EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE"

Transkript

1 EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE

2 2 EBOLA I SIERRA LEONE 1. GENERELT... side 2 2. KRAV TIL ANSØGERE... side 2 3. VILKÅR... side 3 4. KONTAKT TIL FORSVARET... side 6 1. GENERELT Forsvarets er engageret i indsatsen mod Ebola i Sierra Leone. Denne indsats består primært af at bidrage med sundhedsfagligt personel til en større indsats i Sierra Leone koordineret af det britiske Department for International Development - DFID. Til denne indsats søger Forsvaret og Sundhedsministeriet læger, sygeplejersker og bioanalytikere. De efterfølgende punkter giver yderligere information om krav og vilkår for udsendelsen. 2. KRAV TIL ANSØGERE 2.1. Faglige og ledelsesmæssige krav. Speciallæge. Infektionsmedicinsk erfaring eller anden erfaring i forhold til at arbejde med katastrofer/internationale udsendelser (for eksempel Læger Uden Grænser). Ud over faglige kvalifikationer efterspørges tillige ledelsesmæssig erfaring, da én speciallæge vil blive udpeget til som leder af det danske sundhedsfaglige bidrag. Ansøgere skal således kunne overordnet planlægge, lede, fordele og koordinere det danske bidrag. Tillige skal ansøger kunne agere som den overordnede lægelige kontakt/bindeled mellem det danske hold og udenlandske sundhedsmyndigheder. Speciallæge i almen medicin. Til hvert hold ønskes tilknyttet en speciallæge i almen medicin, der skal fungere som praktiserende læge for holdet og de øvrige udenlandske sundhedsmedarbejdere på Ebola Treatment Centret (cirka personer i alt). Altså ingen behandling/pleje af indlagte lokale ebola patienter. Læge. Minimum 3 års klinisk arbejde (inklusive KBU). Ret til selvstændigt virke. Infektionsmedicinsk erfaring en fordel, men intet krav. Afdelingssygeplejerske. Krav om solid infektionsmedicinsk erfaring og/eller uddannelse som klinisk hygiejnesygeplejerske og arbejdserfaring hermed. Ud over faglige kvalifikationer efterspørges tillige ledelsesmæssig erfaring til støtte for den medicinske holdleder. Sygeplejerske. Minimum 3 års klinisk arbejde. Gerne bred medicinsk erfaring og kendskab til hygiejne- og infektionsmedicin. Bioanalytikere. Der søges bioanalytikere med erfaring i analyser af blodprøver og almindelig håndtering af analysemaskiner. Der er ingen krav om erhvervserfaring ellers. Der vil for bioanalytikere IKKE være patient kontakt og der skal ikke tages blodprøver, Bioanalytikerne skal arbejde på et laboratorium på det Ebola Treatment Center, som det danske bidrag af læger og sygeplejersker arbejder. Sprogkundskaber. Til udsendelsen kræves flydende engelsk i skrift og tale Helbredsmæssige krav. Ansøgere skal generelt være sunde og raske uden kroniske sygdomme. For kvinders vedkommende må man ikke være gravid. Ansøgere skal være i god fysisk grundform samt psykiske stabile. Dette vil blive vurderet i forbindelse med en helbredsundersøgelse og et psykologinterview, som foretages forud for start af det danske uddannelsesprogram. Ansøgere, som ved lægeundersøgelsen, tandlægeundersøgelsen og/eller ved psykologinterviewet ikke bliver vurderet egnet, får dette at vide samme dag. Man vil herefter kunne få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved at henvende sig til sin lokale HR afdeling. Ansøgere - der er fundet egnet - skal herefter være indforståede med at lade sig vaccinere efter Forsvarets Sundhedstjeneste anbefalinger. Flg. vaccinationer gives (hvis ikke inddækket i forvejen): Di-Te-Pol. Mæslinger. Hepatitis A+B. Meningitis (ACYW135). Gul feber. Tyfus. Kolera. Rabies Sociale krav. Ansøgere skal besidde gode sociale kompetencer, således at et samarbejde og relationer mellem sundhedspersonellet samt øvrige internationale samarbejdspartnere opnås Pas. Ansøgere skal være i besiddelse af Dansk Pas med minimum 6 måneders gyldighed fra afrejse fra Danmark.

3 3 EBOLA I SIERRA LEONE 3. VILKÅR 3.1. Løn. Ansættelsen sker på tidsbegrænsede individuelle kontrakter. Lønnen sammensættes på følgende måde: Løn (pensionsgivende). Udsendelsestillæg (ikke-pensionsgivende). Godtgørelsestillæg (ikke-pensionsgivende). Godtgørelsestillægget ydes som godtgørelse for enhver gene, over/merarbejde, ulemper, variable ydelser, merudgifter etc., og er en fuld og endelig honorering herfor. Der er ingen højeste arbejdstid, og lønnen er sammensat under hensyn hertil. Ydelserne gives i hele kontraktperioden, og ikke alene i udsendelsesperioden. Den samlede månedsløn for en bioanalytiker i hele ansættelsesperioden vil udgøre kr. For en sygeplejerske vil den samlede månedsløn være kr. En afdelingssygeplejerske vil oppebære en månedsløn på kr. Lønnen for læger udregnes som gennemsnittet af den enkelte læges faste løn de seneste 6 måneder. Lønnen udgøres af grundløn, personlige og stillingsbestemte tillæg, lægetillæg mv. Derudover ydes et udsendelsestillæg på månedligt kr., og et godtgørelsestillæg på kr. svarende til kr. månedligt. foranstaltninger er til stede og anvendes korrekt. Måtte det sundhedsfaglige personel blive ramt af sygdom eller tilskadekomst, er der mulighed for behandling ved specielt oprettede faciliteter af de britiske myndigheder, alternativt hjemsendelse til Danmark. Måtte sundhedsfagligt personel blive smittet med ebola eksisterer en medicinsk evakueringsmulighed, på kort varsel, med fly til Danmark for yderligere behandling i det danske sundhedssystem, der har etableret et beredskab. Ved dødsfald sørger Forsvaret for hjemtransport og underrettelse af de pårørende Yderligere rammer og baggrund Det sundhedsfaglige personale vil blive udsendt som ansat af det danske Forsvar til at indgå som en del af mange bidrag til bekæmpelsen af Ebola i Sierra Leone. Det britiske udviklingsministerium (Department for International Development, DFID) er på vegne af WHO overordent ansvarlig for koordinationen af alle sundhedsbidrag og den etablerede mission i Sierra Leone. DFID har i samarbejde med britisk forsvar etableret 6 behandlingsfaciliteter - såkaldte Ebola Treatment Centres (ETC) - i Sierra Leone. Det danske sundhedsfaglige personale indgår i det Ebola Treatment Centre, der er placeret i Port Loko distriktet i Sierra Leone. Derudover vil der, efter endt tjeneste i missionsområdet, være mulighed for et engangsvederlag Sikkerhed. Forsvarets Efterretningstjeneste har udarbejdet en trusselsvurdering for Sierra Leone. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer følgende: At truslen fra civile uroligheder i Sierra Leone er MIDDEL. At truslen fra kriminalitet i Sierra Leone er HØJ. At terrortruslen i Sierra Leone er INGEN. At truslen fra spionage mod et dansk bidrag i Sierra Le one er LAV. Sikkerheden varetages af privat hyret vagtfirma (G4S), som står for beskyttelsen af den lejer og det Ebola behandlingscenter (Ebola Treatment Centre -ETC), hvor det danske bidrag hhv. bor og arbejder. Desuden er der beskyttelse fra det lokale politi, nationalt politi og militær. Britisk Forsvars er endvidere til stede og vil kunne bidrage med yderligere opretholdelse af sikkerhed, hvis dette skulle blive nødvendigt Sundhed. Samlet set vurderer Forsvarets Sundhedstjeneste, at den generelle sundhedsfaglige trussel i Sierra Leone er MEGET HØJ. Selv når forholdsregler til imødegåelse af smitte overholdes, vil den generelle sygdomsrisiko være HØJ. Risikoen for, at dansk personel, som ikke arbejder med ebolapatienter, bliver smittet med ebola vurderes at være LAV, hvis anbefalingerne til imødegåelse af ebolasmitte overholdes. For personel, der arbejder med ebolapatienter, vurderes risikoen for ebolasmitte derimod at være MEGET HØJ. Denne risiko kan dog mindskes betragteligt, hvis de rette forebyggende Den irske Non Governmental Organisation (NGO) GOAL er kontraheret af DFID og udpeget som daglig ansvarlig for driften af behandlingscenteret i Port Loko. Dertil kommer en etableret laboratoriefacilitet ved behandlingscenteret. Ansvar for og ledelsen af dette udøves af Public Health England (PHE), en statslig britisk myndighed. Danske bioanalytikere vil referere til PHE, og der vil ved hvert laboratorium være en rutineret Team Leder med indgående laboratorieerfaring. Det danske sundhedspersonel vil således skulle indgå i samarbejde med personel både i selve Ebola Treatment Centeret samt laboratoriet. DFID har desuden oprettet en kvalitetssikringsenhed, der ugentligt besøger ETC mhp. at tilsikre sikkerhedsrutinerne vedvarende lever op til WHO standard. Læger og sygeplejersker vil i Sierra Leone referere til den civile GOAL ledelse af Ebola Treatment Centeret. Bioanalytikere vil referere til PHE ledelse af laboratoriet.

4 4 EBOLA I SIERRA LEONE Derudover vil det danske sundhedsbidrag referere hjem til dansk Forsvar. Kort beskrivelse af Ebola Treatment Center (ETC) i Port Loko: Samlet bemanding af ETC udgøres af ca. 160 medicinsk personel, når det er fuldt bemandet. En ledelse: Medical coordinator (læge) samt sygeplejer ske (> 30 års erfaring med sundhedsfagligt arbejde i Afrika), der er administrative og sundhedsfagligt ansvarlige. Irsk (og evt. britisk) personel bestående af læger og sygeplejersker som GOAL har rekrutteret. Det danske sundhedsbidrag (læger, sygeplejersker, bio analytikere og evt. medicotekniker). Ca. 40% lokale sundhedsmedarbejdere, der er uddan net til at håndtere og arbejde med Ebola patienter. Behandlingsniveau udføres efter retningslinier fra Læger uden Grænser (oral rehydrering, antibiotika, anti-malaria medicin, smertestillende mv). Laboratoriumfaciliteter er et level 4 laboratorium, hvilket angiver den højeste beskyttelse. Kun bioanalytikere arbejder på laboratoriedelen. Bioanalytikere vil ikke have patientkontakt. Sammensætningen af det danske sundhedsbidrag forventes at bestå af ca.: 7 læger, heraf gerne en eller to med infektions medicinsk baggrund (hvoraf én udpeges til medicinsk holdleder) 13 sygeplejersker, heraf gerne nogle afdelingssygeplejersker med infektions- eller hygiejnemæssig baggrund. 5 bioanalytikere. Sammensætningen kan evt. justeres på baggrund af indhøstede erfaringer Beboelse og indkvartering Der er etableret en Base Camp tæt på det etablerede Ebola Treatment Centre. Indkvartering vil finde sted i denne lejr. Lejren drives af den danske Beredskabsstyrelse, der også er kontraheret af DFID til denne opgave. Ved denne facilitet findes et observationsafsnit til lejrens personale Før, under og efter udsendelse. Uddannelse og forberedelse er opdelt i tre dele én i Danmark, i England og i Sierra Leone. Danmark: Uddannelsen i Danmark er primært teoretisk og lægger vægt på: Bred politisk/kulturel/antropologisk orientering om Sierra Leone. Sikkerhedsbriefinger mm Foredrag ved tidligere udsendte (Læger Uden Grænser) om det at arbejde med ebola patienter i Sierra Leone Briefinger om andre sundhedsfaglige risici end ebola Udlevering af civil påklædning Vaccinationer Pårørende arrangement mm England: Det danske sundhedsbidrag vil efter missionsuddannelse i Danmark rejse til England og modtager yderligere forberedende uddannelse af ca. en uges varighed. Uddannelsen i England er primært praktisk og fokuserer på at lære at arbejde i sikkerhedsdragten (PPE), tage den af, tage den på, rutiner og arbejde i teams. Man arbejder/træner i en model af det Ebola Teltfaciliteter i behandlingsfacilitet (ETC) under opstilling.

5 5 EBOLA I SIERRA LEONE Treatment Center, man skal arbejde i i Sierra Leone. Repræsentanter fra GOAL vil være til stede som en del af denne uddannelse. For bioanalytikerne vil undervisningen foregå separat og varetages af PHE. Fokus vil være omkring diagnostik af relevante sygdomme, kendskabs-lære til apparatur, der benyttes på ETC laboratoriet mm. Sierra Leone: Efter afsluttet uddannelse i England rejser holdet samlet til Sierra Leone, hvor den afsluttende forberedende uddannelse af ca. en uges varighed foregår. Primært i form af føl funktion på ETC i Port Loko sammen med det hold, som roterer hjem. Det vil sige, at der er cirka én uges overlap mellem de danske hold, så det afgående hold kan lære det nye hold op. Herefter er der egentlig sundhedspleje på ETC på i alt ca. 6 uger. Forsvaret vil etablere en kontaktordning, således at der under udsendelse er en kontaktmulighed mellem de pårørende, Forsvaret og de udsendte Efter udsendelsen til Sierra Leone rejser det danske hold hjem til Danmark og en 21 dages observations/restitutionsperiode påbegyndes. De 21 dages observations/restitutionsperiode begynder 1. døgn efter afrejse fra Sierra Leone. Er der for eksempel afrejse den 5. begynder de 21 dages observationsperiode den 6. Normalt arbejde kan først starte igen efter afsluttet observations/ restitutionsperiode, som også er en del af ansættelsesperioden i Forsvaret. Efter udsendelse vil alt sundhedsfagligt personel tillige gennemgå et afviklingsprogram, herunder lægetjek (inklusive blodprøver, dyrkning for MRSA mm) og psykologsamtale. Base camp Port Loko. Det tilrådes endvidere, at man opholder sig mest muligt i hjemmet og bevæger sig i samfundet med omtanke. Der er ingen restriktioner i forhold til samvær med familie, venner mm., og der er som sådan ikke yderligere pålagte begrænsninger. Der vil blive udleveret relevant skriftligt materiale fra Sundhedsstyrelsen, der konkret beskriver forhold og procedurer i forbindelse med hjemkomst og efterfølgende observationsperiode Udsendelsesperioder og -længde. Et hold vil være ansat af Forsvaret i ca. 12 uger. Disse fordeler sig som flg.: Ca. en uges missionsuddannelse i Danmark. Ca. 9 dages forberedende uddannelse i England. Ca. en uges forberedende uddannelse i Sierra Leone. Ca. 6 ugers arbejde på ETC i Sierra Leone. 3 ugers observationsperiode efter udsendelse i Danmark. Skema for kommende hold. Der planlægges p.t. udsendelse af 3-4 hold. Hold 1: Afrejse til England den 7. december Afrejse til Sierra Leone den 17. december Hjemkomst ca. den 6. februar dages observationsperiode. Hold 2: 5./6. januar Møde ved FSU (Roskilde). til screening, samtale og eventuel vaccination. Bespisningsområde.

6 6 EBOLA I SIERRA LEONE januar. Forberedende uddannelse ved FSU (Roskilde) inklusive pårørende arrangement. 18. januar Afrejse til England. Her cirka 6-8 dages uddannelse/træning. 27. januar Afrejse til Sierra Leone. 20. marts Hjemkomst til Danmark 21 dages observationsperiode. Hold 3: 16./17. februar Møde ved FSU (Roskilde). til screening, samtale og eventuel vaccination februar Forberedende uddannelse ved FSU (Roskilde) inklusive pårørende arrangement. 1. marts Afrejse til England. Her cirka 6-8 dages uddannelse/træning. 10. marts Afrejse til Sierra Leone 1. maj Hjemkomst til Danmark. 21 dages observationsperiode. Forsvarets Sundhedstjeneste vil derefter tage kontakt med oplysning om yderligere detaljer om klargøring til udsendelsen. For afklaring af sundhedsfaglige spørgsmål, uddannelse, mødetidspunkter, vilkår under udesendelse mv. kan Forsvarets Sundhedstjeneste kontaktes ved: Afdelingslæge Niels Nielsen telefon Ansættelsesmæssige kontraktspørgsmål. For afklaring af spørgsmål I relation til løn og kontrakudformning kan Forsvarsministeriets Personalestyrelse kontaktes ved: Bjarne Johansen Tlf. direkte: , Mail: alternativt Hold 4: 30./31. marts Møde ved FSU (Roskilde). til screening, samtale og eventuel vaccination april Forberedende uddannelse ved FSU (Roskilde) inklusive pårørende arrangement. 12. april Afrejse til England. Her cirka 6-8 dages uddannelse/træning. 21. april Afrejse til Sierra Leone 11. juni Hjemkomst til Danmark. 21 dages observationsperiode. OBS! Alle datoer skal tages med forbehold Forsikring. Sundhedsfagligt personel vil være er omfattet af lov om arbejdsskadesikring og af Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. Ordningen dækker eventuelle skader opstået under eller som følge af arbejdet eller de forhold der forgår under tjeneste samt i fritiden. Ligeledes dækkes rejsetiden til og fra udsendelsesområderne Jurisdiktion gældende lovgivning under udsendelse. Det sundhedsfaglige personel vil blive udsendt til Sierra Leone på almindelige visumregler og således være underlagt Sierra Leones lovgivning. 4. KONTAKT TIL FORSVARET 4.1. Ansøgning og sundhedsfaglige spørgsmål. Såfremt støtte til il den danske indsats i Sierra Leone kunne have interesse meddeles dette til din HR afdeling på det hospital du arbejder. De er informeret om indsatsen og vil sørger for at fremsende din ansøgning til Forsvarets Sundhedstjeneste.. Regionen henviser derefter pågældende til Forsvarets Sundhedstejeneste. Din ansøgning (bilagt helbredsspørgeskema) SKAL gå gennem regionerne. Regionerne tilsikrer, at alle formelle krav er opfyldt (ej helbredsmæssige). Regionerne fremsender derefter til Forsvarets Sundhedstjeneste.

7 7 EBOLA I SIERRA LEONE Indgang til og indkvartering (personlig) samt badefacilitet. Emergency observation unit i base camp.

8 Oplysning om helbredsmæssige forhold i forbindelse med eventuel udsendelse til Ebola bekæmpelse i Sierra Leone Dato: Navn: Mail adresse: Mobil nr.: CPR NR: - Har du nogen sygdomme/kroniske lidelser? o Hvis ja hvor lang tid har du haft denne lidelse/sygdom og hvilken behandling får du? Får du noget medicin? o Hvis ja hvilken type og dosis? Er der andre helbredsmæssige forhold som kan have relevans for udsendelse til Afrika? Højde: Vægt: Underskrift:

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 Dato: 21. december 2012 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Udenrigsministeriet og NIRAS. REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE

Udenrigsministeriet og NIRAS. REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE Udenrigsministeriet og NIRAS REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE Oktober 2014 UDENRIGSMINISTERIET Att. Signe Dam Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: +45 33 92 06 23 Fax: +45 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere