Rejsekort kortbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort kortbestemmelser"

Transkript

1 kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed Hvad er et rejsekort Kortudsteder Rejseregler og priser Korttyper og gyldighedsperiode Anskaffelse af rejsekort personligt Anskaffelse af rejsekort flex Anskaffelse af rejsekort anonymt Under rejsen Kundens forpligtelser Kortsaldo og tank-op s saldo Nedlæggelse af rejsekort og udbetaling af saldo Tank-op af rejsekort Tank-op via 3 Tank-op-aftale for rejsekort personligt og rejsekort flex Indgåelse af tank-op-aftale Ændringer til tank-op-aftale Opsigelse af tank-op-aftale Misligholdelse af tank-op-aftale Spærring og genåbning af rejsekort Kundens spærring af rejsekort A/S s spærring af rejsekort Kunden undlader at checke ud Mistanke om misbrug Genåbning af spærrede rejsekort Hæftelse for rejsekort Hæftelse for rejsekort uden tank-op-aftale Hæftelse for rejsekort med tank-op-aftale Advarselsregister Formål med advarselsregisteret Hvem registreres i advarselsregisteret Rejser, der ikke afsluttes med at checke ud Dårlige betalere Øvrige kortbestemmelser Behandling af personlige oplysninger Information om foretagne rejser og kortsaldo Fejl og uregelmæssigheder Fejlbehæftede rejsekort Lukning af rejsekort Spørgsmål og eventuelle klager...5 Bilag 1 Nyttige oplysninger...6 1

2 0 Kortbestemmelsernes gyldighed Kortbestemmelserne er gældende for testfasen (pilotfasen) i området Holbæk-Roskilde-Taastrup Hvad er et rejsekort Et rejsekort er et betalingsmiddel, og når kunden har checket ind, er rejsekort også en billet for rejser med de trafikvirksomheder, der er tilsluttet rejsekortsystemet. Disse kortbestemmelser gælder alle typer af rejsekort. 1.2 Kortudsteder A/S, Borgergade 14, 3., 1300 København K. 1.3 Rejseregler og priser Rejsereglerne for anvendelse af rejsekort før, under og efter rejsen, herunder geografisk afgrænsning af testområdet, fremgår af Rejseregler, der kan findes på jf. bilag 1. Prisblad, der informerer om priser og gebyrer, kan findes på Desuden henvises til rejsereglerne for hver af de tilsluttede trafikvirksomheder, som kan findes på disses hjemmesider. 1.4 Korttyper og gyldighedsperiode udstedes enten som rejsekort personligt med kortnummer, foto og navn påtrykt, eller som rejsekort flex eller rejsekort anonymt med kortnummer påtrykt. Et rejsekort personligt må ikke anvendes af andre end indehaveren. Et rejsekort flex og et rejsekort anonymt må benyttes af ihændehaveren. udstedt i testfasen (pilotfasen) er gyldige, indtil testfasen (pilotfasen) afsluttes, dog udløber de senest 31. december Pris for de enkelte rejsekorttyper samt for genudstedelse af rejsekort fremgår af prisblad, bilag Anskaffelse af rejsekort personligt Kunden kan anskaffe et rejsekort personligt ved henvendelse hos Kundecenter eller salgsstederne (se adresser i bilag 1). I løbet af testfasen (pilotfasen) vil det også kunne bestilles på Ved udstedelsen registreres kortindehaverens persondata. kan i nogle tilfælde udstedes straks, ellers bliver det fremsendt med posten. Når kunden får sit rejsekort udleveret, accepterer kunden samtidig at have læst og accepteret nærværende kortbestemmelser. Mister kunden sit rejsekort personligt, kan det spærres, og der kan udstedes et erstatningskort. Hvis en kunde gentagne gange anmoder om erstatningskort, kan A/S afvise at udstede det. personligt udstedes til kundetyperne: voksen (fra og med 16 år) barn (under 16 år) ung (med WildCard). WildCard skal forevises ved bestilling og under rejsen pensionist. Et rejsekort personligt må ikke anvendes af andre end indehaveren, og kundetypen på rejsekort kan ikke ændres Anskaffelse af rejsekort flex Kunden kan i løbet af testfasen (pilotfasen) anskaffe et rejsekort flex ved henvendelse hos Kundecenter eller salgsstederne (se adresser i bilag 1). I løbet af testfasen (pilotfasen) vil rejsekort flex også kunne bestilles på Ved udstedelsen registreres kortindehaverens persondata. kan i nogle tilfælde udstedes straks, ellers bliver det fremsendt med posten. Når kunden får sit rejsekort udleveret, accepterer kunden samtidig at have læst og accepteret nærværende kortbestemmelser. Mister kunden sit rejsekort flex, kan det spærres, og der kan udstedes et erstatningskort. Hvis en kunde gentagne gange anmoder om erstatningskort, kan A/S afvise at udstede det. flex kan benyttes af kundetyperne: voksen (fra og med 16 år) barn (under 16 år) hund cykel. Et rejsekort flex må anvendes af ihændehaveren. Kundetypen på et rejsekort flex kan ændres i en rejsekortautomat, hos buschaufføren eller ved henvendelse i et betjent salgssted, så den passer til den kundetype, der aktuelt benytter rejsekort flex. Et barn må gerne rejse på et rejsekort flex med kundetypen voksen, men prisen vil blive beregnet for en voksen. En voksen må derimod ikke rejse på et rejsekort flex med kundetype barn Anskaffelse af rejsekort anonymt anonymt kan i løbet af testfasen (pilotfasen) trækkes i en rejsekortautomat eller købes på et salgssted. anonymt kan sælges til kundetyperne: voksen (fra og med 16 år) barn (under 16 år) hund cykel. Et rejsekort anonymt må anvendes af ihændehaveren. Kundetypen på et rejsekort anonymt kan ændres i en rejsekortautomat, hos buschaufføren eller ved henvendelse på et betjent salgssted, så den passer til den kundetype, der aktuelt benytter rejsekort. Et barn må gerne rejse på et rejsekort anonymt med kundetypen voksen, men prisen vil blive beregnet for en voksen. En voksen må derimod ikke rejse på et rejsekort anonymt med kundetypen barn. Mister kunden et rejsekort anonymt, kan der ikke udstedes et erstatningskort. 1.5 Under rejsen 2

3 Kunden skal altid starte sin rejse med at checke ind og afslutte med at checke ud. Desuden skal der checkes ind og ud igen, hver gang der skiftes transportmiddel undervejs. Når kunden checker ind, trækkes der en forudbetaling fra rejsekorts saldo (se nærmere i afsnit 2.1). Kunden skal på rejsen vise rejsekort til trafikvirksomhedernes kontrolpersonale på anmodning. Kontrolpersonalet kan kræve dokumentation for, at brugeren af et rejsekort anonymt og et rejsekort flex er berettiget til at rejse på en rabatteret kundetype. Brugeren af et rejsekort personligt skal på forlangende legitimere sig. Et rejsekort personligt, som bliver benyttet af en anden end indehaveren, kan inddrages. Hvis kunden ikke checker ud, når rejsen er slut, er rejsen ikke korrekt afsluttet. Forudbetalingen tilbageføres ikke til rejsekorts saldo, og A/S forbeholder sig ret til at kræve yderligere betaling for den foretagne rejse. For yderligere information om anvendelsen af rejsekort på rejsen henvises til rejsereglerne. 1.6 Kundens forpligtelser Indehavere af et rejsekort personligt og et rejsekort flex skal oplyse om enhver ændring i de personlige informationer, der er oplyst. Ændringer, både vedrørende personlige informationer og vedrørende betalingsdata, kan foretages på telefonisk til Kundecenter eller ved henvendelse på salgsstederne. Kunden er forpligtet til at opbevare rejsekort forsvarligt. Kunden er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om priser, regler og bestemmelser vedr. brugen af rejsekort. Kunder med rejsekort personligt og rejsekort flex skal hurtigst muligt spærre rejsekort, hvis det bortkommer (se afsnit 4.1 for detaljer om hvor og hvordan). 2 Kortsaldo og tank-op 2.1 s saldo Et rejsekort indeholder en saldo. s saldo øges, når kunden tanker rejsekort op (se afsnit 2.3), og formindskes, når rejsekort benyttes til at rejse. 2.2 Nedlæggelse af rejsekort og udbetaling af saldo Kortbetaleren kan på et salgssted anmode om at få sit rejsekort lukket og en eventuel saldo udbetalt. skal medbringes ved anmodningen. Udbetalingen udføres efterfølgende af Kundecenter. For at sikre at alle rejsedata er tilgængelige, kan der gå op til 14 dage, før udbetalingen kan effektueres. Der kan kun tilbagebetales via kundens bankkonto. Der kan ikke ske en delvis udbetaling af saldoen, ligesom en overførsel kun kan ske for beløb, som kunden selv har indbetalt på rejsekort via salgssteder, rejsekort.dk, rejsekortautomater eller tank-op-aftale. Indeståender modtaget fra A/S eller trafikvirksomheder som del af kampagne- eller pristilbud kan således ikke overføres. 2.3 Tank-op af rejsekort Nedenstående skema viser, hvor de forskellige typer af rejsekort kan tankes op i testfasen (pilotfasen). flex anonymt personligt Tankopaftale rejsekort.dk automat (i løbet af test-fasen) Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Kundecenter Salgssteder Oversigt over hvor rejsekort kan tankes op i testfasen (pilotfasen). (Se afsnit 3 for bestemmelser vedrørende tank-op-aftale, der gør tankop af rejsekort personligt og rejsekort flex automatisk) Tank-op via Ved tank-op via bliver rejsekort først tanket op, når kunden næste gang checker ind. Kortlæserne på stationer opdateres ca. hver fjerde time, mens kortlæserne i busser højst opdateres en gang i døgnet. Derfor bør tank-op via ske senest dagen før, pengene ønskes tilgængelige på rejsekort. Hvis der går mere end syv dage mellem kundens tank-op via og næste gang, rejsekort kommer i kontakt med en kortlæser, annulleres tank-op, og der trækkes ingen penge fra kundens dankort. 3 Tank-op-aftale for rejsekort personligt og rejsekort flex Forudbetalingen ved rejser med rejsekort personligt og rejsekort flex dækker ikke altid den fulde rejsepris. Derved kan saldoen på rejsekort blive negativ. Kunden er forpligtet til at udligne en negativ saldo. skal have en saldo, der mindst svarer til forudbetalingen, for at en rejse kan begyndes. Saldoen på rejsekort kan aldrig overstige kr. Tank-op med beløb, der ville indebære, at saldoen overstiger kr., afvises helt. 3.1 Indgåelse af tank-op-aftale Kunden kan indgå en aftale med A/S, der gør tank-op af rejsekort personligt og rejsekort flex automatisk. Kunden vælger en trafikvirksomhed til at administrere tank-op-aftalen. I starten kan tank-op-aftalen kun indgås på salgsstederne. Senere også telefonisk via Kundecenter og på Tank-op af rejsekort sker med det beløb og på de betingelser, som er angivet ved oprettelsen af en tank-op-aftale via træk på kundens dankort. I testfasen (pilotfasen) er tank-op beløbet fastsat til 300 kr. 3

4 pr. gang. Der tankes op, hver gang rejsekorts saldo kommer under 50 kr. Der kan højst tankes op automatisk to gange i døgnet. Kortindehaveren vil i løbet af testfasen (pilotfasen) få adgang til min side på hvor betalinger til at tanke rejsekort op fremgår. 3.2 Ændringer til tank-op-aftale Kunden skal oplyse om enhver ændring i persondata og data vedrørende tank-op-aftalen, herunder adresse eller ændringer i oplysningerne om det dankortnummer, der benyttes til tank-op-aftalen. 3.3 Opsigelse af tank-op-aftale Kortbetaleren kan opsige en tank-op-aftale ved henvendelse til Kundecenter eller på salgsstederne. 3.4 Misligholdelse af tank-op-aftale Misligholdelse af en tank-op-aftale kan forekomme, hvis banken ikke vil honorere en betalingsanmodning vedrørende en tank-op-aftale. Herved kommer den, der er registreret som betaler af tank-op-aftalen, i gæld til A/S. Hvis ikke en skriftlig påmindelse til kortbetaler imødekommes straks, bliver rejsekort spærret, indtil kortbetaleren bringer forholdet i orden (se også afsnit 4.2). 4 Spærring og genåbning af rejsekort 4.1 Kundens spærring af rejsekort Kunden skal straks spærre et rejsekort personligt eller et rejsekort flex, hvis: kortet bortkommer, eller det bliver stjålet, kunden får mistanke om, at kortet bliver misbrugt. Kunden skal spærre rejsekort ved telefonisk henvendelse til Kundecenter på telefon: eller ved henvendelse på et salgssted. Kunden skal oplyse navn, adresse, CPR-nummer og evt. kortnummer samt hændelsesforløb. I løbet af testfasen (pilotfasen) vil det blive muligt at spærre sit rejsekort via Såfremt kunden har indgået en tank-op-aftale, ophører den automatisk i forbindelse med spærring. Når anmodningen om spærring af et rejsekort er modtaget, bekræftes tidspunkt for spærringen skriftligt til kortindehaver. 4.2 A/S s spærring af rejsekort kan spærres af A/S under særlige omstændigheder. Kortindehaver vil hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om, at rejsekort er spærret samt årsagen hertil Kunden undlader at checke ud Hvis kunden tre gange inden for et år undlader at checke ud ved afslutningen af rejsen, kan A/S spærre rejsekort efter to skriftlige advarsler. Kortindehaver vil blive orienteret om spærring af rejsekort. Samtidig hermed optages kortindehaver i advarselsregisteret, jf. afsnit For rejsekort anonymt gælder, at disse kan spærres, hvis check ud er undladt mindst to gange inden for et år. Brugere af rejsekort anonymt kan ikke blive orienteret om spærring. Dog er der på kortet påtrykt en orientering om konsekvenserne ved gentagne gange at undlade check ud Mistanke om misbrug A/S kan spærre et rejsekort, hvis der foreligger særlige omstændigheder, særligt hvis der er en begrundet mistanke om misbrug af rejsekort. 4.3 Genåbning af spærrede rejsekort Et spærret rejsekort kan ikke genåbnes. Ved henvendelse til Kundecenter eller et salgssted kan kortindehaver anmode om et erstatningskort. Saldoen på det spærrede rejsekort udbetales via kundens bankkonto. 5 Hæftelse for rejsekort 5.1 Hæftelse for rejsekort uden tankop-aftale Kunden hæfter for betaling for alle rejser, der foretages med rejsekort. For rejsekort uden tank-op-aftale dækker A/S ikke tab som følge af andres uberettigede brug af rejsekort, førend rejsekort er spærret. Fra spærringstidspunktet hæfter A/S. 5.2 Hæftelse for rejsekort med tank-opaftale A/S dækker tab hos kortindehaver/kortbetaler som følge af andres uberettigede brug af rejsekort med tank-op-aftale. Ved mistanke om at andre uberettiget har benyttet kundens rejsekort, skal denne snarest muligt henvende sig til Kundecenter. Hvis A/S kan godtgøre, at kortindehaver/ kortbetaler ikke spærrede rejsekort snarest muligt efter at have fået kendskab til, at rejsekort var bortkommet eller uberettiget brugt af tredjemand, hæfter kortindehaver/ kortbetaler for tab som følge af andres uberettigede brug af rejsekort frem til spærringen af rejsekort med et maksimalt beløb på kr. 6 Advarselsregister 6.1 Formål med advarselsregisteret A/S fører et advarselsregister med oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og årsag til registrering. Formålet er at undgå tab ved at advare trafikvirksomhederne mod at udstede rejsekort og indgå tank-op-aftale med kunder, der er opført i advarselsregisteret. 6.2 Hvem registreres i advarselsregisteret Både kortbetalere og kortindehavere kan optages i advarselsregisteret. Kortindehaver og kortbetaler vil hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om optagelse i advarselsregisteret. 4

5 Når en kunde optages i advarselsregisteret, forbeholder A/S sig ret til at spærre kundens andre rejsekort og opsige eventuelle tank-op-aftaler med kunden. A/S sletter oplysningerne i advarselsregisteret senest to år efter registreringen Rejser, der ikke afsluttes med at checke ud Hvis kortbrugeren af rejsekort personligt eller rejsekort flex tre gange inden for et år undlader at checke ud ved afslutningen af rejsen, kan A/S efter to skriftlige advarsler registrere kortindehaver i advarselsregisteret. Registreringen vil blive slettet igen senest efter et år Dårlige betalere Hvis kortindehaver/kortbetaler skylder A/S mere end kr., kan A/S registrere kortindehaver/kortbetaler i advarselsregisteret. Før registreringen skal kortindehaver eller kortbetaler enten skriftligt have erkendt den forfaldne gæld, eller A/S skal have foretaget retslige skridt mod kortindehaver/kortbetaler. Kortindehaver/kortbetaler vil blive slettet fra advarselsregisteret, når fordringen er betalt. 7 Øvrige kortbestemmelser 7.1 Behandling af personlige oplysninger A/S lægger stor vægt på, at kunden er tryg ved at bruge rejsekort og Alle oplysninger om kunden, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer, som kunden oplyser i forbindelse med oprettelsen af rejsekort, behandles ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen, herunder Lov om behandling af personoplysninger, jf. og Lov om visse betalingsmidler, jf. Oplysninger om CPR-nummer bruges til at sikre entydig identifikation af kunden i rejsekortsystemet. Oplysninger, som kunderne har afgivet i forbindelse med køb af rejsekort, indgåelse af tilknyttede tank-op-aftaler etc., vil kun blive anvendt til service og markedsføring over for kunder, der har givet et udtrykkeligt samtykke hertil. På under Politik vedrørende personlige oplysninger findes yderligere oplysninger om, hvilke oplysninger der registreres i rejsekortsystemet, hvordan de behandles, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvad de anvendes til. 7.2 Information om foretagne rejser og kortsaldo Informationer om rejser og kortsaldo betragtes som personlige og behandles derefter. bevægelser på kortsaldoen. Disse oplysninger kan kunden aflæse på en rejsekortautomat. Har kunden oprettet sin personlige side på kan informationer om rejser og kortsaldo ses, når rejsekort.dk åbnes for kundeprofiler. På salgsstederne kan kunden, hvis han identificerer sig, få oplysninger om foretagne rejser mundtligt. Ved at henvende sig til Kundecenter kan kunden, som identificerer sig, både få informationer om rejser og kortsaldo mundtligt og mod et gebyr også få dem tilsendt skriftligt. 7.3 Fejl og uregelmæssigheder Hvis fejl i rejsekortsystemet giver anledning til forkerte eller manglende transaktioner, der påfører kunden tab, påtager A/S sig ansvaret herfor. Hvis kunden konstaterer, at rejsehistorikken omfatter rejser, som ikke menes foretaget, eller som er forkert registreret, eller saldoen ikke er korrekt, skal kunden straks henvende sig til Kundecenter. Fejlen eller uklarheden søges opklaret, så eventuelle fejlregistreringer kan blive korrigeret. Hverken A/S eller de tilsluttede trafikvirksomheder er ansvarlige for eventuelle tab hos kunden som følge af, at rejsekort i forbindelse med en transaktion bliver afvist af en tilsluttet trafikvirksomhed. Hvis kunden ved check ind/check ud konstaterer, at en kortlæser/rejsekortautomat er ude af drift, skal kunden benytte en anden kortlæser/rejsekortautomat. Hvis alle kortlæsere/rejsekortautomater på stedet er ude af drift, skal kunden henvende sig til det nærmeste personale (buspersonale, togpersonale, stationspersonale etc.), i det omfang det er muligt, eller kontakte Kundecenter. Såfremt foranstående ikke er muligt, må kunden starte rejsen og snarest meddele personalet det skete. Henvendelser om fejl skal ske inden for tre måneder efter, at fejlen er opstået. Ved senere henvendelse har kunden ikke krav på at få korrigeret fejlregistreringer. 7.4 Fejlbehæftede rejsekort A/S udskifter alle fejlbehæftede eller dårligt fungerende rejsekort og retablerer rejsekorts saldo og øvrige indhold uden omkostninger for kunden. 7.5 Lukning af rejsekort Hvis kunden ikke længere ønsker at være rejsekortkunde, kan rejsekort lukkes. Enten kan kunden henvende sig med sit rejsekort på et salgssted eller indsende det til Kundecenter. Herefter opgøres saldoen, når alle rejsedata er tilgængelige. Det kan vare op til 10 arbejdsdage. Er saldoen positiv, overføres penge via kundens bankkonto, i modsat fald vil kunden modtage en faktura. På selve rejsekort gemmes oplysninger om de sidste rejser (hvor rejsekort er checket ind, checket ud samt rejsens pris) og de seneste Overførsel af en positiv saldo kan dog kun ske ved beløb, som kunden selv har indbetalt på rejsekort, jf. afsnit 2.2. Indeståender modtaget 5

6 fra A/S eller trafikvirksomheder som del af kampagne- eller pristilbud kan således ikke overføres. 7.6 Spørgsmål og eventuelle klager Spørgsmål og eventuelle klager kan rettes til A/S, gerne gennem en tilsluttet trafikvirksomhed. Får kunden ikke medhold, kan klage indgives til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, telefon (telefontid: onsdag---fredag kl ), Klager over behandling af personoplysninger skal dog rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Salgssteder: I testfasen (pilotfasen) kan kunder henvende sig til DSBs billetsalg eller Kort og Godt på stationerne i Høje Taastrup, Taastrup, Roskilde, Hvalsø eller Holbæk. I løbet af perioden åbner Movias salgssteder i Lejre, Jyllinge og Roskilde. Tank-op-aftale: Aftale om at der tankes 300 kr. op, hver gang rejsekorts saldo er under 50 kr. Det kan højst ske én gang i døgnet, og kunden kan vælge en øvre grænse for, hvor stort et beløb der må tankes op med på en måned. Når rejsekort tankes op, trækkes belø- fra kortbetalerens dankort eller bet bankkonto. Bilag 1 Nyttige oplysninger A/S, Borgergade 14, 3., 1300 København K, CVRnummer: , er stiftet af et antal danske trafikvirksomheder. A/S har udgivet nærværende kortbestemmelser og udsteder og ejer alle rejsekort. Testfasen (pilotfasen) er betegnelsen for den første ibrugtagning af rejsekortsystemet i et afgrænset geografisk område (testområdet). Kunderne vil i testfasen (pilotfasen) blive tilbudt et udvalg af de produkter, som vil blive tilbudt i de senere udrulninger af rejsekort. Trafikvirksomhed er en af de trafikvirksomheder, der er tilsluttet A/S og deltager i testfasen (pilotfasen), det vil sige Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, DSB og DSB S-tog, Sølvgade 40, 1349 København K, Kunde bruges som fællesbegreb for kortindehaver og kortihændehaver. Kortindehaver er den person, hvis navn, fødselsdato m.m. figurerer i stamoplysninger for rejsekort. Kortbruger er ihændehaveren af et rejsekort, som benytter rejsekort til at foretage en rejse. Kortbetaler er den person, som har indgået en tank-op-aftale med A/S vedrørende et rejsekort. Kortbetaleren kan enten være indehaver af rejsekort, eller forælder/værge for et barn, der er indehaver af rejsekort. Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er følgende 3 muligheder: s hjemmeside Fra starten vil kunderne kunne hente information om rejsekort på hjemmesiden. I løbet af testfasen (pilotfasen) vil hjemmesiden gradvist blive udbygget, så kunder bliver i stand til at oprette en personlig side og betjene sig selv. Kundecenter, telefon er trafikvirksomhedernes fælles center for telefonisk betjening af alle rejsekortkunder. 6

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 2 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 2 1.Selve rejsekort... 3 1.1

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for skolekort... 2 1 Selve Skolekortet... 3 1.1 Hvad er et skolekort...3 1.2 Sådan anvendes et skolekort...3

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort

Kortbestemmelser for skolekort Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Skolekort kortbestemmelser privat/version 2 / 1 1 2018 / M65 folder Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. januar 2018 Version 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 4 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 4 1.Selve rejsekort... 5

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 3 1. Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?... 4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen.

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0115 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia CVR nr.: 29896569 Klagen vedrører: Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Version 6.5 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort...2 1 Om rejsekort og pendlerkort...4

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for pendlerkort... 2 1 Om pendlerkort... 3 1.1 Hvad er et pendlerkort...3 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0013 Klageren: XX 1720 København V. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud.

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0182 Klageren: XX 4200 Slagelse Indklagede: Rejsekort A/S v/movia Klagen vedrører: Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Version 9.2 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Rejsekort rejseregler

Rejsekort rejseregler Rejsekort rejseregler Gældende fra 23. september 2009 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...3 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...3

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0015 Klageren: XX på vegne af sit barnebarn YY 3200 Helsinge Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0174 Klageren: XX på vegne af YY 2990 Nivå Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Spærring af klagerens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0086 Klageren: XX på vegne af YY 4180 Sorø Indklagede: DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr.

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0049 Klageren: XX på vegne af YY 4000 Roskilde Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 1260 kr. i trukket forudbetaling

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0031 Klageren: XX 1363 KBH K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 1 Geografisk dækning - 22. oktober 2012 2 Status for brug - 2012 uge 38. Tank-op aftaler 39 % Selvbetjening: 76 % RVM..

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.2 27 09 2016 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0037 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem.

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0078 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: 38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på

Læs mere

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort.

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0039 Klageren: XX 2860 Søborg Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr.

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0019 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 20. november 2014

Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0084 Klageren: xx 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0009 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0304 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0197 Klageren: XX Indklagede: CVRnummer: Movia Klagen vedrører: Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0030 Klageren: XX 6950 Ringkøbing Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Sådan oplever kunderne rejsekortet

Sådan oplever kunderne rejsekortet Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1496 Offentligt Sådan oplever kunderne rejsekortet Når kunderne henvender sig til Rejsekorts kundecentre bliver de i dag mødt af éet fælles

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0302 Klageren: XX og YY 7500 Holstebro Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014

Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014 Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0173 Klageren: Indklagede: xxxxx 8260 Viby DSB Klagen vedrører: Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0133 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere