Så n set. Uddannelse er alfa og omega for integration. Skræddersyede kurser, der passer perfekt. Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så n set. Uddannelse er alfa og omega for integration. Skræddersyede kurser, der passer perfekt. Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start"

Transkript

1 Nr 48. Marts 2008 Forsikringsakademiet Så n set Leder Læs side 2 Ny udgave af TeamUddannelsen Læs side 4 Succes med de nye formidlermoduler Læs side 5 De kommende kompetencer Læs side 5 Skræddersyede kurser, der passer perfekt Læs side 6 Kurser og seminarer Læs side 8 Uddannelse er alfa og omega for integration Forsikringsakademiet har lavet en særligt målrettet uddannelse for de nydanskere, der har valgt en fremtidig karriere i forsikringsbranchen. Og de klarer sig imponerende godt. Mød to af dem på side 2 Foto: Jakob Boserup Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start En ny og kortere version af TeamUddannelsen har fået god feedback fra deltagerne. Men også den nye TeamUddannelse stiller høje krav til deltagerne, fastslår uddannelseschef Ulrik Corlin Christensen, der er ansvarlig for udviklingen af TeamUddannelsen på Forsikringsakademiet. Skræddersyede kurser, der passer perfekt Læs side 4 Læs hvad kunderne siger på side 6 Forsikringsakademiet arbejder med kundechef Flemming Bonvang i spidsen proaktivt på at identificere selskabernes behov, og hvert år udvikler man 100 skræddersyede kurser i samarbejde med kunderne.

2 Så n set Hvad kan jeg blive? Forsikringsakademiets nye hjemmeside har fået en mere målrettet opbygning, der er bygget op omkring mulige karriereveje. Det betyder, at du afhængigt af dine karriereønsker kan se, hvilken uddannelsesvej, du skal tage. Få styr på karrieren på Uddannelse er alfa og omega for integration Flere nydanskere i job i den finansielle sektor var målet, da Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i foråret startede et stort integrationsprojekt. Forsikringsakademiet har lavet en særligt målrettet uddannelse for de nydanskere, der har valgt en fremtidig karriere i forsikringsbranchen. Antallet af nydanskere ansat i forsikringsbranchen afspejler langtfra befolkningssammensætningen. Men ifølge FA er der brug for dem i forsikringsbranchen. Både i forhold til den generelle integration, men også i forhold til forsikringsforretningen, hvor de har særlige forudsætninger for at betjene andre nydanskere. Men hvorfor er det nødvendigt med et decideret integrationsprojekt, når begge parter har brug for hinanden? De eventuelle kulturelle og religiøse forskelle er ikke et problem. Den store barriere er sproget. Det hæmmer både nydanskere og forsikringsselskaber i at gå i clinch, og derfor er særligt den fælles uddannelse på Forsikringsakademiet en god basis, siger projektleder Hans Jørgen Steffensen fra FA. Han vurderer, at uddannelsen på Forsikringsakademiet og den efterfølgende ansættelse i mange tilfælde er det, der skal til for at nydanskere kommer op på det sproglige niveau, som er nødvendigt for at kunne begå sig som forsikringsmedarbejder. Supermotiverede nydanskere På Forsikringsakademiet har man taget højde for sprogvanskeligheder ved at øge antallet af dage med tilstedeværelsesundervisning. Det skyldes, at undervisere taler lidt langsommere, og der er ofte begreber og vendinger, der skal forklares, og det tager tid. Til gengæld har deltagerne ikke problemer med det faglige. Tværtimod. Kravet for at komme med i integrationsprojektet er, at de har en uddannelse, der minimum svarer til bachelorniveau. Mange af de studerende er fx jurister, arkitekter eller økonomer. Og det kan mærkes. På skadeholdet har de netop haft hjemmeopgaver for i forbindelse med afslutningen af det første modul, og niveauet var generelt meget højt. Tre ud af de ti elever fik karakteren 12. De er virkelig dygtige og også supermotiverede i undervisningen. 20 minutter inden undervisning starter, sidder de klar på deres pladser, fortæller uddannelseskonsulent Lotte Gerner Dupont, der underviser på skadeholdet. Faktisk har hendes hold midt i det første undervisningsmodul bedt om at få niveauet sat op. Og det har Lotte Dupont nu gjort. Også på livsforsikringsholdet beretter uddannelseskonsulent Dennis Nygaard om meget dygtige og meget motiverede studerende. Det er en fornøjelse at undervise folk, der er så engagerede og spørgelystne. De arbejder seriøst og grundigt med tingene. Man kan godt mærke, at de har en solid uddannelsesmæssig baggrund med sig fra deres hjemlande, siger Dennis Nygaard. Foto: Jakob Boserup Forsikringsuddannelse for nydanskere Niveauet på grunduddannelsen for nydanskere er på linje med den toårige elevuddannelse, hvor uddannelsen integrerer skade- og personstoffet. På integrationsprojektet er uddannelsesforløbet dog delt op i skade- og personhold med henholdsvis 10 og 11 deltagere på hvert hold. Til gengæld varer uddannelsen også kun 12 måneder. Deltagerne startede på Forsikringsakademiet i september efter fire ugers ulønnet praktik i enten et skadesselskab eller et livsforsikringsselskab. Herefter er de blevet projektansat i 12 måneder fra 1. september Under ansættelsen er de tilknyttet en mentor, som støtter dem fagligt og sprogligt i hverdagen. Projektet med at få flere nydanskere i job i den finansielle sektor er sket i FA-regi. Projektet har ikke som i lignende offentlige projekter fungeret ved hjælp af puljepenge, der skulle støtte nydanskeres jobansættelser. FA har i stedet forsøgt at knytte forbindelse mellem nydanskere og finansielle virksomheder ved hjælp af en hjemmeside og en jobbørs, hvor potentielle ansøgere kunne lægge deres CV ind. Leder Af uddannelsesleder Line Dalsgaard På Forsikringsakademiet taler vi meget om kompetencer. For eksempel tager udviklingen af TeamUddannelsen udgangspunkt i de faglige kompetencer, deltagerne har brug for, når de skal udføre deres arbejde i selskaberne. Men vi må også indse, at kompetenceudvikling er en kompleks opgave, hvor det ikke er nok at fokusere på deltagernes faglige kompetencer. For at blive værdifulde medarbejdere, skal de også opbygge mere personlige kompetencer inden for kommunikation, kundekontakt og samarbejde. Og det er meget forskelligt, hvilke medarbejdergrupper i selskaberne, der har brug for hvilke kompetencer. Derfor tilbyder Forsikringsakademiet flere og flere kurser, som er målrettet det enkelte selskabs behov for personlig kompetenceudvikling. Nogle gange drejer det sig om et enkelt kursus, som udbydes til en afgrænset medarbejdergruppe. Andre gange længere forløb, som tilbydes til alle selskabets medarbejdere. Det vigtige er, at samarbejdet betyder, at der bliver skabt bedre muligheder for at udvikle medarbejdernes kompetencer samlet set. Vi oplever også, at der i stigende grad er et behov for, at deltagerne på vores uddannelser arbejder med både 2

3 Er du fx skadehandler på Auto-området kan en karriere se sådan ud: 8.87 Erstatningsansvarsloven med fokus på nyere retspraksis 8.73 Motorkøretøjsforsikring typiske problemstillinger (kursus) 6.41 Motorkøretøjsforsikring, særlige problemstillinger 5.41 Motorkøretøjsforsikring 5.40 Erstatningsansvarsloven 4.57 Motorkøretøjsforsikring skadesbehandling 3.57 Motorforsikring grundlæggende skadesbehandling Kwabena Samuel Asante: Vigtigt med basisviden Kwabena Samuel Asante er 42 år og fra Ghana. Han kom til Danmark som udvekslingsstudent for 13 år siden og er uddannet cand.merc. i Finance and International Business fra Handelshøjskolen i Århus. Efter at have søgt forskellige økonomistillinger er han kommet til Codan i afdelingen Projekt Privat, hvor han arbejder med SAS-programmering. Både her i Codan og på Forsikringsakademiet har integrationsprojektet fuldt ud levet op til mine forventninger, og jeg har allerede haft stor glæde af den basisviden, vi får på Forsikringsakademiet. Det, jeg arbejder med i SAS-programmerne, ved jeg nu noget om, fortæller Kwabena Samuel Asante, der også er meget glad for, at han har været på programmeringskursus på SAS Institute. Foto: Jakob Boserup Agnieszka Bukowska: I gang med flere kurser på Forsikringsakademiet Agnieszka Bukowska er 24 år og uddannet jurist. Hun valgte forsikringsbranchen for at arbejde med noget, der minder om jura, og hun er meget tilfreds med sit valg. Forsikringsstoffet er meget interessant, og det er meget tilfredsstillende, at man løbende bliver uddannet under ansættelsen, så man hele tiden udvikler sig, fortæller Agnieszka Bukowska på et imponerende godt dansk. Hun har været i Danmark i otte måneder efter at have mødt en dansk mand, og nu er hun godt i gang med en karriere i PFA, hvor hun er ansat i Kundecenter Support Team. Allerede i februar deltager hun i et kursus i policebehandling på niveau 3 for at få yderligere udfordringer. Nydanskere i Tryg Tryg var et af de selskaber, der var først med en særlig indsats for at få flere nydanskere ind i virksomheden. Tryg afsluttede i 2005 et integrationsprojekt, hvor man rekrutterede 12 nydanskere, og 9 blev fastansat efter endt uddannelse. Ifølge uddannelseskonsulent Annette Birch Nørgaard ansætter Tryg årligt cirka 20 til 25 personer med anden etnisk baggrund, og nydanskerne udgør i dag fire procent af arbejdsstyrken i Tryg. Det er vigtigt, at vores medarbejdersammensætning afspejler samfundet omkring os. Nydanskerne er med til at give dynamik i Tryg, de er positive og åbne, og så er de ikke mindst lige så dygtige som etniske danskere. Så vi vil faktisk gerne have antallet af nydanskere endnu højere op i Tryg, siger Annette Birch Nørgaard. Også i forbindelse med FA s integrationsprojekt har Tryg ansat to nye elever. Begge er fagligt dygtige og klarer sig godt på Forsikringsakademiets uddannelse. Tryg har også valgt at investere i en danskunderviser til den ene af eleverne, så hendes dansk hurtigt kommer på niveau med de øvrige kolleger i Tryg. de faglige og de personlige kompetencer på samme tid og gerne tidligt i deres uddannelse. Det forventes af deltagerne, at de efter få måneders ansættelse påtager sig komplekse arbejdsopgaver og kundekontakt. Ofte får de dog først senere i deres karriere mulighed for at arbejde med de grundlæggende personlige kompetencer. Derfor har vi udviklet nye formidlermoduler, som er et tilbud til deltagere på sælgeruddannelsen. Her arbejder deltagerne med formidling og metode, når de skal indsamle information og præsentere løsninger for kunderne. Vi udbyder også to nye kurser, som er målrettet deltagere, som er i gang med eller har afsluttet deres niveau 3-uddannelse. Det ene kursus har fokus på deltagernes kundekontakt, mens det andet har fokus på deltagernes kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Vi synes, at det er en spændende udvikling, som i sidste ende vil skabe fagligt stærke og personligt motiverede medarbejdere til Forsikringsbranchen. Og derfor glæder vi os til at fortsætte dialogen med selskaberne om deres behov for kompetenceudvikling. 3

4 Så n set Formidlermoduler på Forsikringsakademiet: 4.96 Formidling af pension privatkunden 4.94 Formidling af firmapension 4.93 Formidling af specielle erhvervsskadeforsikringer 4.92 Formidling af personforsikring privatkunden 4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start Tilbagemeldinger fra de første tre hold, der har gennemført den nye version af TeamUddannelsen, viser, at Forsikringsakademiets deltagere er glade for en ny og kortere version af TeamUddannelsen. Erfaringerne implementeres nu på alle niveau 3-uddannelserne. I første omgang fungerer den nye TeamUddannelse på modulet for sælgeruddannelsen (3.53), hvor der i 2007 blev sat syv hold i gang. Uddannelsen evalueres løbende, og resultaterne skal bruges, når de øvrige niveau 3-uddannelser på Forsikringsakademiet omlægges i løbet af Det tager tid at udvikle en ny uddannelse. Derfor har vi valgt at være i god tid og evaluere uddannelserne løbende både efter undervisningsugen, efter midtvejsdagene og til sidst i forløbet. Det er vigtigt, at vi får så mange input så tidligt som muligt for at vurdere, om der skal justeres på uddannelserne forklarer uddannelseschef Ulrik Corlin Christensen, der er ansvarlig for udviklingen af TeamUddannelsen på Forsikringsakademiet. TeamUddannelsen stiller krav til kursisterne Forsikringsakademiet evaluerer deltagernes generelle tilfredshed og på udbytte, relevans og fagligt niveau. Og efter at tre hold har afsluttet uddannelsen i 2007, viser svarene fra kursisterne, at de er meget tilfredse med den nye ramme. Svarene afspejler dog også, at mange synes, at TeamUddannelsen stiller store krav. Nøgletallene viser højere tilfredshed med TeamUddannelsen Forsikringsakademiet har målt kursisternes tilfredshed på fire nøgleområder både i TeamUddannelsen med et forløb over 35 uger og den nye version, der løber over 16 uger. TeamUddannelsen ligger op til, at deltagerne skal arbejde i fritiden, og det er hårdt for mange. Vi gør os ingen illusioner om, at vi kan få en lige så høj tilfredshed, som når der er tilstedeværelsesundervisning. Her får deltagerne jo foræret tid, rum og forplejning, siger Ulrik Corlin. Evalueringerne viser dog også, at der er behov for, at deltagerne får øjnene op for, hvad de skal i gang med, så de får planlagt deres indsats. Planlægning er alfa og omega, fordi der er så mange andre ting ved siden af uddannelsen, såsom familie, venner og naturligvis arbejde. Det er vigtigt at bruge den fornødne tid på det individuelle arbejde (fire til seks timer om ugen). Det kræver prioritering og planlægning, hvilket ikke alle har lige let ved, siger Ulrik Corlin. Deltagertilfredshed TeamUddannelse Ny version TeamUddannelse over 35 uger over 16 uger Udbytte Relevans Facilitators faglige niveau Facilitators pædagogiske indsats Selskaberne skal stille krav Evalueringerne af den nye version af TeamUddannelsen viser ifølge Ulrik Corlin, at der stadig er behov for en øget indsats om formidlingen af kursisternes selvstændige arbejde og deres egen planlægning. Vi skal være tydelige i de krav, vi stiller til arbejdsindsats. Men selskaberne har også en interesse i at gøre deres forventninger klare over for de ansatte, som de investerer i, siger Ulrik Corlin. Ny ramme for niveau 3-uddannelserne 5 dage 2 dage 1 dag Uger Team-aktivitet Individuel kompetenceprøve (test) Stikprøvekontrol (multiple choice-test) Individuelle træningsopgaver (15-20 stk.) Ned i tid med turbo De grundlæggende principper om, at læring sker bedst over tid sammen med andre og i tæt sammenhæng med det daglige arbejde, fastholdes i den nye model. Men som det ses ovenfor, giver den nye model et væsentligt kortere uddannelsesforløb. Der bliver mere tilstedeværelsesundervisning og flere individuelle opgaver. Samtidig fastholdes teamarbejdet (med indlagte pauser) samt bevågenhed fra facilitator gennem hele uddannelsesforløbet. Den mest markante ændring af den nye ramme for niveau 3-uddannelser er, at uddannelsen er kortet ned fra 9 måneder til 14 uger. Det kan ifølge Ulrik Corlin lade sig gøre, fordi man sætter turbo på TeamUddannelsen ved at indføre mere tilstedeværelsesundervisning. Vi går også væk fra day one-princippet, så deltagerne får lidt tid i selskabet, inden de starter på uddannelsen. Deltagerne starter nu først, når de har været i selskabet i tre måneder, og selskaberne sørger for, at deltagerne har en viden om produkter, så vi starter på et højere niveau, fortæller Ulrik Corlin. 14 uger svarer til et semester på universitetet, og det kan man overskue, vurderer Ulrik Corlin. Vi tror, at det vil øge motivationen, at man kan se det som et intensivt træk, og selskaberne får deres medarbejdere hurtigere op på et højt fagligt niveau. 4

5 Valgfrit modul Formidlermodulerne varer fire dage, der løber op til den afsluttende eksamen på sælgeruddannelsen. Alle underviserne er salgschefer eller særligt erfarne assurandører fra selskaberne. Formidlermodulet er valgfrit, og der er ikke kompetenceprøve forbundet med modulet. I forbindelse med assurandøruddannelsen har stort set alle forsikringsselskaberne valgt at benytte sig af modulet. To gennemførte kurser, tre på vej Kurserne Formidling af personforsikring privatkunden (4.92) og Formidling af pension privatkunden (4.96) blev gennemført med succes i efteråret. I løbet af 2008 følger 4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer, 4.93 Formidling af specielle erhvervsskadeforsikringer og 4.94 Formidling af firmapension. Succes med de nye formidlermoduler Et målrettet fokus på formidling og rådgivning er en stor succes på Forsikringsakademiets sælgeruddannelse. To af de såkaldte formidlermoduler er gennemført med stor succes. Særligt den tætte tilknytning til det forsikringsfaglige har været et stort hit hos deltagerne. Superrelevant undervisning, som jeg kan bruge på mit arbejde på mandag. Så fornemt lyder skudsmålet fra en af deltagerne på det nye formidlermodul på Forsikringsakademiet. Og det er Intenst formidlermodul øger skarpheden projektleder Bjarne Dyrberg naturligvis meget tilfreds med. Tanken bag formidlermodulet har netop været, at det var målrettet deltagernes behov. Vi har opdelt formidlermodulet i fem forskellige målrettede kurser, der er tæt knyttet til deltagernes fagområde og hverdag. Vi bruger i høj grad kundespil, hvor deltagerne kommer ud i nogle meget realistiske kundesituationer, som de kender fra deres hverdag, fortæller Bjarne Dyrberg. Exam. assurandør Henrik Mortensen gik til eksamen i slutningen af oktober efter at have afsluttet undervisningen i Personforsikring Privat med et formidlermodul. Og han er meget tilfreds med den nye ordning Vi har et meget intenst formidlingsforløb op til eksamen, hvor vi via kundespil får feedback både fra hinanden og fra facilitator. Det er en stor fordel, når man går op til eksamen, siger Henrik Mortensen. Han fastslår dog, at det faglige er afgørende til eksamen, så det er stadig vigtigt at være velforberedt. Også i det daglige arbejde har Henrik Mortensen haft stor glæde af formidlermodulet. Jeg er blevet bedre til at sætte nogle faste rammer for, hvordan jeg gennemfører et kundemøde. Og det har haft en effekt både på salget og på den service, jeg giver kunderne, siger Henrik Mortensen. Formidling af faglig viden er afgørende Afdækning af kundens behov er et nøglebegreb i undervisningen. Formidlermodulet handler ifølge Bjarne Dyrberg ikke primært om at sælge produkter, men om at udnytte den faglige viden og produkterne på en måde, der hjælper kunden. Kunden er ligeglad med den teori, som deltagerne har tilegnet sig i fx forsikringsjura. Kunden forklarer sin situation og forventer ud fra den forklaring, at man kan hjælpe. Essensen af god formidling er, at man kan formidle Tegner for kunderne sin faglige viden til kunden og samtidig sætte sig i kundens sted, forklarer Bjarne Dyrberg. Han vurderer, at det for mange er en stor udfordring i at overføre den teoretiske viden til praksis. Det lærer man på formidlerkurset, og man diskuterer de konkrete kundesituationer på holdet. Når man skal afdække kundens behov, er det helt afgørende, at der bliver spurgt dybt ind til sagen, og det har været grænseoverskridende for nogen, fortæller Bjarne Dyrberg. Gigi Vinther, der er formuerådgiver hos Nordea, deltog i Forsikringsakademiets formidlermodul i forbindelse med modulet Formidling af pension privatkunden (4.96), og det lærte hende meget om at formidle det ofte svære pensionsstof på en mere simpel måde over for kunderne. Jeg har lært at sætte mulighederne mere simpelt op for kunden bl.a. ved hjælp af tegninger. Tegninger giver tit kunderne et bedre overblik end lange og meget uddybende forklaringer. Her er jeg blevet en bedre formidler, siger Gigi Vinther. Hun føler også, at hun er blevet skarpere til at spørge kunderne ud om deres pensionsbehov. Hvis man er god til at spørge ind til kundens behov, er man også i stand til at lave en bedre pensionsløsning for dem og så sparer man i øvrigt også tid, fastslår Gigi Vinther. Efteruddannelse i god rådgivning Projektleder Bjarne Dyrberg, der er ansvarlig for formidlingsmodulerne på Forsikringsakademiet, vurderer, at formidlermodulerne også har et stort potentiale som efteruddannelse for assurandører og bankansatte. Det er oplagt at bruge formidlermodulerne som brush-upkurser. Også erfarne sælgere kan have brug for at udvikle sig og blive bedre til at rådgive og formidle produkter ud fra kundens behov, siger Bjarne Dyrberg. De kommende kompetencer Hvis man skal tegne en kompetenceprofil af en forsikringsmedarbejder, så vil effektiv sagsbehandling og kommunikativ kunnen stå i centrum. Den samme profil vil kendetegne de fleste offentligt ansatte. Af professor Ole Fogh Kirkeby Problemet er her, at der udvikles procedurer og koder, som medarbejderen kan orientere sig efter og opnå et rimeligt resultat, men set i fremtidens lys vil både faste procedurer og velfungerende koder ikke kunne udløse det potentiale, som den enkelte bærer i sig. Man kan med fordel skelne mellem tre dimensioner, hvori vi er på arbejdspladsen. Som medarbejdere skal vi leve op til en række formelle krav, der løbende forandres, men som kan specificeres præcist i forhold til funktioner og evalueringskriterier. Enhver medarbejder er samtidig en person og vil herigennem, bevidst eller ej, komme til at forme medarbejderfunktionen på en særlig måde. Afhængig af vores personlighed og af vores engagement vil den rolle, som vi skaber ved at gøre medarbejderfunktionen til vores, kunne variere positivt eller negativt. Vi vil alle gøre en forskel, og ledere vil kendes på deres stil. Den tredje dimension handler om mennesket i os. Her lever vi og ånder vi gennem værdier og ideer, og her findes vores dybe tilknytning til det, vi laver, til faget og professionen, fordi det er her, at årsagerne til, at vi har valgt et arbejde, og at vi hver dag går på arbejde, ligger. De forventninger, vi har til det at arbejde, handler om at virkeliggøre værdier og få opmærksomhed på vores ideer. Den fremtidige medarbejder og leder vil være tvunget til at finde sig selv på det menneskelige plan, og ledelse må foregå gennem dette. I forsikringsbranchen skal vi se dette vilkår som en funktion af den altafgørende rolle, som mødet spiller. Mødet mellem kollegaer og mødet med kunden. Vellykkede møder udtrykker viden om og sans for kommunikation. Vi skal kunne forstå det andet menneske, dér hvor det står, og vi skal kunne tale dets sprog ligesom lederen skal kunne forene organisationens og medarbejdernes virkelighedsopfattelse. Sagsbehandling vil blive overtaget af computere, men det kan menneskelig kontakt ikke, og den forskel, som et forsikringsfirma kan gøre, viser sig i den måde, det håndterer de mellemmenneskelige møder på. Ligesom det offentlige opfordres til at lægge et øget ansvar på borgeren, og hermed en øget mulighed for selvbestemmelse under ansvar, må forsikringsbranchen uddanne medarbejdere, som kan imødekomme kundens behov for at skabe sit eget forsikringskoncept gennem en skabende dialog. Det betyder, at kunden i tiltagende grad må påtage sig et medansvar for beskyttelse og vedligeholdelse af det, der er forsikret hendes egen person, bil eller hus og løsningen af denne opgave kræver kompetencer hos medarbejderne, der i langt højere grad beror på skabende indføling, fornemmelse for den andens situation, værdigrundlag og personlig idérigdom. Fra dette perspektiv bliver faste procedurer og koder let en hæmsko, og derfor må den nye type medarbejder være forberedt på selv at tage et ansvar for policens område og indhold. Menneskekundskab, indlevelsesevne, idérigdom, fornemmelse for de hastige ændringer i menneskers livsforhold og præferencer samt ikke mindst stærk etisk ansvarlighed over for kunden bliver nye kompetencer for medarbejderen i forsikringsbranchen. Ledelse i det nye årti handler om at gøre værdier virkelige, forpligtende og altafgørende for medarbejdernes praksis. Ole Fogh Kirkeby Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi ved CBS og leder af Center for Kunst & Lederskab. Han har i de senere år fokuseret på den menneskelige side af lederskabet, ikke mindst på muligheden for metoder til at gøre værdier virkelige i organisationen og på at styrke lederes integritet og gennemslagskraft. 5

6 Så n set Skræddersyede kurser, der passer perfekt 100 skræddersyede kurser bliver det til hvert år hos Forsikringsakademiet. Særligt kurser i personlig kompetenceudvikling er populære og udgør cirka 40 procent af de kurser, som Forsikringsakademiet udvikler i samarbejde med kunderne. Umiddelbart skulle man tro, at det er svært at sælge noget, der ikke findes på butikkens hylder. Men det er det ikke for Forsikringsakademiet. Det kræver dog en vis indsats, medgiver kundechef Flemming Bonvang, der er ansvarlig for denne særlige del af Forsikringsakademiets kurser. Vi reagerer på det, når vi kan se et behov i branchen eller hos særlige selskaber. Og hvis ikke selskaberne kontakter os, så kontakter vi indimellem dem, fortæller Flemming Bonvang, der sammen med en fast stab af undervisere på Forsikringsakademiet udvikler kurser både på baggrund af behovsanalyser og ved hjælp af en tæt dialog med kunden. I den kreative afdeling Flemming Bonvang lægger ikke skjul på, at det er en særlig spændende udfordring, når kurset skal tilpasses kunden. Og fordi der ikke er et fast pensum, giver det også lidt større frihedsgrader end ellers. Vi har selvfølgelig en vis kvalitetsstandard, men vi kan smide rustningen. Det er her, vi spræller, og der er store muligheder for at tilføre undervisningen ekstra elementer som for eksempel at have eksterne foredragsholdere, tage på virksomhedsbesøg, lave kundesalgsspil eller se film. Vi er ikke bundet af pensum, og det udnytter vi, når vi udvikler kurserne, fastslår Flemming Bonvang. Flere nye kunder Foto: Jakob Dall Skræddersyede kurser af høj faglig kvalitet har længe været attraktive for forsikrings- og pensionsselskaberne, men i de senere år er også andre virksomheder kommet på kundelisten. Det drejer sig blandt andet om skadeservicefirmaer og risikokoordinatorer, der arbejder for kommuner og regioner. Også it-leverandører, der har forsikringsvirksomheder som kunder, har set det fornuftige i at have en basisviden om forsikringsstoffet. Kundechef Flemming Bonvang GF Forsikring holder fast i løbende uddannelse Forsikringsakademiet er fast medspiller i GF Forsikrings bestræbelser på at have veluddannede medarbejdere. Forsikringsakademiet har gennem mange år leveret skræddersyede kurser til GF Forsikring. Selskabet har netop valgt, at samtlige ansatte, der gennemgår den obligatoriske sælgeruddannelse, også gennemgår et skræddersyet todageskursus i salg og rådgivning i GF-huset i Odense. På den måde klæder vi vores ansatte bedst muligt på, inden de skal op til den afsluttende eksamen, fortæller Anita Roth fra GF Forsikrings personaleafdeling. Herudover har GF Forsikring og Forsikringsakademiet også udviklet kurset Meningsfuld samtale, som alle medarbejdere i GF over tid skal deltage i. Kurset er ifølge Anita Roth med til at sætte nogle fælles spilleregler for alle medarbejdere i GF Forsikring. Populært sagt betyder kurset, at vi alle taler samme sprog og har nogle fælles værdier. Det har en stor betydning for det faglige og sociale samspil i GF Forsikring, siger Anita Roth, der også vurderer, at det sociale styrkes, i og med at kurset udelukkende er for GF-medarbejdere. Ud over det faglige input lærer vi også hinanden at kende på tværs af organisationen, og det er med til at styrke GF-ånden, siger Anita Roth. Anita Roth, GF Forsikrings personaleafdeling Foto: GF Forsikring 6

7 Foto: Nykredit Annette Schmith, underdirektør i Nykredits uddannelsesafdeling Samarbejde om personlig kompetenceudvikling i Nykredit I Nykredit kendte man i starten kun Forsikringsakademiet for den høje faglighed inden for forsikringsområdet. Men fagligheden følger nu også trop i et tæt samarbejde om flere nye personlige kurser. I Nykredit er det ikke kun en faglig opgave at blive dygtigere. Det er afgørende for vores kerneydelser, at vi forstår at omsætte vores faglige dygtighed gennem de sociale kompetencer og et personligt engagement også i forhold til kunderne, siger underdirektør Annette Schmith, leder af Nykredits Uddannelsesafdeling. Nykredit satser meget på personlig kompetenceudvikling, og derfor besluttede virksomheden sig for at indgå et samarbejde med Forsikringsakademiet, hvor Nykredit har været med i både udviklingen af kurserne og samtidig deltager som undervisere sammen med Forsikringsakademiet. Vores uddannelsesudbud skal hele tiden afspejle Nykredits kultur, holdninger og værdier. Derfor har det været vigtigt for os, at vi selv har været med til at udvikle kurserne og deltage i undervisningen sammen med Forsikringsakademiet, det har været en god samarbejdsform og en vigtig forudsætning for Nykredit, fortæller Annette Schmith. Hun mener, at Forsikringsakademiets store force har været, at underviserne kender den finansielle verden. Deltagerne er meget glade for de gode eksempler, de præsenteres for i undervisningen. De er som taget ud af deres hverdag, siger Annette Schmith. 7

8 Så n set Udgiver Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon Ansvarshavende redaktør Kundechef Flemming Bonvang Redaktionel tilrettelæggelse Jøp, Ove & Myrthu A/S Grafisk tilrettelæggelse Esben Bregninge Design Tryk (oplag) Schultz (8.792) Så n set er skrevet for dem, der er i gang med eller for nylig har afsluttet en uddannelse på Forsikringsakademiet samt for ledere i forsikringsbranchen. Så n set bringer nyheder fra Forsikringsakademiet og fortæller om baggrunden for den udvikling, som Forsikringsakademiet konstant gennemgår. Eftertryk er tilladt, hvis Så n set tydeligt angives som kilde. Et udpluk af kurser 22. april 30. september Lønsomhed i skadesforsikring april Stress, produktivitet og trivsel august Forhandlingsteknik september Erstatningsopgørelse og regres i sagsbehandlingen maj Passivsiden i et livsforsikringsselskab maj Assertiv kommunikation august Introduktionsdag coach på TeamUddannelsen august Erhvervs- og produktansvarsforsikring september Coaching I september Stress, produktivitet og trivsel maj Introduktionsdag coach på TeamUddannelsen maj Coach på TeamUddannelsen maj Arbejdsmarkedspensionssystemet maj Den skattemæssige behandling af livs- og pensionsforsikringer juni Coach på TeamUddannelsen august Reassurance august Forsikring af byggeentrepriser august Glæde i arbejdsliv og privatliv august Udvidet kursus i arbejdsskadeforsikring, ulykker, mén og behandlingsudgifter september Større produktionsvirksomheders forsikringer september 3. oktober Du kan finde oplysninger om ledige pladser på Forsikrings akademiets hjemmeside Tiltrådt siden sidst Richard Lilja, 39 år, er pr. 1. oktober ansat i Skadegruppen. Richard kommer fra Marsh. Gitte Jakobsen, 43 år, er pr. 1. januar ansat som kursussekretær i Kundeservice. Gitte kommer fra Sirius. Jens Odgaard, 46 år, er pr. 1. februar ansat i Skadegruppen. Jens kommer fra Patientforsikringen. Lars Johansen, 36 år, er pr. 1. februar ansat i Skadegruppen. Lars er exam. assurandør. Deltidslærere og censorer Ole Jensby, Jyske Bank. Deltidslærer på 0.60 Nyt på livsforsikringsmarkedet. Pia Karner Fritzbøger, Mercer Pensionsrådgivning. Deltidslærer på 5.23 Livs- og pensionsforsikring, produkter. Thoke Eriksen, Alm. Brand. Deltidslærer på 8.72 Transportforsikring. Mira Nielsen, Tryg Vesta. Deltidslærer på 9.00 Forsikringsregnskabet. Michael W. Petersen, Nordea Liv & Pension. Deltidslærer på formidlermodulerne inden for personområdet. Søren Brodersen, Topdanmark. Deltidslærer på 4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer. Dorrit Andersen, Forstædernes Bank. Deltidslærer på 4.27 Finansiel rådgivning til privatkunden. Jakob Steffensen, PFA Pension. Deltidslærer på 4.94 Formidling af firmapension. Per Strøm, Handelsbanken, Pension Øst. Deltidslærer på 4.27 Finansiel rådgivning til privatkunden. Janne Bjaaland, Danica Pension. Censor på 4.24 Antagelse og skadesbehandling af personforsikringer. Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst Afsender: Forsikringsakademiet Rungstedgaard A/S Returneres ved varig adresseændring B Fratrådt siden sidst Peter Oldenburg er fratrådt pr. 31. december. 8

Den brede rådgivning Læs side 6. Det kunne du ikke have gjort Læs side 7

Den brede rådgivning Læs side 6. Det kunne du ikke have gjort Læs side 7 Nr 47. September 2007 Forsikringsakademiet www.forsikringsakademiet.dk Så n set Nyt logo for Forsikringsakademiet Læs side 2 Leder: Ny ramme for TeamUddannelserne Læs side 2 Mere målrettet uddannelse på

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002

INSIDE. Du bestemmer selv. Codans medarbejdermagasin. Side 4 9 3/2002 INSIDE Codans medarbejdermagasin 9 3/2002 Du bestemmer selv Side 4 4. inside Adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 55 55 55 Redaktion: Birgitte Boers (ansvarshavende

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere