DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg"

Transkript

1 Dato: Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1

2 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering og godkendelse af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med ordningens referencegruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Referencegruppen har følgende sammensætning: Anders Sindal Kristensen Allan Reinert Tine Aabye Kristian Dorf Petersen Per Lyster TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Forsikring & Pension Foreningen af Kommunale Beredskabschefer DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 5. udgave af DBI Retningslinje 002 Certificering og godkendelse af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension SikkerhedsBranchen Tekniq, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Erhvervsstyrelsen Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen DI- Dansk Industri Modtagne høringssvar har været behandlet af referencegruppen. 2

3 Indholdsfortegnelse Generes efter høring 3

4 Definitioner Certificerende organ Organ, der udfører certificering af personer, der skal fungere som Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret person i et firma, der er godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg efter DBI Retningslinje 001. Certificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med denne retningslinje. Certifikat (Personcertifikat) Dokument udstedt af et Certificerende organ som dokumentation for, at en person opfylder specificerede krav til viden i overensstemmelse med et kravdokument. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinje 005. DS/EN ISO/IEC Standard, der indeholder generelle krav til organer, der udfører certificering af personer. Eksamineret projektansvarlig Medarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med denne retningslinje. Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person har tidligere været benævnt kvalificeret person. Fagleder. Fagleder (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den Eksamineret projektansvarlige og selve installations-/montagearbejdet. Faglederen skal, ved sin tilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intensionerne i retningslinjen for installation herunder, at udførelsen er faglig korrekt. Fagleder og den Eksamineret projektansvarlige kan være samme person. Fagområde Fagområde, er et område eller felt inden for et fag. Dette fag kunne eksempelvis være et erhverv eller branche. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje 001, Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Habilitet Upartiskhed og uafhængighed af interesser, der kan påvirke emnet. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg, 4

5 færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokumenter Den forskrift, retningslinje, standard eller normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. Personcertificering En certificeringsordning med regelmæssig opfølgning fra det certificerende organ. Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. 5

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinje 002 anvendes som grundlag for certificering af personer, der skal fungere som Eksamineret projektansvarlig eller på anden måde certificeret person i et godkendt installationsfirma efter DBI Retningslinje 001. Personens faglige kompetence og forretningsområde omfatter en eller flere områder af projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg i Danmark efter et kravdokument som anført i afsnit 12. En myndighed eller en anden part kan stille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma. Principperne indeholdt i denne retningslinje vil også kunne anvendes for andre typer brandsikringsanlæg. 12 Gyldighed DBI Retningslinje 002 beskriver mindstekrav til certificering af personers faglige kompetence som Eksamineret projektansvarlig eller anden certificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, og omfattet af krav om overensstemmelse med et eller flere af nedennævnte kravdokumenter. Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg, afsnit DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems DBI retningslinje 254 Automatisk vandtågeanlæg, projektering, installation Fagområde ABV Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde VAR - Varslingsanlæg 6

7 DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse Fagområde ARS Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas Fagområde AGA Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg 13 Referencer DBI Retningslinje 002 refererer til: DBI Retningslinje 001, Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 004, færdigmelding, inspektion og godkendelse. DBI Retningslinje 005, drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Denne 5. udgave af DBI Retningslinje 002 træder i kraft d. 1. april 2012, og erstatter alle tidligere udgaver af DBI Retningslinje 002. Certificering efter tidligere udgaver af denne retningslinje er gældende indtil certifikatets udløb. I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i DBI Retningslinje 002, 4. udgave af 2009 dog anvendes. 15 Retningslinjernes omfang DBI Retningslinje 002 beskriver følgende: Minimumskrav til faglig kompetence, som personer skal være i besiddelse af for at blive certificeret. Minimumskrav til faglig aktivitet indenfor fagområdet, som er nødvendige for, at personen kan opretholde certifikat som Eksamineret projektansvarlig eller anden certificeret person (Se relevant appendiks) indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Minimumskrav til certificeringsorganets aktiviteter. 16 Formål 7

8 Retningslinjernes formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer Kompetencekrav til Eksamineret projektansvarlig eller anden certificeret person 21 Erfaring Personer, der ønsker at blive certificeret som Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person i et godkendt installationsfirma, skal opfylde følgende krav: Erfaring med relevant fagområde, jf. afsnit 12. og med praktisk erfaring som beskrevet nedenfor indenfor et eller flere af følgende områder: Projektering Installation Service og vedligehold 22 Kompetence Generelle kompetencekrav for Eksamineret projektansvarlig er: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende. (Se relevant appendiks) Brandteknisk projekteringskursus inden for det ansøgte fagområde omhandlende det relevante kravdokument jf. afsnit 12. (Se relevant appendiks) Prøve, jf. afsnit 50, skal bestås Generelle kompetencekrav til certificeret person er: Se relevant appendiks. Specifikke kompetencekrav for fagområde ABA og Varsling : Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Eller Elektriker med 2 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring Eller Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring Eller Elektromekaniker med 4 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring. Specifikke kompetencekrav for fagområde AVS: Dokumenteret uddannelse som ingeniør, med erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik Eller VVS teknikere med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger heraf minimum 2 i klasse OH Eller VVS installatører med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger heraf minimum 2 i klasse OH 8

9 Eller Maskinmestre med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger heraf minimum 2 i klasse OH Specifikke kompetencekrav for fagområde ABV, termisk ventilation: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Eller Elektriker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring Eller Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring Eller Elektromekaniker med 4 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring Specifikke kompetencekrav for fagområde ABV, mekanisk ventilation: Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-installatør. Eller VVS-teknikker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Eller Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring Eller dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør Specifikke kompetencekrav for fagområde ARS : Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Eller Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ARS-erfaring Specifikke kompetencekrav for fagområde AGA : Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør 1 års praktisk dokumenteret AGA-erfaring De specifikke kompetencekrav kan i særlige tilfælde erstattes af meritoverførsel. Certificeringsorganets mulighed for at afvige fra de specifikke kompetencekrav ved meritoverførsel, besluttes af referencegruppen. Beslutninger formuleres, så certificerende organer kan administrere ensartet herefter. 23 Øvrige krav Den certificerede person må kun repræsentere ét godkendt installationsfirma. 30 Krav til det certificerende organ. 31 Generelt Det certificerende organ skal udføre personcertificering på basis af erfarings-, uddannelses- og kompetencekrav som anført i denne retningslinje. Afholdelse af prøver, vurdering, certificering og udstedelse af certifikater skal forgå på en sådan måde, at alle involverede parter kan have tiltro til, at certificerede personer med gyldigt certifikat er 9

10 kvalificerede til at udføre projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, inden for det fagområde hvor personen er certificeret. Det certificerende organ skal deltage aktivt i certificeringsordningens referencegruppe. 32 Referencegruppe Referencegruppens medlemmer udnævnes blandt de interessenter DBI Retningslinje 002 vedrører. Referencegruppen skal søges sammensat på en retfærdig og ensartet måde, der repræsenterer alle parter med væsentlig interesse i udarbejdelsen af politikker og principper vedrørende denne retningslinje, uden at særlige interessenter har dominans. Referencegruppen består af en repræsentant fra hver af følgende: Forsikring og Pension. TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Det certificerende organ Referencegruppens medlemmer udpeges efter indstilling fra de relevante interessenter, i henhold til de ovenfor anførte kriterier. Såfremt det viser sig, at andre personer eller organisationer har væsentlig interesse i certificeringsordningen og dennes indhold og funktion, og derfor bør deltage i referencegruppen, kan disse løbende indstilles og udpeges på lige fod med de ovenfor angivne, såfremt sammensætningen af udvalget forbliver repræsentativt og der fortsat er sikret en ligelig fordeling af interesser. Såfremt der er flere certificerende organer, skal der sikres ligelig repræsentation i referencegruppen. Referencegruppens medlemmer skal underskrive en fortrolighedserklæring, så det sikres, at oplysninger om certificeringsaktiviteter fremkommet i forbindelse med udvalgets arbejde, holdes fortrolige. Ansvar og beføjelser for referencegruppen fastlægges i et kommissorium, hvis indhold skal reflektere gruppens opgaver i relation til certificeringsordningen, herunder gennemgang og validering af ordningen. Referencegruppen skal som minimum have beføjelser som et certificeringsudvalg anført i DS/EN ISO/IEC Referencegruppen vurderer løbende om ordningen fungerer efter hensigten. Eventuelle tolkninger af kravene i certificeringsordningen sker i og af referencegruppen og kravene formuleres, så certificerende organer kan administrere ensartet herefter. Referencegruppen skal arbejde for, at der ikke indføres konkurrencebegrænsende foranstaltninger. 33 Prøveudvalg 10

11 Til sikring af retfærdige og ensartede prøver samt gyldige bedømmelser, nedsættes der i regi af referencegruppen et prøveudvalg, med ansvar for udarbejdelse af prøver samt løsningsvejledning og vurdering af løsninger efter anmodning fra certificeringsorganet. De hermed forbundne omkostninger afholdes af certificeringsorganet. Udpegning af medlemmer til prøveudvalget foretages af referencegruppen efter indstilling fra det certificerende organ. Udpegningen sker på baggrund af en kompetencevurdering baseret på nedenstående kriterier. Hvor referencegruppen finder behov for indhentning af faglig ekspertise til vurdering af det indstillede bedømmelsespersonales kvalifikationer, skal det indstillende certificerende organ, i samarbejde med referencegruppen, sikre at denne indhentes. Overvågning og evaluering af prøveudvalgets præstation foretages i regi af referencegruppen som udpegende instans, efter procedurer fastlagt af gruppen. Opgavestiller Ingeniør eller inspektør (fra et akkrediteret inspektionsselskab) med mindst 5 års erfaring indenfor relevant fagområde. For begge gælder at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af både relevant byggelovgivning og relevante kravdokumenter skal dokumenteres. Censor/særlig sagkyndig Tidligere Eksamineret projektansvarlig/kvalificeret person med mindst 5 års praktisk erfaring inden for fagområdet eller ingeniør fra rådgivende virksomhed med mindst 5 års erfaring med projektering indenfor fagområdet. For begge gælder at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af både relevant byggelovgivning og relevante kravdokumenter skal dokumenteres. Habilitet Personer udpeget til personcertificeringsordningens prøveudvalg må ikke, hverken direkte eller via en evt. arbejdsgiver, være involveret i uddannelse eller opretholdelse af certificering af personer på en måde, der vil kunne skabe tvivl om fortrolighed og uvildighed. Der skal, til sikring heraf, samt præcisering af arbejdets omfang, udarbejdes og underskrives en kontrakt med alle personer i prøveudvalget. Kontrakten udformes, så den dækker det aftalte, herunder især sikrer fortrolighed, uafhængighed og undgåelse af interessekonflikt. Såfremt en person, udpeget til prøveudvalget, i medfør af kravene heri, meddeler referencegruppen eller certificeringsorganet forhold, der kan så tvivl om dennes habilitet i relation til udførelsen af de fastlagte opgaver, skal referencegruppen eller certificeringsorganet træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af opretholdelse af fortrolighed og uvildighed og registrere disse foranstaltninger. 34 Ansvar Det certificerende organ er ansvarlig for: 11

12 overholdelse af kravene stillet til det certificerende organ, som beskrevet i denne retningslinje. vurdering af certificeringsgrundlag i overensstemmelse med denne Retningslinje. afholdelse af prøver i egnede lokaler, og i overensstemmelse med denne retningslinje. udstedelse af certifikat, i overensstemmelse med denne retningslinje. udførelse af årlig kontrol af certifikatindehaver At opretholde lister over eksaminerede projektansvarlige og andre certificerede personer og at offentligøre disse lister på dets hjemmeside evaluering af forsat kompetence i forbindelse med fornyelse indstilling af personer til prøveudvalget der udgøres af opgavestiller og censor 40 Ansøgning om personcertificering 41 Generelt Krav til indhold af ansøgning fremgår af denne retningslinje. Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument(er) ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. Kommunikationen mellem ansøgeren og det certificerende organ skal foregå på dansk, med mindre andet er aftalt. Et aftalegrundlag underskrives af både ansøger og det certificerende organ. Omkostninger til sagsbehandling af ansøgning og certificeringsaktiviteter afholdes af ansøgeren. 42 Personcertificering Alle personer kan ansøge om at blive certificeret som eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person. Ansøgning sendes i god tid inden en evt. prøve til det certificerende organ for registrering og gennemgang for at sikre, at ansøgeren besidder de nødvendige kvalifikationer til at kunne opnå certificering. Kvalifikationskravene er beskrevet i denne retningslinje. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere certifikater for samme eller lignende kvalifikationer hos andre certificerende organer. 12

13 43 Ansøgningens omfang Eksamineret Projektleder: navn, adresse, postnr., by og telefonnummer dokumentation for faglig uddannelse dokumentation for krævet praktisk erfaring med brandsikringsanlæg indenfor det ansøgte fagområde dokumentation for deltagelse i basiskursus dokumentation for deltagelse i projekteringskursus indenfor det ansøgte fagområde. Projekteringskurset skal omhandle det ansøgte kravdokument, jf. afsnit 12. Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12 Såfremt dokumentation for deltagelse i brandteknisk basiskursus og/eller projekteringskursus inden for det ansøgte område ikke foreligger på tidspunktet for ansøgningens indsendelse, skal der i ansøgningen dokumenteres tilmelding til kursus. Dokumentation for kursusdeltagelse skal da efterfølgende fremsendes til certificeringsorganet. Såfremt der efter bestået projekteringskursus kun foreligger dokumentation for tilmelding til basiskursus, kan der udstedes certifikat med reduceret gyldighedsperiode til efter afholdt basiskursus. Efter dokumenteret basiskursus kan der udstedes certifikat dog således, at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. Certificeret person: navn, adresse, postnr., by og telefonnummer dokumentation for faglig uddannelse dokumentation for krævet praktisk erfaring med brandsikringsanlæg indenfor det ansøgte fagområde For yderligere krav, se endvidere relevant appendiks Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf. afsnit Prøve, Eksamineret projektansvarlig 51 Generelt Alle personer kan tilmelde sig til og deltage i en prøve. 13

14 For at være certificeret som Eksamineret projektansvarlig i et godkendt installationsfirma kræves, at ansøgeren består en A-prøve jf. afsnit 53. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. Er formålet med deltagelse i en prøve at opnå certificering som Eksamineret projektansvarlig, skal der før deltagelse i denne prøve sendes ansøgning til det certificerende organ for registrering og gennemgang, med henblik på afklaring af, at ansøgeren ud over en eventuelt bestået prøve besidder de øvrige nødvendige kvalifikationer til at kunne opnå certificering. Kvalifikationskravene er beskrevet i denne retningslinje. For at opretholde certificeringen som Eksamineret projektansvarlig er der inden certifikatets udløb krav om beståelse af en recertificeringsprøve jf. afsnit 54. Bestås recertificeringsprøven ikke inden udløbet af certifikatet, bortfalder certificeringen. Certifikat kan kun generhverves ved at bestå en ny A-prøve. Krav til prøve er beskrevet i denne retningslinje. Gyldig billedlegitimation skal forevises af prøvedeltager umiddelbart forud for start af en prøve. Der skal ved prøven ske anonymisering af prøvedeltageren og dennes besvarelse. Ansøgeren skal angive en kode til sikring af anonymitet i forbindelse med besvarelse af prøven og bedømmelsen heraf. Når opgavestilleren og censor er enige om resultatet af prøven, tillades koden brudt af certificeringsorganet. I tilfælde af uenighed mellem censor og opgavestiller om bedømmelse af prøvens besvarelse eller dele heraf, skal certificeringsorganet indkalde en særlig sagkyndig, der afgør prøvens resultat. Ved prøverne må alle hjælpemidler benyttes bortset fra kommunikationsmidler. For AVS gælder endvidere, at tryktabsberegningsprogrammer ikke må anvendes. 52 Særlige forhold Revision af kravdokumenter Revision af kravdokumenter kan medføre krav om fornyet A-prøve eller tillægsprøve. Dette afgøres af referencegruppen. Nye kravdokumenter Såfremt certificeringsordningen tilføjes nye kravdokumenter, inden for hvilken en person kan opnå certificering af faglig kompetence, skal såvel erfaringskrav som kompetencekrav dokumenteres opfyldte. Krav opstilles af referencegruppen. Certificering af en Eksamineret projektansvarlig eller anden certificeret person foretages på baggrund af en vurdering af materialet, der belyser om personen opfylder kravene til erfaring og viden inden for det specifikke fagområde jf. afsnit 20 og A-prøve, Eksamineret projektansvarlig Prøven gennemføres i to dele omfattende følgende: 14

15 Del A-1 Skriftlig prøve der omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen De for personcertificeringen relevante kravdokumenter og i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen, (for AVS også hydraulik og pumpeteknik). Ved prøven stilles: 10 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, tekniske og driftsmæssige forskrifter, 10 specifikke spørgsmål omhandlende projektering og installation i relation til det gældende kravdokument, som personen skal certificeres til. Prøvens varighed er 180 minutter. Del A-2 Skriftlig projektgennemgang for afdækning af forprojekterede fejl, mangler og afvigelser. Ved prøven stilles: 10 specifikke spørgsmål i det for personcertificeringen gældende kravdokument. Prøvens varighed er 150 minutter. Generelt henvises der til pensumliste i relevant appendiks. Bedømmelsen foretages af opgavestiller og den uvildige censor udpeget af prøveudvalget. Begge prøver, del A-1 og del A-2, skal selvstændigt bestås og hver delprøve anses for bestået når mindst 60% er korrekt besvaret. Bestået del A-1 og del A-2 er hver for sig gældende til certificering i 12 måneder. 54 Recertificeringsprøve (udfases), Eksamineret projektansvarlig Recertificeringsprøve er forbeholdt personer, der ønsker certifikatet fornyet, og kræves bestået for fornyelse af certifikatet. Recertificeringsprøven udfases og erstattes fra 2013 med krav om ERFAkursus jf. afsnit 55. Prøven er skriftlig og omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. De for recertificeringen gældende kravdokumenter, samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen, (for AVS også hydraulik og pumpeteknik). Ved prøven stilles: 15

16 5 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, tekniske og driftsmæssige forskrifter 15 specifikke spørgsmål i det for recertificeringsprøven relevante kravdokument. Der vil hovedsageligt blive lagt vægt på ændrede kravdokumenter inden for fagområdet samt ændrede Retningslinjer, forskrifter og reglementer. Generelt henvises der til pensumliste i relevant appendiks. Prøvens varighed er 120 minutter. Recertificeringsprøven anses for bestået, når mindst 60 % er korrekt besvaret. Bedømmelsen foretages af opgavestiller og den uvildige censor udpeget af prøveudvalget. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. Det certificerende organ kan skriftligt meddele tilladelse til, at et certifikat anvendes i yderligere seks måneder efter udløbsdato såfremt certifikatindehaver kan dokumentere at have tilmeldt sig recertificeringsprøve. Et evt. herefter opnået certifikats løbetid forkortes med den tillagte løbetid således, at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 55 Obligatorisk ERFA-kursus, Eksamineret projektansvarlig. ERFA-kursus er en mulighed for alle, men er et krav for personer, der ønsker certifikatet fornyet og kræves bestået for fornyelse af certifikatet. Målsætningen er dels at opretholde den viden som indgår i kompetenceuddannelsen og dels at videreudvikle og opdatere de kvalificerede personers viden. ERFA-kurset afholdes som et erfaringsudvekslingskursus (ERFA), som arrangeres mindst hvert andet år af certificeringsorganet. Kurset skal være på mindst én dag og give en repetition af teoretiske og praktiske emner, hvor det findes relevant, inden for følgende områder: Projektering Installation og vedligeholdelse Rapportering af erfaringer og udførte opgaver Nye love, regler og bekendtgørelser samt litteratur som fx: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen De gældende kravdokumenter for den pågældende ordning samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen. Tolkninger og rettelser fra teknisk udvalg og referencegrupper til den pågældende ordning. For AVS, hydraulik og pumpeteknik. ERFA-kurset afsluttes med en multiple choise prøve som afdækker forståelse for det gennemgåede materiale. 16

17 For at kunne få fornyet certifikatet kræves dokumentation for minimum 2 beståede ERFA-kurser. Der må maximalt være 24 måneder +/- 2 måneder mellem hvert dokumenterede beståede ERFA-kursus. Overgangsordning: Der etableres en overgangsordning fra recertificeringsprøven jf. afsnit 54 til kravene om ERFA-kursus. I 2012 afholdes recertificeringsprøve som hidtil, ligesom der afholdes ERFA-kursus. I 2013 erstattes recertificeringsprøven af kravet om to beståede ERFA-kurser. Der skal såfremt personcertifikat udløber inden 2. ERFA-kursus afholdes kunne dokumenteres tilmelding til førstkommende ERFA-kursus. En personcertificering gøres afhængig af beståelse af begge multiple choice prøver. I 2014 stilles krav om minimum 2 beståede ERFA-kurser. I 2015 stilles krav om minimum 2 beståede ERFA-kurser med maksimalt 24 måneder+/- 2 måneder i mellem. Multiple choise prøve: Multiple choise prøven består af minimum 20 spørgsmål med hver to-tre svarmuligheder. Varighed: 1 minut/spørgsmål. Prøven anses for bestået når minimum 70% er korrekt besvaret. Kursusbevis eftersendes til deltager med kopi af afleveret opgave og opgavedokument med korrekt besvarelse. Sanktioner: Såfremt der ikke kan dokumenteres det krævede antal beståede multiple choice prøver ved fornyelse af certifikat kræves ny A-prøve. Det certificerende organ kan skriftligt meddele tilladelse til, at et certifikat anvendes i yderligere seks måneder efter udløbsdato såfremt certifikatindehaver kan dokumentere at have tilmeldt sig ERFAkursus. Et evt. herefter opnået certifikats løbetid forkortes med den tillagte løbetid således, at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 60 Certificering 61 Generelt 17

18 Et certificerende organ kan ikke udstede flere certifikater inden for samme fagområde til en certificeret person. Certifikatet påtegnes i stedet samtlige kravdokumenter, inden for hvilke personen opnår certificering af faglig kompetence som Eksamineret projektansvarlig/certificeret person. Certificering af en Eksamineret projektansvarlig er betinget af: Dokumentation for opfyldelse af krav i denne retningslinje, herunder kravene i relevante appendiks. Bestået A-prøve. Tilfredsstillende oplysninger, jf. afsnit 43. Certificering af en certificeret person er betinget af: Dokumentation for opfyldelse af krav i denne retningslinje, herunder kravene i relevante appendiks. Tilfredsstillende oplysninger, jf. afsnit Gyldighed Certifikatet som eksamineret projektleder og andre certificerede personer er gyldigt i 5 år. Hvert år udstedes der, såfremt kravene til opretholdelse af certificeringen er opfyldte, et gyldighedsbevis med løbetid på et år. Såfremt certifikatet i gyldighedsperioden påtegnes med yderligere kravdokumenter inden for fagområdet, vil den oprindelige udløbsdato blive bibeholdt. Dette medfører, at et certifikats gyldighedsperiode altid vil være afhængig af den førstkommende recertificering/fornyelse. Det certificerende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode. 70 Certifikatets opretholdelse 71 Generelt I gyldighedsperioden har det certificerende organ pligt til løbende at overvåge certifikatindehaveren. Én gang årligt skal indsendes dokumentation for erfaring og kompetence, se relevant appendiks. Det certificerende organ udsteder herefter gyldighedsbevis med op til ét års løbetid. Certifikatets opretholdelse er betinget af, at certifikatindehaveren hvert år, ca. en måned før udløbet af gyldighedsbeviset, fremsender nedennævnte oplysninger til det certificerende organ 72 Erfaring og kompetence Se relevant appendiks. 18

19 Kravet om timetal for beskæftigelse indenfor relevant fagområde kan evt. nedsættes ved lovligt forfald fx barselsorlov og dokumenteret sygefravær. Eksempelvis 2 måneders lovligt forfald giver reduktionen 400 timer:12 x 2 = 66 timer. 73 Godkendelseskriterium Certifikatets opretholdelse er betinget af, at bestemmelserne i denne retningslinje er opfyldt. 74 Sanktioner Såfremt certifikatindehaver ikke kan dokumentere opfyldelse af minimumskravene til faglig aktivitet inden for fagområdet, har det certificerende organ pligt til at inddrage certifikatet. Eksamineret projektleder: Nyt certifikat kan kun udstedes, såfremt ny A-prøve, er bestået. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt A-prøve omfattende det relevante kravdokument er bestået. Andre certificerede personer: Der ansøges på ny, med fyldestgørende dokumentation. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, ved fremsendelse af dokumentation for yderligere kompetence 80 Fornyelse af certifikat 81 Eksamineret projektansvarlig Det er en forudsætning for fornyelse af certifikatet, at der foreligger dokumentation vedrørende erfaring og kompetence og at recertificeringsprøven eller ERFA-kurser med multiple choice prøver inden for det relevante kravdokument, jf. afsnit 12, er bestået. Godkendelseskriterium Certifikatets fornyelse er betinget af, at dokumentation for erfaring og kompetence er fremsendt samt at en recertificeringsprøve eller ERFA-kurser med multiple choice prøver inden for det relevante kravdokument bestås inden certifikatets udløbsdato. Bestås recertificeringsprøve eller ERFA-kurser med multiple choice prøver ikke indenfor den fastsatte frist, kan nyt certifikat herefter kun udstedes efter fornyet fremsendelse af ansøgning om certificering jf. afsnit 40 og beståelse af A-prøve, jf. afsnit 50. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt A-prøve, omfattende det relevante kravdokument, er bestået. 19

20 82 Anden certificeret person Se relevant appendiks. 90 Tvistigheder 91 Tvistigheder Alle sager, der udspringer af det certificerende organs afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 100 Anvendelse af det certificerende organs logo Såfremt den certificerede person ønsker at gøre brug af det certificerende organs logo på f. eks. eget brevpapir, skal det certificerende organs skriftlige tilladelse være indhentet forud. 20

21 Appendiks A Automatiske brandalarmanlæg (ABA) Kurser: Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument, jf. afsnit 12. Varighed Mindst 3 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve: A-prøve, jf. afsnit 50, skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg. Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 21

22 Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat): Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren, i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af ABA-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren er den certificerede person, attesteres erklæringen af personen selv i egenskab af arbejdsgiver. Desuden vedlægges: Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har færdigmeldt. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Kopi af tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Anlægget skal være godkendt. Eller: Certifikatindehaver har projekteret og installeret mindst ét ABA-anlæg i den forudgående 12 måneders periode, men ikke selv forestået færdigmeldingen. Dette skal skriftligt bekræftes af den arbejdsgiver for hvem arbejdet er udført. Der vedlægges: Erklæring fra den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført Kopi af færdigmeldingen Kopi af den tilhørende inspektionsrapport. Anlægget skal være godkendt. Eller: Erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed på, at certifikatindehaver i den forudgående 12 måneders periode har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét ABA-anlæg. 22

23 Appendiks B Automatiske sprinkleranlæg Kurser: Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument jf. afsnit 12. Varighed Mindst 3 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve: A-prøve skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen og hydraulik og pumpeteknik. Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg. Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 23

24 Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat): Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren, i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af sprinkleranlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren er den certificerede person, attesteres erklæringen af personen selv i egenskab af arbejdsgiver. Desuden vedlægges: Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har færdigmeldt. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Kopi af tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Anlægget skal være godkendt. Eller: Certifikatindehaver har projekteret og installeret mindst ét sprinkleranlæg i den forudgående 12 måneders periode, men ikke selv forestået færdigmeldingen. Dette skal skriftligt bekræftes af den arbejdsgiver for hvem arbejdet er udført. Der vedlægges: Erklæring fra den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført Kopi af færdigmeldingen Kopi af den tilhørende inspektionsrapport. Anlægget skal være godkendt. Eller: Erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed på, at certifikatindehaver i den forudgående 12 måneders periode har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét sprinkleranlæg. For sprinkleranlæg gælder dog specielt, at dokumentation for færdigmelding og godkendelse af trapperumssprinkleranlæg ikke kan betragtes som tilstrækkelig dokumentation for erfaring og kompetence. 24

25 Appendiks C varslingsanlæg (VAR) Kurser: Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument jf. afsnit 12. Varighed Mindst 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve: A-prøve skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg. Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 25

26 Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat): Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren, i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af varslingsanlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren er den certificerede person, attesteres erklæringen af personen selv i egenskab af arbejdsgiver. Desuden vedlægges: Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har færdigmeldt. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Kopi af tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Anlægget skal være godkendt. Eller: Certifikatindehaver har projekteret og installeret mindst ét varslings-anlæg i den forudgående 12 måneders periode, men ikke selv forestået færdigmeldingen. Dette skal skriftligt bekræftes af den arbejdsgiver for hvem arbejdet er udført. Der vedlægges: Erklæring fra den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført Kopi af færdigmeldingen Kopi af den tilhørende inspektionsrapport. Anlægget skal være godkendt. Eller: Erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed på, at certifikatindehaver i den forudgående 12 måneders periode har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét varslings - anlæg. 26

27 Appendiks D1 Termisk brandventilationsanlæg (ABV) Kurser: Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument jf. afsnit 12. Varighed Mindst 2 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering med hovedvægt på termisk brandventilation installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve: A-prøve skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 i hoveddokumentet samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg. Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 27

28 Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat): Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren, i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af termisk ABVanlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren er den certificerede person, attesteres erklæringen af personen selv i egenskab af arbejdsgiver. Desuden vedlægges: Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har færdigmeldt. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Kopi af tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Anlægget skal være godkendt. Eller: Certifikatindehaver har projekteret og installeret mindst ét termisk ABV-anlæg i den forudgående 12 måneders periode, men ikke selv forestået færdigmeldingen. Dette skal skriftligt bekræftes af den arbejdsgiver for hvem arbejdet er udført. Der vedlægges: Erklæring fra den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført Kopi af færdigmeldingen Kopi af den tilhørende inspektionsrapport. Anlægget skal være godkendt. Eller: Erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed på, at certifikatindehaver i den forudgående 12 måneders periode har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét termisk ABVanlæg. 28

29 Appendiks D2 Mekanisk brandventilationsanlæg (ABV) Kurser: Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument jf. afsnit 12. Varighed Mindst 3 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: fastsættelse af luftmængde elektrisk opbygning af brandventilationsanlæg lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering med hovedvægt på mekanisk brandventilation installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve: A-prøve skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 i hoveddokumentet samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg. Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 29

30 Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat): Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren, i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af mekanisk ABVanlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren er den certificerede person, attesteres erklæringen af personen selv i egenskab af arbejdsgiver. Desuden vedlægges: Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har færdigmeldt. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Kopi af tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Anlægget skal være godkendt. Eller: Certifikatindehaver har projekteret og installeret mindst ét mekanisk ABV-anlæg i den forudgående 12 måneders periode, men ikke selv forestået færdigmeldingen. Dette skal skriftligt bekræftes af den arbejdsgiver for hvem arbejdet er udført. Der vedlægges: Erklæring fra den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført Kopi af færdigmeldingen Kopi af den tilhørende inspektionsrapport. Anlægget skal være godkendt. Eller: Erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed på, at certifikatindehaver i den forudgående 12 måneders periode har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét mekanisk ABVanlæg. 30

31 Appendiks E Automatiske Rumslukningsanlæg (ARS) Kurser: Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus for fagområde ABA jf. relevante kravdokument afsnit 12. Varighed Mindst 3 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Kursusbevis fra systemejer i specifikt system. Dokumenteret kendskab til: Forskrift 253 og EN15004 Det er en forudsætning for udstedelse af certifikat, at der foreligger dokumentation for ovenstående. 31

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-3 El-termografering Certificering af personer der udfører el-termografering 1. udgave Side 1 af 11 Forord Revisionen af DBI retningslinje

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

skal du være opmærksom på følgende:

skal du være opmærksom på følgende: Såfremt du ønsker at blive certificeret skal du være opmærksom på følgende: I henhold til DBI retningslinje 002 (2009) punkt 41, skal ansøgning om certificering fremsendes til det certificerende organ

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

DBI retningslinie 002

DBI retningslinie 002 4. udgave Juni 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 002 Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter Version 9 18.8.10 Kravspecifikationer Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter 10 Forord 10.10 Disse kravspecifikationer anviser de krav, der skal opfyldes, for at opnå certificering

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

DBI vejledning 10, del 2

DBI vejledning 10, del 2 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 2 Brandsikringsforanstaltninger Udendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Udbud af Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4.

Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. Dato: 2012-12-20 Sign.: MEP Sag: FU13504 Høringsforslag DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg 4. udgave 1 Forord Denne DBI retningslinje

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer.

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer. 1-1 P17 Certificeringsudvalget P17 er nedsat af DS Certificerings direktion til at forvalte certificeringsordningen for plastsvejsere og plastsvejseskoler i henhold til DS 2383 med tilhørende SBC 243.

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere