Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ Flere. Kunder vil Alm. Brand var året, hvor tingene vendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte"

Transkript

1 Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte

2 Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om, at stadig flere kunder vælger Alm. Brand. Samtidig blev kvartalsresultatet et overskud på 29 mio.kr. efter tab og nedskrivninger. Som følge af den fortsat positive udvikling i skadeforsikringsaktiviteterne opjusteres forventningerne til helåret med 110 mio.kr. S tadig flere kunder vil Alm. Brand. Det står klart efter årets tre første måneder, der igen resulterede i sorte tal på koncernens bundlinje. Kvartalsresultatet endte på 121 mio.kr. før tab og nedskrivninger og 29 mio.kr. efter tab og nedskrivninger, hvilket var bedre end forventet. Skadeforsikring fik en vækst i præmieindtægterne på 2,5 %. Det skyldes bl.a. en stigende tilgang af erhvervskunder som følge af samarbejdet med AIG. Samtidig fortsætter kundeafgangen med at falde. Banken har også oplevet en pæn tilgang af helkunder. Liv og Pension fik en vækst på knap 20 % i kundernes indbetalinger til livsforsikringer og pensionsordninger. Der er igen tale om mange kunder, der vælger at flytte hele deres bestående pensionsopsparing fra andre selskaber over til Alm. Brand. Uventet mange brande i Skadeforsikring Det går fortsat rigtig godt i Skadeforsikring. Selskabet kom ud med et meget tilfredsstillende overskud på 143 mio.kr., og det var bedre end forventet. Kvartalet bød på færre skader i den underliggende forretning som følge af et fald i antallet af indbrud og trafikulykker. Samtidig gav en mild vinter uden storme færre vejrligskader end ventet. Til gengæld oplevede selskabet en uventet stigning i antallet af storskader. Det skyldes særligt flere brande i både privat- og landbrugssegmentet. Endelig steg omkostningsprocenten til 16,8 som følge af øgede investeringer i digitalisering af kundevendte processer og den øgede vækst. Samlet set gav det en Combined Ratio på 89,4. Lavere renteindtægter i banken Alm. Brand Bank kom ud med et ikke tilfredsstillende minus på 35 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Banken har fortsat behov for at få øget forretningsvolumen blandt nye og eksisterende kunder i den fortsættende del af banken. Behovet skyldes bl.a. faldende renteindtægter fra afviklingsporteføljen, og at kunderne er tilbageholdende med at låne penge som følge af den økonomiske krise. De samlede tab og nedskrivninger på bankens udlånsportefølje løb op i 92 mio.kr., og sendte bankens bundlinje i et minus på 127 mio.kr. Bankens regnskab indeholder også positive elementer såsom fortsat faldende omkostninger og reduktion af udlån på bankens afviklingsportefølje. Mere overskud i Liv og Pension Koncernens liv- og pensionsaktiviteter gav igen et solidt og tilfredsstillende kvartalsoverskud denne gang på 27 mio.kr. Selskabets kunder kunne glæde sig over et afkast af deres opsparede midler svarende til en årlig afkastprocent på 5,4. Endvidere øgede Liv og Pension sin sikkerhedsbuffer mod dårlige tider den såkaldte bonusgrad - til 7,2 %, og det betragter ledelsen som et meget tilfredsstillende niveau. Forventer at runde halv milliard Mens ledelsen nedjusterer forventningerne til bankens helårsresultat med 50 mio.kr., så opjusteres forventningerne til Skadeforsikring med 160 mio.kr. Forventningerne til resultatet i Liv og Pension forbliver uændret. Det betyder, at forventningen til helåret samlet set opjusteres med 110 mio.kr. til nu 550 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Samtidig fastholder ledelsen forventningen om tab og nedskrivninger i niveauet mio.kr.

3

4 Hvad sagde analytikerne? 3 4 Holdningen til Alm. Brand efter regnskabet for 1. kvartal er uændret blandt analytikerne, der fastholder deres anbefalinger. Men analytikerne vil gerne have svar på, hvordan Alm. Brand Bank skal tjene penge i fremtiden. S elvom Alm. Brand Bank kom ud af 1. kvartal med et større underskud end ventet og med en nedjustering af bankens helårsresultat, så bibeholder de tre analytikere fra Danske Markets, Nordea og Carnegie troen på, at Alm. Brand er på rette vej. Eksempelvis skriver Lars Holm fra Danske Markets følgende i sin analyse: - Efter vores mening er den attraktive investeringscase stadig intakt på trods af, at resultatet for 1. kvartal tilføjer usikkerhed omkring banken. [...] Vi mener fortsat, at tabene i banken i sidste ende vil ophøre, og som et resultat af dette vil den store rabat på aktiekursen blive fjernet. Men resultatet for 1. kvartal er en mindre udsættelse af dette. Heller ikke Carnegie ser et behov for at ændre investeringscasen for Alm. Brand aktien oven på kvartalsregnskabet. Tre gode år endnu Både Nordea og Danske Markets havde forventet højere resultater i Skadeforsikring, men ser positivt på det kommende år. Lars Holm noterer sig eksempelvis med tilfredshed, at Alm. Brand har forbedret forventningerne til Combined Ratio for 2013 fra 92 til 89. Analytiker i Nordea, Simon Christensen, har kigget på Combined Ratios historiske cyklus siden starten af 80 erne og forudser på den baggrund, at der stadig er tre år forude med høj indtjening hos forsikringsselskaberne. Bankens omkostninger skal ned Til gengæld efterlyser analytikerne klare svar på, hvordan banken vil sikre en lønsom drift efter afviklingen af den ikke-fortsættende del af udlånsbalancen. Ifølge Simon Christensen er det nødvendigt, at Alm. Brand Bank gennemfører tiltag, der reducerer bankens omkostninger. - Efter vores opfattelse virker det urealistisk at vokse kerneportefølje til en størrelse, der passer til det aktuelle omkostningsgrundlag. Vi vil derfor gerne have mere handling på omkostningerne hellere før end senere, men vi erkender også at en run-off portefølje er dyr at afvikle, skriver Simon Christensen i sin analyse. Lars Holm fra Danske Markets er enig og ser frem til at se tallene for den fortsættende bank, som Alm. Brand har lovet at afsløre i løbet af Fastholder positive anbefalinger Det aflagte kvartalsregnskab ændrer ikke på analytikernes anbefalinger i forhold til aktien. Danske Bank Markets fastholder både sin købsanbefaling og sin target price for de næste 12 måneder på kurs 27 kr. Carnegie og Nordea bibeholder anbefalingen Hold sidstnævnte med en target price på 22 kr.

5 Alm. Brand udvider samarbejdsaftale med AIG Samarbejdet betyder, at indtegningsprocessen for erhvervskunderne bliver både lettere og hurtigere, hvilket i sidste ende skal give en bedre kundeoplevelse. T il august træder en ny, udvidet samarbejdsaftale mellem Alm. Brand og det verdensomspændende forsikringsselskab AIG i kraft. I november sidste år indgik de to selskaber en samarbejdsaftale inden for arbejdsskadeforsikringer, og det er det succesfulde partnerskab, som nu udvides. - Vi tror på det langsigtede samarbejde med AIG, og det har derfor været naturligt at undersøge, hvor vi kunne styrke partnerskabet yderligere, fortæller en glad erhvervsdirektør, Peter Flemmer. Aftalen betyder, at AIG bliver leverandør af forsikringer inden for ledelsesansvar, kriminalitet, professionelt ansvar og erhvervsrejser. Det er forsikringer, hvor Alm. Brand i dag har partnerskaber med flere forskellige leverandører. - Vi har været glade for samarbejdet med disse leverandører og for prisen, betingelserne og kvaliteten på de produkter, de har leveret. Men ved at samle flere forsikringer, som vi ikke selv udbyder, hos én leverandør, vil vi lette indtegningsprocessen af kunden, siger Peter Flemmer. Leverandør af fire forsikringer Mens ledelsesansvarsforsikringen dækker lederes og bestyrelsesmedlemmers personlige ledelsesansvar, så dækker Professionel Ansvarsforsikring over, at f.eks. arkitekter og ingeniører kan få dækket et eventuelt erstatningsansvar som følge af forkert rådgivning. AIGs kriminalitetsforsikring dækker tab som følge af kriminelle handlinger såsom tyveri, underslæb og bedrageri begået af både ansatte og andre. Endelig sikrer erhvervsrejseforsikringen virksomheder mod økonomiske tab i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst på rejsen, ligesom den dækker udgifter i forbindelse med at bringe den rejsende i sikkerhed i andre situationer. - Aftalen med AIG betyder, at vores erhvervskunder får endnu bedre produkter end tidligere, ligesom de kan få en pris på forsikringerne med det samme. Det vil i sidste ende give en bedre kundeoplevelse, understreger Peter Flemmer.

6 2012 var året, hvor tingene vendte 5 6 Bestyrelsen roste medarbejdernes indsats og resultater i det forgangne år og modtog kritik fra Dansk Aktionærforening. B estyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen gjorde på generalforsamlingen den 25. april på Crown Plaza i København status over året 2012, og det var med rosende ord til både Skadeforsikring, Bank og Liv og Pension. ordet. Her rettede hun ligesom sidste år en kritik af dels, at koncernen ikke havde sendt banken i Finansiel Stabilitet til gavn for aktionærerne, dels at de private aktionærer var uden reel indflydelse, idet hovedaktionæren sidder på majoriteten af bestyrelsespladserne. - Jeg tør godt sige, at vi i bestyrelsen føler, at 2012 var et skelsættende år for Alm. Brand. Et år hvor tingene vendte. [...] Mange ting lykkedes, heldet var med os i skade, vi fik et forspring i pension, og i banken ser det endelig ud til at gå fremad, sagde Jørgen H. Mikkelsen blandt andet. Han fremhævede i den forbindelse de markante effektiviseringer, der havde sænket omkostningsprocenten til at være blandt branchens laveste. Også selskabets målrettede arbejde med kundeservice og kundetilfredshed, med risiko og præmieniveauer og med betingelser og selvrisici, som har skabt en af forsikringsbranchens sundeste og bedst indtjenende forretninger, fik anerkendelse med på vejen. Rart at blive foretrukket Formanden hæftede sig i sin tale ved, at omverdenen i stigende grad vil Alm. Brand. Det vidner f.eks. en stigende kundetilfredshed, en succesfuld indlånskampagne og samarbejdsaftaler med eksempelvis Sønderjysk Forsikring og AIG om. - Det er rart at blive foretrukket - både af kunder og af konkurrenter, konkluderede han i den sammenhæng. Liv og pension fik ros for at være det pensionsselskab, der som det første var klar til at tilbyde kunderne den nye Alderspension som erstatning for den gamle kapitalpension. Formanden hæftede sig ved, at mens selskabet allerede havde skrevet ud til sine kunder, så var de nærmeste konkurrenter kun lige ved at være klar og enkelte er slet ikke sikre på at kunne tilbyde produktet til deres kunder. Repræsentanterne er aktive ejere Efter Jørgen H. Mikkelsens beretning bad Anne Marie Nymark Jensen fra Dansk Aktionærforening (DAF) om Ligesom sidste år gentog Jørgen H. Mikkelsen i sit svar den anstændigheds- og ansvarlighedsfølelse, der lå til grund for, at koncernen havde valgt at rydde op efter sig selv, frem for at lade skatteydere betale for banken, ligesom han understregede, at hvis ledelsen havde besluttet at overlade banken til Finansiel Stabilitet, ville koncernens image og dermed forretning være blevet skadet alvorligt. Formanden medgav, at hovedaktionæren, der ejer 60 % af koncernen, reelt har magten, men understregede også, at der lyttes til de øvrige aktionærer. Han afviste, at Alm. Brand var speciel i denne henseende, idet hovedparten af de store, danske koncerner er domineret af en hovedaktionær. Jørgen H. Mikkelsen understregede, at til forskel fra mange hovedaktionærer, der er selvsupplerende fonde, er Alm. Brands hovedaktionær ejet af forsikringstagerne. Deres repræsentantskab er meget aktivt, bestyrelsen vælges demokratisk, og der stilles konstant krav til bestyrelsen, samtidig med at repræsentantskabet har mulighed for at udskifte denne, hvis de ikke er tilfredse med beslutningerne. Aktionærforening inviteret til dialog Kritikken fra DAF var dog præget af en del fejl og misforståelser, som adm. direktør Søren Boe Mortensen efterfølgende forsøgte at udrede. Herunder forklarede han forskellen på likviditet og kapital og understregede, at koncernen har ca. 2 mia.kr. i kapital ud over det, loven kræver. Alm. Brands IRafdeling har i kølvandet herpå indbudt DAF til videre dialog for at indlede en dialog og imødegå eventuelle fremtidige misforståelser. Generalforsamlingen sluttede med, at alle nuværende medlemmer og suppleanter på valg blev genvalgt, ligesom generalforsamlingens medlemmer gav nyvalg til Karen Sofie Hansen-Hoeck og Ebbe Castella.

7 Bestyrelse udvidet med bankog kundeservicekompetencer Ebbe Castella og Karen Sofie Hansen-Hoeck er nye, uafhængige medlemmer af Alm. Brand A/S bestyrelse. P å generalforsamlingen den 25. april i Alm. Brand A/S blev selskabets bestyrelse udvidet med to uafhængige medlemmer. Det drejer sig om tidligere bankdirektør i Arbejdernes Landsbank, Ebbe Castella, og tidligere adm. direktør i ISO Supermarked, Karen Sofie Hansen-Hoeck. - Vi har valgt at styrke bestyrelsen i form af Ebbe Castella, der kommer med 34 års solid erfaring fra bankverdenen. Han skal aktivt bidrage i det fremadrettede strategiske arbejde med at få skabt overskud i banken og i det fremtidige arbejde med bankens profil i markedet, fortæller bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen og fortsætter: - Vi har endvidere styrket bestyrelsen med Karen Sofie Hansen-Hoeck. Hun kommer med en solid erfaring fra detailbranchen både fra ISO Supermarked og Dansk Supermarked og tilfører dermed stærke kompetencer inden for kundeservice. Dette hænger meget tæt sammen med koncernens strategi KUNDEN FØRST. Fremadrettet består bestyrelsen i Alm. Brand A/S af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og fire medarbejdervalgte medlemmer. Fakta om Karen Sofie Hansen-Hoeck Karen Sofie Hansen-Hoeck er stifter og ejer af Fooducer, nordisk platform for fødevareproducenter samt stifter og ejer af Retail Network, hvor hun arbejder med virksomhedsrådgivning, strategi og produktudvikling med fokus på detailsalg. Hun har tidligere været adm. direktør i supermarkedskæden ISO Supermarked og underdirektør for indkøb og marketing i Netto-kæden under Dansk Supermarked. Karen Sofie Hansen-Hoeck er bestyrelsesformand for Madkulturen, bestyrelsesmedlem i Danske Spil A/S, KNI A/S, Sirius Company A/S, Softline A/S, Plast Team A/S, MUP Holding A/S, MUP Ejendomme A/S, MUP Turkey A/S, Neqi A/S, Alfred Pedersen & Søn ApS, Fairtrade Mærket Danmark Fonden og Herlufsholm Kostskole. Fakta om Ebbe Castella Ebbe Castella er uddannet cand.polit. I starten af 2012 gik han på pension efter 34 år i Arbejdernes Landsbank, hvor han siden 1988 har siddet i bankens direktion. Ebbe Castella har ud over sin bestyrelsespost i Alm. Brand A/S ingen øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

8 PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Nordisk Aktiekonto er en millionsucces Hundredvis af bankkunder har allerede omlagt fastrentemidler for et stort tocifret millionbeløb til den nye Nordisk Aktiekonto O pret en indlånskonto til 0 % i rente og bind dine penge i mere end tre år. Sådan lød et nyt tilbud fra Alm. Brand Bank til et stort udsnit af bankens kunder med fastrente indlån. Resultatet af en netop afsluttet indtegningskampagne i april viser, at det er blevet en stor salgssucces. Der er således blevet omlagt for mere end en kvart million kroner pr. kunde, der har takket ja til at omlægge deres fastrentekonto til en Nordisk Aktiekonto Hundredvis af eksisterende kunder har i alt omlagt for et stort tocifret millionbeløb til den nye aktiekonto, der er skabt i samarbejde med Nykredit. - Det er første gang, banken forsøger sig med et sådant produkt, og resultatet er rigtig flot og langt bedre, end hvis vi sammenligner med de førstegangsresultater, vi kender fra andre banker, fortæller vicedirektør i Alm. Brand Bank, Michael Iversen. - Kunderne også dem, der valgte at takke nej til tilbuddet har rost produktet. De er samtidigt glade for at høre fra banken, fortsætter han. Få afkast op til 20 % Umiddelbart kan et tilbud om 0 % i rente og en bindingsperiode på 3½ år lyde som en dårlig forretning for kunderne, men guleroden er, at kunderne i perioden kan sikre sig et afkast på helt op til 20 %. Via Nordisk Aktiekonto 2016 kan kunderne investere deres midler i 14 udvalgte nordiske aktier bl.a. A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, Statoil, ABB og Telenor. Det afkast, aktierne efterfølgende genererer i perioden, tilfalder kunderne dog maksimalt 20 % i afkast. Kunderne er altså som minimum sikret deres indskud, når investeringsperioden udløber. - Kunderne har taget rigtigt godt imod vores nye produkt, der tegner til at blive en succes. De ser produktet som en god mulighed for risikofrit at investere i aktier, fortæller Michael Iversen. Nordisk Aktiekonto 2016 forbedrer samtidig bankens drift, idet bankens fundingudgifter til bl.a. fastrentekonti bliver lavere. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Martin Raasch Egenhard. Layout: Alm. Brands interne bureau 541 TRYKSAG 457 Rosendahls

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

fairforsikring.dk Årsrapport

fairforsikring.dk Årsrapport fairforsikring.dk Årsrapport 4 10 22 26 34 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere