nok flytte med, men jeg er i øvrigt meget positiv over de mange nye og dygtige medarbejdere, som sparekassens afdeling i Brovst har fået tilknyttet, fastslår Lindhardt, der ligesom Sparekassen Vendsyssel gerne handler lokalt. Garantfordelen Aabybro Mejeri giver en rabat på 10% på speciallavede islagkager til 20 personer og derover. Islagkagerne skal være bestilt og afhentet inden den 24. december Du kan selv vælge både smagssammensætninger, farve og pynt på islagkagen. Garantfordelen gælder også bryllupsislagkager, som også kan bestilles helt efter eget ønske. Kvaliteten tjekkes hele tiden på Aabybro Mejeri, hvor Niels Henrik Lindhardt her deler en nylavet Ryå Is med Martin Hauerslev og John Olsson.

11 GARANTFORDEL Bestilling af billetterne til de 5 shows skal ske via sparekassens hjemmeside Der fratrækkes en rabat på kr.50,-pr. billet, og da vi har et begrænset antal billetter, kan der maksimum købes 2 billetter pr. husstand efter først-til-mølle princippet. Rabatbilletterne er alle tribunepladser. Store oplevelser i Arena Nord Det er nu næsten 3 år siden Arena Nord slog dørene op, og der er sket en voldsom udvikling igennem disse år. Kompetencerne hviler på konferencer, sport og kultur, og alle er i voldsom vækst. Kendte meningsdannere, der har gjort en forskel i verden, stjerner og verdenskendte kunstnere, har gæstet Frederikshavn og Arena Nord, og stedet er blevet kendt som et naturligt samlingspunkt for mange nordjydere, der vil have del i de store oplevelser. - Vi har slået os fast på landkortet i Danmark, og er blevet et af Nordjyllands største kulturhuse på rekordtid, fastslår direktør Claus Pedersen gæster besøgte os i 2007 i forbindelse med planlagte arrangementer, og hvis vi derudover tillægger de daglige brugere, så kommer der årligt flere tusinder af mennesker. Alt tyder på, at succesen forsætter, udtaler Claus Pedersen. Et par klik fra nye oplevelser Viften af arrangementer i Arena Nord udvikles løbende. Således er efterårets showprogram nu på plads, og det rummer en lang række internationale og nationale shows, som henvender sig til et bredt publikum af voksne såvel som børn. I samarbejde med Arena Nord i Frederikshavn tilbyder Sparekassen Vendsyssel nu garanterne en række store musikalske oplevelser. Med blot et par museklik er det muligt at reservere plads til et eller flere af Arenaens fem nye shows, der alle afvikles i løbet af efteråret og foråret. Billetter til de 3 ovenstående forestillinger skal købes senest 30. oktober på www. sparv.dk Billetter til de 2 ovenstående forestillinger skal købes senest 7. oktober på www. sparv.dk Der kan læses meget mere om de 5 shows på 11

12 Det går godt på havnen Aktiviteterne på havnen i Frederikshavn har nået nye højder. Orskov Yard Tid og kvalitet er altdominerende faktorer, hvis man påtager sig at reparere skibe. Mange af de store skibe skal hver dag sejle for flere hundrede tusinde kroner ind til deres ejere. Derfor skal de ligge i dok så kort tid som muligt. Men tiden var også afgørende, da det hæderskronede Ørskov Stålskibsværft i Frederikshavn stod overfor en omstrukturering. - Jeg fik et helt igennem imponerende medspil af Sparekassen Vendsyssel. Sparekassen kunne tage nogle meget hurtige beslutninger, og derfor har jeg i de seneste seks år været privatkunde i Sparekassen Vendsyssel, fortæller direktør Jeppe Ørskov, der er tredje generation i spidsen for virksomheden. Kendt Navnet Ørskov Christensen er kendt af de fleste i Vendsyssel, og i maritime kredse verden over ved alle, hvem Frederikshavnerfamilien er. Arne Ørskov Christensen etablerede i 1958 et værft til produktion af fiskerbåde i stål. Siden udviklede virksomheden sig, og sønnen Niels Ørskov Christensen tog over. I 2003 valgte familien at holde fokus på reparation under navnet Orskov Yard og er i dag den største lejer i Frederikshavns Maritime Erhvervspark, hvor firmaet lægger beslag på to tørdokke og to flydedokke. Verdens bedste Orskov Yard beskæftiger 230 medarbejdere, der løser opgaver med maskiner, rør, stål, som riggere og overhaling af truster, som efterhånden har udviklet sig til lidt af et speciale for værftet i Frederikshavn. Orskov Yard servicerer alle typer skibe samt fartøjer indenfor off-shore branchen. I erkendelse af, at tiden er altafgørende, er der aktivitet i bygningerne længst ud mod vandet 24 timer i døgnet. - Vi vil være verdens bedste reparationsværft, og i de seneste år er det faktisk gået over al forventning, erkender Jeppe Ørskov, der gerne arbejder sammen med de øvrige aktører på havnen i Frederikshavn. Allan Madsen, ny afdelingsdirektør i Søndergade 12, Frederikshavn Direktør Jeppe Ørskov (th) ses her sammen med sparekassens nye afdelingsdirektør i Frederikshavn, Allan Madsen. 12

13 Da Danyard lukkede og Ørskov Staalskibsværft måtte omstrukturere, begyndte de mørke skyer at trække sig sammen over Frederikshavn. Byens stoltheder og byens image som hjemsted for nogle af de største arbejdspladser indenfor jern- og stålindustrien havde fået ridser i malingen, og fremtiden så for mange ikke særlig lys ud. I dag er skyerne lettet, og solen sender sine stråler ned på mange af de nye virksomheder på havnen i Frederikshavn. Borgerne i Frederikshavn ser igen fremad. Som en naturlig konsekvens af den positive stemning har sparekassen valgt at udvide engagementet i byen og som supplement til afdelingen i Søndergade, har vi købt SparBanks afdeling på Maigårdsvej. i Frederikshavn Scanel beskæftiger sig med alt el-installation om bord på skibe. Her ses Lars Høst, privatkundechef i Sæby afdeling, Palle Lavrsen og Ole Hansen. Bølgerne går højt på havnen De sorte skyer, der hang over Frederikshavn, da byens store skibsværfter måtte lukke porten for sidste gang, er blæst væk. I dag går de optimistiske bølger højt på havnen, hvor virksomhederne i det maritime miljø er inde i en positiv spiral. Scanel er en af dem, og Sparekassen Vendsyssel er tæt på udviklingen. Scanel blev stiftet i 1991 i Brovst af elektriker Ole Hansen. Fokusområdet har hele tiden været el-installationer om bord på skibe. Siden er off-shore industrien kommet til. I 2002 flyttede en del af virksomheden til den maritime erhvervspark i de gamle Danyard-bygninger, og bare tre år senere fulgte resten af firmaet med. Siden er der oprettet en afdeling i Skagen, men i virkeligheden er de godt 250 medarbejdere beskæftiget flere steder. Hele verden - Vi har i mange år løst opgaver på finske værfter, hvor vi er med til at indrette luksus krydstogtskibe, og ellers klarer vi akutte problemer, hvor end skibene ligger, fortæller Ole Hansen og Palle Lavrsen sidstnævnte blev optaget som kompagnon i I dag er Scanel en af de absolut største og mest komplette virksomheder i branchen. Firmaet, der for nyligt har overtaget Maritek og Comtek i Strandby, servicerer de skibe, der bliver repareret hos Orskov Yard, skibe på flådestationen, de store færger samt de store rederier. Scanel er desuden synlig i lokalområdet som hovedsponsor i bl.a. ishockey, håndbold og floorball. Sparekassen med Med bopæl i Brovst var Ole Hansen kunde i Brovst Sparekasse og fulgte med, da pengeinstituttet fusionerede med Sparekassen Vendsyssel. Efter at være flyttet til Sæby er Ole Hansen nu kunde i sparekassens afdeling her. Også Palle Lavrsen er flyttet til Sparekassen Vendsyssel, fordi han kun havde hørt godt om landsdelens store sparekasse. De to direktører driver desuden Ejendomsselskabet L & H, som bl.a. er i gang med at opføre et industrihus i Sæby. Her er Sparekassen Vendsyssel naturligvis også involveret. 13

14 Nye ansigter i sparekassen Heine Hamborg, 40 år, er ansat som afdelingsdirektør i Fjerritslev. Heine er bosat i Løgstør og har senest været ansat i EBH Bank som erhvervsrådgiver i bankens Brovst afdeling. Maiken Ladewig, 29 år, er ansat som ny revisionschef. Maiken bor i Frederikshavn og har været ansat ved BDO ScanRevision i Frederikshavn og ved Martin Group A/S. Maiken Ladewig er cand.merc.aud. Christina Hovaldt, 29 år, er ansat som kundemedarbejder i sparekassens afdeling i Klokkerholm. Christina Hovaldt kommer fra en tilsvarende stilling i Nordea i Brønderslev og er bosat i Klokkerholm. Kristoffer Dige, 20 år, er ansat som erhvervsmedarbejder i sparekassens Fjerritslev afdeling. Kristoffer Dige har netop afsluttet finansuddannelsen i EBH Bank og han er bosat i Fjerritslev. Trine Rubæk, 24 år, er ansat som pensionsrådgiver i Pensionscentret i Hjørring. Trine er bosat i Hjørring og har tidligere været ansat som kunderådgiver i Spar Nord i Brønderslev. Martin Braun Christensen, 19 år, er ansat som trainee i sparekassens Hundelev afd. Martin er bosat i Brønderslev og har netop afsluttet HHX. Vores nye hold finanselever: René Ricco Rosenberg, 26 år, bor i Frederikshavn og har netop afsluttet en økonomiuddannelse ved Frederikshavn Kommune. René starter uddannelsen i Jerslev afdeling. Kristina Kongshøj Jensen, 22 år, er bosat i Hjørring og har været ansat som trainee i sparekassen siden september Kristina starter uddannelsen i Brønderslev afdeling. Andreas Sørensen, 19 år, er bosat i Halvrimmen og har netop afsluttet HHX. Andreas starter uddannelsen i Brovst afdeling. Daniel Myglegaard, 20 år, bor i Horne og har være ansat som trainee i sparekassen siden oktober Daniel starter i Hjørring afdeling. Mette L. Buus, 19 år, har afsluttet HHX her i sommer og bor i Børglum. Mette har været piccoline i sparekassen siden Mette starter i Hundelev afdeling. Nanna Thomsen, 22 år, bor i Hjørring og har været ansat som trainee i sparekassen siden januar Nannas 1. elevår foregår i Hirtshals. 14

15 Set & sket Vrå Marked Lørdag den 9. august deltog sparekassen i Vrå Marked, hvor der var konkurrencer for både voksne og byens børn. Æbletræ efter endt byggeri Som noget nyt giver vi et æbletræ til alle kunder, der får finansieret deres nybyggeri i sparekassen. I juni måned fik Marianne Mortensen og Morten Bech, Skolevangsvej 15 i Elling i den anledning besøg af deres kunderådgiver Synøve Petersen. Det unge par var lige flyttet ind i deres nye drømmehus sammen med deres få måneder gamle søn Silas. Open By Night med sparekassen Flere af sparekassens afdelinger har deltaget i Open By Night i løbet af foråret og sommeren. Frederikshavn afdeling fik besøg af en ballonklovn og de serverede grillpølser til alle. Sæby afdeling havde sørget for underholdning af Kalles Jazz-kapel og der var sodavand og popcorn til byens børn og unge. Brovst afdeling havde arrangeret stor streetboard konkurrence for de unge og en voksenkonkurrence, hvor gevinsten var en dejlig weber grill. Åbybro afdeling holdt deres Open By Night foran byggeriet af deres nye afdeling - og de var selvfølgelig iklædt arbejdstøj og hjelm. Her deltog mange i en stor konkurrence om hvor mange mursten, der skal bruges i byggeriet. Svaret var stk. Rejsegilde i Aabybro Aabybro afdeling havde den 8. august rejsegilde. Byggeriet går planmæssigt og personalet glæder sig til at flytte ind i de nye lokaler til februar

16 Stemningsbilleder fra garantmøderne 2008 Vi er glade for, at over garanter havde lyst til at deltage i årets garantmøder. Vi bringer her lidt billeder, der viser nogle af mødernes begivenheder. På møderne hørte vi bestyrelsens beretning, orientering om sparekassens regnskab og der blev afholdt en tipskonkurrence. 1. præmien i konkurrencen var et gavekort skænket af Sterling Airlines A/S på en tur/retur fra Aalborg - Paris for 2 personer, og de gavekort vakte jubel. Derudover var der alle aftener god mad og underholdning eller dans. Vi glæder os til igen at se jer til garantmøderne i foråret Gratis årskalender Vi tilbyder igen i år den populære årskalender til alle garanter. Kalenderen kan afhentes i vores afdelinger fra den 17. november Vi sender også gerne kalenderen til dig. Ring eller send os en mail.

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering SJournalen September 2013 3 Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed Din digitale bank Kombiner den personlige rådgivning med "at gå i banken elektronisk 2. kvartal 2014 Tønder Festival Vind partout-armbånd og musik Hvilket boliglån skal du vælge? Prioritetslån, realkredit,

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen

Vores BORNHOLM. 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle. 7 Charlotte Berg fra banken til banen Vores BORNHOLM 4 anne Birgitte lundholt masser af positive historier at fortælle 7 Charlotte Berg fra banken til banen 8 Bornholms rovfugleshow - bliv dus med fuglene 10 gratis køreundervisning til endnu

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

- vi er her for dig. 1/2009 den 1. april 2009. Oplev Simone til Garantmødet. GarantNyt. Iværksætterkonto Garantmøde Boligforbedringer

- vi er her for dig. 1/2009 den 1. april 2009. Oplev Simone til Garantmødet. GarantNyt. Iværksætterkonto Garantmøde Boligforbedringer - vi er her for dig 1/2009 den 1. april 2009 Oplev Simone til Garantmødet GarantNyt 2009 Iværksætterkonto Garantmøde Boligforbedringer Overskud i Dronninglund Sparekasse Resultatet blev et overskud på

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 Finansforbundets magasin nr. 4, 2015 Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 E-handelsplatformen Tradeshift er gået fra 0-220 ansatte på fem år og har nu over 500.000 virksomhedskunder fordelt på 190

Læs mere

1/2011 den 18. marts 2011. The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt

1/2011 den 18. marts 2011. The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt - vi er her for dig 1/2011 den 18. marts 2011 The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt 2011 Garantmøder Parkeringsskader Panda Peter Forventer bedring i 2011 Dronninglund Sparekasse fik i 2010

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere