Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald."

Transkript

1 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen i 4. kvartal var på ca. 4%. Den økonomiske krise påvirkede de individuelle markeder meget forskelligt, og hvor det finske, svenske, schweiziske og franske marked viste vækst eller en flad udvikling, oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. Carlsberg fastholdt en generelt uændret markedsandel i regionen med et fald i organisk ølvolumen på 5,6% (-3,7% i 4. kvartal). Rapporteret ølvolumen faldt 2% til 5,2 mio. hl (51, mio. hl i ). Nettoomsætningen pr. hl steg 5% organisk som følge af Gruppens skarpe fokus på Value Management på alle markeder, hvilket til dels udlignede den negative volumeneffekt. Den organiske udvikling i nettoomsætningen i regionen var -2% (-2% i 4. kvartal). Nettoomsætningen for øl faldt 2% (-6% volumen, 4% pris, fladt mix, -4% valuta og 4% akkvisitioner) I opnåede Nord- og Vesteuropa en stigning i resultat af primær drift på 7% til mio. kr. (3.953 mio. kr. i ) med en organisk vækst på 6%. Organisk var resultat af primær drift -21% i 4. kvartal. Justeret for indtægter fra salg af varemærker i 4. kvartal ville organisk vækst i resultat af primær drift have været flad for 4. kvartal og ca. 1% for året som helhed. 9 Overskudsgraden var 11,6%, en stigning på ca. 1bp. Dette skyldes i høj grad de accelererede effektivitetsforbedringer, der blev iværksat i sidste halvdel af og i starten af. Effekten af disse tiltag blev i højere grad synlig i anden halvdel af året. De fleste markeder opnåede organisk vækst i resultat af primær drift i Overskudsgrad (%) Resultat af primær drift Nettoomsætning Ølvolumen (mio. hl) Højere råvarepriser i regionen i sammenlignet med og skift mellem salgskanaler fra on-trade til off-trade på flere markeder havde en negativ virkning på bruttomarginen. Selv om brutto marginen for som helhed faldt, viste andet halvår en forbedring, efterhånden som den positive effekt fra de accelererede effektivitetsforbedringer i produktionen afspejlede sig i tallene. I absolutte tal blev stigningen i råvarepriser mere end opvejet af højere organisk nettoomsætning pr. hl for året. Mixeffekten var positiv eller flad på de fleste nordog vesteuropæiske markeder med undtagelse af de baltiske lande, Polen og Sydøsteuropa. De viste ølmærker er kun et udvalg af porteføljen i Nord- og Vesteuropa.

2

3

4 Carlsberg Årsrapport Frankrig, Storbritannien, Schweiz, Balkan-landene og Grækenland Danmark, Finland, Polen, Tyskland og de baltiske lande Det franske marked var fladt i. Som forudset i turnaround-planen faldt Brasseries Kronenbourgs samlede markedsandel i, eftersom mange forbrugerrettede aktiviteter blev iværksat i det sene forår. Anden halvdel af viste en stabiliserende tendens efter relanceringen af Kronenbourg og Ifølge data fra Nielsen for off-trade var der ikke yderligere fald i markedsandelene for disse to mærker i anden halvdel af året på trods af de seneste års fortsatte fald i markedsandele fra periode til periode. Synergierne fra S&N-transaktionen forløber som planlagt, og kombineret med accelererede effektivitetsforbedringer, den nye varemærkepositionering og en ændret prisstruktur viste den franske forretning en tocifret organisk vækst i resultat af primær drift. Dette er et meget tilfredsstillende resultat, i betragtning af at turnaround-planen er i sit første år for implementering. Det danske ølmarked faldt 8% (før regulering for grænsehandel), selv om der var en forbedret tendens i andet halvår af. Carlsberg øgede sin markedsandel for øl med 6bp til 56,3%. Somersby Cider fortsatte væksten året igennem og har rent faktisk etableret ciderkategorien i Danmark. Nye produkter er blevet tilføjet kategorien, hvilket vil medføre en yderligere udvidelse af kategorien. Der var solid vækst i resultat af primær drift som følge af omkostningsbesparelser og en positiv værdi-/ mixudvikling. Carlsberg UK klarede sig særdeles godt i. Markedet faldt 4% med et fortsat skift fra on-trade til off-trade, men Carlsberg øgede sin værdi- og volumenandel i både on- og off-trade og øgede ligeledes sin andel af det samlede marked med ca. 11bp til 14,4%. Den positive tendens accelererede i sidste halvdel af især som følge af kontrakten med pubkæden JD Wetherspoon, stærk eksekvering i off-trade og inkludering af superpremium-mærket San Miguel i Carlsbergs portefølje. Resultatforbedringen skyldtes volumenvækst, Value Management og effektiviseringstiltag. Der blev gennemført adskillige strukturelle tiltag i Tyskland i løbet af året. Bryggeriet Braunschweig blev solgt, grossisten Göttsche blev indskudt i et nyt distributionssamarbejde med Nordmann-gruppen, og der blev etableret en målrettet varemærkestrategi. Der blev opnået organisk vækst i resultat af primær drift som følge af effektivitetsforbedringer. I et fladt schweizisk marked fortsatte Feldschlöss chen med at øge sin nettoomsætning pr. hl og indtjening gennem stigende salg af premiumprodukter, produktmix og effektivitetsforbedringer. I slutningen af blev Feldschlösschen Premium lanceret for at øge den gennemsnitlige værdi pr. hl af Feldschlösschen-porteføljen yderligere. Eve, der er særligt rettet mod det kvindelige forbrugersegment, bidrager stadig med stor værdi, og mærket vil blive lanceret på flere markeder. EVE Eve er en maltbaseret drik med et lavt alkoholindhold, udviklet til kvinder og først lanceret i Schweiz. Den unikke, boblende, frugt agtige smag gør den til den perfekte drink for den kosmopolitiske kvinde, som hun kan nyde sammen med venner og kolleger. 33 Carlsbergs ølvolumen i Sydøsteuropa faldt med 12%, eftersom den økonomiske krise påvirkede forbrugeradfærden negativt. Gruppen fastholdt en uændret overskudsgrad i forhold til ved at fokusere særligt på omkostninger og Value Management. Integrationen af græske Mythos fortsatte, og resultatet blev stærkt forbedret. Det finske ølmarked voksede med ca. 1% i. Sinebrychoffs vækst overgik markedets, og markeds andelen nåede op på 5%. På trods af et negativt emballage- og salgskanalmix steg resultatet som følge af volumenvækst og effektivitets forbedringer, herunder lukning af Pori-bryggeriet. De baltiske lande var alvorligt påvirket af de vanskelige makroøkonomiske forhold, og efterfølgende volumennedgang og ændring i forbrugsmønsteret til billigere mærker havde en negativ effekt på resultatet. Der blev foretaget en række struktur omlægninger for at reducere omkostningsbasen. Carlsbergs ølvolumen faldt ca. 1% i, selv om volumennedgangen i 4. kvartal var beskeden. Alligevel opnåede den baltiske forretning tocifrede overskudsgrader. Det polske marked var også udfordrende som følge af den økonomiske recession. Markedet faldt 8%, og der var et skift i forbrugsmønsteret til billigere mærker. Carlsberg fastholdt sin markedsandel. Selv om en lang række tiltag blev iværksat i løbet af året, faldt resultat af primær drift.

5 34 Ledelsens beretning Østeuropa var et udfordrende år i Østeuropa, fordi den økonomiske recession påvirkede ølforbruget i regionen negativt. Under disse vanskelige forhold formåede Carlsberg at vinde markedsandele på alle markeder undtagen Kasakhstan. Stor stigning i markedsandele Gruppens samlede ølvolumen i Østeuropa steg 1%, mens den organiske ølvolumen faldt 6%. På grund af den solide vækst i salget af den maltbaserede, alkoholfrie drikkevare kvass steg salget af øvrige drikkevarer med 26%. I 4. kvartal steg den organiske ølvolumen 2%, men fremgangen i kvartalet skyldes lageropbygningen i det russiske distributionssystem forud for afgiftsforhøjelsen på %, som trådte i kraft pr. 1. januar 1. De underliggende forbrugstendenser i 4. kvartal var uændrede. Organisk vækst i nettoomsætningen for regionen var 1%. Forbedringen i pris-/mixudviklingen på 6% for øl opvejede de lavere ølvolumener. I 4. kvartal var den organiske vækst i nettoomsætningen 9%, mens den rapporterede nettoomsætning faldt 11% som følge af valutadevaluering Den generelt stærke bruttomargin og forbedringer i overskudsgraden skyldes prisstigninger, gunstige råvarepriser, synergier, accelererede effektivitetsforbedringer og forbedret eksekvering på salgsstederne. Alle disse tiltag har medvirket til, at Carlsberg har været i stand til mere end at opveje den negative effekt af lavere volumener og negativ operationel gearing på resultatet. Udviklingen på det russiske ølmarked i var svagere end forventet i begyndelsen af året med et fald på ca. 1%, idet den svage makroøkonomiske situation påvirkede forbrugeradfærden. Rusland 3 6 Overskudsgrad (%) Resultat af primær drift Nettoomsætning Ølvolumen (mio. hl) Den organiske bruttomargin steg kraftigt med ca. 525bp, hvor højere nettoomsætning pr. hl bidrog med ca. 7% af stigningen, og lavere produktionsomkostninger som følge af synergier, effektivitetsforbedringer og lavere råvarepriser bidrog med de resterende ca. 3%. Den organiske vækst i resultat af primær drift var 38%. Inklusive akkvisitioner var resultat af primær drift mio. kr. (4.1 mio. kr. i ). Som nævnt i selskabsmeddelelsen af 17. december bidrog lageropbygningseffekten i Rusland positivt til resultat af primær drift med ca. 3 mio. kr. Som følge heraf var den organiske vækst i resultat af primær drift for 4. kvartal 64%, hvilket er usædvanligt højt. Overskudsgraden steg til 28,5% i (21,5% i ) med bidrag fra samtlige markeder. De viste ølmærker er kun et udvalg af porteføljen i Østeuropa.

6

7 36 Ledelsens beretning Carlsberg fortsatte med at styrke sin markedsandel i Rusland med en stigning på 18bp til 4,6% sammenlignet med 38,8% i (markedsandelen i 4. kvartal var 39,3% mod 39,2% i 4. kvartal ). Som tidligere udmeldt er det vigtigt ved vurdering af markedsandele at se på tendenser. Det skyldes, at markedsandele på kort sigt kan påvirkes af mange faktorer som f.eks. prisstigninger vis-à-vis konkurrenter, timing for lancering af innovationer, kampagner mv. Carlsberg styrkede sin ledende position inden for alle markedssegmenter i og øgede markedsandelen i alle segmenter med undtagelse af den lavere del af mainstream-segmentet, hvor markedsandelen var flad. Hoveddrivkræfterne bag de stærke markedsresultater inden for både værdi og volumen er fortsat den overlegne varemærkeportefølje og den stærkeste infrastruktur med integreret produktions-, logistik- og distribu tionsopsætning. Carlsbergs russiske ølvolumen ( shipments ) faldt 6%. Shipments i 4. kvartal steg 1%, hvilket var væsentligt højere end det faktiske salg til forbrugerne på grund af distributørernes lageropbygning forud for afgiftsforhøjelsen pr. 1. januar 1. Carlsbergs salg fra distributørleddet ( off-take ) faldt ca. 8%. Lagerbeholdningerne overvåges og styres nøje, og de større lagerbeholdninger ved årets udgang forventes at blive vendt i 1. kvartal 1. Der var en positiv priseffekt på 9% og en mixeffekt på -3%. Den højere pris pr. hl skyldes prisstigninger, forbedret porteføljestyring og salgseksekvering. Den negative mixeffekt skyldes primært et skift i emballagemix inden for de forskellige mærker og et ændret salgskanalmix inden for off-trade, idet forbrugerne gik fra mindre salgssteder over til discount- og supermarkeder. Der var også et skift mellem varemærker i anden halvdel af året. På dette udfordrende marked opnåede den russiske forretning høje overskudsgrader i hele som følge af proaktiv omkostningsstyring og effektivitetsforbedringer. I december underskrev præsidenten for Den Russiske Føderation ændringerne til skatteloven, hvilket betød, at den russiske ølafgift steg fra RUB 3 til RUB 9 pr. liter i 1. På grund af prisstigninger vil dette få negativ indflydelse på markedsudviklingen i Rusland i 1, og Carlsberg forventer et lavt tocifret procentfald. Carlsberg har forberedt sig grundigt på den nye afgiftsforhøjelse og er godt forberedt til 1. Fokus for 1 vil fortsat være at styrke markedspositionen i Rusland, samtidig med at der tilstræbes balance i volumen- og værdi udviklingen. Med Carlsbergs overlegne varemærkeportefølje og stærke drifts- og forretningsmæssige model bør dette være muligt. Ukraine Det ukrainske marked faldt ca. 7% i, mens de gennemsnitlige detailpriser på øl steg næsten 3% som følge af prisstigninger efter en stigning i ølafgifterne på 94% pr. 1. juli og forbrugerprisinflation. Carlsbergs organiske vækst i ølvolumen var 5%, og markedsandelen steg betydeligt til 28,9% (25,5% i ). Den ukrainske forretning udgør nu mere end 15% af Carlsbergs østeuropæiske volumen, og Carlsberg indtager en klar andenplads på markedet. Stigningen i markedsandel skyldes en velgennemført turnaround med udvidet distributionsnetværk, forbedret salgseksekvering, produktlanceringer og et mere resultatorienteret ledelsessystem. Især har den nationale lancering af mainstream-mærket Lvivske på toppen af det allerede veletablerede mærke Slavutich været en succes. Uden for ølkategorien opnåede kvass-mærket Taras kraftig vækst i løbet af året. Organisk vækst i omsætningen var næsten %, hovedsagelig som følge af en positiv pris-/mixeffekt på 15%. Som følge af volumenvækst og forbedringer i pris-/mixudvikling og effektivitet steg overskudsgraden i Ukraine væsentligt i. Øvrige markeder Volumenudviklingen på de øvrige østeuropæiske markeder var blandet. Carlsberg vandt væsentlige markedsandele i Usbekistan, idet volumenerne steg kraftigt i et marked, der faldt 12%. I Belarus var ølvolumen næsten flad i et faldende marked, hvorfor Carlsberg vandt markedsandele. Ølmarkedet i Kasakhstan var under kraftigt pres, og Carlsbergs lokale mærker tabte markedsandele. For at styrke og forenkle forretningsmodellen i Kasakhstan har Carlsberg integreret den betydelige russiske eksportforretning med den lokale forretning med det formål yderligere at styrke Carlsbergs position som markedsleder. Gruppen opnåede solid organisk vækst i resultat af primær drift på alle markeder. UKRAINE De særdeles gode resultater af den positive turnaround i Carlsbergs ukrainske bryggeri Slavutich slog virkelig igennem i, da selskabet opnåede en solid position som nr. 2 på markedet. Trods et barsk økonomisk klima var der betydelig vækst i både volumen og resultat af primær drift.

8

9 38 Ledelsens beretning Asien De asiatiske markeder var mindre påvirket af den økonomiske krise, og Gruppens ølvolumener fortsatte med at stige i løbet af året. Den asiatiske forretning opnåede en organisk vækst i ølvolumen på 8% i (5% i 4. kvartal). Inklusive akkvisitioner og konsolideringsændringer steg de asiatiske ølvolumener 26%. Den asiatiske forretning udgør nu ca. 13% af Gruppens ølvolumener. Efterhånden som de asiatiske markeder fortsætter denne væksttendens, vil regionen blive endnu vigtigere for Carlsberg i fremtiden. FORTSAT STÆRK VÆKST Den organiske vækst i nettoomsætningen var 14% (17% i 4. kvartal). Størstedelen af de asiatiske markeder viste positiv pris-/mixeffekt, med en særlig kraftig forbedring i Kina. Resultat af primær drift steg 3% til 666 mio. kr. (511 mio. kr. i ) med organisk vækst på 19%. Den organiske vækst i resultat af primær drift i 4. kvartal var 14%. På trods af den negative effekt fra højere råvarepriser i bidrog alle markeder til den solide organiske vækst i resultat af primær drift med undtagelse af Indien, hvor etablering af og investering i forret ningen befinder sig på et tidligt stadium. Ølvolumen (mio. hl) I påbegyndte Carlsberg opførelsen af to nye bryggerier et i Indien og et i Vietnam. Nettoomsætning Malaysia Carlsberg Malaysia opnåede en markedsandel på 44,1%, en stigning på 1bp. Forretningen opnåede organisk vækst i resultat af primær drift som følge af pris/mix og effektivitetsforbedringer. I købte Carlsberg Malaysia Carlsberg Singa pore og skabte dermed en stærkere og mere effektiv virksomhed på den malaysiske halvø. Kina Carlsbergs kinesiske ølvolumener steg ca. 5%. Væksten skyldes lokale mærker og Carlsbergmærket. Carlsberg-mærket steg mere end 15%, især på grund af Carlsberg Chill og udvidelsen af Carlsbergs varemærkeportefølje med Carlsberg Light, som blev lanceret i målrettet mod det kinesiske restaurationsmarked. 1. Overskudsgrad (%) Resultat af primær drift Det malaysiske marked faldt ca. 2%. Det tidlige kinesiske nytår i (januar) og det sene kinesiske nytår i 1 (februar) påvirkede markedsudviklingen negativt, eftersom lageropbygningen forud for det kinesiske nytår i fandt sted i 4. kvartal i og for 1 i 1. kvartal Carlsberg fortsatte med at øge sin markedsandel, både i Vestkina og i det internationale premiumsegment.

10 Organisk vækst i resultat af primær drift var mere end 3% som følge af volumenvækst, positiv pris/ mix og effektivitetsforbedringer. Indokina Markederne i Indokina (Vietnam, Laos og Cambo dja) fortsatte den kraftige væksttendens med høje encifrede vækstrater. I Vietnam og Cambodja øgede Carlsberg sin markedsandel betydeligt, mens forretningen i Laos voksede på niveau med markedet. Gruppens organiske vækst i ølvolumen var således 22% for. Carlsberg underskrev to Memoranda of Under standing i Vietnam med det formål at øge ejer andelen i bryggerierne Habeco og Hué, hvilket vil styrke Gruppens markedsposition og muligheder i den nordlige og centrale del af Vietnam. De viste ølmærker er kun et udvalg af porteføljen i Asien.

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009 Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2010 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Information til aktionærer Februar 2013

Information til aktionærer Februar 2013 Information til aktionærer Februar 2013 INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 06 Vores regioner 12 Asien 15 Bæredygtig emballage 16 Hoved- og nøgletal 17 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. JUNI 2010

Regnskabsmeddelelse pr. 30. JUNI 2010 Inf or m at ion 17. til a au kti gu on st ær 20 er 10 Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg UK GØR DET BARE BEDRE 6 EN LYS FREMTID I INDOKINA 8 Kvinder en vigtig forbrugergruppe 1 0 Et glimt

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2011 Side 1 af 39 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og læskedrik.

Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og læskedrik. at 4. ion no til ve ak m tio be næ r2 r 00 er 9 Q3 Inf or m Indhold 3 12 3 kære carlsberg-aktionær 4 en dynamisk fremtid 6 manden, der skal samle salg, marketing og innovation 8 vækst i omsætning? 1 0

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik NEWS Februar 15 NEWS Februar 15 Helåret 2 indhold 3 Brev fra formanden 4 Koncern chefens beretning 6 Indtjeningsforventninger for 15 8 Vores portefølje 9 Vores regioner 10 Region Vesteuropa Region Østeuropa

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 13/2010 Side 1 af 32 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer.

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. Inf or m at ion til Fe akt br ion ua æ r 2 re 01 r 4 Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. 3 Brev fra bestyrelsesformanden

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Q2 Information til aktionærer. August 2012

Q2 Information til aktionærer. August 2012 Q2 Information til aktionærer August 2012 Indhold 3 12 3 KONCERNCHEFENS REDEGØRELSE 4 CARLSBERG BRILLERER VED EURO 2012 6 RELANCERING SIKRER CARLSBERG MALAYSIA LEDERPOSITION 8 ET GLIMT AF CARLSBERG 9 DEN

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2013 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 08/2011 Side 1 af 36 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Q3 Information til aktionærer November 2012

Q3 Information til aktionærer November 2012 Q3 Information til aktionærer November 2012 Indhold 3 12 3 Koncernchefens redegørelse 4 Thirst for beer 6 Kronenbourg 1664 en smag af frankrig 8 Carlsbergs julekampagne bringer glæde og øl 9 Et glimt af

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2008

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2008 18. FEBRUAR 2009 SIDE 1 AF 39 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2008 Solide resultater i 2008 og godt rustet til et udfordrende 2009 For året som helhed udgjorde den samlede organiske vækst (pro-rata)

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Q1 Information til aktionærer 7. maj 2008

Q1 Information til aktionærer 7. maj 2008 NEWS Q1 Information til aktionærer 7. maj 2 / NEWS Tuborg er igen i år klar til at feste. En række nye smagsvarianter, forpakningstyper mv. skal give Tuborg et friskt, nyt look i. 4 8 Med overtagelsen

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

H1 Information til aktionærer. 5. august 2008

H1 Information til aktionærer. 5. august 2008 H1 Information til aktionærer 5. august 2008 2 NEWS INDHOLD 3 Kære Carlsberg-aktionær 4 Carlsberg var Part of the Game 6 Carlsberg lancerer online tv-kanal 8 Den største aktieemission i Danmark 9 Korte

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Q2 Information til aktionærer. August 2013

Q2 Information til aktionærer. August 2013 Q2 Information til aktionærer August 2013 Q2 August 2013 3 Forsidebillede: GreenFest Tuborg-mærket er tæt knyttet til musik og sponsorerer musikoplevelser på en lang række af Carlsbergs markeder. Tuborg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Q3 Information til aktionærer. November 2013

Q3 Information til aktionærer. November 2013 Q3 Information til aktionærer November 2013 Q3 November 2013 3 KÆRE CARLSBERG- AKTIONÆR INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 04 Kunsten at skille sig ud i et reguleret marked 06 Ansvarlighed er god forretningskik

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Information til aktionærer Maj 2014

Information til aktionærer Maj 2014 Information til aktionærer Maj 2014 Carlsberg-gruppen er en af de førende bryggeri-grupper i verden med en omfattende portefølje af øl og andre drikkevarer. Carlsberg er vores flagskib og et af de bedst

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2012

Q1 Information til aktionærer Maj 2012 Q1 Information til aktionærer Maj 2012 Indhold 3 14 3 Koncernchefens redegørelse 4 Velkommen til Flemming Besenbacher 6 EURO 2012 nedtælling til kick-off 10 Forynget Tuborg indtager Kina 12 et glimt af

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2016

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2016 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2016 Uddrag af Carlsberg-gruppens årsrapport 2016 Introduktion UDDRAG AF LEDELSESBERETNING OG REGNSKAB Introduktion Brev fra bestyrelsesformanden... 3 Koncernchefens redegørelse...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 31 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2008 Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Stærke varemærker skaber robust værdivækst som opvejer lavere volumenvækst

Stærke varemærker skaber robust værdivækst som opvejer lavere volumenvækst Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tlf 33 27 33 00 CVR nr: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 36/2008 5 november 2008 Side 1 af 32 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2008 Stærke varemærker

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

Betydelig fremgang og stærke resultater

Betydelig fremgang og stærke resultater Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 30 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2007 Betydelig fremgang og stærke resultater

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

førende bryggerigrupper Carlsberg bedst kendte ølmærker kvalitetsøl internationale Oplag Redaktion premium-mærker stærke lokale

førende bryggerigrupper Carlsberg bedst kendte ølmærker kvalitetsøl internationale Oplag Redaktion premium-mærker stærke lokale August 2014 3 Leder 4 En verdensborger med passion for Asien 6 Somersby opskriften på en vinder 8 Tuborg den perfekte kombination af tradition og innovation 10 Carlsberg verden rundt 12 Finansiel redegørelse

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S Årsrapport 2005 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultater og forventninger 6 Strategi 8 Markeder 10 Vesteuropa 14 Baltic Beverages Holding 16 Øvrige Østeuropa 18 Asien 20 Samarbejde i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Global Reports LLC. Årsrapport 2008

Global Reports LLC. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Schouw & Co. webcast. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts årsrapport 2012

Schouw & Co. webcast. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts årsrapport 2012 Schouw & Co. webcast Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts 2013 årsrapport 2012 2012 at a glance Omsætning 12,5 mia. kr. vækst på 13% 772 mio. kr. vækst på 20% 13,4 mia. kr. inkl. Martin (+12%) 824

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i Københ avn, 12. august 28/ Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for Gældsreduktion hurtigere end forventet Netto rentebærende gæld nedbragt med 5,6 mia. kr. i og udgjorde pr. 30. juni således 23,4 mia.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013 Q1 Information til aktionærer Maj 2013 Q1 Maj 2013 3 KÆRE CARLSBERG- AKTIONÆR INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 04 Carlsberg i Indien 06 Millioner taler om venskab på Carlsbergs måde 08 Et glimt af

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder

2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder 2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder Her følger en kort gennemgang af, hvordan 2012 udviklede sig for Arla på selskabets seks kernemarkeder og tre strategiske vækstmarkeder. Storbritannien: Arla bliver

Læs mere

Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og læskedrik.

Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og læskedrik. Inf or m at ion 5. til a au k t gu ion st æ rer 09 Indhold 3 12 3 kære carlsberg-aktionær 4 Kronenbourg 1664 International nydelse 6 Mangfoldighed i Carlsbergs hovedkvarter 8 Effektivt indkøb i Carlsberg

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2015 Stærke pengestrømme i et transitionsår

Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2015 Stærke pengestrømme i et transitionsår Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2015 Stærke pengestrømme i et transitionsår

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Forretningens udvikling

Forretningens udvikling Inf or m at ion No til a ve kti m on be æ r 2 rer 01 1 Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Ny leder af Group Supply Chain 6 Øl og sundhed 8 Forberedelser til EURO 2012 10 Et glimt af Carlsberg 12 13

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere