Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole."

Transkript

1 - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet hos Rejseforsikringen dækker:

2 LIDT OM FORSIKRINGENS DÆKNINGER Sygdom og hjemtransport Dækker lægebehandling og lægeordineret medicin Dækker hospitalsophold med behandling/operationer Dækker ambulancetransport til behandlingssted inkl. ambulancefly Sygeledsagelse / Tilkaldelse Dækker sygeledsagerens eller den tilkaldtes nødvendige ekstraudgifter til transport fra Danmark og retur Dækker forlængelse af eksisterende rejseforsikring eller køb af forsikring til den, der skal tilkaldes. Dækker hjemrejse til Danmark eller indhentning af rejserute Dækker indlogering på hospital/hotel Dækker fortæring og lokaltransport Hjemkaldelse Dækker rejseomkostninger, hvis man pga. akut opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i familien (ægtefælle/samlever, forældre, børn, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svogre/svigerinder) er nødsaget til at rejse hjem. Dækker returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, hvis der på hjemkaldelsestidspunktet var mindst 31 dage tilbage af rejse- og forsikringsperioden.

3 REJSEFORSIKRINGEN DÆKKER ENDVIDERE Personlig sikkerhed Dækker krisehjælp på stedet Dækker telefonisk krisehjælp til pårørende Dækker krisehjælp efter hjemkomst Dækker evakuering til nærmeste sikre destination eller Danmark, i tilfælde hvor Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut anbefaler evakuering Dækker eftersøgning og redning Dækker ved terror Dækker ved gidseltagning Krigsrisiko Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i skadetilfælde omfattet af denne forsikring og opstået direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Privatansvar Forsikringen dækker det private ansvar, der kunne opstå under rejsen. En særlig dækning, der er indeholdt i forsikringen, er ansvar for skade på hotelværelse. Det er vigtigt, at eleven ikke anerkender erstatningspligten, men derimod kontakter Gouda hurtigst muligt efter, at skaden er sket. Kontakt GOUDA Alarm Forsinket fremmøde Forsikringen dækker, hvis man uden egen skyld og uforudseligt møder for sent op til et transportmiddel og derfor skal indhente rejseruten. Forsikringen dækker maksimalt rejse på samme klasse som den oprindelige rejse alternativt udgifter til hotel og fortæring. Hvis du har en skade på Rejsedokumenter, hvor man er nødsaget til at genanskaffe flybilletter, pas eller visum.

4 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Man skal som forælder være opmærksom på at rejseforsikringen ikke dækker, såfremt eleven har en kronisk eller eksisterende sygdom/skade, der ikke er stabil, og som direkte er årsag til evt. sygdom/skade som man pådrager sig på skolerejsen. Såfremt forældrene ønsker at få afklaret, om eleven er dækket for sin kroniske eller eksisterende sygdom/skade på skolerejsen, skal forældrene søge om en forhåndsgodkendelse hos Gouda. En forhåndsgodkendelse er ikke noget, man skal søge, men noget man kan vælge at søge, hvis man gerne forud for rejsen vil have afklaret om eleven er dækket for sin sygdom/skade eller følger af denne under skolerejsen. Spørger man ikke og rejser man blot afsted, er det alene betingelserne, der afgør om rejseforsikringen dækker for eleven under skolerejsen. Vejledende kan man sige, at man bør søge en forhåndsgodkendelse, hvis eleven inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen har været indlagt, været til læge uden for almindelig kontrol, fået ændret ordinering af din medicin eller er blevet skrevet op til, henvist eller på venteliste til vurdering / behandling! Vær opmærksom på at det er forældrene, der er ansvarlige for søge om en forhåndsgodkendelse, såfremt dette ønskes. VGIE hjælper gerne med at formidle kontakten til Gouda, så forhåndsgodkendelsen kan søges. Forhåndsgodkendelsesblanketten, som skal udfyldes af egen læge, kan hentes på Vælg blanketten Forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelse behandles efterfølgende af Medicinsk Afdeling. Medicinsk Afdeling kan give følgende vurderinger på forhåndsgodkendelsen: En ubetinget forhåndsgodkendelse En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser) Et afslag Behandling af forhåndsgodkendelse tager typisk 3-5 dage, og koster kr. 200,- Ekspres behandling af en forhåndsgodkendelse koster kr. 300,-. Det er forældrene der skal betale for behandling af forhåndsgodkendelsen og beløbet skal være Gouda i hænde, inden vurderingen foretages.

5 VIGTIGE PRAKTISKE INFORMATIONER Det blå EU - sygesikringskort Alle elever skal medbringe det blå EUsygesikringskort, når de deltager på skolerejser med VGIE. Det blå EU - sygesikringskort dækker i EU-landene, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Kortet yder en dækning, som svarer til den offentlige dækning i det land, hvor rejsen går til. Dækningen gælder rejser på op til 1 år og gælder både akut opstået sygdom og tilskadekomst samt såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. kroniske sygdomme og andre sundhedsydelser som fx tandbehandling og fysioterapi. Det er forældrenes ansvar at anskaffe det blå EU - sygesikringskort. Kortet er gratis og fås ved at ansøge via borger.dk. Det tager normalt 2-3 uger fra man søger, til man får kortet. Kontaktinfo - Gouda Hvis uheldet er ude kan man kontakte Gouda. Gouda Skade Er du blevet syg inden afrejse? Har du været uheldig på din rejse? Gouda hjælper dig videre og svarer på dine spørgsmål. Åbningstider 9:00-16:00 på alle hverdage. Tlf.: / Gouda Alarm På Goudas alarmcentral sidder de klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Du kan altid ringe til alarmcentralen og være sikker på at få en hurtig og effektiv hjælp uanset hvor du er i verden. Tlf.: /

6 VED SKADE PÅ SKOLEREJSEN Alle elever skal - som nævnt - medbringe det blå EU-sygesikringskort, når de deltager på rejser med VGIE. Man skal vise EU-sygesikringskortet ved enhver henvendelse til læger, hospitaler, apoteker m.m. i udlandet. EU - sygesikringskortet giver ret til læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. (på lige fod med landets egne borgere), hvis du bliver syg under et ophold i et europæisk land. Kortet dækker altså både akut sygdom og tilskadekomst samt såkaldt behovsbestemt sygehjælp. Det er lægen i det pågældende land, der afgør, hvilken behandling du kan få. Det blå EU - sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i rejselandet. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan komme til at betale for en del af behandlingen selv. Hvis en elev har glemt at få det blå EU - sygesikringskort med på rejsen, kan man i nødstilfælde få en erstatningsblanket ved henvendelse til hjemkommunen, som så faxer/scanner blanketten til lægen/sygehuset i udlandet. Vær opmærksom på at egenbetalingen hos en læge i udlandet kan være højere, hvis man ikke kan fremvise det blå EU - sygesikringskort. Udgifter i forbindelse med skade på skolerejsen. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst på skolerejsen vil der ofte skulle betales nogle udgifter til behandling/medicin/transport m.v. Nogle af disse udgifter refunderes efter hjemkomst af VGIEs rejseforsikring hos Gouda, mens resten søges refunderet gennem det blå EU - sygesikringskort.

7 VGIE PROCEDURE Opstår der i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på skolerejsen behov for at betale udgifter til behandling/medicin/transport m.v. vil VGIE i første omgang lægge ud for dette. VGIE indsamler i den forbindelse kvitteringer m.m. Kvitteringerne skal bruges til refusionsansøgningen, som vi igangsættes efter hjemkomst til Danmark. Når der - efter hjemkomst til Danmark - skal søges refusion, er proceduren følgende: 1. VGIE udfylder i samarbejde med forældrene en skadeanmeldelse, som i første omgang indsendes til skolens rejseforsikringsselskab Gouda sammen med originalkvitteringer for de afholdte udgifter. I forbindelse med udfyldelse af skadeanmeldelsen skal eleven/forældrene selv medvirke, idet skadeanmeldelsen indeholder samtykke-erklæring om, at Gouda må indhente fornødne helbredsoplysninger for eleven. 2. Gouda vil herefter vende tilbage med information om, hvilke udgifter der kan erstattes af rejseforsikringen, og hvilke der skal søges dækket via det blå EU - sygesikringskort. Refusion fra Gouda overføres til VGIE. 3. I tilfælde af, at udgifter ikke dækkes af Gouda, søges de dækket via det blå EU sygesikringskort. Dette er noget forældrene/eleven selv skal gøre. Det gøres ved, at forældrene/eleven retter henvendelse til hjemkommunen / borger.dk. Forældrene/eleven skal medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. dem hjælper VGIE med at fremskaffe. Udgifterne dækkes ikke direkte af kommunen, men kommunen fremsender på vegne af eleven/forældrene en anmodning til Patientombuddet International Sygesikring. Hvis man kan få refusion, vil beløbet blive indsat på familiens Nem-Konto. Der kan desværre gå lang tid, inden udbetalingen sker. 4. Opnås der refusion for udgifter som VGIE har haft udlæg for gennem EU sygesikringskortet - overføres refusionen herefter til VGIE. 5. Hvis forældre ikke medvirker i at søge refusion for de udlæg som VGIE har haft, forbeholder VGIE sig ret til at sende en opkrævning til hjemmet på eventuelle ikke refunderede udlæg.

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere