Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole"

Transkript

1 Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn 1 Frederikshavn Skoleåret

2 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du starter på handelsgymnasiet, skal du tage stilling til hvilke fag og 2. fremmedsprog, der interesserer dig og ikke mindst hvilken studieretning, du har mest lyst til at vælge dig ind på. Ved at læse denne pjece kan du få svar på mange af dine spørgsmål. Du kan læse om, hvordan handelsgymnasiet er opbygget, hvilke obligatoriske fag du skal have, hvordan grundforløbet er opbygget, og hvilke studieretninger og valgfag du kan vælge imellem. Ved en gennemlæsning af pjecen får du et meget bedre grundlag for at træffe dine valg, når du tilmelder dig handelsgymnasiet. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du gå ind på vores hjemmeside: Pjecen beskriver især den uddannelsesmæssige side af handelsgymnasiet. Derudover skal du være opmærksom på, at vi på skolen har et godt, spændende og udviklende skolemiljø, som både elever og skolens personale bidrager til. Parallelt med undervisningen er der således foredrag, fællesarrangementer, deltagelse ved DM i handelsskolesport, fester og meget andet. Tre udviklende år Undervisningen og skolemiljøet sikrer, at du på handelsgymnasiet får tre spændende og udviklende år, der gør dig parat til at starte på en videregående uddannelse på et universitet, en handelshøjskole, på lærer / pædagoguddannelsen eller en af de mange andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser. Er du ikke umiddelbart interesseret i at tage en videregående uddannelse, er handelsgymnasiet også et godt og solidt grundlag for at starte på en elev-uddannelse inden for fx bank, revision, spedition eller kontor. Som elev i 8. eller 10. klasse skal du desuden være opmærksom på, at der er gode muligheder for at komme på besøg på handelsgymnasiet. Også som elev i 9. klasse har du mulighed for at besøge os, hvis du er uafklaret mht., hvilken ungdomsuddannelse, du vil starte på. Du får automatisk information om disse aktiviteter af din UU-vejleder. Hør mere om handelsgymnasiet til: Åbent hus på Handelsgymnasiet Frederikshavn onsdag den 13. januar 2016 kl Derudover kan du i efteråret deltage i informationsaftener om ungdomsuddannelser arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn. Har du spørgsmål til uddannelsen, er du naturligvis altid velkommen til at henvende dig til handelsgymnasiets gymnasievejledere. Telefonnumre og adresser finder du bagerst i pjecen. Du er - evt. sammen med dine forældre - velkommen til at besøge handelsgymnasiet og få en samtale med en af vores to gymnasievejledere. Vi glæder os til at se dig på handelsgymnasiet. Svend Kobberup, direktør 2 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

3 Indhold Bliv student på handelsgymnasiet 4 Trivsel og studiemiljø 4 Optagelse på handelsgymnasiet 5 Handelsgymnasiets grundforløb 6 Undervisningen på grundforløbet 6 Når du starter på handelsgymnasiet Gymnasievejledningen 9 Det store overblik 10 Handelsgymnasiets studieretninger 12 Godt grundlag for videre uddannelse 12 Hvilke studieretninger kan du vælge? 13 Hvornår skal du vælge studieretning? 13 Studieretning 1 med fokus på økonomi 14 Studieretning 2 med fokus på iværksætteri 15 Studieretning 3 med fokus på sprog 16 Studieretning 4 med fokus på globalisering 17 Eksempler på valg af studieretning og fag 18 Vil du vide mere? 19 Følg os på facebook... Læs mere på 3 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

4 Bliv student på handelsgymnasiet Handelsgymnasiet (hhx) er en gymnasial uddannelse, som gør dig klar til videregående uddannelser. Du kan fx. læse videre på universiteter, handelshøjskoler, lærer / pædagoguddannelsen og journalistuddannelsen. Eller du kan vælge én af de korte videregående uddannelser fx finansøkonom. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig også en god ballast. Et af de særlige kendetegn ved handelsgymnasiet er, at du i løbet af de tre år uddannelsen varer, bliver præsenteret for både almene og merkantile fag. De merkantile fag er fag, der peger ud mod erhvervslivet - fx. afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsret, mens de almene fag er dansk, engelsk, 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk), matematik, samtidshistorie og samfundsfag. De almene fag sikrer dig en almen dannelse, der gør, at du bedre kan følge med i - og forstå det samfund, du er borger i. Ved at tage din gymnasiale uddannelse på handelsgymnasiet sikrer du dig, at du får mulighed for at arbejde med såvel teoretiske som praktiske problemstillinger. Du får også en uddannelse, hvor fagene i høj grad supplerer og støtter hinanden. Det sker både i forbindelse med tværfaglige undervisningsforløb, og i forbindelse med projektskrivning. Årets første student 2015 Trivsel og studiemiljø Spændende og erhvervsrettet undervisning er en selvfølgelighed på Handelsgymnasiet Frederikshavn. Hos os indebærer undervisning imidlertid meget mere end det. Her er det ikke kun bøgerne, der er i centrum - men også trivsel og studiemiljø. Handelsgymnasiet er kendetegnet ved en meget varieret dagligdag. I perioder er der almindelig klasseundervisning, i andre perioder bliver det daglige skema afløst af blokdage eller projektperioder. De forskellige arbejdsformer betyder også, at du i løbet af de tre år oplever forskellige evaluerings- og eksamensformer, som spænder fra traditionelle mundtlige og skriftlige eksamener over 24-timers eksamener til gruppeprøver. Handelsgymnasiets mange tilbud sikrer dig både en solid faglig ballast og personlig udvikling. 4 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

5 Vælger du handelsgymnasiet, vælger du en moderne gymnasial uddannelse, der giver dig mulighed for at afprøve mange forskellige sider af dig selv. Du får en uddannelse, der gør dig parat til at møde fremtidens uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige udfordringer. Samtidig får du en uddannelse, der gør dig i stand til at forstå og engagere dig i det samfund, som du lever i. Du bliver med andre ord klædt på til fremtiden. Optagelse på Handelsgymnasiet Frederikshavn Du kan blive optaget på handelsgymnasiet efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder følgende betingelser: Søger du optagelse efter 9. klasse, skal du gå til folkeskolens afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk, 2. fremmedsprog og fysik/ kemi. Søger du optagelse efter 10. klasse, skal du gå til 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve som minimum i fagene dansk, engelsk og matematik. Du skal sammen med din UU-vejleder have udarbejdet en uddannelsesplan. UUvejlederen vurderer ud fra planen, om du er uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Hvis du vurderes uddannelsesparat og opfylder betingelserne ovenfor, kan du automatisk blive optaget på handelsgymnasiet. Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, vil handelsgymnasiet ud fra en samtale og evt. faglige prøver tage stilling til, om du kan blive optaget. Går du ikke i 9. eller 10. klasse på det tidspunkt, hvor du søger optagelse, er det handelsgymnasiet, der vurderer dine kvalifikationer. Ud over at du skal opfylde de formelle krav for optagelse, er det naturligvis også vigtigt, at du har lyst til at gå i skole og lære nye fagområder og arbejdsmåder at kende. Alle, der søger ind på handelsgymnasiet, kan søge elektronisk på og sende den til Frederikshavn. Du er også meget velkommen til at kontakte os, så sender vi et ansøgningsskema til dig. Miljøet på handelsegymnasiet er moderne og omgivelserne er lyse. Alt er lettilgængeligt fra bøger og materialer til teknisk udstyr og indretning. I mange fag suppleres bøger med relevante artikler. Det giver teorien en god kobling til det, der sker i verden omkring os. Handelsgymnasiets elevråd 5 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

6 Handelsgymnasiets grundforløb Det første halve år på handelsgymnasiet kaldes grundforløbet. På grundforløbet tager du det første skridt fra at være folkeskoleelev til at blive gymnasieelev, hvorefter du fortsætter din uddannelse de næste 2 ½ år i studieretningsforløbet (læs mere om studieretningerne senere i pjecen). Grundforløbet giver dig en introduktion til: Handelsgymnasiet Dine nye fag Handelsgymnasiets arbejdsformer, herunder projektarbejdsformen HH3 HH2 HH1 Studieretningsforløb studieretningsfag obligatoriske fag tilvalgsfag Grundforløb Undervisning på grundforløbet Grundforløbet består af undervisning i en række af de obligatoriske fag, du skal have i handelsgymnasiet - både de almene fag som fx matematik, dansk, engelsk, samfundsfag og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) og de merkantile fag som fx afsætning og virksomhedsøkonomi. Undervisningen omfatter klasseundervisning, gruppearbejde og aflevering af skriftlige opgaver. En anden del af undervisningen er projektorienteret undervisning. Her indgår fagene i forskellige sammenhænge/eller områder. På grundforløbet skal du arbejde med tre områder, nemlig: 6 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

7 Et virksomhedsøkonomisk område, hvor vi specielt vil arbejde med opstart af egen virksomhed. Du får undervisning i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Du afslutter det virksomhedsøkonomiske område med en rapport og en mundtlig evaluering. Et samfundsøkonomisk område, hvor vi specielt vil arbejde med et aktuelt samfundsøkonomisk emne fx globalisering, EU eller finanskrisen. Her får du undervisning i fagene samfundsfag, international økonomi og matematik. Du afslutter det samfundsøkonomiske område ved at udarbejde en synopsis som oplæg til en mundtlig fremlæggelse. Et kulturelt område, hvor vi specielt vil arbejde med kultur og kulturmødet. Her får du undervisning i dansk, engelsk og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). Du afslutter det kulturelle område med et gruppearbejde, der sætter fokus på kulturmødet. Du skal afslutte grundforløbet med at udarbejde et projekt, der tager udgangspunkt i ét af de tre områder. Det kan fx være, at du vil arbejde med at planlægge, hvordan man starter egen virksomhed. Med udgangspunkt i projektet skal du til en mundtlig årsprøve, hvor du skal forsvare dit projekt. Som elev på handelsgymnasiet kan du altid følge med i, hvordan du klarer dig på din nye uddannelse. Vi opfordrer dig derfor til løbende at tale med dine lærere om, hvordan du klarer dig, og hvordan du kan klare dig endnu bedre. På vores studieportal kan du se dine karakterer, dit fravær, samt dit skema og din studieplan. Du får karakterer to gange årligt - i slutningen af december og umiddelbart før eksamen. En grundlæggende forudsætning for at du klarer dig godt på handelsgymnasiet er, at dit fravær holdes på et absolut minimum, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du afleverer alle dine skriftlige opgaver. Du vil sammen med dine forældre blive inviteret til en forældrekonsultation i starten af uddannelsens andet halvår. Målet med forældrekonsultationen er at tage en snak om dit faglige standpunkt med udgangspunkt i dine karakterer efter afslutningen på grundforløbet. Lectio - dit overblik Se alt fra skema og lektier til studieplan, lærer-elev-oversigt og dine karakterer på vores studieportal Lectio 7 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

8 Når du starter på Handelsgymnasiet Frederikshavn Det kan være en stor omvæltning og en stor udfordring at starte på handelsgymnasiet. Du bliver placeret i en ny klasse med helt nye klassekammerater. De fleste vil være i den situation, at de kun kender en enkelt eller nogle få af de nye klassekammerater. Derfor laver handelsgymnasiet et introduktionsforløb for jer. Det består dels af en hyttetur med en enkelt overnatning i en hytte i nærheden af Frederikshavn eller en aktivitetsdag, dels nogle korte faglige opdateringskurser. I forbindelse med introduktionsforløbet vil der være en række aktiviteter. Nogle af disse vil være faglige, andre vil være sociale aktiviteter. De faglige aktiviteter vil være forskellige fra klasse til klasse, men det kunne fx være notatteknik eller diskussioner af, hvordan man får den bedst mulige klasse og dermed det bedst mulige skoleforløb for dig og dine kammerater. De sociale aktiviteter kan fx være stjerneløb, kreative opgaver eller sportsaktiviteter. Endelig skal der jo også laves mad på hytteturen. Det er en hyggelig aktivitet, som alle kommer til at bidrage til. De korte opdateringskurser er: IT-grundkursus: Her får du lært eller genopfrisket viden om edb samt færdigheder i at bruge de vigtigste programmer (Word, Excel m.m.). Biblioteksorientering: Her lærer du at bruge biblioteket bedst muligt, når du skal søge informationer fx i forbindelse med udarbejdelse af projekter. 8 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

9 Gymnasievejledning Allerede i starten af grundforløbet får du og din klasse besøg af en af vores gymnasievejledere (se side 19). Her får du information om, hvad du kan bruge gymnasievejledningen til, og hvad gymnasievejlederne gør for at hjælpe dig gennem handelsgymnasiet. I forlængelse heraf tilbydes du en personlig samtale. I slutningen af grundforløbet bliver du indbudt til endnu en samtale med din gymnasievejleder. Her har du mulighed for at tale med din gymnasievejleder om valg af studieretning, valgfag, videreuddannelsesmuligheder og meget andet. Alle samtaler med gymnasievejlederne behandles naturligvis med fortrolighed. På Handelsgymnasiet Frederikshavn står gymnasievejledningen ikke alene. Vi har en række samarbejdspartnere, som du også kan gøre brug af: UU Frederikshavn, som henvender sig til dig og dine forældre, mens du går i klasse. UU Frederikshavn henvender sig også til dig, der har afsluttet folkeskolen og er under 25 år, som enten ikke er kommet i gang med en uddannelse eller har afbrudt en uddannelse. Studievalg Nordjylland, som vejleder om videregående uddannelse og erhverv. Vejledningen er uafhængig af institutioner, du bliver ikke registreret som vejledningssøgende, og vejlederne har tavshedspligt. Studievalgs repræsentant på handelsgymnasiet i Frederikshavn er Martin Rovs Hansen - og du kan træffe ham hver tredje uge på skolen. En psykologordning for ungdomsuddannelserne. Har du spørgsmål, som du gerne vil tale med en psykolog om, kan du henvende dig til skolens psykolog Inge Balslev, som er på handelsgymnasiet ca. hver anden uge. Handelsgymnasiet betaler for samtalerne. Når du bliver 18 år, er du berettiget til at modtage SU - Statens Uddannelsesstøtte. Du kan få information om SU ved at henvende dig i skolens reception - eller ved at tage fat i en af gymnasievejlederne. Læs mere om SU på Du vil allerede en af de første dage på handelsgymnasiet møde gymnasievejlederne og få information om, hvordan de kan støtte dig gennem uddannelsen. Vidste du, at gymnasievejledningens hovedopgaver er: At vejlede dig om faglige spørgsmål, fx tilvalg og videreuddannelse At give dig personlig vejledning om SU At afholde en række arrangementer med fokus på dine uddannelsesmuligheder efter handelsgymnasiet At tilbyde dig samtaler om personlige spørgsmål 9 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

10 Studieretningen hjælper dig med at tone din uddannelse, så den passer til dig og dine fremtidsdrømme. Handelsgymnasiets studieretninger Studieretning med fokus på ØKONOMI Studieretning med fokus på IVÆRKSÆTTERI Studieretning med fokus på SPROG Studieretning med fokus på GLOBALISERING Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Virksomhedsøkonomi A Innovation B Spansk A Tysk A Kulturforståelse C International økonomi A Kulturforståelse C 10 Frederikshavn 10

11 1 Studieretning med fokus på ØKONOMI 2 Studieretning med fokus på IVÆRKSÆTTERI Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: EU og det internationale økonomiske samfund Virksomhedernes udfordringer i det 21. århundrede Regnskab og budgetter for internationale virksomheder Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog A/B Afsætning B Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C DIO Erhvervscase Der er en studietur på hh2. Virksomhedsøkonomi A Innovation B Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: Virksomhedens ydre og indre forhold Opstart af egen virksomhed/young Enterprise Forretningsplaner og budgetter for nye virksomheder Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog A/B International Økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C DIO Erhvervscase Der er en studietur på hh2. 3 Studieretning med fokus på SPROG 4 Studieretning med fokus på GLOBALISERING Spansk A Tysk A Kulturforståelse C International økonomi A Kulturforståelse C Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: Sprog - engelsk, spansk og tysk Kultur Erhvervsforhold Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C DIO Erhvervscase Som elev kommer du blandt andet til at arbejde med: Internationale problemstillinger Andre landes politiske og økonomiske forhold Forskelle mellem dansk og ikke dansk kultur Virksomhedens udfordringer på det globale marked Studieretningens obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog A/B Virksomhedsøkonomi B Samtidshistorie B Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C DIO Erhvervscase 11 Der er mulighed for at komme på to studieture i Frederikshavn løbet af de tre år. Der er studieture på alle tre år. 11

12 Handelsgymnasiets studieretninger Når du går på Handelsgymnasiet Frederikshavn, kan du vælge mellem fire studieretninger: 1 Studieretning 2 Studieretning der har fokus på ØKONOMI der har fokus på IVÆRKSÆTTERI 3 Studieretning 4 Studieretning der har fokus på SPROG der har fokus på GLOBALISERING Formålet med at vælge en bestemt studieretning er, at du toner din uddannelse, så den passer bedst til netop dine interesser og fremtidsdrømme. Når vi kalder det en toning, skyldes det, at der er rigtigt mange fællestræk ved de fire retninger. Grundforløbet er fælles for alle studieretningerne. Netop derfor er det muligt at skifte studieretning i løbet af det første halve år, hvis du fortryder dit valg. De obligatoriske fag i handelsgymnasiet er også ens for alle studieretninger. Det vil sige, at du sikres den samme vifte af såvel merkantile som samfundsvidenskabelige og humanistiske grundfag, uanset hvilken studieretning du vælger. Du kan under de enkelte studieretninger se, hvilke obligatoriske fag du skal have. Godt grundlag for videregående uddannelse Alle studieretninger giver dig et godt grundlag for at læse videre på en videregående uddannelse på et universitet, en handelshøjskole, et erhvervsakademi, lærer / pædagoguddannelsen eller en af de mange andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser. Dette sikrer vi bl.a. ved at lære dig notateknik og læseteknik samt ved at lære dig at udarbejde projekter i enkelte fag eller på tværs af fagene. Det gode videreuddannelsesgrundlag giver vi dig først og fremmest ved at sikre dig et solidt fagligt grundlag, hvad enten du har fagene på A-, B- eller C-niveau. Der er et internationalt element i alle studieretninger. Hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. På Handelsgymnasiet Frederikshavn mener vi derfor, at det er vigtigt at kende til omverdenens kultur, leveforhold og politiske systemer. Ligeledes er det værdifuldt at have indblik i, hvordan man driver virksomhed i andre lande. Det er vigtigt, fordi du uden tvivl i dit studie- og arbejdsliv efter handelsgymnasiet kommer til at arbejde sammen med mennesker fra andre lande. Samtidig er du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller arbejde i udlandet. 12 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

13 Det internationale element sikrer vi gennem en vifte af internationalt orienterede aktiviteter: Mindst en udlandsrejse i løbet af de tre år. Antallet af udlandsophold er afhængigt af, hvilken studieretning du vælger. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale for udlandsopholdene. Erfaringsudveksling via med gymnasielever fra andre lande. Udveksling med gymnasier fra andre lande Besøg af udenlandske gæstelærere. Udarbejdelse af områdestudier i de enkelte fag eller på tværs af fagene. Glimt fra globaliseringslinjens tur til Kina Hvilke studieretninger kan du vælge? Du kan vælge mellem de fire studieretninger, som er præsenteret på side 12. Vi udbyder disse studieretninger, da vi mener, at de hver for sig er spændende og udfordrende for dig. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis kan oprette alle fire studieretninger, idet der skal et vist antal elever til at sikre, at studieretningen kan oprettes. Ved at udbyde fire studieretninger håber vi på, at langt de fleste får opfyldt deres første prioritet. På de følgende sider kan du læse mere indgående om hver af de fire studieretninger - ligesom du kan se en samlet oversigt over studieretninger på side Hvornår skal du vælge studieretning? Du skal allerede ved tilmeldingen til handelsgymnasiet angive, hvilken studieretning du ønsker at gå på og hvilket 2. fremmedsprog, du har lyst til at vælge dig ind på. Dog vil vi gerne sikre os, at du har valgt den helt rigtige studieretning, før du går i gang med grundforløbet. Dette gør vi ved at indbyde alle de elever, der har tilmeldt sig handelsgymnasiet, til et møde inden skolestart. Mødet finder sted i maj/juni. Her giver lærerne og gymnasievejlederne dig uddybende informationer om studieretningerne. I forbindelse med mødet kan du få en personlig samtale med en gymnasievejleder blandt andet om dit valg af studieretning. Du har mulighed for at skifte studieretning i løbet af det første halve år, hvis der er plads på en af de andre retninger. 13 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

14 Studieretning 1 har fokus på ØKONOMI Studieretning 1 er kendetegnet ved, at der i fagene gennem hele forløbet sættes fokus på virksomhederne og deres placering i det økonomiske system. Som elev i denne studieretning får du et godt indblik i det internationale økonomiske samfund og i de udfordringer, virksomhederne stilles overfor. Desuden får du indblik i, hvilken betydning den økonomiske politik og de økonomiske mål har for de enkelte virksomheder. I studieretningen arbejder vi med Danmarks placering i det internationale samfund, herunder virksomhedernes muligheder på et internationalt marked. Du skal også arbejde med forskellige regnskaber og budgetter i en international virksomhed. Derudover kan undervisningen tage udgangspunkt i specifikke emner som eksempelvis handel med børsnoterede aktier og obligationer. I fagene sætter vi fokus på anvendelse af økonomiske og matematiske modeller, ligesom undervisningen bærer præg af anvendelsen af informationsteknologiske værktøjer. I forbindelse med studieretningsfagene skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Her har du mulighed for at fordybe dig i enkelte virksomheder og i internationale økonomiske problemstillinger. En problemstilling kan være, at du analyserer en virksomhed ved hjælp af forskellige matematiske modeller. En anden problemstilling kan være, at du laver en analyse af, hvordan EU påvirker en dansk virksomhed. Vælger du studieretning 1, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog Afsætning B Det internationale område Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have to eller tre tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik A Psykologi C Markedskomm. C Mediefag C Design C Idræt C Tysk A (hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog) Samfundsfag B Kulturforståelse C Finansiering C Kinesisk områdestudium C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse. I forbindelse med valg af tilvalgsfag vil handelsgymnasiets lærere og vejledere hjælpe dig til at vælge de rigtige fag. Der er en studietur på hh2 til et europæisk land. 14 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

15 Studieretning 2 har fokus på IVÆRKSÆTTERI Studieretning 2 er kendetegnet ved, at vi i sætter fokus på iværksætteri. Det gør vi bl.a. gennem arbejde med forskellige virksomheder. Som elev i denne studieretning får du et godt kendskab til forskellige typer af virksomheder. I forlængelse heraf arbejder vi bl.a. med opstart og drift af virksomheder. Vi vil udarbejde konkrete forretningsplaner og budgetter for en nystartet virksomhed. Ligesom vi vil analysere allerede eksisterende virksomheder. En vigtig del af studieretningen er arbejdet med iværksætteri. Det sker ved, at du og din klasse arbejder med projektet Young Enterprise. Meget kort går Young Enterprise ud på, at du sammen med tre eller fire af dine klassekammerater skal starte og drive en virksomhed. I får endog mulighed for at deltage i lokale, regionale og landsdækkende messer med jeres virksomhed. I forbindelse med studieretningsfagene skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Dette giver dig en god mulighed for fordybelse i en eller flere erhvervsvirksomheder. Projektet kunne således omfatte en præsentation samt nærmere undersøgelser og analyser af en bestemt virksomhed, eventuelt sammenligning mellem to virksomheder. Projektet kunne også omfatte en analyse af en branche eller en analyse af et produkt. Vælger du studieretning 2, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A Innovation B Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog International Økonomi B Det internationale område Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Matematik C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have to eller tre tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik A/B Psykologi C Markedskomm.C Mediefag C Design C Idræt C Tysk A (hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog) Samfundsfag B Kulturforståelse C Finansiering C Kinesisk områdestudium C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse. I forbindelse med valg af tilvalgsfag vil handelsgymnasiets lærere og vejledere hjælpe dig til at vælge de rigtige fag. Der er en studietur på hh2 til et europæisk land. 15 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

16 Studieretning 3 har fokus på SPROG Studieretning 3 henvender sig til dig, der ønsker en sproglig studieretning og interkulturelle kompetencer. Studieretningen er koncentreret omkring sprog, kultur, og samfundsforhold i andre lande. Du bliver således godt rustet til at arbejde i en globaliseret verden, hvor mennesker og kulturer mødes. I undervisningen lægges der vægt på oplevelse og forståelse af andre kulturer og der inddrages litteratur, film, nyhedsmedier, musik m.v., der afspejler landenes særpræg. Dermed giver studieretningen dig kendskab til at begå dig internationalt såvel sprogligt som kulturelt. Du får hele tre sprog på A-niveau. Det betyder, at du ved siden af engelsk A (som er obligatorisk for alle fire studieretninger) også opnår mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder på A-niveau i spansk og tysk - og får aktuel viden om sprogområdets kultur og erhvervsforhold. Undervisningen i kulturforståelse understøtter sprogene med såvel teoretisk som faktuel viden. Ligesom på de øvrige studieretninger, skrives der her et studieretningsprojekt. Projektet kan tage udgangspunkt i både litteratur og sagprosa og have emner, der strækker sig fra fantasygenren som i Narnia og Den Uendelige Historie til nazisme/fascisme i Tyskland og Spanien i 30erne. Du kan selvfølgelig også skrive studieretningsprojekt i en kombination af sprogfagene og de økonomiske fag. Vælger du studieretning 3, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: Spansk A Tysk A Kulturforståelse C Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Virksomhedsøk. B International øk. B Afsætning B Det internationale område Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have et tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik A/B Mediefag C Design C Psykologi C Finansiering C Samfundsfag B Kinesisk områdestudie C Markedskommunikation C Idræt C Samtidshistorie B Samfundsfag C Erhvervsret C Matematik C Erhvervscase Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet har du i denne studieretning valgt spansk som 2. fremmedsprog. De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse. I forbindelse med valg af tilvalgsfag vil handelsgymnasiets lærere og vejledere hjælpe dig til at vælge de rigtige fag. Der er mulighed for at komme på to studieture i løbet af de tre år, hvor der lægges vægt på den sproglige dimension. 16 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

17 Studieretning 4 har fokus på GLOBALISERING Studieretning 4 henvender sig til dig, der er interesseret i at gå i en klasse, der har fokus på emnet globalisering. Linien er bygget op omkring tre studieture, hvor der er placeret en tur i løbet af hvert skoleår. De to første år går turene til europæiske lande, mens turen på 3. år går til et land uden for Europa. Dette bliver sandsynligvis USA eller Kina. Som elev får du et godt indblik i forhold i andre lande og specielt i de lande, som vi rejser til. Du vil specielt få indblik i forhold, der har betydning for samhandel og forståelse af de beslutninger, der skal træffes, når en dansk virksomhed ønsker at sælge varer på eksportmarkederne. Vi arbejder derfor med økonomisk teori, og du lærer at analysere både nationale og globale økonomiske problemstillinger. I studieretningen arbejdes der blandt andet med udgangspunkt i lokale virksomheders problemstillinger i forbindelse med eksport og globalisering. Det er derfor en naturlig del af undervisningen, at det lokale erhvervsliv inddrages i videst mulige omfang. Da der i studieretning 4 er en del rejseaktivitet, skal du regne med at skulle bruge ca. kr ,- på de tre studieture, som studieretningen indeholder. I studieretning 4 er det naturligt at udarbejde studieretningsprojekt med udgangspunkt i et af de tre lande, vi besøger - eller i de lokale virksomheder, vi samarbejder med. Således kan du fx arbejde med en lokal dansk virksomheds globale afsætningsmuligheder. Det kan også være internationale problemstillinger, fx globaliseringen, fattigdomsproblemer eller EU. Vælger du studieretning 4, skal du have følgende fag: Studieretningsfag: International økonomi A Kulturforståelse C Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag C Det internationale område Samtidshistorie B Erhvervsret C Matematik C Erhvervscase Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du have to - tre tilvalgsfag. Her kan du vælge mellem: Matematik A/B Psykologi C Finansiering C Mediefag C Design C Tysk A (hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog) Markedskommunikation C Samfundsfag B Kinesisk områdestudium C Idræt C Ved tilmeldingen til handelsgymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk). De øvrige tilvalgsfag skal du vælge i løbet af din uddannelse. I forbindelse med valg af tilvalgsfag vil handelsgymnasiets lærere og vejledere hjælpe dig til at vælge de rigtige fag. Der er tre studieture på denne studieretning. 17 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

18 Et par eksempler på valg af studieretning og fag Eksempel 1: Jonas vælger studieretning 2 med fokus på iværksætteri. Som 2. fremmedsprog vælger han tysk B. På baggrund af disse valg ser Jonas forløb på handelsgymnasiet sådan ud: Obligatoriske fag Tilvalgsfag - fx HH1 (½år) Dansk A Engelsk A Tysk B Samfundsfag C Matematik C Virk.økonomi A Innovation B Dansk A Engelsk A Tysk B Samtidshistorie B International øk. B Erhvervscase* Virk.økonomi A Innovation B Studieretningsfag Markedskomm. C Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B Erhvervsret C Det internationale område* Virk.økonomi A Studieretningsprojekt* Idræt C Eksempel 2: Camilla vælger studieretning 4 med fokus på globalisering. Som 2. fremmedsprog vælger hun spansk A. På baggrund af disse valg ser Camillas forløb på handelsgymnasiet sådan ud: Obligatoriske fag Studieretningsfag Tilvalgsfag - fx Grundforløbet HH1 (½ år) HH2 HH3 HH1 (½år) HH1 (½ år) HH2 HH3 Grundforløbet Dansk A Engelsk A Spansk A Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag C Matematik C International øk. A Dansk A Engelsk A Spansk A Virksomhedsøkonomi B Samtidshistorie B Erhvervscase* International øk. A Kulturforståelse C Matematik B Dansk A Engelsk A Spansk A Samtidshistorie B Erhvervsret C Det internationale område* International øk. A Studieretningsprojekt* Psykologi C * Erhvervscase, det internationale område og studieretningsprojektet har det til fælles, at du her skal arbejde på tværs af fagene. I forbindelse med erhvervscase skal du i de merkantile fag arbejde med en konkret virksomhed. Du får en mængde oplysninger om den pågældende virksomhed. Din opgave er at sortere de mange oplysninger. På baggrund heraf skal der udarbejdes en synopsis, som du kan komme til eksamen i. I det internationale område skal du i sprogfagene, dansk, samtidshistorie og international økonomi arbejde med et land eller et område. Det kan fx være Afrika, Indien eller Kina. Der skal udarbejdes en synopsis om det pågældende land eller område, som du kan komme til eksamen i. I studieretningsprojektet skal du på baggrund af to af dine fag udarbejde en større rapport om et emne, du selv vælger. Her får du mulighed for at dykke ned i en problemstilling, der har din helt specielle interesse. 18 Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

19 Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om Handelsgymnasiet Frederikshavn, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også besøge os sammen med dine forældre, hvor I kan tale med en af vores vejledere: Jens Drejer gymnasievejleder telefon Jens-Peter Fage gymnasievejleder telefon Du kan også møde gymnasievejlederne fra Handelsgymnasiet Frederikshavn ved informationsaftener om ungdomsuddannelser arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn. Møderne finder sted på udvalgte skoler i kommunen. Endelig har du og dine forældre mulighed for at komme til åbent hus på Handelsgymnasiet Frederikshavn, Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn: Åbent hus Onsdag den 13. januar 2016 kl Mette Thomsen Rektor telefon Pia Rafn Adm. leder, handelsgymnasiet telefon Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn

20 Vi håber, at du har lyst til at blive en del af Handelsgymnasiet Frederikshavn - og glæder os til at tage imod dig i det nye skoleår. 20 Frederikshavn Handelsgymnasiet Frederikshavn Frederikshavn Kirkegade Frederikshavn - telefon September 2015

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013 Handelsgymnasiet 2012-2013 Handelsgymnasiet 1 Skoleåret 2012-2013 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden En lille pause på skolens store idrætsdag.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 1. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading,

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Marketing og kommunikation

Marketing og kommunikation IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og kommunikation Studieplan Ønsker du at være en del af den internationale verden, hvor man arbejder med kommunikation, reklame og markedsføring, vil

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Global Studies Studieplan Dyrk hele verden som din arbejdsplads! Lær at kommunikere på tværs af landegrænser, få indblik i andre kulturer, og arbejd med værdinormer,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Udkast til studieprojekter vedr studieretningen for Handel og Økonomi. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Flerfaglige forløbsplaner - Studieprojekter I forbindelse med gymnasiereformen og kravene vedr. toning

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX

Handelsgymnasiet HHX Handelsgymnasiet HHX CECILIE LARSEN, HHX I HILLERØD: Jeg valgte HHX på grund af fagene matematik og økonomi. Jeg vil gerne læse jura og være advokat, og faget erhvervsjura på tredje år giver mig et lille

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

- Tættere på virkeligheden!

- Tættere på virkeligheden! - Tættere på virkeligheden! Mission Grundskolen Erhvervsuddannelser HG/EUX (Handelsskole) EUD/EUX (Teknisk skole) Social og sundhedsuddannelser (SOSU) Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Varighed:

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Handelsgymnasiet hhx er: En af de tre 3-årige gymnasiale uddannelser Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Sprog, salg, eksport, markedsføring,

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX)

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN KLAR TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG KARRIERE MED HHX Den merkantile studentereksamen (HHX) er en oplagt mulighed for dig, der har

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX HANDELSGYMNASIET AALBORG - TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN STUDIERETNINGER 2016-2019 SAXOGADE TURØGADE HANDELSGYMNASIET AALBORG Uddannelsen på handelsgymnasiet i Aalborg består af obligatoriske fag, studieretningsfag

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN 2017-2020 Indhold 1. HHX struktur... 2 2. HHX fag... 4 3. Fag fordelt på årgange... 6 4. Studieområdet... 8 5. Øvrige flerfaglige opgaver... 10 6. Progression

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere