SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: I henhold til aftale er nogle af punkterne lagt sammen. Se bilag A 1. Manglende afløb fra lyskasser. 2. Tilstoppede ventilationsriste (krybekælder). 3. Del af de 2 udvendige trætrappe indmuret i sokkelpuds. 4. Manglende afløb fra bund i kældertrappe. 5. Altanværn med utilstrækkelig sikring. 6. Utilstrækkelig solid fastgørelse af værn. 7. Opfugtet murværk i havestue. 8. Manglende hulmursisolering i køkkenbygning. (Afvises hører under energimærket og ikke tilstandsrapporten) 9. Manglende kalfatringsfuger om døre og vinduer. 10. Nedbrudt træ i vinduespartier og manglende funktion. Ikke korrekt udført inddækning.

3 11. Knirkende gulve, mangelfuldt underlag. 12. Ujævnt parketgulv i stuer. 13.a Manglende understøtning af bjælkelag i udestue. 13.b Gulvkonstruktion i udestue med råd. 15. Råd i mange / samtlige bjælkeender i etageadskillelsen mellem kælder og stue, kælderdækket. 16. Indvendig trappe; trin og repose med løse brædder. 17.a Utætte tagrender. 17.b Tagnedløb der vender forkert. 17.c Tagrender, der flere steder har bagfald og falder ind mod huset. 21. Afvanding af tagvand mod murværk. 22. Utæt tag over karnap over badeværelse mod øst og værelse mod nord. 23. Bad i stueetage er ikke indrettet som vådrum.

4 24. Defekt pejseindsats i stue. 25. Terrænfald mod bygninger. 26. Hultlydende / løse fliser i entre. 28. Forkert fald på tag på (karnapper) kviste. 29. Fugtskadet skorsten mod nord. 30. Murfuger falder ud. Klagers påstand: Bilag E) 1) Erstatning for selvrisiko i alt kr ,00. 2 a) Fuldstændig udbedring af de nævnte forhold. 2b) Erstatning for tab for værdiforringelse idet tilstandsrapporten ikke har gjort det muligt, at vurdere husets reelle købspris. 3) Kompensation for uforholdsmæssigt megen brug af tid i forbindelse med klagerne. 4) Kompensation for uforholdsmæssigt megen brug af tid i forbindelse indhentning af tilbud, koordinering af byggeopgaver samt byggestyring. 5) Kompensation for manglende brug af hele huset i reparationstiden.

5 Den bygningssagkyndiges forklaring: Det er 3 år siden at huset er besigtiget. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Tørt ca. 8 C, overskyet Øvrige forhold: Ingen

6 Ad 1. Manglende afløb fra lyskasser. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der er ikke afløb fra lyskasser, men det er ikke usædvanligt i forhold til bygningens alder. Dog er det umiddelbart synligt at den indvendige kældervæg under lyskasse er mere fugtskaden end de resterende kældervægge. I henhold til håndbogen 5.05 er kloakanlæg ikke en del af ordningen. Ingen. Etablering af 2 stk. faskiner. Kr. incl. moms Ad 1. Forbedringer: 100 % Kr. incl. moms Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 1. Eventuelt:.

7 Ad 2. Tilstoppede ventilationsriste (krybekælder). Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 2. Konklusion:. Ad 2. Fejl og forsømmelser:. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 2. Forbedringer:.. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 2. Eventuelt:.

8 Ad 3. Del af de 2 udvendige trætrappe indmuret i sokkelpuds. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Der er 2 stk. udvendige trætrapper. På trappen til hallen går trinene og vangen helt ind til fundamentet således at der er pudset tæt om trinene og vangen. På trappen til udestuen går vangen helt ind til pudsen men trinene er fri af pudsen. Der er ikke adgang til krybekælderen bag trapperne. Trinene er trykimprægneret. Problemet er at trinene trækker fugt og dermed giver øget fugtighed i murværket. Problemet kan løses ved at nedtage trapperne delvist, afkorte trinene, føre pudsen igennem, lægge afstandskloder bag ved trappevangen og genmontere trapperne. Problemet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. I henhold til håndbogen fra 2008 kapitel 5.02 skal forhold ved bygningen der kan føre til en skade på bygningen registreres. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Trapper nedtages delvist og trin afkortes. Skønnet tidsforbrug 2 mand i 2 dage. 30 timer 507,00 kr. pr. time. = ,00 Ad 3. Forbedringer: Ingen Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 3. Eventuelt:.

9 Ad 4. Manglende afløb fra bund i kældertrappe. Der er ikke afløb fra udvendig kældertrappe. Ad 4. Konklusion: I henhold til håndbogen 5.05 er kloakanlæg ikke en del af ordningen. I tilstandsrapporten punkt 1.3 er skaderne på kældertrappen nævnt. Her burde have som note have været nævnt at der ikke er noget afløb. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ingen. Etablering af 1 stk. faskiner, dybere end faskinerne fra lyskasser. Kr. incl. moms Ad 4. Forbedringer: 100 % Kr. incl. moms Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt:

10 Ad 5. Altanværn med utilstrækkelig sikring. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt:

11 Ad 6. Utilstrækkelig solid fastgørelse af værn. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt:

12 Ad 7. Opfugtet murværk i havestue. Havestuen er under ombygning. Oven liggende tagterrasse er ændret. Dermed kan det ikke vurderes hvordan forholdet var da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt:

13 Ad 8. Manglende hulmursisolering i køkkenbygning. Afvises hører under energimærket og ikke tilstandsrapporten Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt:

14 Ad 9. Manglende kalfatringsfuger om døre og vinduer. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 9. Forbedringer: Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt:

15 Ad 10. Nedbrudt træ i vinduespartier og manglende funktion. Forholdet er i kvistvindue mod syd. Vindue er det oprindelige, men inddækningen er nyere. Vinduet fremstår pænt og vedligeholdt. Ad 10. Konklusion: Vinduet går meget stramt. Inddækningen er ikke udført, som man vil gøre det i dag. Der er tale om et gammelt vindue. Dengang udførte man ikke separat karmkonstruktioner i kviste, men man placerede vinduesrammerne direkte i kvistkonstruktionen, derfor kan man ikke udføre en inddækning som man gør det i dag. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 10. Forbedringer: I henhold til håndbogen 4.03 skal der stikprøvevis udvælges bygningsdele og i sælger oplysning er svaret at alle vinduer fungerer. Ingen. Udskiftning af hele vindueselementet. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Vindueselementet er 87 år gammelt. Dermed er restlevetiden 20 %. %-vis forbedring Kr. incl. moms Udskiftning af vinduespartiet 80% ,00 Kr. incl. moms ,00 Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension. Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt:..

16 Ad 11. Knirkende gulve, mangelfuldt underlag. Gulve i de to værelser mod øst på 1. sal knirker lokalt mere end de andre gulve. Ad 11. Konklusion: Der er korrekt, at de to gulve lokalt hver især har et område hvor gulvet knirker meget. Gamle trægulve knirker og ændring af luftfugtighed og møblering kan ændre på hvor og hvor meget gulvene knirker. BB har i rapporten beskrevet at trægulvene er stedvis let knirkende. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ingen. Det ikke er muligt at vurdere hvor meget gulvene knirkede da BB udført besigtigelsen i forbindelse med rapporten. Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Kr. incl. moms Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen. Arbejdet forlænget ikke levetiden af gulvet.. Ad 11. Eventuelt:.

17 Ad 12. Ujævnt parketgulv i stuer. Mellem de 2 stuer har der sandsynligvis været en dobbeltdør. Gulvet er gennemgående sildebensparket. Lige på dette sted er gulvet en anelse løftet. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Gulvet er ikke løftet men væggen er muret både i kælderen og i stueetagen. Der er ikke et dørhul i væggen i kældere. Det der har skabt problemet er at gulvene i begge stuer har sat sig lidt. Hvilket ikke er usædvanligt. Ingen. Problemet er almindeligt for gulve i huse af denne alder. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 12. Forbedringer: Der er intet at udbedre. Ingen. Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 12. Eventuelt:.

18 Ad 13.a Manglende understøtning af bjælkelag i udestue. 13.b Gulvkonstruktion i udestue med råd. Udestuen er under ombygning men træbjælkelaget er uændret. Der er tydelige angreb af borebiller i gulvet, disse stammer sandsynligvis fra før huset fik etableret centralvarme. Umiddelbart inden for lemmen til krybekælder ses 2 rådangreb. Et stk. lige for (se foto) og et stk. i bjælken til venstre for lemme. Konstruktionen gynger når man går hen ad gulvet. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: BB har i rapporten skrevet at isoleringen hænger. Dermed har de 2 angreb været synlige da rapporten blev udformet. Ikke beskrevet at gulvet gynger og at der er nedbrydning af den bærende konstruktion. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Da der ikke er adgang via lemmen. Optages gulvbrædder, fodpaneler og isolering, bjælker udskiftes, gulvbrædder, fodpaneler og isolering reetableres. Fodpaneler malerbehandles. Kr. incl. moms Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Til grund for overslaget ligger tilbud fra xx. Ingen.. Ad 13. Eventuelt:.

19 Ad 15. Råd i mange / samtlige bjælkeender i etageadskillelsen mellem kælder og stue, kælderdækket. Der er tale om bjælker imellem kælder og stueetage i det oprindelige hus. Mod rum mod nord er bjælker malerbehandlet i rum mod syd er bjælker pudset. KK har etableret understøtninger under bjælkerne mod nord. Dette påvirker ikke hvordan den oprindelige konstruktion har set ud. Ad 15. Konklusion: BB har beskrevet at: K3, 3 bjælkeender på ydervæg i det lille depotrum i kælderen samt en bjælkeende i ydervæg over viktualiekælderen er angreb af råd. Det kan ikke helt udelukkes, at der kan være flere angrebne bjælkeender. Bjælkeender mod nord var synlige og tilgængelige med mulighed for at stikke i træet for at konstatere om der var blødt træ. Ad 15. Fejl og forsømmelser: Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: BB har udført en stikprøvevis undersøgelser der viser at der er et problem med bjælkeenderne mod nord. BB har ikke gjort opmærksom på at han ikke kunne undersøge bjælkeenderne mod syd. Hverken i punktet tilgængelighed eller i en note. Dermed kan problemet vise sig at være større end det der umiddelbart er synligt uden at forbrugeren er opmærksom på det. Understøtning af bjælkeender mod syd. Frihugning til sundt træ. Imprægnering. Etablering af lasker. Afsluttende puds / malerbehandling. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata.

20 Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen. Der udføres en reparation der ikke forlænger konstruktionens levetid.. Ad 15. Eventuelt:.

21 Ad 16. Indvendig trappe; trin og repose med løse brædder. Den ene side af reposen mellem stueetagen, 1. sal og køkkentilbygningen har sat sig. Når man træder på de omtalte brædder giver de sig. Der er ingen synlige tegn på fugt. Ad 16. Konklusion: Det skønnes at skaden har været der da tilstandsrapporten blev udformet. Ad 16. Fejl og forsømmelser: Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Der er ikke taget forbehold for besigtigelsen af reposen/trappen i tilstandsrapporten. Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Kr. incl. moms Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Ad 16. Forbedringer: Ingen. Arbejdet forlænget ikke levetiden af gulvet. Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 16. Eventuelt:.

22 Ad 17.a Utætte tagrender. 17.b Tagnedløb der vender forkert. 17.c Tagrender, der flere steder har bagfald og falder ind mod huset. Ad 17. Konklusion: Tagnedløb er vendt og der er etableret nye tagrender om bygning B derfor tages der ikke hensyn til dette i nedenstående. Tagrender har nogle steder bagfald og falder mod huset i stedet for væk fra huset. Ikke alle tagrender kunne besigtiges på grund af højden. Ejendommen blev besigtiget i tørvejr. I nogle af de tagrender der kunne besigtiges lå der vand. Dette betyder at der er bagfald men også at tagerenden er tæt. Der kan ikke afvises at der er utætte tagrender men det er kun synligt i regnvejr. Forholdet med at tagrender vender mod huset i stedet for væk fra huset er umiddelbart synligt. Tilstandsrapporten er fra juni måned, så der har muligvis ikke stået vand i tagrenden. Det er ikke en del af ordningen at lave vandprøver. Ad 17. Fejl og forsømmelser: Ad 17. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Forholdet med at tagrenden vender mod huset burde være bemærket i tilstandsrapporten. Tagrender nedtages for genmontering og rendejern tilrettes. Kr. incl. moms Ad 17. Forbedringer: Ad 17. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 17. Eventuelt: Ingen...

23 Ad 21. Afvanding af tagvand mod murværk. Indersiden af væggen er malerbehandlet således at der ikke er synlige skader. Ad 21. Konklusion: Ad 21. Fejl og forsømmelser: Ad 21. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 21. Forbedringer: Ad 21. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 21. Eventuelt:

24 Ad 22. Utæt tag over kvist over badeværelse mod øst og værelse mod nord. Der var ikke synlige tegn på skader indefra. Ad 22. Konklusion: Disse to kvisttage er ikke synlige fra terræn og der er for højt til at besigtige dem fra stige. Ad 22. Fejl og forsømmelser: Ingen Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Aftage tagbelægninger på kvisten. Etablering af tæt undertag f.eks. tagpap på brædder. Reetablering af kvisttag. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 22. Forbedringer: Etablering af nyt undertag til klasse 1 undertag forlænger levetiden af taget. Taget er i tilstandsrapporten oplyst fra Tagsten genanvendes. Dermed er der kun forbedring på undertaget. Kr. excl. moms Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt:

25 Ad 23. Bad i stueetage er ikke indrettet som vådrum. Ad 23. Konklusion: Der er tale om et lille baderum med bruser, håndvask og wc. Baderummet skønnes at være det oprindelige. Der er klinker på gulv og malerbehandlet vægge. Rosetter ved bruserarmaturet er ikke fuget korrekt. Konstruktionen er sædvanlig for huse af denne alder og har været lovlig. Baderværelse af denne type kræver meget vedligeholdelse. Dette gælder både de malede vægge og træværket. Tætning om armatur skal være tæt. Ad 23. Fejl og forsømmelser: Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 23. Forbedringer: BS burde have set at træet i enden af indfatningen er under nedbrydning og den manglende tætning om bruserarmaturet. Fugning om armatur. Malerbehandling af indfatning. Skønnet kr. incl. moms Ingen. Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 23. Eventuelt:

26 Ad 24. Defekt pejseindsats i stue. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 24. Konklusion: Ad 24. Fejl og forsømmelser: Ad 24. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 24. Forbedringer: Ad 24. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 24. Eventuelt:

27 Ad 25. Terrænfald mod bygninger. Der var tørt ved besigtigelen. KK oplyste, at der er et problem ca. 0,3 meter langs syd/vest facaden og mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen. Generelt skråner terrænet mod syd/vest facaden væk fra huset. Men der er et bælte langs med facaden der skråner ned mod huset. Når man ser på belægningen mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen er der en gammel belægningssti der ligger højere en den tilstødende perlestensbelægning. Ad 25. Konklusion: I henhold til håndbogen 5.05 indgår ejerens oplysninger i forbindelsen med for eksempel vand på grunden. I sælgers oplysninger om ejendommen er der svaret nej til, om grunden periodevis er oversvømmet. Ad 25. Fejl og forsømmelser: SS mener at terrænet mod syd/vest kan være svær at bedømme en sommerdag. (Vi ved ikke om græsset var slået mv.). Derfor har BS ikke lavet fejl eller forsømmelser her. Når man ser på belægningen mellem de 3 bygninger kan den megen mos på vangen til lyskassen indikere at der er et problem med at der jævnligt står vand op mod lyskassen. Det burde BS have opdaget. Ad 25. Overslag over udbedringsudgifter

28 inkl. moms: Terræn med græs udjævnes med syd/vest. Kr. incl. moms Terræn udjævnes og belægning reetableres mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen. Kr. incl. moms Ad 25. Forbedringer: Overslagspriser er regnet via V&S prisdata. Ingen Ad 25. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 25. Eventuelt:

29 Ad 26. Hultlydende / løse fliser i entre. Der er klinker på gulvet i entreen. Det skønnes at klinkerne er fra 1969 da huset er til-/ombygget i henhold til BBR-meddelelsen. Der er konstateret flere defekte klinker, klinker med hul lyd og udfaldet fuger. Når man løfter den indbyggede måtte og de underliggende spånplader ses det at den underliggende beton er revnet. Under hallen er der krybekælder uden adgang men med murede hvælvinger. Der er hængt isolering op under hvælvingerne så de har sandsynligvis ikke været synlige under BS besigtigelse i Ad 26. Konklusion: Ad 26. Fejl og forsømmelser: Ad 26. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der er mindst 5 stk. defekte klinker der er umiddelbart synlige og fuger i gangareal mod stue, der er faldet ud. De umiddelbart visuelle defekter burde være set af BS. Problemet skyldes tilsyneladende at den underliggende konstruktion revner. Derfor skal der etablere en ny gulvkonstruktion hvorpå der lægges klinker. Ad 26. Forbedringer: 20% Kr. incl. moms Overslagsprise er i henhold til tilbud hertil kommer malerbehandling. Kr. excl. moms

30 Ad 26. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 26. Eventuelt:.

31 Ad 28. Forkert fald på tag på (karnapper) kviste. Kvisttage kan ikke besigtiges, idet de ligger for højt, men de ser meget flade ud. Ad 28. Konklusion: Ad 28. Fejl og forsømmelser: Ad 28. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 28. Forbedringer: Ad 28. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 28. Eventuelt:

32 Ad 29. Fugtskadet skorsten mod nord. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 29. Konklusion: Ad 29. Fejl og forsømmelser: Ad 29. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 29. Forbedringer: Ad 29. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt:

33 Ad 30. Murfuger falder ud. Ad 30. Konklusion: Huset er fra På et senere tidspunkt er huset fuget om med brændte fuger. Flere steder på facaden på bygning A og B er den yderste skal af fugen ved at falde ud og der er mange revner i fugerne. Da huset er fuget om er fugen ikke trykket korrekte sammen med den bagvedliggende fuge. Ligeledes tyder det på, at den oprindelige fuge er svagere end den yderste fuge. Hvilket er forkert brug af materialer. BS har under punkt 3.1 beskrevet at citat: Spredt over murfladen er der områder med fugeudfald. Karakter K2. Dermed har BS beskrevet problemet. Ad 30. Fejl og forsømmelser: Ingen. Ad 30. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Omfugning med brændt fuge. Kr. incl. moms Overslagspriser er regnet via V&S prisdata. Ad 30. Forbedringer: Fugerne er udtjente. Dermed vil hele udgiften til udskiftning være forbedring. %-vis forbedring kr. incl. moms Omfugning 100 % Ad 30. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 30. Eventuelt: Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg.

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg. SKØNSERKLÆRING J.nr. 14109 Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Ejendommen: Nørrekaasgade 7 3700 Rønne Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Birgit & Fritz Ynddal

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Besigtigelse den. 21.juni 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 14085 Besigtigelse d. 19. september 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8200 Oversigt over klagepunkter: 1. Defekte brandadskillesevægge i tagrum. 2. Undertagsdefekter ved rørgennemføringer. 3. Oprevet/defekt loftsisolering. Klagers påstand: Ovennævnte

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Gl Røsnæsvej 45B 4400 Kalundborg Dato: 4-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-27713 Matr. nr./ejerlav 76yx KALUNDBORG MARKJORDE

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere