Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012"

Transkript

1 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s Chefgruppe. Alle - hver og en - af vore medlemmer er sikret optagelse, uanset baggrund og uddannelse Som bekendt vedtog vi på vores sidste generalforsamling: EiD s bestyrelse bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overgangen fra CO-10 til DJØF s Chefgruppe. Herunder bemyndigelse til udmeldelse af CO-10 og indmeldelse i DJØF s Chefgruppe. Dette blev enstemmigt vedtaget. Banen ligger klar. Lad mig slå et par ting fast. Vores forening overlever ikke en beslutning om at udskyde en overgang til DJØF. Foreningen vil ganske simpelthen gå i opløsning. Flere - ganske mange - har til mig og andre sagt at så vil overgang til DJØF ske individuelt. Vores forening vil blive til grin i CO-10 hvis de hørte at vi havde sat en betingelse om sikring af aftale- og forhandlingsret for en overgang til DJØF. Hvis det sker, vil vi kun kunne være sikre på en ting, nemlig at de ikke under nogen omstændigheder ville slippe aftale- og forhandlingsretten. Skal det lykkes at fravriste aftale- og forhandlingsretten fra CO-10 skal det være ud fra den klare præmis at CO-10 under alle omstændigheder vil miste medlemmerne af EID. Det pres på CO-10 skal naturligvis opretholdes. Dette er min faste overbevisning og jeg mener det er nødvendigt at være helt ærlig og helt skarp på de to ting. Vi har ikke været gode til at kommunikere ud til medlemmerne. Baggrunden for det er, at vi ikke har kunnet tale med en stemme, og det har betydet at det for mange ser ud som om vi slet ikke har en stemme. Vores problem har været at hvis vi lagde alt ud til almindelig debat, ja så ved vi at vores hjemmeside og kommunikation med videre bliver fulgt intenst. Tiden er nu inde til at lægge beslutningen om fastholdelse af generalforsamlingsbeslutningen ud til medlemmerne som en anbefaling fra bestyrelsen.

2 Vi har gennemført 8-9 møder med medlemmer overalt i landet og alle har haft mulighed for at give sin mening stemme. Vi ønsker forhandlingsretten med, men det blokerer CO-10, som nævnt, for. Muligheden for at få forhandlingsretten på forhånd er efter alt at dømme ved at være udtømte. CO-10 ser ingen grund til at give os aftale og forhandlingsretten. Dermed er vi med andre ord låst, handlingslammet, med mindre vi træder i karakter som ledere og siger; at det bestemmer vi selv. Den eneste mulighed der er for at holde sammen på vores område er altså at gå samlet over i DJØF Blokeres denne proces nu, ja så splittes foreningen, ja det er vel allerede i gang, mange er allerede i dag gået i DJØF. Stopper vi processen nu vil denne vandring eskalere og foreningen Erhvervsskolelederne vil have udspillet sin rolle. En måske langsom, men sikker død, vil vente. Kan vi som bestyrelse stå model til det. Jeg mener nej. Aftale- og Forhandlingsretten er ikke noget man får fordi man beder om det, det er noget man skal tilkæmpe sig, det burde vi af alle vide. Kampen for forhandlingsretten går nogen gange gennem en periode hvor andre spænder ben. Skal der laves fælles lederaftale for ledere ved ungdomsuddannelsesinstitutioner, ja så er det altså ikke betryggende at CO-10 med deres helt åbenlyse mangel på interesse for ledere, skal lede forhandlingerne på vore vegne. Jeg mener vore vilkår bedre kan varetages i fællesskab med Gymnasieskolernes lederforening, VUC lederne og om ganske kort tid Handelsskolernes ledere i regi af DJØF s Chefgruppe. Vores forening fortsætter fuldstændig som nu, blot i DJØF s Chefgruppe og for den enkelte vil det ikke mærkes som andet end forbedret service på en lang række områder. Man kunne spørge om vi ikke står som vi gjorde i sin tid i Ledernes Hovedorganisation uden forhandlingsret. Hertil er svaret klart nej. Forskellene er markante. Lad mig nævne: Når der skal forhandles ny lederaftale for ledere ved ungdomsuddannelsesinstitutionerne, sidder DJØF s Chefgruppe med ved bordet allerede. De har forhandlingsretten for Gymnasieskolernes Ledere og for VUC lederne, hvis vi også er medlemmer vil forskellen være om CO-10 sidder med ved bordet eller ej. Hvem vil lytte til CO-10 i den situation når DJØF s Chefgruppe sidder der allerede og medlemmerne (EiD) har valgt DJØF s Chefgruppe. Svaret er klart. Hvis skolernes øverste ledere er medlemmer af DJØF s Chefgruppe vil de så nægte at forhandle med os/djøf s Chefgruppe fordi CO-10 holder fast på forhandlingsretten. Næppe.

3 Hvor længe vil CO-10 kunne holde til den situation, og hvor længe vil Moderniseringsstyrelsen kunne acceptere den situation. Næppe ret længe. Konklusionen er derfor for mig at se ret klar. Vi skal ikke lade os kyse af CO-10 s teatertorden, vi skal træffe det valg der er bedst for vore medlemmer. Ja, det er faktisk vores pligt Vi får i DJØF en hel vifte af muligheder vi ikke har i dag og som vi ikke kan tilbyde vore medlemmer. Det har jeg redegjort for før men gør det gerne igen. Erhvervsskoleledernes lange vej mod DJØF og DJØF s chefgruppe Lad os lige huske hvorfor vi startede denne vej mod DJØF og DJØF s chefgruppe. Vi havde i bestyrelsen gennem flere år arbejdet med fremtidsscenarier for hvordan vores verden ville komme til at se ud. Vi så at medlemstallet faldt i takt med at skolerne dels optimerede ledelsernes størrelse og i takt med antallet af fusioner der pr. natur også medfører færre lederstillinger. Men vi så også at vi havde sværere ved at tiltrække nyansatte unge ledere i nogle af de største byer, universitetsbyer. Mange af de unge veluddannede betragtede ligeledes en stilling på en erhvervsskole som et skridt på karrierestigen og ikke nødvendigvis et blivende job. Bl.a. derfor blev de stående i eksempelvis DJØF. Altså kunne vi se at vi blev færre og færre medlemmer, op mod % færre medlemmer end da vi var flest. Altså den første grund til vores fremtidsscenarier var udsigten til færre medlemmer. Den anden grund var i forlængelse af den første nemlig det at flere af de unge nye ledere ikke meldte sig ind i de større byer. Vi fandt ud af at rigtig mange af de nyansatte havde en form for akademisk uddannelse, og at der dermed skete er markant skifte i medlemssammensætningens uddannelsesprofil. Den tredje grund til vores ønske om forandring er og var en stigende Utilfredshed med CO-10. Vi har oplevet at der ganske enkelt ikke er interesse for vores lille ledergruppe i CO-10. Fokus har i såvel OK-08 og OK-11 været på de rigtige tjenestemænd. Forstået på den måde at bestræbelserne fra statens side på at fjerne goder fra de rigtige tjenestemænd har taget al fokus. Vi har til OK-08 og OK-11 ikke fået noget som helst. Vi har fået hensigtserklæringer om nedsættelse af grupper der skulle undersøge cheflønspuljen og lønniveauer etc. Men det har været ord og kun ord.

4 Det er ikke kun CO-10 s skyld. Det ligger ligeledes hos Moderniseringsstyrelsen og undervisningsministeriet, men CO-10 har ikke formået at få sat pres på Moderniseringsstyrelsen, og dermed har konsekvensen været at vi intet ud over de generelle tiltag har fået til vores område. SOSU lederne ville for år tilbage gerne være en del af vores forening hvilket de meddelte os. CO-10 s behandling af deres ønske var under al kritik og ydermere blev EiD lagt for had idet vi blev beskyldt for at gå på strandhugst, hvilket var uhørt. Foreningens størrelse sammenholdt med at mere og mere er blevet lagt ud til foreningen gør at meget viden og indsigt samles på meget få personer, hvilket naturligvis gør foreningen sårbar. I dagligdagen er servicen fra CO-10 til os blevet dårligere og ved adskillige lejligheder er vi blevet mødt med at komplicerede sager, skulle vi selv ordne uden deres assistance. En yderligere grund til forandring er Moderniseringsstyrelsen s mantra om fælles lederaftale. Allerede op til OK-11 forhandlingerne lancerede Moderniseringsstyrelsen at de ville arbejde på en fælles lederaftale for ungdomsuddannelsesområdet. Det skete så kort før OK-11 at der ikke kom noget ud af det. Moderniseringsstyrelsen meddelte derefter at de ikke ville røre ved vores område før der kunne laves en fælles lederaftale. Det betyder altså at vores område indtil videre er låst. Vores vurdering er at vi og CO-10 bør gå ind i dialogen, hvilket så nu også er sket, og burde have gjort det for længe siden så vi kan få gang i drøftelserne for hvordan vore vilkår skal se ud i fremtiden. Men det skete ikke uden pres fra såvel os som HL-lederne. Moderniseringsstyrelsens begrundelse for en ny lederaftale er at vi ser flere og flere fusioner af forskellige skoleformer og institutioner, hvor det ville være hensigtsmæssigt med en fælles aftale så der ikke skal være splid og diskussioner om hvor den enkelte stillig hører til. Vores opfattelse er at CO-10 ikke vægter dette arbejde højt nok og ultimativt kan blokere for at der sker noget. I forlængelse af fælles lederaftale problematikken er det faktum, at af de øvrige store spillere i en sådan fælles aftale er gymnasieskolernes lederforening og VUC lederne der begge allerede er organiserede i DJØF s chefgruppe. Vi tror, som tidligere nævnt, det vil være en fordel for os at være tættere på dem i sådanne forhandlinger. Både hvad angår fælles lederaftale og hvad angår øvrige vilkår til forhandling.

5 En sidste og senere fremkommet grund til vores ønske om overgang til DJØF er HL- Ledernes beslutning om at gå i DJØF, ved først mulige lejlighed. Hvad har vi så gjort: Vi har i samarbejde med DJØF udarbejdet 10 gode grunde til at gå over i DJØF 1. DJØF prioriterer de offentlige chefer 2. Vi kommer i forening med mange andre chefer på uddannelsesområdet 3. Separat afdeling til offentlige chefers sager 4. Stor juridisk ekspertise og egen advokatafdeling 5. Hjemmeside med god lønstatistik og andre relevante oplysninger 6. Mange kurser og faglige arrangementer med særlig fokus på ledelse 7. Karrieresparring også i det daglige 8. Netværk for chefer 9. Mentorordning 10. Rabatordninger og andre kontante fordele 1. DJØF prioriterer de offentlige chefer Med omkring medlemmer er DJØF en organisation med omfattende indflydelse. Blandt DJØF-medlemmerne er ca chefer, heraf ca offentligt ansatte chefer. Det gør DJØF til Danmarks absolut stærkeste organisation for offentlige chefer. DJØF har da også stor fokus på de offentlige chefers interessevaretagelse og Offentlige chefer er en politisk enhed i DJØFs foreningsstruktur, som er repræsenteret i bestyrelsen 2. Vi kommer i forening med mange andre chefer på uddannelsesområdet DJØF er i de senere år blevet den foretrukne organisation for både enkeltmedlemmer og grupper af ledere på uddannelsesområdet. Omkring 540 ledere på gymnasier, VUC, universiteter mv. er i dag medlemmer af DJØF og flere kommer løbende til. 3. Separat afdeling til offentlige chefers sager DJØF har mere end 50 professionelle konsulenter, som dagligt yder service til medlemmerne. Ved siden af DJØFs mange generelle tilbud til alle medlemstyper, har DJØF en separat afdeling, som alene har til opgave at tage sig af sager om offentlige chefmedlemmers lønog ansættelsesvilkår. Derved sikres det, at der er stor ekspertise samlet med viden om netop denne gruppe. Desuden forebygges i vidt omfang interessekonflikter i behandlingen af sager mellem flere DJØF-medlemmer med modsatrettede interesser i samme sag.

6 DJØF sidder klar alle hverdage både på chat, mail og telefon. Telefonerne er åbne kl Hvis du kontakter DJØF uden for kontortid, vil du på hverdage få svar inden 24 timer. Så kan du fx nå at få et serviceeftersyn på dit CV og din ansøgning, inden du søger drømmejobbet, eller gode råd inden du skal til lønforhandling. 4. Stor juridisk ekspertise og egen advokatafdeling EiD vil kunne trække på DJØFs store juridiske ekspertise i alle aspekter, som vedrører det enkelte ansættelsesforhold, kollektiv arbejdsret og foreningsforhold. DJØF har sin egen interne advokatafdeling, som kan følge sagen helt til dørs, når det bliver nødvendigt. Alle advokater har spidskompetencer inden for ansættelses- og arbejdsret. 5. Hjemmeside med god lønstatistik og andre relevante oplysninger På DJØFs hjemmeside kan du få adgang til et væld af nyttige informationer om overenskomster, ansættelsesjura, kurser, arrangementer mv. Som medlem har du adgang til en lukket del af hjemmesiden, hvor du bl.a. kan finde omfattende lønstatistikker, som kan give den rette ammunition til din næste lønforhandling 6. Mange kurser og faglige arrangementer med særligt fokus på ledelse Offentlige chefer holder en gang årligt Ledelsesforum, som er en stor ledelseskonference, som sætter spot på aktuelle udfordringer og problemstillinger for offentlig ledelse. Herudover har du som DJØF-medlem af gratis adgang til mere end 200 faglige arrangementer om året i DJØF. Mange af disse arrangementer har helt eller deltvist ledelse på dagsordenen. Fx Workshop: Gode og effektive møder for ledere Debatarrangement: Ledelsesforskelle mellem mænd og kvinder Debatarrangement: Styringsparadigmer i den offentlige sektor - om New Public Management (NPM) Derudover får du rabat på kurser og uddannelser af topkvalitet fra DJØF Efteruddannelse, hvor du som medlem får særlige fordelagtige priser - også til DJØFs konferencer. 7. Karrieresparring - også i det daglige

7 DJØF lægger meget vægt på den personlige karriererådgivning og deres karrierekonsulenter giver dagligt gode råd i telefonen og på chatten om dilemmafyldte spørgsmål: Skal jeg sige ja til jobbet? Hvad er det, jeg gør galt til jobsamtaler? DJØF giver mulighed for hurtig og effektiv sparring i din hverdag. Derudover tilbyder DJØF en karrieresamtale, hvor du kan få en mere dybdegående sparring på dine overvejelser om karriere, kompetenceudvikling, trivsel i jobbet, ledelse osv. 8. Netværk for chefer DJØF har mere end 30 aktive netværk indenfor mange forskellige områder både vest og øst for Storebælt. Du kan få ny faglig inspiration, ideer til utraditionelle løsninger, socialt samvær med mennesker som dig selv og meget mere. Du kan også samle dit eget netværk. DJØF stiller en erfaren netværkskonsulent til rådighed til det første møde. 9. Mentorordning Med et andet DJØF-medlem som mentor kan du få et frirum i hverdagen - en personlig tovejs-relation med fokus på faglig og personlig udvikling. Med ikke færre end 500 mentorer har DJØF et af Danmarks største og mest professionelle mentorprogrammer. 10. Rabatordninger og andre kontante fordele DJØF har sikret dig en lang række favorable rabatordninger på bl.a. bank, forsikringer. Du modtager DJØF-bladet med posten hver 14. dag, ligesom det kan hentes på DJØFs hjemmeside. Bladet indeholder, udover medlemsinformation, mange spændende artikler med DJØFeres arbejdsliv og karrierer som omdrejningspunkt. Desuden indeholder bladet en større sektion med stillingsannoncer herunder for ledere i undervisningssektoren. Vi har desuden gennemgået en række afklaringspunkter med DJØF: Sekretariat. Det er aftalt at i alt væsentligt at sekretariatsopgaverne overgår til DJØF Gruppeliv: Frivillig ordning der forventes at fortsætte som i dag (måske 25 medlemmer) Helbredssikring i PFA: Forventes at fortsætte som i dag (79 medlemmer/47 påhæng), Møde afholdt med PFA der ikke så noget til hinder for at fortsætte som i dag

8 Pensionsordninger: Møde afholdt med PFA og de ser ikke noget til hinder for at fortsætte uændret i PFA s ordninger. Fælles indmeldelse: Vi samler underskrifter fra alle, og når vi har det samlede antal afleveres det samlet til DJØF DJØF skal henvise til os når en erhvervsskoleleder melder sig ind i DJØF selvstændigt. Forhandlingsretten skal så vidt muligt sikres, det kan DJØF ikke gøre, det må vi forhandle med CO-10, der indtil videre er fuldstændig afvisende. DJØF kan føre kampen for forhandlingsretten når vi er i DJØF, og har lovet at ville gøre det med høj prioritet Tjenestemandslignende ansættelse kommer måske i spil til OK-13, vigtigt at de rettigheder, bl.a. pensionsmæssigt, vi i dag oppebærer, fortsættes A-Kasse: Vi forventer at fortsætte i de A-kasser vore medlemmer til dato har været medlemmer af. Vi ønsker det ikke blandet sammen. Vi har holdt møde med FTF-A der ikke ser nogen hindring i fortsat medlemskab. Politisk indflydelse i DJØF: Mødet med DJØF s politiske ledelse afklarede strukturerne og DJØF s klare intension om inddragelse af vores forening. Se separat bilag om DJØF s politiske struktur (OC=Offentlige Chefer = Djøf s Chefgruppe) Dato for overgang Formelt 1. januar 2014, men måske kunne aftales en hurtigere overgang, evt. pr. 1. august eller måske trinvis overgang, evt. med nedsat kontingent frem til 1. januar 2014 (CO-10 skal jo have deres) EiD Økonomi Egen økonomi fortsætter, med kontingent og handlefrihed samt bevarelse af formuen EiD bestyrelse Vi ønsker at fortsætte vores foreningsarbejde som hidtil blot i tæt samarbejde med DJØF s chefgruppe Kontingent Har vi ikke lagt os fast på men det ville være formålstjenligt at kunne tilbyde lavere kontingent. Medlemsfordele: Vi forventer at kunne fortsætte i Tjenestemændenes Forsikring, Tjenestemændenes Låneforening og Forbrugsforeningen m.v. men det må vi afklare. OK-13: I fremtiden vil det være DJØF der forhandler, men formelt kan vi først skifte centralorganisation pr , så forhandlingerne vedr. OK-13 køres af CO-10 Udover disse afklaringspunkter, som er blevet grundig drøftet med DJØF, har vi som nævnt afholdt møder med eksterne interessenter FTF-A og PFA for at afklare A- kassetilknytning og pensionsvilkår.

9 Vi har kontaktet CO-10 ved Formanden Peter Ibsen, og afholdt tre møder med ham og CO-10 sekretariat om vores ønske om overgang. De tre møder har gjort det klart, at CO-10 vil blokere for vores forhandlingsret. Men det bør og skal ikke stoppe os. Vi har orienteret på 8-9 medlemsmøder om vore planer og overalt fået god/positiv respons. Hvad er så næste skridt. Vi har en generalforsamlingsbeslutning der hedder: EiD s bestyrelse bemyndiges til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overgangen fra CO-10 til DJØF s Chefgruppe Herunder bemyndigelse til udmeldelse af CO-10 og indmeldelse i DJØF s Chefgruppe Vi har en handlingsplan der siger: Fortsætte bestræbelserne på at udbygge samarbejdet med andre lederorganisationer i undervisningsverdenen. De umiddelbart naturlige samarbejdspartnere er Handelsskolernes Ledere, TAT-lederne, gymnasieskolernes ledere og VUC lederne sammen med SOSU lederne. Som organisation er det vigtigt at vi kan arbejde for samling af lederne. Vi bliver nødt til at tage tyren ved hornene og klart sige, at vi altså vil leve op til generalforsamlingsbeslutningen om overgang til DJØF og DJØF s Chefgruppe.- Vi mener også vi bliver nødt til at sige, at som det ser ud i dag vil det mest sandsynlige være at CO-10 blokerer helt frem til og formodentlig efter overgangen. Vi mener vi fortsat skal arbejde hårdt på alle fronter for at få forhandlingsretten med, men realiteten viser at CO-10 vil forsøge at forhindre vores proces mod DJØF. Vi mener vi må stille os spørgsmålet. Hvem bestemmer hvor vi vil være: CO-10 eller os selv? Hvis vi mener det er bedst for vore medlemmer at stå i DJØF s chefgruppe, ja så må vi gå derover. Naturligvis helst med, men hvis det er nødvendigt, også uden aftale og forhandlingsret. Og som vi sagde i oplægget til den generalforsamling hvor Erhvervsskoleledernes bestyrelse blev bemyndiget til at melde os ud af CO-10 og ind i DJØF. Det er spørgsmålet om vi vil gå foran vognen eller bag vognen. Vi er af den faste overbevisning at vi skal gå foran vognen.

10 Fortsættelse af status Quo er efter vores mening fuldstændig urealistisk Derudover har Jens Porsgaard Nielsen i fællesskab med DJØF's Chefgruppe udarbejdet nedenstående notater om hvordan en evt. Afskedssag vil blive behandlet, med og uden aftale og forhandlingsret, samt DJØF s hjælp ved vore lønforhandlinger. Generelt om DJØFs bistand til ledere på erhvervsskoleområdet DJØF har i dag ikke den kollektive forhandlingsret for ledere på erhvervsskoleområdet. På trods heraf kan disse ledere være medlemmer af DJØF uden, at den manglende forhandlingsret nævneværdigt forringer deres mulighed for at få solid kvalitetsbetonet individuel bistand. Langt størstedelen af DJØFs bistand til ledermedlemmer ydes i form af rådgivning og sparring vedr. løn, pension, samarbejdsproblemer, stress, seniorordninger mv. DJØF har en stor viden om disse forhold, og kan naturligvis give kvalificeret rådgivning uanset, om DJØF har kollektive forhandlingsret. DJØF kan også yde bistand overfor det enkelte medlem, hvor det er nødvendig at kontakte arbejdsgiveren (skolen). DJØF har nemlig ret til at forhandle med skolen som bisidder og personlig rådgiver. Dette er bl.a. understreget i en dom fra tjenestemandsretten fra 4. maj 2004, hvor EUC Syd havde ret til at forhandle en afskedigelsessag med formanden for Erhvervsskolelederne i Danmark (EiD), selvom EiD på daværende tidspunkt ikke var medlem af CO-10. Det afgørende var, at formanden deltog som bisidder og personlig rådgiver for medlemmet, og at medlemmet selv havde bedt ham om hjælp. Hvis der skal føres sag om fx usaglig afsked, vil dette kunne ske ved de almindelige domstole. Skolen skal selvfølgelig overholde den formelle høring af CO-10 og få godkendt en evt. senioraftale og overholde andre formelle regler overfor den forhandlingsberettigede organisation. Eksempel på DJØFs håndtering af en afskedssag på erhvervsskoleområdet Sådan starter sagen En sag starter typisk med, at medlemmet ringer eller er til DJØF, fordi han/hun er blevet orienteret om, at en afskedigelse er eller kan være undervejs. Medlemmet har måske allerede modtaget en orientering ( sindetskrivelse ) om, at skolen påtænker at afskedige ham/hende. Sagen vil blive fordelt til den konsulent, der har ledere ved erhvervsskoler som område.

11 Indledende kontakt med medlemmet Konsulenten gennemgår baggrunden for den påtænkte afskedigelse og drøfter de forskellige muligheder, der kan være relevant for medlemmet. Måske er der mulighed for omplacering i den forbindelse vil man afhængig af medlemmets alder kunne gøre brug af seniorregler til at bibeholde eksisterende løn- og pensionsvilkår. Det kan også være, at medlemmet i stedet ønsker at forlade skolen med bedst mulige vilkår. DJØF har et særligt tilbud til medlemmer med karrieremæssige dilemmaer. DJØF tilbyder nemlig en gratis karrieresamtale, hvor medlemmet kan få både coaching og egentlig konkret rådgivning af en erfaren karrierekonsulent. I særlige tilfælde kan DJØF stille en ekstern erhvervspsykolog til rådighed, hvis vi vurderer, at medlemmet har et særligt behov for dette. DJØFs vurdering af sagen Konsulenten vil som regel umiddelbart kunne give medlemmet en vurdering af, hvad der er muligt ud fra de foreliggende oplysninger. Medlemmets muligheder afhænger naturligvis også af de yderligere oplysninger, som vil komme for en dag efter dialogen med skolen. Der kan være brug for, at konsulenten sparrer med kolleger i DJØF, hvis der er tale om komplicerede spørgsmål. Ud af konsulentens 9 kolleger i DJØFs afdeling for Offentlige Chefer er 7 medarbejdere jurister, som alle har mange års erfaring med behandling af alle typer sager for overenskomst- og tjenestemandsansatte chefer i det offentlige. I tilfælde hvor en sag ikke lader sig løse ved forhandling, vil DJØFs advokatafdeling kunne videreføre sagen ved voldgift eller ved domstolene. Kontakt med skolen Konsulenten vil normalt gå i dialog med skolen for at forhandle sig frem til den for medlemmet bedst mulige løsning. Hvis skolen allerede i den tidlige kontakt er forhandlingsvillig, kan sagen ofte løses ved, at skolen laver en fratrædelsesaftale, som rummer de vilkår, man er blevet enige om. I nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt at holde et egentligt forhandlingsmøde på skolen. Mulige udgange på sagen Hvis medlemmet skal forlade skolen, vil sagen normalt slutte med, at skolen laver en fratrædelsesaftale, som rummer de vilkår, som man er blevet enige om. Eksempler på vilkår kan være: aftale pensionsforbedringer på op til 4 års ekstra tjenestemandspensionsalder fritstilling, fratrædelsesgodtgørelse,

12 forbedrede ferierettigheder og outplacementhjælp samt relevante kurser/konsulentydelser gensidig aftale om intern og ekstern kommunikation, herunder tjenesteattest og udtalelse fra skolen Hvis medlemmet skal fortsætte på skolen, skal vilkårene ligeledes fastlægges i en aftale. Her vil man naturligvis gøre klart, hvilke løn- og pensionsvilkår som skal være gældende. Herudover kan det være vigtigt at lave en stillingsbeskrivelse, som tydeliggør den rolle og funktion, medlemmet skal have fremover på skolen. Det kan også i den forbindelse aftales, hvordan ændringer kommunikeres ud i organisationen. Afsluttende kontakt med medlemmet Når vilkårene er endeligt aftalt med skolen, vil konsulenten normalt afslutningsvis drøfte fremtiden med medlemmet. Det optimale er nemlig ikke kun at hjælpe medlemmet til en god afslutning på det seneste ansættelsesforhold. DJØF ser det som mindst lige så vigtig en opgave at have fokus på at hjælpe medlemmet videre i karrieren. Konsulenten vil derfor typisk henvise til forskellige relevante tilbud, som DJØF stiller til rådighed, fx: Karrieresamtale Karrierearrangementer, hvor et eks. kan være: Bliv ven med de sociale medier o o o Hvordan du bruger LinkedIn optimalt. En kort introduktion til Facebook, Blogs, Twitter, Youtube og Slideshare. Eksempler på, hvordan du integrerer de sociale medier i din hverdag. Hjælp til gennemgang af CV og ansøgning Adgang til mentorordning Deltagelse i et af DJØFs mange netværk Står medlemmet foran pensionering, vil konsulenten kunne rådgive specifikt om tjenestemandspension og henvise til relevant pensionsselskab, som kan give oplysninger om den supplerende arbejdsmarkedspension. Jeg har derudover i samme samarbejde fået udarbejdet et notat om hvordan hjælp og støtte til lønforhandling kan foregå, med og den aftale- og forhandlingsret.

13 DJØFs hjælp til lønforhandlinger for ledere på erhvervsskoleområdet Hjælp til lønforhandling er en af de største ydelser i DJØFs afdeling for offentlige chefer. DJØFs hjælp til lønforhandling på erhvervsskoleområdet adskiller sig ikke væsentligt fra den hjælp DJØF yder til medlemmer, hvor DJØF har forhandlingsretten. I langt de fleste tilfælde sker løndrøftelserne lokalt mellem lederen og pågældendes arbejdsgiver. DJØF er kun i mindre omfang direkte involveret i selve lønforhandlingerne i forhold til arbejdsgiveren. Dette gælder tilsvarende på erhvervsskoleområdet. På erhvervsskoleområdet får DJØF ikke tilsendt lønoplæg fra skolen til underskrift, da DJØF ikke har forhandlingsretten. Medlemmet henvender sig selv til DJØF og beder om hjælp til lønforhandlingen. I de sjældne tilfælde, hvor der er et særligt behov for direkte kontakt til skolen omkring lønnen, drøfter DJØF i egenskab af partsrepræsentant på opfordring fra medlemmet lønnen direkte med skolen. DJØFs hjælp koncentrerer sig om solid vejledning af medlemmet, så han/hun er klædt ordenligt på til at tage løndrøftelsen med skolen. I vejledningen af medlemmet indgår bl.a.: Hvad er et rimeligt lønniveau? (vi benytter os af relevante lønstatistikker, herunder også lønstatistikker for ledere på beslægtede skoleområder gymnasier og VUC) Hvilke forskellige løntyper, har medlemmet mulighed for at opnå? (varige/midlertidige tillæg, resultatløn, engangsvederlag). Er der andet end løn, som medlemmet kan søge at opnå supplerende eller alternativt til en lønforbedring? (dyre kurser, IT-udstyr, hjemmearbejdsdage, forlænget opsigelsesvarsel m.v.) Hvordan griber medlemmet bedst muligt sin lønforhandling an: udspil, smertegrænse, få men gode argumenter, håndtering af den mentale udfordring ved at drøfte egen værdi, bevaring af god relation til arbejdsgiver DJØF hjælp til talsmænds lokale løndrøftelser DJØF har stor erfaring med at yde support til tillidsrepræsentanter og cheflønsforhandlere. På en række arbejdspladser med mange ledere på samme niveau, er der udpeget en DJØF-cheflønsforhandler. Cheflønsforhandleren fører hvert år forhandlinger med arbejdsgiveren om tildeling af varige tillæg og engangsvederlag. DJØF vil kunne yde samme høje standard af support til talsmændene på erhvervsskoler. Vi forestiller os fx, at følgende kan være relevant: Sparring om lønniveauer tilvejebringelse af lønstatistik Sparring om lønpolitik, herunder lønforhandlingsproces, kriterier for tildeling af løn, inddragelse af talsmand ved lønfastsættelse i forbindelse med nyansættelser, ankemulighed ved manglende lønudvikling osv.

14 Inspiration til selvindstillingsskemaer hvori den enkelte leder kan sende talsmanden en begrundet indstilling om lønforhøjelse Taktisk sparring før og under forhandlingen Oplæg fra talsmænd på seminar om relevante aktuelle emner indenfor lønforhandling EiD kan rekvirere yderligere notater om alt det vi ønsker, men vi skal naturligvis anmode om det... Vi må som bestyrelse gøre os klart at et tog er sat i gang - det kører derudaf. Vi kan springe af, og sige nej vi vil alligevel ikke være med, men toget kører altså videre alligevel. Og, absolut ikke uvæsentligt, det vil langt fra være alle, der vil springe af toget. Så i min optik er der kun en mulighed for at agere i fællesskab. Det er at blive på toget og endda kæmpe os frem i førerhuset. Køreplan Det har vist sig nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling at fastholde kursen mod DJØF s Chefgruppe. Temaet for den ekstraordinær generalforsamling er Fastholdelse af beslutningen om overgang til DJØF Fastholdes det er det klart at der på den ordinære generalforsamling i marts skal foretages nogle vedtægtsændringer og ændringer i budget med meget mere. Der skal ligeledes tages stilling til formands, næstformands og kasserers fremtidige arbejdsopgaver ligesom naturligvis bestyrelsens størrelse, sammensætning og opgaver. Men det ligger på den ordinære generalforsamlings bord. Hvis de to generalforsamlinger bakker linien op mener vi beslutningen skal føres ud i praksis med overgang så hurtigt det nu er muligt. I den forbindelse er det værd at gentage at det at stille betingelse om at aftale- og forhandlingsretten skal være sikret på forhånd efter vores overbevisning i sin konsekvens er det samme som at sige nej til overgang til DJØF s Chefgruppe. Fremtidige opgaver Foreningen vil i fremtiden i højere grad beskæftige sig med de mere politiske tiltag inden for vores område. Finanslov, erhvervsuddannelsespoltiske tiltag, samarbejde med andre

15 ledere og deres organisationer nationalt og internationalt, foreningsarrangementer, kurser, seminarer, lederudviklingsprojekter m.v. Derudover som meget vigtig baggrundsgruppe for DJØF ved løbende forhandlinger med forskellige ministerier samt naturligvis ved overenskomstforhandlinger. Erhvervsskolelederne skal fungere som såvel baggrundsgruppe som deltager i de egentlige forhandlinger. Bestyrelsen vil naturligvis stadig være foreningens ansigt udadtil. Alt hvad der hedder sekretariat, økonomi (ud over foreningens egne interne møder), medlemsregistrering, sagsbehandling, lønstatistik, samt DJØF s øvrige tilbud afholdes af DJØF. Overskriften var: HISTORISK MULIGHED Lad os gribe den... Jens Porsgaard Nielsen Formand Erhvervsskolelederne

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Kære medlemmer af Erhvervsskolelederne Vores forening bløder. Vi er på få år gået fra 500 medlemmer til ca. 355. Årsagerne er beskrevet i det udsendte

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012 CBS Danske Erhvervsjurister Den 14. november 2012 Lønforhandlingen en udfordring. 2 Tag initiativet Vi skal turde forhandlingen vi får ikke noget, med mindre vi tør bede om det! 3 INDHOLD De tre forhandlingsniveauer

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere