Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Tårn 120/230 Vac su0813a

2 Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med høje præstationer (UPS). Den beskytter elektronisk udstyr mod strømsvigt, svag strøm, strømfald, små strømvariationer og store forstyrrelser. UPS giver også sikkerhedsstrøm på batteriet på forbundet udstyr indtil strømmen vender tilbage eller indtil batterierne er fuldt afladet. Sikkerhed og generelle oplysninger Efterse pakkens indhold ved modtagelsen. Meddel fragtmanden og forhandler, hvis der er nogen skader. Læs sikkerhedsvejledningen der leveres med denne UPS før du installerer den. Denne UPS er beregnet til indendørs brug. Brug ikke denne UPS i direkte sollys, i kontakt med væske eller hvor der er overdreven støv eller fugtighed. Sørg for at ventilationsåbningerne på UPS'en ikke er blokeret. Sørg for tilstrækkelig plads til god ventilation. Batteriet varer typisk i to til fem år. Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Forhøjet omgivelsestemperatur, dårlig strømkvalitet og kortvarige hurtige afladninger vil forkorte batteriets levetid. Forbind UPS strømkablet direkte til en stikkontakt. Brug ikke spidsbeskyttelse eller forlængerledninger. Specifikationer For yderligere specifikationer, bedes du venligst se APC's hjemmeside på I drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Temperatur Opbevaring -15 til 45 C (5 til 113 F) oplad UPS batterier hver sjette måned. Maksimal højde I drift m ( fod) over havoverfladen Opbevaring m ( fod) Luftfugtighed 0-95 % relativ luftfugtighed, kondensfri Batteritype Vedligeholdelsesfrit, forseglet blysyre 0 til 40 C (32 til 104 F) Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn 1

3 Produktoverblik Front Visning Display-interface Panel Batteri Forbindelseskabler til intern batteri su0453b Bagside Visninger USB Port Seriedata port Batteristik Afbryder UPS-input Stik Jord-skrue 120 Vac 230 Vac su0325d su0325e Installation For installation af UPS installation, referer til Installationsguiden for Smart-UPS C 1000/1500 VA tårn, der medfølger UPS. Installationsvejledningen findes også på cd'en, der følger med din UPS, samt på APC's hjemmeside på 2 Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn

4 Betjening Bemærk: UPS vil oplade til 90% kapacitet i de første tre timer af normal drift. Du skal ikke forvente en fuld batteriløbetid under den første opladningsperiode. 1. Tilslut udstyret til UPS'en. 2. Forbind UPS til en to-bens, tre-kablet, jordforbundet kilde. su0441b Forbind dit udstyr til din UPS USB-port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. Seriel port: Forbind et serieport-kabel (medfølger ikke) for at bruge strømadministrationssoftwaren. Jord-skrue: Forbind jordforbindelsen på enheder med varierende strømstyrke med jordforbindelsesskruen/ erne, der findes bag på UPS-enhedens chassis. Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn 3

5 Strømsparerende LCD-skærm Skærmens grænseflade kan konfigureres til at være tændt konstant, eller til at slukkes efter en periode af inaktivitet for at spare elektricitet. 1. Konstant tændt tilstand: Tryk på og hold SKÆRM knappen nede i to sekunder. Skærmen tænder og din UPS vil bippe for at bekræfte at Konstant tændt tilstanden er aktiveret. 2. Strømsparende tilstand: Tryk på og hold SKÆRM knappen nede i to sekunder. Skærmen slukker og din UPS vil bippe for at bekræfte atstrømsparingstilstanden er aktiveret. I Strømsparingstilstanden tænder skærmen, når der trykkes på en knap. Skærmen slukker efter 60 sekunders inaktivitet. Indstillinger for følsomhedsjustering UPS detekterer og reagerer til spændingsforstyrrelser på linjen, ved at skifte til batteribackupstrøm for at beskytte det forbundne udstyr. I situationer hvor enten din UPS eller det forbundne udstyr er for følsom overfor tilslutningsspændingsniveauet er det nødvendig at justere overgangsspændingen. 1. Forbind din UPS til en strømkilde. Sørg for, at din UPS er slukket. 2. Tryk og hold EFFEKT knappen nede i seks sekunder. Bjælken for belastningskapacitet vil blinke til og fra, hvilket er for at indikere at din UPS er i Program tilstand. 3. Tryk på POWER knappen igen for at rulle igennem menupunkterne. Din UPS vil bippe, for at bekræfte valget. Når din UPS er i Følsomhedskonfigurationstilstand, vil grafen i Følsomhedsbjælken vise følsomhedsindstillingen. Se eksemplerne her for reference Lav følsomhed Mellem følsomhed Høj følsomhed (standard) 1000/1500 VA 120 Vac: Vac 1000/1500 VA 120 Vac: Vac 1000/1500 VA 120 Vac: Vac 1000/1500 VA 230 Vac: Vac 1000/1500 VA 230 Vac: Vac 1000/1500 VA 230 Vac: Vac Brug denne indstilling med udstyr der er mindre effektive overfor fluktueringer i spænding eller bølgeform forvrængninger. Brug denne indstilling under normale driftsbetingelser. Brug denne indstilling med forbundet udstyr der er følsom til selv mindre fluktueringer i spænding eller bølgeform forvrængninger. 4 Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn

6 Statusindikatorer Skærmfeatures 1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac su0740b su0740c Tænd linje/tændt batteri LED Display-interface STRØM TIL/FRA knap SKÆRMKNAP Nedledningsfejl/Systemfejl LED Knap til LYDLØS TILSTAND Bemærk: Se venligst Funktionsvejledning på side 8 i denne vejledning for en detaljeret beskrivelse af frontpanelets knapperne og ikoner. LED statusindikators Status LED Lydindikator er tændt Lydindikator slukkes Tændt Din UPS leverer strøm til det forbundne udstyr Tænd linje/tænd batteri LED lyser op grøn. Ingen Bruges ikke On Battery (Batteridrevet) Din UPS leverer batterrstrøm fra det interne batteri. Tænd linje/tænd batteri LED lyser gult. Din UPS bipper 4 gange hver 30 sekund. Bippelyden stopper når strømmen er gendannet eller hvis LYDLØS knappen holdes nede i 0,2 sekunder. Systemfejl Din UPS detekterer en intern systemfejl. Systemfejl LED lyser rødt. Konstant tone Alarmen stopper når EFFEKT TIL/ FRA knappen holdes nede i 2 sekunder. Dette opretter enfejlnulstilling. Site Wiring Fault (Fejl i ledningsføring) Der er sket en fejl i bygningens ledningsnet. Brug ikke din UPS. Kontakt en kvalificeret person, der kan reparere fejlen i bygningens ledningsnet. Site Wiring Fault (Fejl i ledningsføring) LED blinker rød. Ingen Bruges ikke Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn 5

7 LCD statusindikators Status LCD-ikon Hørbar alarm Hørbar alarm afsluttes On Battery (Batteridrevet) Din UPS forsyner batteristrøm til det forbundne udstyr. Strømoverbelastning Der er sket en overbelastning, mens din UPS bruger almindelig vekselstrøm. Overbelastning af batteristrøm Der er sket en overbelastning, mens din UPS kører på batteristrøm. Lav batteriniveau Din UPS forsyner strøm til det forbundne udstyr og batteriet er næsten helt afladet. Bips 4 gange hver 30 sekund. Konstant tone Konstant tone Konstant bip Bippene stopper når strømmen gendannes, eller når UPS'en slukkes Alarmen stopper når det ikkerelevante udstyr kobles fra udgangen eller når din UPS slukkes. Alarmen stopper når det ikkerelevante udstyr kobles fra udgangene eller når din UPS'en slukkes. Bippene stopper når strømmen gendannes, eller når din UPS slukkes. Batterifejl Din UPS kører på vekselstrøm. Batterierne leverer ikke den forventede backupstrøm. Systemfejl Din UPS har haft en intern fejl. 120 Vac model: Din UPS vil bippe to gange for at indikere, at batteriet ikke er forbundet. Din UPS vil bippe konstant i et minut hver femte time for, at indikere at batteriet skal skiftes. Bruges ikke Kontroller at batteriet er ordentligt forbundet. Batteriet er tæt på slutningen af dets levetid, og skal skiftes. Læs fejlmeddelelsen på skærmen, og se venligst afsnittet Systemfejl i denne vejledning. 230 Vac model: 6 Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn

8 Funktioner i skærmgrænsefladen 1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac Beskrivelse Tændt linje: Din UPS giver betinget strøm til det forbundne udstyr. Grøn: Din UPS kører på det mest strømniveau ved at overkøre ubrugte AVR komponenter, mens der er tilstrækkelige strømforsyning. Din UPS vil automatisk gå ind i og ud af Grøn, og dette vil ikke gå ud over strømbeskyttelsen. Belastningskapacitet: Belastningskapacitetens procentandel er indikeret af antallet af belastningsbjælker, der er vist. Hver bjælke indikerer 20 % af belastningskapaciteten. Forventet køretid/min.: Dette indikerer hvor mange minutters køretid, der er tilbage på batteriet, hvis din UPS skifter til batteridrevet. Batteriopladning: Batteriets opladningsniveau indikeres af antallet af belastningsbjælker, der er vist. Når alle fem bjælke lyser, er batteriet fuldt opladet. Hver bjælke indikerer 20 % af batterikapaciteten. Overbelastning: Det udstyr der er forbundet til UPS trækker mere strøm end det spændingskilden tillader. Hændelse: Hændelsestælleren indikere det antal hændelser, der er sket, hvilket gør at din UPS skifter til batteridrift. Automatisk spændingsregulering (AVR): Din UPS har en AVR boost-funktion, der automatisk regulerer lave strømniveauer, uden at bruge batteristrøm. 230 Vac model har en yderligere AVR-trimningsfunktion, der regulerer høje spændingsniveauer. Når 120 Vac AVR-ikonet lyser, kompenserer UPS'en for lav indgangsspænding, hvorimod der på modellen med 230 Vac, sker følgende: Når den lyser, kompenserer din UPS for lav indgangsspænding. Når den lyser, kompenserer UPS for høj indgangsspænding. Ind: Indgangsspænding. Ud: Udgangsspænding. Systemfejl: Der er sket en intern fejl. Fejlnummeret vil blive oplyst på skærmen. Se venligst Funktioner i skærmgrænsefladen på side 7. Lydløs: En lysende linje gennem ikonet indikerer at den hørbare alarm er deaktiveret. Batterifejl: Dette ikon blinker, hvilket indikerer at batteriet er frakoblet. Når dette ikon lyser konstant, betyder det at en selvtest på din UPS ikke lykkedes, eller batteriet er tæt på slutningen af dets levetid og skal udskiftes. Se LCD statusindikators på side 6. På batteri: Din UPS giver batteri-backupstrøm til det forbundne udstyr. Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn 7

9 Systemfejl 1000/ Vac 1000/ Vac P00 Overbelastning op udgangen P01 Kortslutning på udgangen P02 Overspænding på udgangen P04 Enhed over temperaturgrænse P06 AVR Relæfejl P13 Fejl på vekselretter Bemærk: Se venligst "Funktionsvejledning" på side 8 for en detaljeret beskrivelse af frontpanelets knapper og ikoner. For flere oplysninger om systemfejl, kontakt kundesupporten på APC's hjemmeside på, su0752a Funktionsvejledning su0752b Funktion Knap Timing (sekunder) UPS status Beskrivelse Power Tændt 0,2 Slukket Tryk på EFFEKT TIL/FRA knappen, for at tænde for din UPS. Din UPS vil køre på vekselstrøm. Hvis der ikke er nok vekselstrøm, vil din UPS køre på batteri. Slukket 2 Tændt Tryk på EFFEKT TIL/FRA knappen for, at slukke for din UPS. Display Statusforespørgsel 0,2 Tændt Tryk for at bekræfte statussen eller forholdene på din UPS. LCD-skærmen vil være tændt i 60 sekunder. Strømsparetilstand Konstant belyst Mute Anhænger af hændelse 2 Tændt LCD lyser og din UPS vil bippe for, at bekræfte at Konstant oplyst tilstand er blevet aktiveret. LCD slukker og din UPS vil bippe for, at bekræfte at Strømsparingstilstanden er blevet aktiveret. Mens du er i Strømsparingstilstanden, vil LCD lyse op hvis der trykkes på en knap eller der sker en hændelse, og slukkes efter 60 sekunder uden aktivitet. 0,2 Tændt Slå enhver lydalarm fra i forbindelse med hændelser. Aktivere/Deaktivere 2 Tændt Slå lydalarmer til eller fra. Lydløs ikonet vil lyse op, og din UPS vil bippe en gang. Lydløs feature vil ikke blive aktiveret medmindre din UPS kører på batteri. Følsomhed 6 Slukket Belastningsikonet vil blinke for, at indikere at din UPS er i Program tilstanden. Brug TÆND/SLUK knappen, til at rulle gennem og vælg mellem lav, medium og høj følsomhedsniveau. Din UPS vil bippe, for at bekræfte valget. Se venligst Indstillinger for følsomhedsjustering på side 4 i denne vejledning. Selvtest 2 Tændt Din UPS vil automatisk køre en selvtest af det interne batteri når den tændes. Du har altid mulighed for, at køre en manuel selvtest mens din UPS kører. Tryk på og hold LYDLØS knappen nede, og tryk derefter på SKÆRM knappen i 2 sekunder indtil systemet udsender et kort bip for, at indikere at din UPS har påbegyndt en selvtest. Nulstil hændelse 0,2 Tændt Når Hændelses skærmen er åben, skal du trykke og holde SKÆRM knappen nede, og derefter trykkes på EFFEKT TIL/FRA knappen for at slette fejlhændelsestælleren. Nulstil fejlmeddelelse 2 Fejl Efter at der er blevet identificeret en fejl, tryk på EFFEKT TIL/FRA knappen for, at fjerne indikationen og vende tilbage til standby. 8 Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn

10 Problemløsning Problem og mulig årsag Løsning Din UPS vil ikke tænde, eller der er ikke nogen udgang. Din UPS er ikke blevet tændt Din UPS er ikke strømforbundet. Indgangsafbryderen er udløst. Din UPS viser meget lav eller igen indgangsspænding. Batteriet er ikke forbundet ordentlig. Der forekommer en intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen ON for at tænde UPS'en. Forvis dig om, at strømkablet er sikkert forbundet til din UPS og til strømforsyningen. Frakobl ikke-relevant udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Kontrollér strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal du kontroller strømspændingen. Sørg for, at batteriforbindelserne sidder ordentligt. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. Din UPS kører på batteri, mens der er forbundet til indgangsstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Der meget høj, meget lav eller forvrænget indgangslinjespænding. Frakobl ikke-relevant udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Test indgangsspændingen med spændingsskærmen. Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, reduceres UPS'ens følsomhed. Din UPS udsender en hørlig bippende lyd. Din UPS kører normalt. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. Din UPS leverer ikke den forventede batteri-backup-tid. Dit UPS batteri er svagt på grund af et nylig strømsvigt, eller hvis det er ved slutningen af dets levetid. Din UPS er ved, at blive overbelastet. Oplad batteriet. Batterierne skal genoplades efter et større strømsvigt. Forhøjet omgivelsestemperatur, dårlig strømkvalitet og kortvarige hurtige afladninger vil forkorte batteriets levetid. Hvis batteriet er ved slutningen af dets serviceliv, skal du overveje at udskifte batterierne, også selv om udskift-batteri-ikonet ikke lyser. Kontrollér UPS'en belastningsdisplay. Frakobl ikke-relevant udstyr, såsom printere. Fejl-LED lyser. Din UPS viser en fejlmeddelelse, og udsender en konstant bippende lyd. Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. Hvis der er mere end en fejl tilstede vil fejlmeddelelserne blive vist alternerende på skærmen. Udskift batteri-ikonen lyser. Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskiftningsbatteriet er ikke korrekt tilsluttet. Lad batteriet oplade i mindst fire timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Sørg for, at batteriets kabler er sikkert forbundet. LED for fejl på bygningsnet blinker. Netledningsfejl detekteret, inklusive manglende nulleder, varm neutral, polaritetsskift, og overbelastet nulkredsløb. Hvis din UPS detekterer en netledningsfejl, skal du få en kvalificeret elektriker til at efterse bygningens net, der passer til 120 Vac enheder. Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn 9

11 Batteriudskiftning Genbrug altid brugte batterier For information om genbrug af et brugt batteri, bedes du venligst se Batteri genbrugsarket, der følger med udskiftningsbatteriet. Udskift kun brugte batterier med APC-godkendte batterier. For at bestille et nyt batteri ved at gå på APC's hjemmeside, UPS Model SMC1000/SMC1000I SMC1500/SMC1500I Udskiftningsbatteri APCRBC142 RBC6 Service Hvis der opstår behov for service, skal enheden ikke returneres til forhandleren. Følg disse punkter: 1. Gennemgå afsnittet Fejlfinding i vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's website, a. Nedskriv model- og serienummeret samt købsdatoen. Model- og serienumre findes på panelet på enhedens bagside og kan ses via LCD-displayet på visse modeller. b. Ring til APC's Kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC's website for instruktioner for det enkelte land. 3. Pak enheden forsvarligt ind for at undgå skade under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. a. AFBRYD altid UPS-BATTERIET før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet kan forblive i UPS'en. b. Interne batterier kan forblive tilsluttet i XLBP'en (ekstern batterienhed) under forsendelsen (hvis relevant - ikke alle enheder har XLBP'er). 4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. Transport af enhed 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Frakobbel enheden fra strømkilden. 3. Frakobl alle interne og eksterne batterier (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service i denne vejledning. 10 Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn

12 To års fabriksgaranti Denne garanti gælder kun for de produkter, du køber til eget brug i overensstemmelse med denne vejledning. Garantibetingelser APC garanterer, at alle produkter er fri for fejl i materiale og håndværksmæssig udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. APC vil reparere eller udskifte defekte produkter, der er omfattet af denne garanti. Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget ved et uheld, forsømmelighed eller forkert anvendelse, eller som på nogen måde er blevet ændret eller modificeret. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Enhver del, som er leveret i henhold til denne garanti, kan være ny eller genfremstillet på fabrikken. Garanti kan ikke overdrages Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt. Produktet kan registreres på APC's website, Undtagelser APC er ikke ansvarlig under garantien hvis deres test og eksamination fastslår at den påtalte defekt i produktet ikke eksisterer eller er forårsaget af slutbrugerens eller en tredje part misbrug, afholdenhed, upassende installation eller test. APC er desuden ikke ansvarlig i henhold til garantien for uautoriserede forsøg på at reparere eller udbedre forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, upassende driftsbetingelser på stedet, korroderende atmosfære, reparation, installation, udsættelse for vind og vejr, force majeure, brand, tyveri, installation i strid med APC's anbefalinger eller specifikationer eller i enhver situation, hvis APC-serienummeret er blevet ændret, ødelagt eller fjernet eller enhver anden årsag ud over den tilsigtede brug. DER GIVES INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. APC FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR FUNKTIONSDUELIGHED, TILFREDSHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. APCS UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT APC OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER DER FREMGÅR AF OVENSTÅENDE KONSTITUERER APC'S ENESTE ANSVAR OG KØBERENS EKKLUSIVE AFHJÆLPNING FOR NOGEN BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. APC'S GARANTIER OMFATTER KUN KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL APC, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM APC PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT APC IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT, TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INGEN SÆLGER, MEDARBEJDER ELLER AGENT FOR APC ER BEMYNDIGET TIL AT FØJE TIL ELLER ÆNDRE VILKÅRENE FOR DENNE GARANTI. GARANTIBETINGELSERNE KAN, OM I DET HELE TAGET, KUN ÆNDRES SKRIFTLIGT, UNDERSKREVET AF EN FUNKTIONÆR FRA APC OG DEN JURIDISKE AFDELING. Garantikrav Kunder med problemer, som er omfattet af garantien, kan kontakte APC's kundesupportnetværk via siden Support på APC's website, Vælg dit land i vælg-land rullemenuen i toppen af websiden. Vælg fanebladet support for at se dit lands kontaktoplysninger for kundesupport. Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tårn 11

13 APC-kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC's website for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokale websites for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC-kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport APC fra Schneider Electric. APC, APC logoet og Smart-UPS ejes af Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deres affilierede firmaer. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom. DA A 8/2012

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U 120/230 Vac su00812a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Betjeningsvejledning Smart-UPS C UPS-anlæg Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS C er en højtydende UPS (nødstrømsanlæg). Den

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U Brugervejledning Smart-UPS UPS-nødstrømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montering 5U Introduktion Introduktion Om denne UPS UPS-nødstrømforsyning fra APC by Schneider Electric beskytter

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply 990-2975 09/2006 Introduktion Om denne UPS Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS SR1 UPS-nødstrømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 VAC Kabinet su0835a Smart-UPS TM SR1 UPS-nødstrømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 VAC Kabinet Dansk 990-5163A

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U Betjeningsvejledning Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac Rackmonteret 2U Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS er en højtydende

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS TM X. Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U. Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS TM X. Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U. Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Betjeningsvejledning Smart-UPS TM X Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Høj spænding SMX2200HV SMX3000HV SMX3000HVT SMX3000HVNC su0787a Oversigt

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere