Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012"

Transkript

1 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s Chefgruppe. Alle - hver og en - af vore medlemmer er sikret optagelse, uanset baggrund og uddannelse Som bekendt vedtog vi på vores sidste generalforsamling: EiD s bestyrelse bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overgangen fra CO-10 til DJØF s Chefgruppe. Herunder bemyndigelse til udmeldelse af CO-10 og indmeldelse i DJØF s Chefgruppe. Dette blev enstemmigt vedtaget. Banen ligger klar. Lad mig slå et par ting fast. Vores forening overlever ikke en beslutning om at udskyde en overgang til DJØF. Foreningen vil ganske simpelthen gå i opløsning. Flere - ganske mange - har til mig og andre sagt at så vil overgang til DJØF ske individuelt. Vores forening vil blive til grin i CO-10 hvis de hørte at vi havde sat en betingelse om sikring af aftale- og forhandlingsret for en overgang til DJØF. Hvis det sker, vil vi kun kunne være sikre på en ting, nemlig at de ikke under nogen omstændigheder ville slippe aftale- og forhandlingsretten. Skal det lykkes at fravriste aftale- og forhandlingsretten fra CO-10 skal det være ud fra den klare præmis at CO-10 under alle omstændigheder vil miste medlemmerne af EID. Det pres på CO-10 skal naturligvis opretholdes. Dette er min faste overbevisning og jeg mener det er nødvendigt at være helt ærlig og helt skarp på de to ting. Vi har ikke været gode til at kommunikere ud til medlemmerne. Baggrunden for det er, at vi ikke har kunnet tale med en stemme, og det har betydet at det for mange ser ud som om vi slet ikke har en stemme. Vores problem har været at hvis vi lagde alt ud til almindelig debat, ja så ved vi at vores hjemmeside og kommunikation med videre bliver fulgt intenst. Tiden er nu inde til at lægge beslutningen om fastholdelse af generalforsamlingsbeslutningen ud til medlemmerne som en anbefaling fra bestyrelsen.

2 Vi har gennemført 8-9 møder med medlemmer overalt i landet og alle har haft mulighed for at give sin mening stemme. Vi ønsker forhandlingsretten med, men det blokerer CO-10, som nævnt, for. Muligheden for at få forhandlingsretten på forhånd er efter alt at dømme ved at være udtømte. CO-10 ser ingen grund til at give os aftale og forhandlingsretten. Dermed er vi med andre ord låst, handlingslammet, med mindre vi træder i karakter som ledere og siger; at det bestemmer vi selv. Den eneste mulighed der er for at holde sammen på vores område er altså at gå samlet over i DJØF Blokeres denne proces nu, ja så splittes foreningen, ja det er vel allerede i gang, mange er allerede i dag gået i DJØF. Stopper vi processen nu vil denne vandring eskalere og foreningen Erhvervsskolelederne vil have udspillet sin rolle. En måske langsom, men sikker død, vil vente. Kan vi som bestyrelse stå model til det. Jeg mener nej. Aftale- og Forhandlingsretten er ikke noget man får fordi man beder om det, det er noget man skal tilkæmpe sig, det burde vi af alle vide. Kampen for forhandlingsretten går nogen gange gennem en periode hvor andre spænder ben. Skal der laves fælles lederaftale for ledere ved ungdomsuddannelsesinstitutioner, ja så er det altså ikke betryggende at CO-10 med deres helt åbenlyse mangel på interesse for ledere, skal lede forhandlingerne på vore vegne. Jeg mener vore vilkår bedre kan varetages i fællesskab med Gymnasieskolernes lederforening, VUC lederne og om ganske kort tid Handelsskolernes ledere i regi af DJØF s Chefgruppe. Vores forening fortsætter fuldstændig som nu, blot i DJØF s Chefgruppe og for den enkelte vil det ikke mærkes som andet end forbedret service på en lang række områder. Man kunne spørge om vi ikke står som vi gjorde i sin tid i Ledernes Hovedorganisation uden forhandlingsret. Hertil er svaret klart nej. Forskellene er markante. Lad mig nævne: Når der skal forhandles ny lederaftale for ledere ved ungdomsuddannelsesinstitutionerne, sidder DJØF s Chefgruppe med ved bordet allerede. De har forhandlingsretten for Gymnasieskolernes Ledere og for VUC lederne, hvis vi også er medlemmer vil forskellen være om CO-10 sidder med ved bordet eller ej. Hvem vil lytte til CO-10 i den situation når DJØF s Chefgruppe sidder der allerede og medlemmerne (EiD) har valgt DJØF s Chefgruppe. Svaret er klart. Hvis skolernes øverste ledere er medlemmer af DJØF s Chefgruppe vil de så nægte at forhandle med os/djøf s Chefgruppe fordi CO-10 holder fast på forhandlingsretten. Næppe.

3 Hvor længe vil CO-10 kunne holde til den situation, og hvor længe vil Moderniseringsstyrelsen kunne acceptere den situation. Næppe ret længe. Konklusionen er derfor for mig at se ret klar. Vi skal ikke lade os kyse af CO-10 s teatertorden, vi skal træffe det valg der er bedst for vore medlemmer. Ja, det er faktisk vores pligt Vi får i DJØF en hel vifte af muligheder vi ikke har i dag og som vi ikke kan tilbyde vore medlemmer. Det har jeg redegjort for før men gør det gerne igen. Erhvervsskoleledernes lange vej mod DJØF og DJØF s chefgruppe Lad os lige huske hvorfor vi startede denne vej mod DJØF og DJØF s chefgruppe. Vi havde i bestyrelsen gennem flere år arbejdet med fremtidsscenarier for hvordan vores verden ville komme til at se ud. Vi så at medlemstallet faldt i takt med at skolerne dels optimerede ledelsernes størrelse og i takt med antallet af fusioner der pr. natur også medfører færre lederstillinger. Men vi så også at vi havde sværere ved at tiltrække nyansatte unge ledere i nogle af de største byer, universitetsbyer. Mange af de unge veluddannede betragtede ligeledes en stilling på en erhvervsskole som et skridt på karrierestigen og ikke nødvendigvis et blivende job. Bl.a. derfor blev de stående i eksempelvis DJØF. Altså kunne vi se at vi blev færre og færre medlemmer, op mod % færre medlemmer end da vi var flest. Altså den første grund til vores fremtidsscenarier var udsigten til færre medlemmer. Den anden grund var i forlængelse af den første nemlig det at flere af de unge nye ledere ikke meldte sig ind i de større byer. Vi fandt ud af at rigtig mange af de nyansatte havde en form for akademisk uddannelse, og at der dermed skete er markant skifte i medlemssammensætningens uddannelsesprofil. Den tredje grund til vores ønske om forandring er og var en stigende Utilfredshed med CO-10. Vi har oplevet at der ganske enkelt ikke er interesse for vores lille ledergruppe i CO-10. Fokus har i såvel OK-08 og OK-11 været på de rigtige tjenestemænd. Forstået på den måde at bestræbelserne fra statens side på at fjerne goder fra de rigtige tjenestemænd har taget al fokus. Vi har til OK-08 og OK-11 ikke fået noget som helst. Vi har fået hensigtserklæringer om nedsættelse af grupper der skulle undersøge cheflønspuljen og lønniveauer etc. Men det har været ord og kun ord.

4 Det er ikke kun CO-10 s skyld. Det ligger ligeledes hos Moderniseringsstyrelsen og undervisningsministeriet, men CO-10 har ikke formået at få sat pres på Moderniseringsstyrelsen, og dermed har konsekvensen været at vi intet ud over de generelle tiltag har fået til vores område. SOSU lederne ville for år tilbage gerne være en del af vores forening hvilket de meddelte os. CO-10 s behandling af deres ønske var under al kritik og ydermere blev EiD lagt for had idet vi blev beskyldt for at gå på strandhugst, hvilket var uhørt. Foreningens størrelse sammenholdt med at mere og mere er blevet lagt ud til foreningen gør at meget viden og indsigt samles på meget få personer, hvilket naturligvis gør foreningen sårbar. I dagligdagen er servicen fra CO-10 til os blevet dårligere og ved adskillige lejligheder er vi blevet mødt med at komplicerede sager, skulle vi selv ordne uden deres assistance. En yderligere grund til forandring er Moderniseringsstyrelsen s mantra om fælles lederaftale. Allerede op til OK-11 forhandlingerne lancerede Moderniseringsstyrelsen at de ville arbejde på en fælles lederaftale for ungdomsuddannelsesområdet. Det skete så kort før OK-11 at der ikke kom noget ud af det. Moderniseringsstyrelsen meddelte derefter at de ikke ville røre ved vores område før der kunne laves en fælles lederaftale. Det betyder altså at vores område indtil videre er låst. Vores vurdering er at vi og CO-10 bør gå ind i dialogen, hvilket så nu også er sket, og burde have gjort det for længe siden så vi kan få gang i drøftelserne for hvordan vore vilkår skal se ud i fremtiden. Men det skete ikke uden pres fra såvel os som HL-lederne. Moderniseringsstyrelsens begrundelse for en ny lederaftale er at vi ser flere og flere fusioner af forskellige skoleformer og institutioner, hvor det ville være hensigtsmæssigt med en fælles aftale så der ikke skal være splid og diskussioner om hvor den enkelte stillig hører til. Vores opfattelse er at CO-10 ikke vægter dette arbejde højt nok og ultimativt kan blokere for at der sker noget. I forlængelse af fælles lederaftale problematikken er det faktum, at af de øvrige store spillere i en sådan fælles aftale er gymnasieskolernes lederforening og VUC lederne der begge allerede er organiserede i DJØF s chefgruppe. Vi tror, som tidligere nævnt, det vil være en fordel for os at være tættere på dem i sådanne forhandlinger. Både hvad angår fælles lederaftale og hvad angår øvrige vilkår til forhandling.

5 En sidste og senere fremkommet grund til vores ønske om overgang til DJØF er HL- Ledernes beslutning om at gå i DJØF, ved først mulige lejlighed. Hvad har vi så gjort: Vi har i samarbejde med DJØF udarbejdet 10 gode grunde til at gå over i DJØF 1. DJØF prioriterer de offentlige chefer 2. Vi kommer i forening med mange andre chefer på uddannelsesområdet 3. Separat afdeling til offentlige chefers sager 4. Stor juridisk ekspertise og egen advokatafdeling 5. Hjemmeside med god lønstatistik og andre relevante oplysninger 6. Mange kurser og faglige arrangementer med særlig fokus på ledelse 7. Karrieresparring også i det daglige 8. Netværk for chefer 9. Mentorordning 10. Rabatordninger og andre kontante fordele 1. DJØF prioriterer de offentlige chefer Med omkring medlemmer er DJØF en organisation med omfattende indflydelse. Blandt DJØF-medlemmerne er ca chefer, heraf ca offentligt ansatte chefer. Det gør DJØF til Danmarks absolut stærkeste organisation for offentlige chefer. DJØF har da også stor fokus på de offentlige chefers interessevaretagelse og Offentlige chefer er en politisk enhed i DJØFs foreningsstruktur, som er repræsenteret i bestyrelsen 2. Vi kommer i forening med mange andre chefer på uddannelsesområdet DJØF er i de senere år blevet den foretrukne organisation for både enkeltmedlemmer og grupper af ledere på uddannelsesområdet. Omkring 540 ledere på gymnasier, VUC, universiteter mv. er i dag medlemmer af DJØF og flere kommer løbende til. 3. Separat afdeling til offentlige chefers sager DJØF har mere end 50 professionelle konsulenter, som dagligt yder service til medlemmerne. Ved siden af DJØFs mange generelle tilbud til alle medlemstyper, har DJØF en separat afdeling, som alene har til opgave at tage sig af sager om offentlige chefmedlemmers lønog ansættelsesvilkår. Derved sikres det, at der er stor ekspertise samlet med viden om netop denne gruppe. Desuden forebygges i vidt omfang interessekonflikter i behandlingen af sager mellem flere DJØF-medlemmer med modsatrettede interesser i samme sag.

6 DJØF sidder klar alle hverdage både på chat, mail og telefon. Telefonerne er åbne kl Hvis du kontakter DJØF uden for kontortid, vil du på hverdage få svar inden 24 timer. Så kan du fx nå at få et serviceeftersyn på dit CV og din ansøgning, inden du søger drømmejobbet, eller gode råd inden du skal til lønforhandling. 4. Stor juridisk ekspertise og egen advokatafdeling EiD vil kunne trække på DJØFs store juridiske ekspertise i alle aspekter, som vedrører det enkelte ansættelsesforhold, kollektiv arbejdsret og foreningsforhold. DJØF har sin egen interne advokatafdeling, som kan følge sagen helt til dørs, når det bliver nødvendigt. Alle advokater har spidskompetencer inden for ansættelses- og arbejdsret. 5. Hjemmeside med god lønstatistik og andre relevante oplysninger På DJØFs hjemmeside kan du få adgang til et væld af nyttige informationer om overenskomster, ansættelsesjura, kurser, arrangementer mv. Som medlem har du adgang til en lukket del af hjemmesiden, hvor du bl.a. kan finde omfattende lønstatistikker, som kan give den rette ammunition til din næste lønforhandling 6. Mange kurser og faglige arrangementer med særligt fokus på ledelse Offentlige chefer holder en gang årligt Ledelsesforum, som er en stor ledelseskonference, som sætter spot på aktuelle udfordringer og problemstillinger for offentlig ledelse. Herudover har du som DJØF-medlem af gratis adgang til mere end 200 faglige arrangementer om året i DJØF. Mange af disse arrangementer har helt eller deltvist ledelse på dagsordenen. Fx Workshop: Gode og effektive møder for ledere Debatarrangement: Ledelsesforskelle mellem mænd og kvinder Debatarrangement: Styringsparadigmer i den offentlige sektor - om New Public Management (NPM) Derudover får du rabat på kurser og uddannelser af topkvalitet fra DJØF Efteruddannelse, hvor du som medlem får særlige fordelagtige priser - også til DJØFs konferencer. 7. Karrieresparring - også i det daglige

7 DJØF lægger meget vægt på den personlige karriererådgivning og deres karrierekonsulenter giver dagligt gode råd i telefonen og på chatten om dilemmafyldte spørgsmål: Skal jeg sige ja til jobbet? Hvad er det, jeg gør galt til jobsamtaler? DJØF giver mulighed for hurtig og effektiv sparring i din hverdag. Derudover tilbyder DJØF en karrieresamtale, hvor du kan få en mere dybdegående sparring på dine overvejelser om karriere, kompetenceudvikling, trivsel i jobbet, ledelse osv. 8. Netværk for chefer DJØF har mere end 30 aktive netværk indenfor mange forskellige områder både vest og øst for Storebælt. Du kan få ny faglig inspiration, ideer til utraditionelle løsninger, socialt samvær med mennesker som dig selv og meget mere. Du kan også samle dit eget netværk. DJØF stiller en erfaren netværkskonsulent til rådighed til det første møde. 9. Mentorordning Med et andet DJØF-medlem som mentor kan du få et frirum i hverdagen - en personlig tovejs-relation med fokus på faglig og personlig udvikling. Med ikke færre end 500 mentorer har DJØF et af Danmarks største og mest professionelle mentorprogrammer. 10. Rabatordninger og andre kontante fordele DJØF har sikret dig en lang række favorable rabatordninger på bl.a. bank, forsikringer. Du modtager DJØF-bladet med posten hver 14. dag, ligesom det kan hentes på DJØFs hjemmeside. Bladet indeholder, udover medlemsinformation, mange spændende artikler med DJØFeres arbejdsliv og karrierer som omdrejningspunkt. Desuden indeholder bladet en større sektion med stillingsannoncer herunder for ledere i undervisningssektoren. Vi har desuden gennemgået en række afklaringspunkter med DJØF: Sekretariat. Det er aftalt at i alt væsentligt at sekretariatsopgaverne overgår til DJØF Gruppeliv: Frivillig ordning der forventes at fortsætte som i dag (måske 25 medlemmer) Helbredssikring i PFA: Forventes at fortsætte som i dag (79 medlemmer/47 påhæng), Møde afholdt med PFA der ikke så noget til hinder for at fortsætte som i dag

8 Pensionsordninger: Møde afholdt med PFA og de ser ikke noget til hinder for at fortsætte uændret i PFA s ordninger. Fælles indmeldelse: Vi samler underskrifter fra alle, og når vi har det samlede antal afleveres det samlet til DJØF DJØF skal henvise til os når en erhvervsskoleleder melder sig ind i DJØF selvstændigt. Forhandlingsretten skal så vidt muligt sikres, det kan DJØF ikke gøre, det må vi forhandle med CO-10, der indtil videre er fuldstændig afvisende. DJØF kan føre kampen for forhandlingsretten når vi er i DJØF, og har lovet at ville gøre det med høj prioritet Tjenestemandslignende ansættelse kommer måske i spil til OK-13, vigtigt at de rettigheder, bl.a. pensionsmæssigt, vi i dag oppebærer, fortsættes A-Kasse: Vi forventer at fortsætte i de A-kasser vore medlemmer til dato har været medlemmer af. Vi ønsker det ikke blandet sammen. Vi har holdt møde med FTF-A der ikke ser nogen hindring i fortsat medlemskab. Politisk indflydelse i DJØF: Mødet med DJØF s politiske ledelse afklarede strukturerne og DJØF s klare intension om inddragelse af vores forening. Se separat bilag om DJØF s politiske struktur (OC=Offentlige Chefer = Djøf s Chefgruppe) Dato for overgang Formelt 1. januar 2014, men måske kunne aftales en hurtigere overgang, evt. pr. 1. august eller måske trinvis overgang, evt. med nedsat kontingent frem til 1. januar 2014 (CO-10 skal jo have deres) EiD Økonomi Egen økonomi fortsætter, med kontingent og handlefrihed samt bevarelse af formuen EiD bestyrelse Vi ønsker at fortsætte vores foreningsarbejde som hidtil blot i tæt samarbejde med DJØF s chefgruppe Kontingent Har vi ikke lagt os fast på men det ville være formålstjenligt at kunne tilbyde lavere kontingent. Medlemsfordele: Vi forventer at kunne fortsætte i Tjenestemændenes Forsikring, Tjenestemændenes Låneforening og Forbrugsforeningen m.v. men det må vi afklare. OK-13: I fremtiden vil det være DJØF der forhandler, men formelt kan vi først skifte centralorganisation pr , så forhandlingerne vedr. OK-13 køres af CO-10 Udover disse afklaringspunkter, som er blevet grundig drøftet med DJØF, har vi som nævnt afholdt møder med eksterne interessenter FTF-A og PFA for at afklare A- kassetilknytning og pensionsvilkår.

9 Vi har kontaktet CO-10 ved Formanden Peter Ibsen, og afholdt tre møder med ham og CO-10 sekretariat om vores ønske om overgang. De tre møder har gjort det klart, at CO-10 vil blokere for vores forhandlingsret. Men det bør og skal ikke stoppe os. Vi har orienteret på 8-9 medlemsmøder om vore planer og overalt fået god/positiv respons. Hvad er så næste skridt. Vi har en generalforsamlingsbeslutning der hedder: EiD s bestyrelse bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overgangen fra CO-10 til DJØF s Chefgruppe Herunder bemyndigelse til udmeldelse af CO-10 og indmeldelse i DJØF s Chefgruppe Vi har en handlingsplan der siger: Fortsætte bestræbelserne på at udbygge samarbejdet med andre lederorganisationer i undervisningsverdenen. De umiddelbart naturlige samarbejdspartnere er Handelsskolernes Ledere, TAT-lederne, gymnasieskolernes ledere og VUC lederne sammen med SOSU lederne. Som organisation er det vigtigt at vi kan arbejde for samling af lederne. Vi bliver nødt til at tage tyren ved hornene og klart sige, at vi altså vil leve op til generalforsamlingsbeslutningen om overgang til DJØF og DJØF s Chefgruppe.- Vi mener også vi bliver nødt til at sige, at som det ser ud i dag vil det mest sandsynlige være at CO-10 blokerer helt frem til og formodentlig efter overgangen. Vi mener vi fortsat skal arbejde hårdt på alle fronter for at få forhandlingsretten med, men realiteten viser at CO-10 vil forsøge at forhindre vores proces mod DJØF. Vi mener vi må stille os spørgsmålet. Hvem bestemmer hvor vi vil være: CO-10 eller os selv? Hvis vi mener det er bedst for vore medlemmer at stå i DJØF s chefgruppe, ja så må vi gå derover. Naturligvis helst med, men hvis det er nødvendigt, også uden aftale og forhandlingsret. Og som vi sagde i oplægget til den generalforsamling hvor Erhvervsskoleledernes bestyrelse blev bemyndiget til at melde os ud af CO-10 og ind i DJØF. Det er spørgsmålet om vi vil gå foran vognen eller bag vognen. Vi er af den faste overbevisning at vi skal gå foran vognen.

10 Fortsættelse af status Quo er efter vores mening fuldstændig urealistisk Derudover har Jens Porsgaard Nielsen i fællesskab med DJØF's Chefgruppe udarbejdet nedenstående notater om hvordan en evt. Afskedssag vil blive behandlet, med og uden aftale og forhandlingsret, samt DJØF s hjælp ved vore lønforhandlinger. Generelt om DJØFs bistand til ledere på erhvervsskoleområdet DJØF har i dag ikke den kollektive forhandlingsret for ledere på erhvervsskoleområdet. På trods heraf kan disse ledere være medlemmer af DJØF uden, at den manglende forhandlingsret nævneværdigt forringer deres mulighed for at få solid kvalitetsbetonet individuel bistand. Langt størstedelen af DJØFs bistand til ledermedlemmer ydes i form af rådgivning og sparring vedr. løn, pension, samarbejdsproblemer, stress, seniorordninger mv. DJØF har en stor viden om disse forhold, og kan naturligvis give kvalificeret rådgivning uanset, om DJØF har kollektive forhandlingsret. DJØF kan også yde bistand overfor det enkelte medlem, hvor det er nødvendig at kontakte arbejdsgiveren (skolen). DJØF har nemlig ret til at forhandle med skolen som bisidder og personlig rådgiver. Dette er bl.a. understreget i en dom fra tjenestemandsretten fra 4. maj 2004, hvor EUC Syd havde ret til at forhandle en afskedigelsessag med formanden for Erhvervsskolelederne i Danmark (EiD), selvom EiD på daværende tidspunkt ikke var medlem af CO-10. Det afgørende var, at formanden deltog som bisidder og personlig rådgiver for medlemmet, og at medlemmet selv havde bedt ham om hjælp. Hvis der skal føres sag om fx usaglig afsked, vil dette kunne ske ved de almindelige domstole. Skolen skal selvfølgelig overholde den formelle høring af CO-10 og få godkendt en evt. senioraftale og overholde andre formelle regler overfor den forhandlingsberettigede organisation. Eksempel på DJØFs håndtering af en afskedssag på erhvervsskoleområdet Sådan starter sagen En sag starter typisk med, at medlemmet ringer eller er til DJØF, fordi han/hun er blevet orienteret om, at en afskedigelse er eller kan være undervejs. Medlemmet har måske allerede modtaget en orientering ( sindetskrivelse ) om, at skolen påtænker at afskedige ham/hende. Sagen vil blive fordelt til den konsulent, der har ledere ved erhvervsskoler som område.

11 Indledende kontakt med medlemmet Konsulenten gennemgår baggrunden for den påtænkte afskedigelse og drøfter de forskellige muligheder, der kan være relevant for medlemmet. Måske er der mulighed for omplacering i den forbindelse vil man afhængig af medlemmets alder kunne gøre brug af seniorregler til at bibeholde eksisterende løn- og pensionsvilkår. Det kan også være, at medlemmet i stedet ønsker at forlade skolen med bedst mulige vilkår. DJØF har et særligt tilbud til medlemmer med karrieremæssige dilemmaer. DJØF tilbyder nemlig en gratis karrieresamtale, hvor medlemmet kan få både coaching og egentlig konkret rådgivning af en erfaren karrierekonsulent. I særlige tilfælde kan DJØF stille en ekstern erhvervspsykolog til rådighed, hvis vi vurderer, at medlemmet har et særligt behov for dette. DJØFs vurdering af sagen Konsulenten vil som regel umiddelbart kunne give medlemmet en vurdering af, hvad der er muligt ud fra de foreliggende oplysninger. Medlemmets muligheder afhænger naturligvis også af de yderligere oplysninger, som vil komme for en dag efter dialogen med skolen. Der kan være brug for, at konsulenten sparrer med kolleger i DJØF, hvis der er tale om komplicerede spørgsmål. Ud af konsulentens 9 kolleger i DJØFs afdeling for Offentlige Chefer er 7 medarbejdere jurister, som alle har mange års erfaring med behandling af alle typer sager for overenskomst- og tjenestemandsansatte chefer i det offentlige. I tilfælde hvor en sag ikke lader sig løse ved forhandling, vil DJØFs advokatafdeling kunne videreføre sagen ved voldgift eller ved domstolene. Kontakt med skolen Konsulenten vil normalt gå i dialog med skolen for at forhandle sig frem til den for medlemmet bedst mulige løsning. Hvis skolen allerede i den tidlige kontakt er forhandlingsvillig, kan sagen ofte løses ved, at skolen laver en fratrædelsesaftale, som rummer de vilkår, man er blevet enige om. I nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt at holde et egentligt forhandlingsmøde på skolen. Mulige udgange på sagen Hvis medlemmet skal forlade skolen, vil sagen normalt slutte med, at skolen laver en fratrædelsesaftale, som rummer de vilkår, som man er blevet enige om. Eksempler på vilkår kan være: aftale pensionsforbedringer på op til 4 års ekstra tjenestemandspensionsalder fritstilling, fratrædelsesgodtgørelse,

12 forbedrede ferierettigheder og outplacementhjælp samt relevante kurser/konsulentydelser gensidig aftale om intern og ekstern kommunikation, herunder tjenesteattest og udtalelse fra skolen Hvis medlemmet skal fortsætte på skolen, skal vilkårene ligeledes fastlægges i en aftale. Her vil man naturligvis gøre klart, hvilke løn- og pensionsvilkår som skal være gældende. Herudover kan det være vigtigt at lave en stillingsbeskrivelse, som tydeliggør den rolle og funktion, medlemmet skal have fremover på skolen. Det kan også i den forbindelse aftales, hvordan ændringer kommunikeres ud i organisationen. Afsluttende kontakt med medlemmet Når vilkårene er endeligt aftalt med skolen, vil konsulenten normalt afslutningsvis drøfte fremtiden med medlemmet. Det optimale er nemlig ikke kun at hjælpe medlemmet til en god afslutning på det seneste ansættelsesforhold. DJØF ser det som mindst lige så vigtig en opgave at have fokus på at hjælpe medlemmet videre i karrieren. Konsulenten vil derfor typisk henvise til forskellige relevante tilbud, som DJØF stiller til rådighed, fx: Karrieresamtale Karrierearrangementer, hvor et eks. kan være: Bliv ven med de sociale medier o o o Hvordan du bruger LinkedIn optimalt. En kort introduktion til Facebook, Blogs, Twitter, Youtube og Slideshare. Eksempler på, hvordan du integrerer de sociale medier i din hverdag. Hjælp til gennemgang af CV og ansøgning Adgang til mentorordning Deltagelse i et af DJØFs mange netværk Står medlemmet foran pensionering, vil konsulenten kunne rådgive specifikt om tjenestemandspension og henvise til relevant pensionsselskab, som kan give oplysninger om den supplerende arbejdsmarkedspension. Jeg har derudover i samme samarbejde fået udarbejdet et notat om hvordan hjælp og støtte til lønforhandling kan foregå, med og den aftale- og forhandlingsret.

13 DJØFs hjælp til lønforhandlinger for ledere på erhvervsskoleområdet Hjælp til lønforhandling er en af de største ydelser i DJØFs afdeling for offentlige chefer. DJØFs hjælp til lønforhandling på erhvervsskoleområdet adskiller sig ikke væsentligt fra den hjælp DJØF yder til medlemmer, hvor DJØF har forhandlingsretten. I langt de fleste tilfælde sker løndrøftelserne lokalt mellem lederen og pågældendes arbejdsgiver. DJØF er kun i mindre omfang direkte involveret i selve lønforhandlingerne i forhold til arbejdsgiveren. Dette gælder tilsvarende på erhvervsskoleområdet. På erhvervsskoleområdet får DJØF ikke tilsendt lønoplæg fra skolen til underskrift, da DJØF ikke har forhandlingsretten. Medlemmet henvender sig selv til DJØF og beder om hjælp til lønforhandlingen. I de sjældne tilfælde, hvor der er et særligt behov for direkte kontakt til skolen omkring lønnen, drøfter DJØF i egenskab af partsrepræsentant på opfordring fra medlemmet lønnen direkte med skolen. DJØFs hjælp koncentrerer sig om solid vejledning af medlemmet, så han/hun er klædt ordenligt på til at tage løndrøftelsen med skolen. I vejledningen af medlemmet indgår bl.a.: Hvad er et rimeligt lønniveau? (vi benytter os af relevante lønstatistikker, herunder også lønstatistikker for ledere på beslægtede skoleområder gymnasier og VUC) Hvilke forskellige løntyper, har medlemmet mulighed for at opnå? (varige/midlertidige tillæg, resultatløn, engangsvederlag). Er der andet end løn, som medlemmet kan søge at opnå supplerende eller alternativt til en lønforbedring? (dyre kurser, IT-udstyr, hjemmearbejdsdage, forlænget opsigelsesvarsel m.v.) Hvordan griber medlemmet bedst muligt sin lønforhandling an: udspil, smertegrænse, få men gode argumenter, håndtering af den mentale udfordring ved at drøfte egen værdi, bevaring af god relation til arbejdsgiver DJØF hjælp til talsmænds lokale løndrøftelser DJØF har stor erfaring med at yde support til tillidsrepræsentanter og cheflønsforhandlere. På en række arbejdspladser med mange ledere på samme niveau, er der udpeget en DJØF-cheflønsforhandler. Cheflønsforhandleren fører hvert år forhandlinger med arbejdsgiveren om tildeling af varige tillæg og engangsvederlag. DJØF vil kunne yde samme høje standard af support til talsmændene på erhvervsskoler. Vi forestiller os fx, at følgende kan være relevant: Sparring om lønniveauer tilvejebringelse af lønstatistik Sparring om lønpolitik, herunder lønforhandlingsproces, kriterier for tildeling af løn, inddragelse af talsmand ved lønfastsættelse i forbindelse med nyansættelser, ankemulighed ved manglende lønudvikling osv.

14 Inspiration til selvindstillingsskemaer hvori den enkelte leder kan sende talsmanden en begrundet indstilling om lønforhøjelse Taktisk sparring før og under forhandlingen Oplæg fra talsmænd på seminar om relevante aktuelle emner indenfor lønforhandling EiD kan rekvirere yderligere notater om alt det vi ønsker, men vi skal naturligvis anmode om det... Vi må som bestyrelse gøre os klart at et tog er sat i gang - det kører derudaf. Vi kan springe af, og sige nej vi vil alligevel ikke være med, men toget kører altså videre alligevel. Og, absolut ikke uvæsentligt, det vil langt fra være alle, der vil springe af toget. Så i min optik er der kun en mulighed for at agere i fællesskab. Det er at blive på toget og endda kæmpe os frem i førerhuset. Køreplan Det har vist sig nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling at fastholde kursen mod DJØF s Chefgruppe. Temaet for den ekstraordinær generalforsamling er Fastholdelse af beslutningen om overgang til DJØF Fastholdes det er det klart at der på den ordinære generalforsamling i marts skal foretages nogle vedtægtsændringer og ændringer i budget med meget mere. Der skal ligeledes tages stilling til formands, næstformands og kasserers fremtidige arbejdsopgaver ligesom naturligvis bestyrelsens størrelse, sammensætning og opgaver. Men det ligger på den ordinære generalforsamlings bord. Hvis de to generalforsamlinger bakker linien op mener vi beslutningen skal føres ud i praksis med overgang så hurtigt det nu er muligt. I den forbindelse er det værd at gentage at det at stille betingelse om at aftale- og forhandlingsretten skal være sikret på forhånd efter vores overbevisning i sin konsekvens er det samme som at sige nej til overgang til DJØF s Chefgruppe. Fremtidige opgaver Foreningen vil i fremtiden i højere grad beskæftige sig med de mere politiske tiltag inden for vores område. Finanslov, erhvervsuddannelsespoltiske tiltag, samarbejde med andre

15 ledere og deres organisationer nationalt og internationalt, foreningsarrangementer, kurser, seminarer, lederudviklingsprojekter m.v. Derudover som meget vigtig baggrundsgruppe for DJØF ved løbende forhandlinger med forskellige ministerier samt naturligvis ved overenskomstforhandlinger. Erhvervsskolelederne skal fungere som såvel baggrundsgruppe som deltager i de egentlige forhandlinger. Bestyrelsen vil naturligvis stadig være foreningens ansigt udadtil. Alt hvad der hedder sekretariat, økonomi (ud over foreningens egne interne møder), medlemsregistrering, sagsbehandling, lønstatistik, samt DJØF s øvrige tilbud afholdes af DJØF. Overskriften var: HISTORISK MULIGHED Lad os gribe den... Jens Porsgaard Nielsen Formand Erhvervsskolelederne

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Kære medlemmer af Erhvervsskolelederne Vores forening bløder. Vi er på få år gået fra 500 medlemmer til ca. 355. Årsagerne er beskrevet i det udsendte

Læs mere

Forventningerne til den nye regering var i nogle kredse store, sikkert for store.

Forventningerne til den nye regering var i nogle kredse store, sikkert for store. Beretning Erhvervsskoleledernes bestyrelsesberetning for perioden marts 2011 til marts 2012 Dette er en anderledes beretning en sædvanligt Første del omhandlende foreningens virke i det forgangne år vil

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

BERETNING marts 2013 marts 2014

BERETNING marts 2013 marts 2014 BERETNING marts 2013 marts 2014 Overgangen til DJØF Den 1. september 2013 overgik Erhvervsskolelederne til at være en organisation under gruppen af offentlige chefer i Djøf. Som alle ved måtte vi som forening

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012 CBS Danske Erhvervsjurister Den 14. november 2012 Lønforhandlingen en udfordring. 2 Tag initiativet Vi skal turde forhandlingen vi får ikke noget, med mindre vi tør bede om det! 3 INDHOLD De tre forhandlingsniveauer

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk

DM dansk magisterforening. rådighedstillæg. DM s vejledning om. til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner. dm.dk 1 DM s vejledning om til tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner dm.dk 2 DM ere har ret til Siden 2008 har DM ere haft ret til. Det var en principiel sejr for DM, da retten til blev udvidet til også

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet Cirkulære om Frit organisationsvalg på Akademikerområdet 2015 Cirkulære af 17. september 2015 Modst. nr. 043-15 J.nr. 2015-1401-0015 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul L ø n s a m t a l e Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

PROTOKOLLAT OM VILKÅR I FORBINDELSE MED FRIT ORGANISATIONSVALG PÅ AC-OMRÅDET

PROTOKOLLAT OM VILKÅR I FORBINDELSE MED FRIT ORGANISATIONSVALG PÅ AC-OMRÅDET FINANSMINISTERIET KOMMUNERNES LANDSFORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND LÆGEFORENINGEN FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG GYMNASIESKOLERNES

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere