Referent: Elizabeth Hjortborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent: Elizabeth Hjortborg"

Transkript

1 Referent: Elizabeth Hjortborg 1

2 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget til ens lejemål iflg. vedtægternes 26 og 15. Desuden vil det kun være indehaver af grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. Dagsorden: 1. Orientering om fjernvarme ved Per Nielsen Fra Gentofte Fjernvarme. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden 4. A. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren. (Regnskabet omdeles i uge 12 og bedes medbragt). B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet v/ regnskabsføreren. 5. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes Valg til bestyrelsen. A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Mette Fjeldsted og Nicolai Boston er på valg. Mette Fjeldsted er villig til genvalg. Nicolai Boston trækker sig fra bestyrelsen og der skal derfor findes et nyt medlem. Bestyrelsen foreslår Jens Milbrat. 7. Valg af 3 suppleanter. Jens Milbrat, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Dog skal der findes en ny suppleant, hvis Jens Milbrat bliver valgt ind i bestyrelsen. I det tilfælde vil bestyrelsen foreslå Søren Lønstrup. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co. 9. Budget for indeværende år, 2012 v/ regnskabsføreren. 10. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag i år. 11. Eventuelt. Med venlig hilsen Flemming Ekstrøm Formand 2

3 Referat af generalforsamling 27. marts Orientering om fjernvarme v. Per Nielsen. Formanden byder velkommen til Per Nielsen fra Gentofte Fjernvarme som fortæller om fjernvarme og svarer på spørgsmål fra beboerne. På hjemmesiden findes al relevant information. 2. Valg af dirigent. Formanden starter generalforsamlingen og foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. Han spørger om der er andre forslag, hvilket ikke er tilfældet. Jørn er derfor valgt. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig da den er varslet i tide og afholdes på indenfor det tidsrum som står i vedtægterne. Han sikrer sig at alle har fået udleveret et sæt stemmesedler. 3. Bestyrelsens beretning v. formanden. Ordet gives til Formanden der fremlægger bestyrelsens beretning. Jeg vil traditionen tro starte med at byde de nye medlemmer velkommen: Fra Rygårds Alle 82: Miriam Dahane Fra Rygårds Alle 86: Alf Quistgaard Fra Rygårds Alle 66: Steffen Treu De er alle overdraget inden for familien var året hvor vi fejrede STUDIEBYENS 90 års fødselsdag og sikken en fest, der blev arrangeret for os. Festudvalget gjorde virkelig noget ved sagen og alle som deltog, havde vel nok en aften uden lige. Underholdning for egne rækker om aftenen og om formiddagen for børnene. Vi skylder festudvalget en rigtig stor tak for sådan et fornemt arrangement. SKYBRUDDET 2011 var også året, hvor Studiebyen blev ramt af århundredets skybrud med 40 anmeldte skader med en masse kælderskader og så var der de 3 store i den sydlige ende af Rygårds Alle, hvor vandet i det ene hus nåede helt op over gulvbrædderne og i de 2 andre nåede op under gulvbrædderne, hvilket bevirkede at alle 3 huse skulle have gulvene brækket op. De 3 huse er desværre blevet ramt gang på gang. Bestyrelsen besluttede derfor at kigge på andre muligheder for at sikre disse 3 huse. Resultatet blev at der skulle lukkes under husene, således at vi i hvert fald ikke havde ventilationshullerne, hvor vandet løb ind ad. Nu viste det sig så heldigt, at det, vi kunne få fra forsikringen, kunne også betale for et betondæk med et trægulv ovenpå. Men så viste det sig desværre, at undergrunden var for blød. Der skulle bores længere ned, så der kunne piloteres. Men som alle andre steder i byen, så gik der rimelig lang tid med at få affugtet på grund af mangel på materiel. Alle råbte og skreg på materiel, så da det endelig lykkedes os at få sat gang i udtørringen af de 3 huse, så var der kommet skimmelsvamp og så skulle al tapet tages ned m.v. Og den ene ting med den anden bevirkede det at det faktisk har taget 9 måneder fra vandskaden før den sidste familie er flyttet hjem. Det er beklageligvis undertegnede. Men vi håber og tror på at resultatet bliver så godt at skulle vandet komme højt op en gang i fremtiden så kan trægulvene bare blive skiftet ud og lægges nye ind, så har vi altså ikke hele den problematik som vi denne gang har haft, fordi vandet stod og trak ind under gulvet som det rene bassin under husene. Det kommunen for øjeblikket laver rundt omkring, der sigter man på at de store oversvømmelser kun vil ske ca. hver 5. år. Det er ikke rart at vide at man faktisk regner med at det kan ske hver 5. år. 3

4 Kommunen har jo meldt ud at vi skal have 2 parallelle vandledninger. Altså en til spildevand og en til regnvand, som ikke behøver den store rensning. Det kommunen er gået i gang med i den nordlige del af byen, altså for enden af nr. 79 og videre op af Rygårds Alle, er det kommunen kalder et forsinkelsesbassin, som bliver tilsluttet Rygårdsrenden. Det er simpelthen en form for et reservoir, der kommer til at ligge i vejen og som altså også skulle hjælpe os. Jo mere vand der kommer væk, jo mindre vand må der jo blive til os andre. Københavns Kommune påtænker at vor sydlige rende, Lundeskovsrenden, skal føres direkte ud i Øresund da det er rent vand. Det ser vi også frem til at det bliver gjort. Så noget bliver der gjort og hidtil har vi også sluppet for de større problemer. Kun den 2. juli ramte os for alvor. FORSIKRING Fra vandskader er der ikke langt til også at tale om forsikring. Vi skiftede sidste år til TRYG og gjorde en rigtig god forretning økonomisk og også dækningsmæssigt. Men året har været præget af mange ting udover det store regnskyl, har der også været en masse skader på rør, hvor Alm. Brand kun dækkede 25 %, her dækker TRYG 50 %. Det har kostet forsikringen dyrt og der har været en del andre småskader, så alt i alt fandt de ud af at både vi og alle andre skulle stige 9 %. Det var jo fint og så lavede vi budget ud fra det. Efterfølgende fik vi så i januar en stigning, der var noget større. Så alt i alt er vi steget godt kr Vi skal ikke klage eller fortryde at vi har skiftet til TRYG. Det er stadigvæk minimum kr under hvad vi skulle have betalt Alm. Brand og indtil nu har vi haft betydelig bedre erfaring med at få udbetalt erstatninger. Udover den selvrisiko på kr til glasskader som I allerede har læst, så er der sket en stramning af reglerne i forbindelse med skybruds- eller tøbrudsskader i kældre. Der vil man fremover max. erstatte 60 % af reetableringsudgiften af følgende vandsugende materialer i kældre, der beskadiges. F.eks.: - Trægulve af enhver art laminat eller lignende. - Gulvtæpper, filtbelægninger, gips og isoleringsvægge. - Træbeklædning eller lignende på vægge. Men de dækker ca. 100 % hvis man reetablerer med andre ikke vandsugende materialer - dog ikke mere end hvad det har kostet at reetablere med vandsugende materialer. Men det er dog ca. 40 % mere. BANK Bestyrelsen har på baggrund af en henstilling fra vor revisor besluttet at placere en del af byens midler i flere pengeinstitutter således at vi kommer ind under garantidækningen af indestående i banker og pengeinstitutter. Bestyrelsen indhenter for øjeblikket tilbud på de bedst mulige renter. TUNG TRAFIK PÅ RYGÅRDS ALLE Den tunge trafik på Rygårds Alle har jo været en pestilens for os i flere år og vi har forsøgt gentagne gange at få lavet begrænsninger, hvilket ingen har villet høre på. I forbindelse med at man nu etablerer Nordhavnsvej kunne vi frygte at det vil øge trafikken hernede på grund af afkørslerne. Bestyrelsen har fulgt meget med i, hvad der sker i forbindelse med Nordhavnsvej. Nu er Københavns Kommune kommet til det resultat at der ikke skal laves ramper ud til Nordhavnsvej. Der skal laves et lysreguleret T-kryds, hvilket bevirker, at der vil være afkørsler helt herned, ind mod byen, hvis man kommer fra Nordhavnsvej, men man må også kunne dreje op af lokalvejen. Om selve vores lokalvej - hvis man vælger at lave en rampe over, så vil man ikke kan komme den vej over så vil vi stadig have et problem nordfra, men det følger vi meget nøje med på. Hvis der sker 4

5 noget her så skal vi nok endnu en gang søge kommunen for en eller anden form for begrænsning evt. at vi får lov til at lave chikaner. Bestyrelsen er meget opmærksomme på problemet. POSTKASSER Og så har vi jo som bekendt fået sat nye postkasser op og det første, vi fik at vide da vi begyndte opsætningen, er at vi kunne have søgt dispensation for at have beholdt postkasserne ved husmurene da det er bevaringsværdige ejendomme. Vi er bevaringsværdige, men IKKE fredede. Det havde krævet, at husene var fredede for at vi kunne have bibeholdt postkasserne op ved husene. Vi har endvidere også søgt om på rækkehusene, at få dem sat lige inden bag hækkene, det måtte vi heller ikke. Vi havde ingen anden udvej end den vi har valgt. Hvordan det ser ud, kan der jo selvfølgelig være delte meninger om, men lad os nu vente og se til foråret er kommet, hvordan det ser ud, når hækken begynder at dække det værste af hullerne i hækken. Det værste og det man ikke kan forstå det er at der kommer vand ind mange steder i postkasserne. Det har vi selvfølgelig gjort vrøvl over, og vi har så fået nogle riste kvit og frit og dem er vi lige ved at afprøve for at se om det virker. Virker det de to steder vi prøver det, så får I alle sammen sat rist i, så I kan få posten tør. Som en lille biting i forbindelse med det her, så har der selvfølgelig været store problemer med al den reklamepost der kommer, at det ikke kunne være i postkassen. Men der står altså på den kasse, postkassen har ligget i, at det er en rummelig og solid postkasse. Solid det er den, men mht. rummelighed, kunne den måske godt have været større, men det er nok næsten lige meget, hvad størrelse vi havde valgt, så kunne man sige at den kunne have været større. Jeg tror at på længere sigt, så bliver vi tilfreds med resultatet. RÆKKEHUSTAGE Tagprojektet som sådan skulle være overstået. Det er det desværre ikke. I ved alle sammen godt, I har i hvert fald hørt det før, at der kører en voldgiftsag mod Hovedstadens Bygningsentreprise. Voldgiftsagen drejer sig om flere ting. 1. At der systematisk er brugt for høje opgørelser altså mængdemæssigt. F.eks. i stedet for 10 tagsten så vil der typisk stå 12 tagsten og sådan har vores arkitekt fundet for over kr hvor mængdeopgørelsen er for stor. Det er den ene del af sagen. 2. Den anden del af sagen er selvfølgelig fejl og mangler. En af de ting som man vedkendt sig - vi er bare lidt uenige om omfanget - er maling af kviste. Der er både dårlig vedhæftning på zinken og for lidt maling både på zink og træværk. Det kommer vi igennem med, for det har man måttet vedkende sig, der har været uvildige sagkyndige og taget prøver og de har fundet ud af at vedhæftningen ikke holder. Man mener at man så kan nøjes med at skrabe pletterne af, men det siger vi altså nej til. Når vedhæftningen er dårlig det ene sted, så er det også sikkert på resten af det. Så er der selvfølgelig også andre fejl og mangler, der er konstateret ved 1 års gennemgangen. De fleste er sikkert ikke noget ret mange af Jer lægger mærke til, men der er mangler ved mørtelarbejdet der slår revner, nogle inddækninger, der ikke sidder som de skal. Det slås vi også med dem om. Med hensyn til isoleringsarbejdet og at vi har fået lavet termografi på en del huse, så skal jeg lige starte med at sige at det ikke er alt, der er tagprojektets fejl når der er kuldebroer. En del af det skyldes, som det har stået i de papirer I har fået, at det er konstruktionen af husene på den tid, som giver nogle kuldebroer. Det er tydeligt, især for dem der har fået termograferet hele huset, at døre og vinduer spiller en meget stor rolle i hvor vi har kuldebroerne. Kvistsiderne kan ikke være bedre end de er, konstruktionen tillader ikke ny isolering, til gengæld kan man tydeligt se på toppen af kvistene at de er godt isolerede. 5

6 Der er fejl og mangler i isoleringen. Vores arkitekt har efterfølgende, efter termograferingerne, været inde i 2 huse og der er i begge tilfælde konstateret fejl i isoleringen. Det er så noget som også voldgiftsretten kommer til at tage stilling til Hovedstadens Bygningsentreprise afviser det. Hvordan og hvorledes det skal laves, hvordan udbedringen af isolering kommer til at fremgå, er jeg ikke i stand til at svare på. Et nærliggende spørgsmål når der er tale om det her: Har vores tilsyn været godt nok på det område? Det må også stå hen i det uvisse. Men en ting ved jeg, der har flere gange fra arkitektens side været påtalt når han har set at det ikke har ligget ordentligt. I snit har det været pænt lavet, men så snart isoleringen var lagt, blev taget lukket. Det har været svært af følge hele vejen igennem. Og det er muligvis der vi skal søge nogle af fejlene. Så vi er nødsaget til at vente og se hvad den her voldgiftssag ender med og jeg gætter på der nok går ½ år endnu før det er overstået. STØJPROBLEMER En del af beboerne på rækkehusenes østside er generet af støj fra nye ventilationer på taget af Rymarksvænge bebyggelsen. Nogle af beboerne har selv kontaktet boligselskabet FSB som ejer Rymarksvænge for at få dem til at gøre noget ved problemet. Efter et langt forsøg er det desværre ikke lykkedes, men det tjener dem til stor ære at de gjorde forsøget. Bestyrelsen har nu overtaget sagen og Københavns Kommune har været ude at høre på det. På nuværende tidspunkt har kommunens miljøafdeling henstillet til FSB ud fra de foreløbige målinger at komme med et udspil til løsning af problemet, da disse målinger viste for højt et støjniveau. Desværre er det ikke mere nyt på nuværende tidspunkt. FORHAVER Nu hvor vi har fået malet alle dørene hvide i rækkehusene og fået det hele pænt, vil jeg bede alle om at holde forhaverne pæne. Vi skal gerne fremstå pænt og det hjælper hvis alle går sammen om det og gør noget ud af forhaverne. LOPPEMARKED Vi skal sige tak til arrangørerne af loppemarked 2011, Mette og Elizabeth. Vi vil godt have andre som melder sig til at arrangere marked i år. FASTELAVN MV Trods problemer lykkedes det endnu engang at få stablet en fastelavnsfest på benene. Vi takker Elizabeth og Kisser for en hurtig indsats og alle børn og voksne havde en hyggelig eftermiddag. Vi har fået positiv melding om at der er nogen til at påtage sig arrangementet næste år. Med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 6

7 Dirigenten spørger om der er nogen der har bemærkninger til beretningen. En beboer spørger om der er noget nyt om øststien. Flemming siger at den er standby på ubestemt tid, da ingen ønsker yderligere huslejestigninger Hvem skal bekoste reparationen af øststien efter kommunens rørarbejde? Kommunen skal retablere stien hvis de ødelægger den. En beboer spørger om at vi skriver ud til de beboere der ikke holder deres forhave pæn. Formanden svarer at det gør vi og at der er fokus på det fra bestyrelsens side. Dirigenten spørger om der er nogen der vil være stemmetællere. Karen Strandgaard og Annette Beck melder sig frivilligt. 4. A. Fremlæggelse af driftsregnskab. Regnskabsføreren fremlægger regnskabet. Dirigenten spørger om der er kommentarer. Der er et par enkelte kommentarer om at der ikke bør være dobbeltstreg under resultatet flere steder, da det giver et billede af at vi har overskud. Alt overskud skal gives til KAB og det er jo ikke vores hensigt at give pengene videre. Der er også en vending omkring overført til fonden der skulle have været overført fra fonden. Det står dog rigtig nok. Bestyrelsen påtalte det også overfor revisoren, men i regnskabssprog står de rigtigt. En beboer spørger om ikke forsikringen betalte for at få ordnet de 3 huse. Formanden svarer at forsikringen har betalt rigtig meget, men pilotering og sætningsskader måtte byen selv betale. En beboer spørger om 3-faset el. Søren Eriksen svarer at dengang vi fik 3-faset el, måtte boligselskabet låne pengene og at det skal stå som en værdi. Dermed står det på grundfonden som en værdiforøgelse. En beboer spørger om ikke bestyrelsen kunne overveje at ansætte en mand der er ansat hele året for at kunne fjerne sne om vinteren og det grønne om sommeren. Måske kunne det svare sig økonomisk i forhold til at vi betaler så meget til snerydning og glatførebekæmpelse. Flemming siger at vi har undersøgt priser på snerydning. Hvis vi skal ansætte en mand skal vi også betale materialer. Formanden tvivler på at det kan svare sig. Der er en der spørger om ikke vi bruger for mange penge i tlf/internet og revision. Beboeren kender til en anden forening der betaler mindre. Formanden svarer at vi desværre ikke kan spare mere. Vi har undersøgt priser og vi har billige abonnementer. Desuden kan man ikke sammenligne de forskellige selskaber. Hvert selskab har hvert deres behov. B. Fremlæggelse af regnskab over tagprojektet. Regnskabsføreren fortsætter med resultatet af tagprojektet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål. En beboer spørger om vi er færdige med at regulere huslejen. Regnskabsføreren svarer at man kan se hvor meget man betaler til de enkelte ting, men selve lånet er blevet reguleret endeligt. Der vil ikke være flere reguleringer. I februar og marts kunne der være noget regulering med vand og den varslede huslejestigning. En beboer spørger om det bedst kunne betale sig at lægge tag på enkelthusene eller på rækkehusene. Formanden svarer at rækkehusene har været dyrest, men at der jo også har været arkitekt på. Det har der ikke været på særlig mange af enkelthusene. Der har dog været enkelthuse der har været dyrere end det dyreste rækkehus. En beboer spørger om ikke at rækkehuse og enkelthusene har haft de samme krav til isolering. Formanden svarer at kravene har været ens hele vejen igennem. En beboer spørger omkring selvvalgt arbejde. Hvad dækker det over? Er det ikke Hovedstadens der har lavet det hele? Formanden svarer at nogle har f.eks. valgt at lade egen murer ordne skorstenene. 7

8 5. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser. Formanden foreslår at vi fastsætter kurs til pari. Forsamlingen klapper og det er dermed vedtaget. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten fortæller at bestyrelsen foreslår Jens Milbrat som nyt medlem og spørger om der er andre der ønsker at opstille. Ingen andre stiller op. Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er derfor valgt til bestyrelsen. 7. Valg af 3 suppleanter. Bestyrelsen foreslår Søren Lønstrup i stedet for Jens Milbrat. Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. Der stemmes på de lyseblå sedler. Afstemningen foretages for at bestemme rækkefølgen af suppleanterne. Stemmerne fordeles således: Der er 55 stemmeberettigede. 53 har valgt at stemme. Søren Lønstrup: 37 Peter Mortensen: 8 Ulla Bang: 7 Ugyldige: 1 8. Valg af revisor. Dirigenten fortæller at bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen og Co og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke. Aaen og Co. er derfor genvalgt. 9. Budget for indeværende år, Regnskabsføreren gennemgår budgettet. Forsikringerne stiger med kr ,- pga. stigning som endnu ikke var kendt da budgettet blev lavet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål. En beboer spørger om ejendomsskatterne følger vurderingen, den er faldet lidt. Budgettet har de nyeste tal. 10. Ingen forslag. Der er ingen indkomne forslag. 11. Eventuelt. En beboer stiller spørgsmål ved påtegninger i regnskabet. Henrik Weber, der er revisor siger at alt er som det skal være. Det er en standard tekst som altid skal være der uanset om man synes det eller ej. En beboer spørger om der er noget fra forsikringen omkring højvandslukker. Er det blevet et krav? Formanden svarer at der ikke står noget i de nye forsikringsbetingelser om det. En beboer foreslår at man sammen finder en vvs installatør som kan give priser mht. fjernvarme. Formanden svarer at det er en god ide. Der spørges ud i forsamlingen hvor mange der på nuværende tidspunkt ønsker at tilmelde sig fjernvarme. Der er et klart overtal. Kun enkelte beboere siger fra. En beboer roser Studiebyens hjemmeside og henvisningen til Ødsted, da hans egen erfaring har været virkelig god med dette firma. En beboer mener at det er dumt at vi skal betale for termograferingerne. Bør det ikke blive betalt af Hovedstadens Bygningsentreprise? Formanden svarer at vi i første omgang selv må betale, men at muligheden for at få Hovedstadens Bygningsentreprise til at dække omkostningen senere hen foreligger. 8

9 En beboer ønsker at medlemsinformationerne på hjemmesiden bliver lidt mere overskuelige. Forretningsføreren svarer at hun gerne vil prøve og gøre det bedre. En beboer fortæller at han har dårlige erfaringer med Ødsted. Mette Fjeldsted siger at hun og Elizabeth gerne vil arrangere loppemarked igen i 2012, men at det bliver tidligere på året, da det ikke skal være for koldt. Formanden afslutter med først at takke dirigenten for godt arbejde Formanden takker også Nicolai for hans mange års tro tjeneste i bestyrelsen og ønsker tillykke til Jens Milbrat som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden ønsker også tillykke til suppleanterne og takker alle for god ro og orden. 9

10 Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. Flemming Ekstrøm, Formand Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup Tlf: Jannie Christiansen, Næstformand Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf: Søren Eriksen Skovlæet 9, 2900 Hellerup Tlf: Mette Fjeldsted Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup Tlf: Jens Milbrat Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup Tlf: Thomas Rostrup, Gentofte Kommune Fennevangen 23, 2820 Gentofte Villy Strandby Sørensen, K.A.B. Birkevang 176, 3250 Gilleleje Administration: Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup Tlf: Søren Jexen, Regnskabsfører Sømarksvej 29, 2900 Hellerup Tlf:

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 12. marts 2010 Tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016 Referat af Studiebyens Generalforsamling 2016 Foto: Fra fastelavn 2016 Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 10. marts 2016 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017

Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017 Referat af Studiebyens Generalforsamling 2017 Foto: Affaldsindsamling. April 2017 Referent: Elizabeth Hjortborg Hellerup 16. marts 2017 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere