Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne"

Transkript

1 Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2015

2 Babysalmesang Babysalmesang i Øse og Næsbjerg kirker er en dejlig stund hver uge. Kvalitetstid med barnet er i højsædet. Der bliver sunget velkendte, smukke salmer, mens babyerne leger og sanser. Vi hygger med fagter, dans, engledukker og svingture. Til sidst hører vi musik, mens der pustes sæbebobler, som børnene elsker at kigge på og gribe ud efter. Alt i alt et rigtig dejligt og gratis tilbud for forælder med baby. Maja Wollesen Babysalmesang forår 2015 Til langtidsplanlægningen! - sæt allerede nu x i kalenderen 20. september: Sognepræstens 25-årsjubilæum i Øse-Næsbjerg pastorat. 22. september: Ny sæson babysalmesang begynder i konfirmandstuen kl september: Fælles høstgudstjeneste for sognene i Øse kirke kl.14.00, med efterfølgende kirkekaffe. 4. oktober: Konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl oktober: BUSK-dag med familiegudstjenester, Øse kirke kl og Næsbjerg kirke kl , musik ved Crux Band. 30. oktober: Seniordag i konfirmandstuen. 1. november: Alle helgen. 14. november: Barnevognsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl november: Dåbsjubilæum i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl

3 Vi har i tidligere numre haft sognenes forskellige medarbejdere til at fortælle om deres arbejde, men denne gang er vi gået uden for sognene og har givet ordet til vores provst. Provstens arbejde af Lise Hindsholm, provst i Varde Provsti Provst i Varde Provsti. Hvad laver en provst? Når jeg skal forklare det for mine konfirmander, siger jeg: En provst er lidt som en skoleleder. Skolen er alle kirkerne i provstiet, lærerne er præsterne. Skolelederen er selv lærer og har ofte nogle undervisningstimer i klasserne. Provsten er også præst en del af tiden. Desuden står provsten for ledelse af præsterne i provstiet og forvalter den kirkelige økonomi. Ledelsen af medarbejderne forgår i et tæt samspil dels med biskoppen, som er præsternes chef dels med præsterne selv. Det forventes af præster, at de arbejder meget selvstændigt og er i stand til at lede sig selv. Provsten skal støtte dem i deres arbejde, følge med i hvordan de trives, holde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og arbejdspladsvurdering (APV) med dem. Hvis præsten står med en sag, hvor hun eller han er i tvivl om reglerne eller om, hvad der er mest rigtigt at gøre, er det oplagt at drøfte det med provsten. Hvis præsten er kirkebogsførende, skal provsten føre tilsyn med, at personregistreringen foretages på den rigtige måde, og at lovgivningen overholdes. Hvis en præst bliver syg, skal provsten sørge for, at embedet bliver passet alligevel. Sommetider bliver jeg ringet op en lørdag af en præst, som er blevet syg. Måske skal præsten have konfirmation dagen efter. Så får jeg travlt med at finde én, der kan overtage! Det kan være en pensioneret præst, eller det kan være en præst, som ikke lige har gudstjeneste den søndag formiddag. Provsten indkalder til provstikonventer, hvor alle præsterne deltager og drøfter sager af fælles interesse. Det kan f.eks. være placeringen af konfirmandforberedelsen her, hvor skolereformen er trådt i kraft, nye regler omkring tavshedspligt, skolekirkesamarbejde og meget andet. Provstikonventerne kan også bruges til faglige foredrag og andre former for efteruddannelse. I forhold til menighedsrådene er provsten ikke leder, men har alligevel mange opgaver, som typisk drejer sig om information, inspiration, drøftelse af forhold omkring kirken eller kirkegården eller forhold, der vedrører personalet. Sommetider ringer der en menighedsrådsformand til mig blot for at drøfte noget, som formanden gerne vil høre min mening om vel vidende, at det ikke er mig, der bestemmer. Som provst har jeg indblik i, hvad man gør andre steder, hvad der kunne være en mulig løsning på et problem, hvem man kan spørge til råds. Provstens arbejde ligner præstens: det handler meget om at lytte. Økonomi fylder en del i provstens arbejde. Her arbejder provsten ikke alene, men sammen med et provstiudvalg. Provstiudvalget er demokratisk valgt af alle menighedsrådsmedlemmer og præster i provstiet. Det er valgt til at forvalte de penge, der kommer ind i kirkeskat. Varde Provsti udgøres af hele Varde Kommune. Her i kommunen betaler folkekirkemedlemmerne 1,02% i kirkeskat. Det giver en samlet indtægt på ca. 68 millioner kr. om året. Pengene skal fordeles. Hver kirkekasse skal have penge til at drive kirke og betale lønninger. Fællesfonden skal have en stor del. Fællesfonden er de penge, kirkeministeren administrerer; de går til præstelønninger, stiftsadministrationer, uddannelse af præster, kirkemusikskoler, IT for folkekirken, forsikring og meget andet. Endelig skal provstikontoret have lidt til husleje og løn til provstisekretæren. Hvert år beslutter provstiudvalget et budget, hvor pengene fordeles mellem menighedsrådene. Hvert menighedsråd får en driftsramme, som de kan budgettere indenfor. Desuden beslutter provstiudvalget hvilke anlægsopgaver, der skal have penge. Skal der bygges en ny præstegård et sted? Skal en kirke igennem en stor restaurering? Skal et kirkedige sættes om? Skal et nyt varmesystem erstatte et gammelt og udtjent? Provsten har ansvar for, at kirkens værdier ikke forfalder. Og her tænkes på de materielle værdier! I en turnus på fire år kommer provsten rundt i alle kirker og alle bygninger, der hører under kirken. Alt bliver set efter tagkonstruktioner, murværk, kirkesølv og brandslukningsudstyr. Man skriver i synsprotokollen, hvad der skal gøres for at holde alt vedlige. Fire år efter kommer provsten igen og ser til, at arbejdet er udført som aftalt. Også 4 5

4 kirkegårdene skal holdes vedlige, og der skal være opdaterede kirkegårdskort og styr på alle aftaler om pasning af gravstederne. Det skal provsten også se efter. En vigtig side af provsternes arbejde er at være biskoppens nærmeste teologiske medarbejdere. Konfirmandevent 5. marts 2015 i Lerpøthallen for alle konfirmander i Varde Provsti. Provsterne mødes ofte med biskoppen, og her drøfter man kirkens og stiftets forhold. Det kan f.eks. dreje sig om udvikling af kirkelivet, om gudstjenester og ritualer, om hvordan vi får flere præster til at søge til stiftet, eller hvordan vi bedst hjælper menighedsrådene med de mange og store opgaver, de skal tage sig af. Der er meget, en provst skal tage sig af. Sommetider for meget. En ældre provstekollega sagde noget klogt til mig, da jeg var ny provst: Som provster er vi nødt til at forsømme. Så gælder det om at forsømme i den rigtige rækkefølge! Det er godt at huske også for andre end provster. Man må gøre det vigtigste først og nå så meget, man kan og så er der måske noget, man aldrig når. Men så var det nok ikke så vigtigt Sogneaften Godt 40 personer drog gennem haglbygerne til den første sogneaften i den nye konfirmandstue den 29/ Stig Nørregård fik os til at synge med på de gamle, livskloge og sjove revyviser, og i sidste nummer fik han hjælp af Jørgen Bruun til betjening af rumsterstangen. Tak for en hyggelig aften. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Øse Sogn Sogneindsamlingen i Øse Sogn var søndag den 8. marts 2015 fra Vi startede med kaffe på FDF-Gården. Efter en regnfuld periode viste vejret sig fra sin fine side, lidt blæst, men ellers fint vejr til at gå rundt i byen i. En del steder var folk ikke hjemme, nogle havde ingen kontanter, men man kan jo bruge MobilePay. Kl. 14 var der gudstjeneste i Øse Kirke, hvor der også blev samlet ind. En stor tak til både givere og indsamlere, som i år indbragte kr. Fokus i år var Hjælp til kvinder i verdens fattigste lande, og vi håber, bidraget kan gøre stor gavn for dem. Folkekirkens Nødhjælp Vera Bennetsen 6 7

5 Konfirmandindskrivning Konfirmationsforberedelsen er i skrivende stund endnu ikke endeligt fastlagt. Der forhandles ud fra den ramme, som Varde kommune og Varde provsti er enedes om. Der vil komme yderligere information senere. Det ligger allerede nu fast, at der bliver indskrivning til konfirmation efter gudstjenesterne den 4. oktober, i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Rollespil for konfirmander, den 26. marts 2015 Konfirmationsdatoer 2016 er også fastlagt: Øse kirke, den 1. maj Næsbjerg kirke den 8. maj. ML Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander i Næsbjerg Kirke. Hold dig orienteret på Facebook! Søg på Øse og Næsbjerg kirker. Synes godt om et enkelt klik, og du vil hver uge blive holdt ajour med aktiviteter og gudstjenester i sognene. 8 9

6 Kristen Johannes Christensen skriver om Øse Kirke i sin bog Æ somaskin og lidt mier Varde Lion Club gennemførte et år at besøge kirkerne omkring Varde. En mødeaften kom turen til Øse Kirke. Daværende præst for Øse og Næsbjerg Sogne, pastor Dalum, viste rundt og fortalte om kirkens historie. Det gjorde et stort indtryk på mig. Så et par dage efter kørte jeg igen til Øse Kirke. Jeg gik rundt på kirkegården, og tankerne havde frit spil. Da jeg kom hjem, var versene om Øse Kjerk fabrikeret i mit hoved. Jeg læste dem første gang ved et familiegilde med Vesterbæk Familien. Øse Kjerk Æ landsbykjerker er hyggelig o rår, hør jen tit, den i Øes- er no ilywwel mi fawrit, fra æ Halterep (Haltrup) godsejer fik de en kjøwt, i en punchandel, det hår nok wan en ordentlig løwt. Men æ handel støj we mawt, æ sown fik si kjerk, æ Øes sownere hør nok ow den gång te de stærk. Æ hinder der bøget, hår west wa de gjoer, møj sled o æ bøgning er der et o spor, a granit, kjantømmer o munkstien som det jennest, bløw der bøget te senere slægters fortjennest. o æ kjerk stoer her, solid o gue o gammel, en kjerk som ka forene, o æ sown ka en hold sammel. O æ orgel er jen af de finest her i æ land, i Kjøwenhavn tøt de, for gue te folk mæ Øes forstand, deri hår de no fejlwurdiret o fåt gal beskejn, ingen synger bejer o hywere end folk her o æ ejn. Wa enten det er te glee, eller ow te det ant, de synger så æ toner de er spænd te æ yderkant. O æ døwfond er a granit solid o mæ højti omkring sej. Ordet: Lader de små børn komme til mig, o-: Du skal være som jen a disse mine smo, her rejnes nemlig slet et aer, hwa en et kan o. Æ altertawler, der er tow, jen gammel hår wan gjemt mæ skrøwt o tejn, men for en altertawl o en kjerk er nowwe hunner oer et o rejn. Æ kjerklok passer si dont, limøj wa der skier, ringer for slejters gång, - o æ fremti o for æ suel der ska op o nier, ringer for æ lyw o æ fremti o for der o æ joer må wær frej, ringer o ønsker der må wær løk for a folk o dje vej, ringer o råer wos, der løwwer, o wo skjønne (forworpne) joer, træ warsom, du goer altier i slæjters spoer. O goer a en tur mel wo slejts smo bette bej, ja så tænker a tanker, tanker der er swær o sej, mi sind blywer blød a ærbødighed o respejt, a tøws a fornemmer wa i æ tewærels, der hår wærdi o wejt. O a ranker mæ we o tænk, - wa winter de a dej, når a så luker æ loeg, - goer a ydmyg o stel mi vej

7 Øse sogn Fra den 7. januar 2015 til den 24. marts 2015 Dåb Ea Hungeberg Thomsen, den 25. januar (Pernille Hungeberg Thomsen og Mads Hungeberg Thomsen, Hodde) Vera Højer Clausen, den 15. februar (Maj-Britt Højer Clausen og Kasper Højer Clausen, Nordenskov) Ollie Gordon Bott, den 1. marts (Rikke Søndergaard Andersen og Martin Gordon Bott, Oved) Stella Krongaard Bennetsen, den 8. marts (Birgitte Krongaard Thomsen og Martin Seested Bennetsen, Nordenskov) Vielser Næsbjerg sogn Fra den 7. januar 2015 til den 24. marts 2015 Dåb Elvira Broch-Thomsen, den 8. februar (Vicki Møller Thomsen og Allan Joe Broch, Næsbjerg) Sander Pilgaard Kristensen, den 28. februar (Gitte Pilgaard Andersen og Pau Kristensen, Næsbjerg) Dødsfald og begravelser/bisættelse Erling Jessen, Næsbjerg, den 20. januar, bisat den 27. januar, Novrup Kapel, Esbjerg Esther Rask Møgelvang, Næsbjerg den 14. februar, bisat den 24. februar Eva Dagny Frandsen, Varde, den 19. februar, begravet den 25. februar Mette Godt Jørgensen og Mikael Elbæk Larsen, Nordenskov, den 21. marts Besøg og hjemmealtergang Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje. Marianne Lesner 12 13

8 Sognekalenderen Tirsdag, den 9. juni Gudstjeneste på Solhøj kl , efterfølgende drikker vi kaffe sammen. Tirsdag den 16. juni Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Tirsdag, den 11. august Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Onsdag, den 12. august Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Kirkehuset kl Tirsdag, den 25. august Gudstjeneste på Solhøj kl , efterfølgende drikker vi kaffe sammen. Øse og Næsbjerg holder offentligt fællesmøde i Kirkehuset kl Søndag, den 30. august Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl Gudstjeneste på Solhøj Der er gudstjeneste på Solhøj den 9. juni og den 25. august kl Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne. Friluftsgudstjeneste i Tambours Have Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have holdes i år søndag den 30. august kl Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse, Næsbjerg, V. Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup og Horne. Vanen tro vil præsterne fordele gudstjenestens dele imellem sig. Der er gratis adgang til haven fra kl Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe og andre forfriskninger, og man kan besøge og beundre den smukke have. Alle er velkomne! Kirkelig vejviser Kirkekontoret Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde, tlf Sognepræst Marianne Lesner Sønderskovvej 142, Øse 6800 Varde tlf , Træffes bedst efter aftale. Præstesekretær Gerda Frederiksen træffes tirsdag kl på kirkekontoret. Øse sogn Graver Flemming Nielsen, på kirkegården: , tlf. privat Præstesekretæren Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på kirkekontorets telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl eller send en mail til Gerda Frederiksen på Kirkebil Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester i begge kirker. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf , senest kl dagen før. FDF Kredsleder: Viggo Iversen, tlf Organist Anne-Margrethe Bundgaard, tlf Kirkesanger Else Marie Vagtborg, tlf Kirkesanger Lund Frederiksen, tlf Menighedsrådsformand Finn Bech-Petersen, tlf Kirkeværge Jan Jensen, tlf Næsbjerg sogn Graver Niels Ove Andersen, på kirkegården: , tlf. privat Organist fælles med Øse Kirkesangere fælles med Øse Menighedsrådsformand Bjarne Hestbech tlf Kirkeværge Jonna Bjerg, tlf Indre Mission Formand: Søren Arnbjerg, tlf KLF Kirke & Medier Villy Lauridsen, tlf Redaktion Finn Bech-Petersen (ansvarshavende), Jane Jensen, Vera Bruun og Gurli Ladefoged. Materiale til kirkebladet kan sendes til: Deadline til næste nummer: 16. juni

9 Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker Sommer 2015 Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger a 9.30 a Trinitatis søndag Ingen Ingen 1. s. e. trin. Der henvises til nabokirker a s. e. trin Ingen Ingen 3. s. e. trin. Der henvises til nabokirker Ingen 9.00 SP 4. s. e. trin a 9.30 a 5. s. e. trin Ingen a 6. s. e. trin. Fælles for sognene a Ingen 7. s. e. trin. Fælles for sognene Ingen a 8. s. e. trin. Fælles for sognene a 9.30 a 9. s. e. trin a a 10. s. e. trin a 9.30 a 11. s. e. påske Ingen 12. s. e. trin. Fælles for sognene TH ka TH ka 13. s. e. trin. Med mindre andet fremgår af listen, er alle gudstjenester ved Marianne Lesner. Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. SP = Søren Pedersen, Agerbæk. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have. Gudstjeneste på Solhøj, se side 14

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere