Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber"

Transkript

1 Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s bestyrelsesformand, Henning Bank Jensen, oplyser, at det for eksempel vil blive krævet af selskabets bestyrelse, at den selvstændigt skal kunne tage stilling til, hvilken kapital der er nødvendig til dækning af fremtidige skader, til fremtidige personaleforhold, til fremtidige investeringer og til de utænkelige situationer. Flere kompetencer i bestyrelse og ledelse - Det kræver jo flere forskelligartede kompetencer i bestyrelsen, fastslår Henning Bank Jensen, - så vi er allerede i gang med at styrke bestyrelsen både på det finansielle og det forsikringstekniske område. Det er ligeledes aftalt, at vi inden 2013 foretager et generationsskifte på formandsposten, således at den nye formand vil kunne leve op til de nye krav. - Tidsmæssigt kommer det også til at passe med, at DFFF s nuværende direktør, Per Henriksen, har tilkendegivet, at han ønsker at gå på pension. Vi har dog bedt ham om at blive året 2012 ud, således at vi også på denne post stille og roligt kan forberede et generationsskifte, siger Henning Bank Jensen. Han understreger, at Dansk Fartøjsforsikring således er på forkant med udviklingen og vil stå godt rustet til at matche EU s nye krav fra Nyt fra Dansk Fartøjsforsikring A/S udgives af: Dansk Fartøjsforening A/S Rørdalsvej tv 9220 Aalborg Ø Tlf.: Fax: Mail: www. dfff.dk Henning Bank Jensen: - Dansk Fartøjsforsikring er på forkant med udviklingen og vil stå godt rustet til at matche EU s nye krav. Redaktion: Henning Bank Jensen (ansv.) og Per Henriksen Produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg

2 Et godt år! Godt nok udviser regnskabet for 2009 et forsikringsteknisk underskud på 1,7 mio.kr., men det opvejes bl.a. af finansindtægter, således at det samlede resultat bliver et overskud før skat på 3,755 mio.kr. Det oplyser bestyrelsesformand Henning Bank Jensen. - Vi har haft ekstraordinære udgifter på grund af vores omdannelse til et aktieselskab, fortæller formanden. - Det skyldes bl.a. omkostninger til advokat og revisor og til tre ekstraordinære generalforsamlinger, der åbenbart var nødvendige for at komme dertil, hvor vi er i dag. - Til gengæld er det bestyrelsens opfattelse, at vores omdannelse til et aktieselskab vil være en stor fordel for fiskerne på lidt længere sigt, tilføjer han. Færre medlemmer og færre skader - I forsikringsåret 2009 havde vi 122 skader mod 132 i 2008, beretter formanden. - Deraf var tre såkaldte storskader på tilsammen 1,6 mio.kr., hvilket er 25% af de samlede skadesudbetalinger. En af disse var et totalforlis, der heldigvis ikke kostede menneskeliv, hvilket ikke er en selvfølge i fiskeriet. Det drejede sig om et glasfiberfartøj, der brød i brand og sank på 30 meter vand. Det havde en forsikringssum på kr. Gennemsnitsprisen pr. skade var kr. mod kr. i Ved begyndelsen af 2009 havde selskabet 725 medlemmer, og ved udgangen af året var medlemstallet faldet til 704. Nettopræmieindtægten var i mio.kr. mod 17,7 i Endnu et år uden præmiestigning For syvende år i træk er det lykkedes selskabet at undgå præmiestigninger. I den periode er prisindekset steget med 13,6%, hvilket i realiteten svarer til, at forsikringspræmien faktisk er faldet tilsvarende i forhold til priser og lønninger i samfundet. Store fordele ved aktieselskab - Når Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F nu er omdannet til et aktieselskab med navnet Dansk Fartøjsforsikring A/S, så betyder det jo, at det er fiskerne, der har kontrol over aktierne i selskabet, forklarer direktør Per Henriksen. - Det betyder også, at det er fis kerne, der har fuld kontrol over de penge, som aktieselskabet tjener ind. Således er det værd at bemærke, at selv om vores aktiekapital kun er på 25 mio.kr., så har selskabet i dag en værdi på 41 mio.kr. - Så nu kan vi også give os i kast med nye og forhåbentlig givtige forsikringstyper, uden at fiskerne skal afgive den økonomiske kontrol over vores selskab, siger Per Henriksen, der samtidig gør opmærksom på, at de nuværende aktionærer, altså fiskerne, jo aldrig kan komme til at hæfte økonomisk for mere end selskabets aktiekapital. Han fortæller videre, at selskabet har fået udvidet sin koncession og allerede har tegnet de første policer på lystfartøjer. Og det er en udvikling, som man ønsker at følge op på. Sikring af fremtiden - En anden stor fordel ved omdannelsen til aktieselskab er, at det giver os helt andre gode muligheder for eventuelt at fusionere med et andet forsikringsselskab, hvis det skulle være ønskeligt for at sikre selskabets fremtid, siger Per Henriksen. - Som et gensidigt forsikringsselskab kan det nemlig være nødvendigt at udlodde kapital fra selskabet for at kunne indgå i en fusion med et andet selskab, fordi det skal ske på lige kapitalvilkår. Det ville jo svække vores selskab, og det kommer ikke på tale nu, hvor vi er et aktieselskab. Side 2

3 Redningsflåder med to års serviceintervaller Søfartsstyrelsen har tilladt, at ISO A-flåder kan anvendes i fiskefartøjer med en længde mindre end 12 meter. Forslaget er fremsat af erhvervets organisationer, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 3F og Danmarks Fiskeriforening, og da Skibstilsynets tekniske underudvalg ikke har haft kommentarer til det, er tilladelsen altså givet. Flåderne kan anvendes af fiskefartøjer med en længde mindre end 12 meter og inden for en afstand af 25 sømil fra kysten. Desuden skal flåden være certificeret af 3. part, f.eks. et klassifikationsselskab, og indeholde en Cr. Medicinkiste i fartøjer, som er over 20 i dimensionstal. Flåden skal omfattes af et overvågningsprogram - En af forudsætningerne for at det blev tilladt at anvende disse flåder i fiskerierhvervet var, at der blev oprettet et specielt overvågningsprogram for denne flådetype, hvilket vi har gjort i regi af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, siger rådets direktør, Flemming Christensen. - Dette sker for at være på forkant med eventuelle problemer med flådetypen, men der har dog ikke været kendte problemer med denne flådetype i vore nabolande, som i flere tilfælde tillader den flådetype i fartøjer op til 15 meter, og i et væsentligt større fartsområde, end der er tale om i dette tilfælde. - En af forudsætningerne for at det blev tilladt at anvende disse flåder i fiskerierhvervet var, at der blev oprettet et specielt overvågningsprogram for denne flådetype, hvilket vi har gjort i regi af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, siger Flemming Christensen. Medicinkiste med to års service Det fremgår af et EU-direktiv, at medicinkisten skal opbevares inden i redningsflåden. - Derfor vil det selvfølgelig være hensigtsmæssigt, om også medicinkisten kunne leveres med to års serviceinterval, siger Flemming Christensen. Han oplyser, at Skanderborg Apotek har tilkendegivet, at de er i stand til at levere og servicere medicinkister med to års serviceinterval. Side 3

4 Vi har intet aldersfradrag på erstatningssummen Hos Dansk Fartøjsforsikring har hvert fartøj en fast mindre selvrisiko, sådan at de, der har skader, kommer til at betale en lille del selv. Nogle af vore konkurrenter opererer med et temmelig stort aldersfradrag, således at større skader dækkes dårligere og i realiteten udløser en stor variabel selvrisiko. Det påpeger DFFF s direktør, Per Henriksen. Et par konkrete eksempler fra det virkelige liv kan illustrere forskellen: Første eksempel er en gearskade, hvor totaludgiften til reparation mv. løb op i kr. Forsikringstageren havde en selvrisiko hos os på kr. Der blev altså udbetalt kr. til forsikringstageren. Hos en konkurrent, der anvender aldersfradrag, ville fartøjet være omfattet af 50% s aldersfradrag, og der ville således kun være udbetalt kr. Altså en bedre dækning hos os på kr. Side 4

5 Andet eksempel er en anden gearskade, der løb op i kr. Her var selvrisikoen kr. hos os, så der blev udbetalt kr. Hos en konkurrent, der anvender aldersfradrag, ville skaden være omfattet af 50% s aldersfradrag, og der ville således kun være udbetalt kr. Altså en bedre dækning hos os på kr. Aldersfradraget hos nogle af konkurrenterne er typisk 50%, når fartøjet er mere end 10 år gammelt, men det kan være op til 65%. Skjult selvrisiko - Hos Dansk Fartøjsforsikring betaler vi kort sagt fuldt ud for de beskadigede dele i henhold til styklisten med fradrag af den selvrisiko, som den enkelte forsikringstager kender, siger Per Henriksen. - Hos nogle konkurrenter fratrækkes både en lille fast selvrisiko og også et aldersfradrag, der bliver større med tiden, og som man egentlig først kender den dag, skaden sker. Man kunne kalde det en skjult selvrisiko! konstaterer Per Henriksen. - Konklusionen er, at man ved de større kaskoskader, hvor man virkelig har brug for sit forsikringsselskab, er langt bedre dækket med en fast, aftalt selvrisiko uden aldersfradrag. Husk styklisten! Hele denne problematik viser igen, hvor vigtigt det er at holde sin stykliste ajour, for det er den, der danner grundlag for den værdi, som de opførte effekter er forsikret til. - Det er jo også den værdi, man betaler præmie for. Derfor er det da også soleklart, at de effekter, der er opført på styklisten, er forsikret for den påførte værdi, mens ting, der ikke findes på styklisten, selvfølgelig ikke er forsikret, siger Per Henriksen. - Derfor vil jeg igen kraftigt opfordre alle forsikringstagere til at ajourføre deres stykliste og returnere den til Dansk Fartøjsforsikrings kontor. HUSK, at kontoret fra den 1. juli 2010 får ny adresse, nemlig Havnegade 15, 9400 Nørresundby. - Konklusionen er, at man ved de større kaskoskader, hvor man virkelig har brug for sit forsikringsselskab, er langt bedre dækket med en fast, aftalt selvrisiko uden aldersfradrag, fastslår direktør Per Henriksen. Side 5

6 Ny sikkerhedspakke for mindre fiskefartøjer Søfartsstyrelsen har lanceret et program med otte punkter, der skal forbedre sikkerheden i mindre fiskefartøjer. Sikkerhedspakken retter sig mod fiskefartøjer, der er omfattet af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, det vil sige med en længde mindre end 15 meter og dimensionstal på mellem 20 og 100. Det er netop i denne kategori, man har fundet tegn på en manglende sikkerhedskultur. I de 547 syn, som Søfartsstyrelsen har gennemført siden 2007 på sådanne fartøjer, blev der fundet fejl i 395 af synene. Der er altså fundet fejl i over 70% af de gennemførte syn. Det er især galt med redningsudstyret og med fartøjets stabilitet i forbindelse med ombygninger af disse mindre fiskefartøjer. Det er baggrunden for, at man nu gennemfører følgende otte tiltag, der skal forbedre sikkerheden: 1. Periodisk syn hvert femte år De små fiskefartøjer skal fremover synes hvert femte år. Større fiskefartøjer er i dag underlagt syn hvert andet år, men de små fartøjer skal dog kun synes hvert femte år på grund af de særlige forhold, der gør sig gældende for disse fartøjer. Som noget nyt skal synet betales af ejeren, ligesom det også herefter vil være gældende for de større skibe. 2. Indsendelse af selvangivelse en gang hvert femte år For at sikre at de sikkerhedsmæssige krav, herunder specielt vedrørende stabiliteten i fartøjet, overholdes også i perioden mellem de periodiske syn, skal ejeren en gang hvert femte år, mellem de periodiske syn, indsende en erklæring om, at skibet ikke er blevet ombygget, og at de væsentligste sikkerhedskrav er opfyldt. Hvis erklæringen ikke indsendes, får ejeren først en påmindelse fra Søfartsstyrelsen, hvorefter fartøjet vil kunne tilbageholdes, indtil forholdene er bragt i orden. 3. Krav om fribordsmærke Lastes et fartøj med en for tung last, forringes stabiliteten, og risikoen for kæntring og dermed også for alvorlige ulykker øges. For at skabe bedre mulighed for at kontrollere at fartøjet ikke er lastet med mere end det tilladte i forhold til skibets stabilitet, indføres der et krav om montering af et fribordsmærke, der skal anbringes på siden af skibet. Dette krav er også gældende for større fiskefartøjer. Fribordsmærket viser, hvor dybt skibet må nedlastes, uden at det går ud over stabiliteten. Kravet omfatter nye fartøjer og eksisterende fartøjer, der ombygges, så der skal foretages fornyet kontrol af stabiliteten. 4. Anmeldepligt for værfter og maskinværksteder De ombygninger, der i henhold til lovgivningen skal anmeldes, skal også godkendes af Søfartsstyrelsen. I dag er det ejeren, der har ansvar for at anmelde en ombygning til Søfartsstyrelsen, og det vil det også være i fremtiden. Men der er flere eksempler på, at ejeren glemmer dette, så nu får også værftet eller maskinfabrikken, der udfører ombygningen, den samme pligt til at anmelde den. Hvis ejeren derfor ønsker at overlade dette til værftet eller maskinværkstedet, vil det være klogt at lave en fast, skriftlig aftale herom, for det er stadig ejerens ansvar, at det sker. 5. Undersøgelse af stabiliteten på mindre fiskefartøjer Stabiliteten på ældre fiskefartøjer kan være blevet væsentligt forringet som følge af flere mindre ændringer af fartøjet gennem årene. Ændringer, der ikke isoleret set har medført krav om anmeldelse til Søfartsstyrelsen. Men den heraf følgende forringelse af stabiliteten i de mindre fiskefartøjer er en kendt årsag til ulykker med disse fartøjer. Det er derfor vigtigt at få afklaret, i hvilket omfang de ældre fiskefartøjer fortsat opfylder de krav, som de i sin tid blev godkendt efter. Derfor er der igangsat en undersøgelse for at få afdækket, om det er et udbredt problem, at mindre fiskefartøjer har fået foretaget ændringer, der har væsentlig betydning for stabiliteten. Resultaterne vil indgå i den informationskampagne, der er omtalt i punkt Vejledning for købere af mindre fiskefartøjer For at øge fokus på fiskefartøjers sikkerhedsmæssige tilstand i en handelssituation og for at forbedre købers mulighed for at sikre sig, at fartøjet er i en forsvarlig stand, udarbejder Søfartsstyrelsen en vejledning, som køber kan gøre brug af. Vejledningen vil bl.a. omhandle fartøjets sikkerhedsmæssige tilstand, herunder om fartøjet har en godkendt stabilitet, og den vil være til rådighed på diverse relevante hjemmesider. 7. Udvidet samarbejde mellem Fiskeri direktoratet og Søfartsstyrelsen om kontrol af mindre fiskefartøjers sikkerhedsudstyr til havs I forbindelse med Fiskeridirektoratets inspektioner til havs indsamles oplysninger om fartøjets redningsudstyr og relevante skibsdokumenter til brug for Søfartsstyrelsens efterfølgende kontrol. Det er hensigten med dette samarbejde at skabe øget fokus på og kontrol med fartøjernes sikkerhed. 8. Kampagne om øget sikkerhed på mindre fiskefartøjer Kampagnen vil indeholde information om de gennemførte tiltag og blandt andet om resultatet af den iværksatte undersøgelse af stabiliteten i ældre, mindre fiskefartøjer. Den vil blive tilrettelagt i samarbejde med erhvervet og skal bidrage til at øge informationen om sikkerhedsforhold, der relaterer sig til mindre fiskefartøjer. Side 6

7 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd vil informere om stabilitet Igennem årene har der iflg. oplysninger fra Søfartsstyrelsen været en række kæntringer og forlis med fartøjer i kategorien 0-15 meter. Mindst otte fiskere har mistet livet ved disse forlis, hvoraf flere er sket på grund af skibenes manglende stabilitet. - Fartøjer i denne kategori er ikke underlagt periodiske syn af Søfartsstyrelsen, fortæller direktør Flemming Nygaard Christensen, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. - Derfor er det vigtigt, at fiskeskipperen har et godt kendskab til sit skibs stabilitet, og at han har en stor forståelse for, hvordan stabiliteten kan ændre sig under fiskeri, i forbindelse med omrigning til andet fiskeri - og i særdeleshed i forbindelse med ombygning eller andre ændringer på skibet. - Men det er vores erfaring, at det er vanskeligt for den enkelte fiskeskipper at forstå de stabilitetsberegninger, der foreligger på skibet, ligesom det kan være svært at vurdere, hvordan forskellige ændringer på skibet har påvirket stabiliteten, siger Flemming Christensen. DVD med praktiske eksempler - Derfor har vi taget initiativ til at få gennemført en grundig analyse af hele problematikken omkring stabiliteten på de mindre fiskefartøjer, siger han. - På den baggrund vil vi så få udarbejdet et skriftligt informationsmateriale suppleret med en DVD, der illustrerer forskellige stabilitetsproblemer og giver løsninger på, hvad man kan gøre ved det. Informationsmaterialet vil redegøre for grundprincipperne i stabilitet og stabilitetsberegninger og vil også indeholde anvisninger til forståelse og tolkning af skibenes stabilitetsberegninger. Der vil desuden blive vist eksempler fra konkrete fartøjer, så man kan se, hvordan stabiliteten kan forbedres i praksis. - Der er allerede udvalgt 12 mindre fiskefartøjer, der er nogenlunde repræsentative for denne størrelse af fartøjer, og deres stabilitet er i øjeblikket ved at blive undersøgt, oplyser Flemming Christensen. Materialet skal højne sikkerhedskulturen Når undersøgelsen er færdig, vil resultaterne som nævnt blive præsenteret i et Direktør Flemming Christensen: - Analysens resultater vil blive præsenteret i et skriftligt informationsmateriale suppleret med en DVD i lighed med F.A.R. hjælper, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tidligere har udgivet. skriftligt materiale og i en DVD i lighed med den DVD, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tidligere har produceret med titlen F.A.R. hjælper indeholdende filmene Væltepeter til søs og Hvor er flåden og fornuften. Det nye materiale vil dog blive noget mere omfattende, og den nye DVD vil således også komme til at indeholde de to tidligere film Væltepeter til søs og Hvor er flåden og fornuften. Som det er tilfældet med alt det materiale, som Fiskeriets Arbejdsmiljøråd producerer, vil også det nye informationsmateriale kunne fås helt gratis fra rådets kontor. Det vil også blive brugt som undervisningsmateriale i skolerne og som grundlag for seminarer og temadage mv. - Vi håber, at vi med dette projekt kan medvirke til, at den enkelte fisker opnår et større kendskab til stabilitet og en større forståelse for, at man til enhver tid har en god stabilitet på skibet i sit daglige arbejde. Det skulle gerne højne sikkerhedskulturen i fiskerisektoren og være med til at forebygge de forlis, hvor manglende stabilitet har været en medvirkende årsag, siger Flemming Christensen. Projektet gennemføres i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts Den sidste del af perioden anvendes til produktion af det endelige informationsmateriale. Der er tale om et omfattende projekt, der ledes af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og gennemføres i et samarbejde mellem fiskerierhvervets forskellige parter, 3F, Danmarks Fiskeriforening, Fiskeridirektoratet, Søfartsstyrelsen, Opklarings- og kontrolenheden, skibs- og maskinkonsulent Aksel Iversen, Fiskeritidende og Prime View v. Jes Petersen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bevilget små tre millioner kroner til projektet. Side 7

8 Forsikringstagere med mindre risiko slipper billigere Dansk Fartøjsforsikring tilbyder ristorno - reduceret præmiebetaling - for skibe, der er oplagt i en periode og derfor ikke har den samme risiko for skader. - Man kan få ristorno for en periode på minimum 14 og maksimalt 90 dage, oplyser direktør Per Henriksen. - I den periode betaler man så halv kaskopræmie, men skibet er i øvrigt fuldt forsikringsdækket. - Vi synes, det er retfærdigt at betale præmie tilbage til forsikringstagere, der påviseligt pådrager selskabet en mindre risiko, siger Per Henriksen, - frem for, som nogle andre selskaber gør, at undlade at opkræve præmie for alle forsikringer i en vis periode, hvis man f.eks. af skattemæssige årsager har behov for at nedbringe overskuddet. DFFF i ny kontorbygning Den 1. juli 2010 flytter Dansk Fartøjsforsikring ind i Janus Andersens hidtidige domicil i Havnegade 15 i Nørresundby. Direktør Per Henriksen oplyser, at man her får 159 kvadratmeter til rådighed, således at der foruden de nødvendige kontorfaciliteter også er indrettet mødelokaler, hvor der kan holdes både bestyrelsesmøder og generalforsamling. - Vi blev opsagt fra vores lejemål på Rørdalsvej, og så viste det sig, at vi kunne erhverve Havnegade 15 for en særdeles fornuftig pris, siger Per Henriksen. - Det er en central og meget flot beliggenhed ved Limfjordsbroen med mindre end 30 meters afstand til Limfjorden. - Alle vore forsikringstagere og samarbejdspartnere er selvfølgelig til enhver tid velkommen til at kikke forbi og bese de nye lokaliteter og hilse på personalet, siger Per Henriksen. DFFF s nye domicil på Havnegade 15 i Nørresundby har facade direkte ud mod Limfjorden. Side 8

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Spar penge på. bilforsikringen Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Spar penge på bilforsikringen Bilforsikringer INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar penge på bilforsikringen...4 Oversigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Forsikring af Frivillige

Forsikring af Frivillige Forsikring af Frivillige Om Forsikring af frivillige i FrivilligCenter Lollands medlemorganisationer Tryghed til alle Oversigt Forsikring Erstatningssum Selvrisiko Løsøre inkl. tyveri 200.000 5.000 (Tyveri

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere