Så n set. Uddannelse er alfa og omega for integration. Skræddersyede kurser, der passer perfekt. Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så n set. Uddannelse er alfa og omega for integration. Skræddersyede kurser, der passer perfekt. Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start"

Transkript

1 Nr 48. Marts 2008 Forsikringsakademiet Så n set Leder Læs side 2 Ny udgave af TeamUddannelsen Læs side 4 Succes med de nye formidlermoduler Læs side 5 De kommende kompetencer Læs side 5 Skræddersyede kurser, der passer perfekt Læs side 6 Kurser og seminarer Læs side 8 Uddannelse er alfa og omega for integration Forsikringsakademiet har lavet en særligt målrettet uddannelse for de nydanskere, der har valgt en fremtidig karriere i forsikringsbranchen. Og de klarer sig imponerende godt. Mød to af dem på side 2 Foto: Jakob Boserup Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start En ny og kortere version af TeamUddannelsen har fået god feedback fra deltagerne. Men også den nye TeamUddannelse stiller høje krav til deltagerne, fastslår uddannelseschef Ulrik Corlin Christensen, der er ansvarlig for udviklingen af TeamUddannelsen på Forsikringsakademiet. Skræddersyede kurser, der passer perfekt Læs side 4 Læs hvad kunderne siger på side 6 Forsikringsakademiet arbejder med kundechef Flemming Bonvang i spidsen proaktivt på at identificere selskabernes behov, og hvert år udvikler man 100 skræddersyede kurser i samarbejde med kunderne.

2 Så n set Hvad kan jeg blive? Forsikringsakademiets nye hjemmeside har fået en mere målrettet opbygning, der er bygget op omkring mulige karriereveje. Det betyder, at du afhængigt af dine karriereønsker kan se, hvilken uddannelsesvej, du skal tage. Få styr på karrieren på Uddannelse er alfa og omega for integration Flere nydanskere i job i den finansielle sektor var målet, da Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i foråret startede et stort integrationsprojekt. Forsikringsakademiet har lavet en særligt målrettet uddannelse for de nydanskere, der har valgt en fremtidig karriere i forsikringsbranchen. Antallet af nydanskere ansat i forsikringsbranchen afspejler langtfra befolkningssammensætningen. Men ifølge FA er der brug for dem i forsikringsbranchen. Både i forhold til den generelle integration, men også i forhold til forsikringsforretningen, hvor de har særlige forudsætninger for at betjene andre nydanskere. Men hvorfor er det nødvendigt med et decideret integrationsprojekt, når begge parter har brug for hinanden? De eventuelle kulturelle og religiøse forskelle er ikke et problem. Den store barriere er sproget. Det hæmmer både nydanskere og forsikringsselskaber i at gå i clinch, og derfor er særligt den fælles uddannelse på Forsikringsakademiet en god basis, siger projektleder Hans Jørgen Steffensen fra FA. Han vurderer, at uddannelsen på Forsikringsakademiet og den efterfølgende ansættelse i mange tilfælde er det, der skal til for at nydanskere kommer op på det sproglige niveau, som er nødvendigt for at kunne begå sig som forsikringsmedarbejder. Supermotiverede nydanskere På Forsikringsakademiet har man taget højde for sprogvanskeligheder ved at øge antallet af dage med tilstedeværelsesundervisning. Det skyldes, at undervisere taler lidt langsommere, og der er ofte begreber og vendinger, der skal forklares, og det tager tid. Til gengæld har deltagerne ikke problemer med det faglige. Tværtimod. Kravet for at komme med i integrationsprojektet er, at de har en uddannelse, der minimum svarer til bachelorniveau. Mange af de studerende er fx jurister, arkitekter eller økonomer. Og det kan mærkes. På skadeholdet har de netop haft hjemmeopgaver for i forbindelse med afslutningen af det første modul, og niveauet var generelt meget højt. Tre ud af de ti elever fik karakteren 12. De er virkelig dygtige og også supermotiverede i undervisningen. 20 minutter inden undervisning starter, sidder de klar på deres pladser, fortæller uddannelseskonsulent Lotte Gerner Dupont, der underviser på skadeholdet. Faktisk har hendes hold midt i det første undervisningsmodul bedt om at få niveauet sat op. Og det har Lotte Dupont nu gjort. Også på livsforsikringsholdet beretter uddannelseskonsulent Dennis Nygaard om meget dygtige og meget motiverede studerende. Det er en fornøjelse at undervise folk, der er så engagerede og spørgelystne. De arbejder seriøst og grundigt med tingene. Man kan godt mærke, at de har en solid uddannelsesmæssig baggrund med sig fra deres hjemlande, siger Dennis Nygaard. Foto: Jakob Boserup Forsikringsuddannelse for nydanskere Niveauet på grunduddannelsen for nydanskere er på linje med den toårige elevuddannelse, hvor uddannelsen integrerer skade- og personstoffet. På integrationsprojektet er uddannelsesforløbet dog delt op i skade- og personhold med henholdsvis 10 og 11 deltagere på hvert hold. Til gengæld varer uddannelsen også kun 12 måneder. Deltagerne startede på Forsikringsakademiet i september efter fire ugers ulønnet praktik i enten et skadesselskab eller et livsforsikringsselskab. Herefter er de blevet projektansat i 12 måneder fra 1. september Under ansættelsen er de tilknyttet en mentor, som støtter dem fagligt og sprogligt i hverdagen. Projektet med at få flere nydanskere i job i den finansielle sektor er sket i FA-regi. Projektet har ikke som i lignende offentlige projekter fungeret ved hjælp af puljepenge, der skulle støtte nydanskeres jobansættelser. FA har i stedet forsøgt at knytte forbindelse mellem nydanskere og finansielle virksomheder ved hjælp af en hjemmeside og en jobbørs, hvor potentielle ansøgere kunne lægge deres CV ind. Leder Af uddannelsesleder Line Dalsgaard På Forsikringsakademiet taler vi meget om kompetencer. For eksempel tager udviklingen af TeamUddannelsen udgangspunkt i de faglige kompetencer, deltagerne har brug for, når de skal udføre deres arbejde i selskaberne. Men vi må også indse, at kompetenceudvikling er en kompleks opgave, hvor det ikke er nok at fokusere på deltagernes faglige kompetencer. For at blive værdifulde medarbejdere, skal de også opbygge mere personlige kompetencer inden for kommunikation, kundekontakt og samarbejde. Og det er meget forskelligt, hvilke medarbejdergrupper i selskaberne, der har brug for hvilke kompetencer. Derfor tilbyder Forsikringsakademiet flere og flere kurser, som er målrettet det enkelte selskabs behov for personlig kompetenceudvikling. Nogle gange drejer det sig om et enkelt kursus, som udbydes til en afgrænset medarbejdergruppe. Andre gange længere forløb, som tilbydes til alle selskabets medarbejdere. Det vigtige er, at samarbejdet betyder, at der bliver skabt bedre muligheder for at udvikle medarbejdernes kompetencer samlet set. Vi oplever også, at der i stigende grad er et behov for, at deltagerne på vores uddannelser arbejder med både 2

3 Er du fx skadehandler på Auto-området kan en karriere se sådan ud: 8.87 Erstatningsansvarsloven med fokus på nyere retspraksis 8.73 Motorkøretøjsforsikring typiske problemstillinger (kursus) 6.41 Motorkøretøjsforsikring, særlige problemstillinger 5.41 Motorkøretøjsforsikring 5.40 Erstatningsansvarsloven 4.57 Motorkøretøjsforsikring skadesbehandling 3.57 Motorforsikring grundlæggende skadesbehandling Kwabena Samuel Asante: Vigtigt med basisviden Kwabena Samuel Asante er 42 år og fra Ghana. Han kom til Danmark som udvekslingsstudent for 13 år siden og er uddannet cand.merc. i Finance and International Business fra Handelshøjskolen i Århus. Efter at have søgt forskellige økonomistillinger er han kommet til Codan i afdelingen Projekt Privat, hvor han arbejder med SAS-programmering. Både her i Codan og på Forsikringsakademiet har integrationsprojektet fuldt ud levet op til mine forventninger, og jeg har allerede haft stor glæde af den basisviden, vi får på Forsikringsakademiet. Det, jeg arbejder med i SAS-programmerne, ved jeg nu noget om, fortæller Kwabena Samuel Asante, der også er meget glad for, at han har været på programmeringskursus på SAS Institute. Foto: Jakob Boserup Agnieszka Bukowska: I gang med flere kurser på Forsikringsakademiet Agnieszka Bukowska er 24 år og uddannet jurist. Hun valgte forsikringsbranchen for at arbejde med noget, der minder om jura, og hun er meget tilfreds med sit valg. Forsikringsstoffet er meget interessant, og det er meget tilfredsstillende, at man løbende bliver uddannet under ansættelsen, så man hele tiden udvikler sig, fortæller Agnieszka Bukowska på et imponerende godt dansk. Hun har været i Danmark i otte måneder efter at have mødt en dansk mand, og nu er hun godt i gang med en karriere i PFA, hvor hun er ansat i Kundecenter Support Team. Allerede i februar deltager hun i et kursus i policebehandling på niveau 3 for at få yderligere udfordringer. Nydanskere i Tryg Tryg var et af de selskaber, der var først med en særlig indsats for at få flere nydanskere ind i virksomheden. Tryg afsluttede i 2005 et integrationsprojekt, hvor man rekrutterede 12 nydanskere, og 9 blev fastansat efter endt uddannelse. Ifølge uddannelseskonsulent Annette Birch Nørgaard ansætter Tryg årligt cirka 20 til 25 personer med anden etnisk baggrund, og nydanskerne udgør i dag fire procent af arbejdsstyrken i Tryg. Det er vigtigt, at vores medarbejdersammensætning afspejler samfundet omkring os. Nydanskerne er med til at give dynamik i Tryg, de er positive og åbne, og så er de ikke mindst lige så dygtige som etniske danskere. Så vi vil faktisk gerne have antallet af nydanskere endnu højere op i Tryg, siger Annette Birch Nørgaard. Også i forbindelse med FA s integrationsprojekt har Tryg ansat to nye elever. Begge er fagligt dygtige og klarer sig godt på Forsikringsakademiets uddannelse. Tryg har også valgt at investere i en danskunderviser til den ene af eleverne, så hendes dansk hurtigt kommer på niveau med de øvrige kolleger i Tryg. de faglige og de personlige kompetencer på samme tid og gerne tidligt i deres uddannelse. Det forventes af deltagerne, at de efter få måneders ansættelse påtager sig komplekse arbejdsopgaver og kundekontakt. Ofte får de dog først senere i deres karriere mulighed for at arbejde med de grundlæggende personlige kompetencer. Derfor har vi udviklet nye formidlermoduler, som er et tilbud til deltagere på sælgeruddannelsen. Her arbejder deltagerne med formidling og metode, når de skal indsamle information og præsentere løsninger for kunderne. Vi udbyder også to nye kurser, som er målrettet deltagere, som er i gang med eller har afsluttet deres niveau 3-uddannelse. Det ene kursus har fokus på deltagernes kundekontakt, mens det andet har fokus på deltagernes kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Vi synes, at det er en spændende udvikling, som i sidste ende vil skabe fagligt stærke og personligt motiverede medarbejdere til Forsikringsbranchen. Og derfor glæder vi os til at fortsætte dialogen med selskaberne om deres behov for kompetenceudvikling. 3

4 Så n set Formidlermoduler på Forsikringsakademiet: 4.96 Formidling af pension privatkunden 4.94 Formidling af firmapension 4.93 Formidling af specielle erhvervsskadeforsikringer 4.92 Formidling af personforsikring privatkunden 4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start Tilbagemeldinger fra de første tre hold, der har gennemført den nye version af TeamUddannelsen, viser, at Forsikringsakademiets deltagere er glade for en ny og kortere version af TeamUddannelsen. Erfaringerne implementeres nu på alle niveau 3-uddannelserne. I første omgang fungerer den nye TeamUddannelse på modulet for sælgeruddannelsen (3.53), hvor der i 2007 blev sat syv hold i gang. Uddannelsen evalueres løbende, og resultaterne skal bruges, når de øvrige niveau 3-uddannelser på Forsikringsakademiet omlægges i løbet af Det tager tid at udvikle en ny uddannelse. Derfor har vi valgt at være i god tid og evaluere uddannelserne løbende både efter undervisningsugen, efter midtvejsdagene og til sidst i forløbet. Det er vigtigt, at vi får så mange input så tidligt som muligt for at vurdere, om der skal justeres på uddannelserne forklarer uddannelseschef Ulrik Corlin Christensen, der er ansvarlig for udviklingen af TeamUddannelsen på Forsikringsakademiet. TeamUddannelsen stiller krav til kursisterne Forsikringsakademiet evaluerer deltagernes generelle tilfredshed og på udbytte, relevans og fagligt niveau. Og efter at tre hold har afsluttet uddannelsen i 2007, viser svarene fra kursisterne, at de er meget tilfredse med den nye ramme. Svarene afspejler dog også, at mange synes, at TeamUddannelsen stiller store krav. Nøgletallene viser højere tilfredshed med TeamUddannelsen Forsikringsakademiet har målt kursisternes tilfredshed på fire nøgleområder både i TeamUddannelsen med et forløb over 35 uger og den nye version, der løber over 16 uger. TeamUddannelsen ligger op til, at deltagerne skal arbejde i fritiden, og det er hårdt for mange. Vi gør os ingen illusioner om, at vi kan få en lige så høj tilfredshed, som når der er tilstedeværelsesundervisning. Her får deltagerne jo foræret tid, rum og forplejning, siger Ulrik Corlin. Evalueringerne viser dog også, at der er behov for, at deltagerne får øjnene op for, hvad de skal i gang med, så de får planlagt deres indsats. Planlægning er alfa og omega, fordi der er så mange andre ting ved siden af uddannelsen, såsom familie, venner og naturligvis arbejde. Det er vigtigt at bruge den fornødne tid på det individuelle arbejde (fire til seks timer om ugen). Det kræver prioritering og planlægning, hvilket ikke alle har lige let ved, siger Ulrik Corlin. Deltagertilfredshed TeamUddannelse Ny version TeamUddannelse over 35 uger over 16 uger Udbytte Relevans Facilitators faglige niveau Facilitators pædagogiske indsats Selskaberne skal stille krav Evalueringerne af den nye version af TeamUddannelsen viser ifølge Ulrik Corlin, at der stadig er behov for en øget indsats om formidlingen af kursisternes selvstændige arbejde og deres egen planlægning. Vi skal være tydelige i de krav, vi stiller til arbejdsindsats. Men selskaberne har også en interesse i at gøre deres forventninger klare over for de ansatte, som de investerer i, siger Ulrik Corlin. Ny ramme for niveau 3-uddannelserne 5 dage 2 dage 1 dag Uger Team-aktivitet Individuel kompetenceprøve (test) Stikprøvekontrol (multiple choice-test) Individuelle træningsopgaver (15-20 stk.) Ned i tid med turbo De grundlæggende principper om, at læring sker bedst over tid sammen med andre og i tæt sammenhæng med det daglige arbejde, fastholdes i den nye model. Men som det ses ovenfor, giver den nye model et væsentligt kortere uddannelsesforløb. Der bliver mere tilstedeværelsesundervisning og flere individuelle opgaver. Samtidig fastholdes teamarbejdet (med indlagte pauser) samt bevågenhed fra facilitator gennem hele uddannelsesforløbet. Den mest markante ændring af den nye ramme for niveau 3-uddannelser er, at uddannelsen er kortet ned fra 9 måneder til 14 uger. Det kan ifølge Ulrik Corlin lade sig gøre, fordi man sætter turbo på TeamUddannelsen ved at indføre mere tilstedeværelsesundervisning. Vi går også væk fra day one-princippet, så deltagerne får lidt tid i selskabet, inden de starter på uddannelsen. Deltagerne starter nu først, når de har været i selskabet i tre måneder, og selskaberne sørger for, at deltagerne har en viden om produkter, så vi starter på et højere niveau, fortæller Ulrik Corlin. 14 uger svarer til et semester på universitetet, og det kan man overskue, vurderer Ulrik Corlin. Vi tror, at det vil øge motivationen, at man kan se det som et intensivt træk, og selskaberne får deres medarbejdere hurtigere op på et højt fagligt niveau. 4

5 Valgfrit modul Formidlermodulerne varer fire dage, der løber op til den afsluttende eksamen på sælgeruddannelsen. Alle underviserne er salgschefer eller særligt erfarne assurandører fra selskaberne. Formidlermodulet er valgfrit, og der er ikke kompetenceprøve forbundet med modulet. I forbindelse med assurandøruddannelsen har stort set alle forsikringsselskaberne valgt at benytte sig af modulet. To gennemførte kurser, tre på vej Kurserne Formidling af personforsikring privatkunden (4.92) og Formidling af pension privatkunden (4.96) blev gennemført med succes i efteråret. I løbet af 2008 følger 4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer, 4.93 Formidling af specielle erhvervsskadeforsikringer og 4.94 Formidling af firmapension. Succes med de nye formidlermoduler Et målrettet fokus på formidling og rådgivning er en stor succes på Forsikringsakademiets sælgeruddannelse. To af de såkaldte formidlermoduler er gennemført med stor succes. Særligt den tætte tilknytning til det forsikringsfaglige har været et stort hit hos deltagerne. Superrelevant undervisning, som jeg kan bruge på mit arbejde på mandag. Så fornemt lyder skudsmålet fra en af deltagerne på det nye formidlermodul på Forsikringsakademiet. Og det er Intenst formidlermodul øger skarpheden projektleder Bjarne Dyrberg naturligvis meget tilfreds med. Tanken bag formidlermodulet har netop været, at det var målrettet deltagernes behov. Vi har opdelt formidlermodulet i fem forskellige målrettede kurser, der er tæt knyttet til deltagernes fagområde og hverdag. Vi bruger i høj grad kundespil, hvor deltagerne kommer ud i nogle meget realistiske kundesituationer, som de kender fra deres hverdag, fortæller Bjarne Dyrberg. Exam. assurandør Henrik Mortensen gik til eksamen i slutningen af oktober efter at have afsluttet undervisningen i Personforsikring Privat med et formidlermodul. Og han er meget tilfreds med den nye ordning Vi har et meget intenst formidlingsforløb op til eksamen, hvor vi via kundespil får feedback både fra hinanden og fra facilitator. Det er en stor fordel, når man går op til eksamen, siger Henrik Mortensen. Han fastslår dog, at det faglige er afgørende til eksamen, så det er stadig vigtigt at være velforberedt. Også i det daglige arbejde har Henrik Mortensen haft stor glæde af formidlermodulet. Jeg er blevet bedre til at sætte nogle faste rammer for, hvordan jeg gennemfører et kundemøde. Og det har haft en effekt både på salget og på den service, jeg giver kunderne, siger Henrik Mortensen. Formidling af faglig viden er afgørende Afdækning af kundens behov er et nøglebegreb i undervisningen. Formidlermodulet handler ifølge Bjarne Dyrberg ikke primært om at sælge produkter, men om at udnytte den faglige viden og produkterne på en måde, der hjælper kunden. Kunden er ligeglad med den teori, som deltagerne har tilegnet sig i fx forsikringsjura. Kunden forklarer sin situation og forventer ud fra den forklaring, at man kan hjælpe. Essensen af god formidling er, at man kan formidle Tegner for kunderne sin faglige viden til kunden og samtidig sætte sig i kundens sted, forklarer Bjarne Dyrberg. Han vurderer, at det for mange er en stor udfordring i at overføre den teoretiske viden til praksis. Det lærer man på formidlerkurset, og man diskuterer de konkrete kundesituationer på holdet. Når man skal afdække kundens behov, er det helt afgørende, at der bliver spurgt dybt ind til sagen, og det har været grænseoverskridende for nogen, fortæller Bjarne Dyrberg. Gigi Vinther, der er formuerådgiver hos Nordea, deltog i Forsikringsakademiets formidlermodul i forbindelse med modulet Formidling af pension privatkunden (4.96), og det lærte hende meget om at formidle det ofte svære pensionsstof på en mere simpel måde over for kunderne. Jeg har lært at sætte mulighederne mere simpelt op for kunden bl.a. ved hjælp af tegninger. Tegninger giver tit kunderne et bedre overblik end lange og meget uddybende forklaringer. Her er jeg blevet en bedre formidler, siger Gigi Vinther. Hun føler også, at hun er blevet skarpere til at spørge kunderne ud om deres pensionsbehov. Hvis man er god til at spørge ind til kundens behov, er man også i stand til at lave en bedre pensionsløsning for dem og så sparer man i øvrigt også tid, fastslår Gigi Vinther. Efteruddannelse i god rådgivning Projektleder Bjarne Dyrberg, der er ansvarlig for formidlingsmodulerne på Forsikringsakademiet, vurderer, at formidlermodulerne også har et stort potentiale som efteruddannelse for assurandører og bankansatte. Det er oplagt at bruge formidlermodulerne som brush-upkurser. Også erfarne sælgere kan have brug for at udvikle sig og blive bedre til at rådgive og formidle produkter ud fra kundens behov, siger Bjarne Dyrberg. De kommende kompetencer Hvis man skal tegne en kompetenceprofil af en forsikringsmedarbejder, så vil effektiv sagsbehandling og kommunikativ kunnen stå i centrum. Den samme profil vil kendetegne de fleste offentligt ansatte. Af professor Ole Fogh Kirkeby Problemet er her, at der udvikles procedurer og koder, som medarbejderen kan orientere sig efter og opnå et rimeligt resultat, men set i fremtidens lys vil både faste procedurer og velfungerende koder ikke kunne udløse det potentiale, som den enkelte bærer i sig. Man kan med fordel skelne mellem tre dimensioner, hvori vi er på arbejdspladsen. Som medarbejdere skal vi leve op til en række formelle krav, der løbende forandres, men som kan specificeres præcist i forhold til funktioner og evalueringskriterier. Enhver medarbejder er samtidig en person og vil herigennem, bevidst eller ej, komme til at forme medarbejderfunktionen på en særlig måde. Afhængig af vores personlighed og af vores engagement vil den rolle, som vi skaber ved at gøre medarbejderfunktionen til vores, kunne variere positivt eller negativt. Vi vil alle gøre en forskel, og ledere vil kendes på deres stil. Den tredje dimension handler om mennesket i os. Her lever vi og ånder vi gennem værdier og ideer, og her findes vores dybe tilknytning til det, vi laver, til faget og professionen, fordi det er her, at årsagerne til, at vi har valgt et arbejde, og at vi hver dag går på arbejde, ligger. De forventninger, vi har til det at arbejde, handler om at virkeliggøre værdier og få opmærksomhed på vores ideer. Den fremtidige medarbejder og leder vil være tvunget til at finde sig selv på det menneskelige plan, og ledelse må foregå gennem dette. I forsikringsbranchen skal vi se dette vilkår som en funktion af den altafgørende rolle, som mødet spiller. Mødet mellem kollegaer og mødet med kunden. Vellykkede møder udtrykker viden om og sans for kommunikation. Vi skal kunne forstå det andet menneske, dér hvor det står, og vi skal kunne tale dets sprog ligesom lederen skal kunne forene organisationens og medarbejdernes virkelighedsopfattelse. Sagsbehandling vil blive overtaget af computere, men det kan menneskelig kontakt ikke, og den forskel, som et forsikringsfirma kan gøre, viser sig i den måde, det håndterer de mellemmenneskelige møder på. Ligesom det offentlige opfordres til at lægge et øget ansvar på borgeren, og hermed en øget mulighed for selvbestemmelse under ansvar, må forsikringsbranchen uddanne medarbejdere, som kan imødekomme kundens behov for at skabe sit eget forsikringskoncept gennem en skabende dialog. Det betyder, at kunden i tiltagende grad må påtage sig et medansvar for beskyttelse og vedligeholdelse af det, der er forsikret hendes egen person, bil eller hus og løsningen af denne opgave kræver kompetencer hos medarbejderne, der i langt højere grad beror på skabende indføling, fornemmelse for den andens situation, værdigrundlag og personlig idérigdom. Fra dette perspektiv bliver faste procedurer og koder let en hæmsko, og derfor må den nye type medarbejder være forberedt på selv at tage et ansvar for policens område og indhold. Menneskekundskab, indlevelsesevne, idérigdom, fornemmelse for de hastige ændringer i menneskers livsforhold og præferencer samt ikke mindst stærk etisk ansvarlighed over for kunden bliver nye kompetencer for medarbejderen i forsikringsbranchen. Ledelse i det nye årti handler om at gøre værdier virkelige, forpligtende og altafgørende for medarbejdernes praksis. Ole Fogh Kirkeby Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi ved CBS og leder af Center for Kunst & Lederskab. Han har i de senere år fokuseret på den menneskelige side af lederskabet, ikke mindst på muligheden for metoder til at gøre værdier virkelige i organisationen og på at styrke lederes integritet og gennemslagskraft. 5

6 Så n set Skræddersyede kurser, der passer perfekt 100 skræddersyede kurser bliver det til hvert år hos Forsikringsakademiet. Særligt kurser i personlig kompetenceudvikling er populære og udgør cirka 40 procent af de kurser, som Forsikringsakademiet udvikler i samarbejde med kunderne. Umiddelbart skulle man tro, at det er svært at sælge noget, der ikke findes på butikkens hylder. Men det er det ikke for Forsikringsakademiet. Det kræver dog en vis indsats, medgiver kundechef Flemming Bonvang, der er ansvarlig for denne særlige del af Forsikringsakademiets kurser. Vi reagerer på det, når vi kan se et behov i branchen eller hos særlige selskaber. Og hvis ikke selskaberne kontakter os, så kontakter vi indimellem dem, fortæller Flemming Bonvang, der sammen med en fast stab af undervisere på Forsikringsakademiet udvikler kurser både på baggrund af behovsanalyser og ved hjælp af en tæt dialog med kunden. I den kreative afdeling Flemming Bonvang lægger ikke skjul på, at det er en særlig spændende udfordring, når kurset skal tilpasses kunden. Og fordi der ikke er et fast pensum, giver det også lidt større frihedsgrader end ellers. Vi har selvfølgelig en vis kvalitetsstandard, men vi kan smide rustningen. Det er her, vi spræller, og der er store muligheder for at tilføre undervisningen ekstra elementer som for eksempel at have eksterne foredragsholdere, tage på virksomhedsbesøg, lave kundesalgsspil eller se film. Vi er ikke bundet af pensum, og det udnytter vi, når vi udvikler kurserne, fastslår Flemming Bonvang. Flere nye kunder Foto: Jakob Dall Skræddersyede kurser af høj faglig kvalitet har længe været attraktive for forsikrings- og pensionsselskaberne, men i de senere år er også andre virksomheder kommet på kundelisten. Det drejer sig blandt andet om skadeservicefirmaer og risikokoordinatorer, der arbejder for kommuner og regioner. Også it-leverandører, der har forsikringsvirksomheder som kunder, har set det fornuftige i at have en basisviden om forsikringsstoffet. Kundechef Flemming Bonvang GF Forsikring holder fast i løbende uddannelse Forsikringsakademiet er fast medspiller i GF Forsikrings bestræbelser på at have veluddannede medarbejdere. Forsikringsakademiet har gennem mange år leveret skræddersyede kurser til GF Forsikring. Selskabet har netop valgt, at samtlige ansatte, der gennemgår den obligatoriske sælgeruddannelse, også gennemgår et skræddersyet todageskursus i salg og rådgivning i GF-huset i Odense. På den måde klæder vi vores ansatte bedst muligt på, inden de skal op til den afsluttende eksamen, fortæller Anita Roth fra GF Forsikrings personaleafdeling. Herudover har GF Forsikring og Forsikringsakademiet også udviklet kurset Meningsfuld samtale, som alle medarbejdere i GF over tid skal deltage i. Kurset er ifølge Anita Roth med til at sætte nogle fælles spilleregler for alle medarbejdere i GF Forsikring. Populært sagt betyder kurset, at vi alle taler samme sprog og har nogle fælles værdier. Det har en stor betydning for det faglige og sociale samspil i GF Forsikring, siger Anita Roth, der også vurderer, at det sociale styrkes, i og med at kurset udelukkende er for GF-medarbejdere. Ud over det faglige input lærer vi også hinanden at kende på tværs af organisationen, og det er med til at styrke GF-ånden, siger Anita Roth. Anita Roth, GF Forsikrings personaleafdeling Foto: GF Forsikring 6

7 Foto: Nykredit Annette Schmith, underdirektør i Nykredits uddannelsesafdeling Samarbejde om personlig kompetenceudvikling i Nykredit I Nykredit kendte man i starten kun Forsikringsakademiet for den høje faglighed inden for forsikringsområdet. Men fagligheden følger nu også trop i et tæt samarbejde om flere nye personlige kurser. I Nykredit er det ikke kun en faglig opgave at blive dygtigere. Det er afgørende for vores kerneydelser, at vi forstår at omsætte vores faglige dygtighed gennem de sociale kompetencer og et personligt engagement også i forhold til kunderne, siger underdirektør Annette Schmith, leder af Nykredits Uddannelsesafdeling. Nykredit satser meget på personlig kompetenceudvikling, og derfor besluttede virksomheden sig for at indgå et samarbejde med Forsikringsakademiet, hvor Nykredit har været med i både udviklingen af kurserne og samtidig deltager som undervisere sammen med Forsikringsakademiet. Vores uddannelsesudbud skal hele tiden afspejle Nykredits kultur, holdninger og værdier. Derfor har det været vigtigt for os, at vi selv har været med til at udvikle kurserne og deltage i undervisningen sammen med Forsikringsakademiet, det har været en god samarbejdsform og en vigtig forudsætning for Nykredit, fortæller Annette Schmith. Hun mener, at Forsikringsakademiets store force har været, at underviserne kender den finansielle verden. Deltagerne er meget glade for de gode eksempler, de præsenteres for i undervisningen. De er som taget ud af deres hverdag, siger Annette Schmith. 7

8 Så n set Udgiver Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon Ansvarshavende redaktør Kundechef Flemming Bonvang Redaktionel tilrettelæggelse Jøp, Ove & Myrthu A/S Grafisk tilrettelæggelse Esben Bregninge Design Tryk (oplag) Schultz (8.792) Så n set er skrevet for dem, der er i gang med eller for nylig har afsluttet en uddannelse på Forsikringsakademiet samt for ledere i forsikringsbranchen. Så n set bringer nyheder fra Forsikringsakademiet og fortæller om baggrunden for den udvikling, som Forsikringsakademiet konstant gennemgår. Eftertryk er tilladt, hvis Så n set tydeligt angives som kilde. Et udpluk af kurser 22. april 30. september Lønsomhed i skadesforsikring april Stress, produktivitet og trivsel august Forhandlingsteknik september Erstatningsopgørelse og regres i sagsbehandlingen maj Passivsiden i et livsforsikringsselskab maj Assertiv kommunikation august Introduktionsdag coach på TeamUddannelsen august Erhvervs- og produktansvarsforsikring september Coaching I september Stress, produktivitet og trivsel maj Introduktionsdag coach på TeamUddannelsen maj Coach på TeamUddannelsen maj Arbejdsmarkedspensionssystemet maj Den skattemæssige behandling af livs- og pensionsforsikringer juni Coach på TeamUddannelsen august Reassurance august Forsikring af byggeentrepriser august Glæde i arbejdsliv og privatliv august Udvidet kursus i arbejdsskadeforsikring, ulykker, mén og behandlingsudgifter september Større produktionsvirksomheders forsikringer september 3. oktober Du kan finde oplysninger om ledige pladser på Forsikrings akademiets hjemmeside Tiltrådt siden sidst Richard Lilja, 39 år, er pr. 1. oktober ansat i Skadegruppen. Richard kommer fra Marsh. Gitte Jakobsen, 43 år, er pr. 1. januar ansat som kursussekretær i Kundeservice. Gitte kommer fra Sirius. Jens Odgaard, 46 år, er pr. 1. februar ansat i Skadegruppen. Jens kommer fra Patientforsikringen. Lars Johansen, 36 år, er pr. 1. februar ansat i Skadegruppen. Lars er exam. assurandør. Deltidslærere og censorer Ole Jensby, Jyske Bank. Deltidslærer på 0.60 Nyt på livsforsikringsmarkedet. Pia Karner Fritzbøger, Mercer Pensionsrådgivning. Deltidslærer på 5.23 Livs- og pensionsforsikring, produkter. Thoke Eriksen, Alm. Brand. Deltidslærer på 8.72 Transportforsikring. Mira Nielsen, Tryg Vesta. Deltidslærer på 9.00 Forsikringsregnskabet. Michael W. Petersen, Nordea Liv & Pension. Deltidslærer på formidlermodulerne inden for personområdet. Søren Brodersen, Topdanmark. Deltidslærer på 4.91 Formidling af typiske erhvervsskadeforsikringer. Dorrit Andersen, Forstædernes Bank. Deltidslærer på 4.27 Finansiel rådgivning til privatkunden. Jakob Steffensen, PFA Pension. Deltidslærer på 4.94 Formidling af firmapension. Per Strøm, Handelsbanken, Pension Øst. Deltidslærer på 4.27 Finansiel rådgivning til privatkunden. Janne Bjaaland, Danica Pension. Censor på 4.24 Antagelse og skadesbehandling af personforsikringer. Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst Afsender: Forsikringsakademiet Rungstedgaard A/S Returneres ved varig adresseændring B Fratrådt siden sidst Peter Oldenburg er fratrådt pr. 31. december. 8

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark NFT 1/2005 Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark af Lene Frilund Forsikrings- og pensionssælgere specialiseres mere og mere på velafgrænsede segmenter i markedet. Den brede almene uddannelse af

Læs mere

Den brede rådgivning Læs side 6. Det kunne du ikke have gjort Læs side 7

Den brede rådgivning Læs side 6. Det kunne du ikke have gjort Læs side 7 Nr 47. September 2007 Forsikringsakademiet www.forsikringsakademiet.dk Så n set Nyt logo for Forsikringsakademiet Læs side 2 Leder: Ny ramme for TeamUddannelserne Læs side 2 Mere målrettet uddannelse på

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? INVESTERING INVESTERING MED I din hverdag møder du kunder, der har mange penge stående på kontoen. Renten er lav, og i nogle situationer får kunden reelt set et negativt afkast, når der tages højde for

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom

For og imod åbenhed. Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom For og imod åbenhed Om fordele og ulemper ved åbenhed om psykisk sygdom OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om erfaringer med åbenhed om egen psykisk sygdom. Alle respondenter har indledningsvis

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Er du klar til en lærerig praktikperiode med ansvar og høj arbejdsglæde?

Er du klar til en lærerig praktikperiode med ansvar og høj arbejdsglæde? Er du klar til en lærerig praktikperiode med ansvar og høj arbejdsglæde? Alm. Brand søger finansbachelorstuderende til praktikperioden på finansbachelorstudiets 5. semester Praktikpladserne er inden for

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere