Forhandlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger"

Transkript

1 Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: Mail: L 95 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige). Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Vis alle indlæg r Forhandlinger Møde nr. 44. torsdag Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige). Vis oversigt over samtlige taler 0 Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 95: Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige). Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse ). 1 Kl.10:50 Forhandling Forhandlingen er åbnet, og hr. Mads Rørvig fra Venstre er første ordfører. 2 Mads Rørvig (V)

2 Page 2 of 7 Kl.10:51 Mads Rørvig (V): Tak for det. Det danske samfund er et velfærdssamfund. Bliver vi syge, kan vi komme på hospitalet, og vores børn kan komme i folkeskole. Fra vugge til grav står velfærdssamfundet klar med en hjælpende hånd til rig såvel som til fattig. Det giver tryghed at vide, at hvis vi med et slag mister alt, står samfundet parat. Og har vi brug for hjælp, behøver vi ikke at spekulere på prisen, for der er betalt betalt af os alle sammen. Og dog, for desværre er det ikke alle, der betaler det, de skal. De lader som ingenting og nyder godt af de fælles goder, mens rykkerskrivelserne hober sig op og gælden til fællesskabet vokser sig større og større. Desværre har de hidtidige tiltag ikke været nok til at bremse en negativ udvikling, der også skal ses i lyset af krisen det skal selvfølgelig også nævnes men det er en udvikling, hvor grupper skylder samfundet og dermed os alle sammen flere og flere penge. Det er penge, der skal til for at drive velfærdssamfundet til vores fælles bedste. Konkret giver dette lovforslag bedre mulighed for at inddrive smårestancer såsom parkeringsafgifter og kontrolafgifter. De vil fremover kunne inddrives med et mindre månedligt beløb uafhængigt af inddrivelsen af andre restancer. Samtidig lægger lovforslaget op til at forbedre muligheden for at inddrive mindre restance hos virksomheder, hvor lønindeholdelse jo ikke er en mulighed. Desuden indeholder L 95 forslag om at udvide grænsen for modregning af restancer i børnefamilieydelsen. I dag kan restancer for betaling af dag- og klubtilbud kun modregnes i 50 pct. af ydelsen, så alt imens kommunerne modregner, vokser bunken af ubetalte regninger for børnehave og fritidshjem, og dermed vokser restancernes omfang. Med lovforslaget vil det blive muligt at modregne i 100 pct. af børnefamilieydelsen. Det lyder måske ikke rart, men alternativet er bestemt ikke at foretrække, for et velfærdssamfund, hvor færre og færre betaler til den fælles kasse, bliver ikke ved med at være et velfærdssamfund Venstre kan støtte dette lovforslag, og jeg skal også oplyse, at Det Konservative Folkeparti ligeledes kan støtte dette lovforslag. 3 Kl.10:53 Tak til hr. Mads Rørvig. Og så er det hr. Nick Hækkerup som ordfører for Socialdemokratiet. 4 Nick Hækkerup (S) Kl.10:53 Nick Hækkerup (S): Den 1. november 2005 blev inddrivelsen af restancerne jo samlet under skatteministeren, og siden da er restancerne bare vokset og vokset, og ultimo 2009, som er året for vores sidste årsopgørelse af det, er restancebeløbet gjort op til svimlende 66,9 mia. kr. Til gengæld er der så et andet tal, der i den samme periode hele tiden er faldet, nemlig antallet af medarbejdere, som skal løse problemet. Fra 2005 til 2010 er der fjernet ikke færre end 654 årsværk på området og med den vedtagne finanslov er prognosen, at det tal vil stige yderligere de kommende år En del af begrundelsen for at gøre det har været, at der ville komme et it-system, som skulle kunne facilitere processen og gøre det lettere, og derfor ville behovet ikke være lige så stort. Problemet er bare, at it-systemet gang på gang er blevet forsinket; først skulle det tages i brug første halvår 2007, nu er forventningen, at det bliver ultimo 2011, og de seneste oplysninger er, at vi oven i købet kan risikere, at det bliver yderligere forsinket. Hvis det ikke var, fordi det er så tragisk og har så tragiske konsekvenser, kunne man godt trække lidt på smilebåndet, når medarbejdere i SKAT på tomandshånd fortæller, at man kalder det systemet, for først skulle det være færdigt i 2007, så skulle det være færdigt i 2009, og nu bliver det sandsynligvis måske færdigt i Man kan så selvfølgelig med rette spørge sig selv: Hvordan kan det være, at det hele sejler så meget? En forklaring kan være, som den tidligere direktør i SKAT, Ole Kjær, i efteråret 2008 sagde om regeringens måltal for bl.a. inddrivelsen, og jeg citerer: Vi har ikke nogen som helst chance for at nå dem. Regeringens reaktion på den udtalelse var at sætte ham fra bestillingen. Det er indlysende, at når man på den måde slår budbringeren ihjel og nægter at se virkeligheden i øjnene, går det galt. Rigsrevisionen har jo også været inde over det her emne og er i beretning nr. 13 fra 2009 kommet med en sønderlemmende kritik af håndteringen af området, og der tales bl.a. om, og jeg citerer igen: at SKATs arbejde med at inddrive restancerne ikke har haft den nødvendige kvalitet og det nødvendige omfang. Der er altså både en kvalitativ kritik og en kritik af den der massive besparelse, som der er gennemført på området. Det lovforslag, som vi står med i dag, og som så skal tage fat på problemet, er først og fremmest symptombehandling, fordi det ikke tager fat i ressourcesituationen og it-situationen, arbejdsværktøjerne, som kan bruges i situationen, men tager fat på reguleringssiden. Det er i høj grad et forslag, som handler om at se handlekraftig ud, men det reelle problem er bl.a., som Ole Kjær gjorde opmærksom på i 2008, at der mangler hænder.

3 Page 3 of 7 Man kan så spørge sig selv: Virker lovforslaget så, og vil det trække den rigtige vej? Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at når de her initiativer er gennemført, forventer man, at restancerne kan nedbringes med 660 mio. kr. Der er altså tale om 660 mio. kr. ud af 66,9 mia. kr. Det er langt under 1 pct. Og til sammenligning har Rigsrevisionen slået fast, at i forbindelse med skattecentrenes overførsel af restancerne til det landsdækkende center måtte man afskrive krav på ca. 800 mio. kr. alene på grund af forældelse. Forslaget er bygget op af seks forskellige elementer, og langt de fleste af elementerne er fornuftige og giver god mening. Men der er nogle af elementerne, som vi skal have vurderet nærmere, for når vi står i den her slags situationer, har vi på den ene side det hensyn, som hr. Mads Rørvig så udmærket redegjorde for, nemlig hensynet til at få pengene hjem, og på den anden side har vi hensynet til retsgarantien, retssikkerheden samt skyldnernes økonomiske formåen. Og lige præcis når det kommer til det med skyldnernes økonomiske formåen, er der et forslag om at lave lønindeholdelse med et fast beløb, og man slår fast, at det skal kunne ske uden hensyn til indkomsttype og -størrelse. Og når man tager de skridt, bliver retssikkerheden selvfølgelig så meget desto mere vigtig. Her er der tale om en bemyndigelsesbestemmelse, og derfor vil vi selvfølgelig under udvalgsbehandlingen høre skatteministeren om, hvordan den bemyndigelse tænkes benyttet. 5 Kl.10:58 Hvis det slutter her, siger jeg tak til hr. Nick Hækkerup. (Nick Hækkerup (S): Jeg kan godt, hvis jeg får mere tid). Ja, men nu er det nok passende. Hr. Mikkel Dencker som ordfører for Dansk Folkeparti. 6 Mikkel Dencker (DF) Kl.10:58 Mikkel Dencker (DF): Lovforslaget her udmønter bl.a. en del af Dansk Folkeparti og regeringens aftale om kommunernes økonomi fra 2011, hvor det er aftalt, at der skal strammes op på inddrivelsen af offentlige restancer. Det er ikke nogen hemmelighed, at inddrivelsesopgaven, som har været placeret hos SKAT de sidste godt 5 år, ikke har fungeret godt nok i den periode, og det har været utilfredsstillende, at stat og kommuner på den baggrund har mistet likviditet og også har måttet afskrive en del af deres tilgodehavender hos borgerne. Derfor er vi også i Dansk Folkeparti glade for, at regeringen og skatteministeren tager problemet seriøst, at der er udarbejdet en handlingsplan for, hvordan man skal blive bedre til det her, og at der også kommer nogle lovgivningsinitiativer med lovforslaget her. Helt konkret er det faldet mange for brystet, at mange skyldnere ved siden af deres almindelige skattegæld og øvrige gæld til det offentlige også oparbejder en pukkel af parkeringsbøder, togbøder, licensrestancer og den slags, selv om der måske måtte være en betalingsevne til stede. Derfor går man så nu videre med lønindeholdelse, man går ud over den her skematiske model, hvor det hidtil har været sådan, at man har taget udgangspunkt i, at en skyldner selvfølgelig skal kunne betale ud fra sin indkomst, men at man stadig væk efterlader skyldneren med en vis indkomst af en vis størrelse, så skyldneren kan holde en vis levestandard. Det er selvfølgelig også sådan, det skal være, nemlig at man skal kunne have en vis levestandard. Men for nogle skyldnere har det altså også været sådan, at det rådighedsbeløb, der har været tilbage efter inddrivelsen, har været mere end rigeligt, til at skyldneren kunne leve en ordentlig tilværelse, og man må derfor sige, at vedkommende godt har haft mulighed for at betale mere. Derfor er det også kun rimeligt, at vi indfører den her nye ekstra ordning, så man kan lønindeholdes mere end hidtil, for at man kan få afviklet nogle af sine togbøder, parkeringsbøder, licensrestancer og lignende ting. Samtidig indføres der også adgang til, at der kan ske yderligere træk i børnefamilieydelsen, men det er så kun gæld, der vedrører børnene. Det vil sige, at hvis man har undladt at betale for dagpasningstilbud, klubtilbud eller skolefritidsordninger, vil den manglende betaling kunne indeholdes i børnefamilieydelsen. Det vil jeg sige vi i Dansk Folkeparti også finder ganske rimeligt. Så jeg skal sige, at lovforslaget her er meget tilfredsstillende for Dansk Folkeparti, så det er noget, vi støtter, og vi ser frem til, at inddrivelsesområdet kommer til at fungere tilfredsstillende igen. 7 Kl.11:01 Tak til hr. Mikkel Dencker. Så er det fru Malene Søgaard-Andersen som ordfører, stadig for Socialistisk Folkeparti. 8

4 Page 4 of 7 Malene Søgaard-Andersen (SF) Kl.11:01 Malene Søgaard-Andersen (SF): Det lovforslag, vi behandler i dag, skal gøre det lettere for SKAT at inddrive restancer bl.a. til det offentlige. SF vil gerne igen, og det skulle nødig blive en vane, rose skatteministeren for at tage fat i det her problem, for som Socialdemokraternes ordfører, hr. Nick Hækkerup, fint redegjorde for, er der virkelig behov for at tage fat i problemet. Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at SKAT har haft svært ved at få bugt med de kommunale restancer; det fremgår af kvartalsrapporterne fra SKAT og af en rapport fra rigsrevisor fra juni 2010, og det fremgår faktisk også af bemærkningerne til lovforslaget. Det er naturligvis vigtigt for kommunerne, at restancerne bliver inddrevet, og som flere ordførere også har sagt, er det jo en del af betalingen af den fælles velfærd, vi har. Lovforslaget består af flere enkeltdele, som jeg ikke vil gå i detaljer med her. I stedet vil jeg nævne et par elementer, som vi i SF har brug for at få belyst yderligere under udvalgsbehandlingen. Det første element er blevet nævnt af flere ordførere her fra talerstolen, og det drejer sig om det regelsæt, der er, for lønindeholdelsen. Man vil gøre det muligt at indeholde en større del af lønnen, sådan at der ikke længere er en grænse for, hvor meget skyldneren skal have tilbage til rådighedsbeløb. Det er blevet problematiseret i høringssvarene fra bl.a. Rådet for Socialt Udsatte, og SF vil gerne under udvalgsbehandlingen have belyst, hvordan ministeren har tænkt sig, at den her del af lovforslaget konkret skal udformes. For det andet gives der med lovforslaget mulighed for at tilbageholde 100 pct. af børnefamilieydelsen til dækning af restancer i forhold til klub- og børnepasningstilbud. SF vil gerne sikre sig, at det ikke kommer til at ramme socialt udsatte familier økonomisk hårdt, hvilket vi også gerne vil have belyst under udvalgsbehandlingen. SF ser frem til udvalgsbehandlingen, hvor de nævnte ting kan blive belyst, og vi er positivt indstillet over for lovforslaget. 9 Kl.11:04 Tak til fru Malene Søgaard-Andersen. Så er det hr. Niels Helveg Petersen som ordfører. 10 Niels Helveg Petersen (RV) Kl.11:04 Niels Helveg Petersen (RV): Det Radikale Venstre ser positivt på dette lovforslag, som strammer nogle regler for inddrivelse. Det er nyttige forslag, som vi som sagt ser positivt på. Men jeg må også understrege, at problemerne med inddrivelse jo er langt større end dette lovforslag, bl.a. er der, som det er nævnt af flere, behov for at tilføre SKAT flere ressourcer for at kunne komme til bunds i de inddrivelseproblemer, der faktisk er. Rådet for Socialt Udsatte har fremført den indvending, at man kun skulle have symbolske inddrivelser over for familier. Jeg har forstået af bemærkningerne til lovforslaget, at der her er sat et arbejde i gang, hvor man diskuterer med KL, hvorledes man kan organisere inddrivelsen for socialt udsatte familier, og jeg håber da, at det udvalgsarbejde og arbejdet med den model kan føre til et ordentligt resultat. 11 Kl.11:05 Tak til hr. Niels Helveg Petersen. Så er det hr. Frank Aaen som ordfører. Vis alle (6) indlæg i denne gruppe 12 Frank Aaen (EL) Kl.11:05 Frank Aaen (EL):

5 Page 5 of 7 Det er klart, at man som udgangspunkt skal betale det, man skylder, hvis man overhovedet kan, og det er klart, at vi skal have penge ind til at finansiere velfærden. Men kernen i det her forslag går jo ud på at jage dem i samfundet, der har allermindst, og som i forvejen har meget svært ved at få økonomien til at løbe rundt og derfor er kommet i gældsproblemer, og gældsproblemer er for de folk noget, der holder dem fast i en dårlig social situation. Så i stedet for i virkeligheden at gøre deres sociale situation værre med et forslag som det, der foreligger her, burde man i højere grad gå ud og give gældssanering og gældsrådgivning, så mennesker på den måde kan komme ud af deres gældsproblemer. Altså, gældssanering og gældsrådgivning er de instrumenter, man skal bruge over for dem, der har allermindst, hvorimod de her ting, hvor man vil gå ind og tage hele børnechecken, hvor man vil forøge omfanget af penge, man vil tage fra den enkelte familie, så de har mindre at leve for end det, at de har i dag, kan vi under ingen omstændigheder være med til. Jeg synes også, at det er rent ud usmageligt, at man går efter at kratte en lille pose penge hjem fra folk, der har mindst, samtidig med at den her regering har delt enorme skattelettelser ud til de allerrigeste her i samfundet. Det er simpelt hen himmelråbende, at man med den ene hånd lader pengene flyde ud til bankdirektørerne og andre, der har høje indkomster, og så for at finansiere det går man ud til dem, der har allermindst og ikke har fået nogen skattelettelser, og tager lidt mere fra dem. Jeg vil bare sige det på den måde: Enhedslisten kan ikke være med til det her forslag. Og jeg må desværre sige, at det er sædvanligt, at Dansk Folkeparti, der gerne vil være den lille mands parti, altid støtter den her slags. Det er der ikke noget overraskende i, men det er lidt overraskende, synes jeg, at det, vi kalder rød stue på nær Enhedslisten i det her tilfælde heldigvis er lidt for positive over for det, der ligger her. På trods af at man har læst Rådet for Socialt Udsattes bemærkninger til lovforslaget, så holder man alligevel, synes jeg, en dør åben for at stemme for forslaget. Det forstår jeg sådan set ikke. Jeg håber, at vi i udvalgsarbejdet kan overbevise vores venner i S og SF og Det Radikale Venstre om, at det her er et rigtig skidt sted at tage pengene. Vi har rigelige andre steder, hvor der kan tages penge, og hvor der faktisk er penge nok at tage, i modsætning til at gå til familier her, som måske risikerer at skulle flytte fra hus og hjem, på grund af at man lige giver skruen en tand mere. 13 Kl.11:08 Der er ønske om en kort bemærkning fra fru Malene Søgaard-Andersen. 14 Malene Søgaard-Andersen (SF) Kl.11:08 Malene Søgaard-Andersen (SF): Ja, nu ville jeg bare gerne lige oplyse hr. Frank Aaen om, at det, jeg jo sagde i min ordførertale, var, at jeg gerne vil have skatteministeren til at belyse, hvordan han vil bruge den her lovhjemmel. Synes hr. Frank Aaen ikke, at det, inden man lægger sig fast på en negativ holdning til lovforslaget, kunne være smart lige at få belyst: Hvordan skal det her egentlig bruges? Og hvis der nu er noget fornuftigt at komme med, så kunne det jo også være smart at stemme for det. 15 Ordføreren. 16 Frank Aaen (EL) Frank Aaen (EL): Skulle skatteministeren komme med nogle fornuftige ændringsforslag til det her lovforslag, så vil vi stemme for de ændringsforslag, men jeg går ikke ud fra, at vi får så mange ændringsforslag, at lovforslagets karakter ændres fuldstændig. Men skulle det ske, skal vi nok stemme for. 17 Tak til hr. Frank Aaen. Der er ikke ønske om flere korte bemærkninger, og så er det skatteministeren. Vis alle (4) indlæg i denne gruppe

6 Page 6 of 7 18 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Tak for de bemærkninger, der er kommet til lovforslaget her. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det her er en vigtig sag den allervigtigste sag for SKAT og Skatteministeriet i hele For det er helt rigtigt, som det er blevet påpeget af flere ordførere, at der er en udfordring i forhold til, at det pengebeløb, som samfundet har til gode hos virksomheder og borgere, er steget. Det er der flere forskellige årsager til. Bl.a. har vi jo været igennem en finansiel krise, som har påvirket hele verden, og som også har ramt Danmark, så der er ikke nogen tvivl om, at det også har haft en betydning for, at gælden er steget. Men når det er sagt, vil jeg sige, at det selvfølgelig også er vigtigt at sørge for, at vi får fulgt op og får givet SKAT nogle bedre redskaber til at inddrive midlerne. Jeg mener måske i modsætning til andre talere at det er sådan, at alle skal betale det, de skal, i skatter og afgifter. Jeg mener ikke, at man kan argumentere for, at det, hvis man ikke har så mange penge, er helt o.k. at tage S-toget gratis eller lade være med at betale sine P-bøder. Hvis man har råd til at køre i bil, har man også råd til at betale sin P-bøder. Så enkelt synes jeg det skal være. Jeg vil så også gerne kvittere for de bemærkninger, der er kommet til det arbejde, der nu skal finde sted for at få lovforslaget belyst under udvalgsbehandlingen. Der synes jeg sådan set det vigtigste og det mest centrale i dag er at sige, at fru Malene Søgaard- Andersen fra SF jo igen er helt på omdrejningshøjde med, hvordan tingene er. Først og fremmest noterer jeg mig jo med glæde, at der har været ros fra SF til to lovforslag ud af to; det er flot ramt på den her dag, at SF er glade. Derfor bliver man også en smule ked af, at SF's skatteordfører nu erstattes af den knap så venlige hr. Jesper Petersen, og derfor må jeg jo så sige tak til fru Malene Søgaard- Andersen for godt samarbejde gennem de seneste måneder. For jeg synes, fru Malene Søgaard-Andersen har lagt en noget mere fornuftig attitude til grund i forhold til udvalgsbehandlingerne her i Folketinget, end hr. Jesper Petersen har formået. Men man kan håbe, at det smitter af, og jeg håber, at fru Malene Søgaard-Andersen giver sine bemærkninger videre til hr. Jesper Petersen om, hvordan man søger indflydelse her i Folketinget. Lad mig så også bare slutte af med at sige, at der så var den rituelle snak omkring SKAT og SKATs ressourcer. Der er vi jo i den situation, at finansloven har været med til at sikre, at der i både 2010 og 2011 bliver tilført flere ressourcer til SKAT, end der var lagt op til. Det er også sådan, at nogle af de midler vil gå til at nedbringe antallet af restancer, få beløbet til at falde, og få kurven til at knække. Det er helt afgørende, at det sker, og det er også derfor, jeg gerne vil slå fast, at det vigtigste område i 2011 for mig som skatteminister er, at restancekurven skal knækkes. 19 Kl.11:12 Tak. Det afstedkom et ønske om en kort bemærkning fra fru Malene Søgaard-Andersen. 20 Malene Søgaard-Andersen (SF) Kl.11:12 Malene Søgaard-Andersen (SF): Tak. Jeg vil bare gerne kvittere for skatteministerens ord om et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg synes også, det har været et rigtigt spændende og lærerigt samarbejde, jeg har haft med skatteministeren og resten af Skatteudvalgets medlemmer. Jeg er helt sikker på, at hr. Jesper Petersen kan klare at løfte mine standpunkter med mange procenter. Så det skal skatteministeren ikke være bekymret for. 21 Kl.11:13 Tak. Der er ikke flere taksigelser. Vis alle (0) indlæg i denne gruppe 22 Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kl.11:13 Ministertale Skatteministeren (Troels Lund Poulsen): Det må jeg sige at jeg ikke er helt tryg ved. Jeg vil være mere tryg ved fru Malene Søgaard-Andersen, men vi må prøve at se, om det alligevel kan gå med hr. Jesper Petersen.

7 Page 7 of 7 23 Kl.11:13 Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Hermed er forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Skatteudvalget, og det bliver det, hvis ingen gør indsigelse. Det er ikke tilfældet.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven.

L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven.

L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT 2016/1 BSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. marts 2017 af Rune Lund (EL), Pelle Dragsted (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) Forslag til

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark

Læs mere

L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven.

L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven. Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udgave. Forhandling. Kl. 11:47

2. udgave. Forhandling. Kl. 11:47 2. udgave Det sidste punkt på dagsordenen er: 9) 1. behandling af lovforslag nr. L 24: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 19 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over

2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015. Betænkning. over 2014/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. april 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven.

L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven 2012/1 BTL 216 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over

2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. over 2012/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 27 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Formanden: Hr. Karl H. Bornhøft ønsker at udtale sig. Kl. 09:43

Formanden: Hr. Karl H. Bornhøft ønsker at udtale sig. Kl. 09:43 2. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

101. møde. Mandag den 10. september 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.08.2012. 1. behandling 20.08.2012. Betænkning 06.09.2012).

101. møde. Mandag den 10. september 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.08.2012. 1. behandling 20.08.2012. Betænkning 06.09.2012). Mandag den 10. september 2012 (D) 1 101. møde Mandag den 10. september 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 194: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og

Læs mere

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over 2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 9 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 4. udkast (Justering af forslagsstiller til ændringsforslag nr. 2) Betænkning over Forslag til

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

26. møde. Tirsdag den 30. november 2010 (D) 1

26. møde. Tirsdag den 30. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 30. november 2010 (D) 1 26. møde Tirsdag den 30. november 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til statsministeren om Danmarks fremtid. Af

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 88 Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [21. maj 2015] 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

44. møde. Torsdag den 20. januar 2011 (D) 1. (Fremsættelse 04.11.2010). Torsdag den 20. januar 2011 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

44. møde. Torsdag den 20. januar 2011 (D) 1. (Fremsættelse 04.11.2010). Torsdag den 20. januar 2011 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 20. januar 2011 (D) 1 (Fremsættelse 04.11.2010). 44. møde Torsdag den 20. januar 2011 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 15 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere