SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: I henhold til aftale er nogle af punkterne lagt sammen. Se bilag A 1. Manglende afløb fra lyskasser. 2. Tilstoppede ventilationsriste (krybekælder). 3. Del af de 2 udvendige trætrappe indmuret i sokkelpuds. 4. Manglende afløb fra bund i kældertrappe. 5. Altanværn med utilstrækkelig sikring. 6. Utilstrækkelig solid fastgørelse af værn. 7. Opfugtet murværk i havestue. 8. Manglende hulmursisolering i køkkenbygning. (Afvises hører under energimærket og ikke tilstandsrapporten) 9. Manglende kalfatringsfuger om døre og vinduer. 10. Nedbrudt træ i vinduespartier og manglende funktion. Ikke korrekt udført inddækning.

3 11. Knirkende gulve, mangelfuldt underlag. 12. Ujævnt parketgulv i stuer. 13.a Manglende understøtning af bjælkelag i udestue. 13.b Gulvkonstruktion i udestue med råd. 15. Råd i mange / samtlige bjælkeender i etageadskillelsen mellem kælder og stue, kælderdækket. 16. Indvendig trappe; trin og repose med løse brædder. 17.a Utætte tagrender. 17.b Tagnedløb der vender forkert. 17.c Tagrender, der flere steder har bagfald og falder ind mod huset. 21. Afvanding af tagvand mod murværk. 22. Utæt tag over karnap over badeværelse mod øst og værelse mod nord. 23. Bad i stueetage er ikke indrettet som vådrum.

4 24. Defekt pejseindsats i stue. 25. Terrænfald mod bygninger. 26. Hultlydende / løse fliser i entre. 28. Forkert fald på tag på (karnapper) kviste. 29. Fugtskadet skorsten mod nord. 30. Murfuger falder ud. Klagers påstand: Bilag E) 1) Erstatning for selvrisiko i alt kr ,00. 2 a) Fuldstændig udbedring af de nævnte forhold. 2b) Erstatning for tab for værdiforringelse idet tilstandsrapporten ikke har gjort det muligt, at vurdere husets reelle købspris. 3) Kompensation for uforholdsmæssigt megen brug af tid i forbindelse med klagerne. 4) Kompensation for uforholdsmæssigt megen brug af tid i forbindelse indhentning af tilbud, koordinering af byggeopgaver samt byggestyring. 5) Kompensation for manglende brug af hele huset i reparationstiden.

5 Den bygningssagkyndiges forklaring: Det er 3 år siden at huset er besigtiget. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Tørt ca. 8 C, overskyet Øvrige forhold: Ingen

6 Ad 1. Manglende afløb fra lyskasser. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der er ikke afløb fra lyskasser, men det er ikke usædvanligt i forhold til bygningens alder. Dog er det umiddelbart synligt at den indvendige kældervæg under lyskasse er mere fugtskaden end de resterende kældervægge. I henhold til håndbogen 5.05 er kloakanlæg ikke en del af ordningen. Ingen. Etablering af 2 stk. faskiner. Kr. incl. moms Ad 1. Forbedringer: 100 % Kr. incl. moms Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 1. Eventuelt:.

7 Ad 2. Tilstoppede ventilationsriste (krybekælder). Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 2. Konklusion:. Ad 2. Fejl og forsømmelser:. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 2. Forbedringer:.. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 2. Eventuelt:.

8 Ad 3. Del af de 2 udvendige trætrappe indmuret i sokkelpuds. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Der er 2 stk. udvendige trætrapper. På trappen til hallen går trinene og vangen helt ind til fundamentet således at der er pudset tæt om trinene og vangen. På trappen til udestuen går vangen helt ind til pudsen men trinene er fri af pudsen. Der er ikke adgang til krybekælderen bag trapperne. Trinene er trykimprægneret. Problemet er at trinene trækker fugt og dermed giver øget fugtighed i murværket. Problemet kan løses ved at nedtage trapperne delvist, afkorte trinene, føre pudsen igennem, lægge afstandskloder bag ved trappevangen og genmontere trapperne. Problemet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. I henhold til håndbogen fra 2008 kapitel 5.02 skal forhold ved bygningen der kan føre til en skade på bygningen registreres. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Trapper nedtages delvist og trin afkortes. Skønnet tidsforbrug 2 mand i 2 dage. 30 timer 507,00 kr. pr. time. = ,00 Ad 3. Forbedringer: Ingen Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 3. Eventuelt:.

9 Ad 4. Manglende afløb fra bund i kældertrappe. Der er ikke afløb fra udvendig kældertrappe. Ad 4. Konklusion: I henhold til håndbogen 5.05 er kloakanlæg ikke en del af ordningen. I tilstandsrapporten punkt 1.3 er skaderne på kældertrappen nævnt. Her burde have som note have været nævnt at der ikke er noget afløb. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ingen. Etablering af 1 stk. faskiner, dybere end faskinerne fra lyskasser. Kr. incl. moms Ad 4. Forbedringer: 100 % Kr. incl. moms Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt:

10 Ad 5. Altanværn med utilstrækkelig sikring. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt:

11 Ad 6. Utilstrækkelig solid fastgørelse af værn. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt:

12 Ad 7. Opfugtet murværk i havestue. Havestuen er under ombygning. Oven liggende tagterrasse er ændret. Dermed kan det ikke vurderes hvordan forholdet var da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt:

13 Ad 8. Manglende hulmursisolering i køkkenbygning. Afvises hører under energimærket og ikke tilstandsrapporten Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt:

14 Ad 9. Manglende kalfatringsfuger om døre og vinduer. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 9. Forbedringer: Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt:

15 Ad 10. Nedbrudt træ i vinduespartier og manglende funktion. Forholdet er i kvistvindue mod syd. Vindue er det oprindelige, men inddækningen er nyere. Vinduet fremstår pænt og vedligeholdt. Ad 10. Konklusion: Vinduet går meget stramt. Inddækningen er ikke udført, som man vil gøre det i dag. Der er tale om et gammelt vindue. Dengang udførte man ikke separat karmkonstruktioner i kviste, men man placerede vinduesrammerne direkte i kvistkonstruktionen, derfor kan man ikke udføre en inddækning som man gør det i dag. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 10. Forbedringer: I henhold til håndbogen 4.03 skal der stikprøvevis udvælges bygningsdele og i sælger oplysning er svaret at alle vinduer fungerer. Ingen. Udskiftning af hele vindueselementet. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Vindueselementet er 87 år gammelt. Dermed er restlevetiden 20 %. %-vis forbedring Kr. incl. moms Udskiftning af vinduespartiet 80% ,00 Kr. incl. moms ,00 Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension. Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt:..

16 Ad 11. Knirkende gulve, mangelfuldt underlag. Gulve i de to værelser mod øst på 1. sal knirker lokalt mere end de andre gulve. Ad 11. Konklusion: Der er korrekt, at de to gulve lokalt hver især har et område hvor gulvet knirker meget. Gamle trægulve knirker og ændring af luftfugtighed og møblering kan ændre på hvor og hvor meget gulvene knirker. BB har i rapporten beskrevet at trægulvene er stedvis let knirkende. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ingen. Det ikke er muligt at vurdere hvor meget gulvene knirkede da BB udført besigtigelsen i forbindelse med rapporten. Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Kr. incl. moms Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen. Arbejdet forlænget ikke levetiden af gulvet.. Ad 11. Eventuelt:.

17 Ad 12. Ujævnt parketgulv i stuer. Mellem de 2 stuer har der sandsynligvis været en dobbeltdør. Gulvet er gennemgående sildebensparket. Lige på dette sted er gulvet en anelse løftet. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Gulvet er ikke løftet men væggen er muret både i kælderen og i stueetagen. Der er ikke et dørhul i væggen i kældere. Det der har skabt problemet er at gulvene i begge stuer har sat sig lidt. Hvilket ikke er usædvanligt. Ingen. Problemet er almindeligt for gulve i huse af denne alder. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 12. Forbedringer: Der er intet at udbedre. Ingen. Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 12. Eventuelt:.

18 Ad 13.a Manglende understøtning af bjælkelag i udestue. 13.b Gulvkonstruktion i udestue med råd. Udestuen er under ombygning men træbjælkelaget er uændret. Der er tydelige angreb af borebiller i gulvet, disse stammer sandsynligvis fra før huset fik etableret centralvarme. Umiddelbart inden for lemmen til krybekælder ses 2 rådangreb. Et stk. lige for (se foto) og et stk. i bjælken til venstre for lemme. Konstruktionen gynger når man går hen ad gulvet. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: BB har i rapporten skrevet at isoleringen hænger. Dermed har de 2 angreb været synlige da rapporten blev udformet. Ikke beskrevet at gulvet gynger og at der er nedbrydning af den bærende konstruktion. Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Da der ikke er adgang via lemmen. Optages gulvbrædder, fodpaneler og isolering, bjælker udskiftes, gulvbrædder, fodpaneler og isolering reetableres. Fodpaneler malerbehandles. Kr. incl. moms Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Til grund for overslaget ligger tilbud fra xx. Ingen.. Ad 13. Eventuelt:.

19 Ad 15. Råd i mange / samtlige bjælkeender i etageadskillelsen mellem kælder og stue, kælderdækket. Der er tale om bjælker imellem kælder og stueetage i det oprindelige hus. Mod rum mod nord er bjælker malerbehandlet i rum mod syd er bjælker pudset. KK har etableret understøtninger under bjælkerne mod nord. Dette påvirker ikke hvordan den oprindelige konstruktion har set ud. Ad 15. Konklusion: BB har beskrevet at: K3, 3 bjælkeender på ydervæg i det lille depotrum i kælderen samt en bjælkeende i ydervæg over viktualiekælderen er angreb af råd. Det kan ikke helt udelukkes, at der kan være flere angrebne bjælkeender. Bjælkeender mod nord var synlige og tilgængelige med mulighed for at stikke i træet for at konstatere om der var blødt træ. Ad 15. Fejl og forsømmelser: Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: BB har udført en stikprøvevis undersøgelser der viser at der er et problem med bjælkeenderne mod nord. BB har ikke gjort opmærksom på at han ikke kunne undersøge bjælkeenderne mod syd. Hverken i punktet tilgængelighed eller i en note. Dermed kan problemet vise sig at være større end det der umiddelbart er synligt uden at forbrugeren er opmærksom på det. Understøtning af bjælkeender mod syd. Frihugning til sundt træ. Imprægnering. Etablering af lasker. Afsluttende puds / malerbehandling. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata.

20 Ad 15. Forbedringer: Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen. Der udføres en reparation der ikke forlænger konstruktionens levetid.. Ad 15. Eventuelt:.

21 Ad 16. Indvendig trappe; trin og repose med løse brædder. Den ene side af reposen mellem stueetagen, 1. sal og køkkentilbygningen har sat sig. Når man træder på de omtalte brædder giver de sig. Der er ingen synlige tegn på fugt. Ad 16. Konklusion: Det skønnes at skaden har været der da tilstandsrapporten blev udformet. Ad 16. Fejl og forsømmelser: Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Der er ikke taget forbehold for besigtigelsen af reposen/trappen i tilstandsrapporten. Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Kr. incl. moms Fastskruning af gulvet. Skønnet en mand en dag. Ad 16. Forbedringer: Ingen. Arbejdet forlænget ikke levetiden af gulvet. Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 16. Eventuelt:.

22 Ad 17.a Utætte tagrender. 17.b Tagnedløb der vender forkert. 17.c Tagrender, der flere steder har bagfald og falder ind mod huset. Ad 17. Konklusion: Tagnedløb er vendt og der er etableret nye tagrender om bygning B derfor tages der ikke hensyn til dette i nedenstående. Tagrender har nogle steder bagfald og falder mod huset i stedet for væk fra huset. Ikke alle tagrender kunne besigtiges på grund af højden. Ejendommen blev besigtiget i tørvejr. I nogle af de tagrender der kunne besigtiges lå der vand. Dette betyder at der er bagfald men også at tagerenden er tæt. Der kan ikke afvises at der er utætte tagrender men det er kun synligt i regnvejr. Forholdet med at tagrender vender mod huset i stedet for væk fra huset er umiddelbart synligt. Tilstandsrapporten er fra juni måned, så der har muligvis ikke stået vand i tagrenden. Det er ikke en del af ordningen at lave vandprøver. Ad 17. Fejl og forsømmelser: Ad 17. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Forholdet med at tagrenden vender mod huset burde være bemærket i tilstandsrapporten. Tagrender nedtages for genmontering og rendejern tilrettes. Kr. incl. moms Ad 17. Forbedringer: Ad 17. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 17. Eventuelt: Ingen...

23 Ad 21. Afvanding af tagvand mod murværk. Indersiden af væggen er malerbehandlet således at der ikke er synlige skader. Ad 21. Konklusion: Ad 21. Fejl og forsømmelser: Ad 21. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 21. Forbedringer: Ad 21. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 21. Eventuelt:

24 Ad 22. Utæt tag over kvist over badeværelse mod øst og værelse mod nord. Der var ikke synlige tegn på skader indefra. Ad 22. Konklusion: Disse to kvisttage er ikke synlige fra terræn og der er for højt til at besigtige dem fra stige. Ad 22. Fejl og forsømmelser: Ingen Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Aftage tagbelægninger på kvisten. Etablering af tæt undertag f.eks. tagpap på brædder. Reetablering af kvisttag. Kr. incl. moms Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 22. Forbedringer: Etablering af nyt undertag til klasse 1 undertag forlænger levetiden af taget. Taget er i tilstandsrapporten oplyst fra Tagsten genanvendes. Dermed er der kun forbedring på undertaget. Kr. excl. moms Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt:

25 Ad 23. Bad i stueetage er ikke indrettet som vådrum. Ad 23. Konklusion: Der er tale om et lille baderum med bruser, håndvask og wc. Baderummet skønnes at være det oprindelige. Der er klinker på gulv og malerbehandlet vægge. Rosetter ved bruserarmaturet er ikke fuget korrekt. Konstruktionen er sædvanlig for huse af denne alder og har været lovlig. Baderværelse af denne type kræver meget vedligeholdelse. Dette gælder både de malede vægge og træværket. Tætning om armatur skal være tæt. Ad 23. Fejl og forsømmelser: Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 23. Forbedringer: BS burde have set at træet i enden af indfatningen er under nedbrydning og den manglende tætning om bruserarmaturet. Fugning om armatur. Malerbehandling af indfatning. Skønnet kr. incl. moms Ingen. Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 23. Eventuelt:

26 Ad 24. Defekt pejseindsats i stue. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 24. Konklusion: Ad 24. Fejl og forsømmelser: Ad 24. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 24. Forbedringer: Ad 24. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 24. Eventuelt:

27 Ad 25. Terrænfald mod bygninger. Der var tørt ved besigtigelen. KK oplyste, at der er et problem ca. 0,3 meter langs syd/vest facaden og mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen. Generelt skråner terrænet mod syd/vest facaden væk fra huset. Men der er et bælte langs med facaden der skråner ned mod huset. Når man ser på belægningen mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen er der en gammel belægningssti der ligger højere en den tilstødende perlestensbelægning. Ad 25. Konklusion: I henhold til håndbogen 5.05 indgår ejerens oplysninger i forbindelsen med for eksempel vand på grunden. I sælgers oplysninger om ejendommen er der svaret nej til, om grunden periodevis er oversvømmet. Ad 25. Fejl og forsømmelser: SS mener at terrænet mod syd/vest kan være svær at bedømme en sommerdag. (Vi ved ikke om græsset var slået mv.). Derfor har BS ikke lavet fejl eller forsømmelser her. Når man ser på belægningen mellem de 3 bygninger kan den megen mos på vangen til lyskassen indikere at der er et problem med at der jævnligt står vand op mod lyskassen. Det burde BS have opdaget. Ad 25. Overslag over udbedringsudgifter

28 inkl. moms: Terræn med græs udjævnes med syd/vest. Kr. incl. moms Terræn udjævnes og belægning reetableres mellem det oprindelige hus, køkkentilbygningen og garagen. Kr. incl. moms Ad 25. Forbedringer: Overslagspriser er regnet via V&S prisdata. Ingen Ad 25. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 25. Eventuelt:

29 Ad 26. Hultlydende / løse fliser i entre. Der er klinker på gulvet i entreen. Det skønnes at klinkerne er fra 1969 da huset er til-/ombygget i henhold til BBR-meddelelsen. Der er konstateret flere defekte klinker, klinker med hul lyd og udfaldet fuger. Når man løfter den indbyggede måtte og de underliggende spånplader ses det at den underliggende beton er revnet. Under hallen er der krybekælder uden adgang men med murede hvælvinger. Der er hængt isolering op under hvælvingerne så de har sandsynligvis ikke været synlige under BS besigtigelse i Ad 26. Konklusion: Ad 26. Fejl og forsømmelser: Ad 26. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der er mindst 5 stk. defekte klinker der er umiddelbart synlige og fuger i gangareal mod stue, der er faldet ud. De umiddelbart visuelle defekter burde være set af BS. Problemet skyldes tilsyneladende at den underliggende konstruktion revner. Derfor skal der etablere en ny gulvkonstruktion hvorpå der lægges klinker. Ad 26. Forbedringer: 20% Kr. incl. moms Overslagsprise er i henhold til tilbud hertil kommer malerbehandling. Kr. excl. moms

30 Ad 26. Eventuelle forligsdrøftelser:. Ad 26. Eventuelt:.

31 Ad 28. Forkert fald på tag på (karnapper) kviste. Kvisttage kan ikke besigtiges, idet de ligger for højt, men de ser meget flade ud. Ad 28. Konklusion: Ad 28. Fejl og forsømmelser: Ad 28. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 28. Forbedringer: Ad 28. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 28. Eventuelt:

32 Ad 29. Fugtskadet skorsten mod nord. Forholdet er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdet. Ad 29. Konklusion: Ad 29. Fejl og forsømmelser: Ad 29. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 29. Forbedringer: Ad 29. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt:

33 Ad 30. Murfuger falder ud. Ad 30. Konklusion: Huset er fra På et senere tidspunkt er huset fuget om med brændte fuger. Flere steder på facaden på bygning A og B er den yderste skal af fugen ved at falde ud og der er mange revner i fugerne. Da huset er fuget om er fugen ikke trykket korrekte sammen med den bagvedliggende fuge. Ligeledes tyder det på, at den oprindelige fuge er svagere end den yderste fuge. Hvilket er forkert brug af materialer. BS har under punkt 3.1 beskrevet at citat: Spredt over murfladen er der områder med fugeudfald. Karakter K2. Dermed har BS beskrevet problemet. Ad 30. Fejl og forsømmelser: Ingen. Ad 30. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Omfugning med brændt fuge. Kr. incl. moms Overslagspriser er regnet via V&S prisdata. Ad 30. Forbedringer: Fugerne er udtjente. Dermed vil hele udgiften til udskiftning være forbedring. %-vis forbedring kr. incl. moms Omfugning 100 % Ad 30. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 30. Eventuelt: Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015 for ejendommen Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen dresse bildhøj 10 Postnr. 4700 Dato 03-06-2015 y Næstved Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0112 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10978 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere