SKØNSERKLÆRING J.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: I henhold til aftale er nogle af punkterne lagt sammen. Se bilag A 1. Manglende afløb fra lyskasser. 2. Tilstoppede ventilationsriste (krybekælder). 3. Del af de 2 udvendige trætrappe indmuret i sokkelpuds. 4. Manglende afløb fra bund i kældertrappe. 5. Altanværn med utilstrækkelig sikring. 6. Utilstrækkelig solid fastgørelse af værn. 7. Opfugtet murværk i havestue. 8. Manglende hulmursisolering i køkkenbygning. (Afvises hører under energimærket og ikke tilstandsrapporten) 9. Manglende kalfatringsfuger om døre og vinduer. 10. Nedbrudt træ i vinduespartier og manglende funktion. Ikke korrekt udført inddækning.

3 11. Knirkende gulve, mangelfuldt underlag. 12. Ujævnt parketgulv i stuer. 13.a Manglende understøtning af bjælkelag i udestue. 13.b Gulvkonstruktion i udestue med råd. 15. Råd i mange / samtlige bjælkeender i etageadskillelsen mellem kælder og stue, kælderdækket. 16. Indvendig trappe; trin og repose med løse brædder. 17.a Utætte tagrender. 17.b Tagnedløb der vender forkert. 17.c Tagrender, der flere steder har bagfald og falder ind mod huset. 21. Afvanding af tagvand mod murværk. 22. Utæt tag over karnap over badeværelse mod øst og værelse mod nord. 23. Bad i stueetage er ikke indrettet som vådrum.

4 24. Defekt pejseindsats i stue. 25. Terrænfald mod bygninger. 26. Hultlydende / løse fliser i entre. 28. Forkert fald på tag på (karnapper) kviste. 29. Fugtskadet skorsten mod nord. 30. Murfuger falder ud. Klagers påstand: Bilag E) 1) Erstatning for selvrisiko i alt kr ,00. 2 a) Fuldstændig udbedring af de nævnte forhold. 2b) Erstatning for tab for værdiforringelse idet tilstandsrapporten ikke har gjort det muligt, at vurdere husets reelle købspris. 3) Kompensation for uforholdsmæssigt megen brug af tid i forbindelse med klagerne. 4) Kompensation for uforholdsmæssigt megen brug af tid i forbindelse indhentning af tilbud, koordinering af byggeopgaver samt byggestyring. 5) Kompensation for manglende brug af hele huset i reparationstiden.

5 Den bygningssagkyndiges forklaring: Det er 3 år siden at huset er besigtiget. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Tørt ca. 8 C, overskyet Øvrige forhold: Ingen

6 Ad 1. Manglende afløb fra lyskasser. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der er ikke afløb fra lyskasser, men det er ikke usædvanligt i forhold til bygningens alder. Dog er det umiddelbart synligt at den indvendige kældervæg under lyskasse er mere fugtskaden end de resterende kældervægge. I henhold til håndbogen 5.05 er kloakanlæg ikke en del af ordningen. Ingen. Etablering af 2 stk. faskiner. Kr. incl. moms Ad 1. Forbedringer: 100 % Kr. incl. moms Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 1. Eventuelt:.

7 Ad 2. Tilstoppede ventilationsriste (krybekælder). Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 2. Konklusion:. Ad 2. Fejl og forsømmelser:. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 2. Forbedringer:.. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 2. Eventuelt:.

8 Ad 3. Del af de 2 udvendige trætrappe indmuret i sokkelpuds. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Der er 2 stk. udvendige trætrapper. På trappen til hallen går trinene og vangen helt ind til fundamentet således at der er pudset tæt om trinene og vangen. På trappen til udestuen går vangen helt ind til pudsen men trinene er fri af pudsen. Der er ikke adgang til krybekælderen bag trapperne. Trinene er trykimprægneret. Problemet er at trinene trækker fugt og dermed giver øget fugtighed i murværket. Problemet kan løses ved at nedtage trapperne delvist, afkorte trinene, føre pudsen igennem, lægge afstandskloder bag ved trappevangen og genmontere trapperne. Problemet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. I henhold til håndbogen fra 2008 kapitel 5.02 skal forhold ved bygningen der kan føre til en skade på bygningen registreres. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Trapper nedtages delvist og trin afkortes. Skønnet tidsforbrug 2 mand i 2 dage. 30 timer 507,00 kr. pr. time. = ,00 Ad 3. Forbedringer: Ingen Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 3. Eventuelt:.

9 Ad 4. Manglende afløb fra bund i kældertrappe. Der er ikke afløb fra udvendig kældertrappe. Ad 4. Konklusion: I henhold til håndbogen 5.05 er kloakanlæg ikke en del af ordningen. I tilstandsrapporten punkt 1.3 er skaderne på kældertrappen nævnt. Her burde have som note have været nævnt at der ikke er noget afløb. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ingen. Etablering af 1 stk. faskiner, dybere end faskinerne fra lyskasser. Kr. incl. moms Ad 4. Forbedringer: 100 % Kr. incl. moms Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt:

10 Ad 5. Altanværn med utilstrækkelig sikring. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt:

11 Ad 6. Utilstrækkelig solid fastgørelse af værn. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt:

12 Ad 7. Opfugtet murværk i havestue. Havestuen er under ombygning. Oven liggende tagterrasse er ændret. Dermed kan det ikke vurderes hvordan forholdet var da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt:

13 Ad 8. Manglende hulmursisolering i køkkenbygning. Afvises hører under energimærket og ikke tilstandsrapporten Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt:

14 Ad 9. Manglende kalfatringsfuger om døre og vinduer. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 9. Forbedringer: Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt:

15 Ad 10. Nedbrudt træ i vinduespartier og manglende funktion. Forholdet er i kvistvindue mod syd. Vindue er det oprindelige, men inddækningen er nyere. Vinduet fremstår pænt og vedligeholdt. Ad 10. Konklusion: Vinduet går meget stramt. Inddækningen er ikke udført, som man vil gøre det i dag. Der er tale om et gammelt vindue. Dengang udførte man ikke separat karmkonstruktioner i kviste, men man placerede vinduesrammerne direkte i kvistkonstruktionen, derfor kan man ikke udføre en inddækning som man gør det i dag. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 10. Forbedringer: I henhold til håndbogen 4.03 skal der stikprøvevis udvælges bygningsdele og i sælger oplysning er svaret at alle vinduer fungerer. Ingen. Udskiftning af hele vindueselementet. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Vindueselementet er 87 år gammelt. Dermed er restlevetiden 20 %. %-vis forbedring Kr. incl. moms Udskiftning af vinduespartiet 80% ,00 Kr. incl. moms ,00 Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension. Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt:..

16 Ad 11. Knirkende gulve, mangelfuldt underlag. Gulve i de to værelser mod øst på 1. sal knirker lokalt mere end de andre gulve. Ad 11. Konklusion: Der er korrekt, at de to gulve lokalt hver især har et område hvor gulvet knirker meget. Gamle trægulve knirker og ændring af luftfugtighed og møblering kan ændre på hvor og hvor meget gulvene knirker. BB har i rapporten beskrevet at trægulvene er stedvis let knirkende. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ingen. Det ikke er muligt at vurdere hvor meget gulvene knirkede da BB udført besigtigelsen i forbindelse med rapporten. Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Kr. incl. moms Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen. Arbejdet forlænget ikke levetiden af gulvet.. Ad 11. Eventuelt:.

17 Ad 12. Ujævnt parketgulv i stuer. Mellem de 2 stuer har der sandsynligvis været en dobbeltdør. Gulvet er gennemgående sildebensparket. Lige på dette sted er gulvet en anelse løftet. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Gulvet er ikke løftet men væggen er muret både i kælderen og i stueetagen. Der er ikke et dørhul i væggen i kældere. Det der har skabt problemet er at gulvene i begge stuer har sat sig lidt. Hvilket ikke er usædvanligt. Ingen. Problemet er almindeligt for gulve i huse af denne alder. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 12. Forbedringer: Der er intet at udbedre. Ingen. Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 12. Eventuelt:.

18 Ad 13.a Manglende understøtning af bjælkelag i udestue. 13.b Gulvkonstruktion i udestue med råd. Udestuen er under ombygning men træbjælkelaget er uændret. Der er tydelige angreb af borebiller i gulvet, disse stammer sandsynligvis fra før huset fik etableret centralvarme. Umiddelbart inden for lemmen til krybekælder ses 2 rådangreb. Et stk. lige for (se foto) og et stk. i bjælken til venstre for lemme. Konstruktionen gynger når man går hen ad gulvet. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: BB har i rapporten skrevet at isoleringen hænger. Dermed har de 2 angreb været synlige da rapporten blev udformet. Ikke beskrevet at gulvet gynger og at der er nedbrydning af den bærende konstruktion. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Da der ikke er adgang via lemmen. Optages gulvbrædder, fodpaneler og isolering, bjælker udskiftes, gulvbrædder, fodpaneler og isolering reetableres. Fodpaneler malerbehandles. Kr. incl. moms Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Til grund for overslaget ligger tilbud fra xx. Ingen.. Ad 13. Eventuelt:.

19 Ad 15. Råd i mange / samtlige bjælkeender i etageadskillelsen mellem kælder og stue, kælderdækket. Der er tale om bjælker imellem kælder og stueetage i det oprindelige hus. Mod rum mod nord er bjælker malerbehandlet i rum mod syd er bjælker pudset. KK har etableret understøtninger under bjælkerne mod nord. Dette påvirker ikke hvordan den oprindelige konstruktion har set ud. Ad 15. Konklusion: BB har beskrevet at: K3, 3 bjælkeender på ydervæg i det lille depotrum i kælderen samt en bjælkeende i ydervæg over viktualiekælderen er angreb af råd. Det kan ikke helt udelukkes, at der kan være flere angrebne bjælkeender. Bjælkeender mod nord var synlige og tilgængelige med mulighed for at stikke i træet for at konstatere om der var blødt træ. Ad 15. Fejl og forsømmelser: Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: BB har udført en stikprøvevis undersøgelser der viser at der er et problem med bjælkeenderne mod nord. BB har ikke gjort opmærksom på at han ikke kunne undersøge bjælkeenderne mod syd. Hverken i punktet tilgængelighed eller i en note. Dermed kan problemet vise sig at være større end det der umiddelbart er synligt uden at forbrugeren er opmærksom på det. Understøtning af bjælkeender mod syd. Frihugning til sundt træ. Imprægnering. Etablering af lasker. Afsluttende puds / malerbehandling. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata.

20 Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen. Der udføres en reparation der ikke forlænger konstruktionens levetid.. Ad 15. Eventuelt:.

21 Ad 16. Indvendig trappe; trin og repose med løse brædder. Den ene side af reposen mellem stueetagen, 1. sal og køkkentilbygningen har sat sig. Når man træder på de omtalte brædder giver de sig. Der er ingen synlige tegn på fugt. Ad 16. Konklusion: Det skønnes at skaden har været der da tilstandsrapporten blev udformet. Ad 16. Fejl og forsømmelser: Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Der er ikke taget forbehold for besigtigelsen af reposen/trappen i tilstandsrapporten. Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Kr. incl. moms Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Ad 16. Forbedringer: Ingen. Arbejdet forlænget ikke levetiden af gulvet. Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 16. Eventuelt:.

22 Ad 17.a Utætte tagrender. 17.b Tagnedløb der vender forkert. 17.c Tagrender, der flere steder har bagfald og falder ind mod huset. Ad 17. Konklusion: Tagnedløb er vendt og der er etableret nye tagrender om bygning B derfor tages der ikke hensyn til dette i nedenstående. Tagrender har nogle steder bagfald og falder mod huset i stedet for væk fra huset. Ikke alle tagrender kunne besigtiges på grund af højden. Ejendommen blev besigtiget i tørvejr. I nogle af de tagrender der kunne besigtiges lå der vand. Dette betyder at der er bagfald men også at tagerenden er tæt. Der kan ikke afvises at der er utætte tagrender men det er kun synligt i regnvejr. Forholdet med at tagrender vender mod huset i stedet for væk fra huset er umiddelbart synligt. Tilstandsrapporten er fra juni måned, så der har muligvis ikke stået vand i tagrenden. Det er ikke en del af ordningen at lave vandprøver. Ad 17. Fejl og forsømmelser: Ad 17. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Forholdet med at tagrenden vender mod huset burde være bemærket i tilstandsrapporten. Tagrender nedtages for genmontering og rendejern tilrettes. Kr. incl. moms Ad 17. Forbedringer: Ad 17. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 17. Eventuelt: Ingen...

23 Ad 21. Afvanding af tagvand mod murværk. Indersiden af væggen er malerbehandlet således at der ikke er synlige skader. Ad 21. Konklusion: Ad 21. Fejl og forsømmelser: Ad 21. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 21. Forbedringer: Ad 21. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 21. Eventuelt:

24 Ad 22. Utæt tag over kvist over badeværelse mod øst og værelse mod nord. Der var ikke synlige tegn på skader indefra. Ad 22. Konklusion: Disse to kvisttage er ikke synlige fra terræn og der er for højt til at besigtige dem fra stige. Ad 22. Fejl og forsømmelser: Ingen Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Aftage tagbelægninger på kvisten. Etablering af tæt undertag f.eks. tagpap på brædder. Reetablering af kvisttag. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 22. Forbedringer: Etablering af nyt undertag til klasse 1 undertag forlænger levetiden af taget. Taget er i tilstandsrapporten oplyst fra Tagsten genanvendes. Dermed er der kun forbedring på undertaget. Kr. excl. moms Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt:

25 Ad 23. Bad i stueetage er ikke indrettet som vådrum. Ad 23. Konklusion: Der er tale om et lille baderum med bruser, håndvask og wc. Baderummet skønnes at være det oprindelige. Der er klinker på gulv og malerbehandlet vægge. Rosetter ved bruserarmaturet er ikke fuget korrekt. Konstruktionen er sædvanlig for huse af denne alder og har været lovlig. Baderværelse af denne type kræver meget vedligeholdelse. Dette gælder både de malede vægge og træværket. Tætning om armatur skal være tæt. Ad 23. Fejl og forsømmelser: Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 23. Forbedringer: BS burde have set at træet i enden af indfatningen er under nedbrydning og den manglende tætning om bruserarmaturet. Fugning om armatur. Malerbehandling af indfatning. Skønnet kr. incl. moms Ingen. Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 23. Eventuelt:

26 Ad 24. Defekt pejseindsats i stue. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 24. Konklusion: Ad 24. Fejl og forsømmelser: Ad 24. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 24. Forbedringer: Ad 24. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 24. Eventuelt:

27 Ad 25. Terrænfald mod bygninger. Der var tørt ved besigtigelen. KK oplyste, at der er et problem ca. 0,3 meter langs syd/vest facaden og mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen. Generelt skråner terrænet mod syd/vest facaden væk fra huset. Men der er et bælte langs med facaden der skråner ned mod huset. Når man ser på belægningen mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen er der en gammel belægningssti der ligger højere en den tilstødende perlestensbelægning. Ad 25. Konklusion: I henhold til håndbogen 5.05 indgår ejerens oplysninger i forbindelsen med for eksempel vand på grunden. I sælgers oplysninger om ejendommen er der svaret nej til, om grunden periodevis er oversvømmet. Ad 25. Fejl og forsømmelser: SS mener at terrænet mod syd/vest kan være svær at bedømme en sommerdag. (Vi ved ikke om græsset var slået mv.). Derfor har BS ikke lavet fejl eller forsømmelser her. Når man ser på belægningen mellem de 3 bygninger kan den megen mos på vangen til lyskassen indikere at der er et problem med at der jævnligt står vand op mod lyskassen. Det burde BS have opdaget. Ad 25. Overslag over udbedringsudgifter

28 inkl. moms: Terræn med græs udjævnes med syd/vest. Kr. incl. moms Terræn udjævnes og belægning reetableres mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen. Kr. incl. moms Ad 25. Forbedringer: Overslagspriser er regnet via V&S prisdata. Ingen Ad 25. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 25. Eventuelt:

29 Ad 26. Hultlydende / løse fliser i entre. Der er klinker på gulvet i entreen. Det skønnes at klinkerne er fra 1969 da huset er til-/ombygget i henhold til BBR-meddelelsen. Der er konstateret flere defekte klinker, klinker med hul lyd og udfaldet fuger. Når man løfter den indbyggede måtte og de underliggende spånplader ses det at den underliggende beton er revnet. Under hallen er der krybekælder uden adgang men med murede hvælvinger. Der er hængt isolering op under hvælvingerne så de har sandsynligvis ikke været synlige under BS besigtigelse i Ad 26. Konklusion: Ad 26. Fejl og forsømmelser: Ad 26. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der er mindst 5 stk. defekte klinker der er umiddelbart synlige og fuger i gangareal mod stue, der er faldet ud. De umiddelbart visuelle defekter burde være set af BS. Problemet skyldes tilsyneladende at den underliggende konstruktion revner. Derfor skal der etablere en ny gulvkonstruktion hvorpå der lægges klinker. Ad 26. Forbedringer: 20% Kr. incl. moms Overslagsprise er i henhold til tilbud hertil kommer malerbehandling. Kr. excl. moms

30 Ad 26. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 26. Eventuelt:.

31 Ad 28. Forkert fald på tag på (karnapper) kviste. Kvisttage kan ikke besigtiges, idet de ligger for højt, men de ser meget flade ud. Ad 28. Konklusion: Ad 28. Fejl og forsømmelser: Ad 28. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 28. Forbedringer: Ad 28. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 28. Eventuelt:

32 Ad 29. Fugtskadet skorsten mod nord. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 29. Konklusion: Ad 29. Fejl og forsømmelser: Ad 29. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 29. Forbedringer: Ad 29. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt:

33 Ad 30. Murfuger falder ud. Ad 30. Konklusion: Huset er fra På et senere tidspunkt er huset fuget om med brændte fuger. Flere steder på facaden på bygning A og B er den yderste skal af fugen ved at falde ud og der er mange revner i fugerne. Da huset er fuget om er fugen ikke trykket korrekte sammen med den bagvedliggende fuge. Ligeledes tyder det på, at den oprindelige fuge er svagere end den yderste fuge. Hvilket er forkert brug af materialer. BS har under punkt 3.1 beskrevet at citat: Spredt over murfladen er der områder med fugeudfald. Karakter K2. Dermed har BS beskrevet problemet. Ad 30. Fejl og forsømmelser: Ingen. Ad 30. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Omfugning med brændt fuge. Kr. incl. moms Overslagspriser er regnet via V&S prisdata. Ad 30. Forbedringer: Fugerne er udtjente. Dermed vil hele udgiften til udskiftning være forbedring. %-vis forbedring kr. incl. moms Omfugning 100 % Ad 30. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 30. Eventuelt: Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16181 Besigtigelsesdato: 27/2-2017, kl. 10,00. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 Besigtigelsesdato: Onsdag d.14. august 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12128 Besigtigelse d. 20. november 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13119 Besigtigelsesdato: 2013-11-25, kl. 10.00 ca. 12.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14037 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere